mapa stránek || vyhledávání

Kritika ženského odievania

zenaTo, akým spôsobom sa žena odieva, veľmi výrazným spôsobom ovplyvňuje jej okolie a spätne aj ju samotnú. Ba dokonca jej vlastný osud! Jedným z takýchto príkladov je určitá miera prepojenia vplyvu kvality odievania ženy na kvalitu nadväzovania jej známostí a partnerských vzťahov.

Vezmime si najskôr ženu cudne a ušľachtilo odetú, ktorá je v dnešnej dobe skôr výnimkou. Ženu, ktorá sa navonok nesnaží pôsobiť zmyselne vyzývavo, ako je to v súčasnosti zaužívané, ale ktorá naopak kultivovanosťou svojho odevu kladie do popredia predovšetkým duševno – duchovnú podstatu svojej osobnosti.

Žiaľ, dnešné dievčatá a mladé ženy však dávajú svojim spôsobom odievania do pozornosti predovšetkým telesnú a zmyslovú zložku vlastnej osobnosti, čo samozrejme musí mať a aj má značný vplyv i na kvalitu nadväzovania vzťahov.

Mladí muži sa totiž nechávajú výrazne ovplyvňovať povrchom a zmyselnosťou. Hľadia viac na kvality zovňajška, ako na kvality vnútorné. Ak ku tomu pripočítame vekom ešte duševne nevyzretú osobnosť, nešťastie je na svete.

Povrchnosť a preferovanie nesprávnych, prvoplánovo vonkajškových hodnôt pri výbere partnera má potom za následok to, že sa po určitom čase objaví neprekonateľný problém absolútneho duševného nesúladu. Partneri zisťujú, že okrem telesnej, mužsko – ženskej príťažlivosti ich takmer nič nespája. V ničom si nerozumejú a duševne sú si úplne vzdialení. Nakoniec sa takýto vzťah rozpadá a ak sú v ňom i deti, je to o to horšie.

Preto treba zdôrazniť, že základom zdravého a opravdivého celoživotného vzťahuje môže byť iba hlboký duševný súlad dvoch ľudí. No a k vytvoreniu takéhoto harmonického vzťahu, nestojaceho iba na vonkajšom vzhľade, ale predovšetkým na totožných vnútorných hodnotách a kvalitách môže každá žena prispieť značnou mierou i kvalitou svojho odievania.

Ak sa však žiaľ ženy dneška obliekajú ako neviestky, nie je potom čudné, že stroskotáva jeden vzťah za druhým. Samozrejme, nie že by práve toto bola jediná príčina, ale každopádne je to jednou z príčin. Jednou z kvapiek, ktorá môže nakoniec prispieť k tomu, že pohár pretečie.

Príkladom takéhoto povrchného trendu je imidž podnikateľa, ktorý by mal okrem pekného a silného auta vlastniť i atraktívnu ženu. No a táto atraktívna žena si vo svojej povrchnosti neuvedomuje, že mnohokrát i ona sama bude raz rovnako, ako ojazdené auto vymenená za novší a krajší model.

Skúsili ste sa trebárs niekedy pozrieť kritickým okom na obsah ženských časopisov, akými sú napríklad Eva alebo Emma? Dievčatám a ženám sú v nich poskytované „odborné“ rady, ako sa majú urobiť žiaduce pre mužov, ako sa obliekať a čo kombinovať, aby to čo najrafinovanejšie vplývalo na ich zmysly. Oba tieto časopisy v podstate vyzdvihujú predovšetkým živočíšnosť, povrchnosť a telesnú zmyselnosť. Vyzdvihujú ženu iba ako sexuálny objekt, pretože ideálom ženy dneška je byť „sexi“.

O nejakej duši, duševných kvalitách a duševnej kráse, ktorá dokáže zušľachtiť a prežiariť ženu i bez armády kozmetikov, vizážistov, kaderníkov a zvrátených predstáv takzvaných módnych tvorcov, o takýchto opravdivých vnútorných kvalitách a ich dosahovaní sa v týchto časopisoch nenachádza zväčša ani zmienky. Všetko je orientované len na povrch a preto je všetko len povrchné.

Avšak v skutočnosti by práve v časopisoch, určených ženám a pre ženy mala byť v prvom rade reč o vyšších duševných hodnotách, o ktoré sa je treba snažiť a ktoré majú schopnosť učiniť ženu každého veku pôvabnou a krásnou v ušľachtilom slova zmysle. Práve toto by malo byť hlavnou obsahovou náplňou všetkých ženských časopisov.

Žiaľ, to čo sa im ponúka v súčasnosti, je neraz až odpudzujúce. Je to jed, rafinovane vypočítaný iba na vonkajší efekt. Jed, ktorý otravuje vnútorný, duševný život dievčat a žien do takej miery, že pred zrakmi mužov dobrovoľne devalvujú svoju ľudskú dôstojnosť, činiac zo seba iba zmyslovo sexuálny objekt. Pre každú, ešte zdravo cítiacu ženu je preto prehliadka súčasných časopisov, určených „pre ženy“ doslova pošpinením, pretože sa im v nich okrem vyzdvihovania vyzývavej zmyselnosti neponúka takmer nič iného.
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

hodnocení: 5
hlasů: 8
Print Friendly, PDF & Email

42 komentářů

 1. p.Šupa,

  ako mohla, povedzte mi ako mnohla Nehmotná nebytosť stvoriť niečo tak odporné, slizké a ,,vychcané“, ako je ženština?

  Ako na to prišiel, keď bol jediný, čo sa vyliačil z Chaosu , nemal otca, ni mať, ni sestru , ako došiel na to, že ,,stvoril“ družku pre samca?

  Ako ho ,,mohla napadnúť taká odporná ,,myšlienka“, akou je stvorenie samice , ktorá je po boku každého samca?

  Nemohol nechať prírodu tak, ako je to u prvokov?

  Nemajú penis, vagínu a predsa sa rozmnožujú ako ,,divé včely“.

  Nemohli sme aj my človekovia žiť v klude, bez libida, bez dennodennej ruje, len tak, ako slobodní vtáci?

  Zopakujem otázku, načo Netvor stvoril či už z rebra Adamovho, či z hliny, vaginálne stvorenie aj pre človeka?

  Už naozaj samotný náš Stvoritel potratil ,,rozum“, alebo sa z neho vyklul sadista, ktorí nás mužov necháva napospas ženám a ich vnadám?

  Mohol sa radšej venovať fyzike, aby sme už raz pochopili, čo núti, planety, slnká, galaxie, aby sa už miliardy rokov krútili okolo svoje osi a zároveň okolo nadriadených orgánov? Vymyslel perpetum mobile a mi tomu nevieme prísť na kĺb. Je to božské konanie?

  Alebo stvoril Hlavného mechanika, ktorí všetkým krúti? A prečo ten pomocník, ten Krútič planét, hviezd, galaxií nie je ani slovkom spomenutý v Biblii?

  Kristova noha, čo len s mami bude zajtra, keď už dnes trpíme ako hovadá…

  1. Ať si média nebo kdokoli říkají, co chtějí, jako žena tvrdím, že tak žena musí být čistá a slušná. Jinak ovlivňuje muže k pudovosti a své děti ke sprostotě – a tím i celý národ úpadku. A také tím snižuje svoji hodnotu na spotřební věc. Ten váš citát není namístě, protože (doufám, že to teď cítíte) jeho nevhodným užitím jste neutralizoval jakoukoli snahu a touhu po zlepšení. Naopak jeho užití je právě ta berla, která podepírá duchovní rozklad, povrchnost a opičí lásku.

   1. Anu,
    naopak, ten citát z Nového zákona se vztahuje docela přesně. Každý člověk je tu na pouti světem na cestě k poznání. Co my jen víme o tom, proč některé ženy /muži/ hřeší, jsou nevěrné /nevěrní/, čistí či nečistí??? Každý si tu prožívá svoji předchozí setbu, sklízí své plody. Jak můžete Vy, jako žena, tvrdit, že je některá žena nečistá či neslušná? Ale můžete, protože je to Vaše rozhodnutí a nikdo Vám v tom nebrání.

    Odbočím k oblékání. Je to jeden z projevů ega. Zbytnělého, sebe prosazujícího já, které má být vidět, slyšet, panovat, ovládat, být plné samolibosti i nad svou ctností či pyšné nad svou skromností. Hlavním úkolem ega je zahradit cestu k Pravdě, být tu, v hmotném světě pro uspokojování svého já na falešné cestě. Nápadné, nevkusné či vyzývavé oblečení, není to znakem povýšenosti, kdy ego, jako součást mysli se domnívá, že nad ně není, obzvláště když ukáže svoji odlišnost?

    Lidé však hledají, někdo je teprve na počátku, někdo již intenzivně bojuje proti svým vášním s jasným pocitem, že může zvítězit.

    Spolu s Ježíšem, neodsuzuji. Proč bych to dělal? Nevím, proč je svět takový, jaký je. Ale ve svém okolí, tam kde žiji, hledám pravou Cestu.

    Citace je podle mne zcela na správném místě. Cesta k dokonalosti, cesta pro vlastní čistotu je vždy individuální. Proč se starat o charakter člověka podle jeho oblečení, který navíc obléká ještě zcela pomíjivé – smrtelné tělo?

    Přeji Vám ať se Vám Vaše „dílo“ v oblasti morálky daří. Jak říkal Ježíš, každý máme svoji odměnu. Užívejte si ji.

    Pěkný den.

    Venda

  2. Doplnění: Naopak jeho užití nevhodným způsobem…

 2. Hmmm…pán Nohagilgameš, vězte, že na Vaše otázky nedočkáte se odpovědí…lze se s určitou dávkou konspirace domnívat, že jméno M. Šupa je pouze krycím pro robotické zařízení, posílající zde cyklicky dávno vytvořené články, maximálně malinko upravené, zřejmě provozovatelem robota…
  Kromě jiných příspěvků, jest i téma odívaní se žen v období léta již po několik let se opakující a pousmáníhodné…:-))

 3. Venda si smutne zasapomínal na Ježiškové slová, ktoré nemohol nikdy povedať, pretože Jeho fiktívny Otecko nemá GULE…

  …Kdo jsi bez viny, hoď první kamenem…

  Vendo, nebuď smutný, a ako povedal klasik, bude aj zle a aj horšie…

  Čo potom?

  Na koho sa obrátiš, komu sa vyplačeš na plieckách ?

  Nepomôžu Tebe ani nám ostatným Tí ,,dutokostní“ anjeli, ktorí nemajú ani vnútornosti a podla tradícii im chýba aj ,,vonkajšok“…

  Vraj si ich Nehmotná nebytosť stvorila pre svoje vlastné potešenie, pretože títo hypotetickí nebiologickí roboti vraj spevajú jednu a tú istú pesničku : Kon-Tiki Ty si takí múdry a pekný a svetlý…

 4. Dobrý článok, lebo ukazuje na povrchnosť. Ďalej hovorí to, čo sa mnohým nehodí do ich spôsobu života, preto je možné vidieť ataky. Ono je to tak, že človek, ktorý vie ako funguje myšlienkový, citový svet ako funguje osud aká je úloha ženy a akými silami disponuje, takému človeku príde tento článok samozrejme pravdivý. Avšak ľuďom bez základného vedenia (ktoré ateizované školstvo a ani cirkve neposkytuje) môžu sa tieto články zdať čudné.

  Je teda potrebné doplniť si základné vedenie o priebehu života.

 5. Kdysi jsem na tyto stránky přenesl hodnocení ženy – viz.:http://hledani.gnosis.cz/zenstvi/

  Je snad člověk, a je jedno, zda je o muže či ženu, tou tělesnou schránkou, obalem duše, navíc ještě má o jeho kvalitách rozhodovat i oblékání?

  Pěkný den.
  V.Ž.

  1. Vnitřní kvality se zračí ve vnějších projevech, i v oblékání.

   1. Souhlasím s Petrem, ale jen do určité míry. To co platí všude jinde, neplatí zcela na naší podivné planetě.

    Je to zákon pravého Stvoření, že to uvnitř se následně a souvztažně projevuje vně! Takto nějak to platí i pro zónu vymístění, ne však pro naší planetu, planetu Nula.

    Na naší planetě je třeba být obezřetným, může a nemusí to být pravda. Jelikož zdejší stav normální není a je zde možné vše, od pravdivého až po úplně falešné zobrazení. Jistě s tím má každý nějakou zkušenost. Nelze ženu odsoudit podle vyzývavého zevnějšku.
    To co platí všude jinde, že vnější koresponduje s tím určujícím vnitřním, tady neplatí a nelze se zde o to opřít a zevšeobecňovat. Je třeba pátrat hlouběji. Navíc nikdo nemá jistotu, že zrovna ten jeho hodnotící postoj je správný vzhledem k Absolutní pravdě.

    Je z toho zřejmé, že někoho hodnotit z relativního stavu je přinejmenším ošemetné, když prostě nikdo neví o tom druhém naprostou většinu niterných věcí. Musí se o někom setsakra přemýšlet a pozorovat ho, proč se chová, jak se chová a i tak se jeden většinou mýlí, protože prostě do jiného nevidí a ani on sám nechápe a neví, proč se on sám chová, tak jak se chová. Porovnává se vše k uznanému stavu normálnosti, který je vzhledem k pravé realitě pozitivního stavu úplně vadný.

    Nikde jinde taková situace neexistuje, pouze na planetě Nula. Jsme poněkud v obtížné situaci vzhledem k  hodnocení druhých, když o nich z absolutního hlediska opravdu víme prd a navíc z tohoto hlediska víme prd i sami o sobě.
    Zjevně tyto falešné lidské soudy patří k té zdejší hře. Má to tak být a vzniká z toho nějaké multiverzální poučení.

    V obecném smyslu v panem Šupou nastíněném tématu a jeho závěry souhlasím. Myslím, že zpravidla je tomu tak, jak popisuje v článku. Ne však vždy, tady na planetě Nula. Na to by se mělo dávat pozor! Tady je možné všechno a v některých případech i naprostý opak k závěrům pana Šupy. Myslím, že je v tom veliké tajemství a jenom pravdivou intuicí lze tady vycítit, kdo je opravdu kdo. A jsme zase zase na začátku, neboť pravdivá intuice přichází od Pána Ježíše Krista a je to On/Ona, kdo dává jedinci pravdivý úsudek. To však vyžaduje pravdivý vztah mezi Absolutním a relativním. Nepravdivé vztahy k Absolutnímu Pánu Ježíši Kristu přinesou nepravdivé úsudky, neboli všemožné nepravdy negativního stavu a z nich pramenící zlo.

    A za zlo se nesou jemu odpovídající následky!

    1. Zdravím, pane Karle! Už jen krátké zamyšlení nda problematikou sexystického oblékání se žen v létě…dyť to by jsme museli vyvraždit všechny ženské na koupalištích, rybničních či mořských aj nuda plážích a okolí…chodějí tam, nehaňby, v miniplavkách, kdy je vidět celá zadní tvář, vpředu maj trojúhelníček 4 x 4 cm a nahoře mírně rozšířené šňůrky sotva zakryjí bradavky!!! Pokud by p. Šupa přijel do ráje českých rekreantů, do Chorvatska, a začal brojit proti nestydatosti tohoto typu, asi by ho zahnali kanonádou kelímků od piva. Takže díky Bohu alespoň za nějaké to oblečení!!!

     Ale mě zajímá jiná věc, kterou v příspěvku uvádíte, že prý je Země podivnou planetou Nula…??? Souvisí to s filosofii tzv. Vesmírných lidí???

    2. Zdenku,

     Re:Ale mě zajímá jiná věc, kterou v příspěvku uvádíte, že prý je Země podivnou planetou Nula…??? Souvisí to s filosofii tzv. Vesmírných lidí???

     Tzv. Vesmírní lidé mají ve své ideové koncepci i knihy Nového zjevení Petra D. Francucha, kdož je původem Rusín, imigrant do USA a přenašeč a zprostředkovatel
     knih Nového zjevení. Neměl to on a nejspíš ještě žijící lidé kolem něho zrovna lehké. Mám české překlady některých těchto knih prostudované důkladně a já naprosto jistě prohlašuji, že je to nejnovější Slovo Boží!

     Název „Nula“ odráží pozici naší planety v duchovní hirearchii jsoucna a bytí. Tak jako vlastnosti matematické nuly se odlišují od zákonitostí kladných čísel, která představují pozitivní stav, neboli Nebe, nebo naopak od zákonitostí záporných čísel, která představují negativní stav, neboli peklo.

     Nula je prostě zvláštní a vyjímečná, proto tak v pozitivním stavu říkají naší planetě.

     Sektu Vesmírní lidé utvořenou kolem osobnosti pana Bendy pro mě těžko hodnotit.
     Některé věci mi tam připadají podivné. Každopádně za české překlady Nového zjevení jim děkuji.

    3. Není důležité, co kdo prohlašuje, směrodatné je to, k čemu člověk dojde sám. Můžete se maximálně tak pokusit inspirovat druhé, ale je výlučně jejich volbou, zda je to osloví, či nikoliv.
     Co člověk považuje za hranici inspirace, či už vnucování nějakých představ a postojů, to má každý nastaveno jinak.

    4. Ale jo anonymní, každý ať se zařídí dle své volby. Co by mělo být známo, že každá volba nese s sebou své následky a důsledky, přesně podle toho, jak ladí/neladí s Absolutní pravdou. Tyto volby určují pozici v duchovní organizaci jsoucna a bytí, neboli ta pozice je přímo úměrná k postoji relativního jedince vůči Pánu Ježíši Kristu, našemu pravému Bohu.

     Toto se nutně nemusí zobrazovat v současném životě, který je podivný a nestandartní vůči všemu ostatnímu a má speciální roli v tom všem. Byli a jsou zde přítomni jedinci, kteří dobrovolně přijali regresivní postavení na naší planetě za účelem Vekého plánu spasení všech polapených v pasti negativního stavu. Nepatrné a špatně rozeznatelné indicie o tom, kdo je kdo, jsou však i zde patrné, je třeba trochu vědět, po čem se koukat. Definitivně se to zobrazí až po smrti toho zvláštního opičího fyzického těla, neboť v duchovním světě nelze hrát divadlo jako tady.

     Ovšem ani poté nic není konečné a jednoho krásného dne celý negativní stav včetně všech pekel bude zrušen a nastoupí nový časový cyklus, tak jak je popsán v Apokalypse 21. Noci tam už opravdu nebude,
     to jsou zajisté slova věrná a pravá.

    5. Auu,aúúú…v peklo nevěřím, pane Karle, žádná Apokalypsa 21 a zombíci…žádné vyhrožování typu sekt Svědci Jehovy, Vesmírní lidé a dalších…a příchod Druhého Krista, hmmm, je zde již dávno…a ti, kteří se „přiživují“ na manipulaci „oveček“ a snaží se je ovlivnit, ba ovládat…hmmm, to mají pěkně blbé…je to vše mnohem jednodušší pro ty, kteří se onoho proklamovaného pekla netouží zúčastnit – milovat a vážit si sebe i všech a všeho kolkol, neubližovat komukoli a pokud možno odpouštět všem, o nichž jsme si mysleli, že nám ublížili…v této souvislosti také souhlasím se slovy Anonymního…
     Cituji:
     Není důležité, co kdo prohlašuje, směrodatné je to, k čemu člověk dojde sám. Můžete se maximálně tak pokusit inspirovat druhé, ale je výlučně jejich volbou, zda je to osloví, či nikoliv.
     Co člověk považuje za hranici inspirace, či už vnucování nějakých představ a postojů, to má každý nastaveno jinak.

    6. Zdenku,
     zeptal jste se a já Vám odpověděl tak, jak to vidím já. Že je to pro Vás au celkem chápu. Podle mě to tak jednoduché jak si myslíte není, ale třeba si s tím vystačíte i v budoucnosti, osudy jsou různé.

     Podle mě ten Váš názor není špatný, jenom se tak trochu míjí se zdejší realitou. Je mnoho míst na naší planetě, kde by jste si to nemyslel. Všechno směřuje k tomu, že to přijde i k nám a nebude to dlouho trvat.

     Můžete si myslet, že když budete jednoduchý podle Vašeho návodu, že se Vás to mine. No nevím, já bych na toto tak úplně nespoléhal.

     Obecně vzato našimi zvrácenými lidskými měřítky, pro nikoho to tady nedopadne dobře. Jenomže lidi vnímají vzhůru nohama a tak ve skutečnosti to bude dobře.

    7. Děkuji za odpověď, Karle, a samozřejmě sleduji info, co se celkově děje, počínaje Haarpem, přes chemtrails, výrobu biorobotů, řízené migrace, až ke všem typům a způsobům probíhajícího válčení o získání vlády a moci nad Zemí…hrají tady vyšší síly, než je pozemská Elita…
     No, a já pouze sympatizuji s těmi, které mají v názvu slovo Světlo…děj se, co děj…

   2. Plně se podepisuji pod příspěvky Vendy!!!
    Moje osobní životní zkušenost je taková, že nelze hodnotit kvalitu jedince dle vzezření, ale platí to pro jakékoliv vzezření!!!
    Promiňte mi hrubost, ale kolik už jsem potkal „lidských kurev“ v důstojném hávu, to by jeden nevěřil. A mnozí, kteří dávají na odiv svou ctnost a duchovnost, jací to jsou ve skutečnosti omezení pokrytci a ksindl.
    Takže pán šupa zase nezklamal…;-)
    Hodnotit lidi dle mého podle jedné z největších lží kterou církev Římsko-katolická (jedna z nejstarší politických partají v Evropě) vnutila světu je pro dogmatika jako p. Šupa typické.
    Tou lží je prvotní hřích. Ten zajisté je a jsme jím (všechny živé bytosti) determinováni, ale není to sexualita. Na tu byla odkloněna pozornost. Všichni se rodíme do tohoto světa zatíženi pudem sebezáchovy (individualitou), jsme odděleni od celku a bojujeme o za sebezáchovu. A z toho plyne sobectví. Pouze nepodmíněná láska, altruismus chcete-li, či sebeobětování jako její nejvyšší projev dokáže toto zatížení překonávat. Sobectví a ne sex likviduje lidství. Pokud to zjednoduším, následkem sexu je pokračování života či spojení dvou oddělených bytostí. Následky sobectví jsou přesně opačné a fatální…

    1. ad: Všichni se rodíme do tohoto světa zatíženi pudem sebezáchovy (individualitou), jsme odděleni od celku a bojujeme o za sebezáchovu. A z toho plyne sobectví.

     Zkuste, pokuste se mluvit jen a jen za sebe, ano? Je-li něco tzv. „prvotní hřích“, pak je to zcela a bez diskuze mluvit za druhé, za jiné. Věřte nebo nevěřte, ale jakákoli paušalizace, generalizace (viz: „všichni se rodíme… zatíženi“) je cesta do prdele a zátěží par exellence už sama o sobě. Tečka.
     Až se z těch svých bludů, vzorců myšlení a falešných představ vymaníte, pak si třeba můžem popovídat „o sobectví“.

    2. Milý Honzo,

     právě že já mluvím za sebe, proto jsem napsal „dle mého“. Nevím s čím v mém případě polemizujete, není to jasné. Zdá se mi že jste ani pořádně nečetl…?
     To že se rodí všechny živé bytosti na planetě s pudem sebezáchovy vám potvrdí každý biolog. Zkuste někdy třeba pozorovat jednoduché organismy, a zjistíte jak neobyčejně silná je snaha o sebezáchovu a jakou nečekanou inteligenci tyto jednoduché organismy oproti očekávání prokazují.

     Pokud mluvíte o diskuzi, tak výrazy „cesta do prdele“ a „tečka“ svědčí spíše o tom, že žádnou diskuzi nevedete. Tak proč bych si měl zrovna s Vámi povídat?

     P.S.:Pokud něco označujete za bludy, tak jsou to (dle mého) právě církevní dogmata, která směřují k ovládnutí mas.

 6. Karle,

  tá Apokalipsa je už na ceste cca 2015 rokov, od kedy prvotní kresťania ,,vymysleli“ plod Hospodina, tej Nehmotnej nebytosti, ktorej chýbajú GULE.

  Ja Ti neviem, ako bez ejakulátu môže Bohorodička porodiť ,,decko“…

  Ešte ďalší detail.Tí, ktorí vymysleli Ježišťoka, ani nevedia, v ktorom roku sa tento ,,plod“ neresti na Zemevajci objavil. Že kresťania do dnešných dní nevedia ani mesiac, to patrí k folklóru kresťanstva a to, že nie je známa ani adresa ,,nemocnice“, kde sa to udialo, to už je posledný kliniec do rakvy tohoto čudného náboženstva, či folklóru .

  A kde sa podeli dary, od tých troch Čudákov z Východu, ktorí ho našli v tej nemocničnej stajni…
  Niekto ich musel čmajznúť. Krádež však nebola natočená na ,,kameru“, vinník sa nenašiel a tak Ježišťok bol už pri pových okamihoch na tomto svete zaradený do kolónky ,,okradnutý“, po pôrode…

  Kristova noho, aj toto je možné?…

  A tu Karle, začína Tvoja Apokalysa. Vieš k tomu niečo írečitého poviedet?

  1. Gilgameši,

   něco k té Apokalypse, předpokládám, že zrovna tobě jsou některé věci známé.

   Slovo apokalypsa je z řečtiny a znamená zjevení. Je to zjevení Ježíše Krista, s pomocí anděla, apoštolu Janovi, který ho zapsal a stalo se poslední knihou Bible.

   Nikdo tady neví, o čem přesně to je a je to nejzáhadnější kniha Bible. Patří k 35-ti knihám z 52 v Bibli, které jsou pravým Slovem Božím a má vnitřní duchovní smysl a mnohonásobné významy. Některé významy, ty niternější, vysvětlil Swedenborg. Jeden z těch významů je ten nejzevnější, jak ho chápeme my lidé a vžil se jako označení pro ohromnou katastrofu a utrpení. I tento význam dojde svého plodného dozrání a kde jinde, než tam, kde se takto vnímá.

   Obecně Apokalypsa je o tom, co se dělo a ještě děje se sentientní myslí po odchodu Ježíše Krista z této planety, o tom, jak se Nejvyšší stane Pánem Ježíšem Kristem, o eliminaci negativního stavu ze jsoucna a bytí a na závěr o popisu nového cyklu času, kde negativní stav už nebude, protože poučení z něho skončí v pokročilém archivu nazvaném jezero ohně a síry.

   V nějakém tom nám bližším významu, jen to nejzásadnější:
   dravá šelma z moře = pseudotvůrci (určitě přijdou na naší planetu, v zevní, lidem vnímatelné formě, v mysli jsou přítomni pořád)
   Babylon veliký = babylon je lež, v kontextu se jedná především o křesťanské církve.

 7. Karle,

  vážim si Tvoje stanovisko a vieru v to, čo si prečítal a možno aj precítil.

  Ale ani apoštol – ten rybár, veslár, či len obyčajný tulák, kyorý sa prilepil vraj na virtuálneho Ježišťoka, nemôže vidieť budúcnosť. Tú môže vidieť len z Prvotného chaosu vyliačená virtuálna Nehmotná nebytosť.

  Žiaden obyčajný človek nemá na to vlohy, nadanie ani keby sa zmrdal zo somára, ako sa to stalo Šavlovi, či Mohamedovi.

  A ja Ti Karle hovorím, že tie texty, ktoré sú pripisované Židom, ako sú Ján, Marek a spol. sú písané v gréčtine a títo pobehaji nevedeli okrem vlastného jazyka ani ceknúť inou rečou. Takže tie texty ,,zosmolila katolická chamraď v kobkách, účelovo ,aby oblbovali ludí slabých duchom, čiže s podozrením na CVM..

  V tomto im nemohol pomocť ani smrad z pivnice, no ten Dúšik svätý, ktorý poletuje za tým virtuálnym Hospodinom, ako prd za nohavicami…

  Takže tolko o zjaveniach, apokalipsách a predpovediach typu barón Prášil…

  Týmto hovadínám neverím ani slovo, takých somarín by som s kolektívom dobre zaplatených pisárov napísal dva tucty aj s dovetkom za tri mesiace, tipujem…

  Už viac verím záverom z  Poučenia z krízového vývoja strany z roku 1968, ktorú tak isto v,, dobrej viere“ zlátali pisálkovia platení KSČ ..

  Radšej by sme sa mali venovať záchrane Zemevajca, lebo ukážka, ako to bude a aký koniec sa na nás chystá, zažívamie aj v týchto dňoch a v týchto teplých a slizkých večeroch…

  Tak nám Pinokia pomáhaj a odvráť ZLO, ktoré sa nás tlačí, ako temno zo stredoveku…

  1. GN moc díky. Už dávno jsem se tak nenasmál jako při čtení tvé odpovědi. Opravdu díky!

 8. Udo,

  hovorí sa, že myšlienky idú zo srdca, čo je taká istá hovadina, ako tvrdenie, že ,,existuje“ DUŠA .

  Nie myšlienky sa netvoria ani v mozgu, akoby si si myslel, ale v ,,slepom čreve“, ktoré je astrálne spojené s konečníkom.

  Ale pozor, konečník nie nič ponižujúce, pretože napr. morské huby majú ,,riť spojenú s hubou-ústami“ a eticky to ešte nikdo nikdy nenapadol.

  Takto v tomto momente tak činím a svoje výhrady adresujem Nehmotnej nebytosti, že keď niečo ,,stvára“, v prvom rade má myslieť na ,,etiketu pri stolovaní“..

  Kon-Tiki, vidíš to , čo sa deje a Ty oplan jedon nezakročíš a nezakročíš…. Čo si to za boha?

  1. Gilgameši, slepé střevo je součást tlustého střeva ( apendix je jeho červovitý výběžek) a je tedy spojeno s konečníkem a to neastrálně.
   Dovolil jsem si parafrázovat Vaše úvahy : “ je přeci známo…“
   Myšlenky se někomu tvoří ve slepém střevě astálně spojeném s černou dírou, odkud nemůžou prakticky uniknout, jen občas to pšoukne.
   Slepé střevo je často špatně chápaný výraz, není to jen apendix, červovitý přívěšek.
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Slep%C3%A9_st%C5%99evo
   Býložravec, třeba takový vůl, má víc slepých střev, čili má z toho sporé myšlení a chaos.
   Aspoň tady na Zemi, a jak je to na Karlově planetě Nula a v Novém zjevení?. Zdá se, že v konečném odmístění (opak často opakovaného vmístění na planetu Nula) většina půjde jak voli na porážku, vyčlení se pionýři Vždy připraveni studiem NZPJK.

   1. Pardále,

    Ty si ma zotrel, ako zmizik Písmo sväté . Ano cesty Hospodinove sú nevyspytatelné a vnútorné prepojenia orgánov sú naozaj u mňa ešte v oblasti vývoja. Nebol som ešte ,,osvetlený“ , ale po páde z toho ,,virtuálneho “ somára sa ešte všetko môže napraviť…

    Ale čo Ty Pardále na to ,,negustiózne“ prepojenie riti a huby u tých spomenutých morských húb ?..

    Súhlasíš, že tento Hospodonv krok, bol len pokusom, hoci aj u človekov bol ponechaný v štádiu vývoja. Prečo ? No jednoducho preto, že keď sa ožerieme – spijeme, strava u niektorých jednotlivcov ,,vychádza“ na Svetlo Božie zo žalúdka z HUBY – a nie ritným otvorom, ktorý je na to primárne určený .

    Tomu sa odborne hovorí grcanie…Dokonca ústny otvor je trubicou prepojený aj ,,rypákom“, čiže aj tadial to môže. Čiže onen rypák neslúži len na to, aby tadial raz a navždy prenikol Dych Boží do hlineného tela bez vnútorností……

    Ježiškove husličky, to bola ale hnusná téma…

   2. Pardale,
    čistě kvůli Vaší zvědavosti, protože Vás tak strašně zajímají ty zevní, tedy hmotné věci a projevy, v Novém zjevení jsem pochytil toto:

    Humanoidní sentientní bytosti se na první pohled podobají nám lidem. Nejspíš existují i jiné formy sentientního života, k tomu vůbec nemáme jakoukoli představu.
    Bytosti těch humanoidních pozitivních hmotných světů nemají trávící ani vyměšovací ústrojí. Nejspíš budou něco jako ti zdejší breathariáni.
    Za další nemají hlasivky, komunikují tzv. telepaticky, přímo od mysli k mysli.
    Pohlavní orgány prý mají jinde než my (fakt netuším kde):)
    Víc mě momentálně nenapadá, co se zevního popisu týče. Bytosti pozitivního stavu neprodukují vůbec žádný odpad, vše je využito plným způsobem.

    Jak to mají v negativních přírodních světech není zmíněno, nebo mi to uniklo.

    Zato dobře víme, jak je to tady, na planetě Nula. Potýkání se s exkrementy a všelijakým tím odpadem, který produkuje lidský život je jedním z hlavních hřebíků do jeho rakve, jak možno vytušit ze stavu našeho životního prostředí.

  2. Nožička vtipná,začal si neosvietenú tému konečníkovú, ale opýtaj sa tých, ktorým už museli z rozličných dôvodov, najčastejšie z „výdatnej“ stravy kúsok črievka odsrihnúť , funkciu konečníka zrušiť a dať im trubičku na brucho… Všetci ti povedia, že by Ti dali pol královstva a jedinú dcéru za to aby si im funciu tohto orgánu vrátil. Tak nám kôň Tiki pomáhaj aby sme sa toho nedožili…

   1. Anonymní,

    súhlasím, je to odporné, hnusné, zatratitelné, ale choroby sú vraj odozvou úprimnosti, ktorú okoliu dávame počas žitia…

    Kto dáva a šíri zlo, virtuálny bumerang sa mu vraj vráti v podobe choroby. Je ich okolo 350 000, takže TEN, kto choroby prideluje je pánom Tvojho, môjho, nášho života.

    Toho by sme si mali ctiť a dávať mu ,,vonné“ obety. Keby chcel, skolím mu aj susedovho vola, lebo ja ho vo svojim byte pestovať nemôžem. A z cudzieho tak nebolí a vonná obeta je v mojom mene, detaily OVONIAVAČ nezisťuje..

    Ale to sme už pri ďalšej téme, ktorá nás čaká až v októbri…

    Tak nám Jahvinko pomáhaj naďalej…

 9. Aáno velmistře Šupo, máš naprostou pravdu. Ale Tvůj neomylný Bůch už má jednoduchý plán na náopravu. Odkoukal ho v Saudské Arábii a jmenuje se Islamizace Evropy. Plán proběhne v těchto krocích:
  Imigranti po dosažení 5-10% původní populace prosadí paralelní právní řád Šaríja, které umožní necudy na ulici polévat kyselinou, bičovat, balit do tradičních pytlů Nikáb, vysílat šaripolicemany k dohledu nad plněním pomatencem a pedofilem napsaných příkazů, pářit se s kozami, 9 letými holčičkami a uřezávat hlavy každému nemuslimu a také umírněným muslimům, málo radikálním.
  Prostě nás čeké božský ráj to na pohled a jediné povolené čtivo bude Kurván v origimále. Protože jestli ty knihy, kterým muslim nerozumí jsou korán, tak jsou napsané nearabsky a patří spálit a jestli NEOBSAHUJÍ korán, tak taky spálit, protože vše co muslim musí znát a umět je v Kurvánu napsané, jako poselství lásky a míru s šavlí v ruce.
  Tak se uč Šupo vázat turban, abys zapadl mezi renegáty a překonvertuj od Puritánů k jediné zjevené pravdě, neměnnému Kurvánu… Snad dej Pán, se toho dožiješ a tvé vnučky už uč masturbovat, protože jinou zábavu v Islámské Evropě nezažijí. :-P

 10. EDITOVÁNO ADMINISTRÁTOREM: Obsah komentáře byl vymazán, protože porušoval zásady věcné a slušně vedené diskuse.

  1. P A N E K U K L I Š I,

   OZNAČUJI PŘÍSPĚVEK, KTERÝ JE V ROZPORU S NAŠÍM ZÁKONODÁRSTVÍM I DOBRÝMI MRAVY EUROATLANTICKÉ CIVILIZACE.

   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. Pás cudnosti bych uvítala jako svou ochranu před obtěžováním nezvaných….

 11. strážca,

  nerozčuluj sa, sú to len návrhy. Môžeš aj Ty pridať svoje ,polienka“ aby z toho bola vatra…

  Nechceš vari, aby už bol ženský chtíč utlmovaný, si z iného sveta, alebo nevieš vocas tu ide ?

  Len nezabúdaj, kto seje vietor, žne….

  1. Svoje varování a požadavek na odstranění nezákonných příspěvků myslím vážně. Toť informace za právníky zabývající se ochranou práv žen a dodržováním rovnoprávné aplikace zákonů.
   A pro info – sousední sekce se zabývá náboženskou nesnášenlivostí …

 12. strážce ,

  dúfam, že si spokojný, lebo ja osobne som nadmieru. Ja by som Ťa prirovnal k jezuitovi Koniašovi, ktorý tiež bojoval za čistotu Božieho slova, sice svojsky , ale…

  Tak nech Ti Jahvinko naďalej pomáháha, potrebuješ to…

 13. Pán Šupa prečo sa tak „preduchovnele vysvietená hmotná bytosť“ zaoberá ženou keď z tej si robí srandu aj Biblia. To len my obyčajní technokrati vidíme ženy ako potešenie po práci (len neveríme iskre v jej očiach lebo vieme že je to len svetlo presvitajúce cez jej dutú hlavu).
  Oni sa parádia pre nás mužov ktorým to nevadí. My za to naozaj nemôžeme že potrebujete stále nové námety pred ktorých následkami nás tak ušľachtilo viete varovať. Veď nakoniec čo by zostalo zo ženy kby nemala prsia a vagínu? No asi by ten zvyšok vyhodila aj Nehmotná Nebytosť čo posrala všetko čoho sa dotkla…

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference