mapa stránek || vyhledávání

Najzásadnejšia informácia dnešných dní! Nepremeškajte ju!

Ak vám niečo tvrdí jeden človek, môžete mu veriť alebo neveriť. Ak vám ale úplne nezávisle na sebe tvrdia to isté dvaja ľudia, bude na tom asi niečo pravdy. A presne takto isto je to aj so závažnou informáciou, o ktorej som často písal vo svojich textoch, a ktorej mimoriadna dôležitosť sa nedávno potvrdila aj z iného zdroja.

O čo ide? Ľudstvo stojí pred niečím tak kľúčovým a tak zásadným, čo tu ešte nebolo.

Žijeme v dobe veľkého duchovného zlomu v dejinách našej planéty, o ktorom pár ľudí niečo tuší, avšak ako celok je náš svet v tomto smere absolútne nevedomý.

Aby sme pochopili nadchádzajúce udalosti v ich dejinných súvislostiach, bude sa treba vrátiť k pozemskému pôsobeniu Ježiša Krista. Ten kvôli duchovnej nezrelosti a nedostatočnej chápavosti vtedajších ľudí nemohol povedať ani zďaleka to, čo všetko im povedať chcel, pretože by tomu nerozumeli.

Preto v ďalekej budúcnosti, kedy už bude ľudstvo duchovne zrelšie, zasľúbil príchod pomocníka, Ducha Pravdy, ktorý už bude môcť zjaviť svetu celú Pravdu, a tým uskutočniť to, čo chcel už Ježiš, ale pre duchovnú nezrelosť ľudí nemohol.

O Kristovom zvestovaní príchodu duchovného pomocníka, prinášajúceho celú Pravdu sa v evanjeliách dočítame toto:

„Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli /nepochopili/. Keď však príde On, Duch Pravdy, uvedie vás do plnej Pravdy! On Ma oslávi, lebo z Môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je Moje. Preto som povedal, že z Môjho vezme a zvestuje vám! A keď príde, ukáže svetu čo je hriech, čo je spravodlivosť a čo súd.“

A Duch Pravdy skutočne prišiel a daroval ľudstvu svoje Posolstvo, ktoré je naozaj hodné veľkosti zvestovateľa, zasľúbeného samotným Ježišom Kristom.

Žiaľ, hodnotu a veľkosť Posolstva Ducha Pravdy spoznali iba nemnohí, čoho dôsledkom je, že náš svet blúdi aj naďalej v temnotách duchovnej nevedomosti. A čo je zvlášť smutné, v tejto nevedomosti neblúdia iba široké masy, ale aj najrozličnejšie duchovné, ezoterické, jasnovidné a liečiteľské kruhy. Tí z najrozličnejších dôvodov, ale najviac z ješitnosti, prameniacej z presvedčenia o výške vlastného duchovného poznania, nedospeli k Posolstvu Ducha Pravdy a nepoznajú ho.

Tento stav je obžalobou ľudí, neschopných rozpoznávať skutočné hodnoty, prichádzajúce zhora od Stvoriteľa. Trblietavé zrniečka najrozličnejších ezoterických poloprávd sú im totiž milšie, bližšie a pochopiteľnejšie, ako skutočné a pravé duchovné zlato. Duchovné zlato, obsiahnuté v Posolstve Ducha Pravdy, v ktorom je odhalená celá pravda o bytí človeka, o stvorení, v ktorom žije, i o Stvoriteľovi samotnom.

Hovorí sa v ňom o pravom zmysle nášho bytia i o ceste, ktorú musíme preputovať, aby sme sa dostali do kráľovstva nebeského. Hovorí sa v ňom o najpodstatnejších veciach pre každého z nás, o tom kým sme, odkiaľ prichádzame, kam máme smerovať a čo máme robiť, aby sme nakoniec víťazne zavŕšili svoju púť stvorením.

Hovorí sa v ňom tiež o čase blížiaceho sa súdu a o účte, vystavenom každému jednotlivcovi Stvoriteľom a jeho zákonmi za to, ako žil a o aké hodnoty sa usiloval. Hovorí sa v ňom o tom, ako môžeme prejsť bez úhony Božími mlynmi posledného súdu a byť ako múdre panny pozvaní k novej kvalite bytia na zemi i vo stvorení.

A hovorí sa v ňom ešte o mnoho inom, čoho znalosť je nevyhnutná pre každého z nás, pretože ak ju nebudeme mať, budeme duchovne blúdiť, a nakoniec duchovne zahynieme a prídeme o celé svoje bytie.

Pravda v celej jej komplexnosti, celistvosti a jednoduchosti bola zjavená ľudstvu, avšak masy, ale aj duchovne orientovaní ľudia, stúpenci rôznych náboženstiev, ezoterici, jasnovidci a liečitelia ju nepoznávajú.

To však ale nemôže nič zmeniť na chode diania, blížiaceho sa k našej zemi. Keby sme boli znalými Pravdy, mohli by sme týmto dianím prejsť úplne bez úhony. Kvôli tomu nám bola v správnom čase Pravda darovaná. Ale pretože sme ju nespoznali, budeme sa potácať v ústrety nadchádzajúcim udalostiam nevedomí, a podľa miery našej duchovnej nezrelosti v nich utrpíme väčšiu alebo menšiu škodu. A tí najľahostajnejší a celkom duchovne mŕtvi i definitívnu duchovnú smrť.

Toto je stav, v ktorom sa v súčasnosti nachádzame, a iba nemnohí o ňom vedia a snažia sa ostatných na to upozorniť. Iba nemnohí majú vedomosť o Duchovi Pravdy, jeho Posolstve a o pravej podstate diania, blížiaceho sa k našej zemi. Ich svedectvo sa však stráca a zaniká v spleti najrozličnejších duchovných prúdov a smerov. Je to hlas jednej strany, ktorému môžeme veriť, alebo neveriť.

Avšak nastáva plnosť času a situácia sa začína meniť! Už neznie len osamotený hlas jednej strany! Už zaznel aj iný hlas, potvrdzujúci tieto fakty a prichádzajúci z úplne iného prostredia! Už tu zrazu máme dva na sebe nezávislé zdroje, hovoriace o tom istom. To je niečo, na základe čoho by mal každý človek spozornieť a začať sa tým vážnejšie zaoberať.

Prvým hlasom je hlas ľudí, ktorí spoznali Ducha Pravdy a jeho Posolstvo, a druhým hlasom je hlas, prichádzajúci z polo vedomých ezoterických kruhov. Je ním hlas známej českej jasnovidky menom Taisha Tauma, ktorá prijíma rôzne zvesti. Túto pani ja osobne nepoznám a chcel by som zdôrazniť, že sa z tohto dôvodu dištancujem od všetkého čo hovorí. Narazil som však na jeden jej videozáznam na facebooku a na ňom dňa 1.7.2020 odzneli tieto slová (od 6. min. 21. sek.):

„2021 – Sestoupí mezi vás Duch Svatý. Otevře stavidla k tomu, co nebylo lidem doposud nabídnuto.“ To jsem viděla, ale nevím, jak to mám popsat.

„A ti, jenž budou pít z tohoto zřídla, pokročí na své cestě mílovými kroky. Je to skok, přerod, jaký doposud lidstvo nezaznamenalo.“

Ptala jsem se, jestli ani jako ve starých zaniklých civilizacích, jestli se to třeba neopakuje cyklicky. Ne, ani tehdy.

Tu je link na spomínané video: https://www.facebook.com/taisha.tauma/videos/3107363245988819

Ide o predpoveď, ktorá prišla k tejto pani duchovným vnuknutím bez toho, že by vôbec vedela, o čo ide. Sama to nechápe a nerozumie tomu, ale bola to nútená zvestovať.

Ešte raz však zdôrazňujem, že od všetkého čo odznelo pred 6. min. 21. sek. a po 6. min. 21. sek. sa ja osobne dištancujem, avšak vyššie uvedenú predpoveď považujem za mimoriadne dôležitú.

Duch Svätý a Duch Pravdy! Necítite v tom podobnosť? Obe mená majú na začiatku slovo „Duch“, čo je svedectvom ich prepojenia. Je to svedectvom úzkeho prepojenia Ducha Pravdy s prichádzajúcim Duchom Svätým! Prichádza k súdu a o súde hovoril Duch Pravdy vo svojom Posolstve. Dva nezávislé zdroje potvrdzujú túto skutočnosť, a to je na zamyslenie. O to viac, že pani Taisha Tauma vlastne ani nevie, o čom hovorí, i keď na druhej strane bola zhora uznaná za hodnú, aby to mohla zvestovať.

Duch Svätý, bezprostredne spojený s poslaním Ducha Pravdy, sa blíži k zemi a svet sa zachvel! Bola mu zasadená rana koronavírusu, aby bol donútený zastaviť sa vo svojom slepom materialistickom naháňaní, a obmedzením všetkých aktivít dostal čas na zamyslenie. Dostal čas na prehodnotenie života, jeho zmyslu a jeho hodnotovej orientácie. Materialisticky orientovaný svet utrpel veľký otras a je otázkou, kedy sa spamätá, a či sa vôbec spamätá. K zemi sa čoraz viacej približuje silný tlak duchovného princípu, ktorý bude smerovať chod našej civilizácie do úplne iných koľají. A Duch Pravdy vo svojom Posolstve jasne povedal do akých.

Kto si toho bude plne vedomý, toho bytie bude ďalej pokračovať novým smerom. Kto nie je až taký zlý a skazený, ten bude do nového smeru ohnutý nasilu. A kto je už úplne beznádejne prerastený materializmom, ateizmom, mravnou skazenosťou a mnohými inými neresťami, toho bytie bude zlomené! Zlomené vo vetre mocného prúdenia Svätého Ducha, vynucujúceho bezpodmienečné zachovávanie Vôle Božej na zemi! Vôle Božej, ktorej poznanie veľmi jasne definoval Duch Pravdy vo svojom Posolstve Grálu, aby ju ľudia poznali, mohli jej prispôsobiť svoje bytie, a tým si mohli v nadchádzajúcich udalostiach svoje bytie uhájiť a zachovať.

„A hľa, kameň čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným!“

A hľa, kameň Posolstva Ducha Pravdy, ktorý stavitelia cirkví a rôznych ezoterických, jasnovidných a liečiteľských kruhov nepoznali a tým zavrhli, stáva sa kameňom uholným novej duchovnej výstavby na zemi! K zemi sa približuje vznešená Pravda Svätého Ducha, aby na nej zvíťazila a konečne učinila prietrž všetkej ľudskej domýšľavosti na vlastné duchovné poznanie, ktoré v skutočnosti žiadnym poznaním nebolo!

Lebo iba malá hŕstka ľudí bola schopná nájsť pravú, úzku cestu k Svetlu, obsiahnutú v Posolstve Ducha Pravdy, zatiaľ čo všetci ostatní kráčali po širokej ceste falošnej, pokrivenej a nedostatočnej duchovnosti, ktorá je slepou uličkou.

Blíži sa čas, kedy Pravda Pána zvíťazí! A spolu s ňou zvíťazia všetci tí, čo budú s Pravdou spojení, na ňu naviazaní a pôjdu jej cestami. Je preto naozaj najvyšší čas, túto Pravdu hľadať, nájsť a absorbovať do jadra svojej osobnosti, pretože v dnešnej dobe plnosti času niet ničoho iného, čo by bolo dôležitejšie!
 

Milan Šupa
http://vaznost-doby.bloger.cz/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.6
hlasů: 5
Print Friendly, PDF & Email

53 komentářů

 1. Kdo zná a studuje Bibli, ten ví, co znamenají slova „znamení času“. Je to jako nepříjemný pocit před bouří, když už je něco ve vzduchu, ale není to ještě vidět. Dnešní doba je právě taková – něco visí ve vzduchu, ale ještě neni jasné, co to bude? Bude to nová světová válka, nebo ještě něco horšího?
  Pan Šupa taky ve vzduchu něco cítí, ale nebudou to větry Vendovi malé vnučky, ale něco, co ještě nejde definovat, ale co už je „ve vzduchu“. Pan Degon taky něco cítí a pokouší se to i popsat, ale jak se zdá dost neúspěšně, protože si zaměňuje „astrál“ s „nebem“, což je neslučitelné. Astrálný svět je svět astrofyziky a patří tedy ještě do našeho fyzikálního světa a platí tady stejné zákony, jako na naší zemi, kdežto „nebe“ je něco docela jiného.
  Na tenhle Šupův článek asi nebude veliká odezva, protože na tušení něčeho, co možná příde, je nesnadno diskutovat.

  1. Já měla tušení jiné, a jako že bych ho měla nechat rozkódovat dle odkazu na fcb. v článku? Necítím potřebu.

   Ale přece jen napsala jsem dnes na jiném webu, před tím, než jsem to tu přečetla:

   „matka4. září 2020 10:22
   Bytí a touha,
   krásný obraz plný ulity,
   či cébrajícího hrnečku
   Z dáli slyším šplouchání
   moře z ulity,
   přeplněnýho hrnečku.
   Nač se tím trápit,
   vezmu hrnek,
   než by cébral sám,
   vyliji jeho obsah
   sama, ven, pryč s tím.
   Další prázdný hrnek
   plnit začínám.
   Kde bytí,
   a kde touha jen?

 2. Já bych to tak černě neviděl. S tím posledním soudem bych tak nespěchal. Jak znám Boha tak je to typický Čech. Můžu Vám prozradit, že se určitě bude řídit našim starým dobrým heslem „co mužeš udělat dneska, odlož na zejtra nebo se na to vyprdni uplně“

  1. Jsem vůl. Beru svoji pochvalu zpět. Každý humor má své hranice. Utahovat si z Boha je rouhání.

   1. → Jsem vůl.

    To si teda hóóódně fandíš, Pa*lbeVé.

    „Hlupák, který poznal, že je hlupák, už není hlupák.“ (Fjodor Michajlovič Dostojevskij)

 3. Vstupuji do chrámu sedmera božích plamenů
  na shromáždění ochránců plamenů živých.
  sedmero božích plamenů
  v nádherných pohárech tryská,
  každý hovoří, nikoliv však slovy,
  či písmem,
  k tomu, kdo cítí,
  promlouvá,
  jeden z nich sděluje
  „Všechno bude dobré, ….“
  A tak přistupuji blíže,
  ruce do pohárů ponořím,
  srdce jejich světlem rozzářím,
  sedmero božích plamenů
  život sám

  1. Že by básnické střevo a popis tělesných čaker ?

   1. 1. Nebylo určeno Vám
    2. Nemáte ani šajn, která bije, tedy oč jde a proč to bylo napsáno.

 4. ad/

  O Kristovom zvestovaní príchodu duchovného pomocníka, prinášajúceho celú Pravdu sa v evanjeliách dočítame toto:

  „Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli /nepochopili/. Keď však príde On, Duch Pravdy, uvedie vás do plnej Pravdy! On Ma oslávi, lebo z Môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je Moje. Preto som povedal, že z Môjho vezme a zvestuje vám! A keď príde, ukáže svetu čo je hriech, čo je spravodlivosť a čo súd.“

  A Duch Pravdy skutočne prišiel a daroval ľudstvu svoje Posolstvo, ktoré je naozaj hodné veľkosti zvestovateľa, zasľúbeného samotným Ježišom Kristom.

  Žiaľ, hodnotu a veľkosť Posolstva Ducha Pravdy spoznali iba nemnohí, čoho dôsledkom je, že náš svet blúdi aj naďalej v temnotách duchovnej nevedomosti. A čo je zvlášť smutné, v tejto nevedomosti neblúdia iba široké masy, ale aj najrozličnejšie duchovné, ezoterické, jasnovidné a liečiteľské kruhy. Tí z najrozličnejších dôvodov, ale najviac z ješitnosti, prameniacej z presvedčenia o výške vlastného duchovného poznania, nedospeli k Posolstvu Ducha Pravdy a nepoznajú ho.
  – – – – – –

  pane Šupo, kdy Duch Pravdy skutečně přišel? Ježíš Kristus to říkal lidem za svého života.
  Přišel ještě za života těch lidí, kteří to od Ježíše slyšeli přímo na vlastní uši? Či přišel až po jejich smrti, třeba v roce 200, nebo kolem roku 500, či 800 nebo to přinesli jezuité v r. 1534, či až v novo věku např. 1911 …..?

  To by mě opravdu zajímalo. Jednalo se zřejmě o obrovskou událost, která je nějak zaznamenána z hlediska času, že?

  Díky.
  Václav Žáček

 5. A ještě píšete:
  Je to svedectvom úzkeho prepojenia Ducha Pravdy s prichádzajúcim Duchom Svätým!

  Přicházející Duch Svatý. Ale vždyť ten je tu od počátku. ….Jan 1:1 Na počátku bylo Slovo…

  Tady se na nic neptám.

  Václav

  1. Děkuji tímto panu Šupovi za jeho odpověď na můj příspěvek přímo na můj mail.
   Plně chápu pana Šupu za tento přístup, protože se tu ustálila praxe zesměšňování autorů článků i diskutujících.

   Pěkný den všem.

   1. Ale Vendo, nestěžujte si. Já Vám vlastně pomáhám tady na Zemi si těžce odžít část karmického dluhu, který jste zdědil nejspíš po nějakém Indovi. Těžko na zemi, lehko v astrálním očistci. To je ta slavná akce a reakce v karmickém světě.
    Já si taky nestěžuji, že mě štvete, když se občas neumíte podepsat na začátek příspěvku, ale až na konci, to se pak špatně hledá. Alois to taky okoukal..

   1. Su ráda, že tesáte dále a občas zde dáte svůj odkaz.

  1. → Úzkou cestu ke Světlu se pokouší zahradit si sám sobě především člověk

   Hmm, no to by tebe Álois, coby takový cvičený „jojo“ na provázku, nemuselo snad ani trápit, karmisto.

   https://www.youtube.com/watch?v=gYZbYW-T5p8

   ps: Jojíne Áloisi, vycházeje z tvejch příspěvků, „mouder“ a tzv. „názorů“, mám tak trochu podezření, že jseš reinkarnovanej Varel Frištenský..:-))) A jestli máš housera, no tak pak je to jasný…-)))

 6. Autor článku píše:
  „Kto si toho bude plne vedomý, toho bytie bude ďalej pokračovať novým smerom. Kto nie je až taký zlý a skazený, ten bude do nového smeru ohnutý nasilu. A kto je už úplne beznádejne prerastený materializmom, ateizmom, mravnou skazenosťou a mnohými inými neresťami, toho bytie bude zlomené!“

  Celý projevený svět je pouhá myšlenková forma neboli informace. Žádná hmota, žádný hmotní lidé jak si je mysl představuje neexistují.
  Vše to je pouhá iluze a hologram v myli Boha.
  A Bůh? Bůh je „já jsem“

  1. → Žádná hmota, žádný hmotní lidé jak si je mysl představuje neexistují.

   Průser týhle nihilistický théze se jmenuje: mysl, představy, (ne)existence. Když tě vezmu klackem po palici, co myslíš, jak dlouho ti vydrží: Žádná hmota, žádný hmotní lidé jak si je mysl představuje neexistují – ?

   ps: nemusíš mi odpovídat, stačí když se probudíš.

   1. → Když tě vezmu klackem po palici, co myslíš, jak dlouho ti vydrží:

    Moje řeč, takové lidi bych klepal kladívkem po prstech a pokud by na to nic neřekli, tak by to byla pádná existence jejich názoru, že hmota neexistuje.

   2. Žádný průser neexistuje, je jen v mysli Honzy a ty jako Vědomí jsi se s tím ztotožnilo.
    Chtít brát druhého po palici (násilí) je jeden z programů, které Honzu ovládají.

   3. Když vezme Honza Anonima2 po palici dostatečně silně, tak dojde ke ztrátě hmotného vědomí, neboli vědomí těla a bude tu čisté Božské vědomí, stejně jako v případě hlubokého spánku beze snů.

  2. ad. ….A Bůh? Bůh je „já jsem“….
   Nó, jde o to, jakou energii, hmotu do onoho „Já jsem“ vložíme. Někdy třeba i ono ťuknutí kladívkem a pak se člověk probudí – buď na onom světě, nebo v matrixu, nebo se neprobudí vůbec,… těch možností je plno.
   Dávám přednost vycítit, kdy přijde ťuknutí kladívkem, abych ho nemusela bezdůvodně absolvovat. A hle, někdy se podaří, jindy nikoliv a pak mám vyplavovat nepořádek, který se tím ťuknutím uvolní a již mi není neznámý :-)

 7. Nechci tady nic říkat, ale myslím si, že by bylo fér pro všechny, kdyby další články přestali vycházet.

  1. Anonyme, není chyba, když se lidé pokoušejí vymanit ze spárů své nevědomosti psaním svých bludných představ. Je to sice dlouhý proces, ale je to lepší cesta, jako rezignovat na moudrost, že je pro nás nedosažitelná. Takže pišme, diskutujme, mudrujme a polemizujme – je to lepší, jako mlčení nerozumných tvorů, s kterými si kde-kdo dělá co chce…

   1. Lépe stát nohama na zemi, než se tu zmítat v oblacích. Co takhle pořádně máknout někde. Bůh je pracovitý, ne ukecaný, proč taky. Kdo pracuje dostává odměnu.

   2. Anonym (8.9.15:18) pro Návštevníka
    Nejde o bludné představy. Lidé par excellence pracují vůči veřejnosti jenom omezene – všimněte si.. Podle mně je to vyjádření určitého nesouhlasu vůči tomu, co se stalo (resp. nestalo). Chtějí tým dát najevo, aby se věci začali měnit, neboť se záležitosti rozhodně nebudou vyvíjet ke zdárnemu konci – již teď je skoro vše ztraceno.. Já osobně dělám, co můžu, ale i tak to není nic platný..

   3. neboť se záležitosti rozhodně nebudou vyvíjet ke zdárnemu konci – již teď je skoro vše ztraceno..

    Hi hi, Vzpomeňte na věci dávno minulé,
    vždyť já jsem Bůh a žádný jiný není,
    jsem Bůh a není žádný kromě mne.

    Já od počátku oznamuji konec
    a odedávna, co teprve nastane.
    Říkám: „Má vůle stane se,
    udělám vše, co se mi chce.“

   4. Promíňte, ale na minulé věci si nevzpomínám. Tady nejde o oznamování konce. Jenom se věci nevyvinuli, jak měli. S tou vůlí je problém. Asi si mě s někým pletete.

 8. Matrixi a někdo Ti brání pracovat? A možno se i dočkáš svojí spravedlivé odměny, pokud narazíš na spravedlivého zaměstnavatele. A jak si přišel na ten blud, že Bůh je pracovitý? Nebo se možno sám považuješ za Boha? Něco mi tady páchne, ale větry Vendovi vnučky to nebudou…

 9. Jak se zdá, Matrix je nějaký utajený komunista, když každého posílá pracovat a myšlení ponechává jenom pro sebe. Komunisté si to taky zbožně přáli, ale neodvážili se to otevřeně říci, na to neměli dost odvahy. Ale, Matrix to řekl otevřeně. Vadí mu diskuse a nezávislé uvažování – jak říká – létání (zmítání se) v oblacích.

 10. V prvé řadě by se tady někdo měl doučit gramatiku.

  1. Kdo umí gramatiku – dostává ve škole 1. A v životě? – (Hmno, jako fór dobrý…:-) – Honza…)

   1. Nejde primárně ani tak o tu gramatiku, ale o vztah k estetice a kráse vůbec. Bavíme se zde o Bohu, o duchovních hodnotách, o kráse a do toho tady klidně nějaký negramota prdne hrubku jako prase.

    – kdyby další články přestali vycházet
    – větry Vendovi vnučky to nebudou..

    ….a tak dále. To není dobrý ani jako fór.

   2. Bavíme se tu o Bohu a někdo sem „prdne“ sprostotu či urážku „jako prase“. Is it OK?

 11. → Kdo pracuje dostává odměnu.

  Hmno, jako fór dobrý…:-)

 12. Věro, školské lavice byli dobré pro malé děti, ale život jde dál a na školské lavice se v dospělosti už zapomíná. V škole života už jsou jiné „hrubky – jako prase“, které Vám už natolik nevadí? Tady už neni škola, ani „žáčci“, s výjimkou toho jednoho, který je na výlete…

  1. Kolemjdoucí, školou života se ohánějí negramoti. Jízda na kole, plavání, sex a gramatika se nezapomínají.

 13. No, zkrátka a jasně! – Věra nemá ráda prasata! Jsou – fúúúúj!!! Ještě tak k jídlu – to by šlo…

 14. Perly jsou téměř bez povšimnutí, ale nepodstatné věci se rozebírají a kritizují.
  Proto se stále hledá, ale nenachází…
  Je to ale v pořádku, vždyť cesta je cíl.

 15. Pane Milenium, když Vám ty „Perly“ tady tak schází, co kdyby ste sám tady nějakou diskutérům nabídl? Jistě by to ocenili…
  Všichni jsme na Cestě života, cíl je „návrat k Bohu“ – nemyslíte?

  1. Kolemjdoucí,
   ty perli už jsou zde v diskusi, takže jste je také přehlédl.
   Cíl je cesta sama k sobě, ne k imaginárnímu něčemu tam někde.

   1. Pane Milenium, nemohu s Vámi souhlasit, že „Cíl je cesta sama k sobě, ne k imaginárnímu něčemu tam někde“. Ale je to Váš názor a klidně si ho ponechte. Realita se tím nezmění.

   2. – Cesta k Bohu je cestou k sobě. Kolemjdoucí to jasně napsal.
    – to jsou totiž ty perly v srdci, které nachází.
    – perli – jsou zdejší jedině spravedliví perli-či. Jak jsou si podobni.
    – perly jdou, na rozdíl od perličů, vyleštit do vysokého lesku

 16. Milý pane Milenium, s Vaším názorom, že „Cíl je cesta sama k sobě“ zásadne nesúhlasím. Život človeka nie je „bludný holanďan“ a vždy musí mať konkrétny cieľ, inak nemá zmyseľ. Podstatou našej bytosti je naša duša a tá, ako vieme, od Boha vzišla a k Bohu sa opäť vracia. Materiálne telo je iba niečo, ako oblek onej duše.
  Život musí mať zmyseľ!

 17. Opět další spirituální kýč. Země je přírodní planeta a přírodní vývoj zde má dominantní postavení. Člověk je tady jenom trpěný vetřelec. Naštěstí dojde k tomu, že časoprostor, který byl uměle vytvořen pro jeho přebývání zde, se jednoho krásného dne zase zavře. Nezávisle na tom, kolik si kdo mezitím vymyslel a ještě vymyslí různých svatých Utřinosů, holografických spasitelů apod. Už aby to bylo.

  1. Člověk si toho nepochybně navymýšlel a navymýšlí mnoho. Nicméně to nemění nic na faktu, že je pouhým nepatrným zrnkem prachu obrušovaným v toku bytí. A že celý Vesmír a vše v něm se otáčí nezávisle na jeho představách /v drtivé většině sebestředně bludných, nebo bludně sebestředných/.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference