mapa stránek || vyhledávání

Bájná prasíla, magický proutek, menhiry, pyramidy s obelisky a hromové kameny

Prolog: Jsou lidé, kteří mají mimořádné duchovní a energetické schopnosti. Nesprávně se o nich soudí, že mají mimosmyslové vnímání. Magické schopnosti má každý. Někdo ve větší, jiný v menší míře. Uvedu příklad. Jeden můj letitý známý ze studentských let, tvrdý skeptik, o mě říkal, že jsem cosi horšího než šaman. Nedávno jsem ho zavedl nad silný pramen sv. Haštala vyvěrající pod krátkým srázem několik málo metrů před ním. Podal jsem mu asi metrový slabý kmínek jeřábu, který držel svisle a volně prsty levé ruky. Pro usnadnění jsem mu označil asi třímetrový pruh přibližně souběžný s podzemním pramenem. Je člověkem který nedává najevo své emoce, ale když ucítil a přesně určil průběh pramene, tak nevycházel z údivu. Kmínek jsem mu ponechal. Možná si dokáže ověřit pramen, který mu našel proutkař, aby nad ním už před několika lety mohl vykopat studnu.

jan-johann-jaroslav-miska-tajemstvi-prasily-1-2Všechny moje knihy, které doposud byly vydány, jsou založeny na neobvyklém vnímání energie prasíly. Energii-prasílu vnímám totiž 3x více než průměrný jedinec. Doposud byly vydány knihy: Zpověď druida, Magická prasíla, Hledání prasíly, Tajemství prasíly 1 – Zapomínání a Tajemství prasíly 2 – Zjevování. Šestou je kniha Bájná prasíla, která vyjde v nevelkém nákladu v nakladatelství Grada. Čtenář v ní nalezne spoustu bájí, a dokonce také několik pohádek odkazujících na energii-prasílu známou pravěkým kmenovým šamanům stejně jako mágům starobylých společenství celého světa. Některé z nich jdou dokonce svým obsahem za hranice současného vědeckého poznání. Čtenář se mimo jiné seznámí s bájnými rostlinami, stromy, ptáky. Více napoví stručný obsah uzavírající tento článek.

Na energii-prasílu odkazuje bezpočet citlivců celého světa, včetně celé řady akademických vzdělanců. Přesto ji doposud ke škodě lidstva neuznává současné vládnoucí mafiánské celosvětové vědecké spolčení. Veškeré informace o ní jsou jím dříve či později „zameteny pod stůl“. I když prasíla (jinak např.: čchi, prána, kaba, ki, ša, či nebo slovansky ži) vytváří energetickou síť lidského těla, stejně jako dynamickou strukturu doposud poznaného Vesmíru.

Užitečný průlomový pokus učinil pětidílný pořad kanadské profesorky Boulterové pojmenovaný Pyramidy (The Pyramid Code). Stručně připomenu jeho obsah. A to zejména ve vztahu k neznámé „magické“ energii“. Pořad zcela pochopitelně neřekne nic nového těm, kteří četli mé předchozí knihy o energii-prasíle. Ba právě naopak. Navíc jsou některé závěry tohoto pořadu zavádějící.

Pořad se zabývá, jak napovídá jeho pojmenování, především egyptskými pyramidami. Pokouší se nabourat zavedené letité vědecké egyptologické mýty s nimi souvisejícími. Především však ten, že pyramidy jsou jenom a pouze hrobkami faraónů (pozn.: pouze připomínám, že podobné „hrobkové“ mýty někteří vědci vyprávějí o stavbách menhirového typu; třeba o dolmenech). Jenom tak dokáží totiž vysvětlit to, proč byly postaveny. Dále poukazuje na některé nesrovnalosti týkající se např. stáří sfingy související především se zvětráváním vápence, proto se přiklání k nevyslyšené menšině, která ji považuje za starší, než jak je udáváno některými vědeckými kapacitami. A to jenom proto, aby se nezhroutila stávající celosvětová koncepce vývoje člověka, neboť takových rozporuplných odkazů je celá řada.

Zároveň paní profesorka poukazuje na zvláštní pyramidu nacházející se na vrcholu hory (Abu Rawsh), o které se v pyramidových knihách nepíše. S pomocí egyptského archeologa Abd´ el Hakima Awyana představuje úžasnou léčebnu v Sakkáře pojmenovanou Dům duchů léčící s pomocí zvuku, který způsobuje tekoucí voda v podzemní síti kanálů; tedy na znalosti také dnes zcela neznámé. Záměrně pomíjí to nejvýznamnější, co v prvním díle pořadu zaznělo. A sice to, že egyptský archeolog krátce a správně poznamenává, že staří Egypťané mohli „z pyramid získávat energii“. O tom už dlouho předtím vypovídá moje kniha Magická prasíla (2006, nakladatelství MF), kterou zřejmě nikdo z tvůrců pořadu nečetl. Ale moje knihy popisují nejenom „získávání energie“ mnohatisíciletou účelovou energetickou proměnou krajiny menhirovými a pyramido-obeliskovými stavebními systémy, ale také pojednávají o tom, jak se viditelně projevují v přírodním prostředí (Zpověď druida) opačné fyzikální vlastnosti obou opačných pólů prasíly. Proto jako první na světě objasňují pravý důvod výstavby megalitických staveb.

Nastal čas, abychom vstoupili do druhé části pořadu tentokráte plného „energetického“ tápání. Jeho iniciátorka v úvodu upozorňuje na dokonalé řemeslné zpracování řady předmětů či staveb. Poukazuje tak na znalosti jež jsou nám dodnes v souvislosti s dokonalým opracováním kamene také zcela neznámé. Z předmětů připomínám např.: břidlicový disk ze Sakkáry, jehož účel je pro vědátory zahalen tajemstvím. Dále připomíná neprodyšné deskové obložení pyramidy. Na řadu přichází neznámá energie, do které se statečně pouští. Upozorňuje na to, že starověcí Egypťané znali úplně jinou energetickou soustavu než současná civilizace. Což podporuje jak již zmiňovaný egyptský archeolog, tak několik dalších vědeckých kapacit. V současnosti je prasíla, pojmenována egypťany kaba, známa jako volná. Fenomenální N. Tesla ji pojmenovává éterickou. John Burke uvádí, že ve starověkých stavbách objevil měřitelnou, tedy poměrně silnou elektromagnetickou energii, kterou Claudie Swanson nazývá snad jejím nejnešťastnějším pojmenováním jako subtilní (jemná, křehká). V energetickém zaměření druhého dílu pořadu je zároveň nabídnuto několik fantaskních teorií.

Silné energetické linie (ley linie) jsou v pořadu pojednány převelice povrchně, proto nepřesvědčivě, i když jsou laicky srovnávány s čínskými dračími žilami prasíly čchi. O energetických liniích prasíly už zevrubně vypovídá moje první kniha (trilogie Zpověď druida) vydaná nakladatelstvím Dobra již v roce 2002. Představuje nejenom energetické linie prasíly (čínské dračí žíly), ale mimo jiné třeba účelové napojení především jednoduchých menhirových staveb na ně. Zároveň nabízí překvapivé zjištění, že na průsečíky energetických linií je napojena katastrální síť rakouského císařství budovaná v době panování Marie Terezie.

Čtenář těchto řádků se zcela oprávněně ptá, jak souvisí pyramidy s mayským kalendářem? Zcela jistě ví, že Mayové je také stavěli. Stejně jako mnohé další kultury na celém světě. Znamená to, že také ony věděly o účincích prasíly a jejích dvou pólech opačných fyzikálních vlastností. Mayové jsou ale mimo jiné proslaveni také svými neuvěřitelnými kalendáři (více Magická prasíla). Jeden z nich končí dnem zimního slunovratu 22.12.2012. Právě proto je s ním spojována řada předpovědí. Ať těch, které optimisticky nabízejí „spasení“, tak opačných katastrofických. Téměř všem „šarlatánským věrozvěstům“ nejde o nic jiného než o zviditelnění spojené s nemalým finančním ziskem. Totéž platí pro ty šejdíře, kteří objevují Vaše „nadpřirozené“ schopnosti, jež jsou Vaší energetické podstatě vlastní. Jenom o nich nevíte.

jan-johann-jaroslav-miska-bajna-prasila-nahledNastal čas si představit mou šestou knihu pojmenovanou Bájná prasíla, která nabízí bezpočet původních, tedy neopsaných poznatků, s celou řadou objevů. Zcela pochopitelně je kniha doplněna množstvím doposud nikde nepublikovaných fotografií. Podrobný přehled kapitol pro ty, kteří stále hledají a objevují neobjevené spolu s jednoduchým a smysluplným vysvětlením konce mayského kalendáře, uvádím v samém závěru knihy, která měla vyjít už téměř před rokem. Tučným písmem se poslední kapitola (pojmenovaná Závěr) zabývá na šestnácti stranách (formátu A4) posledním dnem mayského kalendáře:

0. Kníže, král a čert Zardan
strom promluvil – port a Markomanka – Přemyslovci, Žižka a Vyšehrad – sv. Martin a lano kapituly vyšehradské – báje o točenici – mše, prak a sloup

1. Vejce nebo slepice
starobylé báje celého světa (včetně slovanských) za hranicemi dnešního poznání – had, bohyně a vejce – indiáni a Karel IV. – nekonečný čínský praotec lidstva – prabohové se klubou z vajec – vejce domem – Platón, Jung a brahma – Morana a Vesna – Velikonoce, vejce a vesmír – husa, pštros, prorok Job a jezuité – chirurgický nůž a vaječné skořápky Slovanů

jan-johann-jaroslav-miska-bajna-prasila2-nahled 2. Čert a kohout
bájný pohanský kohout vítězí v boji proti čertovi – Čertova brázda, mohyla a svatý Prokop – Jánské skály, skalní kostel a Čertovy hlavy – chrt, lev a kohout

3. Kohout a bazilišek
bazalka a vojevůdce – král hadů s diadémem – vajíčko, hnůj a ropucha – kohout a sv. Vít – kohoutí zobání, jeho vnitřnosti a věštci – kohout nebo orlice – Vídeň a Spišský hrad – Jirásek a Bruncvík – bazilika a leguán

4. Beránek boží a Zlaté rouno
hříchy světa a sudokopytník – fosfát a sedm růžků a očí beránka božího – beránek, býk, vlk a Hlávka – zlaté rouno a Kunštát na Moravě – létající zlatý beran a trubka s pochodní – egyptský sluneční bůh a Zeus – berani a královna Hatšepsut – hořící pochodeň, psi páně a Karlův most

5. Bůh dvou tváří a bodruška
hlava „zeleného muže“ bohem dvou tváří – ryba, lev a bůh – Janus a bohové dne a noci na Smíchově – Janus, sv. Petr a klíče – Janus, Cernun a České Lhotice – svatý Petr a Svantovít – Sardinie, Domy duchů a Janus

6. Jednorožec a Alexandr Veliký
jednorožec, Pegas a Voskovec s Werichem – Meč Hospodinův a „jednorožcové“ – býk s jedním rohem – jednorožec a kozorožec s  nosorožcem – peršané a bezoár – mořský jednorožec a hrabě Špork – jednorožec, Aristoteles a jezuita Balbín – srnec a ohnivý drak Mušusu jednorožcem

7. Jelen, krucifix a svatý Hubert
ucho, štír, trubice a svatý Eustach – svatý Hubert, hrabě Špork a jeleni

8. Aura a Eliášův oheň
rohy a Mojžíšův oheň – vzducholodě a sv. Eliáš – elektrometeor a hůl – aura, prasíla a jelen

9. Drak císaře Karla IV. nad Prahou
mloci a draci – Bajaja a Božena Němcová – bájné čertovy či dračí skály a létající blesk v Liberci – Záře a ČVUT – ještěři se proměňují v ptáky

10. Gryfové Rudolfa II.
tisíceletí orlolvi ve střední Evropě – tolary hraběte Šlika – mniši a keramická dlažba – erbovní gryfové – Bruncvík a pták Noh – dřevění gryfové Rudolfa II. s račími klepety

11. Sloup, džed, strom a paviáni
nejstarší strom života – orlolidé – žabí bohyně a jezuité – egyptský džed stromem života – kříž života nad Vítochovem – bohyně, rohy, trychtýř a srpek měsíce – bohyně a Merkator – Mojžíš, křepelky a sardinky – kruh, kříž, anch – archanděl a Jarovit – černohlavci, trpaslíci a obři – strom světa -Arbor mundi – vrací se čas proroků

12. Merkur a Pán pravého stromu
vata, planeta a božská tajemství – hadi a hole bohů – vycházková hůl s kobrou a Aeskulap zvaný též Asklépios – Hydra obtáčí zeměkouli – prameny, rudné a dračí žíly – science fiction nepoznání

13. Kaštan a pochodeň s hadem
Františkovy Lázně a Tiberiův ostrov v Římě – hadi s pochodní – kůrovec smrkový a „plynné“ signály stromů – božský léčitel Asklépios a miska jeho dcery bohyně Hygiey – Asklépiova užovka a Součkův vlasovec – Asklépios a Mojžíšův Nechustan – rohatý Mojžíš a sv. Maur – Čarodějná medicina a Zamarowský – páter Ferda a duše

14. Rybářská síť prasíly
pravěká energetická úprava krajiny – pravěká hradiště prasíly – kamenné léčebny Česka – Hromové kuličky a kameny – šamanský „genetický kotouč“ – Hvězda a Ferdinand Tyrolský – dračí žíly, rybářská síť a lidské tělo

15. Pták Ohnivák, Harpyje, Fénix …
bájní ptáci a stromy vědění či poznání – Sirény a Harpyje – princ bájným ptákem – Fénix, holubice a Duch svatý – vznikání a zanikání vesmíru a pták Fénix – zlatá jabloň a bažant

16. Den trifidů a spirála
kraví bohyně – stromový robot – trifid – vládce bohů Zeus, strom a nymfa – zvířata ale i stromy mají duši – Sparta a tříbarevná kočka – nejenom kočky, ale také stromy „kráčejí“ za prasílou – sochař, bratři a spirálový strom – markýz a jilm – pařez, kámen a kvetoucí keř

17. Bohyně lvice a kočka
kněžna a doksanská lvice – bohyně a démon Lilith první ženou Adamovou – kočičí bohyně Basted a sistrum – kněžna Gertruda a tarot

18. Býk, orel, lev a člověk
skarabeus a hovnivál – evangelisté zvířaty – Křtiny a Evropa – Lukáš a Mínotaurus – býk otcem bohů a lidí – měsíční býci a halucinogenní šťáva – císař, sokol a orel – Héraklés a lev – orli, lvi a bájní gryfové – Héraklés v Praze – orel, býk, kůl a Indiáni

19. Jan Nepomucký a orkán Kyril
voda, černé bohyně a svatý – kruh, pentagon a pentagram – Johánek z Pomuku a Jan Nepomucký – jazyk, mozek a zázrak – Zelená hora, jazyk a orkán – bohyně Terezka a pět hvězd

20. Čarodějnice a mandragora
bylinné vědění a křesťanství – pálení lidí a knih – katolický kněz čarodějem – heřmánek, bez černý a jmelí – ochmet a jmelí – žezla a Karlova německá univerzita – báje, pověry a věda o jmelí, satanském jablíčku a žeň-šeni – tuk oběšenců nebo mužské semeno – muž z ledovce a váček s bylinami – palma, růženec a komár – íbišek a bůh moudrosti Thovt

21. Čtyři větry a hvězda betlémská
Irokézové, číňané a proroci – tau a 12 lebek – planety, alchymie a čtyři větry – prasíla a kometa – NASA a vesmírné lano – památkáři střeží tajemství čtyř větrů

22. Královské jablko, Universum a prasíla
hodiny a zdobené kameny – Venuše a šamanské kameny – prasíla, monáda a vesmír – trojúhelníky prasíly v Číně, Egyptě a Panamě – kruh, koule, pásy a kříž – egyptský bůh Anubis, vejce a Universum – kraslice a carský klenotník – Viking a čepičky na Marsu

Závěr, aneb co se do předchozích kapitol nevešlo
vejce, hadi a bohové – hůl, spirála a dolar – maso, kosti a šlachy a prasíla (čchi) – feng šuej, akupresura, astronomie, vizionáři a konec mayského kalendáře 21. 12. 2012 – Armagedon a poslední boj Satana s Michaelem – falešní proroci, spasení, galaktická transformace a světlo – žáby, jezera a orkány – Uhlíř, Slunce a protonový duch slunečních bouří – elektromagnetoterapie dílčím návratem ke kořenům pravěkého poznání šamanů – vejce a Ptačí král – bohyně přadlenou, sudičky a Plaváček

V úvodu článku jsme si pověděli, že menhirové a pyramidové stavby pozměňují energetickou hodnotu krajiny. A to tak, že ji buď někde navyšují nebo snižují. Což zároveň způsobuje to, že při navýšení vyzařovací složky prasíly v daném místě se jinde její hodnota sníží. To znamená, že se jinde navýší opačná vzařovací složka prasíly. Což stavitelé menhirů a pyramid přesně věděli. Zároveň věděli také to, proč to dělají a kde se tak stane. Prakticky jsem toto tajné poznání šamanů a mágů představil několika stavbami v Keltských šancích nacházejících se nedaleko Markvartic u Sobotky. Z nich nejsložitější je dolmen (trilit), jenž vytváří kolem sebe velmi silný vyzařovací prostor. Je postavený na vyzařovacím průsečíku linií. Zesílená energetická linie propojuje dolmen se středovým menhirem (je také na vyzařovacím průsečíku linií) ve vstupní bráně, jejíž okraje jsou označeny dvěma kůly. Účinnost energetické sestavy je nejvyšší v čase úplňkovém, buď ráno nebo večer.

Závěrem si nepřímo porovnejme účinnost pyramid s pěti „hromovými kameny“. Slované nestavěli pyramidy, ale někdy si do svých příbytků na vybraná místa umisťovali tzv. „hromové kameny“. Totéž jsem učinil na chalupě ve sklepě (5×4 m), kde do cihlových zdí vzlínala voda místy až do výšky dvou metrů. Betonová podlaha byla trvale vlhká; pomístně dokonce mokrá. Na vybrané místo jsem umístil pět „hromových kamenů“ průměrné výšky 15 cm. Zdi v krátké době vyschly a podlaha ve sklepě je stále suchá. Zázračné „hromové kameny“ mají ještě další tři pozitiva. Jedním z nich je to, že do takto ošetřených míst nikdy neuhodí blesk. O dvou dalších se vážení čtenáři dočtete, mimo bezpočtu nových a neznámých poznatků, v mých již zmiňovaných knihách: Zpověď druida, Magická prasíla, Hledání prasíly, Tajemství prasíly 1 a 2 (Zapomínání a Zjevování) a Bájná prasíla.

Prosinec 2013
 

Jan Johann Jaroslav Miška
 

hodnocení: 3.9
hlasů: 8
Tisk Tisk
Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2019

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz slunecnikvet-anna.blog.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference