mapa stránek || vyhledávání

Nezvládanie sexuality

Nehanebníci, smilníci, cudzoložníci a sebaprznitelia sa nestanú dedičmi kráľovstva nebeského – píše sa v Biblii. Sebaprznenie je problémom mnohých, najmä mladých ľudí, ktorí si s tým nevedia dať rady. Ako príklad uvádzam slová istého mladého dievčaťa:

zena„Neviem si rady a neviem čo mám robiť. Ide o to, že som závislá na sebaukájaní. Ale nikdy predtým som nebola, nemala som s tým najmenší problém. Vôbec ma to ani neťahalo k niečomu takémuto. Bola som šťastná vyrovnaná.

Potom som si našla priateľa, ktorý má iné názory na čistotu. Prvé mesiace to bolo ešte v poriadku, ale potom sme zachádzali ďalej a ďalej. K sexu nedošlo, avšak pri bozkávaní a vzájomnom hladení boli na oboch stranách také pocity, ako keby k nemu došlo.

A vtedy sa začal môj problém. Prišli výčitky, začala som byť na všetko veľmi citlivá, mala som pocit, že som ďaleko Bohu, k tomu problémy v škole, veľa učiva, ktoré som nevedela zvládať. Nevedela som sa viac sústrediť na prednáškach, lebo som myslela na tie dotyky, takže som do školy chodila aby som si to tam odsedela a tajne sa sebaukájala na wécku cez prestávky a tak.

Celý môj život sa začal krútiť okolo toho. Prerástlo to do takej sily, že ma to úplne pohltilo. Mala som skúšky, chytil ma stres kvôli tlakom aj doma i niekoľkým nespraveným skúškam a ja namiesto toho, aby som sa učila, som to začala robiť. A nemohla som prestať. A potom ešte väčšia depresia.

Vôbec sa neviem z toho dostať. Ja už nechápem, je mi do plaču. Možno keby aspoň nebolo skúškové obdobie. Ale celý deň sedím nad nudným učivom, ktoré ma nebaví a tam to na mňa prichádza.

Hanbím sa strašne. Tá závislosť je strašná. Nie som schopná sa kvôli tomu ani učiť. Škola ide dolu vodou, ja idem dolu vodou Som asi príliš citlivá a celú ma to pohltilo. Ako sa tu dá pomôcť?“

Na začiatku je potrebné zdôrazniť, že nasledujúce riadky sú určené iba tým, ktorí hoci upadli do neresti sebaprznenia, pociťujú pri tom výčitky svedomia. To znamená, že ich svedomie je ešte živé a neotupené a preto im dáva najavo, že robia niečo škaredého. Niečo človeka nedôstojného. Aj keď ich zlozvyk, do ktorého upadli, stále strháva, svedomie ich potom vždy veľmi hryzie a oni by sa veľmi chceli svojho zlozvyku zbaviť.

Pre toho, kto takéto veci koná a svedomie ho nehryzie, tento text nie je. Ten už totiž citovo a osobnostne otupel do takej miery, že svoj zlozvyk považuje za niečo úplne normálneho.

Každý však, kto to tvrdí a nech by sa to snažil podporiť akoukoľvek odbornou argumentáciou, je človekom strateným. Nebude sa môcť stať nikdy dedičom kráľovstva nebeského! Jeho dedičmi sa totiž môžu stať iba tí, ktorí sa usilujú napĺňať jeden z najdôležitejších vesmírnych princípov, ktorým je čistota.

Čistota a ušľachtilosť! Naplňovanie hodnôt čistoty a ušľachtilosti vo všetkom, čo človek myslí a cíti! I čo hovorí a koná!

Aj vzájomný vzťah muža a ženy v tých najintímnejších oblastiach ich spolužitia musí podliehať kritériu čistoty a ušľachtilosti. Tomuto vysokému kritériu musí podliehať celý náš osobný postoj k vlastnej telesnosti a sexualite.

Aby však človek dokázal svoju sexualitu úspešne zvládať, musí vedieť, že jeho prvoradou povinnosťou je udržiavať čistým svoj osobný vnútorný život. Svoje cítenie a myslenie! Že je povinný bdieť nad tým, aby jeho myšlienky a city boli vždy iba čisté. Aby sa už vo svojom myslení vystríhal všetkého nečistého, nízkeho a zvrhlého. Ak o to bude dbať, nikdy neupadne do telesnej nečistoty, nehodnej dôstojnosti človeka, za ktorú by ho potom muselo hrýzť svedomie.

Nič, čo človek činí, totiž nemôže začať bez toho, že by tomu nepredchádzalo jeho citové, alebo myšlienkové hnutie. Ak človek, a to najmä mladý človek, upadol do neresti sebaprznenia, muselo tomu nevyhnutne predchádzať zodpovedajúce citové alebo myšlienkové hnutie. Musel sa tým nejakú dobu intenzívne zaoberať vo svojich citoch a myšlienkach. Citovou a myšlienkovou stimuláciou sa čoraz viacej rozpaľoval jeho pud, až všetko napokon vyvrcholilo v čine. V ľudsky nedôstojnom čine sebaprznenia, ktoré sa stalo návykom.

Pochopenie procesu vzniku tohto nedôstojného stavu nám však dáva do ruky kľúč k možnosti vyliečenia sa. Tento zlozvyk býva totiž neustále živený vnútorným, citovým a myšlienkovým životom ním postihnutej osoby. Len si dobre všimnite slov onoho dievčaťa v príklade, uvedenom na začiatku. Hovorí, že na to musí neustále myslieť a predstavovať si to. A potom do toho celkom logicky neustále aj upadá.

Ak sa však chce zaviť svojho zlozvyku, pre ktorý ju oprávnene hryzie svedomie, musí začať bdieť nad čistotou svojho vnútorného života. Musí sa snažiť vybojovať víťazstvo už na tejto úrovni. Ak sa o to bude snažiť a v tomto tomto úsilí vytrvá, akty sebaprznenia budú čoraz redšie, až napokon celkom ustanú a človek nadobudne svoju pôvodnú vnútornú vyrovnanosť, prameniacu zo znovuobnovenia jeho ľudskej dôstojnosti.

Ľudská sexualita je niečo úplne prirodzeného. V hraniciach jej prirodzenosti a ľudskej dôstojnosti ju je ale možné udržať jedine prostredníctvom bdelosti nad čistotou a ušľachtilosťou vlastného vnútorného života.

Ak však nedbáme na čistotu svojho vnútorného života, ak sa vo svojich citoch a myšlienkach voľne zapodievame vecami nízkymi, nečistými, skazenými a zvrhlými, ak sledujem nevhodné filmy, čítame nevhodné knihy a časopisy, dochádza v určitom zmysle k morálnemu a mravnému rozvratu nášho vnútorného života, čo sa prejaví neprirodzenou zvrátenosťou našich sexuálnych praktík.

Uvoľnená morálka súčasnej spoločnosti má doslova deštruktívny vplyv na kvalitu vnútorného života ľudí a táto nekvalita, nízkosť a neušľachtilosť ich vnútra sa potom prejavuje v rôznych sexuálnych úchylkách a v nesprávnom a neušľachtilom postoji k vlastnej sexualite, ktorá sa stáva neprirodzenou. Dokonca i do manželstva sa vnáša množstvo nedôstojných sexuálnych praktík. I telesné spájanie sa ľudí v manželskom a partnerskom vzťahu však má byť čisté a ľudsky dôstojné. A toho je možné dosiahnuť len bdelosťou nad čistotou vlastného vnútorného života. Kde takejto snahy niet preniká nečistota a nízkosť, ktoré poškvrňujú a zneucťujú vzájomné telesné spojenie. A to aj v partnerstve a manželstve.

Človek je tým čo myslí a cíti a ako myslí a cíti. Človek je človekom na ľudskej bytosti zodpovedajúcej úrovni jedine tým, že bdie nad čistotou a ušľachtilosťou svojho vnútorného života. Akonáhle však svoj vnútorný život necháva bez ochrany napospas čomukoľvek, akonáhle v sebe živí nízkosť a nečistotu, rýchlo klesá pod úroveň svojej ľudskej dôstojnosti.

Klesá tak, že sa stáva nehodným dedičstva kráľovstva nebeského, ktorého brány sú otvorené iba čistote a ušľachtilosti a nepreniknuteľne zatvorené pred nečistotou, nízkosťou, neušľachtilosťou a zvrhlosťou.

Zažili ste už niekdy, aké to je zostať stáť pred dverami, ktoré pred vami niekto nechcel otvoriť? Takto beznádejne a zúfalo zostane stáť pred bránou vedúcou k ďalšiemu životu každý, kto patril k nehanebníkom, smilníkom, cudzoložníkom a sebaprznitelom. Tí sa totiž nikdy nestanú dedičmi kráľovstva nebeského, lebo ich životy sa vzdialili od čistoty a ušľachtilosti.
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

hodnocení: 4.5
hlasů: 4
Print Friendly, PDF & Email

79 komentářů

 1. Krátký úryvek z Nového zjevení, jak si s lidskou sexualitou poradil JEŽÍŠ KRISTUS:

  Ať je nyní známo poprvé, že spasení lidstva a kohokoliv jiného by se nikdy nedocílilo, kdyby se Ježíš Kristus během svého života na vaší planetě vyhýbal přímé sexuální zkušenosti s lidskými ženami. Na této životně závažné zkušenosti závisí spasení všeho všude v jsoucnu a bytí na vaší planetě a po vší zóně vymístění, jakožto i konečná totální eliminace negativního stavu. Toto sdělení obsahuje tajemství ze všech největší. Toto tvrzení může mezi mnoha čtenáři těchto slov vyvolat pobouření. Jak může někdo dojít k tak pustošivému, hanebnému a hříšnému závěru ? Mnozí si pomyslí a uvěří, že nakonec Petr D. F. přece jen docela ztratil rozum a zbláznil se.

  Avšak než se dojde k takovému bláhovému závěru, ať se vezme v úvahu tato logika:

  Aby se mohl negativní stav eliminovat ve své povšechnosti (a eliminace je eliminací jen tehdy, když je úplná), mají se prožít zkušenostně všechny aspekty negativního stavu. Mít zkušenost v jednom z jeho aspektů, ale vyhýbat se prožití jiných jeho aspektů, by znemožnilo eliminaci v jakémkoliv z jeho aspektů. Dokonce i kdybyste nesouhlasili s výše uvedeným pojímáním sexuality jako vodiče a mediátora života, v tomto případě života lidského, museli byste přiznat, že lidská sexuálnost hraje význačnou roli v lidském životě i ve všech lidských problémech. Chcete-li zbavit lidské tvory jejich problémů, nemůžete vyloučit ze své zkušenostní modality tak význačný aspekt lidského života. Jak je pak daleko důležitější prožít lidskou sexualitu, souhlasíte-li s výše uvedenou definicí sexuality v obecném smyslu !

  Takže díky těmto faktům bylo pro Ježíše Krista krajně závažným, aby během Svého života na vaší planetě měl sexuální spojení s lidskými ženami v zájmu úplného prožití totální přirozenosti negativního stavu za účelem spasení a konečné eliminace negativního stavu.

  V procesu toho zkušenostního prožívání Ježíš Kristus ODPUZOVAL ze Svého těla postupně – prostředky lidskému rozumu nepostižitelnými – trošku po trošce, krůček za krůčkem všechny zlé, falešné, žádostivostí pokažené, ošklivé a negativní konotace lidské sexuality, kdy ji ODPOJIL od jejího nepravého zdroje a NAPOJIL ji znovu na její původní, pravý zdroj – Boha Nejvyššího (jak byl Bůh tehdy nazýván).

  Tímto závažným a tajemným aktem Pán Ježíš Kristus vydláždil cestu pro všechny lidské tvory a všechny tvory v negativním stavu k záchraně a vysvobození z poroby a otroctví negativního stavu, dav jim skrze Sama Sebe prostředky k odpojení své sexuality od negativního stavu a k znovuvpojení do Něj/Ní (kam patří !). Takto jejich sexualita bude mít schopnost ujmout se znovu své patřičné role vodiče všech pravých a pravdivých idejí opravdového života pozitivního stavu ke všem v negativním stavu a v lidském životě, kdo přijímají, co se zde zjevuje. Takže nyní má lidská sexualita šanci se zachránit od svého negativního spoluoznačení.

  Jiná námitka ze strany většiny, ne-li všech křesťanů ohledně této otázky může se očekávat ze stanoviska, z jakého berou v úvahu a jak chápou koncept panenství. Jak víte, panenství v doslovném smyslu Biblí Svaté rovná se svatosti. Podle nich a literního smyslu je panenství cesta života, jíž se má dávat přednost před manželským a sexuálním životem. Taková tvrzení, jako pro příklad: „to jsou ti, kdo se neposkvrnili se ženami, neboť jsou panici“ (Zjevení 14:4), jsou vykládána doslovně. Pro ně je tam poukázáno, že sexualita může mít jen negativní označení dokonce i v rámci manželského svazku. Je tolerována pouze kvůli plození – jedinému pozitivnímu spoluoznačení, co se týká její podstaty. Kvůli těmto a podobným výpovědím pojali křesťané Ježíše Krista jako panice. Proto jak by bylo možné, aby byl sexuálně zapleten s lidskými ženami, byl-li panic ?

  Pokud si vzpomínáte z výše uvedeného vysvětlení termínu „žena“ a „muž“, neobsahují ty pojmy v duchovním smyslu nic, co se vztahuje na pohlaví. Na místo toho, „žena“ se vztahuje k negativnímu stavu a „muž“ ke stavu pozitivnímu. Toto je obzvláště očividné z výše citovaného verše ve Zjevení Ježíše Krista přes Jana (14:4). Kdyby tomu tak nebylo, pak by se mohl učinit závěr, že by bylo pro ženy velmi obtížné, ne-li nemožné, vstoupit do pozitivního stavu a že jenom muži, či nějací speciálně vybraní muži, kteří nikdy nebyli sexuálně zapleteni se ženami, by mohli docílit této nejvyšší duchovní úrovně a octnou se v nejbližším sousedství s Pánem Ježíšem Kristem, který je nejzazším panicem.

  Toto je bláhové uvažování. Termín „panictví“ duchovně nemá jakkoliv vztah s literní sexualitou, jak je pojímána většinou lidských tvorů. Na místo toho znamená být svobodným od vlivu zel a nepravd negativního stavu a nedovolit, aby se stal vládnoucí silou jedincova života a poskvrnil jej, učiniv jedince svým otrokem. Taktéž značí, že tací lidé mají svou sexualitu napojenou na její pravý pramen – na pozitivní stav Pána Ježíše Krista – a že odmítají podléhat nepřetržitým pokušením ze strany negativního stavu, který se chce zmocnit jejich sexuálnosti a odpojit ji od jejího pravého zdroje a namísto toho je napojit na nepravý zdroj – negativní stav.

  1. „Jak si s lidskou sexualitou poradil JEŽÍŠ KRISTUS“, aneb duchovní blowjob od panice Karla. Kdepak, v blázinci je stejně krásně, v blázinci se furt něco děje…-)

   1. re: „Jak si s lidskou sexualitou poradil JEŽÍŠ KRISTUS“, aneb duchovní blowjob od panice Karla. Kdepak, v blázinci je stejně krásně, v blázinci se furt něco děje…-)

    Toto praví jedna z hlav psa, strážce podsvětí „Kerbera“ , který chrání říši svého pseudoboha Háda. Známý to zdejší lingvista a citátor. Též známý sprosťák. Ten, co má všechno vzhůru nohama.

    1. ad: Toto praví jedna z hlav psa,
     _______ Ano, Karle…:-) Nasazování psí hlav, to je v blázinci úplně běžná věc a normálka. Co tam máte dál pro zdejší „swingers párty“?…-)

    2. Ty se „preventivně“ a radši moc nesměj…:-)))) Vypadá to přímo na „duchovní povodeň“, vypadá to, že se Karel „vysemenil“. Kdepak, v blázinci je stejně krásně, v blázinci se furt něco děje…
     Škoda jen, že je jen málo jedinců, který pronikli do tajemství „logos spermatikos“. Ale asi to tak má být… Co Bůh spojil, člověk nerozděluj…

    3. ad:Ty se „preventivně“ a radši moc nesměj…:-))))

     Ja si proste nemuzu pomoct :-)
     Zaroven je pro mne i dost nepochopitelne, ze nekdo sepise nejaky totalni blabol a ocekava souhlasne poplacavani po ramenou. S tou psi hlavou je to naprosto presne.

     ad: Škoda jen, že je jen málo jedinců, který pronikli do tajemství „logos spermatikos“.

     Povidej prehanej :-)))

    4. ad: Povidej prehanej :-)))
     ________ Týýjó´´, ty jseš teda „dych“ a Atemchtivá…:-))

     http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/logos-spermatikos

     ad: Zaroven je pro mne i dost nepochopitelne, ze nekdo sepise nejaky totalni blabol a ocekava souhlasne poplacavani po ramenou.
     _________ Nevěřila bys, jak jednoduchý je pro tenhle jev vysvětlení: nikdo nikoho neslyší a nemůže slyšet. Většina si vede jen ty svý kolovrátkový monology, z toho co kde nasosal a „vysílá“ dál, což je pak ve výsledku jen kakofónie zvuků a sraček všeho druhu. Kritický myšlení, jako by nebylo, jako by zdechlo a chcíplo. Stačí otevřít oči.

     http://www.vrana.cz/princ/princ18.html

    5. ad:Nevěřila bys, jak jednoduchý je pro tenhle jev vysvětlení: nikdo nikoho neslyší a nemůže slyšet. Většina si vede jen ty svý kolovrátkový monology, z toho co kde nasosal a „vysílá“ dál, což je pak ve výsledku jen kakofónie zvuků a sraček všeho druhu. Kritický myšlení, jako by nebylo, jako by zdechlo a chcíplo. Stačí otevřít oči.

     http://www.vrana.cz/princ/princ18.html

     Ja sem proste uplne nadsena z toho jak krasne a jasne bez zbytecnych kudrdlinek umis popsat skutecnost. Je to jednoduchy a srozumitelny cteni a navic i vtipne. Proste mistr slova. Fakt uprimne diky za to :-) A jo vim…zadarmo si dostal.
     Fakt se to jen tak nevidi.

    6. ad: A jo vim…zadarmo si dostal.
     _________ Víš?! Tak pšššššt…:-) A né abys to někde někomu vykecala..:-)) Žádnýmu berňáku na světě bych nebyl schopnej vysvětlit, že „zadarmo jsem dostal“….-)))

  2. ad: Taktéž značí, že tací lidé mají svou sexualitu napojenou na její pravý pramen – na pozitivní stav Pána Ježíše Krista.
   ___________ Karle, docela by mě – tj. toho, co má všechno vzhůru nohama – zajímalo, jestli ti „tací lidé“, taky někdy šukaj? Tak, úplně normálně, úplně přirozeně. Odpovězte prosím. A řeč Vaše budiž jasná: ano – ano, ne – ne, co nad to jest, je ze zlého, jak přece říká a učí Pán Ježíš Kristus. Ale to vy přece víte, lidská hlavo…:-)

   1. Honzo, ano.

    To co my považujeme za normální, je vzhledem ke všemu ostatnímu abnormální. Je z Vás cítit lidská pýcha, pravda o lidském životě je však taková,že je NEJNIŽŠÍ úrovní sentientního života a není stvořen Pánem Ježíšem Kristem, ani nevznikl náhodně evolucí. Pekla za tím jsou, ten nepravý zdroj života, prolhaný a zlý.

    V pravé realitě sexuálního života všech sentientních entit pozitivního stavu je sexualita spojena s pravým zdrojem skutečného života – Pánem Ježíšem Kristem a se všemi Jeho/Jejími duchovními principy. Kvůli této spojitosti jim jejich sexualita přivádí a sděluje jenom správné a ryzí ideje o životě a všech záležitostech prožívání a praktikování jejich sexuality za tím účelem, jaký byl ustanoven a sdělen Pánem Ježíšem Kristem.

    Lidská sexualita ve více než 95 procentech je napojena na nepravý zdroj života. Proto v převládající většině situací přivádí a sděluje lidské mysli špatné ideje, vjemy, chápání a zkušenosti života ve všech jeho aspektech. Takže toto blokuje v lidském vědomí pravou realitu jsoucna a bytí na všech jeho úrovních. Kvůli této situaci nemají lidští tvorové žádnou představu o tom, co je vlastně život a sexualita. Tím, že jsou izolováni a separováni od všech ostatních bytostí ve Stvoření a v zóně vymístění, nemohou zkušenostně porovnat se všemi jinými svůj život a sexualitu, jak je sami chápou, pojímají a praktikují. Nemajíce žádnou znalost o nikom a ničem jiném ve jsoucnu a bytí, lidští tvorové mají tendenci učinit závěr, že není možné žádné jiné pojímání, chápání a praktikování sexuality.

    1. ad: To co my považujeme za normální
     _________ Prrr! Stop, stop, stop! Karle, kontrolní otázka: kdo to jsou ti tzv. „my“? „My idioti“? „My“ koně s postojema, klapkama na očích“?

     ________ps: a dál jsem ty vyseparovaný sračky, kobylince a „ryzí bludy“, jen přelít, ani nečet. taky na co, proč. vždyť ten kdo chce vidět, ten vidí.

    2. Karle, kdyby před 100 lety v době plného křesťanského života měl někdo takovéhle řeči a ryzí ideje o světě, o Ježíšovi panicovi/nepanicovi, o sexu/nesexu, o evoluci a úrovních jsoucna.. tak ho pošlou s kalačem, palicí a klíny celý den štípat drva ( metrové klády). A doporučil bych Vám to i dnes.

  3. Já tedy celkem nepochybuji o tom, že Ježíš Kristus, pokud skutečně žil, normálně souložil se ženami.

   Ale ať už to dělal nebo ne, v žádném případě to nemá vůbec žádný vliv na „spasení“ kohokoliv z lidí.

   Karle, kam na tak strašlivé pseudoduchovní nesmysly chodíte? I pan Šupa se svými vývody se proti těm vašim jeví jako konzistentní duchovní moudrost.

   1. Šárí,
    z pozice vnímání Boha, tedy Pána Ježíše Krista jako zdroje dobra i zla nemůžete správně pochopit vůbec nic. Všecko správné vnímání máte tímto postojem uzavřené. Doporučuji Vám začít znova od začátku.

    Pán Ježíš Kristus je Absolutní Láska a Moudrost, Dobro a Pravda. Kdo toto neuznává, nic z toho nemá.

    1. ad: máte tímto postojem
     __________ zase ty „postoje“…:-))))))))) to je neuvěřitelný…-))))

     __________Lze vlastně říci, že žádný člověk nikdy nedojde k cíli tohoto hledání. Je tomu tak proto, že jednoho dne pozná, že samotný postoj hledání je jednou z posledních překážek a že musí být odložen. (z knihy Paul Brunton – POKROČILÁ KONTEMPLACE)

    2. Honzík,u nás POKROČILO KONTEPLOVANÍ v blázinci hovoria že „Koňa hľadal a na ňom sedel“.
     Iný príklad: vlnka na mori hľadá vodu… a poučuje susednú vlnku kde vodu hľadať.
     A propos, Honzík môžeš mi tykať, najdôležitejšie však na akte potykania je šampanské a bozky, no musia stačiť virtuálne.
     Čauko kakauko.

    3. ad: v blázinci hovoria že „Koňa hľadal a na ňom sedel“.
     ____________ No! No vida, no ba že! Tady teda KONTEPLOVÁNÍ MOC NEPROKOČILO, tady furt a ještě pořád platí: Šílenec po vodě pátrá, i když je uprostřed vln. (Sextus Propertius) Čauko anonýmná kakauko a bozky posílám….-)

    4. „Pokial by som nakopol do zadku osobu najviac zodpovednú za všetky moje problémy, nemohol by som si celý týždeň sadnúť.“
     John C.Maxwell
     Čauko anonýmná kakauko a bozky posílám….-)

     Med sa dá lízať aj cez sklo, nie je to však ono…:-)

    5. ad: Med sa dá lízať aj cez sklo, nie je to však ono…:-)
     ________ Kakauko, pastni sem svýho founa, von se už „na med“ někdo nalepí..:-)

    6. Honzík, ja som dievča z dediny, Tvojim odborným výrazom nerozumiem, ale nejaký pastni blackmate som vygúúglila.:-
     Že by sa niekto prilepil? Daj pokoj s čertom, že vraj zajtra budú chodiť, pozor na nich aby ťa z blázinca neuchytili….-)
     https://www.youtube.com/watch?v=q1etdp0R5hs

    7. ad: Honzík, ja som dievča z dediny
     ______ No lepší curriculum vitae sis snad ani nemohla přát, ani dostat. Coby „dievča z dediny“ máš ty nejlepší předpoklady a výbavu, aby tě někdo zprznil. Já to teda určitě nebudu, ale nějakej Šupa prej votom něco ví. Nevím, zeptej se ho.

    8. Honzík, až teraz mi došlo že som pod Šupovým článkom „Nezvládanie sexuality“ . Ja v blázinci ju na rozdiel od Šupu zvládam s prehľadom. Neviem, neviem či sa autor dostane pred nebeskú bránu s jeho problémami, keď rieši čo robia mladé dievčatá na WC.Iní muži v jeho veku sa starajú o rodinu a deti a môžu byť pritom k nebeskej bráne bližšie ako on. V každom prípade ho moralistické články nespasia.

    9. ad: Honzík, až teraz mi došlo že som pod Šupovým článkom „Nezvládanie sexuality“
     ______ No vždyť, Kakauko. To jseš správně. Osvety je predsa treba…-))

    10. Karle, z pozice někoho, kdo věřím výše vámi uvedeným podivnostem jste na tom očividně vy sám s vnímáním a omezeností postojů daleko hůř než já.

    11. Šárí,
     když myslíte, je to vaše věc. Není smyslem mých příspěvků někoho přesvědčovat,
     pouze poukázat na fakt, že je možno, aby to bylo i jinak, než jak nám hovoří
     lidské zvyky a tradice. Kdo chce, ať si z toho něco vezme, kdo nechce, ať nechá
     být.
     Že do mě bude ledaskdo „vandrovat“, tak s tím se počítá.

 2. Cekal bych, ze se na tomto serveru setkam s necim, co by mne mohlo inspirovat nebo obohatit, ale jsem nemile prekvapen, kdyz vidim ze je to i smetiste pro sireni demagogickych bludu, ktere jako by vypadly z hlavy blazniveho mnicha. Nicmene jako optimista verim, ze jednou i pomatene ovce jako Vy dojdou osviceni. Preji v tom hodne stesti

 3. Pomatené ovce nevnímají lva. Lva nezajímají pomatené ovce.
  ?
  jj, vzájemný blud tvoří krásnou mřížku, síť…

  V lese na paloučku malý pařez
  tam přichází ovečka,
  usedá.

  Náhle slunce šerem mraků proniká,
  ovci osvítí.
  Nyní osvícená je,
  malá ovečka, dříve neosvícená.

  1. P.S.
   Z lesa člověk vychází,
   na čele brejličky růžový,
   oči zarudlý.

   Tajemství?

   V šeru lesa brýlí netřeba.
   V lese slunce nesvítí,
   snad jen v kapkách rosy
   pavučiny slunce svit
   zachytí…

  2. ad: Pomatené ovce nevnímají lva. Lva nezajímají pomatené ovce.
   ?
   __________ Úžasný! Nemám slov…

    1. Pochopila si, viď………?………….“Pomatené ovce nevnímají lva. Lva nezajímají pomatené ovce.“…… fascinující, krásný, úžasný…

    2. Asi se budu muset štípnout, jestli se mi to jenom nezdá….

    3. Štípnul jsem se chvíli po té, jak jsem – “Pomatené ovce nevnímají lva. Lva nezajímají pomatené ovce.“ – uzřel a viděl „před očima“. A taky pro jistotu, pro sichr, jestli se mi to „jen“ nezdá…

     ____________ https://www.youtube.com/watch?v=EsDKLCVX3Io

    4. ….jak lvové bijem o mříž….

     „….že Diekenes přijímal respekt města tak lehce a s humorem na svůj účet, roztrpčovalo Polynika tím víc. Běžec totiž v Dienekovi nenalézal ani krásu těla, ani hbitost nohou. Místo toho si byl vědom určité kvality ducha, schopnosti sebeovládání, kterou on přes všechny dary, jimiž ho bohové zahrnuli, neměl.
     Polynikova odvaha byla odvahou lva nebo orla, měl ji v krvi a v morku kostí, vyplývala ze své vlastní podstaty, aniž by na ni musel myslet, a těžila z jeho instinktivní převahy nad všemi ostatními.
     Odvaha Dienekova byla jiná. Byla to ctnost muže, omylného smrtelníka, který statečnost čerpal z toho, co mu napovídalo srdce, byla dána jakýmsi vnitřním souladem, o němž Polynikes nic nevěděl…..“

    5. Nádhera… Nádhernej a skvostnej text… Fakt skála!, fakt že jo..:-)

     __________Jsem hluboce přesvědčen, že existují jen dva druhy textu, dvě autorské ambice a strategie, dva druhy řeči: řeč děloha a řeč skála. Řeč děloha vám nabízí prostor k rozpuštění, řeč skála vás nutí ji překonat. Děložní texty produkuje především Pop, ale zdaleka nejen on. […] Text-skála vám naopak nenabídne spočinutí. Zdoláte první metry a pochopíte, že jde o život. Zpátky to nejde, jediná cesta je text slézt, porazit, překonat. Obě možnosti – porážka textu i eventuální porážka vaše – vám každopádně změní život.[…]

     Text-skála vždy vítězí tím, že je poražen, že si překročením sebe sama vynutí nový horizont vašeho pohledu.

     Text-děloha vítězí ukolébavkou, která horizont vašeho života prohlásí za hranici samotného Vesmíru a učiní z něj bezpečnou hradbu.
     (Totem, incest a odkouzlení buržoazie, Jan Stern, str.92)

    6. Ten text „prošel“ Ohnivou bránou:-) (Steven Pressfield)
     a fakt mi jeho čtení občas podrazí židli, abych opět a zase musela vstát :-)

 4. Ja sa divím, že BOH- Hospodin vraj stvoril človeka s penisom a vagínou. Ozaj prečo, ked nesúložiť je cnosť a dokonca najsvätejšia vec. A čo Abrahám a jeho posadnutosť súloživosťou a robením detí v starobe, ako na bežiacom páse. Preto mohol Hospodin zrobť človeka na obraz slimáka. Nosí v sebe oba pohlavné údy a súloží, kedy sa mu zachce a s kým chce. To je božia vymoženosť. Závidím všetkým slimákom a po virtuálnej reinkarnácii chcem byť už len slimákom. Potom vám to všetkým ,,nevertiacim“ vyrozprávam, aké to bolo byť slimákom …

   1. Tak ve 13. 47 doslo bud k selhani techniky a nebo je to znameni :-) ze v praci se ma pracovat (nebo se aspon tak tvarit) a ne psat smajliky v Magazinu a nebo nevim :-)
    Kazdopadne mne rozesmalo to s tim slimakem :-)
    Preji hezky vecer :-)

 5. Problém se sexualitou a závislostí na ní mívají lidé, kteří ji všemožně potlačují….

  -„Nic vám tak rychle nevyžene barvu z tváří jako masturbace“
  -„Erekce je stožár nad vaším hrobem.“
  Dr. G.H. Kellog

 6. ad: Kazdopadne mne rozesmalo to s tim slimakem :-)
  _____ ja, ja, gilgameschneckehaxn ist zér gůt…:-)

  1. Brawurni nemcina:-)gilgameschneckehaxn nema chybu :-))
   Zrovna mam v praci co docineni s lidmi kteri neumi nemecky temner nic a mluvi jen madarsky.
   Je to vazne sila tihle Vlamove, jejich jazyk neni zadnemu jinemu jazyku ani trosinku podobny a ja snimi musim jednat. Facit..? Uz umim 5 slov madarsky tedy 6 kdyz pocitam i Igen coz znamena ano :-)

   1. ad: Brawurni nemcina:-)gilgameschneckehaxn nema chybu :-))
    ______ Kdepak, Soňo. Žádná brakwůrstní nemáčína, nic takovýho. To je jen (moje) „slabost“ pro ironii, pro jazyk dada…-)) Pravda, je to svého druhu taky taková flámová maďarština…-)

    ________ „Dada vzniká v ústech“ (Tristan Tzara)

    http://www.artmuseum.cz/smery_list.php?smer_id=60

 7. A co se te nezvladnute sexuality tyce, kdyz se nad tim clovek opravdu a poctive zamysli, tak je to opravdu tak jak napsal Honza. Opravdu jde vlastne v podstate o Vztah. At uz sam k sobe nebo k bliznimu svemu. Pricina- nasledek. Vic neni treba dodavat.
  Proste Miluj a delej co chces :-)

 8. ad: Proste Miluj a delej co chces :-)
  ______ Ovšem. Ale pozor, Soňo! Tato prostá pravda a jen zdánlivá a jen navenek a povrchně se tvářící lehkost bytí a iluze, v sobě skrývá nejeden „háček“, stejně jako „tajemství kříže“ a až neskutečnou kládu, kterou je tíha odpovědnosti. Miluj pravdu, a pak si můžeš opravdu dělat co chceš.

 9. A jednou snad lidé prozří a pak až
  v tomto duchovním nekonečnu si uvědomujeme, že náš zájem je totožný se zájmy universálního bytí

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference