mapa stránek || vyhledávání

Metodika předpovědi dlouhodobého výhledu počasí

pocasiČHMÚ už nějaký čas vydává střednědobé a dlouhodobé výhledy počasí na základě určení pravděpodobnosti. Meteorologové nedokážou předpovídat seriózně počasí deterministickou metodou na měsíc dopředu, proto také dlouho kritizovanou metodu ČHMÚ nahradil důvěryhodnější formou vydávání, která je pro predikci dlouhodobějšího období mnohem vhodnější. Nejedná se tedy o krátkodobou předpověď počasí, ale pravděpodobnostní odhad s nejistotami pro delší časový úsek.

Měsíční výhled je zpravidla rozdělen a vyhodnocen na jednotlivé dekády, z čehož potom vychází výsledek pro celkové období. Předpovídat pro střednědobé období (3 až 15 dnů), na základě numerických modelů, není snadné, nicméně podle mého vlastního posouzení často vycházejí dobře. Výhled je pravidelně aktualizován a zpřesňován právě o poznatky ze střednědobé předpovědi.

Výhled na měsíc dopředu spočívá v poznání určitých vazeb mezi některými složkami klimatického systému (viz. „Předpověď počasí, současné trendy v meteorologii“). Vývoj průměrných týdenních hodnot a jejich pravděpodobný odhad v porovnání se statistickými charakteristikami za období 1981 až 2010 a extrémy za období 1951 až 2012 (viz. „Měsíční výhled“ ČHMÚ) je prezentován v určitém teplotním a srážkovém rozpětí, na základě kterého se sestavuje procentuální pravděpodobnost. Vše je znázorněno v jednotlivých grafech.

ČHMÚ výhled počasí pravidelně a pečlivě zpracovává. Připomínky k výsledkům nemám, protože je mi jasné, že pravděpodobnostní metoda je opravdu vhodnější než deterministická a její cílem není popsat přesný vývoj počasí. Vždy konkrétní pravděpodobnosti se v čase postupně zvyšují či klesají.

Myslím si, že je potřeba brát výsledky s rezervou a pěstovat pro to v sobě pochopení. Jedině bádáním je možno zlepšit přesnost dlouhodobé předpovědi počasí.

Můžete si přečíst níže uvedené odkazy, v kterých naleznete mnoho informací a více se seznámíte s touto problematikou. Nemyslím si, že by bylo vhodné důvěřovat médiím, která přebírají informace z ČHMÚ. Je mnohem lepší sledovat vývoj situace přímo u zdroje.
 

Nové měsíční výhledy počasí (L. Metelka, ČHMÚ)
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/ladislav-metelka.php?itemid=19195

Ansámblové metody (Richard Mládek, ONPP ČHMÚ)
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ov/skolnwp/L11_eps.pdf

Krátký úvod do teorie chaosu a jeho odraz v meteorologii (J. Vašíček, ČHMÚ)
http://old.chmi.cz/meteo/olm/Archiv/Teorie_chaosu.htm

Střednědobá předpověď a ansámblové předpovědi z centra ECMWF (J. Vašíček, ČHMÚ)
http://pocasi.chmi.cz/meteo/olm/Archiv/Ansambly.htm

Model GME a ECMWF
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/weather_links/Pocasi/GME_a_ECMWF.htm

Předpověď počasí, současné trendy v meteorologii (Milan Šálek, ČHMÚ)
http://www.truhlmark.cz/meteo/data/Predpovedsalek.pdf

Pravděpodobností předpovědi a hydrologie
http://www.aqualogic.cz/en/example-pages3/71-ansamblove-predpovedi

Měsíční výhled počasí ČHMÚ
http://www.chmi.cz/portal/dt?menu=JSPTabContainer/P9_0_Predpovedi/P9_1_Pocasi/P9_1_1_Cesko/P9_1_1_4_Dlouhodoby_vyhled&last=false
 

Petr Hlinomaz, 1.8.2013
http://hlinomaz.blog.idnes.cz/

Hodnocení článku
Tisk Tisk

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference