mapa stránek || vyhledávání

Ve světě lží

Mnoho indicií napovídá, že lidský druh je uměle vytvořený genetickou manipulací daleko v hluboké minulosti. Ne jak tvrdí Darwinova teorie uznávaná ve vědeckých (především mocenských) kruzích, které vědu financují.

Darwin svou evoluční teorii, krom jiného, opíral o přírodní a pohlavní výběr – což je důležitý fakt, který odmítá (vědecky podloženo) křížení druhů rozdílné genetické výbavy, např. koza-beran, srnec-laň, kočka-rys a podobně, bez úpravy genů – genetické manipulace.

evoluce-clovekaPokulhává i ta část evoluční teorie, že člověk pochází z opice. Když se nacházejí fosílie dinosaurů a dalších prehistorických živočichů, je zarážející, že stále nebyla nalezena fosílie přechodového druhu opice člověk.

Aby toho nebylo málo, pod tlakem mnoha faktů je na světě nejnovější tvrzení současné vědy.

Šipka Novinky.cz – Člověk se vyvinul křížením šimpanzů s prasaty, tvrdí genetik

Pokusím se o trochu jiný pohled.

Darwin zřejmě vycházel z fyzické podoby člověka a opice, k tomu současná věda mylně přidala i to, že některé opice užívají nástroje (kámen, klacík), při získávání potravy. Ale k témuž užívají nástroje či si jinak vypomáhají při získávání potravy i jiní živočichové. Osobně jsem jednou sledoval na nádraží vránu jak něco (zřejmě ořech) opakovaně po vzlétnutí na trolej upustila na kolejnici, dělala to tak dlouho, až se to něco rozbilo a poté vrána obsah toho něčeho vyzobala.

Současný vědecký objev zřejmě vychází z mnoha podobností prasete a člověka, vždyť prasečí kůže je užívána lékaři jako krycí materiál při rozsáhlých popáleninách, srdce prasete i jiné orgány včetně umístění v těle je s člověkem shodné. Prase běhá po čtyřech, ale člověk po dvou a opice zvládnou bezpečně obojí. Tak proč by člověk nemohl být křížencem obou druhů, že.

Darwin i pod odkazem zmíněný genetik mají každý ale pouze část pravdy.

Mýty celého světa i bible hovoří o návštěvnících z vesmíru (bozích) jako o tvůrcích a učitelích člověka (velká část biblických událostí je převzata z patřičně upravených mnohem starších i pohanských mýtů). V bibli je o stvoření člověka napsáno – i Bůh pravil, utvořme člověka ke své podobě, tak byl genetickou manipulací s DNA stvořen člověk z pozemských tvorů s přidáním části (božské) DNA. S velkou pravděpodobností se nepodařilo bohům vše hned napoprvé, o tom, jak se zdá, svědčí zobrazené různé mytické příšery. I pro bohy bylo náročné vybrat vhodné pozemské bytosti ke stvoření bytosti jim se podobající a nelze také vyloučit, že bohům v té době Země sloužila i jako meziplanetární biologická laboratoř.

S téměř jistotou však musím vyloučit tvrzení všech autorů, kteří svá díla opírají o dílo Sitchina, že bohové stvořili člověka – inteligentního otroka, aby pro ně doloval zlato, protože je ta těžká práce unavovala. To je dle mě postavené na hlavu, když si uvědomíme, že tyto bytosti (návštěvníci z vesmíru – bohové), byly tak znalé, že překonávaly pro nás ohromující vzdálenosti a nyní je zcela jedno, zda šlo o deset nebo o sto světelných let, ale pro nás vzdálenosti nezdolné, je těžké si je představit s primitivními nástroji, jako je krumpáč a lopata. Jsem přesvědčen o tom, že pokud by tito návštěvníci na Zemi skutečně hodlali dolovat zlato, byli natolik vyspělí, že by použili k tomuto účelu nějaké technické zařízení, stroje, robota či něco nám neznámého, což by bylo pro ně mnohem rychlejší a snadnější, než tady vytvářet nějakého lulu – otroka na práci.

Závěrem si dovolím tvrdit, že je po celém světě dostatek indicií, že člověk je stvořen uměle, genetickou manipulací, ke které bylo použito genů více pozemských tvorů v kombinaci částí „božských“ genů.
 

Vladimír Berossos
http://berossos.blog.cz/

Hodnocení článku
Tisk Tisk

1 komentář

  1. Problém, který Darwin nemohl znát, je chromozomální uspořádání genu-karyotyp.
    Lidský karyotyp předstravuje 23 chromozomálních párů, opičí např. 42 nebo 45 nebo 46
    a podobně. Jedná se tedy o samostatné druhy, které mají svůj vlastní vývoj, kdy porucha počtu chromozomů vedek k závažné chybě , většinou neslučitelné s životem, ale jistně ne k vývoji jiného druhu. Podobnost s člověkem ze všech ostatních tvorů je z hlediska genetického obsahu naprostu náhodná. Některé indiánské kmeny se domnívaly, že pochází z rodu vran, protože mají černé vlasy podobné vranímu peří a dlouhé špičaté nosy podobné vraním zobákům. Tento postoj i postoj Darwina jsou srovnatelné.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference