mapa stránek || vyhledávání

Václav nebo Boleslav?

Rád bych zde poukázal na jednu zajímavost z našich dějin.

Svatý Václav, detail z Votivního obrazu Jana Očka z Vlašimi.

Svatý Václav, detail z Votivního obrazu Jana Očka z Vlašimi.

V křesťanských legendách o Sv. Václavovi se jedná o příběh dvou bratrů, z nichž jeden byl příznivcem starých pohanských kultů a vyznačoval se krutostí a úskočností. Jmenoval se Boleslav. Druhý byl pokorný, oduševnělý a z děje popisujícího jeho interakci s jeho bratrem Boleslavem byl údajně výše postaveným ve vládnoucí hierarchii – v den svého „svatého umučení“ (vraždy na hradě jeho bratra), pochválil svého bratra Boleslava za to, jak mu předchozí večer „posloužil“. To mělo pyšného Boleslava popudit natolik, že svého bratra Václava dal zavraždit ještě ten den, u vrat kostela. Tolik v krátkosti křesťanská legenda.

Rád bych se teď pozastavil nad jmény obou bratrů. Boleslav je složeno ze slov Bole (staroslovansky a dnes ještě rusky -více-), a slav, což značí něco jako zářný, slavný… Jeho bratr se jmenoval Václav, což je jméno složené ze slov Viac (staroslověnsky -více-), a slav. V polštině je toto jméno známo jako Vieslav nebo Věnce (pol. více) – slav. Jak jste si jistě všimli, jedná se o totéž jméno, jen v jazyce více západo, či více východo- slovanském!

A nyní otázka za milion dolarů: která matka pojmenuje své dvě děti jedním a týmž jménem? Jednu například Bohdana a druhou Božidara? Jednoho Zoltán a druhého Zlatan? Jednoho Bohumil a druhého Theofil? Naskýtá se tedy otázka, kdo byl vlastně Sv. Václav, a kdo Boleslav? Nejedná se o jednu a tutéž osobu? A byly tyto historické postavy vůbec reálné, nebo jde opět jen o smyšlený příběh dvou černo-bílých postav, přišitý na nějakou skutečnou historickou osobnost, jak už to u křesťanských legend z té doby bývá?

Vzhledem k tomu, že pisatelé této legendy nebyli schopni rozeznat dvě varianty téhož jména, jedná se pravděpodobně o církevní propagandu – mravoučný příběh, psaný mnichy, kteří nerozuměli slovanskému jazyku!

Otázkou tedy je, jestli v dobách, kdy je našemu národu nedobře, a obrací se s modlitbou na „Sv. Václava – patrona naší země“, se obrací na skutečnou bytost kdesi na nebesích, a nebo je jeho energie modlitby uzemněna (de fakto magicky zkratována) do neexistující osoby?

Z hlediska „úspěšnosti“ našich dějin bych tipoval, že žádný Sv. Václav neexistoval (a mám takový dojem, že se to netýká jen Sv. Václava), a že patron české země je pouhou chimérou, a jeho vzývání z hlediska ochrany je liché a neúčinné. Možná patetické a dojemné (dav si na takové pózy potrpí, tak mu je dejme), ale bez efektu. A žádné zbožné přání ani odvolávání se na „staletou tradici“, na tom nic nezmění. Ani patetické řeči na toto téma v našich médiích, i v souvislosti se Sametovou revolucí a modlitbami (píseň) k Sv. Václavu, ani všechny ty pózy okolo toho, včetně církevních tanečků na dané téma. To vše jen zavádí lidi od jejich vlastní síly a nechá je slepě věřit v jakousi celebritu a zpívat dojemné písně na téma Modlitby k dotyčnému svatému.

Realita bude tedy poněkud více prozaická: pokud se kdy stalo či stane v našich dějinách něco pozitivního, pokud tomu tedy tak je, jde většinou jen o pragmatické uplatnění normálního úsilí, za přispění víry dotyčného modlitebníka, která celou věc postrčí daným směrem, často za zákulisní dobře mířené účasti kohosi s promyšlenou strategií. Někoho, kdo se rád schová za (jím prefabrikované) duc-hovní celebrity.

Závěr? Málokdy, pokud vůbec, se jednalo o zásah svatého, který většinou buď ani
neexistoval, a mnohdy se Bohužel jednalo jen o nějakého přelakovaného hrdlořeza „ve
jménu božím“ (čest vyjímkám). A co se týká Sv. Václava obecně, báchorky s typicky
schematickými černobílými postavami, z nichž ta „bílá“ mluví téměř knižním jazykem, jsou
pro církevní propagandu (a nejen pro ni) typické. Tradice a autority, šířící takové story, pak zařídí zbytek.

Takže téma dne:

Je na čase začít se obracet na skutečné duchovní egregory, které přetrvávají po celou lidskou existenci bez ohledu na měnící se věroučné a ideologické směry.

A které by to byly? Archetypy, andělé, nebo Pomazaný? Či archetyp Buddhy? Gaia, či její emanace Panna Marie, známá s různých zjevení, a která sama sebe označila jako Paní všech národů, která byla dříve Marií? Či snad Nejvyšší Stvořitel? Je jasné, že tato otázka má pro naši budoucnost z hlediska duchovní ochrany národa velkou důležitost, zvláště pak v dnešní době. Každopádně, ať už budeme vybírat jakékoliv nové ingredience do té naší české bramboračky, nezapomeňme, že vlastní promyšlené činy a rozhodnutí vydají za víc, než všichni skuteční svatí, co jich tam nahoře je. Jak se to říká? Pomoz si sám, a Bůh ti pomůže.
 

Bohumil Lipka
http://chiron.wz.cz/
 

hodnocení: 3.4
hlasů: 5
Print Friendly, PDF & Email

9 komentářů

 1. Tak pochopitelně je sv. Václav legenda, kterou si vybájila církev, ať už to byl jeden člověk s Boleslavem nebo ne. Ono je to tak nejspíš s velkým množstvím svatých, že pověst o nich byla pěkně nakadeřená a s realitou měla máloco společného.

  Ale ty spousty upřímných modliteb věřících můžou přece samy o sobě vytvořit egregor svatého Václava. Tedy nějakou sílu, která je třeba schopna určitým způsobem ochraňovat Čechy. Ti lidé do té vymyšlené legendy vloží vlastní víru, myšlenku a srdce a pak se taková legenda může stát velmi mocnou silou. Vůbec nezáleží na tom, že ten původní sv. Václav vlastně ani neexistoval, nebo že to byl nějaký obyčejný chlápek jako každý druhý. Takových legend jistě po světě existuje…

  A jaké zkratování modliteb? To je přece ptákovina, ne?

 2. Šári, píšeš:

  …Tedy nějakou sílu, která je třeba schopna určitým způsobem ochraňovat Čechy..

  Nechcem Ti až tak kaziť deň, ale musím Ti povedať a pripomenúť, že keď ,,starý páprda“, Janko Pavlko“, ten pápež z Vatikáňovi mal už ,,virtuálnu dušu“ na pomedzí života a neživota, sa cca 1 milion ,,veriacich“ zišlo na námesrtí v tom Vatikáňovi a modlili sa, aby ho Pán Božko ešte nechal pár dní,,pri živote“…

  A čo sa stalo ? Prd makový. Starý páprda, i jeď to bol vychcaný Poliak a mal vraj tiež dve tri deti nakotené aj v Polsku, svoje ,,kopytá otrčil“..

  Však vieš, zákony prírody platia aj na tých budúcich svätých a aj na Hospodina.
  Dokonca vraj umrela pred týždňom aj Perinbaba..

  Takže zbytočná to bola jednotná modlitba zopakujem 1 miliov ,,veriacich“ , aj tak Janko Palko hrobárovi z lopaty ,,neušiel“…

  Aký je z toho záver ? keď prihliadneme na to, že individuálne sa k PánBožkovi modlí denne SAMOSTATNE , len za seba , cca 100 milionov deklaratívnych veriacich, je to, akoby vietor zámerne otočil smer šťanky na osobu močiacu či už v duje smere vetra, alebo proti..

  Modlitba nemá žiadny účinok…

  Tak je to s modlením ku ktoréjkolvek Nehmotnej nebytosti, či nebodaj nejakému umelohmotnému svätému, či umelo ,,vykonštruovanému“ vyhláseného za svätého…

  To by tak bolo, aby si určitá skupinka ludí ,,osvojila moc zmrtvýchvstávania“ psychicky narušenýchj osôb. To by sa tu hemžilo zombíkmi, strašidlami, upírmy, vampami, či luciferínmi…

 3. Nemám slov, jistěže Sv. Václav to za nás nevybojuje, ale víra ve vítězství k němu podstatně napomáhá. Stalin ničitel církve a kostelů nechal na počátku války s Německem obejít s ikonami 5 měst ( mezi nimi Moskvu a Leningrad), což byla vize nějakého ( asi syrského) patriarchy, že pak nebudou města dobyta. A nebyla dobyta. Při povstání v Peru ( Tupac Amaru) předpověděl jeho bratr, že bude v den bitvy zatmění Slunce a dosáhnou vítězství. Indiáni tomu uvěřili a zvítězili.
  K článku
  http://hledani.gnosis.cz/vaclav-nebo-boleslav/
  Co asi slavil dědeček obou bratrů Břetislav?
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_V%C3%A1clav
  „Teorie neexistujícího Václava
  Díky nedostatku spolehlivých pramenů se objevily i domněnky, že Václav žádného bratra vůbec neměl, protože jména Václav a Boleslav znamenají totéž – „více slav“ (bole = více, Gloria Maior, resp. Maior Gloria), tedy Boleslav a Václav byla tatáž osoba.[32] Nejznámější teorii o neexistenci sv. Václava vypracoval ve svém díle České pohanství Záviš Kalandra. V něm zpochybnil existenci svatého Václava, jakožto skutečné historické postavy (v podstatě jej historicky ztotožnil s Boleslavem). Namísto toho jej označil za součást pohanského panteonu Čechů teprve dodatečně využitého křesťanstvím. Tento nepodložený názor nikdy nebyl historiky přijat.[33]“
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Boleslav_I.
  Václav a Boleslav jsou historicky doložení panovníci nejen u nás, ale i v Německu. Boleslav dokázal udržet český stát v době likvidace polabských Slovanů, bojoval roku od 936 ( tedy rok po smrti Václava) s Otou I. Kdo to asi bojoval, když Václav byl po smrti a údajně žádného bratra neměl? Asi bojoval jeho duch.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Widukind_z_Corvey
  „Widukindova práce má nesmírnou hodnotu, neboť velice často bývá jediným dostupným zdrojem pro některé události oněch časů. V jeho práci nalezneme také zmínky o událostech v Čechách.

 4. Za nějakých padesát let bude historickou postavou českých dějin i Jára Cimmrman a jeho legenda bude předmětem seriózních studií. (Docela nedávno se čile obchodovalo s obrazy malíře Kečíře, než nějaký správný český šťoural zjistil, že přes různé reference a odkazy vč. CV jde o zcela fiktivní osobu.)

 5. Pro pana Bohumila:

  ad.Vzhledem k tomu, že pisatelé této legendy nebyli schopni rozeznat ..

  Naopak pisatel si byl velmi dobře vědom o čem píše.

  ad.Nejedná se o jednu a tutéž osobu? A byly tyto historické postavy vůbec reálné..?

  Příběhy se stále opakují,a tento zvláště:Osiris a Seth,Kain a Ábel,Romulus a
  Remus,..tak proč ne Boleslav a Václav.Vždy však jde o dva Jednom.

  Všimněte si například následujícího výseku z Bible.V Bibli je skryto dávné
  Poznání,stačí jen chtít textům rozumět.Texty se dají překládat,můžete si
  s nimi pomoci nebo si můžete pomocí těchto textů ověřit,kde jste.Překlady
  však zároveň odhalují BLUDY,ve kterých si lidská civilizace spokojeně rochní
  již tisíce let.

  GENESIS 6 -> PŘEKLAD,nikoliv výklad,protože překládat lze podle „slovníku“.
  Existuje totižto ještě řeč srdce,která nepotřebuje tisíce slov nebo jazyků.Tento jazyk „mluví“ v obrazech,tónech.
  GENESSIS = dokonči práci v sobě samém ke své spokojenosti,
  „uspořádej se sám v sobě,nebo budeš za čas bloudit v labyrintu pro sebe samého“

  1
  Když se lidé počali na zemi množit a rodily se jim dcery, viděli synové božští,
  1překlad:
  Když se osobnosti(individuality-já) ve Vědomí začaly hromadit(zvětšovat svůj počet) a dávaly život citům v příznivém období,
  viděly myšlenky patřící bohu,

  2
  jak půvabné jsou dcery lidské, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo.
  2-překlad:
  jak půvabné jsou city nitra,a sjednocovaly se všemi částmi vlastní psýché,jichž se jim zachtělo.

  3
  Hospodin však řekl: „Můj duch se nebude člověkem věčně zaneprazdňovat. Vždyť je jen tělo. Ať je jeho dnů sto dvacet let.“
  3překl.:
  Řídící princip však řekl:“Má mysl se nebude zajímat falešným egem věčně.Vždyť je to jen pud=>zvíře.Jeho dny jsou sečteny(završeny).“

  4
  Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodily, vznikaly na zemi zrůdy, ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři
  4překl.:
  Za oněch dnů,kdy myšlenky božské vcházely k emocím pudů a ty se snimi sjednocovaly,vznikaly ve vědomí nesprávné informace
  (jež uvádějí v omyl),ba ještě i potom.
  To jsou ty prázdné a bezduché schránky egoistického dosahování( i když jednají v zájmu dobra, ale jsou neustále v otroctví egyptském,tedy v otroctví falešného ega,
  v zajetí falešné osobnosti,egoisti).

  informace =chanellingy,regrese,vidění,hypnózy,sny.Tyto informace jsou předávany v řeči srdce,v symbolech.

  6
  Litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci.
  6překl.:
  Litoval sebe,že stvořil ve svém vědomí (vyrobil,vymyslel díky falešným představám a ztotožnil se s ním) falešné ego,a trápil se ve svém vědomí(vědomé části mysli).

  7
  Řekl: „Člověka, kterého jsem stvořil, smetu z povrchu země, člověka i zvířata, plazy i nebeské ptactvo, neboť lituji, že jsem je učinil.“
  7překl.:
  Řekl:“Falešné ego ,které jsem vytvořil,mentálně uklidím z vědomí(vědomě uklidím),nálady(povahy) i pudy,sexualitu i myšlenky,
  neboť jsem si vědom vlastních chyb,kterých jsem se dopustil.

  8
  Ale Noe(Noach) našel u Hospodina milost.
  8překl.:
  Ale Klid(pokoj a ticho)* našel u řídícího principu naději pro budoucnost(pro jinou náplň VĚDOMÍ).
  *Klid-pokoj a ticho ve vlastním nitru.

  9
  Toto je rodopis Noeho: Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení; Noe chodil s Bohem.
  9překl.:
  Toto je náuka o psychickém vývoji* Klidu: Klid byl duch spravedlivý,upřímný(čestný) ve svém pokolení*,
  Útěcha(citový animus/anima) se přátelila na základě milostného vztahu s Bohem.

  *vývoj=postupný rad zmien smerujúci obyč. k zložitejšej a dokonalejšej forme
  *pokolení=ľudia spojení dobou, v ktorej žijú, majúci blízky vek, rovnaké záujmy, názory ap.

  10
  A Noe zplodil tři syny: Šéma, Cháma a Jefeta.
  10překl.:
  A Útěcha(naděje) dala vzniknout trojici,se kterou splynula (podvědomé splynutí dvou myslí):
  toho,co má uši k slyšení,potřebu pracovat s vnitřními obsahy a rozšířené vědomí.

  11
  Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí.
  11překl.:
  Vědomí však bylo před Láskou všeobjímající odrazem niterného stavu psýché a plné nebezpečných stavů(názorů a myšlenek).

  *Zkažený, zkažená, zkažené
  – vše zkažené je odrazem niterného stavu psýché, proto by se měl snící při objevení se zkažených věcí zamyslet sám nad sebou, nad svojí nemravností a chybnou morálkou; účinným bojem proti zkaženému je dezinfekce či oheň, někdy i voda
  – sny o něčem zkaženém se objevují až v době, kdy se snící snaží vlastní nemorálnosti a negativních vlastností zbavit
  *Násilí – nebezpečná situace
  Násilí-je vítané pudovou složkou duše, ale odmítané citovou složkou duše,
  duchovní složka duše má k násilí indiferentní(nezaujatý) přístup spojený se soucitem s původcem násilí

  12
  Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu.
  12překl.:
  Láska všeobjímající pohleděla do vědomí,bylo zcela falešným odrazem niterního stavu,protože souhrn všech pudů pokazil ve vědomí svůj
  vnitřní pohyb od jednoho způsobu bytí k druhému*.

  *cesta- je obdobím pohybu, plná změn, obdobím růstu

  13
  I řekl Bůh Noemu: „Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí.
  13překl.:
  I řekl Duch Naději :“Rozhodl jsem se zkoncovat se vším falešným(falešným egem),neboť vědomí je plné ŽÁDOSTIVOSTI.
  Zlikviduji (rozložím) je i s vědomím.

  14
  Udělej si archu z goferového dřeva. V arše uděláš komůrky a vysmolíš ji uvnitř i zvenčí smolou.
  14překl.:
  Vytvoř si zázemí z vzácného rodinného života,založeném na čistém přírodním pricipu,ale současně s tolerancí ke svému pudovému já,
  včetně boje o holý život,partnera a děti.A v domě si uděláš obsahy mysli a zbavíš je zevntř i zvenčí zbytečných věcí.

  15
  A uděláš ji takto: Délka archy bude tři sta loket, šířka padesát loket a výška třicet loket.
  15překl.:
  A vytvoříš jej takto: Trvání únavné práce bude až do ovládnutí tvé sexuality(lva=>lev= Tau),jinak řečeno
  až do ukřižování sexu(sexuální askezí),důkladná únavná práce je novým začátkem a únavná práce na sobě samém je tvým životním cílem.

  PS:Je dobré si postavit archu,tzv.“rybí přechod“,zdymadlo v sobě samém,aby se člověk neutopil v emocích…
  Chodím s Bohem.Plný den přeji.

 6. Hvězdička, píšeš :

  ….Chodím s Bohem.Plný den přeji….

  No teta Hvězdička, toto asi nie ? Nemyslýš vážne, že s PánBožkom sa prechádzaš po meste ako so svojim psom. Toto už je silná káva aj pre mňa . A má vôbec vôdzku a košík na tej virtuálnej hube?

  Však Ty ohrozuješ svojich blížnych.

  Sodoma, Gomora…

 7. ad.Toto už je silná káva aj pre mňa .
  ——————–

  To proto,že sis do ní dal mnoho „cukru“.
  Zkus trochu „skořice“,dává barvu,vůni a chuť.
  Ulahodí žaludku a naučí tě rozlišovat mezi pudovými a citovými prožitky.
  A nezapomeň na „mléko“ nebo „smetanu“.

  PS:Bůh je Živý,to ty si spíš,proto jej nevidíš ani neslyšíš.

 8. Hvězdička,

  podla mňa si muž. Ani jedna ženská by nedokázala zbaštiť s takým nadhladom a takou virtuozitou kritiku, čo som na Teba spustil, lebo…

  Nemám čas, si pozrieť spätne Tvoje reakcie na články, ale…

 9. Nožička“Gilgamešova“ nepodceňuj ženy, ony musia zbaštiť lecos v reále, nielen virtuálnu kritiku a virtuálne kecy…ale… Hviezdička môže byť aj Mesiačik:-)prípadne Hviezdičky a Mesiačikovia si radi prezliekajú a požičiavajú rôzne šaty a kabáty, lebo…:):):)aj ty si si požičal nejakú tú nohu, nestačí ti svoja :-)

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference