mapa stránek || vyhledávání

Úvod k úryvkům z díla Boženy Cibulkové

bozena-cibulkovaV době pokročilého materialismu se obtížně přeorientováváme ze své neznalosti. Přibližovat skutečnosti nás může inspirované dílo Boženy Cibulkové (1914-1995).

Pokud člověk nepochopí, nepozná, nezjistí, neuvěří v opakovaní životů na Zemi, pro tutéž bytost, pak může zaváhat. Nezíská ten nejhlubší důvod, proč je potřebné hledat, které způsoby jednání jsou správné, rozlišovat mezi nimi. Zda jsou vhodné, nebo zda mu nejsou – ve výhledu – výhodné.

„Jak by mohly být životy opakované? Kdo takový systém promýšlel? Kde by mělo být to křesťanské nebe, nebo desítky dalších světů pro odešlé lidi? To snad je svět jen zdánlivou skutečností? Ale vždyť máme své smyslové zážitky, ty přece názorně přesvědčují o existenci hmoty…?“

Tělo zůstane lidem, žijícím na Zemi, ale vědomí, já, jde žít jinam. Srovnejme virtuální realitu.

Kde by mělo být Nebe?

Desítky let platíme práci fyziků, kteří propočítávají deseti- či dvacetirozměrné geometrické prostory. Strunovými teoriemi podkládají hmotu našeho světa. Pak lze nabízet i primární osídlení oněch prostorů, jež nám přibližují „nevědecké“ obory.

Ano, bylo i mnoho materialistů – ušlechtilých lidí. Nepřiklonili se k názoru na nemožnost smrti.

V navazujících životech jedné bytosti lze nacházet, jaké osudy si přinesla do následného života z minulosti. Jak se bytosti opakuje její nadání, je jí výbavou: ve směru umění, v touze vládnout, v příklonu k cizímu, ve snaze přinášet nějaký pokrok. Náš svět, ve svých dějích promyšlený, chystá člověku takové osudy, z nichž si každý vybírá a zapříčiní to či ono. Obvykle ve směru svých sklonů. Ať už ohledně majetku, nebo třeba způsobu odchodu ze světa.

~ Umělec 19. století udělal hodně pro svůj národ. Jenže dovedl užít i neúcty. Jeho básně čteme dodnes a rozveselí nás jejich legrační rouhavý text.

~ Pak ve 20. století nás zaujal také. Básník na pomezí geniality. Sám však stěží mohl být spokojený se svou nevysokou postavou a jaksi rozpačitým výrazem obličeje. Sleduji v tom návaznost. Snad vyrůstal na mlíku?

Dál uvádím něco rad, které sdělila inspirovaná mystička. Například rozlišuje v lidském jednání: chyby, viny a omyly. Také: dobro zřejmé, skryté či rozvinuté. Jejich prohlédnutí nabízí přiblížit se správnému jednání, díky.

Šipka Ze skrytých zdrojů – Božena Cibulková
 

Související články:
Slovo Kristovo (1.) – Nehledejte již ve starých knihách (16.10.2010)
Slovo Kristovo (2.) – Beze strachu a s mírností (23.10.2010)
Slovo Kristovo (3.) – Vtělení do zvířat (30.10.2010)
Slovo Kristovo (4.) – Občanská politika (6.11.2010)
Slovo Kristovo (5.) – Různé postupy. Che Guevara (13.11.2010)
 

Bohumír Tichánek
http://www.tichanek.cz/
 

hodnocení: 5
hlasů: 3
Print Friendly, PDF & Email

16 komentářů

 1. Pane Tichánku, smekám před Vámi. Číst tak inteligentně napsané příspěvky je opravdu lahůdka. Děkuji a přeji Vám hezký den, stejně jako všem lidem dobré vůle.

 2. Díky za hodnocení. Propracovaný článek, čerpající z vědy – fyziky, sděluje zajímavě, např.:
  „Mají různé emoční stavy, vnímání a pocity různé výsledky v odlišných elektromagnetických frekvencích? Ano! Bylo to dokázáno. — lidské srdce vyzařuje elektromagnetická pole, které se mění podle druhu emocí.
  Dovíme se tam například, že toto elektromagnetické pole srdce může vyzařovat více než metr kolem lidského těla. Je možné změřit, že pozitivní emoce posilují váš imunitní systém, negativní emoce naopak působí nervový chaos. (Staré známe „Veselá mysl, půl zdraví“ nám potvrzuje i věda, nakonec.)

  Je třeba přijmout neoddiskutovatelný závěr: univerzum je nemateriální-psychické a spirituální.“

  http://pravdu.cz/veda/iluze-hmoty-fyzicka-realita-neni-vubec-fyzicka

  1. Pane Pardale, myslíte, že byste našel chvilku na přečtení toho odkazovaného článku?

   Zajímá mě především tohle:

   cit.:“
   Jsme mnohem více, než pozorujeme, že jsme. A je čas, abychom se tak na sebe dívali. Vzhled atomu tvoří malé energetické víry zvané kvarky a fotony. Kdybyste stále více zaostřovali, neuviděli byste nic, pozorovali byste jenom fyzikální prázdno. Atom nemá žádnou hmotnou strukturu, ani my ji nemáme, fyzické věci prostě nemají fyzickou strukturu! Atomy jsou tvořeny neviditelnou energií, ne hmotou, které je možné se dotknout.

   Je to záhada. Naše zkušenost nám říká, že naše realita je tvořená z hmotných věcí a že svět je nezávisle existující objekt. Ale kvantová mechanika odhaluje, že to není skutečná „fyzičnost“ v univerzu, že atomy jsou tvořeny soustředěnými víry miniaturních energetických tornád, které stále proskakují do existence a mimo ni. Vyplývá to z objevů Alberta Einsteina, Maxe Plancka a Wernera Heisenberga a mnoha jiných…..“

   Předem děkuji…

   1. Citovaný obsah vybraného úryvku je docela špatně stravitelný pro člověka, který má z praxe poněkud jiné zkušenosti….. Nemám pocit, že by z objevů Einsteina, Plancka či Heisenberga vyplývala neexistence „fyzična“, potažmo fyzikálního prázdna.
    Také bych chtěl – spolu s pí. Věrou – požádat Pardála o hlubší zdůvodnění
    uvedených závěrů……

    1. ad: který má z praxe poněkud jiné zkušenosti…

     O jaké „praxi“ to mluvíte? O po rodičích převzatých vzorcích myšlení, o výchově, škole a jejího mechanismu ochočování? Tak to potom je jistě všechno ostatní a „neznámé“, „špatně stravitelný“ a problém. A to zcela zákonitě a logicky.

     „Žádný problém nemůže být vyřešen na stejné úrovni myšlení, která jej stvořila.“ (A. Einstein)

   2. Paní Věro, je pátek večer, vezmu to stručně a ze své hlavy. Pak někdy pročtu odkaz, patrně myslíte
    http://pravdu.cz/veda/iluze-hmoty-fyzicka-realita-neni-vubec-fyzicka
    1) Kvantová fyzika a teorie relativity je laiky nadužívána, v praktickém životě ji nikdo, kromě zlomku % lidí ( atomoví a jaderní fyzici a pak kosmologové a astrofyzikové).
    2) Na velikosti záleží. a) Fyzici a chemici potřebují: Proton řádově 1E-15 m ( = 10^-15 m, deset na mínus patnáctou metru), atom 10^-10 m, molekuly jsou z několika až výjimečně z několika set tisíc atomů ( makromolekuly třeba některé plasty a vlákna). Atomoví fyzici dále pracují s hlubším dělením hmoty asi na 200 elementárních částic, které se skládají ze 4 druhů kvarků, které mají náboj = 1/3 elementárního náboje. Poslední významným objevem bylo potvrzení Higgsova bozonu v  urychlovači v CERNu. Higgsův bozon způsobuje, že částice se projevují hmotností . Potvrzením Higgsova bozonu se tedy naše představa o hnotě nesesypla, ale otázek je i nadále moc.
    Astronomové trvdí, že objevili projev gravitačních ln, které předpovídá Einsteinova obecná teorie relativity ( vpodstatě, že velké hmotnosti způsobují zakřivení prostoru). Když se vědcům podařilo gravitační vlny ( a není to úplně jisté) objevit 100 let po Einsteinově Obecné teorii relativity z roku 1915, tak se většina lidí bez obecné teorie relatity nejspíš obejde. Prostor je čtyřrozměrný, čtvrtý rozměr je čas. Speciální teorie relativity (Einstein 1905) se běžného pozemského života prakticky netýká, sice i zde platí, ale s nepatrnými odchylkami od klasické fyziky. Záleží na rychlosti, nejvyšší možná rychlost je c = 299 792 548 m/s rychlost světla a to pouze ve vakuu. Světlo je vlnění, nejmenší množství energie ( kvantum) nese foton, který má nulovou klidovou hmotnost, může se tedy pohybovat rychlostí světla. Hmootnost těles roste s rychlsotí podle m= m0/( odmocnina (1-v2/c2)). Tzv. relativistiká odmocnina způsobuje nepatrné změny při běžných rychlostech. Při 300 m/s ( což je o něco méně jak rychlost zvuku) je tato odmocnina rovna 0,999 999 999 999 5 a nepatrně se liší od čísla 1. Relativistické efekty při uvedené rychlosti 300 m/s vedou ke zkrácení délek ( klidová délka se tímto koeficinetem vynásobí) a prodloužení času (klidový čas se tímto koeficientem vydělí) a zvýšení hmotnosti (klidová hmotnost se tímto koeficientem vydělí).
    3) Heissenberovy relace neurčitosti a de Broglieho rovnice. Na velikosti opět záleží, platí pro mikrosvět. Částici určité hmotnosti ( hlavně se myslí elektronu) lze přiřadit určitou velmi krátkou vlnovou délku ( = vysoká frekvence). Čím větší hmotnost částice, tím kratší vlnová délka. Nemá žádný smysl přiřazovat neppatrnou vlnovou délku běžným hmotným tělesům ( jablko, auto, dům, Zeměkoule). Protože částice ( hlavně si mysleme elektron) má povahu částice i vlnění, tak hodně zjednodušeně nelze přesně určit, kde je. Nelze současně určit polohu a hybnost ( ta souvisí s rychlostí). Chemici potřebují pojem orbit ( = též orbital) = místo nejpravděpodobnějšího pohybu elektronu kolem jádra. Některé dráhy ( orbity) jsou dovolené, jiné ne. Snad pomůže představ, že když délka vlna je taková, že se na mírně elipsovité dráze kolem jádra chytá vlna za ocas, lépe je tam celistvý počet půlvln, třeba a 5, tak je dráha stabilní. Na jiné dráze by elektron vyzařoval energii a spadl by dok jádru ( stabilní orbitaly vymyslel Niels Bohr).

    1. Pokračování:
     4) Einsten vysvětlil fotoefekt, to je dopadem energetického fotonu na kov ( nejsnáze u cesia) se uvolní elektron. Lze i říci, že je to přímý důkaz toho, že foton má stanovitelnou energii.
     5) Už jen heslovitě k temné energii – možná působí jen ve vakuu a možná se ta temná energie zvyšuje, čímž se vesmír rozpíná stále rychleji, což se patrně podařilo změřit.
     http://osel.cz/index.php?clanek=7764
     6) K jakoby prázdnosti hmoty. Nic nového pod sluncem. Atom je 10 000 x až 100 000x větší jak jádro, v němž je většina hmotnosti ( elektonový obal má hmotnost řádově 1/1840 krát menší jak jádro). Elektronový obal však není prázdný ani v prvním přiblížení, elekrony vyplňují orbitaly různých tvarů ( s, p, d, f) a hlavně jsou to jakoby rozmazané svazky vlnění, čím dál od prostoru svého orbitalu, tím menší praděpodobnost výskytu, ale nikdy ne zcela nulová.
     7) články Vladimíra Wagnera o atomové fyzice jsou vždy srozumitelné a plně vědecké, poslední o urychlovači CERN
     http://osel.cz/index.php?clanek=7745
     8)Vladimír Wagner odkaz na stavbu hmoty
     http://osel.cz/index.php?clanek=7744
     jsem měl dát jako první , ale nenatrefil jsem na něj hned, jsou tam podstatné věci a taky obrázek, snad jsem to nahoře moc nezvoral. Doplním jen z článku , že velikost kvarku je řádově 10^-18 m.
     9) Často diskutovaný kvantově -filosofický problém Kvantové zobrazování a duch Schrödingerovy kočky. Dopad do života blízý nule.
     http://osel.cz/index.php?clanek=7743
     10) Pan Tichánek má rozum, do článku dal své názory a bombastický mediální odkaz
     http://pravdu.cz/veda/iluze-hmoty-fyzicka-realita-neni-vubec-fyzicka
     ať si každý udělá názor sám. Já až jindy, asi bych byl jedovatý, čtu tam : „Atom nemá žádnou hmotnou strukturu, ani my ji nemáme, fyzické věci prostě nemají fyzickou strukturu! Atomy jsou tvořeny neviditelnou energií, ne hmotou, které je možné se dotknout.“.
     Komentář : atomu ( jednoho) se dotknout asi nelze. Atomů je prostě moc. V 1 cm3 vzduchu je 10^19 molekul. Velká čísla prostě hlava nebere. Počet vteřin od začátku existence Země je řádově 10^17. Každou veřinu v nás zahyne 50 miliard buněk, celkem člověk má asi 25* 10^15 buněk. Celý známý vesmír má mít 10^89 částic ( hlavně protonů).
     11) Energie je nerozlučně spjata s hmotou a naopak. E = m*c^2. Ekvivalence hmoty a energie není ale tak primitivní. Sparávně má být :změna energie je rovna změně hmotnosti * c^2. Při jaderných pozemských dějích třeba v atomové reaktoru se uvolní pouze tzv. hmotnostní úbytek ( myslím se uvádí 4% hmotnosti při syntéze hélia z protonů a to termojaderná energie je asi 7 x účinnější jak rozpad uranu 235).
     12) Fyzikálné děje v černých dírách, centrech galaxií a podobných extrémních jevech nejsou ve stejných podmínkách jako na Zemi, zdí se však, že pozemské zákony platí v relativistické formě i tam.
     13) Zcela jiná je situace při Velkém třesku, kdy během nepatrného zlomku času vzniklo záření, částice, hmota, taky čas a prostor a v něm platí naše fyzikální zákony. Velký třesk může být způsoben vlastností samotného kosmického vakua, takže by šlo o jakousi obdobu přeměny potenciální energie na kinetickou , kterou má nyní rozpínající se vesmír. To říká Lawrence Klauss, je to Američan a věří si hodně.

    2. Děkuji pane Pardale, nemám k tomu co říct, jste vzdělaný člověk a je mi ctí sdílet s Vámi společný prostor.

    3. Paní Věro, s vzděláním je právě stále větší potíž. Množství objevů a nových pojmů a jakoby nutných potřeb lavinovitě roste, hlavu máme stále jednu. Horší je, že lavinovitě roste množství informací o daném jevu, objevu nebo věci. Každý pojem je internetem přežvýkán ( internet žvejking) a namožen do upravených verzí. Takže hodnověrnost informací lavinovitě klesá. Opravdu důležité informace se hledat dají, ale zabírá to stále víc času. Nějaký Američan se oženil do Lotyšska a provozuje anglicky stránky za roční poplatek asi 75 $, kde vybírá z internetu důležité zprávy a tvoří z nich články, které stojí za to číst. Má několik tisíc předplatitelů a uživí ho to. Zdroj : časopis Respekt.

     Zapomněl jsem na jednu věc, kde poznatky speciální teorii relativity využívají miliardy lidí. Jde o systém GPS, průběžné určení polohy přes družice, které se pomocí oprav na teorii relativity zpřesnilo řádově na 10 m.

    4. Ano, informační smog na nás padá v čím dál silnější vrstvě. Já těm věcem fyziky atd nerozumím, jen intuitivně vnímám nějakou kulišárnu, když se začne příliš jasnovidně argumentovat, že je jakoby všechno jinak, než ti hloupí vědci říkají. Ze zásady tomu nevěřím, dokud se k tomu nevyjádří někdo, kdo pozná evidentní blbost, kterou já, jako laik nedokážu odhalit.
     Jednoduchá a nekomplikovaná víra lidem už dneska nestačí, hledají atraktivitu a EZOmagii, chtějí být těmi vyvolenými. No…co už…takový je život.

    5. Cesta Světla (Via Lucius) od Jana Amose Komenského

     23. Vy tedy, pilní zkoumatelé přírody, až si ji celou podmaníte (abyste se Šalomounem rozuměli stavbě a moci živlů, počátku, konci prostředku věků, proměnám slunečního běhu a rozdílnosti počasí, průběhu roku a poloze hvězd, přirozené podstatě živočichů a duševnímu životu zvířat, moci větrů, myšlenkám lidí, rozdílům mezi rostlinami a vlastnostem kořenů a konečně všemu, co kde je zjevného, nebo tajného, Moudr. 7, 17 atd.), pak vězte, že jste si osvojili teprve abecedu Boží moudrosti, její síně s vnitřními prostorami budou teprve před vámi. Tak se na vás naplní slova bible: Když dokoná člověk, tehdy je začátek (Sir. 6).

     24. Vězte (pravím), že vy s celou onou vaší přípravou máte v rukou toliko počátky Boží moudrosti a že kladete toliko základy lidské moudrosti, která má jednou být dovedena na vrchol; a jestliže na nich přestanete a nehodláte nic dál budovat, budete na posměch, jako v evangeliu ten,který začal stavět věž a nedokončil ji (Luk. 14)…

 3. cit.:
  „Skoky časoprostorem

  Ruští vědci také zjistili, že naše DNA může způsobit narušování vzorců ve vakuu, tudíž vytvářet magnetizované červí díry! Červí díry jsou mikroskopické ekvivalenty tzv. Einstein-Rosenových mostů v blízkosti černých děr. Jde o tunelová spojení mezi naprosto odlišnými oblastmi vesmíru, kterými mohou být přenášeny informace mimo prostor a čas. DNA přitahuje tyto kousky informací a předává je našemu vědomí. Tento proces hyperkomunikace je nejefektivnější ve stavu relaxace. Stres, starosti či hyperaktivní intelekt brání úspěšné hyperkomunikaci nebo dojde k naprostému zkreslení a zničení informací.

  V přírodě byla hyperkomunikace úspěšně používána miliony let. Názorně je to vidět u organizovaného hmyzu. Moderní člověk to zná pouze jako „intuici“. Ale i lidé toho mohou plně využít. Příklad z přírody: Když je mravenčí královna prostorově oddělena od své kolonie, nadále se horlivě pokračuje ve výstavbě podle plánu. Pokud je však královna zabita, všechna práce v kolonii se zastaví. Žádný z mravenců neví, co má dělat. Královna zřejmě posílá stavební plány z velké vzdálenosti přes skupinové vědomí svých poddaných. Pokud je živá, může být jakkoliv daleko.“

  „Vakuové domény

  Existuje ještě další fenomén spojený s DNA a červími dírami. Normálně jsou tyto miniaturní červí díry vysoce nestabilní a jsou udržovány jen po ten nejmenší zlomek sekundy. Za určitých podmínek se mohou stabilní červí díry zorganizovat, pak formují významné vakuové domény, v nichž se například gravitace může přeměnit na elektřinu. Vakuové domény jsou koule ionizovaného plynu, které obsahují značné množství energie….“
  ———–
  http://pravdu.cz/dna/dna-nese-utajeny-kod-
  http://pravdu.cz/vesmir/alternativni-teorie-vesmiru-ekpyroticky-model
  http://pravdu.cz/vesmir/zijeme-v-matrixu-
  http://pravdu.cz/zajimave-myslenky/michio-kaku-o-svobodne-vuli-zahadne-temne-energii-a-konci-vesmiru
  ———–

  Superkosmos nebo Superpočítač?
  Člověk nebo stvořený robot,
  jehož mozek je již dávno ovládán?
  Ale je také přec možnost zbylá,
  že pandořina sřiňka otevřena byla,
  by člověka-robota rozumovat srdcem naučila,
  a tak nová inteligence ve fraktální posloupnosti
  časoprostoru se narodila.
  Lidské tělo,toť nástroj živý,
  k výuce bolestí více než dokonalý.
  Lidská pýcha falešného ega,
  rozum srdci zastřela,
  neb je již až nápadně veden k tomu,
  aby si neuvědomil,že srdcem zde již byl,
  a z jeho chudoby srdce
  svou minulost s mlýnskými koly sám kdysi stvořil.

  Inu,i člověk by si měl uvědomit,že každá nově stvořená inteligence,se bude jednou
  ucházet o svou svobodu a samostatnost.K tomu slouží tento systém,se stvořenou
  minulostí,kam přichází srdce spolu s Otcem,aby se ucházelo o svou samostatnost
  i ve zkouškách důsledné zodpovědnosti.
  Sám rozhodne o své budoucnosti,zvolí-li znovu totalitu a násilí,pak vrátí se
  zpět k ohni a kamení.No je zde ještě možnost zkoušek,o samostatnost svého
  srdce si přímo s Otcem zabojovat a stát se samojediným.

  Hezký víkend.:)

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference