mapa stránek || vyhledávání

A jak je to s časem?

V soustavě naměříme konstantní rychlost světla; jenže ta může být v rozporu se skutečností. Pozorovatel sleduje přibližování korábu rychlostí 100.000 km/s. V korábu by tedy měli zjistit rychlost unikajícího světla, k pozorovateli, jen 200.000 km/s. Ne, zjistí obvyklou c. K tomu se vyjádřil předchozí článek, jenž obhajuje svět jako virtuální realitu. Obsažené modely nabídly vysvětlení v bodovém prostoru – při respektování speciální teorie relativity.

Úvod

Hypotetický Zdroj ať neustále vytváří obrovské množství pulsů k vytvoření 1 sekundy času nebo k překonání 1 metru délky při pohybu hmoty.


Obr. 1. Bodový prostor. Koráb v rychlosti 1/3 c a pozorovatel bez pohybu

Zdrojové pulsy [PE] koráb buďto využívá ve svůj let [PL], anebo se nevyužijí [PT]. Tyto nevyužité pulsy (1., 2., 4. a 5. PT) pak mohou zužitkovat kosmonauti nebo mechanismy k různým pohybům (obr. 1). Svou činností by měnili něco časových pulsů [PT] na pohybové [PL].

Kosmonauti rozhodně necítí nějaký cukavý pohyb, jakým by snad pulsace hrozila. Fyzika již dávno vypočítala nejkratší možný čas našeho světa (Planckův čas) asi 10-43 s. Takže 1 sekundu ať tvoří ~ 1043 pulsů; přetržitost našeho času a pohybu naprosto nevnímáme.

Modelový popis časových souvislostí

Pozorovatele uvažuji bez pohybu v absolutních pozicích prostoru. Proto je jeho čas nejrychlejší. Z 6 zdrojových pulsů PE (0. až 5.) mu vznikne 6 PT. Kdežto koráb, ve svém letu, rozdělí 6 PE na 2 pohybové PL a 4 časové PT (obr. 1).

Kosmonaut nevnímá pulsy délky PL, v ustáleném rychlosti letu se mu zprůměrují dohromady s časovými PT. Výsledkem je pohyb při zpomaleném čase, aniž by to lidé na palubě vnímali (obr. 2).


Obr. 2. Zprůměrování bodového času a pohybu. Koráb má pomalejší čas

Hranaté závorky v obrázku obsahují sekundy; každá je sestavená z obrovského množství nevyužitých – časových pulsů PT. Ze všech zdrojových pulsů PE se korábu, jejich část, přemění na pohyb, a to v poměru „3 PE → 2 PT : 1 PL“. Proto na něm vládne zpomalený čas. Kdežto pozorovatel přemění „3 PE → 3 PT“. Na sekundu korábovou nebo pozorovatelovu se spotřebuje stejný počet časových pulsů PT. Pozorovatelovy 4 s proběhnou dřív než korábové 4 s.

Spojitá teorie relativity neobsahuje takovou spojující součást, jakou má tato hypotéza virtuální reality. Dokonce uvažovala, zda má smysl pojem prostoru, či zda jsou jen vzdálenosti mezi kusy hmoty.

Zde myšlenka vesmírné virtuální reality užívá prostorovou bodovou síť a k ní Zdroj pulsů, jenž podkládá časy a pohyby bodů hmoty. Síť se Zdrojem jsou sjednocujícím prostředkem uvažovaného celku. Ať už Sluneční soustavy, jedné galaxie, nebo celého Vesmíru.

Přepočet do našeho světa

Rozumíme našemu světu v tom nejzákladnějším? Snad sděluje jeho konstrukci zrakový smysl? Vždyť perspektivní geometrie je matematizovatelná beze zbytku; ta neobsahuje bezvýsledné výpočty.

Souvislosti nemusí být jednoduché, prvoplánové. Krajinou jdeme kroky stejné délky, ta ubíhá rovnoměrným tempem, a z toho příliš snadno usuzujeme na světový lineární Euklidův prostor. Matematika nesouhlasí svými iracionalitami.

Závěr

Zdroj tvoří pulsy stále, nám rovnoměrně. Ovšem naše vnímání není lineární. Tato práce nepředložila shodu s Lorentzovými přepočty rychlostí a časů. Takže dál na pulsní obrázky navazuje nutný přepočet. Ať už řešený přibližně do spojitého Euklidova prostoru nebo do perspektivy.
 

Bohumír Tichánek
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4
hlasů: 1
Print Friendly, PDF & Email

1 komentář

 1. Píšete:
  „Pozorovatel sleduje přibližování korábu rychlostí 100.000 km/s. V korábu by tedy měli zjistit rychlost unikajícího světla, k pozorovateli, jen 200.000 km/s.“
  Je to skoro nesrozumitelné, světlo neuniká z korábu, ale z nějakého jiného zdroje. Zřejmě jde o obrázek č.1 z předchozího článku.
  Relativita je o tom, že protiletící koráb i ve směru světla letící koráb nepotká to světlo součtem rychlostí 300.000 km/s + 100.000 km/s, nebo rozdílem 300.000 km/s -100.000 km/s, ale stále c= 300.000 km/s. Což je princip konstantní rychlosti světla.
  https://hledani.gnosis.cz/rychlost-svetla-posuzovana-zdalky-nebo-v-soustave/
  https://hledani.gnosis.cz/wp-content/uploads/17obr1-posouzeni-rychlosti-svetla.png
  Tam je pozorovatel na letícím korábu, letící světlo koráb míjí (obr.1), dále světlo letí proti jinému pozorovateli a současně proti tomuto pozorovateli letí i koráb.
  Píšete :“Zdrojové pulsy [PE] koráb buďto využívá ve svůj let [PL], anebo se nevyužijí [PT]. Tyto nevyužité pulsy (1., 2., 4. a 5. PT) pak mohou zužitkovat kosmonauti nebo mechanismy k různým pohybům (obr. 1). Svou činností by měnili něco časových pulsů [PT] na pohybové [PL].“
  Kosmonauti by činností měnili časové pulzy, to snad ne. Když je míjí světlo v jejich korábu, nemusí dělat nic a jev konstantní rychlosti světla nastane.
  Hned pod tím uvádíte časové pulzy odvozené z Plankova času, což je veličina s rozměrem sekund. Jak se z času stane délka, veličina s rozměrem metr, to nechápu. Vy jste někde u obdoby Higgsova bosonu, který hraje klíčovou roli ve vysvětlení původu hmotnosti ostatních elementárních částic. Vy jste stvořil elementární pulzy, které mění čas na pohyb ??? Snad bych nějak chápal, že se musel vytvořit tvořit prostor a čas.
  Dvě možnosti už tu jsou
  A) Prostor a čas stvořil Bůh
  B) Prostor a čas vznikl po Velkém třesku. Snad nějakou přeměnou, když prvotní vlastnosti vedoucí k Velkému třesku jsou dány vlastnostmi vakua a energii vakua vznikajících a zanikajících částic a antičástic.

  Obrázky nemá cenu sledovat, když nemáme ani tuchy, proč by se měly časové pulzy měnit na délkové. Protože, aby to vyšlo, mi připadá málo.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference