mapa stránek || vyhledávání

Zem v Slnečnej sústave v znameniach Ryby, Had a Kozorožec

Budeme si hovoriť o období od 18. 2. 2014 18:56 SEČ do 20. 3. 2014 17:52 SEČ, v ktorom je naša planéta pod pôsobením znamení Ryby v Svjetovidovom kruhu, Had v Perúnovom kruhu a Kozorožec v Svarogovom kruhu v Svjetovidovej guli Slnečnej sústavy.

Tento druh astrológie (Nová Astrológia Slovenov) sa ráta v heliocentrickej sústave.

Vládcom znamenia Ryby v Svjetovidovom kruhu je bytostný Ljuteč, ktorý človeku hovorí: „Človeče, pozri sa do zrkadla, aby si vedel aký si! Nie aký si bol, aký si teraz! Pozri, ako často používaš smerom k blížnym svoje pekné vlastnosti, a ako často im spôsobuješ utrpenie svojimi zlými vlastnosťami! Daj si hlboké predsavzatie k zmene svojich postojov v novom Kolobehu! Od ničoho a pred ničím neutečieš, tvoji skutkovia na teba čakajú! Oľutuj všetko zlé, čo si blížnym spravil a naprav to! Oľutuj každú minútu svojho života, v ktorej si nespravil niečo dobré pre blížneho a v novom Kolobehu pre blížneho, každú minútu svojho života v chcení, myslení, reči, alebo konaní, niečo dobré urob! Buď pre blížnych čistou horskou bystrinou, krištáľovočistou vodou horského jazera!“

Ljuteč má pod sebou ďalších štyroch bytostných Travič, Čurič-Rdič, Steblič a Ognebog, ktorí s ním spolupôsobia a ešte do detailov rozvádzajú čo hovorí. Pričom v prvej polovici znamenia Ryby pôsobia prví dvaja a v druhej polovici druhí dvaja.

Od 18. 2. 2014 18:56 SEČ do 5. 3. 2014 16:58 SEČ pôsobia bytostní Travič a Čurič-Rdič.

Travič človeku hovorí: „Človeče, všetko staré otrávené v sebe zrúť! Oddeľ to od seba, aby mohlo vyrásť nové – čerstvé, zelené, ako tráva na Jar! Zelená je symbol dôvery, snaž sa celým svojím životom, aby si bol hodný dôvery svojich blížnych! Neotravuj blížnych, otrávené nesmie mať viac miesta v tebe! Odstráň u seba to, čím si stratil dôveru u blížnych a naprav svojím novým spôsobom života svoje doterajšie chyby! Tým sa zazelenáš ako nová svieža tráva!“

Čurič-Rdič hovorí: „Človeče, aby rozkvital tvoj rod, musíš svoj plod počať v čistej láske a nie v hriešnej smilnosti! Musíš zabezpečiť jeho vývoj a potom to staré musí prenechať miesto novému! Mládež vaša, ktorá kvitne a formuje sa, je držiteľkou rána! Daj si však veľký pozor, nezväzuj sa pozemsky v rodinných vzťahoch! Len pozemsky existuje otec, mama, dieťa…, avšak duchovne ste všetci bratia a sestry! Odpútaj sa od vnímania pokrvných zväzkov a vnímaj všetko v duchovnej rovine! Precíť a mysli na to, že náš skutočný Otec je len jeden a ten je tam hore! Všetci ľudskí duchovia vo vývoji sú deťmi Stvorenia, máte sa však stať deťmi Všemohúceho!“

Od 5. 3. 2014 16:59 SEČ do 20. 3. 2014 17:52 SEČ pôsobia bytostní Steblič a Ognebog.

Steblič človeku hovorí: „Človeče, buď svojím vlastným stromom, aj keby si mal byť malý ako steblo! Nemáš byť jablkom, aj keď najkrajším, na strome niekoho iného! Buď sám sebou! V snahe ísť za Svetlom, staň sa vlastným stromom, majúcim svoje ovocie, o ktoré sa s láskou staráš! Máš v duchovnom vývoji pod sebou iných ľudských duchov, o ktorých sa máš starať ako záhradník! Ak však nadíde ich čas, pusti ich od seba, ako strom zhodí svoje jablká! Je to potrebné pre ich vývoj, aby sa každý z nich stal svojím vlastným stromom, starajúcim sa o svoje ovocie!“

Ognebog hovorí: „Človeče, si zvlášť vítaný vo Stvorení, ak svoju ľudskú jedinečnosť spojíš s pokorou! Čím viac budeš vedieť o Stvorení, tým viac budeš pokorný a môžeš sa viac rozvíjať k duchovnej samostatnosti! Máš v sebe iskru ducha, zapáľ ju a rozvíjaj, nech tvoj duch horí ako neuhasiteľný plameň! Keď vieš byť samostatný, máš plný priestor na sebarealizáciu! Stoj pevne na Zemi a ak už správne stojíš, buď si vedomý ochrany zhora – z Prameňa Života a Zdroja Svetla!“

Vládcom znamenia Had v Perúnovom kruhu je bytostný Lietic, ktorý človeku hovorí: „Pre tvoj duchovný vývoj je podstatná Čistota chcenia, myšlienok, slov i činov!“

Vládcom znamenia Kozorožec v Svarogovom kruhu je bytostný Indro, ktorý človeku hovorí: „Prežarujte celé Stvorenie ľudským teplom, aby ste uzatvárali kolobeh žiarení nahor k Nemu!“

Bytostný Ljuteč a štyria jeho pomocníci pôsobia v tomto období na naše činy v hrubej hrubohmotnosti, bytostný Had pôsobí na našu komunikáciu, slová a emócie v strednej hrubohmotnosti. Bytostný Indro pôsobí inšpirujúco cez naše myšlienky v jemnej hrubohmotnosti.

Znamením Ryby končí rok v Svjetovidovom kruhu, keďže ide o posledné znamenie. Obdobia znamení Vodnár a Rýb sú zároveň súdiacimi obdobiami – ľudstvu ako celku i jednotlivcovi sa účtuje celý doterajší rok (od znamenia Barana do Vodnára a Rýb). To účtovanie znamená, že na povrch vyplávajú určité veci, ktoré sme buď za doterajší rok zvládli alebo nezvládli. Ak sme niečo zanedbávali čo sme nemali, resp. sa menej snažili, ako by bolo nutné, tak sa to ku našej pomoci prejaví ako niečo nepríjemné, bolestivé. Tá bolesť nám má ukázať kde musíme pridať v našom vývoji. Teda aj toto súdiace obdobie (Vodnár, Ryby) v skutočnosti nám pomáha. My ľudia si často pod pojmom „súd“ predstavujeme nejakú odplatu, odvetu, pomstu podfarbenú zlosťou, ale Všemohúci sa prejavuje len pomáhajúcou láskou.

Tieto dve obdobia znamení Vodnár a Ryby patria teda medzi najťažšie obdobia roku. Je tomu tak našou vinou, keďže sa nesnažíme s celou silou o vlastnú očistu duše od zlých vlastností. Kľudne by toto obdobie mohlo byť krásne, radostné a šťastné, kde by sme boli konfrontovaní s našimi skvelými výsledkami.

Bytostný Ljuteč vládca znamenia Ryby nás učí, že nie je dôležité, aký človek kedysi bol, ale aký je teraz! Ak teraz nie sme čistý, naša nečistota vyjde na povrch a je našou povinnosťou urobiť všetko pre to, aby sme hlboko oľutovali svoje chyby a začali vážne pracovať na ich odstránení. Lenže to nie je všetko. Máme oľutovať aj to, kedy sme mohli niečo dobré spraviť a nespravili to. Aj v tomto prípade si máme zobrať predsavzatie, že začneme konať viac dobra. Našou prioritou musí byť láska k Bohu, k blížnym a naše čisté, skutočne čisté vnútro. Máme byť, ako nás Ljuteč učí, pre blížnych čistou horskou bystrinou, krištáľovočistou vodou horského jazera! To znamená, že akákoľvek depresia, smútok, trápenie, ktoré teraz viac doliehajú na človeka má byť pre nás popudom k tomu, aby sme smerovali ku krištáľovočistej vode nášho vnútra, aby sme pre to urobili maximum, aby sme sa tým vážne zaoberali. Aby sme skutočne chceli byť čistými a tým užitočnými pre svojich bratov a sestry.

Travič nám pomáha to čo je v nás otrávené, a ktoré v tomto období vypláva na povrch od seba odstrániť.

Čurič-Rdič nám pomáha chrániť a starať sa o svoje potomstvo. Máme si uvedomiť, že všetci sme bratia a sestry, máme spoločného Otca a na pokrvné zväzky sa máme dívať duchovne. Nemáme sa nimi spútavať.

Steblič nám pomáha uvedomiť si, že je lepšie byť sám sebou aj keď zatiaľ „malým steblom“ ako nebyť sám sebou. Byť sám sebou znamená ísť za Svetlom, lebo len vtedy človek vyvíja svoje dary a schopnosti, ktoré sú jedinečné. Navyše túto snahu nemôže nikto iný za neho spraviť len on sám.

Ognebog nám pomáha spojiť našu ľudskú jedinečnosť s pokorou, ktorá sa rozvíja s poznaním Stvorenia. Ak budeme správne stáť v tomto Stvorení budeme pod ochranou Božou.

Bytostný Lietic vládca znamenia Had nás učí udržať si čistotu vo všetkých našich rovinách – v chcení, myslení, reči a konaní. To znamená, že to čo bytostní Ljuteč a jeho štyria pomocníci hovoria máme v týchto všetkých oblastiach napĺňať. Nie teda, že iba naše myšlienky budú čisté ale skutky už nie. Alebo na slová si dáme pozor ale v myšlienkach si čistotu nechceme udržať. Naša túžba po Svetle, po vlastnej čistote sa musí uskutočňovať v chcení, myslení, v reči a konaní, proste všade, len tak bude naša túžba naozajstná a mocná!

Bytostný Indro nás učí v myšlienkach prežarovať svoje okolie ľudským teplom. Ak vystúpi nejaká zlá vlastnosť na povrch (napr. lakomstvo) a začneme ju od seba odstraňovať, ako sme si popísali vyššie, tak ľudské teplo pôjde z nás prirodzene. Ak človek nebude chcieť toto lakomstvo odstraňovať, tak nie je možné, aby prežiaril ľudským teplom svojich blížnych. Ak bude chcieť odstraňovať ale cíti, že mu to až tak dobre nejde, tak snahou o ľudské teplo už v myšlienkach, ako nás Indro učí, si nesmierne pomôže. Základom je naša skutočná pokorná túžba po Svetle a svojom vlastnom očistení sa od nepekných vlastností. Vtedy svojim vnútorným ľudským teplom sme schopní prežiariť Stvorenie, pomôcť mu a pomôcť aj sebe.
 

Martin Hruštínec
http://martinhrustinec.blogspot.sk/

Online kalendár nástupníctva bytostných:
http://jaspis.peruno.sk/koledov-dar-slovenom/mesiace-slovenov-2.htm

hodnocení: 4.5
hlasů: 15
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference