mapa stránek || vyhledávání

Kain sa opäť chystá zabiť svojho brata Ábela

Kain sa opäť chystá zabiť svojho brata Ábela, ako tomu bolo už mnohokrát v ľudských dejinách a národy Európy mu v tom majú pomáhať. Ale, ako sa už ukázalo už aj za II .sv. vojny, je už „Ábel“ na to dobre pripravený a dokáže agresorovi zasadiť aj smrtiaci úder.

Kain se chystá zabít Ábela

Julius Schnorr von Carolsfeld (1794-1872) – Kain a Ábel, dřevoryt (1860)

Mali by sme si z našich dejín z toho vziať ponaučenie. Tu už nejde o dajaký spor ideológií, alebo náboženských dogiem, ale o všeľudské hodnoty, či sa máme ešte vôbec považovať za ľudské bytosti. Prestaňme kolaborovať so satanom, ktorý sa nám prihovára z našich médií riadenými tentoraz nie z fašistického Nemecka, ale z liberálneho, ale tiež podobného USA. Teraz už nejde iba o vojenskú alebo ekonomické nadvládu nad svetom v réžii NWO, ale o základné ľudské hodnoty, ktoré sa zaviazala dodržiavať aj vláda USA.

Tu je celý prejav českého katolíckeho kňaza Petra Piťha, ktorý predniesol v pražskej Katedrále sv. Víta u príležitosti deviateho výročia festivalu Mene Tekel:

Lidé, lidé,

Dovoluji si vás oslovit tímto nejvyšším možným titulem, protože člověk je obrazem Boha a je ozdoben výsostnými znaky: rozumem, svědomím a zodpovědností.

Sešli jsme se tu, abychom vzpomenuli obětí válek a totalitních režimů, zejména toho, který je nám historicky nejblíž. Dnešní pietní slavnost dostala jméno Mene Tekel. Tato tajemná slova se objevila na zdi paláce Nabukadnesorova syna, když hodoval a zneuctil posvátné nádoby odcizené z Jeruzalémského chrámu. Oznámila pád jeho říše, protože se nepoučil z příběhu vlastního otce.

Jsme přitom na místě, které je symbolem našich národních dějin. Je to chrám, který po staletí vznikal podle přesně stanoveného řádu a stal se ztělesněním ideálu, který vedl naše otce a dědy. Sama o sobě tato katedrála oním ideálem není, protože ten stojí vysoko nad ní směrem označeným odvážně vzpřímenými věžemi. Odtud k lidem promluvil Bůh. Slyšeli jsme jeho slova platná pro Izraelity v zajetí stejně jako pro stavitele tohoto chrámu. Jsou bolestně platná i dnes. Odtud k nám poslal svého Syna, Ježíše Krista, aby nám ukázal, kdo jsme. Že jsme lidé, jen lidé spěchající ke smrti. Ale také, aby nám zvěstoval, že ideálem člověka je být obrazem Boha. Podobat se Kristu. To je pravda života, celý jeho smysl – jít k tomuto ideálu.

Pokaždé tu někdo mluví. Dnes ten úkol připadl mně. Je mi úzko, protože mluvím před Vševědoucím, a uvědomuji si, že nestojím před vámi, ale před těmi, kdo pro tento ideál, pro pravdu života, byli schopni svůj pozemský život nasadit. Dělat to pro sebe by nedávalo smysl. Život se pokládá za druhé. Ti, na něž tu myslíme, to udělali kvůli nám. Je mi určeno promluvit. Zde jsem, abych konal, co mám konat.

Více než vzpomínat, je třeba se poučit. Ti, o nichž přemýšlíme, zemřeli především proto, že si lidé včas nepřipustili, že jsou ohroženi. Je třeba se poučit, neboť jsme opět ohroženi a opět si to nechceme přiznat. Říkáme: Žijeme v míru, přitom se bojuje, útočí a zabíjí. Ve své hlouposti a pýše poučujeme celý svět. Říkáme: Náboženské války jsou středověký nesmysl. Očekáváme, že všichni odhodí svého Boha, protože my jsme to udělali. Ale oni to neudělají, protože na nás vidí, kam to vede – naše kultura se rozpadá a vymíráme. Říkáme, že s nimi musíme vést dialog, ale oni nás nebudou poslouchat, protože chtějí mluvit o náboženství a my žádné nemáme, protože jsme nekonečně liberální. Říkáme, že si máme jeden druhého vážit, ale oni si nás vážit nemohou, protože oni jsou schopni pro svou pravdu položit život, ale my budeme ustupovat a podle jejich diktátu zakročíme proti každému, kdo se přizná ke znamení Kristova kříže. Říkají nám, že nejsme tolerantní, a mají pravdu, protože nejsme tolerantní ani k sobě navzájem. A nedejme se mýlit, naši politici se vůbec nezajímají o Islám, ale o petrolej a prodej obnošených zbraní. My jim to nemůžeme vytknout, neboť je sice máme za krátkozraké hlupáky, ale nesmíme to přiznat, protože jsme je zvolili. Navíc cítíme, že to jsou ti nejhodnější z nás, protože na slovo poslouchají jiné, kteří jim, sami bez tváře, odněkud nařizují. Tušíme, že odněkud, kde se hraje ruleta s fiktivními penězi, které ovšem někdy musí být podloženy naší prací, popřípadě životy.

Usilujeme o mír na Ukrajině, ale sami jsme připustili, aby byl ohrožen, a spěcháme se přiživit, protože nepřiznáme, že nejde ani o Ukrajince, ani o Rusy, ale opět o peníze a rovnováhy bank, které se rozkymácely jako lodě, když se zvednou vlny. Říkáme: musíme být silní, abychom uhájili mír, ale k čemu nám budou zbraně, když nemáme muže, kteří by je zvedli. Proč by to dělali, když nemají ideál? Ideál, za který by někdo byl ochoten zemřít. Jsme věru ubozí a směšní. Vzali jsme své oblasti vazebnost kultury a naše katedrály se hroutí a společenství lidí se mění v hromadu rozhádaných sobců. Ztratili jsme hodnotu a míru člověka, neboť je zcela logické, že když odhodíme své křesťanství a zbavíme se Boha, zbavíme se i člověka, protože přestaneme vědět, jak má vypadat. Jak si nás muslimové mohou vážit, když oni mají Boha a my žádného nemáme. A proč by se měli u nás chovat slušně a jednat s námi lidsky, když vidí, jak se chováme my k sobě navzájem. Hovoříme o míru, chceme ho bránit, ale sami ho nemáme. Ani v sobě, ani mezi sebou. Chceme zachránit spravedlnost, ale jen množíme zákazy. Jenže spravedlnost ani mír nikdo nezavede, protože vyrůstají ze slušnosti.

Vím, co teď nastane, co uslyším. Má slova narazí na zeď sobecké spokojenosti, která je jako křivé zrcadlo. Všechno překroutí. Kdybych řekl jakoukoli moudrost, ozvěnou se ke mně vrátí fráze prázdnější než žvást opilce. I kdybych přinesl přímo z fronty usmrcené dítě, ozve se jen lživý nářek představitelů elit, a to takový, jaký si bude přát ke všemu lhostejný dav, který je má znovu postavit do čela. Nikdo se nezvedne, aby se šel pokusit zachránit sourozence či matku toho dítěte. Ozvou se proti mně hlasy: Na co si hraješ? Nečárej čerty na zeď!…, až zazní protest: Ten blázen nakonec způsobí válku – umlčte ho! Ale já se hrozím toho, co si připravujeme a přivodíme. Našimi nepřáteli nejsou ani Arabové ani Ukrajinci ani Rusové a vůbec nikdo. Stačíme si sami, protože si nevážíme zákona života, zapomněli jsme, že život je láska a láska je oběť. Život bez nich nedává smysl. A to je, na co můžeme zahynout. Neměli bychom žádné nepřátele, kdybychom byli jako tato katedrála, poutáni k sobě pevným řádem, a byli bychom váženi a ctěni jako tvůrci. Jenže my nic nevytváříme, protože za sebe necháváme jedny pracovat a druhé myslet. Podle pokynů shora jen posunujeme dílo těch zdola. Nemáme proč žít. Jsme tu zbyteční. Kdybychom takoví nebyli a byli platnými lidmi, neodvážili by se nás nepřátelé ohrozit, protože bychom byli pevnější, než oni. Naší cestou je návrat k rozumu a jeho zkáznění a důsledné, věrohodné, hluboce žité křesťanství.

Nemohu mlčet. Byl jsem vyzván, abych promluvil před Bohem a mrtvými předky, a to ve chvíli, kdy se nás cizinci s úsměškem ptají: Co vy jste vlastně zač? Nemohu mluvit za druhé, ale odpovím za sebe, byť se chvěji:

Vyznávám, že jsem běloch, uznávám odlišnost lidských ras, a tudíž lidskou důstojnost všech, ale odmítám zčernat či zežloutnout a změnit proporci a barvu svých očí.

Jsem muž, který může zplodit, ale nemůže porodit dítě, a proto trvám na spořádané, trvající rodině, neboť je to základ společnosti a záruka výchovy. Trvám na tom, že muž a žena jsou odlišní ve stavbě těla i biologické funkci, že žena je slabší a vzácnější než muž, který ji má chránit, milovat a vážit si jí.

Jsem zatím zdravý a budu pomáhat nemocným, ale odmítnu fňukání slabochů, kteří se na nemoc jen vymlouvají.

Jsem zároveň bohatý i chudý. Svůj chléb si dosud vydělávám a mám ho dost, abych se podělil, ale odmítám živit lenochy. Mám mnohem méně než skutečně majetní, nezávidím jim a radoval bych se, kdyby svůj majetek užívali rozumně.

Jsem Evropan, protože jsem Čech. Narodil jsem se českým rodičům, vyrostl v české zemi a beru vážně bídu i slávu svého národa. Odmítám se rozplynout v bezduché uniformitě konzumní multikultury.

Jsem křesťan, uctivý k lidem jiného náboženství či názoru, a vím s určitostí, že se jimi budou řídit v celém svém jednání. Ale hlásím se pevně ke svému křesťanskému Bohu a řádu, který stanovil, protože je moudrý, spravedlivý a k lidem soucitný.

Jsem člověk, vděčný za své lidství a hrdý na svou tvář.

Jsem člověk, jmenuji se Petr Piťha a nejsem nějaké 361106/038 rodné číslo ani 37-22/015 identifikační číslo oprávnění, ani PIN ani VIPN ani jakékoli jiné číslo. Jsem člověk, protože mám svědomí a nesu zodpovědnost. Jsem člověk a jako člověk chci také zemřít. Amen.

Petr Piťha Zdroj: Arcibiskupství pražské, Našimi nepřáteli jsme my sami, 2.3.2015

 

Leonard Degon

hodnocení: 4.7
hlasů: 7
Print Friendly, PDF & Email

135 komentářů

 1. – Kain sa opäť chystá zabiť svojho brata Ábela

  Mlžná peřinka
  – O srnách, mlze, člověku …

  Mé oči kdysi zachytily mlhu na louce u lesa.
  Bílá peřina vše skrývala.
  Vánek nepatrně zavál,
  mlžnou peřinku na chviličku odvál,
  odhalil 3 srny na louce.
  Dvě se klidně pásly,
  třetí, s hlavou zdviženou,
  naslouchala, hlídala.
  Najednou rozruch,
  snad mne, člověka, spatřily?
  Nikoliv, u lesa se plíží kočka na lovu.
  Za chviličku nový neklid,
  další srna opatrně na pastvu přichází.
  Tiše, opatrně, couvám,
  nechť přítomností svou,
  hlučným krokem neruším …
  Brzy přijde sníh,
  nebo slunce zatmění.
  Slunce mlhu, tmu rozpustí.
  Člověk člověku podoben
  dávno člověkem se stal,
  přijetím svého parazita,
  přijetím nedokonalosti
  v dokonalosti.
  Perpetum mobile
  mu parazit dodává.
  Hybnou nehybnou sílu…

  Perpetuum mobile

  Kdysi dávno, tomu již …

  Zlatou tužkou píší andělé,
  a v tom řádku bramborovém,
  jak se lístky květů
  jemné chvějí,
  berušky se procházejí,
  svítí sluníčko.

  Mráček na obloze
  chvíli slunce skryl,
  pak je opět odhalil.
  Vedle louka posečená,
  spočni chvíli matičko,
  oči zavři,
  cítíš?

  Zlatou tužkou píší andělé
  v jedné knize vzácné.
  Co mi tam zapíší?
  Co Vám tam zapíší?

 2. ad.Přidejme tedy Deset Pohárů :-)
  —————
  Ano,ano.Proto jsem zde vložila ten úryvek k pážeti pentaklů.

  1.Chlapec má jednu ruku položenou na drakovi a v druhé svírá prastarou knihu; název knihy je Význam snů.
  (*chlapec=citový animus,kniha Význam snů= *Snář,*symbolická forma)
  Na zemi se zdraví malý dráček s kočkou, což ukazuje, že podobné myšlenky často přicházejí v *jiné podobě.

  2.Izajáš 29:
  -A bude to jako *sen, jak noční vidění..
  -Bude to však, jako když lačný má *sen: zdá se mu, že jí, a když procitne, má prázdnou duši.
  -To Hospodin vylil na vás ducha mrákoty,*zavřel vaše oči, totiž proroky, a zahalil vaše hlavy, totiž vidoucí.
  -*Vidění toho všeho vám bude jako slova zapečetěné knihy. Dají ji tomu, kdo umí číst, se slovy: „Přečti to.“ On však odpoví: „Nemohu, je zapečetěná.“
  -Je to vaše *převrácenost,..

  3.“Co je pro všechny bytosti *nocí,je dobou *bdění pro toho,kdo se ovládá,a co je
  pro všechny bytosti časem bdění,je nocí pro osvíceného světce.“(BhagavadGíta)

  4.vlastní prožité zkušenosti
  —————–
  Pomocí knihy Snáře,který je vlastně „Slovníkem“,sloužícím k překladu významu nejen
  snů,ale i starých písem,která mnohá vznikala ve viděních(snech),a je mylně považovaná
  za zprávy pro celý svět,nejen současným člověkem pojímané jako reálné skutečnosti a
  reálné osoby.V mnohých Písmech jsou použita přirovnání,alegorie,které můžete přeložit
  pomocí snáře.Když začnete s Láskou v srdci překládat pravé význam slov starých Písem,
  postupně se vám začnou odhalovat nejen tisíce let skrytá mystéria.Začnete odkrývat
  současně i všechny lži.Převzaté i historické.Začnete postupně „vidět“ a „slyšet“ a
  rozumět informacím,které k vám přichází ze všech stran.Začnete skutečně pracovat sami
  na sobě.Jména v Písmech jsou Důležitá,mnohdy jsou složená.

  Jen nezapomínejte na moudrost,napsanou J.A.Komenským:
  „Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme a cokoliv se tu koná, všech se týče. Běh světa je komedií či divadelní hrou, kterou hraje s člověkem Boží moudrost v divadle světa. Život je škola Boží moudrosti. Vše ať plyne samo,nechť dalek věcí je nátlak.
  Moudrost je Světlo mysli, jasně svítící na cestu lidskému rozumu, aby všechno úplně prohlédl, lidské vůli, aby dobře volila dobro, a lidským silám, aby správně jednaly.

  Školou v obecném smyslu toho slova se nazývá buď dům, nebo společnost, kde se lidé učí v každém druhu umění věci znát, jim rozumět a jich užívat. Člověk se rodí schopný ke všemu, ale ve skutečnosti nezná nic, leda čemu zvykne, když mu byly jednotlivé úkony napřed *ukázány a když se o ně sám často *pokusí; proto se musí všemu *učit a proto musí být posílán do *dílny, kde se cvičí takové věci.Jest žádoucí. aby škola byla hrou.“
  —————–
  Úžasná práce pana Jaroslava na sobě samém vytvořila Snář k dispozici současnému člověku:
  Snář sebepoznání:
  http://medo.cz/jaromir/kniha_snar/
  Tajemství řádu nevědomí:
  http://medo.cz/jaromir/kniha_trn_2v/index.html
  V podstatě již Otec připravil pomůcku pro všechny,kdo se chtějí znovu naučit znovu „vidět“ a „slyšet“.
  —————–
  Ta pravá kniha je však v srdci:

  „Tu knihu není schopen nikdo pochopit,
  poněvadž byla zůstavena tomu,který ji ponese a jehož zabíjí.
  Z těch,kdo uvěřili ve spásu,nemůže být nikdo projeven,
  dokud se neukáže právě ona kniha.“
  (evangelium Pravdy)
  * * *
  I bude kniha předána tomu, kdo neumí číst, se slovy: „Přečti to.“ A on odpoví: „Neumím číst.“
  * * *
  22Proto praví toto Hospodin, který vykoupil Abrahama, o domu Jákobově: „Jákob už nepozná hanbu, ani mu nezblednou líce,
  23uzří svoje děti, dílo mých rukou, ve svém středu. Budou dosvědčovat svatost mého jména, budou dosvědčovat svatost Svatého Jákobova, budou se třást před Bohem Izraele.
  24Zbloudilí duchem poznají rozumnost, mému naučení se budou učit reptalové.
  ——————-
  Ještě stále může každý poprosit Božského Otce s pokorou=čistou upřímností srdce o Milost rozumu a Milost smrti.

  PS:Mnoho zdaru,úspěchů v poznávání sebe samých vpravdě ,beze strachu a pýchy,a hodně trpělivosti všem za srdce přeje Hvězdička.♫♥☼

  1. Jaromír Medo ? Již jsem jednou ten odkaz kdysi dávno dostala.
   Také odkaz na „Strom“ z „Avatara“.
   Nu, je čas, jít si nechat ze zoubků vyvrtat nějaký ty parazity :-)
   Jo a ještě – sluníčko po boji se zatměním měsícem nás opět koupe ve svých paprscích (básník by to řekl lépe), tma odplynula :-)a my vidíme i cítíme sluníčko, jako by se vykoupalo v ranní rose :-)

  2. V ranním snění se mi zjevila kulatá a šedivá hlava nějakého pána, která mi říkala, že chce nutně něco projednat s hvězdou, je to prý velmi nutné!! Že pomůže jen předaný vzkaz. Nevěděl jsem, co si o tom myslet, projednání s hvězdou? Napadlo mne, že byste to mohla být Vy, která tu píšete pod nickem Hvězdička. Znáte-li někoho s krátkými šedivými vlasy, oči mírně u sebe, vysokým čelem, mírně neoholenou tváří, máte mu zavolat.

   Mluvil o nějakém záblesku prozření, o nalezení Pravdy v pravém učení jako lásce bez podmínek. Vědomí a duše a ego, dával mi to nějak dohromady a také dualitu, tmu a rovnováhu. Prý mu ta hvězda budete rozumět. Tak si to nějak zkuste přebrat a nebo to zahoďte rovnou za hlavu.
   Jak napsal Míra, v blázinci (našich hlav?) se mohou dít různé věci.

 3. Neměl jsem jistého Honzu rád, ale když to tady čtu, tak mu musím dát za pravdu – v blázinci se teda dějí věci!
  Hlavně se nepo…

  1. KuKu, KuKu neberte si toho tolik, člověče….Neměl jsem jistého Honzu rád, matku nemusím,….KuKu, KuKu :-)

  2. ad: Neměl jsem jistého Honzu rád

   Jistý Honza měl odjakživa rád nejistého Míru…:-)

 4. Vzal jste mi to Jene z úst, aj já. Vždyť já mu skrzevá to začala i Vykat.
  A aj mnohé další …
  se srdci flikovanými , a eh, kde jsou asi čínský lívance….
  v dáli smečka vlčí,
  běží za svým cílem dalekým
  na Island…..

 5. Kristova noho,

  niektorým už pomôžu len dve veci:

  1., Vyhnanie ,,parazita“ ďalšími bláznami – exorcistami. Je to vraj bezbolestné,stačí len chcieť sa kontaktovať s Netvorom v hlbinách vesmíru …

  2. Tým, čo už sú vo vyššom štádiu, ponúkam zaručený kresťanský RECEPT – Odpustky.
  Zostali mi ešte z dávnej doby 3 ks za 10.000 €, 2ks za 5.000 € ,17 ks za 1.000 € a desiatky ks za 500 a 110 €.

  U ľahších psychických stavov, stačia tie 1.000 €.

  Sú zaručene účinné, lebo je na nich kamarád Mojžiš, Jozua, archaniel Gábriš aj Jezuliatko s troma šašami z Blízkekeho Východu. Ak má niekto vážny záujem
  ,,popredávam“. Dám aj zlavu tým, ktorí vedia citovať Bibliu ,,od zadu“…
  Zadara dám tým, ktorí vedia citovať Bibliu tak, že im poviem stranu, rok vydania a hneď budú vedieť ako začína prvý riadok…

  Tak neváhakte, posledných pár ks na sklade !!!

 6. Lidé, lidé:
  Mám pre Vás niečo, čo by som nazval asi takto: „Nalejme si čistého vína!“, alebo inak, ako „Obchodníci s ilúziami“. Každý si môže vybrať!
  Pri čítaní posledných príspevkoch v kolonke „Hledání světla“ som si jasne uvedomil, že tu dochádza k trapnému omylu, keď si diskutéri zamieňajú imaginácie s duchovnosťou. To nie je to isté!
  Imaginácie sú iba falošnou náhražkou (imitáciou) skutočnej duchovnosti. Odporúčam sa nad týmto rozdielom dobre zamyslieť. lebo duša prahne po opravdovosti a nie po falošnej náhražke. Imaginácia je podvod, podobný tomu, keď je niekto hladný, tak mu ponúknem namaľovaný obraz dobrého jedla. Presne tak, ako je to v onej pesničke „Háj husičky háj“: „Miesto masla margarinu, miesto lásky sex a miesto šťastia lotériu“.
  Prečo samy seba klameme a miesto pravých hodnôt sa kŕmime iba imitáciami? Kde je tu prvok skutočnej a nefalšovanej inteligencie?
  Preberme sa z narkotického spánku smrti a prestaňme sa hrať na obchodníkov s ilúziami! Buďme k sebe aspoň trochu úprimní!
  Pekný deň!

 7. Dovoluji si dát tu odkaz na velmi pozoruhodný článek.
  http://outsidermedia.cz/ruska-renesance-je-pozoruhodna/

  Má souvislost jak s úvodními větami pana Degona, tak i s projevem kněze Petra Piťhy.

  Je jisté, že někteří místní čtenáři mohou mít značný a pozitivní příklon k tzv.NWO a jeho vůdčí velmoci. Proč ne? Pro mne osobně se však jeví určitá naděje ve světě, kdy mnoho lidí si začíná uvědomovat negativní směřování politiky.

  Dovoluji si malou část z odkazu zkopírovat:

  „Více než milion ukrajinských občanů, kteří již ztratili své domovy nebo jsou v hrůze před jejich zničením v Amerikou vyprovokovaném krveprolití, jež se šíří Ukrajinou, našlo svůj azyl v Rusku. Podle všech informací byli přivítáni jako bratři. Je to lidská reakce, která má mezi ruským obyvatelstvem velký ohlas. Zázraky YouTube a videozáznamů z chytrých mobilních telefonů způsobily, že Rusové si plně uvědomují pravdu o americké válce na východní Ukrajině. Poprvé za dlouhé roky se Rusové stali politicky citlivými, protože si uvědomili, že některé kruhy na Západě je jednoduše chtějí zničit, protože se odmítli stát vazaly čím dál šílenějšího Washingtonu.

 8. Tlak energií je nesmírný, tu je zatím podoba boje, jako by jing, versus jang. Zatím to není sjednoceno. Uvidí se, až se to začne otáčet, co podstata s těmito sílami udělá, jestli vír vše stmelí, či odstředivou sílou rozbije. Podstatou se může stát IS.
  Vše řečeno obrazně.

  1. Jen pro doplnění.

   Jin a jang, jako dvě navzájem se doplňující energetické kvality a síly, které lze vnímat v celé sféře života / biologických pochodech /, se navzájem podmiňují a doplňuji v nepřerušovaném procesu proměny. Tento, do určité míry věčný proces proměny, vede k harmonii a celistvosti. / podle Maitri Hillebrecht /.

   Vaše podoba….“jako by jing, versus jang“ platí „jen“ pro sféru tzv.svobodného konání lidí, kteří ve své nevědomosti a tužbách, s projevy negativity mysli, s neovládnutými emocemi…atp. právě tuto harmonii a celistvost narušují.

   Je asi dosti obtížné přiřadit kvality sil jin a jang tu Rusku, tu EU, jindy zase Číně, USA či IS?

   1. Ano, obtížné to je, nejsem na takové úrovni, abych toto dokázala přiřadit.
    Ale fakt je, pokud převáží jedna síla, tak se z rovnovážné roviny stane rovina nakloněná a pak vše spadne do propasti. Tedy harmonie celistvosti je narušena, tak, jak o tom píšete ve druhém odstavci. A to se myslím děje.
    Lépe ani srozumitelněji to napsat neumím.

 9. Neviem ako J.A.P, ale ja tvrdím, že TO Jing jang je hovadina, ako všetko to, čo vzniklo v hlúpych ,n žltých čínských hlavách:

  ….Koncept Yin a Yang má pôvod v dávnej čínskej filozofii a opisuje dve navzájom opačné a doplňujúce sa sily, ktoré sa nachádzajú v každej živej a neživej časti vesmíru…

  Dobro a Zlo, sú podla definície opačné, doplňujpce sily. Je to absurdum, pretože dobro ako čistá esencia a Zlo, ako tiež čistá esencia v prírode neexistujú. Je to len uhol pohladu vonkajšieho pozorovateľa, lebo ten, čo je ,,vo vnútri toho“, nič nevníma.

  Ani v plynnom skupentve to nefunguje, pretože všetko je ,,kontaminované“, čiže neexistuje ,, NIČ samo o sebe“. Čistý jin a čistý jang je možno len na atomárnej úrovni, ale už ani to neplatí, lebo aj ten poondený protón je skurvený kvarkami, čiže je ,,nečistý“. A aj ten bájny fotón je už ,,pohlavne zneužitý a
  nesie v sebe už aj plod vlnenia“..

  Kristova noho, ešte aj ten medzihviezdny priestor je už znečistený všelijakými časticami, energiami, a inými ,,grázlami“, akými sú napr. gravitačná sila, sexuálna sila – chtíč, či nechtíč, už si ani ja nepamätám..

  Fuj , Sodômka, Gomôrka, všade kde sa len kuknem…

  Čiže žltý ludkovia pochádzajúci asi z priamej vetvy od pitekantrópa to majú už z dávnoveku pomútené, pozor na nich…

  1. Je mi moc líto člověka, který žije v prostředí, ve vztazích atd., které chápe a stručně charakterizuje jako : „Fuj , Sodômka, Gomôrka, všade kde sa len kuknem… .

   Co je však jin, co je jang?

   Uvedu pár příkladů –
   – jin a oproti tomu jang.

   Principy:

   země nebe
   ženské mužské
   prostor čas
   hmota energie
   V čem lze tady vidět dobro a zlo?

   Příroda:
   noc den
   podzim jaro
   tma světlo
   chlad teplo
   V čem lze tady vidět dobro či zlo?

   Vlastnosti:
   dovnitř ven
   pomalu rychle
   vertikálně horizontálně
   duchovní materiální
   A v čem lze vidět dobro či zlo tady?

   Tělo:
   pravá hemisféra levá……
   hypofunkce hyperfunkce
   nádech výdech
   uvolnění napětí
   A konečně, v čem lze tady vidět dobro či zlo?

   A proč být proti lidem žluté pleti?

   1. Vážení,
    otázka dobra a zla nebola nikdy uspokojivo zodpovedaná a tak sa nám neprestajne ako bumerang vracia a znepokojuje naše vedomie, ale aj podvedomie. Je isté, že sa dotýka najmä človeka, ale aj svet v ktorom žijeme a má vzťah aj k Bohu Stvoriteľovi sveta. Na túto otázku, „čo to je“ si každý dávame iné odpovede, podľa toho akí sme a na ktorú stranu sa prikláňame. Asi ju plne nezodpovieme ani v tejto diskúsii, lebo sa tu tiež stretávajú rôzny ľudia s rôznymi názormi a tak zhoda je nemožná…

    1. K Vašemu konstatování, že…“otázka dobra a zla nebola nikdy uspokojivo zodpovedaná“…

     No, to záleží na stupni poznání a vývoje subjektu. Kdo je na začátku, nemusí si s tím vědět rady.
     Pak také otázka relativnosti a absolutna.

     A to celé, jako Vaše sdělení…..“uspokojivě zodpovězená“ je vždy pak záležitostí ega, potažmo mysli.

   2. J. A.P.
    Všetko konanie v Univerze sa deje v duchu jing-jang. Aj vnútorné orgány človeka čínska medicína rozdeľuje na jingové a jangové.

    „Z hlediska skladby těla.

    Povrch patří k jangu a nitro k jinu, horní polovina těla je jang a spodní jin, levá polovina je jang a pravá jin. Vnitřní orgány se rozdělují na jinové a jangové. Pět ústředních orgánů, játra, srdce, slezina, plíce a ledviny patří k jin a šest dutých orgánů, žlučník, tenké střevo, žaludek, tlusté střevo, močový měchýř a trojitý zářič patří k jangu. Ale z hlediska prostorového jsou plíce a srdce nahoře, tedy jang a slezina, játra a ledviny jsou dole, tedy jin. Mezi plícemi a srdcem platí, že srdce je jang a plíce jin. Mezi játry, slezinou a ledvinami platí, játra jsou jang, slezina a ledviny jsou jin. Mluvíme-li o těle člověka, pak povrch patří k jangu a nitro k jin, záda jsou jang a břicho jin.“

    1. Pěkně jste to od Honzíka z Krkonoš překopírovala a dávám ty stránky sem, aby se mohli i na další zajímavosti podívat i ostatní : viz.http://www.honzazkrkonos.cz/?page_id=248

     Z jiných stránek je toto správné doplnění a jistá definice :

     Funkce jin a jangu se řídí zákonem jednoty protikladů. Jinými slovy, jin a jang si odporují, ale zároveň na sobě navzájem závisí. Povaha jin a jangu je relativní, žádný z nich není schopen existovat sám o sobě. Bez „chladného“ nemůže být „horké“; bez „pohybu“ by nebyl „klid“; bez „tmy“ by neexistovalo „světlo“. Nejnázornějším příkladem vzájemné závislosti jin a jangu je vztah mezi substancí a funkcí. Lidské tělo může fungovat zdravým způsobem pouze s dostatkem substance; a pouze jsou-li funkční procesy v dobrém stavu, může být esenciální substance náležitě obnovována.

     Více na : http://www.cinska-medicina.eu/o-cinske-medicine

     Nutno však dodat k doplnění, že jing a jang, vychází z energie, napíši jen jeden její název, a to Čchi, a relevanci má jen v oblasti svého působení a přímého vlivu a působení, kterou je svět hmoty. Kvality a síly /jin a jang/ a její důležitost /energie Čchi / je tady ve fyzickém vesmíru nezpochybnitelná.

  2. nezapomeňme ovšem, že znak jing-jang se skládá ze dvou částí, jedné bílé a druhé černé. Jedná se tedy o protiklady. Ale zároveň část bílá v sobě obsahuje část černou (puntík) a část černá obsahuje část bílou (též puntík).
   A když tento symbol roztočíme, co se stane? Rozdíly se setřou, našim očím zmizí. A když se od symbolu (nakresleného) dostatečně vzdálíme, za chvíli nevidíme vůbec nic.
   No a na řadě je ten Váš vesmírný tvor – copak vidí z té vesmírné výšky? Že Pinokio něco nakreslil? Jak to vidí z té výšky?

  3. ….plod vlnění…? Nó, do kterého kolena jde ta vina Otců, či rodičů? Neznám dostatečně genetiku, či jiné vlivy předků.

 10. J.A.P. píše :

  prostor čas
  hmota energie
  podzim jaro

  V čem lze tady vidět dobro a zlo?

  Toto nie sú najlepšie príklady na nezmysli typu jin jang. Prostor má doplňujúcu
  silu v ničom, s prižmúrenými okami ešte BOD, pretože priestor, ani bod nie sú sila.

  Ani hmota a energia, nie sú podla definície, pretože hmota má protiklad v antihmote.

  Podzim je vlastne to isté ako jaro. Je to medziobdobie a dá sa povedať, že majú rovnakú väčšinu charakteristík a nie sú energiami…

  Hovno čerstvé a vysušené hovno tiež nie sú ,,klasický“ Jin Jang..

  Nikde v prírode neexistuje len jin jang, pretože všade je viac druhov energií, ktoré sa už domiešali, a ako povedal klasik, niečo darmo budeme ,,patlála patlála, slivovicu aj tak nevytvoríme, nech sa snažíme akokolvek.

  Vezmime si klasiclú energiu v prde : je zložený z viacerých plynov a netvorí dialektickú jednotu, i ked v prvej stotine sekundy to tak počujeme, citime. Ale fyzika jasne hovorí, dusik sa ináč rozťahuje v priestore ako, napr metán či prdy baktérií, či prdy vírusov , nehovoriac o kyslíku, či CO2…

  Ináč sa ,,vytriasajú“ tieto zložky prdu aj z nohavíc..

  A že vraj jin jang…Na papieri to vyzerá ,,bohovo“, ináč ,,skutek utek“..

  1. Doplnění k JAPovi – Jin a jang je třeba pochopit. Pak lze o nich psát. Jen tak pro malé objasnění – protiklad k něčemu není třeba hledat jako negativní stav. A opravdu všechno je energie.

   J.A.P. tu citoval – pro zřejmou jasnost a z důvodu, abych to nepopletl znovu kopíruji :
   Jin a jang, jako dvě navzájem se doplňující energetické kvality a síly, které lze vnímat v celé sféře života / biologických pochodech /, se navzájem podmiňují a doplňuji v nepřerušovaném procesu proměny. Tento, do určité míry věčný proces proměny, vede k harmonii a celistvosti. / podle Maitri Hillebrecht /.

   Pro mne jsou tato slova jasná.

   Jsme ve světě duality, kde proti sobě často stojí + a -. Pravda proti lži. Láska proti nenávisti….. ! To je však pojetí iluzorního světa člověka, který je vytvářen jeho myslí v dlouhém procesu vývoje. I to je třeba pochopit.

   Pak je tu lidstvo. Je proti němu něco jako antilidstvo? Myslím že ne. Člověk má princip mužský a ženský. To je rozdělení na jang a jin. Někdo však namítne, ano, existuje démonické antilidstvo ! Ano, fantazii se meze nekladou. Obzvláště když je umístí do jiné dimenze, jinak rozměrného světa s jiným směřováním času nebo nečasů.

   „Nikde v prírode neexistuje len jin jang, …..“ – ano, kdo pochopí, že jsou to…..ty dvě navzájem se doplňující energetické kvality a síly……, posune se zase o kousek dál. Jinak se pak může patlat v hovnech čerstvých či vysušených a také v prdech. Inu, svoboda volby.

 11. Anonym konštatuje :

  ….Nikde v prírode neexistuje len jin jang, …..“ – ano, kdo pochopí, že jsou to…..ty dvě navzájem se doplňující energetické kvality a síly……, posune se zase o kousek dál. Jinak se pak může patlat v hovnech čerstvých či vysušených a také v prdech. Inu, svoboda volby.

  Ano, dobre hovoríš, velmo dobre.

  V živote nie je nič krajšie, ako patlála patlála. Nekonečná radosť, čiže esencia čistého šťastia jin, je keď sa pri patlála patlála dopracujeme aj k ,,výsledku“.

  Vtedy prežívame až ,,organizmus“ šťastia, alebo je to orgazmus, už sa ani nepamätám….

  Ako hovorí klasik, Hatátitla sa zasa bez problémov vysral, bude pekný deň…

  1. g.n. aj Pinokio patlál a patlál a vieš ako dopadol. Najskôr mu narástol dlhý nos a potom somárske uši, vlastne sa celý premenil na somára… Ako skončil , určite vieš. Preto môj liebling je už prastarý 1O-ročný havko, ktorého som zachránila od smrti, keď ho jeho pán alebo panička vyhodili . On sa mi pravidelne odmieňa tak, že už roztrhal za tie roky aspoň 2O sliepok,naposledy keď som sa tu „vykecávala“ si „ulovil“ dve sliepočky . Tak mu donekonečna odpúšťam a odpúšťam lebo vie byť verný na rozdiel od niektorých ľudí, to je už inšie povídání…

 12. …Tak mu donekonečna odpúšťam a odpúšťam lebo vie byť verný na rozdiel od niektorých ľudí, to je už inšie povídání..

  Anonymná, odpúšťať je také božské, také jednoduché, keď sa nas to ,,až tak velmo netýka“., keďže nejde o ,,život“..

  Keby išlo o život, stane sa s teba ,,zviera“ a to je tiež také ludské, také náboženské, také prdovaté…

  Takže ako hovorí Netvor v tej Knihe Odpornej – odpúšťaj, odpúšťaj, až sa z toho podrndáš, ale hovorím, Ti, len Tí, ktorí VO mňa veria, budú mať skutočne odpustené…

  A ja sa s tým mojim Netvorom- Pinokijkom idem vyvenčiť, lebo vraj nás čaká ,,červený mesiac“ a to je podla futurológov znamenie, že sa blíži Koniec…

  Ja nepoškvrnený náboženským dogmatizmom sa teším, že konečne príde Nový začiatok, lebo Počiatka z mäsa a kostí nam Satan už v SR podhodil.

  Je vo mne dilemno, či aj ON je z rodu ,,birmovaných“ komunistov, alebo je to len čistá esencia JANG-u…

  1. …Odpúšťanie, odpustenie , téma na dlhú diskusiu, mňa život naučil, že keď skutočne v srdci odpustíme, urobíme dobre hlavne sebe , pretože sa oslobodíme od dotyčného človeka, ktorý nám ublížil…už sa ním nezapodievame a necháme všetko odplávať . V opačnom prípade si môžme koledovať o žalúdočné vredy v lepšom prípade alebo v horšom o infarkt.
   Dilemno mať z politiky a politikov nemusíš, mňa netrápi.Ale poradím Ti, môžeš pokojne spávať :-) pretože dotyčný cez plyšovú revolúciu ešte študoval, takže ho mohol líznuť len SZM -skratku pamätníkom prekladať nemusím. Ale jeho jeden predchodca sluboval dvojnásobné platy . Keďže som potom nemohla dvojnásobný plat uniesť domov, musela som polovicu nechať v práci.:-)Veselé venčenie…

   1. Pre Anonymnú z 24.3.: Takmer všetko zlo, ktoré na nás pôsobí nie je osobné, aj keď to tak pociťujeme. Je spôsobené vonkajšími faktormi na ktoré my nemáme dopad, či konáme tak, alebo onak. Ak by sme sa zamysleli nad konaním Kaina, ktorý zabil svojho brata Ábela, tak na ten vražde nemá Ábel nijakú zásluhu, pretože Kain konal z popudu satana, ktorého Kain prijal a nechal sa ním ovládať. Tak ani na súčasnom zlu vo svete nemá nijaký dopad konanie obetí, aj keď sú ním postihnutí. Sú to všetko vonkajšie faktory a tak tu nemá svoje miesto žiadne „odpúšťanie viny“. Čo by sme mali odpustiť búrke a blesku, že nám spôsobuje nepríjemnosti, alebo nás prípadne zasiahne? Toto všetko sú dôsledky polarity sveta, aj keď sa neprejavujú v prírode, ale v ľuďoch. Ježišova modlitba o odpúšťaní má význam skôr pre nás samotných, ako našich blížnych. Zbaviť sa vplyvu zla môžeme iba samy tým, že si ako svojho partnera v živote vyvolíme ducha dobra a nie zla…
    Pekný jarný víkend!

    1. Čo by sme mali odpustiť búrke a blesku, že nám spôsobuje nepríjemnosti, alebo nás prípadne zasiahne?
     p.Degon, je pravda, že blesk nemôže za to že nás zasiahne, ale ten kto je v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. Ľudia si však často koledujú o zasiahnutie bleskom pretože podceňujú búrku a neschovajú sa včas do bezpečia…Naivne si myslia že keď búrku prežijú v relatívnom zdraví a vyjasní sa, tak už ďalšia nepríde . Príde však znova a znova obyčajne nečakane a čoraz intenzívnejšie. Potom príde blesk často z tej strany odkiaľ ho najmenej čakáme.
     Pekný slnečný deň.

    2. Pre anonymnú:
     Myslím, že ste celkom správne vystihla charakteristiku toho „dobra“ a „zla“, ktoré nás postihuje, ako aj nás ľudí, ktorí často veľmi provokujú a ako sa vraví „strkajú hlavu do papule leva“, aby tým dokázali sebe a iným svoju nadvládu nad „zlom“, čo sa im niekedy vymstí tak, že tá levia papuľa zacvakne a „zlo“ sa prejaví v celej svojej sile. Dá sa to prirovnať aj k tej búrke a bleskom. Často sa vystavujeme nebezpečiu iba preto, aby sme si dokázali (vedome, ale aj podvedome), že tieto sily ovládame. Na vine je potom naša vlastná pýcha a nevedomosť, že nás postihuje zlo viac, ako by sme predpokladali.
     Ako píše aj Lao-ć vo svojom diele Tao Te ťing (50 kap.) ten, kto žije správne a múdro :
     „Počul som však aj o takých, ktorí inak naložili so životom. Prechádzajú krajinou a nezrazí ich nosorožec, ani tiger.
     Prechádzajú bojišťom a nezrazí ich štít, ani meč.
     Nosorožec nemá kam vraziť svoj roh,
     tiger nemá kam zaťať svoje pazúry a
     zbraň nemá kam preniknúť svojou ostrosťou.
     A prečo? – Preto, že u nich nemá svoje miesto – smrť!“
     Pekný deň!

    3. Trochu to ešte doplním:
     Kto žije iba svojou „telesnosťou“, ten dostáva facku raz z ľava (JIN) a raz s prava (JANG). Kto sa vymkne z tejto telesnosti (väzbe). ten zvíťazil nad smrťou.
     Smrťou sa rozumie „byť súčasťou JIN a JANG“ a podliehať ich vplyvom. Kto sa duchovnosťou vyčlení z moci a vplyvu týchto dvoch protikladných síl, alebo vplyvov, ktoré sú voči sebe vždy v opozícii, ten zvíťazí aj nad smrťou telesnosti…

    4. Kto žije iba svojou „telesnosťou“, ten dostáva facku raz z ľava (JIN) a raz s prava (JANG). Kto sa vymkne z tejto telesnosti (väzbe). ten zvíťazil nad smrťou.
     Smrťou sa rozumie „byť súčasťou JIN a JANG“ a podliehať ich vplyvom. Kto sa duchovnosťou vyčlení z moci a vplyvu týchto dvoch protikladných síl, alebo vplyvov, ktoré sú voči sebe vždy v opozícii, ten zvíťazí aj nad smrťou telesnosti…
     P.Degon, máte skreslenú predstavu o týchto silách, oni nebojujú proti sebe, sú predsa súčasťou prírody…Predstavme si že by noc nevystriedal deň a naopak… Keď kozmonaut prekoná zemskú príťažlivosť, môže sa na vlastné oči presvedčiť, že na jednej polovici Zeme je noc, kým na druhej je deň , pritom uvidí jednotný celok … Presne takíto kozmonauti sú aj v duchovnej oblasti, keď zvíťazia nad svojim egom a pochopia Jednotu všetkého…Citovaný Lao-c je tiež jedným z nich, keď hovorí o smrti, myslí tým smrť ega.
     Takíto ľudia žijúci v súčastnosti (pravých duchovných „kozmonautov“ je málo), sa nemusia nutne prejavovať dobročinnosťou a zachraňovaním sveta…Oni už tým, že v sebe nosia Svetlo a Lásku prospievajú svetu aj keď žijú v ústraní od všetkých ľudí. Tak ako slnko nie je „lenivec, ktorý nič nerobí“. Cez svoje „nič nerobenie“ svojim teplom a svetlom udržuje náš svet a existencii a keby na okamih poľavilo v svojom „nič nerobení“ čo by to pre nás znamenalo, môže si domyslieť každý sám…Je umenie rozlíšiť pravých nositeľov Svetla od tých ktorí sa na nich len hrajú…

    5. Pre anonymnú: Ja som predsa nikde nenapísal, že JIN a JANG bojujú proti sebe (to je hluboké nedorozumění, jak pravil p. Klaus). Bojovanie je čiste záležitosť ľudí, ale nie prírody. Príroda je harmonická a koná v súlade s prírodnými zákonmi. JIN a JANG v prírode sa vzájomne podmieňujú a udržujú (sú na sebe závislé).
     Čo sa týka „smrti EGA“ o tom si netrúfam polemizovať. EGO je veľmi nejasný a záhadný pojem a zrejme si pod ním každý predstavuje niečo iné.
     Ďakujem za Váš vstup a želám príjemný deň!

 13. Pořád se něco děje i když vše, co se nabízí k přečtení, nemusí být pravdou.
  Takovýto dopis iránského vědce /např./ :

  „Vaše excelence presidente Obamo,

  nabízíme vám cestu ke skutečnému světovému míru skrze vývoj této nové technologie pro celou lidskou rasu.

  Zvu vás i vaši vládu na přímou prezentaci naší technologie na neutrální půdě, kde bude přítomen rovněž president Íránu, a kde nikdo nikoho nezradí, tak, abychom všichni mohli pochopit zásadní změnu, která je tímto přinášena lidstvu. Pak si promluvmě o skutečném světovém míru.

  Jak jsem řekl ve svém nedělním interview v Los Angeles, proměňme americké vojenské továrny na zdroje pro americký výzkum vesmíru,tak, aby se válečné nástroje staly silami univerzálního míru.

  Pokud použijeme naši technologii Magrav, americké letadlové lodi se změní v pouhé plovoucí vany, a z jejich ranvejí plných letounů F16 a F18 se stanou pouhá muzea železných ptáků, protože tyto stroje nebudou schopny létat, jakmile se jich dotkne vesmírná technologie Magrav. Tyto stroje a válečné lodě budou muset být předělány od A až do Z, aby mohly opět fungovat.

  Presidente Obamo, zveme vás, abyste pochopil tuto změnu, a dovolte nám ukázat vám technologii, která to umožňuje. Pak vás pozveme ke stolu světového míru.

  Prosím, podepište dekret o skutečném míru, a nikoliv příkaz umlčující vědu a technologii. Váš lid plně pochopí, co jsme vyvinuli, protože se snaží uchránit hrdost vašeho státu. Není to otázka hrdosti nějaké skupiny nebo země, ale hrdosti nás všech na pokrok lidské rasy k vyšším úrovním pochopení univerzálního zákona stvoření, v němž má každý z nás své místo.

  Váš velvyslanec a konsul v Belgii mají ke mně přímý přístup díky našim předchozím rozhovorům a korespondenci, a předají mi jakoukoli komunikaci.

  Nejlaskavější pozdravy od mírumilovného muže, který vyvinul tuto mocnou technologii pro dobro lidstva.“

  Celý článek je tu : http://www.svetkolemnas.info/novinky/zahranicni/2181-americka-letadlova-lod-ochromena-novou-ruskou-technologii-a-byla-nucena-odplout-do-bezpeci-britskych-vod

  Jsem zastáncem harmonie a necítím potřebu, aby byl Obama nebo Putin „zaháněn“ do kouta. Konečně by mohlo zvítězit poznání, že na řešení velkých problémů, a že je jich více jak dost, se musí lidstvo spojit a spolupracovat.

 14. Veselé veľkonočné sviatky?
  Je Veľký piatok, kedy si kresťania pripomínajú ukrižovanie JK a čo to pre KC prinieslo. Dokonca sa spieva aj tento text: „Blažená vina, ktorá nám priniesla takého slávneho Vykupiteľa“. Je to určitým spôsobom rehabilitácia Kaina a jeho vraždy Ábela, keďže to v konečnom dôsledku prinieslo osoh a zisk. Vražda sa tu nevysvetľuje ako zločin, ale ako „obeta“ z ktorej nám plynie „požehnanie“. Podobá sa to založeniu Legiobanky za I. ČSR ktorá vznikla z ulúpeného zlata zo Sibíru, kde naši legionári „úspešne bojovali“ za „demokratické práva“.
  Takéto myslenie je príznačné pre Baalov kult, ktorý sa uplatňoval na Prednom východe (Sýria, Foiníkia a Kanaán) zásluhou kráľa Omriho (878 pr.Kr), kedy sa za živa upaľovali na Molochových oltároch (peciach) deti, aby si vyslúžili Baalovo požehnanie. Zdá sa, že myslenie ľudí sa odvtedy až tak veľmi nezmenilo. Všetko, čo nám prináša zisk je „dobré“ …

  1. Mysl, mysl, mysl……
   Ego, ego, ego ……..
   Nic se nemění, tady ne! 878 před Kristem, tisíc a nebo 2014 roků po Kristu.
   Jak to tady kdosi napsal, především se musí změnit každý jeden, a to sám. Pokud by k tomu lákal i někoho dalšího, byť třeba i člověka blízkého, pak je to zase jen mysl,ego….. .
   A karma, karma, karma………. .

   Ty tam jsou doby, kdy jsem se na velikonoční svátky veselil.
   Dnes mne vedou k zamyšlení………

 15. http://www.cez-okno.net/clanok/obsahuju-tartarske-tabulky-dokaz-o-najstarsom-znamom-systeme-pisma
  http://www.romaniatourism.net/news/first-human-writing-found-romania/

  Tyto tabulky hovoří o POSLEDNÍ VEČEŘI,UKŘIŽOVÁNÍ a ZNOVUZROZENÍ.
  Jen má to malý háček.Stáří těchto tabulek je minimálně 7000 let.
  Tyto tabulky však nejsou jediným důkazem o zmanipulované historii.
  Ony totiž ty tabulky vypráví o tom,jak postupovat „domů“,jak se poskládat.

  Církev hraje divadlo a nejen církev.Pár idiotů si však ještě stále myslí,že
  mohou vymazat dějiny a zapřít lidem(duším) cestu sebepoznání a probuzení.
  Těch pár idiotů pod maskou IS,který financují,ničí všechny pozůstatky,
  které o cestě „domů“ vypráví.A co teprve Líbye,Irák,Jugoslávie,..
  http://zpravy.idnes.cz/niceni-pamatek-islamskym-statem-v-nimrudu-archeolog-karel-novacek-10g-/zahranicni.aspx?c=A150306_171408_zahranicni_im

  Ono tady vůbec nešlo a nejde o ropu,ale o pravé „černé zlato“ a gumování
  skutečné historie člověka.Ve skutečnosti si lidé svou slepostí odřezávají
  větev,na které seděli.Nezávidím jim prázdnotu,do které padnou.

  Jak je dobře,že každá lež vyjde najevo.

  PS:Poslední večeře znamená poslední pudový sex.Následuje askeze.Bez sexuální askeze čl.nezná Lásku bezpodmínečnou,nenajde ji v sobě samém.
  Jedení masa je alegorií(symbolem) pro pudový sex.
  Vojáci jsou symbolem disciplíny.Za 30 stříbrných znamená obrácení se k duchovní
  rovině.Ukřižování znamená ukřižování falešného ega-masky.Prázdný hrob znamená
  přetržení(zlomení) kolotoče znovuzrozování-reinkarnace,o které mimochodem vypráví
  i Genesis,Izajáš,..a mnoho lidských zkušeností(Nostradamus,Malý princ,..),
  atd.atd….

  1. Hvězdičko,
   obětuji trochu času k tomu výkladu velikonoc, co tu v hrubých rysech v PS předkládáte. No, mám respektovat život a volby každého jedince, bez ohledu na to, jaké výběry to jsou. Následky svých voleb si koneckonců ponesete Vy sama, stejně jako já ty své.

   Co se týče velikonoc, ti co se o to zajímají vědí, že se to kryje s židovským svátkem Pesach, což je oslava vyvedení Izraelitů z Egypta. O tom, co představuje Izrael a co Egypt, jsme několikrát debatovali. Znovu připomínám, že jde o vyvedení Božího lidu (Izraelitů) ze spárů negativního stavu zel a nepravd, tedy z pekel.
   Egypt = duchovní, duševní i přírodní pekla jako celek = negativní stav (hříšný stav).
   Každý by si měl ten příběh nastudovat, protože je podobenstvím, jak to bude probíhat ke konci jsoucna a bytí negativního stavu, na počátku čehož jsme.

   Poslední večeře je především o tomto: o tělu a krvi Ježíše Krista, tedy v podobenství o chlebu a víně. Je také o poháru a plodu vinné révy.
   V tomto kontextu tělo a s ním korespondující chléb značí Božského ducha, krev a víno Božskou duševnost přítomnou v Ježíši Kristu.
   Pokrm jsou ženské principy lásky a dobra, nápoj jsou mužské principy moudrosti a pravdy.
   Pohár a plod vinné révy symbolizují to vnější, tedy pohár koresponduje s negativním lidským tělem a plod vinné révy s  aktivním a dominantním negativním stavem na naší planetě.

   Ježíš Kristus mimo jiné prohlásil:
   „Ježíš jim řekl: „Zajisté pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít Jeho krev,
   nebudete mít v sobě život.
   Kdo jí Mé tělo a pije Mou krev, má život věčný a Já ho vzkřísím v poslední
   den.
   Neboť Mé tělo je pravý pokrm a Má krev pravý nápoj.
   Kdo jí Mé tělo a pije Mou krev, zůstává ve Mně a Já v něm.““

   Což v předchozích souvislostech znamená:
   „Ježíš jim řekl: „Zajisté pravím vám, neuznáte-li Božského ducha Ježíše Krista a jeho Božskou duševnost,
   nebudete mít v sobě život.
   Kdo uzná Mého Božského ducha a Moji Božskou duševnost, má život věčný a Já ho vzkřísím v poslední den.
   Neboť Mé tělo je dobro a Má krev je pravda.
   Kdo uzná Mého Božského ducha a Mou Božskou duševnost, zůstává ve Mně a Já v něm.““

   Každý by si to měl také spojit také třeba s bránou do ovčince, s tím, že kdo vidí Ježíše Krista vidí Otce a tak podobně.
   Kdo přelézá jinou cestou je zloděj a lupič. Tam bude pláč a skřípění zubů!

   Stručně a jasně, ten základní význam poslední večeře je upozornění na fakt, že Ježíš Kristus byl vtělením pravého Boha, tedy Božství bylo učiněno lidským. Kdo neuzná tenhle první krok, nikdy nemůže vyjít z „Egypta“. V „Egyptě“ bude pláč a skřípění zubů.
   Tohle uznává nejspíš většina křesťanských církví, uznává i vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých, tedy druhý krok a to, že to Božské lidství po všech utrpeních zvítězilo nad zly a nepravdami negativního stavu a bylo učiněno Božským.

   Co však křesťané neuznávají, jsou novodobí velcí proroci Emanuel Swedenborg a Petr Daniel Francuch. Podstatou velkých zjevení, které přišlo přes ně, je to, že lidské tělo Ježíše Krista bylo vpojeno do povšechnosti Boží a Bůh Otec po spojení s Božím Synem se stal Pánem Ježíšem Kristem.
   Tedy stručně řečeno, fyzický aspekt lidského těla byl rozptýlen do celku přirozenosti Boží, což učinilo toto tělo v jeho nové kondici integrální součástí Jeho/Její nekonečnosti a nesmrtelnosti, podřízené zákonům a řádu této absolutní přirozenosti a není již předmětem zákonů a řádu fyzického Vesmíru. Tohle umožňuje zcela novou interakci Pána Ježíše Krista s hmotnými světy, s pekly i s naší planetou. Je to známé jako „Druhý příchod Pána Ježíše Krista“, což právě probíhá. Skrytý negativní stav poleze na povrch a bude vidět víc a víc.
   Nakonec se „stavba na písku“ úplně sesype.

   Toto neuznání je velkou chybou křesťanství a je to známka toho, že je nakažené negativním stavem. No, oni si fandí, myslíce si, že jsou ta skála, kterou brány pekelné nepřemohou. Skutečnost je jiná. Křesťanství a především ŘKC je ta nevěstka usazená nad vodami, oděná purpurem a šarlatem a zdobená zlatem, která má na čele napsáno jméno „Babylón veliký“.

 16. Normand Hodges (CIA) se přiznal k vraždě Merilyn Monroe
  Barbara Johnson (17.4.2015)
  Rubrika: Komentáře
  Norfolk, Virginie. 78letý bývalý pracovník CIA Norman Hodges, na smrtelní posteli, v nemocnici „Sentara General Hospital“, učinil senzační prohlášení. Veřejně prohlásil, že v létech 1959 – 1972 byl killerem CIA a uskutečnil 37 vražd na objednávku, včetně vraždy Merilyn Monroe.
  Hodges odpracoval v CIA 41 let a byl operativním pracovníkem nejvyšší úrovni. Prohlásil, že jeho služeb využívala nejen CIA, ale i jiné tajné služby pro odstranění různých osob uvnítř státu, o kterých mu říkali, že „jsou hrozbou pro bezpečnost USA“.
  Hodges tvrdí, že na každou „likvidací“ si velice dobře pamatuje. Všichni vraždy provedl uvnítř Ameriky. A všichni příkazy k vraždám dostával od svého přímého nadřízeného Majora Jamese „Jimmy“ Hayworth. Hodges tvrdí, že byl členem pětičlenné skupiny killerů, která vykonávala politické vraždy.
  Obětmi byli v první řadě opoziční politici, političtí aktivisté, novináři, lídři odborů. Také tvrdí, že zabil několik vědců a umělců, jejichž idei, jak mu bylo řečeno představují hrozbu národní bezpečnosti USA.
  Hodges řekl, že vražda Marilyn Monroe byla jedinečnou v tom smyslu, že byla jedinou ženou, kterou on zabil. Ale nemá kvůli tomu žádné výčitky svědomí, protože, jak mu bylo řečeno, představovala hrozbu národní bezpečnosti USA. Spala nejen s Kennedym, ale i s Fidelem Castro.
  Jeho velitel řekl mu, že smrt musí vypadat, jako sebevražda.
  Merlyn Monroe byla zavražděná mezi půlnoci a 1.hodinou 5.8.1962. Hodges řekl, že vešel do jejího pokoje, když spala a dál ji injekci s velkou dávkou chloral hydratu s nembutalem – obě látky jsou silná sedativa a používají se pro narkózu. Smrt nastala na předávkování těmito látkami.
  Poté, co Hodges učinil tato přiznání, nehledě na to, že se nachází na smrtelné posteli, k němu okamžitě byla poslána „ochrana“ FBI, pro znemožnění dalších tiskových konferencí.
  Anglicky originál Retired CIA Agent Confesses on Deathbed: „I Killed Marilyn Monroe“, český překlad uveřejnil Leva-net, odkud jej přebírám.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference