mapa stránek || vyhledávání

Pozor na relativitu, a doplněk

Každý má svou pravdu – dozvídáme se také. Jenže, někdy jsme si ji ohnuli pod názorem silnějších, nadřazenějších, například… Ke své škodě, nejspíš dlouhodobé.

Nemusí být potřebné vymlouvat dítěti jeho názor, dávat nepřímo najevo, že je neznalý, tedy snad až hloupý. Je-li možné, přát mu jeho pravdu. Vzpomínám, že jako šestiletý také jsem chtěl mít svou důležitost, jako ti starší. Vymyslel jsem si pádný zážitek: viděl jsem srážku aut, a byli tam čtyři mrtví. „Jak jsi to poznal, že jsou mrtví?“ „Když je vytahovali, tak se nehýbali.“ Na to nikdo nic neřekl. Poznal jsem, že mi takovou fantazii nevěří. Odmítnutí jsem pochopil z jejich mlčení. Či snad pomohla i intuice, vliv vlastní duše?

*

Před stoletím bylo potřebné vysvětlit jednu ze základních fyzikálních nesnází. Proč se při každém ověřování rychlosti světla zjistí totéž? Žádná změna, ať se Zeměkoule pohybuje tam či jinam. Nikdy se proužky světla nepohnou, nenastalo očekávané sčítání rychlostí.

V jistém směru pomohl Einstein svým názorem – každá soustava má svou plnou důležitost. Tato má svou pravdu, stejně jako tamta. Jeden koráb prolétá Vesmírem kolem druhého. Každý z nich má mít za to, že jeho čas je správný, kdežto ten druhý má čas pomalejší – vždyť se pohybuje, letí.

Již v 19. století Antoon Lorentz stanovil výpočet – transformaci časů, ve snaze přiblížit souvislosti s pohybem světla. Vzniklá kvadratická rovnice – aplikovaná Pythagorova věta, byla použitelná k Einsteinově teorii relativity. Kde každý má svou pravdu, a údaje o čase jsou relativní. Oběma se vyhoví: 2>1 a současně 2<1.

Tento přístup byl přijatý, ačkoliv v dalších desítkách let se vyskytovali i fyzikové s jinou pravdou; relativitu odmítali. Velkou důležitost měli i elity, rozhodující tehdy dávno o Nobelově ceně za fyziku. Za teorii relativity ji jejímu tvůrci nikdy nepřiznali. Sice souvislosti s gravitací a i další jsou výstižné, mimořádně hluboké, avšak právě zásada relativity se jim mohla jevit málo důvěryhodně.

*

Dnes můžeme posuzovat jinak. Domnívám se, že relativita fyziky 20. století není k uvěření.

Kosmonautům, vzdalujícím se Zemi, jejich rychlý let zpomaluje čas. Nejsou tak pošetilí, aby snad tvrdili, že to my na Zemi se rychle pohybujeme od nich pryč! A oni že jsou bez pohybu – že při jejich startu zrychlovala Země. To by se zpomaloval čas nám, pozemšťanům. Nic takového.

Při obíhání vesmírné stanice kolem Země se uplatňují změny času, jak je určil Einstein i jeho předchůdci. Vlivy rychlosti pohybu a gravitace odliší čas na oběžné dráze oproti pozemskému. A opět – žádná relativita. Za letu i po úspěšném přistání se ukáže, že měřené časy jsou odlišné. K tomu zavedené výpočty jsou výstižné.

Vypraví-li se několik korábů, na různé trasy, pak po návratu na Zem mohou mít každý jiný čas na svých hodinách. To připomíná, že čas se měnil jim, s jejich vzdalováním a urychlením. Opět příklad, že relativita – rovnocennost časů na korábu a na Zemi je zpochybnitelná. Neplatí. Kdežto platí 2>1 a současně 1<2.

Dalším řešením je Vesmír, propracovaný všemi prostorovými a časovými body.

 


 

Bohumír Tichánek

Poslední články autora:


Hodnocení článku
Tisk Tisk
Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.

14 komentářů

Přidat komentář
 1. Pane Tichánku, našel jsem video, které komentuje knihu Tomáš Košumberský : Teorie ČASU – teorie nerelativity
  https://www.youtube.com/watch?v=CayZ4m7ckrg
  Komentátoři mluví dobře, chyba autora knihy je v samotném pojetí relativity. Je to jen jeho teorie, ale nemá žádné důkazy. Jen říká, relativita je špatně. Uvádí příklad z knihy (?), že se točí kýbl. V soustavě spojeném s kýblem se točí země ( vesmír). Speciální teorie relativity je o inerciálních soustavách, to je v klidu nebo v pohybu rovnoměrném přímočarém. To rotující kýbl není. Komentátoři také dobře mluví o tom, že nelze vše vyvozovat matematicky, i když fyzika matematiku hojně využívá.
  Obecná teorie relativity souvisí se (silným) gravitačním polem, zakřivením časoprostoru atd. V gravitačním poli jsou typické pohyby těles nikoli po přímce.
  Komentátoři jen trochu zabreptli dilatace délek, má být kontrakce délek. Souhlasím, že tzv. zjednodušení fyziky – patrně autorova Fyzika 2
  https://time-theory.info/wp-content/uploads/2020/09/fyzika2_0.pdf
  tím, že všechny veličiny se budou vyjadřovat pomocí času, je obludná komplikace, která nikam nevede.
  Jiná videa s tématikou relativity
  https://www.youtube.com/watch?v=ZmpbBoYoA18
  https://www.youtube.com/watch?v=6giNhsADTl0
  https://www.youtube.com/watch?v=Xq8m6Ub67Uc

 2. Opět marná touha o nastolení něčeho, co chceme nazývat objektivní realita nebo objektivní pravda. Pokud by jsme něco, jako objektivní realitu připustili, tak by MUSEL být přítomen v systému pouze jeden pozorovatel. Dva a více pozorovatelé už z principu narušují objektivitu. Ale to jsme zase u filozofického tématu co je to „relativní“ dualita a absolutní (svým způsobem objektivní) jednota, neboli ona, zde na tomto webu obávaná a zcela nepochopená Nicota.
  A a ještě něco pro Bohumíra. Je 21. století, které bude stoletím kvantové mechaniky a sní přicházející pojmy jako pozorovatel, vědomí, mysl, realita, informace, simulace. Starý svět mizí a přichází nové paradigma, které změní pohled lidstva na to, co je to realita, čas nebo hmota. A už mám taký dojem, že první co bude ze systému odstraněno bude právě čas. Čas jako největší iluze a sním potažmo i to co nazýváme prostor.

  1. cit Marek: „Pokud by jsme něco, jako objektivní realitu připustili, tak by MUSEL být přítomen v systému pouze jeden pozorovatel.“

   Původem bylo latinského slova \“subiectum\“ užíváno jako překladu jednak řeckého slova hypokeimenon (to, co leží pod), ale také slova hypostasis (to, co stojí pod); první termín zavedl Aristotelés ve smyslu gramatickém (dodnes: subjekt a predikát, podmět a přísudek). Téměř po celý středověk znamenal \“subjekt\“ vlastně objekt, předmět. Pak došlo k obrovskému přelomu díky německé romantické filosofii: subjekt se stal \“non-objektem\“, \“ne-předmětem\“. Jazyky odvozené z latiny si však často podržují starý zvyk chápat subjekt jako objekt, předmět. Odtud už vzešla spousta potíží a nedorozumění, trvajících dodnes.
   https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/subjekt

   V kontextu vašeho výroku: i jeden pozorovatel vnímá subjektivní realitu. Z filosofického hlediska objektivní realita s jedním pozorovatelem neexistuje.
   Objektivní realita existuje pouze za stavu, kdy v systému není přítomen ŽÁDNÝ pozorovatel :-)

   1. Věra píše :
    „Objektivní realita existuje pouze za stavu, kdy v systému není přítomen ŽÁDNÝ pozorovatel „.
    No snad ve stejném smyslu : Objektivní realita existuje nezávisle na našich smyslech (našem pozorování). Ovšem pozorování (zde ve smyslu měření v kvantového jevu) jsou zásahem do systému.
    V kvantové fyzice platí Heisenbergův princip neurčitosti , Wikipedie: „Nejznámějšími veličinami tohoto typu jsou poloha a hybnost elementární částice v kvantové fyzice. Heisenbergův princip říká, že čím přesněji určíme jednu z konjugovaných vlastností, tím méně přesně můžeme určit tu druhou – bez ohledu na to, jak dobré přístroje máme. To také znamená, že představa z klasické fyziky, že můžeme předpovědět chování systému, pokud známe jeho počáteční stav, je v praxi nepoužitelná: počáteční stav systému nikdy nemůžeme zjistit dostatečně přesně “
    s.wikipedia.org/wiki/Kvantová_fyzika
    “ Každé konkrétní měření je zásahem měnícím systém a dávající jen některou z možných hodnot, totiž příslušnou vlastní hodnotu a to s pravděpodobností, kterou lze “ spočítat.
    Kvantové jevy (týkají se nepatrných rozměrů) nejsou v souladu s teorií relativity, která týká se hlavně rozměrů kosmických až kosmologických.

   2. Když čtu, Pardale, příspěvky šikovných, vzdělaných a kultivovaných lidí, napadá mě otázka, jakým směrem se bude ubírat vzdělání začínajících školáků. Mám o ně obavy. Kladu si otázku, jak zajistit dětem opravdu kvalitní výuku, jak odstranit z výuky nepotřebnou vatu a balast, jak upřednostnit to skutečně důležité. Z historických pramenů je zřejmé, že děti aristokratů se začínaly vzdělávat velice brzy, učily se jazyky, historii, etiku a etiketu, přírodní vědy, filosofii, umění. Jak tohle srovnat s tím, co se děje dnes? Děti se začínají vzdělávat pozdě, ještě v první třídě špatně mluví, špatně se vyjadřují, těžko zvládnou souvisle odpovídat a vyprávět.

   3. Věro, začít se intenzivně učit není nikdy pozdě. Nepamatuji se, že bych se do 15 let doma učil učivo ZŠ. Počítal jsem Olympiády. V deváté třídě jsem měl po prvé pro sebe pokojíček po zemřelém dědovi a mohl jsem svítit do noci, bratr byl na internátě a sestra na koleji. Od strejdy jsem měl pár knih z astronomie a velkou mapu hvězdné oblohy. Po sestře Atlas světa a skripta z chemie pro VŠZ, z nich jsem se naučil celou chemii a mnoho z toho si pamatuji v rozšířené formě dodnes. V létě o prázdninách jsem měl Atlas hub. Jistě, neměl jsem šanci se v dětství naučit jazyky, jako mají děti dnes.
    Myslím, že děti není třeba tolik učit, spíš v nich vzbudit touhu po vzdělání, přístup k němu je dnes obrovský, ale přímo tragicky oblepený balastem.
    Nemyslím, že můj boj se zdejšími karmoši má šanci. Myslel jsem, že diskuze zde mi pomáhá udržet mozek v kondici, ale nejspíš se zalepuje taky tím balastem.
    Nebezpečím nejsou hloupé názory, ale ty které se vydávají za pravdu.

   4. píše Věra z Vysočiny 13.10.2020 (8:46)
    „děti aristokratů se začínaly vzdělávat velice brzy, učily se …“
    K dětem aristokratů se učitelé chovali jistě hodně s úctou, žádné ohýbání. Např. urozený Fr. Ferdinand zřejmě málo poslouchal, v dospělosti chápal, že se měl učit víc. Je k tomu i historka o jeho neznalosti měřítek map.
    Kdežto škola s desítkami dětí má jiné postupy.
    Zda se začínají vzdělávat pozdě? Jistý zdroj píše o vhodnosti vzdělávání dětí do 7 let výhradně v jejich chování, vztazích, tehdy ještě bez učení psaní a čtení. Někde to tak dělají. „Finští žáci také dosahují pravidelně velmi dobrých výsledků v mezinárodních srovnávacích testech – a do první třídy nastupují až v sedmi letech.“
    https://nazory.aktualne.cz/komentare/do-prvni-tridy-az-v-sedmi-letech-co-vy-na-to/r~i:article:772101/
    Jsou zdroje, na kterých do hloubky posuzují vyspělost dětí, konkrétně.

   5. Pardale, píšete: „Nemyslím, že můj boj se zdejšími karmoši má šanci. Myslel jsem, že diskuze zde mi pomáhá udržet mozek v kondici, ale nejspíš se zalepuje taky tím balastem.
    Nebezpečím nejsou hloupé názory, ale ty které se vydávají za pravdu.“
    _____________

    Trochu mi čtete myšlenky. V souvislosti s tématem o duši jsem chtěla říct, že cokoliv, s čím se naše smysly a mysl setkají, nás nějakým způsobem poznamená a ovlivní, třeba i „jen“ podvědomě. Je potřeba stimuly selektovat, vyhýbat se tomu nežádoucímu balastu. Možná bychom mohli zpochybňovat existenci duše, ale existenci duševních patologií asi zpochybňovat nemusíme (zvláštní souvislost, že?).
    Zdánlivě nesouvisející: zhlédla jsem poslední díl Rapla II a přemýšlím, jestli má smysl bojovat se zlem za každou cenu a do posledního dechu. Myslím, že cena je příliš vysoká. Ale nechat to být…?….
    Jakou sílu musí mít ctnosti, když stále ještě jsou.

  2. Opět marná touha o nastolení něčeho, co chceme nazývat objektivní realita nebo objektivní pravda. Zřejmě směrováno k – Tomáš Košumberský, viz v diskusi výš.
   Náš svět je virtuální realita (VR). Takový skutečně obsahuje jediného pozorovatele. Prostě, tvor s očima a sluchem dostává zážitky formované perspektivním prostorem. V jeho středu se on sám nachází Všichni ostatní se nacházejí v jiném místě prostoru a proto mají jinak sestavený perspektivní prostor. (Ovšem stále přežívá matematicky neobhajitelná představa, že žijeme v prostoru s lineárně rozloženou hmotou. Nevyhovuje – tamní iracionality značí bezvýsledné výpočty.) Takže VR v souladu s Markovým přítomen v systému pouze jeden pozorovatel.
   něco pro Bohumíra Za důležitý považuji soulad s matematikou. Kde jinde by šlo hledat skutečnost našeho světa, než s kvanty času, prostorové délky, zřejmě i ostatních fyzikálních bodů – pro výpočty hmotnosti, síly, atd.
   Odstranit čas – nejlépe až po jeho pochopení. Definování. Čas není – protože se jedná o ty „okamžiky“, které nebyly k ničemu využity. Šlo by vkládat i odkazy do odpovídajících souvislostí, ale k čemu to – sice v promyšlené, ale anonymní diskusi…
   Díky za názory.

   1. Pane Tichánku, když dojdou argumenty, tak vadí že píšu anonymně (pod nickem Pardal).
    Mě zase vadí, že motáte teorii relativity s virtuální realitou. Ve virtuální realitě je možné cokoliv.
    V teorii relativity jsou jevy prakticky využívané a podpořené pokusy.
    Pokusil jsem se najít videa, kde je základ teorie relativity
    https://www.youtube.com/watch?v=ROKBOLRX_ac
    Oblíbený myšlenkový pokus Einsteina Fotonové hodiny čas 3:17, čas 4:40
    https://www.youtube.com/watch?v=P7_Dt7oqNMc
    čas 2.11
    Tato videa jsou dobrá pro každého zájemce o relativitu
    https://www.youtube.com/watch?v=BqEOsPF59Aw
    Obecná teorie relativity bez těžké matematiky, hlavně důsledky a výchozí předpoklady.
    https://www.youtube.com/watch?v=ZmpbBoYoA18
    čas od 1:10 Nic není absolutní, ale relativní v závislosti na soustavě, v níž události pozorujeme 1:40 a dál. Čas 5:40 a dál.

  1. Zdravím Anonyme, ta změna reality se uděje u všech naraz, nebo u každého zvlášť podle vývoje? Jak to bylo ve filmu, když dotyčný snědl čevenou tableku, pak na co přišel? A také jak se dostal k té tabletce?

 3. → Myslel jsem, že diskuze zde mi pomáhá udržet mozek v kondici, ale nejspíš se zalepuje taky tím balastem. Nebezpečím nejsou hloupé názory, ale ty které se vydávají za pravdu.

  _________ No to je dost, že Vám (snad?)docvaklo. Když říkám to a to jsou s&h, vím o čem mluvím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference