mapa stránek || vyhledávání

Nový, oveľa drsnejší pohľad na podstatu Stvoriteľa

Existujú obdobia v roku, ako napríklad Vianoce, alebo Veľká Noc, kedy sa v Európe, ako nejaký archaický pozostatok jej kresťanskej minulosti, zvykne oveľa intenzívnejšie vyslovovať slovné spojenie: Božia Láska. A táto Láska vraj miluje absolútne všetkých bez rozdielu, čím v pohodlných a konzumných ľuďoch dneška vytvára ilúziu akejsi neobmedzenej láskyplnosti, prúdiacej ku ním od Stvoriteľa.

S týmto upokojujúcim vedomím sa potom ďalej oddávajú všetkým svojim prianiam, žiadostiam a chúťkam, podvedome sa spoliehajúc na istotu veľkej, všetko odpúšťajúcej Lásky Najvyššieho.

Slepé a bláznivé je ľudstvo, ktoré chce vidieť Pána iba takého, ako mu to vyhovuje a nie takého, aký v skutočnosti je. Lebo skutočnosť je úplne iná a vôbec nevyvoláva blaženú pohodu a istotu ochraňujúcej lásky, ale naopak, zimomriavky a oprávnenú úzkosť. A táto skutočná realita v celej jej nekompromisnej tvrdosti zanedlho dopadne v plnej miere na pokrytecké ľudstvo.

Práva vznikajú totiž len tam, kde sa plnia povinnosti!

Každá bytosť vo stvorení, teda aj človek, má právo na Lásku Najvyššieho, ale len vtedy, ak si on sám plní svoju vlastnú povinnosť lásky k Nemu! A to tým, že sa snaží poznávať jeho Vôľu a túto Vôľu sa usiluje aplikovať do svojho každodenného života.

Kto takto miluje Pána, môže celkom určite počítať s jeho Láskou! Kto sa však o Pána nezaujíma a absolútne ho ignoruje, ten naopak musí počítať s jeho Spravodlivosťou!

Náš bezbožný, hmotársky a poživačný svet teda darmo dúfa v Božiu Lásku, pretože práve kvôli svojej bezbožnosti, kvôli svojmu hmotárstvu a kvôli svojej tupej a prázdnej poživačnosti bude mať onedlho čo do činenia s Božou Spravodlivosťou!

Spravodlivosť Najvyššieho, o ktorej ľudstvo nechce nič vedieť, sa nad ním týči ako mohutný, ľadový skalný masív, pričom z jeho vrcholu už počuť hukot padajúcej lavíny. A rútiaca sa lavína spravodlivých spätných účinkov dokonalých a neotrasiteľných zákonov Božích onedlho tragicky dopadne na nás i na celú našu planétu.

Potom ľudia, oddávajúci sa svojim vlastným ilúziám, náhle na vlastnej koži okúsia všetky dôsledky svojej bezbožnosti, svojho hmotárstva a svojej tupej poživačnosti. Na vlastnej koži okúsia dôsledky a ochutnajú zhnité, skazené ovocie svojho sebectva, chamtivosti, egoizmu, závisti, nenávisti, bezohľadnosti, podvodu, klamstva, nečistoty, zvrhlosti, povrchnosti, plytkosti myslenia, duševnej prázdnoty a mnohých iných podobných vlastností, tak vzdialených od Vôle Pána. Od Vôle Pána, ktorá nás predsa vždy nabádala iba k dobru, spravodlivosti, ľudskosti, ohľaduplnosti, ušľachtilosti, čistote a láske k blížnemu.

Tento svet sa však každodenne vysmieva Vôli Najvyššieho a jeho požiadavkám voči ľuďom. Tento svet vôbec nemiluje Pána a predsa sa drzo odvažuje počítať s jeho Láskou. Ale v tom sa prepočítal, pretože sa mu ako konečnej odpovedi dostane niečoho úplne iného! Dostane sa mu neúprosnej a neoblomnej Spravodlivosti, v ktorej spätných účinkoch zožne zodpovedajúcu žatvu svojej vlastnej sejby. Zožne ovocie svojho vlastného sebectva, chamtivosti, egoizmu, závisti, nenávisti, bezohľadnosti, podvodu, klamstva, nečistoty, zvrhlosti, povrchnosti, plytkosti myslenia, duševnej prázdnoty a ignorovania Vôle Stvoriteľa.

Za to, že sme kedysi pribili na kríž Lásku a svojou neláskou a bezohľadnosťou k iným ľuďom ju na kríž pribíjame každodenne, pribije teraz na kríž nás Spravodlivosť Najvyššieho!

Za to, že sme kedysi dohnali Lásku na cestu utrpenia a svojou neláskou k ľuďom spôsobujeme každodenne utrpenie iným, nás poženie Spravodlivosť Najvyššieho na našu vlastnú, osobnú Golgotu.

Za to, že sme kedysi opľúvali a vysmievali sa z Lásky a vysmievame sa z nej dodnes, pretože vo svojom každodennom živote absolútne nezohľadňujeme jej ponaučenia, za to na nás dopadne drvivý úder Spravodlivosti Božej, po ktorom sa už mnohí nikdy nespamätajú.

Sme blázni a pokrytci, pretože čím viac sme sa vnútorne, ale i navonok vo svojich životoch vzďaľovali od Lásky Najvyššieho, tým viac sme chceli vnímať Stvoriteľa len ako Lásku. Nad obyvateľstvom planéty Zem však buráca drsný hlas. Volá smerom k Zemi a k ľudstvu:

„Amen, amen hovorím vám, čas Lásky pominul a nastáva čas Spravodlivosti! Preto každý, kto sa neuchýlil pod ochranné krídla Božej Lásky, bude zasiahnutý ostrím meča Božej Spravodlivosti!

Lebo kto nehľadal Lásku, ten nájde Spravodlivosť! Kto neprosil o Lásku, tomu sa dostane Spravodlivosti! A pred tým, kto nebúšil na bránu Lásky, sa otvorí brána Spravodlivosti!

Áno, bude to všetko tak, ako kedysi predpovedal Kristus, ktorý dobre poznal ľudí. A oni sa v tomto smere vôbec nezmenili. Keď ho totiž viedli na Golgotu a mnohé ženy nad ním plakali riekol: „Neplačte nado mnou, ale nad sebou a svojimi deťmi. Lebo ak sa toto deje so zelenou ratolesťou (Božej Lásky), čo sa bude diať so suchými?“

Čo sa bude diať s jednotlivcami a s celým pozemským ľudstvom, v ktorom niet Lásky k Bohu? V ktorom niet lásky k poznávaniu a plneniu jeho Vôle? Ani lásky k blížnym?

Čo sa bude diať jednotlivcom a pozemskému ľudstvu, plnému sebectva, chamtivosti, egoizmu, závisti, nenávisti, bezohľadnosti, podvodu, klamstva, nečistoty, zvrhlosti, povrchnosti, plytkosti myslenia a duševnej prázdnoty?

Nehodní ľudia! Nie Láska Pána všetkých svetov sa vznáša nad nami! Nad našimi hlavami sa blýska meč Spravodlivosti veľkého, vševládneho Boha, napriahnutý k úderu! Pripravený k úderu, pretože sme opovrhli a stále opovrhujeme jeho Láskou!

Kto obstojí? Kto sa zachráni? Kto unikne záhube? Iba ten, kto dnes, v čase očakávania oprávneného úderu oceľového meča Spravodlivosti Božej, v sebe ešte urýchlene dokáže vzbudiť lásku k Pánovi všetkých svetov. Lásku k jeho Vôli! Lásku k dobru! Lásku k čistote, spravodlivosti a všetkým ostatným vysokým a vznešeným cnostiam! A samozrejme, v neposlednej miere lásku k blížnemu!

Kto to ale nedokáže, alebo to prejde iba s posmechom, tak príznačným pre ľudí dnešnej doby, ten je už teraz stratený!
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 2.3
hlasů: 9
Print Friendly, PDF & Email

32 komentářů

 1. Dovolím si napsat, že to je z mého pohledu nepochopení Boha i smyslu života. Bůh je naše podstata a děje se přesně co se dít má. Egoismi a všechno to „zlo“ má svou funkci, je to vše užitečné. Lidskou vůlí nikdo nedokáže na sobě nic změnit, je nám vše dáno. Tedy i to, že se případně změníme, egoismus ustoupí a může být převzata vůle Boha za svou.

  Když od tohoto výše napsaného odhlédnu, a budu řešit text příspěvku, tak mam otázku na autora: k čemu je dobrá poslušnost a konání dobra ke kterému mě donutí strach? Jaká záhuba? jsme všichni nesmrtelný duch, jen dříve či později odložíme tělo, nic hrozného to není.
  Strachem jsme byli téměř všichni vychováváni rodiči, školou a případně církví. Je to ochočování a manipulace.

  1. …Lidskou vůlí nikdo nedokáže na sobě nic změnit, je nám vše dáno…

   Determinismus je filosofické přesvědčení, že každá událost nebo stav věci, včetně každého lidského rozhodnutí, je důsledkem předchozích událostí a stavů věcí, které zároveň nemohly způsobit nic jiného.

   Znamená to, že vývoj světa je dán jeho současným stavem (případně jeho stavem v kterémkoli bodě v minulosti) a absolutně platnými přírodními zákony. Existuje tedy pouze jedna možná budoucnost, a tato je teoreticky zcela předvídatelná.

   více na wiki

 2. 70 řádků, 20 vykřičníků. 8 otazníků,34 různých forem slova Láska. A při tom blýska sa podle článku už nejen nad Tatrou, ale i nad našimi hlavami meč spravedlnosti.

 3. Pán autor vám neodpoví, má jasno. Bojte se a nediskutujte!

 4. .. kostel je fabrika ,oltář je soustruh a církve jsou prodavači produktu „víra“ ,společnosti s ručením omezeným ,reklamační oddělení se nazývá inkvizice ,
  kdo nesouhlasí/má výhrady k výrobku
  -je odeslán ke konzultaci s nejvyšším
  -na hranici ..
  Trochu si to poupravte podle oblíbeného produktu .
  Krach přichází s neprodejností výrobku ,inovační cyklus je na společenskou objednávku cca +-500let .

 5. Psáno tu jest od autora – „Za to, že sme kedysi pribili na kríž Lásku a svojou neláskou a bezohľadnosťou k iným ľuďom ju na kríž pribíjame každodenne, pribije teraz na kríž nás Spravodlivosť Najvyššieho!“

  Kdo MY přibíjel lásku na kříž? Kdo My za tím aktem přibití stál?

  ABD-RU-SHIN by mohl vědět.

  1. Myslím, že pod tento příspěvek patřilo:

   Převzato odjinud:-)) 24.7.2017 (7:15)

   To video je přesně ta náboženská nalejvárna, aby ovečky nic nechtěly, byly skromné a očekávaly posmrtnou blaženost.
   Milenium, myslím, že jste to bylo Vy, co sem napsalo, že Kristus je titul. A jestli tedy Kristus nebyl blázen, proč vyprávěl Podobenství o hřivnách a marnotratném synovi? To video absolutně nezodpovídá nic o smyslu života. Vždyť nemůžu všechno odmítnout, jíst a pít a střechu nad hlavou musí mít každý – a to není zadarmo!!!

   1. Pane Milane, upřímně, já Vám nerozumím.
    Naše chápání světa a duchovna je zjevně dosti odlišné, rozdílně se i v tomto prostoru prezentujeme. Já toto plně akceptuji, každý máme nárok na vlastní cestu a nemám problém s tou Vaší.

  2. Bhagavadgíta (v dévanágarí: भगवद् गीता), v českém překladu „Píseň Vznešeného“, je jednou z nejvýznamnějších posvátných knih hinduismu.

   Hinduismus v Indii způsobil, že 300 miliónů lidí je tzv. neexistujících. To je víc než celá Evropa!!!! Tito lidé žijí na skládkách a jedí odpadky. K tomu je dovedla „Píseň Vznešeného“!

   1. Tady bych se doporučil zamyslet nad tím, jestli stav v Indii způsobila Bhagavad Gita, a jestli stav v Evropě způsobila Bible.
    A také nad tím, jestli evropan žije skutečně šťastnější život než Ind. Respektive, jestli je Váš pohled nezkreslený, když si myslíte, že určitě ano. Není duchovní člověk jako duchovní člověk, někdo je stále silně materialisticky připoután.

   2. Milane, Indie heslo nedoknutelní
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Nedotknuteln%C3%AD
    „Nedotknutelní (nebo správněji nedotýkatelní,.. dalita, také dalitové, páriové či čandalové) jsou nejnižší a opovrhovaná skupina v indickém kastovním systému, která stojí zcela mimo systém čtyř varen. Odhaduje se, že k nim náleží přes 160 miliónů Indů,[3] mimo jiné většina indických muslimů. Podle hinduistických pravidel a tradic se lidé jako nedotknutelní rodí, což je trestem za hříchy spáchané v minulých životech.
    ..Dnes diskriminaci na základě kastovního zařazení včetně nedotknutelných výslovně zakazuje indická ústava z roku 1950; ta také zavedla systém kvót, který nedotknutelným má zaručit patnácti procentní podíl pracovních míst ve státní správě, samosprávě a na univerzitách. Projevem určitého pokroku je např. to, že v letech 1997–2002 byl indickým prezidentem první nedotknutelný, Kóččeril Ráman Nárájanan, jenž kastovní systém kritizoval ze své pozice. V indických prezidentských volbách v roce 2017 se již spolu ve volebním klání utkali dva politici dálitského původu, a to Rám Náth Kóvind (vítěz)[2] s Mírou Kumárovou.“
    Podle genetických testů asi před 1000 roky z nedoktnutelných odešli Romové do Evropy.

    *Takže ne Vašich 300 milionů, ale 160 milionů. Jsou sice z nejnižší kasty, ale nežijí na ( jen) skládkách, ale mají i přístup ke vzdělání a samosprávě. A většina jsou většinou muslimové, ty asi Bhagavadgíta moc neovlivnila.
    * Počet obyvatel Evropy není Vámi nadhozených 300 milionů, ale 742 miliónů
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa

    1. ad: Podle genetických testů asi před 1000 roky z nedoktnutelných odešli Romové do Evropy.

     No vida. Takže ta nedoknutelnost vlastně přetrvala dodnes.

  3. nejsme nejenom tělem, nejsme ani myslí-intelektem. pokud pozorujeme tělo a mysl jako objekt, kdo je potom tím subjektem? vnější hledání nám přinese pouze poznání objektu, hledání vevnitř nám přinese poznání nepoznaného

  1. Kecy, to by rakovinu pak měli lidi výlučně s depresí a tak to není.

   1. Tohle píše lékař, MUDr. Hnízdil:
    Je to vlastně reflexe způsobu naší existence. Rakovina není útokem zvenčí. Lidské tělo, i za normálních okolností občas vyprodukuje buňku, která je odlišná, ale pokud je člověk v dobré formě a nemá oslabenou imunitu, pak ji samo zahubí.
    http://www.rozhlas.cz/dvojka/jejakaje/_zprava/990999
    Dobrá forma je asi antidepresí.

   2. EDITOVÁNO ADMINISTRÁTOREM: Obsah komentáře byl vymazán, protože porušoval zásady věcné a slušně vedené diskuse.
  2. Dobrá nálada dle odkazu dokáže neuvěřitelné věci, doufám i vyštípat ze střev polypy, potenciální nebezpečí rakoviny.

   1. Ví Bůh. Cesty Boží jsou nevyzpytatelné a ignorovat je rozhodně nelze.

  3. To ani nemá cenu komentovat, lidé v Pripjaťi dostali rakoviny ze špatné nálady.

   1. A naopak? Lidé bez rakoviny ve stejných podmínkách ji nedostali pro své dobré naladění.

    1. Radiace co způsobuje rakovinu jak víme je z oblasti fyziky, a opravdu si nejsem jistý, jestli bere ohledy na dobré naladění a nějaké emoce. Kdyžtak jste jim mohl přidržet poklop od reaktoru.

    2. Vložím názor k rakovině: týká se už samotné podstaty světa – jak je založen, zda myšlenka je zásadní nebo hmota.
     Svět prokazovaný jako virtuální realita (základem jsou myšlenky) – anebo svět jako hmota (myšlenky dovolené až existencí hmoty).
     1) Starý zákon popisuje mládence, vstrčené do žhavé pece, kteří tam nečekaně dlouhou dobu přežili a pak vyšli zdraví.
     2) http://www.spirit.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=8882%3Alevitace-z-as-marie-terezie&catid=50%3Aclanek2&Itemid=85
     Levitace z časů Marie Terezie
     Za vlády císařovny Marie Terezie byli její manžel František Štěpán a dvořané svědky zvláštního případu levitace. Zmínil se o tom ve své knize německý spisovatel, filozof a okultista baron Carl du Prel.
     V Rakousku působil za časů Marie Terezie mystik jménem Schindler. Ten se holedbal, že se pouhou silou vůle dokáže vznášet nad zemí a ve vzduchu se udrží nejméně po dobu 15 minut. Podle záznamu barona du Prel pozval rakouský panovník mystika na svůj dvůr, aby si ověřil, co je na tom troufalém tvrzení pravdy. Panovník údajně nechal ze stropu v jednom ze sálů císařského hradu odstranit lustr a místo něj tam byl zavěšen váček se stovkou dukátů. Ty si mohl Schindler nechat, jestliže se k němu dostane bez pomoci jakýchkoli pomůcek. Schindler se prý chvíli rozcvičoval, a pak se skutečně vznesl ke stropu. Váček s dukáty uchopil, ale nevrátil se hned zpět na zem. Pod stropem se obrátil do vodorovné polohy a několik minut tak ležel, jako by po svém výkonu odpočíval. Teprve po chvíli se snesl na podlahu sálu.
     (rid)

     Jenže věda důvěřuje jen opakovatelným pokusům.

  1. Katolický kněz Mons. prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., dr. h. c. se vzepřel papa rímskému? Ten běžencům myje nohy. Nemá náhodou katolický kněz neomylného papeže poslouchat?

   1. Pravý křesťanský kněz poslouchá Krista, nikoliv omylného papeže. Asi jste pozapomněl mimo jiné na Mistra Jana Husa.

    1. Nevím, v jakém stadiu je momentálně papež, jestli je oficiálně ještě neomylný, nebo už ho té neomylnosti zbavili. A toho Husa neupálili náhodou?

    2. A Vás nějak výrazně zajímá (a ovlivňuje) oficiální stanovisko? Mě nikoliv. V této dimenzi reality se pro Pravdu doposud vždy trpělo a trpí. Každý za sebe (hlavně své svědomí) se musí rozhodnout, zda je schopen a ochoten být stoupencem Pravdy, či dá přednost relativně poklidnému „vegetování“. Všeho však dočasu.

    3. Už mi zase naskákaly alergické pupínky z té Pravdy…

 6. Když bych to zjednodušil na jednu krátkou větu a ocitoval V.V. Pjakina: „ˇBůh s námi mluví jazykem našich životních okolností.“

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference