Projekt pokračuje!

praha-obr2Na začátku roku 2015 jsem čtenáře magazínu Gnosis9.net informovala o novém studentském projektu Kultura v hl. m. Praha, který byl nedílnou součástí praktické části absolventské práce. Tento projekt nebyl ukončen. Studentský projekt webových stránek nadále pokračuje. Web je dostupný na adrese http://kultura-v-hl-m-praha.webnode.cz/

Studentský projekt webových stránek byl velmi úspěšným projektem, a nyní po mém ukončení studia na VOŠ ekonomických studií v Praze a úspěšné obhajobě absolventské práce na téma Zajištění kulturních potřeb občanů hl. m. Prahy nadále se věnuji tématu kultury v pražské metropoli. Bude mi velikou ctí, pokud budu moci prostřednictvím magazínu Gnosis.net pozvat příznivce svých webových stránek Kultura v hl. m. Praha k další návštěvě. Bližší informace
tiskové zprávě.

Doufám, že moje úsilí vytvořit zajímavý projekt mi bude odměnou, a moje webové stránky neztratí své současné příznivce, ale zároveň osloví další návštěvníky kulturního webu Kultura v hl. m. Praha.
 

Ivana Kryllová
(absolventka VOŠ ekonomických studií v Praze)
 

hodnocení: 5
hlasů: 1

Gnosis.cz - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů / provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2018