mapa stránek || vyhledávání

Nekonečnost Boha a omezenost pomýlených

Bez Boha by si nikdo nemohl ani písknout, protože by nebyl. A neměl by ani čím písknout, protože by ani neměl hračku, kterou si může písknout.

Nerozumím tomu, jak by nemohl mít byť jen mravenec nebo zrnko písku svůj původ v Bohu. Tak, jak jsem dříve nevěřil v Boha a věci jsem chápal spíše vědecky, dnes chápu, že vše muselo mít svůj počátek. Člověk si něco vyrobí a je na to často nesmírně pyšný, ale jak by žil a jak by si něco vyrobil, když by nebyl on ani materiál na výrobu těch věcí, které si přeje? Byl jsem 20 let ateista, ale teď absolutně ateismu nerozumím. JE TO ILUZORNÍ FILOZOFIE JAK DÍRA VE VESMÍRU.

Všechno má svůj počátek. Jinak to nevidím. Jako ráno vyjde slunce a s ním přijde světlo, tak musel být úplný počátek, kdy vyšel Bůh, původní Stvořitel všeho, který všemu dal energii, aby to mohlo vzniknout a existovat. Bůh je původní příčina všech příčin.

Bhagavadgíta, 9:7: „Všichni tvorové vycházejí ze Mne a do Mne se zase vracejí. Tak vznikají a zanikají Moje dny a noci v cyklech života.“

Bhagavadgíta, 7:25,26: „Zahalen kouzlem klamu nejsem viditelný všem, tak zůstávám před ošáleným světem utajený, Já, jenž jsem nepočatý, nezrozený a nepomíjivý. Znám, Ardžuno, vše, co bylo, vše, co je, a vše, co ještě bude, ale nikdo nezná Mne.“

Jak vidíte, v Bhagavadgítě je vysvětleno leccos…

Višnu stvořil svět, stvořil obyvatele Země. Jeho energie je neomezená a i ti, co Jej nikdy nepochopili a dělají špatné věci, stejně nebudou nikdy vně Jeho projevů. Protože Višnu ztělesňuje všechny energie a je i obávaným vládcem strachu. Díky Višnuovi mohou dobří lidé konat dobro a zlí se roztahovat s nevědomostí a krutostí. Ale jen, dokud On to dovolí. On je veškerá podstata a lidé, kteří zbrojí proti Bohu, jen klamou sami sebe, protože nikdy nebude projevu, který by existoval bez Nejvyššího.

Bhagavadgíta, 13:17: „TO je Světlo za světlem. TO je temnější než sama temnota. TO je Poznáním. TO je předmětem Poznání. TO je cílem Poznání. TO je v srdci všeho a všech!“

Krišna je velmi krásný a milý. Nikdo nad Ním nestojí, je soběstačný a vyrovnaný. Obsahuje vše. A jen hlupáci, kterých je mi velmi líto, mohou válčit s Tím, kdo je milostivě stvořil. Ať dělají cokoliv, ať jednají jakkoliv, vždycky se neoddělí od Višnua, i když to tak může vypadat. Ale je velmi smutné, že si někteří lidé vůbec odvažují trápit Boha, Toho, Jenž stojí nade vším a Jenž může tvořit i ničit a Jenž je vždy u všeho přítomen, neboť Jeho oči a uši jsou všude. Hanba těm, kteří ničí svého Stvořitele!!! Proč jen existují tito pomýlení, kteří zabijí svou vlastní částečku Boha, neboli duši? Každý má duši, která je částečkou Nejvyššího, a tito pomýlenci, kteří válčí proti Bohu a uctívají Jeho odvrácenou, ďábelskou část, jen zabijí sami sebe a neváží si milostí Boha. Vůbec Mu nikdy neporozumněli a zklamali sami sebe.

Proč jen někteří pomýlenci tak trápí Boha? Vždyť jim nic neudělal, jenom je stvořil a dal jim šanci dosáhnout Jej. Dal šanci tak, jako jiným…

A jsou lidé, kteří jsou po všech ranách, které jim tento svět uštědřil, už v takovém stavu, že Bůh je naplňuje od shora dolů a nic pro ně není větší bohatství než to, alespoň chvíli cítit Jeho přízeň nebo chvíli hledět na Jeho obrázky.

Pro takové lidi existuje jen Bůh, neboť v tomto světě již necítí nic dalšího, co by je tolik drželo duchovně a duševně nad pomyslnou hladinou. Takoví lidé milují Boha celým svým srdcem a je jim smutno, když Bůh trpí. Mrzí je krutost pomýlených, ale sami v sobě zůstávají šťastní, neboť oni mají štěstí, které lze všude chytit, avšak jen ti, kdo mají srdce, mají šanci to pochopit… Ti, kteří sešli z cesty boží a dokonce s Bohem válčí, nikoliv z nevědomosti, ale vyloženě z krutosti a vlastní zaslepenosti pomíjivým, přicházejí o to největší bohatství, kterého mohli dosáhnout. Ale oni se stejně dál ženou za těmi pomíjivými hodnotami, které nikdy nebudou hezčí, milostivější a nikdy ani nebudou trvat déle než Bůh sám, jenž je vždy a všude přítomen a nikdy nepomíjí.

Není možné dokonale těmito odstavci popsat, jak je Bůh krásný, jak je nekonečný a nepochopitelný, a na druhé straně nelze popsat ani to, jak se cítí šťastný oddaný Boha, když na svého Pána s láskou myslí, je Mu vděčný za život, je Mu vděčný za milost, že může dál žít a prožívat své životní dobrodružství, a miluje svého Boha tak, že by se pro Něj i položil, kdyby to bylo nutné.

Nevěřící nikdy nemůže pochopit, jak krásné je, když člověka a především jeho duši naplní víra… Nevěřící nemá ponětí, o čem je řeč, když se řekne slovo „víra“, když její opravdovou sílu nikdy nezakusil…

Haré Krišna nenásilně a s láskou. :-)

Můžete sledovat i můj Facebook, kam také někdy píšu své myšlenky, které se nejčastěji týkají právě Boha a Jeho podstaty: https://www.facebook.com/jaroslav.krejci.9406 Když miluješ Boha, není co řešit…

A někdy přístě na „sečtenou“…

HARE KRIŠNA HARE KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA HARE HARE HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE
 

krisna2

 

Jaroslav Krejčí

hodnocení: 5
hlasů: 1
Tisk Tisk

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference