mapa stránek || vyhledávání

Jsem s tebou, buď se Mnou…

caddy-eileen-otevirani-dveri-do-nitraSplyneš v jedno s celkem života.
Budeš se cítit povznesen, inspirován a naplněn jasem, protože celá tvá bytost je naplněna Mým božským světlem.
Neporozumíš myslí, ale celým vyšším vědomím a srdcem.
Nebudeš už žít sám pro sebe.

Proč se nepokusit naslouchat oněm nepostižitelným zvukům,
které můžeš slyšet jen v absolutním ztišení, když se dostaneš do souladu s cestami Ducha?

V tomto stavu dokonalého míru se mění celý tvůj život a hluboký vnitřní klid a mír vyzařují z nitra.
Tvé já je zcela zapomenuto a tvůj život je jen rozdáváním lásky a službou bližním.
Jen tehdy, když dáváš, nacházíš úžasnou vnitřní radost a štěstí, které ti nic a nikdo nemůže vzít.

Radost přichází se službou a služba s odevzdáním se.
Odevzdej se nyní Mně a Mým službám a pocítíš svůj růst.
Přestaň hledat pomoc v jiných a hledej ji v sobě a najdeš ji.
Vždy jdi pro odpověď ke zdroji a nespokojuj se s něčím, co není opravdu z toho nejvyššího.

Začneš-li ode dna a budeš se propracovávat vzhůru, budeš zcela očištěn a ospravedlněn
a můžeš začít se solidními základy podobnými skále, kterými nic a nikdo nemůže otřást ani je zničit.

Jakmile budou tvé základy zdravé, můžeš pokračovat ve stavění a stavět bez jakýchkoli starostí.
Věz, že tvé základy jsou zakořeněny a mají svůj základ ve Mně,
v duchovní cestě a ne v takových cestách světa, které jsou pomíjivé.

Žij, jednej a buď celým svým bytím zakotven ve Mně.
Nechť tě naplňuje a objímá Můj mír a láska.
Pozvedni své srdce k hluboké lásce, chvále a vděčnosti
a buď v dokonalém míru, protože konáš Mou vůli a jdeš Mými cestami.
 

Z knihy Eileen Caddyové „Otevírání dveří do nitra“

Maia pro http://novazeme2010.ning.com/
 

Hodnocení článku
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference