mapa stránek || vyhledávání

INTERFERNET


INTERFERNET
 

Nebo-li internet, síť – sítí,
vynález doby poslední. Má mnohá + / –

Spojuje  S V Ě T . .

Však přináší i mnoho nedobrého – závislost, zášť, urážky, negace, pochlebování
a jiné neřesti i zločiny.

Ukázkou i stavu společnosti jsou diskuze všelijaké i na stránkách domácích GNOSIS9.NET
se objevil člověk, který se vydával za XY jiných..

TOTÁLNÍ PSYCHO!

Takže lidi opatrně! A když se něco nezdaří, hlavu Vzhůru!

Urážet – osočovat – pochlebovat – posílat partnera v diskuzi někam
dokáže jen člověk vulgární, hrubý, neslušný, egoista!

I jemu přeji, aby si uvědomil, co JE A NENÍ SLUŠNOST!
 

Martin Kulhaj v Šumperku 8.50.29+ 18.7.2013
&

Na veřejnosti

Slušné vystupování na veřejnosti vůbec, ať na ulici, ať v místech uzavřených, žádá chování
klidného, důstojného, ale nikoliv strojeného, naprosté zdvořilosti i k těm, jichž neznáme, vyhýbá se
všemu křiklavému jak v obleku, tak v řeči a jednání a nezná domýšlivosti. Chovejme se ve
veřejnosti jeden k druhému spíše jako přítel nežli jako nepřítel, a je-li toho potřebí, jako
„milosrdný samaritán…“

Někteří lidé se chovají na ulici a ve veřejnosti tak, jako by stále byli připraveni k boji. Jsou to
lidé nespolečenští.

ČESKOSLOVENSKÝ SPISOVATEL PRAHA 1992
SPOLEČENSKÝ KATECHISMUS
JIŘÍ GUTH JARKOVSKÝ
 


PhDr. Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, vlastním jménem Jiří Guth (23. ledna 1861, Heřmanův Městec –
8. ledna 1943, Náchod)
byl český propagátor sportu, generální tajemník Mezinárodního olympijského výboru (1919–1923) a spoluautor olympijské charty. V letech 1900–1929 byl předsedou Českého a po vzniku republiky Československého olympijského výboru, spoluzakladatel a první předseda České amatérské atletické unie, předseda a redaktor Klubu turistů.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jiří_Stanislav_Guth-Jarkovský

 

hodnocení: 5
hlasů: 2
Print Friendly, PDF & Email

12 komentářů

 1. Martine, díky za elegantní a stručné shrnutí. Vím, že ti někteří lidé se jen tak nenapraví, ale třeba se jen na chvíli chytí za nos.
  Venda

  1. Vendo, rádo se stalo. Také se říká. Vše zlé je k něčemu dobré. A tak vznikl i tento text. M.

 2. V energiích je mnohdy slušnější vyslovit slovo hovno, než vyslovit slovo láska.

  1. Sprosté slovo >

   (sprosté slovo odborně nazýváme vulgarismus) vyjadřují negativní a silně emotivní postoj k věci či člověku, vůči nimž jsou směrována. Používání sprostých slov v psaném i mluveném projevu je většinou společnosti považováno za nevhodné.

   Sprostá slova se používají jako nadávka nebo jako prostředek k uvolnění vnitřního napětí (klení), popřípadě i pro jejich používání při významových konotacích v textu.

   V českém jazyce se sprostá slova téměř výhradně týkají tabuizovaných témat, kterými jsou sexuální chování a vylučování moči nebo stolice.

   Zdroj: cs.wikipedia.org/wiki/Sprosté_slovo

   1. Krásná teorie, Márty.
    Kdysi dcera začala používat jedno slovo, v tom slova smyslu, jak píšete velmi vulgární. Dělala jsem hluchou a tak byla nucena je několikrát zopakovat. Lehounce a klidně je opakovala. Pak jsem se jí zeptala, jestli ví, co ono slovo znamená. „Nevím, ale u nás na gymplu ho používají všichni a pořád a tak to nemůže být něco špatného“. Vysvětlila jsem jí zhruba význam onoho slovíčka a teprve pak se pro ni stalo vulgárním a sprostým. Používat ho přestala.
    Vyrůstala jsem v partě, kde se používala slova velmi vulgární. Jenže když děcka jiná slova neznali, tak používali to, co uměli. Sprostotu ze slova dělá něco jiného, než slovo.

    1. ad: Sprostotu ze slova dělá něco jiného, než slovo.

     Svatá pravda, matičko. Ale vykládejte to tesilovejm chlapcům, rektálním teorektikům a expertům přes fšechno…

  2. energie člověk vysílá, aniž by musel cokoli vyslovit (napsat), natož něco konkrétního; stačí jen vnímat

 3. ad.Ukázkou i stavu společnosti jsou diskuze všelijaké i na stránkách domácích GNOSIS9.NET se objevil člověk, který se vydával za XY jiných..

  TOTÁLNÍ PSYCHO!
  ——–
  To PSYCHO přece pokračuje Márty,a Ty sis toho vědom zrovna tak,jako i ti,
  kteří pokračují v této pro ně „zábavné hře“.Má to celé kámen úrazu,neboť
  neznají-li sebe v pravdě,neznají ani Otce-Matku.A tak nemohou ani jen
  tušit v jaké „jámě“ se ocitli,včetně Tebe, a kdo „šoféruje“ jejich mysl.
  Je totiž psáno Slovo:

  „Jsem s tebou,pracuj,ať vynikneš zásluhou vlastní
  tvrdé práce,neboť nezná dobro ten,kdo nezakusil chudobu srdce(=zlo).
  Nepohoršuj se nad chováním jiných,věz,že Já jsem JHVH,vynikající „herec“,takže si nehrej na to,kým nejsi.Budeš potřebovat Lásku k pochopení určité věci,a zlé se v Dobré obrátí.“

  Toto praví JHVH,s kterým zvládneš pozitivně naladit svou mysl,zažiješ mnoho nepoznaných a nových věcí v bludišti pro sebe samého(poznání v labyrintu),budeš spokojený,když budeš milovat(budeš milován),
  protože největší hrůzou lidstva není bída, ale zaslepenost:
  „Já jsem JHVH,Já mám na všechno a na všechny vliv:otevírám duchovní život,abych našel někoho,kdo mě bude chápat a brát takového jaký jsem,protože jsem překonal překážky z minulosti.
  Kdo byl se Mnou?“

  Jehova je Duch a lidé ho nemohou vidět. Bůh je Duch a ti kdo ho
  uctívají, musí uctívat duchem a Pravdou.(Jan 4:24)

  PS:
  „Nelžete a nedělejte to, co sami nenávidíte, neboť to všechno je zjevné před tváří nebe. Neboť nic není skrytého, co nebude odhaleno a co je ukryto, nezůstane nezjeveno.“
  „Poznej, co máš před svou tváří, a co je ti skryto, se ti odhalí. Neboť nic není skrytého, co nebude odhaleno.“:)

 4. „*“ JHVH – JHVH (hebrejsky יהוה) jsou čtyři písmena (odtud pojmenování tetragrammaton, řecky τετραγράμματον), jimiž se v Tanachu (hebrejské bibli) označuje vlastní jméno boží. Jelikož původní hebrejský text dochoval pouze tyto čtyři konsonanty, zatímco vokály nikoli, nelze původní výslovnost těchto čtyř písmen spolehlivě rekonstruovat. Židé a většina křesťanských církví vlastní jméno Boží raději nepoužívá jako výraz úcty vůči jménu Božímu. Naproti tomu například svědkové Jehovovi užívají vlastního jména jako projev důvěrného vztahu k Bohu.

  Tetragrammaton v hebrejštině a judaismu.
  Původ tetragrammatu JHVH (יהוה) se tradičně vykládá z vyprávění obsaženého v biblické knize Exodus. Mojžíš se v něm ptá Boha na jeho jméno a Bůh se mu představuje jako Jsem, který jsem (hebrejsky אהיה אשר אהיה, ehje ašer ehje).Vedle čtyřpísmenné formy je v hebrejském textu zachována také kratší forma JH (יה, vokalizováno Jah) nebo JHV (יהו, vokalizováno Jahu). Tyto kratší formy se zachovaly zejména ve vlastních jménech osob (např. אליהו, Elijahu = Elijáš) nebo v žalmech (např. הללו־יה, halelu-jah = Chvalte JHVH).

  Z obavy magické manipulace s Božím jménem a jeho znesvěcení se v židovské náboženské praxi Bůh raději označoval opisnými tituly „Pán“ (אדני, Adonaj), „Bůh Všemohoucí“ (אל שדי, El šadaj), v 1. a 2. století také jako „Velebený“ (הברוך הוא, ha-baruch hu) nebo „Nebesa“ (שמים, Šamajim), až se nakonec od 3. století prosadil opisný tvar „Svatý, budiž požehnán“ (הקדוש ברוך הוא, ha-kadoš baruch hu). Podle Mišny se Boží jméno vyslovovalo pouze jednou v roce na svátek Jom kipur v chrámové velesvatyni ústy velekněze. Po zániku chrámové bohoslužby byla původní výslovnost čtyř souhlásek JHVH zapomenuta, neboť i při četbě posvátných textů se místo Božího jména vyslovovaly opisné tvary. Při vokalizaci hebrejského textu Starého zákona se u slova JHVH nepoužily originální vokály, nýbrž vokály z opisného pojmenování Boha Adonaj. Nesprávným čtením pak vznikl tvar Jehova či Jahve

  http://cs.wikipedia.org/wiki/JHVH

  +________________________________________________________________________________

  „PÁN ČASU“ :-) /DOCTOR WHO/ je původní britský televizní sci-fi seriál společnosti BBC. Popisuje dobrodružství humanoidního mimozemšťana z rasy Pánů Času, který se představuje jako Doktor v orig. The Doctor. Doktor cestuje ve své lodi TARDIS, která zvenčí vypadá jako britská policejní budka z 50. let, což byl běžný pohled v Británii, když seriál v roce 1963 začínal. Se svými společníky a společnicemi zkoumá vesmír a čas, řeší problémy a napravuje škody. Pro seriál je typický nadhled a využívání klišé a zápletek z brakových sci-fi 50. a 60. let. ]

  Seriál je zapsán v Guinnessově knize rekordů jako nejdéle běžící sci-fi seriál na světě. Jde o součást moderní britské kultury. Britové považují seriál, proslulý barvitými příběhy a speciálními efekty, za kultovní a v roce 2006 byl oceněn jako nejlepší televizní seriál.

  Vysílání započalo roku 1963 a pokračovalo až do roku 1989. Následně byl v roce 1996 natočen film, který měl sloužit jako pilotní snímek k nové sérii, k jejímuž natočení nikdy nedošlo. Ke skutečnému znovuzrození Doktora došlo až v roce 2005, opět pod taktovkou BBC a kanadské společnosti CBC jakožto koproducenta. V průběhu vysílání vzniklo několik spin-offů. V roce 1981 to byl pilotní snímek K-9 and Company k novému seriálu, ovšem k jeho natočení nikdy nedošlo. V letech 2006–2011 byl vysílán seriál Torchwood, v letech 2007–2011 seriál The Sarah Jane Adventures, a v letech 2009–2010 seriál K9, které navazují na děje z Doktora Who.

  Současného Doktora hraje Peter Capaldi a jeho společnici Claru „Oswin“ Oswaldovou hraje Jenna Coleman.

  Seriál je v Británii vysílán na BBC1. V Česku jej můžeme sledovat na stanici AXN, popřípadě AXN Sci-fi nebo ČT2. V Česku je vysílán pouze obnovený seriál z roku 2005.
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Pán_času
  http://www.csfd.cz/film/218647-pan-casu/

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference