mapa stránek || vyhledávání

Nebojujte proti tým, ktorí vás utláčajú!

protestSvojho času som stál na strane utláčaných a nevraživo hľadel na tých, ktorí ich utláčajú. Typickým príkladom takéhoto, vo všeobecnosti tak veľmi rozšíreného nepriateľského postoja, sú politici, ktorí klamú, kradnú a jednajú nečestne, takže takýto postoj ľudí voči nim sa zdá byť celkom oprávnený.

Pravda je však úplne iná! Pravda spočíva v poznaní, že takéto jednanie politikov je zákonitosťou! Zákonitosťou, o ktorej predsa jasne hovorí známe úslovie, že každý národ má presne takú vládu, akú si zaslúži.

To totiž nie je nijaká náhoda! Je to prejav spravodlivosti, na základe ktorej sa každému národu dostáva presne takého druhu vlády, aký je on sám! Aká je jeho mravná, morálna a duchovná výška! Lebo práve výška mravnej, morálnej a duchovnej úrovne národa tvorí základňu, z ktorej povstáva jeho elita. Spoločenská a politická elita národa je teda len akýmsi zrkadlom, ktoré ľudu verne zrkadlí jeho vlastnú tvár.

Predstavme si človeka, ktorý v noci flámoval a ráno vstane a pozrie sa do zrkadla. Pri pohľade doň sa zhrozí svojej vlastnej opuchnutej a znetvorenej tváre a v hneve nad tým zrkadlo rozbije.

Nezmyselnému rozbitiu zrkadla, v ktorom vidíme svoju vlastnú tvár, sa podobajú všetky snahy o odstránenie nečestných a nemorálnych politikov, či dokonca extrémne úvahy o ich fyzickej likvidácii. Aj keby sa tak totiž udialo, na ich miesto sa veľmi rýchlo dostane niekto iný, kto bude ľudu opäť verne a pravdivo zrkadliť jeho tvár.

Ak však človek, ktorý v hneve nad vlastnou znetvorenou tvárou rozbil zrkadlo, chce, aby v ňom vždy videl iba peknú, príjemnú a usmiatu tvár, musí sa o to zaslúžiť on sám a nie jeho zrkadlo. On sám musí definitívne skoncovať s flámovaním.

Každý národ, ktorý chce mať vo svojom čele morálnych, čestných a ľudských politikov, musí sám nastúpiť na cestu svojho vlastného morálneho a duchovného pozdvihnutia. Musí sám zatúžiť stať sa čestnejším, ušľachtilejším, lepším, spravodlivejším a morálnejším. Lebo každému národu sa vždy môže dostať iba politickej reprezentácie takých morálnych kvalít, aké si svojou vlastnou kvalitou zaslúži.

Ak ale niekto tvrdí, že on je príliš nepatrným na to, aby niečo zmenil, je to alibizmus. Každý národ sa predsa skladá z jednotlivcov a práve jednotlivci tvoria jeho základné bunky. A povaha, kvalita a charakter týchto základných buniek určuje povahu, kvalitu a charakter celku, čiže národa. No a povahe, kvalite a charakteru národa potom zákonite zodpovedá i charakter jeho reprezentácie.

Ak teda niekto tvrdí, že je príliš nepatrným na to, aby on sám mohol pohnúť veci dopredu, nepriamym spôsobom tým iba vyjadruje, že nie je ochotný pustiť sa do práce na svojom vlastnom morálnom a duchovnom pozdvihnutí. Že on chce zostať takým, akým bol doposiaľ, so všetkými svojimi nedostatkami, chybami a nečestnosťami.

Ale potom nech nenadáva na vládu a neočakáva, že sa bude mať lepšie. Že sa objaví nejaká politická strana, alebo vodca, ktorý pozdvihne spoločnosť zázračným spôsobom. Takéto niečo je nanajvýš nereálne a takýto ľudia budú mať, ba musia mať zlú vládu, pretože si ju zaslúžia.

Musia mať vládu, ktorá zodpovedá a je rovnorodá ich vlastným chybám, ich vlastnej nemorálnosti a nízkosti. Tak je to totiž spravodlivé! Lebo práve takýmto spôsobom žne každý národ presne to, čo zasieva. V tom sa totiž prejavuje princíp vyššej spravodlivosti, ktorej účinkom nemôže uniknúť nič, čo jestvuje na tejto zemi.

Nie, niet nijakých výhľadov k zlepšeniu kvality života bez prijatia osobnej zodpovednosti! Osobnej zodpovednosti, ktorou sme prostredníctvom pozdvihnutia výšky svojich morálnych a mravných kvalít ochotní prispieť svojim vlastným dielom k pozdvihnutiu celej spoločnosti. Ak medzi ľuďmi, medzi jednotlivcami takejto ochoty niet, niet a nikdy nebude žiadneho pozdvihnutia spoločnosti.

Pochopme predsa, že jednotlivé národy neutláčajú vlády, ktoré si zvolili, alebo ktoré boli do ich čela dosadené akýmkoľvek spôsobom. Skutočný útlak spôsobujú hodnoty, ktorým ľudia, jednotlivci veria a ktoré uznávajú!

Útlak národu spôsobuje nízkosť hodnôt, ktoré prijal za svoje a s ktorými sa stotožňuje! Je to napríklad nečestnosť, egoizmus, chamtivosť, nespravodlivosť, necitlivosť, závisť, neprajnosť, či nedostatok túžby po vyššom, vznešenejšom a ušľachtilejšom a ešte množstvo iných chýb a nedostatkov.

Každý národ, ktorý nepochopí, že on sám sa musí zmeniť k lepšiemu, ak sa chce mať lepšie, bude utláčaný. Tak to totiž vyžaduje zákonitosť vyššej spravodlivosti.

Ak sa teda národ chce mať lepšie a ak chce, aby sa pozdvihla kvalita jeho života, musí sa najskôr on sám morálne a duchovne pozdvihnúť. Jeho vlastné pozdvihnutie na vyššiu morálnu a duchovnú úroveň musí nevyhnutne predchádzať pozdvihnutiu hmotnému. Lebo len pozdvihnutie morálne a duchovné môže privodiť, spôsobiť a vyvolať pozdvihnutie materiálne a hmotné. A dovtedy, kým túto zákonitosť ľudia nepochopia a nezrealizujú, dovtedy budú musieť trpieť rôzne formy útlaku, ktoré sa budú stále stupňovať. Stupňovať až do neúnosnosti a vyvíjať taký tlak, že sa napokon jednotlivci i národy budú nútení zamyslieť sami nad sebou a spoznať, v čom spočíva jadro problému.

Mnohokrát som cestoval autobusom, keď sa ľudia vracali domov z poobedňajšej smeny. Mnohokrát som ich ľutoval, keď hovorili o podmienkach v práci, či o výške mzdy, ktorú za ňu dostávajú. Avšak zároveň som počul spôsob, akým sa vyjadrujú, počul som, čo sa chystajú robiť, čo ich zaujíma a čo považujú vo svojom živote za dôležité.

A vtedy som si uvedomil, že títo ľudia, vzhľadom k ich hodnotovému systému ktorý uznávajú, musia zákonite prežívať všetko to neľahké, čo prežívajú. Musia to prežívať, pretože si to zaslúžia a pretože si to doslova vynucujú výškou svojej osobnostnej, duchovnej a morálnej úrovne.
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

hodnocení: 3.8
hlasů: 15
Tisk Tisk

58 komentářů

 1. Je to trefa do černého. To bude lidí po přečtení zuřit proti nastavovateli zrcadla.

 2. Dobrý článek! Skutečně dobře nastavené zrcadlo mase lidí.

 3. Autor napísal :

  ….Musia to prežívať, pretože si to zaslúžia a pretože si to doslova vynucujú výškou svojej osobnostnej, duchovnej a morálnej úrovne…

  Pravda je však taká, že politikmi sa stávajú ludia ,,posadnutí“ chtíčom, dosiahnuť MOC a sú schopní použiť na tento svoj ciel všetky dostupné prostriedy a využiť všetky nálady v spoločnosti, teraz a nie zajtra. Musia mať aj jednoducho povedané ,,nadanie od prírody, vycítiť, čo si ,,sprostá masa“ vyžaduje. A práve tu je bod zlomu.

  Nemusia chodiť medzi lud, ako volakedy Václav IV, ale stačí aby mu budúci prisluhovači predložili velmy reálny ,,výcuc“ zbožných želaní ,,plebsu“. A to nie je nič svetoborné .

  Masa chce : Málo práce a veľa, veľa peňazí.

  K tomu je nutné pripraviť vhodný ,,marketingový ťah“ a polovica úspechu je na tanieri.

  Ešte musí politik ,,mať jednoducho šťastie pri výbere“ svojich budúcich poskokov.
  A títo poskokovia sú vtedy najlepší, ked majú vhodných, teda bohatých kamarádov, ktorí budú chcieť investovať do politika a jeho politiku….

  Ciže , nie je pravdou, že aký národ, takí politici ,,na tribúnach“…

  Dnešní politici musia byť hlavne na začiatku karieri vyslovene ľudoví , žovialni, aby presvedčili masy, že ,,ON je JEDEN z nás“…a predstavovať len jednoduché a razantné riešnia..

  Kto je zvedavý na Pravdu a demagogickú teóriu – bez práce nie sú koláče. Toto je už prežitok …

  Zoberme si SR, stačilo jedno ,,marketingové heslo“: Každý si zaslúži ISTOTY.

  To je tá genialita politika, že pod Istotami si každý zo stotisíc budúcch ,, robotníkov mora“., predstavuje čokolvek, aj to Královstvo Nebeské už TU na Zemevajci.

  Nie pozajtra, ale hneď na druhý deň, keď do funkcie nastúpi ON- leningradskij pačtajlon…

  Genialita politika nastáva v okamihu, keď týchto stotisíc názorov sa ,,zjednotí“ v jednu virtuálnu myšlenku :

  Aj bez práce budú koláče, lebo to od mikrofónu ON povedal. Odvážne a rázne…

  To, že to tak nebude a nemôže byť, vie len pár zasvetených, ale tých by MASA ,,zlynčovala“, keby to nahlas niekto vyslovil..

  Takže žiadne kecy, typu : Lebo každému národu sa vždy môže dostať iba politickej reprezentácie takých morálnych kvalít, aké si svojou vlastnou kvalitou zaslúži.

  Treba povedať novú pravdu : Geniálny politik a masa , velká masa čakajúcich
  ,,debilov“ na zázrak…

  Že vraj Sodoma, Gomora . Nie , tá len príde, drahí moji v Pinokiovi…

 4. Nebojujte proti tým, ktorí vás utláčajú! …….. a nastavte druhou tvář, chtělo by se dodat.

  Milujte Boha celým svým srdcem,……..

  Milujte bližního svého, jako sebe sama……

  Co nechcete, aby druzí dělali vám, nedělejte jim……..

  Nejsou v tom /zhruba/ Zákony i Proroci ?!

  Z knihy G.Costerové – Jóga a západní psychologie:

  „Naším zvykem je považovat filosofii karmy za netečný, lhostejný fatalismus a přičítat ji k mnoha zlům východního sociálního života. Ve skutečnosti je učení o karmě naprostým a úplným popřením fatalismu, je zákonem zcela vylučujícím náhodu a osud a také ideu nade vším vládnoucí prozřetelnosti, tedy tři obvyklé myšlenkové koncepty Západu, a naopak staví člověka do pozice jediného a absolutního tvůrce vlastního osudu. Co ve své nevědomosti zasel, musí nevyhnutelně sklidit; dojde-li však osvícení, může sít to, co si vybere, a podle toho také sklízí.“

  Fakt je, že autor M.Šupa, jak jsem po pár týdnech zjistil, tu nediskutuje, on tu jen nechá přetisknout svůj článek. Možná ve svém okolí pořádá přednášky s besedami. Ale tady? A tak není třeba více sdělovat, navíc je tu jako první opět pan Staněk, člověk hodnotící a předjímající druhé lidi jako zuřící. Proč tento člověk ponechal bez odpovědi u předchozího článku pana Degona slušný dotaz na spolek zuřících dialektiků; a teď již vidí projevy zuřivosti.

  Díky pochopení zákona karmy však vím i o řešení sociálních a ekonomických problémů. Vím i ideálu vlády, ale proč to tady pitvat?

 5. „Zákonitosťou, o ktorej predsa jasne hovorí známe úslovie, že každý národ má presne takú vládu, akú si zaslúži“

  Pravda je úplně jiná!
  Nevidím ve vládě ani parlamentu nikoho koho jsem volil, dokonce i za prezidenta jsem chtěl ženu, jenž celý život pomáhala a přestože neměla zkušenosti z politiky atp.. pokusila se ve vší pokoře o kandidaturu.

  A že by celý národ chtěl právě to co máme? Nevěřím! Ale v co věřím je to, že kdyby mohli volby něco změnit, už by to dávno udělali.
  Takže tady pane Šupa, je mi líto, ale dle mne jste vedle a onu zákonitost bych vysvětlil jinak, ale to byste musel uznat, že za nitky tahá někdo jiný, kdo by možná chtěl, aby lidé věřili že se jedná o zákonitost „Boží“.

  Střed Vašeho článku již je rozumný snad vyjma:
  „V tom sa totiž prejavuje princíp vyššej spravodlivosti“,
  strávil jsem nějakou dobu nad řešením celého problému a v pravdě jsem došel k závěru, že jediné možné nevytváření karmy – tedy aby se na nás princip vyšší spravedlivosti nevzstahoval, je v nezasahování.
  Zlo plodí zlo, říká se, ale v našem duálním vesmíru jsou všechny akce vyrovnávány. Tj. Pokud bude mnoho dobra, dojde k automatické korekci a navýšení zla a naopak. Vše musí být 50:50 aneb v rovnováze a to je vidět všude ve vesmíru i tu u nás na zemi či v našem těle. Kde je nerovnováha, přichází…
  Až příjde pravý čas, věřím, že dobro vyrovná zlo apod. Tím nechci nikoho nabádat, aby přestal chodit na volby, či demonstrace nebo aby čekal až ho voják cizí země zastřelí u něj doma, to NE. Ale je třeba se zamyslet.

  Dle mne než lidé tohle pochopí, bude jedno jestli se všichni morálně povzdvihneme abychom se měli lépe, protože někde jinde se zase povzdvihne zlo a zkaženost jen aby situace byla vyrovnána. Zdá se to jako zapeklitá a neřešitelná situace? Možná, ale jsme lidé a máme ten dar to změnit – vyrovnat, žít vyrovnaný život se vším co je. Až bude situace vyrovnána, vše v rovnováze, změní se i vlády a vše kolem nás.

  Rada na závěr:
  Buďte vyrovnaní, pokorní, laskavý a odvážní neb spoustu těžkých úkolů, nás navzdory morální či nemorálnosti teprve čeká.

  GinWaw

  1. Chodí tu i tací, kteří nezastávají názor, že dobro a zlo musí na Zemi koexistovat v poměru 50:50. Je to fikce, které mnozí podléhají a zdůvodňují přes jevy typu jin a jang apod.

  2. Když vám někdo dá peníze, neznamená to, že vás o ně musí někdo připravit, okrást, aby zlo a dobro bylo v rovnováze.

   1. Matrixi,
    ty peníze nepadají z nebe, a proto na ně musel někdo tvrdě pracovat – a to je to zlo (pro toho druhého).

 6. Souhlasím s obsahem a článku a doplním. Nejen takovou jakou si zaslouží, ale taky jakou potřebuje.

 7. Čím to je, že tzv. „duchovní lidé“ (roz. lidé, kteří se na „duchovní lidi“ sami pasovali) mají v sobě tolik potřeby měnit svět? Navzdory tak často prohlašovanému krédu „kdo chce měnit svět, musí změnit sebe“.
  Milé duchny: nechte svět světem a měňte SEBE, když máte potřebu něco (někoho) měnit.

  1. Změní-li každý člověk sebe, změní se celý svět. Jde však o to, JAK, jakým směrem.

 8. GinWaw píše:

  …Vše musí být 50:50 aneb v rovnováze a to je vidět všude ve vesmíru i tu u nás na zemi či v našem těle. Kde je nerovnováha, přichází…

  Ak by nastala rovnováha 50:50 musí nastať zákonite smrť. Smrť akákolvek, smrť pohybu, smrť energie, smrť greavitácie…

  Čiže rovnováha je SMRŤ. Len nerovnovány stav je Pohyb a to je prejavom Života .
  Zoberme si príklad, tanier. Na okraj dáme guličku a pustíme ju. Preletí cez dno a vyletí na opačný okraj taniera a pohyb sa zopakuje s menším vychýlením, až sa gulička na dne ustáli, zostane bez pohybu.

  Nastane smrť, pretože sa zastavil pohyb. Je to sice relatívna smrť, lebo tanier umiestnený na stole sa môže prevrhnúť, a znovu nastane pohyb guličky .

  Reinkarnácia zo smrti, zásahom inej sily , tej ktorá ten tanier prevrhla…

  Takže 50:50 nie je v žiadnom prípade riešením,nie je to žiadna Sláva, pretože je to smrť…

  Rovnovážny stav je nutné ZLO, ku ktorému všetko a všetci spejeme, ale to znamená, že všetko sa rúti do rovnovážneho stavu, čiže do SMRTI…

  A že vraj fatalizmus neexistuje. Tu je popísaný ako na tanieri…

  1. Možná jsme se nepochopili.

   Př1:
   Pokus Váš duševní stav nebude v rovnováze, pravděpodobně budete trpět nějakou dušení poruchou.
   Pokud bude v rovnováze, budete vyrovnaný, ale neumřete :)

   Př2:
   Pokud PH ve vašem těle nebude v rovnováze (tím teď nemyslím PH5,5 ;)ale bude příliš kyselé, bude Vás pálit žáha a pravděpodobně brzo onemocníte. Bude-li PH „vyrovnané“ tj. mírně zásadité, budete zdráv a neumřete.

   Př3:
   Bude-li naše planeta Země příliš blízko své hvězdě, spálí nás. Bude-li na optimální orbitě v optimální vzdálenosti (zde se nepoužívá přirovnání 50:50), budeme Země stále plná života.

   A tak se dá pokračovat dále.

   Z výše uvedeného my vyplývá, že zásadní rozdíl je v nepochopení oněch 50:50 a mém špatném vysvětlení pro zdejší diskutující.
   50:50 rozhodně neznamená smrt – to je dle mne blábol, protože to neznamená, že síly se anulují, ale že jsou v rovnováze(působí na sebe stejnou silou) a tak to i já chápu. Pokud však dojde k jejich nerovnováze 60:40, vždy je to prů..r.

   Podívám-li se na mé současné chápání světa, vidím, že vše v tomto vesmíru je rozdělené na +/-. Ionty kladné a záporné, Světlo a tma, dobro a zlo, hmota a antihmota, Gravitace x Antigravitace atp..
   Podobné úvahy mne vedou k pochopení, že náš svět(vesmír) je dualistický a život prosperuje tam, kde má příhodné podmínky. Já bych laicky řekl, kde je to 50:50 (dobro a zlo). Když převažuje zlo, dobro má mnohem menší šanci na úspěch – na život.

   A teď proč si myslím, že se síly jinde vyrovnají, pokud nastane nerovnovážný stav.
   Naopak principy kvantové fyziky mí říkají, že vše je propojené a vzájemně se ovlivňuje. Pokud je to tak, pak dojde-li někde k nerovnováze př. 60:40 pak někde jinde ve vesmíru se to zase musí vyvážit tj. 40:60, tj. za předpokladu že vše je propojené, vzájemně se ovlivnující a za předpokladu, že síly mají tendenci se vyrovnávat (neučili nás něco také ve fyzice?). Vcelku je pak dosažen rovnovážný stav.
   Zastávám názor, že kdyby rovnovážný stav nebyl, byla by přemíra jednoho nebo druhého to pak vede ke katastrofám.

   Fyzika nás učí zákonu akce a reakce => nejsou náhody.
   Proto není náhoda, že máme takový státní aparát jaký máme.
   Nicméně nesouhlasím s výroky viz. Můj předchozí příspěvek v diskuzi.

   Můj závěr je, že pouze rovnovážný stav vede k prosperitě, takže s P. Šupou nemohu souhlasit ve všem.

   Ps:
   Pokud praštím rukou do vody, nejen že se vytvoří kruhy, ale protože i voda bude mít „odpor“ (opačnou sílu) vůči ruce (síle která na ni působila), ucítím, že jsem se jí dotkl. Kdyby odpor nebyl, voda by uhnula?

   Co je tedy oněch 50:50 a rovnovážný stav?
   Zdá se mi, že to jsou dvě rozdílné věci-pojmy, ale to už se do toho zamotávám.

   A omlouvám se, minule jsem se uklepl při podpisu.
   GinBaw

   1. GinBaw napsal: Pokud bude mnoho dobra, dojde k AUTOMATICKÉ korekci a navýšení zla a naopak.

    Má reakce: NE!

    1. Nevím proč, ale včera odpoledne venčím psa a vzpomněl jsem si na vaši reakci. Sice postrádala jakéholi vaše vysvětelení či způsob jakým jste k tomu došel a pak mi to docvaklo.

     Má reakce na vaše NE!:
     Kdyby stvořitel tohoto vesmíru nezakompoval autokoreční, řekněme „funkce“ v tomto vesmíru (tj. aby se vše vyrovnávalo a bylo v rovnováze), tak by se vesmír musel zničit za chvíli sám.

     Poznámka:
     Co by bylo kdyby autokorekce nebyla?
     Vesmír by byl rychle zničen nerovnováhou.
     No možná, že kdyby vesmír byl zničen – at už přemírou zla či dobra (dobro: v tomto případě preferuji názor, že vyšší harmonické vibrace by vytvořili nový vesmír založen na jiných pravidlech – tj. ne 50:50, což by ale vedlo ke zničení – vytlačení nižších vybrací a vzniku nového vesmíru pro nižší vibrace.) Ale kdo ví… :)

     GinBaw

    2. Stvořitel autokorekční funkce do svého díla zakomponoval, a to tak, aby pokud ta část tvorů, kterým dal do vínku svobodnou vůli, dostávala poučení z voleb, které nejsou v souladu s Jeho Vůli (s jím daným programem, SW). Proto přechodně může být zlo i značně velké, nemůže však v konečném důsledku zvítězit. V principu Božského tvoření je základem Dobro a nemůže tomu být jinak, zlo generuje člověk na základě své svobodné vůle, nikoliv však jako automatický program 50 %. Zkuste se ponořit do Boží tvorby, alespoň v rámci možností se přiblížit k Němu. To, že rovnováha musí být 50:50 v námi stanovených prvcích (přičemž člověk není schopen exaktně vyjmenovat, co je ještě v konkrétním případě Dobro a co už je zlo)) je rozumová fikce, protože na vyšší duševní a duchovní úrovni to není schopen pojmout.

     Chodím sem zřídka, pokud sem zavítám, většinou sem vložím větu, která má samovolně působit na vlastní pochody zdejších čtenářů, nic více.

 9. Závidím panu Šupovi jeho jednoduché vidění světa.
  Chtěl bych znát ten národ, který si zasluhuje svůj blahobyt a nemá zkorumpované politiky. Který to je a kde ta země leží? Jsou to snad „petrodollarové“ Spojené státy, které jsou namočené snad v každém konfliktu za posledních 150 let? Nebo Švýcarsko, jehož blahobyt stojí na majetku židů zahynuvších během šoa a kde elitu tvoří amorální sebranka banksterů a oligarchů? Nebo Německo? Spojené království, jehož sláva stála na rabování kolonií?

  Se slovy V. Vančury: „Vidím, že jste si osvojil(a) něco logiky jež mne naprosto odzbrojuje“, budu i nadále pečlivě sledovat s otevřenou pusou a v údivu sebevědomé vývody tohoto pána :-)))))

  P.S.: Všechna moc korumpuje, a absolutní moc korumpuje absolutně. John Dalberg- Acton

  1. Dobrý deň, ja by som chcela a snažím sa myslieť pozitívne ale slabý človek, ktorý nevie klamať nič nezmôže, tí drzáni si dokážu navymýšľať klamstvá na slušného človeka a tak sa dostanú k moci i k peniazom. Keď nie je na hádky zvyknutý zostane v pozadí aby aspoň trocha mohol dožiť. / keď chceš s vlkmi žiť musíš s nimi vyť. V bývalom režime to až tak zlé nebolo. Takže do vlády sa dostanú obyčajne tí vlci. Keď sa tam náhodou dostane nejaký, čo mu na národe záleží, a chce pracovať hádžu mu polena pod nohy a tak ho ničia. Stačí sa pozrieť do kostola a počúvať aká nenávisť tam je proti inak zmýšľajúcim. Rada čítam pozitívne články. Ďakujem, myslím, že ste to dobre mysleli a prajem Vám veľa sily a dobré zdravie. Matilda

   1. Pani Matilda: Dobre sa mi čítal Váš úprimný a ovorený príspevok, kde odsudzujete dvojtvárnosť našej spoločnosti, kde slušnému človekovi neostáva nič iné ako klamať, aby ako tak prežil. Vyplýva to z dvojakého metra v spoločnosti, kde tí „hore“ majú iba samé privilégia a tí „dole“ iba samé povinnosti. Kresťanstvo na tomto nič nezmenilo, iba tým dole dalo určité nejasné prísľuby božieho kráľovstva po smrti. Takto to bolo už aj v Biblii SZ, keď Mojžíš ustanovil desatoro B. prikázaní (na jednej doske pre vyvolených a na tej druhej pre poddaných). A tak celý SZ je v požehnávaní vyvolených židov a zatracovaní až vyhladzování ich nepriateľov. Ježiš priniesol Nový Zákon rovnosti a lásky pre všetkých, ale ani prvotní kresťania, ani rímska moc, ktorá utvárala našu dogmatickú KC sa nechceli vzdať tých Mojžíšovských privilégií o vyvolenosti vrchnosti a tak si zaviedli akýsi hybrid starého a nového zákona, ktorý preferuje mocných a chudobným iba rozdáva sľuby a kalí ich myseľ.
    Pekný deň!

 10. Vážení:
  Už dlho som sa nestretol s toľkou demagógiou, aká sa vyskytuje v tomto článku a tiež aj niektorých diskuzných príspevkoch. Problém dnešného sveta, alebo súčasnej civilizácie nie je v tom, čo sa tu popisuje, ale niekde celkom inde. Myslím, že dosť výstižne o tom hovoril aj kardinál Tomko vo svojej prednáške na pôde UPC v Bratislave dňa 12.6.2005, ktorá je ne adrese: http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20050612001 . Nechal tam aj odkazy na knihy svetových odborníkov z oblasti sociológie, ako sú: Samuel Huntington uverejnil svoju knihu „Konflikt civilizácií a premena svetového poriadku“ (The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order,1996), alebo: Pitirim Sorokin: „Krise našeho věku“.
  Kardinála Tomku asi nemožno označiť za dajakého bludára, alebo klamlivého politika, čo chce ľudí iba zavádzať.
  Pekný deň!

 11. p. Degon,

  oháňať sa cirkevnými bludármi z KBS , na to treba ozaj vnútornú odvahu. Títo cirkevní slintoši, ktorí zapredajú aj vlastnú mater za ,,groš“, sú len atrapami náboženskej viery.

  Ako povedal jeden z tých slintošov, keď sa ho pýtali, prečo ,,berú prachy“ aj za svadby, pohreby a iné tmárske službičky, sa vyhol odpovedi tým, že ONI – Cirkev tá militantná chamraď vraj neberie, ale keď ,,popletení“ veriaci dajú dary, tak tie zoberú. Že je to za Eurá, nevadí, vraj aj doktori v nemocniciach aj v ordináciách tiež berú…

  Môj skromný názor, ak by virtuálny Ježišťok ,,existoval“, musel by sa isť min 1,5 x vyblít do kazatelnice…

  Aj to je vizitka charaketeru Cirkvi, ked vezmeme, že tlupa tých ,,sukienkových“ pedofilov dostáva pravidelný plat od štátu. Urvú si dane aj odo mňa, ktorí túto chamrď ozaj nemusí…

  Mne osobne ,,smrdia“ SÍROU – tou ozajstnou Pekelnou…..

  Jaj, môj Pinokijko , si ty len iný Netvor…

  1. Rozbor slova Netvor:
   – ne
   – tvor
   Jako že nikoliv tvor dle lidského posuzování, souzení
   Česky by to možná bylo
   – ne
   – tvoř
   Jako že netvoř to, co není v souladu s přírodou, či řádem vesmírným
   rozbor slova chamraď:
   – cha
   – m
   – raď
   Jako že se vysmívají a rádi (nám) radí.
   A kdyby ten rozbor byl špatně, pinokio mi pomoz :-)

   1. A kdyby ten rozbor byl špatně, pinokio mi pomoz :-)

    Máti, nemôžeš všetko rozpitvávať, ale chápať v kontexte. Ako záhradkárka by si mala vedieť, že v záhrade slovo chamraď znamená burinu, zelinu, plevel, ktorý treba zničiť. V ľudskom ponímaní: kedysi zemepáni a ostatní „páni“ nazývali svojich poddaných chamraď , čiže niečo nepotrebné a zbytočné z ich pohľadu.
    A ne-tvor mi vôbec nie je blízky, mám radšej tvor-iteľa a hlavne Stvor-iteľa nás tvorov ves-mírnych.

    1. …slovo chamraď znamená burinu, zelinu,…
     už zapomínám
     a tak si pořád dokola nimráním připomínám

     Teda nebyl by česko – slovenský slovníček?

 12. Matko, dobre píšeš, je to tak..

  Rozbor slova Netvor:
  – ne
  – tvor
  Jako že nikoliv tvor dle lidského posuzování, souzení

  Ked niekto vystupuje ako horiaci krík, vzdušný, či ohnivý vír, nemôže byť z tohoto pozemského sveta. Nemôže byť štrukrálne zložený z buniek, mať obyčajnú ,,šróbovicu“ a chovať sa ako najodpornejšie zviera.

  Však celá Biblia sa hemží tisíckami mrtvol, krv tečie potokom, akoby to bola ,,sladká malinovka“, lebo tí ludia nestáli po boku JEHO vyvolených…

  Aj samica kudlanky po sexuálnom ukojení a oplodnení zožerie svojho amanta, keď ten lenivec si nevie rýchlo natiahnuť slipy a utiecť ,,cez okienko“…
  Ona je totiž po sexe mimoriadne vyhladovalá a siahne po prvom ,,žrádle“, čo je po ruke. Aj v ludskom svete sú také vaginálné pijavice, ktoré sice svojho amanta nezožerú doslovne, ale ho len ,,vycucajú“ z peneži a takého vycucaného nechajú ,,na ulici“…

  Takže nejak takto si predstavujem ,,Netvora z hlbokého vesmíru“. Tomu sa darmo modlíte a žobroníte ,, o kus žvanca“ a prednostné umiestnenie tam hore, tam vo virtuálnom Nebi…

  Nestojíte mu ani ,,za deravý groš“. Darmo vás slintoši presvedčujú. Súdruhovia veriaci musíte si uvedomiť , že oni ,,si slovami“ zarábajú len na každodenný chlebík, lebo k práci ako takej si ani nepričuchli. A viete dobre, že za kus žvanca, je človek schopný aj …

  Hatátitlá, už si sa nažral, tak utekajme…

  1. Jenže člověk je tvor společenský a tak se sdružuje a rád se nechá přesvědčit,… Ale stejně – co je mezi nebem a zemí? Pouhé plevy že bychom tvořili? No co už, tvořím mnohé. Jen škoda, že neumím fyziku, abych si to i vědecky zdůvodnila. Takto má tvorba, dejme tomu Pinokio, jen krátký nos a Hatátitla – ách, ve Vánku mu hříva vlaje….hotová fantazie, třeba i nesmysly :-)

  2. a jak je jinde psáno:

   „skutečnost slova
   světem skutečnosti
   hlodá nám kosti“
   P.M.

  3. Aj v ludskom svete sú také vaginálné pijavice, ktoré sice svojho amanta nezožerú doslovne, ale ho len ,,vycucajú“ z peneži a takého vycucaného nechajú ,,na ulici“…
   g.n., v ludskom svete sú aj takí „machri“ ktorí sa po niekoľkých desaťročiach odsťahujú od svojej manželky , ktorá sa o nich a jeho deti príkladne starala a na starosť si chcú ešte niečo dokázať pri mladšej…Potom sa stárnúci a chorlavejúci seladon náramne čuduje, keď ho jeho „pipka“ vyhodí na ulicu.Často príde prosíkať svoju starú dobrú manželku aby ho prijala späť…“Nastavme si preto zrkadlo“ ako hovorí Milan Šupa alias Marcel Pecháč alias Peter Baláž neviem aké je jeho pravé a aké ľavé meno asi sa skrýva pod zrkadlom či za zrkadlom a donekonečna varuje a varuje všetkých pred všetkými :-)

 13. Anonymná píše:

  ….v ludskom svete sú aj takí „machri“ ktorí sa po niekoľkých desaťročiach odsťahujú od svojej manželky , ktorá sa o nich a jeho deti príkladne starala a na starosť si chcú ešte niečo dokázať pri mladšej…Potom sa stárnúci a chorlavejúci seladon náramne čuduje, keď ho jeho „pipka“ vyhodí na ulicu.Často príde prosíkať svoju starú dobrú manželku aby ho prijala späť…..

  To je To nenapísané B,lebo ja som napísal ozaj len A. Určite si mnohí diskutujúci vedia predstaviť aj to nenapísané C, D, E a F…a kombinácie týchto variant.

  Predstavme si, že všetci by sme boli len JANG-ový, teda esencia čistého Dobra. Však by som sa od nudy ,,zbláznil“.

  A táto nuda, čiže ,,nepohyb“, to je ROVNOVÁHA – čiže SMRŤ . A toto by nás malo čakať tom virtuálnom NEBI ?

  Samozrejme myslým len tých, ktorí celý život prežili v zbožnom ,,neživote“.

  Ozaj, sú medzi nami aj takí, ktorí očakávajú ,,zakotvenie“ po ,,neživote“ TAM, v tom virtuálnom Nebi ?

  Potom sa nečudujem Satanovi , Luciferovi, Gerdeónovi, že to už psychicky nazvládli a zbúrili sa proti Netvorovi, ktorý v stojatých vodách zastavil ,,miešanie“ DOBRA, ZLA, Závisti, tolerancie,intrigénstva…., čiže všetko to, čo je také ,,ľudské“..

  A predstavte si to, že ONI boli len ,,Duševného charakteru“. Nemali kosti, mäso, v telesných tekutinách im neplávali hormóny, nevytváral sa im ejakulát, nemali ,,mesiačiky“, čiže to boli ,,stareny“ a ,,starci“ bez emócií , hoci u bezpohlavných bytostí by sa to mohlo očakávať, ale jeden nevie čo deje medzi Nebom a Zemou…

  1. A predstavte si to, že ONI boli len ,,Duševného charakteru“. Nemali kosti, mäso, v telesných tekutinách im neplávali hormóny, nevytváral sa im ejakulát, nemali ,,mesiačiky“, čiže to boli ,,stareny“ a ,,starci“ bez emócií , hoci u bezpohlavných bytostí by sa to mohlo očakávať, ale jeden nevie čo deje medzi Nebom a Zemou…
   g. n.človek si dal honosný názov homo sapiens, čiže človek rozumný, z toho vyplýva že popri hormónoch a emóciách by mal používať aj rozum… že tento rozum sa u ľudí často vypína, alebo sa vyskratuje častejšie ako by sme čakali, niekedy aj u ľudí u ktorých by sme to nikdy nepredpokladali, svedčí aj útorkový pád lietadla vo Francúzku.Určite by nikto nechcel sedieť v lietadle kde u pilota namiesto rozumu úradovali emócie a hormóny … Pokial ide o Jing – jang veľa ľudí nepochopí, že v každom Jing je zárodok jang- čiže v každom fyzickom živote je zárodok smrti a v každej smrti je zárodok života. Aj v každom dobre je zárodok zla a naopak. Už naši starí rodičia hovorievali „všetko zlé je na niečo dobré“ pritom nemali o princípe jing-jang ani potuchy…

 14. Hurá, tady i pan Šupa, i pan Staněk,…..a další, by mohli mít radost, jak solidně Rusové, naši milí Slované, pracují :

  http://www.svetkolemnas.info/novinky/zahranicni/2187-do-vysoce-utajeneho-zarizeni-ruska-pozvani-zahranicni-vojensti-atase-i-ze-zemi-nato

  Ano! A zřejmě to jde dohromady i s autovým vyjádřením – viz. kopírovaná část : „Ak sa teda národ chce mať lepšie a ak chce, aby sa pozdvihla kvalita jeho života, musí sa najskôr on sám morálne a duchovne pozdvihnúť. Jeho vlastné pozdvihnutie na vyššiu morálnu a duchovnú úroveň musí nevyhnutne predchádzať pozdvihnutiu hmotnému. Lebo len pozdvihnutie morálne a duchovné môže privodiť, spôsobiť a vyvolať pozdvihnutie materiálne a hmotné. A dovtedy, kým túto zákonitosť ľudia nepochopia a nezrealizujú, dovtedy budú musieť trpieť rôzne formy útlaku, ktoré sa budú stále stupňovať. Stupňovať až do neúnosnosti a vyvíjať taký tlak, že sa napokon jednotlivci i národy budú nútení zamyslieť sami nad sebou a spoznať, v čom spočíva jadro problému.“

  1. Anonyme, cituješ autora. A tam mne zaujala jeho věta : „Lebo len pozdvihnutie morálne a duchovné môže privodiť, spôsobiť a vyvolať pozdvihnutie materiálne a hmotné.“

   Snad by to mohl být ideál, kdyby to šlo ruku v ruce, ta pozdvihnutí.

   Ale skutečnost je takové, že morálka evidentně upadá, zatímco pozdvihnute hmotné stále u značného procenta populace roste a i ti, kterých se to netýká, ti po něm také silně touží.

   A na závěr citace autora je uvedena věta :“Stupňovať až do neúnosnosti a vyvíjať taký tlak, že sa napokon jednotlivci i národy budú nútení zamyslieť sami nad sebou a spoznať, v čom spočíva jadro problému.“

   Což o to, kdyby se jen byli nuceni jednotlivci a národy zamyslet a poznat? Ale co dál? Nebylo těch jader problémů objeveno již dost? A náprava válkou, převraty, terorismem a nebo si všichni, byť v antagonistickém pojetí, padnou z nějakého důvodu do náručí?

   Je to stále dokola.

 15. Anonymná píše:

  …Pokial ide o Jing – jang veľa ľudí nepochopí, že v každom Jing je zárodok jang- čiže v každom fyzickom živote je zárodok smrti a v každej smrti je zárodok života. Aj v každom dobre je zárodok zla a naopak…

  Podla mňa je to hlboké nedorozumenie, pretože Jing a Jang, nemôžu v sebe ,,nosiť“ nič opačné, než je jeho podstata. Jing, nemôže mať plod Jangu, lebo ten Jang je okolo celého Jin-u.

  To by bolo, ako by v tele ženy boli namiesto vaječníkov ,,semenníky“ v tele muže ,,vaječníky“.

  Potom by sme navonok pôsobili ako hermafroditi a bolo by sexe, lebo by sme sa rozmnožovali ako ,,korytnačky“…

  Čierna bodka v ,,črievku“ Jin-u je ,,uško“, cez ktoré sa Jin poťahuje v izolovanej sústave a opačne v ,,črievku“ Jangu je biela bodka, ktorá tiež slúži na lahšie popoťahovanie v tej istej izolovanej sústave. Tú izolovanú sústavu si predstavme ako sladkokyslú polievku v tanieri a ,,črievká“ v nej plávajú bez ladu a skladu, alebo v nej len tak polihujú, ako ,,zdechlé“ ryby…

  Aby sme vyvolali pohyb, niekto musí črievka oživiť a to tak, že potiahne, alebo zatočí ,,uškom“ črievka a tým rozpohybuje celé ,,črievko“..

  Keby nebolo ,,uška“, museli by sme pichnúť priamo do ,,črievka“ a mohlo by dôjsť k deflorácii vnútrajška ,,črievka“ a to by sa rozlialo do okolitej sladkokyslej polievočky…

  To by bola hotová Gomora, Sodoma. Niečo podobné, ako bolo prvotné Bim-Bam…

  1. g.n. pekne si navaril polievku s črievkami, možno máme na mysli to isté ale inak vyjadrené.Ja dám iný príklad: Žena -jing (čierna) má v sebe v malom množsve aj mužský hormón testosterón – jang (biela bodka) a naopak muž – jang má v sebe v malom množstve ženský hormón -progesterón a estrogény -jing. „Ujo“ Jung zase objavil v žene archetyp muža (animus)a naopak v mužovi archetyp ženy (anima)na podvedomej úrovni. Z toho sa dá usúdiť, že princíp nefunguje len v oblasti telesnej ale aj duševnej . Nič nie je len čierne alebo biele …

 16. Je třeba podotknout, že naši Slovenští přátelé nemusí opět propadnout nitkám moci a nebudou poslovenšťovat Čechy cca 10.000.000 obyvatel, jako to bylo při založení a zradě Slovenského Štátu v roce 1939-1945, kdy sympatizovali s hnutím NACI, kteří využívají neinformovanosti běžných obyvatel.

  1. Čo Ťa trápi o polnoci nad ránom ? Keď máš problém, na PC alebo notebooku máš jeden čudlík off …

 17. Dávid, a kde je téma Bim-Bam?

  Vocas Ti ide?

  Ak máš v tele ,,potencial“, tak sa nám rozkecaj k téme…

 18. Ešteby som sa vrátil k anonymnej, ktorá píše :

  …naši starí rodičia hovorievali „všetko zlé je na niečo dobré“ pritom nemali o princípe jing-jang ani potuchy…

  Čiže, platí to aj opačne? Všetko ,,Dobré je na niečo Zlé“ ?

  To potom neplatí ,,Zákon akcie reakcie v živote?Kto seje vietor, zožne búrku?

  Takže čierny Jang, už nie je tak nebezpečný pre Jin, ako opačne?

  Dve energie sa doplňujú tak, že vlastne sa ,,nič“ navonok ,,nedeje“? Jedna zožiera tú druhú, ale je to vlastne O.K, lebo zákonite dojde zase k rovnováhe, lebo v opačnom garde tá druhá zožerie tú ,,prvú“.

  Vzájomné ,,požieranie sa“ je len formálna hra, ktorá neskončí nikdy…

  Kristova noho , čoho som sa to musel dožuť…

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference