mapa stránek || vyhledávání

Pár slov o epidemii výskytu energetického vampýrismu v Čechách

aneb podnět k zamyšlení všem, kteří pravidelně parazitují na energiích jiných lidí

Upíři! Kdo by je neznal. Všichni známe filmy o zlých upírech. Jako děti jsme se báli těch hrozných bytostí sajících krev z hrdel svých bezmocných obětí. Filmaři si z hraběte Drákuly a jeho následovníků udělali docela solidní obchod. Scénáristé pilně pracují a kdykoli se objeví nějaký nový hororový film s upíří tematikou, kdo by se na něj nepodíval? Lidský strach je skvělou obchodní komoditou.

drakulaPenízky tečou do kasy filmových společností a dezinformace o tom, že upír je tajuplná bytost vyskytující se jen zřídka, tak stále mezi lidmi žije a je přiváděna k dokonalosti. Aby bylo učiněno spravedlnosti zadost, vždy pokud možno některá z hereckých celebrit učiní nesmrtelnosti tohoto výjimečného nositele zla v posledních minutách filmu přítrž. A je vymalováno.

Ovšem skuteční upíři rozhodně nepatří do říše bájí. Jsou bohužel naší každodenní realitou a žijí mezi námi. Ale vůbec to není o vystouplých dutých zubech, není to o krvi a není to o česneku.

V popředí zájmu filmových upírů je lidská krev. Filmový upír je nemrtvá bytost, která byla kdysi člověkem. Filmový upír saje krev oběti a tato oběť se sama stává upírem. Jedinou zbraní proti filmovým upírům je česnek a zahrocený kůl z tvrdého dřeva.

V popředí zájmů skutečných upírů je lidská životní energie. Skutečný upír je žijící člověk. Je to někdo, koho známe a denně potkáváme. I my, staneme-li se obětí skutečného upíra z řad lidí a trvá-li jeho energetické působení na nás dost dlouho, se můžeme stát sami energetickým upírem.

Jedinou zbraní proti lidským upírům je vědění o způsobu jejich působení na potencionální oběť a znalost prostředků, jak se takovému energetickému násilí reálně postavit na odpor. Tady jsou česnek a zahrocené kůly k ničemu.

Energetické upírství kvete mezi lidmi jako květy šeříku v máji. Jenže na rozdíl od šeříku tenhle fenomén kvete plný počet dnů v roce. Oč tedy vlastně jde ?

Začněme schematickým pohledem na základní energetiku člověka. Žijící člověk má dva zdroje, ze kterých čerpá energii k životu. Je to jednak jakýsi „chemický reaktor“, jak bychom mohli přeneseně nazvat žaludek a vůbec celý trávicí systém. To je první zdroj energie. A pak je tu druhý zdroj. Tím je energie prostředí, energie Slunce, přírody a vesmírného záření hvězd. Je všude kolem nás. Jsme v této energii stále ponořeni jak ryby v oceánu. Za příznivých okolností se jí otevíráme a necháváme ji proudit svojí aurou a svými vyššími těly a vše se děje plně automaticky, aniž bychom si to uvědomovali.

Podíl každého tohoto druhu energetické „výživy“ na celkovém „jídelníčku“ u jednotlivého člověka je různý a souvisí především s parametry vývoje jeho duše na spojovací linii „zvíře“ a „duch“. A samozřejmě z toho se odvíjejícího vztahu k sobě, přírodě a životu vůbec. Hodně přízemní lidé s vysokým podílem programu ega „sobectví a oddělenost“ si vystačí z větší části s hmotnou stravou, lidé více ladění na program ducha „láska a sjednocení“ potřebují zase pravidelný vyšší přísun oné jemné energie druhého typu.

Potřeba toho kterého druhu energetického příjmu v průběhu života není až tak stabilně dána, mění se s věkem, způsobem života a životními zkušenostmi člověka a jeho celkovým vyladěním v tom kterém životním období. Ale ani plně na hmotu orientovaný člověk nevystačí jen s energií svého „chemického reaktoru“.

Zlostní, mrzutí, sobečtí, závistiví, nepřející či nějak nemocní a stárnoucí lidé mají tendenci se do sebe uzavírat. A jsou chvíle, kdy se pod tíhou ran osudu uzavírá i velmi mnohý z nás zdánlivě „normálních“ lidí kteréhokoliv věku. Tendence stát se alespoň na chvíli upírem životní energie na úkor lidí ve svém okolí ovšem zesiluje vždy, pokud se člověk právě setkává s pro sebe nepříznivými životními podmínkami, jakými jsou nemoc, finanční nouze, osamělost, ztráta práce či společenského postavení.

A obvykle se za těchto okolností tato tendence s vysokou pravděpodobností prosadí, pokud tomu dotyčnému chybí láska k sobě samému. Neboť jak již zaznělo někde jinde v mých úvahách v textech o lásce k sobě: kdo nemá rád sebe, neumí mít rád jiné. A neláska k sobě je pro energetické upírství signifikantní s prakticky stoprocentní účinností.

Pokud říkám, že se tito lidé uzavírají do sebe, tak to platí doslova. Uzavírají se a nepouštějí skrze své pocity strachu, nespokojenosti, ublíženosti, ponížení, arogance i zlosti a pocity, že jsou nemilováni, k sobě právě ty jemné energie druhého typu ze svého okolí. Tedy ty energie, které neprocházejí skrze potravu a trávicí trakt. Díky nízkým vibracím převažujícího programu ega v sobě se uzavírají jemným energiím pocházejících ze Slunce, přírody a z hvězd a orientují se postupně stále více na hmotu.

Ale bez té energie, které se uzavírají, bez energie z Slunce, přírody a z hvězd, nemohou být dost dobře dlouhodobě živi a zdrávi. Neboť s ní vstupuje do člověka životně potřebná energie pro výživu duše a ducha, energie vesmírné lásky a radosti ze života. Bez těchto energií člověk strádá a nemůže dlouhodobě přežít.

No a v tom je právě ten veliký problém. Nutně temně a hutně zabarvená psychika takového člověka v důsledku uzavření se jemné energie ze Slunce, přírody a z hvězd odmítá, protože je nedokáže či spíše v zajetí vlastní negativity nechce zpracovávat a zpracovat. Hledá si tedy náhražku – a energii, kterou nedokáží vlastním pochybením sami svobodně čerpat z volně dostupných zdrojů, nahrazují tito upíři parazitováním na energiích lidí ve své blízkosti.

A začínají zneužívat energie lásky, soucitu či touhy pomoci ze strany blízkých osob, které jsou vůči nim energeticky otevřeny, protože je buď milují, jsou na nich závislí nebo jinak se pohybují v jejich blízkosti. Je ironií života, že nejčastěji doplácí na útoky energetického upíra ti lidé, kteří se nevědomky díky určité citové vazbě jejich energetickému upírství otevírají v dobré víře, že dají-li ze sebe co nejvíce dobrého, ubohému trpícímu člověku pomohou.

Právě proto je téměř pravidlem, že k energetickému upírství dochází v rámci rodiny mezi jejich rodinnými příslušníky, méně pak na pracovišti a třeba v širším okolí známých a sousedů. Jen výjimečně upíři typu jednoho bývalého ministra financí dokáží ve velkém rozkrádat energie celých skupin lidí, případně národa jako celku.

Stává se, že výjimečně se může extrémně silný upír s velkou spotřebou cizích energií tohoto typu napojit na spoustu nedobrovolných dárců třeba i na internetu. Prostě obchází fóra, diskusní rubriky a provokuje a uráží lidi osobně nebo napadá jejich názory, cítění a slušnost bez ohledu na relevantnost vlastních argumentů.

A poté, kdy oni takto zasaženi roní energii lítosti a nepochopení a píší protestní řádky, upír jejich energie stahuje a užívá je pro vlastní potřebu. Pro nehmotná energetická chapadla upírů nejsou stovky a tisíce kilometrů vzdálenosti k oběti svého útoku žádnou překážkou. Mnohdy si nevědomky volí v diskusích jako krycí identitu jména dravých zvířat či mýtických bytostí souznících s energiemi jejich nitra.

Proč energetičtí upíři nutně provokují, urážejí a útočí na lidi ve svém okolí? Člověk, který chce energeticky parazitovat na druhém, potřebuje jeho energie v jejich temnější, jakoby hustější podobě. Jsou mu k ničemu energie člověka, který si veselý a usměvavý a jen tak poletuje světem radostně jako motýl. Tyhle energie ale upír nechce, to by si je mohl stahovat přímo, kdyby se nerozhodl svobodně pro negativně vyladěnou dráhu upíra.

Ve chvílích, kdy jsme veselí a usměvaví a jen tak poletujeme světem radostně jako motýl, totiž každý z nás září nádhernými energiemi a naše energie se prolínají s energiemi Slunce, přírody a z hvězd, odkud je právě radostně přijímáme. Ale energetický upír žízní po něčem jiném a dobře ví, jak to udělat, aby dostal právě to, co potřebuje. Prostě na nás zaútočí v osobním styku, písemně, telefonem a všemožnou kombinací těchto způsobů a obvykle se důsledně snaží zůstat s námi v přímém kontaktu. Říká nebo dělá úmyslně něco takového, co nás zasáhne a srazí z výšin naší pohody a dobré nálady dolů.

Ztratil bych hodně času, kdybych chtěl uvádět konkrétní případy. Řekněme si jen, co se v takovém případě děje. Upír nás, svou vyhlédnutou oběť, zasáhne krutým slovem, špatnou větou, ošklivým činem, sžíravou nepodloženou kritikou a my jen nevěřícně koukáme a divíme se tomu, kde se to v tom druhém vzalo a proč to dělá. Naše dobrá nálada je pryč a zmocňuje se nás zděšení. Co se to zase děje, co zas ten druhý proti nám má, co mu vadí, proč to vlastně dělá ?

Copak jsem zase neudělal dobře, co mi zase vyčítá, copak to nikdy neskončí? Kde je láska k bližnímu, kterou on postrádá? Kde je normální lidská slušnost? – A zalije nás lítost nad tím, proč se to vlastně děje a jak s tím máme žít. A smutek a nepochopení toho, jak může někdo být tak zlý a nepřející.

A to je chvíle, na kterou energetický upír čeká. Protože jestliže ve chvílích radosti kolem sebe šíří každý z nás obvykle krásné energie a dělí se o ně s ostatními stejně naladěnými lidmi, pod dojmem toho útoku energetického upíra se i my stáhneme do sebe a uzavřeme se těm krásným energiím shora a z okolí. A z dříve načerpaných energetických zásob po tlakem negativních pocitů začínáme ze své aury vylučovat temnější a hutnější energie zklamání, zármutku, nepochopení, mnohdy i naštvání a zlosti.

A tyto energie vytékají v hojném množství z naší aury a energetický upír natahuje svá nehmotná chapadla a saje a saje a živí se jimi. Jsou pro něj přesně tím ořechovým, čím se vyživuje a dále podporuje svůj sobecký přístup ke svému okolí. Samozřejmě, vše se to děje na jemnějších úrovních reality a ani my, ani on si toho obvykle není vědom. Prostě ani oběť, ani upír si na vědomé úrovni neuvědomuje, že jeden je zneužíván a druhý to, že zneužívá. Ale děje se to a funguje to přímo skvěle.

To, že ten, kdo se sytí naší energií, je již nasycen, poznáme lehce – celou dobu se na nás zlobí, útočí, doráží, až dosáhne svého a pořádně nás rozhodí. Pak se nasytí a najednou šmytec, jako když utne. Třeba se i usměje a dělá, že ho to už přešlo a snaží se být zase dobrý. A dělá to proto, aby na těch pár chvil, po které je energeticky nasycen, nám dal možnost se trochu energeticky zregenerovat. Aby poté, kdy opět zaútočí, mohl dostat svou novou dávku. Dělá to i proto, aby nenapínal naši trpělivost nad míru a my se nerozhodli odejít z jeho dosahu. Protože by přišel o svůj snadný zdroj energie a musel by si hledat jiný.

A tak se to opakuje stále dokola. Život s energetickým upírem je peklo. Když je energetický upír nasycen, nastává pauza. A my se ulehčením vracíme na nějakou dobu ke své lepší náladě s nadějí, že to zlé je pryč. Vrátíme se ke své sluníčkové náladě, opět se plníme energií Slunce, přírody a vesmíru, které máme po jeho útoku hodně zapotřebí. Čerpáme to čisté a doufáme, že už bude klid. A upír podvědomě kouká, a když jí máme už dost, té energie, a on zase je v energetické krizi, rozhodne se, že je čas na jeho další dávku. A pak nás načne zase nějakým způsobem podobně jako nějakou energetickou konzervu. Prostě kolotoč.

-pokračování-
 

Pavel Karpeta
http://www.ragauian.cz/
 

hodnocení: 3.9
hlasů: 17
Print Friendly, PDF & Email

148 komentářů

 1. Pane Karle,
  K Vašemu Pánu,který sedí na Vašem trůně místo Vás a tzv.Novému Zjevení:

  1.Channeling
  a/pravda a lež současně
  b/text je ovlivněn příjemcem bez ověření

  „Poznej, co máš před svou tváří, a co je ti skryto, se ti odhalí. Neboť nic není skrytého, co nebude odhaleno.“
  „Říkám svá tajemství všem,pochopí jen ti, kteří jsou mých tajemství [hodni]. Když něco činí tvoje pravice, ať to neví tvoje levice.“

  2.Pán,který Vám vládne,má velký nedostatek:
  a/rozděluje(rozděluje jen IQ)

  „Jeden muž mu řekl: Řekni mým bratrům, aby si se mnou rozdělili věci po mém otci. On (však) pravil: Člověče, kdo mě ustanovil za dělitele? Obrátil se ke svým učedníkům a řekl jim: Jsem snad ten, který rozděluje?“

  b/popírá část sebe samého

  “ Proč omýváte vnější stranu poháru? Nechápete, že ten, kdo stvořil vnitřek, je ten, kdo stvořil také vnější stranu?“

  c/lže,že je on/ona(chybí mír v jednom domě)

  „Když dva učiníte jedním, stanete se Syny člověka. A když řeknete: „Horo, pohni se“, tak se pohne.“

  d/mluví o promiskuitě,místo aby vysvětlil o čem sexuální energie jsou

  „Jedna žena z davu mu řekla: Blaze lůnu, které tě nosilo a prsům, které tě kojily. On (jí však) řekl: Blaze těm, kteří slyšeli slovo Otce a v pravdě ho zachovali. Přijdou dny, [kdy] řeknete: Blažené lůno, které nepočalo, a prsy, které nekojily.“
  „Pojď, dnes se budeme modlit a postit. Ježíš však pravil: Jakého jsem se dopustil hříchu a v čem jsem podlehl? Ale když ženich vyjde ven ze svatební komnaty, tehdy ať se modlí a postí.“

  3.Svaluje své chyby na tzv.pseudotvůrce,kamufluje,aby se vyhnul důsledkům,
  to ne Já,to oni-jako malé děcko

  „Kde jsou tři bohové, jsou to bohové. Kde jsou dva nebo jeden, jsem s ním Já.“
  „Nikdo nemůže vniknout do domu silného a násilím ho vzít, aniž by mu svázal ruce. Pak ale jeho dům obrátí.“
  “ Andělé přijdou s proroky a dají vám to, co je vaše. A vy sami jim dáte to, co máte ve své ruce. Říkejte si: Kdy přijdou, aby si vzali to, co je jejich?“

  4.Nové Zjevení není žádným posledním soudem,ledaže by odsoudilo samo sebe.
  5.Nemohl si vzít po ukřižování své maso.
  6.Pán,který neví nic o svém stvoření,neví nic.
  7.Pán,který NEZNÁ pravý duchovní význam Písem,Lže.

  „Zapomněli jste na Živého a mluvili o mrtvých.“
  “ Kdo je mi nablízku, je nablízku ohni. A kdo je ode mne vzdálen, je vzdálen od království.“


  8.To nejdůležitější:Nové Zjevení postrádá Lásku bezpodmínečnou.

  „Kdo poznal všechno, sám v sobě má ale nedostatek, má nedostatek ve všem.“
  „To, co máte v sobě, vás zachrání, když to vytvoříte sami ze sebe. Jestliže to v sobě nemáte, pak vás to, co v sobě nemáte, zahubí.“

  “ Kdo se napil z mých úst, bude jako já. Já se stanu jím a skryté se mu odhalí.“

  K Otci srdcí:
  „Obrazy se člověku ukazují a světlo, které je v nich, je ukryté v obraze světla Otce. On se zjeví, ale jeho obraz je skryt v jeho světle.“

  „Blažení jsou ti, kteří se pronásledují ve svém srdci. To jsou ti, kteří opravdu poznali Otce. Blažení hladovějící, neboť vnitřek bude nasycen tím, po čem touží.“

  „Když uvidíte toho, který se nenarodil z ženy, pokloňte se tváří až k zemi a vzdejte mu poctu. To je váš Otec.“

  ad.“„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.“
  Už jste přišel na to,co to znamená?Již víte,co znamená slovo egypt,Egypt?
  Mé srdce to již ví,proto jsem Vám napsala,co jsem napsala-spolu s Otcem.

  PS:Věřit neznamená VĚDĚT,POZNAT.
  Již víte,co znamená slovo egypt,Egypt?

  1. Paní Hvězdičko,

   Váš otec je veliký manipulátor.
   To on je vládcem tohoto světa, jeho problém spočívá v tom, že byl dávno odsouzen.
   Je v defenzivním postavení a bojuje o svůj mrtvý život.

   Tohle je také od něho, byť je to jednou od Boha Otce, syna Ježíše Krista a nebo Matky Spásy.
   Je to LHÁŘ.

   http://varovani.org/html/1173.html

   1. “ Když ti, co vás vedou, vám řeknou: „Pohleďte, království je v nebi“, tak tam budou ptáci nebeští před vámi. Když vám řeknou: „Je v moři“, předejdou vás ryby. Uvnitř ve vás je království a vně vás. Když poznáte sebe, budete poznáni a uvědomíte si, že jste dětmi živého Boha. Jestliže však sami sebe nepoznáte, pak přebýváte v bídě a jste bídou.“

    „Nepřestávat se svým hledáním má ten, kdo hledá, dokud nenalezne. A až nalezne, bude otřesen a když bude otřesen, bude se divit a stane se pánem nade vším, co jest.“
    ———-

    Ptejte se sám sebe,co znamená být Pánem nade vším,co jest.Co je tím:
    „všechno,co jest?“.

    Pane Karle,mé odžité a odžívané zkušenosti mi nemohou odebrat žádné
    channelingy,ani žádní negativní,či pozitivní „pseudotvůrci“,ani Vaše
    ukazování prstem.Pochopte,jakmile jednou ve svém srdci naleznete
    Lásku bezpodmínečnou,vězte,že jste nalezl to,čemu se říká Spravedlnost,Pravda.
    Bůh je ÚPLNOSTÍ,dualita je dočasnou ILUZÍ skrze Porozumění věcem a jevům.

    Jen buďte ve střehu,SOUBOJ Vás,dřív nebo později,nemine.
    Nezlekněte se.:))))))))))))

    7 Marie odpovědala a řekla: „Co je vám skryto, vám prozradím.“

    8 A promluvila k nim tato slova: „Já,“ pravila, „jsem viděla Pána ve vidění a řekla mu: ‚Pane, dnes jsem tě viděla ve vidění.‘ On odpověděl a řekl mi:

    9 ‚Blažená jsi, že jsi se neroztřásla při pohledu na mne. Neboť tam, kde je mysl, tam je poklad.‘

    10 Řekla jsem mu: ‚Pane, ten, kdo vidí vidění, vidí skrze duši nebo skrze ducha?‘

    11 Spasitel odpověděl a řekl: ‚Nevidí skrze duši ani skrze ducha, ale myslí, která je mezi oběma. To je to, co vidí zjevení a to je…‘

  2. ad – Již víte,co znamená slovo egypt,Egypt?
   ___________________

   Pan Karel se odpovědi vyhýbá, tak to zkusím…:

   Egypt = černá země = al-kemia – alchymie = „chemická svatba“ – dosažení vnitřní duševní rovnováhy protikladů.

   1. 6„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.“

    černá země=závislost části podvědomí na pudové stránce osobnosti(připoutanost,lpění)
    dům = lidské tělo a osobnost
    otrok=vášeň,připoutanost,chtění
    —-

    Egypt = Ih i pa =Ježíš dotkl

    dotek=kontakt – důležitá schůzka s proudícími emocemi řetězovou reakcí
    dotknout se :pokořit,ponížit,urazit city,zmínit se,zasáhnout,urazit

    —-
    Ye – Starší z dvojčat
    Šu-„Ten, kdo vstupuje vzhůru“

    1. „Já jsem Pán, tvůj Bůh; kdo tě vyvedl z egyptské země, z domu zajetí. Nebudeš mít jiné bohy mimo Mne.

     1. PRVNÍ DUCHOVNÍ PRINCIP
     Já jsem Pán Ježíš Kristus, tvůj Bůh v povšechnosti Lidského Božství i Božského lidství, kdo je tvůj Spasitel z negativního stavu a všech jeho zel a nepravd a KDO JE JEDINĚ TÍM MAJÍCÍM ABSOLUTNÍ MOC a absolutní schopnost tě vyvést ze zóny vymístění, z planety Nula a ze stavu otroctví do podmínek pozitivního stavu svobody, nezávislosti, lásky a moudrosti. Budeš mít osobní, soukromý a intimní vztah jenom se Mnou, kdy Mne upozorníš na všechny své životní záležitosti, a nebudeš vzývat žádné jiné prostředníky či bohy pod žádnými jinými jmény.

   2. Paní Věro,
    nevyhýbám, už jsem to psal dřív.
    Egypt = negativní stav obecně, klidně si tam můžeme dosadit peklo, což je duchovní dimenze negativního stavu, tedy to základní, od čeho se všechny zla a nepravdy odvozují.

 2. Starý zákon je mystická duchovní nauka, to je zřejmá věc. Jazykem jsou obrazy a symboly. V tomhle případě je symbolika jasná, dává smysl, tím spíše, že historicky žádný masový židovský exodus ze starověkého Egypta není doložen. Pak se logicky musíme ptát PROČ, proč vyvedení z Egypta, z domu otroctví.

  Nicméně: je dobré nepodlehnout pokušení dosazovat ke každému slovu výklad jako ve snáři…může se to stočit a minout s obsahem. Ale díky, inspiraci přijímám a pracuji s ní dál sama.

 3. ad.může se to stočit a minout s obsahem.

  Toho se nebojte,neboť to je již „práce srdcem“-ladit „obraz“.

  ad.Ale díky, inspiraci přijímám a pracuji s ní dál sama.

  To mé srdce děkuje Vám.O té samostatnosti to celé je.Mohu ukázat,dále je to jen
  na tom,kdo pochopí srdcem,kdo se usiluje sám porozumět.
  Jediné co mohu dodat,je mé poděkování Otci za ten Dar,milost,pro všechny.

  ——————–

  6Od Hospodina zástupů bude město postiženo hromobitím a zemětřesením a mocným burácením, vichrem a smrští a plamenem sžírajícího ohně.
  7A bude to jako sen, jak noční vidění: shluk všech pronárodů, které vytáhly do boje proti Aríeli; všechny vytáhly do boje proti němu a jeho pevnostem, aby na něj dokročily.
  8Bude to však, jako když lačný má sen: zdá se mu, že jí, a když procitne, má prázdnou duši. Nebo jako když má sen žíznivý: zdá se mu, že pije, a když procitne, je ochablý a jeho duše prahne. Tak dopadne shluk všech pronárodů, které vytáhly do boje proti hoře Sijónu.
  9Žasněte a ustrňte! Oslepněte, buďte slepí! Jsou opilí, ale ne vínem, potácejí se, ne však po opojném nápoji.
  10To Hospodin vylil na vás ducha mrákoty, zavřel vaše oči, totiž proroky, a zahalil vaše hlavy, totiž vidoucí.
  11Vidění toho všeho vám bude jako slova zapečetěné knihy. Dají ji tomu, kdo umí číst, se slovy: „Přečti to.“ On však odpoví: „Nemohu, je zapečetěná.“
  12I bude kniha předána tomu, kdo neumí číst, se slovy: „Přečti to.“ A on odpoví: „Neumím číst.“
  13Panovník praví: „Protože se tento lid přibližuje ke mně ústy a ctí mě svými rty, ale svým srdcem se ode mne vzdaluje a jejich bázeň přede mnou se stala jen naučeným lidským příkazem,
  14proto i já budu dále podivuhodně jednat s tímto lidem, divně, předivně. Zanikne moudrost jeho moudrých a rozumnost jeho rozumných bude zakryta.“
  15Běda těm, kdo své záměry skrývají hluboko před Hospodinem, v temnotách konají své činy a říkají: „Kdopak nás vidí a kdo o nás ví?“
  16 Je to vaše převrácenost, jestliže je hrnčíř oceňován stejně jako hlína. Což říká dílo o tom, kdo je udělal: „On mě neudělal?“ Což výtvor řekne o svém tvůrci: „On ničemu nerozumí?“
  17Potrvá to jenom velmi krátce a Libanón se změní v sad a sad bude mít cenu lesa.
  18I uslyší v onen den hluší slova knihy a oči slepých prohlédnou z temnoty a ze tmy.
  19Pokorní se znovu budou radovat z Hospodina a nejubožejší z lidí budou jásat vstříc Svatému Izraele.
  20Pryč zmizí ukrutník, po posměvači bude veta, vyhlazeni budou všichni, kdo jsou pohotovi k ničemnosti,
  21kteří svým slovem svádějí člověka k hříchu, tomu, kdo je v bráně kárá, kladou léčky a spravedlivého strhují do nicoty.
  22Proto praví toto Hospodin, který vykoupil Abrahama, o domu Jákobově: „Jákob už nepozná hanbu, ani mu nezblednou líce,
  23uzří svoje děti, dílo mých rukou, ve svém středu. Budou dosvědčovat svatost mého jména, budou dosvědčovat svatost Svatého Jákobova, budou se třást před Bohem Izraele.
  24Zbloudilí duchem poznají rozumnost, mému naučení se budou učit reptalové.“

  PS:Přeji z celého srdce Probuzení.(i jména jsou důležitá)

  1. ad – .(i jména jsou důležitá)

   To určitě ano….neměla byste k disposici nějaký zdroj, kde se o tom dá něco dozvědět? Dost mě to zajímá….

   1. Nejčastěji čerpám:
    http://www.významy-jmen.com
    ale stačí zadat: jméno-původ a význam jména ,orientace-hlavní stránka,
    nebo Biblická jména-Hlavní stránka
    Hlavní stránka uvádí pohlaví(principy),formu,varianty,přezdívky…
    původ:je důležitý hebrejský a egyptský,africký
    africká jména,arabská jména,medo …

 4. Vcelku zajímavá úvaha, škoda, že jsem na ni nrazazil až po takové době.

 5. Vítejte v (New-World Immortal Vampire Empire). Chtěli byste být nesmrtelným upírem, který je stále v lidské podobě, a talentovaný mozek se znovu otočí k upírovi v dobré pozici za deset minut k lidskému postoji, aniž by zpomaloval dobrou lidskou pozici. Svět nesmrtelných upírů Říše, kde se život zjednodušuje, udělali jsme tolik upírů a změnili je bohatý, ujistili jste si dlouhý život a prosperitu, musíte být velmi citliví na duševní bdělost, silnější a také velmi rychlé, nebudete se omezovat pouze na chůzi v noci, a to dokonce i v samém středu dnešního světla, které budete chtít projít, to je příležitost k tomu, aby měl nesmrtelný lidský upírký virus v dobré pozici. pokud máte zájem, kontaktujte nás na adrese immortal.vampires666@gmail.com

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference