mapa stránek || vyhledávání

Lidský rod (1.)

Odporujeme starověkému Ježíšově pokynu – bohatství rozdat! Tehdy chránit nemajetné, vykupovat z otroctví. Dnes pomáhá sociální stát, i když v době krize před deseti lety musely nemajetné maminky prodávat i to, čeho se nemohly zbavit. Cena za bydlení bývá přemrštěná. Není dnes už naše touha po majetku, hmotném bohatství, zastaralá?

Dnes

Dnes už jde o samotné přežití současné civilizace. Nebo včera?

Mohutný slon odkopne útočící šelmu, lva či tygra. Pouze v noci, v hale, se sloni děsí přibližujících se potkanů. Ve spánku by jim ohryzávali tlapy.

Podobně s námi. Medvědi a vlci naši civilizaci neohrožují, kdežto hmyzu se bráníme mnohem obtížněji.

A opačně, zmizení šelem ve střední Evropě nás neohrozilo, ale ztráta drobotiny může být podobně strašlivá, jako zanícená sloní chodidla – neustále v dotyku se zemí. Konkrétní důsledky zásadního úbytku hmyzu věda nepopisuje. Ani v začátku 1. světové války velmoci netušily, co bude. Že se prodlouží na mnoho let. Místy převládl pat – dlouhodobá poziční válka.

Co vše vyplyne z podstatně omezené existence hmyzu, nevíme. Věda sleduje nebezpečí oteplování, ale důvěryhodné vkládané zprávy upozorňují, že se naopak přibližuje ochlazování Země. Malá doba ledová by měla vrcholit v nejbližších desetiletích. I astronomie ví o cyklech slunečního vyzařování. Kvantová mechanika – o náhodných pohybech částic, jež pak umožňují i skrytým hercům cíleně ovlivňovat svět. Chystat deštivé podzimy 1941 a nejkrutější zimy 1941/42 a 1942/1943. Snižovaly riziko zavedení otrokářství do technicky vyspělé civilizace.

Neničit

Někteří z nás věří, že si budeme suroviny dovážet z jiných planet, že prý budeme oživovat Mars? Vždyť nedokážeme oživit ani Saharu!

Politováníhodnou průmyslovou výrobou ničíme přírodu, náš základ! Elektrické strojky na krájení chleba v domácnosti? Vymýšlíme zbytné výrobky, a pak býváme smíření s jejich záměrně zkrácenou životností. Tím si urychleně ubíráme zásoby pozemských surovin.

Náš nesouhlas může vypadat jinak než pouhé znechucení. Běžně píšeme protestní zprávy poslancům a ministrům? Ne, obvyklé bývá nakoupit potraviny a doma zapnout televizi. Bavit se. A pokud někteří aktivně protestují, jsou prý odrůdou teroristů.

Smysl

Už jsme hodně vzdálení počátku 20. století, když se ještě většina lidí v Evropě podílela na výrobě potravin a jen menší část mohla vyrábět ocel, papír, cihly, sklo. Kdekdo chodil pěšky, bosky. Přesto si dodnes počínáme tak, jako by růst bohatství byl smyslem života. Však materialismus stěží nachází co jiného.

Ženy emancipující

Ženy, vyrovnávající se mužům, je i předstihly. V různých směrech je to poznat. Dochází při tom k potížím, protože muži a ženy jsou na Zemi v odlišné výbavě.

Češi obecně jsou na ženy podle Linkové příliš nároční. „Ve srovnání se zahraničím klademe až nepřiměřené nároky na to, jak má vypadat správné mateřství,“ říká.

Pokud se chce vědkyně už třeba po půlroční mateřské dovolené alespoň částečně vrátit do práce, nemá malé dítě kam dát. [1]

Ještě kratší by byla čtvrtletá mateřská dovolená…

Odjinud. Dodnes není trestné vtlačit do „hniezda záchrany“, česky babyboxu, dvouleté dítě. Anonymní odložení přece mělo sloužit záchraně novorozenců.

Ženy předstihující

Lepší životní výbava ženy, v promyšlené konstrukci lidského organismu, je nám nanejvýš prospěšná. Nutná, protože právě ona rodí děti a je nachystaná k další péči o novorozeně. V podmínkách blahobytu některé naše pudové přístupy opomíjíme, ale bývají zdůrazněny při nedostatku životních prostředků nebo za války. Bývá potřebné zajistit to první, pokračování lidského rodu. Možnost získávání dalších a dalších a dalších životních zkušeností.

Když ženy z pražských nouzovek, ze staveb a fabrik vyšly do ulic, volaly po chlebu a práci, po ochraně nájemníků. Při demonstracích byly někdy statečnější a většinou divočejší než muži, podobaly se rozzuřeným tygřicím, bojujícím za svá mláďata. [2]

Pevná ženská vůle

Pevná ženská vůle bez debat svědčí o důležitosti lidské budoucnosti – aby lidé nevymřeli. Nekompromisní plnění povinností má dané sestavou mozku. V postavení matky, pak také úřednice, učitelky, …

Na výchově děvčete následně záleží méně než u chlapce; to životně důležité má zakódované stavbou mozku. Narozdíl od mužů, jejichž vůle je daná výchovou, tedy v dětství.

Muži se ženě těžko vyrovnají v některých usilováních; ovšem situace po tisíce let byla pro muže výhodnější, fyzická síla s menší jejich poslušností, s nepokojností, bývala rozhodující mužské nadvládě. To se počínaje 20. stoletím mění.

Strašlivá vojákyně

V arabsko-izraelských válkách se arabští muži děsili, když měli před sebou ženský izraelský oddíl. Žena má vůli splnit úkol za každou cenu, i zraněná se plazí po bojišti, jen aby zničila nepřítele. Z internetové diskuse:

Vzpomínám si, jak v Time popisovali, že v druhé izraelsko-arabské válce došlo na izraelské straně k nasazení čistě ženských útočných jednotek. Psali: „Raněné Židovky se plazily k raněným egyptským vojákům a podřezávaly jim hrdla. Neznaly slovo zajatec, znaly jen nenávist. Na konci sinajské kampaně už Egypťané utíkali jen při náznaku, že by se před jejich postavením mohly vyskytovat ty nelítostné fanatičky. Báli se těchto žen více než izraelských tanků a letadel. Ale ani dezerce a odhazování zbraní mnohým život nezachránilo.“

Když se žena stane z nositelky života říšským andělem smrti…

Rozmanité mužské promýšlení

Kdysi v naší škole učitelé připravovali rámcové vzdělávací programy. Kdekterá škola pátrala na internetu, zda kolegyně už co vystavily; vzájemně jsme se čestně inspirovali. Koncem srpna mne kolega požádal, abychom vypracovali zadané. Hodinu jsme na tom pracovali, pak jsem odmítl pokračovat. Bylo to nesrozumitelné, nesmyslné zadání.

Na druhý den porada učitelů pokračovala. Zástupkyně oznámila, že se má plán připravovat odlišně, bude to jinak. Češtinářka zaúpěla: „a já jsem na tom pracovala do dvou v noci!“

Není tedy pevná vůle – schopnost nekompromisně jít za určeným cílem, zabít nepřítele, koženě plnit úřednické úkoly – není jen výhodou. Všestrannější promýšlení, mužská neposlušnost, také představuje životní přednost.

Věda utlačující

Ve vědě po stovky let měli muži úspěchy, které ženám chyběly. A je srozumitelné, že prvotní příčinou je tisícileté rozdělení rolí; ženě – vařečka. Takové dějiny nejsou objektivním posouzením rodových možností. Výjimečně se i dřív vyskytly ženy, s mimořádným úspěchem v matematice či v jiném oboru. Obvykle jim muži nechtěli přiznat jejich úspěchy.

Trpká historie třetího chromozomu 21

(Zkráceně: Příčinu Downova syndromu objevila lékařka Marthe Gautierová, roku 1958. Lstivě pak postupoval kolega Lejeune, než se 15 letech po jeho smrti svatá pravda prokázala.) [3]

Pudovost

Kromě fantasticky krásného mateřského pudu je i opačná složka ženské pevné vůle. Může být směrovaná i nečekaně:

ČTV2 2.6.2001 Madla Vaculíková, (přibližně):

Když žena je nevěrná. je to horší, než když muž je: Mužům když řeknete, že ztratí děti, lekne se a nechá milenky.

Ženě když to řeknete, to byl můj případ z poradny, — ona měla dvě děti, — ale aby neopouštěla manželství, děti to poznamená. „Na to jsem nepřišla do poradny, abych slyšela, že se mám něčeho vzdát, a přece můj život je stejně tak cenný jako dětí.“

Žena když miluje, tak to překoná i mateřství, mateřství nutno si pěstovat.

Podobně v SSSR, za války, ředitelka školy upřednostnila své děti ve společném stravování, pudový přístup. Jindy v obleženém Leningradě matka s dcerkou po příchodu domů byla smutná, že malý syn snědl až moc jídla – mohla přispět i chlapecká slabší vůle, sebeovládání?

Ještě jednou pudovost:

Mohla jsem pozorovat stejně jako později při mnoha televizních reportážích, jak působí na dívky určitý opar výlučnosti, vyššího postavení, slávy. Hezké a inteligentní dívky doslova padaly naznak nejen před zpěvákem nebo kameramanem, ale dokonce i před pomocníkem, který nosil kabel. A ředitel, byť ošklivý jak noc, měl výběr. [2]

Samozřejmá psycholožka

Mám za to, že žena je chytřejší než muž. Její mozek je sestavený tak, aby se zajímala o vztahy mezi lidmi. Již prvním dnem v práci vysleduje, kdo okolo ní má s kým jaké vztahy. Kdežto muž se zajímá o hmotu – nejen tvary (ženské), ale i o pohyb balonu ve fotbale, vedení potrubí, provedení oken. A žena zase sleduje mužské vlastnosti, případně jeho postavení mezi ostatními lidmi.

Spisovatelka a překladatelka JUDr. Jitka Lenková. 5.11.2008:

Nemáš pocit, že se dnešní společnost vrací zpět do džungle a že stále více platí heslo: jen silnější přežije?

Mluvíme-li o současné společnosti v ČR, potom hrubou silou se řeší jen minimum věcí. Nepřežije fyzicky silnější, tedy muž, ale ten, kdo je silnější psychicky, ten chytřejší, lstivější, ten, kdo lépe odhadne soupeře, více si pamatuje, obratněji kombinuje a manipuluje druhými, umí lépe vyhodnotit a využít situaci, navazovat přátelství a spojenectví, vyměňovat si užitečné informace… – a to jsou ženy. Protože v tom mají tisíciletý výcvik.

Sportovkyně

Podobně ve sportu. Děvčata méně dbají na únavu, bolest či zranění. Úryvek popisuje objektivní vlastnost, proč muži o něco rychleji odpadají. Opět, lepší výbavu fyziognomie dostal ten důležitější rod na Zemi. Vědecké prozkoumání:

Při sportu se muži unaví dříve než ženy, tvrdí vědci

Ženy zvládají lépe únavu, ať už fyzickou nebo nervovou. Ukazuje to studie francouzských vědců —, podle níž mají ženy při sportovních aktivitách větší fyzickou odolnost než muži. —

Kupodivu se ukázalo, že se muž více unaví než žena. Na rozdíl od toho, co se všeobecně soudí, skutečným slabým pohlavím pokud jde o únavu nejsou ženy. —. Ženské svaly a nervy jsou poté, co jsou vystaveny delšímu fyzickému vypětí „pevnější“. Vědci z laboratoře fyziologie sportu Lyonské univerzity ve Francii měřili stav svalů a nervů na nohou u 20 maratonských běžců, deseti žen a deseti mužů, kteří běželi trasu 110 kilometrů.

Muži vykazovali celkově větší únavu a schopnost prodlužování napínacího svalu kolene se po běhu snížila o 38 %, zatímco u žen o 29 %. Reaktivita ohýbacích svalů se u mužů snížila o 23%, zatímco u žen jen o 8 %. — také zotavení na úrovni lýtkových svalů a čtyřhlavého svalu stehenního je pomalejší. Tím se vysvětluje to, že ženy dosahují často lepších výkonů na dlouhé vzdálenosti než muži,“. [4]

Praktické zkušenosti:

Je těžší trénovat ženy, nebo muže?

Z hlediska sportovního a výkonnostního je určitě lepší trénovat ženu. Žena je ctižádostivější než chlap. I když jsou někteří chlapi taky ctižádostiví, ve finále, když jde tvrdý na tvrdý, je žena odolnější, silnější. Taky je menší bolín než chlap, úplně jednoznačně. A je operativnější, v minutě dokáže vstřebat daleko víc impulsů než chlap. [5]

Také jinak:

Roste Česku světová hráčka? Kluci ji vůbec nešetřili, teď je za to vděčná

Nevydala se možná logičtější a určitě snazší cestou v dívčím týmu. Ještě předloni, než zamířila do pražského Chodova, hrála v Kladně chlapeckou dorosteneckou ligu.

„Dalo mi to opravdu hodně. Kluci jsou dravější, tvrdší, rychlejší, takže máte na všechno míň času. I jejich přístup ke sportu je podle mě na vyšší úrovni,“ vyjmenovává Jiráková, která v chlapeckém týmu nebyla rozhodně jen na ozdobu, dokonce dělala kapitánku. [6]

Několikarozměrné vlastnosti ženy, jednorozměrnost muže

Vícerozměrný čas, který dovede uvažovat i fyzika, chápu jako několik různých dějů téže hmoty, jež se vymykají našemu chápání světa. Například člověk je zde a současně jinde. Virtuální realita to připouští snadno, byl-li tak svět navržen. Jiní by řekli – zázrak. [7]

Žena dovede sledovat víc činností současně, vestoje, vsedě, ale v dalším by to mohlo být muži nepříjemné, pokud by žena připomínala, co bude zítra vařit.

Vícerozměrnost ženy není určená lepší službě zákazníkům, i když to může být výhodné podniku, jejímu zaměstnavateli. Krájet cibuli, sledovat stav polévky na sporáku, dítě volající ohledně kakání a bzučení mobilu. Snad každému muži se stalo, že si uvědomil svou schopnost věnovat se právě jen jediné činnosti. Otec tedy bývá pro péči o dítě méně vhodný.

V domácnosti je jednorozměrnost nevýhodou, ale profese může vyžadovat právě starost o jedinou činnost. Řidič, chirurg, vědec. Kdežto ženská schopnost výborně sledovat víc záležitostí naráz může být vhodná pro řídící funkce. Ovšem muž zase může lépe vyhlížet do budoucnosti. Takže kdo do řídících funkcí, zřejmě oba. Odlišně od posouzení – kdo do péče o dítě.

Matka

Žena má jemnější, citlivější, tedy dokonalejší chuť a čich. Však dětský organismus je choulostivější než dospělý. Proto schopnost rozlišit zkaženou potravu je matce důležitější než otci. Ten ať sní i podrážku z uloveného mamuta, aby přežil.

Ostatně, sem tam některá manželka doma neví, že muž, pro své méně citlivé chutě, příčinně oceňuje kořeněnější jídla.

Fyzické rozdíly

Samozřejmě, kdekteré zde popisované rozdíly sledují průměr. V průměru je muž vyšší postavy, fyzicky silnější. Ovšem trénovaná žena netrénovaného muže jistě předčí ve svém oboru – ženy vzpírají, boxují, sprintují…

Pokud genderové – rodové obory zamlžují rozdíly, žena přestává být ženou, pardon, cítit se ženou:

Novinářka Radka Chromovská zpovídala vědkyni, doc. Ing. B. H., Ph.Dr. – týdeník Mladá fronta plus (asi rok 2008):

Vnímala jste podobné prostředí, jaké panuje u nás, třeba na stáží ve Švédsku?

Tak to právě naopak! Tam existuje až neuvěřitelné rovnostářství, z toho jsem byla skoro až v šoku. Neexistuje absolutně žádný rozdíl mezi muži a ženami, což v konečném důsledku způsobí, že po čase už se ani jako žena necítíte. Když vlečete bombu s tekutým dusíkem, která váží 51 kilo, a kolega jde vedle vás a setrvává v konverzaci, a vůbec ho nenapadne nabídnout pomoc, napadne vás, že se hrozně těšíte domů.

– pokračování –

Odkazy

[1] Svobodná volba: dělejte kariéru (a nemějte děti) – Šárka Mrázová. HN, 8. 3. 2019

[2] Pouť za ženskou hrdinkou – Jaromíra Kolárová. Čs. spisovatel. Praha 1990, s.33, 55

[3] Trpká historie třetího chromozomu 21 – časopis Vesmír 2016/4/s.218

[4] Při sportu se muži unaví dříve než ženy, tvrdí vědci – Lidovky.cz, 12. ledna 2016

[5] Stanislav Frühauf (51), jeden z nejslavnějších českých trenérů, který objevil a vychoval olympijskou vítězku (Neumannovou) – Lidovky.cz, 02.12.2006

[6] https://www.sport.cz/ostatni/ms-florbal/clanek/941430-roste-cesku-svetova-hracka-kluci-ji-vubec-nesetrili-ted-je-za-to-vdecna.html

[7] Dvojrozměrný čas – Bohumír Tichánek
 

Bohumír Tichánek
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3
hlasů: 5
Print Friendly, PDF & Email

5 komentářů

 1. To je smůla, že jsem se nenarodila jako žena.

  Ale teď vážně. Jsou ženy odsuzující hnutí MeToo. Říkají, že nynější etablované hvězdy měly přece svobodnou vůli a v době, kdy byly jen hvězdičkami, mohly říci sexuálním predátorům ne. Ač muž, stojím straně těch žen. Jejich osud je sice jen částečně, ale přece jen podobný obětem pedofilů z řad kněží nebo jiných pracovníků s mládeží. Proč se tyto oběti přiznávají až po tolika letech, kdy jsou důkazy jejich tvrzení velmi sporné? Protože v době, kdy to bylo aktuální, byla mocenská převaha oněch sexuálních predátorů nad jejich oběťmi téměř nekonečná. Sám jsem to nezažil, ale byl jsem svědkem šikany, tak vím, o co se jedná.

 2. Před ženami stejně jako před muži je již dvě stě let otevřena brána tvůrčí práce v oblasti literatury a umění – týká se samozřejmě privilegovaných tříd. Mám připomínat, že i když se během těchto dvou staletí (jakož i vůbec za celé období lidských dějin) objevil mezi ženami nemalý počet bezesporu nadaných hudebních interpretek, přesto ani jedno ženské jméno neobohatilo panteon geniálních hudebních skladatelů? Nerad musím poukázat na to, že mezi koryfeji světové literatury připadá na dvě stě či tři sta mužských jmen šest či sedm ženských.

  V mnoha zemích získaly ženy již asi před stoletím právo na vysokoškolské vzdělání. A s úspěchem nahradily muže v širokých oblastech profesionálních činností: v nemocnicích, laboratořích, za školními katedrami, někdy i ve vědeckých expedicích. Kde jsou však ty stovky jmen vynikajících žen-vědkyň, které by vyvážily stovky mužských jmen, jež se za toto období stala známá celému světu? Světové divadlo se jako hvězdné nebe třpytí jmény skvělých hereček. Získala však skutečnou celosvětovou proslulost alespoň jedna žena – režisérka? Slyšel někdy někdo něco o ženě – velkém filosofu, velkém architektu, velkém státním činiteli, znamenitém metalurgovi, moudrém kritikovi, skvělém organizátoru výroby, slavném šachistovi? – Popírat či ignorovat tato fakta znamená podepsat se pod úplnou ztrátou objektivity! Místo popírání faktů by bylo plodnější změnit úhel pohledu na ně. Je žena méně nadána než muž? Je zcela nesporné, že v některých směrech ano. A stejně tak je nesporné, že v jiných směrech je žena obdařena vlohami, které muž nemá a nikdy mít nebude. Rozumí se samo sebou, že by bylo reakční absurditou popírat, že žena může být dobrým geologem, svědomitým inženýrem, talentovaným umělcem, kvalifikovaným chemikem či biologem, nebo pochybovat o užitečnosti a hodnotě její práce v těchto oblastech. Je však možné a nanejvýš nutné osvojit si dva nesporné fakty: za prvé to, že seznam geniálních činitelů v těchto oblastech se neobohatil a stěží se kdy obohatí o ženská jména, za druhé to, že žena je nenahraditelná a vysoce nadaná v něčem jiném.

  Mateřství. Výchova dětí. Vytváření domácího krbu. Starost o nemocné a léčení. Etické ozdravení zločinců. Přetváření přírody. Zdokonalování zvířat. Některé směry náboženského života. Tvořivá láska. A nakonec i tvůrčí oplodnění duše toho, jehož si zamilovala. V tom je žena nenahraditelná a neomezeně nadaná.

  V prvním a posledním z těchto druhů tvorby je žena nenahraditelná absolutně.

  V ostatních za ní muž zaostává ve stejné míře, v jaké za ním zaostává ona na poli státnické činnosti či technických věd. Neboť zde je zapotřebí právě ženských duchovních kvalit, jemnosti, láskyplné něžnosti, sebeobětování, trpělivé houževnatosti, šetrnosti, vnímavosti, srdečnosti, pozornosti. /úryvek z mého dřívějšího článku, který byl převzatý – podotýkám, že jeho autor D.Andrejev zemřel na sklonku 50.let minulého století a tak nepoznal působení některých žen v 2.pol. 20.století až do dneška/

 3. V Bibli je verš: „Mnozí první budou poslední a poslední první.“ Tato věta mění obvyklé nazírání na „hodnotu“ člověka. Když si přečteme, jak vypadal soukromý život některých celebrit, jsme překvapeni, jací ve skutečnosti ti lidé byli. Špičkový fyzik (snad druhý po Einsteinovi) Stephen Hawking si liboval v návštěvách striptýzových barů. Slavný Charlie Chaplin byl pedofil a sexuální predátor – viz. https://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/92096-slavny-erotoman-charlie-chaplin.html

  Když se narodí děťátko, rodiče obvykle sní, že z něj vyroste slavný (důležitý) člověk. Kolik rodičů je natolik inteligentních, aby toužili, že jejich potomek bude jednoduše dobrým člověkem?

 4. Článek píše :“Kdežto muž se zajímá o hmotu – nejen tvary (ženské), ale i o pohyb balonu ve fotbale, vedení potrubí, provedení oken.“
  Tak si říkám, jestli se mnou není něco v nepořádku, když mi hlava bere ženské tvary a ne tvary potrubí.
  Z hlediska chemického názvoslosví jsou dívky většinou jednomocné : klid-né, vlídné, sdílné, svobodné, svůdné.
  Méně oblíbené jsou dvojmnocné – kole-naté, ramanaté, svalnaté. Jsou i trojmocné – trucovité, pracovité.
  Čtyřmocenství se zde nedá popsat, musí se to prožít.
  Oblíbené jsou dívky pětimocné- stat-ečné nebo aspoň vděčné.
  Šestimocné- tak-ové nebo makové.
  Sedmimocné – j-isté nebo nejisté.
  Osmimocné nebyly pozorovány, i když jeden student tvrdil, když se chtěl přiblížit, tak kř-ičela. Jiní ale říkají, že když se přiblížili, byla dívka jednomocná- klidná, vlídná, svůdná.
  No prostě, ženy jsou skvělé, nedá se žít s nimi ani bez nich. A to ještě nemám feministku nebo aktivistku MeToo.
  Vidím to hodně jinak, žena je stvořena k tomu ovládnout domácí jeskyňku, diskriminováni jsou muži a chlapci už od předškolních let. Děvčátka nezlobí, a když tak se hezky usmějí, zvládnou tatínky, pány učitele i paní učitelky, ve škole mají výhodu. Sedí v první lavici a je hodná- tak jí dáme dvojku.
  Článek píše úplně o všem, třeba :“důvěryhodné vkládané zprávy upozorňují, že se naopak přibližuje ochlazování Země. Malá doba ledová by měla vrcholit v nejbližších desetiletích.“
  Komentář- doba ledová astronomicky podle Milankovičových cyklů přijde v příštích 5 000 -10 000 letech a pak už hned po několika desetiletích…

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference