mapa stránek || vyhledávání

Zdvihnite hlavy hore! Svetlo Božie prichádza!

Pri pohľade na súčasné negatívne dianie, ktoré začalo pandémiou a s ňou súvisiacimi opatreniami, a pokračuje vojnou a s ňou spojenými sankciami, infláciou a energetickou krízou, sa zdá byť absolútne neopodstatnené tvrdiť, že Svetlo prichádza. Zdá sa to byť nezmysel, pretože náš materiálny svet sa prepadá do čoraz väčšej negativity.

A predsa je to pravda! Predsa prichádza Svetlo Božie a všetko, čo sa deje okolo nás, nie je toho popretím, ale potvrdením! Iba sa treba na to pozerať správnym spôsobom. Čiže z pohľadu Svetla, prúdiaceho Zhora, a nie z materialistického pohľadu človeka, upretého k zemi, pre ktorého nič okrem matérie neexistuje. Ktorý nič nevie a netuší o mohutných dejoch, prebiehajúcich v jemnejších úrovniach, nachádzajúcich sa nad úrovňou najhrubšej matérie.

Pozrime sa preto teraz správnym spôsobom na to, čo sa v skutočnosti deje a pochopme vážnosť dnešnej doby.

To, že sa niečo výnimočné deje a začalo diať, už predsa vidí aj každý materialista s trochu otvorenými očami. Vidí, že do pandémie bol život úplne iný a príchodom pandémie sa všetko akoby začalo rúcať. Akoby sa všetko zlé, čo na zemi existuje, začalo čoraz viacej koncentrovať, a v podobe najrozličnejších nešťastí, katastrof a kríz dopadá na jednotlivé národy i na celé ľudstvo.

Niečo výnimočné sa vskutku deje a je to spôsobené Svetlom. Svetlo prichádza zhora od Pána a tlačí všetko zlé čoraz viacej nadol k zemi, aby ho aj z nej nakoniec úplne vytlačilo. K zemi sa približuje Svetlo Božie ako hradba, alebo ako železný lis, a systematicky zatláča zlo a temnotu čoraz nižšie a nižšie. Temnota a zlo sa dostávajú do čoraz väčšieho zovretia medzi zemou a neústupným tlakom ramena Božieho lisu, čím sa im čoraz viacej zužuje manévrovací priestor. Preto je zlo čoraz koncentrovanejšie a koncentrovanejšie, čo sa nevyhnutne prejavuje vzostupom zla a negativity na zemi. Preto temno šalie! Preto sa v tomto smere vyhrocuje situácia vo svete!

Pri povrchnom pohľade, bez znalosti hlbších duchovných súvislostí, sa zdá, že zlo na našej zemi dvíha hlavu a víťazí. Zdá sa, že úplne všetko sa dostáva pod vplyv temnoty a bude ňou ovládnuté.

V skutočnosti je to však spôsobené stále sa približujúcou hradbou Svetla Najvyššieho, ktoré stále viacej stláča a koncentruje zlo do oblastí najhrubšej hmotnosti. A zlo, v poznaní svojho blízkeho konca šalie a snaží vo svojom nastupujúcom zániku strhnúť čo najviac ľudských duší spolu so sebou. Presne tak, ako hovorí ľudové úslovie, že kôň ktorý zomiera najviac kope.

Všetci ľudia našej planéty by mali poznať tento kontext a mali by si ho uvedomiť. Lebo ak ho nepoznajú a svoj zrak upierajú iba k najhrubšej matérii zeme, a k spoločenskému i politickému dianiu, ktoré sa okolo nás odohráva, nemajú veľa dôvodov na radosť. Vyvoláva to v nich strach, obavy, úzkosť, depresiu, dezilúziu, alebo hnev, nenávisť, nepriateľstvo a rozdelenie. Vyvoláva to teda len samé negatívne pocity, myšlienky a emócie, ktoré zaťažujú dušu človeka, a v jeho negatívnom a pochmúrnom naladení ho sťahujú do spárov temna. Práve týmto spôsobom, cez psychiku, temno a zlo vo vedomí vlastného zániku strháva mnohé ľudské duše spolu so sebou. Všetci ľudia, so zrakom upretým iba na súčasné materiálne dianie sú vystavení tomuto smrteľnému nebezpečenstvu.

Hradba Svetla Božieho je však už tak blízko pri zemi, že každému, kto mal doteraz svoj zrak upretý iba na to pozemsky materiálne, stačí len trochu pozdvihnúť svoje oči a svoj vnútorný zrak smerom nahor, a on vycíti a vytuší blížiace sa víťazstvo Svetla. Pochopí a uvedomí si, že zlo nakoniec nezvíťazí. Uvedomí si, že víťazstvo Svetla a jeho hodnôt je neotrasiteľnou istotou, predpovedanou prorokmi už pred stáročiami. Toto víťazstvo je predurčením! Je Vôľou živého Boha, proti ktorému sa nemôže trvalo stavať a dlhodobo čeliť nič jestvujúce. Víťazstvo Vôle Pána na zemi je fakt! Je to len otázka času.

Každý človek, ktorý odtrhne svoj zrak od okolitého diania a pozdvihne ho nahor takým spôsobom, že sa schopí k dobru, sa v dnešnej prevratnej dobe okamžite dostáva do spojenia so Svetlom a do spojenia s jeho pomáhajúcim žiarením. Lebo Svetlá Sila tlačí na jednej strane zlo k zániku, ale na druhej strane podáva pomocnú ruku každému, kto sa schopí k dobru a ušľachtilosti, aby nemusel zahynúť spolu so zlom, a aby ho zlo nestrhlo so sebou. Preto pomoc a ochrana Božia zaštítia každého, kto sa v dnešnej dobe zániku zla s plnou vážnosťou obráti k dobru. Každého, kto v sebe vzbudí pevné chcenie k dobru a bude sa snažiť zachovať krb svojich myšlienok čistý.

Svetlo zvíťazí! A spolu s ním ľudia, ktorí sa hlásia k svetlým hodnotám. K hodnotám dobra a spravodlivosti. K hodnotám Boha a Ducha. K hodnotám lásky a úcty k blížnym.

Víťazstvo Svetla a jeho hodnôt nie je prianie! Nie je to ani viera! A nie je to ani presvedčenie! Je to istota! O túto istou sa má oprieť odvaha a odhodlanie všetkých, ktorí sa priklonia k svetlým hodnotám. O túto istou sa má oprieť ich odvaha a odhodlanie zvládnuť to pozemsky ťažké, čo prichádza, a čo je nutným predstupňom plného víťazstva Svetla.

Nedajme sa preto zmiasť všetkým tým zlým, čo sa v súčasnosti deje okolo nás a uvedomujme si, že je to vynútené hradbou Svetla, ktorá sa systematicky čoraz viacej približuje k zemi, aby nakoniec, po dosiahnutí víťazstva, nastala na zemi úplne nová kvalita života.

Dôjde k tomu, čo je ešte dnes považované za nemožné.

Dôjde k tomu, že ľudia sa začnú zásadne meniť v tom zmysle, že začnú jednať čo najušľachtilejšie pri stretnutí s inými.

Dôjde k tomu, že sa ľudia začnú snažiť udržiavať svoje vnútro čisté, aby ani len v myšlienkach nespôsobili škodu svojim blížnym a nijako im neublížili.

Dôjde k tomu, že ľudia začnú jednať viac podľa svojho citu, srdca a svedomia, než podľa svojho vypočítavého rozumu tak, ako tomu bolo doteraz.

Dôjde k pochopeniu, že chcenie dobra je oveľa cennejšie, ako doterajšie chcenie peňazí a majetkov.

Dôjde k poznaniu pravého zmyslu bytia, ktoré je duchovné, a jeho cieľom je smerovanie a konečný návrat do ríše Ducha.

Dôjde k tomu, že cena ľudského života nebude hodnotená podľa miery vplyvu a moci, ale podľa miery harmónie, ktorú sa ľudia budú snažiť spoločne udržať.

Dôjde k tomu, že ľudia začnú hľadať a nájdu cestu k bytostným, čiže k bytostiam a silám, stojacim za správou prírodného diania, s ktorými nadviažu kontakt a spoluprácu. Tým ľudstvo upustí od svojho doterajšieho proti prírodného a drancujúceho jednania, a začne žiť v súlade a v harmónii s prírodou.

To všetko je pred nami! To všetko sa blíži! Hodnoty Svetla začínajú zdolávať hodnoty temna! Len sa lepšie pozrite okolo seba a uvidíte to! Starý svet, prerastený temnom začína kolabovať!

A je iba na každom z nás osobne, kam sa zaradí. Či svoj zrak, srdce a vedomie nechá upriamené na hodnoty temna, chladného rozumu a materializmu, smerujúceho k zániku, alebo ho pozdvihne k hodnotám Svetla, Boha a Ducha, smerujúcim k víťazstvu. Konečné rozhodnutie zostáva na každom z nás, pretože každý z nás má právo slobodnej voľby. Avšak so všetkými nezvratnými dôsledkami, ktoré pre nás vyplynú z tohto najdôležitejšieho rozhodnutia v celom našom doterajšom bytí.

Nedajme sa preto strhávať negativitou súčasného diania. Pozdvihnime svoj zrak nahor a z plných pľúc sa nadýchnime čerstvého vzduchu. Už vonia víťazstvom! Víťazstvom Svetla! Len s radostnou odvahou vpred, cez všetky prekážky a protivenstvá, ktoré nás ešte čakajú.
 

Milan Šupa
https://smeromkzivotu.blogspot.com/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 7
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference