mapa stránek || vyhledávání

Ako bude zem očistená od zla?

Takto to dnes chodí – hovoria ľudia a fatálne sa zmierujú s mnohostrannými prejavmi zla. Zlo sa stáva samozrejmosťou a niečím úplne normálnym. Zmierujeme sa s nečestnosťou, nepoctivosťou, nespravodlivosťou a prispôsobujeme sa im. Je len málo takých, ktorí veria, že zlo na tejto zemi môže byť zničené. A predsa, aj keď sa to zdá neuveriteľné, zničené bude! A predsa padne, hoci dnes to málokto považuje za možné! Ako k tomu dôjde?

zemeV každom človeku, nech je už akokoľvek zlý, sa vždy nachádza predsa len niečo dobrého. Každý z nás má okrem temných osudových vlákien, ktoré si tká svojou náklonnosťou ku zlému, i svetlé vlákna chcenia k dobrému.

K zničeniu zla na zemi dôjde zvýšeným vyžarovaním Svetla do všetkých osudových vlákien ľudí, ktoré si utkali svojim myslením a jednaním. Žiara, tlak a neuveriteľným spôsobom zvýšená sila sa teda vleje do absolútne všetkých osudových vlákien dobrého i zlého chcenia ľudí tejto zeme.

Odolať tejto žiare, tomuto tlaku a tejto sile však budú môcť iba pevné vlákna dobrého chcenia! Iba pevné a silné osudové vlákna vytvorené človekom, usilujúcim o dobro, čestnosť, spravodlivosť a ušľachtilosť. Tieto vlákna, posilnené nebývalou silou, potom zosilnejú ešte viac a takéhoto jedinca doslova vymrštia smerom k Svetlu tak, ako napnutá tetiva luku vymrští šíp. Každý takýto človek bude prudko povznesený k Svetlu v ústrety šťastiu, mieru a radosti. Na rozdiel od ostatných sa tým vyhne mnohým nebezpečenstvám, od ktorých zostane uchránený.

Čo sa však stane s ľuďmi, ktorí síce majú dobré chcenie, ale žiaľ nie až také silné? Ktorých vlákien dobrého chcenia je preto len veľmi málo a sú slabé?

Slabé vlákna nemôžu odolať zvýšenému tlaku, sile a žiare Svetla a preto sa potrhajú! Potrhajú sa a zhoria, lebo chcenie k dobrému u dotyčného človeka síce jestvovalo, ale nebolo silné. Bolo iba slabé a tieto slabé vlákna neboli schopné vydržať zvýšenie vyžarovania sily Svetla.

Človek, ktorý nevyvinul dostatočnú intenzitu dobra, čoho dôsledkom boli iba slabučké vlákna jeho dobrého chcenia, ktoré preto neboli schopné odolať tlaku sily Svetla, takýto človek zostane potom zviazaný už len so svojimi temnými osudovými vláknami. Zostane tak vydaný napospas temnote! Napospas zlu, ktoré bolo u neho prevažujúce a nakoniec aj prevážilo, i keď tento človek mal v sebe aj niečo dobré. To dobré v ňom však žiaľ nebolo dostatočne silné, aby odolalo zvýšenému tlaku Svetla, ktorý čoskoro obopne túto zem.

Dobro bude teda povznesené a zlo zahubí všetkých, ktorí s ním zostanú spojení svojimi osudovými vláknami. Stane sa tak preto, lebo Svetlom posilnené nebudú len svetlé vlákna dobrého chcenia, ale i temné vlákna zlého, nečistého, nespravodlivého a neušľachtilého myslenia a jednania ľudí. Kým však to dobré čaká prostredníctvom zvýšenej sily Svetla povznesenie, to zlé sa vzájomne zhlukne a zhustí natoľko, že vo vystupňovanej zlobe roztrhá samo seba. Lebo len v dobre a ušľachtilosti je možný trvalý vývoj bez konca, kým vrcholom zla, vystupňovaného silou Svetla až na maximum, je sebazničenie.

Takto teda zvíťazí dobro a bude zničené zlo na zemi. Spôsobí to sila vyžarovania Svetla a sila odolnosti osudových vlákien nášho dobrého chcenia, ktoré alebo odolajú, alebo budú roztrhnuté.

Aby teda človek obstál a nemusel byť zahubený, mal by v sebe vedome pestovať silné chcenie k dobrému. Mal by začať dbať o to, aby jeho myslenie a celý jeho vnútorný život bol len dobrý, čistý a ušľachtilý. Aby jeho slová boli len ušľachtilé. Aby všetko jeho jednanie a činy boli iba ušľachtilé a dobré.

Nie je to ťažké. Treba iba vážne chcieť. Vážne chcieť byť dobrým človekom, ktorý ušľachtilo myslí, hovorí a koná. Ktorý to berie na zreteľ pri všetkých svojich povinnostiach. Takto tým totiž pracujeme na zosilňovaní vlákien svojho dobrého chcenia, aby tieto mohli odolať zvýšenému tlaku sily vyžarovania Svetla a my sme mohli byť skrze ne povznesení.

Kto však nedbá o dobro a ušľachtilosť, kto vedome nepracuje na posilňovaní vlákien svojho dobrého chcenia, kto nedbá o čistotu svojho vnútorného života, kto rozpráva neušľachtilo a jedná nečestne, ten posilňuje iba svoje temné osudové vlákna, kým vlákna jeho dobrého chcenia zostávajú slabé a tým i neschopné ustáť zvýšenie tlaku sily Svetla. Musia sa preto roztrhnúť, čím človek zostane odpojený od Svetla a všetkých pomocí, vydaný napospas už len temnu a tým zničeniu.

V každom z nás je niečo dobré. Otázkou iba zostáva, či to dobré v nás je aj dosť silné. A to, či naozaj je dobro v nás dostatočne silné, preverí žiara Svetla Najvyššieho, ktorá sa približuje k tejto zemi, aby sa pre jedných stala povznesením a pre druhých záhubou.

Dnes je doba, v ktorej človek musí vedieť o týchto skutočnostiach. Doba, kedy má byť v tomto smere vedomým, aby sa mohol zariadiť tak, aby obstál. Každý z nás, ak mu na sebe čo i len trochu záleží, by preto mal začať urýchlene upevňovať osudové nitky svojho dobrého chcenia, pretože iba v silnom chcení k dobrému sa pre nás skrýva možnosť nášho ďalšieho jestvovania v tomto stvorení.
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

hodnocení: 4.6
hlasů: 7
Print Friendly, PDF & Email

93 komentářů

 1. Súdružky, súdruhovia, ukončujem diskusiu na ,,volnú tému“, a vraciame sa k téme : Ako bude zem očistená…

  Kto je už s témou ,,na dne“ , nech zhasne. Zatiaľ len dočasne…

  Amen…

 2. Nuže tedy k článku –
  tiše se snáší k Zemi
  vlákna bílá
  také vlákna černá,
  neviditelná vlákénka.
  Prý působí až tak,
  že se aorta stává méně průchodnou.
  Třeba za léčitelem,
  šamanem, či kým vším zajít,
  by vší silou aortu i srdce léčil.
  O život svedl zápas se zlou temnotou,
  děl prostředník.
  No co už,
  „Nechť se tedy zavře, ta má aorta“,
  zněla má odpověď.
  „Varuji Vás, jde o život.“
  No co už, opakuji, nechť se tedy zavře,
  To je má vůle svobodná.
  Bu bu bubáci se tiše k Zemi snáší,
  lidi straší.
  Klidně jdu spát.

  „Osvobození se od chyb:“
  „Nesklánět se před minulým,
  netruchlit nad budoucností,
  neoddávat se neklidným myšlenkám.“

  1. Vůli k dobru
   vůli k obratu myšlení
   každý má najít
   svoji cestu sám.
   Na základě toho,
   co kdo není,
   může poznat,
   co je.
   Nechci a nemohu být
   poslušna lidem.

 3. Ja bych dal otázká do pléna.

  Nezdá sa vám, že Satan, diabol, či iný ďas , nebol rovnocenným partnerom Netvorovi z hlbín vesmíru? Preto sa stále točíme okolo pojmov Dobro a Zlo.

  Ale hovorím vám, že úplne zbytočne, lebo keby bol Satan len o pár levelov ,,chytrejší“, ako ho Biblia popisuje, dal by Evičke radu, aby ochutnala najprv zo stromu Života.

  Vykladači Biblie by mali spozornieť, lebo keby tak Had- Satan spravil, Eva a jej poskok Adam by ihneď po zožraní tohoto ovocia sa stali nesmrtelnými a boli by rovnocenní s Hospodinom – Netvorom .

  Boli by sice blbší, nepoznali by Zlo a Dobro, ale my , ich potomkovia by sme boli nesmrtelní. Uvedomujete si vážení, že ten Had – ten nablblý plaz nás odrbal vlastne o nesmrtelnosť ?!

  Tým, že prehovoril tých dvoch ,,divochov“, aby najprv zožrali zo stromu Poznania, nás uvrhol do otroctva smrti…

  A tak má klasik pravdu. Na svete zostali len dve pravdy. Jedna, že ,,otrčíme“ kopytá len a len preto, že Had zle odhadol situáciu a za druhé , že budeme do konca života platiť dane.

  Ja vidím v tom hadovi agenta Hospodina, pretože nás vlastne obaja ,,odrbali“. Jeden preto, že vedel, že to tak bude už od prvopočiatku a ten druhý, že sa dal ,,odrbať“ a že tak vlastne odrbaný , odrbal nás….

  Ja sice neviem, načo by mi bola taká chujovina, akou je nesmrtelnosť, určite by som sa zbláznil, kukať na to, ako naši súčastníci a potomkovia dodrbú naše spoločné Zemevajce a ako spravia z nej Planétu Opíc…

  Kristova noho, k čomu sme sa to len dopracovali ? A to len preto, že taký podradný tvor, akým bol biblický Had nám chcel vraj ,,pomáhať“…

  1. Čtenář, který pozorně přečte v Bibli začátek knihy Genesis, zjistí, že ze stromu „Života“ mohli jíst. Tyto verše zakazují jíst ze stromu poznání dobra i zla : „16: Hospodin Bůh člověku přikázal: „Z každého stromu v zahradě můžeš svobodně jíst, 17: kromě stromu poznání dobra i zla. Z toho nejez, neboť v den, kdy bys z něj jedl, jistě zemřeš.“

   A teď se nabízí otázka, co znamená to „jistě zemřeš“? Vypadá to, naozaj, že „zemřeš“ je míněno v aspektu duchovním, tedy nebudeš ve „věčném Ráji“ nesmrtelným, ale dostaneš se přestoupením zákazu do světa materiálního, kde bude vládnout dualita, tvoje mysl a nakonec život ve fyzickém těle tam ukončí vždy smrt. Ovšem, s následným převtělováním, podle karmického zákona a to až do tehdy, dokud se budeš moci, jako očištěná duchovní podstata Života, navrátit do zahrady Eden.

   Ti cherubové s plamennými meči tam u východu z Ráje / i vchodu do Ráje / hrají také podstatnou roli. Ten oheň je opravdu očistný!

 4. No neviem p. J.A.P,

  ale doporučujem Ti prečítať si Genesis dôkladne a nech Tvoje oči spočinú aj na tejto vete:

  ….Potom im Pán, Boh, povedal: „Hľa, človek sa stal ako jeden z nás! Poznal dobro i zlo. Len aby teraz nenačiahol svoju ruku po strome života a nejedol a nežil naveky…

  Čiže Hospodin ,,sa prelakol“, to znamená zareagoval ako bežný ,,človiečik“, ktorého akosi ,,odrbali“. Dal zákaz a Oni -Had, Eva a Adam ako zločinecká skupina tento zákaz porušili, ale na ŠŤASTIE pre Hospodina, nepožuvali ovocie Stromu života, lebo ,,by žili naveky“, ako ON – Hospodin- Netvor.

  Keďže mu od úlaku nabehli po virtuálnom chrbte zimomriavky, sám priznal, že Strom života bol podstatne nebezpečnejší, ako Strom poznania….

  Z toho následne vypýva, že človek ,,je kurva“, pretože tam, kde je zákaz, je to pre neho, ako pre býka červená handra…

  A Hospodin, vychcaný to Netvor sice ,,zasadil“ dva stromy, ale keďže ovocie Stromu života neoznačil za zakázané, odrbal Hada, Evičku a aj Adama….

  Samozrejme, že keď zožrali to oné- Jablko, následne poznajúc všetko, určite by aj bez pomoci toho prisluhovača Hospodina, ochutnali aj ovocie Stromu života. Už by totiž neboli až taký hlúpi, aby to neskúsili.

  A potom čo, aj ja ako nežidovský potomok, by som nosil ,, na svojim chrbte“ druhý dedičný hriech – Nesmrtelnosť…A prečo súdruhovia, prečo aj JA ?

  No až ma otriaslo od HNUSU, keby som tu mal žiť až do ,,skonania sveta“….

  Sodoma, Gomora, čo i len pomyslieť na takúto hovadinu….

  A ešte mi napadá otázka, keby Had – Satan tušil, že nezakázané ovocie je ,,lepšejšie“, ako zakázané, že by to neskúsil aj ON a nezožral by ho?

  Túdle nudle…

  1. Asi nebyl zvědavý. Ale že by Eva nebyla zvědavá a neochutnala obé ovoce aby mohla porovnat?

  2. Je dobré si nejdřív urovnat v hlavě,tedy pomocí rozumu,o čem těch pět stromů
   v tzv.ráji,tedy vlastním srdci je.Je dobré si uvědomit,že tvé vědomí obsahuje
   Boha(Vlka),Hospodina,Život i smrt,Satana(=ďábla),Bohyni Lásku i Moudrost,což
   jsou personifikace obsahu srdce(ducha a duše) každého člověka.

   To však neznamená,že Bůh Otec,jenž je Synem Boží Matky a spolutvoří Vědomí,
   neexistují a že nejsou i osobní.Existují a Jsou,toho jsem si plně vědoma.

   Dokud si neuvědomíš o čem je skutečný obsah Bible,BhagavadGíty a jiných Písem,
   pak jsi zombie.Zombík neví,že je zobie(živá-neživá mrtvola) a zcela podléhá,
   tedy je otrokem svého naučeného falešného ega a jeho mysli.

   Bible obsahuje postup rozložení sebe samého,určeného k sebepoznávání se a
   zdokonalování,a následnému poskládání se zase zpět.Stará mysl(duch) však zemře,
   tedy projde proměnou díky duši(lásce bezpodmínečné),která je stálá a neměnná,
   z níž listí neopadává,aby se mysl(duch)znovuzrodila bohatší o nové zkušenosti.
   Takto přichází na svět nové srdce,nové vědomí(duch a duše).
   To,co se děje v člověku,je projevem i vně jeho samého.Očista,znovuzrození Světa
   probíhá v člověku samém.Tak,jak se v zakuklené housence vše „promíchává“,tak
   se i ve vnějším světě vše „promíchává“ ve zdánlivém chaosu.Když se čistí vědomí,
   tak vychází na povrch všechno.Dobré i špatné,z plnosti srdce vychází vše ven.
   Je to jako když si člověk zamíchá kávu s cukrem->chaos(pohyb) a pak ..
   Nebo,když děláš jarní úklid u sebe v bytě,nemluvě o tom,když zjistíš,kolik
   zbytečných krámů sis zas do domu nasmýkal,i když se ti v daný moment hodily
   a splnily tak svou úlohu.Dnes je nepotřebuješ.

   Přironávat Bibli a vůbec Písma k historickým událostem a považovat personifikace
   myšlenek a emocí za skutečné historické osoby,je přesně taková idiocie ,jako
   když by se děti na ZŠ na hodinách dějepisu učily o historických postavách
   jako je Šípková Růženka,Zlatovláska,Děd Vševěd nebo Jeníček a Mařenka.
   Ježe ono se tak opravdu děje,neboť se děti učí na hodinách dějepisu o tom,jak
   Mojžíš vyvedl svůj lid z Egypta,jak se otevřelo moře,jak Noe postavil archu,…

   A končí to nesením důsledků za blbost,žádostivost a lhaní.
   Např.:Genesis 9:
   19Tito tři jsou synové Noeho; podle nich se rozdělila celá země.
   20I začal Noe obdělávat půdu a vysadil vinici.
   21Napil se pak vína, opil se a odkryl uprostřed svého stanu.
   22Chám, otec Kenaanův, spatřil svého otce obnaženého a pověděl to venku oběma svým bratřím.
   23Ale Šém a Jefet vzali plášť, vložili si jej na ramena a jdouce pozpátku přikryli nahotu svého otce. Tvář měli odvrácenou, takže nahotu svého otce nespatřili.
   24Když Noe procitl z opojení a zvěděl, co mu provedl jeho nejmladší syn,
   25řekl: „Proklet buď Kenaan, ať je nejbídnějším otrokem svých bratří!“
   26Dále řekl: „Požehnán buď Hospodin, Bůh Šémův. Ať je Kenaan jejich otrokem!
   27Kéž Bůh Jefetovi dopřeje bydlet ve stanech Šémových. Ať je Kenaan jejich otrokem!“

   Kanaán,Šém i Jefet jsou personifikace pudové,citové a duchovní složky mužského
   principu vědomí(srdce) Noeho.Noe představuje mužský princip psýché.

   Nejen nepochopení duchovního textu,ale i jeho přivlastnění si a také vědomě zpitvořená stvořená historie skrze iluze moci zombie,dovedli
   člověka-zombie až k rasové nenávisti a holokaustu lidí tzv.“židovského“ původu
   v koncentrácích.Ještě jednou zopakuji,že ti zombie,kteří posílali( a stále posílají v jakýchkoliv maskách) na smrt
   nevinné a rozdmýchávají rasovou nenávist,páchají násilí,tak to jsou právě ti,kteří jsou v mysli „židé“,což je pravý význam pro vychcanost a aroganci.
   Je to jako když zloděj křičí:chyťte zloděje a ve své jednooké mysli je přesvědčen,že mu to projde,jako tomu „nahému císaři“ a že mu to projde.

   PS:A že nejsme na psychiatrii?Děti se učí,aniž by to tušily,psychologii
   na hodinách dějepisu a to není zhola všechno…Dospělí zombie tak dbají na to,
   aby stvořili bezcitné zombie i ze svých dětí.
   Průser na tom je,že vaříme tento zombie guláš od počátku pěkně spolu.Jen již
   není poživatelný.Navíc je bez soli,místy přesolený.
   „Sůl je koření a kořením života je láska.“Jen tu Lásku málokdo v srdci již našel.

  3. Ad.: „….Potom im Pán, Boh, povedal: „Hľa, človek sa stal ako jeden z nás! Poznal dobro i zlo. Len aby teraz nenačiahol svoju ruku po strome života a nejedol a nežil naveky…“

   Ja, ja, souhlasím. Jenomže jedno velké JENOMŽE. To již byli oba, Adam a Eva přistiženi, přiznali se k porušení zákazu a Hospodin-Bůh jim zřejmě již nedal moc prostoru pro poflakování se po Edenu a trhání si jablek na cestu. Dal jim ty kožené suknice, protože fíkové listy by jim tady ve světě hmoty brzy opadaly a šup s nimi do světa. Také dostali „pěkné“ dědictví ! – viz.:

   16: Ženě řekl:
   „Rozmnožím útrapy tvého těhotenství,
   své děti budeš rodit v bolestech.
   Po muži budeš dychtivě toužit,
   on ti však bude poroučet.“

   17: Adamovi řekl:
   „Protožes poslechl svou ženu
   a jedl ze zakázaného stromu,
   země bude kvůli tobě zlořečená!

   Po všechny dny svého života
   z ní budeš jíst v útrapách;

   18: bude ti plodit trní a bodláčí
   a ty budeš jíst polní byliny.

   19: V potu tváře budeš jíst svůj chléb,
   dokud se nevrátíš do země,
   neboť z ní pocházíš:
   Prach jsi a v prach se obrátíš!“

   A k poslední Tvé otázce. On ten Satan potřeboval, aby byl lid přesunut do „jeho“ sféry vlivu, aby mu mohl vládnout, tvořit přes něj, přes jeho chtíče a přání to, co bude oživovat nová a nová těla. Rozumíš, starý slovanský a slovenský brachu? A v neposlední řadě. Jestliže byl od počátku Bůh vševědoucí, tak tohle vše dopředu musel vědět. I on totiž potřeboval duše v té nejnižší části stvoření, a to pro její oživení. Byť to byla „doména“ Satana. Celý Vesmír je totiž projevem Života. On tu nepotřeboval žádnou „mrtvou“ hmotu.

   1. J.A.P.e,

    v ráji nejsou bytosti z atomů, jsou tam bytosti světla, bytosti z fotonů (z podobné hmoty, z jaké jsou myšlenky, pocity a sny lidí). Mimochodem, každý film je dvojrozměrný a přesto vyvolává podobné emoce, jako by byl trojrozměrný.
    Takže vyhnání z ráje znamenalo vyhnání z dvojrozměrného světa do světa trojrozměrného, kde se i tvorové rodí obtížněji (viz: Velice rozmnožím bolesti tvé).
    „I zdělal Hospodin Bůh Adamovi a ženě jeho oděv kožený, a přioděl je“ tedy znamená, že jejich těla udělal trojrozměrná, z trojrozměrných atomů.
    A tvrzení: „Dal jim ty kožené suknice, protože fíkové listy by jim tady ve světě hmoty brzy opadaly“ jen dokazuje, jak jste naivní a jak málo duchovnu rozumíte.

    1. Děkuji za Vaše přínosné a podnětné myšlenky.
     Váš příspěvek jen dokazuje, že jste člověk znalý a na velmi vysoké úrovni. Jsem rád, jak mnoho duchovnu rozumíte.

 5. Nejako sme sa rosšoupli, má to aj svoje šťavnaté gule. Nie ako tie ,,hovadiny“ vyššie. Zareagujem na Hvězdičku :

  ….Bible obsahuje postup rozložení sebe samého,určeného k sebepoznávání se a
  zdokonalování,a následnému poskládání se zase zpět.

  Jaj, to je bomba. Ja som sa chcel už tokokrát rozložiť a zložiť, však to dokázali zatial len v  tom Startrekovi a ich nepriatelia Klingóni, alebo to boli netvori z iného dvojrozmerného média . Asi. Ja ti už ani neviem..

  Ale Hvězdička , daj mi link na postup, ako sa rozložím . Uvediem príklad: Som u kamarátky, popili sme, posúložili sme sa, a nechce sa mi domov k manželke autom. Tak by som sa chcel ,,rozložiť „u nej v kúpelni a doma sa znovuposkladať…

  Ani by nič nezbadala, a všetci by sme boli akoby sa nič nestalo. Nenadarmo sa hovorí: Čo oko neuzrie, to srdce nezabolí…

 6. p.Muladi píše:

  …v ráji nejsou bytosti z atomů, jsou tam bytosti světla, bytosti z fotonů (z podobné hmoty, z jaké jsou myšlenky, pocity a sny lidí).

  Pravdepodobne to má p. Muladi z prvej ruky, pretože mne to akosi nepasítuje, že by fotóny držali pokope a vytvárali by ,,nejaké fiktívne telo“.

  Keď už nič iného, tak len pre skutočnosť, že fotóny majú svoju ,,bežnú“ rýchlosť cca 300.000 km/sec., Pod touto rýchlosťou fotón ešte nezaregistrovali.

  Navrhoval by som inú časticu, napr. ZMRDÓN. Tieto sú zlepované do vyšších štruktúr, pre lepšiu predstavu, reagujú tak ako keď sa čiastočky Terminátora II po roztečení znovu poskladali silou kamarádstva jedne ,,mláky“ k druhej ,,mláke“.

  Ja neviem ani to, že by moje sny boli z fotónov, mám dojem, že sú to nejaké myšmaše prebiehajúce v mozgu bez vedeckého vysvetlenia, pretože veda je ešte v oblasti vysvetlenia snov v plienkach…

  1. Mne zase fascinuje, že atmosféra Země se skládá i ze vzácných, nereaktivních a inertních plynů – argonu, neonu, kryptonu. Jejich homonukleární molekuly či „jen“ atomy tu existují /neprokazatelně / různě dlouhou dobu a mohlo se stát, že jsem vdechl stejnou molekulu či atom, co vdechl a opět vydechl třeba Ježíš Kristus.

 7. A zdá se, z mého odkazu na článek, že na odstraňování zla nejsme sami!

  Úryvek :

  Zrenie vyšších duchovných sfér bolo v predchádzajúcich vývojových etapách ľudstva sprístupnené len predurčeným zasvätencom, ktorí sa askézou očistili od nízkych egoistických a telesných túžob. No uviaznutie ľudstva v materialistickom svetonázore a nehatenom sebectve núti Biele bratstvo Červenej hviezdy vlievať do historického vývoja človeka inšpiráciu a sily pre poznávanie sveta Ducha.

  Celé na : http://nezavisli.blogspot.cz/2015/04/dialekticky-ezoterizmus.html

 8. Nejde odpovědět jednou větou, pokusím se během odpoledne. Je tu však na druhé straně to, že já tu objasním své pocity, odhalím „nitro“ a vy pak – jak by se slušelo – nesdělíte za sebe nic.

  To základní jsem ale sdělil ihned v úvodu :
  „A zdá se, z mého odkazu na článek, že na odstraňování zla nejsme sami!“

  Samozřejmě, že jsem ten celý článek mohl také pojmout jako aprílový. Ale neudělal jsem to.

 9. Zásadní je otázka z článku v odkazu: „„Čo uzrie vyspelá duša, odpútavšia sa od hmotného tela, na astrálnej pláni?“

  Nutno však mírně doplnit, snad i opravit – na astrální plání funguje dané duši, která se odpoutá od hmotného těla, astrální tělo. Astrální tělo je pomíjející i přes to, že je nástrojem ducha, oživujícího principu Věčnosti. Astrální tělo je centrem všech vlastností a sil ducha. Ale není více, opakuji, než pro ducha nástrojem pouze pro astrální sféru. Má obdobné smysly jako hmotné tělo a přes ně přijímá z fyzického světa veškeré vjemy. Dobré by bylo uvést popis astrální říše a její analogický vztah k astrálnímu tělu, ale to přesahuje rámec stručné odpovědi na dotaz.

  Působení astrálu je dvousměrné. „Dolů“, do fyzického světa a naopak, z něj do astrálu. Ty trojice bytostí, temno a světlo světa astrálních oblastí jsou jedním z faktů. Vlastností a působení je však daleko více. Ale zásadní je, že astrál je druhá jemnohmotná vrstva monády. Zatímco první je „nejuspořádanější“ projev hmoty / v té nejjemnější substanci/, nazývaný, což plně uznávám, jako MYSL, má astrál v utváření velký podíl od stichálie /Bohem stvořená monády/ Matky Země. A nejen těla bytostí. Ta se podílí na utváření individuálních bytostí – astrálů a všeho, co v dané vrstvě naší materiálnosti, různých prostorových a časových souřadnic jen mohou existovat. Byť jsou většinou neviditelné. Jsou to nejen bytosti, my, lidé / viditelní v procesu vývoje/, ale bytosti pro vyšší duchovní oblast astrálu, andělé, daimonové, démonové……. a ty sestupují do vrstev hmotného světa podle potřeby – vývoje. Astrál je nejvyšším nástrojem mysli a jsou v něm soustředěny všechny schopnosti ducha, jako je duchovní vidění, slyšení, hlubinná paměť, schopnost létat, schopnost komunikovat s bytostmi jiných vrstev, schopnost nazírat kosmické dálky jako pochopení souvztažností a perspektivy. To, a mnohem více je astrál, za života hmotného těla přístupný jen ne mnoha lidských bytostí, stručně, jen vyvoleným. Proč ? Hledat odpověď je těžké. Být nevyvolený je pro někoho urážkou jeho ega, být vyvolený je nálezem pokladu, který se neprezentuje okázalostí, něčím hmotným.

  Proto to očištění země od zla má aspekt působení astrálu. Lidé, jako hmotné bytosti na to nejsou sami, ale stačí jen málo a místo očištění od…., nastane opačný efekt, příklon k démonickým silám astrálu a jejich působení. Často i na jiných diskuzních fórech je nastolována otázka dobra a zla. Co je lidstvo lidstvem, v aspektu vědomého žití, je to neustálé hledání.

  A zdá se tedy, z mého odkazu na článek, že na odstraňování zla nejsme sami! Nezlehčuji však žádné síly opačné, které jsou pravým antilidstvem se svými projevy a nakonec, na lidech značně závislých. jejich „civilizace“ nejsou od nás vzdáleny nějak daleko, ale v různě hmotných vrstvách, tvořících propojený a navzájem podmíněný systém, ovlivňují nás a my je. Pro některého čtenáře to mohou být všechno nesmysly. Nejde však, v mé odpovědi na Vaši otázku, abych někoho přesvědčoval. Napsal jsem jen, jak a s jakými premisami se stavím k tomu, co článek v odkazu říká. Vlévání inspirace a síly pro poznávání světa Ducha je aktem ryze pozitivním. A aby to působení mělo lidský rozměr, nesmí podporovat světy vytvářené démonickými silami. Očistit zemi od zla je jen první krok.

  Tak jsem ten článek pochopil, tak to v několika větách objasňuji.

  A co vy, hurtaji, jak jste na tom v chápání článku z 1.apríla?.

  1. Dobrý deň.
   V prvom rade, ďakujem za odpoveď.

   V druhom rade, ja som autor skúmaného článku a udivilo ma, keď som odkaz na svoj článok našiel na tejto stránke.

   Takže môžem Vám povedať, aký bol autorský zámer. Mojou snahou bolo vytvoriť text, ktorý by integroval žánrové protiklady. Na jednej strane sú tu reprezentanti materializmu: Marx, Engels a Lenin. Títo sú premietnutí do vymyslených identít Marxiela, Engelsiela a Leniniela. Ich mená boli pozmenené podľa vzoru mien anjelov, aby pasovali do ezoterického žánru. Celkovým zámerom článku bolo čitateľa rozosmiať na základe vzniknutých protikladov. Protikladov ezoterického výkladu a narážok na historické osobnosti.

   Zdrojom humoru mal byť aj popis reprezentantov ekonomického liberalizmu: Misesa, Hayeka a Friedmana. Mierne tematicky oboznámený čitateľ narážky na charakteristiky jednotlivých osôb.

   Čo sa týka Vami rozvinutej metafyziky. Nemám dostatočné skúsenosti s astrálnou sférou, aby som si o nej utváral pojmové schémy. Možno máte pravdu, možno nie, neviem. Je veľmi veľa teórií o človeku, jeho jemnohmotných telách, pôsobení duchovných bytostí a podobne.

   Tematika dobra a zla je pre mňa taktiež veľmi dôležitá (a mätúca).

   A čo sa týka premeny sveta a ľudstva, sú len dva vážne problémy, ostatné sú podružné. V prvom rade je to ničenie životného prostredia a potom príjmová nerovnosť. Ostatné je dôsledok. A oba tieto problémy majú spoločný menovateľ: ekonomické usporiadanie (kapitalizmus). Mali by sme sa spoločne snažiť vytvoriť také ekonomické vzťahy, ktoré by neumožňovali vojny, hlad, biedu a zisky, nadbytok a plytvanie. Otázka viery, duchovného života a rozdelenia sfér je nepochybne existencionálne dôležitá, ale mali by sme venovať aj existenčným problém, ktoré ľudstvo trápia.

   S pozdravom

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference