mapa stránek || vyhledávání

Gretina Matka Země leží v posteli

Příspěvek přibližuje poznatky o odlišných lidech v našem světě. Tématem je zvláštnost autistických lidí, kteří se obtížně zařazují do světa. Cenné k tomu jsou poznatky, které předávají neviděné duchovní bytosti, možná pocházející z 8. a 10. rozměru strunové teorie kvantové gravitace.

Autismus – obtížné vystupování z vnitřního psychického světa do kontaktu s realitou.

Že zdraví Zeměkoule se hroutí, to vesměs o přírodě víme. Matka Země leží v posteli, má šátek na hlavě a tváří se zkormouceně. Tatínek dítěti podá teploměr – horečka. Na stolku má čaj – jenže není to nachlazení, viróza. Je to vyloženě chřipka.

Antibiotika hospodářským zvířatům, plastové obklady, gumový termofor s hřejivým jádrem, pouštění ropy žilou – nic nepomáhá.

Co mě nezabije, to mě posílí?

*

Sbíráme plastové láhve a nevhazujeme je do popelnic. Sešlápnuté je nosíme do příslušných beden. Vybité baterie vracíme do krabic v obchodech…

Jenže to Zeměkouli nespasí. Tak jako když běžně nehážeme odpadky na podlahu, ale dáváme do koše. Samozřejmost.

Ještě pamatuji, že před desítkami let se vykupoval i starý textil a zvířecí kosti. Kožkař přijížděl na kole, zatroubil gumovým balonkem a vykupoval kožky. Zavařovací sklenice tehdy státní maloobchod nevykupoval, pak krátkodobě – dle pokynu shora – vykupoval, ale nakonec vyhrálo nešetrné řešení; konzervárnám jen nové čisté sklenice. Psávalo se o Německu, k nápojům – pivní láhve sice zálohují, ale pak je přetaví při tisíci stupních Celsia; tam chtěla i pivní výroba vždy nové sklo.

*

 

Gretin Aspergerův syndrom

Greta Thunbergová na protestní akci v Berlíně 19. července 2019.

Greta Thunbergová se dala do boje proti jednomu ze způsobů poškozování životního prostředí. Ale sám věřím víc těm, kteří nepředpokládají přehřívání Zeměkoule z důvodu civilizačního uvolňování oxidu uhličitého. Spíš vliv proměnlivého Slunce působí na planety, nebo snad i další pozemské a vesmírné projevy?

Kvantová mechanika sdělila náhodný pohyb částic. A k tomu platí – náhody nejsou, takže počasí až i na přání, jak někteří mystikové znají.

Podstatná je však zvláštní dívčí snaha zasáhnout do pošmournosti. Kdekdo v Česku ví, že je to nesmyslný postup. Greta má chodit do školy, připravovat se na své účinné budoucí úkoly, možná až i vědecké. Má věřit těm z nás, kteří Zemi do současného stavu přivedli…

My Češi míváme chvályhodnou snahu pomoci, také se zapojit. Vzhledem k nevysokému sebevědomí národa, vzešlého z vesnic, dovedeme alespoň odmítat. Káráme nelogické postupy – odlišná jednání druhých lidí a tak si zvyšujeme své sebevědomí.

Seděla před parlamentem a povzbudila k odporu studenty dalších států. Ti sice do hloubky problematice nerozumí, ale jejich protesty nám můžou být prospěšnější než listování v obrázcích Instagramu. Vydala se na plachetnici (či jak) přes oceán z Evropy do Ameriky. To byl další, snad pošetilý čin. Schvalovaný miliony nadšenců a i různě podporovaný důležitými lidmi. Nakonec emotivní čtení z papíru v OSN – zle kárající politiky. A ti spokojeně tleskají. Zatím se jí nebojí, potom jistě taky ne.

Ta dívka je nemocná, to má být hlavní zhodnocení jejího přístupu ke světu? Pak naše přístupy jsou zdravé? Sami toliko hledíme na úpadek pevniny i oceánů, přeposíláme o tom emaily, ale při obědě v zaměstnání nemluvíme o stálém zhoršování přírodního prostředí! Na úřadě stěží kdy poukážeme na nevhodné kácení anebo plýtvání. To je normální…

*

 

Autisté

Autista má náročnější odlišnost přístupu ke světu, než ji má jiný autista, nositel Aspergerova syndromu.

Vyjádření matky a syna. Věty z českého blogu, s poděkováním přebírám, zkracuji:

Nevšímej si ho, on je ňákej postiženej!

V začátcích mého blogování míval náš chlapec téměř permanentní záchvaty nepříčetnosti, které mne přiváděly k šílenství a víceméně mne přivedly i ke psaní. —

„Jak to můžeš vydržet?“ zeptala se mne kdysi má švagrová poté, co byla svědkem scény, při níž je dítě jakýmikoli prostředky k neutišení a já, ve stavu těsně předinfarktovém, mám chuť mlátit hlavou o dlaždičky. „Protože musím! Zvykneš si —“.

S tím, jak chlapec roste, se nejen rapidně snížila četnost jeho záchvatů, ale také se výrazně otupila moje reakce na ně. — Na svou jinakost si postupně zvyká i on sám, jeho reakce na nepochopení okolí jsou výrazně mírnější než bývaly. —

— Když jsem mu po cestě do školy řekla, že by se měl hluboce zamyslet, odvětil: „Nevidím absolutně žádný důvod pro hluboké zamyšlení. Proč bych se měl zamýšlet, když minulost ovlivnit nelze a budoucnost ovlivňovat nehodlám?!“ Prý ho zajímá pouze přítomnost a zbytečným přemýšlením by snížil intenzitu aktuálního prožitku. [1]

Jenže přítomnost byla budoucností, přes to nejede vlak.

Snad spoléhá na jiné vedení než z vlastního myšlení? Jde tedy o vyspělou duši v autistickém člověku? Zařadím i delší jeho odpověď, nanejvýš promyšlenou.

— Když se mne zeptal, co je to tahák, pochopila jsem, že si ze mne nedělá legraci, a že ve 4. třídě pro něj toto slovo představuje neznámý termín. Nejdříve jsem váhala, zda mu jej prozradit, ale nakonec jsem rozšířila jeho slovní zásobu a výraz jsem mu vysvětlila.

Chvíli přemýšlel a pak pravil: „A není kontraproduktivní vynaložit tolik úsilí na vytvoření elaborátu, který pak opíšeš? Mně přijde rentabilnější zapojit obě hemisféry a ty informace uložit rovnou do správné přihrádky.“

Zvykla jsem si také na to, že se mne jeho spolužáci ptají, jestli ho nebolí, když se v případech, kdy jej ostatní nechápou, tluče pěstmi do nohou tak, že má kolikrát modřiny. „Bolí, ale nemůže si pomoct,“ odpovídá zpravidla místo mne Kristiankova sestřička.

— vedoucí rodičům oznámil, — že škola nebyla schopná zajistit přislíbené volné prostory na předem avizovaný termín a ředitelka se s ním odmítá rozumně domluvit. Bohužel si nevšiml, že je nablízku mé dítě —. Kristianek se rozplakal, pěstičkami si tloukl do nohou a opakoval pořád dokolečka: „To není možný, to není normální!“

— Vysvětlil mi, že jeho sklíčenost nepramení z obavy, zda bude moci kroužek absolvovat, ale z toho, že proces jeho vzdělání má řídit někdo, kdo je organizačně absolutně neschopný, neumí jednat s lidmi a navíc nemá zájem podílet se na jeho zdravém vývoji.

— Je nenormální mé dítě, které občas nedokáže ovládat své emoce, ale nikdy nikomu neublížilo? —. A vážně je normální dítě, které tluče spolužáka, protože to běžné je?

— Když se pak za nějaký čas bavím se svým synem po rodičovských schůzkách na téma agresivity ve škole, zjišťuji, že si podobné otázky klade také. Ale na rozdíl ode mne má v odpovědích jasno, a proto se mi dostane dlouhé přednášky:

„Když se staneš součástí nějakého kolektivu, tak se buď integruješ, nebo zahájíš boj, nebo máš nakročeno do blázince. A já už jednou nohou v tom blázinci jsem. Já totiž odmítám, a ani toho nejsem schopen, stát se součástí skupiny, jejíž členové mají myšlenky v oblacích, agresivitu v duši a IQ nižší než poslední obyvatel z podmostu.

Zároveň nehodlám přistoupit na možnost boje, která je podle klasických teorií chování přirozená a na kterou přistoupila normálnější menšina v naší třídě. Protože se nemíní podřídit silnější, hloupější a agresivnější většině, snaží se s nimi bojovat. Ale to je podle mne nanic. Ten boj by mohl být úspěšný jedině tehdy, kdyby moudřejší a klidnější menšina byla zároveň silnější, ale i v tom případě je vítězství rozumu nad zlem velmi pochybné. Agrese totiž vždycky vzbudí jen agresi a hloupost v tomhle světě bohužel vyhrává.

No, nebude to mít v životě snadné! Ale kdo je tady vlastně „postiženej“? [1]

Známe z duchovních zdrojů, někdy i ze svých zážitků, že důležitou záležitost může člověk prohlédnout v mžiku. Pochopí, jak to je. Podobně pracovala staročínská civilizace – neznala vědu s jejími postupy, a přesto objevila ledacos.

Odmítat neviděné ideové zdroje – bytosti, jež mají nadhled nad lidstvem, to může i duchovně znalý člověk. Prý channelingová sdělení jsou podvodem, nějaká šálení. Vždyť mnoho jejich předpovědí nevyšlo. Jenže – podobně jako věštci, jako hvězdopravci – sdělují, co je nachystané. Ale co z toho my lidé uskutečníme, to už nebývá jisté.

Duchovní zdroj [2a]

V jejich mozku byla odstraněna struktura tří dimenzí. Jsou to multidimenzionální bytosti na maximum, jen na třídimenzionální strukturu reagují velmi špatně. Někteří z nich nechtějí ani dávat dohromady slova, protože významu po sobě jdoucích slov nerozumí.

Z duchovního zdroje zjišťuji, že autisté dbají myšlenek, jež přicházejí intuicí, rázem.

Někteří vědci poznali řešení problému jedním okamžikem, nápadem. Ostatně, hodně dávno jsem zkoušel posoudit, jak se dá udělat svět. Bůh je jistotou, tedy jak to udělal? Když hmotu neměl, když je podstata v myšlenkách, pak ani hmotu nemohl vyrobit, odhadoval jsem. Pak bylo snadné posoudit hmotu jako přelud – jako virtuální realitu, jež na nás neodbytně působí. Nevyvratitelně? To asi ne, někteří lidé…

Jak tedy vytvořit 3D hmotný svět? Matematická zpracování jsou stará staletí, ale my žijeme jinak, ve smyslových zážitcích. Tušil jsem, že k pochopení výstavby 3D prostoru by mohla pomoci představa jeho 4D verze. A po delší době jsem řešení pochopil naráz. Bude-li prostor vytvořený z oddělených bodů… [3].

*

Duchovní zdroj [2b]

Když máte „normální dítě“, ve smyslu, že se snadno přizpůsobuje očekáváním vnějšího světa, dítě na sebe snadno zapomene, tj. ztratí spojení se svou původní energií duše. Bude snadněji ovlivnitelné požadavky a standardy společnosti a dokonce i ti nejcitlivější a nejosvícenější rodiče tomu nemohou předejít.

Děti, které mají poruchy chování jako je autismus se tak snadno neadaptují. Ale díky tomu je jejich energie duše snadněji uchována; tak říkajíc, neustoupí. Lidé kolem tohoto dítěte se budou muset přizpůsobit.

Autistické dítě je tedy vybavené silnou povahou. Není slabé, a nepodřídí se. Nepřevezme naše běžné chování. Problémy bývají nemalé, jak úryvky zde popisují. Dokonce jsou souvislosti až nepochopitelné; ti zdraví jsou nenormální, a ti odlišní jsou správní?

Když ranhojič, zařazený do světa před staletími, léčil – pouštěl žilou, často to nepomohlo. Ale dnešní medicina zná i příznivé souvislosti nevhodného někdejšího postupu. Odhaduji jakousi podobnost s dnešním odlišným zařazením a chováním dětí, autistů. Například neprojevují své emoce, nýbrž jejich nepatřičné divoké vystupování bývá něčím jiným – protestem.

Duchovní zdroj [2c]

— Děti se cítí — nepochopené a stáhnou se a odloučí z prostředí. Neventilují své emoce skrze agresivní nebo neovladatelné chování. — Často jsou tyto děti neobyčejně citlivé a silně reagují na nesouhlasné energie kolem. — aby emocionálně přežily, uzavřou svá pocitová centra. Tento mechanismus přežití je obecně nazýván „autismem“. Je paradox, že autistické děti jsou označované za ne-empatické (tj. neschopné vidět věci z pohledu druhého), protože ony jsou naopak extrémně citlivé. Dalo by se říci, že mají tolik potíží držet si své vlastní hranice, že si nemohou dovolit dosahovat druhých, šířit své vědomí takovým způsobem, aby zahrnovalo ty druhé. Cítí, že když tak učiní, mohl by se jejich svět snadno rozpadnout, a mohly by být pohlcené chaosem. —

Popisy každodenních potíží, odlišností autistických dětí a dospělých se na internetu objevují. Do autismu se zahrnuje i Aspergerův syndrom – lehčí autismus. Ten se přisuzuje švédské šestnáctce Gretě.

Vybírám z televizního rozhovoru:

Vědecké interview

Jako dítě se snažil pamatovat kódy v obchodech, kolečka, věci. A neuměl sledovat společenské kódy. Dnes je znalcem 10 jazyků, VŠ ~ Problémy, jak se chovat v hospodě ~ Rodiče volali jeho jméno v parku, byl v houští, neozval se, protože ke jménu nic dalšího nezaznělo (Ozvi se!) ~ Zná státy světa – Pakistán, Afghánistán, Irán – a neví, kde je doma. Až znalostí toho, jak to tam funguje, pochopí, jak to funguje doma. ~ „Dřív jsem si bral dva deštníky, protože jeden by se mohl rozbít – na cestu.“ Jeho známý autista má kabát, na něm tisíc potřebných věcí – vrtačku, měřič radioaktivity, filtr vody, atd. ~ Když je autistické dítě ve škole, zaměstnanec v podniku, celkové prostředí se tím vylepší. ~ Je to jakoby poznání cizí kultury – znát autisty. Rodiče mají být hrdí na originálnější dítě. Až po desítkách let pochopí, že jejich dítě mělo velké schopnosti: vymýšlet nové lepší budoucnosti.

Josef Schovanec, doktor filozofie – trpí lehčí formou autismu, tzv. Aspergerovým syndromem. Francouz s českými kořeny. Četl a psal od 2 let, mluvil od 7 let a některé knihy se učil nazpaměť. Napsal knihu „O kolečko míň“. [4]

*

Poznatky rodičů nemusí být totožné s popisy velkých kvalit, od skrytých bytostí. Ale bývají výmluvné; touha po přesnosti. Lze zkusit nalézat, jak je to u jejich dětí s linearitou (s potíží postupného chápání) anebo s okamžitou intuicí. Ta může souviset s utkvělou touhou po bezvadném či přesném chodu všech záležitostí.

Příběh Zdeny (30): Mám dítě, které nikdy nepozná štěstí

—. Vařila jsem různá jídla. Když mu chutnalo, chtěl ho znovu a znovu, jinou stravu odmítal, dokud se mu nepřejedla. Až pak byl ochoten zkusit něco jiného. K snídani má vždy jablečný koláč, mám na něj formu, protože musí vypadat stejně. — aby všechno, čím je obklopen – vypadalo souměrně. — Vstává automaticky přesně v sedm, daly by se podle něj řídit hodiny, které vlastně ani nezná. Pak jde do koupelny, vana musí být napuštěna přesně do výšky pokrčených kolen a voda mít stejnou teplotu, kterou předtím měřím, jinak do ní nevleze.

— autisté mívají výjimečné výsledky —. Tátův nejlepší přítel je učitel hudební výchovy, často k nám zajde na návštěvu, takže si na něj Ondra už zvykl a bere ho. Jednou ale přišel přímo z hodiny s houslemi ve futrálu. Tvar nového předmětu Ondru kupodivu zaujal, za normálních okolností neznámé věci ignoruje, nebo se jich bojí. I hračky má stále tytéž. Sám housle vybalil a jako by to dělal odjakživa, začal spontánně hrát. A tak, že jsme všichni valili oči. Ondra totiž nevyloudil jen pár zvuků, ale hned melodii! Když náš známý vytáhl z tašky ještě flétnu, situace se opakovala. Ondra ji nikdy neměl v ruce, ale věděl automaticky, že do ní má foukat. Oba nástroje si automaticky přivlastnil —. Proběhlo sice několik pokusů vyměnit je za jiné, stejné na pohled, Ondra to ale pokaždé okamžitě poznal a odmítl na ně sáhnout!

— Jako první bere do ruky housle. Musí být nějak „naprogramovaný“, protože vždy přesně po hodině je odloží a přejde na flétnu. Dělá prý tak výrazné pokroky, že z něj může být i virtuoz. — Ale Ondrovi je 6, těžko říct, co bude třeba za 10 let. [5]

Nestojí o doteky, hlazení, pohledy z očí do očí. Emoce jsou jim cizí – úsměvy nebo gesta.

Prudké chování pramení víc ze strachu, nejde o emoci – vztek. Nedá se přimět k činnosti, která mu nevyhovuje. Potřebuje ustálený režim, na který je zvyklý.

Některé dítě je pasivním autistou, nevstupuje do činnosti druhých dětí a jen je pozoruje.

Může se vše naučit, ale nepochopí příčinu. Na otázky dává především naučené odpovědi.

Jiné zase nechce, aby okolí poznalo jeho odlišnost. Postačí mu pobyt ve tmě. Chápe, že má svět posuzovat, pochopit jako celek. Učí se reagovat na různé situace.

*

Aspergerův syndrom dle mediciny:

Příčina vzniku Aspergerova syndromu, autismu není objasněná. Pravděpodobně je příčina multifaktoriální, tzn., že se na ní podílí více činitelů. Existují pouze různé hypotézy.

Pominu zcestnou teorii v cca 50. letech 20. století o tom, že za vznik může chladná výchova rodičů (samozřejmě se to házelo hlavně na matky a nejlépe s vyšší inteligencí). To mělo za následek jen zbytečný sebevýčitky, frustraci matek a terapií bylo odebrání dětí do ústavu, prostě naprostá katastrofa.

První relevantní příčinou AS by mohla být amygdala (část mozku, jejíž hlavní rolí je uchovávání paměti, informací, které jsou propojeny s emocemi. Díky ní rozpoznáme výraz tváře a v podstatě určuje naše chování ve společnosti. Spouští naše primární emoce v emocionálně vypjatých situacích. Zodpovídá také za agresivní chování a prostě za emoční doprovod). Děti s autismem se rodí s normální velikostí mozku, ale ve zhruba dvou letech dojde k neobvyklýmu růstu a to včetně amygdaly.

Druhou možností je pojmout autismus jako metabolickou poruchu. Jde o neúplné trávení proteinů (peptidy, —.

Další příčinou může být zvýšená hladina testosteronu —. — autistické projevy by mohly vlastně být projevem extrémních mužských vlastností jako např. menší schopnosti empatie, smysl pro přesnost, větší samotářství, horší vyjadřování atd.

(Možnost, že autismus a schizofrenie jsou protipóly. V genomu je u autistů místo duplikováno (sekvence se opakují) a u schizofreniků deletováno (sekvence schází). —) [6]

*

Narozeniny se prý slavit nemají. Napomáhají stárnutí. Však to některé ženy chápou:

Aspergerův syndrom (AS) patří do autistickýho spektra — lehčí forma. — nejedná se o nemoc —. Nazvala bych to jako jedinečné a jiné fungování mozku než je běžné a to mnohdy s velkým přínosem pro skupinu lidí či společnost (i když sami tito lidé to nemají s žitím ve většinové společnosti vůbec snadný). Pro lepší pochopení úvodu sem dám příklady lidí, kteří projevovali nebo projevují příznaky AS: Isaac Newton, Albert Einstein, H P Lovecraft, Nikola Tesla, Jane Austen, Daryl Hannah, Mozart, Nietzsche, Edison, Isaac Asimov, Hitchcock, Woody Alan, Ladyhawke atd. —

Příznaky:

Nerozumí výrazům tváře, tónu hlasu, řeči těla, a i oni sami nemají dostatečnou mimiku a mají omezená gesta, vysílají matoucí signály do okolí a i okolí nerozumí signálům jejich, to všechno může působit tak, že jsou buď emočně oploštělí nebo nemají emoce vůbec. To je ale velkej omyl! — mají potíže rozumět nepsaným společenským pravidlům, takže třeba to, že mají potíže s očním kontaktem a při rozhovoru nebo přednášce se nedívají druhýmu do očí může osoba mluvící vyhodnotit jako nezájem, a přitom tomu je právě naopak. Neporozumění významu různých oslav jako jsou narozeniny a radosti z obdržených dárků. — Hodně lidí s AS se velmi silně a intenzivně věnuje oblasti svýho zájmu, to vede k hlubokým znalostem, až k encyklopedickým. Další charakteristikou AS je zmatenost, puntičkářství, výbušnost a agresivita. Jsou přecitlivělý na různé zvuky, barvy, světlo. Často se dočtete, že nerozumí nadsázce, metaforám, vtipu, ale už se moc nedočtete, že jsou i tací, kteří mají nadměrně vyvinutý smysl pro humor.

Neléčit! Jen nepotlačovat svoje ambice, nevzdávat se svých cílů, nemyslet si nic o podřadnosti, porouchanosti, neúplnosti :) Naučit se zvládat svoje emoce, chování, ovládat se, naučit se reagovat v určitých situacích ve smyslu vzorce, i když je to díky neustálýmu generování nových situací obtížný. —

Já vidím v lidech s AS osoby jedinečný. V podstatě z jejich práce, vědomostí, nápadů atd. společnost těží. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že osoba s AS, co jsem poznala já, je čestná, spravedlivá, obětavá, oddaná, opravdově milující :) [7]

Tímto psaním chci vysvětlit, že totální Gretin přístup je pochopitelný a obhajitelný. Přijetím vysvětlení z nezaměřitelných míst, jež jsem zde v krátkosti vkládal [2], můžeme upřesňovat, měnit své názory na autismus. Nedivit se, že současný velmi zlý stav upadající přírody si žádá zásadnější odpor proti poškozování. Autistka to dovede dát najevo! Někteří lidé si však žádají normalizační „klid na práci“, a Greta je ruší.

Autismus není poruchou. Badatelka Suzy Millerová se vyjadřuje o autistických dětech, že jsou skrytými génii naší budoucnosti. Dlouhodobě se specializovala na řečové souvislosti a nakonec založila: Awesomism Certification Process. [podle 8]

Duchovní zdroj [2d]

Jsou to služebníci. Vy tomu říkáte působení Matky Přírody, my tomu říkáme společné působení Gaii a Ducha, kteří zkoušejí, co by mohlo přijít dál. Kvantová lidská bytost.

*

Máme všichni začít stávkovat? Ne, spíš posílit dobře vybrané postupy, jak bránit poškozování naší hmotné budoucnosti. Pochopit, že mimořádně intenzivní jednání mladé odlišné Švédky je zdůvodnitelné. Že chyba je v nás, když jsme pomalí. Nejsme jako ona „nemocní“, ale na rozdíl od ní – býváme lhostejní. Máme přidat.

*

Přidat značí ubrat? Čím nahradit sofistikované chemické přípravky, určené pro čištění koupelny či záchodové mísy a pro zisky jejich výrobců? Octem, poradili by říční raci a ryby, velryby a chobotnice z oceánů, kdyby mohli. Vždyť čistírny neodstraní chemické prostředky z odpadních vod. Uživatelé slivovicových palíren vědí, že ocet je výsledkem přírodního kvašení. Chtějí-li přivézt kvalitní švestkový (trnkový) máč, nesmí jim předtím v nesprávných podmínkách – samočinně zoctovatět.

Ocet nastříkat na kachličky, přiložit ubrousky či noviny a znovu octem nasprejovat. Po mnoha hodinách (~8) papír sejmout, a rezivé skvrny setřít. Opláchnout vodou. Papíry uschovat – protože silnější nános skvrn nemusí zcela zmizet. Postup lze zopakovat.
 

Odkazy

[1] blog Helena Koutková 7.1.2016

[2] www.transformace.info

[3] Čtyřrozměrná tělesa

[4] Vědecké interview, ČTV rok výroby 2017, stopáž 27 minut

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10095426857-interview-ct24/217411058040630-vedecke-interview/

https://www.facebook.com/vedaCT24/videos/1697860783560604/?q=ovl%C3%A1d%C3%A1%2010%20jazyk%C5%AF&epa=SEARCH_BOX

https://www.palmknihy.cz/literarni-biografie/o-kolecko-min-151408

O kolečko míň – Josef Schovanec

Druhá předmluva

Dítě, o němž se soudilo, že není způsobilé nastoupit do přípravné třídy, dospívající chlapec, s nímž tak často jednali jako s idiotem, pomatencem nebo mentálně retardovaným jedincem, muž, kterému dělá potíže pozdravit, vstoupit do kavárny a pro něhož je i tak bezvýznamný běžný úkon jako koupit si chleba nebo vyřídit telefonát nepřekonatelným zdrojem úzkosti; tento člověk úspěšně vystudoval prestižní pařížskou vysokou školu politických věd Sciences Po, stal se doktorem filozofie, plynně hovoří několika jazyky, píše si přednášky a vystupuje s nimi po celém světě.

Ale ani on, ani žádný jiný člověk s autismem, s nímž jsem měla možnost se setkat, nikdy neměl sklony ke stěžování. Cílené ústrky, k nimž dochází na všech pro život důležitých místech jako škola, knihovna, bazén, univerzita, podnik, v něm vyvolávají nesmírné utrpení, ale nikdy ne zášť. Ani agresivitu, ale naopak zvědavost, přehnanou až útlocitnou pozornost k druhému, často spojenou s odzbrojující přímostí a nevinností, jakou lze slýchat ve slovech dospělých, shovívavých k chování dítěte. — Sophie Révilová, filmová producentka

[5] Příběh Zdeny (30): Mám dítě, které nikdy nepozná štěstí – 3.2018

[6] Vystavil Lady H.

[7] Aspergerův syndrom – 10.2013

[8] SE SUZY MILLEROVOU – placené video

[9] Přicházíme z dálky velké – Lucie Vondráčková
 

Bohumír Tichánek
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.5
hlasů: 8
Print Friendly, PDF & Email

26 komentářů

 1. Pane Tichánku, pootvoril ste dvere do komnaty, kde obyčajní ľudia nevstupujú, lebo ten svet nechápu pre svoju obmedzenosť chápať realitu takú, aká je v skutočnosti – teda nedimenzionálna. Dimenzionálny svet je svet „akaše“ ktorý sa bežne označuje ako matrix, alebo svet ilúzie, ale svet mimo akaše je iný, lebo je bez týchto omedzujúcich ilúzií. Niekedy sa tomu hovorí otvorené „tretie oko“, pomocou ktorého možno vidieť realitu bez závoja materiálnej ilúzie.
  Ak sa toto „tretie oko“ človekovi otvorí v priebehu jeho pozemského života, tak je to v poriadku, lebo sa dokáže s touto schopnosťou vyporiadať, ale ak sa s takouto schopnosťou už narodí a nemá s ňou materiálnou skúsenosť, je tu problém, s ktorým si ľudia nedokážu poradiť a dochádza ku konfliktným situáciam.

 2. → Niekedy sa tomu hovorí otvorené „tretie oko“, pomocou ktorého možno vidieť realitu bez závoja materiálnej ilúzie.

  „Tretie oko“? Smiřte se (smiřme se) s tím, že ne každému je dáno…

 3. V úvodu článku je :
  Cenné k tomu jsou poznatky, které neviděné duchovní bytosti, možná pocházející z 8. a 10. rozměru strunové teorie kvantové gravitace.
  https://www.fzu.cz/oddeleni/oddeleni-teorie-elementarnich-castic/research-subjects/teorie-strun-a-kvantova-gravitace
  O strunové teorii :“Fakt, že není ve sporu s kvantovou mechanikou, ji činí i nejúspěšnějším kandidátem na kvantovou teorii gravitace.“
  Takže je strunová teorie jen kandidátem kvantové gravitace a má nevyřešené problémy. O neviděných duchovních bytostech nacházím já cenný poznatek, že neexistují.
  článek píše :
  „Psávalo se o Německu, k nápojům – pivní láhve sice zálohují, ale pak je přetaví při tisíci stupních Celsia; tam chtěla i pivní výroba vždy nové sklo.“
  Komentář: Vratné lahve se vymývají a používají znovu, což je smysl vratných zálohovaných lahví.
  „Podle informací z pivovaru pivní lahev vydrží průmerně asi 10 oběhu….Vratné láhve se musí před opakovaným plněním vymýt, což znamená značné znečištění vody“

  Článek :“Ale sám věřím víc těm, kteří nepředpokládají přehřívání Zeměkoule z důvodu civilizačního uvolňování oxidu uhličitého. Spíš vliv proměnlivého Slunce působí na planety, nebo snad i další pozemské a vesmírné projevy?“
  Komentář : mezi 10 nejteplejšími roky měření globální teploty je jediný před rokem 2000 a to rok 1998.

  Bez podstatného nárůstu vlivu skleníkových plynů ( zvláště CO2), to vysvětlit nelze.

  https://magazin.gnosis.cz/snimky/teplota-2019-a-deset-nejteplejsich-let-srpen-nahled.png
  Cykly slunečních skvrn mají periodu 11 let,
  https://magazin.gnosis.cz/snimky/solar-cycle-planetary-a-index.gif
  Periody mořských proudů jsou různé
  https://magazin.gnosis.cz/zeme-aktualne/klimaticke-jevy-a-anomalie/
  Jev El Niño – Jižní oscilace má periodu 3-7 let,
  Pacifická dekádová (dlouhodobá) oscilace (PDO) má cyklus až desítky let
  https://magazin.gnosis.cz/snimky/pdo_fig1.png
  Dráha planety Země je v řádech destitisíce až stotisíc let ovlivněna Milankovičovými cykly
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Milankovi%C4%8Dovy_cykly

  Gretiny protesty mohou podnítit chování mladých lidí se chovat ekologicky.
  A hlavně si o tom klimatu něco odborného nastudovat.
  Což s Gretiným příkladem nechodit do školy moc neladí.
  Stará generace Gretě nezničila mládí, ale umožnila ji žít v dostatku všeho.
  Nejekologičtější výrobek je ten, který nebyl vyroben, protože ho nikdo nikdo nekupuje jako nadbytečný a pro skutečné potřeby člověka nepotřebný.

  1. Strunová teorie? Námitce se vyhovuje.
   Souhlas, rozhodně není mou oblíbenou, kdyby byla, pak bych nevkládal tisíce za opakovaná prodlužování mých stránek www. Svět – složený z bodů spíš než z kmitajících vlnovek. Někteří fyzikové připomínají, že je to především matematická teorie. Ostatně dnes je třeba převádět rovnice do smyslových zážitků – to vede k vysvětlení Vesmíru.
   Jenže materialistická věda tuto teorii podporuje, státy platí fyziky mnoha miliony dolarů ročně, aby ji provozovali, tak jsem ji také rád použil.
   Dovedu si však představit, že lidé důvěřující strunové teorii by (bezdůvodně?) odmítli, že by prostory dalších geometrických rozměrů mohly být obývané bytostmi.
   *
   Píšete: O neviděných duchovních bytostech nacházím já cenný poznatek, že neexistují.
   „Cenný poznatek, že neexistují“ Vám do Vaší mysli vložily které bytosti? Já i Ony k Vašemu „cennému poznatku“ trochu pokyvujeme hlavami.
   *
   „Vratné lahve se vymývají a používají znovu, což je smysl vratných zálohovaných lahví.“ – to Pardale neobhájíte. Smyslem vratných lahví je spíš vrácení. Jak jinak zdůvodnit, že v některých zemích se zálohují tenké plastové láhve, a u nás se o tom uvažuje. Tím by se lépe dosáhlo jejich vracení, než jen spoléháním na dobrovolnost – bez peněz.
   Značné znečištění vody může souviset s agresivními vymývacími chemikáliemi.
   *
   Píšete: Bez podstatného nárůstu vlivu skleníkových plynů ( zvláště CO2), to vysvětlit nelze.
   Greta? Dle mne změnit chování naší civilizace je ještě důležitější než něco odborného nastudovat.

   Dnes žijeme v dostatku všeho, ale navíc v přebytku lecčeho. Také vysokých škol. U výrobků to vede a) k jejich plýtvání u spotřebitelů, b) ke vkládání kazítek u výrobců. Plýtvání s oděvy, s potravinami…
   Díky za Váš příspěvek, Pardale.

   * * *

   Přiznám se, že otázka oteplování či neoteplování, vliv CO2 zásadní či naopak, není mým tématem, které bych chtěl hodnotit tak či jinak. Pouze si schraňuji výňatky, dovolím si zde něco vložit:

   Nositel Nobelovy ceny za fyziku odchází z Americké fyzikální společnosti kvůli hysterii a nepravdám kolem globálního oteplování
   14.9. 2011, Oldřich Klimánek
   Americký fyzik norského původu Ivar Giaever oznámil, že odchází z Americké fyzikální společnosti. Důvodem je jeho nesouhlas s tím, jak společnost podporuje hysterii kolem globálního oteplování, resp. klimatické změny, jak se k celé problematice staví a co o ní hlásá.
   Loni v říjnu odešel fyzik Harold Lewis, profesor fyziky na Kalifornské univerzitě v Santa Barbaře, který vyjádřil své roztrpčení jak z politizace vědy, tak její komercializace. „Dnes je všechno úplně jiné. Peníze se staly jediným důvodem existence velké části fyzikálního výzkumu, ještě větší části ostatní práce, která lidem přináší obživu, a zajišťují tak prostředky pro nesčetné množství nových pracovních míst,“ napsal loni v rezignačním dopisu. „Samozřejmě hovořím o podvodu s globálním oteplováním, který (a to doslova) je řízen biliony dolarů, který zkorumpoval mnoho vědců a který jako ničivá vlna strhl i Americkou fyzikální společnost. Je to největší a nejvydařenější pseudovědecká lež, jakou jsem za svůj život fyzika viděl.“ Jeho celý dopis zde: Prominentní fyzik rezignuje z Americké fyzikální společnosti kvůli zhnusení z korupce ve vědě.
   http://www.scinet.cz/klimatismus-prominentni-fyzik-rezignuje-z-americke-fyzikalni-spolecnosti-kvuli-zhnuseni-z-korupce-ve-vede.html

   3. června 2013 Neviditelnypes.cz Kremlik.blog.idnes.cz
   SVĚT: Příběh klimatického šílenství – Vítězslav Kremlík
   Počátkem roku 2013 předseda IPCC, železniční inženýr Pachauri, uznal, že už 17 let není žádné statisticky prokazatelné oteplování. O vánocích 2012 britští klimatologové z Met Off opravili svou předpověď a neočekávají žádné oteplení ani dalších 5 let.
   Proč se modely tak mýlily? Protože za prvního šéfa IPCC politici dosadili asi nejhloupějšího klimatologa 20. století. Pan Bert Bolin ze Švédska při vysvětlování růstu teplot zcela ignoroval účinek nárůstu sluneční aktivity.

   ENERGETIKA: Rehabilitace oxidu uhličitého – Dieter Ameling
   2.12.2013 Neviditelný pes
   V německém časopise Spiegel bylo před nedávnem publikováno stanovisko renomovaného meteorologa Hanse von Storcha, které jasně říká, že již 15 let nedochází k oteplování země. Střední hodnoty dat získaných Německou meteorologickou službou (DWD – Deutscher Wetterdienst) prokazují dokonce pokles teplot. Děje se tak i přesto, že hodnoty oxidu uhličitého i nadále rok od roku rovnoměrně stoupají.

   http://www.osel.cz 15.01.2015 v 19:33
   Jak si sopky hrají s globálním oteplováním?
   Už skoro 15 let se prakticky globálně neotepluje. Jak velkou roli v tom hrají sopečné erupce? – Mihulka

   Vědci vymazali „pauzu“ v oteplování – Vítězslav Kremlík
   20.12.2015, osel.cz
   Vědci odmítají zveřejnit, jak a proč z dějin vymazali „pauzu v oteplování“.
   Podle satelitního měření se od roku 1998 mírně ochlazuje, podle pozemního měření jako je britský systém HadCRUT, teploty stagnují. „Neotepluje se a nedokážeme vysvětlit proč. Je to trapas,“ naříkal klimatolog Trenberth v jednom z e-mailů, které unikly na veřejnost v aféře Climategate.
   Nejprve vědci problém přiznávali jen v soukromí. Pak pauzu („hiatus“) uznala i Pátá zpráva klimatického panelu OSN.

   Zoufalé hledání nyní konečně končí. Vědci se nepříjemného problému zbavili tím, že prostě přepsali historické záznamy

   Umírněná klimatoložka Judith Curry resignuje – Vítězslav Kremlík
   05.01.2017, osel.cz
   – ŠÍLENSTVÍ současné klimatologie. Výzkumné aktivity jsou dnes odborně oceňovány jen potud, pokud se ubírají směrem, který schválily zpolitizované akademické kruhy – odměnou je financování, snadné publikování článků, prestižní funkce, jmenování do prestižních komisí, odborné ceny atd… —

   Konsensus klimatologů na špatném základě? – Josef Pazdera
   28.08.2017, http://www.osel.cz/9527-konsensus-klimatologu-na-spatnem-zaklade.html
   V době mezi lety 986 až 1234 byly teploty zhruba stejné, jako jsou dnes. A tehdy ještě nemohl být na vině oteplování průmysl. Lidstva také ještě tehdy nebylo tolik, aby planetu dýcháním a pšoukáním oteplilo. —
   Pokud se například jako referenční vezmeme rok 1998, tak se už řadu let ochlazuje a ne otepluje. Pokud se zvolí rok 2002, tak zase nesedí předpoklad, že by teplotu řídil uhlík (CO2) přítomný v atmosféře. To, že globální teplotní průměry po roce 1980 klesají, se shoduje s tím, co Australanům z vložených dat nasimuloval počítač – zpomalení růstu teplot (viz přiložený graf).
   Závěr autorů publikace proto zní: Čeká nás to samé, k čemuž v minulosti vždy došlo, a to je pokles teplot.

   Veřejnost se tak dověděla, že použité metody mají pramalou vypovídací schopnost, neboť s mnohamilionovými investicemi se jim nepodařilo zlepšit ani dlouhodobou předpověď dešťových srážek. Doložil to vypracováváním vlastních předpovědí, které byly realitě blíž

   http://www.klimaskeptik.cz/home/
   OTÁZKY A ODPOVĚDI 
   odjinud: V letech 1964-1990 sluneční aktivita zesílila o 40 %
   Otázka: 97% vědců má konsensus. Podle vás to jsou všechno hlupáci, kteří se mýlí?
   Odpověď: Vědci mají konsensus, že se oteplilo a že k tomu nějakým dílem přispěl i člověk. S tím souhlasí i klimaskeptici. Ale neví se jak velký ten vliv člověka je.

   Výbušná teze českých odborníků: Za změny klimatu nemohou emise CO2, ale úbytek zeleně
   26. června 2019 • 10:34 https://www.info.cz/cesko/vybusna-teze-ceskych-odborniku-za-zmeny-klimatu-nemohou-emise-co2-ale-ubytek-zelene-42089.html
   Jaroslav Šíma a Vladimír Kavka, dva čeští experti na údržbu krajiny, jezdí po republice s kontroverzní přednáškou, která zpochybňuje teorii o zásadním vlivu průmyslových emisí na takzvané globální oteplování. Jsou totiž přesvědčeni o tom, že hlavní příčinou klimatické změny, včetně současné vlny veder ve střední Evropě, nejsou emise skleníkových plynů, ale celosvětový úbytek vegetace. —

   KLIMA: O čem média mlčí – Miroslav Kutílek
   23.9.2015, neviditelný pes
   během posledních 10 000 let (t.j. v holocénu) bylo sedm výrazných globálních klimatických oteplení, oddělených od sebe také ochlazením. Slovo „klimatické“ znamená, že tyto fáze trvaly déle než 30 let, obvykle v řádu sta let, a ve třech z oněch sedmi fází byly průměrné teploty o jeden až několik stupňů vyšší než dnes, a to bez podílu lidí na změnách.

   http://kravcik.blog.sme.sk
   KLIMA: Fatální omyl vědců o příčině klimatické změny
   3. května 2013 neviditelnypes
   Najnovšie merania americkej kozmickej agentúry NASA dokazujú, že CO2 sa v zemskej atmosfére chová ako ochladzovač. Výsledky výskumného centra NASA Langley potvrdzujú, že až 95 % škodlivých slnečných lúčov blokujú pred vstupom na zemský povrch skleníkové plyny CO2.

   1. Pane Tichánku,

    uvedl jste několik argumentů „klimaskeptiků“. Podle nich někteří vědci falšovali záznamy o měření, které se jim nehodily do jejich teorie globálního oteplování. Jiní zase tvrdí, že oteplování je realita, ale není prokázáno, že je způsobeno člověkem. Komu tedy věřit? Autistickému děcku nebo odpůrcům takzvaného alarmismu?

    Celá ta věc je příliš komplikovaná na to, abych ji dokázal nastudovat a do detailu jí porozumět. Dokonce si myslím, že ani vědci, kteří se celý život globálním oteplováním zabývají, nemají stoprocentní jistotu, že oteplování je způsobeno spalováním fosilních paliv. Dalo by se spíše hovořit o vysoké pravděpodobnosti, že tomu tak je. Nezbývá, než posuzovat věrohodnost obou „táborů“. Proti takzvanému „alarmismu“ vystupuje například think tank Václava Klause. Pro mě je tento člověk z mnoha důvodů nevěrohodný. Podobně je pro mě nevěrohodný Babišův ekonom Aleš Michl s jeho názorem, že ekologické otázky dokáží vyřešit jen bohaté, technologicky vyspělé státy. Ty jsou totiž největšími producenty oxidu uhličitého https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/klima-co2-znecisteni-limity-brabec-cez_1812110600_jab

    I když není nade vši pochybnost dokázáno, že emise CO2 jsou způsobeny člověkem, je na místě takzvaná předběžná opatrnost. Ta velí řešit problém dříve, než nabude fatálních rozměrů a stane se nevratným.

    Není na škodu spolehnout se na vlastní pozorování. Každý vidíme, že posledních 6 let bylo velmi suchých. Vidíme devastaci lesů kůrovcem. Čteme o prudkém ubývání ledovců v Arktidě. Čteme i vidíme úbytek hmyzu a ptactva. Nezdá se, že se jedná o pouhé výkyvy v dlouhodobých statistikách.

    Já Gretě věřím.

   2. „Já Gretě věřím.“

    To stačí, Pavle, už nemusíte o sobě říkat nic víc:-))

   3. Já Gretě věřím. – 21.10.2019 23:14

    Výrok v holé větě. Výrok podložený svobodnou vůli se rozhodovat.

    V nabídce katastrofických scénářů pro konec a a nebo pro silnou redukci obyvatel jsou:
    válka atomovými zbraněmi, válka s použitím chemických a biologických zbraní, válka s konvenčními zbraněmi, dopady počasí – sucha, záplav, horka či zimy, dopady s nárazy meteoritů a asteroidů či komet, dopady po úniku uměle vytvořených virů s epidemiemi nových nemocí, činnost slunce a jeho vyzařování, dopady velkých katastrof v kosmu, obrovské krize finanční, hospodářské, energetické… ! Šlo by toho vymýšlet mnoho.

    Když jsem poslouchal děvče Grétu, říkal jsem si. Je to reprezentant nějakého nového symbolu, který přinese změnu života? Má ona za sebou a věří ji alespoň většina vrstevníků? Podporuje její „alarmismus“ většina vědců? V jak velké míře?

    Civilizace tu byly, jsou a zase budou. Civilizace lidí mohly být smazány z povrchu planety a nebo velmi silně zdecimovány.

    Po vystoupení školačky Gréty, která sama ještě nic nenastudovala, která je jen tlampačem špatných zpráv, se nic moc nemění. Vlády současného světa a celé lidstvo jde směrem, který se vyvinul během staletí. Málokdo se vrátí do doby třeba jen před elektřinou. Kdo odvrhne pračku, ledničku, myčku, televizi, počítač, sporák, světlo, splachovací záchod…. . Kdo prodá auto a koupí si bryčku a koníka? Kdo zahodí mobil? Ti mladí /ale i staří/, kteří Grétu podporují, co zmůžou? Koupí si chaloupky a pozemky na venkově?

    Filosofická otázka – blíží se konec „věků“? Má-li planeta vědomí, uvědomuje si, že se na ni rozmnožil ji samé škodlivý druh života? Uvědomuje si ten škodlivý druh života, že planeta není pro něj dar ve smyslu, dělej si s ní, co chceš, bohatni a užívej? A v té otázce je důležité – jaký smysl má vůbec život člověka? A jakým směrem by měl jít, aby byl smysl naplněn?

    Jestliže ještě nedávno se dalo říci, že je za pět minut dvanáct a stále ještě čas k nápravě, tak dnes již je asi mírně po dvanácté. Jestli jde nyní něco dělat, tak jen snad mírnit následky. Ale proces konce běží……….. . Gréta a ji podobní v ničem nepomohou, ani oni sami nejdou příkladem.

    Lidstvo si navařilo svoji kaši a tu bude jíst.

   4. Vendo,

    píšete:“Málokdo se vrátí do doby třeba jen před elektřinou… Koupí si chaloupky a pozemky na venkově?“ Ptám se: Má snad podle vás odpovědnost k životnímu prostředí znamenat zavržení technických vymožeností? Můj názor je opačný: Využít techniky k řešení enviromentálního zatížení. Jeden příklad za všechny: Zateplení budov – viz https://www.czso.cz/csu/czso/pres-polovinu-energie-protopime Zateplení budov je technicky dobře zvládnuté a je investičně méně nákladné, než budování nové atomové elektrárny.

    Dále píšete: „Jestliže ještě nedávno se dalo říci, že je za pět minut dvanáct a stále ještě čas k nápravě, tak dnes již je asi mírně po dvanácté….Lidstvo si navařilo svoji kaši a tu bude jíst.“ Z toho usuzuji, že máte na otázky ničení životního prostředí stejný, nebo alespoň velmi podobný (alarmistický) názor, jako Greta Thunbergová. Proto nerozumím, proč nad ní ohrnujete nos slovy: „Po vystoupení školačky Gréty, která sama ještě nic nenastudovala, která je jen tlampačem špatných zpráv, se nic moc nemění… Gréta a ji podobní v ničem nepomohou, ani oni sami nejdou příkladem.“ Já spatřuji význam Grétiny aktivity v tom, že podnítila mládež, aby se zajímala o něco více než jen počítačové hry atd. Aby se zajímala o společenské problémy. To není málo, byť to nevede k okamžitému obratu při jednání činitelů ve vysokém postavení. Snad největším přínosem Gréty je odpor proti papaláštví. Papaláš je člověk, který si myslí, že s vysokým úřadem se mu dostalo také neomezeného rozumu. Že mu mandát jeho voličů umožňuje diktovat bez toho, že by své počínání zdůvodňoval. Papaláš se zásadně liší od vědce, který naopak vše, co řekne, se snaží doložit. Avšak tím, že papaláš nic nezdůvodňuje, o to více je populární mezi takzvanými nováky, o kterých tu psal Honza. Právě ta okolnost (jeho suverénnost) ho v jejich očích činí velkým. Příkladem papalášství je Andrej Babiš, jenž před summitem EU k otázce emisní neutrality prohlásil: „Proč máme řešit teď, 31 let dopředu, rok padesát, jenom proto, že je tu teď taková klima atmosféra,“ https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/andrej-babis-ochrana-zivotniho-prostredi-summit-eu-emise-zavery-prohlaseni_1906212107_cha Dalším příkladem je ministr životního prostředí Brabec. Povolil tepelným elektrárnám vypouštět rtuť nad rámec vyhlášky – viz http://denikreferendum.cz/clanek/30101-brabec-povolil-uhelnym-elektrarnam-vypoustet-o-ctyricet-procent-vice-rtuti

    Greta Thunbergová je papalášstvem pečlivě sledovaná a je jí vyčítáno, že se sama nechová podle enviromentalistických zásad. Jedná se o typické uplatnění dvojího metru. Porušování zmíněných zásad jí vytýkají ti, kteří je neuznávají a pochopitelně ani se jimi neřídí. Jednoduše pokrytectví.

    Když Ježíš umíral na kříži, jeho nepřátelé se mu vysmívali a mysleli si, že „jeho věc“ umře spolu s ním. To ukazuje, že k nápravě věcí není nutné mít k dispozici vysoké postavení a obrovskou vojenskou a politickou sílu.

   5. Před chvílí jsem se vrátil z cest a vida, dvě odpovědi od Pavla V. Na obě zareaguji, ale teď jsem docela unaven.

    Dobrou noc všem.

   6. Pane Pavle V.,
    úvod si dovolím takovou úvahu.

    Dnešní Piráti mají tzv. výuční list, který získali během krátkého života po roce 1989, ze školství a také z krátké praxe. Postupně bude ale dorůstat daleko liberálnější generace třicátníků a čtyřicátníků, která získá již maturitní vysvědčení ze svého vývoje a také i vysokoškolské diplomy. Prostě ti, kteří jsou dnes ve vládě, zákonodárci, soudci…., budou za 20 – 30 let odejití. A nastoupí mladá generace. Již dnes se jeví, že předměty v jejich výchově neměli a asi i nadále nemají podklad v učení se o morálce a etice a jejího denního žití. Dnes homosexualita ještě užívá různý odpor, za pár roků již asi ne. Dnes eutanazie zatím málo myslitelná, za pár roků možná již i povinná? Co my víme o vývoji?

    Studentka Gréta ještě nenastudovala sama nic. Za tím si stojím. Má snad již titul z prestižní univerzity? Ne! Má ale kolem sebe lidi z PR agentur a ty, co ji to vystupování připravují. / a ti jsou zase placeni z jiných peněz /

    Napsal jsem tu téměř 130 článků a z nich je 13 věnováno jinému tématu než je „Hledání Světla či Duchovní cesta“.

    Z toho může být patrno, že dění ve světě sice sleduji, ale jen okrajově. Z městečka kde žiji, z postu důchodce totiž nic nezměním. To vím. Mohu změnit jen sebe sama, pokusit se o to a prosit o milost, hledat, klepat…. . Brzy mi bude sedmdesát roků a pracoval jsem od svých 38 let profesionálně s mládeží, organizoval tzv. kluby mládeže, koncerty a festivaly všech možných hudebních žánrů. Aktivně jsem provozoval hudbu a divadlo. To všechno postupně odcházelo a teď si všímám více duchovního života.

    Napsal jsem Vám nedávno: „V nabídce katastrofických scénářů pro konec a a nebo pro silnou redukci obyvatel jsou: válka atomovými zbraněmi, válka s použitím chemických a biologických zbraní, válka s konvenčními zbraněmi, dopady počasí – sucha, záplav, horka či zimy, dopady s nárazy meteoritů a asteroidů či komet, dopady po úniku uměle vytvořených virů s epidemiemi nových nemocí, činnost slunce a jeho vyzařování, dopady velkých katastrof v kosmu, obrovské krize finanční, hospodářské, energetické… ! …..a ptám se – co z toho mohu já ovlivnit a změnit ihned, co do 5ti, co do 20ti let. Co z toho může změnit Gréta? A co Vy?

    Vy to přesunete lehce k Babišovi, k Brabcovi…. . Vaše volba.

    Co děláte sám? Jezdíte na vystoupení Gréty do Švédska? Organizujete protestní akce našich studentů na náměstích? Kandidujete za nějaký subjekt do nějaké úrovně řízení, krajské, místní, celostátní a vymýšlíte programy, které mají oslovit lidi a nadchnout je pro Vaše čisté myšlenky a záchranu lidstva?

    A nebo jste „jen“ s týmy mladých lidí z celé republiky výpočty doložil, že zateplení všech budov / kolik km2 polystyrenu?/ dokáže nahradit zvýšenou potřebu elektrické energie / jaká úspora v patřičných jednotkách / ? A ta spotřeba je vyšší a vyšší, není tomu naopak. Jste alespoň aktivním členem Extinction Rebellion (XR), které může být v zájmu „vyšších“ kruhů, prahnoucím po udržitelnosti ziskovosti, stále početnější?

    Dám Vám sem výčet několika mých článků, ve kterých se zajímám o něco jiného než o duchovní cestu. Můžete si z toho udělat obrázek, jestli jsem alarmista ve stylu Gréty a nebo jestli si všímám více něčeho, co souvisí více s tím základem v morálce a etice.

    Válka s chemií… – 16.4.2018 ….. Téma Lidé a příroda, Společnost, Zdraví …. Tady opravdu „buším“ do těch problémů současnosti
    V závěru tam píšu to podle mě pravdivé: „Naše planeta je živý organismus a na důsledky lidské činnosti, které se ji dotýkají, na „odměnu či trest“ pro nás, lidstvo moudré, se nás nebude ptát. Ale možná k tomu přírodnímu zásahu ani nedojde. My se totiž umíme vyhubit i sami!“ /věřte, že Gréta na tom nic nezmění, a to již jen proto, že ona, Vy i já těch negativ prostě užíváme…. /

    Zralé mezilidské vztahy… 24.7.2016 …Téma – Děti, škola, rodina, Život v harmonii

    Naše vláda, područí, přísaha věrnosti jiným kruhům…, co si o tom myslet? 12.6.2015 …téma – Společnost

    Třetí světová válka – odvrátíme ji nebo podlehneme? 2.2.2014…téma – Společnost; píšu tam v závěru: „Kdo vyléčí planetu posetou krátery po atomových explozích, kdo vyčistí vody, atmosféru, přírodu? Ještě stále je možnost nápravy – stát se pokornými, nevěřit odborníkům, kteří nám vědomě lžou, když říkají, že musíme stále jen růst. Není tomu tak. Uvědomme si, že vrchol již nastal. Je nutné změnit sebe, děti učit od počátku jejich vnímání skromnosti a lásce ke všemu živému. Je to ten největší úkol, který by tu mohl být před člověkem. Věřím, že je to i jeho hlavní poslání v životě.“

    Vegetariánství – ano či ne? 9.8.2012 …. Téma – Vegetariánství
    Uvádím tam v závěru citace významných osobností:
    Osvícený Ind a velká duše Mahátma Gándhí řekl, že: „kvalitu společnosti lze posuzovat podle toho, jak zachází se svými zvířaty.“

    Veliký humanista a teolog Dr. Albert Schweitzer ve svém projevu při přijetí Nobelovy ceny míru řekl toto: „Soucit, ve kterém veškerá etika musí mít svůj kořen, může dosáhnout plné rozvinutosti a hloubky jen tehdy, pokud obsáhne všechny živé tvory a neomezí se pouze na lidské pokolení.“

    Současný známý teolog Thomas Berry definoval naše téma takto: „Vegetariánství je způsob života, ke kterému bychom měli směrovat všichni kvůli vlastnímu ekonomickému přežití, kvůli fyzické pohodě a zdraví a kvůli ochraně duchovních hodnot.“

    Snad to stačí. A plést do toho Zemana, Babiše, Putina či Trumpa? Nemá to cenu.

    Jen si dovolím závěrem osobní otázku – Pavle V., jste vegetarián, dokázal byste pochopit, že takovýto styl života ukazuje na větší příklon k udržitelnému životu na planetě, než řeči jako kázání vody a přitom ve skutečnosti pití vína?

    Mějte se hezky.

    Václav Žáček

   7. Vendo,

    Gréta a vy máte na ničení životního prostředí stejný názor. Nebo snad ne? Pokud ano, logické by bylo, abyste vystupoval jako její podporovatel. Je nás totiž stále málo, kdo věříme, že naše planeta je ohrožena, abychom si mohli dovolit takový luxus, že bychom se navzájem pomlouvali.

    Psal jsem tady, že i pro ne-vědce je dostatečně zřejmé, že se s klimatem děje něco neblahého (mizení lesa, mizení ledovců …). Přesto jsou mezi námi tací, kdo odsuzují „alarmismus“ enviromentalistů. Považuji za důležité tyto lidi pojmenovat a postavit se proti nim. Jejich cílem je „mít se dobře“. Co si budeme nalhávat, většina lidí si za tím představuje hmotné blaho. To se musí stále stupňovat, jinak mezi „lidem“ vzniká pocit úpadku. Výsledkem je honba za růstem HDP. Populističtí politici stimulují hospodářský růst „tištěním nekrytých bankovek“, tedy vnucováním levných půjček. To není nic jiného, než stimulace plýtvání. Enviromentalisté požadují opak: uskrovnit se.

    Podle mého bychom se měli snažit vypořádat s nepřáteli enviromentalismu v místních podmínkách – ve vlastním státě. Kdo je to? Minule jsem tu psal o Babišově snaze torpédovat na jednání Evropské rady závazek zemí EU, že do roku 2050 přestanou spalovat fosilní paliva. Nyní bych rád ukázal na dalšího nepřítele enviromentalistů – Miloše Zemana. Ten měl u příležitosti jednání o státním rozpočtu v říjnu t.r. ve Sněmovně projev, kde kritizuje zastavení ekonomického růstu Německa. Za to může podle Miloše Zemana sázka Německa na obnovitelné zdroje a s tím spojený růst cen elektřiny. Řekl:„Přál bych si, aby naši zemi nezachvátilo podobné klimatické šílenství.“ Dále řekl: „Naši závislost na Německu můžeme částečně nahrazovat diverzifikací exportu do zemí, kde klimatičtí alarmisté nemají tak na růžích ustláno.“ Závěrem: Oba naši nejvyšší představitelé jsou nepřáteli enviromentalistů.

    Ptal jste se mě, co já konkrétně podnikám ve prospěch životního prostředí. Nejsem žádný aktivista. Považuji za dostatečné nevolit politiky ženoucí se za konzumem, kteří podněcují plýtvání a vysmívají se „alarmistům“.

    Ještě k zateplování budov. Posledně jsem zde dával článek, podle něhož polovinu energie protopíme. Je známo, že dnes lze zateplit domy tak, že spotřeba energie na topení klesne téměř na nulu. To znamená, že naší vládou plánované budování nových elektráren je pravděpodobně zbytečné. Při zásadním poklesu spotřeby energie (na vytápění) nebudou potřeba. Jde o to, že energie z jaderné elektrárny je z důvodu obrovských investic nesmírně drahá. Investice do zateplování se pak jeví jako účelnější.

    Píšete, že planetě hrozí kromě globálního oteplování ještě jiná nebezpečí (3. světová válka apod.). Netuším, jak to souvisí s tématem, o němž je zde řeč.

    S pozdravem

    Pavel

   8. ad/ „Píšete, že planetě hrozí kromě globálního oteplování ještě jiná nebezpečí (3. světová válka apod.). Netuším, jak to souvisí s tématem, o němž je zde řeč.“

    Souvislost s přežitím lidstva, když by nastala 3.světová válka s použitím i jaderných zbraní? Je veliká. To nechápete? Pak by přece nebylo třeba řešit emise, CO2, Grétu, pak by se ukázalo i to masivní zateplení domů jako celkem malá věc.

    Kapacita, moudrý člověk pan prof. Hořejší nedávno napsal článek /dole je odkaz/, v němž v závěru píše:

    Podle mého názoru by bylo ideální, kdyby se počet obyvatel zeměkoule postupně snížil na nějaké dvě miliardy, což byl stav v dobách mého dětství. Dosažení takového cíle by ale samozřejmě i za optimálních podmínek trvalo nejspíše několik stovek let. Krátkodobě by ale bylo rozhodně potřeba co nejrychleji zastavit další zvyšování počtu pozemšťanů (dosažením průměrné porodnosti maximálně 2 děti na ženu).

    Další iracionální moment ve snahách o minimalizaci závislosti na fosilních palivech spatřuji v negativním postoji vůči jaderným elektrárnám. Podle mého názoru by se měl výzkum a vývoj moderních typů jaderných reaktorů maximálně podporovat. A hlavně by se mělo úsilí soustředit na zvládnutí budoucích fúzních (termojaderných) reaktorů. Zvládnutí tohoto způsobu výroby elektrické energie by mělo podobně převratný význam jako kdysi zavedení využívání fosilních paliv a vedlo by k prakticky neomezenému zdroji „čisté“ energie. Umožnilo by to pak dokonce se pustit i do energeticky velmi náročných projektů, jako je odsolování mořské vody ve velkém a tím vyřešení stále palčivějšího problému nedostatku vody v mnoha oblastech světa. A samozřejmě také problém přelidnění by se v takové situaci stal mnohem méně palčivým. Jsem přesvědčen, že kdyby na podporu tohoto směru výzkumu a vývoje věnovalo mezinárodní společenství třeba jen 10% toho, co lidstvo vynakládá naprosto nesmyslně na zbrojení, úspěch by se dostavil během nějakých dvaceti až třiceti let. A pro překlenutí těch řekněme několika desítek let bych viděl jako nejlepší podstatné posílení budování jaderných elektráren v kombinaci s obnovitelnými zdroji (hlavně solárními). Je neuvěřitelné, že v současnosti je problém zajistit několik málo desítek miliard euro na financování doposud nejnadějnějšího projektu výstavby potenciálního prototypu termojaderného reaktoru ITER ve francouzském Cadarache, který se chronicky zpožďuje.

    Ačkoli jsem svým založením bytostný optimista, racionální úvahy mě vedou k názoru, že tenhle globální problém nedopadne dobře. Prosazení účinných opatření by totiž vyžadovalo nějakou silnou, respektovanou mezinárodní organizaci, cosi jako „světovou vládu“. To je ovšem v dnešní situaci absolutně nemohoucí OSN, vzmáhajícího se sobeckého nacionalismu a la „America first“ a silného vlivu vojenskoprůmyslové a ropné lobby naprosto iluzorní. Obávám se, že daleko spíše se dočkáme nějakého rychlého a velmi výrazného snížení počtu obyvatel Země velmi nežádoucími prostředky…

    – – – – – –
    Povšimněte si jeho obavy v poslední větě.

    Více: http://blog.aktualne.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=34220

    Pane Pavle V., jsem pro, jako Vy, aby se lidstvo uskromnilo. Proces růstu byl nastartován průmyslovou revolucí cca před 250 léty. Proces se rozvíjel v zásadních odvětvích a přinášel lidem, tu více, tu méně, pohodlí.

    Na otázku, jestli jste vegetarián jste mi neodpověděl.

    A tak Vám položím novou:
    Víte, co by se muselo v myšlení a konání lidí v průběhu třeba pouhých padesáti let změnit tak, aby bylo zastaveno to hrůzné konání lidí s dopadem na přírodu a jak toho docílit?

    Odbočka – vychovával jsem své malé děti. Učil jsem je nesahat na topení. Předvedl jsem jak sáhnu, pak rychle ucuknu a řeknu au- pálí. A znovu, třeba 10 x či 20x. A pak jsem tu malou ručku vzal a nechal na ni zapůsobit na chvilku pocit pálení. Dítě ucuklo se slůvkem au. To „pálí“ se mu vrylo do paměti.

    Musí se lidstvo nějak spálit, co myslíte?

 4. No , vzal jste to důkladně.
  Já jsem rozporoval Vaši relativně pro mě nesrozumitelnou větu o roztavení skleněných lahví v Německu. Skleněné lahve se roztaví nakonec všude, pokud se dostanou do sklárny jako už nepoužitelný odpad (po skončení životnosti vratných lahví, což je přes 10 let). Pivovary samozřejmě mají snahu recyklovat své vlastní lahve, které nejsou znečištěny jiným barevným sklem. Sklovina recyklovaná je mnohem levnější, než ze surovin ( sklářský písek obsahuje křemen a ten se mele těžko). Ve špatně tříděném barevném skle mohou být stopy těžkých kovů ze speciálních skel. Barvení skla není problém, oxidační prostředí a oxidy železa dají hnědou, redukční prostředí a oxidy železa zelenou barvu.
  Globální oteplování a Vaše citace:
  Pan Kremlík klimatu nerozumí, vybírá třešničky na dortu. Je překladatelem. Jinak řečeno : ne vše psáno původně anglicky je pravda. Že se 15 let neotepluje je podvod, protože začínají vždy rokem 1998, který byl nejteplejší a dosud je v první desítce nejteplejších roků. Na začátku řady zásadně záleží a kratší období jak 30 let nic nevypovídá.
  Profesor M. Kutílek je ročník 1927, je geolog a psal dobře. Kniha Kutílek M.: Racionálně o globálním oteplování – je výborná, ale mírně zastaralá, poslední roky se otepluje hodně.
  Pan Kravčík řešil na Slovensku zadržování vody a nevyřešil nic, dnes píše blog a píše a píše.
  Odkaz, kde prý CO2 ochlazuje jsem nenašel. Jen Kravčíkovy obvyklé sliby, jak zadržování vody vše vyřeší. Údajně zadržení 700 Km3 dešťové vody na kontinentech. To je 1000 přehrad Orlík. Klima to nezmění, většina srážek pochází z odparu z teplých oceánů. Třeboňsko má plno rybníků a patří mezi oblasti s poklesem spodních vod a sucha. Čili srážek kvůli rybníkům víc nemá.
  http://eagri.cz/public/web/file/607186/Modra_zprava_2017_WEB_18.pdf
  str. 10.

  Moje stránky
  http://zmeny-klima.wz.cz/
  bohužel už taky málo aktualizuji, jen grafy Klementina.
  Poplatnost vědy penězům a lovu grantů pro výzkum platí obecně všude. Prezident Trumph osekal peníze na výzkum globálního oteplování, i já si myslím, že NASA by měla dělat to, co umí, tedy lety do vesmíru a ne řešit klima.
  Pan Kravčík na
  https://neviditelnypes.lidovky.cz/klima/klima-fatalni-omyl-vedcu-o-pricine-klimaticke-zmeny.A130502_100535_p_klima_wag
  Nesmysl. Ledovcové vrty Vostok a EPICA potvrzují silnou korelaci : více CO2 —> větší teplota. Teplo na Zemi přichází hlavně ve viditelné části spektra, které CO2 propouští a odchází v infračervené části spektra, které CO2 zadržuje. Doby ledové měly mimořádně nízký obsah vodních par v atmosféře, teplá období vysoké množsví vodních par. Vodní pára má kumulující zesilující účinek na změny. Ochlazení –> další ochlazení, oteplení –> další oteplení.
  Povrchová voda sladká : jen O,3 % sladké vody je voda povrchová a jen 2% z povrchové vody je v řekách. Na pevninu spadne jen 8,3% dešťů. Zadržování vody z toků (řek), tedy v klimatu nevyřeší vcelku nic. Jen ji bude možno použít pro zemědělství a obyvatelstvo.

  Já mám různé stránky na Webzdarma (doména. wz. ), ale taky se pohoršili : když nejsou stránky typu http://zmeny-klima.wz.cz/ načtená alespoň jednou za měsíc, tak ji bez varování smažou.

 5. A ještě Vám, Pavle V. ocituji část z médií, ze kterých zřejmě čerpáte /Šafr a spol./ :
  „Řada průzkumů i výsledků ve volbách ukazuje, že mladí lidé mají pocit, že na tak kvalitní život, jaký prožili jejich rodiče, oni sami nedosáhnou. Získávají stále častěji přesvědčení, že rodiče jim odkazují život ve společnosti, která spěje k ekologické katastrofě, společnosti s extrémní nerovností, kde úzká vrstva bohatých bere skoro všechno a na ostatní nezbývá skoro nic. A hlavně mají za to, že ta společnost je neprostupná. Nejlepší posty jsou obsazeny těmi staršími a oni se k tomu, aby mohli rozhodovat, nemohou dostat. Ti starší, kdo jim vydrancovali planetu, je tam nechtějí pustit. V různých zemích má tento příběh generačního střetu různé podoby. Nikde tomu nepodléhá většina mladších lidí. Podléhá tomu ale avantgarda, která má ve veřejném prostoru velký vliv a mnohem širší vrstvy mladých dokáže postupně, často velmi podprahově ovlivňovat. Takhle začínala většina revolucí.“

  zdroj: https://echo24.cz/a/SbMgP/generace-pesimismu-a-uzkosti-mladi-prestali-verit-ze-se-budou-mit-lepe-nez-jejich-rodice

  A oproti tomu přidám Váš závěr z článku:
  „Máme všichni začít stávkovat? Ne, spíš posílit dobře vybrané postupy, jak bránit poškozování naší hmotné budoucnosti. Pochopit, že mimořádně intenzivní jednání mladé odlišné Švédky je zdůvodnitelné. Že chyba je v nás, když jsme pomalí. Nejsme jako ona „nemocní“, ale na rozdíl od ní – býváme lhostejní. Máme přidat.“

  Chyba je v nás???

  Nezdá se Vám to značně pokrytecké???

  Není chyba v těch stovkách tisíc oligarchů, lidí, kteří drží majetek, kteří si přivlastňují půdu a zdroje planety…..?

  Prosím Vás, kdy jste začal bojovat proti Třískovi, Kočárníkovi, Klausovi st., Rumlovi, Koženému, Bakalovi, Krejčířovi, Kalouskovi….. „osobnostem“ našich změn, a ve zcela svobodném světě pak proti Putinovi, čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi, proti Kim Čong-unovi, Sev. Korea…….. a můžete doložit nějaké Vaše skutky třeba jen v publikování nějakých úderných, silných, jednoznačných postupů, jak na změnu ve prospěch Země a obyvatel / zvláště mladých / jít, jak zlikvidovat tu „nedemokracii?“

  Díky, budu se těšit. Pod Vašim jménem jsem na netu nic nenašel.

  Václav Žáček

  1. → Venda pro Pavla V a naopak

   Pánové, žerte se a perte se do alejůja. Lepší službu tomuhle satanistickýmu systému snad ani poskytnout nemůžete. Maj vás přesně tam, kde vás potřebujou mít. Když se dva perou, třetí se směje, Niccolò Machiavelli? říká vám to něco?

  2. Kamarádka mi poslala něco, údajně z Austrálie. Nemám jak to ověřit, ale možná Vy víte, jestli jde o dezinformaci a Sky News Australie může být FUJ web – to nevím?? :

   Skvěla odpověď novináře ze Sky News Australia mladým klimatickým demonstrantům.

   Jste první generací, která si vyžádala klimatizaci do každé třídy ve škole; vaše školní úkoly děláte na počítači a televizi máte doma v každé místnosti. Celý den používáte elektronické přístroje a místo abyste šli do školy pěšky tak se necháte vozit veřejnou dopravou, případně rodiči až ke škole.

   Jste generací s největší spotřebou zboží vůbec v celé lidské historii: neustále kupujete nové oblečení podle poslední módy abyste byli „in“. Vaše protesty jsou ohlašovány a organizovány přes počítače na sociálních sítích přes internet.

   Omladino, vypněte klimatizaci a počítače, jděte do školy pěkně po svých, nechte doma vaše telefony a raději si přečtěte knížku a místo kupovaní jídla v kiosku si udělejte doma sami obložený chleba!

   Je jasné, že nic z toho se nestane: jste generací egoistů, nevychovanci, jste manipulováni lidmi, kteří vás zneužívají a tvrdí vám, že se jedná o vznešenou ideu a přitom si sami žijí v západním luxusu. Probuďte se a zavřete zobák! Především se napřed řádně informujte o realitě než začnete protestovat! Nebo jde jen o to ulejt se ze školy?

   – – – – – – – – –

   Co na to říct?
   Václav Žáček

   1. No ale hele člověče, v tomto nejste žáček, ale absolvent.
    Teda má tetka z jiné země, když jsme ji kdysi dávno po převratu navštívili, si stěžovala, že mladší lidé u nich jsou odkladači. Nakoupit, odložit, znova nakoupit, odložit,…. K nám se to pak také velmi rychle dostalo, možná tomu přispívají i různá kazítka.

   2. Děti si vynucují na svých rodičích luxus. Ten vede k vysoké spotřebě energie a tím i k poškozování klimatu. Když děti proti tomuto poškozování protestují, je to z jejich strany pokrytectví – rozpor mezi slovy a činy. Tak jsem pochopil sdělení novináře ze Sky News Australia. Podle mého je falešné. Vnucuje čtenáři představu, že ten luxus je pouze pro děti a že ony rozhodují o používání energeticky náročných technologiích. Ve skutečnosti o luxusním a energeticky náročném stylu života rozhodují rodiče a zařizují ho na nejen pro své děti, ale i pro pro sebe. A pokud se rodiče bojí svým dětem odepřít stále nové a nové smartphony (aby je spolužáci nešikanovali), je to opět vina rodičů, že nechali věci zajít tak daleko. Je pravda, že rodiče často (mezi sebou) bojují o přízeň svých dětí a neodváží se jim nic odepřít. Tento neblahý stav však není zaviněn dětmi – není to jejich vina.

    Podle čeho autor soudí, že je mládež manipulována? Kým je zneužívána? To se z toho článku nedozvíme. Co je naopak jisté, je to právě autor článku, který se pomocí konspirativní teorie snaží manipulovat čtenáře. Autor je jako všichni konspirátoři velmi nedůsledný. Na jedné straně mluví o protestující mládeži tak, že podstatou protestů je jejich egismus. Na druhé straně je zbavuje odpovědnosti za to, co dělají, poukazem na jakousi manipulaci.

    Miroslav Štěpán 23. listopadu 1989 navštívil továrnu ČKD v Praze a před zaměstnanci vystoupil s projevem, v němž mimo jiné prohlásil: „v žádné zemi, ani v rozvojové ani socialistické a kapitalistické neexistuje to, aby patnáctiletý děti určovaly, kdy má odejít prezident nebo kdy má přijít a kdo jím má být. A to se bohužel stalo“. Posluchači ovšem jeho projev přerušovali skandováním a výkřiky: „my nejsme děti“. Projev musel být po necelých třech minutách ukončen. Autor článku ze Sky News má se Štěpánem hodně podobného.

 6. → Nejlepší posty jsou obsazeny těmi staršími a oni se k tomu, aby mohli rozhodovat, nemohou dostat.

  Točí se a točí v rozšiřujících se kruzích,
  sokol neslyší sokolníka;
  věci se rozpadají a střed už nedrží;
  jen anarchie se roztahuje světem,
  krvelačný příliv bije a všude
  se utápí obřad nevinnosti;
  nejlepší jsou zcela nepřesvědčiví
  a nejhorší se vášnivě snaží
  .

  (William Butler Yeats „Druhý příchod“)

 7. Pane |Tichánku, i tady díky za dobře zpracované téma, které otevírá mnohé otázky.

 8. Dobrý článek, pane Tichánku. Díky.

  Přidám zajímavý článek zde:

  https://www.vylectese.cz/nasa-pripousti-ze-zmenu-klimatu-zpusobuje-obezna-draha-zeme-nikoli-fosilni-paliva/?fbclid=IwAR1RNHdNGMaxt4OHgrUFngUgUarjIrod8NXc6d1gLNOV9Specd_ZgEzNWB0

  A pár úryvků:
  „V roce 2000 NASA na své webové stránce Earth Observatory zveřejnila informace o teorii Milankovičových cyklů, prozrazujíc, že planeta se ve skutečnosti mění kvůli vnějším faktorům, které s lidskou činností absolutně nesouvisí. . . . . .

  Nejzávažnějším faktorem ovlivňujícím zemské klima je SLUNCE

  Co se týče sklonu zemské osy či jeho změny, dva další obrázky (od Roberta Simmona z NASA) ukazují, do jaké míry se může Země vychylovat ze své osy, jakož i ze směru své rotace.

  Při vyšším náklonu osy se roční období na Zemi stávají mnohem extrémnější, zatímco při nižším náklonu osy se stávají mnohem mírnějšími.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference