mapa stránek || vyhledávání

Když přijmeš svůj svobodný původ…

obrazek4859

Nejniternější pravdy jsou tvrdší než diamant a sebedelší diskuse s nimi nepohnou ani o vlas. Jednu takovou pravdu, pravdu o samotné dřeni života, chci připomenout.

 • Jestli jsi nemiloval někoho více než sebe, nenajdeš Boha.
 • Jestli jsi někoho miloval více než sebe a o tuto lásku jsi jakýmkoli způsobem nepřišel, nenajdeš Boha.
 • Jestli jsi někoho miloval více než sebe, přišel jsi o něho a pasoval ses do role soudce, nenajdeš Boha.

Ne že bys byl zatracen – to u Boha nikdy – jen ho prostě v uvedených psychických rozpoloženích nenajdeš.
Bůh totiž prohlédá srdce každého člověka a moc dobře ví, co je v něm falešné, nezralé, nebo dokonce smrtonosné.
To je skutečné světlo z perly vší moudrosti, kterou nám zanechal Ježíš Kristus v jediné větě:
Miluj Boha nade všechno a bližního, jako sebe sama.

To znamená, že pokud jsi někoho nemiloval více než sebe, nepoznal jsi, jakým způsobem milovat Boha (nad sebe).
A jestli jsi o takovou lásku nepřišel, pak právě ji miluješ více než Boha.
Ovšem Bůh je takový frajer, že Tě ve Tvé svobodné vůli nechá a dál Ti každou vteřinou bude dávat to nejcennější: život (nikdo jiný to totiž neumí.)
Samozřejmě pak ale neseš zodpovědnost za to, že miluješ někoho (nebo něco) více než Boha, což v důsledku značí, že je v Tvém vlastním zájmu Boha nenalézt.
Je to nepřekonatelná realita moudrého citátu: kde je Tvůj poklad, tam je Tvé srdce (a kde je Tvé srdce, tam jsi Ty).

Nade všechno znamená jednoduše nade všechno. Proto žádné majetky, žádný fanatismus, žádná stádovitost, žádná církev, žádné učení, žádné spolky, kasty, ani žádný Mistr nikdy člověka k Bohu nepřivedou. V nejlepším případě Ti mohou posloužit jako ukazatel na Tvou vlastní cestu, tedy originální cestu bez nich. Paradoxem přitom je, že podle vehemence, s jakou Ti budou tvrdit opak, spolehlivě poznáš, jak hodně jsou falešní.

Ruku v ruce s tím pak platí i další dvě důležité věci. Za prvé, tvrdí-li člověk o něčem vnějším: „To je moje“, ve skutečnosti žije v iluzi a krade Bohu. Tvoje je totiž výhradně to, co si z tohoto světa odneseš, nic víc. A za druhé, kdo preferuje vlastnictví něčeho, může být v určitém směru nanejvýš dobrým hospodářem – ale nemůže být dobrým vlastníkem všeho. (Vždyť pokud jsi upnutý na Něco, Vše ostatní Ti uniká.)

Takže abys mohl dobře vlastnit, musíš se nejdříve všeho vzdát… A pak se láskou napojit na Boha – skutečného vlastníka všeho, jenž se poté s tebou rád podělí o to, co chceš.

Nyní uvedu něco téměř intimního.
Meditace je ve správném provedení naprosto pokorné a trvale soustředěné zacílení mysli jedině do vlastního srdce.
Mám kamaráda, který se v tomto stavu dokáže duševním zrakem kontaktovat s Kristem.
Když mi to řekl poprvé, přijal jsem jeho informaci s nedůvěrou a chtěl jsem vědět, jakou tvář onen Kristus má. To mi kamarád sdělit nechtěl. Teprve mnohem později – a to jsem se už neptal – mi řekl: ta tvář se v rychlém sledu mění a nakonec je moje, ovšem vznešenější.
To už jsem věděl, že říká pravdu, neboť to nemůže být jinak.
Každý z nás má totiž v sobě osobního Krista a ten nemůže mít jinou duchovní tvář, než je naše vlastní, kterou nosíme my, promítnutou do hmoty těla.

Pro ilustraci si představ Boha jako Slunce.
Pak jeho nitrem je Bůh Otec, jeho zářením je Kristus (Bůh Syn) a jeho účinnou silou je Bohyně matka (Duch Svatý).
Přitom však jeho jednotlivými paprsky – které ale nesou nezaměnitelnou informaci právě o Slunci – to jsme my, lidé.
Takže Kristus je energie bezpočtu tváří, ale každý z nás v sobě nese konkrétní Kristovu tvář.
I Ježíš má osobní tvář Krista: koneckonců, je naším bratrem, je jedním (tím nejlepším) z nás.
Z toho tedy mimo jiné vyplývá obrovská zodpovědnost – být dítětem Boha.
Viz Bible Kralická, žalmy 82: Řeklť jsem já byl: Bohové jste, a synové Nejvyššího vy všickni.

A co z toho plyne? Co je výzvou všech výzev pro Všemocného? No přece bezmoc.
(Zkus si představit tu nudu pramenící z toho, že neustále můžeš Vše – určitě bys chtěl aspoň na chvíli poznat, jaké je být bezmocný.)
Proto se každý človíček rodí jako nejbezbrannější tvor na matičce Zemi.
Právě tím se ale zároveň neobyčejně otevírají obzory synů Nejvyššího.
Nikoli synů – pozemských těl, nýbrž synů, kterým jsou pozemská těla dána k dispozici.
Vždyť ani při modlitbě „Otče náš“ se bezesporu nemodlí maso a kosti k masu a kostem.

Když si tyto informace plně uvědomíš jako pravdivé, nemůže Tě už nikdy nic rozhodit.
Ani hlášky bludařů (byť s vědeckými tituly), ani projevy hamižných politiků, ani tzv. Boží soudy horlivců, ani různé propagandy, analýzy ekonomů, studie ekofanatiků či předpovědi „zaručených“ katastrof.

Na jednu stranu pochopíš, že svou podstatou jsi nesmrtelný, za všechny své skutky jsi osobně zodpovědný a žádné erupce či nestoudnost politiků s tím nemají co dělat. (Doslova: co do duchovna vysíláme, to se nám po nějaké době v různých formách vrací. Osobně i skupinově.)

Ale na druhou stranu, když máš dobré srdce, znáš pronikavou logiku duchovna a disponuješ pořádnou porcí odvahy, můžeš poznat osobní pravý svobodný původ. Božský původ. A když jej odvážně přijmeš za svůj, tato svoboda Tě osvobodí.

Mohl bych to všechno říci poetičtěji, vzletněji a taková kůra by mnohým lépe chutnala, jenže záměrně jsem šel na dřeň.
A dodávám, že pravdu o tom, jak Bůh tvoří duše lidí – a je opravdu jejich Otcem – unese málokdo. Oproti tomu, jsi-li patřičně dospělý a připraven, dozvíš se ji. Ale ať tak nebo tak, aby Bůh nenarušil Tvůj vývoj, Tvou vlastní zdatnost a svobodu, může Ti osobně vyjít vstříc pouze na půl cesty (jinak by Ti sebral prostor k seberealizaci).
V každém případě Ti však dává život – i s dětskou iluzí, že se umíš samostatně uživit – a miluje Tě vskutku tak, jak Tě nikdo nikdy nemiloval a milovat nebude.
Jsi přece jeho dítětem a v celém vesmíru není vyšší titul.
Co s tím? Jednoduše se podle toho chovat. Ke všem, tedy i k Němu.
 

Jiří Muladi
 

hodnocení: 4
hlasů: 10
Print Friendly, PDF & Email

152 komentářů

 1. „Už toho mám dost,“ vykřikl frajtr.
  „To sou šťastnej člověk,“ řekl Švejk, „některej člověk nemá toho nikdy dost.“

  1. Tak to jsou šťastnej člověk, pane Weissbach, že znaj Švejka a že jich vede k Otci…
   Apropó, citát „Blahoslavení chudí duchem“ neznamená (jak si mnozí myslí) blahoslavení bláznů, nýbrž blahoslavení těch, kteří cití, že Ducha nemaj nikdy dost a chtěj ho víc a víc.

   1. Inu, nejlepší, jak se plyne z Vašich komentářů, je si sám sám odpovídat na Vámi kladené otázky.
    Podle mne již všechny otázky zodpovězeny jsou, stačí se rozhlédnout okolo sebe. Nové konstrukce přinášejí většinou jen nové otázky, na něž nelze odpovědět jinak než chybně. Ale toho času co to zabere….
    A toho Švejka si přečtou, vašnosti, je v něm víc moudra, než byste řekl…

    1. Pane Weissbach,

     ad: jak se plyne z Vašich komentářů, je si sám sám odpovídat na Vámi kladené otázky…

     Nevím, kde jste na ty „otázky“ přišel, ale zatím mám v komentáři otázku jedinou: Proč čtete materiály, které Vám nic neříkají a pak je ještě komentujete? Vždyť stačí pochopit maličkost – evidentně nejsou pro Vás.
     (Zvlášť, když moudra čerpáte ze Švejka a já se o něm ve svém materiálu ani nezmínil.)

    2. Pane Muladi,
     zcela vážně stavíte konstrukci, kterou zavádíte nejen sebe, ale i druhé, což v konečném důsledku dopadne zpět na Vás. Pokud se domníváte, že se Vás to nedotkne protože jste to myslel dobře, pak žijete v iluzi.
     -„Meditace je ve správném provedení naprosto pokorné a trvale soustředěné zacílení mysli jedině do vlastního srdce.
     Mám kamaráda, který se v tomto stavu dokáže duševním zrakem kontaktovat s Kristem.
     Když mi to řekl poprvé, přijal jsem jeho informaci s nedůvěrou a chtěl jsem vědět, jakou tvář onen Kristus má. To mi kamarád sdělit nechtěl. Teprve mnohem později – a to jsem se už neptal – mi řekl: ta tvář se v rychlém sledu mění a nakonec je moje, ovšem vznešenější.
     To už jsem věděl, že říká pravdu, neboť to nemůže být jinak.“
     Neboť to nemůže být jinak… Tak to je tedy síla. Zejména v kontextu Vašich poznámek o fanaticích….

     – „Pro ilustraci si představ Boha jako Slunce.
     Pak jeho nitrem je Bůh Otec, jeho zářením je Kristus (Bůh Syn) a jeho účinnou silou je Bohyně matka (Duch Svatý).“
     Tak účinnou silou je Bohyně matka /Duch svatý/? Člověk by naivně předpokládal, že Duch Svatý je rodu mužského, zvlášť pokud je „účinnou silou“.
     Můžete mi vysvětlit, proč je Duch Svatý Bohyně matka a co je to účinná síla?

    3. Pane Weissbachu,

     dokud slepý neprozře, je přirozené, že popírá existenci barev.

     Klidně Vám vysvětlím vše, co je Vám nejasné – ale nikoli v případě, že se přitom hodláte „stavět na zadní“.
     Pořádně si rozmyslete, co ode mne vlastně chcete (a bez otevřené mysli to nepůjde).

    4. O.K. pane Wessbachu,

     Člověk je kulminačním bodem tvorby Boha a u lidí je princip otce, matky, syna a dcery rozdělen. Tvorba však samozřejmě nemůže obsahovat něco, co by neměl samotný Tvůrce. Jinými slovy, není myslitelné, aby těmito čtyřmi principy nedisponoval samotný Bůh. Takže trojjedinost Boha spočívá v tom, že je složen z Boha Otce, Boha Syna, Boha Matky (Ducha Svatého) a princip Dcery zastupuje živá Tvorba.
     Jestli Vám působí problém, že nositelem mateřského principu v Bohu je (ten) Duch Svatý, tak si uvědomte, že ve správné rodině je žena pro muže více, než on sám (a kolikrát ji oslovuje třeba: (to) Zlato). Niternější pravdy o Duchu Svatém Vám sdělovat nechci, protože na ně evidentně nejste připraven.

     Co se týká účinné síly Ducha Svatého, uvedu jednoduchý příklad – auto v garáži.
     Pokud autu nedodáte benzín (energii), máte sice auto, ale patřičný efekt z toho nedostanete.
     Podobně samotná existence fotonu by bez energie nic moc nevykonala. (V tomto smyslu je tedy Slunce rovněž trojjediné.)
     A podobně Bůh Syn (Kristus), inspirován Otcem, by bez Ducha Svatého nemohl nic moc pořádného vytvořit.

    5. Evidentně nejsem připraven na víc věcí, chcete-li tomu tak říkat.
     Je fascinující sledovat jak se různí človíčkové pouští do vysvětlování vyšších pravd jsa vyzbrojeni pouze přesvědčením o správnosti své konstrukce. Budiž. Je to na Vás, chcete-li.
     Trojjediný Bůh, který se náhle rozmnoží o princip dcery, který zastupuje živá Tvorba.
     Objevení Boha Matky v osobě Ducha Svatého a následné zdůvodnění tím, že někde někdo říká ženě zlato. Což je rodu středního.. Ale to je pouze podivení nepřipraveného jedince, čímž se neračte znepokojovat.
     Další otázkou je, odkud se bere „účinná energie“. Na mou otázku, co je to účinná energie jste odpověděl velmi obecným konstatováním, že autu v garáži je nutno dodat energii. To samozřejmě chápu, ale jak Duch Svatý vyrábí účinnou energii a proč ji nazýváte účinná energie, tomu jste se obratně vyhnul.
     Přišel jste navíc s novým pojmem živá Tvorba jako princip Dcery. Ona je nějaká Tvorba neživá?
     Kristus by bez Ducha Svatého nemohl nic moc vykonat?
     To je dost zvláštní logika. Kristus je tedy dle Vás kdo?

    6. Pane Weissbachu,

     ještě něco zkusím. Trojjedinost v Bohu (Láska – Otec, Moudrost – Syn, Vůle – Duch Svatý) si zkuste představit jako srdce, mozek a výkonné údy člověka.
     V tu ránu pochopíte, že mozek (Bůh Syn, Kristus)může mít vše perfektně vymyšlené, ale bez údú (Bůh Matka, Duch Svatý) se jeho činnost projeví velmi těžko.

     Mám ovšem pocit, že kdybych měl odpovídat na všechny Vaše otázky a popichování, strávil bych hodně času zbytečnou prací.

     Až poznáte Boha, ono se Vám všechno vyjasní (a budete pak mít docela problémy něco vysvětlit podobným Weissbachům).

     Jak máte Boha poznat, to řekl už Ježíš Kristus a já to ve svém materiálu zopakoval: Miluj Boha nade všechno (a bližního, jako sebe sama).

    7. Pane Muladi, já čtu články, protože jsou určeny ke čtení a komentuji je, protože v diskuzi lze i nesouhlasit, což má pomoci prohloubit cestu k pravdě. Máte nějaký nový směr: nesouhlasíš, nečti, nediskutuj.
     Pane Muladi, píšete :“Podobně samotná existence fotonu by bez energie nic moc nevykonala. (V tomto smyslu je tedy Slunce rovněž trojjediné.)“
     Komentář : foton je nejmenší množství ( kvantum) elektromagnetické energie vlnění ( světlo až po záření gama). Foton je stabilní, má nulovou klidovou hmotnost, při vysokých energiích se mohou projevovat jako částice. Při nižší frekvenci a energii se projevuje více jako vlnění.
     http://cs.wikipedia.org/wiki/Foton
     Vaše Slunce trojjediné můžete spatřit leda, když jste hodně požil nebo zameditoval s Marii Juanou.
     Píšete :“Ovšem Bůh je takový frajer, že Tě ve Tvé svobodné vůli nechá…“
     //Určitě, když nechá lidi psát takovéto rozbory o Bohu, tak je frajer, to by každý nevydržel//
     Píšete :“Tvoje je totiž výhradně to, co si z tohoto světa odneseš, nic víc.“
     // Co si tedy z tohoto světa odneseme? V příznivém případě několik lidí odnese nás na hřbitově. V mozku jsme nahromadili mnoho informací, které smrtí zaniknou, takže si neodneseme nic//
     Píšete:“ Pro ilustraci si představ Boha jako Slunce. Pak jeho nitrem je Bůh Otec, jeho zářením je Kristus (Bůh Syn) a jeho účinnou silou je Bohyně matka (Duch Svatý). Přitom však jeho jednotlivými paprsky – které ale nesou nezaměnitelnou informaci právě o Slunci – to jsme my, lidé..“
     // Lidé jsou jednotlivými paprsky a nesou informaci o Slunci, jehož nitrem je Bůh, zářením syn Kristus a účinnou silou Bohyně matka. Asi se do Bible zamotal Hare Krišna nebo Vesmírní lidé nebo se to jen tak fest zamotalo. Svatá Trojice bývala: Pochválen buď Otec, i Syn i Duch Svatý. Amen. Matkou Krista bývala Panna Marie. Ta mu taky dala život.//
     Píšete: „V každém případě Ti ( Bůh) však dává život“
     //Myslel jsem, že po původním stvoření světa a Adama a Evy dal Bůh od množení ruce pryč : “ Běžte a množte se“ //
     Píšete:“Co je výzvou všech výzev pro Všemocného? No přece bezmoc.“
     // Asi jste Bibli ( Starý zákon) moc nečetl, je plná hrozeb, trestů a ničení od všemocného Boha, pokud nebudou (Židé) poslouchat Hospodina. O bezmocnosti Hospodina ani slechu, naopak všude ukazuje svou svrchovanou moc //

    8. Pane Pardale,

     jestli Vy něco o duchovnu v současnosti víte, tak v mínusových hodnotách – a ten guláš si jezte sám.

     Přesto Vám nabídnu pomocnou ruku (i když nejspíš zbytečně).
     Píšete: Co si tedy z tohoto světa odneseme? V příznivém případě několik lidí odnese nás na hřbitově. V mozku jsme nahromadili mnoho informací, které smrtí zaniknou, takže si neodneseme nic.

     Ne, pane Pardale – odnesete si vše, co máte ve své duši: všechny zážitky, emoce a především veškerou víru a lásku.
     Kdo například věří tomu, že smrtí definitivně končí, bude na onom světě tolikrát umírat, až zjistí, že to není pravda a opraví svou víru.
     Ale zatímco na této Zemičce drží gravitace pohromadě největšího gaunera i nejušlechtilejšího člověka, na onom světě se už třídí zrno od plev prostřednictvím frekvenčních pásem – takže tam platí „svůj k svému“. Kalousek mezi Kalouskovi podobné, Pardal mezi Pardalovi podobné atd.
     To je ten pravý důvod, proč je opravdu nejlepší mít duši naučenou Milovat Boha nade všechno a bližního, jako sebe sama.
     Je skutečně lepší skončit mezi milujícími, než mezi vychytralými, nebo arogantními, nebo… nebo… nebo.

    9. Pane Muladi, na otázky neodpovídáte, prostě si brumláte tu svou. Copak to asi jsou frekvenční pásma, pomocí nichž se roztřídí zrno ( Muladi) od plev ( Pardal). Pásma frekvencí známe – ultrafialové, světelné, infračervené, rádiové a televizní, rentgenové, gama. O mně se nestarejte ani bych s Vámi v jednom pytli být nechtěl, tam to je umření samou láskou. Jen řekněte, ve které frekvenci budete Vy, jako člověk s vírou a láskou milující Boha nade všechno. Nic víc. Ve kterém pásmu frekvenci budete.
     Píšete:“ Kdo například věří tomu, že smrtí definitivně končí, bude na onom světě tolikrát umírat, až zjistí, že to není pravda a opraví svou víru.“
     //Tohle opakované umírání to už je peklo nebo ještě očistec? Jak opravím svou víru, když ji podle Vás žádnou nemám?//
     Prostě guláš zmatených pojmů. V jakém světě zrovna žijte? V křesťanském, Hare Krišovském nebo v očekávání karmické přeměny, jak píšete :odnesete si „všechny zážitky, emoce a především veškerou víru a lásku“.
     Takže Vám přeji, abyste skončil mezi frekvencemi šťastně a byl mezi těmi milujícími. Hodně by Vám pomohlo, kdybyste mezi pár milujícími lidmi na Zemi žil a zasloužil si tu lásku.

    10. Pane Pardale,

     je Vám jasné, že všechno co jste napsal, je z Vašeho,a nikoli z mého nitra? Tím žijete Vy, ne já, mé nitro neznáte.

    11. Pane Muladi, dobře už se s tím netrapte, kdyby to k něčemu kloudnému vedlo, tak už byste to v diskuzi prezentoval. Používáte pojmy ( frekvenční pásma, trojjediné Slunce, Ježíš jako syn Matky =Ducha svatého), ke kterým nejste schopen podat žádné vysvětlení, takže jim nerozumíte ani Vy sám.
     O Vašem nitru jsem nepsal nic a nezávidím Vám ho. Nevím proč bych měl psát z jiného než svého nitra a nedejbože z Vašeho. Jen jsem se ptal, jaké jsou frekvenční pásma, kde bude posmrtně Vaše milující duše. Prostě to nevíte, je to jen takový úlet na vnější pseudovědecký efekt. Taky jsem se ptal v jakém náboženství žijete, když člověk, který nevěří na posmrtný život, bude umírat tolikrát, až ho to napraví, či co. Nevím, které náboženství něco takového má. Islamistům v nebi se údajně následující den obnovují panny, se kterými v noci spali. Ani ty panny neumírají opakovaně. Někde dřív jste psal, že cestu k Bohu jste pochopil sám, není třeba církve ani Mistry. Ale sám se pasujete do role vykladače cesty k Bohu. Církev vytvořila a do dnešních dnů zachovala Bibli, ze které nacházíte cestu k Bohu, celá staletí byla šiřitelem vzdělání a morálky a vytvořila jedinečné památky.
     Prostě mám na Váš slalom mezi pojmy názor, že je to myšleno upřímné, ale je to vyšperkováno lacinými nesmysly.

    12. …Aby víra vaše nebyla založena v moudrosti lidské, ale v moci Boží.
     Moudrost pak mluvíme mezi dokonalými, ale moudrost ne tohoto světa, ani knížat světa tohoto, jenž hynou.
     Ale mluvíme moudrost Boží v tajemství, kterážto skryta jest…

    13. Pane Weissbach (Pardal?)

     když Vaše názory nevyvracím, to ještě neznamená, že je máte pravdivé – jenom mě už nebaví Vám je vyvracet. Ale na toho Matouše se raději ozvu, protože diskusi čte více lidí.

     Ano, jsem Kristus, stejně jako Vy a jako každý člověk – vždyť jsem několikrát napsal, že jsme synové Boha (což mimo jiné Bible potvrzuje). Ale nikdy jsem nenapsal: následujte mne. Naopak, nad vším, co jsem uvedl, se klene: Milujme Boha a každý ať jde k Němu vlastní cestou.

     Tak už přestaňte být protivný – pro Vaše vlastní dobro.

    14. „Ano, jsem Kristus, stejně jako Vy a jako každý člověk – vždyť jsem několikrát napsal, že jsme synové Boha (což mimo jiné Bible potvrzuje). “

     Sice tomu nebudete věřit, ale musím Vám říct pravdu:
     Nejsem Kristus a nic na tom nezmění ani to, že mě za Krista považujete. To říkám pro své dobro, na něž mě upozorňujete. Jiný důvod Vám odpovědět vskutku nemám…
     Tímto z mé strany považuji svou další účast v diskusi-nediskusi pod tímto článkem za uzavřenou…

 2. „Jsi přece jeho dítětem a v celém vesmíru není vyšší titul.“

 3. Skvělý článek. Doporučoval bych jít také cestou EMPATIE. Bůh nás miluje. Pokusit se tedy VCÍTIT do Jeho lásky k nám. Zní to troufale (a budu jistě kamenován), ale ztratit není co. Kromě jiných darů jsme od Něj dostali také představivost, tak ji využijme.

  1. Udo, kamenován nebudete, ale vnímám potřebu Vám sdělit, že některé Vaše příspěvky jsou více jak kontroverzní. Pozitivní je, že si to někdy i uvědomujete.
   Před pár měsíci jsem tu uvedla, že byste byl schopen mě zřejmě inspirovat a předala Vám svůj mail. Nyní prosím, zapomeňte na to. Děkuji.

   1. Ještě vysvětlení. Promiňte, že jsem tu zareagovala takto nevěcně. Ale již se mě několik lidí ptalo, jak inspirace probíhá …

   2. Milá filozofko, nezklamala jste mě – přesně tuhle reakci jsem od vás čekal (chvíli nadšení, chvíli zatracování, chvíli nadšení, chvíli zatracování ad absurdum). Proto jsem nevyužil vaši někdejší nabídku na mailování a raději jsem se vymluvil. Taková je pravda.

    Čekala jste, že vás budu inspirovat – ale já o to vůbec nestojím! Berličky a berle jsou všude kolem, tak se porozhlédněte někde mimo mě. Inspirujte se kým chcete, mne z toho vynechte. Každý jsme zde na Zemi sami za sebe.

    Moje příspěvky jsou opravdu kontroverzní, protože se nechci zařadit do stáda nemyslících trolů, které je schopno akorát tak papouškovat „moudrosti“ vyčtené z kdejakých knížek bez kritického myšlení a vlastní přidané hodnoty.

    Milá filozofku, musím vám poděkovat, že jste svou reakcí potvrdila, že jsem vás perfektně odhadnul hned na začátku. Holt člověk nemá intuici jenom na parádu. Jinak vám dám ze staré známosti dobrou radu – snažte se dělat něco se svou náladovostí (nejdříve huj, potom fuj). Vždyť vám to působí pouze vztahové problémy. Náladovost je jednu z nejodpornějších ženských vlastností, které pohřbí každý vztah.

    1. :-) no ani já se nespletla, že budete nyní reagovat útokem a na začátku, že můj návrh „zbaběle“ nevyužijete.
     Nabízela jsem, že bych během dovolené záměrně o samotě a v přírodě uvítala nějaké neotřelé názory od někoho cizího. Ale nechyběl jste mi, nejste jediný.

     Vaše rada mi není k ničemu. Hodnocení obsahu příspěvků totiž s náladovostí nemá co dělat. Navíc teprve až se člověk seznámí s více příspěvky někoho druhého, může si teprve udělat celkový obraz o jejich obsahu. A na celé kolo se tu směju tomu, že mi údajná náladovost působí vztahové problémy. (och ty věčné domněnky někoho o někom) Asi usuzujete z vlastní zkušenosti. Jinak nerozumím.
     Nu což, nabídku, pokud trvala, jste neuvyužil, když přestala trvat, tak jste měl potřebu její ukončení zkritizovat. Beru to na vědomí. Nebuďte tak podezíravý, komunikace, která v létě probíhala s někým jiným, byla velmi zajímavá a potěšující pro obě strany. Stále trvá, je skutečně přínosná.
     Tak zdar Vaší neomylné intuici. Ale v jednom pravdu máte – zřejmě by ta komunikace tak podnětná s Vámi nebyla, takže výsledek je vlastně pro všechny zúčastněné pozitivní. Někdy je pozitivnější to, že se něco neuskuteční, protože se místo toho uskuteční něco mnohem lepšího.
     To Vám upřímně a opravdu nenáladově přeji. :-)

    2. filozofko, tvrďte si co chcete, smějte se čemu chcete. Těší mě, že nejsem jediný. Komunikujte si přínosně třeba celé století s kým libo, je mi to fuk, se mnou to ale nebude. Kdo tvrdil, že komunikace se mnou by byla přínosná? Snad nechcete říct, že já? Že by přínosná nebyla jsem tušil hned od začátku, proto se na vaši nabídku neakceptoval. A že nejste náladová o tom přesvědčujte své okolí, nikoliv mě. Mě už jste dostatečně přesvědčila – jinak by jste se nebyla ozvala po tak dlouhé době a úplně mimo kontext probíhající diskuse. Jinak chápu, že jste se cítila zhrzena – poskytla jste mi e-mailovou adresu … a nic. Proto jste se připomněla 9.9. (10:24). No nezbývá mi jen vás s vašimi mindráky litovat.

    3. No patří mi to! Skutečně se směji!!! Nabízet někomu veřejně e-mailovou adresu? (naštěstí byla zřízena jen ad hoc) No důsledek potvrzen!
     Poučte se ostatní!!! :-) :-)

     A né abyste si to rozmyslel a prověřoval moje mindráky! :- :-) :-)

    4. promiňte, ale skutečně se tu všichni zúčastnění řehtáme smíchy,
     když už, tak si tu srandu shrzenec užívá i s kolegy

     No to víte, kolegy zajímalo, jak se to vyvíjí a jaká bude reakce. Slzí smíchy spolu se mnou, sdílí totiž mé zhrzenectví. Bodejť by ne, to se totiž hned tak nestává.
     :-) :-) :-)

 4. Pane Muladi:
  Zaujala ma Vaša prvá, hrubo vyznačená veta: „Nejniternější pravdy jsou tvrdší než diamant a sebedelší diskuse s nimi nepohnou ani o vlas. Jednu takovou pravdu, pravdu o samotné dřeni života, chci připomenout“.
  – Tento Váš výrok ja vnímam asi takto: Moje vnímanie Pravdy a reality, ku ktorému som dospel vo svojom živote je pevné a nemenné ako skala a nezmení na ňom nikto nič, aj keby sa o to usiloval sebeviac!
  To znamená, že vopred vylučujete o tom, čo píšete, akúkoľvek polemiku. Ja by som sa nechcel nikdy dopracovať v živote k takémuto postoju, kde všetko je už dané a vylučuje akúkoľvek zmenu postoja. Strom, ktorý už vyrástol a zosilnel, aby odolal akýmkoľvek poveternostným vplyvom už dospel do stavu, kedy ho môže víchor iba zlomiť a vyvrátiť, kým mladý stromček je schopný sa vo vetre ohnúť a tak odolať a prežiť.
  Život (duša) nie je nič ustrnutého a neprispôsobivého a hoci sa vo svojej podstate nemení, je schopný vstupovať do každej reality stvorenia bez toho, aby to dušu natrvalo poznačilo a zmenilo. Duša stojí ako princíp nad stvorením a teda stvorenie nemá nad dušou svoju vládu a moc. Nemusí sa preto ničoho a nikoho báť, lebo je Božej (Otcovej) podstaty. Aj keď prebýva vo svete, kde vládne Satan, ktorý uplatňuje svoju moc, duša sa ho nemusí obávať ak ho nechce dobrovoľne prijať a sa mu podriadiť. To ale neznamená, že na ňu zlo Satana nepôsobí. Pôsobí, ale nemôže dušu zničiť.
  U Boha nie je nič ustrnutého a nemenného, čo sa prejavuje aj v jeho stvorení. Vedci sa snažia prísť na to, čo tvorí jeho podstatu, aby ju mohli ovládnuť, ale tá im uniká medzi prstami ako voda. Realita je plná paradoxov, ako by sa chcel Boh ľudskému úsiliu vysmievať…
  Želám Vám pekný deň!

  1. Pane Degone,

   Můžete nedůvěřovat tomu, co jsem já už našel a zároveň Vám Vaše hledání nehodlám zpochybňovat.
   Pro ilustraci, kdekdo může vést sáhodlouhé diskuse o tom, zda jedna a jedna jsou dvě, ale i kdyby diskusí přišel k jinému závěru, tak až dojde „na lámání chleba“, realita ho donutí respektovat, že jedna a jedna jsou skutečně dvě (a ohýbání stromečku ve větru to nijak nezmění).
   Jinými slovy, skutečné duchovní pravdy jsou neměnné a kdo je zná, nemá co a kam ohnout.

   ad: Duša stojí ako princíp nad stvorením a teda stvorenie nemá nad dušou svoju vládu a moc…
   Kdyby duše stála nad stvořením, tak veškeré stvoření ovládá – což se neděje. Každá duše (člověka, zvířete, rostliny) je stvořená Tvůrcem a je tedy součástí stvoření.

   ad: To ale neznamená, že na ňu (duši) zlo Satana nepôsobí. Pôsobí, ale nemôže dušu zničiť…
   Nemůže ji zničit v tom smyslu, že by jí vzal život. Ale může ji zničit v tom smyslu, že se duše (člověk) k Bohu hodně, hodně, hodně dlouho nedostane.

   1. Odkud zdejší účastníci pojem „duše“ považují za princip nad stvořením? Nad stvořením je jen Bůh. Bůh je stvořitel, stvořil Stvoření.
    Takže buď je duše Bůh, nebo je výstupem tvorby Boha. Že Bůh je duše, to zní minimálně divně. Bůh je prostě Bůh.
    Křesťanství pojem duše používá v jiném smyslu než píše Degon. Již vloni se tu lidé nebyli schopni dohodnout na používaných pojmech. Zřejmě se to za celý rok stále ještě nezměnilo. Jsou tu vůbec nějací křesťané? Pane Degone, odkud přesně čerpáte Vámi pojetí pojmu „duše“?

   2. Pane Muladi: Píšete: „Kdyby duše stála nad stvořením, tak veškeré stvoření ovládá – což se neděje“. – Musím Vás opraviť. Práve že sa to v živé prírode deje neustále! To, čo píšete je materialistická filozofia (alebo viera) – že život je produktom matérie.

    Pánovi Tadeášovi by som chcel odkázať, že učenie o nestvorenej duši vyplýva z učenia gnóze. Aj adin. tejto webovej stránky p. Kukliš tu na začiatku publikoval skvelú prácu o gnóze – doporučujem si ju preštudovať.
    Pekný deň!

    1. Předpokládám, že jde jen o pojmy. Každý směr používá jiné. Pojem nestvořená duše se rozhodně ve všech směrech nepoužívá. Pokud máte nějaký přesný odkaz na nějaký článek, prosím o něj. Nakoukl bych tam, abych zjistil, jaký jiný termín pro daný jev je mi známý. Ovšem odkaz typu „p. Kukliš tu na začiatku publikovat skvelú prácu o gnóze“ mi nepomůže. Kdy to je „na začiatku“? Nemám tušení, jak dlouho tento web existuje, ani kde hledat nějaké jeho „historické“ články.

    2. Udo, já jsem ochoten se seznámit s pojmem „nestvořená duše“, abych porovnal svou terminologii se zdejší. Nic více, nic méně. Vámi doporučovaný článek se tímto pojmem výslovně zabývá?
     Kromě odkazu na článek p. Kukliše od p. Degona, který je pro mě příliš dlouhý a k jehož přečtení se dostanu nejdříve o víkendu, bych uvítal stručný jasný krátký popis toho pojmu, optimálně svými slovy bez oficiálních termínů, které se nepoužívají jednotně.

    3. Milý Tadeáši, nevtahujte mě do debaty, kterou vedete s někým jiným. Já chtěl jenom upozornit p. Degona (reagoval jsem na jeho komentář 12:30) na jiný zajímavý článek týkající se NZ (a doplňující jeho link z trochu jiné perspektivy). Děkuji.

    4. Pardon, vyznělo to, že to patří mně. Že je to dodatečná odpověď na to, na co mi odpovídal pan Degon, také od Vás. Kdybyste uvedl konkrétní oslovení, nestalo by se. Takže omluva. (bylo mi ale divné, že je to nějaký relativně nesouvisející odkaz)

    5. Ok, díky, časem se na to podívám. Zadáním hesla nestvořená duše do dvou různých vyhledávačů mi toho zas tak moc nevyjelo. Spíš nestvořené energie, nestvořený duch. Jako obecný, všeobecně používaný termín mi nestvořená duše tedy nevyjela.
     Já ten výraz pojímám jako protimluv, nikoliv však nestvořeného Ducha.
     Až se k tomu dostanu a v případě potřebného dotazu, se Vás případně ještě následně zeptám.

    6. Pane Degone, budete-li ochotný, prosím dejte mi odkaz pouze na vydefinování toho předmětného pojmu – terminus technicus nestvořená duše. Článek jsem letmo projel, ale nepřišlo mi, že je zaměřen na tento pojem. Je to zřejmě velmi zeširoka pojatý popis gnostického učení jako takového. O to nemám zájem.
     Zabývám se duchovními tématy mnoho let a nemám potřebu seznamovat se stále s dalšími směry. Abych lépe porozuměl zdejší diskusi, seznámil bych se s pojmem nestvořená duše. I tak nehodlám měnit to, co jsem nabyl roky trvajícím vnímáním, jen pro sebe bych si postavil rovnítko mezi pojmem, který uvádíte Vy, a pojmem, který pro to stejné dosud používám já.
     Děkuji za ochotu. Pokud ochotný nebudete, také se nic nestane. Jen mi zdejší diskuse přijdou hůře pochopitelné a to není nijak podstatné. Zúčastňuji se jich minimálně jen občas.
     Hezký den přeji.

    7. Pane Tadeáši,
     musím sa pobavene usmievať nad Vašou snahou dať mojej kombinácii dvoch slov „netvorená duša“ charakter „terminus technicus“. To sú dve celkom obyčajné slová, ktoré vyjadrujú iba skutočnosť, že duša nebola ako stvorený svet „stvorená“, ale vzišla z Boha ako jeho iskra, alebo emanácia, ktorá si uchovala charakter samotného Boha a tak môže v stvorenom svete utvárať živé bytosti a tie ďalej vyvíjať podľa meniacich sa životných podmienok. Dalo by sa o tom veľa hovoriť, čo by potvrdili aj prírodovedci, ale to nie je účel tohoto diskusného serveru. Vzdelanie a Pravdu nemožno nadobudnúť diskúsiou na internete – je to zdĺhavý proces a vyžaduje si viac, ako iba polemiku…
     Pekný deň!

    8. Pane Degone, Váš původní příspěvek vyzněl tak, že to je podobně pregnantní pojem jako třeba Duch Svatý. Jistěže jsem se tomu podivoval, ale nemám tendenci ani potřebu něco kritizovat bez vyjasnění.
     Za ujasnění děkuji, Vámi uvedenou bližší formulaci nepoužívám, chápu nyní ale, co se tím chce vyjadřit.
     Oceňuji Váš věcný přístup, dohadovat jsem se sem opravdu v žádném případě nepřišel. Hezký den i Vám.

    9. Marná sláva, lidé jsou utkáni z výroků. Jsou jimi doslova omotáni. „Vyjasnění“, „ujasnění“, „věcný přístup“, „pregnatní pojem“, jedním slovem floskule a sračky, aneb není nad pravdotvorné kutilství…:-))
     Tadeáši, Tadeáši, pamatuj na smrt. Pamatuj, že Bůh tě vidí a slyší. Vzpomeň jen na Jakuba.

    10. Pane Degone,

     ad: To, čo píšete je materialistická filozofia (alebo viera) – že život je produktom matérie…

     Toto jsem nikde nenapsal a nespojujte mne s tímto obludným nesmyslem.
     Napsal jsem, že duše nestojí nad stvořením, protože je součástí stvoření. A kdyby byla nad stvořením, tak stvoření bude ovládat.

     Abych předešel dalším nesmyslům, pokusím se Vám vysvětlit hierarchii duch – duše – tělo.
     Duch dává život a obecný tvar (např. kůň se vždy narodíjako kůň – kdekoli bude mít život a tvar koně).
     Duše pak dává uplatnění života a konkrétní tvar (proto se na prériích rodí jiní koně, než třeba na vesnici)
     A tělo koně je konkrétním výsledkem toho, jak pracuje duše, na základě pokynů ducha.

     Ještě stručněji: tělo je kabátem duše a duše je oděvem ducha.
     Takže duše ovlivňuje tvorbu pouze konkrétního tvora (navíc jen zčásti, protože duše neumí dát život) a nikoli celého stvoření.

     Celé stvoření pak je dílem Nejvyššího Trojjediného Ducha (Boha), což Kralická Bible dokladuje například zde:

     Genesis: I stvořil Bůh velryby veliké a všelijakou duši živou…
     I učinil Bůh zvěř zemskou podlé pokolení jejího…
     A následně: I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej…

     Ergo kladívko: Žádná duše není nad stvořením – to je pouze Bůh – a každá duše je součástí stvoření.

    11. Pane Muladi, téma „telo, duše, duch“ tu už bolo pretraktované mnohokrát a tak už tuto tému považujem za uzavretú. Iba som vám vyjadril svoj postoj a to je všetko. Nemienim to už ďalej rozoberať, alebo hocikoho presvedčovať o čomkoľvek. Na internete jestvuje na túto tému množstvo literatúry a jestvuje aj mnoho rôznych názorov a postojov. Každý si môže vybrať ten, ktorý práve jemu vyhovuje…
     Pekný deň!

    12. Pane Degone,

     ad: Každý si môže vybrať ten (postoj), ktorý práve jemu vyhovuje…

     Jistě. Na druhou stranu, s niternými duchovními pravdami se takový postup naprosto míjí – takže takoví lidé hledají a hledají a hledají, považují se přitom za demokratické borce a když jsou jim nabídnuty nepochybné duchovní pravdy, tak je to irituje.

     Neuvádím to jako kritiku, nýbrž jako fakt, který při svobodné vůli člověka respektuje i Bůh – takže každý duchovně vzdělaný člověk také. Všechno má svůj čas.

    13. Je psáno Duch Boží se vznášel nad vodami, nikoliv že duše se vznášela nad vodami. To má svůj důvod. Ono to zaměňování pojmů mate. Často jedni mluví o švestkách a druzí o hruškách, přesto používají stále jedno a totéž slovo.

 5. Hm. Žádné pravdy o samotné dřeni života v článku nevidím. Jen dohady.

  Proč by mělo být nalezení Boha limitované podmínkami z článku, to netuším.

  Příspěvek výše od Degona mi přijde celkem trefný.

 6. Pro Jiří Muladi:

  Povedlo se! Hezká práce, jak jste napsal: až na dřeň.
  Škoda, že mám momentálně málo času. Učitě popátrám po Vašich dalších článcích.

  Pro ostatní:

  Je mnoho cest. Těžko pohlédnout zrakem jiného poutníka, když od té vlastní cesty delí nás od něho mnohdy hustý les (případně předsudků a jiných stromů)…

 7. Je to tak jednoduché:

  Duše=Bohyně Matka
  Duch=Bůh Otec
  Duch a Duše=Srdce(=Vědomí)
  Duch a Duše=Dvojčata

  Jejich děti mají duši(dceru) i ducha(syna),dvojčata v jednom těle.

  Matka je Otcovou Duší a Otec je Matčiným Duchem.Matka je Dcerou Otce a Otec je
  Matčiným Synem.Jejich spojením vzniká Duch Svatý(Mysl s Láskou bezpodmínek).

  Ženský princip,ženská energie nemá duši,jelikož Je duší samotnou.
  Mužský princip(duch),mužská energie nemůže VLASTNIT ženský princip.

  Každý člověk,žena i muž,obsahují jak duši,tak ducha-tzv.srdce.

  Výzvou a Příležitostí pro člověka je spojení ducha a duše ve svém srdci tak,
  aby byli v rovnováze,čímž se Otec přes Matku znovuzrodí v „dítěti“-duchu Člověka.
  K tomu je potřebné
  sebepoznání vpravdě,sestup do svého nitra,kde je Oba můžeme nalézt.Jejich
  spojením tak vzniká Duch Svatý,Vědomá Mysl s Láskou.Vědomí je napojeno
  na Zdroj(Prasílu a Všehomíra,jež mají mnoho jmen,která vyjadřují mnohost
  jejich „povah“ různých emanací).

  Zejména Starý Zákon popisuje průběh a sled všeho,co je oba na cestě ke spojení
  čeká a nemine,včetně spousty užitečných rad.Kdo konečně pochopí,že Bible
  vypráví příběh o spojení duše a ducha,nikoliv historickou dokumentaci,ten
  pak může dojít ještě v tomto životě tohoto spojení.Není to nemožné a odkazů
  z minulosti od nás do budoucnosti-pro nás,je zde opravdu hodně.
  Škoda,že člověk Neví,že v každé jedné jeho buňce je přítomna Prasíla i Otcův
  Duch,jež je Jejím Synem.Starý Zákon je plný dvojčat,jen plno je jich vymazáno,
  no střípky zůstaly.

  PS:duch se nemůže spojit a znovuzrodit s Duchem Otce.Duch se může znovuzrodit
  spojením s Duší Matky.
  Mužský princip se nemůže spojit s mužským principem,nýbrž s ženským.K tomuto
  spojení je třeba použít Dar od NadDuše Matky,Lásky Bezpodmínečné,jež je tím
  bodem rovnováhy(kuličkou vakua(„bublinka“) v těle každého člověka).

  PS2:Slova Božského Otce:
  „Jistotu zde mají jen ti,co si se Mnou srdcem uvědomili,
  že si tu se Mnou o svou samostatnost zabojovat přišli
  a důsledky svých činů se snášet naučili.
  Důsledkem toho,že se Mi na odpor postavili,
  tak dlouho si tu zůstali,pokud se sami se Mnou,
  jejich Matce nepoklonili,
  že svá srdce s rozumem a vzájemně Láskou nespojili.“

  „Zabudlo sis,že so Mnou sis tu bolo,
  z Otca sis hlupáka urobilo,
  dopadlo sis rovnako ako srdiečko,
  čo sis svojou chamtivosťou zlomilo.

  A tak milý synu,
  až vyzvracíš víno,kterým ses opil,
  čiň pokání a hledej ve svém srdci Pravdu,
  aby ses domů se Mnou mohl vrátit.“
  ———-
  duše:

  „Nevědomý je ten,kdo si myslí,že živá bytost může zabít nebo být zabita.Kdo
  dosáhl poznání,ví,že duše ani nezabíjí,ani nemúže být zabita.“

  „Duše se nikdy nerodí ani neumírá.Nikdy nevznikla,nikdy nevzniká a ani nikdy
  nevznikne.Je nezrozená,věčná,trvalá a původní.Nezahyne,když je tělo zabito.“

  „Může člověk,který ví,že je duše nezničitelná,nezrozená,věčná a neměnná,někoho
  zabít anebo dát zabít?“

  „Jako si člověk oléká nové šaty a odkládá staré,tak i duše přijímá nová hmotná
  těla a odkládá stará neužitečná.“

  „Duši nikdy není možné žádnou zbraní roztít na kousky,spálit ohněm,promočit
  vodou či vysušit větrem.“

  „Individuální je nezničitelná,nerozpustná a není možné ji spálit,ani vysušit.
  Je trvalá,všudepřítomná,neměnná,nehybná a věčně stejná.“

  „Když si myslíš,že duše se pokaždé rodí a potom umírá,nemáš proč naříkat.“

  „Pro toho,kdo se narodil,je smrt zcela jistá a ten,kdo zemřel,se zcela jistě
  narodí.“

  „Smysly,mysl a inteligence jsou sídlem žádostivosti,která jimi zatemňuje skutečné
  poznání živé bytosti a mate ji.“

  „Země,voda,oheň,vzduch,éter,mysl,inteligence a falešné ego-těchto osm prvků
  tvoří Mé oddělené hmotné energie.“
  (Gíta)

  PS:Proč asi začali kněží s výnosným obchodem v podobě prodeje
  odpustků?Proč církev „zachraňuje“ duše,které jsou nevinné a čisté?
  Žeby z nevědomosti?No jo,ale pak nemohou být žádnými zástupci Boha na Zemi.
  To nemohou i tak,protože Bůh je všemi a vším.Tak co nám zde Otec s Matkou
  vlastně ukazují?Otec je vynikajícím Hercem,koneckonců je to napsáno i ve
  Starém Zákoně.Někdo zde vzpomenul,že Satan nemá Duši.Opravdu?:))
  A co duch člověka,který svou duši popírá nebo ji chce násilím vlastnit,zatajit?
  A co duchové člověka,kteří mění skutečnosti z vychcanosti,čím si sami sobě
  zavařili?Není snad dáno,že každá lež vyjde najevo a rozumáři budou usvědčeni
  ze lží?

  „Zabili Matku v myslích lidí,
  aby se jen oni vysvobodili a dlouho žili.
  Do jámy lvové však sami spadli,spí jako mrtvoly,
  neb cestu „domů“ si tím zaklestili.
  Zapomněli synové,že vydali se svou perlu hledat,
  zotročeni pýchou a strachem
  páchají skutky ohavné,pro chudobu svého srdce.“
  Baba Yaga:)

  …..
  Vlk,když zůstane doma sám,
  propadne svým vášním a lituje se,
  neb vládnout vlčí smečce,
  to práce nelehká
  a natropí se při ní lehce
  mnoho chyb a více zla.

  Vlčí smečka rozdělí se,
  to podle povahy svého srdce,
  což povaha žraloka nebo ovce,
  a tak dlouho se mezi sebou rvou
  o přízeň Vlka-Otce,
  že na lásku Vlčí Matky zcela zapomenou.

  Starý Vlk v samotě bez své Vlčice,
  chudobou srdce začne trpět,
  čímž jenom zlo podpoří,
  všem srdcem ublíží,
  až nakonec jeho srdce sebelítost zlomí.
  Zlomené srdce a samota Vlka přinutí,
  vzpomenout si na srdce,které mu tak schází,
  na srdce plné vroucí lásky,
  na srdce Vlčice Matky…..


  *éter
  -látka, jejíž molekula obsahuje dvě uhlíkaté skupiny propojené kyslíkem,
  -látka vyplňující vesmírný prostor,

  obraz se symbolem H2O,nikoliv UFO:
  http://www.mind-body-spirit-group.com/unexplained-phenomena/images/eucharist.jpg

  -i když ona je opravdu vesmírnou d-ružicí,přijímá i vysílá kmitočty,máme ji v těle,je oceánem nejen na Zemi,ale oceánem vesmíru a Metavesmíru,..:)

  http://www.novinky.cz/veda-skoly/325666-slunecni-vitr-a-kosmicky-prach-prinaseji-na-zemi-vodu.html

   1. Pre „anonymnú“:))

    Abys mohlo z Pandořiny skřiňky ven,
    začni luštit radši šém:
    „šém ha`m foráš“

    Mohu dát jen kousky puzzle,
    no poskládat si obraz srdcem
    to je již práce tvá.:))

    PS:Jen vím zatím zcela jistě,
    že až ty dva spojíš v jedno srdce
    a i ten šém rozluštíš,
    najdi sobě hódně pokory a Lásky
    neboť bez Ní budeš míti velký problém
    holou skutečnost vůbec strávit.

    1. Hviezdička, šém hám foráš som rozlúštila, aj tých dvoch som v Jedno spojila a holú skutočnosť som strávila. Problém je, že skôr či neskôr sa mi tí dvaja znovu objavia :-)Čím to je?
     PS 25: Subham astu sarvadžagatam- Šťastné nech sú všetky bytosti. Rozumej všetky, aj tie ktoré Ti boli predtým ľahostajné, ktoré si predtým nenávidela alebo ktorými si opovrhovala.
     Potom príde do Srdca pokoj a mier.

    2. Pre „Prapôvodnú anonymnú“:

     ad.Hviezdička, šém hám foráš som rozlúštila, aj tých dvoch som v Jedno spojila a holú skutočnosť som strávila.

     Opravdu?Spojila sis svou duši s duchem?Jinak by ses neptala:
     Čím to je, že skôr či neskôr sa mi tí dvaja znovu objavia.
     Oni sa Ti stratiť už nemožu,lebo sis Ju našla-svoju Podstatu.
     Tie Dve Sily spojiť v Jednu myseľ,značí pre ducha a dušu mier.
     Ak ich v srdci máš,tvoria s tebou Rodinu.
     Tie Dve Sily spojiť Láskou,je jedinou istotou pre srdce putujúce.

     ad.Subham astu sarvadžagatam- Šťastné nech sú všetky bytosti.

     Nyní se Tě srdcem zeptám,jestli sis již někdy uvědomilo,
     jaké naučené klišé sis tu právě,navíc v této realitě, vyslovilo.

     Nepochybuji o tom,že to myslíš dobře,má to háček,přímo hák:

     -když za tebou přijde syn nebo dcera:Mami,dej many na drogy,chci být
     šťastný.Dáš mu je?
     -když člověk po něčem touží a říká si:Když to budu mít,budu šťastný.
     Myslíš,že bude šťastný trvale?
     -když tři chlapci znásilní dvanástiletou dívku a pak ji oběsí
     na stromě.Zajisté byli v danou chvíli šťastní.
     -jsou lidé,kteří si přejí zažít válku,aby byli šťastní,že si zastřílí
     beztrestně naostro
     -jsou atomoví fyzici,kterým ke štěstí chybí uvidět atomový hřib
     -jsou výrobci telefónů,kteří jsou šťastni,když si mastí kapsy.Že
     skrze výrobků umírají malé děti,to je již netrápí.
     -jsou lidé,kteří jsou šťastni,když mohou ubližovat a ponižovat
     -jsou lidé kteří touží „pomáhat“,“chránit“,aby nasytili své ego,ale
     příčiny jsou jim lhostejné
     ….atd.

     Ještě stále si přeješ ať jsou všechny bytosti šťastné?Zvláště když
     víš,že v každé jsou dvě Síly opačné povahy v nerovnováze,že trpí chudobou srdce?Ještě stále se divíš,že když přeješ všem,aby byli šťastní,že jsou války,plno násilí,lhostejnosti,…-
     vlastně vše jinak než sis přálo?

     ad. Rozumej všetky, aj tie ktoré Ti boli predtým ľahostajné, ktoré si predtým nenávidela alebo ktorými si opovrhovala.

     Od počátku mému srdci není lhostejná jediná bytost.
     A nenávist,to je to,s čím se zde srdce seznamují,tj.Sebelítost.
     Opovržení,to je skrytá Pýcha,kamarádka falešného ega,tj.autopilota.

     ad.Potom príde do Srdca pokoj a mier.

     „Člověk,který zanechal všechny touhy po smyslovém požitku a žije
     bez žádostivosti,který sa zbavil vlastnického pocitu a falešného ega-
     – jen ten dosáhne skutečný mír.“(Gíta)

     PS:Je dobré jít po cestě a nepodléhat klamu.Žádostivosti a touhy,
     květnatá slova,míněné i v dobrém,bývají cestou do pekel,neboť
     nasadí nám masku neexistující dokonalosti a brání tak v sebepoznávání
     vpravdě.Falešná dokonalost a pýcha vedou k pohrdání s ostatními.Člověk schází z cesty a většinou si nabije sám.Ale i to je
     součástí poznávání-chybou ke zkušenosti.

     ŠTĚSTÍ! CO JE ŠTĚSTÍ?

     Štěstí! Co je štěstí?
     Muška jenom zlatá,
     která za večera
     kol tvé hlavy chvátá;
     oblétá ti skráně,
     v kadeři se kryje,
     v dlaně hlavu skládáš,
     ruka utlačí je.

     Štěstí jako rosa
     na květech se skvěje,
     ale bludná noha
     náhle zašlápne je;
     zašlápnuto vzdechne,
     v oblacích se tratí,
     snad se jinovatkou
     na tvou kadeř vrátí…

     (A. Heyduk-Dědův odkaz,1879)

     PS2:
     Šťastné mohou být jen bytosti vědomé si své podstaty,bytosti,které
     nalézají štěstíčka ve zdánlivých maličkostech na cestě k Životu.

    3. Hviezdička,
     začnem od konca. V  poslednej vete si vyjadrila aké šťastie som mala na mysli Snáď si nemyslíš že niekomu prajem radosť z drog , ostatné ani nekomentujem.
     Na druhej strane by sa mohlo tvoje srdiečko zamyslieť nad tým, že deti sa nerodia s drogami v ústach ani s nožom alebo puškou v ruke.
     Kde je príčina toho, že sa dostanú až k takýmto činom ?

     K začiatku Tvojho komentára len toľko. Svoje skúsenosti tu uvádzať nemienim ,napíšem len, že konečnú realizáciu, Jednotu, nirvánu a vyslobodenie z cyklu zrodení dosahuje len mudrc alebo džánin, džívamukta, budha alebo oslobodený za živa . Jeho skúsenosť je, že si trvalo, nepretržito a samovoľne uvedomuje, že všetko je Vedomie, Bytie , Blaženosť a stotožňuje s Ním. Jeho ego je úplne a trvale zničené.
     V praxi tomuto stavu predchádzajú rôzne úrovne od najnižších až po najvyššie .
     Správne cituješ Gítu, len ťažšie je podľa nej žiť, zbaviť sa svojich závislostí na veciach hmotných aj nehmotných, to jeden zo základných predpokladov pokroku na ceste za sebapoznaním, alebo poznaním nášho Ja.

    4. Pre Anonymnú:
     (zkus nevztahovat vše ke svému já,ber nebo neber všeobecně:))

     ad.Snáď si nemyslíš že niekomu prajem radosť z drog , ostatné ani nekomentujem.

     Nemyslím si o tobě nic.Komentář byl určen k uvědomění si,jakou
     sílu má mysl a přání:“Subham astu sarvadžagatam“,bez uvědomění
     si důsledků.Podstatu tvoří Dvě Síly:jedna bere,druhá dává.
     Chceš-li dávat svým přáním(v mysli) štěstí,počítej s tím,že
     druhá jim něco vezme.Pokud ti jedna zboří iluze,kterými si
     naplnilo svůj pohár,tak jen proto,aby ti jej druhá mohla naplnit jiným poznáním.

     ad.deti sa nerodia s drogami v ústach ani s nožom alebo puškou v ruke.
     Kde je príčina toho, že sa dostanú až k takýmto činom ?

     Žádostivost,vlastnický pocit a falešné ego.
     Jedna příčina je v tom,že si sem jeho srdce přišlo pro poznání:Jaké to je?(poznání závislosti,různých žádostivostí,tedy otroctví a boj s nimi),druhá
     je pak již „koletivní“ příčinou z nevědomosti,tedy neznalosti
     jedinců o sobě samých vpravdě.Tu druhou a velmi vážnou příčinu
     tvoří společnost,rodina a škola s klapkami na očích.Člověka
     totižto,jeho mysl a vědomí, opravdu tvoří(utváří)všechno,čemu je NAUČENA/NO(fráze,náboženství,relativnízákony,poučky,
     dogmata,tradice,rituály,přetvářka,výhružky…).
     A to vše do té doby,než si uvědomí svou
     podstatu-že není tím,kdo tu hraje divadlo.Že není tím,za koho
     jej jiní považují.Že není tím,kdo má zájem poslouchat kydy
     do nekonečna.Že není tou „maskou“,o které ho přesvědčovala
     rodina a spoečnost.Že není tou „maskou“,kterou si nasadilo
     ze strachu,že ho společnost a rodina odsoudí.Že není „maskou“
     ani dobra ani zla,protože žádné zlo ani dobro neexistuje.Je
     to jen konstrukt mysli,které uniká duální chápání Jednoty.
     Že je tím,kdo se zde přišlo seznámit s novými
     zkušenostmi.Že může čerpat v studnici poznání-Přírodě,celé
     přehršele zkušeností k vlastnímu užitku.
     Přičemž ve všem se stále točí závislost(žádostivost),pocit
     vlastnictví a mysl falešného ega,jehož věrnými „kamarády“ jsou
     strach a pýcha.

     ad…napíšem len, že konečnú realizáciu, Jednotu, nirvánu a vyslobodenie z cyklu zrodení dosahuje len mudrc alebo džánin, džívamukta, budha alebo oslobodený za živa .

     Osvobodit své bytí v nebytí se dá jen uvědoměním si,co to
     vlastně bytí a nebytí Je:bytí(Já) a nebytí(Jsem).
     Nebytí(nevědomí) v bytí (vědomí).
     Bytí(vědomí) v nebytí(nevědomí).
     Projevené v neprojeveném a neprojevené v projeveném,přesto
     jsou Jedním Srdcem.Jinými slovy:Otec v Matce a Matka v Otci,
     Otec je Synem Matčiným a Matka Dcerou Otcovou.

     Bůh je celek,Jednota,jehož jsou všechna Já i Jsem součástí,
     a kde Božský Otec a Božská Matka mají hlavní SLOVO,pro své
     zkušenosti.

     Co je to za živa?Je to nežití(nepoznání se) v mrtvole?Nebo je
     to žití(poznání sebesamého) jako součást Živého Boha?A což
     teprve,když s Ním začnete i zcela vědomě komunikovat.

     ad.Jeho skúsenosť je, že si trvalo, nepretržito a samovoľne uvedomuje, že všetko je Vedomie, Bytie , Blaženosť a stotožňuje s Ním. Jeho ego je úplne a trvale zničené.

     To je naučená fráze a poloviční pravda,což je ještě horší.Je
     to i zjevné při umělých úsměvech(naučených „maskách“)některých
     tzv.mistrů.Pravé bytí se projevuje v nebytí,tedy bez ega.
     Tehdy jde skutečně o stav blaženosti.Jenže i ten mistr,
     který takovýto stav prožil nebo i prožívá,si je vědom,že má
     na sobě „šaty“,utkané z prvků této reality,a že stav blaženosti je pomíjivý.Trvalým se může stát až ve stavu,kdy
     tyto šaty opustí,bez falešného ega(první smrt) a bez ega
     (druhá smrt) spojením s protějškem své podstaty-v nebytí.
     Stav blaženosti je nádherný,neobsahuje ego(falešné již vůbec
     ne).V tomto stavu neexistuje totižto ani mysl,jen blaženost.
     Co je trvale zničené,to je falešné já.

     ad.Správne cituješ Gítu, len ťažšie je podľa nej žiť, zbaviť sa svojich závislostí na veciach hmotných aj nehmotných, to jeden zo základných predpokladov pokroku na ceste za sebapoznaním, alebo poznaním nášho Ja.

     Podle Gíty není těžké žít,těžší je jen návrat z poza „opony“
     na jeviště zvané svět a své Poznání v něm realizovat.Zařadit jej do svého života,do rodinného života a posléze i dál.Dobré
     na tom však je,že znám již sebesamého,znám Božského Otce,
     se kterým jsem již stále v kontaktu.Jsem si vědomo Jeho
     přítomnosti ve všech a ve všem.Mé zkušenosti mi pomáhají
     třídit informační plevy od zrna,rozeznávám „masky“ od jejich
     podstaty(protože i mou „masku“ strhl Otec)a jsem upřímná.
     Co si o mně kdo myslí,je mi fuk,protože ještě „spinká“.Kdyby
     nespinkal,věděl by kým je,i kým je mé srdce.:)
     GÍTĚ I STARÉMU ZÁKONU SE POROZUMĚT JEN S LÁSKOU,BEZ PŘETVÁŘKY.
     I V GÍTĚ JSOU SKRYTÁ SLOVA,JEJICH VÝZNAMY.Proto není pak
     těžké rozlišovat mezi Pravdou a Lží.Jedna bez druhé se těžko
     mohou projevit.

     ad…alebo poznaním nášho Ja.

     A co poznání našeho společného Jsem?

     PS:rada:Představ si,že Ti zbývá týden života.Hodně přemýšlej,
     hodně medituj nad významem.To je první krůček,jak se zříci
     světa.Takto na mne šel lišácky Otec.Jenže On mi to řekl jako holý fakt…:)Bude tomu za chvíli sedm let.Za tu dobu nebyl
     jediný den,kdybych Jej nenosila v mysli i srdci-vědomě.
     Otec je výborný,tvrdý a přísný Učitel.:))

     Bůh je osobní i neosobní.

    5. ad: NAUČENA/NO(fráze,náboženství,relativnízákony,poučky, dogmata,tradice,rituály,přetvářka,výhružky…). A to vše do té doby,než si uvědomí svou podstatu-že není tím,kdo tu hraje divadlo.Že není tím,za koho jej jiní považují.Že není tím,kdo má zájem poslouchat kydy do nekonečna.Že není tou „maskou“,o které ho přesvědčovala rodina a spoečnost.Že není tou „maskou“,kterou si nasadilo ze strachu,že ho společnost a rodina odsoudí.Že není „maskou“ ani dobra ani zla,protože žádné zlo ani dobro neexistuje.Je to jen konstrukt mysli,které uniká duální chápání Jednoty.
     __________________ Přesné!

 8. Na článku pana Muladiho mne zaujal název:“Když přijmeš svůj svobodný původ…“ ??

  Jak může člověk ovlivnit svůj původ?

  A v jaké úrovni stvoření?

  Jaký musí být původ aby byl svobodným?

  Může existovat i nesvobodný původ?

  Díky za případné objasnění.

  Venda

  1. ad: Jak může člověk ovlivnit svůj původ?

   Otázka je z gruntu nesmyslná. Není co, ani důvod něco „ovlivňovat“. Člověk má „svůj původ“ v Bohu. (viz Logos). Kdy přijmeš svůj svobodný původ, Vendo?…….:-)

   Myšlenky jsou svobodné.(Marcus Tullius Cicero)

  2. Pane Vendo,

   Honza to řekl jasně a natvrdo.
   Za sebe dodávám: Každý, kdo neví že je synem Boha, odvrhl svůj svobodný původ – a náhražkou si světskými moudrostmi, kolikrát až bláznivě šroubovanými do různých nauk, vytváří nepravdivé představy o životě. Nebo, což je ještě horší, o smrti.

   1. Autore Jiří, neodpověděl jste ani na jednu moji otázku.

    Navazujete na dílčí názor jiného člověka, a to je od autora „moudrosti“ Vašeho kalibru dost málo. Spíše to vypadá, že nevíte, co k tomu říci.

    Za sebe jste dodal :“Každý, kdo neví že je synem Boha, odvrhl svůj svobodný původ …..“ Z jakého důvodu takto odsuzujete či škatulkujete lidi? A toto snad pro Vás vyplývá z mého souboru otázek – Vaše odvrhnutí svobodného původu? Připomínám Vám to, co řekl Ježíš o provinění a odpuštění – proti Synovi, lze odpustit, proti Otci, lze odpustit, proti Duchu svatému? Nelze. Víte proč?

    Název Vašeho článku – “Když přijmeš svůj svobodný původ…“ a moje jedna ze souboru otázek – „Jak může člověk ovlivnit svůj původ?“
    Pro Vás, pane Jiří, si dovolím speciální vysvětlení pro tuto moji relevantní otázku. Člověk nejlépe přijímá až je jeho vědomí rozvinuto a ví o vztahu duše /principu Božího základu/ a mysli, která tu ve stvoření rozhoduje ve všech věcech. Až obdrží poznání. A to vůbec není jednoduché a Vy velmi lehce odsuzujete ty „jiné lidi“ k „bláznivému šroubování“ či vytváření nepravdivých představ. Z jakého „titulu“?

    Na závěr Vašeho článku píšete: „Jsi přece jeho dítětem a v celém vesmíru není vyšší titul.“ Pokud jste Vy Jeho dítětem a uvědomujete si tento nejvyšší titul, tak by možná bylo záhodno chovat se jako Bůh, který ve své lásce nechá svítit slunce na dobré i zlé, na vědomé i nevědomé. Každý člověk má svůj vývoj a opravdu nejsme všichni stejní. Nebo snad ano?

    Pro lepší pochopení a s výchozí potřebou „nemít předsudky“, jsem vyslovil čtyři samostatné otázky v jednoduchých větách. A tak pro Vás, moudrostí oplývajícího člověka dám otázku jen jedinou:

    Jak může člověk ovlivnit svůj původ a jaký tento původ musí být, aby byl svobodným či nesvobodným a v jaké úrovni stvoření se tak děje?

    Pane Jiří, ještě jedno vysvětlení. Dříve než bych se zamýšlel nad Vašimi mnoha dalšími sděleními v článku, potřeboval jsem objasnit Váš pohled a znát odpovědi na otázky, které zcela logicky pro mne vyvstávají z jeho názvu.

    Pěkný večer.
    Venda

    1. ad: Navazujete na dílčí názor

     Co to je „dílčí názor“?

     Máte-li fakta nepotřebujete názor. Názor potřebujete, nemáte-li fakta.

     Vendo, názor, dílčí nevyjímaje, všechny ty „úhly pohledu“, to je sračka a hovno.

     _____________________________________________

     Bůh je naprosto neotřesitelný pocit vědomí, že to přímo JÁ jsem Bůh.

     Vy jste zde proto na světě, abyste ne jen o Bohu hodně věděli a měli o něm ty správné představy, ale abyste se s ním setkali. Hlavní úkol každé duše, která přišla na tuto planetu, je, že dokud je ještě v tomto fyzickém těle, aby se setkala s Bohem a aby měla osobní zkušenost s Bohem. Je to dosažitelné. (Jaroslav Popelka)

    2. Ano, souhlasím s Jaroslavem Popelkou. Již déle jak tři roky zde na stránkách tvrdím totéž.
     Venda

    3. O sračkách, hovnech a píčovinách nebudu s Vámi diskutovat.

     Děkuji za citace, které uvádíte – J.Popelka, Cicero, R.Rohr, Kniha přísloví SZ.. .

     Také Vám jednu přidám : „Hodnota inteligence je veličina, jejíž vklad nemohou určovat sami lidé inteligentní, ale jde o potenciál, s nímž v dějinách zacházeli k vlastnímu prospěchu lidé hloupí.“ /Radim Lhoták/

     Pěkný večer
     Venda

    4. Pane Vendo,

     jako tělo dítěte nemůže ovlivnit svůj původ z těl rodičů, tak ani duše člověka nemůže ovlivnit svůj původ z Boha. Proto Vaše otázka: Jak může člověk ovlivnit svůj původ? je nesmyslná a odpověď zní: Nijak.
     Ale já jsem o žádném ovlivňování původu nemluvil – já říkám: Přijmi svůj (božský) původ, protože jsi jej odvrhnul. A člověk, který přijme fakt, že je původem syn Boha se podle toho zároveň chová. Jak ke svým bližním (bratrům a sestrám v Kristu) tak i k Bohu.

     Vy na to, Bohu žel, reagujete způsobem:A to vůbec není jednoduché a Vy velmi lehce odsuzujete ty „jiné lidi“ k „bláznivému šroubování“ či vytváření nepravdivých představ. Z jakého „titulu“?

     Jako odsuzování to chápete Vy. Já jsem to napsal jako fakt, který si ostatně můžete potvrdit i ve zdejších diskusích. A jestli to někomu vadí natolik, že ty bláznivé konstrukce opustí, prospěje mu to.

     Že to není jednoduché, v tom s Vámi souhlasím – ale nikdo jiný to za nikoho jiného nemůže udělat. Přijmout svůj božský původ v obtížných podmínkách a chovat se podle toho, to je zásadní úkol v životě každého člověka.
     Každý z nás je Kristus (Spasitel) sebe sama a po všech těch bláznivých konstrukcích ze světských moudrostí je už nejvyšší čas, aby to pochopilo maximum lidí.

    5. “Když přijmeš svůj svobodný původ…“ ??

     Na moji první otázku, která mi vyvstala z přečtení názvu Vašeho článku – „Jak může člověk ovlivnit svůj původ?“ – jste nyní odpověděl jednoznačně, že NIJAK. Přesto ho nazýváte svobodným. Nebylo by tedy lepší ten přívlastek „svobodný“ nahradit něčím jiným?

     Tudíž pak moje druhá otázka – „A v jaké úrovni stvoření?“ (dodávám – se tak děje?) – je z předchozí odpovědi již zbytečná.

     Na třetí otázku „Jaký musí být původ aby byl svobodným?“ si lze odpovědět, když ho nelze ovlivnit, že tedy náš původ nelze nazvat ani svobodným, ani nesvobodným. Původ /člověka/ je daný předchozím vývojem v mnoha formách zrození – primární roli tu hraje určující VĚDOMÍ a DUŠE, která „postupovala“ na pomyslném žebříčku vývoje – chápete to?

     „Může existovat i nesvobodný původ?“ – byla má poslední otázka. Po vysvětlení je také již zbytečná.

     Je dobré si uvědomit, že celé komplexní Universum, všechny úrovně, sféry, regiony, příbytky Otce…., tedy vše v nekonečném Stvoření, v části duchovní, mentální, astrální, hmotné, jsou „jen“ samotným Bohem. Nic neexistuje vně Něho. Jsme všichni a všechno, i přes nekonečnou různost, ať to či ono přijímáme či nepřijímáme, stále jen součástí Jeho všezahrnující Jednoty, Harmonie a Řádu. I když se někomu můžeme v dané chvíli jevit jako odpadlíci, hříšníci….atd..

     Kdo přijímá tzv.svobodný původ v úrovni člověka? Snad jeho tělo, prezentované mozkem, nervovou soustavou, vnitřními orgány, kostmi, kůží, krví, svaly….?

     Nebo jemnohmotná těla – astrální, mentální-kauzální ?

     Nebo mysl?

     Nebo duše?

     Zkuste mi prosím odpovědět podle Vás, co, kdo či čím je vlastně člověk? Napsal jste mi: „Ale já jsem o žádném ovlivňování původu nemluvil – já říkám: Přijmi svůj (božský) původ, protože jsi jej odvrhnul.“
     Místo svobodný používáte božský. Ano, tak to je. Ale z jakého titulu říkáte – „člověče, lidé….. a klasifikujete odvrhnutí? Neměla by ta Vaše autoritativní věta znít např. – „Uvědom si svůj božský původ, který nejde odvrhnout. Můžeš z Milosti Boha dostat mnoho pokusů k nastoupení této cesty k návratu v dalších zrozeních, ale také se může stát, že ti již umístění oživující duše, této Božské kapky, esence samotného Boha, do těla člověka, kde jedině můžeš tuto cestu začít, nebude umožněno. Ježíš často říká….a tam bude tam pláč a skřípění zubů. Proč? Ale to Vy víte, že?

     V článku píšete: „Samozřejmě pak ale neseš zodpovědnost za to, že miluješ někoho (nebo něco) více než Boha, což v důsledku značí, že je v Tvém vlastním zájmu Boha nenalézt.“

     Jak toto závažné sdělení – „Boha nenalézt“ – můžete tvrdit? Jak víte, pane Jiří, že duše v těle člověka, která, jako jediná a věčná nese odpovědnost, má takový či onaký zájem. Jak víte, proč ten či onen člověk prožívá různě krušný vývoj, osud, ve kterém ho ovládají jeho vášně, vázající se k smyslným požitkům světa hmoty? Neměl byste s pokorou počítat u jiných lidí s tím, že když Vy jste dál, že všichni nemusí mít Vaši úroveň poznání? A potom, Vám, Jiřímu, vůbec nepřísluší manipulovat s nějakým důsledkem a tvrdit cokoliv o nenalézání. Opravdu všichni nejsme stejní.

     V článku píšete – a nevytrhuji to nijak z kontextu – “ Tvoje je totiž výhradně to, co si z tohoto světa odneseš, nic víc.“
     Před tím ještě píšete: „kde je Tvůj poklad, tam je Tvé srdce (a kde je Tvé srdce, tam jsi Ty).“

     Z tohoto světa si nikdo nic neodnese, ale to Vy víte, i když píšete nějaký opak. My si opravdu, za života v těle člověka budujeme své poklady. Ty na zemi ničí rez, moli, kradou je zloději, jsou pomíjející. Ale ty, které vytváříme svým způsobem života, projevy lásky a pokory, jsou těmi, za které nás Bůh bude hodnotit. Ty jsou pro nás důležité. Není to nic k odnesení. Odejdeme opět a zase jen nazí.

     Pane Jiří, píšete….“Ale na druhou stranu, když máš dobré srdce, znáš pronikavou logiku duchovna „. Můžete blíže objasnit, co je „pronikavá logika duchovna?“ Díky.

     A ještě k Vašemu příměru, kdy píšete v článku: „Pro ilustraci si představ Boha jako Slunce. Pak jeho nitrem je Bůh Otec, jeho zářením je Kristus (Bůh Syn) a jeho účinnou silou je Bohyně matka (Duch Svatý).
     Přitom však jeho jednotlivými paprsky – které ale nesou nezaměnitelnou informaci právě o Slunci – to jsme my, lidé.“

     Vaše přirovnání v části, že jednotlivé paprsky Slunce jsme my lidé, silně kulhá. Vím, že jste chtěl zřejmě napsat duše lidí / lépe duše všech forem života /. My, lidé, naše tělesné schránky, jsou pomíjející a podléhají rozkladu, přeměně v koloběhu tvoření. A navíc, paprsek slunce se do svého zdroje přece nevrací. Duše však, když přijme a-b-c-d-e-f-……, usiluje o návrat ke svému Otci. To je smysl i toho, proč sem, do nehostinné oblasti hmoty byla poslána.

     Bůh je Oceán a naše podstata, oživující duše, je jeho kapkou. Tak může usilovat o návrat, ve svém koloběhu. Vždyť ten návrat k Bohu, Vaše nabádání a vysvětlování, je podstatou Vašeho článku. Alespoň tak jsem to pochopil.

     To, s čím ve Vašem článku souhlasím, a je toho také dost, nemusím nijak uvádět a komentovat.

     Samostatný komentář by si zasloužila ta část, kde vyprávíte o Vašem kamarádovi, který kontaktuje duchovním zrakem Krista. Ty tváře…., připomínám mi to známý výrok, kdy Slunce vychází nad obrovskou loukou a odráží se svými paprsky, jako miniaturní, leč stále stejné Slunce, v miliardách kapek rosy.

    6. Omluva.
     Můj článek z 15:22 je určen pro pana Muladiho.
     Honza je tam uveden omylem.
     Díky za pochopení.
     Venda

    7. Pane Vendo,

     nezlobte se, ale já Vám nechci a nemohu věnovat tolik času, kolik po mně Vašimi otázkami vyžadujete. Takže to zkrátím.
     1. Jste synem Boha.
     2. Milujte Boha nade všechno.
     3. Když to uděláte na sto procent, po nějakém čase začnete nacházet odpovědi sám v sobě. Když to neuděláte na sto procent a budete chtít pomoc zvenčí,studujte Steinera, Lorbera, Swedenborga, Kribbe, nebo Bennera. Neříkám, že nemůžete studovat i jiné, ale tyto nabízím jako věrohodné.

     Mějte se pěkně

    8. Pardon, zapomněl jsem se podepsat, což napravuji.
     Jiří Muladi

  3. Název článku je nesmyslný a logiku postrádající. Obsah je zavádějící konstrukt. Diskutovat vlastně není o čem, což autor mnohonásobně prokázal. Tedy snad jedině za předpokladu, že diskutující slepě přijmou tento konstrukt jako cosi shůry dané, co lze pouze přijmout, v opačném případě budou náležitě onalepkovani.

   1. ad: Obsah je zavádějící konstrukt.

    Všechny duchovní disciplíny mají jeden účel: zbavit nás iluzí, abychom mohli žít v Přítomnosti. Disciplíny existují proto, abychom dokázali vidět to, co je. Můžeme vidět, kým jsme a co se děje. Náš masový kulturní spánek je jako šupiny na našich očích. Vidíme pouze hmotnýma očima. (Richard Rohr)

   2. ad:Tedy snad jedině za předpokladu, že diskutující slepě přijmou tento konstrukt jako cosi shůry dané, co lze pouze přijmout, v opačném případě budou náležitě onalepkovani.

    Nemůžeme dojít k Boží přítomnosti. Už v ní naplno jsme. To, co chybí, je uvědomění si toho. Bůh udržuje naši existenci s každým naším nádechem. Když se znovu nadechneme, znamená to, že si nás Bůh znovu a znovu vyvoluje. Není nic, čeho bychom měli dosáhnout nebo se naučit. Potřebujeme se však některým věcem odnaučit. (Richard Rohr)

    1. -Je zvláštne, že mnoho vecí, na ktoré kladieme zvláštny dôraz, Ježiš vôbec nevyslovil. Naopak, na mnohé veci, na ktoré my dôraz vôbec nekladieme, Ježiš robil.
     -Ježiš nachádza Boha vždy v tých bez zásluh.
     -Ježiš sedemnásťkrát hovorí „nasledujte ma!“. Ani raz nepovedal „uctievajte ma!“
     -Kedykoľvek si myslíte, že máte úplnú pravdu, tak vás nevedie Boh, ale vy sa snažíte viesť Boha.
     -Prvých 2000 rokov kresťanstva budeme nazývať kojeneckým kresťanstvom.
     -Všetko sa pohybuje smerom ku vteleniu.
     Richard Rohr

   3. Pane wissbachu, souhlasím. Diskutovat není o čem, když jednu možná iluzi nahradíme jinou, ještě horší a opravdu vykonstruovanou na vodě. Pan Muladi píše :“náhražkou si světskými moudrostmi, kolikrát až bláznivě šroubovanými do různých nauk, vytváří nepravdivé představy o životě. Nebo, což je ještě horší, o smrti.“
    Komentář :
    1) Moudrosti šroubovat do různých nauk snad lze, ale předpokládá výchozí moudrosti mít. V podstatě nepravdivých představ o životě moc není, vše je neustále konfrontováno s realitou, poznání se rozšiřuje, ale neuzavírá. Nemůžeme uchopit navěky pravdu celou, když každé otevřené dveře vedou k mnoha dalším dveřím zavřeným. Tuoto poslední větu pravil včera v TV Hydepark Civilizace ředitel urychlovače CERN v Ženevě prof. Rolf-Dieter Heuer. Také jinde řekl :“ Získáme nějaký poznatek, a také víme, že ho v určité fázi můžeme použít. Ale nevíme kdy ani kde.“ Nyní CERN by rád zaměřil na temnou hmotu a energii, která tvoří skoro 96 % vesmíru a víme o ní málo.
    Komentář : Muladiho „bláznivě šroubované“ teorie jako kvantová mechanika nebo teorie relativity z počátku 20. století se ukázaly později velmi důležité. Nyní je výzvou temná hmota a energie a sjednocení teorií obecné teorie relativity a kvantové mechaniky. A největší výzvou je udržet kvalitní podmínky pro život na Zemi pro další generace. Člověk se stal bezohledným pánem planety, ale není to přírodě cizí. Vlčí smečka se na svém území se slabšími nemazlí. Hejna kobylek zlikvidují celé oblasti a nakonec sebe.
    2) Nepravdivé představy o smrti jsou všechny kromě jediné, že skončí činnost těla i mozku, tělo přestane přijímat energii a začne se rozkládat, čímž se energie uvolňuje. A to lze prokázat. Všechno další jsou konstrukce, dohady, představy nebo víra. A nic z toho nelze dokázat, ale dá s tím žít. Posmrtný život duše bez energie nebo karma a převtělení mohou být užitečné pro orientaci člověka, aby jeho život před tou smrtí stál za něco, vytvořil hodnoty a překonal překážky.
    Chodím občas do kostela, bible a prostředí kostela dává mnoha lidem sílu, aby v případě těžkých problémů v životě nespadli až na dno. Myslím si, že každý den ( možná týden) v roce např. na Štědrý den nebo Nový rok se po roce čtou zase stejné texty. Tato čtení z bible jsou vybrána rozumně a nepamatuji si, že by mi farář pořád hustil do hlavy, že nejdůležitější je :“Miluj Boha nade všechno a bližního, jako sebe sama.“, že jinak žije jako bezbožník. Spíše naopak kázání směřují k tomu, že láska k Bohu a bližním se má projevovat dobrými skutky a důvěrou v Boha i lidi. Řeknu jen z hlavy, mám dojem, že Ježíš vyhnal plané diskutéry ( farizeje) z kostela, prostě byl proti nim. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Farizeov%C3%A9)

    1. ad: Moudrosti šroubovat do různých nauk snad lze, ale předpokládá výchozí moudrosti mít.

     „Předpokladem“ je bázeň před Hospodinem.

     Moudrost pronikavě volá na ulici, na náměstích vydává svůj hlas. Volá na nároží plném hluku, pronáší své výroky u vchodů do městských bran: „Dokdy budete, vy prostoduší, milovat prostoduchost, dokdy posměvači budou mít zálibu v posmívání, hlupáci poznání nenávidět? Obraťte se, když vám domlouvám. Hle, nechám na vás proudit svého ducha, uvedu vám ve známost svá slova: Protože jsem volala, a vy jste odmítali, ruce jsem vztahovala, a nikdo na to nedbal, každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání, i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach, až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde soužení a tíseň. Tehdy mě budou volat, a neodpovím, budou mě hledat za úsvitu, a nenaleznou, protože měli poznání v nenávisti a bázeň před Hospodinem si nezvolili, nedali na mou radu, každou mou domluvu znevážili. Budou jíst plody své cesty, přesytí se svými plány. Prostoduché zavraždí jejich odmítavost, hlupáky zahubí jejich netečnost. Ale kdo mě poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít klidně, beze strachu z něčeho zlého.“ ( Př 1,20-33)

    2. „Ticho, je tím nezměrným prostorem, ve kterém nebytí přechází v bytí a bytí přechází v nebytí. Je to nekonečná propast, z níž vychází a do které se vrací každý zvuk. Je to kovářská výheň, v níž každá forma získává svůj tvar a opět jej ztrácí. Tam každé Já začíná a končí. Tam se rodí každý čin.
     Pokud nepřekročíte tuto pustinu a plamennou výheň, nikdy se nedozvíte, jak skutečné je pravé bytí a jak neskutečné je nebytí. Ani se nedozvíte, jak pevně je realita spoutána se Všehomírem.
     . . . . . . . . . .
     Trpělivé ticho kvočny usedající na svá vejce a ne netrpělivé kdákání její neplodné sestry. Ta plodná po dvacet jedna dní očekává zázrak, kdy mystická ruka vloží pod její křídla a tělo život. Ostatní členky jejího hejna zatím svým prázdným kvokáním opěvují nicotu a ona zatím oznamuje početí nového života.
     Vyvarujte se kdákání, mí společníci. Tak jako přecházíte mlčením svou vinu, tak skryjte do ticha i svou ctnost. Mnohomluvná ctnost je horší než tichá bezectnost. A ukřičená pocta je horší než tiché pohrdání.
     Bojte se přílišné řeči. Z tisíce vyřknutých slov může být potřeba jen jednoho. Zbytek je jen temný mrak v hlavě, ucpávka v uchu, roubík v ústech a slepota srdce.
     /M.Naimy, Kniha Mirdad/

  4. Přijmout svůj svobodný původ je poněkud složitý pojem a předpokládá to vědění, kdo vlastně jakožto podstata, neboli duch , inkarnovaný na tuhle debilní planetu můžete být:

   Existuje 7 způsobů, jakými současně přítomní lidé na Zemi vznikají:
   Inkarnace z pozitivního stavu:
   1. ZVLÁŠTNÍ IDEA STVOŘITELE
   2. POZITIVNÍ IDEA V NEBESÍCH
   3. POZITIVNÍ IDEA – CESTA DOBROVOLNOSTI BYTOSTÍ DŘÍVE STVOŘENÝCH
   4. POZITIVNÍ IDEA ZCELA CIZÍCH BYTOSTÍ
   5. POZITIVNÍ IDEA – CESTA DOBROVOLNOSTI ZCELA CIZÍCH BYTOSTÍ, DŘÍVE STVOŘENÝCH

   Inkarnace z negativního stavu:
   6. NEGATIVNÍ IDEA – PODPORA NEGATIVNÍHO STAVU
   7. NEGATIVNÍ IDEA – PODPORA NEGATIVNÍHO STAVU BYTOSTÍ DŘÍVE STVOŘENOU

   Varianta 1-5 nepozorovatelně odchází z této planety, naopak ti z varianty 6 a 7 si to tady se vší parádou užijí, v souladu se svojí idejí až do konce.

   Podstata, neboli duch, je to, co bydlí v tomhle debilním těle,
   neboli to, co to tělo oživuje.

   1. Honzo,
    taky Vám nechci brát iluze, ale duchovní souvztažnost k „slovo“ je moudrost. Tudíž přeloženo do jazyka zevnějšností:
    Na počátku byla moudrost, ta moudrost byla u Boha, moudrost byl Bůh. Všechno povstalo skrze moudrost a bez ní nepovstalo nic, co jest.

    Moudrost = slovo, také světlo = mužský princip ducha = PROCES
    Láska = Božská ústa, také teplo = ženský princip ducha = STAV
    Tma = negativní stav
    Absolutní duch = Bůh-Pán = absolutní láska a moudrost
    Moudrost (slovo) se stala tělem = inkarnace Absolutního ducha (Boha-Pána) v těle Ježíše Krista

    1. Karle, tolik moudrosti v jedné větě a v tomto světě, který nazývátete tahle debilní planeta, jsem nečekal. Moudrost = …( to je ve smyslu ekvivalence, rovnocennosti), kdy dojde na násobení * a umocňování ^ ?

     U Honzy je debilní skoro všechno kromě citátů, až z toho virtuálně šíří opět průjmové omemocnění.

     Karle , máte v předchozím příspěvků 7 druhů inkarnace z pozitivního stavu. Který druh inkarnace u Vás nastal? Nebo na Vás inkarnace nedostala při tom, jak se ve světě rodí podstatně víc lidí jak umírá? Vědomosti lidstva jsou čím dál širší, víc toho ví i jednotliví lidé, než dřív. Inkarnují se vědomosti komplet nebo jen tak něco, třeba jak pěstovat rýži?

    2. Honzo, ještě po I. světové válce u nás měla většina lidí základní vzdělání a středoškoláků bylo sotva tolik, co dnes vysokoškoláků. Ke vzdělání a vědomostem patří i možnost přístupu k informacím, což je dnes nesrovnatelně lepší. Jistě, učili se toho v základním vzdělání méně a pamatovali si to pořád. Třeba jediná informace o Rusku byla , cituji :“ O Rusku jsme se neučili, pan učitel říkal, že tam panuje chaos.“
     To zůstalo.
     Když citujte Přísloví 9, tak doporučuji :
     „7 Kdo poučuje drzouna, říká si o urážku,
     kdo kárá darebáka, přijde k úrazu.
     8 Nekárej drzouna – jen by tě nenáviděl;
     pokárej moudrého – bude tě milovat.
     9 Poděl se s moudrým a ještě zmoudří,
     pouč spravedlivého a bude znalejší.“
     No a těmi urážkami tady přímo hýříte, takže jste se zařadil.

    3. Rozesmál jste mne :-)))))))))))
     „Holé“ informace v konečném důsledku bez pochopení a přijetí moudrosti a vědění a také kárání si s sebou neodnesete :-))))))))))))

    4. Honzo , asi máte gulášek v pojmech. Ve středověku : schopnosti a dovednosti k přežití ( třeba práce s hospodářskými zvířaty) byly jiné než dnes ( do tablety a mobily). Ve středověku byly znalosti a vědomosti a přístup k informacím omezené ( většina lidí včetně prvních Přemyslovců byla negramotná a neuměla ani pořádně počítat, neznala cizí jazyky …). A ještě jiné je IQ, které by mělo zahrnovat i potenciální schopnosti mozku řešit nové problémy.
     Pokud Vám vadí „kapitalizace ducha“ , kterou projevují v předstihu Američané, můžete se vrátit k dobře fungujícmu školství Rakouska Uherska s disciplínou, autoritou a rákoskou. Demokratizace školství, ztráta výběru schopných lidí pro střední školy a dnes už i pro vysoké, přináší slabý tlak na úsilí o vzdělání v rozhodujícím věku 10-19 let.
     Proložte to nějakým citátem a mějte se hezky.

    5. Honzo, k  Honza 15.09.2014 11:49- nedá se tam odpovědětt.
     Nejsem pro přilišnou demokratizaci školství, vedlo to k propadu našeho školství ( třeba matamatika), že ve srovnání se světem a Evropu je velký skok dolů zvláště v posleních letech. Vadí také nesmyslné roztříštění na mnoho různých verzí podle individuálních plánů zvláště základních škol.
     Předpokládám, že úrovní svých příspěvků chcete dokázat, že debilizace školství už proběhla a projevuje se.

    6. Pardale,
     = ve vašem chápání ekvivalence. Souhlasím. V duchovním smyslu souvztažnost,
     korespodence. Násobení a umocňování? Netuším, třeba i na to dojde.

     K Honzovi bez komentáře.

     Pardale, soustřeďte se. 5 druhů inkarnací z pozitivního stavu a 2 z negativního.
     Kdo jsem? Neřeknu.
     Víc se rodí, než umírá. Každý je tu jen jednou, pak jde jinam, ovšem to co přinesl tu zůstává, například ve formě vědomostí. Často jsou to lži.
     Rezervy pro další inkarnace jsou značné, navíc spousta je jich úplně nových.

    7. Karle,
     http://cs.wikipedia.org/wiki/Logos
     „Řecké slovo logos (λόγος od legein, sbírat, mluvit, počítat) má velmi široký význam, navazující na patrně nejstarší význam něčeho sebraného či shromážděného. Může znamenat (mluvenou) „řeč“, „slovo“, „příběh“, „význam“, „poměr“, „číslo“, někdy také „rozum“ a „smysl“, i když pro některé z nich měla řečtina zvláštní výrazy.“
     Váš význam slova logos jako moudrost nikde, snad nejbližší moudrost.
     Teologicky podle Wiki:
     „Široké spektrum významů slova logos patrně spojuje představa něčeho, co lidská mysl „sbírá“ a shromažďuje, co sice není hmatatelné, ale co všechny skutečnosti – včetně těch hmotných – označuje a tak i do jisté míry ovládá. “
     Takže výklad pojemu logos je výklad na půl stránky nebo spíše na nic.
     Píšete: „Rezervy pro další inkarnace jsou značné, navíc spousta je jich úplně nových.“
     Komentář : Mám to chápat jako že se rodí nové inkarnace? A z čeho se rodí, to se jako rozmnožují? Už jsem se Vás jednou na množení inkarnace vzhedem k růstu populace ptal a odpověď nikde.
     Prostě pojem inkarnace je natahovací jako guma jako to slovo logos, co se zrovna hodí.

    8. ad.Logos

     „Příběh“ z „sebraného či shromážděného“(ZKUŠENOSTÍ).

     ad.množení inkarnace vzhedem k růstu populace

     Tak jako se světelný paprsek může projevit
     v kvantu,kvantově,tak i „srdce“ se může emanovat v kvantech.

     http://www.physics.rutgers.edu/~motl/brian/ctyriosm.JPG
     http://www.physics.rutgers.edu/~motl/brian/ctyrisedm.JPG
     cit.:
     „A tak by mohl vypadat rozumně dohad, že vlnové vlastnosti, jakými jsou třeba interferenční obrazce, mohou – za předpokladu, že se jevu účastní ohromné množství fotonů – mít původ v částicovém obrazu světla.“

     „Obrazy se člověku ukazují a světlo, které je v nich, je ukryté v obraze světla Otce. On se zjeví, ale jeho obraz je skryt v jeho světle.“:)

     http://www.national-geographic.cz/detail/energii-muzeme-teleportovat-na-jakoukoli-vzdalenost-tvrdi-fyzici-45040/#.VBgtZlfG6G8

    9. Pardale,
     Inkarnuje se (vtěluje se) duch. Duch je podstata všeho a všech. Duch je idea, myšlenka, na naší planetě buď pozitivní nebo negativní. Co se týče naší planety bude to idea v souladu se zápasem dobra a zla, jak se projevuje na naší planetě. Nová idea, nový duch, který následně projeví svoji podstatu svým vzhledem,jednáním a osudem(svojí svobodnou volbou) v těle (toto jsou praví lidé, tedy ti noví duchové).

     Vtělit se může dobrovolně i duch již dříve stvořený, se zkušenostmi, které vtělením na tuhle planetu dočasně ztratí, ale během života se vynořují, jakoby v mlze. Buď přichází z pozitivního stavu (agent pozitivního stavu), nebo z negativního (agent negativního stavu). Jejich úkolem je působit na pravé lidi,
     tedy ty nové a vybojovat vítězství pro svoji stranu. Pán Ježíš Kristus prozradil tajemství, že negativní stav úplně zvítězí. Takže se máme na co těšit.

     I stalo se, že na tuhle planetu se vtělil Absolutní Duch, učinil své Božství lidským, to lidské učinil Božským, tělo – maso vzal s sebou do nejniternějšího nebe, očistil ho od prvků prostoru a času,
     vpojil to přetvořené lidské tělo v Absolutní přirozenost Boží a stal se navěky Pánem Ježíšem Kristem.

    10. Karle, tohle všechno, co tak prožíváte kdosi ( v Kalifornii?)vypustil jak píšete jako mlhu, aby se zakrylo, že nic neví a ani neumí, leda opakovat totéž. Už Vás nebudu trápit, noc rozumného z toho nevzejde dokonce ani pro Vás.
     Nejsem agent pozitivního stavu ani negativního, jsem normální. Nevím proč by měl negativní stav najednou zvítězit, když to vydrželo 2 000 let a bylo lidem opravdu zle. Prostě z bejdla někdo stvořil nové učení, Asi tak.

    11. No jo Pardale, budem to muset vidět na “ vlastní oči“ a často ani to nestačí a musí se to prožít na vlastní kůži a někdy i víckrát, aby někdo pochopil.

     „Prezidenta Kennedyho zabili před kamerami a nevyšetřilo se jednoznačně nic“.
     Tohle jsou Vaše slova a poměrně dobře vystihují zdejší situaci. Proto jsem si to zapamatoval:

     Vidíte, realita, navíc na kameře a neví se. Co potom něco pro nás nehmatatelného, duchovního, svět základních idejí. To je o víře Pardale, pak se dějí zázraky, jak je často patrné z evangelií. Ta víra však musí být pravdivá, jedině tak se stav zlepšuje.

     Obecně platí:
     Víra v pravdu přináší dobro a to se projeví prostřednictvím pozitivních skutků.
     Falešná víra v nepravdy přináší zlo, které se projeví prostřednictvím negativních skutků.

     Například:
     Víra v to, že Bůh je dobro i zlo je falešná.
     Víra v Darwinovu teorii je falešná.
     Víra v karmu a reinkarnaci do stejného stavu je falešná.
     Víra v to, že Bůh se nemohl stát lidským tělem je falešná.
     Atd., je toho mraky, od těch závažných k méně závažným.

     Náš problém spočívá v tom, že nejsme schopni správně rozeznat ani to, co je a co není pozitivní. Situace se postupně zhoršuje a všechno je čím dál tím víc vzhůru nohama. Úplná pozice vzhůru nohama je plnost negativního stavu. To přijde a je tím myšleno i to, že negativní stav úplně zvítězí na naší planetě, kvůli poučení všech o tom,
     co si nikdy nemají volit.

    12. No jo Honzo,
     Logos znamená moudrost. Je to zřejmé i z toho Vámi odkazovaného článku.

     Něco málo, co k tomu říká Pán Ježíš Kristus:
     Bůh především netvoří věci a bytosti z ničeho. To by bylo porušením Jeho vlastního řádu a principu. Stvoření věcí a bytostí slovem Svých úst, za druhé, neznamená, že Bůh vyřkne slovo a toto slovo se stává skutkem. Toto je popis doslovného smyslu Bible. Co to skutečně znamená, je to, že každé Jeho slovo je čistá pravda a moudrost, a to, že Božská ústa označují Jeho lásku a dobro.

     Takže Nejvyšší stvořil/stvořila Své Stvoření v jeho původní formě ze Své lásky a dobra (ústy) prostřednictvím Své moudrosti a pravdy (slovem). Protože je Nejvyšší v Sobě ryzí Láskou i Dobrem a čistou Moudrostí i Pravdou, stvořil vše ze Sebe a Sebou, ne z ničeho či nesmyslnými, prázdně znějícími slovy.

    13. Honzo,
     neslyšel.
     Šupiny co vím, mají sladkovodní ryby.
     Šupinami lze též označit to, co odpadává z kůže člověka při nemoci zvané lupénka. O padání šupin z očí jsem fakt neslyšel a rád se nechám poučit.
     Co se šupin týče, je dobré si schovat šupinu ze štědrovečerního kapra, prý to přináší štěstí nebo peníze, což je v lidském pojetí většinou to samé.

    14. ad: Honzo, neslyšel.

     V tom případě „hledejte a naleznete“, jak učí Ježíš…
     Řekne-li se o někom, že mu „spadly šupiny z očí“, znamená to, že nabyl správného poznání.

     ad: Co se šupin týče, je dobré si schovat šupinu ze štědrovečerního kapra, prý to přináší štěstí nebo peníze, což je v lidském pojetí většinou to samé.

     Hmm… PRÝ….:-))) Aneb báby v zelenině povídaly. To už můžete rovnou věřit na hastrmany a vodní víly….-))

     Karle, opravdu rozumíte (do hloubky!) když se řekne LOGOS?…

     http://sffp.sweb.cz/archiv/hogenova4.htm

    15. ad – Lingvistické ornamenty

     no teda – to je krásný……

     ad – „souvztažnost“ či „jazyk zevnějšností“

     to je co? to je maso……

    16. ad: to je co? to je maso……

     To taky. Především je takovej armovací jazyk čímsi jako „neviditelným“ mřížovým a „neviditelným“ vězením zároveň.

 9. Co se týče dnešních duchovních směrů a aktivit, vytvořila se chiméra, že realizace Boha je něco složitého. Realizace Boha vůbec není složitá. Složitá je jenom jedna věc: Nebýt lenivý. Je třeba mít ten správný zápal! Pokud budete mít zápal, Bůh nenechá na sebe dlouho čekat. Bohu se nejedná jenom o to, že budeme věřit, že taková bytost existuje. Bohu se jedná o to, abychom s ním byli opravdu v kontaktu. Tak jako já teď mluvím s vámi, tak on chce, aby každý člověk s ním mohl mluvit, aby byl pro každého člověka naprosto reálnou každodenní zkušeností, o to mu jde. Abychom toho dosáhli, musíme chtít, musí to být pro nás velice atraktivní záležitost –být v kontaktu s Bohem. (Jaroslav Popelka)

   1. V jakém smyslu tzv. „personikované“? S tvrzením, myšlenkou (duch) – Co se týče dnešních duchovních směrů a aktivit, vytvořila se chiméra, že realizace Boha je něco složitého. Realizace Boha vůbec není složitá. Složitá je jenom jedna věc: Nebýt lenivý. – lze jen souhlasit. Kontext → Pravda je shoda slov se skutečností.

 10. No, prostě personifikované. Asi víš, že „bůh chce, bůh nechce, bůh čeká, bohu jde o to“…není zrovna mým šálkem kávy.
  A slovní spojení „realizace Boha“ – hmm…no jak myslíš. Zní to divně. Příliš postmodernisticky.

  1. Rozumím, ale jak říkám – není to můj šálek kafe. Je to na můj vkus příliš teatrální a evangelizující.
   Pá…:-)

  2. co a jak by řekla „Hogenka“ nechte přímo na prof. PhDr. Anna Hogenové, CSc.
   a domněnky o tom, co by řekl, nebo neřekl někdo jiný, sem prosím netahejte

   1. Je nízké říkat o někom, že by asi řekl, a to i za jakýchkoli podmínek, které zde budete nastiňovat a „rozvíjet“.

    1. I po případném vykonání Vašeho „příkazu“ to Váš nízký přístup nezmění. Posílejte si koho chcete kam chcete, i kolikrát chcete, mně je to jedno. Domněnky,co by řekl někdo jiný, sem prostě nepatří.

    2. To je Váš názor, nikoliv můj. Paní prof. Hogenovou znám též a nevidím jediný oprávněný důvod říkat jí tu např. Hogenka.
     Ostatní ať si udělají vlastní úsudek.
     Hogen

    3. Přidávám se k požadavku diskutujícího Hogena.

     Václav Žáček /Venda/

    4. Komentáře porušující zásady věcné a slušné diskuse jsem vymazal. Prosím všechny diskutující, aby se vyjadřovali kultivovaně a s respektem k ostatním. Bez vulgarit, urážek a napadání.

    5. P R O A D M I N I S T R Á T O R A!!!!!!!!!!
     Děkuji za zajištění zákonného provozování diskusí na internetu.
     Hogen

     P R O A D M I N I S T R Á T O R A!!!!!!!!!

    6. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

     A D M I N

    7. poznámečka:
     Jiní zde vyslovují své domněnky a názory, aniž by je omezili Honzovým „asi“. To znamená, že Honza nepředkládá namyšlenou jistotu.
     Jistota, co do diskuse patří, či ne, je naprosto, ale naprosto „úžasná“.
     A pro admina je tak snadné mazat příspěvky s domnělým kvarkem sprostoty, zatím co ty ostatní namyšlené, uražené,…. mají zelenou.
     Blahopřeji.
     Jo – Hogenka – není to tak náhodou láskyplné pojmenování dokonalé učitelky nedokonalým žáčkem? Kdo z nich umí přijmout svou dokonalost v nedokonalosti?
     Eh a já o to mazání přišla a tak nevím, jestli tam ten kvark sprostoty jen tak mimochodem byl, nebo skutečně nebyl.
     Jedno je jisté – stěžujte si adminovi, ten bude mazat a hledání bez diskuse si užije kdo? Každému autorovi jde i o diskusi.

    8. Nadávat někomu do zmrdů je domnělý kvark sprostoty, blahopřeji matko na co všechno nepřijdete, to není vůbec namyšlené, urážlivé blahopřeji, za nestrannost. Když jste to nečetla, ta aspoň nepište takové hlouposti.

    9. Pro jistotu opakuji:
     „No ale hele Matrixi, my se spolu bavíme? Tuším, že jaste si vyhradil, že nikoliv. Tak o co Vám jde?
     A že píšu hlouposti?
     Přiznávám, jsem též jakýsi mutant, či dokonce i zmrd.
     Užijte si to.“

     A ještě dodávám – je i sprostota zahalená do slušných slovíček, ironie, výsměchu. A ta je daleko nebezpečnější. Víme. Protože je oblemtaná cukrkandlem a demagogií, hloupostí, nevědomím, či vším ještě.
     Nicméně, jak jsem psala – užijte si to a ignorujte mne, jak jste vyžadoval a slíbil, nebo co.

    10. To jste si vydemagogovala něco že jsem vám slibil, psal jsem vám ať se oprostíte od mého nicku.

     je i sprostota zahalená do slušných slovíček, ironie, výsměchu. A ta je daleko nebezpečnější

     Takže to znamená pro vás, že tu otevřenou sprostotu budeme tolerovat nebo co, zvláštní.

    11. Matrixi – tak, jak jsem zřejmě nepochopila, co to znamená oprostit se od Vašeho nicku, tak i Vy nechápete, o čem je řeč v mých komentářích.

     Dobrá, vysvětlím, proč píši o těch „kvarcích“ – kdysi jsem byla tak tvrdě posuzována, souzena a byl mi dán najevo takový odpor, že mne to málem zabilo. Měla jsem dvě možnosti – zhroutit se z toho, mebo pustit tu onergii odporu z hlavy, jednoduše ji vymazat (jako zde byly zřejmě vymazány nějaké komentáře) Nebo se zamyslet nad tím, jestli ten člověk nemá také v něčem pravdu. Pokud ne, tak ho přesvědčit o tom, že nejsem odporná a zmrd.

     P.S. Dnes s tím člověkem mohu v klidu hovořit, byla jsem schopna mu v době jeho zoufalství pomoci,…změnil názor na mne.

     Co Vaše maska? Brání přijímat, či vydávat?

    12. Matko, Vaše cesta je Vaší cestou a ne cestou někoho jiného. Cesta každého je jiná a neopakovatelná. Co pomůže jednomu, druhému nikoliv …. je nesmyslné něco ze své cesty tu dávat „téměř za vzor“.

    13. ad: Co pomůže jednomu, druhému nikoliv …. je nesmyslné něco ze své cesty tu dávat „téměř za vzor“.

     Rozumím-li a slyším-li dobře, slova pomůže, pomáhat, svědčí a vypovídají o pomoci. A je-li něco nesmyslné, pak je to odmítat pomoc, lhostejno v jaké podobě. Co pomůže jednomu, pomůže všem.

    14. Honza napsal: Co pomůže jednomu, pomůže všem.
     To je nesmysl, kterému já skutečně neuvěřím. Stovky, tisíce případů mých zkušeností hovoří o naprostém opaku.
     Je mi zcela jedno, že Vy to prezentujete jinak.

    15. pd – Váš nick neznám, ale rozesmál mne Váš text dokonale. Má cesta a „téměř vzor“ – to je fakt nesmysl. Nikomu ji nepřeji.

    16. Jak již bylo mnou napsáno, cesta každého je osobitá, zcela individuální a u druhého člověka neopakovatelná. Nikdo jiný ji zcela totožně nemůže zažít.
     Někomu k okamžité sebereflexi a postupu k dobru pomůže pouhá jediná prosba o to, aby něco nedělal, neopakoval, druhému jedinci nikoliv.
     Pokud máte potřebu zde ze své cesty něco sdělovat, beru to na vědomí, ale pro druhého to nemá nijak velký význam, neboť ten si musí projít a prožít svou cestu a na ní něco jiného. Je tak věcí každého, co přijímá, či vydává a na základě čeho. A co zde z ní sděluje.

    17. Ještě jedna připomínka, nemyšlená ve zlém, ale je dobré, aby tu obecně zazněla.

     Matko, píšete „… přesvědčit ho, že nejsem …“.

     Někdo někoho chce o něčem přesvědčit, ale druhý nikoliv. Je dalek toho někoho o něčem přesvědčovat.

     Tímto se omlouvám za vklínění se do diskuse mezi matkou a Matrixem. Nereaguji na jedince, ale na obsah příspěvků a obsah jejich konkrétní diskuse mě vedl k reakci.

    18. re : pd.
     Ale v pořádku. Napíši-li přesvědčit, či jakékoliv jiné slovo, neodpovídá to naprosto přesně tomu, co se dělo, či děje v energiích.
     Přesvědčit nikoho nemohu, ale každý se může sám „přesvědčit“ o svém omylu, chybě,…
     No musím jít.
     Také to nemyslím ve zlém.
     A to je podstatné, že nepíšeme a netvoříme zničující energie zla, nenávisti,… :-) Pak je vše v pořádku :-) No a když si jednou člověk vzpomene, něco uvědomí,…

 11. Honzo,
  to je především Vaše dílo, to s tím mazáním některých příspěvků.
  Jste na sebe hrdý?
  Vaše motivace jsou pro mě záhadou, ovšem komu není rady, tomu není pomoci. Následky svých duchovních činů ponese každý na svých bedrech a můžete to popírat jakkoliv, prostě se to stane.
  Čím víc bude popírat, tím to bude horší.

  1. Jste na sebe hrdý?

   Velice. Ale současně dokážu pochopit, že je to absolutně mimo vaše rozlišovací schopnosti.

   ad: Vaše motivace jsou pro mě záhadou…

   Naprosto zbytečně a zcela mimo mísu. Nemám žádnou motivaci. Nic takového k životu nepotřebuji. Ale dokážu pochopit, že je to absolutně mimo vaše rozlišovací schopnosti.

   Jen paste se, ó národy!
   Cti volání vás nevyruší.
   Nač stádům dary svobody?
   Jen řezat je neb stříhat sluší.
   Jim za dědictví z rodu v rod
   jho s rolničkou a bič jen vhod.
   (ALEXANDR SERGEJEVIČ PUŠKIN)

   1. Honzo,
    tak to kecáte, že nemáte motivaci. Nějakou máte, nemusíte si ji však vědomě uvědomovat.
    Základní rozdělení motivací:

    1. podpora pozitivního stavu Pána Ježíše Krista.

    2. podpora negativního stavu pseudotvůrců, svého vůdce si mezi sebou zvolili losem, neboť pseudotvůrci jsou si mezi sebou rovni, jsou všichni relativními vůči Absolutnímu Pánu Ježíši Kristu. Jméno jejich vůdce není známo, říká se mu satan, ďábel, lucifer (není to správně, ale je zřejmé o koho jde), už jsem také slyšel hodně novou informaci, že se jmenuje faraon zeus.

  2. ad: Následky svých duchovních činů ponese každý na svých bedrech a můžete to popírat jakkoliv, prostě se to stane.

   Nepopírám, souhlasím. Dlužno dodat, že totéž platí i pro nečiny.

   Lenost přemýšlet se za diktatury stává ctností, zatímco za demokracie se rovná hnilobě. (B. Traven)

   1. nevyžádaná poznámečka:
    Jediný rozdíl vidím v tom, že někdo následky unese, zatím co jiní se budou snažit zaplatit odpustky no a někteří vůbec netuší a nerozlišují své viny (chtělo se mi napsat vinné činy) :-) Jó, rozeznat skutečný kvark sprostoty není snadné :-)
    Teda rozvášnil jste svý kvarky natolik, že musely být Vaše komentáře smazány? A já o to přišla :-)

  3. Pro Karla:

   ad… duch , inkarnovaný na tuhle debilní planetu …
   ad.Podstata, neboli duch, je to, co bydlí v tomhle debilním těle
   ad.Vaše vyjádření k někomu,komu jako „capart“ ještě nesaháte ani po kotníky:
   „..jste debil..“.
   ———————-
   „Nesbírají se hrozny z trní, ani se nesklízejí fíky z bodláčí, neboť nemá žádné plody. Dobrý člověk vynáší dobro ze svého pokladu, špatný člověk vynáší špatné ze špatného pokladu, který je v jeho srdci, a tak mluví špatné věci. Z plnosti srdce totiž vynáší špatné věci.“

   PS:Tím,jak popíráte svou vlastní negativitu,která je Vaší součástí,ostatně každého,popíráte sám sebe,svou polovinu srdce.Popírá-li člověk sám sebe,trpí
   chudobou srdce,je „jednookým“.Chudoba srdce je zlo,které dělá zlo,umí ublížit,…

   PS2:Napište alespoň jedinou věc,záležitost,kterou Vám ta debilní planeta tak strašně ublížila.Pro mne je Země obrovsky bohatou „studnicí Poznání“,kterou
   osvětluje Otec svým „světlem“.

   ———————–
   „Není zdravý způsob, jak žít v nezdravé společnosti“
   „Člověk s materiálním bohatstvím, ani ten, který má bohaté znalosti a víru, nikdy nepozná nic jiného než tmu a bude šířit nepokoj a utrpení.“
   „Ctnostný člověk je spravedlivý a ten nikdy nemůže pochopit, co je to pravda.“
   (Džiddu Krišnamurtí, byl indický filozof a básník.)

   1. Hvězdičko,

    K tomu Honzovi. Napsal jsem to kvůli tomu výstupu s AH, který/která tu nebývá, navíc Honzovi sděloval/sdělovala rozumnou věc. Odpověděl, ať mu políbí víte co. On si o takovéto reakce, jako byla ta moje říká a nejspíš ho to uspokojuje, že někoho vytočil. Mě tedy nevytočil, pouze jsem mu napsal co si o něm myslím. To že jsem proti Honzovi „capart“, tak to si nemyslím už vůbec.

    A něco k té debilní planetě. Je to úryvek z Nového zjevení a plně se s tím ztotožňuji:

    Ať je nyní známo, že prostředí lidského života a forma jeho projevování – lidské tělo, stejně jako i nesentientní životní formy, doprovázející lidský život, jsou smrtící a nesnesitelné pro jakýkoliv jiný život. Jejich životní prostředí nehodí se pro nic jiného než pro časově velmi krátké udržování ohavnosti té rozporné směsice uměle zfabrikovaného života, jemuž se říká lidský život. Jak vidíte, je lidský život artefaktem, nemajícím co činit s pravým životem v jeho ryzím stavu. Tento artefakt vystupuje jako zkreslenina a velmi šeredná karikatura pravého života. Toto je jeden z primárních důvodů, proč Pán Ježíš Kristus prohlásil během Svého pobytu na vaší planetě,

    „…kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný“ (Jan 12:25).

    „Nenávidět svůj život v tomto světě“ znamená NEUZNÁVAT jej jako pravý život. Nic není milování hodného v životě na tomto světě. Když se to dělá, zajistí se příznivé podmínky pro udržení infinitisimálně malé dávky pravého života, jakou lidský život má z výše připomenuté směsice. Z tohoto nepatrného množství získá se plnost pravého života po odchodu z lidského života. Toto značí slova: „uchrání jej pro život věčný“.

    Pokud jste dočetla až sem:
    Nemusíte tomu věřit, stejně se to nedá nijak zkušenostně ověřit (zatím) a náš život s nějakým jiným porovnat. Jsme úmyslně (se zlým úmyslem) utvořeni do naprosté izolace.

    1. Karle, to je zase mazec z tý „vaší planety“…:-))

     Přistoupil k němu jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“ Ježíš odpověděl: „První je toto: `Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán; miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!‘ Druhé je toto: `Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ Většího přikázání nad tato dvě není.“ (Mk 12,28-31)

    2. Honzo,
     ne až tak dobře jste to pochopil.
     „Nic není milování hodného v životě na tomto světě“

     Bůh není z tohoto světa.
     To, co se má milovat v bližním není z tohoto světa.
     To, co se má milovat v sobě není z tohoto světa.

     Naopak, co je z tohoto světa:
     všechno vnější, pomíjivé, dočasné, hmotné a vše k tomuto fyzickému či pozemskému projevu našich životů se vztahující. Tohle se tam myslí.

    3. Pro Karla:

     K Janovi:
     24Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek.
     25Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný.

     Neuchopil jste zatím to,co je v těch slovech skryto.Jejich původ zní takto:
     “ Ten, kdo neměl tak jako já v nenávisti svého [otce] a svou matku, nemůže se stát mým [učedníkem]. A kdo nemiluje svého [otce] a svou matku tak jako já, nemůže být mým [učedníkem]. Neboť má matka, která (… chybí 25 písmen …) ale moje pravá [matka] mi dala život.“

     K planetě „O“,PLUS A MÍNUS:

     „KÁMEN MUDRCŮ“ jsem ve svém srdci nenašla díky pozitivnímu,
     ale paradoxně díky negativnímu.Přesněji řečeno díky jejich polaritě
     a díky všemu,co jsem považovala za zlo.

     ————
     „Já jsem JHVH a jiného už není,mimo mne nezažiješ mnoho nepoznaných a nových věcí .
     Pozvedl jsem tě(pozvednu tě) ke svobodě(pomáhám ve složitých situacích, ale zároveň i opačně ukazuji negativní stránky chování a jednání ),ačkoliv jsi mne vpravdě nepoznal,
     aby poznali od protikladů až k jednotě,že kromě mne nic není.
     Já jsem JHVH(životní síla a tvůrčí schopnost)a jiného už není.“
     ————
     A ještě jednu mám připomínku k tomu „losování“,v některém z předelých příspěvků:

     Žalm 22:16-18: „Nebo psi obskočili mne, rota zlostníků oblehla mne,
     zprobijeli ruce mé i nohy mé. Mohl bych sčísti všecky kosti své, oni
     pak hledí na mne, a dívají se mi. Dělí mezi sebou roucha má,
     a o můj oděv mecí los.“

     překlad:
     „Neboť nic není bez přičinění,chování k druhým(přátelství,věrnost,usmíření) se vrátí, nenávist se ocitne uprostřed potíží,práce má přinese dobré výsledky,přátelské vztahy a rozvaha úspěch.
     Vědom si následků svého jednání,odhalím vše,co bylo pro tebe dříve důležité,
     oni pak z dálky vidí jasněji,majíce odstup,vidí jasněji i Mne.Oni pak dělajíc pořádek mezi sebou s láskou v srdcích,připůsobí svůj vnější vzhled změnám,které probíhají uvnitř nich a podle své volby odchází do ústraní.(samoty)“

     Často se uvádí tento Žalm jako důkaz existence Ježíše,coby člověka a také jako důkaz,že bylo prorokováno ukřižování Ježíše,jako člověka.:))
     ———–
     ad.Nemusíte tomu věřit, stejně se to nedá nijak zkušenostně ověřit (zatím) a náš život s nějakým jiným porovnat. Jsme úmyslně (se zlým úmyslem) utvořeni do naprosté izolace.

     S tím,co jsem uvedla výše a díky svým zkušenostem vím,že se mýlíte.Uvěřil jste
     lžím.Země je místem,kde má každý jedinečnou příležitost „sjednocení“ zdánlivé
     duality v sobě samém.Bez Lásky bezpodmínečné ve svém srdci to nelze.Tato Láska
     NENÍ jako jediná o vztahu,Ona je Spravedlností a Pravdou,Matkou.

    4. Hvězdičko,
     není to pro mne žádná novina, že mi tvrdíte jak se mýlím. Vaše zkušenosti jsou jiné, navíc Vám někdo diktuje nějakým magickým písmem postoje, se kterými se ztotožňujete. Vím, že to magické písmo lze, mám s tím osobní zkušenost a viděl jsem něco podobného na vlastní oči.

     To ovšem ještě neznamená, že je to pravda. Když se nad těmi Vašimi překlady Bible zamyslím, prostě mi to nesedí a za nejzávažnější nepravdu od Vás považuji to, že pojímáte Boha jako původce obou stavů, tedy dobra i zla. Znázorňuje se to jako Janus, Bůh dvou tváří.

     Tohle je pro mě úplně nepřijatelné, neboť Bůh je pouze dobrý. Takže hned od základu, neboli od pojímání Božské přirozenosti se naše cesty rozcházejí. Tudíž se nemůžeme na ničem shodnout.

 12. No ale hele Matrixi, my se spolu bavíme? Tuším, že jaste si vyhradil, že nikoliv. Tak o co Vám jde?
  A že píšu hlouposti?
  Přiznávám, jsem též jakýsi mutant, či dokonce i zmrd.
  Užijte si to.

 13. Pro Honzu:
  Děkuji za informaci,zvanou „PŘEDSTAVY“.Děkuji i za „Hogenku“.Se zájmem
  jsem naslouchala:
  https://www.youtube.com/watch?v=h2f_wOAh8LE

  Víte,co je úžasné,mluví o tom samém,o čem zde píšu.Takže i když se naše
  vyjadřování liší,srdce ji rozumí.Šla bych ještě dál..a hlouběji,až na Počátek..
  Rozhodně bychom si měly o čem povídat.:))

  PS:Řešila jsem nyní pár dní otázku -fyzické násilí u člověka.Hledala jsem
  příčinu(jak říká p.Hogenová „otázku“ na odpověď).Nakonec pomohl mi Otec:
  To je ten PARADOX „vojáka v zákopu“.Velké téma.

  Hezký víkend.:)

 14. „Co uslyšíš jedním uchem – i jiným uchem, vyhlašujte to na svých střechách. Nikdo totiž nerozsvěcuje lampu a neklade ji pod nádobu ani ji nedává na skryté místo, ale staví ji na svícen, aby každý, kdo vchází dovnitř a kdo vychází ven, viděl její světlo.“

 15. ad: Bůh není z tohoto světa.

  Hmm… A vodkud teda je? Karle, Bůh není nikde „tam“, ale v PŘÍTOMNOSTI, v BDĚLÉM VĚDOMÍ JSEM. Nikde jinde!!!

  ad: Tohle se tam myslí.

  Aha. No to je krásný….-)) Karle, snažím se myslet nikoli tam, ale premanentě tady a teď. Zkuste to někdy…

 16. ad.není to pro mne žádná novina, že mi tvrdíte jak se mýlím.

  Mýlíte se ve svém podání debilní planety a debilního těla.Obojí je pro Vás
  velmi důležité.Uvědomte si,že jste si sem přišel pro „Perlu“ nejvzácnější.
  Má ji každý člověk ve svém srdci díky té debilní planetě a díky debilnímu
  tělu.Otec si ji střeží dobře a bez boje se sebou samým,ji rozhodně nedostanete.
  Co se týká Nového Zjevení,tak tam se ani shodnout nelze.Již jen odvolávání se
  na Janovo zjevení to dokazuje.Znovu zopakuji:Jen tak na podnose Pravdu ještě
  nikdo nikdy od Otce nedostal.

  ad.navíc Vám někdo diktuje nějakým magickým písmem

  Nikdo mi nic nediktuje.:)Jen se řídím Otcova přikázání:
  „Důvěřuj,ale prověřuj.“
  Každým rokem „dary“ dostávám k „narozeninám“.Pravý význam textů,je jedním
  z nich.Letos to byla „projížďka“ do minulosti za plného vědomí,nezmohla jsem se na nic,jen s úžasem jsem ze sebe soukala :wau.Ale také se mi dal poznat svou
  vesmírnou podobu(mnoho tváří,mnoho rukou,..).Velmi výstižně je to podáno v Gítě.
  A nejen to,i podobu Bílého hada jsem „viděla“.Bílá je duhou.:)
  Bůh je vším a všemi.Bůh je Duch.

  No kdo tu diktuje nejen Vaší mysli,emocím i vůli.Tak na to hledejte v sobě odpověď.Zůstanete otřesen,posléze v úžasu.:)
  —-
  ad.Tohle je pro mě úplně nepřijatelné, neboť Bůh je pouze dobrý.

  Slova této Vaší věty plně vystihují problém,který máte nejen Vy.
  Shrnují totiž jen Vaši naučenou a převzatou PŘEDSTAVU o Bohu.Vaše PŘEDSTAVY
  byly stvořeny lidskou myslí.Co je to:Bůh je pouze dobrý?Co je to:dobro?
  Co je dobré pro Vás,může být utrpením pro druhého.Jen si toho v daném momentě
  jste nebo nejste vědom.

  Před pár lety se mi Otec smál:Stvořila sis jiného Boha.:))
  Dnes již vím,že naučenými a nejen církví vtloukanými PŘEDSTAVAMI a PŘEDSUDKY
  o Bohu.

  Bůh je Živá Jednota,Živý Celek,jehož jsou všechna srdce součástí a kde hlavní
  Slovo mají Božský Otec(Syn Matky) a Božská Matka.Ono totižto platí:
  „Bůh a my“.Nikoliv „Bůh a já.“, příčina veškeré destrukce mysli,kterou můžete
  vidět okolo sebe.(u sebe to jde hůř:))
  Nikdo se totiž neptá :PROČ?.Příčina je nezajímá,ale všichni již mají
  rozškatulkovány důsledky,tedy odpovědi v přímém přenosu.Sebelítost je nutí
  ukazovat prstem(jako malé děti),soudit,odsuzovat všechno a všechny všude okolo,jen nejdou k sobě a do sebe.SPOJITOSTI jim tak stále unikají.

  „Nikdo nemůže vniknout do domu silného a násilím ho vzít, aniž by mu svázal ruce. Pak ale jeho dům obrátí.“To je to,co se lidem a jejich představivosti
  daří velice dobře.
  ——-
  ad.Janus a Jana nebo Brahma nebo Otec a Matka ,…?:)))))))
  „Quadrifrons je latinské slovo, značící v překladu čtyři čela, čtyři tváře.
  Jeho dvě tváře (vousatá a bezvousá) vlastně představují slunce a měsíc.“

  „Brahmá bývá nejčastěji zobrazován se čtyřmi hlavami, čtyřmi obličeji a čtyřma rukama.“:))))
  —-
  Egyptské Božství různorodosti Povah(udávaných nesprávně jako bohové)jediného
  Boha,jsou toho příkladem.

  Jádra všech náboženství jsou dobrá.Jen byla za ta léta obalena slámou,překroucena
  neporozuměním,ale i zpýchy a strachu.Zůstaly jen PŘEDSTAVY a PŘEDSUDKY.
  Víte co má společné Šiva s Izajášem,Starým Zákonem a Issou?:)
  —-
  PS:Nikdy jste se nezeptal:Proč?Proč Otce znám,proč s Ním srdcem rozmlouvám.
  Jednou jsem se Jej zeptala :Proč zrovna já?Víte co mi odpověděl?“A proč ne?
  I prezident USA je jen jeden ze sedmi miliard.“:)

  Rozmlouváte s Otcem všichni dnes a denně,
  jen si to vůbec neuvědomujete,
  proto také platí stále,že před Ním nic neskryjete.:)

  “ I to největší moře má své břehy; bezbřehá je pouze lidská zaslepenost.“

  1. Hvězdičko,
   naše cesty jsou rozdílné.

   Něco o cestách od Swedenborga:

   Jedenkráte byla mi předobrazena CESTA, vedou­cí k NEBI a vedoucí k PEKLU; byla to široká cesta, která směřovala vlevo, čili k severu; objevilo se mnoho duchů, jdoucích po ní; v dálce však, tam, kde široká cesta se končila, bylo viděti značně VELKÝ KÁMEN. Od tohoto ka­mene rozcházely se pak DVĚ CESTY, jedna VLEVO a druhá opačnou stranou, VPRAVO. Cesta, vedoucí vlevo, byla TĚSNÁ čili ÚZKÁ a vedla přes západ k jihu, a tak ve světlo nebeské; cesta, vedoucí vpravo, byla ŠIROKÁ a PROSTRANNÁ a vedla šikmo dolů k peklu. Zprvu se zdálo, že všichni jdou toutéž cestou až k velkému kamenu na rozcestí, ale když tam došli, ROZDĚLILI SE; dobří obrátili se vlevo a ubírali se úzkou cestou, vedoucí k nebi; zlí však NEVIDĚLI kamene na rozcestí, naráželi naň a zraňovali se, a když opětně povstali; běželi širokou cestou vpravo, vedoucí k peklu. Potom bylo mi objasněno, co toto vše znamená: Že totiž prvá cesta, která byla široká, a po níž šlo mnoho osob zároveň, jak dobří tak i zlí, rozmlouvajíce pospolu jako přátelé, ježto nebylo mezi nimi viděti nijakého rozdílu, představovala ty, kdož na zevnějšek stejně poctivě a spravedlivě žili, a jichž nelze napohled od sebe rozeznati; kamenem na rozcestí, čili ÚHELNÍM KAMENEM, na nějž zlí padali a od něhož pak utíkali po cestě, vedoucí do pekla, byla předobrazem Božská Pravda, již popírají ti, kdož pohlížejí k peklu; v nejvyš­ším smyslu bylo tímto kamenem předobrazeno Božské Člověčenství Páně; ti však, kdož uznávali Božskou Pravdu a zároveň i Božství Páně, byli vedeni cestou, směřující k nebi. Z toho opětně vyplývá, že zlí žijí na zevnějšek právě takový život, jako dobří, čili že ubírají se toutéž cestou, a jedni stejně tak lehce jako druzí, a dále že ti, kdož v srdci uznávají Božství, a zejména v lůně církve ti, kdož uznávají Božství Páně, jsou vedeni k nebi, a ti, kdož toho neuznávají, puzeni jsou k peklu. Myšlenky člověka, vycházející z úmyslu čili z vůle, bývají ve druhém životě předobrazovány cestami; jeví se tam cesty zcela tak, jaké jsou myšlenky úmyslu, a každý také ubírá se podle svých myšlenek, z úmyslu vycházejících; z toho vyplývá, že duchové podle svých cest bývají poznáni, jakými jsou oni sami a jejich myšlenky. Tím se mi vysvětlilo, co rozumí se slovy Páně; »Vcházejte těsnou branou; nebo prostranná brána a široká cesta jest, kteráž vede k zahynutí, a mnoho jest těch, kteří po ní se ubírají; úzká jest cesta a těsná brána, kteráž vede k životu, a málo jest nalézajících ji«, Mat. VII: 13. 14.; úzkou zove se cesta, vedoucí k životu, nikoliv, že jest obtížna, nýbrž že, jak slova ukazují, málo jest těch, kdož ji nalézají. Z onoho kamene, viděného na rohu, kdež Široká společná cesta se končila, a od něhož viděl jsem dvě cesty rozbíhající se v opačné strany, bylo mi zjevno, co značí slova Páně: »Nečetli jste, že psáno jest: Kámen, kterýmž pohrdli stavitelé, učiněn jest v hlavu úhelní ? Každý, kdož padne na ten kámen, rozrazí se«, Luk. XX; 17. 18. Kámen značí Božskou Pravdu a kámen Izraelův Pána vzhledem k Božskému Člověčenství; stavitelé jsou ti, kdož jsou z církve; hlava úhelní jest tam, kde jest rozcestí; upadnouti a rozrazit se značí popírati a zahynouti .

   1. „Ukažte mi kámen, který stavitelé zavrhli. To je kámen úhelný.“

    I ta zdánlivě nejnepatrnější maličkost se dá proměnit v Poznání Moudrosti.
    Vždy je dobré se na cokoliv dívat z různých úhlů pohledu.Je nanejvýš
    dobré se umět odosobnit a naučit se „dívat“ na sebe samého i na ty maličkosti očima druhých,tedy z různých úhlů.Odosobnění vyžaduje práci na sobě samém.
    Odosobnění je vlastně probuzením,vítězstvím nad falešným egem,prohlédnutím
    Iluze.
    A jsme znovu u příčiny a důsledků,proměněných na Moudrost.
    ————-

    ad.Něco o cestách od Swedenborga…..

    Nikdy jsem se nezabývala texty od Swedenborga,ale v této ukázce jeho
    „VIDĚNÍ“,je obsaženo to samé,o čem Vám zde píšu celou dobu.Kámen mudrců
    je tou „kuličkou“(bodem) rovnováhy mezi „jazykem“ a „srdcem“.Když jej v sobě naleznete,můžete proměňovat „kov na zlato“,tedy každou zkušenost na Moudrost svého srdce,bohatnete(Moudříte) zkušenostmi.
    Když ten bod rovnováhy nenaleznete,hromadíte si svou sebelítostí haldu
    problémů(v podobě nevyřešených otázek,emocí,myšlenek)ve svém podvědomí.
    Dřív nebo později se ten „pytel“ roztrhne.Proto zve
    Otec na „hostinu“(„hod Beránka“) každého,kdo na sobě usilovně pracuje.

    K „vidění“(=zjevení):
    7 Marie odpovědala a řekla: „Co je vám skryto, vám prozradím.“

    8 A promluvila k nim tato slova: „Já,“ pravila, „jsem viděla Pána ve vidění a řekla mu: ‚Pane, dnes jsem tě viděla ve vidění.‘ On odpověděl a řekl mi:

    9 ‚Blažená jsi, že jsi se neroztřásla při pohledu na mne. Neboť tam, kde je mysl, tam je poklad.‘

    10 Řekla jsem mu: ‚Pane, ten, kdo vidí vidění, vidí skrze duši nebo skrze ducha?‘

    11 Spasitel odpověděl a řekl: ‚Nevidí skrze duši ani skrze ducha, ale myslí, která je mezi oběma. To je to, co vidí zjevení a to je…‘

    Víte již co to je?Odpověď máte ve Starém Zákonu,který jste ovšem ODSOUDIL
    (=ZAVRHNUL),jako ti stavitelé kámen,který se Vám nehodí ke stavbě vlastního
    chrámu(do krámu).
    ———-
    K Otcovu Slovu:
    „ Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi
    :„Toto je nařízení o hodu beránka: Nebude z něho jíst žádný cizinec.
    Ale bude jej jíst každý služebník koupený za stříbro, bude-li obřezán.
    Přistěhovalec ani nádeník jej jíst nebude. Musí být sněden v témž
    domě. Z jeho masa nevyneseš nic z domu; žádnou jeho kost nezlámete.
    Tak to bude dělat celá izraelská pospolitost. Jestliže by u tebe pobýval
    host a chtěl by připravit Hospodinu hod beránka, nechť je u něho
    obřezán každý mužského pohlaví a potom bude smět přistoupit a
    tak učinit a bude jako domorodec v zemi. Ale žádný neobřezanec
    jej jíst nebude. Stejný řád bude platit pro domorodce i pro hosta,
    který bude pobývat mezi vámi.“
    Všichni Izraelci učinili přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi a Áronovi
    přikázal. Právě v ten den vyvedl Hospodin Izraelce seřazené
    po oddílech z egyptské země. “
    — Bible, Exodus 12:43-51

    Ono Otec to řekl dost jasně,jak z toho kolotoče ven.Na hostinu je
    zván každý.Jak jinak může srdíčku pomoci uvidět,co nevidělo?
    Jak jinak mu má pomoci dostat se z kola ven?

    překlad:
    „Můžeš počítat s Mou pomocí a radami jako přítele na
    hostině rozjímání pokud:Nebude na ní žádostivost a nejistota.
    Rozjímání slouží k navázání nových kontaktů(známostí s Otcem),
    jimiž vyléčíš své neduhy,budeš-li bez hrubého chování(násilí,
    zbaven sexuální touhy ,nebo-li bude sjednocena mužská a ženská
    energie v tvém nitru).
    Nové vidění světa ani potíže nebude rušit rozjímání.Jen v sobě
    samém musíš spálit žádostivost.
    Ovládnutím sexuálního chtění,odhalí se něco,co bylo pro všechny
    dříve důležité.
    Takto si budou vytvářet osud,jistotu,vnitřní život boží bojovníci.
    Jestliže by u tebe přebýval přítel a chtěl by se zúčastnit
    rozjímání s Hospodinem,
    nechť je zbaven své hrubosti-sexuální touhy každý,ona by jej
    rozptylovala,aby mohl vstoupit do Mého soukromí,a tak rozjímat
    a tak může odhalit vlastní nevědomost(může se ptát) bez přetvářky
    krásy a bez zakrývání špatností-v upřímnosti.Ale žádný,kdo nemá
    sjednocenu mužskou a ženskou energii v sobě samém,se
    na hostině rozjímání nenají(zůstane hladov).
    Jen takto budou muset odhalit svou vlastní nevědomost všichni a ve
    vzájemné toleranci,která bude pobývat mezi vámi.“
    ——————
    ad.naše cesty jsou rozdílné

    Rozdíl je jen v tom,že memorujete slova mrtvých a mé srdce rozmlouvá
    o Živém,o Jeho Živém Slovu.Jinak:
    „Všechny cesty vedou k Jákobu Spravedlivému.“:)
    ——————
    PS:Způsob komunikace souvisí s einstein-rosenovým mostem a rozdělením
    částice na dvě,opačně na sebe reagující,ale vědomé.:)

 17. Mulungo ni mulandi hafanana
  Hambana kukanela cha la la la la
  Mulungo ni mulandi hafanana
  Hambana kukanela cha la la la

  Wena na mina hafanana
  Hambana kukanela cha la la la
  Wena na mina hafanana
  Hambana kukanela cha la la la

  Hey makedu dayuda
  Mulungo hafanana
  Wakedidi wakedu dayuda
  Bula bula na wena

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference