mapa stránek || vyhledávání

Netušené súvislosti utečeneckej krízy

eu-islamJe nepochybné, že sa v dnešnej dobe stávame svedkami určitého exodu národov. Do pohybu sa dali masy, ktoré v krátkodobom i dlhodobom horizonte zmenia tvár Európy. A blahobytná Európa vo svojej zaslepenosti netuší, že z tohto vzájomného stretu kultúr výjde napokon víťazne tá, ktorá je duchovne a morálne progresívnejšia. Alebo maximálne zjednodušene povedané tá, ktorá vykazuje intenzívnejšiu vieru v Boha.

Keďže európske národy starnú a to znamená, že v budúcnosti bude čoraz menej ľudí v aktívnom veku a čoraz viac ľudí v dôchodkovom veku, rozhodlo sa Nemecko riešiť túto situáciu prijímaním utečencov, ktorých chce ročne prijať až okolo milióna.

Áno, západný svet je zvyknutý dívať sa na všetko iba cez peniaze. Najskôr vyciciavali africké i ázijské štáty ako svoje kolónie. Neskôr, po ich formálnom osamostatní, tak činili prostredníctvom hospodárskeho kolonializmu, čiže ekonomickým ovládnutím všetkých strategických zdrojov daného štátu. A ak sa niektorý z afrických, alebo arabských štátov nechcel dať ožobračovať, alebo ak sa inak vymkol ich kontrole, jednoducho ho zničili vojensky. Viď Líbya, Irak, či teraz najnovšie Sýria.

Okrem toho je ešte treba vziať do úvahy nepriaznivé zmeny klimatických podmienok, spôsobené ekologickým znečistením. Toto znečistenie má opäť v najväčšej miere na svedomí práve takzvaný vyspelý svet, zatiaľ čo jeho najhorší dopad je predovšetkým na africké krajiny.

No a teraz, keď na základe všetkých vyššie uvedených činiteľov dochádza k masovému exodu ľudí, unikajúcich z neznesiteľných životných podmienok, vo veľkej miere priamo vyvolaných, či spôsobených západným svetom, chce si teraz Západ riešiť vlnou prisťahovalectva svoje populačné problémy.

Avšak z krčahom sa chodí na vodu iba potiaľ, kým sa nerozbije! Masový exodus obyvateľstva islamskej viery bude mať za následok deštrukciu súčasnej podoby Európy, pretože Európa hodnotovo upadá a dôsledkom toho sa dostávajú do popredia hodnoty islamské. Lebo všetko to, čo v je zákonitostiach nášho univerza progresívnejšie, si nakoniec musí podrobiť to a zvíťaziť nad tým, čo upadá.

Porovnajme si preto hodnoty priemerného Európana s hodnotami islamských utečencov, aby sme pochopili, prečo musíme padnúť a byť nakoniec porazení. Prečo musíme nevyhnutne padnúť a byť porazení, ak sa hodnotovo opäť neschopíme a tým sa nestaneme vývojovo progresívnejšími. Ak totiž toto nedokážeme, zhltne nás islam! Ale tak to napokon bude spravodlivé, pretože kvôli nášmu hlbokému vnútornému úpadku si ani nič iného nezaslúžime.

Európa bola postavená na kresťanských hodnotách a prostredníctvom nich dospela k svojmu rozkvetu. Tisíce chrámov, katedrál i obyčajných kostolíkov po celom území Európy sú toho rukolapným dôkazom. Viera kresťanskej Európy v Boha a s touto vierou spojené hodnoty predstavovali teda onen progresívny základ, z ktorého vzniklo všetko, čo tu dnes máme.

Rozkvet, smerujúci až do súčasnej podoby blahobytu, mal však za následok bujnenie pýchy a domýšľavosti ľudí na to, čo dosiahli. Začali sa totiž domnievať, že všetkého bolo dosiahnuté iba vlastnými silami a že teda náboženstvo, duchovnosť a viera v Boha, ktoré im boli dovtedy životodárnou morálnou oporu už nepotrebujú. Že takéto niečo je už prežitkom. A svoju vieru v Boha nahradili vierou v peniaze, zisk a matériu.

Duchovnosť sa v Európe čoraz viacej stráca a ľudia sa stávajú čoraz väčšími materialistami. A ich materializmus a ateizmus deštruuje a relativizuje skutočné hodnoty, ktoré boli oporou obyvateľstva Európy po celé stáročia.

V prvom rade je relativizovaná základná bunka spoločnosti, a síce rodina. Klasické manželstvo sa pomaly stáva minulosťou a ľudia žijú vo voľných partnerských zväzkoch. Relativizované je však i partnerstvo ako také, pretože partnermi sa môžu stať aj osoby rovnakého pohlavia. Ba dokonca najnovšie je už relativizovaná i sexuálna orientácia každého jednotlivca, pretože túto si je možné v slobodnej spoločnosti úplne slobodne vyberať, ako tvrdí teória rodovej rovnosti.

Túžba ľudí modernej spoločnosti mať čo najviac a čo najviac si užiť, má za následok klesajúce počty novo narodených detí, ktorých vyšší počet v rodine vnímajú moderní rodičia ako prekážku vo svojom osobnom, nerušenom užívaní si života.

Média, či už elektronické alebo printové, sú preplnené množstvom nízkosti, vulgárnosti, násilia a plytkosti, ktorých sledovanie je považované za oddych a za určitý spôsob trávenia voľného času.

A navyše, vedomie a podvedomie ľudí je prostredníctvom pôsobenia médií neustále smerované k pseudohodnotám dnešnej západnej civilizácie, ktorými je mať a užiť si. Toto je moderné náboženstvo Európy! Toto je naša modla, ktorej sa klaniame!

No a v protiklade s uvedenými hodnotami priemerného Európana sa teraz pozrime na hodnoty islamského sveta, ktoré ku nám prinášajú davy utečencov.

V prvom rade je to silná viera v Boha. Lebo napriek mnohým negatívam, ktoré je možné vytknúť utečencom, či islamu ako takému, je už iba táto jedna jediná vec hodnotou, veľmi ostro kontrastujúcou s narastajúcou bezbožnosťou Európy.

V bývalých kresťanských chrámoch, ktoré už nemá kto navštevovať, trebárs v Holandsku, sa zriaďujú sklady, obchody alebo reštaurácie. Mešity však prázdnom nezívajú a na európskom území je ich naopak budovaných čoraz viac. Toto hovorí samo za seba! Toto nám jasne ukazuje, čo je dnes na ústupe a čo na vzostupe.

A od úpadku viery v Boha sa nevyhnutne a logicky odvíja i úpadok všetkých ostatných hodnôt s tým súvisiacich.

Oproti európskemu rozkladu rodiny preferuje naopak islam rodinu pevnú, z ich pohľadu tradičnú a súdržnú. Nezdravé precedensy, ako napríklad registrované partnerstvá sú v islamskom prostredí pravdivo označené ako niečo, čo nie je správne a preto ani spoločensky
prijateľné.

Veriaci islamského náboženstva nie sú natoľko zmanipulovaní blahobytom, aby sa im túžba po užívaní stala prekážkou populačného rastu. Ich populácia bude teda celkom určite perspektívne vrastať, kým ta naša ubúdať.

Okrem toho si islam striktne zachováva svoje osobitosti, neabsorbuje nič cudzie, neprispôsobuje sa a ani sa neasimiluje.

A keďže všetko je v islame pevne spojené s náboženstvom, ich spoločenstvá nepreferujú mediálne šírenie najrozličnejších úpadkových hodnôt, ktorými sa dennodenne sýti bežný Európan. Namiesto každodennej dávky mediálneho balastu sú naopak muslimi každý deň päť krát vyzývaní k modlitbám.

Samozrejme, že existuje veľmi mnoho chýb a nedostatkov, ktoré je možné vytknúť islamskému svetu. Ale zároveň existuje i veľké množstvo toho, čo je možné vytknúť bežnému Európanovi. Avšak z hľadiska základného hodnotového smerovania a z hľadiska vyšších, univerzálnych zákonitosti začína byť islam progresívnejším a z tohto dôvodu je i na vzostupe.

Nech nás totiž nemýli skutočnosť, že utečenci prichádzajú do Európy ako chudáci, potrební pomoci. Tak to síce na prvý pohľad vyzerá, avšak morálne už začínajú mať nad nami navrch. Oni majú vieru v Boha, zatiaľ čo my len vieru v peniaze a hmotu. Ich viera je teda rádovo omnoho vyššia a v zákonoch tohto univerza vždy nakoniec zvíťazí to, čo stojí vyššie. To progresívnejšie totiž nemožno zastaviť! Je to čosi ako evolúcia! Čo sa nie je schopné udržať vo vyšších hodnotových štandardoch univerza musí nevyhnutne ustúpiť z cesty tomu, čo sa stáva hodnotovo progresívnejším. A práve tohto sme dnes v Európe svedkami.

Zachovanie Európy v takej podobe, v akej ju poznáme dnes, je možné jedine návratom k duchovným a morálnym hodnotám, na ktorých bola pôvodne vybudovaná a prostredníctvom ktorých dospela k svojmu rozkvetu.

Ak sa však úpadkové, zúfalé relativizovanie všetkých vyšších hodnôt a tupý, prázdny materializmus zažrali do nás až tak hlboko, že toho schopní nebudeme, potom si nezaslúžime nič iného, ako to, k čomu sa v Európe schyľuje. Lebo nami samými zvolená cesta úpadku nie je a nikdy nemôže byť progresívnou cestou ďalšieho vývoja v účinkoch dokonalých zákonov nášho univerza, ktoré takéto niečo z dlhodobého hľadiska ostro vylučujú.
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

hodnocení: 4.5
hlasů: 2
Tisk Tisk

149 komentářů

 1. Osud a kvality muslimů
  Pak ještě trochu záleží na tom, jak se chovají. Jaký mají celkový vztah k přírodě, případě zda je mezi nimi něco vegetariánů? Zda se štítí vražd – promyšleného zabíjení? Zda mají úctu k druhým lidem, zda nepřevažuje modloslužebnictví, zda dbají zásad, kterým věří, o kterých mluví?
  To vyjmenované, zda dodržují, sám neposoudím. Posuzují jiní – znalí muslimů. Pouze jsem vzpomněl některé zásady, které by mohly být důležité.

 2. Ja hovorím vám, každý, kto nadraďuje akúkolvek nadprirodzenú silu nad seba a človeka, je úbožiak.

  Je jedno či vzýva Deda vševeda, Hospodina, Hadádidlu, či Aláha,či boha so slonovou hlavou a štyrma nohami, či toho s chvostom a dvoma roháma…

  To, že v Holandsku sa z kostolov stávajú sklady na pneu, či fujari, je dôkazom toho, že koniec náboženstva , aká premárnená šanca ludstva , je už započatá..

  A Cirkev, ako zločinecká organizácia za pár desiatok rokov končí, len mám obavy, že sa bude chovať ako zdochýnajúci kôň…

  A autor upozorňujem Ťa, nie je to slepá viera v materializmus, ale pochopenie toho, že náboženstvo ako to povedal jeden Nežid – Žid, je len ÓPIOM LUDSTVA , ináč povedané ,,drogou“…

  Droga pre niekoho nahrádza jedlo, vodu, cit , a vnáša zdrogovaného do nových sfér. Ak sa tam cíti dobre, z môjho uhla pohladu tam môže zostať aj do konca vekov…

  Náboženstvo je v niektorých jedincoch zažraté ako rakovina, či lepra a budeme sa jej zbavovať velmy ťažko. Táto nemoc sa nedá zmyť ani svätenou vodou.

  Tak nám vedeckotechnická evolúcia pomáhaj…

  1. Gilgamešova noha je zjevně nemocná, neuvede-li organizace, které jsou podle ní nezločinecké a podle čeho zločineskost organizací posuzuje. Neucede-li je, patři do péče Chocholouška a jeho „pochopů“.

  2. ad.Ja hovorím vám, každý, kto nadraďuje akúkolvek nadprirodzenú silu nad seba a človeka, je úbožiak.
   —————————————–
   Nadpřirozené síly neexistují.Existuje jen neznalost,nevědomost o této realitě.
   Žádné nadpřirozené schopnosti neexistují.To jen lidský duch padnul na hlavu,
   a tak zapomněl,co všechno ztratil.Na vrchol všeho se rozdělil na „úžasňákovi“
   a „padouchy“.Úbožiatko,sedí ve své jamce sám a lituje se.

 3. Pane Gilg.N., z čeho citujete toto – dejte prosím zdroj :

  „Ja hovorím vám, každý, kto nadraďuje akúkolvek nadprirodzenú silu nad seba a človeka, je úbožiak.“

  Vďaka.

 4. Autor. článku se uchýlil ke své škodě k pausalizaci a zjednodušiování. Nemohu s mnohými myšlenkami a závěry souhlasit. V dalším příspěvku uvedu důvody a pokusím se predikovat další vývoj.

 5. p.Staněk píšeš:

  …Gilgamešova noha je zjevně nemocná, neuvede-li organizace, které jsou podle ní nezločinecké a podle čeho zločineskost organizací posuzuje….

  Nezločinecká organizacia sú napr. Armáda spásy, Členky PR , obšťantňovatelky mužskej časti ludstva, združené v spolku Obšťastňovatelky mužštín. Jedinou ich chybou je , že to nechcú robiť grátis, ale vyberajú za služby nekresťanské výpalné za trochu potešenia a pozdvihnutia psychického libida.

  Cirkev je preto zločineckou organizáciou, lebo počas Doby temna nekresťansky likvidovala svojich odporcov, samozrejme tak, že sa ,,neprelialo vela krvi“. Takže bežné platené úkony boli: upalovanie za živa, lámanie kostí, zalievanie vnútorných orgánov horúcim olovom, utopenie so zaviazanými nohami a rukami, vytrhávanie živého mäsa kliešťami, ošetrenie vnútorných dutín kovovou rozťahovacou HRUŠKOU , šmirglovanie tela kovovým šmirgľom , za súčastného polievania tela kyselinou citrónovou , a pod.

  Prípadné detaily nájdeš v Knihe kníh II diel s názvom Ako za živa operovať ludské hyeny a nezraniť sa pri tejto bohumilej aktivite..

  Dr.Chocholoušek a jeho pochopovia sú len slabým odvarom pánov Mgr. zo Svätej Inkvizície…

  1. Dovolím si poznámečku .
   Obhájce by řekl – ale to je dávno, na rozdíl jiných, novějších zločinů. A tak často zloděj křičí chyťte zloděje. A považuje se za vyvoleného, neboť on jedná Ve jménu….

  2. Odpověď Gilgamešově noze. Má pravdu, že Chocholouškovi „pochopi“ jsou jen slabým odvarem svaté inkvizice!
   Úplně mimo mísu je, že křesťanství a prvotní církev jako takové je spojeno s násilím, jedině s tím na něm v prvních 5 stoletích konaným.
   Teprve když se „křesťany“ stali vládcové, a jejich synové vnikli do církve a ovládli ji, začali tito popisované.
   Ale ani v tom GN nic neví, když nejmenuje jakékoliv jiné vládce ve světě, kteří by v té době nepoužívali totéž. GN se líbí zřejmě necírkevní Aztékové, vyřezávající za živa srdce z tisíců obětovaných na příslušných pyramidách. Také se mu zřejmě libí jediný vynález Mongolů, kteří „vynalezli“ narážení na kůl, aby dotyčný umíral až 24 hodin a exportovali tento objev do Evropy.

 6. Pán Šupa, ako takmer vždy, (ako dobrý moralista) triafa „do živého“, keď si všíma, tú morálnu stránku nášho života a snaží sa poukázať, na rozdiely medzi naším židokresťanským (náboženským, spoločenským a kultúrnym) chápaním moslimov a nás kresťanov. Je tu dosť veľký rozdieľ a tak sú mnohí naši občania znepokojení, aký dopad to bude mať na našu budúcnosť. Dovolím si poukázať na niektoré zásadné rozdiely: Muslimovia vyznávajú jedného Boha Alláha, kým kresťania akýsi nesúrodý hybrid Mojžíšovho Jehowa a Ježišovho nebeského Otca. U kresťanov sa táto božská dualita prejavuje rôznym chápaním kresťanskej viery, kde sa mieša židovská tradícia s tým, čo do dogmatickej vierouky zasiala Rímska cisárska moc (Konštantín). V tomto je moslimská viera ďaleko modernejšia a pravovernejšia, ako kresťanská.
  Na druhom mieste je to u kresťanov Mariánsky kult, ktorý moslimovia nemajú. Nemajú nijaký Mariánsky (ružencový) spolok, kde by sa ako k Bohu utiekali k bohyne Márii. Aj v tomto sú modernejší a úpravovernejší, ako kresťania. Na treťom mieste je to starožidovský kult „obete“, kde Ježiš slúži ako vykupiteľská obeta za hriechy ľudstva. Ani tento nezmyseľ moslimovia nepoznajú a preto sú pravovernejší ako kresťania. Taktiež sa neklaňajú, ako kresťania, ikonám svätosti a nesmia žiadne ľudské vzory ani spodobňovať a sa im klaňať. Aj v tomto sú moslimovia, ďaleko pred nami. V čom sú rovnakí ako my je ich spolupráca so svätskou mocou, teda panovníkmi sveta, ktorým lezú do zadku, ako aj kresťania. Ale práve to im dovoľuje prežiť a udržať si svoje postavenie v tomto svete plného násilia a vojen.

  1. ad.Na druhom mieste je to u kresťanov Mariánsky kult, ktorý moslimovia nemajú.
   Nemajú nijaký Mariánsky (ružencový) spolok, kde by sa ako k Bohu utiekali k bohyne Márii.
   —————————-
   Šeredně se mýlíte.:))
   Jen muslimové,zrovna tak i křesťané,atd. vlastně vůbec neví,co činí.

 7. p. Staňku, píšeš:

  …necírkevní Aztékové, vyřezávající za živa srdce z tisíců obětovaných na příslušných pyramidách…

  Mám taký dojem, že Aztékovia obetovali zo svojich radov ročne len ,,jedného dobrovolníka“ ,o ktorého sa s láskou starali, dali mu nažrať, čo mu brucho stačilo, opíjali ho, dali mu aj možnosť zasúložiť si ,,do polosyta“ , zopakujem, jeden celý ROK.

  Po takomto trápení, nastalo to ONÉ – utrpenie. Stovkami , možno tisíckami vyrezaných sŕdc vycizelovaný ,,odborník“ -vyrezávač , vydlabávač obsidiánovým nožikam v tvare RYBIČKA naozaj vyrezal tomu chudákovi ,,dobrovolníckému“ oný orgán .

  A kto bol ten vyrezávač, vydlabávač? No kňaz- cirkevník, len veril v iného boha, nie toho židovského Hospodina. Ano telo potom zhodili zo schodov až tam dole, srdce hodili do bedničky na to určenej – recyklácia odpadu už vtedy .

  Ale tomu chudákovi , ktorého pred týmto aktom ešte aj OŽRALI vývarom z kaktusu to už bolo akosi jedno. Už bol v Nebesiach…

  Ano, možno, keď nebolo vlahy, prišli na rad aj vojnoví zajatci, ale kolko a ako, v tom už nie som odborník.

  Podobné praktiky bez vyrezávania aorty robili aj nacisti v druhej svetovej a až po Stalingrade si uvedomili, že aj zajatý Rus je lepší ako živý štít, než vyhladovený zajatec a už ich postupne nasadzovali aj na boj proti svojim, či pomocné práce. Viď učinkovanie – vlasovcov…

  Nacisti boli aj Nemci, ak sa nemýlim a oslavovali aj Vianoce a všetky tanečky okolo a nemali z Aztékmi vela spoločného, možno ešte tú nenávisť voči iným národom…

  Džingischán, Kim ir sen, Mao c´Tung , to boli Aziati, ktorí boli Iným aziatskym Hospodinom stvorení z poloopíc, takže eto vazmóžno, nie sú to ludia, ako my…

  Vaj ani dnes nemáme tohos nimi vela spoločného…

  1. GN chybí informace, vyřezáváním srdce byli obětováni všichni zajatci a provinilci, většinou po stovkách. A další zmíněný omyl, dokládající nemocnost GN. Vedoucí nacisti a SSmani nebyli křesťané, museli vystoupit z církve. Ostatním Němcům se zvěrstva protivila, přestože jejich křesťanský původ byl velmi oslaben „výchovou“. GN, chce to znalosti a ne slepou nenávist, a pak teprve psát.

   1. Pane Staňku, nacismus byl s církví propojen i na konci války ( útěk zločinců do Argentiny) http://denikreferendum.cz/clanek/18235-cirkve-a-nacismus
    „Nacistickému režimu Svatý stolec konkordátem poskytl legitimitu. Ve stejném roce 1933 odvolali němečtí římskokatoličtí biskupové dřívější zákaz pro členy své církve do NSDAP.
    Musíme připomenout slovenský režim v létech 1939–1945 právem označený jako klerofašistický. V čele s knězem římské církve Jozefem Tisem ve funkci prezidenta posílal slovenský stát Židy v transportech do nacistických vyhlazovacích táborů. Výkonný orgán této represe Hlinkova garda byla pojmenována po jiném duchovním téže církve Andrejovi Hlinkovi, po němž se mimochodem jmenuje vysoké státní vyznamenání současné Slovenské republiky. “
    https://en.wikipedia.org/wiki/Gott_mit_uns
    „Během druhé světové války Wehrmachtu vojáci nosili tento slogan ( Gott mit uns) na jejich pásu přezky, [9], na rozdíl od příslušníků Waffen SS, kteří nosili motto Meine Ehre heißt Treue („Má čest je věrnost“).
    Na příslušníky elitních nacistické jednotky byl vyvíjen nátlak už před válkou, aby vystoupili z církve.
    heslo : SS museli vystoupit z církve
    https://books.google.cz/books?id=YYRKDIu3zO8C&pg=PA366&dq=SS+museli+vystoupit+z+c%C3%ADrkve&hl=cs&sa=X&ved=0CB8Q6AEwAGoVChMIpY_n3vawyAIVCdYaCh0_TgvM

    1. A Stalin se začal obracet ke křesťanské církvi, když viděl, jak je jeho Svaz smrtelně ohrožen.

 8. P. Šupa, už si sa dočkal dokonale zahalených duchovných žien čo vyznávajú klasickú veľkú rodinu prichádzajúcich do Európy. Budeš mať väčšiu možnosť sa s takouto ženou zoznámiť. Neviem kde je problém, či v „necudne “ oblečených nemorálnych ženách ktoré behajú okolo Teba alebo v Tebe …

 9. Základem křesťanského náboženství není žádná církev, ale VÍRA V BOHA. A v Boha má člověk věřit sám, ne skrze jakéhokoli jiného člověka. Žádné církve a zprostředkovatele k tomu netřeba. Nikdy si proto nezaměňujte víru v Boha s příslušností k církvi, která je organizace k ovládání lidí. Tyto figury v teatrálních oblečcích, co většinou bezduše mumlají jen bezobsažné texty, jsou jen cirkus pro ubožáky, jen forma chlebu a hry. Podstatou je hodit nám písek do očí, abychom sami nedokázali nalézt cestu k Bohu. Protože kdybychom si uvědomili, že to dokážeme, církev v podobě obrovské nadnárodní korporace by byla zbytečná. A proto sami zkoumejme cesty a nacházejme Pravdu. Jen tím budeme sílit. Jen tak se naučíme stát na vlastních nohách. Jen tak budeme moci čerpat Boží lásku přímo – a ne skrze nějakého lokaje, který se prohlásí za zástupce Boha na Zemi.
  My, lidé, chceme-li přežít, si MUSÍME uvědomit, že za cca 150 let jsme zničili celou nádhernou planetu, kterou nám Bůh propůjčil k našemu vývoji. Místo abychom se o tento svěřený statek starali s láskyplnou péčí hospodáře, hádáme se, okrádáme, hromadíme. Z pohledu věčnosti, účelu existence a poslání člověka, tedy toho, čím by měl člověk vlastně být a kam dorůst, nabízíme neskutečně bolestný pohled. Proč se všichni přetahujeme o hmotu, která stejně není naše, ale máme ji jen propůjčenou, proč se vůbec nestaráme o náš duchovní růst??? Vždyť tento život je částí našeho růstu na duchovní cestě. Přece duch jsme každý z nás, což je to jediné, co po pozemské smrti jde dál životem. A stupeň, který na své cestě zaujmeme, se tvoří také právě prožitím tohoto života. Ale tam si z hmotného nevezme s sebou nikdo ani prášek. Tak proč se o hmotu tolik rvát? Proč Zemi raději svorně nespravovat, ať se i další generace mají kde vyvíjet? Proč jen drancovat? Každý takový nenažranec s širokými ostrými lokty bude dřív nebo později stát bez hmotné ochrany svého nakřečkovaného impéria, a pokud zde již za života neprojeví správné vlastnosti, bude se divit a skučet. Nemyslete si, že si vymýšlím, je to přesně tak, jak říkám.

  1. Hezky jste se rozčílila, pokárala a postrašila, Anno. Určitě po nám propůjčené planetě kráčíte správně. Ohlédněte se za sebe, jestli to lamentování neodehnalo Vaše následníky.
   Kdyby nebyla církev ( katolická) neměli bychom bibli, kostely, bohoslužby, křesťanskou výchovu, středověké texty a umění a ani tuchu o víře v Boha. Církev vytvořila západní civilizaci včetně vědy a prvních univerzit. Vždy byli lidé, kteří víru zprostředkovávali počínaje šamany. Slované měli slušné bohy Svantovíta a Peruna. Aztékové šamany zdrogované mezkalinem a lidské oběti bohům.
   Církev v Evropě křesťanská je asi 1500 let duchovní i mocenskou silou, vytvořila trvající řiši lidí překonávající hranice států. Která říše a její způsob vlády vydržela 1500 let?
   Církev zneužíval kde kdo, když teklo do bot a krůplo do kalhot. Němečtí domobranci na konci války podle autentických záběrů před Braniborskou bránou slibovali věrnost Bohu a Adolfu Hitlerovi až do konce..
   Je vinen výrobce kuchyňského nože, že ho někdo použil k násilí?

   1. Obávám se, že jste nepochopil mé sdělení, proč – to nechme stranou. Teď něco málo z historie, čemuž byste měl rozumět. Bible by byla – a rozhodně i mnohem poctivější – protože by např. popřála sluchu širšímu okruhu evangelií, které byly k dispozici pro kompilaci. Ad církev: rozhodně by nebyly křižácké výpravy, boje o církevní a světské posty, hrůzostrašné procesy, násilná christianizace ohněm a mečem aj., což stálo pozemské lidstvo mnoho nářku a krve. Jsem si naprosto jista, že bylo rouhavě použito jméno Boží, a že Hospodin si toto nepřeje! Ale nejsem tu proto, abych vám to dále vysvětlovala, neboť z vaší pozice je zřejmé, že vás oslovuje pouze v rozumová rovina, a to ostatní vás bez prožití míjí.

    1. Anno, píšete: víc evangelií by bylo poctivější. Ano, ale i současná čtyři evangelia se nijak podstatně neliší, popisují život Krista, takže je otázka, co další duplikát podstatného může přinést. Je podstatné pro křesťanství, jestli Jidáš byl zrádce nebo to bylo trochu jinak? Nevíme ani kdo byl Julius Fučík a je to 70 let, ne dva tisíce.
     Spíše to vidím tak, že žabomyší spory uvnitř křesťanství po různých koncilech 4. až 6. stol. vedly k rozštěpení a oslabení ( oddělení pravoslavné církve atd.) křesťanství mohlo být plným dědicem Římské říše včetně severu Afriky, malé Asie a části předního východu. Expanze islámu od 7. století je důsledkem této slabosti a zdrojem konfliktů pro miliony lidí na tisíce let. Křížové výpravy proti tomu byly šarvátky několikatisícových armád.
     Vaše christamizace ohněm a mečem: Kdo zastavil Huny a Attilu na Kalalaunských polích r.451? Kdo zastavil Araby u Poitiers r. 732?
     Karel Veliký r.800 sjednotil církevní s světskou moc, obnovil římskou říši a položil základ silné západní Evropy. 30 let bojoval s germánskými Sasy a zničil říši Avarů . Do vzniku církevně feudální Evropy bojovaly nájezdníci (Avaři) nebo jednotlivé sousední kmeny mezi sebou, stejně nemilosrdně se vraždili stejně jako při christiamizaci, jen to nevedlo k žádnému konci.
     Jste si jistá, že bylo zneužito církve a Hospodin si nepřeje násilí. Dobře, ale Bůh je vládcem světa a jistě si tedy nepřál ani barbarské zabíjení a ničení všeho, co přinesli Hunové nebo pak Mongolové až do Evropy ( prošli rychle i podél Moravy z Polska do Uher). Hospodin si to nepřál, ale dopustil to a to opakovaně.
     Zní to od Vás trochu povzneseně, že mě mě oslovuje jen rozumová a ne duchovní rovina. Jak už jsem psal, každému, když teče do bot a katí, tak jde rozumová rovina do háje. Člověk Boha potřebuje a posiluje ho v těžkých chvílích, proto si ho ve své hlavě stvořil. To je můj racionální přístup k Bohu, respektuji ho a nerouhám se.
     Křesťanské hodnoty mají pro Evropu zásadní význam. Já si myslím, že je rozumné žít duchovně v rámci reálného světa, ne žít pro duchovno ve světě imaginárním. Odstrkování ze žebříku do nebe těch lidí, kteří myslí racionálně, vedlo k tomu, že křesťanské hodnoty ze života se vytrácejí a vládne ten zisk, podmaňování si lidí a celé planety, jak jste psala. Rozbory evangelií mladé lidi nepřesvědčí a výchova ke křesťanství v rodině byla násilně desítky let vykořeněna. Generace uvnitř rodiny nežijí už často spolu, ale vedle sebe. Vytržení z kořenů a života v souladu s přírodou je dáno vylidňováním vesnic a malých sídel, což způsobuje tržní ekonomika, centralizovaná výroba její řízení. Když mi bylo 15 okopával jsem motykou za humny řádky zelí, pro které se pak na podzim jelo na pole s lehkým vozem. Pro jednu rodinu. Nemůžeme se divit, že mladí znají převážně mobily a tablety, když jim to strkáme pod nos a myslíme si, že je to cesta k životnímu úspěchu. Asi ano, ale duchovní rozměr se ztrácí. Atheismus postupuje globálně Evropou, je to odvrácená strana demokracie a širokého přístupu k informacím. Tyto ezoterické weby se ztrácejí v nereálnu kdesi v oblacích. Superdiskuze a trumfování se citáty z bible jsou k ničemu. V podstatě často odpuzují svojí upjatostí a moralizováním ( hojné zdejší články o oblékání žen). Žena není takřka otrokyně zahalená až na oči ani erotické tělo odhalené až na tři nitky. V Evropě je žena základem rodiny. A sotva stihá zajistit rodinu a děti ne-li děti vůbec mít. To je chyba, křesťanství ženu jako matku ctí a křesťané mají statisticky více dětí.
     Takže bych tu křesťanskou církev a její vady nechal na pokoji, zná tu někdo lepší bezchybné alternativy? Největší chybou demokracie je, že máme demokracii, řekl myslím Churchill.

    2. Napsal jste to výstižně a srozumitelně, ostatně jako vždy.

    3. Co je to christamizace?

     V novém zákoně se moc nevyznám. Přesto dotaz jako reakce na tyto závažné informace od Vás – „křesťanství mohlo být plným dědicem Římské říše včetně severu Afriky, malé Asie a části předního východu“ – to je opsáno od nějaké vědecké autority nebo Vaše vlastní domněnka?
     Venda

    4. Pane Pardale zde konečně chápu vaši víru a vaše víra se mi zdá silná a správná, …tento váš příspěvek je velmi přesná analýza stavu, versus naše vnitřní obrana před ismalmizací Evropy, přesně popisujete důvody možné katrastrofy Evropského civilizačního okruhu, …pokud si do sebe natáhne příliš třaskavého šňupacího tabáku (Islamistů…), potom si nezadržitelně smrtelně kýchne a už se nestačí nadechnout, …pokud si jenom málo šňupne, tak osvěžující kýchnutí může probudit její zdravou duchovní potencionalitu (v každé vsi kostelík…), …takže ano, souhlasím s tímto příspěvkem přímo skvěle!!! :-)

    5. ad: Atheismus postupuje globálně Evropou, je to odvrácená strana demokracie a širokého přístupu k informacím.

     Omyl, Pardale. Demokracie je jen jiná forma debilizace. Atheismus v podobě odvracení se od hodnot, od tradic, od rodiny, od zásad a principů, od kořenů vůbec, jen už jen důsledkem.

     ad: Největší chybou demokracie je, že máme demokracii, řekl myslím Churchill.

     Ten toho nakecal..:-) Ukažte mi kde je nějaká demokracie.

  2. Anno, díky.
   Budete tu nepochopena, v tom lepším případě. Stačí mi třeba tato Vaše moudrá věta :
   „Nikdy si proto nezaměňujte víru v Boha s příslušností k církvi, která je organizace k ovládání lidí.“

   Pardalovo „kdyby“? Co tím chce nabídnout? Umí někdo objasnit, kdyby nebyla církev, co bychom tedy měli? A proč vůbec takhle spekulovat.

   Člověk, každý jeden, je pánem svého života v této hmotné sféře. Buď se dá na tu či onu stranu. Ta jedna strana mu zpravidla v hmotných souvislostech a tzv.výhodách nepřinese nic. Ale o to takovému člověku zde právě jde. Kdo pochopí, že veškerý jeho život tu je o zkušenostech, o neubližování, o cestě k dobru, k Bohu……, a jedná podle toho, má a objevil svůj „malý – velký“ poklad, který zbývá jen otevřít a postupovat na cestě.

   Anna to píše velmi umírněně, s citem a hlavně chce, aby si to lidé /někteří/ uvědomili. „To“ v předchozí větě značí, ten problém, který v hmotném světě s rozvojem civilizace nastal. A jestli by někdo tvrdil, že teď je nějaký pravý čas ráje, klidu, pohody, zrání lidského ducha v míru a štěstí,nesobeckých a vysoce morálních a etických vztahů mezi lidmi, lže si sám sobě do kapsy.

   „Proč Zemi raději svorně nespravovat, ať se i další generace mají kde vyvíjet? “ – od Anny.
   Je na to velmi jednoduchá odpověď. I Ježíš před dvěma tisíci léty věděl, že člověk podléhá. Řekl, že je lepší si své poklady ukládat u Boha, než někde, kde je ničí moli, rez, kde si je lidé kradou. U Otce jsou v bezpečí. Ta svornost pro spravování Země moc neexistuje, protože „v potu tváře si lidé získávají svůj chléb“ a někdo poznal, že toho potu nemusí být až tak mnoho, a silou, násilím, lží, sobeckostí, využívání výhod pro sebe, uplácením skupin lidí……, si získává, ale to tak je, snadnější život. Ve stínu takového člověka je dalších mnoho lidí, kteří touží stejně jako on, věrně slouží, posluhují, za drobky ze stolu bohatšího i zabíjejí a v dnešní době jsou k tomu obzvláště sofistikovaně manipulováni.

   Na druhé straně jsou lidé, kteří jsou již na zcela jiné cestě životem a jejich obzor vnímání má jeden cíl. Ukončit to tady, prožít to, co prožít mám, získat zkušenosti, které mám mít, vzít si z nich poučení a s vlastnostmi a žitím odpouštění, lásky, s pokáním, odejít z tohoto světa. A již se sem nezrodit. To funguje, dokázat to lze, ale ne pomocí mikroskopu, Cernu, radioteleskopu či chemie.

   Anno, opět souhlasím s Vaší závěrečnou větou : „Nemyslete si, že si vymýšlím, je to přesně tak, jak říkám.“

   Díky

   Václav Žáček

   1. Vendo, píšete o mně :“Pardalovo „kdyby“? Co tím chce nabídnout? Umí někdo objasnit, kdyby nebyla církev, co bychom tedy měli? A proč vůbec takhle spekulovat.“
    No a Vy a anonymní spekulujte o tom, jak by bylo hezky, kdyby byli všichni hodní a ctili Boha.
    A je to OK^2.
    Objasnit, co by bylo bez církve není moc třeba, stačí se snažit to pochopit. Ale to bych chtěl asi moc. Bude z toho zase ranec obecné diskuze jako kdyby se civilizace zrovna zrodila a je bylo o všem elementárně informovat.
    A v tom CERNU, co Vám tak leží na srdci, se zrodil e-mail a WWW stránky.
    Bez mikroskopu a chemie ( farmacie, biologie) by svět byl zachvácen epidemiemi, které hubily věřící i nevěřící. Myslete si, že věda se rozvíjí, protože „Bůh tomu chce“ a máte to vyřešené.
    Zaryl jsem zde dost, jdu rýpat zahrádku.

    1. Vidíte, jak to máte pěkně srovnané.
     Pěkné rýpání.
     Venda

    2. Tak jsem se vrátil z denních povinností a ještě něco k Vám, drahý Pardale .
     Píšete: „Kdyby nebyla církev ( katolická) neměli bychom bibli,….. .

     Bible by byla. Starý zákon byl i bez vzniku pozdější katolické církve; v hebrejské tradici, kultuře, náboženství judaismu….. .

     Je třeba si uvědomit, že kdyby nebylo Ježíše, jeho vpravdě velkého učení a poselství, nebyla by pak, o nějakých pár století později, církev a vše co píšete. Proč Vaše kdyby začíná s opominutím příčiny….. .

     No a pak píšete : „No a Vy a anonymní spekulujte o tom, jak by bylo hezky, kdyby byli všichni hodní a ctili Boha.“

     Příspěvek od paní s jménem Anna tu čtu poprvé. A tudíž jen za sebe. Vždy jsem tu zdůrazňoval, že ta cesta je ryze individuální. Nikdy jsme netvrdil, jak by bylo hezky, kdyby všichni byli hodní a ctili Boha. Naopak, tento svět nemůže být nikdy žádný Ráj na Zemi, i když jako klišé se to někdy používá. V zájmu manipulace….., to je jisté.

     A tuto moji větu jste nepochopil :“To funguje, dokázat to lze, ale ne pomocí mikroskopu, Cernu, radioteleskopu či chemie.“

     Přečtěte si, co funguje. Nejde přece o epidemie. Již jste někdy slyšel pojem spása?

     Pěkný večer a dobrou noc. Jdu na autorské čtení a také s tím spojený koncert.
     Václav Žáček

    3. Vendo, tak jsme se dozvěděli, že bible má starý ( pocházející z judaismu) a Nový zákon. Je dobře to sdělit, třeba to ještě někdo nevěděl.
     Píšete :““Ukončit to tady, prožít to, co prožít mám, získat zkušenosti, které mám mít, vzít si z nich poučení a s vlastnostmi a žitím odpouštění, lásky, s pokáním, odejít z tohoto světa. A již se sem nezrodit. To funguje, dokázat to lze, ale ne pomocí mikroskopu, Cernu, radioteleskopu či chemie..“
     Fajn, nevím sice co funguje, snad odejít z tohoto světa ( a již se sem nezrodit) se podaří určitě každému, to dokázat opravdu lze..
     Asi jste chtěl naznačit, že se lze díky té slavné karmě zrodit jinak a líp. Není prostě nad to, do jednoho odstavce zapatlat od vlastních zkušeností, přes odchod ze světa až po „Cern“. To pak má člověk jistotu, že nemá smysl se tomu smažit porozumět.

    4. Tak se smažte, vy biblický experte, který tu tvrdil, že bez katolické církve by nebylo bible.

     Dobré ráno.
     Venda

    5. Milý Vendo, snadno opravím překlep, bude .. snažit porozumět.
     Podstatný podíl pro zachování antických křesťanských znalostí včetně bible pro Evropu po době barbarské měli irští mniši, což si dovolím říci, že byla církev.
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Iroskotsk%C3%A1_misie
     „Spolu s těmito šiřiteli křesťanství se zpět do Evropy a dalších oblastí zaniklé Římské říše postupně vracely i kopie zachráněných literárních děl – křesťanských i antických, která byla irskými mnichy pečlivě uchovávána a opisována.[3]“

 10. Anka,

  uvedom si, že Nebo – tá blana nad Zemevajcom, je pre vás ženy nepriestupná. Nevazmožno prejsť cez blanu Nebeskú človekovi, ktorý nemá dušu.

  Ani židovky sa nikdy nemohli dostať do Neba k svojmu Galaktickémuá Taťuldovi. Bolo im to umožnené len skrze MUŽA…

  A prečo, lebo do žien PánBožko nevdýchol ,,plný dych“ života, keďže po vybraní rebra Adamovi to ONÉ ,to rebro len poflákol hlinou a mäso, kosti, hormóny, vnúrný sliz vraj dorástol, až neskôr ,ale DUŠA tam nikdy u žien nebola.

  Adamova duša je nedelitelná, nedá sa krájať ako olomoucký syreček..

  Anka, nebuď nešťastná, ani smutná, Tvoju ubolenú dušičku, by aj tak najprv presvedcovali, ožarovali, či inými pekelnými mukáma trápili a takto to máš ušmudlané bez bolesti a otlakov na tej neexistujúcej duši a aj tak si tam, kde aj my budeme , keď neprejdeme skúškou ,,čistého dúšika „…

  Budeš sa preháňať aj inými ženštinami pod tou Blanou a uvidíš, že aj tak je tam ešte plno volného miesta…

  My, ostatní, samozrejme ,,vyvolení“, prejdeme cez tú Blanu, ako spermia prechádza obalom vajíčka. Ľahúčko, svižne, ako pri tanci vuga-vuga…

  1. Sám se odsuzujete, ale je to vaše věc. A netykejte mi, příčí se mi to.

 11. vláda má speciální web. stránky v angličtině a arabštině, kde přímo zve emigranty do ČR.

  Vláda nám sprostě lže…!
  Naše vláda má speciální web. stránky v angličtině a arabštině, kde přímo zve emigranty do ČR. A na tomto webu jsou přímo uvedené kontakty na takzvané v uvozovkách „neziskové“ české organizace pro podporu imigrantů, které jsou placeny touto vládou ČSSD, hnutím ANO a KDU-ČSL sta miliony korun z našich veřejných peněz.
  A hned na titulní straně tohoto webu se píší tato slova: „Hledáte azyl?
  Emigrujte do České republiky. Vítáme Vás“! Následně jsou na přiložených mapách dokonce nakresleny doporučené trasy, kudy se k nám mají ilegální imigranti dostat.

  https://emigratetoczechrepublic.wordpress.com/

  https://emigratetoczechrepublic.wordpress.com/

  1. Anonymní nám sprostě lže. Myslet si, že stránka s doménou zdarma druhého řádu xxx.wordpress.com, je stránky vlády, to je síla ducha a psát to diskuze druhá.
   Anonymní stránka s odkazem na anonymní e-mail si může psát co je libo.
   Píše :“Pokud jsou na útěku před válkou, hladem nebo teroru, můžete požádat o azyl v naší zemi – v České republice.“
   To ví jistě každý, že lze požádat o azyl. Kdo je na internetu si mapy i s cestami najde, přidaná hodnota šipka na mapě je jako mávnutí rukou do lesa : tudy jděte 200-300 km a bude tam za chvíli.

   1. ad: Anonymní nám sprostě lže. Myslet si, že stránka s doménou zdarma druhého řádu xxx.wordpress.com, je stránky vlády, to je síla ducha a psát to diskuze druhá.

    Souhlas.

 12. G.N.: Hospodin najskôr stvoril Adama, taký prototyp, potom zistil že je vééélmi nedokonalý, že sa dokáže sústrediť len na jednu vec, preto spravil opravu a stvoril Evu, jeho krajšiu a dokonalejšiu verziu,ktorá dokáže robiť niekoľko vecí zároveň.

 13. Anonymný píšeš:

  …..preto spravil opravu a stvoril Evu, jeho krajšiu a dokonalejšiu verziu,ktorá dokáže robiť niekoľko vecí zároveň…

  A čo z toho vyplýva ? Chýba ponaučenie z toho prvého krízového obdbia spred cca 6.485 rokmmi, keď Hospodin ukončil montáž BLANY nebeskej nad Zemeplackou…

  Tí vylepšovatelia biblických časov, tí čs komunisti boli dôslednejší, keď urobili prvú verejnú pitvu rokov 1968-69 a úred našimi očámi našli pôvodcu ZLA v ľude českosloslovenskom a bacilu, ktorý nazvali ,,plíživá kontrarevolúcia“…

  Dúfam, že už väčšina z nich ,,otrčila svoje kopytá“ a teraz sú v 
  Advente, čiže sú v očakávaní, kedy prídu na rad a budú Velkým ožarovavačom presvetlovaní a radiačne prešpikovávaní…

  Ja osobne im TO prajem a aby ešte dlho a hlučne spomínali na časy, kedy mocný TO BOH – ZSSR , svietil nad ich holými lebkami, ako Luna nad Zemeplackou…

  A čo z toho vyplýva?

  Nič, len tolko, že aj teplé lajno raz ochladne a zosuší seba sa…

  1. G.N. Ja na roky 7O.te spomínam rada, politiku sme vtedy ako deti neriešili, Ty snáj ano? Máme tu slávnu demokraciu zo západu, okrem iného automaty , drogy.. Americká demokracia je „ďaleko pred nami“, každý môže mať v šuflíčku zbraň ku ktorej majú prístup aj deti… Preto deti často strilajú na školách prípadne jedno dieťa zastrelí druhé pre mačiatko. Chýba ti snáj ešte niečo zo západu ?Môžeš ísť aj na Tahity, ak máš za čo , môžeš si kúpiť čo hrdlo ráči ak máš za čo..Tvoje deti môžu študovať aj na Honolulu ak máš na to… No a čuduj sa svete, hranice sa zatvárajú aj v tzv.kapitalizme po 47 rokoch znovu, čoho sa všetci boja ?

   Tak si zaspomínaj ako sme vyrastali len s loptou bez tabletov, mobilov, smartfónov, facebookov, ako sme to mohli prežiť?
   https://www.youtube.com/watch?v=9OFhgxoItL8

 14. a co na to krestanska cirkev? kde je jeji duchovni poslani ve spolecnosti a proc se jejim prostrednctvim nebije na poplach? nema ona na jistem upadku zapadni krestanske moralky take svuj podil?

 15. Jestliže opravdu EU, potažmo Německou s frau Merkel skutečně zvou islámské uprchlíky a pořád platí, že elity se dle všeho chystají na válku s Ruskem, ta emigranti jsou tu dováženi jako budoucí kanonfuter. A milion mladých vojáku se bude elitám hodit. pokud by totiž Německo toužilo zažehnat populační krizi a sehnat levnou pracovní sílu do montoven,Asiaté by byli jistě vhodnější.

 16. Staré novinky = jak pro koho :

  NATO s naší obranou vůbec nepočítá – jede podle jiného – útočného scénáře 13.4.2015 AE news Americká útočná doktrína „Steel Rose“ je v Česku! Novela branného zákona je legislativní přípravou k nuceným pracím žen a invazi NATO na východ Evropy. Pravý cíl dragounské jízdy odhalen! S obranou naší země už nová doktrína vůbec nepočítá! Redakce AE News získala utajované informace od našeho zdroje v Bruselu, detailní podrobnosti ze zákulisí severoatlantické aliance ve věci schváleného návrhu novely branného zákona ČR, který tento týden schválila vláda [1]. A informace to jsou opravdu opravdu alarmující, které se musí občané ČR dozvědět. Nejde totiž o novelu, jak se ji média snaží interpretovat. Není určená k posílení obranyschopnosti České republiky, ale jde o novelu, ke které byla vláda ČR dotlačena vojenským tělesem při centrále NATO v Bruselu. Teď budu citovat náš zdroj: Konkrétně mělo jít o nespokojenost Severoatlantické aliance s právním nastavením branného zákona v ČR, který neumožňuje povolávat brance a aktivní zálohy k „obraně vlasti“ mimo rámec současné obranné doktríny vymezené uvnitř státních hranic České republiky. Není tedy dosud možné povolat ročník, ať už branců nebo aktivních záloh a poslat je na válečnou nebo cvičnou misi do zahraničí. To je dosud možné jen u vojáků z povolání. A ti jsou za to placeni a jedou tam dobrovolně na základě výběru z uchazečů.

  Pravý účel dragounské jízdy odhalen!

  Podle našeho informačního zdroje si novelu vyžádalo vrchní velení ozbrojených sil USA v Evropě a Jízda Dragounů měla podpořit pro-americký postoj české veřejnosti k chystané novele a lehčí průchod schvalovacího procesu, který teď novelu čeká v Poslanecké sněmovně. Novely branných zákonů mají totiž projít v tichosti postupně ve všech zemích NATO a pokud možno bez zájmu veřejnosti a médií. No to je ale překvapení! Kdo by to řekl, že? Přijetí této české branné novely je totiž nezbytné k tomu, aby bylo možné vystavět v blízké době mohutnou expediční armádu Severoatlantické aliance v plánovaném válečném tažení na východ Evropy, které má řídit vrchní velení amerických ozbrojených sil v Evropě.

  Jak uvedl včera v telefonickém rozhovoru náš bruselský zdroj, novela branného zákona v ČR jde ruku v ruce se změnou zatím utajované koncepce americké doktríny v Evropě s krycím názvem „Steel Rose“ (ocelová růže), jejímž cílem je mj. také transformace armád evropských spojenců NATO z profesionálních obranných armád na kombinovaná profesionální a invazní draftovaná vojska(vojska s povinnými odvody) s vysokou mírou flexibility a mobility. AE News je zřejmě vůbec první server v České republice, který se dostal k této utajované informaci, i když polský prezident v polovině minulého měsíce vyzval ke změně doktríny NATO oficiálně [2], ale to mohl být pouze politický zkušební balónek určený pro veřejnost, zejména tu polskou, aby se zjistila podpora pro takový návrh. Současná americká vojenská doktrína „Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defence“ [3] přijatá počátkem roku 2012, je tak zřejmě mrtvá anebo přinejmenším odsunuta do pozadí zájmu amerických ozbrojených sil.

  Steel Rose (zatím jen v podobě konceptu) podle našeho bruselského zdroje lze srovnat snad jen s doktrínou „Totaler Krieg“, se kterou přišel v nacistickém Německu Joseph Goebbels a která vešla později do historie ve dvou podobách, vojenské „Totaler Krieg“ ke konci války, kdy Wehrmacht odváděl i nezletilé ročníky a důchodce a v civilní podobě „Totaleinsatz“, nasazení civilistů a především žen, jednak do zbrojního průmyslu, ale především k domobraně jako náhrada za regulérní mužskou armádu,která v té době byla v cizině na frontových liniích. A přesně tento model de facto teď oprašuje a renovuje americká doktrína „Steel Rose“.

  Doktrína „Steel Rose“, ze které jde strach…

  Česká republika by měla být podle našich informací na základě doktríny Steel Rose schopná povolat do zbraně 250,000 mužů do 10 kalendářních dnů od vyhlášení signálu „Echo 1″ (signál NATO k povolání rezerv). Z toho 35,000 mužů by mělo být schopno přesunu na vzdálenost 10,000 km do 72 až 96 hodin. Uvážíme-li, že dnes se přesuny na dlouhé vzdálenosti počítají maximálně ve stovkách vojáků, je číslo 35,000 mužů naprosto výmluvné, že doktrína Steel Rose nepočítá s ničím jiným, než s regulérním mohutným válečným přesunem všemi prostředky, po zemi, po cestách, po
  železnicích, vzduchem i po moři. A především je zarážející to, že s návratem a podporou kontingentu nepočítá! Toto zjištění vyplývá z dokumentů doktríny, která nijak neošetřuje logistiku druhého sledu, tedy potravin, zásob a paliv frontových útvarů, komunikačního zázemí a zdravotního ošetření. V porovnání s doktrínou „Pobeda“, což byla dávná doktrína sovětského modelu převzatá armádami ČSSR, NDR a Polska v 70. letech v rámci Varšavského paktu, kdy se počítalo se zázemím v týlu, který se bude pohybovat těsně za frontovou linií s odstupem 45 minut, je Steel Rose naproti tomu doktrínou, která nemá ve vojenské historii novodobé Evropy obdoby. V případě Steel Rose se totiž s týlovým zázemím nepočítá vůbec. Co to znamená?

  Dva scénáře pro válku, ani jeden pro mír V rozhovoru s našim zdrojem jsme se dozvěděli, že může jít o dva taktické scénáře. Podle toho prvního nastala v Pentagonu a ve velení NATO v Bruselu situace, kdy generalita dospěla k závěru, že válku na východě lze vyhrát modelem „Blitzkrieg“ a porazit Rusko bez vyvolání jaderné výměny, kdy čelo invazního frontu, z dosud nejasného důvodu, nenarazí na odpor a nepotřebuje tedy týlovou podporu, anebo jde o horší variantu podle druhého scénáře, doktrínu postavenou na modelu „obětovaných ztrát“. Pokud si zvážíme obě eventuality, vyjde nám jako reálnější ta druhá varianta, protože představa, že by NATO projelo ruskou frontou bez odporu, tu nelze považovat za reálnou.

  I když i ta první varianta může být ve hře, podle informací jsou někteří představitelé NATO už přesvědčeni, že v případě pozemního útoku NATO na Ruskou federaci a útoku ze vzduchu by došlo v Kremlu ke svržení prezidenta Putina a liberální mocenské křídlo v Rusku, podpořené zkorumpovanými generály ruské armády, by změnilo politický kurz země do západního směru a nedalo by rozkaz k jaderné odvetě. Potom opravdu by doktrína Steel Rose dávala smysl. O této variantě shodou okolností mluvil před pár dny dokonce i politolog Valerij Pjakin [4] jako o reálné eventualitě. Je to jen shoda náhod? Nebylo by to poprvé v Ruské historii. Během I. sv. války došlo v Rusku ke svržení cara bolševickými brigádami, které paradoxně sponzoroval tehdy západ a západní bankéři. Tahle
  varianta je ale hra s ohněm, protože místo puče liberálů by moc v Kremlu mohla naopak převzít ruská generalita, a to by byla katastrofa, nukleární výměna by byla nevyhnutelná.

  Nová úloha pro ČR v NATO nebude veselá, nucené práce žen rozkazem!

  Co nám tedy z toho vyplývá? Někdo v NATO, resp. ve vrchním velení US vojsk v Evropě, potřebuje do přední frontové linie při válečném tažení na východ zkrátka „kanónfutr“ do čela fronty, tedy vojska, která utrpí těžké ztráty prvotního úderu nepřítele, v americké vojenské hantýrce nazývané „ram fight“. A to pochopitelně Američané nebudou, protože frontové ztráty amerických hochů by veřejnost v
  USA nevydýchala. Proto je tu Polsko, proto jsou tu Pobaltské státy, a proto je tu Česká republika. Ten plán je jasný: po změně branného zákona, který umožňuje odvádět i dívky, se doktrína Steel Rose začne po vypuknutí operací na východě uplatňovat tak, že Polsko a Česká republika poskytnou brance a rezervisty v počtu 2 milionů mužů, které pošle NATO na frontovou linii doteku v Pobaltí a na Ukrajině.

  Obranu domovských zemí svěří doktrína Steel Rose na bedra žen odvedených podle branného zákona. Náš zdroj nám v rozhovoru toto vysvětlil, co se tím v rámci branné novely sleduje. Novela vůbec neuvažuje o tom, že by české ženy šly prvoplánově do války na frontovou linii, toho se ženy bát nemusí, ale jde o právní rámec, jak ženy vojenským zákonným rozkazem převelet v rámci vlasti k
  pracím zdarma na místa uvolněná po mužích odvlečených na frontu (slovo odvelených“ jsem záměrně nepoužil, protože na východní frontu, s výjimkou bláznů, nikdo dobrovolně nepůjde), a to jen za stravu a ubytování, protože na těchto místech bude země v době války potřebovat kohokoliv, kdo má ruce a nohy.

  Půjde hlavně o převelení žen do průmyslu, k převzetí pozic ve veřejné dopravě, ve službách, v policii, v protipožární ochraně, v energetice, v zemědělství. Ženy budou pod vojenskou jurisdikcí, budou muset tedy pracovat rozkazem a tudíž zdarma, novela se tak vyhne problematickým otázkám nucených prací (Totaleinsatz) v civilním pojetí, za které by stát musel povolancům zaplatit v nějakém okamžiku (během války nebo po jejím skončení). Pokud ale pošle armáda ženu do slévárny rozkazem, je to jiná situace, než kdyby jí tam poslal úřad práce proti její vůli, to by ani nešlo v demokratické společnosti.

  Novela zákona není o obraně, ale o válce. To je realita!

  Novela branného zákona je podle našeho zdroje evidentní přípravou na totální válku na východě Evropy. Je jasné, že s ničím jiným než s invazí na východ se v novele nepočítá. Nijak se ve vládě neřeší koncepce obrany v návaznosti na politiku a diplomacii. Neřeší se bunkry civilní obrany. Neřeší se obrana obyvatelstva a zejména dětí. Neřeší se vyzbrojení a vycvičení domobrany k obraně území, majetků a životů. Jediné, co politici ČR řeší, je zákonný rámec, jak v souladu se zákonem o povinných odvodech nejprve odvést a poté povolat do zbraně dostatečné množství mužů a žen, aby muže bylo možné vyslat „v rámci obrany země“ mimo hranice ČR do války s Ruskem v rámci mamutích expedičních vojsk a ženy do zbrojního průmyslu a na pracovní pozice potřebné k zachování chodu státu, kde rozkazem budou muset pracovat zdarma a proti své vůli.

  Koncept utajované doktríny Steel Rose si v ničem nezadá s doktrínou „Totální války“ J. Goebbelse, ani s konceptem „Totálního nasazení“. Redakce AE News se rozhodla informace zveřejnit, neboť zamlčením znalostí těchto skutečností by hrozilo občanům ČR zatažení do války, v tichosti, bez jejich vědomí. Pan Babiš jede na týdenní školení do USA. Vláda ČR se div nerozkrájela, aby omluvila
  propagační průjezd amerických vojsk našim územím. Dnes už tedy víme, kvůli čemu ta všechna maškaráda byla. Divadlo pro občany, aby měli méně námitek proti novému brannému zákonu podle konceptu americké útočné doktríny Steel Rose. My jsme přitom o tom psali [5] a už tehdy jsme měli podezření, že lidé mávají americkým vojákům a přitom už brzy takhle můžou mávat svým dětem, až jim je budou odvádět do války. To jsme ještě netušili, jak dalece tato situace zašla a nakolik
  právě teď eskaluje.

  Apel k národu

  Nenechte parlament ČR přijmout tuto novelu! Důrazně prosíme, obraťte se na své poslance a jasně jim řekněte, že novela NESMÍ umožnit odvod a následné odvelení branců a aktivních rezerv do misí mimo území České republiky bez vyhlášení války! Armáda nesmí dostat bianco šek k tomu, aby používala draftovaná vojska k prosazování cizích zájmů v cizích zemích v době míru! Pokud toto novela umožní, je konec! Nic už potom nezabrání inscenaci nějakého incidentu a následnému rozpoutání největší války na evropském kontinentu v její celé historii a odvodům na východní frontu!

  Nechceme být součástí americké tajné doktríny Steel Rose, ani žádné jiné! Uspořádejte protesty proti novele branného zákona, demonstrace, nedovolte přijetí novely v této podobě v parlamentu ČR. Obranná doktrína ČR musí zůstat obrannou, nesmí být umožněno odvádět muže a ženy v draftech do zahraničních misí v době míru. Od toho je tu profesionální armáda. Žádné mise v cizině pro draftované rezervy! To nemá s obranou ČR už nic společného. To je doktrína agrese a invazní
  pojetí celého modelu našich ozbrojených sil. Až vypukne válka a čeští vojáci zahynou na frontě,Českou republiku obsadí Německo. Ženy a starci těžko zemi ubrání. Je snad tohle plánem Bruselu? Čeká snad to samé i Poláky a jejich zemi? Nenechejme to dojít tak daleko!

  Chtějte po svých politicích, aby odvody daly občanům do ruky zbraně! Podle švýcarského modelu! Ozbrojená domácnost je zárukou nejlepší obrany rodiny a země před nepřítelem! Pokud naší zemi někdo napadne, uvítá ho v ulicích a z oken 10 milionů samopalů a po zuby ozbrojený národ. Přemýšlejte nad tím, jestli touto cestou bychom se v rámci regionu i celého NATO nestali nejlépe zabezpečenou zemí Evropy, která by se nezalekla před nikým. A dobře si všimněte, jakou hysterickou reakci takový návrh vyvolá u politiků, kteří prosazují těsnější provázání s NATO a s USA. Jejich instrukce jsou jasné, prosazovat zájem americké doktríny v Evropě a porazit Rusko i za cenu války a přivlastnit si jeho nerostná bohatství v rámci privatizace globální ekonomiky. Nejde jim ani na minutu o bezpečnost naší země, našich měst, našich rodin, dětí anebo naší státnosti. O tom totiž novela branného zákona vůbec není. Nemlčte před politiky, protože v této chvíli už jde o vaše děti a o jejich budoucnost, o celý národ, mír a svobodu naší země.

  1. Milovníče konspirací, naši posranci na nás zvysoka kašlou…proč, to sám víte, no ni? Šup nějakou výzvu s peticí na net, suma sumárum, ta náměstí nás asi neminou…

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference