mapa stránek || vyhledávání

Nekvalita plodenia plodí nekvalitu

Pri akte plodenia ľudia zväčša radi klesajú na úroveň zvierat, pretože sa pri tom nechávajú strhávať čisto zvieracími pudmi. Nedokážu v tejto situácii zotrvať na úrovni hodnej a požadovanej od ľudskej bytosti a klesajú hlboko pod úroveň svojej dôstojnosti. No a tento hlboko devalvovaný prístup k aktu plodenia sa nemôže obísť bez tomu zodpovedajúcich dôsledkov. Dôsledkov, ktoré logicky nemôžu byť iné, ako negatívne.

Vsevolod Maximovič (1894-1914) - Polibek (1913)

Vsevolod Maximovič (1894-1914) – Polibek (1913)

Skúsme si predstaviť, aké oveľa rozdielne by to bolo vtedy, ak by dvojica pristupujúca k telesnému spojeniu vedela o požiadavke zachovávania čistoty a ušľachtilosti, vzťahujúcej sa na každú ľudskú bytosť, ktorá smie žiť vo stvorení a na všetko, čo táto bytosť činí.

Ak by teda táto naša dvojica o tom nie len vedela, ale vo svojom cítení a myslení, ako i vo svojej reči a jednaní by sa vždy snažila o dôsledné dodržiavanie čistoty a ušľachtilosti. No a s takýmto vnútorným postojom k absolútne všetkému vo svojom živote by samozrejme pristupovali i k vzájomnému telesnému spojeniu.

A teraz, v ostrom kontraste si zase predstavme inú dvojicu, ktorá nikdy nepočula o nijakej požiadavke čistoty a ušľachtilosti, ktorú by mala uplatňovať vo svojom živote. Takáto dvojica necháva preto pri telesnom spojení naplno prepuknúť všetky nízke zvieracie pudy svojej telesnosti.

To vonkajšie, čiže samotný akt telesného spojenia je teda u oboch dvojíc približne rovnaký, avšak vnútorný prístup k nemu je diametrálne rozdielny.

A teraz otázka: je možné, aby niečo tak zásadným spôsobom vnútorne rozdielneho nemalo nijaký vplyv na kvalitu novo vzniknutého detského telíčka, ktoré bude počaté? Možno predpokladať, že je naozaj úplne jedno, ak bude nový život počatý vo vzbĺknutí telesných vášní zvieracej zmyselnosti, alebo v úprimnej snahe o čistotu a ušľachtilosť?

Nie, nie je to jedno! Náš vnútorný prístup, kvalita nášho vnútorného prístupu k vonkajším veciam predsa určuje kvalitu týchto vecí! A tak aj vnútorné rozpoloženie ľudí pri akte plodenia určuje a priamo ovplyvňuje kvalitu novo vznikajúceho života, ktorý bude počatý. Nízke, zvieracie pocity pri plodení sú jednou z príčin čoraz väčšieho vnútorného a morálneho úpadku našej civilizácie.

A nie len to! Nie len že počatie väčšiny ľudí dneška je poškvrnené nečistou zmyselnosťou, ale vo všeobecnosti sa vôbec nič nevie ani o ďalšom, ešte zásadnejšom zlomovom momente, ku ktorému dochádza v polovici tehotenstva. Je to totiž obdobie, kedy sa do pozemského telíčka vteľuje duša. Nová ľudská duša, ktorá sa s nastávajúcou matkou spája prostredníctvom rovnorodosti jej vnútorného života v polovici tehotenstva.

Hneď po počatí sa totiž okolo nastávajúcej matky začnú zhromažďovať ľudské duše, túžiace po hmotnom zrodení v tele na zemi. Ktorá duša z toho množstva to konkrétne bude, o tom rozhoduje matka v polovici tehotenstva prostredníctvom stavu a kvality svojho vnútorného, citového a myšlienkového života. Ním vytvára spojovacie vlákno ku celkom konkrétnej duši, zodpovedajúcej vnútornému stavu matky svojou rovnorodosťou. A tak, na základe veľkého vesmírneho Zákona rovnorodosti, vstupuje napokon duša do pozemského telíčka a zaujíma ho pre seba. Fyzicky sa to prejaví prvými pohybmi dieťaťa, ktoré matka práve v tomto období pocíti.

Pretože sa o tomto nesmierne dôležitom deji vôbec nič nevie, sú do pozemského vtelenia priťahované veľmi nízke ľudské duše. Duše, spôsobujúce problémy a utrpenie rodičom, sebe ako i úpadok celej spoločnosti. A to všetko len preto, že ľudia nevedia a aj keď sa dozvedia nechcú pripustiť zásadnú skutočnosť vplyvu kvality, alebo nekvality ich skrytého, vnútorného života na reálne, fyzické dianie okolo nás. Nechcú v nijakom prípade pripustiť, že kvalita, alebo nekvalita ich citového a myšlienkového života zásadným spôsobom ovplyvňuje a určuje kvalitu, alebo nekvalitu reálneho života, ktorý musia žiť.

Je to však tak a nie inak! Platí to vždy a v každej situácii, dvadsaťštyri hodín denne. To, akými vnútorne sme, čím sa vnútorne zaoberáme, utvára, určuje a formuje našu každodennú realitu i náš budúci osud.

A práve spomínané obdobie polovičky tehotenstva je toho rukolapným dôkazom. Rukolapným dôkazom s celkom konkrétnymi dôsledkami, kedy vnútorný stav matky určí na základe Zákona rovnorodosti kvalitu, alebo nekvalitu novo prichádzajúcej, ľudskej osobnosti.

O tejto zákonitosti nemusíme vedieť, môžeme ju ignorovať, alebo sa z nej vysmiať, ale v nijakom prípad nie je v našich silách vyhnúť sa jej účinkom. Ona pôsobí, či o nej vieme, nevieme, alebo nechceme vedieť. Môžeme ju teda pokojne ignorovať tak, ako sa to deje dnes, ale každá budúca matka na tejto zemi zostane podrobená jej účinkom. Jedine na nej, na stave jej vnútorného života, bude vždy záležať, aké dieťa sa jej narodí a aké vlastnosti bude mať. Kvalita jeho osobnosti bude vždy dokonalým odrazom kvality stavu vnútorného života matky v polovici tehotenstva.

Kto neverí, môže v tejto veci konať tak, ako doposiaľ. Veď napokon tie najtvrdšie dôsledky dopadnú na neho samotného, pretože podobným nezodpovedným rodičom sa narodia deti, ktoré im neprinesú veľa radosti. Následná výchova, i keby bola nadmieru kvalitná, už potom nemôže zásadným spôsobom zmeniť to, čo bolo zameškané, alebo definitívne určené práve v polovici tehotenstva. Dobrá výchova môže dieťa samozrejme istým spôsobom obrúsiť, ale nikdy nemôže zmeniť vlastnú štruktúru jeho osobnosti, ktorá bola nezmeniteľným spôsobom definovaná vnútorným stavom matky v polovici tehotenstva.

Avšak múdri dokážu využiť toto poznanie vo svoj prospech. Jedine im je určený tento text. Múdra a zodpovedná matka sa bude snažiť dbať na kvalitu svojho vnútorného života v období polovičky tehotenstva. Bude dávať pozor na to, aby jej cítenie a myslenie bolo len čisté a ušľachtilé. Bude dbať na to, s kým sa v tomto zlomovom období stretne a koho bude trpieť vo svojej prítomnosti, pretože jej duševný stav môžu samozrejme ovplyvniť i ľudia, ktorí sa okolo nej nachádzajú. Múdra nastávajúca matka bude prísne dbať, aby všetko, či už v jej vnútri, alebo v jej okolí bolo dobré, čisté, ušľachtilé a harmonické aby hosť, ktorý ju navštívi, čiže nová ľudská osobnosť, ktorá dostane príležitosť k pozemskému zrodeniu bola dobrá, ušľachtilá a harmonická, prinášajúca šťastie, dobro a pozitivitu matke, sebe a užšiemu ako i širšiemu okoliu.

Kto by nechcel takéto dieťa? Kto však chce takéto dieťa, má to možnosť ovplyvniť či dokonca určiť. A práve ženám je vyššie popísaným spôsobom daná možnosť určovať a priamo ovplyvňovať kvalitu novej generácie. Sú to ženy, ktoré určujú, kam sa celá civilizácia bude uberať. Či nadol, alebo nahor.

Kam sa uberá dnes, je každému, kto nie je celkom slepý, až príliš badateľné. Neznalosť a nevedomosť o základných duchovných zákonitostiach totiž nikoho nevyníma spod ich účinkov. Ľudia dneška o nich ale nevedia preto, lebo o nich vedieť nechcú. Lebo všetko iné je pre nich omnoho dôležitejšie a na všetko ostatné si nájdu dostatok času, len paradoxne nikdy nie na to najpodstatnejšie a najdôležitejšie.

A pritom je to tak jednoduché! Stačí iba viac dbať na čistou a ušľachtilosť vlastného cítenia a myslenia a všetko, úplne všetko okolo nás sa začne zlepšovať. Čo nám bráni, aby sme to neskúsili?
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

hodnocení: 4.4
hlasů: 5
Print Friendly, PDF & Email

51 komentářů

 1. O tom, jaká duše se komu narodí, přece rozhoduje celá životní a rodinná historie obou zúčastněných, a ne nějaká iluzorní čistota či nečistota jejich pohlavního styku nebo myšlenky matky v těhotenství. Pan Šupa píše zase ptákoviny.

  A o tom, že se duše připojuje k tělu až v polovině těhotenství, bych taky docela pochybovala.

   1. Má z části pravdu, ale existují i jiné podněty, pro které Bůh nechá narodit černou vránu do bílé rodiny a naopak. Ale ukazuje správně na problém významu kvality sexuálních vztahů. Paní Šéří, modlete se za sebe, jinak by to Bůh mohl považovat za pýchu nadřazování jednookého nad jiným jednookým.

 2. Jen technická poznámečka-Šéří nejsem já, já jsem vždy jen Šárí. To jen nějaký trouba se tu pokouší o bůhvíco.

 3. Pan Šupa zase poměrně zdatně mlží.

  Celkově je jeho článek snůškou polopravd, jako obvykle. Povětšinou to vidí vzhůru nohama.
  Říká, že duchovní přístup při pohlavnímu styku určuje kvalitu dítěte, ale pokud by v půlce těhotenství matka jakkoliv duchovně zakolísala, naskočí ji tam negativní duch. Nemají to jednoduché, ty matky, podle pana Šupy.

  Pokud se budeme bavit o nově narozeném dítěti duchovně, každé nově narozené dítě je zde nový duch, nová idea, která tu ještě nebyla. Ta nová originální idea vznikne pohlavním stykem dvou duchů, buď v nebi (pozitivní idea) nebo v pekle (negativní idea). V našem hmotném světě se kvalita té ideje zobrazí souvztažně na kvalitě pohlavního styku matky a otce, což kromě zůčastněných těžko posoudit, ale například v případě znásilnění je zcela zřejmé, o jakou ideu jde. Ta idea si zařídí tělo.
  Duch se vždy připravuje na vtělení, některé obtížné přípravy na obtížný úkol zahrnují ekvivavalent až 300 pozemských let. Odehrává se to mimo prostor a čas, tak to tak nepřijde. Inkarnace, neboli vtělení ducha nastává kolem 6-tého měsíce, když plod začne kopat. Nový
  duch je vždycky v souladu s kombinací rodinných linií otce a matky,neboli v kombinaci jejich duchů (idejí), jak správně upozorňuje Šárí.

  Něco k přerušení těhotenství: Je to o svobodné volbě rodičů, především matky, neboť jí se to týká. Když matka svévolně potratí, vzdal to ten nový duch. Žádný duch (idea), který jednou souhlasil se svým jsoucnem a bytím se nedá navěky zničit (jenom teoreticky ve vyjímečných případech). Pouze je mu zabráněno ve vstupu na tuto planetu, nebo to sám odmítne v průběhu příprav.
  Poté učiní nové volby a jde jinam.

  1. Jestliže platí: „…Duch se vždy připravuje na vtělení, některé obtížné přípravy na obtížný úkol zahrnují ekvivavalent až 300 pozemských let…..“
   pak určitě neplatí: „….Inkarnace, neboli vtělení ducha nastává kolem 6-tého měsíce, když plod začne kopat. ….“
   a další hloupost: „….Když matka svévolně potratí, vzdal to ten nový duch. ….“

   i když vyjímky mohou potvrzovat pravidlo.

 4. ad – Inkarnace, neboli vtělení ducha nastává kolem 6-tého měsíce, když plod začne kopat.

  Pane Karle, pohyby plodu jsou ultrazvukem prokazatelné už ve druhém měsíci. Trochu si tu reinkarnaci poupravte.

  1. Pro Matku:
   mimo prostor a čas, jsem napsal, že se připravuje. Sic o něčem takovém nemáme páru, ale duchovní a duševní vesmíry jsou mimo prostor a čas. Tudíž se může vtělit do libovolného, přesně zvoleného času a prostoru. Spíše jsem to uvedl z důvodu, aby se vidělo, že některé úkoly pro vtělení ducha jsou opravdu náročné a proto je tam slovo ekvivalent, pro představu.

   K té druhé hlouposti nevím, co bych k tomu řekl, mě to přijde logické.

   Pro Věru:
   zas tomu tak nerozumím, jak je to s těmi pohyby plodu, ale v Novém zjevení Pán Ježíš Kristus k tomu říká, že pohyby plodu před vtělením ducha jsou způsobeny růstem těla.

   1. re“ Karel – Ano, odehrává se to mimo prostor a čas a proto mi přijde nelogické, že by se vtělení uskutečnilo bez vyjímky vždy kolem 6-tého měsíce věku plodu. Nota bene, když mám zkušenost „trošičku“, ale opravdu jen trošičku jinou. Nevidím to jako zákon, že vtělování probíhá vždy kolem 6-tého měsíce a jindy není možné.
    No a k té druhé hlouposti (jak jsem napsala) jde opět o to, že tomu tak bez vyjímky není. Jindy jde o nemoc matky, plodu, případně o čin matky. Není to tedy pevně daný zákon, že se vzdává nový duch. To považuji za nesmysl.
    Nevylučuji ovšem, že se mohu mýlit, ale zkušenost mám opět jinou, než Vy.

   2. Je báječné, že Pán Ježíš Kristus má takový vědomostní rozsah. Dokonce má co říct i do oblasti gynekologie.
    Jen nerozumím tomu, proč se tedy dělá takový cirkus okolo interrupcí. Dokud není v plodu vtělený duch, je interrupce zákrokem na úrovni extrakce zubu.
    Neudělali přece jen soudruzi z NZPJK někde chybu?

    1. Věro,
     Re: Dokud není v plodu vtělený duch, je interrupce zákrokem na úrovni extrakce zubu.

     To říkáte Vy. Myslím to není tak jednoduché. Ovšem tento poznatek může mnoha ženám pomoci se s tím vyrovnat, pokud dítě vyloženě nechtějí, nebo něco není v pořádku a rozhodnou se zabránit vstupu duha (ideje) na naší planetu.
     Pán Ježíš Kristus k tomu dokonce říká, že takovému duchu, kterému bylo zabráněno ve vstupu na naši planetu by se mělo pogratulovat.

    2. -„Pán Ježíš Kristus k tomu dokonce říká, že takovému duchu, kterému bylo zabráněno ve vstupu na naši planetu by se mělo pogratulovat.“

     To se jednou takhle Karel potkal s Ježíšem a prohodili pár slov o životě. No, a tak máte všichni konečně možnost si přečíst co má Ježíš na srdci k potratům….

     Jsem nyní zmaten, zda tiskovým mluvčím Ježíšovým jsou evangelisté, pan Muladi, či snad pan Karel? Ví o tom Ježíš?

    3. Pane Weissbach,
     zcela určitě. Ví všechno o všech a o všem, vždyť je Absolutní.

    4. Pane Weissbachu,

     ano, jste zmaten. Abyste nebyl zmaten, přiznejte si, že duchovnu nerozumíte, že když už se mu hodláte věnovat, tak jen velmi povrchně – a je po zmatenosti.
     Kromě toho: nenajdete u mne jediný citát, jenž by byl v rozporu s evangelisty (a na zmínku o panu Karlovi mi nepřísluší reagovat).

     Až budete duchovnu opravdu rozumět, při zpětném ohlédnutí se budete usmívat nad tím, jak jste nyní… nerozumný.

    5. Pane Wiessbachu, nebuďte zmaten, není z čeho. Karel a Muladi jsou mluvčími sami sebe, Ježíš je v tom nevinně. Co říkal Ježíš je ve čtyřech evengeliích, je to psáno obdobně, ale s odchylkami. Takže mluvčími Ježíše byli evangelisté.
     Mýtickou postavou se stává pro esoteriky fyzik Einstein, jeho kosmologické názory se vykládají dle potřeby a deformují jako čtyřrozměrný prostoročas blízko supermasivní černé díry. Přitom Einsteinova celá kniha jeho sebraných citátů z oblasti společenských věd a mezilidských vztahů je velice chytrá a dlouhodobě platná.
     Takže Muladiho nadhození, že kdo se hlubinně nevěnuje duchovnu, zůstane na povrchu, tom nějak nerozumím. Filosofické duchovní názory se píší do diskuze. Nebo se v souladu s duchovnem, křesťanstvím nebo odkazem Krista žije. A to dělali lidé odedávna a bez přilepování svých názorů Ježíšovi se to jistě obešlo.

    6. Pardale,
     pravda přírodního světa je pravdou zdánlivou. Přírodní pravdy se nedostanou za svoje hranice, neberou-li nic jiného v úvahu. To značí
     „být na povrchu“.
     Jenže přírodní pravdy se odvozují z pravd duchovních, které jsou jim nadřazené a jejich nastávání v duchovních světech předchází nastávání ve světech přírodních.

     Příklad z Nového zjevení:
     Je například omylem předpokládat, že dvě velké světové války dvacátého století na této planetě byly výsledkem politické manipulace a chtivosti po dobýváni a po moci těch, kdo tyto války vyvolali. TO JE JEN ZDÁNLIVÁ PRAVDA.
     Jak již zdůraznil Swedenborg, je skutečnou pravdou to, že tyto války byly výsledky určitých perverzí náležité duchovní aplikace Božské pravdy z Božského dobra, které lidstvo sledovalo prostřednictvím svých hlavních náboženství a jejich zdeformovaných a nesprávných doktrín či náboženství ateismu v případě Sovětského svazu.

     Kdykoli určité perverze Božské pravdy splní svůj účel a jsou většinou lidí plně přijaty a uznány jako způsob života, tito lidé spustí důsledky takového přijetí. Trestají sami sebe, aniž by si to trestání vědomě uvědomovali, prostředky, způsoby a v rozsahu odpovídajícím a obsaženém v této jednotlivé formě perverze. Takže lze najisto usuzovat, že všechna strádání, utrpení, ukrutnosti, ohavnosti a ošklivosti, která potkávají jak jedince, tak i celou společnost a lidstvo, jsou výsledkem přijetí nějaké formy perverze, deformace a falzifikace Božské pravdy z Božského dobra.
     _________

     Tak můžeme všichni o těch perverzích a deformacích přemítat. Je jich
     MRAKY a jsou čím dál tím víc záludnější, což přináší sobě odpovídající následky. Taky stojí za zamyšlení, odkud ty perverze jsou, když náš mozek sám o sobě nevymyslí vůbec nic, je to jenom hardware, který třídí, spojuje, zaznamenává, uchovává, zobrazuje atd. Software je z duchovních světů a ten zavirovaný (perverzní) je z PEKLA.

    7. Karle, píšete:“Jenže přírodní pravdy se odvozují z pravd duchovních, které jsou jim nadřazené a jejich nastávání v duchovních světech předchází nastávání ve světech přírodních.“
     To zní hrdě. Nemám nic proti duchovním pravdám pokud pravdami jsou.
     Ve fyzice existují principy ( třeba zákon zachování hmoty a energie), které platí, ale nelze ( někteří tvrdí, že pouze dříve nešlo) je z ničeho odvodit. Zatím nebyl nalezen děj, který tomuto principu zachování hmoty a energie odporoval. Tím mluvím o našem hmotném světě, tedy po Velkém třesku, kde je definována hmota a čas a platí přírodní zákony, jejichž podstatu máme šanci pochopit.

     Takže dotaz : Která duchovní pravda předchází přírodnímu zákonu zachování hmoty a energie?

     Lze říci, že stvoření světa za 6 dní je v rozporu s tímto zákonem zachování hmoty a energie. Svět vznikl z čehosi nehmotného: „Na počátku bylo slovo…“
     Píšete:
     „mozek sám o sobě nevymyslí vůbec nic, je to jenom hardware, který třídí, spojuje, zaznamenává, uchovává, zobrazuje atd. Software je z duchovních světů a ten zavirovaný (perverzní) je z PEKLA.“
     Komentář: Sedím, neseklo to se mnou. Máte už nějaký návod od NZPJK a Swedenborga, jak pekelně odvirovat zavirovaný software mozku?

    8. Pane Pardale,

     vše zásadní, co jsem Vám kdy v diskusích napsal, mělo stejný účinek, jako házení hrachu na zeď. Nepředpokládám, že tentokrát to bude jiné, ale jiným diskutujícím možná něco objasním.

     Ad: Einstein, jeho kosmologické názory se vykládají dle potřeby a deformují jako čtyřrozměrný prostoročas…

     Skutečnost: Žádný vědec nepředložil jediný reálný důkaz existence čtyřrozměrného prostoročasu. Je to stoletá chiméra, kterou si Albert Einstein vymyslel a jeho následovníci ji slepě papouškují. A nejen že vědci nemají důkaz, ti seriózní Vám řeknou, že nic čtyřrozměrného neumí ani změřit, dokonce ani ukázat v reálném modelu.
     Oproti tomu existuje jasný důkaz, že čas se neměří metrickou jednotkou, nýbrž frekvencemi (jejich převrácenou hodnotou). Takže v prostoro-času jsou tři rozměry a frekvence (nic čtyřrozměrného, což je dokazatelné).
     Jestliže se toho čtyřrozměrného blábolu neustále držíte, to je pouze důkaz toho, jakou sílu má víra – třeba i v nesmysly. Právě skrze Vaši víru považujete čtyřrozměrný blábol ve Vašem světě za realitu. (Až prozřete, budete tuto víru v sobě opravovat.)

     Ad: Která duchovní pravda předchází přírodnímu zákonu zachování hmoty a energie?

     Za prvé ve Vašem příspěvku matláte Velký třesk se zákonem, podle kterého nikdy nemohl vzniknout (jak to, že Vám to nevadí?).

     A za druhé, právě onen samotný zákon je duchovní pravdou. Zákony jsou totiž záležitostí Ducha a právě proto platí ve všech případech v hmotě.
     Ostatně, i samotná matematika je duchovní věda. Vždyť například pojem „tři“ je neviditelný. Viditelný je až tehdy, když je promítnutý do hmoty: tři prsty, tři obrazy, tři chlapi – a právě proto, že „tři“ je pojem duchovní, platí jako zákon ve všech případech v hmotě.
     Kéž byste aspoň toto pochopil…

     Ostatní Vaše poznámky – promiňte – nemá valný smysl komentovat.

    9. Pardale,
     fyzikální zákony se odvozují ze zákonů duchovních a mezi sebou
     souvztaží, když duchovní zákony jsou prvotní.

     Pouze obecně k tomu z Nového zjevení:
     3. ZÁKON DUCHOVNÍ REALITY
     Je pouze jedna skutečnost v jsoucnu a bytí, z níž všechno ostatní odvozuje svou vlastní realitu – duchovní skutečnost.
     Nic nemůže být a existovat samo v sobě a samo sebou bez duchovní ideje jeho formování do reality, která je popudem k stávání se této reality. Jinými slovy, vůbec každá realita je nejdříve formulována jako duchovní idea. Jakmile je formulována, čili vyskytuje se v duchu, má tendenci postoupit směrem ke svému konkrétnímu projevení se.Forma tohoto projevu může na sebe vzít jakýkoliv zjev či vzezření v souladu s obsahem vytvářející ideje.
     _________

     K stvoření světa za 6 dní:
     Je to duchovní popis stvoření světa. Musel by jste vědět, co v této spojitosti značí číslo 6 a co se míní dny. Není to tak, jak myslíme my.
     Tohle se táhne celou Biblí. Můžu Vám říct, že třeba šelma z moře bude vládnout podle Jana 42 měsíců, podle Daniela král nestoudný, který bude rozumět hádankám, bude panovat 2300 večerů a rán. Obojí značí stejné a znamená to plnou míru
     zel a nepravd, potřebnou pro poučení VŠECH o povaze negativního stavu. Pak bude zlomen bez zásahu ruky:-)
     __________

     K hardware a software. Je to ode mne přirovnání, neznám lepší příklad. Jediný, kdo dokáže odvirovat každého osobní software je Pán Ježíš Kristus.
     Odvirovat?
     YES/NO
     Volba je na každém. Ovšem musí to být upřímné a musí to vycházet z nitra.

    10. ad: K hardware a software. Je to ode mne přirovnání, neznám lepší příklad. Jediný, kdo dokáže odvirovat každého osobní software je Pán Ježíš Kristus.
     Odvirovat?
     YES/NO
     Volba je na každém. Ovšem musí to být upřímné a musí to vycházet z nitra.
     ______________

     Naprostý souhlas!

    11. Pardále jen poznámka, zákony zachování lze krásně odvodit ze symetrií fyzikálních zákonů. Podívejte se na teorém Noetherové. Kdysi jsem to tady vysvětloval tuším paní Věře, ovšem po změně redakčního systému vše zmizlo v temných hlubinách webu :)

    12. Lubko, pamatuji si to, co jste psal o zákonu zachování hmoty a energie, dal jsem to i do závorky, že dříve to odvodit nešlo.
     Od Karla a pan Muladiho jsem se podle očekávání nedozvěděl nic o tom, jaká duchovní pravda konkrétně podnítila tento zákon. Prostě obecné kecy podnítily přírodní zákony. Na tak silnou duševní abstraktní odezvu, že v matematice číslo tři může znamenat třeba tři prsty, tři jablka nebo tři hrušky, to jsem opravdu s argumenty v koncích.
     Karel zase místo toho, aby řekl z čeho byl hmotný svět stvořen řeší, že 6 dní stvoření je 6 etap, jejichž délku neznáme. Ale víme , že svět byl stvořen před 6 000 roky. http://cs.wikipedia.org/wiki/Ussherova_chronologie
     „první den stvoření začal za soumraku předcházejícího neděli 23. října roku 4004 př. n. l. „.
     Prostě hoši tady z diskuze pokecali s Ježíšem nejen o názorech na potrat, ale i jako ajťákem o odvirování. Chybí už jen, aby Muladi s ním pohovořil o čtyřrozměrném světě typu délka, šířka, výška a frekvence. Tady to zjevně nikdo nechápe, tak snad Vševědoucí to pochopí.
     Pan Muladi asi nečetl, jak jsem tu psal o Lawrence Kraussovi (heslo lawrence krauss vesmír z ničeho), kdy Velký třesk vysvětluje jako změnu, která je způsobena primární vlastností vakua. Zjednodušeně jako by se potenciální energie vakua proměnila na energii kinetickou rozpínajícího se vesmíru.
     Prý nemá cenu mě komentovat. A teď sledujte, jak komentáře osvědčené dvojky budou trvat.

    13. Pardále obdivuji vás že máte s tím vypečeným duem Muladi&Karel duc-hovno spol. s r. o. vůbec trpělivost. Takové exemplární příklady zbytnělých eg a dogmatismu se jen tak nevidí. Oba sem zcela evidentně nepřišli diskutovat, ale pouze zvěstovat své „pravdy“:) Jen se mi zdá, že každý tady mele tu svou a navzájem nejsou příliš kompatibilní.

     Nejvíc mne pobavilo Muládiho zvěstování matematiky jako duchovní nauky. Evidentně mu ale těžce uniká, když dodnes nepochopil časoprostor, který je nejlépe viditelný prostřednictvím tenzorových rovnic gravitačního pole. Což je ovšem čistá bezesporná „duchovní“ matemetika.

    14. Pane Lubko,

     evidentně jsme se pobavili navzájem – Vaše demagogie je totiž ve své podstatě srandovní.

     ad: časoprostor, který je nejlépe viditelný prostřednictvím tenzorových rovnic gravitačního pole…

     I Vy bystrozraký šibale – kdy jste se naposledy viděl, jak se pohybujete časoprostorem prostřednictvím tenzorových rovnic gravitačního pole?
     A kdy se tímto „prostřednictvím“ pohyboval jakýkoli dopravní prostředek?
     A kdy toto „prostřednictví rovnic“ použili architekti při stavbě jakéhokoli díla?
     A když je to Vaše „prostřednictví“ vůbec nezajímá, znamená to snad, že stavějí mimo prostor a čas?

     Skutečnost je taková, že časoprostoru jsou ty Vaše potměšilosti, navlečené do vědecké hantýrky, úplně ukradené. Dokonce ani Vy sám jste s nimi ve svém životě nikdy nic neřešil.
     Takže ani jako sranda to není nic moc – ale budiž.

    15. Pane Muladi, fyzici nemají problém s čtyřrozměrným prostoročasem a rovnicemi, snad jen s tím, jak to jednoduše vysvětlit laikům. Třeba Ullmann Vojtěch píše v :
     http://astronuklfyzika.cz/Gravitace1-6.htm
     http://astronuklfyzika.cz/Gravit1-6.gif
     „4-rozměrný prostoročas
     Z matematického hlediska lze tedy každou událost zobrazit jako bod v myšleném čtyřrozměrném prostoru, tzv. prostoročasu (časoprostoru), na jehož osách se vynášejí tři prostorové souřadnice a čas; body (události) v prostoročasu se nazývají světobody. Pohybu částice pak odpovídá určitá čára – tzv. světočára – v tomto čtyřrozměrném prostoročase, jejíž body určují souřadnice částice v jednotlivých časových okamžicích (lze říci, že v průběhu času se světobod odpovídající dané částici přemísťuje v prostoročase a opisuje určitou čáru – světočáru). Rovnoměrně přímočaře se pohybující částici odpovídá přímková světočára, zrychlený pohyb je vyjádřen zakřivenou světočárou, světočára částice „stojící“ v klidu vzhledem k dané vztažné soustavě je přímka rovnoběžná s časovou osou. Z fyzikálního hlediska světočára vyjadřuje kinematickou historii částice, neboť každý světobod vyjadřuje polohu částice v určitém bodě prostoru a v určitém čase. Protože prostoročas v jeho čtyřrozměrné podobě si nijak nedovedeme představit, pro grafické znázornění se jeden nebo dva prostorové rozměry vypouštějí, čímž vzniká prostoročasový diagram sledovaného děje (obr.1.6).“

     Pane Muladi, jak vidíte, události související s pohybem v čtyřrozměrném časoprostoru popsat lze slovně, graficky i pomocí tenzorových rovnic. A kdyby byl problém, mohou se fyzici obrátit na Vás. Vy máte vždy na každý složitý problém svůj jednoduchý, snadno srozumitelný a nesprávný názor.
     Opakovaně jste fascinován tím, že existuje frekvence jako převrácená hodnota času ( f=1/T) a chystáte se kvůli tomu změnit fyziku. Doporučuji se zaměřit i na další převrácené hodnoty fyzikálních veličin, třeba odpor [ohm]a vodivost [siemens], tedy ( R = 1/G).

    16. Pane Pardale,

     ad: Z matematického hlediska lze tedy každou událost zobrazit jako bod v myšleném čtyřrozměrném prostoru…

     Jistě, každou událost lze zobrazit nejen v myšleném čtyřrozměrném prostoru, nýbrž dokonce i v myšleném 26rozměrném prostoru. Problém je ale v tom, že jde o prostory myšlené (přesněji: vyfantazírované), nikoli o prostory reálné.

     Když si Vy sám budete chtít zmapovat pohyb z obýváku na zahrádku, nebudete používat myšlený čtyřrozměrný prostor. Určíte si souřadnice počátečního bodu A v reálném trojrozměrném prostoru, pak určíte souřadnice koncového bodu B ve stejném prostoru a změříte dráhu. Budete-li chtít změřit i čas (stopkami, čili frekvencemi a nikoli metrem, jakožto čtvrtým rozměrem), tak to opět uděláte v reálném trojrozměrném prostoru.
     Žádný čtyřrozměrný (časo)prostor používat nebudete a v realitě jste nikdy nepoužíval.

     Totéž samozřejmě platí i pro všechny fyziky, přestože na papíře jim bláboly o čtyř a vícerozměrných prostorech parádně vycházejí.

     Realita je tedy taková, že na Váš složitý fyzikální problém mám opravdu jednoduché, snadno srozumitelné a správné řešení. A do puntíku přitom platí, co jsem napsal: reálnému časoprostoru jsou potměšilosti, navlečené do vědecké hantýrky, úplně ukradené.

    17. Pane Muladi,
     1) Pracujte i nadále s pojmy „změřit i čas (stopkami, čili frekvencemi „, když tomu rozumíte je to fajn… Jistě platí vztah f=1/T. Jen pro Vás: hodnoty frekvence a periody se k sobě mají třeba jako miliontina a milion. Fyzika měří čas v sekundách, která je podle SI definována pomocí 9 192 631 770 nádobku PERIOD záření mezi hyperjemnými strukturami 133Cs. Takže už v definici sekundy rozlišují pojem perioda a frekvence. Vy nikoli.
     2) Vesmíru je jedno, jestli si něco dovedou teoretičtí fyzici představit a jestli si Vy dovedete/nedovedete představit čtyřrozměrný prostoročas, to už je úplně jedno.
     3) Když jak píšete budete chtít zmapovat pohyb v obýváku, stačí trojrozměrný prostor. A tím souhlasí i teoretičtí fyzici. Souhlasím i s Vámi : „Realita je tedy taková, že na Váš složitý fyzikální problém mám opravdu jednoduché, snadno srozumitelné a správné řešení.“
     Jenomže to má 2 zásadní podmínky.
     a) při vysokých rychlostech srovnatelných s rychlostí světla dochází k dilataci času a kontrakci délek podle speciální teorie relativity, potvrzované už přes 100 let. Při obývákových měřeních je dopad STR naprosto zanedbatelný.
     b) Deformace čtyřrozměrného prostoročasu podle obecné teorie relativity, zabývající se obecně gravitací, se děje v blízkosti velmi hmotných těles ve vesmíru. Dopad OTR na měření v obýváku je rovněž zcela zanedbatelný. Teoretici to ví, ale můžete jim to opakovat v každém příspěvku, stejně to číst nebudou.
     4) Vaše rady teoretickým fyzikům jsou cenné asi jako rady strejce na mopedu pro pilota Boeingu nebo pilota formule F1.
     Máte jasné, snadno srozumitelné a špatné řešení : V zatáčce vozidlo naklonit a jet po dvou kolech jako na mopedu.

    18. Pardale,

     Nic o nějakých 6 časových etapách jsem nepsal. Psal jsem DUCHOVNÍ popis. Ten nemá nic společného s časem ani prostorem.
     Dávám Vám sem úryvek z Nového zjevení o co tam jde:

     „Neboť v šesti dnech učinil Pán nebe a zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne spočinul…“ Zde je vylíčen proces úplné duchovní transformace sentientní mysli, chycené do pasti negativního stavu, a jak se osvobodily nejprve duchovní mysl (nebe), pak vnitřní mysl (země), potom zevní mysl (moře) a všechny jejich rozmanité, všeobsáhlé aspekty (a všechno, co je v nich) z otroctví negativního stavu a jejich obrácení do stavu pozitivního. A protože nikdo jiný než Pán – váš Bůh vás nemůže vysvobodit ze smrťáckého života negativního stavu, je to pouze Pán, kdo je Tvůrcem a Osvoboditelem pozitivního stavu ve všech aspektech vaší mysli a vašeho života. To, že „spočinul sedmého dne“, značí, že dílo této transformace bylo úspěšně dokončeno a jeho výsledky trvale zajištěny.

     „Proto požehnal Pán den spočinutí a posvětil jej“ znamená, že výsledky duchovní transformace jsou nebeským stavem, jaký převyšuje všechny jiné stavy. Takový stav se má nadělit každému, kdo završí tento proces se všemi důsledky pozitivního stavu nebes, protože v tomto stavu je věčná přítomnost Pána, vašeho Boha (posvětil jej).

     Věci popsané v první kapitole Svaté Bible se nijak zvlášť nezabývají fyzickým stvořením planety Země a lidstva v čase a prostoru, ve dnech a v nocích. Namísto toho tato kapitola obsahuje sedm progresivních kroků a stavů proměn:

     1. reformaci
     2. regeneraci
     3. osvícení
     4. opětovné probuzení
     5. opětovné poznání
     6. restrukturalizaci
     7. transformaci
     __________________

     A hlavně si zas nemyslete, že se to týká jen naší planety a lidí. Je to pro celé stvoření, pro celou zónu vymístění i pro planetu Nula. Tedy pro všechny a o všech co jsou.

    19. Pane Karle, píšete a nepamatujete si to:
     26.9.2014 (19:35)

     „K stvoření světa za 6 dní:
     Je to duchovní popis stvoření světa. Musel by jste vědět, co v této spojitosti značí číslo 6 a co se míní dny. Není to tak, jak myslíme my.“

     Nevím, co je myslíme my, prostě je univerzální věta, vždy lze tlachat o tom, že my myslíme něco jiného.
     Co se tedy míní dny ?

    20. Pardale,

     my-lidi. Neumíme myslet duchovně a naše řeč je komplikovaná pro pochopení jakýchkoliv duchovních záležitostí.
     1. den – reformace sentientní mysli
     2. den – regenerace sentientní mysli
     atd. až do sedmého dne.

     Je to popis (plán) současného časového cyklu, jehož hlavní náplní je udělat si jasno pro všechny o povaze negativního stavu, neboli jak by vypadal život, když by ho neřídil Bůh. To se zobrazí na té nejnižší, neboli nejpřírodnější úrovni jsoucna a bytí, tedy na naší planetě. Až toho budou mít i ti nejzatvrzelejší plný zuby, bude to ukončeno a všichni budou transformováni, neboli v sedmém dnu.
     Jak já to vidím, tak to bude pěkná fuška, některé o něčem přesvědčit.

    21. Karle,dobře. V Bibli v Genesis jsou prvý až šestý den pracovní a sedmý volno. Dozvěděl jsem se, že to nejsou dny, ale sedm progresivních kroků a stavů proměn.
     Už mi nepište, nad ničím z Vaší tvorby se zamýšlet nehodlám, já jsem na této planetě rád (u Vás to je na planetě Nula), nehodlám se někam vymísťovat.
     Jestli budu na sobě makat nebo ne je dle Vás jedno, stejně nakonec budou všichni transformováni.
     Podívejte se kolem sebe, jestli jste o svých pravdách přesvědčil alespoň jediného člověka ( myslím střízlivého). Pokud ne, tak je nejvyšší čas jít do sebe a začít s něčím jiným. Třeba dělat pojišťováka, vytrvalost máte i diskutujete s lidmi slušnou formou. O obsahu pomlčím.

 5. ad.
  Nízke, zvieracie pocity pri plodení sú jednou z príčin čoraz väčšieho vnútorného a morálneho úpadku našej civilizácie.

  Jaké má asi autor osobní zkušenosti s nízkými zvířecími pocity?

  V nějakém románu jsem četl, jak její dětský hrdina slyší často z ložnice rodičů mručení a sténání. Neuměl si to jinak vysvětlit, než že se někdy jeho rodiče přeměňují v noci na zvířata. Jednou si dodal odvahy a poslouchal přímo za dveřmi a získal přesvědčení, že v ložnici musí být medvěd, který i přes mručící zvuky i něco nesrozumitelného mluví a nějaká sténající kočka, která hlasem mámy říká jo,jó…. . Najednou zvuky ustaly a nastalo ticho. Klučina si po chvíli dodal odvahy a potichu pootevřel dveře. Medvěd – táta seděl na posteli a kouřil a rozcuchaná maminka ho přitom škrábala na zádech. Po nějakém čase měl pak chlapec sestřičku, kterou po čase, až povyrostla, zasvětil do tohoto tajemství. Společně pak poslouchali zvuky z ložnice a báli se, aby zvířata neotevřela dveře. Postupně se narodily další čtyři děti, ale těm již o tajemství přeměně táty a mámy nic neřekli. V dospělosti pak, když se jejich rodiny setkaly, používal bratr se sestrou tajné oslovení – on měl indiánské jméno mručící medvěd a ona škrábající kočka.

  Doporučuji přečíst knihu Desmonda Morisse – Nahá opice. Její název již leccos napovídá.

  Venda

 6. Pán Šupa, máte zato, že znásilnená žena niekde v parku porodí nekvalitného a neinteligentného potomka??

 7. Vážení, proč tady hrajete s neosobními kartami a jen citujete a citujete? Ano, pan Šupa zde vystupuje stále v roli „strašidýlka“, ale mě jeho článek a Vaše reakce na něj inspiruje k reakci jiného druhu – s mou partnerkou, po zhmotnění úžasných potomků vlastnícich krásné dušičky, pokračujeme v báječném, ušlechtilém a nádherném Tvoření dalších dětí, kosmických, které v kouzelném spojení našich luzných fyzických těl prostřednictvím doslova supergalakticky prožitým orgasmem posíláme do vesmírných jeslí coby nové bytůstky Zářící Lásky…současně takto stvořenou tachyonovou energií z prapočátku našich mikrokosmů děkujeme Zdroji za Lásku, kterou dává On nám…no není-liž to žůžo, což???:-)

  1. Snad to nebudete považovat za nezdvořilé, když se optám, kolik úžasných potomků jste již zhmotnili? A kolik jste stvořili dalších dětí, kosmických? V každém případě to za sebe cítím opravdu jako žůžo.
   Venda

 8. Pane Pardale,

  začíná to být nepřehledné, tak píšu nový příspěvek.
  Když to shrnu, tak spor mezi námi dvěma je v tom, že Vy TR uznáváte a já ne.
  K tomu mám dva body.

  1) Po ovoci poznáte strom.
  Zkuste aspoň trochu objektivně pro sebe zhodnotit, kam za posledních 100 let teoretická fyzika dospěla: jejím vrcholem je teorie strun, která pořebuje 11rozměrný vesmír k tomu, aby platila. A tato šílenost má jako základ TR.
  Špatný základ vždy znamená špatnou stavbu.

  2) Teoretické bláboly velmi dobře živí teoretické fyziky, ale jejich efekt pro naši realitu je nulový. Ani konstruktéry raketoplánů, ani stavitele lodí, či gigantických přehrad (nebo mrakodrapů) teorie relativity vůbec nezajímá. Ovšem teoretičtí fyzikové mají před sebou záhadu za záhadou, vymýšlí pro ně marketingové názvy a čerpají na výzkum miliardy dolarů. S tím, že když zítra výsledky svého výzkumu zcela převrátí, nestane se vůbec, ale vůbec nic – nanejvýš někdo z nich prohraje sázku. Už sto let. Opravdu v tom nevidíte příšernost?

  Pane Pardale, aby se někdo zařadil do jejich stádečka, musí nejdříve podstoupit vymytí mozku. Zásadní rozdíl mezi námi dvěma je v tom, že já jsem tento proces prokoukl a nepodstoupil.
  Tím nijak nechci urážet Vaši inteligenci – naopak, TR jako brousek mozkových závitů je vynikající. Ale platí pouze ve fantazii, v realitě ne.
  Bohužel vedlejším efektem je, že zastánci TR stojí v cestě pravdivému poznání vesmíru.
  Jenže raději by nechali Slunce zamrznout, než by přiznali jejich stoletý omyl.
  (A z toho vycházejí i jejich reakce: Vám podobné pohladí, zatímco pro oponenty mají povýšenost, propletenou vědeckou hantýrkou.)
  Poznejte už to ovoce – je červivé a nahnilé, přestože zabalené v pozlátku.

  1. Pane Muladi,
   1) Jestli teorii relativity uznáváte nebo ne, je úplně jedno. Platí a jsou pro to důkazy, které odkazoval lubko i já a každý slabě i znalý práce s vyhledávačem si je najde
   2)Ad rozprávky, když špatné základ, bude špatná stavba. To jste trefil do černého na sváé základní neznalosti fyziky, vyšly Vám šílené kostrukce, které neplatí ( teorie čtyřrozměrného prostoru délka, šířka, výška a frekvence) a jiné koniny. Staré kamenné hrady a hradby jsou na spadnutí ne proto, že se skládají ze špatných základní kamenů, ale proto, že časem vychýlená stavba odporuje statice. Teorie relativity ( STR a OTR ) jsou základními kameny astrofyziky, atomové fyziky atd. Velmi se mýlíte, že speciální teorie relativity nezasahuje do běžného života. Díky opravám na ni jsou přesná měření pozic GPS. To je mimořádně důležité třeba pro vyměřování geodetů. Chytí se několika zachovaných „sádů“, to je hraničních kamenů a pomocí nich a starých katastrálních map nově digitalizovaných určí třeba hranice vlastníků lesa. Kdyby byla přesnost GPS řádově desítka metrů, tak to nejde.
   3) Bavíme se o čtyřrozměrném časoprostoru, argumenty Vám došly, tak tu máme problém s 11 rozměrným multivesmírem. Na toto téma jsem napsal články, které jsou nyní na
   http://pardalnet.wz.cz/
   http://pardalnet.wz.cz/PDF/22-Inflace-vesmiru.pdf
   http://pardalnet.wz.cz/PDF/23-Multivesmir-existuje.pdf
   Teoretičtí fyzici nečerpají miliardy dolarů, to si pletete se stavbou vesmírných a pozemských dalakohledů as urychlovačem LHC v Cernu.

 9. Pane Pardale,

  ad: vyšly Vám šílené kostrukce, které neplatí ( teorie čtyřrozměrného prostoru délka, šířka, výška a frekvence) a jiné koniny

  Ty šílené konstrukce a koniny vycházejí Vám. Já říkám, že prostor je trojrozměrný a čas žádný rozměr nemá – neměří se ničím metrickým. Tuto pravdu si může každý ověřit, zatímco právě ty Vaše čtyřrozměrné šílenosti a koniny si neumíte ani v modelu představit – natož ověřit.

  A nedošly mi argumenty – mám pořád stejné, protože jsou pravdivé a nic na nich nemusím opravovat. Na rozdíl od teoretických fyziků, kteří po století usilovných výzkumů dospěli jen k samým záhadám a opravám oprav (viz vyzařování černých děr, nebo kosmologickou konstantu). Přitom platí, co jsem napsal: ať do jejich teorií zahrnou cokoli, nikdy se nic nestane – a za žádnou teorii nikdo není popotahován k zodpovědnosti.

  Co se týká GPS, relativisté do těch výpočtů neumí sehnat ani relevantní data a jen kolem toho mlží. Ostatně, nepochybuji o tom, že ani Vy nemáte v ruce dodnes jediný příklad spolehlivého výpočtu u GPS s rovnicemi OTR – takže ani u Vás nejde o realitu, nýbrž o víru (a mlžení).

  No a vracíme se na samotný začátek, kdy jsem předpokládal, že ve Vašem případě jen házím hrách na zeď. Stalo se a už mě to nebaví.
  Kromě toho, na tomto místě jsme s touto diskusí jaksi nepatřičně, takže nikomu nebude vadit, když skončí.
  Schovejte si střelný prach pod můj materiál o Higgsově bosonu, který v brzké době dokončím

  a mějte se pěkně.

 10. Pane Muladi, Vaše reakce už nemá cenu číst. Píšete :“nepochybuji o tom, že ani Vy nemáte v ruce dodnes jediný příklad spolehlivého výpočtu u GPS s rovnicemi OTR „.
  GPS ovlivňuje speciální teorie relativity i obecná teorie relativity.
  Využití relativity pro GPS viz Vladimír Wagner , ČVUT a Řež Praha.
  http://hp.ujf.cas.cz/~wagner/popclan/gps/gps.html
  „Vyjdeme z rychlosti světla, která je 300000000 m/s = 3∙108 m/s, a zhruba můžeme říci, že pro přesnost určení vzdálenosti v řádu 1 m potřebujeme čas určovat s řádovou přesností okolo ns = 10-9 s. Proto je potřeba provádět řadu korekcí. Některé jsou přesně spočitatelné. Mezi ně patří již zmíněné korekce na speciální a obecnou teorii relativity.. Družice systému GPS mají rychlosti o mnoho řádů menší, zhruba 12 000 km/h což je okolo 3300 m/s. V tomto případě je tak plynutí času na družici pouze o 5∙10-9 % pomalejší. Přesto se však už za hodinu nasbírá rozdíl 180 ns, který znamená chybu v určení vzdálenosti přes 50 metrů.
  Obecná teorie relativity předpokládá vliv gravitačního pole na tok času. Čím vyšší je potenciál gravitačního pole, tím pomaleji běží čas. Běh času v místě pozorovatele tak zpomaluje více než v místě družice. Velikost tohoto rozdílu je zhruba 50∙10-9 %. Je v opačném směru a větší než korekce ze speciální teorie relativity. Oba tyto vlivy se tak kompenzují jen částečně. Zůstatková hodnota je zhruba 45∙10-9 % a za hodinu vede k rozdílu času zhruba 1600 ns a chybě v měřené vzdálenosti zhruba 480 m.
  Často se připomíná, že, když Američané 22. února 1978 vyslali na oběžné dráhy své první navigační satelity, atomové hodiny na jejich palubách nebyly vybaveny relativistickými korekcemi. Nastala katastrofa. „Superpřesné“ hodiny šly natolik „špatně“, že chyba při určováni polohy už během jediného dne narostla na více než 11 km. „

  1. Pane Pardale,

   nezaměňujte pojmy – já vím, že máte po ruce bezpočet tvrzení o tom, jak TR platí – ale nemáte v ruce jediný výpočet, tedy postup, jak se výsledku přes rovnice OTR dostat. Jinými slovy, výsledek o kterém mluvíte, je zjištěn z reality a nikoli z výpočtů relativistů.
   Nepochybuji o tom, že kvůli různým vlivům jsou korekce nutné – ale TR s tím nemá vůbec nic společného. Ostatně, svědčí o tom i ten příklad Američanů z 22. února 1978: to v NASA nebyl jediný odborník se vzděláním v oboru TR, který by předem řekl: musíme do toho započítat to a to, jinak to bude katastrofa?

   Pane Pardale, věda požaduje důkazy. Jestli je TR věda, můžete o tom nyní podat důkaz Vy sám:
   kdo chce v našem časoprostoru zjistit nejvyšší bod Mt. Everest, zjistí si rovnoběžku, poledník, nadmořskou výšku a čas, ve kterém tato data platí.
   TR ve shodě s Vámi a panem Lubkem říká, že časoprostor je nejlépe vidět prostřednictvím tenzorových rovnic gravitačního pole.
   Uveďte prosím, v tomto smyslu, čtyřrozměrná data ze čtyřrozměrného časoprostoru pro nejvyšší bod Mt. Everest. (Vypočítat tato data přes rovnice OTR musí být pro Vás mnohem jednodušší, než v případě auta měnícího rychlost v měnícím se gravitačním poli, což jsou data GPS).
   Pokud tato data nezveřejníte, o plané řeči už fakt nemám zájem.

 11. Cituji: „Uveďte prosím, v tomto smyslu, čtyřrozměrná data ze čtyřrozměrného časoprostoru pro nejvyšší bod Mt. Everest.“

  Pokud těmi daty máte na mysli souřadnice toho bodu, tak ty jsou v souřadné soustavě, která má prostorový počátek v bodě nejvyššího vrcholu Čomolugmy přesně (0,0,0,t), kde t je aktuální čas :)

  Pokud chcete jiná data musíte specifikovat jaká:)

  Pane Muladi, co se týče fyziky, jste fakt totálně „vybydlenej“ :) Smiřte se s tím a raděj diskutujte s Karlem o zóně vymístění planety Nula.

  1. Pánové,
   něco pro Vás, pro pobavení, jak jinak z Nového zjevení:

   Každý vesmír v rámci multivesmíru a jemu odpovídající zóna vymístění sestává z dvanácti dimenzí či stavů. Na své planetě Nula poznáte ze zkušenosti tři rozměry – délku, šířku a výšku. Někdo z vás si uvědomuje čtvrtou dimenzi, jež obvykle se rovná času. Někteří postulují i pátý rozměr, aniž by jej ve skutečnosti zkušenostně vnímali. Nikdo nic neví o zbývajících sedmi rozměrech ani teoreticky, ani zkušenostně.

   1. To je teda zjevení :)

    Karle, až si to přečte pan Muladi, tak si do svého seznamu připravovaných článků napíše „Teorie dvanácti dimenzí je droga, která věřící NZPJK zbavuje rozumu aneb multivesmír s triky a kašpárková planeta nula (1,2,3 … n)“ přičemž n poroste úměrně s tím, jak mu budete odporovat :) :) :)

  2. Pane Lubko (potažmo pan Pardal),

   planých řečí si nehodlám všímat. Takže to zkrátím: Je naprosto evidentní, že rovnice OTR nikdo z vás řešit neumí, takže nemáte v ruce žádné výpočty a OTR u vás není záležitostí vědy, nýbrž víry „v mejnstrým“.

   Kromě toho, toto je zde citát pana Lubka: časoprostor je nejlépe vidět prostřednictvím tenzorových rovnic gravitačního pole.
   Poté zároveň tvrdí, že: prostorový počátek v bodě nejvyššího vrcholu Čomolugmy přesně (0,0,0,t), kde t je aktuální čas :)

   1) Kde vidíte ty tenzorové rovnice?
   2) Leží snad onen bod mimo Vámi uvedený časoprostor?
   3) A jestli tento bod leží podle TR v křiveném čtyřrozměrném časoprostoru, kde je ten jeho čtvrtý rozměr?
   4) Jaká data tohoto bodu vkládají relativisté do výpočtů u GPS?

   1. Pane Muladi, já jsem nikdy netvrdil , že zde budu publikovat výpočty tenzorových rovnice obecné relativity. Tvrdím, to, co oficiální teoretická fyzika, která je prověřená opravdovými vědci a praxi. Už jste se pokoušel vyvrátit Newtonův gravitační zákon, respektive uvedl nesmyslnou formulaci. Nakonec jste musel uznat, že Newtonův gravitační zákon je dobře.
    Nyní tvrdíte, že teorie relativity je špatně, protože jí nerozumíte a Pardal není schopen Vám to vysvětlit a neumí vypočítat tenzorové rovnice.
    Jestli se Vám to trochu ve 100 miliardách mozkových buněk nezmátlo. Jste schopen odpovědět na otázku, zda má člověk buňky, když je nevidíte? Vědci tvrdí, že buňky máme. Pokud chcete teorii relativity vyvrátit, budete muset VY dodat friško důkazy, že neplatí. Ne že já dodám důkazy, že platí a vyložím Vám to tak, že tomu budete rozumět. A druhý den už budete recyklovat zase svou pseudoverzi.
    Já tvrdím, že tráva je v létě zelená, což je ve shodě s praxí. Kdybych tvrdil, že tráva v létě bílá, tak bych to musel dokázat.

   2. Pane Muladi, celkem jasně jsem Vám naznačil, že jste se zeptal tak hloupě, že je možno odpovědět téměř cokoliv. Takže pokud chcete nějakou konkrétní odpověď, musíte (bohužel pro Vás:) přesně zformulovat na co se ptáte. Rovnicemi časoprostoru se vždy popisuje nějaká událost nebo děj. K vrcholu Čomolungmy jste žádný děj nebo událost nevztáhl. Jakýkoliv bod v časoprostoru je úplně popsán jeho souřadnicemi, kteréžto jsem Vám vypsal v nejjednodušší formě.

    Když nedokážete pochopit ani takové notoriety, tak Vaše touha vidět tenzorové rovnice je z říše snů. Pokud totiž nemáte za sebou vyšší kursy matematické analýzy a algebry stejně je nepochopíte. Zkrátka bez matematického backgroundu budete na ony rovnice akorát tak zírat jako veverka na MiG-29.

    Pro začátek doporučuji knihu „Pěstujeme lineární algebru“ od Motla a Zahradníka online dostupnou zde:

    http://www.kolej.mff.cuni.cz/~lmotm275/skripta/mzahrad/

    Obzvláštní pozornost věnujte poslední kapitole letního semestru „Říše tensorů“ (nutno se samozřejmě prokousat kompletní látkou semestru zimního:). A až Vám nebudou pojmy jako třeba „Kroneckerovo delta“, „regulární matice“ či „vlastní vektor“ připadat jako nadávky, můžeme se pobavit o fyzikální aplikaci tenzorů (nepoužívají se jenom pro TR).

    1. Pánové Lubko a Pardale,

     opět jsem se od vás dozvěděl jen rozbředávání tématu, okořeněné nesmyslnýni doporučeními. Studovat a rozebírat koniny až na samé dno, to ať dělají ti, kteří těm koninám věří.

     ad: Rovnicemi časoprostoru se vždy popisuje nějaká událost nebo děj…
     Za prvé: rovnicemi časoprostoru jsou samotné souřadnice (x se rovná nějaké číslo, y také, z také a čas také – což jsou jednoduché rovnice).
     A je totálním bludem tvrzení, že aby byl časoprostor nejlépe vidět, je nutno znát tenzorové rovnice. Jednoduchý důkaz: všichni architekti staví v časoprostoru a tenzorové rovnice nepoužívá ani jeden.
     Za druhé: podle vás se rovnicemi časoprostoru popisuje nějaký děj. Tak to dokažte – například u pohybu vrcholu Mt. Everest vůči satelitům – a jejich výsledky zveřejněte.

     ad otázka: Jaká data tohoto bodu vkládají relativisté do výpočtů u GPS?
     Namísto nesmyslných rad zveřejněte aspoň tato data (nebo data jiného bodu, která určitě máte k dispozici – jinak byste svá tvrzení neměli o co konkrétního opírat).

     Děkuji.

 12. Pane Muladi, není to tak dávno, co jsem Vás učil psát diskuzního příspěvku exponenty typu 6,67R-11 čili 6,67*10^-11. Jak sem psát složité výpočty nevím a gravitační rovnice neřeším. Věříte tomu, že existují buňky lidského těla? Objevili to vědci s mikroskopem a pouhým okem vidět nejsou.Existují dle Vás buňky nebo ne?.
  Psal jsem podle v.Wagnera : „Čím vyšší je potenciál gravitačního pole, tím pomaleji běží čas. Běh času v místě pozorovatele tak zpomaluje více než v místě družice. Velikost tohoto rozdílu je zhruba 50∙10^-9 %.“
  Závěr: Uvedený příklad je pro družici ve výšce asi 20 000 km, kde tedy čas běží rychleji jak v místě Mt.Everestu 8,8 km nad mořem, nejvíce se zpomaluje při hladině moře , řádově o 20.10^-12 %, než na Mt. Everestu.
  Shodneme se na tom, že já výpočtům odborníků a specialistů teorie relativity věřím, jejich výpočty souhlasí s experimenty a praxi , např. právě u té americké družice z roku 1978. Vy jste ještě před pár příspěvky tvrdil, že dopad teorie relativity v praxi na Zemi není žádný. Teď , když musíte přistoupit na to, že třeba dopad je u GPS, tak tomu nevěříte zas. Máte dvě možnosti: a) uvěřit odborníkům b) nastudovat všechno a výpočet potvrdit nebo vyvrátit. Vy máte samozřejmě možnost c) Nevěříte primárně teorii relativity. Závěr: celkem nic o tom nevíte, nerozumíte tomu, takže je to špatně.
  Díky obecné teorii relativity rychleji se pro družici ve výšce 20 000 km, kde je menší gravitace čas zpomaluje méně, to je čas běží rychleji, rozdíl činí asi 38 mikrosekund/den.
  Poledník, rovnoběžka a výška Mt.Everestu je dána vzhledem k soustavě, která se otáčí se zemí, tedy počátek leží ve středu Země a nadmořská výška je relativní, souřadnice výšky by musela být od středu Země. Vztažný pod na úrovni hladiny moře se totiž otáčí taky.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference