mapa stránek || vyhledávání

Netušené súvislosti utečeneckej krízy

eu-islamJe nepochybné, že sa v dnešnej dobe stávame svedkami určitého exodu národov. Do pohybu sa dali masy, ktoré v krátkodobom i dlhodobom horizonte zmenia tvár Európy. A blahobytná Európa vo svojej zaslepenosti netuší, že z tohto vzájomného stretu kultúr výjde napokon víťazne tá, ktorá je duchovne a morálne progresívnejšia. Alebo maximálne zjednodušene povedané tá, ktorá vykazuje intenzívnejšiu vieru v Boha.

Keďže európske národy starnú a to znamená, že v budúcnosti bude čoraz menej ľudí v aktívnom veku a čoraz viac ľudí v dôchodkovom veku, rozhodlo sa Nemecko riešiť túto situáciu prijímaním utečencov, ktorých chce ročne prijať až okolo milióna.

Áno, západný svet je zvyknutý dívať sa na všetko iba cez peniaze. Najskôr vyciciavali africké i ázijské štáty ako svoje kolónie. Neskôr, po ich formálnom osamostatní, tak činili prostredníctvom hospodárskeho kolonializmu, čiže ekonomickým ovládnutím všetkých strategických zdrojov daného štátu. A ak sa niektorý z afrických, alebo arabských štátov nechcel dať ožobračovať, alebo ak sa inak vymkol ich kontrole, jednoducho ho zničili vojensky. Viď Líbya, Irak, či teraz najnovšie Sýria.

Okrem toho je ešte treba vziať do úvahy nepriaznivé zmeny klimatických podmienok, spôsobené ekologickým znečistením. Toto znečistenie má opäť v najväčšej miere na svedomí práve takzvaný vyspelý svet, zatiaľ čo jeho najhorší dopad je predovšetkým na africké krajiny.

No a teraz, keď na základe všetkých vyššie uvedených činiteľov dochádza k masovému exodu ľudí, unikajúcich z neznesiteľných životných podmienok, vo veľkej miere priamo vyvolaných, či spôsobených západným svetom, chce si teraz Západ riešiť vlnou prisťahovalectva svoje populačné problémy.

Avšak z krčahom sa chodí na vodu iba potiaľ, kým sa nerozbije! Masový exodus obyvateľstva islamskej viery bude mať za následok deštrukciu súčasnej podoby Európy, pretože Európa hodnotovo upadá a dôsledkom toho sa dostávajú do popredia hodnoty islamské. Lebo všetko to, čo v je zákonitostiach nášho univerza progresívnejšie, si nakoniec musí podrobiť to a zvíťaziť nad tým, čo upadá.

Porovnajme si preto hodnoty priemerného Európana s hodnotami islamských utečencov, aby sme pochopili, prečo musíme padnúť a byť nakoniec porazení. Prečo musíme nevyhnutne padnúť a byť porazení, ak sa hodnotovo opäť neschopíme a tým sa nestaneme vývojovo progresívnejšími. Ak totiž toto nedokážeme, zhltne nás islam! Ale tak to napokon bude spravodlivé, pretože kvôli nášmu hlbokému vnútornému úpadku si ani nič iného nezaslúžime.

Európa bola postavená na kresťanských hodnotách a prostredníctvom nich dospela k svojmu rozkvetu. Tisíce chrámov, katedrál i obyčajných kostolíkov po celom území Európy sú toho rukolapným dôkazom. Viera kresťanskej Európy v Boha a s touto vierou spojené hodnoty predstavovali teda onen progresívny základ, z ktorého vzniklo všetko, čo tu dnes máme.

Rozkvet, smerujúci až do súčasnej podoby blahobytu, mal však za následok bujnenie pýchy a domýšľavosti ľudí na to, čo dosiahli. Začali sa totiž domnievať, že všetkého bolo dosiahnuté iba vlastnými silami a že teda náboženstvo, duchovnosť a viera v Boha, ktoré im boli dovtedy životodárnou morálnou oporu už nepotrebujú. Že takéto niečo je už prežitkom. A svoju vieru v Boha nahradili vierou v peniaze, zisk a matériu.

Duchovnosť sa v Európe čoraz viacej stráca a ľudia sa stávajú čoraz väčšími materialistami. A ich materializmus a ateizmus deštruuje a relativizuje skutočné hodnoty, ktoré boli oporou obyvateľstva Európy po celé stáročia.

V prvom rade je relativizovaná základná bunka spoločnosti, a síce rodina. Klasické manželstvo sa pomaly stáva minulosťou a ľudia žijú vo voľných partnerských zväzkoch. Relativizované je však i partnerstvo ako také, pretože partnermi sa môžu stať aj osoby rovnakého pohlavia. Ba dokonca najnovšie je už relativizovaná i sexuálna orientácia každého jednotlivca, pretože túto si je možné v slobodnej spoločnosti úplne slobodne vyberať, ako tvrdí teória rodovej rovnosti.

Túžba ľudí modernej spoločnosti mať čo najviac a čo najviac si užiť, má za následok klesajúce počty novo narodených detí, ktorých vyšší počet v rodine vnímajú moderní rodičia ako prekážku vo svojom osobnom, nerušenom užívaní si života.

Média, či už elektronické alebo printové, sú preplnené množstvom nízkosti, vulgárnosti, násilia a plytkosti, ktorých sledovanie je považované za oddych a za určitý spôsob trávenia voľného času.

A navyše, vedomie a podvedomie ľudí je prostredníctvom pôsobenia médií neustále smerované k pseudohodnotám dnešnej západnej civilizácie, ktorými je mať a užiť si. Toto je moderné náboženstvo Európy! Toto je naša modla, ktorej sa klaniame!

No a v protiklade s uvedenými hodnotami priemerného Európana sa teraz pozrime na hodnoty islamského sveta, ktoré ku nám prinášajú davy utečencov.

V prvom rade je to silná viera v Boha. Lebo napriek mnohým negatívam, ktoré je možné vytknúť utečencom, či islamu ako takému, je už iba táto jedna jediná vec hodnotou, veľmi ostro kontrastujúcou s narastajúcou bezbožnosťou Európy.

V bývalých kresťanských chrámoch, ktoré už nemá kto navštevovať, trebárs v Holandsku, sa zriaďujú sklady, obchody alebo reštaurácie. Mešity však prázdnom nezívajú a na európskom území je ich naopak budovaných čoraz viac. Toto hovorí samo za seba! Toto nám jasne ukazuje, čo je dnes na ústupe a čo na vzostupe.

A od úpadku viery v Boha sa nevyhnutne a logicky odvíja i úpadok všetkých ostatných hodnôt s tým súvisiacich.

Oproti európskemu rozkladu rodiny preferuje naopak islam rodinu pevnú, z ich pohľadu tradičnú a súdržnú. Nezdravé precedensy, ako napríklad registrované partnerstvá sú v islamskom prostredí pravdivo označené ako niečo, čo nie je správne a preto ani spoločensky
prijateľné.

Veriaci islamského náboženstva nie sú natoľko zmanipulovaní blahobytom, aby sa im túžba po užívaní stala prekážkou populačného rastu. Ich populácia bude teda celkom určite perspektívne vrastať, kým ta naša ubúdať.

Okrem toho si islam striktne zachováva svoje osobitosti, neabsorbuje nič cudzie, neprispôsobuje sa a ani sa neasimiluje.

A keďže všetko je v islame pevne spojené s náboženstvom, ich spoločenstvá nepreferujú mediálne šírenie najrozličnejších úpadkových hodnôt, ktorými sa dennodenne sýti bežný Európan. Namiesto každodennej dávky mediálneho balastu sú naopak muslimi každý deň päť krát vyzývaní k modlitbám.

Samozrejme, že existuje veľmi mnoho chýb a nedostatkov, ktoré je možné vytknúť islamskému svetu. Ale zároveň existuje i veľké množstvo toho, čo je možné vytknúť bežnému Európanovi. Avšak z hľadiska základného hodnotového smerovania a z hľadiska vyšších, univerzálnych zákonitosti začína byť islam progresívnejším a z tohto dôvodu je i na vzostupe.

Nech nás totiž nemýli skutočnosť, že utečenci prichádzajú do Európy ako chudáci, potrební pomoci. Tak to síce na prvý pohľad vyzerá, avšak morálne už začínajú mať nad nami navrch. Oni majú vieru v Boha, zatiaľ čo my len vieru v peniaze a hmotu. Ich viera je teda rádovo omnoho vyššia a v zákonoch tohto univerza vždy nakoniec zvíťazí to, čo stojí vyššie. To progresívnejšie totiž nemožno zastaviť! Je to čosi ako evolúcia! Čo sa nie je schopné udržať vo vyšších hodnotových štandardoch univerza musí nevyhnutne ustúpiť z cesty tomu, čo sa stáva hodnotovo progresívnejším. A práve tohto sme dnes v Európe svedkami.

Zachovanie Európy v takej podobe, v akej ju poznáme dnes, je možné jedine návratom k duchovným a morálnym hodnotám, na ktorých bola pôvodne vybudovaná a prostredníctvom ktorých dospela k svojmu rozkvetu.

Ak sa však úpadkové, zúfalé relativizovanie všetkých vyšších hodnôt a tupý, prázdny materializmus zažrali do nás až tak hlboko, že toho schopní nebudeme, potom si nezaslúžime nič iného, ako to, k čomu sa v Európe schyľuje. Lebo nami samými zvolená cesta úpadku nie je a nikdy nemôže byť progresívnou cestou ďalšieho vývoja v účinkoch dokonalých zákonov nášho univerza, ktoré takéto niečo z dlhodobého hľadiska ostro vylučujú.
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

hodnocení: 4.5
hlasů: 2
Print Friendly, PDF & Email

149 komentářů

 1. ad: Jsou to lidé a o to je to smutnější, že někdo to dovedl do tohoto stadia.

  Ten „někdo“ jsme MY VŠICHNI, celá ta šílená a tzv. „vyspělá západní civilizace“.

  Klaun nejsem já, ale tato obludně cynická a tak nevědomě naivní společnost, jež si hraje na serióznost, aby lépe zakryla své šílenství. (Salvador Dalí)

  http://www.abook.cc/upload/images/ml0012.jpg

  1. A nejen západní civilizace.

   V Africe kradou z půjček na rozvoj své země a mocní tam za hubičku rozdávají těm ještě mocnějším třeba přírodní bohatství; z té hubičky budují své armády a policii. Kdesi se tu diskutovalo o vypalování pralesů, aby se mohly pěstovat palmy pro olej. V jiné části světa se ničí příroda pro pěstování soji. V mořích je méně a méně ryb, v ovzduší více a více zplodin a miliony lidí se dává do pohybu.

   Následující ale nemusel říci nikdo slavný – „tento svět není místem pro žádný ráj“.

   Náš život tu není životem fyzické bytosti, aby získávala duchovní zážitky, ale životem duchovní bytosti, která v tomto stvoření získává poznání fyzického světa a všech okolností v něm, aby se po uvědomění si sebe sama mohla právě z tohoto světa vymanit a vydat na cestu návratu.

   A to je ryze individuální cesta bez nějakých výčitek, že bych tu, v pomíjivém a nestálém světě, něco zanechával.

   Venda

   1. ad.A to je ryze individuální cesta bez nějakých výčitek, že bych tu, v pomíjivém a nestálém světě, něco zanechával.
    —————————
    A to je další nesmysl,neboť ve skutečnosti Jedním jsme.
    A že zde nezanecháváte nic?Jde jen o to,že zatím nevidíte,
    co jste opravdu udělat a zanechat mohl.Pro své „bohatsví“ to nevidíte.

 2. ad: „tento svět není místem pro žádný ráj“

  A proč asi? Prozradím vám to Vendo. Protože tuhle planetu ovládli zmr*di, gangsteři, šílenci a psychopati.

  Až se svět ohlédne za našim stoletím, bude plakat. Ne proto, že bylo zaplaveno krutostí, ale proto, že dobří lidé mlčeli.(Martin Luther King)

  https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAAahUKEwju8s-5k4PJAhXmvXIKHTNjCUY&url=http%3A%2F%2Fwww.mises.cz%2Fdatabase%2Fliteratura%2F1.pdf&usg=AFQjCNHS7s3ntrDzcZ6GkLe06W_TfAQZvA&sig2=nbrIJtTH0YFR8FxmkD96oQ&cad=rja

  1. ad.Protože tuhle planetu ovládli zmr*di, gangsteři, šílenci a psychopati.
   ————————-
   Jednak si to jen „myslí“ a druhak jsou to také jen „herci“ na pódiu,zvaném
   pozemský svět.
   Všechna srdce jsou dobrá,žádné není více ani méně.Jsou součástí Srdce(Vědomí).
   Tady si srdce chodí zabojovat o duši,v níž se nalézá dar-Kámen Mudrců,bílý
   (duhový)kámen,kulička vakua.Kdo takový kámen(archu)v sobě najde(stvoří),toho
   dluhy zmizí rázem(shoří).

   1. ad: jsou to také jen „herci“ na pódiu,zvaném
    pozemský svět.

    _______Souhlas… A proto nechápu (i když vlastně chápu) proč k těm komediantům a pokryteckým kokotům všech barev a vyznání, stále spousta lidí vzhlíží jak k „bohům“ a upíná „své naděje“. Vždyť takové „volby“, či jak tomu blázni říkaj, to je přece divadlo a iluze par excellence.

    1. Pro Honzu:
     ad.A proto nechápu (i když vlastně chápu) proč k těm komediantům a pokryteckým kokotům všech barev a vyznání, stále spousta lidí vzhlíží jak k „bohům“ a upíná „své naděje“.
     —————————————————
     Jsou slepí,jenže už za tu slepost už ani nemůžou.Jsou jí naučeni slepými.
     Jsou jen v mysli odděleni od Živého Boha,protože na Něj zapomněli
     a přejali slepé představy o Bohu.Bůh je vším a všemi,má vliv na všechno
     a na všechny.
     Dnes a denně můžete vidět tu hrůzu,ve které se zmítá Mysl této reality,
     přesto si v ní mrtvoly pokrytecky nebo s pýchou na nic rochní.Mysl byla
     dlouho(z pohledu pozemského)rozdělena,protože Láska se na chvíli ukryla.
     I oni již jsou tlačeni k zemi,dokud nepřijdou na to,že o svou budoucnost
     se odžíváním minulosti musí postarat v přítomnosti sami.A to jen tak,že
     sami sebe poznají vpravdě.

     „Když ti, co vás vedou, vám řeknou: „Pohleďte, království je v nebi“, tak tam budou ptáci nebeští před vámi. Když vám řeknou: „Je v moři“, předejdou vás ryby. Uvnitř ve vás je království a vně vás. Když poznáte sebe, budete poznáni a uvědomíte si, že jste dětmi živého Boha. Jestliže však sami sebe nepoznáte, pak přebýváte v bídě a jste bídou.“

     …v chudobě srdcí(ve zlu) a jste chudobou srdce,tedy zlem.

    2. Jistě, hvězdičko. A myslím, že to spolu ani dál pitvat nemusíme. Vždyť ten, kdo chce vidět, ten vidí. Nechme tedy „mrtvé, ať pochovávají své mrtvé“.

  2. ad.Protože tuhle planetu ovládli zmr*di, gangsteři, šílenci a psychopati.

   Oproto nim stojí zdánlivě bezbranné ovce,ne však láska bezpodmínečná,tedy
   Ráchel.Tyto ovce mají přemíru citu,který se snaží zakrývat maskami,aby byly
   méně zranitelné.Pokrytecky pohrdají rozumem jen proto,že jsou rozumáři,tedy
   psychopaty zotročovány.
   ———————-
   Srdce,kde chybí cit,to jsou psychopati,kterým jde jen o moc.
   Srdce,kde je málo rozumu,to jsou pokrytci,kteří mylně hledají jistou
   v tradicích a rituálech,v iluzi.
   Obě varianty jsou však v otroctví mentální mysli,protože jim chybí to,
   co mají stvořit sami ze sebe,TEDY LÁSKU BEZPODMÍNEČNOU,aby mohli sami
   sebe přijmout takové jací jsou,tedy v úplnosti.
   I ta Perlorodka si svou perlu vytváří sama vlastním úsilím.Levá strana
   škeble nepohrdá tou pravou,ale tvoří a pracují spolu.Spolu i tou perlou
   tvoří úplnost,tedy celek.
   I ten diamant vzniká v hlubinách země pod obrovskými tlaky Sil.

   ad.: „tento svět není místem pro žádný ráj“

   Co je to RÁJ?

   „Lesní studánka“
   Znám křišťálovou studánku,
   kde nejhlubší je les,
   tam roste tmavé kapradí
   a vůkol rudý vřes.

   Tam ptáci, laně chodí pít
   pod javorový kmen,
   ti ptáci za dne bílého,
   ty laně v noci jen.

   Když usnou lesy hluboké
   a kolem ticho jest,
   a nebesa i studánka
   jsou plny zlatých hvězd.

   (J.V.Sládek?:))

  3. Zdravimm.Jedinou Sanci Momentalne pro Lidstvo je poskladat jen jednu Radu,jen jednoho Spasitele..(Dalajlama))pravy Reink.ing.
   Nejde tak ani o to Vest Inteligentne tento Svet,ale Zacit s Odklizenim Skod Vznikle humanoidem!a to se jeste nezacalo..viz unikajici Ropa v Oceanu atd atd atd……

 3. ad.„…..Jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, jsou donašeči, pomlouvači, Bohu odporní, zpupní, nadutí, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování. Vědí o spravedlivém rozhodnutí Božím, že ti, kteří tak jednají, jsou hodni smrti; a přece nejenže sami tak jednají, ale také jiným takové jednání schvalují.“ List Římanům 1:29-32
  ——————————-
  Adresátem jste opět Vy sám.Sám sobě nebo Otec pro Vás osobně?:))

  Koukáš vně,ale v zrcadle sis své vlastní stíny nepoznal.

 4. ad: Adresátem jste opět Vy sám.Sám sobě nebo Otec pro Vás osobně?:)) Koukáš vně,ale v zrcadle sis své vlastní stíny nepoznal.

  _________Ježíš!, Vy jste mi to teď „sebrala“.:-) Prakticky to samý jsem měl „na jazyku i na srdci“…-)

 5. ad:Jakmile začnou fanatici rozhodovat o tom, co je a co není zasloužené, je to vždycky cesta do pekla a do války. Nejde o Tvoji „odměnu“ (dovolenou) za práci, co by jiní lidé za nabídku práce dali, například živitelé guatemalských rodin, že…. ale o ekologickou stopu, kterou tou Tvojí „odměnou“ zanecháš, což ovšem vidět nechceš. Ty máš prostě spojené smutné guatemalské oči s hovězím stejkem a šmytec. Co takhle připustit si, že třeba Tvoje dovolená (letadlo, pláže, moře, hotely, servis s tím spojený…) je projevem nechutné a nestoudné nenažranosti, když jinde nemají lidi kam hlavu složit a děti umírají zimou?

  Ale ano to jiste a hlavne fanatici a cvoci jiz hezky dlouho o tom vsem rozhoduji. Ovsem nechapu kde si vzala, ze snad ja bych mela patrit mezi onech 1,5% Nebo ze bych se snad sama mezi ne radila. To vubec ne a jsem si absolutne vedoma jakou stopu kde zanechavam. Nikdo neni perfektni, ale tech 1,5% jsou zatracene blizko :-) Ocernovat je ci nazyvat je vylizanyma pakama je dle meho nehorazna drzost. Ja si jejich konani velice vazim a jsem vdecna, ze maji odvahu bojovat s vetrnymi mlyny.Ze se mohou nekomu pri svych vyjadrenich zdat fanaticti mohu pochopit, je to prave proto ze temata na ktera se soustredi je ztelesnenim fanatizmu.

  1. ad – Ocernovat je ci nazyvat je vylizanyma pakama je dle meho nehorazna drzost.

   Jo? Vopravdu? No neke……:-)))
   A ztotožňovat Věru s lágrem Treblinka – to je fpoho, viď? Ať žije pokrytectví, Soňo.
   Mimochodem: s pojmem „vylízaný pako“ jsi přišla Ty. A o absenci rozumu u těch 98,5% žvaníš taky Ty. Chce to VIDĚT, víš?
   :-))

   1. ad:Jo? Vopravdu? No neke……:-)))
    A ztotožňovat Věru s lágrem Treblinka – to je fpoho, viď? Ať žije pokrytectví, Soňo.
    Mimochodem: s pojmem „vylízaný pako“ jsi přišla Ty. A o absenci rozumu u těch 98,5% žvaníš taky Ty. Chce to VIDĚT, víš?
    :-))

    Ano chce to videt. Tak fajn

 6. ale o ekologickou stopu, kterou tou Tvojí „odměnou“ zanecháš, což ovšem vidět nechceš. Ty máš prostě spojené smutné guatemalské oči s hovězím stejkem a šmytec. Co takhle připustit si, že třeba Tvoje dovolená (letadlo, pláže, moře, hotely, servis s tím spojený…) je projevem nechutné a nestoudné nenažranosti, když jinde nemají lidi kam hlavu složit a děti umírají zimou? }

  Ale chci videt a dokonce i vidim, jenmoze je mi jasne, ze neni v silach obycejneho smrtelnika pojmout vsechny krivdy sveta. A jako velmi dobry pristup a maly krucek povazuji alspon to zreknuti se konzumu masa utyranych zvirat jehoz prospech pro lidske zdravi je navic velice diskutabilni. Ze to patrne,to nekonecne utrpeni zastavit dekoze je mi tez jasne, ale nadeje umira posledni.To je tak zhruba vse co jsem zde chtela zanechat za stopu. Nic vic nic min

  1. ad – Ale chci videt a dokonce i vidim, jenmoze je mi jasne, ze neni v silach obycejneho smrtelnika pojmout vsechny krivdy světa
   ______________________________________________________

   Ale ovšem – ono je úlevné a fajn nasadit 98,5% psí hlavu, sám se pasovat do té mikromenšiny spasitelů a s baklažánem v kufru odletět na měsíc do banánového ráje a snít ve sprše s pitnou vodou o své dokonalosti.
   Já Ti to všechno přeju, nic ve zlém, ale zkus – moje vegibližní- prosímtě vidět dál, než na okurku, která Ti kouká z pusy a nenavážej se do lidí, o kterých víš kulové, nedrápej se jim do talíře, nestarej se o jejich IQ, starej se o sebe, o svoje ekostopy, prostě – zameť si nejdřív před svým prahem.

   1. ad:__________________________________________________ Ale ovšem – ono je úlevné a fajn nasadit 98,5% psí hlavu, sám se pasovat do té mikromenšiny spasitelů a s baklažánem v kufru odletět na měsíc do banánového ráje a snít ve sprše s pitnou vodou o své dokonalosti.

    Ne, ulevne je zabijet sve kraliky, jist vejce od sousedu a snit o sve dokonalosti :-) hlavne pritom nenasazovat hlavu 98,5% a uz vubec se nestarat kolik mrtvol spolykaji na svem taliri, vzdyt kazdy si muze delat co chce.A beda tem, kteri by si snad dovolili na to poukazovat. To fak neee!!! s tema je potreba velice razne zatocit a pokud mozno umlatit k smrti nebo ukamenovat.
    Fajn Vero tohle mne fakt nebere, na to si najdi jinyho obetniho beranka :-) Maucta

    1. ad – Fajn Vero tohle mne fakt nebere, na to si najdi jinyho obetniho beranka :-) Maucta

     Fajn by bylo, kdybyste si vy – vegipokrytci – našli jiné obětní beránky než normální lidi, živící se smíšenou stravou. Ale rozumím tomu, nejjednodušší je svoje problémy po-krýt mlhou kvaziušlechtilosti, kvazisoucitu, zvenčí to sice ve finále vyzní komicky, ale zevnitř ven vidět není, takže se opájíte iluzí ušlechtilosti.

     ad – Ne, ulevne je zabijet sve kraliky,

     Živé bych je jíst nemohla, Soni. Jsem lovec a sběrač, nestydím se za to, je to přirozený způsob obživy a jsem hrdá na to, že nejsem závislá na řetězcích a vím, co jím. Ty si kupuj v Makru baklažány, já si vykrmím králíka. Klidně mi zase někdy přijď se sladkým úsměvem sdělit, jak jsem úžasná a obratem druhou stranou tváře – že jsem se ztotožnila s nacistickými praktikami v Treblince, protože mám k večeři vajíčka, káčo praštěná.
     Maucta.

    2. ad: Klidně mi zase někdy přijď se sladkým úsměvem sdělit, jak jsem úžasná a obratem druhou stranou tváře – že jsem se ztotožnila s nacistickými praktikami v Treblince, protože mám k večeři vajíčka, káčo praštěná.

     O tve uzasnosti stacis dostatecne referovat sama to nelze prehlednout, ted si navic jeste i lovec.:-) Podle mne vsak prinejmensim neumis cist a nebo pri nejhorsim, nemas nejmensi tuseni co to znamena sebereflexe. O tom co sem tu za celou dobu opravdu napsala si muzes nechat leda tak zdat, protoze prez same Vera tohle Vera tamto nevidis dal nez ke sve kralikarne. Je mi to lito znala sem Veru mene sebestrednou. Maucta

    3. ad – protoze prez same Vera tohle Vera tamto nevidis dal nez ke sve kralikarne.

     Vycházím jen proto, abych dostal novou chuť být sám.“
     /Lord Byron/
     https://sites.google.com/site/novamisantropovacitarna/byron—citaty-a-vypisky-z-dila

     ad – Je mi to lito znala sem Veru mene sebestrednou.

     Věra je stále jedna a tatáž. Možná si vytváříš iluze o lidech – i těch vegi. Mně se opět potvrdilo, co pozoruji už léta: zatím jsem se nesetkala s „etickým vegi“, který by nebyl vypatlané pako. Protože ztotožnit uvařené vajíčko k večeři s činem bachaře z Treblinky může opravdu jen vymaštěné pako.

 7. Netušené súvislosti utečeneckej krízy

  No, jde o to, čím je nakrmíme. Třeba pomůže GMO. Tedy pokud ….

  Vždy je nějaké pokud.
  Dosud si někde lidé mohou vybírat co jíst, teda tam, kde zatím není nutné konzumovat šlichtu z „trifidů“, ani z housenek, či mravenců…
  Někde již na výběr není vůbec nic, časem, pokud se zhroutí ekoligický a ostatní systémy, nebude třeba nikde vůbec nic.

  1. Ad:Možná si vytváříš iluze o lidech – i těch vegi. Mně se opět potvrdilo, co pozoruji už léta: zatím jsem se nesetkala s „etickým vegi“, který by nebyl vypatlané pako. Protože ztotožnit uvařené vajíčko k večeři s činem bachaře z Treblinky může opravdu jen vymaštěné pako.

   Iluze si nevytvarim a o lidech uz vubec ne. Mozna ze ty si spise predstavujes Vegany jako ztelesnenim nejake etiky nebo jak si to nazvala „etickym vegi“ coz je prave jen tva iluze.Vegan nic nevyjimaje.
   Samozrejmne je nemuzes videt to da rozum, protoze pri lovu ve sve kralikarne zadneho Vegi neuvidis, nepotkas a ani potkat nemuzes. Mozna by si ale mohla videt dalsi lovce, kteri lovi v lagrech uslechtile zvanych velkochov, kdy mezi paralerou k lagrum zvanych Treblinka, Dachau atp. neexistuje zadna mezera. Lovce, kteri lovi a odvadeji tu spinavou praci za ostatnich 98,5 lovcu kteri, by se nejspis priposrali hruzou, kdyby jen na okamzik zahledli to utrpeni a des lovenych obeti. Coz se tebe ovsem vzadnem pripade netyka neboj, nebot ty si lovis ve sve kralikarne. Ovsem Vegani a ochranci prav zvirat, ti jsou jiste vypatlani a zbytecne moc extremni ci fanaticti, protoze jim vadi tyhle „vajicka“ k veceri mimochodem z bio chovu.
   takove neni a nevim kde si k tomu prisla. Vegani se pouze zrikaji konzumu zivocisnych produktu spojenych s az neuveritelnym utrpenim a tyrani zvirat, jako je maso, mleko,vejce, vlna, hedvabi, med a kosmetiky testovane na zviratech, jelik produkce prave tohoto je z VELKE CASTI zodpovedna za vsechny ty jiz mnohokrat popisovane katastrofy. Ano vetsina si je vedoma ze je to jen maly krucek, ale mozna by se to dalo nazvat ALESPON NECO. Obcas se pokusi na ty zrudnosti poukazat, coz se vetsinou setkava jen s velikou nevoli a narceni z kdovi ceho vseho, fanatizmu
   https://www.youtube.com/watch?v=oJ_sZ3akgT0

   Kdo nevidi perverznost na tomto systemu , kdo nevidi to utrpeni, je bud slepej nebo je jeho duse mrtva. Nazyvat pak ty, kdo je schopen tohle videt citit a alespon castecne bojkotovat fanatyky, je samo o sobe fanatizmem par excalans.

   1. Pláčeš sice hezky, ale na nesprávném hrobě. Je to podobné, jako nad bavlněným tričkem argumentovat zbičovaným otrokem.
    Kdyby Ti šlo jen o to týrání zvířat, pak je vše OK, souhlas, mně se to taky nelíbí. Ale Ty prostě spláchneš na jednu hromadu Treblinku a hejno šťastných slepic na dvorku. Živočišné produkty jsou zkrátka zvěrstvo a šmytec. Jenže to už je fanatismus těžkého kalibru, s tím se asi budeš muset srovnat.
    Militantní vegan = vypatlané pako.
    :-))

 8. To pak bude velmi rychlá cesta sebepoznání, pokud se člověk nebude umět naladit na „manu“.

 9. Neočekávám, že byste mi rozuměl a mohl vůbec rozumět, když nerozumíte ani tomu málu o čem mluvím.

 10. Honzo, ono to málo. o čem mluvíte je tak malé, že opravdu není čemu rozumět.

  1. Kdo chce slyšet, ten slyší. A kdo slyší a umí naslouchat, ten rozumí. Na vítr a (s)hluk slov, na informační smog, jste tu Vy.

 11. Kto ten Islám vymyslel ??? A kto je za tým všetkým ??? Uhol pohľadu !¿ …
  Vznik islamu, tajne dějiny jezuitu: 
  http://youtu.be/UXtNfyg8gZU !¡                                
  Když si Božství obléká lidskou podobu … : http://youtu.be/_Qw5BPpy0ks ?

 12. Vznik islamu, tajne dějiny jezuitu: http://youtu.be/UXtNfyg8gZU 

  &

  Když si Božství obléká lidskou podobu: http://youtu.be/_Qw5BPpy0ks 

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference