mapa stránek || vyhledávání

„České století“ – pokračování zabíjením soudruha

Nafilmování této části české historie, procesů v padesátých letech, je pro populaci v Česku velmi poučné. Zbytečně, tak jako v dílu s „únorovým vítězstvím“, dělá autor seriálu z vedoucích komunistů větší primitivy a nedovzdělance, než byli. Asi zakázka financiérů. Naštěstí pro výchovu národa názorně na chodu božích mlýnů předvedl dva zákony duchovní dimenze.

Proces s Rudolfem Slánským (1952)

Proces s Rudolfem Slánským (1952)

Prvním zákonem je, že „kdo s čím zachází, tím také schází“! Týká se jednotlivců stran i národů. Komunisti, vedeni ateistickým principem, výslovně formulovaným Hitlerem: „kdo se odváží zeptat na metody vítěze“ a posléze používaných stalinisty, bezohledně a zvěrsky likvidovali odpůrce svých názorů.

Mezi mnohými v celém státě, kteří rozpoutali v míru Čechy nikdy nevídaný teror, byl v seriálu zmíněný krajský tajemník Schling. Ten do čela poúnorového teroru postavil brněnskou spodinu pod heslem: „Mládež vede Brno“. Tyto teroristy mezi české pivní předválečné komunisty prosazoval generální tajemník KSČ Rudolf Slánský.

Jenže situace státu po plném uchopení moci komunisty se podle výsledků rychle začalo vyjevovat, že dělničtí ředitelé, kariéristé a odborní diletanti vytváří tolik ekonomických škod, že se rozjetá poválečná rekonstrukce zastavila. Nebylo to však možné přiznat!!! Vyznělo by to jako důsledek politiky strany. Proto bylo propagandisticky sáhnuto po v SSSR osvědčeném zdůvodnění: všechny neúspěchy jsou dílem „škůdců“ a třídních nepřátel!!! Ti byli nejprve hledáni mezi názorovými odpůrci, v daném případě reprezentovanými Miladou Horákovou. K zastrašení stále rostoucí kocoviny z nedostavování se komunistického ráje byli tito odvážní a principiální lidé bestiálně likvidováni.

Jenže v líčení vzniku okolností tohoto bestiálního chování Urválků a estébáků seriál zůstal dlužen odpověď!!! Odkud se vynořili v takovém počtu tito bestiální estébáci??? Vždyť mezi normálními lidmi z doby mocnářství nebo republiky, si myslím, by mimo malý počet potencionálních bestiálních zločinců nebyli naleznutelní? Odpověď poskytne pozorování složení estébáků té doby. Její horní třetina, většinou židé, byla agenty KGB aktivována z vězňů nacistických koncentračních táborů a dovycvičena. Druhá třetina byla zverbována z řad českého lumpenproletariátu, kteří se v posledních dnech války za účelem rabování převlékli za „partyzány z 9. května“.

Obě skupiny si zvěrské metody, které viděli a často zažili od nacistů, nejprve „procvičili“ hlavně na nevinných sudetských Němcích (ti vinní z republiky včas prchli) a pak je použili na ostatních. Tito „lidé“ byli tak devastované a satanem ovládlé lidské duše, že zvěrské mučení začali považovat za normální a jako zaručeně k úspěchu vedoucí. Na konání těchto ateistických zrůdiček a jejich politických zadavatelích seriál pěkně současné populaci ukázal, kam až padne člověk a společnost, která žije v přesvědčení, že vyšší Spravedlnost neexistuje! (Jak se dodnes na „právech“ učí!!!)

Třetí částí estébáků byli do výuky vzatí mladí synové komunistů, žijící před tím celý život v primitivistickém prostředí. Ti o humanismu nebo nějaké kultivovanosti neměli ponětí ani v době první republiky, protože ta je do lepší společnosti nepustila. Za Protektorátu už vůbec ne. Proto i tito, vyučovaní kágébáky a staršími soudruhy, ukázané metody vzali za své. Viděli přece na vlastní oči, že když „strana něco vidí“ a poukáže na to, přizná se každý k čemukoliv.

Jenže časem se hroucení hospodářského vzestupu, zejména ve srovnání se západním Německem, kde ve stejné době probíhal hospodářský zázrak „vdov z ruin“, stávalo nápadným. Bylo nutné to těm malým, blbým a nadšeným komunistům a lidem nějak zdůvodnit. Protože pravdu, že komunistický návod sám je špatný, říci možné nebylo, byla použita osvědčená metoda z třicátých let SSSR. Totiž metody odhalování škůdců a agentů přímo ve vedení komunistických stran. Výhodným se také stalo využit latentní antisemitismus davu a tak prvními odhalenými agenty se stali Židé. Zejména proto, že tajná služba sionismu Mosad měl a má „ruce“ všude a je dodnes zřejmě nejlepší tajnou službou.

Tak se v rukách „kádrů“ StB ocitli členové nejvyššího vedení KSČ v čele s generálním tajemníkem Slánským. A „přiznali“ se. Co organizovali pro druhé, teď se jim vrátilo. Proto slova soudruha Slánského pod šibenicí (že má, co si zasloužil) byla prozřením metod a měla by být citována všem, kteří nevěří v boží mlýny a touží kdekoliv používat metody, které nejsou v duchovní dimenzi lidstva přípustné!

Tím se v celém národu nastolila atmosféra, že strach začali mít všichni. Včetně vedoucích komunistů. Strach se stal základní pohnutkou konání. Jakákoliv iniciativa k čemukoliv byla životu nebezpečná. Vývoj společnosti se zastavuje. A tím je zdokumentován druhý duchovní zákon: Tvořivost je podmíněna vytvářením podmínek pro konstituování občanů v samostatně myslící osobnosti! Jen jejich svoboda myšlení a tvoření vede k vývoji společnosti ve všech jejich aspektech existence!

Na společenských a hospodářských procesech v padesátých létech se můžeme poučit, kam to již nikdy nesmí dojít. Vzhledem k situaci selhávání elit v současnosti se ukazuje, že toto období procesů národ musel zažít. Proč? Aby se naplnila poučka rakouského kancléře Bruna Kreiského, který řekl: „Komunismus je nemoc, proti níž se získává imunita jen jejím proděláním!!!“ Proto je tato část seriálu pro ty, kteří to nezažili, velmi poučná.
 

MVDr. Josef Staněk

Hodnocení článku
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference