mapa stránek || vyhledávání

Burkini! Lekcia mravnosti nemravnej Európe!

Burkini, licence CC-BY-SA-2.0

Burkini, foto: G. Montersino, licence CC-BY-SA-2.0

Burkini sú celotelové plavky moslimiek, ktoré sa najmä na francúzskych plážach stali jednou z najhorúcejších tém tohto leta. Reportérka Mathilde Cousinová bola napríklad svedkom ponižujúceho pokutovania ženy za to, že nemala oblečenie „rešpektujúce dobré mravy a sekularizmus“. Vyzeralo to dosť násilne, keď traja policajti obkolesili dotyčnú ženu, pričom jeden z nich držal prst na spúšti slzotvorného plynu.

A nakoľko ide naozaj o dosť radikálny postoj, akým sa súčasná moderná Európa rozhodla chrániť „dobré mravy“, pozrime sa bližšie na celý problém práve z hľadiska mravnosti a morálky. Z hľadiska toho, čo je naozaj mravné a čo nemravné, bez ohľadu na to, či ide o islam, alebo európske hodnoty.

Zámerne nepoužívam pojem kresťanstvo, pretože súčasná Európa už žiaľ nemá so skutočnými kresťanskými hodnotami takmer nič spoločné. A je nanajvýš paradoxné, že z hľadiska problému burkín sa islamský pohľad na vec a skutočné kresťanské hodnoty absolútne zhodujú.

Poďme však priamo k veci. Žena v islame chodí zahalená preto, aby mužov neprovokovala k zmyselnej nečistote. Aby muži ženu prvoplánovo nevnímali iba ako objekt svojich zmyselných chúťok, ale aby v nej na základe absencie všetkej vonkajšej zmyselnosti boli nútení hľadať hodnoty vyššie. Hodnoty duše a ducha. Žena v islamskom svete chodí teda zahalená preto, aby chránila muža od zla a nízkosti, ale zároveň aby chránila od nízkosti zmyselných pohľadov i samu seba.

S veľkým prekvapením však zistíme, že najvyššia autorita kresťanstva samotný Ježiš Kristus má na vec úplne rovnaký názor. V tejto súvislosti totiž riekol:

„Kto žiadostivo vzhliadne na ženu, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. Ak ťa teda zvádza tvoje oko na hriech, vylúpni ho a odhoď od seba, lebo lepšie je ti vojsť s jedným okom do života, ako skončiť s obomi očami v zatratení.“

Ak by sa teda Európa doposiaľ držala kresťanských hodnôt tak, ako tomu bolo v minulosti, európske ženy a dievčatá by sa nemohli promenádovať po plážach a kúpaliskách tak, ako sa po nich promenádujú dnes, provokujúc mužov k zmyselnej nečistote.

Ale dnešná realita je iná a tento druh všeobecne akceptovanej nemravnosti, vzdialenej od pôvodných kresťanských hodnôt, je v súčasnosti naopak považovaný za tradičné európske hodnoty a za „dobré mravy“, ktoré treba chrániť. Hoci aj násilím, pokutami a hrozbou použitia slzotvorného plynu.

A tak dochádza na francúzskych plážach k zvláštnemu precedensu, keď sa práve moslimky vo svojom plážovom odeve snažia hájiť skutočnú mravnosť, ako i skutočné kresťanské hodnoty. Tým však zároveň nepríjemným spôsobom nastavujú zrkadlo nemravnosti dnešnej Európy a jej odklonu od vlastných, tradičných kresťanských hodnôt. A naša takzvaná moderná Európa reaguje tak, že represívnym spôsobom útočí na prejavy skutočnej mravnosti a násilím sa snaží presadzovať takzvané „dobré mravy a sekularizmus“, ktoré sú však v skutočnosti nemravnosťou a otvoreným výsmechom pravej mravnosti.

Uvedomujeme si vôbec, v akej dobe to dnes vlastne žijeme? Žijeme totiž v dobe tak neuveriteľne pokrivenej a pomýlenej, v ktorej je čierne považované za biele a biele za čierne. V dobe, v ktorej je sankcionovaná snaha o mravnosť a naopak, nemravnosť európskych žen na plážach, ale aj mimo nich v podobe mini módy, je považovaná za „prejav dobrých mravov“.

Je očividne evidentné, že Európa sa vzdialila a stále viac vzďaľuje od tej najelementárnejšej mravnosti a morálky. Avšak morálka a mravnosť patria medzi základné duchovné hodnoty, čo znamená, že vzďaľovaním sa od nich sa zároveň vzďaľujeme od hodnôt ducha, čím nevyhnutne duchovne upadáme. Duchovne sa prepadáme do hlbín, v ktorých už ani nie sme schopní rozpoznávať čierne od bieleho, dobré od zlého a mravné od nemravného.

V otázke mravnosti stojí teda súčasná Európa proti hodnotám ducha. Avšak naše univerzum, v ktorom žijeme, povstalo z Ducha! A preto má v ňom budúcnosť iba to, čo sa o hodnoty Ducha opiera a čo ich rešpektuje. Naopak všetko, čo tieto hodnoty ignoruje, sa dobrovoľne vydáva na cestu úpadku.

Úpadok ducha, morálky, mravnosti a spolu s nimi taktiež napríklad zmyslu pre česť, spravodlivosť, ušľachtilosť a iné vyššie hodnoty, takýto druh všeobecného úpadku však so sebou zákonite a nevyhnutne prináša úpadok materiálny. Úpadok ducha, totožný s vnútorným rozvratom osobnosti, so sebou automaticky prináša rozvrat vonkajší.

Vnútorný hodnotový rozvrat súčasnej Európy teda celkom zákonite spúšťa najrozličnejšie rozvratné procesy a priam k sebe priťahuje najrozmanitejšie rozvratné živly, ktoré sa majú stať vonkajším, fyzickým a teda reálnym vykonávateľom tohto rozvratu. Jedným z takýchto činiteľov môže byť trebárs i súčasný prílev imigrantov a spolu s nimi prílev islamu v jeho agresívnej, netolerantnej a stredovekým spôsobom krutej podobe.

Zastaviť rozvrat je možné jedine návratom k skutočným hodnotám! K hodnotám ducha! K hodnotám skutočnej a pravej mravnosti, morálky, cti a spravodlivosti. Ak toto Európa nepochopí a nedokáže, je stratená. Bude musieť byť vo svojej súčasnej podobe absolútne rozvrátená, pretože jej vonkajší rozvrat sa stane nevyhnutným a zákonitým dôsledkom jej rozvratu vnútorného a hodnotového. Lebo natrvalo jednoducho nie je možné žiť bláznivom blude, že čierne je biele a biele čierne. Že dobré je zlé a zlé je dobré. A že práve európska nemravnosť je tými „dobrými mravmi a tradičnými hodnotami“, ktoré je treba chrániť. Lebo ako povedal Kristus, jedine mravnosť je cestou do života, zatiaľ čo nemravnosť cestou do záhuby.
 

PS. V čitateľoch môže vzniknúť oprávnená otázka, na akých pozíciách to vlastne stojím, ak na jednej strane vyzdvihujem prístup islamu k plážovej móde, avšak na druhej strane hovorím o islame ako o agresívnom a stredovekým spôsobom krutom náboženstve.

Osobne sa vždy snažím stáť na pozíciách skutočnej mravnosti a skutočných duchovných hodnôt bez ohľadu na akékoľvek náboženstvo. Pravdou totiž je, že pravá mravnosť a skutočné duchovné hodnoty tvoria zdravý základ všetkých náboženských systémov, zatiaľ čo to scestné, pomýlené, agresívne a netolerantné do nich z najrozličnejších dôvodov vniesli iba ľudia samotní. Tak boli ľudskou rukou skrivené a dehonestované všetky náboženstvá. Avšak pravá mravnosť a skutočné hodnoty ducha sú nezničiteľné a nemožno ich nikdy sprofanovať.
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.3
hlasů: 4
Print Friendly, PDF & Email

25 komentářů

 1. Autor, píšeš:

  ….Lebo ako povedal Kristus, jedine mravnosť je cestou do života, zatiaľ čo nemravnosť cestou do záhuby…

  Kristus je ako vieme vymyslená postavička , ktorú splodil cisár a samovládca, ktorý si od samej nudy zvolil variantu, ako vymaniť z tejto nudy seba a milióny ,,nenajedených, a bitých proletárov ducha náboženského „…

  Ďalej píšeš:

  ….Lebo ako povedal Kristus, jedine mravnosť je cestou do života, zatiaľ čo nemravnosť cestou do záhuby.

  Je to scestné a nebezpečné šíriť takéto zjednodušenia v terajšom globalizovanom Svete, lebo v Biblii nie je zadefinované, čo je mravnosť…

  Nemravnosť je nedostatok TEJ mravnosti, ale čo je to tá ideálna mravnosť, ten etalón , nevieme, len si to každý z nás predstavuje zo svojho uhla pohľadu…

  Ale ako vieme, nemravnosť je produktom pudov, bohatstva materiálneho, bohatstva duchovného, lebo aj duchovne bohatý človek je chodiaca beštia, chtíča vymaniť sa z chudoby, chtíča po peniazoch, lebo šťastie sa dá za ne aj kúpiť…

  Je nemravné, keď samec jeleňa si uchmatne z lesa 30 laní a súloží s nimi len ON, lebo najhlasnešie trúbil v chotári a tí ostatní jeleni sa len prizerajú ,,ako jeleni-štatisti „…?

  A tomu hovoríme evolučný výber.

  Ale keď si nejaký Ali paša uchmatne 150 súložníc, vykastruje k tomu 10 pomocníkov, aby súložnice udržali ,,na uzde“, tomu hovoríme Panovník – nemravník…

  Je to len závisť evolučne nevyzretých jedincov…

  A uhol pohľadu ,,vyvoleného“ je vždy iný, ako uhol podľadu ,, zatrateného“…

  Tam je zdroj pnutia a chodu spoločnosti od tej menej ,,usporiadanej“ , až po tú vyššie usporiadanejšiu, teda tú LEPŠIU …

  Tak nám pánBožko aj naďalej pomáhaj udržať si naše ťažko vybojované pozície …

 2. Každému, co mu patří. Na pláži velmi odvážné oblečení nebo dokonce naopak.
  Ale víc na ulicích sledovat, jaké je vhodné oblečení žen z hlediska mužů. Podobně kdysi dávno ředitel v sobotní TV řekl, že hlasatelka TV večerních zpráv musí mít velmi střízlivé oblečení. A ne, jak to v ČTV v létě bývalo – trochu jak na pláži.

 3. Bo, píšeš:

  …Ale víc na ulicích sledovat, jaké je vhodné oblečení žen z hlediska mužů…

  Oblečenie nemá nič s morálkou ,,Ako takou“, spoločné …

  Pozri si Adamčoka a Evičku. Oni Ti boli úplne , ale úplne nahí od hora až po ten inkriminovaný ÚD, či pätu …

  Takto si chodili po svete a čo? Boli opálení rovnomerne po celom tele, až im ten odporný Hospodin ,,nasadil“ negustiózny , úplne vyšinutý , vôbec nie praktický Figový list .

  Ano, už počujem a čo ľudé, tam kde bola zima a mráz? No, tí o Hospodinovi a jeho figovom liste ani nepočili a predsa si vymysleli ,,oblečenie“ a obuv , aby im nebola ZIMA…

  S čím ten ,,figový list“ však na tele zachytil, keď nebol žiaden vhodný prírodný ,,výtvor“.
  Ten figový list by z penisu, či vagíny aj tak po čase uschol a odpadol,ale pri behu, no neviem si to prakticky predstaviť.

  Ešte aby som na toho Hospodina nie len to zlé, ale poviem vám aj niečo pozitívne.

  Sice zase nie ,,ON“, ale jeho stvoritelia vymysleli tým figovým listom ,,Prvé bikiny“, na tomto Slzavom údolí a nie nejaký trubiroh z Ameriky v  19.stor, alebo to bol sovietsky kulak ?…

  Možno Hospodin vynašiel prvé sekundové lepidlo, ale potom prečo ,,HO“ nevoláme Hospodinovo morálne lepidlo ??

  To len neskôr, keď rozkysnuté ženy a bruchatí muži, videli v zrkadle, aké sú ich TELÁ otrasné na prvý aj druhý pohľad, vymysleli zakrývaciu taktiku, tie ŠATY“…

  A tak vznikla ,,pokrivená“ morálka, ktorá upravovala to, čo príroda každému z nás nadelila…

  Čaptavému , či Quasimódovi však šaty aj tak nič nazakryjú. A čo škaredý ksicht? Možno by zabrali ešte škrabošky ksichtové….

 4. Pane Šupo, přestože souhlasím s tím, že člověk nemusí po světě běhat polonahý, nesouhlasím s Vaším pojetím, že je to lekce mravnosti nemravné Evropě.Ubezpečují Vás, že to byla jen a pouze provokace ze strany muslimů. Jejich společnost je snad ještě víc nemocná, než je ta naše, navzdory vynucované mravnosti žen. Chtěla bych Vás upozornit na to, že arabské (mužské) obyvatelstvo je největším konzumentem internetové pornografie, což je usvědčuje z totálního pokrytectví. A o úctě k ženě, ať už zahalené nebo nezahalené, nemůže být v islámské společnosti řeč. Dále si prosím uvědomte, že pro muslima je žena, byť decentně, ale evropsky oblečená, stejně jenom poběhlice, protože nemá na sobě ten černý mundůr. Takže mluvit o něčem zdravém v jejich společnosti je tak trochu mimo mísu.

 5. Zajímavé, napsala jsem naprosto slušný, leč nesouhlasný komentář a zmizel…

 6. Mě jen tak napadá, když v té burkině vyleze z vody ven, že ji musí být pěkná kosa. Aby si nenachladila močové cesty!

 7. Ferda,píšeš:

  …Aby si nenachladila močové cesty!

  Nie Ferdo nepíšeš zle, ale nevieš, že muslimská žena nemá ,,otvor na pichanie“ tam, kde inuitná žena, ale má ju aj podstatne kratšiu. Preto moslimky nepoznajú zápal močových ciest, lebo tieto cesty sa im ani evolúciou nevyvinuli tak, ako
  iným ženám, napr. Indiánkam …

  Urológovia vedia, že aj tvar ich vnútornej vagíny je iný, taký polmesiacovitý , teda aj oplodnenie musí byť šablovitým ,,sosáčikom“…

  Kým moslimka ,,dáť musí“, tie naše sa vzpierajú a vymáhajú od mužov rôzne
  negustiózne ,,úplatky“, ako napr. celú výplatu, tringelty a známe sú už aj dva prípady, že odobrali mužom aj celé prémie.

  Neraz sa stáva, že dokonca tieto úplatky žiadajú aj od svojich legálnych milencov, lebo vraj keď nie, tak im už viac ,,nedajú“ ….

  Tuto Cirkev zlyhala na poloplnej priamke, lebo keď už toľko žien upálila, očakával by som od tých ,,naničhodníc“ viac rešpektu k nám , ktorí sme boli vymodelovaní z tej hliny Edenu skôr, ako tá inkriminovaná ,,mužožena“…

  Tí inkvizitori, či inseminátori , či ako ich volali , boli asi len čistí sadisti, ktorí neprevychovávali, len sa ,,sadomasochisticky “ odbavovali…

  Tu , práve v tomto bode zlomu by si mala Cirkev aj na Slovensku vstúpiť do svojho ,,negližé“ a vyvodiť to ONÉ…

 8. Jen taková poznámka.

  Jistě je špatné, když ženy nedostatečným zahalením těla provokují muže.
  Proč jsou však muži tak slabí, že pohledy na nedostatečně zahalená těla vyhledávají a když se s nimi setkají, tak neodvrátí zrak, ale naopak je to přitahuje?
  Když má být společnost skutečně morální, proč nejsou pláže rozděleny zvlášť na pláže pro ženy a pro muže (možná by pak odpadly burkini, ale i jiné výstřelky).
  Proč moderní společnost leží na pláži „jak vyplavený vorvaň“ – kdysi v minulosti jistě nebylo běžné, aby suchozemský člověk trávil volno ve vodě a opékal se na sluníčku. Není tedy úpadek spojení s neadekvátní „konzumace všeho“ i někde jinde? Co takhle pouze vodní lázně za účelem léčení? Kdo vidí a vnímá energie, tak vidí, že cca po 15 minutách se téměř všem lidem ve vodě oslabí ledviny, neboť člověk není uzpůsoben pro delší pobyt ve vodě …

  Není tedy těch souvisejících problémů více??? Každý ať si podle libosti odpoví sám.

 9. ad.Proč jsou však muži tak slabí, že pohledy na nedostatečně zahalená těla vyhledávají a když se s nimi setkají, tak neodvrátí zrak, ale naopak je to přitahuje?

  Protože mají penis, ale to Vy nepochopíte.

 10. Ferda, píšeš:

  …Protože mají penis, ale to Vy nepochopíte….

  Chtíč nie je len o penise, je to všetko v hlave, tam je ten najväčší jadrovník problémov, lebo pamäť a skúsenosť je to, čo vyvoláva reakcie , ktoré nás ženú ,,vperjod“, za ďalším párením…

  A na ,,splynutie “ treba dvoch, nestačí len penis mať…

  Tu je jasný dôkaz o nedokonalosti Hospodina našeho. Predstavme si, že by chlapi súložili len jeden mesiac v roku, napr. októbri a potom jedenásť mesiacov by sme si vaginálne bytosti ani len nevšimli, lebo by chtíč ,,chcípol“…

  Jebačkové obdobie by bolo len ,,v období ruje“. Vtedy by sme sa len mlátili a súložili, ako napr. tie inkriminované jelene , aby sme si aspoň raz ,,vrzli“…

  Predstavme si páni, koľko by sme len ušetrili. Za žrádlo, za bývanie, za dovolenky, darčeky k meninám, darčeky k narodeninám, darčeky za …

  Ale muselo by platiť: Len raz v roku a vždy pre všetkých .Čiže žiadne výnimky, typu Ferovia by mali ruju v auguste, Vilkovia v máji, Rudkovia vo februári a pod. To by sa zase všetko zvrhlo a nastala by bohapustá jebačka každý deň, ako je to dnes…

  Kam to spejeme? 10 milard ľudí je už nablízku a čo potom ???

  Bože môj, Bože môj a to všetko ten Protožid ,,Aberman“, ktorého ruja chytila až v šesťdesiatke, či až neskôr ??…

  Ten sa vraj tak roztrtkal, že Sára nestačila chovať. Ešte že Hospodin roztočil ,,stroj na mannu“ na plné gule a bolo čo žrať , samozrejme bez práce..

  1. ad.:Jebačkové obdobie by bolo len ,,v období ruje“. Vtedy by sme sa len mlátili a súložili, ako napr. tie inkriminované jelene , aby sme si aspoň raz ,,vrzli“…

   A protože máme jebačkové obdobie pořád, tak se mlátíme a válčíme pořád. To jen pro ty, co hledají příčinu všeho násilí a agrese. Takže kdyby všechny ženy řekly vždycky ANO, tak máme svět bez válek a násilí:-))

 11. Pokud chce být někdo otrokem nějaké části svého těla, je to jeho volba. Člověk je však tvorem ducha a k volbě svého směřování a konkrétního jednání má svobodnou vůli. Občas se někdo vymlouvá, že má mozek, a tudíž nebude jednat srdcem; občas se někdo vymlouvá, že má srdce, a tudíž nebude používat mozek … no a někdo ty výmluvy rozšiřuje i na cokoli jiného. Slaboch je ten, kdo se neumí ovládat podle své vůle (či že ji neumí „zvednout“ ze zvířecí úrovně na úroveň ducha).
  Toť vše.

  1. Omyly katolické církve jsou u nás tak hluboce zakořeněny, že je mi z toho smutno. Katolická církev dala do rozporu sex a víru v Boha (celibát, neposkvrněné početí, atd.) Proč někdo, kdo miluje a zasouloží si se svou milou by měl být nazýván „otrokem nějaké části svého těla“. Taky nechápu, jak můžete pohlavní akt dvou milujících se lidí nazývat „zvířecí úrovní“. Toť taky vše.

   1. Omyly účastníka „omyly KC“ – nemám nic společného s žádnou církví a rozhodně nedávám do rozporu intimní vztah a víru v Boha. Smysl slova otrok není, že něco přiměřeně a odpovídajícím způsobem používáte, ale podlehl jste tomu tak, že vám to diktuje, že vás to ovládá. Pokud má někdo pěkný láskou naplněný vztah, tak ho nebude přitahovat to, co ten pěkný vztah bude ohrožovat. Text „omylů KS“ vůbec není v souladu s tím, co jsem napsal, je to absolutní nepochopení.
    Předpokládám, že zdejší účastníci znají pravý význam slov výmluva, otrok, závislost, svobodná volba apod., protože nemá smysl komunikovat, když jeden píše o voze a druhý to chápe jako o koze.
    Tím jsem zde skončil, mé původní upozornění na širší souvislosti bylo určeno především autorovi článku, zda i nad nimi uvažuje. Komunikace nebyla předpokládána a mnou rozvíjena nebude. Napsal jsem, co jsem považoval za účelné, a to je vše.

    1. Jednu radu přece jen ještě přidám. Je dobré naučit se rozlišovat mezi svou partnerkou a ostatními ženami. Problém zjevně bude mít ten, kdo tohoto rozlišení není schopen.

    2. Víte, proč chce mít muž při sexu rozsvíceno a žena zhasnuto?
     Muži se lépe vybavuje jméno partnerky a žena nemůže snést ten pohled, jak si to muž užívá….

     Já taky přidám radu pro všechny ženy pro spokojené manželství:
     Když dostane chlap chuť, tak žena musí jít i kdyby se měla HUSA v troubě připálit.

    3. pre Ferdu k pripálenej husi : dobrá rada nad zlato ale platí len v prvých týždňoch manželstva, po 3O-tich rokoch manželstva to už nehrozí, že by dal chlap prednosť sexu pred pripálenou husou… v najhoršom prípade manželka musí stihnúť všetko, my ženy vieme robiť viac činností naraz, niekedy sledovať pri práci aj seriál :-)

 12. Nick ,,omyly KC“ píše:

  …Taky nechápu, jak můžete pohlavní akt dvou milujících se lidí nazývat „zvířecí úrovní“. Toť taky vše…

  Vystihol si to presne, ale chybička ,,se vloudila“. Pretože s pravdepodobosťou blížiacou sa k 50,01% je zrejmé, že sme sa vyvinili z ,,predchodcov opíc“, lebo genofond šimpanza a človeka je na cca 98% rovnaký ako náš ľudský , tak potom máme aj tie zvieracie pudy ešte od tej ,,prvotnej pandravy z biologického macerátu Tej doby“…

  A medzi jeden pud zaraďuje ,,veda sexuológcká“ aj jebačkový syndróm.

  Čo to znamená ? Srdce, ľadviny, pľúca , dokonca aj žľaza ,,štítová“ Ti hovoria, že nesúlož, ale Tvoje Ego podľahlo silnejšiemu pudu, tomu CHTÍČU a páril si sa .

  Zase a zase..

  Aj Bohovia v bohatej histórii ľudstva mali svoje samice, len ten Protožidovský bol nejaký čudný, možno v minulosti mal aj nejakú samicu, lenže potom mu JU ,,regulátori Biblie “ vymazali z pamäte, alebo bol taký ŠKARADÝ , že všetky Bohosamice ušli , len čo ho uvideli na tom inkriminovanom obláčiku ,,No 123654″…

  Možno preto Hospodin po dlhom očakávaní LÁSKY , napokon podľahol svojmu CHTÍČU a oplodnil Protožidovskú Marienku ako je to ,,zaznamenané z tretej ruky“ , v tej známej rozprávke , v  podaní sekty kresťanskej….

  A zase sme vrátili TAM, odkiaľ ame chceli ubziknúť.

  K tej ,,Onej“…

 13. ad.Ferda { Víte, proč chce mít muž při sexu rozsvíceno a žena zhasnuto? Muži se lépe vybavuje jméno partnerky a žena nemůže snést ten pohled, jak si to muž užívá…. Já taky přidám radu pro všechny ženy pro spokojené manželství: Když dostane chlap chuť, tak žena musí jít i kdyby se měla HUSA v troubě připálit. } – 29.09.2016 16:53
  —————————–

  Je to úplně to samé jako když jsi závislý na kokainu a řekneš:Když chlap dostane chuť na svoji dávku,tak jdou city stranou i kdyby měl zabít svoji vlastní matku.

  Závislost na sexu degraduje mysl zrovna tak jako závislost na kokainu.Mění se osobnost myslí,která je otrokem závislosti,žádostivosti.
  Závislák si svoji závislost začne ospravedlňovat,posléze svému myšlení začne přizpůsobovat veškerou svou činnost,aby dosáhl stavu falešné blaženosti,extáze.
  S jídlem však narůstá chuť,ale zároveň i hranice(hladina) dosažitelnosti extáze.
  Takže v praxi to pak vypadá následovně.Potřebuji dům,auto,velké svaly,bazén,..
  abych přitáhl pozornost nějaké samice.Samice po určité době nestačí,je třeba více samic.Po čase se zají i samice,které samy přijdou,takže je lépe vydělávat více přes maskované zločiny a nějakou tu samici,jako sexuální otrokyni si koupit.Pak nestačí jedna,ale více,dotyčný je přece kinkog.A proč jen samice,když tu máme i samce,tak proč to nezkusit i s něma.A co teprve mladé masíčko,malé děti.Ty se přece za peníze dají lehce sehnat.Ale aby držely hubu,tak jsou jednou
  a provždy umlčeny.Kdo je víc,aleluja?Má všechno:dům,fáro,svaly,otroky a otrokyně,drogy a chlast.A přece to nestačí,začne ve své degradované mysli
  vymýšlet rituální bludy,při kterých se zabíjí a čtvrtí malé děti nebo při kterých jsou oplodňovány ženy,kterým se při dalších rituálech plod vyřezají přímo z břicha a zabíjí.Další provozují hony na malé nahé děti a jako trofej vítězství lovu jim uřezávají pohlavní ústrojí.To je přece úžasné jen pro totálního zdegradovaného idiota.A co teprv,když se takoví idioti podílí na mocenské politice.To už jsou ve svých bludech bohy,kteří sbírají ve svých představách sílu ukájením se na takových svinstvech.

  Nemohu napsat zvěrstvech,nakolik neexistuje v přírodě zvíře,ke kterému by se dal ten,co si říká člověk,jež je otrokem své degradované,závislé mysli, nějakým
  způsobem přirovnat.To bych musela urazit každí jedno zvíře,živočicha vůbec.
  A opovaž se mu zkřížit cestu,aby nedosáhl svého.Následují agrese,zabíjení,války,
  zastrašování a násilí všeho druhu.Čím víc týrání,tím líp.A ještě se staví
  na odiv světu,lžou přímo do očí a myslí si,že jsou neviditelní.HNUS!

  Podívej se pořádně okolo sebe,možná nejsi na tom ještě tak zle a uvidíš,co se ve skutečnosti okolo tebe děje.Všechna svinstva se tutlají,zametají pod koberec a neřeší se nic.Závislosti jsou podporovány vehementně reklamami na vynikající
  sex,vynikající chlast,vynikající životní styl,vynikající….Kým jsou podporovány?
  No představ si,že jen zase těmi závisláky,kteří potřebují majetky (bazény,svaly,
  otrokyně,drogy,moc,…).
  Nic víc a nic méně.A představ si,že všem těm závislostem vévodí závislost na sexu,sexuální náruživost.Exstáze přes mrtvoly,iluze moci.Degradované myšlení,bludy,které jsou příčinou násilí,agrese, válek a mocenské politiky.

  Uroboros-had,jež požírá svůj ocas.Bludný kruh.Teprve až jej přetneš,až pak máš šanci uvidět,že svět není rozdělen na chudáky,které otročí bohatí mocnáři,nýbrž uzříš zotročené lidské trosky.

  Takže klidně si dál plivej po ženách,po matce,která ti dala tělo,po Matce,která ti dala život,po svých babičkách atd.Pokud si však nejsi vědom,že tvá Podstata je o Dvou v Jednom,že jsi napůl muž a napůl žena,pak se ti stane,že se Láska ve tvém nitru k tobě otočí zády a ty sis tak odřízl cestu „domů“.Přesně tak dopadl každý,kdo Láskou pohrdal,chtěl ji vlastnit a zotročovat.
  Tak,jako to udělali tobě podobní nejen církevní hodnostáři.Pak zůstáváš otrokem svého falešného ega,falešného světla.Ocitáš se v chaose informací,chaose nevědomosti a závislostí,tzv.jámě Lvové.Lásku bezpodmínečnou,kuličku vakua,si nemůžeš zotročit,ani si ji přivlastnit,protože ty sám jsi láskou a jsi její součástí.A Otec si ji chrání nadevšechno.

  Pokud si říkáš,že nejsi závislý,tak jen proto,že sis jednookým.Tvá závislost a agrese je zjevná v tvém uvažování a především v tvém vyjadřovacím jazyku.Pokud máš to štěstí a uzřel sis co jen záblesk informace,kterou jsem zde popsala,pak se sebou začni něco dělat,abys nedopadl jako Gilgamešova noha.Noha je také symbol,a to pro mužského přirození.Závislák si totižto již vůbec není vědom toho,jak myslí a koná,zabil si lásku ve svém vědomí-z nevědomosti.

  Závislost není slabostí.Závislost je nevědomostí.Ze závislosti se dá dostat jen porozuměním s láskou bezpodmínečnou danému problému a odpuštěním sobě samému,protože sis pomocí té lásky dokázal proměnit chybu na poznání,zkušenost,
  plod Stromu Poznání,Stromu Života.

  ——-
  7 Z Nitra prýštilo:Blažený je lev, kterého pozře člověk, takže se lev stane člověkem, ale zavržený je člověk, kterého pozře lev, takže se člověk stane lvem.

  překlad:
  7.Ze Srdce pramenilo:
  „Spokojená je sexuální energie(Síla),kterou vědomě zpracuje pravá podstata člověka,takže se sexuální síla asimiluje v čistý Cit,ale zotročena je mysl,
  falešného ega,které je pod vlivem sexuální náruživosti ,takže se takové falešné ego stává zvířetem,které své sexuální závislosti podřizuje veškerou svou mysl a činnost(moc).“

  —-
  ZÁVISLOST „FALEŠNÉ MYSLI“
  Tabák je tu odpradávna,
  rakovina jenom chvíli,
  tak na co si tu vlastně hrát,
  když tu vzniká potřeba,
  pravou příčinu pojmenovat.

  Ukrytá je v naší „mysli“,
  jmenuje se ZÁVISLOST,
  i když se to srdci příčí,
  máme jí tu víc než dost.

  Na co tady rozlišovat,
  která závislost je horší
  a přitom si neuvědomovat,
  že tu jsme na jedné lodi.

  Co kdyby tak každý sám,
  přiznal srdci svému,
  „Ano,závislý jsem
  a jdu z maléru do maléru!“

  Závislost z nezodpovědnosti
  vůči sobě i společnosti.
  Že nejste závislí?
  Kromě různých drog
  je tu další závislost.

  Na rodičích,novém autě,
  na svalech a na zlatě,
  na penězích,na práci,
  na tradicích,na sexe,
  předsudcích i na stravě,
  na slávě a na počasí,
  či na touze po moci..
  A tak z naší závislosti,
  zůstávají lidské trosky,
  zotročené chamtivostí.

  Život pravdu rozdává,
  by se poučila srdce chamtivá,
  že zlo dělá jen zlo,
  a co vůbec znamená
  sebelítost či srdce chudoba.

  Škodit může vše,
  pokud tomu dovolíme.
  Pokud chceme něco změnit,
  radu zkušenou vám dám:
  „Bude pro nás všechny dobře,
  když už konečně
  a pěkně společně,
  samostatně a zodpovědně
  naše srdce probudíme,
  a když o to s pokrou v srdci
  našeho Otce poprosíme!“

  Učíme se každým dnem,učíme se přímo životem.
  ————

  Nejde o odsuzování sexuality,je přirozeností a strategií těla a jeho mysli přírody,tedy i živočišné a rostlinné říše.
  Jen o proti člověku,který původně dostal dar rozumu ,zvířata a rostliny mají sex především za účelem rozmnožování.
  Lidé se zde skutečně učí napodobňováním chování zvířat.Jen doufám,že ostatní živočichové se nezačnou učit nyní napodobňováním živočišného druhu závisláků,
  který se pojmenoval homo homo sapiens,jehož překlad raději nezveřejním.

  PS:Zcela nikoliv náhodou je na českém znaku lev.Lev je symbolem energie a síly,
  ale sexuální.Lev sežral černou orlici a už to jelo jako po másle.Důsledky můžeš
  vidět všude okolo sebe.

  1. Ano hviezdička v podstate máš pravdu, len čo urobíme s tými závislosťami… aj ja mám už len také malé závistlosti- na dobrom jedle, občas si dám aj biele suché vínko, na rodine, ale na práci ani na sexe už našťastie nie som závislá, to ma už prešlo, na staré kolená sa závislosti menia :-)

 14. Hvězdičko,
  ještě nikdo nikdy se na mou osobu takto nevyblil.
  Gratuluji. Duchovnost sama.

  Matouš 15, 11 Ne co vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje.
  Matouš 15, 18 To však, co z úst vychází, jde ze srdce, a to člověka znesvěcuje.

 15. Pro Ferdu:

  14 Ježíš jim řekl: Jestliže se postíte, hřešíte. A jestliže se modlíte, budete odsouzeni. A jestliže dáváte almužnu,uškodíte svým duchům. Když půjdete do nějaké země a budete putovat tamější krajinou a přijmou vás, tak jezte,
  co vám předloží a uzdravujte jejich nemocné. Neboť to, co vchází do vašich úst, vás neposkvrní. Avšak to, co z vašich úst vychází, to je to, co vás špiní.

  překlad:

  „Z Nitra prýštilo:
  Jestliže se postíte,hladovíte,děláte chybu.A jestliže se obracíte do vlastního nitra,budete Vědomím trpělivě vedeni k uznání viny a přijetí trestu bez výhrad a odporu přes lásku až k porozumění.A jestliže se budeš dělit o své životní zkušenosti,budeš pomluven a čekají tě nepříjemné okamžikykteré mohou být pro tvou mysl zprvu zkličující,ale ve svém důsledku přinesou pokrok a růst ducha.
  Když budete pronikat do oblastí vlastního nevědomí a bádat v duchovní mysli a uvidíš správné informace,pak vysvětlujte k porozumění příčiny nedostatku citu.Neboť nalezení správných odpovědí nezpůsobí pád vaší mysli.Avšak to,co vychází z vašich úst vás učiní šťastnými.“(protože se můžete podělit o svou zkušenost a jste si vědomi,že může pomoci uvidět daný problém i řešení ostatním)

  PS:Neber si vše osobně.Vem to jako polibek z lásky k tobě.Láska má mnoho podob.
  Upřímnost může zabolet,někdy i více,ale může ti pomoci pozvednout ducha,tedy mysl,nikoliv přetvářka.Takto se nadstavuje druhá tvář.To ty sis plivl na lásku bezpodmínečnou,Husu,kterou Otec chrání.Otec je výborný Učitel.
  Nelituj se,za bolest sis dostal zároveň i odpověď na otázku proč.
  A co se týká slova duchovnost,tak duchovnost=psychologie neboli nauka o duchu(mysli,světlu) a duši(lásce).

  —-
  6Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči
  7a řekl mu: „Jdi, umyj se v rybníce Siloe.“ (To jméno znamená ‚Poslaný‘.) On tedy šel, umyl se, a když se vrátil, viděl.-Jan 9

  překlad:
  Když to řekl,zkritizoval jeho nevědomost,čímž se zranil jeho falešné ego,smíchal spravedlnost s přetvářkou a ukázal mu příčinu jeho chybování.
  a řekl mu:“Nyní se vydej na duchovní cestu do vlastního nitra,Jeruzaléma, najdi tam Lásku bezpodmínečnou a pomocí ní se očistíš od svých závislostí.On tedy šel,proměnil své závislosti s láskou bezpodmínečnou na své zkušenosti,a když se navrátil,prozřel.
  Již uměl rozlišovat jako ta Labuť mléko od vody,tedy čistou Lásku bezpodmínečnou od emocí a nejen to.

  PS:26 Na rty líbá ten, kdo dává správné odpovědi.A to je Ten,jemuž říkám Otec.

  1. Přesně takové reakce na ženách nesnáším. Napíše se příspěvek, který všechno zamlží a nic se vlastně nestalo. ZVRATKY jsou pro mě zase jen ZVRATKY a nikoli polibek lásky. Tys mě tady poblila za dva celkem nevinné vtípky. Na tomto serveru se má za to, že každý příspěvek nastavuje zrcadlo svému autorovi. Takže vidíme jenom ten morální marast, který ve své duši máš.

   Abdrushin napsal někdy kolem roku 1930, že pozemská žena ze všech tvorů upadla úplně nejníže v celém Stvoření (nikoli na Zeměkouli! – v celém Stvoření!!!) Od té doby udělaly ženy ještě mohutný krok kupředu do propasti. Ty seš toho jenom projevem, ty bezpodmínečná lásko!

   1. Pro Ferdu:

    Zvratky a zvratky jsou tvoje a dopadají na tvou hlavu.Tak až vyzvracíš všechny lži a vztek ega,kterými ses opil,až potom čiň pokání,tedy rozjímání.

    „Nesbírají se hrozny z trní, ani se nesklízejí fíky z bodláčí, neboť nemá žádné plody. Dobrý člověk vynáší dobro ze svého pokladu, špatný člověk vynáší špatné ze špatného pokladu, který je v jeho srdci, a tak mluví špatné věci. Z plnosti srdce totiž vynáší špatné věci.“

    1.Celou dobu jen potvrzuješ Otcovu diagnózu.A pokud tě dovedly Abdrushinova
    slova až k takové nenávisti k Bohu,pak jsi Bohu posloužil a všem jen dokázal,
    že jeho slova jsou jen LŽÍ.Abdrushinova slova tě nedovedla ani ke Světlu,
    natož k Bohu,nýbrž k rozdělení uvnitř tebe samého,a tak jsi byl naplněn Tmou,egoismem,morálním marastem,nevědomostí a pudovou závislostí.A zvracíš jen z nepochopení pro plnost svého srdce.

    2.Nemíním komentovat slova mrtvoly,i jeho sežral Lev a Lež.

    Dávám přednost Živému.Tomu Světlu děkuji za to,že mi umyl zrak,abych dokázala rozlišit Pravdu od Lží.

    3.Ospravedlňuj si svou sebelítost,tedy nenávist kým chceš a jak chceš.Přijde i tvůj čas,ale jak se pak ospravedlníš sám před sebou?Pokud to ještě nevíš,tak bojuješ sám se sebou,se svými stíny,nikoliv se mnou nebo ženami.

    4.Jenom slepý šílenec bojuje proti Prvotnímu Zdroji,ke kterému se chce vrátit.
    ——
    ad. Na tomto serveru se má za to, že každý příspěvek nastavuje zrcadlo svému autorovi.

    No právě!Nenávist ti zastřela nejen zrak.Sebelítost je největší zlo.
    ——
    Otcova slova:

    „Jistotu zde mají jen ti,co si se Mnou srdcem uvědomili,
    že si tu se Mnou o svou samostatnost zabojovat přišli
    a důsledky svých činů se snášet naučili.
    Důsledkem toho,že se Mi na odpor postavili,
    tak dlouho si tu zůstali,pokud se sami se Mnou,
    jejich Matce neomluvili a nepoklonili,
    že svá srdce s rozumem a vzájemně Láskou nespojili.“

    „Zabudlo sis,že so Mnou sis tu bolo,
    z Otca sis hlupáka urobilo,
    dopadlo sis rovnako ako srdiečko,
    čo sis svojou chamtivosťou zlomilo.

    A tak milý synu,
    až vyzvracíš víno,kterým ses opil,
    čiň pokání a hledej ve svém srdci Pravdu,
    aby ses domů se Mnou mohl vrátit.“

    Měj se.A děkuji za názornou ukázku pro všechny,kteří čtou tyto stránky,že
    přes Abdrushinovu cestu ke Světlu,které je může přivést ke Sv.Grálu ve vlastním nitru,tedy Lásce bezpodmíné,že tudy cesta nevede.
    Jen a jen modlitbou,tedy obrácemím se do vlastního nitra.Jediný boj,pro
    který si přišli,skutečně nikoho nemine.Jen se rytíř nesmí začít hrát na někoho,kým není,jako se to stalo O. E. Bernhardtovi a mnohým zkamenělinám
    před ním i po něm.
    Na to je třeba mít však velkou kuráž a otevřené srdce.
    Je to boj na život a na smrt.Tak raději rozjímej a připrav se na Boj!

 16. ….Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči a řekl mu: „Jdi, umyj se v rybníce Siloe.“

  …..On tedy šel, umyl se, a když se vrátil, viděl.-Jan 9

  Toto keď Hans naozaj videl, na vlastné oči, tak mu beľmo uzavrelo modzog , čiže bol v tom inkriminovanom čase bez ,,duše“, čiže v stave náboženského blúznenia…

  Hansi, Hansi, bol si Ty ale koťuha, Ty jedon fantasta dogmatický. Nech Ťa za tieto dristy naberú v pekle na vidly, lebo vieš, že ,,klamať“ sa nemá.

  A keď už, tak len v osobnej núdzi a Ty si Hansi v tej núdzi nebol bývaval, kebo Tvoje opisy sú odpornými klamstvami histórie, keď už vieme, že Netvor z hlbín vesmíru nemôže mať ,,klasické deti“…

  Takže pofidérnymi kecami z ,,treťej ruky“ neoperovať, ako s holými faktami, lebo sa dostanete do ,,mimotelového zážitku“ ešte počas svojho neživota v živote…

  Náboženskú literatúru nie je možné považovať za vedeckú literatúru , možno ju s prižmúrením ,,tretieho oka“ , považovať ešte tak za fantasticko-dogmatickú literatúru, z obdobia spred cca 2.020 rokov.

  Takže s tymi citáciami takýchto hovadín opatrne, súdruhovia, súdružky veriace…

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference