mapa stránek || vyhledávání

Tajemství druidů a Tuaregů

magicka-prasilaJeště dříve, než se podíváme za tajemstvím Tuaregů, tak si o nich něco málo řekněme. Možná nám úvodní část pomůže osvětlit původ předmětu, jehož přímo nebetyčný význam byl představen v knize Magická prasíla, známého pod keltským pojmenováním torques.

Mezi tři nejvýraznější etnika Afriky patří bezesporu trpasličí pygmejové, kteří se živí převážně lovem, pak Masajové, kteří spolu s Tuaregy jsou spíže pastevecky založeni, proto je lze zařadit mezi nomády. Aby přežili, tak se museli celá tisíciletí vyrovnávat s významnými proměnami Afriky. Z většiny jejích úrodných oblastí se staly pouště (např. Núbijská). Právě proto, že se nomádské kmeny dokázaly dokonale přizpůsobit, tak stále přežívají. A to díky úspornému a svéráznému kočovnému způsobu života.

Africké národy obývající severní Afriku jsou souhrnně označovány za berberské. Mezi ně patří bojovní Tuaregové. Jejich počet se odhaduje asi na 1 až 1,5 milionu osob, jejichž hlavní obživou je kočovné pastevectví. Jejich předkové obývali souvislý pás od Kanárských ostrovů přes Maroko až k egyptskému údolí Nilu. Dnes se nacházejí na rozsáhlých územích rozkládajících se jenom ve středozápadní části Afriky, protože ze severních oblastí byli Tuaregové postupně vytlačeni Araby. Jejich území se rozkládá především v nehostinných a špatně přístupných oblastech, takže si i navzdory tomu zachovali velkou část původní kultury včetně jazyka a písma.

tuaregove-mapa-vyrezTuaregové nejsou typičtí berbeři. Jejich vzhled a barva kůže se liší podle oblastí (asi 2 milionů km2), v nichž žijí. Na severu mají většinou světlou pleť a evropské rysy, na jihu je barva jejich pleti tmavší, někde jejich vzhled dokonce splývá s místním černošským etnikem. Muži si už od puberty zahalují tvář pláštěm zvaným litham, nosí dlouhé meče, dýky a štíty vyrobené z antilopí kůže. Tradičně se jejich společnost dělí na takzvané ettebely (rodová společenství, klany), většina je pojmenována podle pohoří, kde se pohybují. Sami sebe označují názvem Kel Tamašek, tj. „lidé mluvící jazykem tamašek“, který je považován za jedno z nářečí berberštiny. Podle jiných pramenů se jejich možná mladší pojmenování at-Tawárika odvozuje z arabského „bohem opuštění“. Tuaregové si díky své svébytnosti stále zachovali téměř čistou formu původního berberského dialektu, stejně jako původní berberské písmo tifinar. Pro nás je ale důležité, že je jejich pobyt prokazatelně doložen už v předdynastickém období starověkého Egypta – tedy před 7000 lety.

Společenství Tuaregů je založeno na matrilineárním principu. Což v podstatě znamená, že muži jsou ochránci a živiteli rodiny a vlastníci stád, ženy jsou majitelkami stanu a jeho vybavení, přičemž ani v manželství se jejich majetek nespojuje. Tato rovnováha je pro kmenovou společnost Tuaregů velice důležitá. O rozvod mohou požádat oba partneři a oba přitom mohou ztratit hodně. Žena přijde o obživu a vrací se k rodině, muž přijde o domov. Rodiny jsou monogamní a velké slovo při rozhodování o společnosti mají právě ženy.

Dále nás bude zajímat to, co potřebujeme nezbytně vědět. A sice „kastovní“ členění rodového společenství Tuaregů. Tzv. kmeny tawsit odlišují jednotlivá společenská postavení a příslušnost k nim je dědičná, odvozující se od ženského předka. Imažiren a jsou nejvyšší vrstvou válečníků. Mají za úkol ochraňovat vesnici a stáda a pořádat karavany skrz poušť. Imrad jsou kmeny podřízené Imažiren. Jejich hlavní náplní práce je starost o většinu stád ve vesnici, sami jsou majiteli a pastevci menšího dobytka. Jako svobodní lidé se také podílejí na válečných výpravách. Další nejmladší částí společnosti tvoří Islemen, marabuti, jejichž úkolem je výklad Koránu a v návaznosti na tradici islámského práva jsou také poradci ve věcech práva. Nejnižší vrstvou jsou Iklan, ukořistění při výpravách. Postoj k této vrstvě byl v tradiční společnosti velice kladný, výjimkou nebyly ani sňatky mezi různými vrstvami, proto na jihu došlo k promísení s černým obyvatelstvem. Konečně jsme se dostali ke zcela výjimečné vrstvě, nezapadající do klasického systému, jsou Inaden, věnující se řemeslné výrobě. Jejich materiálem je kov, kůže i dřevo. Znají vše, co se ve společenství událo a mají možnost to i ovlivnit. Jsou to možná právě oni, kde také byli řemeslníci uctíváni – v předdynastickém starověkém Egyptě. Neboť pojmenování egyptských králů – faraón značí v překladu kovář.

Po tomto nezbytném úvodu se dostáváme přímo k jádru věci, jak by řekli starověcí Řekové – in medias res. Ke slibovanému zdánlivě pouze zdobnému předmětu, který poznali nejenom Keltové, Slované a Germáni, ale také Tuarégové a třeba ještě Egypťané. Jeden z torquesů je v pohřební výbavě faraóna Tutankhatona (živého obrazu boha slunce Atona) známého u nás pod pojmenováním Tutanchamon (1335-1326 př.n.l.). Další nepoměrně menší je stále na noze mumifikované faraóna 18. dynastie Amenhotepa II. žijícího na přelomu 14. a 13. století př.n.l. Podobný, ale přibližně stejného stáří, byl nalezen v pohřební výbavě keltské kněžky – síly nedaleko Libenic u Kolína. Předmět, který známe u nás pod keltským pojmenováním torques.

Poměrně nedávno jsem byl nemálo překvapen, když jsem, pod pojmenováním náramek, objevil torques v jedné prodejně afrických předmětů. Je pravda, že jsem torques viděl už před několika lety na ruce jednoho Afričana v pražském metru. Když vystupoval z vozu, tak jsem za ním sice vyběhl, ale, i když měl černou pleť, tak mi v davu lidí zmizel. A najednou několik zdobných bronzových náramků mám přímo před očima. A nejenom to. Jejich tvar dokonce odpovídá klasickému zpracování evropských torquesů. Takže před sebou mám předměty, jejichž stáří je možné uhadovat na několik tisíc let. Předměty, jejichž původ by mohli objasnit berberští Tuaregové. Předměty, které stále vyrábí privilegovaná vrstva tuarežských řemeslníků, kteří si tajemství výroby a užitné energetické vlastnosti náramků – torquesů předávají z generace na generaci.

naramkyPodobný náramek, ale ze stříbra, se objevuje v Indii. Je také neukončený. Je z vnitřní strany plochý a z vnější půlkulatý zakončený dvěma půlkuličkami. Také on se od nich ke středu rozšiřuje a zplošťuje. Na středu rozšířené plochy mívá usazený polodrahokam. Další indický náramek je jednoduší. Je opět ze stříbra půlkulatého stále stejného průřezu. Další jeho rozdíl je významný. Jeden jeho konec je oblý a druhý špičatý. Energie jím proudí od tupého konce ke špičatému. U něho je důležité jeho správné navléknutí na ruku nebo nohu. Kromě těchto dvou známe ještě náhrdelník a slovanské záušnice.

jan-johann-jaroslav-miska-bajna-prasila-nahledPůvod všech popisovaných předmětů stále zůstává utajený. To stejné platí pro jejich „magické“ využívání, jehož význam jsem odhalil už v knize Magická prasíla. Jisté je jedno, že jejich tvůrci věděli, jak a dokonce také proč tyto předměty vytvářejí. Tyto energetické předměty ve valné většině nacházíme nejenom na třech kontinentech, ale další podobné pocházející z amerického kontinentu jsou ve sbírkách Náprstkova muzea v Praze. Což nepřímo dokládá jejich přímo „životodárný“ význam.

Je jich ale daleko víc. Na základě poznání proudění energie lidským tělem spolu s těmito uvedenými předměty dokázali vylepšovat energetický potenciál lidského těla také jiným způsobem. Mezi další nejznámější patří třeba takové, které dobíjejí hlavní energetická centra lidského těla nejvíce známé pod pojmenováním čakry (kola). Předměty nošené na těle neustále dobíjejí energii – prasílu lidského těla, a proto jejich účinnost dokáže lidské tělo preventivně léčit a zároveň prodlužovat jeho život.
 
Jan Johann Jaroslav Miška,
Články a knihy o energii – prasíle: Zpověď druida, Magická prasíla, Hledání prasíly, Tajemství prasíly 1 – Zapomínání, Tajemství prasíly 2 – Zjevování a Bájná prasíla vydaná v malém nákladu
 

hodnocení: 4.8
hlasů: 5
Tisk Tisk

73 komentářů

 1. Článek píše
  “ faraóna Tutankhatona (živého obrazu boha slunce Atona) známého u nás pod pojmenováním Tutanchamon (1335-1326 př.n.l.). “
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Tutanchamon
  „Vládl přibližně v letech 1347-1339 př. n. l. Jeho původní jméno bylo Tutanchaton ..Narození: 1342 př. n. l“
  http://www.national-geographic.cz/clanky/tutanchamon-zemrel-na-kolenou-a-posmrtne-ho-uvarili.html
  „že faraón se stal podle všeho obětí příliš rychlé jízdy s koňským spřežením v roce 1323 př. n. l., bylo mu osmnáct, či devatenáct a vládl od svých devíti let.“
  http://www.panovnici.cz/tutanchamon
  „Narození:1345 př.n.l. Úmrtí: 1327 př.n.l. ve věku 18 let ..Vládl přibližně v rozmezí 1333 – 1323 př. n. l.“
  http://egypt.svetadily.cz/clanky/Tutanchamonova-hrobka-objev-ktery-vyvolal-silenstvi
  „faraona Tutanchamona. Ten vládl přibližně v letech 1333 – 1323 před Kristem, na trůn nastoupil již jako osmiletý a vládl pouhých deset let. Zemřel v osmnácti či devatenácti letech, pravděpodobně na gangrénu po zlomenině stehenní kosti, ke které přišel při pádu z vozu.“

  Článek :“ Mezi tři nejvýraznější etnika Afriky patří bezesporu trpasličí pygmejové, kteří se živí převážně lovem, pak Masajové, kteří spolu s Tuaregy jsou spíže pastevecky založeni, proto je lze zařadit mezi nomády.“
  Afrika původně je obývána negroidními rasami:
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Negroidn%C3%AD_rasa
  „subsaharské černošské skupiny, dříve zahrnované do jediného negroidního plemene, lze rozdělit nejméně na pět hlavních genetických klastrů.[4] Jedná se o klastr Khoisanů a Pygmejů, klastr Hadzapů, klastr nilosaharských a čadských etnik, klastr kúšitsky hovořících etnik a klastr skupin hovořících nigerokonžskými jazyky“
  Nejstarším národem Afriky ( až 60 000 let) jsou Křováci:
  http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99ov%C3%A1ci
  „Jejich existence se vrací až 60 000 let zpět. Mají genetické stopy, které nemá nikdo jiný na světě, a ty je řadí do kořenů rodokmenu lidské rasy – jsme s nimi ve vztahu, ale nejsou s námi úzce příbuzní. Mají jedinečné znaky, které my nemáme“

  Kovové náramky
  Měděné hřivny se použávaly u nás už v době předkeltské jako platidlo a zdroj pro výrobu a měly tvar neuzavřeného žebra, které bylo možno přepravovat svázané.
  http://www.muzeum-vyskovska.cz/expozice/pravek/
  „Rozšíření výroby bronzových předmětů ve 2. tisíciletí př. Kr. dokládají četné nálezy bronzových náramků, jehlic, seker atd.“
  http://www.muzeum-vyskovska.cz/wp-content/uploads/Medene-hrivny-z-Vyskova-starsi-doba-bronzova.jpg
  Starší doba bronzová = BA1, BA2 (2200 – 2000/1950 př. n. l.)
  http://www.rozhlas.cz/planetarium/archeologie/_zprava/563087
  „Depot měděných žeber ze starší doby bronzové, nalezený v Purkarci na Českobudějovicku“
  http://media.rozhlas.cz/_obrazek/889096–depot-medenych-zeber-ze-starsi-doby-bronzove-nalezeny-v-purkarci-na-ceskobudejovicku–1-300x306p0.jpeg
  Depot měděných žeber ze starší doby bronzové, nalezený v Purkarci na Českobudějovicku.

  Prasíla : Co je prasíla a kde ve vyskytuje její zdroj?
  Je otázka jak tato údajná prasíla působí při nošení kovového krčního náramku, tedy právě na místě, kde se člověk nalézá. Z hlediska fyziky může jít jedině o fyzikální pole. Známe pole gravitační, pole eletrické a pole magnetické. Všechna tato pole jsou podrobně prozkoumána. Moderní čověk se pohybuje v prostoru plném elektromagnetického vlnění ( vysílače TV, rozhlasu, Wi-Fi, mobily..). Vliv tohoto vlnění je všeobecně považován za škodlivý. Pokud nějak kovový náramek působí, tak jako anténa přijímače tohoto ( mírně škodlivého) elektromagnetického vlnění.

  1. Moc pěkně rozpitváno. Měděné hřivny se skutečně u nás vyskytují a fungovaly podobně jako u nás podstatně vzácněji nalezené torquesy. Není mojí chybou, že se šířeji zabýváte pouze historií. V knize Tajemství prasíly 2, která uzavírá základní soubor knih o prasíle, najdete co to vlastně ta pro Vás zcela neznámá prasíla (čchi, ži, či, ki, prána, kaba, éter, ód , volná energie a t.p.)je. Dozvěděl byste se, že ji máte přesným způsobem zabudovanou ve vlastním těle. Což věděli šamani před 26 OOO lety (více Magická prasíla) Seznámíte se dokonce s její fyzikální podstatou. Ale doporučuji začít od začátku – knihou Zpověď druida. Snad vám nebude vadit, že to je cca 1500 stran doložených 700. barevnými fotografiemi. Přeji Vám hodně úspěchu ve Vašem dalším vzdělávání. JJJ M.

   1. Ano, šamani věděli. Jsme totiž ve věku Kalijuga, a ta je úpadkem lidství.

    1. I dneska někteří lidé vědí a svou kdysi nabytou zkušenost si nesou s sebou.

   2. I dneska působí lidi, kteří „pracují“ s energií, vnímají ji a „vedou ji“ k dalšímu použití. Je jich sice málo, ale jsou.
    Nepořádáte Vy osobně také živě nějakou přednášku? Seminář? Pro mě by bylo určitě zajímavé účastnit se a živě vnímat Vaši práci s energiemi a předměty, které jsou určeny pro práci s ní.
    Z toho, že to drtivá většina lidí nechápe a nevnímá, si nic nedělejte. Je tu i skupinka opačná.

 2. Autor píše :

  …Předměty nošené na těle neustále dobíjejí energii – prasílu lidského těla, a proto jejich účinnost dokáže lidské tělo preventivně léčit a zároveň prodlužovat jeho život.

  Čiže zjednodušene povedané, predmety dobíjajú prasilu, ale zásadne neúčinkujú na TELO, lebo majú len energiu potenciálnu, ktorá je úmerná výške umiestnenia na tele ,,čelovieka“. Prasila človeka vyšumela pri poblúdení Adama a Evy v Raji, však viete kedy a prečo…

  Keďže je výška umiestnenia na tele nízka, aj účinok je mizerný, povedal by som ,,nahovno“.

  Nepomôže ani keď sedíme v lietadle vo výške 10.000 m . Takže žial, ZERO bodov za znovuobjavenie druidov a …

  Ešte keby niekto našiel pohodené ozubené koleso Klingónov. To by bola už len trefa…

  1. Omlouvám se, ale neodpovídám na příspěvek, za který by se styděli i neandrtálci. Pohodu a stálé zdraví přeje JJJ M.

   1. :-))))))
    marná sláva, v blázinci se furt něco děje…-))

 3. “ Prasíla : Co je prasíla a kde ve vyskytuje její zdroj?
  Je otázka jak tato údajná prasíla působí při nošení kovového krčního náramku, tedy právě na místě, kde se člověk nalézá. Z hlediska fyziky může jít jedině o fyzikální pole. Známe pole gravitační, pole eletrické a pole magnetické. Všechna tato pole jsou podrobně prozkoumána. Moderní čověk se pohybuje v prostoru plném elektromagnetického vlnění ( vysílače TV, rozhlasu, Wi-Fi, mobily..). Vliv tohoto vlnění je všeobecně považován za škodlivý. Pokud nějak kovový náramek působí, tak jako anténa přijímače tohoto ( mírně škodlivého) elektromagnetického vlnění.“

  Zcela souhlasim :-)))

  “ V knize Tajemství prasíly 2, která uzavírá základní soubor knih o prasíle, najdete co to vlastně ta pro Vás zcela neznámá prasíla (čchi, ži, či, ki, prána, kaba, éter, ód , volná energie a t.p.)je. Dozvěděl byste se, že ji máte přesným způsobem zabudovanou ve vlastním těle. Což věděli šamani před 26 OOO lety (více Magická prasíla) Seznámíte se dokonce s její fyzikální podstatou. Ale doporučuji začít od začátku – knihou Zpověď druida.“

  A víte,ze to jde i bez precteni Vasich knih ? Treba cvicenim tai cchi pro priklad. Nevsiml jsem si,ze by lide venujici svuj cas cvicenim vnitrnich BU (tai cchi,cchi kung,pa kua,sing-i,…) nutne potrebovali kovove krouzky na tele ..

  Hezky den preji

  Martas

  1. Martasi 300.
   Souhlasím. Už Einstein řekl, že i ty nejsložitější věci jsou založeny na jednoduchých a srozumitelných principech. Takže 1500 stran+ 700 fotografií je hezkých, ale odpověď na to, na jakém principu funguje prasíla chybí.
   Autor píše :
   …Předměty nošené na těle neustále dobíjejí energii – prasílu lidského těla, a proto jejich účinnost dokáže lidské tělo preventivně léčit a zároveň prodlužovat jeho život.“
   V komentáři k mému příspěvku píše o prasíle :
   „Dozvěděl byste se, že ji máte přesným způsobem zabudovanou ve vlastním těle.“
   Takže podle toho jak se to hodí prasíla má zdroj v náramku nebo ve vlastním těle ( což fakt je obrovský objev, že zdraví a délka života závisí na našem těle, to jsem netušil).

   Komentář : Asi k tomu je důkazný materiál, že ženy se dožívají vyššího věku, protože víc než muži nosí na krku řetízky a náhrdelníky. :)
   Vojáci na frontě měli na krku řetízek s vojenskou známkou a délka jejich života závisela zjevně na něčem jiném.
   Muži, kteří se dožili u nás 100 let sotva nosili náhrdelníky, spíš podstatnou část života měli v ruce vidle, kosy, motyky, lopaty, sekery a pily a byli v pohybu. Takže já tyto nástroje místo náhrdelníků doporučuji k prodloužení života a čilosti do vysokého stáří.

   1. Jiste :-)) , a navic ,co jsem tak dosel memu skromnemu poznani,i kdyby clovek precetl celou horu knih o prasile,bude mu to na nic bez prime zkusenosti.Ale ono je jednodussi si koupit knizku a navlect na sebe krouzek ,ktery me zarucene nabije/ mozna i dobije :-)) ,nezli na sobe par let pracovat ,abych zkutecne tu „prasilu“ pocitil.

    1. Nó, nic proti různým kovovým kroužkům, ale je třeba vědět, co s nimi. Dát si kroužek do nosu? Inu, dříve takto byla ovládána i tažná zvířata, možná i dnes. A lidé to kopírují naušnicemi, či pííírsingem všude možně, aniž tuší, že jimi mohou přerušit tok energie v těle. Což se ostatně může stát i při nepatrném se píchnutí nožem do ruky např. Dosah zásahu bývá obrovský.
     Lidské tělo je anténou samo o sobě i bez různých kroužků, jen se naučit s ním zacházet. Což dobře umožňuje Vámi uvedené cvičení,… Ale kdo nevěří, ať tam běží. Někdo si nechce přiznat, že energii je možné cítit, i když ho vánek ovívá, slunce zahřívá, sních chladí, déšť omývá …. :-)

  2. Váš komentář mě potěšil. Přece jenom o tom co píšete něco víte. O tom co píši jsem se osobně přesvědčil, protože energii, kterou jsem také já česky nazval prasílou, vnímám 3x více než normální člověk. Kde se ta energie vzala? Více napoví báje v knize Bájná prasíla. O tom jaké je podstaty jsem se též zmiňoval. Teď ještě k těm dobíjecím předmětům. Je jich hodně (třeba bronzové spirálové), ale nejsou to pouze předměty, ale také přírodniny. Nabídnu třeba náhrdelník ze zubů medvěda , nebo nánožníky z mušliček kaurí.
   Pohyb, dechová cvičení, taj či, jóga atp. ano, ale pokud budete na energicky nevydatném místě, přesněji vzařovacím, kde je vám energie z těla odebírána, tak se můžete ucvičit a není vám to nic platné.
   Kovové předměty tvaru torquesu působí preventivně. Nosili je jak faraóni, tak Keltové, též jejich síla v Libenicích u Kolína. I když všichni vyciťovali kde se nemají, podobně jako zvířata a rostliny (viditelné zejména u stromů), delší dobu zdržovat. Což pro dnešního člověka neplatí (více studie onkologa Jurýška a Ing Andrese).
   Každý člověk má jinou energetickou hladinu. Energetické předměty lidské tělo na ní dobíjejí, ovšem postačují pouze tehdy pokud Vám ji neodebírá více okolní prostředí. Což dnes není nic nenormálního.

   Mějte se i nadále moc hezky JJJ M.
   P.S.: Moje knihy číst ani náhodou nemusíte, i když v nich máte tolik informací, že je „nevyguglujete“ ani za sto let. Protože o valné většině, jak musím se skromností sobě vlastní uvést, objevů v mých knihách, nikdo nic neví. A to ještě nebyly vydány knihy o spiritismu a stromech.

   1. Vaše skromnost Vám vlastní je opravdu příznačná. Ba, ba. Ilustruje ji také Váš povzdech, který jsem objevil v samém závěru u Vašeho minulého článku. Ten jsem si vyhledal pro zkompletování Vašich myšlenek a tématu prasíly: „A co je na tom všem nejhorší? Že jsem nedostal ani jednu Nobelovu cenu. I když objevů na její udělení je v mých knihách nepočítaně.“

    Jste pane JJJ. zřejmě vzácný člověk a doufám, že to ocení alespoň prezident Zeman při udělování státních vyznamenání k 28.říjnu. Pokusím se dát návrh jeho prezidentské kanceláři. Kopii přípisu tu uveřejním.

    Cenu byste také mohl obdržet od spolku Sysifos, ale tu Vám nijak nepřeji.

    K tématu nošení různých náramků?

    Není to něco, co odlišovalo člověka i v minulosti? Nemáš náramek, jsi chudák, zatímco já jsem ho /za něco/ od šamana dostal. Dnešních náramků pro získávání energií, potažmo zdraví, je mnoho. A stojí pěkné peníze. Vy nabízíte…..“Nabídnu třeba náhrdelník ze zubů medvěda , nebo nánožníky z mušliček kaurí“. Jaká je cena náhrdelníku z medvěda? Jakou poskytnete slevu při objednání sta kusů? Z jakého medvěda ty zuby jsou a kdo náhrdelník vyrábí?

    Ach jo, cítím v tom zase ten „duchovní business“.

    Ještě jeden dotaz – píšete…“prasílu, vnímám 3x více než normální člověk……? Proč zrovna 3x více než normální člověk? Jak to víte?

    Odkazy na náramky :
    http://www.insportline.cz/magneticke-naramky
    http://www.hopsej.cz/clanky/balancni-naramky-energy
    http://www.bioletnany.cz/sortiment/buddhovy-energeticke-naramky/
    http://www.novaduchovnicesta.cz/k-aktualnim-otazkam-noveho-vyvoje/a13-skryta-nebezpeci-novodobych-atlantskych-naramku/
    http://www.bioobchod.cz/energeticke-naramky/c-1478/

    atd………..

    Pěkný den.
    Venda

    1. Raději se téměř o nic nepokoušejte. Ale teď si vzpomínám, že byste přece jenom něco málo mohl udělat. Navrhnout mě místo A. Einsteina na Nobelovu cenu za fyziku, protože jeho teorie relativity je nesmysl.
     Mějte pěkný den.
     Pohodu a stálá zdraví přeje JJJM
     P.S.: Odpověď na vnímání energie-prasíly. Když Vám napíšu, že je možné hodnotu vnímání energie ověřit za určitých podmínek na dálku, tak pochopitelně, podle toho co píšete, neuvěříte, Tak je zcela zbytečné abych zabíhal do podrobností. A ještě něco. Nemám vůbec žádné obchodní aktivity. Nabízel jsem mušličky kaurí, nebo náhrdelník z medvědích zubů jenom a pouze jako příklad, který jsem si mohl, podobně jako u šamanské soupravy staré 26 000 let, pouze osobně ověřit.

    2. Myslím, že směle můžeme panu Einsteinovi ponechat, co jeho jest.
     Já s Vámi o jeho TR nemohu diskutovat. Zkuste příslušné VŠ čí ústavy, pokud jste jazykově patřičně vybaven, zkuste i zahraniční renomované university.

     Co Vy víte, v co neuvěřím?

     Vaše doslovné sdělení “Nabídnu třeba náhrdelník ze zubů medvěda , nebo nánožníky z mušliček kaurí“ opravdu vypadalo, že máte obchodní aktivity. Ale na můj dotaz, z jakého medvěda jsou zuby, jste mohl odpovědět i tak.

     Tu Nobelovu cenu pro Vás, tam se mnou s návrhem nepočítejte. Neznám a nebudu vyhledávat, kdo podává návrhy. Vědecké instituce, akademie věd, university…..? Tam musíte s výsledky Vaší práce prorazit sám anebo mít pomocníka, významného vědce, který Vám „půjde na ruku“. Pokud Vaše objevy vědecká obec přijme, neměl by to být problém.

     Zatím jsou /pro mne/ Vaše články jen o dělání si reklamy na Vaše knihy.

     To ocenění na pražském Hradě jsem myslel ale vážně. Když budu vycházet z Vašeho sdělení : „P.S.: Moje knihy číst ani náhodou nemusíte, i když v nich máte tolik informací, že je „nevyguglujete“ ani za sto let. Protože o valné většině, jak musím se skromností sobě vlastní uvést, objevů v mých knihách, nikdo nic neví. A to ještě nebyly vydány knihy o spiritismu a stromech.“, a když ještě vydáte knihy o spiritismu a stromech, mohl byste, pokud Vám to s „nobelovkou“ nedopadne, vzít alespoň za vděk státnímu vyznamenání. Nebo by to bylo málo?
     Tam bych se mohl angažovat a ve spolupráci s Vámi napsat na Hrad podklady, třeba za naše čtyři kroužky jógy.

     Pěkný den
     Venda

   2. 3 x více?
    Jen?
    Jde o to, s kým porovnáváte.
    Jde o to, jestli „jen“ přijímáte, nebo také vysíláte.
    Jde o to, jestli je Vám „jen“ dáno a jak jste dar zúročil.

    Jde o to, že nejde o nic… :-) Prasíla je zde pro všechny, vždy a všude.
    Jde o to, jestliže jste prasílou, hledat ji nemusíte.
    Jde o to, – pro vlastní světlo lze prasílu nevidět
    jde o to …………. :-)

   3. Pro JJJM -odpověď nedal, takže ještě jednou
    Autor píše :
    1) verze:“Předměty nošené na těle neustále dobíjejí energii – prasílu lidského těla, a proto jejich účinnost dokáže lidské tělo preventivně léčit a zároveň prodlužovat jeho život.“
    V komentáři k mému příspěvku píše o prasíle :
    2) verze: „Dozvěděl byste se, že ji máte přesným způsobem zabudovanou ve vlastním těle.“
    Můj komentář :Takže podle toho jak se to hodí prasíla má zdroj v náramku nebo ve vlastním těle ( což fakt je obrovský objev, že zdraví a délka života závisí na našem těle, to jsem netušil).
    3) verze JJJM píše v reakci :“Každý člověk má jinou energetickou hladinu. Energetické předměty lidské tělo na ní dobíjejí, ovšem postačují pouze tehdy pokud Vám ji neodebírá více okolní prostředí. Což dnes není nic nenormálního.“
    Komentář : třetí možnost tedy je že energie je z okolí- buď se dodává ( dobíjí) nebo odebírá. Tedy už neplatí verze 1 :“ „Předměty nošené na těle NEUSTÁLE dobíjejí energii“

    Jednoduše:
    Jsem v lese, kde je vzduch čistý bez prachu, dostatek záporných částic potřebných pro dobrou náladu ( prostředí v místnostech a kancelářích s elektronikou má celmi málo záporných částic). Takové přírodní prostředí člověku pomáhá + pohyb v lese a zvýšené dýchání postačující k oxidaci ( spalování i tuků a jiných neřádstev v těle), nejede se na kyslíkový dluh , kdy následuje vnitřní překyselní kyselinou mléčnou.
    Takže jsme se prasíle dozvěděli, že závisí
    a) na našem zdravém těle ( doplním : které velmi záleží na stravě)
    b) na zdravém životním prostředí.
    No a recyklací těchto každému jasných dvou poznatků lze vytvořit kopce knih o prasíle. Myslel jsem, že bádání o prasíle směřuje a koncentruje se k nějakým dávným kořenům. Naopak základní myšlenky se rozpliznou k nošení jakýchsi kovových a jiných kroužků, které to vyřeší na nás, když zrovna fungují a není to na kopci, kde se vybíjejí.
    Nekup to.
    Zařaďte mě mezi neandrtálce, co nechápou Vaše texty a bádejte dál.

 4. Ve svém komentáři si několikrát protiřečíte, proto nemám co bych k tomu dodal. Vší vaší silou se snažíte ze sebe něco rozumného vypotit. Já nemám sílu s Vámi tímto způsobem komunikovat. Když nevíte o čem. V jednom ale máte pravdu o prasíle byly napsány haldy knih. Hinduisté o ní totiž hovoří jako o práně, Číňané čchi, Japonci ki, Sibiřané a severoamerická kmenová společenství ša, evropské antické národy spolu s N. Teslou éter, starověcí Sumerové a Egypťané kaba. Je ještě celá řada dalších pojmenování. Třeba Slované této energii, kterou jsem velice přesně fyzikálně definoval v souboru knih o prasíle, ži. Dodnes poznáme nejenom slovo ži-vot, ale také jeden pahorek v Praze v areálu Pražského hradu. Podle nápovědy možná budete vědět jeho pojmenování. Ano ať je prasíla jakkoli pojmenována, tak to je právě ona, která udržuje vaše hmotné tělo při ži-votě. Ať chcete nebo nechcete. To je poslední odpověď ode mne pro vás.
  Zdraví JJJ M.

  1. Pro JJJM
   A) To je skvělé , píšete :“Třeba Slované této energii, kterou jsem velice přesně fyzikálně definoval v souboru knih o prasíle, ži“
   Škoda, že nejste schopen tuto sílu definovat fyzikálně třeba i nepřesně, ale v této diskuzi a smysluplně. Co byste řekl mému odkazu na knihu, kterou mám v knihovně ve druhé skříni, ve třetí polici čtvrtou napravo a která říká, že prasílu nelze fyzikálně definovat?
   B) Nejste schopen odpovědět do větve diskuze a ským diskutujete, takže si tak nějak diskutujete se všemi a s nikým.
   C) Už jste se rozhodl, která z Vašich navzájem si odporujcích variant platí?
   1) verze:“Předměty nošené na těle neustále dobíjejí energii – prasílu lidského těla, a proto jejich účinnost dokáže lidské tělo preventivně léčit a zároveň prodlužovat jeho život.“
   V komentáři k mému příspěvku píše o prasíle :
   2) verze: „Dozvěděl byste se, že ji máte přesným způsobem zabudovanou ve vlastním těle.“
   Můj komentář :Takže podle toho jak se to hodí prasíla má zdroj v náramku nebo ve vlastním těle ( což fakt je obrovský objev, že zdraví a délka života závisí na našem těle, to jsem netušil).
   3) verze : JJJM píše v reakci :“Každý člověk má jinou energetickou hladinu. Energetické předměty lidské tělo na ní dobíjejí, ovšem postačují pouze tehdy pokud Vám ji neodebírá více okolní prostředí. Což dnes není nic nenormálního.“
   Komentář : třetí možnost tedy je že energie je z okolí- buď se dodává ( dobíjí) nebo odebírá. Tedy už neplatí verze 1 :“ „Předměty nošené na těle NEUSTÁLE dobíjejí energii“

  2. Pro JJJM, článek má nadpis tajemství druidů, takže o Keltech a šparvích u nás odborný článek
   http://www.pohanstvi.net/inde.php?menu=kovarnadoplnky
   Keltské NÁRAMKY
   Tyto šperky patří mezi ty nejčastěji se vyskytující kovové předměty v keltských hrobech. Bývají to umělecky vysoce ceněná dílka propracovaná do nejmenšího detailu.
   Pokud byl tento ozdobný kruh navlečen na předloktí nebo zápěstí, hovoří se o náramku. Nápažníkem se rozumí takový kruh, který se nosil na kosti pažní.
   Nejčastěji se zhotovovaly z bronzu (8-9 dílů mědi, 1 – 2 díly cínu, někdy s olovem), velice žřídka se vyráběly ze zlata či ze železa. Rozměry náramků byly v průměru 5 x 5,5 cm. Nápažníky byly pochopitelně větší: 7,5 x 7,5 cm. Bronzové náramky vážily 2 – 3 dkg, zlaté až 13 dkg. Většinou se nosily na levé ruce, popřípadě na obou. Ve 4. století upřednostňovaly bohaté ženy nošení dvou náramků na obou rukou, později více náramků a nápažníků na jedné ruce. Podle stupně opotřebování byly tyto ozdoby nošeny prakticky celý život, popřípadě s minimálními obměnami.“
   Takže náramky se nosily tam, kde se nosit dají, aby se neztratily a byly symbolem bohatství. Místo, který údajně proudí síla do těla bylo prostě tam, kde náramek nespadl.

   TORQUES
   Jednalo se o ozdobu krku význačných mužů i žen. Torques se stal v antickém světě natolik významným módním doplňkem, že jej nikdy nezapomenuli zmínit římští dějepisci či umělci ve svých spisech či sochách. Známé je jméno Římana Manila Torquata, který jako první ukořistil nákrčník a ozdobil jím svůj krk.
   Touto ozdobou se mohou pyšnit i některé keltská božstva a druidové. Vzpomeňte na hlavu ze Mšeckých Žehrovic s torquesem nebo na sochu umírajícího Gala, který je v originále vystaven v Kapitolském muzeu v Římě. Materiál, ze kterého se nákrčníky vyráběly, byl různý: bronz, železo, zlato či stříbro. Některé nákrčníky jsou z prostého měděného drátu, jiné bývají dosti masivní a zdobené, často zakončené třeba zvířecími hlavami. Drahých kovů se k výrobě používalo u nákrčníků pro osoby s největším společenským postavením. Některé torquesy mohly dosahovat váhy až kolem 500 g.

   Tento charakteristický šperk pro keltské etnikum však není jejich vlastním vynálezem a nosil se i v době bronzové. Zajímavostí je, že například v Čechách jsou v hrobech nalézány nákrčníky téměř vždy jen v těch ŽENSKÝCH.
   U Keltů bylo zvykem , aby muž daroval nějakou drahou ozdobu své budoucí ženě.

   Některé náramky byly ze švartny ( černý hořlavý lupek) . Měly také léčivé účinky nebo prasílu předávají jen kovové?

   1. Je moc hezké, že citujete známé informace o torquesu. Připomínáte mi papouška. O tom toho vím víc než si vy dokážete vyguglovat. Jedna věc, a to ta základní, tam pochopitelně chybí. Že to nebyl jenom a pouze ozdobný předmět, ale předmět dobíjecí. Je ještě celá řada dalších přírodnin a předmětů. Jsou také zmiňovány v knize Magická prasíla. Namátkou jmenuji třeba Šivův lingham, nebo tančícího Šivu ( to abychom se neomezovali). V této knize jsem dokonce, mimo mnohé jiné, vysvětlil princip působení pyramid, které jsou stavbami účelovými, přesněji energetickými.

    Doporučuji každému, aby si zajel do Markvartic u Sobotky. Tam se může zadarmo energeticky dobíjet, podobně jako jinde přemyslovská kněžna Ludmila. Mohl byste aspoň vědět, kde to bylo. A u čeho. Mohl byste ale alespoň vědět, kde je doličný předmět uložen, když jste neodpověděl na otázku z mého předchozího příspěvku.

    To jak torques energeticky působí jsem si osobně ověřil. A to je to pro Vás, a podobné archeologické pisálky, zcela nepochopitelné. Saprolitové náramky jsem neměl možnost posuzovat, proto vám k nim nic neřeknu. Ani vám nenapíši fyzikální definici energie-prasíly. Stejně by Vám to bylo k ničemu. Měl jsem s Vámi slitování, proto jsem se ještě jednou ozval. A to jenom proto abyste si uvědomil, že nevíte téměř nic. Žádnou knihu o prasíle nikdo přede mnou nenapsal. Ale přesto prasílu prasílou nazval někdo přede mnou, což jsem někde v některém mém článku na internetu už uvedl. Napovím. Byl to také citlivec. Alespoň to byste si mohl vyguglovat. .JJJ M.

    1. Dovolím si nevyžádanou poznámečku –
     gůglila jsem a našla torques ve tvaru dvou hadích hlav.
     http://www.roma-victrix.com/dona/dona_torques_armillae.htm
     Měla jsem kdysi neuzavřený prsten, zakončený květinami.
     Dejme tomu, že jako zdroj síly působí jak prsteny, tak i další tvarové zářiče.
     Ale „položíme-li“ alespoň torques do prostoru věčnosti a ….no, více bych k tomu nepsala.

    2. Matička, dobré sú aj kryštály a dajú sa kúpiť pomerne lacno keď ich nemusíme mať osadené v zlatom prsteni alebo náramku. Dôležité je ich čistenie pod tečúcou vodou alebo v morskej soli. Potom šup s nimi na slnko.
     Amulet si môžme vyrobiť aj vlastnoručne a nič nás nestojí. Návod ako na to sa dozvieme napr. v knihe:
     http://www.martinus.sk/?uItem=58837

    3. re: anonymná
     Kameny jsou fajn. Tedy, kdysi dávno jsem byla na semináři o kamenech a dnes jich mám plno různých, od alabastru (či sádrovec) přes různé tvary křišťálů až po korund ze Srí Lanky, a také jeden velmi důležitý kámen, který mi přišel pod ruku kdesi v ČR, v malé říčce. No a také jsou dva jiné kameny, které jsem darovala, ale asi na ně tak snadno nezapomenu. Kameny lze očišťovat, či nabíjet i měsíčním světlem. Pokud však potřebuji, čistím je jinak. Ano, pokud je kámen zdravý, je dobrým pomocníkem, tvarovým i jiným zářičem.
     Ale jak jsem psala ve svém předešlém komentáři – důležitější je:
     „….Ale „položíme-li“ alespoň torques do prostoru věčnosti a ….no, více bych k tomu nepsala….“
     To znamená, že není nutno pracovat s hmotou torques, kamenů, rostlin,…. ale jinak.
     I když tady a teď – dívám se na onen korund a ….áááááá, objevila jsem v něm znázorněný torques, člověka těší i hmota a objevování, co je v ní „zakleto“, co „nese“… :-)

    4. Matka súhlasím s Tebou aj ja mám menšiu zbierku , odporúča sa vyberať si kamene podľa znamení, podľa farieb , ja som zistila že najlepšie je vybrať si podľa toho ktorý nám padne do oka alebo ako píšeš príde pod ruku, ten sa hodí najlepšie.
     Verím že pomáhajú v liečbe , niekedy si zoberiem kryštál na cesty ako talizman :-)

    5. Kameny, květiny i další hmota na tomto světě, jsou příjemnou stránkou života. Jenže pokud se člověk dostane do vážných problémů, je mu potřeba lidské pomoci. Měla jsem štěstí, že jsem dnes byla mezi lidmi a byli schopni mi pomoci :-)

    6. Ano matička keď máme vážne problémy potrebujeme felčiarov v bielych plášťoch. Ja ich našťastie teraz nepotrebujem, dobrá správa u nás je že od apríla nebudú pýtať 6 eur za to že otvoria pacientovi dvere . Mám však pocit, že oni si už niečo vymyslia, napríklad že budú pýtať 2 kačice …:-)

    7. Když kačice, tak jedině živé a otevřený dveře, aby mohla uletět :-)
     p.s. ke g.n. – su ráda, že tu je :-) Neboť „jak lvové bijem o mříže“ a g.n. ukazuje svou cestu z vězení :-)

    8. Každý ukazuje svoju cestu , väčšinou sme tu skôr narodení, mnohí si sem chodia liečiť svoje bolesti,
     pohovoriť si anonymne s niekým , vraj to pomáha …
     Ale nikoho nemôžme hádzať do jedného vreca s ostatnými… Ešte k súdruhom, pamätám si ako tí najhorlivejší pred plyšovou po novembri zadupávali a oplúvali svoje knižky a vzápätí sedeli v prvej lavici v kostole. V kancelárii schovali bustu Lenina a zavesili si na stenu krížik. S takými ma nikto nemusí stotožňovať…howgh

     https://www.youtube.com/embed/plzwmE-Dg7E

    9. re: anonymná 13.3.2015 (10:53)
     „…S takými ma nikto nemusí stotožňovať…….“ nemusí, ale může, protože může. Je to jeho cesta.
     My zase nemusíme jeho ztotožňování přijmout, to je zase naše cesta :-)
     Dnes, vlastně i včera jsem řešila něco podobného, kdy jsem přijímala a nechávala sebou procházet vše, co přišlo.
     No, nastal čas nepříjímat a to, co nepřichází v dobrém, nechat odejít zpět, aby se mnohonásobně zúročeno vrátilo k tomu, kdo chtěl ublížit.
     A já zkusím vzkřísit Fénixe….

    10. Svätá pravda matička, aj ja si často hovorím že je to problém druhých a nie môj, no nemôžem za to že si dobre pamätám čo bolo pred tridsiatimi rokmi a všetkých, ktorí keď prišlo na lámanie chleba skákali z červených kabátov do modrých, zelených alebo pre istotu strakatých a vyčkávali , ďalší nenápadne splynuli s davom … aj g.n. nejako stíchol, možno sa zavesil za nohu dolu hlavou ako netopier a prespal deň, uvidíme či sa večer zobudí.
     https://www.youtube.com/watch?v=BCjv2bCh760

    11. re: anonymná 13.3.2015 (19:54)
     Také pamatuji hodně. I to, jak mnozí nestraníci rozjížděli své úspěšné podnikání na základě zlodějny, takže měli do začátku velmi slušný počinek.
     Co se týká Jiřího Kodeta – pokud by žil, byl by zřejmě členem pražské kavárny a sorry, jejich kafe není můj šálek čaje.
     Přesně ta ukázka, na kterou jste dala odkaz je téhož druhu.
     Čaj mám ráda voňavý z čisté a živé vody, nikoliv šizený, pančovaný domnělým lidstvím té filmové tvorby.

    12. Pane JJJM,
     píšete :“Ani vám nenapíši fyzikální definici energie-prasíly. Stejně by Vám to bylo k ničemu. Měl jsem s Vámi slitování, proto jsem se ještě jednou ozval.“
     Tak jo, laciné kecy. Kdybyste náhodou o té fyzikální podstatě prasíly něco dozvěděl, tak tak se ozvěte. Zatím nejste schopen se ani rozhodnout, která ze tří navzájem odporujících si verzí zrovna platí.
     1) verze:“Předměty nošené na těle neustále dobíjejí energii – prasílu lidského těla, a proto jejich účinnost dokáže lidské tělo preventivně léčit a zároveň prodlužovat jeho život.“
     V komentáři k mému příspěvku píše o prasíle :
     2) verze: „Dozvěděl byste se, že ji máte přesným způsobem zabudovanou ve vlastním těle.“
     Můj komentář :Takže podle toho jak se to hodí prasíla má zdroj v náramku nebo ve vlastním těle ( což fakt je obrovský objev, že zdraví a délka života závisí na našem těle, to jsem netušil).
     3) verze : JJJM píše v reakci :“Každý člověk má jinou energetickou hladinu. Energetické předměty lidské tělo na ní dobíjejí, ovšem postačují pouze tehdy pokud Vám ji neodebírá více okolní prostředí. Což dnes není nic nenormálního.“
     Komentář : třetí možnost tedy je že energie je z okolí- buď se dodává ( dobíjí) nebo odebírá. Tedy už neplatí verze 1 :“ „Předměty nošené na těle NEUSTÁLE dobíjejí energii“
     Takže dobíjejte svou energii cyklickými odkazy na své knihy. Chápu, že Vám vadí vygooglené věci, které ukazují, že si nemůžete libovolně vymýšlet. A když něco v tom Goole hledáte, tak je třeba i něco podtstného před tím vědět. Vy niv vědět nepotřebujete, máte víru, že prasíla existuje a že ji máte 3x víc, než normální člověk jako třeba já. Dobře mi tak, nic lepšího si nezasloužím.
     Kde jsou dobíjecí body na těle jsme se od Vás nedozvěděli. Asi něco tajíte, nejspíš to budou kroužky na intimních oblastech .). Archeologové lokalizovali nošení náramků na rukách, pažích a kolem kotníků a torgues na krku. Důvod je primitivní- nikde jinde takový neuzavřený kroužek držet nebude. A co africké ženy, které nosí uzavřené kovové kroužky na krku? A co celé lidstvo, které nosí prstýnky na prstech? To je na další knihu o prasíle v prstenech. Jen pořád nevím a ani Vy, co kde ta prasíla je a jaké je její podstata. Chápete alespoň to, že když nás má něco trvale dobíjet, že to musí mít trvalý zdroj energie?

    13. ad.Jen pořád nevím a ani Vy, co kde ta prasíla je a jaké je její podstata. Chápete alespoň to, že když nás má něco trvale dobíjet, že to musí mít trvalý zdroj energie?

     Prasíla,to je Velká Matka,Láska bezpodmínečná.Ona sama je tím Zdrojem.
     Chápete?Ona nepotřebuje žáden zdroj,Ona dává bez rozdílu.
     Je 27krát rychlejší než světlo,protože je stálá,neměnná.
     Je přítomna v každé buňce,každém atomu,..i vakuu.
     Je Podstatou veškerého Života.Je Samojediná a tvoří spolu s Duchem Otce.:)))

    14. Hvězdičko, 27 rychlejší než světlo může být leda (lidská) hloupost. Ta prostupuje taky všechno, je nekonečná jako vesmír. Einstein říkal, že nekonečnosti vesmíru si není jist. O nekonečnosti lidské hlouposti nepochyboval.
     To je obecně, ne proti Vám. Je to proti Prasílo-Pravdo-Láskařům : prostě se to všechno samo, jen nastavíme buňky a bereme energii z každého atomu i z vakua.
     To je řeč jako rozprávka. Láska neopotřebuje zdroj, je sama zdrojem.
     Asi jako že tužková baterie nepotřebuje zdroj energie, je sama zdrojem.

  3. Hmmm, sice žiju od narození v Praze, ale musím přiznat, že jsem neznalec pahorku v areálu Pražského hradu vážícího se názvem k životní síle. Ráda bych se zeptala, kde to přesně na Pražském hradě je a zda se tam kromě pojmenování dá „nabrat“ pozitivní síla.
   Obecně bych měla skutečně velký zájem o konkrétní místa v Praze, kde je možno se pozitivně energeticky dobíjet. Pokud budete ochotný sdělit je nikoliv zde, ale přes mail, ráda ho poskytnu a za Vaše informace budu vděčná.

   1. Sluníčko, Johano, sluníčko. To je všudypřítomné.
    A ano, i ta pozitivně nabitá energetická centra. Ale pozor, existují i opačná centra, případně i lidé, kteří odebírají sílu z druhých lidí, protože jinak neumí.

    1. Jistěžě, jenom např. na Vyšehradě jsou místa obojího typu (někdy je třeba energii odebrat, tu negativní, takže i odčerpání má své místo). Lidí vysavačů je také dost, dokonce i na těchto stránkách …

   2. Můj příspěvek opravdu nebyl ironický a myslím ho stále vážně. Ptám se obecně zdejších přispívajících, máte někdo na pana Mišku mailovou adresu, na které by bylo možné ho kontaktovat? Zkoušela jsem hledat i obecně na netu, ale nenašla jsem.

 5. p. Pardal píše:

  …Některé náramky byly ze švartny ( černý hořlavý lupek) . Měly také léčivé účinky nebo prasílu předávají jen kovové?

  Ja by som navrhoval, aby Torques boli zmodernizované a aby boli vyrobené z PVC ingotov a boli po ich výrobe ,,pomočené“ močom panny.

  Pozor, opakujem panny a nie panica.

  Ja viem, že dnes je ťažké nájsť pomaly aj 12 ročnú pannu, ale bez tej urini je to málo účinné.

  Na internete som ale videl, že šamani z okolia Haltsanu, používajú namiesto panenského moču aj sliny lamy chrustavníkovej. Jej účinky sú však diskutabilné…

  Pinokio, utekajme, už idú…

 6. Máti, nepochopila si záver a pointu zostrihu filmu. Film zachytáva obdobie pred rokom 1968, si predstav že aj tieto prelomové roky si pamätám keď bolo v škole povinné oslovenie súdružky a súdruhovia učitelia , súdruhovia a súdružky doktori a všetkých okrem farárov sme častovali týmto „titulom“. Vôbec sa nečudujem, že Kodet vo filme zareagoval na takéto oslovenie tak ako zareagoval. Mali by sme už skončiť historicko-politické pamäte a nekaziť si zbytočne víkend.
  Ja sa naladím radšej na úprimné dušičky detí v spojení so zvieratami.A idem spolu s Tvorcom z vesmíru niečo tvoriť a stvoriť:-)Toť jeden zo zmyslov života.

  http://www.dobrenoviny.sk/c/44262/ruska-tvori-uzasne-fotografie-deti-a-zvierat

  1. Víte určitě,
   že to,
   co se stalo,
   to co je,
   nebylo rozhodnutí duší
   podle božího plánu?

   Já to nevím.
   Ale v pocitu jdu od toho,
   všech možných point,
   jinam :-)
   To je zase má svoboda :-)

 7. Pardál píše zeujímavé postrehy:

  …Asi jako že tužková baterie nepotřebuje zdroj energie, je sama zdrojem.

  Len s jedným dovetkom, kým sa batérie ,,nevybije“. Potom už je len na prd, ako ten Duch svätý..

  Ďalšou možnosťou je ,,dobíjatelná betérie“. Ide, ide, až kým sa nevybije, ale je tu záchrana vo forme ,,nabíjačky“. Myslým tú bežnú, ktorá sa strká do el. siete…

  Pretože ,,perpetum mobie“ ,či Nobile zatial neobjavili. Ale vraj ,,krúženie Zeme okolo Slnka „je vraj náznak perpeta?

  1. Nebo Zemegula, či Zemevajce (tak to tuším říkáváte?) pouze padá :-)

  2. Pane Gil.noho.
   Píšu :“To je řeč jako rozprávka. Láska neopotřebuje zdroj, je sama zdrojem.
   Asi jako že tužková baterie nepotřebuje zdroj energie, je sama zdrojem.“
   Čili si dělám legraci z perpetuum mobile náramku, který je stále zdrojem energie.
   Oběh Země kolem Slunce neporušuje zákony fyziky, tedy ani zákon zachování energie. Ztráty energie při tomto oběhu jsou k celkového hlediska energie zanedbatelné.
   Zdroj energie člověka obecně je potrava, pokud někdo prokáže jiné zdroje, tak je to na tu Nobelovku. Jiná věc je jak se tato energie uvnitř těla přemění, uloží, vydává.

 8. Pre J.J.J.M, ale aj diskutujúcich:
  Dlho som odkladal prečítanie si uvedeného článku o „Tajemství druidů a Tuaregů“, ale množstvo diskuzných príspevkov ma napokon zlákali si všetko prečítať a môžem povedať, že toho neľutujem. Dobre som sa pobavil. Tento spôsob zábavy s vyšším IQ má niečo do seba, ako únik z ťaživej reality sveta, aby sa z toho všetkého človek celkom nezbláznil. Ja nechodím do krčiem na pivčo a tak som od tento „pivnej“ kultúry ochudobnený, ale chápem, že „švejkovina“ sa dá celkom dobre nahradiť aj zahlbenosťou do vedeckého bádania, alebo do oblastí s ňou spojenou, ako jej alternatíva. Náboženské sekty ako napr. Svedkovia Jehovovi sú vhodné tak pre strednú vrstvu obyvateľstva a tak ľudia s vyším IQ hľadajú únik v podobných oblastiach ako je neznámá prasíla (čchi, ži, či, ki, prána, kaba, éter, ód , volná energie a t.p.).
  Ešte raz – vďaka za podobnú zábavu!

  1. Víte určitě, že to, co se stalo, to, co je, nebylo rozhodnutí duší podle božího plánu?

   A tak radostně za pomoci různých energií padáme, radujeme se, pláčeme – žijeme.

   Tři andělé nebeští,
   na obláčku se houpají.
   Dívají se na to lidské hemžení.
   Na kopečku u nás se rozběhnou,
   hop a skok,
   na druhém kopci přistanou.
   Svítí jako broučci svatojánští,
   světýlka mezi lidi,
   spolu se sněhovými vločkami,
   padají.
   Hou, hou,
   tři světýlka
   do srdcí,
   duší probuzených,
   zasejí.

   Co lidé vypěstují?
   Radost, pláč,
   světlo, tmu,….
   každý to své.

   Hezký víkend :-)

   1. Matka, na Vašu všetečnú otázku: „Víte určitě, že to, co se stalo, to, co je, nebylo rozhodnutí duší podle božího plánu?“ by som odpovedal takto: – Aj z Písma Biblie vieme, že Boh dal človekovi slobodnú vôľu konať a tvoriť slobodne, bez ohľadu na to, či je tá ľudská tvorba (konanie) v súlade s Božou vôľou. To však nevylučuje prípadný zásah Boha do diania sveta prostredníctvom ľudí. Ak tu myslíme na zlo vo svete konané ľuďmi, tak by som použil poučenie márnotratného syna, ktorému jeho otec dovolil odísť a premárniť svoj dedičský podiel, aj keď vedel, že to tak dopadne. Ale ten jeho „neverný syn“ získal niečo, čo ten jeho „verný syn“ nemal a tak sa to otcovi vyplatilo. Možno niečo podobné nastáva aj tu vo svete s hriešnikmi, ktorí sa napravení vracajú k Bohu, svojmu Otcovi…
    Pekný víkend!

    1. Ano, Degone, také získávám zkušenosti, poznatky,… nelehce :-)

  2. Aj ja sa bavím nad tým ako môžu ľudia celkom konkrétnu energiu,čhi, ki, prána akokoľvek ju nazveme čiže základ nášho Stvorenia nazývať ako niečo neznáme. V kresťanstve sa nazýva Božia Matka, vo východných kultúrach Veľká Bohyňa, v jóge je jednoducho Vedomie (Otec) a Sila- inteligentná energia (Matka, Myseľ atď.) Je na tom niečo nepochopiteľné? Len treba byť tolerantný aj k iným názvom a nie si dogmaticky stáť na svojom . Keď povie jogín prána, dogmatik povie prána neexistuje ale existuje Duch Svätý, pritom nevie že hovoria o tom istom.

 9. „Láska nepotrebuje zdroj, je sama zdrojom, alebo ZDROJOM.“Materialisticky zmýšľajúci človek nikdy nepochopí, že je niečo čo sa nedá zmerať ani odvážiť, čo je nepostihnuteľné našimi zmyslami aj najcitlivejšími prístrojmi.
  V evangeliu sv. Jána sa píše: „Boh je Láska“, kľúč k pochopeniu tejto Pravdy získame, keď Jánovu rovnicu otočíme a čítame „Láska je Boh.“
  Či potrebuje Boh nejaký zdroj je to isté akoby sme sa opýtali či Slnko potrebuje planéty. Nie nepotrebuje ale planéty potrebujú Slnko. Aj my potrebujeme Zdroj čiže Boha a jeho jeden aspekt Lásku a nie naopak.

 10. Anonymní píše :

  ….V evangeliu sv. Jána sa píše: „Boh je Láska“, kľúč k pochopeniu tejto Pravdy získame, keď Jánovu rovnicu otočíme a čítame „Láska je Boh.“…

  No , tieto opakované dristy o Netvorovi sú už pomaly ako otrepávka.

  Pravda je asi tá, že ten BOH – NZHV bol v prvopočiatkoch , keď Židia, Izraeliti, či ako sa volali,obsadzovali Kanaan, ich hlavným ,,Čističom“ priestoru , ako popisuje Biblia.

  Čiže podla mňa bol najväčším masovým vrahom v ludských dejinách a ešte predčil aj Josifa Visarionoviča.

  Ano, myslým na tisíce povraždených pôvodných obyvatelov Kanaanu lebo
  ,,prisťahovaná bagáž“, nemala priestor na ,,pastvu“…

  Podobnosť s J.V Stalinom vidím aj v tom, že keď sa mu vzopreli aj vlastní, neváhal ich ,,vykántriť“ po desaťtisícoch. Taký malý mlynček na mäso…

  Spomeňte si na ,,bratovraždenie“, keď sa Mojžiš vrátil zo Sionu po 40 dňoch a jeho rodáci na čele s Jozuom odliali zlaté TEĽA. Aj NZHV aj Mojžiš boli nasraní a
  spustli masaker vlastných..

  Ak tento Netvor je Láska, potom všetci do jedného, ktorí to hlásajú patria do psychiatrického ústavu.

  Tak nám Pinokio pmomáhaj…

  1. g.n. tu zrejme, (neviem či vedome, ale nevedome) spája dva celkom odlišné pojmy – Boha Stvoriteľa (ako Lásku a Pravdu) so židovským Jehowa (ktorého židovstvu ustanovil Mojžíš) ako jediného Boha a ktorý im dal aj nám známy zákon desatora prikázaní. Túto predstavu tu označuje ako NZHV a samotný Ježiš o ňom v spore so židmi hovorí ako o „otcovi zla a lži“ a následne ustanovil „Nový Zákon“ zákon Lásky. Kto tento nový Zákon lásky prijme, prijme aj Ducha sv. (ako nový krst Duchom sv.), ktorým sa stáva Synom najvyššieho (Synom Božím). Treba si tieto celkom odlišné pojmy uvedomiť a nazamieňat satana s nebeským Otcom…

  1. Anonymní: Ten webový odkaz je na film v ktorom niektorí vedci už pripúšťajú realitu sveta ako holografickú projekciu (hologram), ale ako aj v iných prípadoch vedeckého poznania tu obalujú množstvom kadejakých fiktívnych predstáv, ktoré túto teóriu ešte viac zahmlievajú, aby tu mali priestor k manipulovaniu a ohlupovaniu ľudí. Takže odporúčam aj v tomto prípade odlišovať a oddelovať pravdu od fiktívnych klamstiev, ktorých je tak viac, ako tej pravdy…

  2. A jsme zase tam, kde jsme „byli před pár týdny“. Co je realita? Budeme realitou nazývat relativní individuální reality jednotlivců, či tu zcela člověkem nepostižitelnou absolutní realitu? Někdo se tu před těmi pár týdny rozčiloval, že je přece jasné a zřejmé, co je realita … vidí to ten někdo stejně jednoduše i po shlédnutí doporučeného videa? Podle mého tedy těžko.

   1. ….Hovorím Vám súdruhovia veriaci serte na to, a žite si svoj Život v Pinokiovi…..
    napsal g.n.
    Aneb Zeměvejce, vesmír, realita, matrix jsou bezpečné oblasti pro život, kde si můžeme vyzkoušet vše, co jen se nám zachce. Mnoho lidí se honí za prožitky, zkušenostmi,…stačí žít, být, nebo také ne,…

    1. Rozhodně je volbou každého jedince, jestli ho naplňuje působení tam, kde jeden hovoří o holinkách a druhý o hodinkách, ale tváří se, že hovoří o tom stejném. Někteří se zapojují do diskuse bez hlubších souvislostí, prostě mají jen potřebu právě někde něco napsat. Jiní k tomu přistupují opačně. Každý si může svobodně vybrat. Případně příspěvky kriticky selektovat a číst jen některé, třeba jen od některých autorů. Povinná četba je naštěstí už za námi. :-)

    2. „….Povinná četba je naštěstí už za námi. :-)….“
     Ano, také žít již nemusíme povinně, podle vzoru, či rozkazu, nebo v závislosti na holinkách, či hodinkách, matrixu, či čem všem, ani na sobě… :-)

    3. Boží vůle bude vždy působit na člověka. Je ale volbou člověka, zda ji bude následovat, či nikoliv.

    4. Neděkujte, nepsal jsem, abych zde někoho (nebo něco) korigoval, ale když už vstoupím, mám potřebu, aby můj příspěvek vyzněl žádoucím způsobem, podle mého záměru. Proto občas něco dodatečně konkretizuji.

 11. Anonymní ponúka ďalšiu variantu, vysvetlejúca ,,reealitu“.

  Takže už nie Boh- Netvor, ale teóriu z HOVNA – Bič, ktorá popiera prírodný zákon, že z NIČOHO – NIEČO nemôže vzniknúť. Ak nemôže vzniknúť TU na Zemevajci, nevznikne ani v paralelnom Svete, ani v Mozgu , ktorý je našim hlavným tvoritelom Ilúzií.

  Začínam mať ,,videnie“, že je NIEČO na tvrdení, že Vesmír je tu ,,od prvopočiatku“,až do ,,Skonania sveta“ . A teraz sa súdruhovia veriaci, či ináč poblúznení ,podržte, vtedy nie je potrebný Boh – Netvor, a ani iná nadprirodzená sila. Pretože nič nebolo nutné,,Stvoriť“, ono to bolo už TU…

  Jednoduché a aké účinné. Nemusíte si robiť ,,hlavu“, čo bude po smrti, keďže sa stratíte v Temnote ako ,,prd v gatiach“.

  Nie je to úžasné, nie je to náboženské, nie je to pripečené“?

  Hovorím Vám súdruhovia veriaci serte na to, a žite si svoj Život v Pinokiovi..

 12. súdruh g.n. stále je to o tom istom o VEČNOM TU a TERAZ len ty si stále pletieš hrušky s jablkami a potom máš z toho v hlave guláš. To čo sa snažia vedecké kapacity dokázať vedeli už mystici pred tisíckami rokov…Takže keď zabudneš na minulosť aj prítomnosť a zahodíš aspoň na chvíľu všetky svoje pošahané myšlienky, čuduj sa svete, budeš zrazu TAM, bez času a priestoru. Niektorí by potrebovali k tomu stretnúť leva, inak sa im to do konca života nepodarí a budú si donekonečna vytvárať poblúdené predstavy koncepty konšpirácie …Takže to isté v „ružovom“
  https://www.youtube.com/watch?v=YJg3SoJBOJs

 13. Ano, je to nic. Takže má-li někdo málo – Zde – na, vem si, pro mne je to nic…. :-)

 14. Anonymní dáva link na súdruha Moojiho a píše:

  …čuduj sa svete, budeš zrazu TAM, bez času a priestoru. Niektorí by potrebovali k tomu stretnúť leva, inak sa im to do konca života nepodarí a budú si donekonečna vytvárať poblúdené predstavy koncepty konšpirácie …Takže to isté v „ružovom“…

  Ten ujko je asi z Indie a videl alebo popisuje stretnutie s levom. Tí však žijú v Afrike, takže ujko Mooji si ,,drbol“ asi indické saké…

  Keby sa ujko vybral v tieto dni do Tatier, určite by stretol Európsku obludu Madveďa. Tiež by mu ,,sračka zamrzla v riti“ , ako určite aj mne, lebo zviera je už svojou podstatou horšie ako ,,diabol“, pretože ten diabol je teoreticky čisté ZLO , a medveď nevyspytatelné ZVIERA.

  Môže zautočiť, lebo má zlú náladu, alebo sa na Mojiho môže vykašlať…

  To sú príbehy, ktoré nevysvetlujúnič, naozaj NIČ.

  To je takýistý príbeh, ako keď na ceste sa zrazíte s opitým vodičom vo veľkom Tiráku , bude to podobné, ako stretnutie s tým Levom alebo Medveďom.

  Tieto príbehy čítame ako bokovku, LEBO sa netýkajú Nás, konkrétne Mňa..

  Človek je vo svojej podstate horšie hovado, ako ,,sviňa“…

  Netvor, keď nás tvoril , vytvoril len GOLEMA, len hlinený obal , črevá, kosti, a vnútornosti mu dorastli samé od seba a čo je najdôležitejšie, mozog mu do lebeni vložil NIEKTO, koho žiadne náboženstvá zatial nevedeli identifikovať…

  A tam je základ toho, že nás ani vlastný Stvoritel ,,nepozná“…

  Vymkli sme sa mu z viruálnych rúk…

  Že by to bol môj kamarát drevený, ale večne živý Pinokio ?…

 15. g.n. mne takíto „ujovia“ vyhovujú, aj im rozumiem , viem o čom je reč , hovorí sa že keď je žiak pripravený, učiteľ sa objaví.Prajem veselé učenie na Zemevajci čoby materskej škôlke, niekto prejde vďaka „ujom“ do vyššieho levelu, iný si holt musí zopakovať prvý ročník. Reparáty sú pre niektorých potrebné, priam nevyhnutné, možno nás čaká viacerých. Keď si nebudeš vedieť poradiť, opýtaj sa pinokia. :-)

 16. Anonymní , vystihla podstatu :

  …Keď si nebudeš vedieť poradiť, opýtaj sa pinokia. :-)

  Ja som sa toho dreveného Netvora pýtal a dostal som takú istú odpoveď, ako Tí, ktorí sa pýtali NZHV, či iného Stvoritela.

  Čiže ,,serinkal“ na mňa, ako serinká NZHV, na tých,ktorí sa na neho obracajú s otázkami, modlitbičkami, a rôznymi fintičkami, ako sú napr. krútenie dymiacim kadidlom, zapalovaním sviec, upalovaním bosoriek a pod.

  NZHV, Pinokio, Dvanásti mesiačikovia na nás ,,serú“…

  Je to nechutné , naozaj odporné konštatovanie, ale žial pravdivé.

  Ozaj a prečo, keď nás stvorili, teraz sa tvária ako svatý za dedinou ?

  Už si neszaslúžime ich pozornosť, alebo si našli už konečne PARTNERA a prežívajú prvú LÁSKU? Však to poznáme aj my LUDIA, to poblúznenie ,,Duše“ a Tela…

  Keď aj NZHV a ďalšie nadpridzené osobnosti, či SILY, sú náš obraz, ani sa IM nečudujem…

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference