mapa stránek || vyhledávání

Modlitba za vodu

studanka„Ubývá míst, kam chodívala pro vodu, voda si na to vzpomíná, voda je krásná, voda má, voda má…“

Známý text jímavé písně „Modlitba za vodu“ jihomoravského Hradišťanu je jeden z mnoha, který opěvuje životodárný zdroj. Na zeměkouli je 1,4 miliardy km3 vodní plochy, ale 97,5 % této vody je příliš slané na to, aby se dala použít jako pitná nebo na zavlažování. Jen 0,26 % připadá na jezera a řeky, z kterých bereme vodu na zavlažování a pro naši potřebu.

Vysokou důležitost vody formulovala již Evropská vodní charta v roce 1968 v rámci svých dvanácti bodů: od „Bez vody není života“ až po „Voda nezná hranic, jako společný zdroj vyžaduje mezinárodní spolupráci“. O 24 let později byl světový den vody stanovený na 22. březen. Spojené národy toto datum navrhly v rámci Agendy 21 na jednání UNCED v Rio de Janeiru v Brazílii. Důvodem byla (a je) skutečnost, že na světě je 1,1 miliardy lidí (cca 18 % světové populace), kteří mají obtížný přístup k pitné vodě.

Zajištění pitné vody a základní hygieny pro obyvatele planety do roku 2015 je jeden z rozvojových cílů tisíciletí. Podle všeho se však nepovede naplnit. 2,6 miliardy lidí nemá kanalizaci. Každý týden umírá podle odhadů 42 000 lidí na nemoci způsobené nedostatkem vody k pití. Dostatečný přístup k pitné vodě se definuje jako dostupnost nejméně 20 litrů vody na osobu a den – ze zdroje vzdáleného do 1 km od místa bydliště. Podle odborníků bude v roce 2030 téměř polovina (47 %) populace obývat oblasti, kde je vody málo nebo je špatně dostupná.

V ČR nám připadá problém nedostatku vody mnohdy vzdálený. Kvalitní pitnou vodou je u nás zásobováno více než 87 % obyvatel, na kanalizace je napojeno 75 % populace. Podařilo se zásadním způsobem snížit znečištění vypouštěné do našich řek a prakticky eliminovat výskyt nejhorší třídy kvality vody. Od roku 1990 došlo ke snížení odběrů vody v zemědělství o 88 %, v průmyslu o 47 % a v energetice o 49 % a pro potřebu veřejných vodovodů o 35 %. Průměrná denní potřeba pitné vody v domácnostech na jednoho obyvatele poklesla jednak díky plošně zaváděnému měření a pak také díky ceně podložené skutečnými náklady na současnou úroveň 109 litrů (v Evropě se ustálila spotřeba vody na cca 150 l/os/den, v Severní Americe je spotřeba 300 l/os/den).

Jako dobrovolník obecně prospěšné společnosti MOST jezdím do oblasti, kde by uvedené čísla způsobily úžas. Vysokohorská poušť 3500 m n.m. – Ladak v severovýchodní Indii. Jedno z míst na světě, kde se usadili Tibeťané po svém útěku z okupované země. První generace uprchlíků zestárla a dožívá často ve velmi těžkých podmínkách. MOST o.p.s. zde pomáhá díky českým dárcům projektem „Adopce na dálku“. Sponzor podporuje částkou 5 500 Kč ročně nejdůležitější potřeby starého člověka. Tam, kde se dárce nenajde, dostávají staří lidé pomoc ze všeobecných darů. Probíhají však i jiné podpůrné projekty a jeden slaví v letošním roce pětileté trvání. Týká se právě vody.

Organizace MOST předala v roce 2010 90 000 indických rupií kemplídrovi (vedoucí tibetské vesničky složené z domečků z cihel pálených pouze sluncem). „Starosta“ kempu č. 6 zakoupil dieselový generátor a sehnal dalších 200 000 rupií na vyhloubení vrtu. Hladina pitné vody se nachází v hloubce 170 stop. Díky spojení těchto financí mohou obyvatelé kempu tři hodiny denně čerpat pitnou vodu – 88 rodin, 455 lidí. Rodina dostane 15 litrů vody na den. Pokud potřebuje více, musí si dojít ke staré ruční pumpě. Načerpat pár litrů vody z hloubky přes 55 metrů je velmi namáhavé a pro starší lidí fyzicky nemožné. O rok později dárci z Čech finančně podpořili v kempu č. 12 výstavbu dvou ekologických veřejných toalet a dvaceti vodních pump na rozvod vody po celé vesnici.

img_6390_resizemSprávce, který má klíče od generátoru, zde dochází 1x denně. Omezení je nutné, s vodou se šetří. Provoz generátoru něco stojí. Navíc se čerpadlo opotřebovává a správa kempu neví, kdy seženeme peníze příště. Kdo chce vodu na mytí či praní, musí k řece. Prostředky tibetské exilové vlády jsou omezené.

Voda je nejen symbolem ekologie přírody, ale i ekologie duše. Každý dar pomůže lidem tady, v nejvyšších horách na zeměkouli, v jejich nelehkém údělu. Pomoci můžete i „kapkou“ – odesláním esemesky ve tvaru DMS PROTIBET na číslo 87777. Anebo finančním darem na účet veřejné sbírky č. 2800064052/2010 u FIO banky. V případě zájmu lze bližší informace o projektech české pomoci najít na www.protibet.cz.
 

Petr Ďásek, www.protibet.cz

hodnocení: 5
hlasů: 1
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference