mapa stránek || vyhledávání

Nepokoj duše

Každý človek v sebe cíti zvláštny, nedefinovateľný a neurčitý vnútorný nepokoj. Nepokoj, ktorý ho stále núti niečo hľadať a o niečo usilovať. A keď to, čo hľadá a o čo usiluje, napokon dosiahne, nepokoj duše sa po nejakej dobe ozve zas. Zdanlivo akoby nebolo celkom ničoho, čím by sa dal uhasiť. Ba časom, s pribúdajúcimi rokmi, sa akoby ešte viac stupňoval a prerastal až v drásajúci pocit nenaplnenosti bytia.

hledaniĽudia sa snažia zahnať a prehlušiť onen tajomný nepokoj svojich duší rozličnými spôsobmi. Jeden sa dá na alkohol a druhý zase na drogy. Ďalší sa stane worholikom a iný usiluje o peniaze, moc, slávu, alebo o kariéru. Iní sa zase oddávajú zmyselným vášniam, ďalší cestujú, alebo pestujú šport, či rôzne koníčky. A iní sa zase naplno oddajú rodine a deťom. A všetko z toho, čo bolo spomenuté, má schopnosť na určitý kratší alebo dlhší, alebo aj relatívne dosť dlhý čas prekryť a zapudiť onen neurčitý nepokoj duše, ktorý sa však napokon predsa len opäť vynorí.

Čo to je? Čo nám to bez ustania jatrí našu dušu?

Odhalením jedného z najväčších tajomstiev ľudského bytia je poznanie, že tento nepokoj bol do našej duše vložený zámerne. Do najhlbšej podstaty našej duše zámerne vložený preto, aby sme nenašli pokoja a spočinutia až dovtedy, kým nenájdeme Boha! Presnejšie povedané, kým nenájdeme spojenie so Svetlom Najvyššieho.

Tohto si teda buď človeče dobre vedomý! Vedz, že práve toto je skutočnou príčinou nepokoja tvojej duše. Darmo sa ho budeš preto snažiť prehlušiť tisícorakými spôsobmi. Dosiahnuť želaného vnútorného pokoja a mieru môžeš jedine v nájdení spojenia so Svetlom Stvoriteľa. K nemu ťa ženie onen tajomný nepokoj. Tlačí ťa k snahe o poznávanie Boha a o čoraz väčšie približovanie sa k Nemu.

Môžeš sa klamať čímkoľvek chceš, môžeš sa namáhavo pachtiť za akýmikoľvek inými cieľmi, aj keď ich napokon dosiahneš, tvoje uspokojenie nebude nikdy trvalé. Uspokojenie z dosiahnutia nejakého cieľa môžeš totiž cítiť trebárs aj dlhšiu dobu, avšak nakoniec, aj keby to snáď malo byť na samom sklonku tvojho života ťa o to nástojčivejším spôsobom zasiahne nepokoj tvojej duše, ktorá zostala hladnou a smädnou po poznaní Najvyššieho.

Žiaľ tisíce, ba milióny ľudí takto premárňujú svoj život a napokon odchádzajú z tohto sveta v búrke vlnobitia duševného nepokoja, prerastajúceho až do zúfalstva. Prerastajúceho do zúfalstva v nesmierne bolestnom tušení a uvedomení si premárnenia svojho života, v ktorom nebolo vykonané to najpodstatnejšie a najdôležitejšie. V ktorom nedošlo k nájdeniu spojenia so Svetlom Stvoriteľa prostredníctvom ich vážnej snahy o jeho poznanie.

Snaha o poznávanie Pána! Snaha o poznanie jeho Vôle, ktorá sa v tomto stvorení prejavuje vo forme Zákona. Vo forme Zákona, čiže prostredníctvom Zákonov, ktoré stvorením hýbu. Zákonov hmotných, ako i Zákonov duchovných. Oboje reprezentujú Vôľu Najvyššieho a sú jej živým odrazom. Sú životom samotným v jeho duchovných a hmotných Zákonitostiach. Kto sa snaží poznávať tieto Zákonitosti a vidieť ich takými, aké naozaj sú, ten poznáva Stvoriteľa v jeho diele. Ten spoznáva Vôľu Najvyššieho, prostredníctvom poznania ktorej sa čoraz viacej približuje k poznaniu Tvorcu samotného a k nadväzovaniu čoraz užšieho spojenia s jeho Svetlom. Ak by za týmto účelom boli ľudia ochotní vynaložiť toľko námahy a toľko úsilia, koľko sú ho ochotní vynaložiť na omnoho podradnejšie ciele, potom by nevyhnutne museli skôr alebo neskôr, vyzrievajúc v poznávaní Vôle Najvyššieho, nájsť žive spojenie s Jeho Svetlom, v ktorom by našli onen túžobne hľadaný cieľ svojej duše. Našli by onú vodu živú, ktorá by navždy uhasila ich vnútorný smäd a ukojila ich vnútorný hlad.

Nech hlboký mier naplní duše ľudí tejto zeme! Pokoj a mier, prameniaci z poznania Pána! Z poznania jeho Vôle a jeho Zákonov, pretože nepokojná ľudská duša môže nájsť spočinutie jedine v blízkosti svojho Boha!

Toto je totiž onen tajomný a neznámy cieľ, ktorý každá ľudská duša podvedome a nevedome hľadá. Avšak hľadá ho v tisícoch rôznych vecí, ktoré jej ponúka táto zem, ale ktoré jej ho nikdy nemôžu priniesť. Lebo skutočný mier človek nachádza iba v Bohu. Pokým toto ľudia nepochopia, budú sa svojimi životmi neustále štvať a plahočiť nenachádzajúc pokoja a umárajúc sa v trýznivom nepokoji, ktorý bol do ich podstaty vložený zámerne. Zámerne, aby bol človek nútený hľadať až dovtedy, kým skutočný pokoj a mier nenájde.

Kto hľadá nájde! Kto prosí dostane a kto klope, tomu bude otvorené! Človeče hľadaj, pros a usiluj o poznanie Vôle Najvyššieho! Tak vážne a intenzívne, ako si toho schopný v tisícorakých iných veciach, ktoré si doteraz považoval za dôležité. Ak takéto vážne úsilie smerom k poznaniu Vôle Najvyššieho nevyvinieš, nič nenájdeš. Nikdy nenájdeš skutočný pokoj a nič iného, v čo márne dúfaš, ti tento pokoj neprinesie.

Vedz totiž človeče, že Pán, veľký vševládny Boh zjavil svetu svoju Vôľu, ktorá je jedinou Pravdou! Jej Svetlo, Svetlo Pravdy žiari do temnôt tejto zeme ako maják. Kto vážne hľadá, môže ju nájsť, spoznať a pochopiť. Ale naozaj len ten, kto vážne hľadá! To je rozhodujúca podmienka! Všetkým ostatným zostane len trvalá trýzeň nepokoja ich duše, ktorá nenájde nikdy a v ničom spočinutia, pokoja a mieru, až sa nakoniec v honbe za ničotnosťami uštve na smrť.
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

hodnocení: 5
hlasů: 7
Print Friendly, PDF & Email

19 komentářů

 1. p. Šupa píše :

  ….Žiaľ tisíce, ba milióny ľudí takto premárňujú svoj život a napokon odchádzajú z tohto sveta v búrke vlnobitia duševného nepokoja, prerastajúceho až do zúfalstva.
  …. Dosiahnuť želaného vnútorného pokoja a mieru môžeš jedine v nájdení spojenia so Svetlom Stvoriteľa…

  Píšeš zaujímavo, to sa nedá poprieť, aj Tvoje myšlienky sú čitatelné, no aj tak neviem, či sú úprimné, pretože Ty jediný už vieš riešenie…

  Toto nem dobrý postup, chýba tam moment ,,ANALYZOVANIA“…

  A to je velký problém, pretože tie tisíce, ba miliony ludí ten ,,pokoj duše“ podľa Teba nenašli, hoci majú okolo seba ,,kibicov“, nahováračov, strašiacich a čo ja viem, ako ešte charakterizovať ,, tých platených cirkevníkov“, ktorí z kancla ,,počas svojej pracovných hodín odvádzajú svoju remeselnú robotu za judášsky groš…

  Asi práve preto, že všetci vidíme tú odpornú faloš, keď títo ,,štvanci“ viery víno chlastajú a vodu kážu..

  Čim váčšia funkcia v cirkevej hierchii, tým väčšie prasa v súkromnom živote…

  Ozaj a táto lumpeninteligencia našla ,,svoj pokoj duše“?

  Pedofili, masturbátori, hnis ľudstva, akože sa dokážu vysporiadať so životom v klamstve?

  Opýtaj sa aj ich a zistíš, že táto lumpeninteligencia už dávno zistila, že Hospodin – Tá Nehmotná nebytosť nikdy neexistovala a bola len ,,vymyslená“ pri drevených stolíkoch Izraelitov a neskôr ,,dopracovaná profesionálnymi sadistami“ pre blaho svojich ,,nenažratých“ TIEL“, vždy a za každých okolností…

  Pamätaj, kto dokázal kupčiť s Odpustkami, ako nejakí vetešník so starými ,,čvachtálmi“, ten kto dokáže ,,nevedomý“ lumpenproletariát plašiť HNEVOM BOHA, ten je ozaj len ZMRD ducha svojeho …

  Takže článok pekne napísaný, ale za každým slovom cítim SMRAD síry, kadidla, smrad nepoctivosti, klamstva a sviňoby….

  Tadialto cesta k Tvojej Láske, či k Svetlu , ako Netvora z hlbín vesmníru nazývaš, nevedie , je to cesta zarúbaná a keď sa presekáš tým tŕním, ktorým je obrastená zistíš, že si pred vchodom do samotného Pekla….

  A čo potom urobíš, budeš mať ešte čas zjednať náprevu ??

  No ja Ti hovorím, už nie, už nie, pretože si nekonal počas života podľa toho, ako Ťa ten vnútorný kompas viedol, ale uveril si v nepravých vykladačov virtualneho Satana…

  Prečo virtuálneho, pretože ani Hospodin, ani Satan nie sú z tohoto Sveta a nemôžu do tohoto Sveta zasahovať, pretože Prírodné zákony sa nedajú žiadnou vierou, či inou ,,obezličkou“ odrbať…

  Preto je riešením drevená Pinokia, ktorá nič nehovorí, ba ani nikoho neprehovára, ale len mlčí, mlčí…

  Podobne ako bola tá oná, no tá Věstonická Venuša s tými velkými drevenými ,,kozami“…

  1. GN, tohle vaše neustálé omílání samozřejmostí a doslova zálibného patlání se v nich je už poněkud únavné.

   Dnes a tady má myslící člověk spoustu možností, jak se dostat ke kvalitní duchovnosti, takže může přestat nadávat na tu nekvalitní a pustit se do toho.

   1. Šárí, ano, přestat nadávat, planě filosofovat, lekat se budoucnosti a začít něco užitečného dělat. Moje máma, když sestra začala šílet, že neudělá zkoušku na VŠ, tak řekla : Vem si kosu a poseč sad, budeš selka.
    Když sestra zjistila, že ani to sečení není snadné a šla mě požádat o pomoc, tak se jí motivace k učení rychle vrátila.
    Ukázka z díla Gilgamišmaš nohy : „no tá Věstonická Venuša s tými velkými drevenými ,,kozami“.
    Věstonická Venuše je asi 11 cm velká soška PÁLENÉ HLÍNY s velkými ženskými znaky.
    Moje obecné doporučení je nečíst příspěvky, kde zhruba na 30 řádcích je 10 slov v uvozovkách. Prostě autor neví, co chce říci nebo to neumí pojmenovat a nechává to na čtenáři. V poezii se tomu jmenovalo poetismus.

    1. ad. Moje obecné doporučení je nečíst příspěvky, kde zhruba na 30 řádcích je 10 slov v uvozovkách. Prostě autor neví, co chce říci nebo to neumí pojmenovat a nechává to na čtenáři.
     ——
     Kéž by se tímto pravidlem řídili všichni vychcaní rozumáři světa.
     Nečetli by knihy Starého Zákona nebo Gíty.Tím by vypadly z této reality
     všechny ty bludařské výmysly založené na falešných představách.Svět by
     by neprocházel válkami a násilím a nemusel by nyní řešit ani Islámský
     stát,zadlužení Řecka,nemusel by se točit jak korouhev na střeše domu,..
     nebyl by rozdělen.Vědci by nehledali Šalamounův chrám,archu úmluvy
     nebo poklady měděného svitku,prože by věděli,o čem ta slova ve skutečnosi jsou.V kostelech by na kříži nevisel Ježíš a
     Česká republika by neřešila církevní restituce(podvod tisíciletí),pokud
     by však nějaká Česká republika a další státy existovaly,protože by již
     žádné hranice neexistovaly,…ale
     v Písmech ty uvozovky téměř u každého slova chybí,a tak slova lidé
     přijímají jako fakt,aniž by si byli vědomi,že jsou o něčem jiném a aniž
     by si byli vědomi důsledků svých bludů.

     Bible je plná uvozovek,no Autor si je plně vědom,co tím chtěl říci.
     Nechal však na čtenáři možnosti,k jeho vlastnímu poznání,jak si s texty
     poradí.V tom také spočívá Spravedlnost,protože vlastní prací
     na svém sebepoznání a poznání Pravdy,se texty obsahově mění,i když
     slovně zůstávají stejné.

     Poezie používá alegorii.Bible také:
     Alegorie (řec. ἀλληγορία – „říci jinak“), česky také jinotaj, je text nebo výtvarné dílo, jehož doslovné znění či zjevná podoba má vypovídat o něčem jiném, nezjevném. Je to tudíž dílo, jehož vlastní smysl je skryt a k porozumění vyžaduje nějaký KLÍČ.
     Těch klíčů je sedm.Tím,jak čtenář vstupuje do vlastního nitra,odemyká
     jimi dveře postupně,až dojde domů,kde nalezne Pravdu.A když tam dorazí,
     bude otřesen a když bude otřesen, bude se divit a stane se pánem-paní nade vším, co jest.

     PS:Uvozovky dávají možnost člověku přemýšlet nad pravým významem slova.
     Nepřemýšlí o něm jen ti,kteří jsou přesvědčeni,že ví,i když spí v hluboké
     nevědomosti.Pak se zabývají v mysli uvozovkami a uniká jim podstata.

  2. Pane GM, jsem rád, že někdo za mně řeší virtuálního Satana, ani jsem nevěděl, že s ním mám problém. Projel jsem na kole a prošel místa jako Čertova šlápota, Peklo i Onen svět, našel hřibovitou houbu satana, ale virtuální Satan nikde. To jsem ale ještě nevěděl, že když je virtuální, tak někde skrytě u nějaké stopy ve skále číhá.

  3. Ukřižování Ježíše je ALEGORIÍ pro pád citového anima(mužského principu) tohoto světa na pudovou rovinu.Záměrný pád sebeobětí z lásky-replay.
   Jenže příběh se udál dříve,než Vesmír a Země vůbec vznikli.

   ad. pretože ani Hospodin, ani Satan nie sú z tohoto Svetaa nemôžu do tohoto Sveta zasahovať

   Chyba.Jsou Jedním a do tohoto Světa zasahuje,aniž by musel klamat přírodní zákony.Tento Svět(Vesmír)i tato Země je součástí Jeho Těla.A jen na tobě záleží,
   jestli Živého nebo mrtvoly.

   ad.len mlčí, mlčí…

   Chyba.Nevyslovíš ani neuděláš nic mimo jeho těla.Bez Něj si ani zadek neutřeš.
   Nemlčí,stále vypráví …i k tvému poučení.

 2. Nepokoj duše?

  Tak to je šupa!

  Upřesňuji – mysl, ta je nepokojná.

  1. P. Šupa sa tu pokúša rozobrať výrok sv. Augustína, ktorý znie: „Stvoril si nás pre seba Pane a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Tebe“. Takže sa tu spomína „srdce“ a nie „duša“, ale ani „myseľ“, aj keď to spolu všetko súvisí…

 3. Není to nepokoj duše, duše je podle Bhagavatgíty věčná, blažená a plná poznání. Je to chtíč a neovládnutá mysl, co lidi nutí dělat tisíce různých nesmyslných činností a tím promarnit svůj život. Další výrok z Bhagavatgíty říká, že není ve třech světech (myšleno v celém hmotném vesmíru) věc, která by dokázala uspokojit neovládnutou mysl. Odevzdání se vůli Nejvyššího přinese klid mysli, kdo to ale v dnešním světě dokáže ?

 4. ad.Není to nepokoj duše, duše je podle Bhagavatgíty věčná, blažená a plná poznání. Je to chtíč a neovládnutá mysl, co lidi nutí dělat tisíce různých nesmyslných činností a tím promarnit svůj život.

  Výstižné.

  ad.Další výrok z Bhagavatgíty říká, že není ve třech světech (myšleno v celém hmotném vesmíru) věc, která by dokázala uspokojit neovládnutou mysl.

  Není to sice věc,je maličká,ale je duše(duchovní anima,princezna,Sáraj,..),která to dokáže.V tom je její Síla.Kdyby po ní slepci nešlapali,byli by toho také
  vědomi.

  Pro Neviditelného Pána:
  Jsi za hranicí omezeného smyslového vnímání a jako takový jsi vĕčnĕ bezúhonný činitel, zakrytý závojem iluzorní energie. Jsi neviditelný pro bláhové pozorovatele, stejnĕ jako umĕlec v šatu herce není k poznání.:)
  (Šrímad-Bhágavatam)

 5. Pardál to roztočil, keď píše :

  ….To jsem ale ještě nevěděl, že když je virtuální, tak někde skrytě u nějaké stopy ve skále číhá…

  Toto je tiež jedno z hlbokých nedorozumení, pretože keď je niečo virtuálné, je to akoby ,,vymyslené“..

  Takže virtuálny Hospodin, či virtuálny Satan, je to isté, ako virtuálna Ponokia.

  Oni proste nie sú v tomto Svete, sú v inom, akoby v inej dimenzii.

  Jediný problém je v tom, že jednotlivé dimenzie sú oddelené ,,Hviezdnou bránou“, a bez ,,klúča“ sú nezdolatelné…

  Nepomôže ani modlitba, ani klasický pozemský Sezam otvor sa – čiže Úplatok…

  Modlime sa, iné nám už nezostáva…

  Takže Salam, najlepšie ten štiplavý , vyslyš nás…

 6. Pane GN, vím co je virtuální ( zdánlivý , neskutečný), nevím, co je virtuální Satan ( a on to tu někdo ví?). Virtuální je dokonce i Coriollisova síla ( s viditelnými účinky, není z jiné dimenze oddělené hvězdnou bránou..např. na severní polokouli tlakovou níž zatáčí proti směru hodinových ručiček, na severní polokouli obedně stáčí směr pohybu doprava).
  Multivesmír pokud existuje (jak připouští teorie strun), tak dimenze jsou zcela oddělené a nelze dosáhnout žádné interakce, tedy ani není se čeho bát z jiné dimenze, ani toho virtuálního Satana, ale to by byla nuda, že?
  Tatranský hřeben Satan jsem obcházel s rodilými fajn (ne planými filosofy) Podtaranci , neobcházel satan kolem mě, jak by se dalo očekávat z diskuze, kterou tu vedete.

 7. Pán Šupa,
  Připadá mi to jak neustálé opakování Starého zákona z Bible. Otloukání kolen za každou cenu. Nový Zákon je také inspirativní. Vám tam skutečně na Slovensku nevytvořili Vaši duchovní vůdcové zázemí k tomu, aby jste se jako samostatný jedinci dopátrali blízké pravdy?

  …aha , proto ta invaze Slováků do Čech za lepším zítřkem, kde zítra již znamená pozítří.

  Avšak abych řekl pravdu, Slovenští přátelé jsou mi milejší, než přistěhovalci kteří se vyloďují na břehu Sicílie.

 8. Dávid píše :

  …..Vám tam skutečně na Slovensku nevytvořili Vaši duchovní vůdcové zázemí k tomu, aby jste se jako samostatný jedinci dopátrali blízké pravdy…?

  V tomto jednom máš pravdu. Tu v gubernii si musel byť kresťan katolík, lebo Habsburgovci sa tak rozhodli. Veľmo ťažko , za velkých ,,pôrodných bolestí“ sa tu uchytávali iné náboženstvá, lebo boli vystavení krutému prenasledovaniu .

  Mne bol odjakživa sympatický ten Aztécky Boh , no ten Ozembuch, ktorý podporoval ,,vytrhávanie“ sŕdc zo živého človeka, aby aj zapršalo..

  Ale katolíci boli zažratí v gubernii ako hrdza, takže zostala aj varianta, vymočiť sa na všetky náboženstvá, včetne katolicizmu a zamyslieť sa nad životom bez nadprirodzených síl…

  A zistil som, že týmto ,,osvietením“ som stratil otrockú viazanosť na nadprirodzené sily , čiže virtuálne živly…

  Tak nám drevená ,,štvrťbohyňa“ Pinokia pomáhaj…

 9. Pardál píše:

  ….Tatranský hřeben Satan jsem obcházel s rodilými fajn (ne planými filosofy) Podtaranci , neobcházel satan kolem mě, jak by se dalo očekávat z diskuze, kterou tu vedete…

  Keď sa chcete naozaj báť zlých síl, doporučujem vám navštíviť Plačlivô, hlavne na jeseň, keď už sa blíži podvečer…

  Tie zvuky, a zrazu to odporné ticho, potom kvílenie vetra, vrzgajúce stromy, nálada ktorá predchádza príchodu toho Oného, virtuálneho Satana. Ale znovu jeho sa báť nemusíte, je z iného sveta, takže On neublíži, osudné môže byť stretnutie s bytosťou z tohoto sveta..

  Určite viete, na koho myslým…

 10. Milý Gilgamešova Noho,
  chtěl bych se zeptat… , byli Vaši rodiče a blízcí ortodoxní katolíci a nebo to byli ortodoxní ateisti?
  Děkuji

 11. Dávid píše:

  ….chtěl bych se zeptat… , byli Vaši rodiče a blízcí ortodoxní katolíci a nebo to byli ortodoxní ateisti?

  Boli vlažní k náboženstvu, čiže neboli ani takí, ani makoví. Ale to je detail, pretože už mám vek, kedy by ICH názory na Nehmotnú nebytosť mi boli aj tak ukradnuté.

  Môj imaginárny ,,predok“, ten izraelitskými pisármi z doby pred cca 3000 rokmi vymyslený Adam, je mojim ,,vzorom“, pretože keď už zožral JABLKO z toho Stromu, stal sa Homo sapiens, čiže človek, ktorý začal svoj ,,MODZOG“aj využívať, na rozdiel od veriacich, gnostikov, a špiritistov, ktorí sa stále boja ,,prekliatia“ za tento Adamov ,,hriech“. A zostávajú stále Homo eruktusmi, čiže sú to tí, ktorí sa boja aj vlastného tieňa…

  Hovorím vám, poserovia, odtrhnite sa od nadprirodzených síl, aj tak na vás ,,serú“ a ste len bábkami v rukách cirkevných pedofilov, a buzerantov..

  Ak to aj Dávid pochopí, stane sa duchovne ,,obrodený“ a zhodí okovy náboženských bludov a potom zistí,čo je ,, sloboda ducha“, lebo zmiznú mreže na jeho duchovnom žalári, kde sa dal dobrovolne zamurovať….

  Tak nám Ponokio s dreveným penisom naďalej pomáhaj…

  1. Milý Gilgamešovo noho,
   děkuji Vám za upřímnou opověď.

   Prosím nedělejte ze sebe až takového chuje i z postavy Pinokia.
   Jak jsem zjistil, pojem svobody ducha má v každe krajině jiné vysvětlení a parametry.
   V Čechách to například znamená oblouznění „demokracíí“ V Havlem, v Německu to znamená pokrok k dluhům vůči USA a na Slovensku přelétavá ratolest a nemoc mezi Slovenským Štátem a Evropskou unií.

 12. Karel píše :

  ….Prosím nedělejte ze sebe až takového chuje i z postavy Pinokia.

  Robiť chuja zo seba, je povolené a dokonca v zmysle európskej etikety vyžadované, a robiť si z dreveného pandrláka ,,chuja“ je v intenciach Galaktickej ústavy…

  Takže zhrnuté a podčiarknuté, všetko prebieha tak, akoby si to želal samotný báťuška Hospodin, pretože ON je v nás, a čo robíme, to robí ON s nami. My sme v tom úplne nevínne.

  Takže aj moje konania a činy sú vraj JEHO konaním a JA som v zmysle vyššie spomínanaj G. ústavy nevinný…

  Vaše pohnútky sú tiež vraj JEHO pohnútkami .

  Takže Báťuška Hospodin s vami a vo vás…

  To je sranda situácia, Vy o mne, Ja o vás a to všetko v réžii JEHO, ktorý je v nás…

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference