mapa stránek || vyhledávání

Čipovanie! Cesta k totálnemu zotročeniu človeka kvôli pohodlnosti!

Najskôr letel do vesmíru pes a potom človek. A rovnako je to aj s čipmi, čiže podkožnými implantátmi. Najskôr bolo povinné čipovanie psov a zanedlho bude povinné čipovanie ľudí. Prajú si to mocní nášho sveta a už v tomto smere podnikajú patričné kroky. Už mediálne spracovávajú verejnosť informáciami o veľkých výhodách, aké nám to prinesie.

Slovenská verejnoprávna televízia napríklad nedávno informovala o inovatívnej vedeckej konferencii v Stockholme, kde vedci predstavili podkožný čip, implantovaný do ruky človeka.

A hoci verejnoprávna televízia by mala byť nestranná, čiže nestranne informujúca o výhodách i nevýhodách, nedeje sa tak, a ohľadom aplikácie podkožných implantátov vládne zavádzajúca, nadšená jednostrannosť.

Skúsme sa preto teraz pozrieť na celú problematiku trošku komplexnejšie a povedzme si niečo o proklamovaných výhodách čipovania, o jeho nevýhodách, i o duchovnom pohľade na vec.

Najskôr teda výhody, o ktorých sa hovorilo na spomínanej vedeckej konferencii v Stockholme. Hlavnou z nich je, že všetko bude pre nás oveľa pohodlnejšie. Užívateľ čipu si ho môže pripojiť k svojmu smartfónu a naprogramovať ho, alebo v ňom uchovávať dáta. Môže mu slúžiť na platenie, na identifikáciu, na vstup do budovy, kancelárie či fitnescentra, na zábavu prostredníctvom sociálnych sietí, ale môže pomôcť aj v stave zdravotnej núdze. Budú na ňom naše zdravotné záznamy, alebo trebárs komplexné monitorovanie zdravotného stavu, čo môže byť prelomové pre naše zdravie. Už v roku 2017 si napríklad zamestnanci v americkej firme mohli prostredníctvom podkožného implantátu kúpiť jedlo, prihlásiť sa do počítača, alebo používať kopírovacie zariadenie.

A teraz sa pozrime na nevýhody čipovania, o ktorých sa pri nastávajúcej, masívnej mediálnej propagande, so snahou o ich celoplošné zavedenie nebude určite hovoriť.

Všetko bude postupne smerovať k tomu, že človek bude môcť fungovať v spoločnosti už len s implantovaným čipom. Len tak sa bude môcť preukázať občianskym preukazom, len tak bude môcť zaplatiť, odomknúť auto, alebo byt. Len tak mu bude môcť byť poskytnutá zdravotná starostlivosť a podobne.

Obrovskou nevýhodou čipov je, že údaje na nich môžu byť zneužité. Zneužité v neprospech ich užívateľov a využité v prospech šedých eminencií, stojacich v pozadí, ktorých zámerom bolo dosiahnutie celoplošného čipovania obyvateľstva.

Tak, ako totiž môže hacker vstúpiť do počítača, alebo počítačovej siete niekoho iného a voľne disponovať s jeho dátami, tak bude možné elite disponovať najosobnejšími údajmi obyvateľstva, čím im budú ľudia úplne vydaní napospas.

Takýmto spôsobom bude elita držať na uzde celú spoločnosť i všetky národy. Takýmto spôsobom bude spoločensky, finančne, alebo existenčne likvidovať nepohodlných. A naopak, odmeňovať a vyzdvihovať svojich poskokov a pätolízačov.

A práve o toto ide predovšetkým! Toto je skrytým účelom čipovania, ktorým bude úplné a bezvýhradne ovládnutie stáda ľudských oviec. Týmto spôsobom ich niekto „tam hore“ bude mať dokonale vo svojej hrsti. Je preto maximálne smutné, keď sa ľudia nadšene hrnú do čipovania skutočne ako nejaké slepé stádo, neuvedomujúc si tieto skryté skutočnosti, o ktorých im nikto z jeho propagátorov nikdy nepovie.

Okrem štandardných funkcií, nachádzajúcich sa na čipe, o ktorých sme hovorili, sa však na ňom budú nachádzať i funkcie neštandardné. Už dávno sú totiž vyvíjané rôzne technológie, schopné ovládať myseľ a emócie. Technológie, schopné ovplyvňovať naše emocionálne prežívanie od radosti a eufórie, až po zlosť a agresivitu. Technológie, schopné zvnútra psychicky deštruovať našu osobnosť.

Je napríklad známe, že počas druhej svetovej vojny dostávali ruskí vojaci pred rozhodujúcim útokom prídel vodky, aby mali otupené zmysly a na povel išli aj na smrť. Američania za rovnakým účelom využívali vo Vietname drogy. No a ľudia s implantovanými čipmi pôjdu do potencionálneho útoku v eufórii, vyvolanej z nejakej vzdialenej počítačovej centrály prostredníctvom čipov v ich tele.

V súčasnosti žijeme napríklad v dobe, v ktorej ľuďmi vo veľkej miere manipulujú médiá. Na objednávku mocných účelovo formujú verejnú mienku do takej podoby, ako si to mocní želajú. A masy to aj skutočne takto prijímajú a považujú to za skutočnosť.

Tento proces sa však má prostredníctvom implantovaných čipov ešte viac zefektívniť a priviesť do dokonalosti. Z ľudí sa majú stať už len akýsi bioroboti, ktorých bude možné ovládať absolútne podľa vlastného priania. Bioroboti, ktorí budú na cudzí pokyn vraždiť, páchať samovraždy, alebo čokoľvek iného podľa priania a rozmaru mocných. K tomuto všetko speje!

No a na záver si ešte ukážme duchovný pohľad na danú problematiku.

Keď sa v roku 2012 podľa Mayského kalendára nekonal koniec sveta, mnohí to obrátili na posmech. Ľudia si vydýchli a všetko ide ďalej po starom. Málokto si ale uvedomuje, že koniec starého, racionálne materialistického sveta a vznik čohosi nového, stojaceho na duchovno morálnych základoch nie je nič, k čomu dôjde z jedného dňa na druhý. Je to proces! Postupný neodvratný proces, ktorý sa práve v našej dobe skutočne blíži k svojmu vrcholu!

O tom, že žijeme v dobe veľkého zlomu svedčia mnohé znamenia. Napríklad predpovede Sibyly. Tá o nej hovorí, ako o dobe, v ktorej budú na oblohe lietať železné vtáky a v ktorej nebude možné rozoznať muža od ženy, čo dnešná gender ideológia skutočne priviedla k svojmu vrcholu.

Aj v Biblii sa píše o tejto prelomovej dobe, a to najmä v jej závere, v zjavení Jánovom, v Apokalypse. Sú tam opísané jej mnohé poznávacie znaky, a medzi nimi sa nachádza aj informácia o aplikácii podkožných implantátov:

„Všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, prijímajú na pravú ruku, alebo na čelo znak, a nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak.“ Zj 13,16-17

V Biblii sme teda pred čipovaním varovaní! A to preto, lebo na základe toho, čo sme hovorili v druhom bode, sa človek stane zo samostatne sa rozhodujúcej, slobodnej duchovnej bytosti, bytosťou mentálne a emocionálne zotročenou, ovládanou elitou prostredníctvom čipov. Bytosťou, schopnou konať na cudzí príkaz tie najohavnejšie veci. Bytosťou, ktorej budú zadávané úlohy a jej celkové životné smerovanie prostredníctvom centrálneho počítača, komunikujúceho s implantovaným čipom v jej tele.

Dalo by sa však namietať, že za všetky zlé činy, ktoré budú ľudia takýmto spôsobom páchať na príkaz úzkej elity svetovládcov, nebudú niesť zodpovednosť, pretože budú konať takpovediac v nepríčetnosti.

To je však omyl! Ľudia budú niesť plnú duchovnú zodpovednosť, pretože svojim súhlasom s implatovaním čipu do vlastného tela dovolili iným, aby ich ovládali. A dovolili im to aj napriek tomu, že v Apokalypse boli pred tým varovaní!

Ale keďže dnes sú ľudia materialistickí a duchovné varovania i všetko duchovné je im ukradnuté a smiešne, neberú tieto veci vážne, a na základe mediálnej manipulácie o veľkých výhodách podkožných implantátov budú náchylní k súhlasu s ich zavedením.

Avšak toto ich rozhodnutie bude posledným slobodným rozhodnutím, ktoré učinia! A práve za to ponesú plnú duchovnú zodpovednosť! Na základe toho sa totiž potom stanú otrokmi a bytosťami, ktoré ovládajú iní. Za všetko nízke, zločinné a zlé, čo potom na cudzí príkaz vykonajú, ponesú veľký diel osobnej zodpovednosti, pretože oni sami, keď ešte mali slobodnú vôľu, sa rozhodli podstúpiť čipovanie, a tým darovať výsadu vlastného slobodného rozhodovania iným.

Títo ľudia nebudú mať žiadnu poľahčujúcu okolnosť, pretože Biblia ich pred tým varovala, ale oni boli tak materialisticky slepí a tak vzdialení od duchovna, že to ignorovali. A tak ich nakoniec ich pohodlnosť a ich ateizmus a materializmus zničia, pretože sa stanú otrockými humanoidnými bytosťami, ktoré ovládajú iní.

Ak vám teda budú v dnešnej, alebo v blízkej dobe materialistické média hovoriť o výhodách čipovania, neverte im! Neverte im a v žiadnom prípade nezapredávajte za tieto výhody a za proklamovanú pohodlnosť svoju dušu a svoju osobnosť.
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.4
hlasů: 11
Print Friendly, PDF & Email

12 komentářů

 1. Aj keď tento môj príspevok nie je priamo k téme pana Šupu, predsa som sa rozhodol ho tu publikovať, lebo sa týka tiež politiky EU, tak ako ono čipovanie.

  Čo pre nás znamená „Európsky spôsob života“?
  Vo svete sa čoraz viac začína diskutovať o pojmu „Európský spôsob života“, ktorý zaviedla nová predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen ako názov rokovania budúceho gréckeho podpredsedu EK Margaritis Schinas. Prečo je zrazu vo svete toľko kriku o tomto pomenovaní? Čím je tak poburujúci pre krajnú pravicu vo svete? Veď jestvuje už zaužívaný pojem „Americký spôsob života“ proti ktorému nikto neprotestuje, tak prečo zrazu toľko kriku pre ten pojem „Európsky“?
  Odpoveď na tieto otázky sú po ruke a privádzajú nás k zaujímavým záverom o ktorých je treba diskutovať, lebo pre svet znamenajú veľa.
  Tak v prvom rade si treba ozrejmiť ten pojem „Americký spôsob života“ čo znamená? Znamená predovšetkým „konzumný spôsob života“ zameraný na spotrebu a prejedanie sa, ako to pozorujeme na tučných američanoch, ktorí majú často váhu aj viac ako 200 kg a svoje problémy riešia operatívnym zákrokom odstránenia telesného tuku, aby sa vôbec mohli pohybovať. To je všeobecne známy fakt!
  A teraz sa tu zrazu objaví pojem, ktorý naznačuje, že môže jestvovať aj iný „spôsob života“, ktorý hlása niečo iné! No, nie je to pre tých američanov šok?
  Ak by sme sa viac zamysleli nad týmto paradoxom, museli by sme dôjsť z veľmi zaujímavým a pre náš život dôležitým poznatkom, ktorý sa týka nielen našej životosprávy, ale aj verejného a spoločenského správania, politiky, ochrany životného prostredia, ale aj nášho duchovného života a nášho vierovyznania.
  Prečo sa napr. Buddha znázorňuje ako tučný a usmievavý muž, keď je jeho náboženstvo zamerané na askézu, skromnosť a pokoru, ako to vidíme na jeho žijúcich učiteľov – jogínov? A to je iba jediný aspekt z mnohých, ktorý nás môže zaujať.
  Vo svete sa Satan znázorňuje ako vyziabnutý, chudý a nechutný tvor, ale ak by sme ho chceli charakterizovať, museli by sme prísť k práve opačným vlastnostiam – podobným tomu tučnému a vypasenému Buddhovi. Neveríte?
  Charakteristickým znakom duchovne žijúceho veriaceho človeka je život v kláštore, alebo niekde v púšti a osamelosti, kde žije v meditácii a skromnosti pre to, čo je v človekovi večné a čo v človekovi aj po smrti prežíva – teda duši a Boha. Nie je to prekrmovanie sa, ako je to u toho „Amerického spôsobu života“, ktorý hlása konzum a „užívanie si toho, čo nám život a reklamy ponúkajú“. Áno, práve tie reklamy, ktoré vidíme všade navôkol, kde sa len pohneme a ktoré nás zvádzajú práve k tomu konzumnému životu. „Kupuj a prekrmuj sa, lebo v tom je zmyseľ života“ – to je zmyseľ každej reklamy. A takýto „návod k životu“ vidíme už aj v detských počítačových hrách pre naše deti, lebo deti je treba „vychovávať“ k tomu konzumnému životu už od mladosti. Nie morálny život, ale konzum, zabíjanie, podvody všetkého druhu a ovládanie iných v športe a vojnách je ten pravý spôsob života, ktorému je potrebné naše deti naučiť!
  A teraz sa zrazu vynorí dajaká „Ursula“, ktorá nám to všetko chce zobrať a ustanoviť iné zvyky a životné normy? – To sa nikdy nesmie stať!!!
  A tak vojna proti Ursule von der Leyen musí pokračovať! A čo na to „Uršula“? Tu je jej reakcia: „Európsky spôsob života stál veľa úsilia a obetí. Nikdy by sme ho nemali brať ako samozrejmosť“. (Čítajte viac: https://www.konzervativnyweb.sk/c/22214204/chranit-europsky-sposob-zivota-budeme-odmietla-kritiku-nova-sefka-europskej-komisie.html#ixzz63din4RZZ).

 2. → Ursula von der Leyen

  Nevěřím jí ani pozdrav. Kázat vodu a pít víno, to by jí (a jí podobným) šlo. N…at na hrob, by řekl můj tatínek za komančů, stejně jako dneska.

  „Politikům se nevěří, politikové se kontrolují. Věří se v Boha, věří se v přírodu, věří se v krásu, věří se v myšlenku, ideu. V politika se nevěří, a kdo v něho věří, je idiot!“ (Karel Kryl)

 3. V čipování je budoucnost. Ale, budoucnost veskrze špatná.

  Například volby. Přijdete za plentu, přiložíte ruku s čipem a zmáčknete na nějakém zařízení číslo strany. Pak potvrdíte správnost volby.
  Rozdíl oproti dnešku? Ti, co mají moc se mohou dostat k tomu, kdo jak volil – nevolil. Dnes to nejde. Může to být zneužitelné? Těch příkladů zneužití lze ale vymyslet stovky !!

  A protože dva pánové přede mnou „řeší“ paní Uršulu / u Honzu to není nic divného, ten řeší vždy to, co v diskuzi napíše někdo jiný, zpravidla v jejím závěru….a přidá nějakou oslnivou citaci/, dám tu také z jiného soudku. Autorovi p.Šupovi je to asi jedno, ten tu nediskutuje. I tak se mu omlouvám.

  Řízená demolice aneb lhát se musí, obzvláště, když je to v zájmu mocných !!!!!

  youtube.com/watch?v=SmarCqWXOYo

  Pěkný poslech.

  1. Alois, koho asi tak bude zajímat jak jste volil ha? :D Kdo není „důležitý“ toho nikdo nezajímá. A takové volby, nemusí nic stát. Žádné tištění papírů. Když je více stran volebních, tak žádná nemá takovou moc, aby byly schopné lidi perzekuovat za to jak volili ha? To bylo za totality, kterou jste odkojení, proto se všeho nového bojíte.

 4. Lojzo, čipování je především o ovládání a manipulaci. Věřím, že řada lidí ho dokáže radostně přijmout, protože nachází jeho výhody.

  Manipulovat lze ale i jinak. Lží, podvodem, i když to stojí lidské životy. Ti mocní věděli, proč to „září“ v USA vymysleli.

  Docela vtipně, ale spíše z důvodu, že jste to asi vypozoroval, jste napsal, jak a čím se Honza zapojuje do diskuze.

  Tak ať má tento chlapík další možnosti:

  EVROPA: Čeká bílé Evropany vymření?

  viz.: https://neviditelnypes.lidovky.cz/zahranici/evropa-ceka-bile-evropany-vymreni.A191026_203625_p_zahranici_wag

  1. → čipování je především o ovládání a manipulaci.

   Čipování je především o KONTROLE! Všeho a všech, 24/7/365, kdekoliv a kdykoliv. To co nezmák Dolfy s IBM, zmáknou tihle „demograti“ levou zadní. Po kočkách a psech (salámová metoda), přijdou na řadu lidi (rozuměj: tupý ovce). Je to jen otázka času.

   http://www.czechfreepress.cz/totalitni-svetovlada-rozsirene-a-aktualizovane-vydani/totalitni-svetovlada-dokonale-kontrolovane-lidstvo-dil-4.html

   1. Jsem pro očipovat. Přece nejsem nějaký zpátečník. To už tu mělo být dávno, no kvůli těm teroristům. Hotovost, peníze špinavé fuj, už měli dávno zrušit, ještě z nich něco chytit. To se bojí jen zločinci.

 5. Ďakujem obom diskutérom za ich názor s ktorým aj ja súhlasím, že politikom neradno veriť o to viac, ak je to politik EU. Ale, považoval som za potrebné tu uviesť zdroj toho výroku a pojmu „Európsky spôsob života“ na rozdiel od toho doterajšieho a vychvaľovaného „Amerického spôsobu života“, ktorý by si zaslúžil už „odchod do dôchodku“. Možno by išlo ten „spôsob života“ ešte obohatiť aj inak, napr. „humanitný spôsob života“, ktorý by postrádal to zlo, ktoré sa na ten „americký“ tak nabalilo a viac by odpovedalo pôvodnému učeniu Ježiša, ktoré sa už z povedomia ľudí zvoľna vytráca, čo je na škodu nielen ľudí, ale aj svetu. Takže nejde mi o tú „Uršulu“, ale o ten nový „spôsob života“, ktorý si možno zaslúži našu pozornosť.
  Želám pekný deň!

 6. Pokud se probudíte, pak si uvědomíte, že Vaše myšlenky i chování jsou manipulovány. Jakmile to rozpoznate a začněte proti tomu bojovat pak začíná teprve to pravé peklo. Nemožnost mít vlastní myšlenky, cítění co nebo kdo se nabourává do Vašich myšlenek, co po Vás chce a přesto že silou vůle odmítáte, dotyční udělají vše proto aby Vás zlomili. Dříve jste měly nutkání koupit si nějakou blbost přesto, že nemáte peníze, blbost jste koupily a život pokračuje. Když odmítnete blbost koupit, je to urážka těch co se Vás snaží ovládat. Pak vám jen na základě toho, že jste si nekoupili co oni chtěly udělají peklo. Pak se myšlenka na koupení nějaké hlouposti může protáhnout na měsíc.

 7. Dotaz na Pravdu: To by chtělo trochu více objasnit. Co míníte tím „probuzením“? Člověk není pánem svých myšlenek? A kdo jsou ti „dotyční“, kteří nám vnucují ty jejich myšlenky?
  Myslím, že by tohle mohlo platit v případě, že jsme v hypnotickém stavu a hypnotizér ovládá naše myšlení a chování. Potom by platilo i ono probuzení se. Ale, pokud jsme v bdělém stavu, tak uvedené neplatí…

 8. Někteří lidé za komunistů tak hrozně toužili po banánech až jsme se po revoluci nakonec stali banánovou republikou.

 9. Ach ľudia … keby som bral všetky vaše strachy tak už som plešatý. To čo vedia tieto čipy vedia moje hodinky už zopar rokov a nikto ma tým nesleduje a ani neovláda. No ak chcete byť skeptici a strachovať sa celý život tak nech sa páči … ja osobne uvítam inováciu z ukradnuteľných hodiniek do čipu. Pochybujem že nastane doba kedy sa tu budú odrezávať ruky aby ti niekto ukradol údaje. A čo sa týka bezpečnosti samozrejme zatiaľ je to veľmi ľahulinko hacknutelné ale hlavne preto to nie je rozšírené. A taktiež je to hacknuteľné iba v bezdrôtovej zóne ktorá je asi 15cm. Takže môžte zabudnúť milí pani že vás bude niekto sledovať z obývačky v amerike hah. Takže asi by ste si všimli že vás niekto skúša hacknúť lebo mi to taktiež nebude trvať 2 sekundy. Verím však že budú nastolené poriadne bezpečnostné štandardy. Napríklad uvítal by som na rozšifrovanie čipu po predložení vyžiadať heslo na terminále pokiaľ ide o citlivé údaje ako platenie alebo pri overovaní totožnosti ale zase určite nebude treba zadávať heslo pri otváraní dverí … to by celý čip stratil svoj význam. Každopadne je to ešte vzdialená budúcnosť pretože nemajú zatiaľ nič čo by stálo za nejaké boom svetových merítok.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference