mapa stránek || vyhledávání

O zhubnej ľudskej ješitnosti a jej katastrofálnych dôsledkoch v dejinách

Je treba si priznať, že sami na seba sa pozeráme vždy oveľa zhovievavejšie, ako na iných. Že sa vždy vnímame v lepšom svetle a máme tendenciu ospravedlniť u seba to, čo by sme neospravedlnili u iných. Že si prispôsobujeme realitu tak, ako nám to osobne najlepšie vyhovuje. Ješitnosť, samoľúbosť a domýšľavosť tvoria určitú prirodzenú súčasť nášho ega. A nie len nášho ega, ale aj ega iných ľudí! Ega celého ľudstva!

Ak si však ľudia nie sú tejto vlastnej tendencie vedomí, ak si to nepriznávajú, ak s tým nebojujú, absolútne tomu prepadajú a stávajú obeťami svojej ješitnosti, domýšľavosti a samoľúbosti. Nimi ovládaný jedinec už potom nie je schopný vnímať skutočnú realitu, pretože ju vidí akoby v krivom zrkadle. Preto dotyčný nežije v realite pravej, ale v realite nepravej a skrivenej, prispôsobenej svojmu vlastnému pokriveniu. A to je cesta do skazy a do nešťastia.

Ale aby sme len neteoretizovali, pozrime sa, čo tento stav spôsobil v dejinách a čo spôsobuje v súčasnosti.

Už v dobe príchodu Ježiša Krista boli ľudia tak výrazne postihnutí ješitnosťou, domýšľavosťou, samoľúbosťou a s nimi spojenou pýchou, že ani Kristus, prichádzajúci priamo od Stvoriteľa, nedokázal splniť ich nároky. Nedokázal splniť ich požiadavky na to, ako má očakávaný Mesiáš vyzerať, čo má robiť a čo má hovoriť. Ľudia žili v tomto smere vo svojich vlastných predstavách a neboli schopní vnímať realitu takú, aká v skutočnosti bola. A pretože sa Kristus, ako pravý Mesiáš, nezhodoval s ich vlastnou predstavou Mesiáša, zavraždili ho! Vražda Syna Stvoriteľa bola dôsledkom ľudskej ješitnosti, domýšľavosti, samoľúbosti a nimi vytvorených predstáv a nárokov na Spasiteľa, ktoré nebol schopný naplniť ani samotný Spasiteľ. Takúto, samoľúbo vysokú mienku, má o sebe ľudstvo!

Ale pôsobenie skazonosnej ješitnosti neskončilo ani po smrti Krista! Naopak, plne sa prejavilo aj u jeho vlastných stúpencov a nasledovníkov! Tí totiž chceli tiež vidieť Krista iného, než v skutočnosti bol. Chceli v ňom vidieť zázračnú bytosť, stojacu nad prírodnými zákonmi. Nechceli v ňom vidieť obyčajného človeka, ktorý sa narodil na zemi ako človek, žil a pôsobil ako človek a ako človek aj zomrel. Ľudia nechceli prijať, že práve v tomto spočívala obrovská obeť Božieho Syna, ktorý vstúpil dobrovoľne do fyzického tela, a tým sa dobrovoľne podrobil všetkým fyzikálnym a prírodným zákonom, vládnucim na zemi.

Stúpenci a nasledovníci Krista boli postihnutí ješitnosťou do takej miery, že odmietli považovať poslanie Spasiteľa za splnené tým, že nám priniesol Slovo Pána. Že od svojho nebeského Otca priniesol Slovo Pravdy, aby nám v ňom ukázal, ako máme žiť, čo máme robiť a ako máme myslieť, aby sme mohli dôjsť k spáse. Aby sme mohli dospieť k mieru plnému životu na zemi, a po svojom odchode zo zeme do kráľovstva nebeského.

Ľudská ješitnosť potrebovala niečo viac! A preto urobila z vraždy Mesiáša na kríži čosi úplne iné, než to v skutočnosti bolo. Zo surovej vraždy Syna Stvoriteľa, ktorá bola reálnym odmietnutím osoby a učenia Ježiša Krista, urobila plánovaný akt spásy. Zo vzbury voči Stvoriteľovi a z vraždy jeho Syna urobila ľudská ješitnosť Boží zámer, prostredníctvom ktorého boli samoľúbi a domýšľaví pozemskí ľudia spasení. Takáto, ich ješitnosti dokonale vyhovujúca, nepochopiteľná obeť Krista im bola oveľa bližšia, ako skutočná, prostá a jednoduchá pravda, že človek môže byť spasený iba tým, že jedná a myslí v súlade s učením Božieho Syna. Takýmto katastrofálnym spôsobom kriví ľudská ješitnosť vnímanie skutočnej reality!

A poďme ďalej a priblížme sa trochu viac k našej súčasnosti. V evanjeliách je zaznamenané, že učeníci mnohokrát správne nechápali, čo im Ježiš hovoril, nad čím si on často povzdychol:

„Ešte aj vy ma nechápete?“

A preto tiež často učeníkom v ústraní vykladal správny význam svojich slov.

Avšak Kristus videl, že ich nechápavosť je následkom ich duchovnej nezrelosti, a tá je zase následkom celkovej duchovnej nezrelosti ľudstva. Kvôli tomu nemohol Pán ľuďom zvestovať všetko, čo im zvestovať chcel. Preto povedal svojim učeníkom:

„Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli /nepochopili/. Keď však príde On, Duch Pravdy, uvedie vás do plnej Pravdy! On Ma oslávi, lebo z Môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je Moje. Preto som povedal, že z Môjho vezme a zvestuje vám! A keď príde, ukáže svetu čo je hriech, čo je spravodlivosť a čo súd.“

Ježiš teda zasľúbil a zvestoval príchod pomocníka, Ducha Pravdy, ktorý príde v dobe, kedy bude ľudstvo natoľko duchovne zrelé, že bude môcť pochopiť plnú Pravdu.

A toto zasľúbenie sa stalo realitou, pretože Duch Pravdy naozaj prišiel a ukázal svetu čo je hriech a čo sú nespočetné ľudské omyly a polopravdy. Ukázal im čo je spravodlivosť, čo súd a prečo súd prichádza. Sprostredkoval im celú Pravdu v jej komplexnosti a celistvosti.

Avšak aj Duch Pravdy a jeho dielo narazilo na zemi na starú známu ľudskú ješitnosť, domýšľavosť a samoľúbosť, ktoré chcú všetko vedieť lepšie, a ktoré ignorovali Posolstvo Ducha Pravdy práve pre svoju neschopnosť vnímať realitu takú, aká je, pretože nekorešponduje s ich vlastnými, ješitnými predstavami o realite. A preto bolo dielo Ducha Pravdy a jeho osoba podrobené morálnej vražde a odsúdeniu.

A teraz sa dostávame už k našej najaktuálnejšej súčasnosti. Dostávame sa k žatve, k ovociu a k dôsledkom, ktorý takýto prístup ľudí k Posolstvám zo Svetla nevyhnutne prináša. Ľudstvu prichádza účet za vraždu Syna Božieho! Prichádza mu účet za morálnu vraždu Ducha Pravdy a ignorovanie jeho Posolstva! Prichádza mu účet za život, odtrhnutý od Vôle Najvyššieho, manifestovanej v Ježišovom Slove a v Posolstve Ducha Pravdy! Preto sa ľudstvo dostáva do fázy, kedy naň začínajú dopadať najrozličnejšie údery, ktorých účelom je otriasť jeho ješitnosťou, domýšľavosťou, samoľúbosťou a pýchou, aby sa konečne zbavilo tohoto pokrivenia duše a mysle, a začalo sa pozerať na realitu jasným zrakom.

Prvá svetová vojna a druhá svetová vojna boli apokalyptické svetové vojnové konflikty, aké naša civilizácia dovtedy nepoznala. Čoraz viacej sa množia prírodné katastrofy a prírodné anomálie. Hromadia sa najrozličnejšie predpovede apokalyptického diania, ktorému má byť naša
civilizácia vystavená.

Ale mnohí, v snahe zľahčovať tieto skutočnosti hovoria, že všetko toto tu už predsa bolo, že sa nič mimoriadneho nedeje, a že sa všetko len v rôznych obmenách stále opakuje.

Áno, všetko už síce bolo, ale nikdy nie tak zhustené a skoncentrované, ako v súčasnosti. Ja osobne si napríklad spomínam na minulé leto, kedy panovali extrémne horúčavy. V rozhlase vtedy každých pár po sebe idúcich dní hovorili, že boli zaznamenané teplotné rekordy, najvyššie od začiatku meraní, čiže najvyššie za sto rokov. Avšak tieto rekordy, aj v rôznych iných oblastiach prírodného diania, už neprichádzajú raz za sto rokov ako v minulosti, ale prichádzajú v rozpätí niekoľkých rokov, alebo dokonca mesiacov, či týždňov. V rozpätí niekoľkých rokov prichádza sto ročná, alebo tisícročná voda, alebo enormné horúčavy a podobne.

Áno, všetko toto tu už bolo, ale nie je možné si nevšimnúť, ako sa to všetko v dnešnej dobe neuveriteľne časovo zhusťuje.

A všetkým slepým, hluchým a pochybovačným mohla už dávno otvoriť oči rana, ktorú zasadil nášmu svetu koronavírus. Udrelo to ako blesk z jasného neba a dokonale to otriaslo celou našou civilizáciou. Milióny ľudí boli vytrhnuté z bežného fungovania a zahnané do karantény, aby premýšľali o tom, čo sa to vlastne deje a k čomu to smeruje. Aby v tom všetkom spoznali výstražne zdvihnutý prst Boží! Aby v tom spoznali jeho zásah, ktorý ich má prebudiť z ich ješitnosti, domýšľavosti a samoľúbosti! Zásah, ktorý ich má prebudiť z ich smrteľného duchovného spánku, aby ešte včas nastúpili cestu k vlastnému hodnotovému obratu, a aby sa duchovne obrodili. Aby utrpenie, bolesť a smrť, ktoré v súčasnej koronavírusovej kríze postihli desaťtisíce, napokon nemuseli prísť až k nim samotným, a ľadovo chladnou ruku ich zovrieť okolo ich vlastného krku.

Svetové dianie dosahuje bodu smrteľnej vážnosti a Stvoriteľ chce, aby táto vážnosť bola ľuďmi poznaná! Stvoriteľ chce, aby už ľudia konečne duchovne precitli, a aby s najhlbšou vážnosťou siahli po Slove Ježiša Krista a po Posolstve Grálu od Ducha Pravdy, a svojim životom a myslením ich premenili v čin. Lebo Stvoriteľ chce mať už konečne na tejto planéte skutočné, pravé, duchovné ľudstvo, a nie tú paródiu na ľudstvo, blúdiace v ateizme, materializme a v najrozličnejších dogmatických omyloch, ktoré tu živorilo doposiaľ a ničilo všetko okolo seba.

Varujme sa preto ako smrteľného jedu všetkej ješitnosti, domýšľavosti, samoľúbosti a pýchy, ktoré sú hlboko zakorenené v našich dušiach, a ktoré nám umožňujú žiť v klamlivej realite. Ale len dovtedy, kým napokon na nás s plnou váhou nedopadne skutočná realita Ducha s jej železnou Spravodlivosťou, a ako duchovne mŕtvych, a preto vo stvorení nepotrebných, nás definitívne zničí.
 

Milan Šupa
http://vaznost-doby.bloger.cz/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.6
hlasů: 5
Print Friendly, PDF & Email

21 komentářů

 1. Pane Šupo, ďakujem Vám za pekne spracovanú tému súčasného sveta a morálne pokriveného ľudstva. Samozrejme, že na to možno mať rôzne názory a ako autor píše, nemusíme si ich vykladať rovnakým spôsobom ako autor, ale ako sa hovorí, niečo tu páchne a nemusí to byť práve ten náš sused.
  V súvislosti s týmito udalosťami som sa zamyslel aj nad naším odchodom na večnosť. Je zaujímavé, že nikto neodchádza z tohto sveta ako víťaz, ale iba ako porazený, nech už je to akýkoľvek vládca, boháč, filozof, žobrák, alebo hoci aj zviera. Iba batoh svojich hriechov si berieme zo sebou…

 2. ad/
  Nedokázal splniť ich požiadavky na to, ako má očakávaný Mesiáš vyzerať, čo má robiť a čo má hovoriť.

  Proč by to Ježíš Kristus dělal a proč by přijímal takovou roli ?
  On přece lidem říkal, že nepřišel zrušit Zákon nebo Proroky, přišel je naplnit.

  Tzv.vražda Ježíše se udála tlakem „hrstky“ lidí, kteří byli toho času v Jeruzalémě a kteří byli stejně manipulováni kněžími. Nejednalo se o to, že by v tomto zklamalo lidstvo. Kdo v té době věděl, co se tam v malé části světa děje a i kdyby to vědělo celé Řecko, Sýrie, Egypt, Indie, pohané v Germánii, Anglii….., stejně by s tím nic nešlo dělat.

  ad/
  Vražda Syna Stvoriteľa bola dôsledkom ľudskej ješitnosti, domýšľavosti, samoľúbosti a nimi vytvorených predstáv a nárokov na Spasiteľa, ktoré nebol schopný naplniť ani samotný Spasiteľ. Takúto, samoľúbo vysokú mienku, má o sebe ľudstvo!

  Nedávejte rovnítko mezi pár tisícovek Židů, Řeků, Římanů….a celé lidstvo.

  A ostatně, mělo se stát to, co se stát mělo. Kdyby se to nestalo a ježíš se dožil třeba sedmdesátky, chodil a kázal, vzniklo by vůbec křesťanství, došlo by jeho učení do srdcí lidí ?

  ad/
  Stúpenci a nasledovníci Krista boli postihnutí ješitnosťou do takej miery, že odmietli považovať poslanie Spasiteľa za splnené tým, že nám priniesol Slovo Pána. Že od svojho nebeského Otca priniesol Slovo Pravdy, aby nám v ňom ukázal, ako máme žiť, čo máme robiť a ako máme myslieť, aby sme mohli dôjsť k spáse.

  Ruku na srdce. Vždyť Ježíšovi učedníci s ním byli snad jen dva roky. Co mohli získat z jeho učení? Vždyť přece ani v posledních dnech jejich společného života ani pořádně nevěděli, kým On je?

  ad/
  Avšak Kristus videl, že ich nechápavosť je následkom ich duchovnej nezrelosti, a tá je zase následkom celkovej duchovnej nezrelosti ľudstva. Kvôli tomu nemohol Pán ľuďom zvestovať všetko, čo im zvestovať chcel.

  A to prosím obdržel ty učedníky jako vyvolené, žádní jiní nebyli v blízkosti Ježíše lepšími. Toto mi potvrzuje, že Ježíš musel z rozhodnutí Pána přijít a kázat nové učení; byl asi ten nejlepší čas – na jedné straně útlak od okupační moci Říma, na druhé straně již strnulé židovské náboženství.

  ad/
  A toto zasľúbenie sa stalo realitou, pretože Duch Pravdy naozaj prišiel a ukázal svetu čo je hriech a čo sú nespočetné ľudské omyly a polopravdy. Ukázal im čo je spravodlivosť, čo súd a prečo súd prichádza. Sprostredkoval im celú Pravdu v jej komplexnosti a celistvosti.

  Ano, Duch Pravdy přišel! Ale, lid se stal stejně poslušnými ovcemi nových institucí náboženství, které ve spojení se světskou mocí vraždili, i ve jménu Krista Ježíše, silou obraceli lid na jeho víru, upalovali, loupili a nakonec, v moderní době i tyto připustily hrůzné války. Působení Ducha Pravdy aby jeden pohledal. Ale pohledat lze, a jedině, u sebe samotného.

  Morální vražda Ducha Pravdy není možná. Ten působí, ale vede neustálý zápas s „naprogramovaným“ já – egem člověka, s jeho myslí, která je nástrojem Negativní síly. Bohužel.

  Všechno tu již bylo dřív v nějakých opakujících se formách. Vltava v Praze v zimě totálně zamrzala a určitě naopak mohla mít až i mizivé průtoky vody. Svět se mění, lidé též. Příroda, planeta trpí a člověk, který tu je na návštěvě a který by za tu většinově modro-zelenou kouli měl být vděčný, se chová k ní jako parchant.

  Koronavirus je novinka, ale podobných tu již bylo i dříve a vždy to byly pro lidstvo novinky. AIDS, prasečí chřipka, španělská, dříve mor….atd.. Křivka dnešní úmrtnosti, alespoň u nás, se nijak oproti minulým rokům výrazně nezvedla. O smrti přemýšlím často. Mám-li zemřít s koronavirem, na koronavirus /stejně se pitvy neprovádějí/ je mi celkem jedno. Umřu, třeba v Krkonoších nebo při zemětřesení nebo doma v posteli. Umřít však připraven a nejlépe ještě za života.

  ad/
  Lebo Stvoriteľ chce mať už konečne na tejto planéte skutočné, pravé, duchovné ľudstvo, a nie tú paródiu na ľudstvo, blúdiace v ateizme, materializme a v najrozličnejších dogmatických omyloch, ktoré tu živorilo doposiaľ a ničilo všetko okolo seba.

  O tomto, co chce Stvořitel, by se dalo hovořit dlouze a široce. Satan zprostředkoval člověku svobodnou vůli konat sviňárny i věci dobré a za všechno má požehnání od i svého Stvořitele, aby duším, podstatám života, dával spravedlivé odměny podle zákona příčiny a následku. Kdo tento zákon zná a rozumí mu, může se tvrdou prací z života zde vyvázat /není to ale vůbec jednoduché/ a dostat se s Milostí Pána až ke stromu života – věčného.

  Někdo si může myslet, že duše jsou jen zde, v tomto hmotném světě. Ne, celé stvoření je plné duší a jen jejich nepatrný zlomeček byl seslán sem, do této školy či vězení života. Zasloužily si to. Mělo to tak být. Miliony, miliardy, biliony a triliony, a to celé na sto padesátou a pak ještě na třetí a na šedesátou…., tolik duší a ještě násobně více je ve Stvoření a tvoří Jeho dokonalé Světlo. My jsme tu dočasní odpadlíci. Tak prosté to je.

  ad/
  Varujme sa preto ako smrteľného jedu všetkej ješitnosti, domýšľavosti, samoľúbosti a pýchy, ktoré sú hlboko zakorenené v našich dušiach, a ktoré nám umožňujú žiť v klamlivej realite.

  Ano, tak to je. Bojujme! Výsledek se nedostaví ihned, ale stojí za to.

  Jinak dojde k naplnění té poslední věty, kterou nám tu pan Šupa píše.

  Díky za článek.

  Václav Žáček

  1. Venda píše :“Ruku na srdce. Vždyť Ježíšovi učedníci s ním byli snad jen dva roky. Co mohli získat z jeho učení? Vždyť přece ani v posledních dnech jejich společného života ani pořádně nevěděli, kým On je?“
   Ano Vendo, ruku dejte na srdce a daleko od klávesnice.
   Venda :“Někdo si může myslet, že duše jsou jen zde, v tomto hmotném světě. Ne, celé stvoření je plné duší a jen jejich nepatrný zlomeček byl seslán sem, do této školy či vězení života. Zasloužily si to. Mělo to tak být. Miliony, miliardy, biliony a triliony, a to celé na sto padesátou a pak ještě na třetí a na šedesátou…., tolik duší a ještě násobně více je ve Stvoření a tvoří Jeho dokonalé Světlo. My jsme tu dočasní odpadlíci. Tak prosté to je.“
   Trilion =10E18. Pak Vaše hausnumero duší bude 18*150*3*60=486 000, tolik duší má vendismus (Vendovo nové náboženství). 10E486000 duší, tedy číslo se 486 tisíci nulami. A to jsem zapomněl, že ještě 100 násobně víc. Už jsem mnohokrát psal, že počet částic ve známém vesmíru je asi 10E89 až 10 E100.

   Venda porušil zákon kauzality, který sám propaguje.
   Aby se mohla duše zatížená prohřešky vrátit na zemi odžít karmu, tak musí napřed ty prohřešky de na Zemi spáchat. Že ve Stvoření je habaděj až několik habadějů duší, to je z hlediska karmy o ničem, nejsou to duše, které něco prožily na Zemi. Jak píšete :“ jen jejich nepatrný zlomeček byl seslán sem, do této školy či vězení života. Zasloužily si to“ .
   Je jich málo, narozených je stále o miliardy víc jak zemřelých proti roku 1800 asi 7,5 krát víc.
   Populace
   (v miliardách) 1 2 3 4 5 6 7
   Rok 1804 1927 1960 1974 1987 1999 2012
   Za období (let) –– 123 33 14 13 12 13

   1. ad – :“Někdo si může myslet, že duše jsou jen zde, v tomto hmotném světě. Ne, celé stvoření je plné duší a jen jejich nepatrný zlomeček byl seslán sem, do této školy či vězení života. Zasloužily si to.
    ______________

    Vendo, celé stvoření je hmotný svět. Nebo snad máte představu o hmotě, že hmota je to, co jde rozsekat sekerou?
    Podle vás je život trest? Podle mě je to odměna.

   2. Pardale, nešlo mi o nějaké numera s počty nul. Nikdo z lidí nedokáže ani jen nahlédnout „pod pokličku“ celého komplexního stvoření a toho, jak je všechno v jeho řádu stvořeno a jakými všemi Zákony řízeno. Vždyť zde jen ten Vám osobně /i nám/ /ne/známý vesmír hmoty představuje tolik neobjasněného. (umíte napsat, že člověk poznal 0,0008%, 6 % či 22% z toho tzv. viditelného vesmíru?/ A věda dokáže přinést mnohdy jen teorie. Považoval byste za normální, kdybych se Vás zeptal, co je právě teď nového v galaxii EGSY8p7? Ale díky za ně, za ty teorie, člověk se musí něčím zabavit na cestě svého vývoje k poznání sebe sama.

    Pardale, Vy na duši nevěříte. Máte ji, jako vše živé ji má, ale, kdyby se Vaše tělo ocitlo najednou bez duše, ztrácí vědomí sebe sama a stane se hmotou bez projevů života a zanikne, obrátí se v ten prach /toto přirovnání lidé, kterým to bylo tenkrát sděleno, pochopili/.

    Pardale, vím, že se budete usmívat, ale duše je opravdu ve všem živém a postupně prochází vývojem, a to od nejnižších forem života k těm nejvyšším.

    A tady je již ten kýžený zdroj informace o tom, kde se duše pro lidská těla, kterých poslední staletí opravdu přibývá, berou. Jste vzdělaný muž a můžete odhadnout, jaká byla asi třeba před šesti sty léty spotřeba masa a jaká je dnes? (pamatuji na své dětství, a to bylo jen před 65ti léty – maso tak maximálně 3 x týdně) Kolik denně je dnes zavražděno k nasycení, ale i k přežírání lidí, ovcí, krav, býků, telat, vepřů, koz, různých ptáků-slepic, kuřat, králíků, zvěřiny, ryb-a to je jen maso pro určitou část světa, v jiných lidé jedí z nouze /a zabíjejí/ navíc psy, kočky, hady, opice, hlodavce, žáby, šneky, brouky….?! Určitě byste mohl najít zdroj, nejlépe ve wiki, kde jsou nějaké počty denně zabitých živých tvorů uvedeny. A každý tento člověkem zabitý tvor měl duši, která je po zabití tzv. „volná“. A každý počatý život potřebuje ke svému vývoji duši; ta je nositelkou života toho kterého tvora. Nu a mohu jen naznačit – zákon o převtělování – ale nedoufám, že pochopíte celý ten mechanismus – koloběh životů, kde rozhodující roli hrají ale duše.

    Pro doplněné se ještě podívejte na knihu Genesis, kap. 1, verš 29 až 31. (kde ten člověk udělal chybu?)

    A pak Vám to může /ale nemusí/ docvaknout.

    Proč nemusí? Protože nevěříte na duši a její převtělování.

    Pardale, jestliže jste si myslel, že Vám napíšu, že duše pro naši planetu přicházejí z nějaké prstencové galaxie, tak to byl omyl.

    Skončím citací části jednoho žalmu z manichejsko-křesťanského zdroje :

    Můj Bože, jsi zázrak, který se nedá popsat.
    Jsi uvnitř, jsi všude kolem.
    Jsi nad, jsi pod,
    jsi blízko a daleko,
    jsi skrytý a odhalený,
    jsi v tichosti a též promlouváš;
    Tvoje je všechna sláva.

    Pěkný den.
    Václav Žáček

   3. :“Ruku na srdce. Vždyť Ježíšovi učedníci s ním byli snad jen dva roky. Co mohli získat z jeho učení? Vždyť přece ani v posledních dnech jejich společného života ani pořádně nevěděli, kým On je?“
    _____________

    Ono když se to vezme kolem a kolem, ruku na srdce – JK vlastně sám o svém učení nic nenapsal, všechno o něm víme jen z druhé ruky, kdoví, jak to bylo.
    (Takhle nějak, Vendo?)

   4. Pro paní Věru:

    Věra z Vysočiny14.10.2020 (7:59)
    ad – :“Někdo si může myslet, že duše jsou jen zde, v tomto hmotném světě. Ne, celé stvoření je plné duší a jen jejich nepatrný zlomeček byl seslán sem, do této školy či vězení života. Zasloužily si to.
    ______________

    Vendo, celé stvoření je hmotný svět. Nebo snad máte představu o hmotě, že hmota je to, co jde rozsekat sekerou?
    Podle vás je život trest? Podle mě je to odměna.

    Život člověka je šance.

    Václav Žáček

 3. Degone píšete: „Iba batoh svojich hriechov si berieme zo sebou…“ – Tak, jak je to s tím „proviněním“ našich duší na tomhle světě? Nesou duše vinu za hříchy člověka na tomhle světě, nebo ne? – Prosím o odpověď.

  1. Máte pravdu Návštevníku, že tomu môjmu príspevku chýba záver. Tu je: – Duša po opustení tela odchádza so svojím „batohom hriechov“ do večného svetla, k Bohu Otcovi, aby sa podrobila „poslednému súdu“. Nie je tam žiadna „porota“, ani „žalobcovia“, iba Otec a duša. Premietne sa tam z onoho „batoha“ celý život onoho „hriešnika“ a na koniec zaznie rozsudok: – „ty za to nemôžeš!“. Choď do svetla mojej lásky a Buď v pokoji!
   Takto „súdi“ Boh svoje duše. A viete, ako súdi Satan? – Takto: https://dennikn.sk/2085719/po-patnastich-rokoch-padol-trest-sudkyna-sabova-to-kotlebovi-zratala-za-celu-karieru-odovodnenie-rozsudku/

   1. Až tak to je jednoduché, pane Degone? Při vší úctě k Vám, to se mi nechce věřit.

    „Premietne sa tam z onoho „batoha“ celý život onoho „hriešnika“ a na koniec zaznie rozsudok: – „ty za to nemôžeš!“. Choď do svetla mojej lásky a Buď v pokoji!“

    Pár jmen – a pak „ty za to nemôžeš!“ Co císař Nero, co Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot, Eichman, Mengele, co římský papež – rok 955 – papež Jan XII. byl i na svou dobu natolik krutý, že i Římané usilovali o jeho krev. Dopustil se incestu s vlastní matkou, v lateránském paláci provozoval harém, hrál hazardní hry s penězi vybranými od poutníků, své milostnice odměňoval zlatými kalichy, které pocházeli z baziliky sv. Petra a znásilňoval ženy přímo v kostele sv.Jana Lateránského. Vydrancoval baziliku sv.Petra a před rozhořčenými Římany prchl do Tivoli. Nakonec byl souzen za to, že si za vysvěcení na kněze nechal platit, oslepil svého duchovního rádce, vykastroval kardinála (a přivodil tak jeho smrt) a byl obviněn z vraždy, křivé přísahy, svatokrádeže, krvesmilstva se svými příbuznými a z toho, že vzýval démony. Jan po návratu z exilu nechal všechny své nepřátele bez lítosti popravit. ????

    Co tento borec a jistý hříšník – rok 1199 – křižácký rytíř Šimon z Montfortu směl dle katolických zásad zahubit tolik lidí, kolik chtěl. Při dobytí hradu v Bramu své vězně nezabil, nechal jim uřezat nosy, vypíchat oči a nechal je odejít. Po úspěšném obléhání Minervy nechal sto čtyřicet kacířů bez jakéhokoli soudu na louce naházet do jediného velkého ohně. Vše se odehrávalo pod přísným dohledem církve. Vše se často opakovalo za mnohokrát větších obětí a ještě odpornějších zločinných skutků. Jedním z nejbrutálnějších byl masakr v Lavauru. Inocenc předem posvětil naprosto všechno, čeho se tento křižácký rytíř dopustil a na IV. Lateránském koncilu jej nazval odvážným křesťanským džentlmenem.

    Všem tedy Bůh řekl – Choď do svetla mojej lásky a Buď v pokoji! ? ? ? – to snad ne.

    Václav Žáček

 4. Jednou jsem byl na třídenním pracovním semináři jehož cílem bylo „diskutovat“. Pouze diskutovat. Neměli jsme dojít a ani jsme nedošli k žádnému závěru. To byl cíl, za to jsme byli zaplaceni.
  Nechápu zdejší diskusi, když stejně jenom „diskutujete“, nikdy k žádnému závěru nedojdete a ještě ani za to nejste placeni. (Vlastně jste, dyť je to tady akorát spolek důchodců:-))

  1. ad – a ještě ani za to nejste placeni.
   _____________

   Nevím, jak ostatní, ale já ano :-))))))))

  2. Vy jste na tom semináři nedošli k žádnému závěru a byli jste za to placeni.

   Proč bychom my zde měli být za to, že nedojdeme k žádnému závěru, placeni?

   Pochopíte to?

 5. Degon pre Vendu: Chápem Vaše rozhorčenie nad postojom nebeského Otca nad jeho dietkami – dušami, ktoré sa k nemu navracajú po strastiplnom pozemskom živote, kde vládne dualita, dobro – zlo Duch sv. – ale aj duch Satana pod. Ten Váš postoj je poznačený ľudskou profesnou zaujatosťou, kde učiteľ hodnotí žiaka za jeho „hrubky ako prasa“ a nie za jeho charakter. Je treba odlišovať ľudské skutky v tomto materiálnom svete od podstaty a charakteru Božej duše, ktorá je v tomto živote zneužívaná a vláčená v blate iba preto, že je iná, ako je podstata zla – teda Satana. Duša v ľudskom tele nie je príčina zla, ale jeho obeťou, preto si zaslúži nie odsúdenie, ale láskavú opateru lekára a Otca. Ten „batoh ľudských hriechov“ je Otcom hodený do neutúchajúceho a večného ohňa, kde všetko zaniká, ale nie duše, ktoré sú od zla už očistené a oslobodené. Máme preto Boha Otca za to odsudzovať? Že je dobrý a láskavý? Tento pozemský svet nie je skutočný – je to niečo ako náš nočný sen. Realita nastáva až po našom zobudení a to nastáva až v hodine našej pozemskej smrti.
  Pekný deň a nie, nepekný nočný mor!

 6. ad/Máme preto Boha Otca za to odsudzovať?

  Degone, neodsuzujte nikoho, ani Boha Otce. Prostě tomu tak rozumíte a mnozí lidé jsou tomu i nakloněni.

  Václav Žáček

 7. Souhlasím s hlavní myšlenkou článku, že pýcha předchází pád. Panem Šupou vzpomínaná pandemie covidu-19 je opravdu zlá, nepovažoval bych ji však za apokalypsu. Ani u nás v Česku, kde jsme se z premianta propadli na největšího lůzra v Evropě. Příčina? Opět ješitnost.

  Na Aktuálně cz vyšla rekapitulace vývoje covidu-19 v naší zemi (odkaz je níže). Za zvláštní pozornost stojí

  27. červenec, kdy premiér Andrej Babiš zřídil Radu vlády pro vládní rizika. Ta podle něj měla jako hlavní čelit epidemii koronaviru. Postavil se do jejího čela a sám prohlásil, že přebírá veškerou zodpovědnost za to, co bude následovat – v dobrém i zlém. Bylo to ve chvíli, kdy podle statistik byl ještě čas připravit zemi na blížící se kalamitu.

  19. srpna Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznamuje, že od 1. září pod hrozbou až třímilionové pokuty nařizuje nosit roušky ve všech vnitřních prostorách v Česku.Premiér Andrej Babiš ve stejný den oznamuje, že o tom nevěděl a povinnost nosit roušky uvnitř se mu nelíbí. 20. srpna Adam Vojtěch (ANO) na tiskové konferenci oznamuje, že v restauracích, nákupních centrech či školách se roušky nakonec nosit nebudou. Činí tak po schůzce s premiérem. 22. srpna Premiér Babiš označil rozhodnutí ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha znovu zavádějící nošení roušek v rozhovoru pro Právo za zbytečné. Za případné následky přijal osobní odpovědnost. V rozhovoru pro Mladou frontu Dnes ze svého svěřenského fondu Andrej Babiš zároveň prohlašuje, že virus slábne a opatření jsou více podřízena ekonomickému pohledu, a ne jen názorům epidemiologů. 9. září premiér odmítá zřízení krizového štábu. Podle něj to není třeba.

  10. září začíná platit nařízení, že ve všech vnitřních prostorech je nutné nosit roušky.

  4. října Zubař Roman Šmucler, kardiochirurg Jan Pirk nebo psychiatr Radkin Honzák v otevřeném dopise apelují na vládu, aby nedělala drastická opatření (roušky) proti šíření viru.

  14. října Aktuálně cz přináší neveřejnou předpověď Ústavu zdravotnických informací a statistik o nejbližším vývoji situace. Kapacity nemocnic v Česku budou na konci října vyčerpány i v případě, že se vyplní nejoptimističtější scénář vývoje epidemie koronaviru.

  https://zpravy.aktualne.cz/domaci/casova-osa-covid/r~fd4c3f7e0ec511eb9d470cc47ab5f122/

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference