mapa stránek || vyhledávání

Kain sa opäť chystá zabiť svojho brata Ábela

Kain sa opäť chystá zabiť svojho brata Ábela, ako tomu bolo už mnohokrát v ľudských dejinách a národy Európy mu v tom majú pomáhať. Ale, ako sa už ukázalo už aj za II .sv. vojny, je už „Ábel“ na to dobre pripravený a dokáže agresorovi zasadiť aj smrtiaci úder.

Kain se chystá zabít Ábela

Julius Schnorr von Carolsfeld (1794-1872) – Kain a Ábel, dřevoryt (1860)

Mali by sme si z našich dejín z toho vziať ponaučenie. Tu už nejde o dajaký spor ideológií, alebo náboženských dogiem, ale o všeľudské hodnoty, či sa máme ešte vôbec považovať za ľudské bytosti. Prestaňme kolaborovať so satanom, ktorý sa nám prihovára z našich médií riadenými tentoraz nie z fašistického Nemecka, ale z liberálneho, ale tiež podobného USA. Teraz už nejde iba o vojenskú alebo ekonomické nadvládu nad svetom v réžii NWO, ale o základné ľudské hodnoty, ktoré sa zaviazala dodržiavať aj vláda USA.

Tu je celý prejav českého katolíckeho kňaza Petra Piťha, ktorý predniesol v pražskej Katedrále sv. Víta u príležitosti deviateho výročia festivalu Mene Tekel:

Lidé, lidé,

Dovoluji si vás oslovit tímto nejvyšším možným titulem, protože člověk je obrazem Boha a je ozdoben výsostnými znaky: rozumem, svědomím a zodpovědností.

Sešli jsme se tu, abychom vzpomenuli obětí válek a totalitních režimů, zejména toho, který je nám historicky nejblíž. Dnešní pietní slavnost dostala jméno Mene Tekel. Tato tajemná slova se objevila na zdi paláce Nabukadnesorova syna, když hodoval a zneuctil posvátné nádoby odcizené z Jeruzalémského chrámu. Oznámila pád jeho říše, protože se nepoučil z příběhu vlastního otce.

Jsme přitom na místě, které je symbolem našich národních dějin. Je to chrám, který po staletí vznikal podle přesně stanoveného řádu a stal se ztělesněním ideálu, který vedl naše otce a dědy. Sama o sobě tato katedrála oním ideálem není, protože ten stojí vysoko nad ní směrem označeným odvážně vzpřímenými věžemi. Odtud k lidem promluvil Bůh. Slyšeli jsme jeho slova platná pro Izraelity v zajetí stejně jako pro stavitele tohoto chrámu. Jsou bolestně platná i dnes. Odtud k nám poslal svého Syna, Ježíše Krista, aby nám ukázal, kdo jsme. Že jsme lidé, jen lidé spěchající ke smrti. Ale také, aby nám zvěstoval, že ideálem člověka je být obrazem Boha. Podobat se Kristu. To je pravda života, celý jeho smysl – jít k tomuto ideálu.

Pokaždé tu někdo mluví. Dnes ten úkol připadl mně. Je mi úzko, protože mluvím před Vševědoucím, a uvědomuji si, že nestojím před vámi, ale před těmi, kdo pro tento ideál, pro pravdu života, byli schopni svůj pozemský život nasadit. Dělat to pro sebe by nedávalo smysl. Život se pokládá za druhé. Ti, na něž tu myslíme, to udělali kvůli nám. Je mi určeno promluvit. Zde jsem, abych konal, co mám konat.

Více než vzpomínat, je třeba se poučit. Ti, o nichž přemýšlíme, zemřeli především proto, že si lidé včas nepřipustili, že jsou ohroženi. Je třeba se poučit, neboť jsme opět ohroženi a opět si to nechceme přiznat. Říkáme: Žijeme v míru, přitom se bojuje, útočí a zabíjí. Ve své hlouposti a pýše poučujeme celý svět. Říkáme: Náboženské války jsou středověký nesmysl. Očekáváme, že všichni odhodí svého Boha, protože my jsme to udělali. Ale oni to neudělají, protože na nás vidí, kam to vede – naše kultura se rozpadá a vymíráme. Říkáme, že s nimi musíme vést dialog, ale oni nás nebudou poslouchat, protože chtějí mluvit o náboženství a my žádné nemáme, protože jsme nekonečně liberální. Říkáme, že si máme jeden druhého vážit, ale oni si nás vážit nemohou, protože oni jsou schopni pro svou pravdu položit život, ale my budeme ustupovat a podle jejich diktátu zakročíme proti každému, kdo se přizná ke znamení Kristova kříže. Říkají nám, že nejsme tolerantní, a mají pravdu, protože nejsme tolerantní ani k sobě navzájem. A nedejme se mýlit, naši politici se vůbec nezajímají o Islám, ale o petrolej a prodej obnošených zbraní. My jim to nemůžeme vytknout, neboť je sice máme za krátkozraké hlupáky, ale nesmíme to přiznat, protože jsme je zvolili. Navíc cítíme, že to jsou ti nejhodnější z nás, protože na slovo poslouchají jiné, kteří jim, sami bez tváře, odněkud nařizují. Tušíme, že odněkud, kde se hraje ruleta s fiktivními penězi, které ovšem někdy musí být podloženy naší prací, popřípadě životy.

Usilujeme o mír na Ukrajině, ale sami jsme připustili, aby byl ohrožen, a spěcháme se přiživit, protože nepřiznáme, že nejde ani o Ukrajince, ani o Rusy, ale opět o peníze a rovnováhy bank, které se rozkymácely jako lodě, když se zvednou vlny. Říkáme: musíme být silní, abychom uhájili mír, ale k čemu nám budou zbraně, když nemáme muže, kteří by je zvedli. Proč by to dělali, když nemají ideál? Ideál, za který by někdo byl ochoten zemřít. Jsme věru ubozí a směšní. Vzali jsme své oblasti vazebnost kultury a naše katedrály se hroutí a společenství lidí se mění v hromadu rozhádaných sobců. Ztratili jsme hodnotu a míru člověka, neboť je zcela logické, že když odhodíme své křesťanství a zbavíme se Boha, zbavíme se i člověka, protože přestaneme vědět, jak má vypadat. Jak si nás muslimové mohou vážit, když oni mají Boha a my žádného nemáme. A proč by se měli u nás chovat slušně a jednat s námi lidsky, když vidí, jak se chováme my k sobě navzájem. Hovoříme o míru, chceme ho bránit, ale sami ho nemáme. Ani v sobě, ani mezi sebou. Chceme zachránit spravedlnost, ale jen množíme zákazy. Jenže spravedlnost ani mír nikdo nezavede, protože vyrůstají ze slušnosti.

Vím, co teď nastane, co uslyším. Má slova narazí na zeď sobecké spokojenosti, která je jako křivé zrcadlo. Všechno překroutí. Kdybych řekl jakoukoli moudrost, ozvěnou se ke mně vrátí fráze prázdnější než žvást opilce. I kdybych přinesl přímo z fronty usmrcené dítě, ozve se jen lživý nářek představitelů elit, a to takový, jaký si bude přát ke všemu lhostejný dav, který je má znovu postavit do čela. Nikdo se nezvedne, aby se šel pokusit zachránit sourozence či matku toho dítěte. Ozvou se proti mně hlasy: Na co si hraješ? Nečárej čerty na zeď!…, až zazní protest: Ten blázen nakonec způsobí válku – umlčte ho! Ale já se hrozím toho, co si připravujeme a přivodíme. Našimi nepřáteli nejsou ani Arabové ani Ukrajinci ani Rusové a vůbec nikdo. Stačíme si sami, protože si nevážíme zákona života, zapomněli jsme, že život je láska a láska je oběť. Život bez nich nedává smysl. A to je, na co můžeme zahynout. Neměli bychom žádné nepřátele, kdybychom byli jako tato katedrála, poutáni k sobě pevným řádem, a byli bychom váženi a ctěni jako tvůrci. Jenže my nic nevytváříme, protože za sebe necháváme jedny pracovat a druhé myslet. Podle pokynů shora jen posunujeme dílo těch zdola. Nemáme proč žít. Jsme tu zbyteční. Kdybychom takoví nebyli a byli platnými lidmi, neodvážili by se nás nepřátelé ohrozit, protože bychom byli pevnější, než oni. Naší cestou je návrat k rozumu a jeho zkáznění a důsledné, věrohodné, hluboce žité křesťanství.

Nemohu mlčet. Byl jsem vyzván, abych promluvil před Bohem a mrtvými předky, a to ve chvíli, kdy se nás cizinci s úsměškem ptají: Co vy jste vlastně zač? Nemohu mluvit za druhé, ale odpovím za sebe, byť se chvěji:

Vyznávám, že jsem běloch, uznávám odlišnost lidských ras, a tudíž lidskou důstojnost všech, ale odmítám zčernat či zežloutnout a změnit proporci a barvu svých očí.

Jsem muž, který může zplodit, ale nemůže porodit dítě, a proto trvám na spořádané, trvající rodině, neboť je to základ společnosti a záruka výchovy. Trvám na tom, že muž a žena jsou odlišní ve stavbě těla i biologické funkci, že žena je slabší a vzácnější než muž, který ji má chránit, milovat a vážit si jí.

Jsem zatím zdravý a budu pomáhat nemocným, ale odmítnu fňukání slabochů, kteří se na nemoc jen vymlouvají.

Jsem zároveň bohatý i chudý. Svůj chléb si dosud vydělávám a mám ho dost, abych se podělil, ale odmítám živit lenochy. Mám mnohem méně než skutečně majetní, nezávidím jim a radoval bych se, kdyby svůj majetek užívali rozumně.

Jsem Evropan, protože jsem Čech. Narodil jsem se českým rodičům, vyrostl v české zemi a beru vážně bídu i slávu svého národa. Odmítám se rozplynout v bezduché uniformitě konzumní multikultury.

Jsem křesťan, uctivý k lidem jiného náboženství či názoru, a vím s určitostí, že se jimi budou řídit v celém svém jednání. Ale hlásím se pevně ke svému křesťanskému Bohu a řádu, který stanovil, protože je moudrý, spravedlivý a k lidem soucitný.

Jsem člověk, vděčný za své lidství a hrdý na svou tvář.

Jsem člověk, jmenuji se Petr Piťha a nejsem nějaké 361106/038 rodné číslo ani 37-22/015 identifikační číslo oprávnění, ani PIN ani VIPN ani jakékoli jiné číslo. Jsem člověk, protože mám svědomí a nesu zodpovědnost. Jsem člověk a jako člověk chci také zemřít. Amen.

Petr Piťha Zdroj: Arcibiskupství pražské, Našimi nepřáteli jsme my sami, 2.3.2015

 

Leonard Degon

hodnocení: 4.7
hlasů: 7
Tisk Tisk

135 komentářů

 1. Autor píše:

  …Jsem člověk a jako člověk chci také zemřít.

  Počúvaj, toto znie dosť trúfalo, ,,chcem zomrieť ako človek“.

  Ludia, teda človekovia umierajú na milion spôsobov, jedni sú za živa upalený v ohni očistenia, tí druhí roztrhaní granátom na franforce, iní v nemocnici, tí ďalší v sračkách v hospici, ako svine a nie ako ludia.

  Ktorú smrť si ako človek chceš vybrať?…

  A dá sa smrť vybrať, alebo vieš kde si ,,kúpiť“ dobrú smrť?

  Podla mňa je najkrajšia SMRŤ tá, ktorú si vyberiem JA , ja sám, keď už budemn cítiť, že som na obtiaž, a ked sračky podo mnou nemá kto odpratať a v nich sa nedôstojne povalujem..

  Že sú to rúhačské slová, ani náhodou, pretože smrť nie je vždy dôstojná, tak ako ani život niektorých človekov nie je dôstojný.

  A čo tak si spomenúť na slová o EUTANÁZII ?

  Podla mňa je to jeden z najhumánnejších spôsobov dôstojného odchodu z tohoto ,,slzavého údolia“, keď človeka má čakať už len nedôstojné skapínanie a čakanie na ,,humánne “ umieranie trvajúce, hodiny, dni, mesiace….

  Spomenieš si na tieto slová, keď to príde, pamätaj…

  1. Pane g.n.:
   Máte pravdu čo píšete, ale to sa týka IBA tej našej telesnej bytosti vyvinutej z DNA, ale nie tej duchovnej bytosti vyvinutej z našej nesmrtelnej podstaty (duše), ktorá žije zatiaľ v našich hrubohmotných pozemských telách, ale už aj v jemnohmotnom tele v ktorom bude prebývať vo svete lásky, svetla a pravdy u Boha. Tej našej telesnosti sa zbavíme možno tak, ako píšete, ale my žijeme pre to večné a nepominuteľné, ktoré sa v nás prejavuje svojou skutočnou ľudskosťou a práve o tu nás chce pripraviť ten pozemský a vojnychtivý démon zla, ktorý sa tak intenzívne šíri v našom mediálnom priestore. Tento satan, alebo antikrist sa domnieva, že ovládne ľudstvo, keď v ľuďoch zničí tú jeho duchovnú a božskú podstatu. V tom má plnú pravdu, že takto by sa mu to podarilo, ale zničiť dušu je nemožné! To dosvedčil aj samotný Ježiš…
   Pekný deň!

   1. Dobrý den, trošku vytrhnu z kontextu „….zničiť dušu je nemožné!….“
    a o to jde, nebát se výhrůžek,… a ať již tělo dopadne jakkoliv, to podstatné zůstává, láska nezmírá :-)
    I proto jsem si dovolila říci, nechť se aorta uzavře. Což ona ovšem neudělá, maximálně se vytvoří výduť…. Ale jde o to, postřehnout snahu o nahnání strachu, až zblbnutí a tím i o ovládnutí člověka.
    Ale jakmile najdu v jednání chybu, nebo něco, co není logické, v souladu s Vesmírným řádem, je jasné, že to ke mě nepatří a já se od toho mohu oprostit, být svobodná. Je to pořád dokola. A tu si mnohé ujasňujeme,…. a za to dík.
    Hezký den všem :-)

   2. Já bych se malinko se pokusil zareagovat mým názorem ohledně názoru pana Degona, že – duši zničit je nemožné…
    Osobně se přikláním k inkarnační teorii, kromě jiného, řkoucí, že duše nepoučitelné, ba ani karanténou v Prázdnotě trvající X životů v rámci „zásluh“, jsou umístěny do rozpadajích se Vesmírů a tam vyšumí do nenávratna…za svědka si neberu nikoho, ale líbí se mi a vnitřně doslova pasují, tyhle, třeba i pomálu fungující, Boží mlýny…

    1. Pane Zdenku, pokusím sa reagovať na Vašu pripomienku ohľadom môjho výroku, že „dušu zničiť je nemožné“. Možno zničiť všetko to, čo sa na dušu nalepí v tomto pozemskom živote (ego), ale samotná duša je ako voda, ktorá môže meniť svoje skupenstvo (ako voda) v plynnom stave pary sa zbavuje všetkých solí a takto očistená sa vracia spôť do svojej pôvodnej podoby (vody), aby napokon skončila v mori, kde splýva s ostatnými kvapkami (dažďa) do univerzálnej jednoty.
     Pôvodná duša môže splynúť s Bohom do jednoty, ale môže si tiež zachovať svoju jedinečnosť, ak Boh uzná takúto individualitu za hodnú jestvovania. Ja osobne považujem inkarnácie za mýtus vhodný pre ľudové vrstvy obyvateľstva, ktoré nedokážu pochopiť tajomstvo života a stvorenia.
     Pekný deň!

   3. Já bych se malinko se pokusil zareagovat mým názorem ohledně názoru pana Degona, že – duši zničit je nemožné…
    Osobně se přikláním k inkarnační teorii, kromě jiného, řkoucí, že duše nepoučitelné, ba ani karanténou v Prázdnotě trvající X životů v rámci „zásluh“, jsou umístěny do rozpadajících se Vesmírů a tam vyšumí do nenávratna…za svědka si neberu nikoho, ale líbí se mi a vnitřně doslova pasují, tyhle, třeba i pomálu fungující, Boží mlýny…

  2. Téměř dva a půl měsíce jsem tu na stránkách nebyl. Bývalý ministr školství Petr Piťha mne také svým projevem před týdnem oslovil a tak jen pár poznámek.

   Pane Gilgamešova Noho,

   autor nepíše, autor hovořil. Za svůj život jsem četl mnoho zaznamenaných vyřčených proslovů, malých i velkých, které sklidily i obrovský úspěch, a někdy až dojetí nad vyřčeným např. humanismem. A v nitru posluchače mohl vzniknout pocit, že ano, to je to nejsprávnější!

   Projevy se tvoří v různém zájmu, tedy mají různý obsah a cíl v působení i na emoce člověka. Člověk by se z historie měl již mnohokráte poučit o tom, co se dělo špatně a co tomu předcházelo. Že něco bylo řečeno, ale skutečnost pak byla jiná. Říci na půdě chrámu takto skvostná slova, která nyní čteme, ano, to jde. Obzvláště od člověka již moudrého. Uznávat za základ rodinu, ano, až na výjimky, a ne jistě malé, rodiny fungují, byť by se k tomu dalo dlouze debatovat. Ale pak je např. na Slovensku, údajně zemi s velkým počtem věřících, referendum, týkají se rodin a hle! Malá účast? Proč takový fundament nešli lidé více podpořit?

   V úvodní glose a apelu je zmíněn Kain a Ábel. První pozemský hřích prvních potomků, vyhnanců z Ráje. Je logické, že je třeba se tak opět vrátit k biblickému příběhu.

   V knize Genesis říká Hospodin-Bůh Adamovi……/protože jsi neuposlechl můj příkaz a poslechls svou ženu/…a jedl ze zakázaného stromu, země bude kvůli tobě zlořečená!

   Není mi známo, že by v celém Starém zákoně bylo toto „dědictví“ pro lidstvo nijak změněno, i když v jedné knize cítím značnou naději.

   A pak, v kapitole čtvrté Genesis, se píše:

   6: Hospodin tedy Kainovi řekl: „Proč se zlobíš? Proč máš zkřivenou tvář?
   7: Copak tě nepřijmu, když budeš jednat dobře? Když ale nebudeš jednat dobře, pak ve dveřích číhá hřích a dychtí po tobě. Ty ale máš nad ním panovat.“

   A když byl Ábel svým bratrem zabit, tak na dotaz kde je tvůj bratr odpoví vševědoucímu dokonce lží – nevím!

   My, lidé máme nad hříchem, který po nás dychtí, panovat – Bůh ale neříká že musíme. Dává nám svobodu volby. Co je to hřích? Není to jen to jasné zabití? Co značí pro člověka a jeho karmické zatížení další hříchy, jakými jsou např. lež, krádež, účast v korupci, pomlouvání, sobeckost, která vítězí nad obecně uznávanou lidskostí, pýcha, nenávist, zášť, podlézavost, bigotnost, zaslepenost, touha po slávě, povýšenost, lakomost, pokrytectví, smilstvo, lstivost a klamání, vznětlivost, kritizování, sekýrování, šikanování, hádavost, sprosté nadávání, touha uspokojovat své až animální chutě a závislosti, hněvivost, klevetění, neuctivost, netrpělivost, rvavost a vztek, zlomyslnost, chtivost, panovačnost?…….

   V osobním životě člověka by nemělo být problémem, aby se ten řídil svým svědomím. Ve svých rodinách, v zaměstnáních, v sousedských vztazích. Funguje to však vždy dobře?

   V Žalmu 82 je napsána určitá naděje, ale znovu i varování. Naděje k tomu si vzpomenout, kým vlastně člověk je, lépe, měl by být. Varování ale i pro ty, kteří zůstanou „jen“ lidmi.

   6: Ano, řekl jsem: Vy jste bohové,
   všichni jste Nejvyššího synové.
   7: Jakožto lidé ale zemřete,
   tak jako každý vůdce padnete!“

   Pokud zůstaneme lidmi, zemřeme? Naše cesta může být ale jiná – Cesta návratu – Cesta duchovního zrození se. A pak? Zemřeme sice jako lidé, v prach se obrátíme, ale naše Cesta pravého poznání je již zcela nová a vede duši jinou cestou. Alespoň pro mne je zcela dostatečně vyřčena naděje v starozákonní knize Job.

   Satan zkouší se souhlasem Boha Joba tak, že by žádný člověk bez pevné a opravdové víry k Bohu nemohl jeho „rány“ překonat. Bůh si je zřejmě jistý Jobovou oddaností a duchovní silou, proto ho těmto zkouškám vystaví.

   Nejprve však spoléhání se na lidský rozum – kapitola 34. / i některé předchozí i pak následující / :

   10 Ať mě slyší každý, kdo rozum má:
   Bůh přece nic zlého nedělá,
   Všemohoucímu je křivda vzdálená.
   11 Každému ovšem jeho skutky odplácí,
   chová se k lidem, jak si kdo zaslouží.
   12 Bůh v žádném případě nebude jednat zle,
   Všemohoucí nemůže právo převracet.
   13 Kdo mu asi svěřil zem?
   Kdo mu předal celý svět?
   14 Kdyby ho jen tak napadlo
   svůj dech, svého ducha odejmout,
   15 všechno živé by rázem pomřelo,
   lidstvo by se bylo do prachu vrátilo!
   16 Máš-li tedy rozum, poslouchej,
   na moje slova pozor dej:
   17 Jak by mohl vládnout ten, kdo právo nesnáší?
   Chceš snad Mocného a Spravedlivého odsoudit?
   18 Vždyť on i králi řekne: ‚Jsi ničemník!‘
   a šlechticům: ‚Vy zločinci!‘
   19 On ani knížatům nestraní,
   nestaví velmože před nuzáky –
   dílo jeho rukou jsou jeden jak druhý!
   20 Uprostřed noci náhle umírají,
   i mocní se zachvějí a musí pryč,
   odstraněni jsou bez lidské pomoci.
   21 Očima sleduje cesty všech lidí,
   každý jejich krok on dobře vidí.
   22 Není temnoty a není příšeří,
   kde by se zločinci před ním schovali.
   23 Bůh nemusí shromažďovat další důkazy,
   aby se k němu člověk na soud dostavil.
   24 Mocné rozdrtí bez ptaní,
   jiné pak dosadí místo nich.
   25 O jejich skutcích dobře ví,
   v noci je svrhne, a jsou zničeni.
   26 Ztrestá je za jejich zločiny
   veřejně a všem na očích. ……..a další, předchozí i pokračující verše. / Bůh však v Epilogu knihy říká, jak hoří hněvem nad touto a dalšími řečmi /

   V knize Job však promluví v samém závěru Bůh sám – viz.kapitola 38 a další…. . Kdo chce, najde si, přečte si, zamyslí se. Tam je to /pro mne / jednoznačné.

   A na závěr této knihy?
   Upřímný Job říká Bohu – kapitola 42.

   Dosud jsem o tobě jen slýchal
   1 Job na to Hospodinu řekl:
   2 „Uznávám, že jsi všemocný
   a že nic nepřekazí tvé úmysly.
   3 Ptal ses: ‚Kdo to zastírá mé záměry,
   a přitom nemá poznání?‘
   Ano, mluvil jsem, o čem jsem neměl ponětí,
   o tajemstvích, jež jsou nad mé chápání.
   4 Řekl jsi: ‚Poslouchej a já promluvím,
   budu se tě ptát a ty mě poučíš.‘
   5 Dosud jsem o tobě jen slýchal pověsti,
   teď tě však na vlastní oči spatřuji.
   6 Proto se pokořuji –
   v prachu a popelu činím pokání!“

   Ano, pokora a pokání, to je / pro někoho / pravá cesta!
   Je proto dobré, že jazykem dneška k nám mluví takoví lidé, jako je Petr Piťha.
   A na druhé straně řečnická otázka – je pokora a pokání v dnešních některých politicích, co by reprezentantech a vůdcích svých národů?

   Venda

   1. Katolický kněz Petr Piťha myslí pravdivě, má cit pro spravedlnost. A protože není závislý na světské moci, jako např. jeho „nadřízený“ Duka, mluvil od srdce a jeho myšlenky přijali kladně především ti, kteří cítí současnou nespravedlnost světa.

    Ano, člověk je denně vystavován mnoha pokušením a je na jeho vyspělosti, jak se k problémům světa postaví. I já cítím z knihy Job obrovskou naději – ustát zkoušky, nepodléhat v duchu při prvních, druhých…dalších obtížích, které plynou z nástrah tohoto světa. Vždyť o tom je život.

    Průřez:
    http://www.jobovazvest.cz/jobova-zvest

    Líbí se mi, jak v knize Job Bůh smete všechny ty řeči v EPILOGU :

    7 Když Hospodin domluvil tato slova k Jobovi, promluvil k Elifazovi Temanskému: „Hořím hněvem proti tobě a tvým dvěma přátelům, protože jste o mně nemluvili pravdivě jako můj služebník Job.

    Když ještě říká v předchozí kapitole 38:
    BOHU TVÁŘÍ V TVÁŘ

    Kdo to zatemňuje mé záměry?
    1 Vtom Hospodin promluvil k Jobovi z vichru:
    2„Kdo to zatemňuje mé záměry řečmi, v nichž není poznání?

    Petr Piťha měl, co by ministr školství, i skvělý projev ke školství, k výchově s názvem “ Velká iluze českého školství“ VŘELE DOPORUČUJI
    http://stolzova.deml.cz/view.php?cisloclanku=2008041701

    1. Pane Studente: Som rád, že ste tu dal odkaz na (http://www.jobovazvest.cz/jobova-zvest) analýzu Jobovej knihy, ale tu je trebe podotknúť, že tá kniha nemá svoje pramene v židovstve, ale v dávnom Egypte, kde jestvovala v literárnej predlohe „O mužovi sklamaného životom“, ktorý nám poskytol vo svojej knihe „Výbor ze starší literatury egyptské“(1947, str.68) egyptolog F. Lexa a tam ten optimistický biblický záver v duchu „heppy endu“ chýba. Tam to nie je dialog človeka s Bohom, ale so svojou dušou a končí súhlasom duše s odchodom tohoto človeka na druhý svet.
     Tí, ktorí nás chcú presvedčiť o správnosti ideológie a zámerov vlády USA o NWO, že konajú s poverenia Boha obhajujú vraždu Ábela Kainom ako historickú nevyhnutnosť, ale v skutočnosti je to iba zúfalá obrana psychopata, ako o tom už písal aj Dr. Kevin Barrett v článku „Soumrak psychopatú“ na http://na-severu.blogspot.com/2008/09/soumrak-psychopat.html.
     Tento rok si pripomíname okrúhle výročie použitia jadrových zbraní proti civilnému obyvateľstvu v Japonsku. To bol tiež šialený skutok psychopata, ktorý nemožno ničím ospravedlniť a niekto za to nesie aj zodpovednosť. Kto je schopný takéhoto činu je schopný vyvolať aj daľšiu svetovú vojnu s apokalyptickým následkom.
     Súčasný „Ábel“ však už nie je bezpranný a dokáže sa agresorovi aj ubrániť a zasadiť mu aj smrteľný úder…

    2. Díky za reakci, pane Degone.

     Odkaz jsem dal jako zkrácenou alternativu. Tuším, že někteří diskutující příliš nečtou a nechtějí se seznámit s obsáhlými myšlenkami knihy Job. Fakt je, že jsem reagoval na Vendu a jeho určitý rozbor, od Genesis, přes jeden Žalm ke knize Job a nehledal jsem knihu egyptologa, jako nějakou alternativu k Bibli, když knihu Job považuji za její součást. Je v ní k hledání odpovědi na otázku opravdového lidského utrpení /proč?/ a hledání smyslu života vůbec. Alespoň pro mne.

     Ke knize Genesis a prvnímu hříchů Kaina.
     Pro mne je faktem, že Adam a Eva a jejich potomci, tedy duše člověka rodící se do fyzických těl a následných dalších a dalších pokolení, musela někdy v tomto „novém“ duálním světě začít s hříchy. Proč by jinak v Genesis vyřkl Bůh /verš 21/, že člověk zná tajemství dobra i zla. Musel a nadále musí si tím člověk procházet – je to jeho lidská setba hříchů a sklizeň plodů jako odplaty. O čem by pak Bible v těch stovkách dalších stran po prvních kapitolách Genesis byla? Je opravdu plná násilí, vražd, zabíjení, smilstva, krádeží.., prostě hříchů.

     Necítím se nijak oprávněn řešit dnešní politiku. I ona bude v důsledcích tím, co sklidí lidstvo /možná jen jeho část/ jako svoji úrodu. S tím asi nic nenadělám?

     Ale proslov pana Piťhy se mi velmi líbí.

     Dovolím si Vás na něco optat. Mám pocit, že pan Staněk napsal tyto věty Vám „Pěkný článek i PiŤhův projev, není koupený jako jiní. Z Gilgamešovy bolavé nohy a spolku zuřících dialektiků si nic nedělejte.“

     Jak a ke komu byste prosím chápal jeho doporučení = označení spolku zuřících dialektiků v diskuzi k tomuto článku? Přiznám se, že tu žádnou zuřivost nevidím. Asi jsem tu moc krátkou dobu. Proč se ptám Vás? Získal jsem tu zkušenost, že pan Staněk moc neodpovídá – pod jeho příspěvky.

     Díky

 2. Presne, človek by sa nemal obmedziť iba na svoju telesnú schránku, ale mal by sa kriticky pozrieť na svoj život z vyššej perspektívy. Keby som sa mala vyjadriť k eutanázii,občas som sa touto otázkou zapodievala, ako by som reagovala keby som bola v koži niekoho XY na vozíku, po porážke atď. Inak o tejto téme uvažuje zdravý a inak chorý človek. Mali by sme si však uvedomiť, že pre niečo sme sa na našej Zemičke narodili, každý sa narodil tam kde sa mal narodiť , odskáče si čo si mal odskákať, stretol a stretáva ľudí ktorých mal stretnúť. N ič sa nikomu neodpustí ani keby to chcel nejakým spôsobom urýchliť a už mať za sebou. Na druhej strane ľudia ktorí sa starajú o ťažko chorých hlavne bez nároku na finančnú odmenu si potrebujú vyžehliť niečo čo spáchali v minulosti, my však z našej žabomyšej pozície to vnímame všetko inak, často naopak…

 3. Anonymná zaujímavo rozjíma :

  …Keby som sa mala vyjadriť k eutanázii,občas som sa touto otázkou zapodievala, ako by som reagovala keby som bola v koži niekoho XY na vozíku, po porážke atď. Inak o tejto téme uvažuje zdravý a inak chorý človek…

  Vidíš ten rozdiel, ja som zatial, možno fyzicky zdravý, duševne ,,neviem posúdiť“, podla niektorých zombík , ale mám rozum a zaujímam sa aj o to, čo bude, ak to zrazu sekne. Čo potom? Skapínať a držať sa ,,života“ ako topiaci sa slamky?

  Určite NIE !! A čo tada , keď v lekárni ešte nedostať ,,Balíček šťastia“…

  Preto Cirkev svojou demagógiou zavadzia reálnemu životu a mala by ako zločinecká organizácia ,,BYŤ vyhubená“ , ako nacizmus po druhej svetovej.

  Nejde len o fyzickú likvidáciu jej prisluhovačov, to už absolvoval Josif Visarionovič , ale poukázovaním na ZLO, ktoré Cirkev páchala a pácha na duševných obmedzencoch – teda ,,veriacich“.

  Aj stanovisko cirkvi k eutanázii je zločinecký názor , reprezentovaný pár degenerátmi, ktorí keď zostarnú, budú obskakovaní sestrami a bratmi, až kým ich ,,poblúdené duše“ aj tak neskončia v TEMNE – v Ničote, pretože Peklo, Nebo, Očistec, to sú ich zločinecké vynálezy. Za všetkým je cirkevný biznis .Už viac ako 2000 rokov..

  Mne osobne by boli ukradnutí aj s ich Hospodinom – NZHV , ale sú ako pijavice, skoro ako ich rakovinový preparát – Jehovisti. Pomaly mi zalezú aj do postele …

  Tak nám Pinokio pomáhaj !!!

  1. g.n. aj keď debata o eutanázii nie je veľmi vhodná na internetovú diskusiu, zareagujem. Niektoré krajiny majú eutanáziu povolenú napr. Holandsko, Belgicko, pár krajín povoľuje tzv. pasívnu eutanáziu, čiže lekári nepredlžujú utrpenie človeka a odpoja ho od prístrojov, s tým by súhlasil aj Hospodin…“Balíček šťastia“ nepredávajú nikde, vždy musí byť k tomu nejaký anjel smrti . Keby aj prebehlo referendum na takúto tému, bolo by neplatné, pretože zdraví by k urnám neprišli, (ich sa táto téma netýka) a chorí ktorí by chceli schválenie eutanázie už k urnám prísť nevládzu.
   Veselšia je téma o jehovistoch, ktorú si nadhodil, nestoja len na námestiach ale chodia až do domu varovať. NAposledy ma jeden varoval v nedeľu v čase obeda, radím zobrať strážnu vežu,hodíť do koša, a oni sú spokojní že spravili dobrý skutok :-) Neviem prečo by Ti mala nejaká mladá jehovistka prekážať v posteli? Znovu sme mimo tému Hledání světla, čo už, tu Světlo aj tak nenájdem.

   1. Anonymná, píšete :
    „g.n. aj keď debata o eutanázii nie je veľmi vhodná na internetovú diskusiu,…“

    Proč není debata vhodná pro internetovou diskuzi?
    Díky

    1. Ľudia sa radšej vyhýbajú takýmto otázkam, ktoré sa týkajú potencionálne každého. Som zvedavá či zaujmeš k tejto téme konkrétny postoj.

    2. Proč se vyhýbat otázkám a nejen otázkám, ale i hledáním odpovědí na něco, co jednou musí stejně přijít, jako jediná jistota. Smrt!! Konec fyzického těla, možná i představa mého rozkladu v rakvi či žáru kremace a přeměny na popel? Co je na tom
     divného? A že se lidé vyhýbají? Mluvit o tom vůbec nemusí, stejně to neodvratně přijde.
     Nemám dnes mnoho času, ale „listoval“ jsem v článcích různých zdejších autorů a něco již tu bylo napsáno dříve. Po víkendu se k tomu mohu vrátit.

    3. J.A.P, trochu si okecal a vyhol si sa pôvodnej otázke aký máš názor na eutanáziu, nemusíš nikde „listovať“ ja nechcem vedieť názor iných ale Tvoj. Keby si bol poslancom a prejednával by sa takýto zákon hlasoval by si za alebo proti …V Čechách sa už na túto tému diskutuje viac, u nás je ešte tabu. Tu sa riešia zatiaľ lesbičky a gejovia a ich sobáše .

    4. Naozaj, byl jsem přes víkend mimo internet. Mimochodem, příroda je příroda.

     Eutanazie?
     Nejprve ten dotaz na hypotetické hlasování a já jsem jako poslanec.
     Neuznávám kdyby, ale prosím, hlasoval bych proti.

     A moje kdyby. Kdyby se člověk mohl svobodně rozhodnout podle své vůle a s plným vědomím, s jakým zdravím, do jaké rodiny, jaké matce se narodí, do jakých vztahů a podmínek, byl by můj pohled možná jiný. Ale to je to kdyby.

     Někteří lidé /nevím jak Vy?/ nevěří na život před životem, na vývoj duše, na karmu, na reinkarnaci. / to podstatné jsem vynechal/

     Žijí s vědomím, že se sem rodí jen jednou a chtěli by tak užívat svůj život naprosto bezproblémově. Mít pevné zdraví / i když ve věku již plné zodpovědnosti kouří, chlastají, přežírají se, berou drogy, stresují se, vědomě si škodí…../, potom určité bohatství = zabezpečení pro co nejpohodlnější světský život a když /náhodou/ onemocní, tak to ukončit i před „vypršením času“, protože ta nemoc bolí. Ale tak to není. PODLE MNE.

     A jak Vy byste hlasovala a jaký máte na eutanazii názor?

    5. J.A.P, som toho názoru, že za závislosťami ako je alkohol, drogy, prejedanie atď . sa vždy skrýva psychická príčina, frustrácia, nezvládanie niečoho v živote a únik od všetkého , dočasné zabudnutie na problémy . Po čase sa zákonite pridajú aj choroby telesné a už sa v tom človek vezie…Pokial ide o eutanáziu, viem si predstaviť že keď ľudia trpia vo veľkých bolestiach, chceli by to mať už „za sebou“ Často krát to vyriešia po svojom. Keď by sa o niečom takom rozhodovalo mala byť na takéto rozhodnutie hranica dospelosti a prísne určené pravidlá. Nie aby mohli takto za seba rozhodovať 12- ročné deti , tak ako v Belgicku. Nedávno som začula v správach, že o eutanáziu požiadalo 12 ročné dieťa. Za takýto zákon už z pohľadu matky by som určite nehlasovala.

 4. Pěkný článek i PiŤhův projev, není koupený jako jiní. Z Gilgamešovy bolavé nohy a spolku zuřících dialektiků si nic nedělejte.

  1. Zeptám se i Vás, pane Staňku.

   Jaký spolek zuřících dialektiků máte, v diskuzi pod tímto článkem, na mysli?

   Díky

   1. Ptal jsem se Vás minulý týden (11.3. v 13:18) na Váš názor na zřejmé doporučení pro Vás od pana Staňka, který použil větu:“Z Gilgamešovy bolavé nohy a spolku zuřících dialektiků si nic nedělejte.“ Myslím totiž, že jeho chvála „Pěkný článek i PiŤhův projev,…..“ pod Vaším přínosným úvodem a zkopírovaným skvělým projevem pana Piťhy byla určena Vám. A jak jsem předpokládal, Mr.Staněk na můj dotaz přímo na něj neodpovídá.

    Vy se mi tu jevíte jako velmi přínosný a slušný diskutující, a proto jsem se
    podíval, kdo tu před časem uveřejnění příspěvku pana Staňka ( 10.30 ve 20:48 ) diskutoval a zamyslel jsem se, kdo by mohl být tím spolkem a nebo jedincem, zuřícím dialektikem. Pro pořádek uvádím, že před vstupem pana Staňka diskutovali, mimo bolavou Gilgamešovu Nohu ještě Matka, Venda a Anonymná.

    Cítíte v nich ten „spolek zuřících dialektiků“ a nebo některého jednotlivce? Díky, pokud sdělíte svůj pohled. Přiznám se, že studuji psychologii a Váš názor by mne zajímal.

    1. Pane Studente: Ja Vás chápem, že ako študent psychológie Vás zaujíma psychologický profil diskutujúcich a že by ste si ich rád zaradil do určitých všeobecných kategórii, ale ono je to s ľuďmi trochu zložitejšie. Pan Staněk ten svoj výrok myslel všeobecne a nie konkrétne. Ľudské motivácie a zmýšľanie sú dosť neprehľadné, ako sa to ukazuje aj u g.n. ktorý si myslí, že uvažuje pragmaticky, ale jeho materializmus (popieranie Stvoriteľa a posmrtného života) je možné posudzovať aj ako fanatizmus, lebo aj to je viera (že nejestvujú).
     Želám jasnú hlavu a úspech v štúdiu!

    2. Když někdo / p.Staněk / napíše někomu, a tady musím vyslouvit souhlas s tím, jak to cítí Student, tedy že to bylo určeno Vám – autorovi, myšlenku a doporučení, že si z Gilgamešovy bolavé nohy a spolku zuřících dialektiků nemáte nic dělat a podívám se na co a na jaké projevy p.Staněk pod Vaším příspěvkem reagoval, tak mi to přijde dosti podivné.

     Asi ale znáte pana Staňka delší dobu a tedy Vašemu vysvětlení, že pan Staněk ten svůj výrok myslel všeobecně a ne konkrétně, věříte.

     Dát však navíc člověku, který tu píše po nickem Gilgamešova Noha přívlastek bolavá a ty ostatní diskutující nazvat spolkem zuřících dialektiků, je jistá a konkrétní reakce na příspěvky pod Vaším článkem „Kain se opět…..atd.“.

     Pana Staňka neznám. Samozřejmě, že by se mohl vyjádřit on, jako autor ???? Ale třeba je to takový mladý chalan, který si jen nevidí do úst.

    3. Já jsem si dosud vážil, že diskuze pod články je tu vedena korektně a slušně.
     Reakce pana Staněka v samém začátku diskuze je ještě v mnou vnímané normě.
     Pochvalně se zmínil k projevu kněze pana Piťhy. Ten m.j. ve svém projevu řekl, že :“ Jsem křesťan, uctivý k lidem jiného náboženství či názoru, a vím s určitostí, že se jimi budou řídit v celém svém jednání.“

     Na adresu pana Staňka snad jen můj krátce vyjádřený názor – ke knězi Piťhovi máte ještě daleko a uctivost? Ta Vám zřejmě chybí.

     Každý jsme v něčem jiný, každý má jinou výchovu. Spolek nějakých zuřících lidí jsem tu fakt nenašel.

     Nevím ale, proč Student vznáší dotazy na pana Degona? Projev sem sice přinesl, krátce ho uvedl, to je pravda, ale nezodpovídá za úroveň jiných diskutujících a jejich výpady.

     Pro všechny – zkuste se projít hodinku na jarním slunci a na Staňka zapomeňme.

    4. Pane J.A.P., možná tu dlouho nepůsobíte, ale zde diskuze korektně a slušně vedeny opravdu nebyly, útočilo se, uráželo se. Že by se to teď zlepšilo? Nevím, nahlížím sem jen sporadicky. Zdejší dlouhodobé nápravě nevěřím.

    5. Chodím sem, pane Olivere, až od letošního ledna. Zatím se tu nikdo nijak neuráží. Nebo mi něco za ty dva měsíce uniklo?
     Pravdou je, že někteří autoři, když jsou osloveni – tázáni na něco, nekomunikují. Ale oni možná dali jen souhlas k překopírování příspěvků sem a reakce si přečtou, ale neodpovídají. / pan Šupa např./ To je však každého věc, každý má nějaký přístup. Útoky, urážky, to zde fakt necítím.

    6. Nó, přiznávám bez mučení, že z hlediska psychologa, či psychiatra (tedy být jím já), dám si svěrací kazajku, náplast na pusu, dřevěnou paličkou uspat,…. Přinejmenším. Uvidím, kam se ještě dostanu. :-(

  2. Z Wikipedie:
   „Výraz „dialektika“ znamenal původně umění rozhovoru či diskuse, kde se střídají tvrzení a námitky, podepřené racionálními argumenty. Cílem takového rozhovoru je přiblížit se pravému poznání tím, že účastníci si navzájem vyvracejí nesprávná, neobhajitelná mínění. „Umění“ spočívá v tom, že každý účastník musí správně pochopit smysl tvrzení a odpovídat na ně v souladu s pravidly logiky.“

   Pane Staňku, nevím co máte proti dialektice.

 5. Anonymná píše :

  ….Keby aj prebehlo referendum na takúto tému, bolo by neplatné, pretože zdraví by k urnám neprišli, (ich sa táto téma netýka) a chorí ktorí by chceli schválenie eutanázie už k urnám prísť nevládzu….

  Žial náboženskí dogmatici domýšlajú max. 1 deň vopred. A zbabelosť, ktorá vyplýva z náboženských kecov zločincov v sutanách je tak hlboko zažratá v dušiach obyčajných ludkov, že je až neskutočná.

  Ani tých zdravých okrem momentálneho ,,blaha“ nezaujíma nič. Až potom začnú ,,šablovať“, keď sa dostanú do ktorejkolvek ,,podvyživenej nemocnice“ v SR, kde si musia pacienti doniesť aj toaleťák.

  Ale , každému asi TO, ako si ustelie, do takého ,,hovna“ si ulahne…

  No neviem, ako vo Vašich končinách, ale u nás sú Jehovisti , myslým južne od Waršavy hlavne ,,nemenštruózne“ čiže prestárle ženy,sem tam starí trotlovia , ktorým už vysychá to oné – myslým tú hromadu lajna, čo im v dutinách hláv ostalo.

  Ja len nepochopím ich motiváciu, že by to boli prachy, alebo ISTOTA na druhom svete?

  Istota čoho?

  Teraz si vystačím aj sám, nechcem pomoc Ponokia…

  1. g.n. si predstav že u nás skoro na čiare Slovensko-Českej boli asi pred pol rokom dve Jehovistky mladé kočky, vyzerali ako poisťovacie agentky, myslela som že mi chcú ponúknuť super výhodnú poistku?:-) Ale oni ma sofistikovane varovali pred blížiacim sa koncom sveta že všetko dôležité ako sa ešte zachrániť si vraj nájdem na nejakej web. stránke. Tušila som o čo ide a môj tušák ma ako obyčajne nesklamal:-)Neviem či to robia dobrovoľne z vlastného presvedčenia alebo na príkaz nejakého vodcu v svojej komunite…

 6. Cituji:

  Zlý čaroděj

  Když začne duchovní, terapeut, guru nebo léčitel věřit ve svou vlastní moc,je na tom bledě. Když přijme za svou tu uctivou představu, kterou do něholidé promítají, začne to s ním jít z kopce. Pokud duchovní vůdce nevnímá sám sebe dostatečně silně jako pouhý pokorný nástroj něčeho, jestliže seon sám nepodrobuje moudrému duchovnímu vedení, pak je to možná vůbec nejnebezpečnější archetyp.
  Jak se vůbec zachází s oděním duchovní moci? Upřímně řečeno, moc lidí toneumí. Dělá to z nich domýšlivé nadutce a uvádí je to ve spojitost s bohy.„Obchodem se svatými věcmi“ se kdysi nazýval nechvalně známý hřích svatokupectví, což vždy bylo a je velké pokušení pro náboženského profesionála. Mám upřímný soucit s těmi, kteří v posledních letech
  takovému pokušení podlehli.
  Pokud nevycházíte ze silné tradice správného duchovního vedení (myslím vedení jako takového), téměř nevyhnutelněpodlehnete klamným představám a dětinské touze po velkoleposti. Když se oblékáme do zvláštních rouch, koledujeme si přesně o takovou představu.Můžeme onu sílu využít k léčení, k odpouštění, k chvále, k slavení svatých tajemství. Ale také ji můžeme velmi snadno použít k vytváření pouhých představ, a vyhnout se tak tomu podstatnému. Vždy se snažím biskupům a kněžím zdůraznit, že mají být opatrní a obezřetní, když se oblékají do obřadních rouch a nasazují si mitry. To je samo o sobě v pořádku, ale měli by si být jisti, že je nějaké místo, kde si je budou moci v klidu zase sundat – a upřímní přátelé jim budou moci bez obav říct: „To byly ale kecy“.

  Závislost

  Když už se milovník nemůže sám radovat, začne vytvářet okamžité a umělé požitky.Když je milovník potlačen, schová se pod povrch a začne si libovat v tajemných a často zničujících potěšeních. Když je odmítnut, stáhne se do negativity, cynismu a sebedestrukce. Bez svěžesti a líbeznosti milovníka nestojí životopravdu za nic. Obvyklou náhradou je uchýlení se k určitým vzorcům: vzorcům pořádku, chladné povinnosti, zdánlivé kontroly, vzorcům myšlení (posedlost), pocitů (hysterie), hromadění a chránění si nahromaděného (paranoia) a ke vzorcům okamžitého uspokojení, jako jsou alkohol, drogy,
  nakupování, promiskuita nebo přejídání. Tímto způsobem se milovník posouvá k narcismu a stará se jen o sebe, protože cítí, že se o něj nikdo nezajímá, ani sám život.

  Je zřejmé, že naše společnost spadá velkou měrou právě do této kategorie.Jsme zranění rádoby milovníci. Bylo nám slíbeno něco, co se nestalo,a my postrádáme kulturní disciplínu a zábrany, které by nás uchránilyod dlouhého pádu dolů. Programů léčení závislostí bude narůstat co do počtu,potřebnosti a účinnosti. Pojmenovaly podobu hříchu lépe než současná církev, která stále nevidí žádnou souvislost mezi potlačováním archetypu milovníka a širokým výskytem závislosti. Kdybychom zastávali pozitivnější a propojenější postoj k požitkům, sexualitě a tělesnosti, pravděpodobně bychom se vyhnuli
  přehnaně destruktivní reakci, kterou zažíváme v dnešní době.
  „Odmítnutý bůh se obyčejně vrací jako démon.“

  * * *
  Tyto odlišné podoby mužskosti nás oslovují v různém věku různě. Podle mého názoru neexistuje žádný správný vzorec ani nadřazený archetyp. Důležité je, že je ctíme všechny dohromady a každý zvlášť, když se objeví v našich přátelských vztazích a okouzleních. Obvykle je tu jeden archetyp, s nímž jsme silně ztotožnění, a jeden, jemuž nedůvěřujeme nebo ho dokonce v sobě zapíráme. Často tak drží klíč k naší celistvosti. Například David byl zcela jasně král, bojovník a milovník. Avšak dokud nepřijal proroka či mudrce
  Nátana, nebyl celistvý, a byl dokonce nebezpečný sobě i druhým.Důležité je, abychom zůstali na cestě a nechali čtyři části naší duše, abyse vzájemně regulovaly a vyrovnávaly jedna s druhou. Pokud se budeme ztotožňovat příliš dlouho jen s jednou částí, pravděpodobně se posuneme směrem k její temnější stránce. Jinými slovy, pokud jste jenom král, bez účasti bojovníka, milovníka a mudrce, brzy z vás bude špatný král. Jestliže jste jen milovník a nemáte ponětí o teritoriu krále nebo bojovníka, brzy se
  stanete závislým. A jestliže jste jen bojovník, bez odstínu mudrce,pravděpodobně skončíte jako terorista nebo fanatik.
  (Z knihy: Cesta divokého muže – Úvahy o mužské spiritualitě )
  ——————————
  k článku:
  „Když ti, co vás vedou, vám řeknou: „Pohleďte, království je v nebi“, tak tam budou ptáci nebeští před vámi. Když vám řeknou: „Je v moři“, předejdou vás ryby. Uvnitř ve vás je království a vně vás. Když poznáte sebe, budete poznáni a uvědomíte si, že jste dětmi živého Boha. Jestliže však sami sebe nepoznáte, pak přebýváte v bídě a jste bídou.“

  „Není zdravý způsob, jak žít v nezdravé společnosti“
  „Člověk s materiálním bohatstvím, ani ten, který má bohaté znalosti a víru, nikdy nepozná nic jiného než tmu a bude šířit nepokoj a utrpení.“
  „Ctnostný člověk je spravedlivý a ten nikdy nemůže pochopit, co je to Pravda.“(Jiddu)

  PS:Satan,ďábel-to je personifikace zla(chudoby srdce),které je v každém člověku.Tedy
  i ve Vás pán Degon,jako i u Petra Piťhy a všech.Můžete to popírat třeba do skonání světa,
  je to o vás.Kain je vaše falešné ego a jestli si toho nejste vědom,tak ho stěží porazíte.
  „Maska“ ještě nikam nikoho nedovedly,zato upřímnost ano.

 7. Z proslovu pana Piťhy :
  Jsem muž, který může zplodit, ale nemůže porodit dítě, a proto trvám na spořádané, trvající rodině, neboť je to základ společnosti a záruka výchovy. Trvám na tom, že muž a žena jsou odlišní ve stavbě těla i biologické funkci, že žena je slabší a vzácnější než muž, který ji má chránit, milovat a vážit si jí.

  Doplňující odkaz na film, který však ukazuje určitou zvrácenost světa. Že by naše pokročilá civilizace?

  Ale i to zde, v doložitelném vývoji lidstva již také bylo, ne?

  Kniha Leviticus:

  kapitola 18:
  6Nikdo nesmí pohlavně obcovat s žádnou svou pokrevní příbuznou. Já jsem Hospodin.
  7Nezostuzuj svého otce tím, že bys obcoval se svou matkou. Je to tvá matka, nesmíš s ní obcovat!
  8Neobcuj ani s jinou manželkou svého otce. Zostudil bys tím svého otce!
  9Neobcuj se svou sestrou. Ať je to dcera tvého otce nebo tvé matky, ať je zplozená ve tvé rodině nebo mimo ni, nesmíš s ní obcovat!
  10Neobcuj se svou vnučkou. Je to dcera tvého syna nebo tvé dcery, nesmíš s ní obcovat. Zostudil bys sám sebe!
  11Neobcuj s dcerou manželky svého otce. Je jako zplozená tvým otcem, je tvojí sestrou, nesmíš s ní obcovat!
  12Neobcuj se sestrou svého otce. Je pokrevní příbuznou tvého otce!
  13Neobcuj se sestrou své matky. Je přece pokrevní příbuznou tvé matky!
  14Nezostuzuj bratra svého otce tím, že bys obcoval s jeho manželkou. Je to tvá teta!
  15Neobcuj se svou snachou. Je to manželka tvého syna, nesmíš s ní obcovat!
  16Neobcuj s manželkou svého bratra. Zostudil bys svého bratra!
  17Neobcuj se ženou a její dcerou. Neber si ani její vnučku, abys s ní obcoval, ať už je to dcera jejího syna nebo její dcery. Jsou si pokrevně příbuzné, je to zvrhlost!
  18Neber si ženu i s její sestrou. Trápil bys jednu, když bys za jejího života obcoval s tou druhou.
  19Nesmíš pohlavně obcovat se ženou během nečistoty jejího krvácení.
  20Nesmíš obcovat s manželkou svého bližního, a tak se s ní poskvrňovat.
  21Nedovol, aby někdo z tvých potomků byl obětován Molochovi – znesvětil bys tak jméno svého Boha. Já jsem Hospodin.
  22Nesmíš obcovat s mužem jako se ženou, je to ohavnost!
  23Nesmíš obcovat se žádným zvířetem, a tak se jím poskvrňovat. Ani žena se nepoddá zvířeti, aby se s ní pářilo. Je to zvrácenost!

  kapitola 20:
  13Kdokoli by obcoval s mužem jako se ženou, oba spáchali ohavnost. Musejí zemřít – jejich krev ať padne na ně!
  14Kdokoli by si vzal ženu i její matku, je to zvrhlost. Ať ho spolu s nimi upálí – zvrhlost ve svém středu netrpte!
  15Kdokoli by obcoval se zvířetem, musí zemřít. Rovněž to zvíře zabijte.
  16Kdyby žena přistoupila ke zvířeti, aby se s ní pářilo, pak tu ženu i zvíře zabij. Musejí zemřít – jejich krev ať padne na ně!
  17Kdokoli by vzal svou sestru, ať už dceru svého otce nebo své matky, a obcoval s ní a ona s ním, je to hanebnost. Musí být zavrženi před očima synů svého lidu. Obcoval se svou sestrou – ponese za to vinu.
  18Kdokoli by spal se ženou při jejím krvácení a obcoval by s ní, takový obnažil její krvácení a ona to dovolila. Oba ať jsou vyvrženi ze svého lidu.
  19Neobcuj se sestrou své matky nebo otce. Takový zostudil svou pokrevní příbuznou – oba ponesou svou vinu.
  20Kdokoli by spal se svou tetou, zostudil svého strýce. Oba ponesou svůj hřích – zemřou bezdětní.
  21Kdokoli by si vzal manželku svého bratra, je to nepřístojnost. Zostudil svého bratra – budou bezdětní.

  Kniha Deuteronomium
  kapitola 22: 5 Žena se nesmí oblékat jako muž ani muž jako žena. Kdokoli to dělá, je Hospodinu, tvému Bohu, ohavný!
  kapitola 23: 18 Mezi dcerami Izraele ať není žádná prostitutka a mezi syny Izraele žádný prostitut. 19 Odměnu té coury ani mzdu toho psa nesmíš přinést do domu Hospodina, svého Boha, k naplnění jakéhokoli slibu. Oba dva jsou před Hospodinem, tvým Bohem, ohavní!
  kapitola 27: 20„Zlořečený, kdo obcuje s manželkou svého otce – takový zneuctil svého otce!“
  A všechen lid odpoví: „Amen!“
  21„Zlořečený, kdo obcuje s jakýmkoli zvířetem!“
  A všechen lid odpoví: „Amen!“
  22„Zlořečený, kdo obcuje se svojí sestrou – dcerou svého otce nebo své matky!“
  A všechen lid odpoví: „Amen!“
  23„Zlořečený, kdo obcuje se svou tchyní!“
  A všechen lid odpoví: „Amen!“

 8. Milí moji, v týchto ťažkých časoch, trochu bledosivej nádeje :

  Celý výber ,,Zákazov o obcovaní s tým, s tou, s oným“ z Biblie a iných svätých kníh , je len potvrdením toho, že už v biblických časoch bol Penis a Vagína na neudržanie a každý obcoval s každým .

  Skoro ako dnes. Waršava, Londýn, alebo by to boli : Sodoma, Gomora? Už ani neviem.

  Takže milý veriaci, kým v biblických časoch prehovorila k hriešnikom Energia- teda Boh- alias Netvor z hlbín vesmíru, teraz na celé ludstvo serie, pretože už cca od roku 500 pr.n.l nekomunukuje s nikým.

  Vôbec sa nestará o to, že sa zobudili buzeranti, pedofili a iná sexuálna chamraď.
  Nezasiahol ani vtedy, keď Inkovia prznili ,,bezhrbé ťavy“ tie oné LAMY a takto stvorili SYFILIS .

  Serie aj na svojho námestníka, neobrezaného pápeža a nechá ho vystrájať ,,psie kúsky“…

  Podla nedoložených písomných prameňov od rieky Eldorádos del Fasos, sa vykašlal aj na prvého pápeža – Žida Petrusa a aj na samoživitela Pavlusa , kamaráda od tej Skaly, hoci to je Ten, čo ,,vymyslel detiali kresťanstva “ . Sice na svoj obraz a nie na obraz ,,stvoritela“ nového učenia Ježiška , ktorý nepochopil, že Židia kašlú na jeho objav a Pavlus obezličkou TO učenie hodil ako LASO , na nič netušiacich ,,pohanov“..

  A teraz Pinokio, zdvíhaj sa, lebo utekáme…

  1. Chtěl jsem ukázat na možný protipól hezkého a láskyplného sdělení kněze Piťhy.
   V historii lidstva se skutečně stávají pořád a pořád stejné projevy – myslí, chtíčů, závistí, sobectví a lží.
   Tak to prostě je, a to, jestli se člověk chce změnit, záleží jen na něm samotném a jeho odolnosti nástrahám světa.
   Kdyby tady měl být Ráj, klídek a láska mezi lidmi čisťoučká jak padlý sníh, tak by nás, lidstvo, sem Hospodin-Bůh neposlal.

 9. p. Anonym sa rozšoup a hovorí :

  …Kdyby tady měl být Ráj, klídek a láska mezi lidmi čisťoučká jak padlý sníh, tak by nás, lidstvo, sem Hospodin-Bůh neposlal.

  A kam by nás poslal? Snáj nie do ,,perdele“?

  Tam už ludstvo bolo po potope sveta a ani to nepomohlo., hoci Netvor ,,stvorením Dúhy“, prejudikoval, že raz a navždy končí s kolektívnym trestom zvierat s označením Ludstvo..

  Preto bola aj zbytočná obeta virtuálneho “ Ježišťoka…

  Hatátitla a Ponokio, traste sa ….

  1. No do perdele asi ne.
   Ale psal o tom nahoře Venda: „V knize Genesis říká Hospodin-Bůh Adamovi……/protože jsi neuposlechl můj příkaz a poslechls svou ženu/…a jedl ze zakázaného stromu, země bude kvůli tobě zlořečená!“
   A jsme zase u toho- z Ráje do neráje. Co od zlořečené země očekávat?
   A kdo chce zpět, svojí duchovní podstatou, musí se změnit, přijít s tou pokorou a pokáním k poznání a změnit nejprve sebe sama. Dojít tak k návratu. Fyzická těla tu v každém případě zůstanou, to jsou jen „obaly“ pro přežívání tady!

   Není to z mé hlavy, co napíšu, někde jsem to četl.

   Nejsme tu fyzické bytosti s cílem, abychom tu prožili nějaké duchovní zážitky, ale naopak, jsme tu duchovní bytosti, uvězněny ve fyzickém těle, které se mohou /zdánlivá svobodná volba / změnit, pokud ne, budou umírat a rodit se, po smrti procházet „očistci“ s poučeními, po novém zrození odžívat svoji karmu….inu, kolotoč! Pokud ale ano, musí pro cestu návratu odvrhnout tento pomíjivý svět, který je navíc plný lákadel k dalším a dalším hříchům, vytvářející nám plno přání a tužeb….. . To nechat jednou pro vždy za sebou, očistit se a navrátit se k Otci. /tak nějak/ A tam na nás čeká to jablko věčného života a tedy ten bordel tady, Sýrii a Ukrajinu, a Zemana a Babiše, Obamu a teroristy, nechat tady. Koho by to pak zajímalo, když „tam“ to je o něčem jiném !

   1. Anonym píše: „A jsme zase u toho- z Ráje do neráje. Co od zlořečené země očekávat?“
    – Reálny svet (alebo radšej matrix?) tu nie je naším šťastím, ani láskou po ktorých ľudská duša podvedome túži, ale nám toto „šťastie a lásku“ môže sprostredkovať. Ale práve tak nám môže sprostredkovať aj ich pravý opak – teda nešťastie a sklamanie. Často to záleží iba od nás samotných, čo si zvolíme. Preto by sme mali voliť veľmi uvážlivo, lebo nie je isté, či ešte dostaneme druhú šancu…

    1. Pan Degon tu nedávno napsal : „Ja osobne považujem inkarnácie za mýtus vhodný pre ľudové vrstvy obyvateľstva, ktoré nedokážu pochopiť tajomstvo života a stvorenia.

     A tak mne jeho připouštějící věta z 13.3. překvapuje: „Preto by sme mali voliť veľmi uvážlivo, lebo nie je isté, či ešte dostaneme druhú šancu…

    2. Pane anonyme, kazdy sa predsa mozeme mylit, preto ta podmienenost…

 10. p. Anonym mi vnukol svojou myšlienkou nápad :

  ….To nechat jednou pro vždy za sebou, očistit se a navrátit se k Otci. /tak nějak/ A tam na nás čeká to jablko věčného života a tedy ten bordel tady, Sýrii a Ukrajinu, a Zemana a Babiše, Obamu …

  Vytvorme sektu napr. ,, Už mám toho TU dosť “ a poďme sa spoločne odobrať z tohoto ,,slzavého údolia“, do ,,Údolia krásneho, ešte nenahryznutého Jablka“..

  Slúbme si ,,že prijmeme po opustení Tohoto sveta,,,NOVÝ“ život taký, kde nespoznáme čo je to ZLO a DOBRO.

  Predtým ale podpíšeme Čestné prehlásenie, že už z nového ,,života“ nebudeme chcieť uniknúť , aj keď vieme už vopred, že budeme inými, tými nasprostastými ,,hovadami“, lebo to je OSUD tých, ktorí do tejto sekty dobrovolne vstúpia.

  Nemusia pohnúť ani pvirtuálnym prstom, budú stále ,,najedení“, ,,napití“, ale totálne hlúpi.

  Únik do RAJA je možný napr. tak, že v strede sekty, niekde na lúke vybuchne nami nastražená mína a s istotou hraničiacou so 100 % z našich pozemských tiel
  zostanú franforce a virtuálna duša skončí u OTECKA – ak nie, aj tak sa nič neudeje, zostane po nás viac možností, aby tí, čo nevstúpia ,dýchali o 5 sekúnd dlhšie relatívne čistý vzduch, napili sa relatívne čistej vody a zachránime aj životné prostredie, lebo bude po nás menej uriny a sračiek…

  Tak nám Netvor z hlbín vesmíru pomáhaj…

  Kto je ZA, nech zdvihne v tejto sekunde oči smerom k Venuši…

  Súdruhovia, schôdza končí, sú ešte iné ,,blbšie“ ponuky ?

  1. Nehlasuji. Dnes se hlasování vyhýbám v matrixu i v reálu. Ono se to obejde i bez mého hlasu :-)

  2. Súdruhovia, schôdza končí

   g.n. dakujem aj v mene ostatných za oslovenie, vieš čo je projekcia? Keď má niekto s niečim problém a chcel by ho hodiť na druhého. Teda zrejme si bol alebo si súdruh a nevieš to v sebe spracovať :-)Ja pokiaľ ma pamäť neklame som v žiadnej strane nebola ani nebudem, žiadnu stranícku knižku som nemala ani nemám a dobre mi tak. Aj keď ma súdruhovia pred plyšovou revolúciou lámali, že „pracujúcej“ inteligencii sa patrí vstúpiť… Birmovaná som, priznám sa dobrovolne, pretože často spomínaš aj birmovaných a nejako Ti ležia v žalúdku…
   Na záver:Pinokio by sa z tejto diskusie ponikal . Beriem nohu na plecia a utekáám čo mi noha stačí…:-)

 11. Anonymná píše :

  …Birmovaná som, priznám sa dobrovolne, pretože často spomínaš aj birmovaných a nejako Ti ležia v žalúdku…

  To je prosím hlboké nedorozumenie, ja píšem o jednom konkrétnom birmovanom. Je TO taký Netvor z mäsa a kostí, a raz sa tvári ako komunista, potom sa hravo premení na veriaceho, potom na pravicového likvidátora tých , ,,ktorí sa priživujú na JEHO socialnom štáte“..A keď treba je, lavicovejší ako Vladimír Iljič.

  Je ,,STVORITEĽOM“ svetového unikátu v SR, akou je ISTOTA.

  Podla reči predpokladám , že to ,,obrovské šťastie“ prežívaš intenzívne aj Ty až do cca 5.3. 2016..

  Pinokio, už ho raz a navždy daj dolu …

  Múžeš hádať len RAZ, kto ETOT birmovaný Netvor z mäsa a kostí…

 12. g.n. ja som spokojná, my „študenti“ máme vlaky zadarmo, deti a dôchodci majú vlaky zadarmo, do práce sa cestuje za polovicu. Môžme cestováááť čo nám hrdlo ráči a spoznávať krásy Slovenska. Neviem dokedy, žiadne termíny si neurčujem, beriem čo život prináša…

 13. Dva důvody, proč dávám tento odkaz :
  http://aeronet.cz/news/breznove-zatmeni-slunce-a-rusky-breznovy-sok-obama-na-tajne-schuzce-s-reditelem-fsb-ruska-globalni-valka-se-blizi-nezvestny-putin-v-petrohradu-a-bojova-pohot/

  První – opravdu je svět v rozkladu a je mnoho lidí ve vládách, kteří si zřejmě myslí, že lze třetí ničivou válku vyhrát. Když jsem to četl, tak jsem měl pocit, že ti někteří musí být zaslepení. Leccos, co je tam napsáno mi však koreluje k nějakému vyvrcholení. Kdy přijde a co to bude?

  Druhý důvod – páteční zatmění Slunce a popis těch předchozích a opět různé souvztažnosti.

  A na závěr jsem si opět přečetl projev již starého pána, kněze Piťhy. Vidění jeho očima a jeho myšlenky mi ještě stále dávají naději.

  1. GN, píšete : „Nie myšlienky, ale činy sú hybnou silou života.“ ????????

   Co bylo /je/ první – myšlenka a nebo čin?

   1. Hybná nehybná síla. Pokud myšlenku změníte v čin, pak se dějí věci :-) Aj ten dřevěný pinokio se změní v něco krásnýho. Nebo také ne :-)
    Jo a naděje? Je i ve Vašich činech :-) Protože uvězníte-li myšlenky a nerealizujete je, mohou Vás zničit, svou silou centrifugy….
    Já vím, dlouhý a nesrozumitelný… :-) Ovšem třeba se to dá přebrat a to, co je nesrozumitelný plevel, odložit :-)

   2. …Co bylo /je/ první – myšlenka a nebo čin?

    U väčšiny ludí, je samozrejme myšlienka, nápad. Ak sa tento nápad nezrealizuje, je to len ,,šumienka“ v pohári. Bublinky zmiznú a ,,skutek utek“…

    Takže ludia sa nikdy nehodnotia podla myšlienok, ale podla uskutočnených, zrealizovaných myšlienok – nápadov…

    Zoberme si taký telefón. Kolko ludí si pred jeho vymyslením ,,myslelo“, aké fasa by to bolo, keby som vedel zavolať niekomu do druhej obce, štátu, či kontinentu…

    Ale až Edison, či ktorý túto myšlienku ,,milionov“ pretavil do REÁLU , ON je ten, ktorý pomohol svetu…

    Keby aj Hospodin – NZHV , stelesnená virtuálna energia si len myslel,,,otázné s čím“ , že aké by to bolo mať tu ,,hovado“, ktoré by zničilo, toto Zemavajce, ešte stále by sa zvery mali dobre, ale ON, chumaj jedon to vraj aj zrealizoval..

    Takže nejako takto..

    Sodoma, Gomôrka…

    1. Sodoma, Gomôrka… njn, proč nepočkal a nenechal je zničit se samotné. Jen – což tam byla spravedlivá, či co, jen jedna jediná rodina? Ale stejně, nebyla, neboť za zvědavost byla Lotova žena ztrestána stejně, jako ti uvnitř města.
     Nějak tomu nerozumím. Tato vlastnost zničit ty, kteří jsou vinni, dle mého názoru vinni, je blízká lidem. Že bychom v sobě měli fakt tyto geny pomstychtivého Hospodina? Eh, jak lákavé, mstít se.
     Co vlastně bylo v té souvislosti zemětřesení a tsunami s oběťmi v Ásii a později v Japonsku? Kde se to vzalo? Země se na to dlouho, velmi dlouho připravovala a pak to přišlo. Proč Ti, kdo toto cítili, nic neučinili?
     Nó, je to, jako by země byla podélně (horizontálně) rozkrájena jako dortík, jednotlivé díly se vychýlily cik cak a následně zapadly zpět. Země se nerozpadla.

    2. No jo, copak Edison.
     Jenže – Když Graham Bell vynalezl telefon, měl už tři zmeškané hovory od Járy Cimrmana.

 14. Student píše :

  …Vidění jeho očima a jeho myšlenky mi ještě stále dávají naději…

  Ten, kto sa spolieha na NÁDEJ, je chudák, pretože je to TO posledné, čo mu ešte zostáva.

  Je to zároveň aj najlahšie riešenie, pretože kto ,,čaká nádej“, sa vlastne spolieha , že NIEKTO imaginárny mu jeho trable vyrieši .Je lahšie a pohodlnejšie sa nádejať a čakať so založenými rukami…

  Túdle núdle, do tých problémov padneš, ako Ten, kto druhému JAMU kopal…

  Nie myšlienky, ale činy sú hybnou silou života. Je to také, kresťanské, pohodlné, čakať a dokonca sa aj modliť, aby TO prišlo, najlepšie už zajtra , aby som JA nemusel NIČ…

  Studente, platí pravidlo, kto len čaká, nedočká sa, lebo ani kto klope, nemusia mu byť dvere otvorené…

  Stačí len domyslieť úvahu do konca, totiž keď klopeme na NESPRÁVNE dvere…

 15. Matka vystihla detail pointy, keď píše :

  …Jenže – Když Graham Bell vynalezl telefon, měl už tři zmeškané hovory od Járy Cimrmana.

  Je to taký prieser, keď sa človek , potomok hlineného Golema nepozrie do Wikipédie a trepe a trepe…

  To viete Matko, ste z Adamovho rebra takže môj omyl, moja minima culpa.

  Pinokio, utekajme, tu nás nachytali na hruškách…

  1. Třeba je lépe býti v genetické linii hliněného Golema. Totiž jste schopen s Pinokiem utíkat :-)

  1. Degon zřejmě nemyslí malé děti, které ještě neumí číst, ale lidi, kteří nechápou smysl přečteného ??
   Co je po smrti je naznačeno i tady : http://gloria.tv/media/uK1uTgamzDo
   Určitě ta úroveň vstupu po smrti „tam někam“ je ovlivněna předchozím konáním umírajícího. Nebo-li volbu peklo nebo nebe máme určitě ve svých rukou.

   1. Pre Anonyma: Zišla sa tu zaujímavá vzorka diskutujúcich a ja sa pýtam sám seba, či táto skupina skutočne reprezentuje našu súčasnú spoločnosť? Ak by tomu tak skutočne bolo, čo by z toho vyplývalo pre našu „svetlejšiu budúcnosť“?
    Čo sa týka onoho „čítania“, tak verím, že túto schopnosť už majú asi všetci, ako aj môj 5 ročný vnúčik, ktorý už vie čítať, ale ešte nechápe skutočný význam čítaného slova. Keď som mu vykladal význam „perpetuum mobile“, tak namietol, že by ľudstvo malo riešiť skôr „perpetuum debile“. Keď som mu povedal, že pokrok vo svete môže nastať až po víťazstve ducha nad hmotou, on namietol, že ten pokrok musí ísť ruka v ruke s uplatňovaním morálky. Terajšia mocenská prax psychopatických elít však razí celkom inú cestu, ktorá sa viac podobá tomu dnešnému zatmeniu slnka…

    1. To je správná úvaha.
     Pro začátek bych si dovolil navrhnut, aby se zde se vyskytující přispěvatelé snažili změnit z bytostí podobné člověka na člověka. V opačném případě jim hrozí, že jim tato výsada být člověkem bude trvale odňata.
     Člověk v zajetí temných proudů dokáže vymyslet nejrůznější teorie, popsat stohy papíru nejrůznějšími teoriemi a bludy, ale kdo je jako děti? Kdo je bezelstný, přející, radující se z úspěchu druhých, podporující a láskyplný? Kdo to o sobě může říct?
     Nemůže, protože se ještě nestal člověkem, je stále pouze člověku podoben…

    2. Pan Degon má úžasného vnuka. V 5ti létech a zaujímá ho postoj k perpetum debile; snad si je tedy vědom lidské hlouposti? Snad rozlišuje i „prostou“ nevědomost? A upřednostňuje morálku! Jaká slova moudrosti. Jen ať mu to vydrží co nejdéle, ať ho školský systém „nepoloží“. Kolik že bylo Ježíšovi, když ho matka našla v učené diskuzi v chrámu? Jedenáct?

    3. Pane Anonyme:
     Ďakujem Vám za uznanie pre môjho 5 r. vnúčika, možné je aj to, že láska k našim potomkom nás zbavuje schopnosti vidieť realitu a vidíme veci v priaznivejšom svetle ako je v skutočnosti, alebo trochu preháňam, aby som zaujal čitateľa. Pravda bude asi taká, že je ako ostatní chlapci v jeho veku, ale to zlo sa v ňom ešte nedostatočne nevyvinulo, aby nás to „udrelo do očú“. Ale je tiež fakt, že deti sú vyspelejšie ako ich rodičia, najmä ak žijú v priaznivých spoločenských podmienkach. Ale svet sa už postará o to aby tú detskú nevinnosť z ľudí rýchlo odstránil.
     Pekný deň!

    4. Děti ještě nemám, natož vnoučata. Někdo v nich vidí ty, co vyrůstají zcela špatně, generaci s jinými hodnotami, jiný si je třeba příliš idealizuje. Každopádně jsou děti v jistém věku asi kouzelné a mají ty své čisté duše /zpočátku/, o kterých již Ježíš říkal, ať je nechávají přicházet k němu. Mimochodem, tento výklad a apel na čistotu se však týká všech lidí, kteří o NĚCO podstatného v duchovní cestě usilují.
     Píšete – Ale svet sa už postará o to aby tú detskú nevinnosť z ľudí rýchlo odstránil.
     A vidíte, jsem z tohoto Vašeho konstatování opět u toho, co tu již kdosi pojmenoval citací knihy Genesis – země /svět/ je místo zlořečené.
     A k tomu se nutně přidá Ježíšovo upozornění na povinnost sklizně úrody u každého bez výjimky a zase jsme u toho. Kolotoč, jiný říká blázinec.

    5. ad: Děti ještě nemám, natož vnoučata.

     Tak až budete mít, pak teprv mluvte. Neb jak známo, zkušenost je nepřenosná a tzv. „názory“ jsou úplně k hovnu. Zkrátka a dobře, každý se dovídá pouze to, k čemu dozrál.

    6. Generace lidí vkládalo a vkládá nemalé životní zkušenosti do příběhů, které jsou pak podkladem pro čerpání třeba i jen toho lidového moudra. To pak pochopitelně může sloužit i k výchově dětí / i dospělých, protože tento proces má stálý vývoj /. Např. pohádky, ze kterých je získáváno mnoho dobrých i zlých zkušeností. Společné symbolické vzory, až archetypální fantazie, vždy znovu a znovu napomáhá vychovávat nové a nové lidi, pochopitelně, že od dětského věku. Tyto děti nemohou mít děti ihned, musí k nim dozrát i přes panenky, medvídky a autíčka…. . Ale mohou pak, již jako dospělí, bezdětní, mluvit „k věci“, i když vlastní děti ještě nemají.
     Anonym reagoval na pana Degona a zůstal při tom v intencích i jeho výchozího článku. Příběh dětí, Kaina a Ábela, je také zkušeností, na které se staví. Bylo by nemyslitelné ignorovat předchozí zkušenosti lidí a stále nechávat, pro získání vlastní zkušenosti, popálit své dítě od rozpálené pece. Vaše: „Zkrátka a dobře, každý se dovídá pouze to, k čemu dozrál.“ lze uvést do příkladu, kdy stovky mladých a bezdětných učitelů dozrálo studiem k tomu, že pak vychovávají děti, i když se stále od nich ještě učí.

     Co ale nechápu je Vaše příkré, až autoritativní okřiknutí diskutujícího Anonyma? Gratuluji Vám k Vašim dětem a vnoučatům a věřím, že jejich čisté duše jsou pro Vás velkou inspirací k vyzrálému jednání s lidmi.

    7. ad: Ale mohou pak, již jako dospělí, bezdětní, mluvit „k věci“, i když vlastní děti ještě nemají.

     Dobře mluvit může jen ten, kdo věci důkladně rozumí (Marcus Tullius Cicero)

    8. Ale mohou pak mluvit k věci – ano, mohou, ale často jen proto, že mohou. Bez osobního prožitku tak často slova zejí prázdnotou. A i když člověk „má“ osobní prožitek, protože defakto nic nemá (jak chcete vlastnit prožitek, poznání, porozumění), i tak jsou slova často prázdná, pokud člověk do nich nevloží to, co činí slovo Slovem.

    9. Kdyby Cicero viděl, kdo dnes mluví a jak moc nerozumí, tak by se divil. Bylo to tak však i v čase jeho života.
     Ten, kdo ho cituje však není vždy tím, kdo věci důkladně rozumí.

    10. A podle čeho neomylně poznáte, že někdo věci důkladně rozumí? Zvláště, když poznání se stále vyvíjí, takže to, co se dnes považuje za „důkladné porozumění“ jím již zítra (nebo dnes za pár minut) být nemusí. Také se většinou věděním (poznáním) chvástají ti, kteří jsou od skutečného poznání většinou velmi daleko. Proto moudrý raději mlčí.

 16. Kdyby jen tušil pan Piťha,jak sám znesvětil zlaté a stříbrné nádoby ze Šalamounova
  chrámu v Jeruzalémě,propadl by se od hanby.Nejen že ani netuší,o čem ta slova jsou,
  ale ještě se jimi maskuje.
  *
  Za další,lže.Bůh nestojí mimo člověka.Bůh není někde tam nahoře a potom.
  „Kdo poznal všechno, sám v sobě má ale nedostatek, má nedostatek ve všem.“
  *
  Člověk se má chtít podobat Kristu?Vždyť každý člověk tuto energii obsahuje,jen ji
  má v sobě znovu objevit a odhalit tak iluzi ve které se jeho mysl ocitla.
  *
  Za další:Piťha nestojí před vševědoucím,ale vůbec si toho není vědom.Vždyť NEZNÁ
  ani sám sebe vpravdě!
  „.. Neboť to, co vchází do vašich úst, vás neposkvrní. Avšak to, co z vašich úst vychází, to je to, co vás špiní.“
  *
  ad.:“dělat to pro sebe,by nedávalo smysl“
  To je také lež,protože když prvně sám nevím,co je to Pravda,asi těžko mohu za Pravdu
  obětovat i svůj život.Květnatá a prázdná slova.
  *
  Zbytek je vlastně o něm samém -KRITIZUJE přesně to,co sám i se svými církevními
  kolegy provádí.Vždyť ani on,ba ani papež neznají Boha vpravdě.Kdyby Boha znali vpravdě,
  propadali by se od hanby a činili pokání.Pak přichází opěvování sebe samého bez uvědomění si,o čem vlastně mluví.
  *
  Láska je oběť?Obětí má přec být ulpínavost,závislosti,žádostivosti,pudový sex,prestiž,
  arogance,pýcha i strach,závist,nenávist,….to měly být oběti.Láska bezpodmínečná
  má být středem,bodem rovnováhy mezi jazykem a srdcem v člověku.Člověk si ji svou slepostí
  sám v sobě ukřižoval.Svou duši ukřižoval nebo ukřižovat nechal.

  ————————————–

  Izajáš 28:13 Slovo Hospodinovo jim bude: „Žvást na žvást, žvást na žvást, tlach na tlach, tlach na tlach, trošku sem, trošku tam.“ Jen ať jdou, však klesnou zpět a ztroskotají, padnou do léčky a uvíznou v ní.

  Izajáš 28:14 Proto slyšte slovo Hospodinovo, chvastouni, vládnoucí nad tímto lidem v Jeruzaléme!

  Izajáš 28:15 Říkáte: „Uzavřeli jsme smlouvu se smrtí a sjednali jsme úmluvu s podsvětím. Valí se bičující příval? Však se přežene, nás nezasáhne, vždyť jsme si svým útočištěm učinili lež a skryli jsme se v klamu.“

  Izajáš 28:16 Proto praví toto Panovník Hospodin: „Já to jsem, kdo za základ položil na Sijónu kámen, kámen osvědčený, úhelný a drahý, základ nejpevnější; kdo věří, nemusí spěchat.

  Izajáš 28:17 Za měřicí šňůru beru právo, za olovnici spravedlnost. Lživé útočiště smete krupobití a skrýši zaplaví vody.

  Izajáš 28:18 Vaše smlouva se smrtí bude zřušena a vaše úmluva s podsvětím neobstojí. Valí se bičující příval! Až se přežene, budete po něm jak zdupaná země.

  Izajáš 28:19 Kdykoli se přižene, sebere vás. Jitro co jitro se přežene, dnem i nocí. Hrůza ochromí ty, kdo pochopí tu zvěst.“

  Jde jen o to,zda i těmto slovům by pan Piťha vůbec rozuměl.

  PS:A co se týká vás „člověče“,vy už znáte jméno JHVH vpravdě?Že tu tak roznášíte nenávist,aniž byste jen tušil,co z vás vychází.Jste sám jako ten žid,co se tváří,že miluje strom,ale jeho plody nenávidí.
  ————————–
  Druhý příspěvek:
  Je přesně o té demagogii,kterou zde roznáší nejen katoličtí spící.Jde o zastrašování člověka,hru na jeho emoce a kladení důrazu ne to,že je vinen za to,co se děje ve světě.
  Jde o odvádění pozornosti od podstaty globálního rozměru,a to lži,že je člověk oddělen
  od Boha a jeho život je závislý na nějakém vriťolezectví církevních představitelů ,
  zástupců prý Boha.Jako kdyby na mrtvolách závisel Život tohoto světa.
  Jde o odvádění pozornosti člověka od jeho nejsilnější zbraně,kterou má v srdci každičký člověk,bez rozdílu rasy,národnosti,či postavení.
  Jak pan Piťha,tak i druhý příspěvek stále opakují:to oni,to oni jsou špatní,to oni
  jsou na vině,..Kdo jsou ti oni?Jsou také součástí Živého Boha.Tak na co Živý Bůh
  celou tu dobu ukazuje?Všechna srdce jsou si rovna,žádné není více ani méně.Všechna
  jsou bez rozdílu součástí Boha.Tak o co tu skutečně jde?Vždyť jsou zde jen spící
  ovce a spící žraloci.Vždyť obě strany žijí v iluzi oddělení od Živého – v mysli.

  Už jen vzít do ruky vidle a hrrrrr na ně!Jenže je to jako vzít do rukou zbraně
  a zaútočit na centrální hřbitov plný mrtvol.Lidské zombie útočí na mrtvoly a dělá
  bu,bu,bu.A ty žvásty o pekle,jako kdyby byl člověk někde jinde -v mysli bez rozumu(žvásty),v mysli s přetvářkou citu ,vědomí bez Lásky.

  „Jeden vinný keř byl zasazen mimo Otce a protože nebyl upevněn, bude se svými kořeny vyvrácen a zahyne.“

  1. čtyři meče útočí. Páže holí, malé nevinné dítě meče nezničí :-)
   Hvězdičky na společném rouchu Otcově meči, holemi,… blikají :-)

   1. S biblí, či jinými knihami v ruce, či s jinými sílami v srdci,…. :-)

   2. Páže holí neničí poklad,se kterým již seznámilo a naučilo pracovat tak,aby
    čtyři meče v jeden spojilo.
    Ano,jsou to nádherné a velmi výstižné „obrazy“.
    Koneckonců :
    Tarot =>TAR+OT =>Strážce+Ветхий Завет(Starý Zákon)=>Strážce Starého Zákona(Vědění)
    A Velká Matka by nikomu jinému tuto roli nesvěřila než Božskému Otci,Duchu.
    Původní tarot obsahuje 22 cest zasvěcení(22 písmen).
    Neslouží k světskému výkladu budoucnosti,věštění.Dá se pomocí nich také komunikovat
    a navíc obsahují starodávné učení.Dá se pomocí nich ověřovat cesta duchovní.

    ad.páže holí- Důvěrou ve svého astrálního draka si vytvořila čistý komunikační kanál s Duchem a se svým božským středem bytí.
    Výstižnější by bylo:Svou láskou bezpodmínečnou a čistou upřímností k naoko“spícímu Draku“ si duše postupně vytvořila čistý komunikační kanál s Duchem a se svým
    středem bytí.
    Spojila sama sebe s Duchem pod jeho vedením.Bez zametání cestiček a foukání bolístek,pěkně tvrdě a na ostří nožů.

    ad.Hvězdičky na společném rouchu Otcově meči, holemi,… blikají

    Když jsem přišla na tyto stránky psát o svých zkušenostech skoro před čtyřmi roky,
    napsala jsem(spolu s Otcem:):
    Co je pravda?
    -vězte,že Bůh je Celek(tělo),jehož i je každé srdce součástí
    -není mimo vás,ON je přímo vámi a přinutil vás ztotožnit se s tělem
    -ovládá vás ( všechny)jako loutku,bez něj zapomenete i jak se jmenujete,bez něj
    neuvaříte,neumyjete se,….
    -svobodná vůle?vždy vás donutí se rozhodnout tak,aby jste si jen „myslel“,že je to
    vaše volba
    -jsou dva typy lidí,jedni víc žraloci(po otci),druzí víc ovce(po matce),jedni se učí méně
    útočit,druzí být průbojnějšími
    -tady Otcův Duch chrání srdíčka a protože láska má spoustu podob,bývá výuka i hodně
    tvrdá
    -vězte,že ten,kdo nejvíc zla snese je Otec a i On si do této hry obléká svůj Plášť zla,
    je vynikajícím „hercem“
    -vězte,že máte opravdový „Domov“
    -vězte,že Matka touto dobou „není Doma“,Otec je tam nyní sám
    -vězte,že Boha tvoří všechny srdíčka-Otcovo,Matčino a jejich dětí
    -vězte,že v přímém přenosu sledujete a zažíváte vše,čím si prošla srdce Rodičů
    -vězte,že srdce se nedá zabít,spálit,utopit,ale…může se tu mnohými a mnohým
    projevit
    -zlo bude převažovat do té doby,dokud srdíčka SAMY nebudou chtít něco změnit
    (ta doba je tu)a dokud se nezbaví noční můry Strachu nebo Pýchy,dokud nebudou
    chtít tomu všemu samy porozumět
    -strachu se dá zbavit jen „poznáním“ chudoby srdce
    -smrtí život nekončí,ale ještě jen začíná
    -lásky se dá dočkat“poznáním“,že jsme tu jedna Velká Rodina(opravdu tu může
    váš srdíčkový bratr hrát roli vraha,politika,…je to VELKÁ „ŽIVÁ „HRA)
    -vězte,že není horšího ponížení,než bezmocně viset jako probuzená loutka a
    dívat se na spící loutky v tomto divadle(křičíte DOST!,ale nikdo vás neslyší)
    -vězte,že Matka nyní velmi trpí bolestí srdce,samotou,steskem a ponížením
    -Ona ví,že to smysl má a lži vyjdou najevo
    -vězte,že ZEMĚ je mateřskou školkou
    -vězte,že učivem zde je násilí
    -vězte,že úkoly tu píši stále,jsou to klíče od „Domova“ :
    1.chudoba srdce je zlo(ovce,žraloci)
    2. zlo dělá zlo(lež,přetvářka,neúcta,chamtivost,..)
    3. zlo umí ublížit(zamyslete se nad svým životem)
    4.opravdu umí ublížit srdce
    5.sebelítost je největší zlo(za chyby se litujeme,obviňujeme druhé-války, agrese,
    nesnažíme se rozumět srdcem druhému,třeba i vrahu,zloději,..(kde rostl,v jakém prostředí,
    jestli byl týrán…),ale ihned odsoudíme,protože předsudky a egoismus nás tak naučili.
    PS:Jihovýchod se spojí,jak prkna na Kříži v jedno velké Poznání.
    S pokorou v srdci klaním se.

    Zelený krokodýl
    Právě naopak, nyní je doma pouze Matka. Taťka byl nakoupit dobroty, ale už brzo se přijde podívat, jestli je prostřeno k nedělnímu obědu.
    Kdo pracoval, zasedne k hostině.

    ————
    Otec měl na sobě Plášť,nechal se mi však poznat.Snad proto jsem se vybrala na cestu
    do jeho Srdce.Ten „plášť“ mi to nechtěl dovolit a už vůbec ne usnadnit.
    Nejsem hvězdičkou na „masce“(rouchu) Otce,dnes svítím v Jeho Srdci.Čím více nás v tom Srdci bude,tím více Světla přibyde i v tomto světě.

   1. Včera jsem tu popisoval, jak je to tu celkem slušné diskuzní prostředí.
    Kdo tu dnes, u všech všady, po někom pěkně plival?
    Prosím vysvětlení, ať se poučím.
    Díky

    1. Kdyby jen tušil pan Piťha,jak sám znesvětil zlaté a stříbrné nádoby ze Šalamounova
     chrámu v Jeruzalémě,propadl by se od hanby.Nejen že ani netuší,o čem ta slova jsou,
     ale ještě se jimi maskuje…..

     Jestli tohle není plivání, tak nevím.
     Pokud už se někdo ohání Izajášem, měl by se hlavně podívat sám na sebe, jak nás učí Syn Boží: Mt 7:5
     Obsah příspěvku nehodnotím a ani se k němu vyjadřovat nechci. Nemá to smysl.

  2. Doplním:
   Izajáš 28:19 Kdykoli se přižene, sebere vás. Jitro co jitro se přežene, dnem i nocí. Hrůza ochromí ty, kdo pochopí tu zvěst.“

   překlad obrazu:
   *Kdykoliv se přižene prudký nárust emocí,přinese střety s vlastním nevědomím,způsobí váš pád.Život za životem(znovu a znovu,zrození za zrozením) se přežene,životem a smrtí.
   Důsledky minulých životů(neblahých myšlenek,emocí a činů) způsobí strach u těch,
   kdo pochopí toto důležité varování(důležitou radu,informaci).

   jitro co jitro = reinkarnace
   ——————–
   PS:Jistě jste viděli film Titanic.Mohli jste si všimnout,co s člověkem udělá strach z emocí(potopení do vody).Jak tato zkouška prověří stabilitu nitra a zcela jasně ukáže,jak na tom člověk ve skutečnosti je.Filmové zpracování Titaniku,je velmi výstižnou alegorií,jak pochopit pravý význam :KŘTU nebo Atlantídy.

   A jestli si někdo ještě stále „myslí“,že s Křtem sem přišel „Jan Křtitel“,vyvedu ho
   z omylu velmi snadno:
   Atlantída = „projít zkouškou vodou“= Křest vodou
   Arsinoe:rituál: umývání rukou vodou=>umývání rukou od krve,tedy falešného ega(egoismu,pýchy a strachu) a nezvládnuté sexuality v mysli
   Argonauti na moři,…
   Nesmyslné rituály v podobě křtu v kostele,navíc malých dětí,vůbec neznamenají,ani nikoho neopravňují,že zkoušky zvládl,nebo že poznal sám sebe vpravdě.Zrovna tak všechny nesmyslné zasvěcovací rituály různých sekt a spolků.

   Kdo ničil a ničí symboly?Kdo je překroutil a překrucuje pravé významy symbolů a Písem?(nejen církev,ale i tzv.archeonauti,..)Kdo pomlouval duši?Kdo zabíjel duše hlavně žen ve jménu Boha a týral na smrt?Kdo znásilňuje těla i duše žen,mužů a dětí?(války,koncentráky,
   prodej do novodobého otrocví skrze dluhy,prodej do otroctví dětí,..)
   …SPÍCÍ ZOMBIE nevědomy si ,že důsledky jejich chyb minulosti jim zastřely zdravý rozum,ubily cit i lásku v jejich vědomí.

   PS:Znáte svou minulost vpravdě?Poznat svou budoucnost znamená poznat svou minulost
   vpravdě.A nikomu nepomůže mazání stop a překrucování dějin,ještě více se tím zamotá
   do kolotoče znovurození.Jak říká Otec,tím déle tu zůstane.
   Přitom v každém probuzeném srdci je ukryt ještě i další poklad pro celou civilizaci.

   ————————
   Modly a tradice
   stvořené skrze moci a slávy
   pýchou falešného jáství
   utvořit měly v lidské mysli
   iluzi hranice,
   která od Otce-Matky vědomí dělí.

   Modly a falešné tradice
   zotročují stále lidská srdce,
   nemohou se pak pohnout z místa
   a vykročit životem dále,
   motají se v bludném kruhu stále.

   Modly a tradice
   jsou očima slepého srdce,
   s kterým si otrokář mysli
   dělá,co on chce.

   Modly a tradice
   vedou k chtění a závislosti,
   ze které zůstávají
   jen sebelítostivé lidské trosky,
   jako když slepý,co slepého vede,
   padnou na dno hluboké rokle.

   A co Vánoční tradice?
   Lež a pravdu spojila.
   Lež církevní instituce
   tak Pravdě posloužila,
   aby lidem připomněla,
   jakou moc a sílu srdce skrývá,
   to když v čase vánočním
   srdíčka svou Láskou k bližním otevírá,
   to když lhostejnost člověka
   alespoň na chvíli umírá.

 17. ad.S biblí, či jinými knihami v ruce, či s jinými sílami v srdci,…. :-)
  ————–
  Hlavně s Všeobjímající Láskou v srdci,to je Síla,která i hory přenáší.
  Dar od Velké Matky.Každý Ji má,tu „kuličku“ v srdci.Když ji člověk v sobě najde,
  velmi lehce jejím prostřednicvím spojí Dvě Síly v sobě samém v třetí.:)

  Páže pentaklů,to je taky síla:
  http://karty.atarot.cz/tarot-keltskych-draku/paze-pentaklu
  Páže Pentaklů je zde zobrazeno jako mladík, který stojí vedle svého Strážného draka. Chlapec má na krku medailon s ochranným pentaklem, zatímco drak drží podobný pentakl mezi svými předními drápy chlapec je naprosto spokojený a důvěřuje svému astrálnímu společníkovi, že ho zavede, kam potřebuje jít, a ukáže mu vše, co potřebuje vidět. Chlapec má jednu ruku položenou na drakovi a v druhé svírá prastarou knihu; název knihy je Význam snů. Nad chlapcovou hlavou jsou vidět mlhavé obrazy draků, kteří vypadají, jako by byli ze snu. Tato kniha symbolizuje vědomosti, které se dají získat v podvědomí. Tyto mystické vědomosti je často zjevují ve formě snů, které reprezentují mlhaví draci nad hlavou chlapce.
  Sny se většinou lidem ukazují v symbolické formě. * Bez vědomého studia mystických symbolů a jejich osobního významu pro daného člověka se nedají sny bezchybně vyložit a pochopit. Na zemi se zdraví malý dráček s kočkou, což ukazuje, že podobné myšlenky často přicházejí v *jiné podobě.

  sny=vidění

  PS:Už tomu „bohatství“ rozumíte?Stále je to o Dvou v jednom,Duchu a Duši nejen
  v lidském těle.:)))

  1. Procítěnému rozumím, tepelná sprcha přichází, i vychází,
   jemná hudba tiše zní,
   srdce ozvěnou jí
   každou buňku prozáří
   rty se začínají usmívat,
   barva zelená, krásnou růži
   v srdci vytváří.
   Růži jsem ze srdce vyňala,
   jako dárek putující předala,
   přece i v mém srdci zůstala,…

 18. Kristova noho,

  tolko biblických blábolov , až je mi nanič. Ludia, serte na nadprirodzené sily , lebo hovorím vám , aj ONI serú na vás .

  Najodpornejšie sú modlitbičky a iné podpásovky od ,,duchom oslabených“ ludkov…

  Prosím menej citácií,viac samostatných myšlienok . Ak aj hovadín, ale aby bolo vidieť TO vlastné ,,premýšlanie“…

  Ak potrebujete pomoc, ponúkam na výpomoc môjho liblinga Pinokia…

 19. Parazit v tvé hlavě
  Za prvé zombie si vůbec není vědoma,že je chodící mrtvolou.
  A za druhé roznáší parazity svými výkaly,kde se dá.

  Podívej se na jen na své tělo.To je parazity přímo prošpikované.Lékem na parazity tvého těla jsou byliny,česnek,různé druhy ovoce či zeleniny,atd.Není až takový problém trochu si zagůglit.Co je však pro tvé tělo nezbytné,to je „půst“ v tom smyslu,že přestaneš parazity ve svém fyzickém těle krmit a příspůsobíš tomu i svůj životní styl.Je velkým omylem mnohých tzv.“duchovních“si myslet,že když jsem vegetarián,nemám v sobě parazity.

  Přesně jako tasemnice v těle člověka,funguje i Parazit duchovní.Je to parazit v tvé mysli a má silné zbraně v podobě strachu-jako oběť nebo pýchy-jako soudce.Postupně tě naučí přestat používat cit a začne na tvé mysli parazitovat.Mysl člověka je to místo,kde se přisaje duchovní parazit.Přestaneš tak používat mysl,tedy rozum,k vlastnímu užitku a užitku mysli Vědomí jako celku.
  Můžeš číst duchovní písma,ale parazit odvede tvou pozornost jiným směrem,protože parazit potřebuje k přežití jedno jediné.Rozmnožování se prostřednictvím výkalů,duchovních výkalů.Do pravých duchovních „výkalů“ patří zpracované myšlenky a emoce.Jenže když ve tvé mysli rochní parazit,pak nemáš šanci myšlenky a již vůbec ne emoce zpracovávat,
  protože parazit ani cit,soucit ani lásku nesnáší.Začne tě oblbovat pocitem,že máš lásky
  dostatek,a to přes jeho nejsilnější a nejvyvinutější „ústrojí“-sex a rozmnožování.A aby tě ujistil,že jsi OK,tak roztrubuje okolo tzv.boubele v podobě názorů tzv.“odborníků“,že sex je zdravý a když už nemůžeš,tak kup si tabletky,aby přikrmil tvé „ponížené“
  sebevědomí.Krmí tě,naviguje a ovládá tak,jak to vyhovuje jemu.Zatímco ty ve skutečnosti strádáš,nežiješ a myslíš si,že máš vše pod kontrolou,už nevnímáš,že jsi duchovně zemřel.Že je z tebe jen zombie.Tvé tělo duchovní i fyzické je troskou,prožranou skrz naskrz parazity-doslovně.Jíš jenom to,co je ti předkládáno-duchovní výkaly,na kterých
  ulpíš,nezpracováváš a které rozšiřuješ v podobě výkalů dál.
  Myslíš si,že“myslíš“,no Pánem tvé mysli není tvé duchovní srdce,ale Parazit,který ji používá jen ke svým egoistickým cílům.V žádném případě nemá zájem,aby ses věnoval pravým
  duchovním hodnotám,sám sobě,své rodině,atd.Neustále tě bude pohánět v mysli,abys veškeré své úsilí věnoval jen a jen jemu.V praxi to pak vypadá,že studuješ právnickou školu a získáš diplom.Ale své znalosti nevyužíváš k prospěchu společnosti,nýbrž si zvolíš povolání a způsob života tak,aby tě mohl Parazit využít k parazitování na výkalech celé společnosti.Např.exekutor,soudce,politická činnost apod.Cvičí tak s tebou a prostřednictvím tebe i s celou společností.Stačí přece tak málo,aby zneužil tvé nepozornosti a namířil tě do věčného kolotoče nebytí v nicotě a vlastních výkalech.
  Tak,abys neměl ani na chvíli čas přemýšlet o tom,proč to vše děláš,proč jsi zde nebo dokonce,aby ses snad poznal vpravdě.A když už se těmto otázkám začneš věnovat,tak tě začne „masírovat“ duchovními výkaly typu:Já jsem slušný člověk,Já jsem vegetarián,
  Já jsem lepší než ostatní,to je jen Má cesta,tak co je mi po ostatních,Já jsem bhagaván,Já přece pomáhám hladovějícím-tak jsem lepší,Já nejsem závislý na alkohole a nekouřím,proto jsem uvědomělým a slušným občanem(že je totálka závislým,to už nevidí).
  Já mám vlastní dům,vlastním pozemky,svaly,krásnou postavu,žiju „zdravě“,děti mají jedničky ve škole,Já mám tituly,Já jsem někdo,kdo je víc…Parazit odvádí pozornost
  od důležitých,pro tebe zdánlivých maličkostí.Udržuje tě ve lžích a polopravdách,tedy výkalech.A na vrchol všeho jsou to tvoje vlastní výkaly.
  A když už jsi téměř u konce svého sebepoznání vpravdě,většinou mu sedne každý na lep
  v podobě upřednostnění své prestiže.Ty ji omluvíš kecáním o výměně energií nebo jak je krásné milovat i peníze,..a ocitáš se na začátku boje samého se sebou.
  Parazit útočí okamžitě,aniž by tě nechal chvíli přemýšlet,všude tam,kde je ohrožen Pravdou-Láskou bezpodmínečnou.Láska bezpodmínečná,všeobjímající je jediným účinným lékem,který tě parazita zbaví tak,že jej můžeš svou láskou bezpodmínečnou a upřímností okouzlit,posléze i proměnit na Dobro a spolunažívat ve vzájemné úctě a důvěře.Ty mu dáš Lásku,On tobě Poznání-perpetum mobile.
  Myslet si,že můžeš Parazita zabít,zničit,izolovat,apod.ti nepomůže,neboť je chytřejší než ty a všemi mastmi mazaný.Je stále s tebou a je tebou.Zná všechny tvé myšlenky dřív,
  než ti přijdou na rozum.Ví dokonale,které emoce nezvládáš.Řídí tvou mysl pomocí nich.
  Je výborným „hercem“.A ty sis tady přišel s Ním svést boj o svou samostatnost.Jen nadělal sis mnoho chyb,a tak se stalo,že jsi zapomněl,kým ve skutečnosti JSI.
  Rozpomeň se a zabojuj o svou duši,o svou Lásku,kterou tak pohrdáš a dupeš po ní zlostně již tisíce let,ačkoliv jsi Ji vpravdě ještě ani nepoznal.
  Ve ZŠ se děti učí v šestém ročníku na dějepise,jak Mojžíš vyvedl izraelský lid
  z egyptského otroctví(z otroctví Parazita),o králi Davidovi,Šalamounovi,o bozích z knihy Ílias a Odyssea,…jako o historii civilizace.Jenže Bible,ani Starý Zákon,ani BhagavadGíta nejsou o historii lidské civilizace,ale vypráví o tom,jak se parazita
  ve své mysli zbavit a jak se „rozložit a poskládat“.Samozřejmě duchovně,ono se to pak
  odrazí i v tvém životě.Je neskutečně směšné vydávat Bibli a jiná Písma,navíc
  překroucená,některá smyšlená,špatně přeložená,apod.,za historii,když tato Písma pojednávají o vnitřním boji každého jednotlivce,každého člověka.Když tato Písma
  jsou základem vlastního poznání o sobě samém,o poznání vlastní psyché,srdci-tedy
  duši a duchu.

  Příklad duchovního „boubelu“ a ještě tento boubel vydávat za verše z BhagavadGíty:
  „- Víra každého závisí na jeho povaze (nasbíraných *dojmech), ó Ardžuno. Každý je v podstatě obdařen vírou. Bytost je ve skutečnosti taková, jaká je její víra.
  – Ten, kdo má víru a soustředěnost, a podmanil si své smysly, dosahuje konečného poznání. Po jeho získání okamžitě prožívá Nejvyšší Klid.“

  Ano,falešné dojmy a představy,to je ta pravá výživa Parazita.Jen je udivující,že mnozí,kteří si hrají na bhagavány a duchovně vyspělé bytosti,za tisíce let ještě nepřišli na to,komu a od koho je text věnován a o čem ve skutečnosti je.Gíta popisuje historickou bitvu,ale v sobě samém.Zrovna tak Janovo vidění.

  Parazit=Falešné ego,Autopilot tvé mysli.
  To je ten tvůj netvor tvojí vlastní mysli a velmi zdatně čerpá z hlubin ovšem tvého mikrovesmíru nevědomí.Je Strážcem prahu ve tvé mysli a nedovolí ti ho překročit dřív,
  dokud neuděláš všechny zkoušky,ať už sis jich vědom nebo ne.

  „Nikdy neočekávej od druhých to,co sám nedokážeš.“
  Jak můžeš chtít upřímnost po jiných,když si hraješ na hlupáka a přetvářku.Jak můžeš chtít poznat Pravdu,když lžeš a blaženě se rochníš ve svých výkalech nebo výkalech
  převzatých a na svém Sebepoznání vpravdě nepracuješ.

  „Nepřestávat se svým hledáním má ten, kdo hledá, dokud nenalezne. A až nalezne, bude otřesen a když bude otřesen, bude se divit a stane se pánem nade vším, co jest.“

  “ Když ti, co vás vedou, vám řeknou: „Pohleďte, království je v nebi“, tak tam budou ptáci nebeští před vámi. Když vám řeknou: „Je v moři“, předejdou vás ryby. Uvnitř ve vás je království a vně vás. Když poznáte sebe, budete poznáni a uvědomíte si, že jste dětmi Živého Boha. Jestliže však sami sebe nepoznáte, pak přebýváte v bídě a jste bídou.“

  „Důvěřuj,ale sám prověřuj.“

  1. Parazit ve vaší hlavě je správný směr, kterým byste se měla vydat. Toho parazita je potřeba odstranit vyhladověním, ne ho stále krmit. Krmením parazita se neosvobodíte… Parazit vás nutí psát litanie tam, kde stačí jedna věta…
   V boji s parazitem vám přeji vše dobré!

   1. To:Quintus Sertorius

    Super!Ukázka v přímém přenosu!
    Vidíš,jak si mu nalítnul?
    Tak proč si ho sám krmíš svou vlastní nenávistí?
    Proč nehladovíš?
    Neříkala jsem?Parazit nikdy nečeká!

    Děkuji za spolupráci.:))

    1. Vaše příspěvky se kroutí jako had… Takže váš parazit je had.
     A hned vyráží do útoku proti tomu, kdo ho odhalí…
     To už tak hadi dělají…

    2. „Parazit duchovní.Je to parazit v tvé mysli a má silné zbraně v podobě strachu-jako oběť nebo pýchy-jako soudce.Postupně tě naučí přestat používat cit a začne na tvé mysli parazitovat.Mysl člověka je to místo,kde se přisaje duchovní parazit.Přestaneš tak používat mysl,tedy rozum,k vlastnímu užitku a užitku mysli Vědomí jako celku.
     Můžeš číst duchovní písma,ale parazit odvede tvou pozornost jiným směrem,protože parazit potřebuje k přežití jedno jediné.Rozmnožování se prostřednictvím výkalů,duchovních výkalů.“

     Píšete tady hlavně o sobě /i když myslíte, že o jiných/ a to pořád dokola, takže vás k tomu něco nutí. Parazit-had? To s těmi výkaly je neočekávaná sebe-diagnostika.
     Když koukám na rozsah a obsah příspěvků zde, nemáte v této disciplině jediného konkurenta. Což by mnohého vedlo k zamyšlení… Co to tady tak vytrvale a úporně chci druhým o sobě sdělovat? A proč?

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference