mapa stránek || vyhledávání

Pár slov o epidemii výskytu energetického vampýrismu v Čechách

aneb podnět k zamyšlení všem, kteří pravidelně parazitují na energiích jiných lidí

Upíři! Kdo by je neznal. Všichni známe filmy o zlých upírech. Jako děti jsme se báli těch hrozných bytostí sajících krev z hrdel svých bezmocných obětí. Filmaři si z hraběte Drákuly a jeho následovníků udělali docela solidní obchod. Scénáristé pilně pracují a kdykoli se objeví nějaký nový hororový film s upíří tematikou, kdo by se na něj nepodíval? Lidský strach je skvělou obchodní komoditou.

drakulaPenízky tečou do kasy filmových společností a dezinformace o tom, že upír je tajuplná bytost vyskytující se jen zřídka, tak stále mezi lidmi žije a je přiváděna k dokonalosti. Aby bylo učiněno spravedlnosti zadost, vždy pokud možno některá z hereckých celebrit učiní nesmrtelnosti tohoto výjimečného nositele zla v posledních minutách filmu přítrž. A je vymalováno.

Ovšem skuteční upíři rozhodně nepatří do říše bájí. Jsou bohužel naší každodenní realitou a žijí mezi námi. Ale vůbec to není o vystouplých dutých zubech, není to o krvi a není to o česneku.

V popředí zájmu filmových upírů je lidská krev. Filmový upír je nemrtvá bytost, která byla kdysi člověkem. Filmový upír saje krev oběti a tato oběť se sama stává upírem. Jedinou zbraní proti filmovým upírům je česnek a zahrocený kůl z tvrdého dřeva.

V popředí zájmů skutečných upírů je lidská životní energie. Skutečný upír je žijící člověk. Je to někdo, koho známe a denně potkáváme. I my, staneme-li se obětí skutečného upíra z řad lidí a trvá-li jeho energetické působení na nás dost dlouho, se můžeme stát sami energetickým upírem.

Jedinou zbraní proti lidským upírům je vědění o způsobu jejich působení na potencionální oběť a znalost prostředků, jak se takovému energetickému násilí reálně postavit na odpor. Tady jsou česnek a zahrocené kůly k ničemu.

Energetické upírství kvete mezi lidmi jako květy šeříku v máji. Jenže na rozdíl od šeříku tenhle fenomén kvete plný počet dnů v roce. Oč tedy vlastně jde ?

Začněme schematickým pohledem na základní energetiku člověka. Žijící člověk má dva zdroje, ze kterých čerpá energii k životu. Je to jednak jakýsi „chemický reaktor“, jak bychom mohli přeneseně nazvat žaludek a vůbec celý trávicí systém. To je první zdroj energie. A pak je tu druhý zdroj. Tím je energie prostředí, energie Slunce, přírody a vesmírného záření hvězd. Je všude kolem nás. Jsme v této energii stále ponořeni jak ryby v oceánu. Za příznivých okolností se jí otevíráme a necháváme ji proudit svojí aurou a svými vyššími těly a vše se děje plně automaticky, aniž bychom si to uvědomovali.

Podíl každého tohoto druhu energetické „výživy“ na celkovém „jídelníčku“ u jednotlivého člověka je různý a souvisí především s parametry vývoje jeho duše na spojovací linii „zvíře“ a „duch“. A samozřejmě z toho se odvíjejícího vztahu k sobě, přírodě a životu vůbec. Hodně přízemní lidé s vysokým podílem programu ega „sobectví a oddělenost“ si vystačí z větší části s hmotnou stravou, lidé více ladění na program ducha „láska a sjednocení“ potřebují zase pravidelný vyšší přísun oné jemné energie druhého typu.

Potřeba toho kterého druhu energetického příjmu v průběhu života není až tak stabilně dána, mění se s věkem, způsobem života a životními zkušenostmi člověka a jeho celkovým vyladěním v tom kterém životním období. Ale ani plně na hmotu orientovaný člověk nevystačí jen s energií svého „chemického reaktoru“.

Zlostní, mrzutí, sobečtí, závistiví, nepřející či nějak nemocní a stárnoucí lidé mají tendenci se do sebe uzavírat. A jsou chvíle, kdy se pod tíhou ran osudu uzavírá i velmi mnohý z nás zdánlivě „normálních“ lidí kteréhokoliv věku. Tendence stát se alespoň na chvíli upírem životní energie na úkor lidí ve svém okolí ovšem zesiluje vždy, pokud se člověk právě setkává s pro sebe nepříznivými životními podmínkami, jakými jsou nemoc, finanční nouze, osamělost, ztráta práce či společenského postavení.

A obvykle se za těchto okolností tato tendence s vysokou pravděpodobností prosadí, pokud tomu dotyčnému chybí láska k sobě samému. Neboť jak již zaznělo někde jinde v mých úvahách v textech o lásce k sobě: kdo nemá rád sebe, neumí mít rád jiné. A neláska k sobě je pro energetické upírství signifikantní s prakticky stoprocentní účinností.

Pokud říkám, že se tito lidé uzavírají do sebe, tak to platí doslova. Uzavírají se a nepouštějí skrze své pocity strachu, nespokojenosti, ublíženosti, ponížení, arogance i zlosti a pocity, že jsou nemilováni, k sobě právě ty jemné energie druhého typu ze svého okolí. Tedy ty energie, které neprocházejí skrze potravu a trávicí trakt. Díky nízkým vibracím převažujícího programu ega v sobě se uzavírají jemným energiím pocházejících ze Slunce, přírody a z hvězd a orientují se postupně stále více na hmotu.

Ale bez té energie, které se uzavírají, bez energie z Slunce, přírody a z hvězd, nemohou být dost dobře dlouhodobě živi a zdrávi. Neboť s ní vstupuje do člověka životně potřebná energie pro výživu duše a ducha, energie vesmírné lásky a radosti ze života. Bez těchto energií člověk strádá a nemůže dlouhodobě přežít.

No a v tom je právě ten veliký problém. Nutně temně a hutně zabarvená psychika takového člověka v důsledku uzavření se jemné energie ze Slunce, přírody a z hvězd odmítá, protože je nedokáže či spíše v zajetí vlastní negativity nechce zpracovávat a zpracovat. Hledá si tedy náhražku – a energii, kterou nedokáží vlastním pochybením sami svobodně čerpat z volně dostupných zdrojů, nahrazují tito upíři parazitováním na energiích lidí ve své blízkosti.

A začínají zneužívat energie lásky, soucitu či touhy pomoci ze strany blízkých osob, které jsou vůči nim energeticky otevřeny, protože je buď milují, jsou na nich závislí nebo jinak se pohybují v jejich blízkosti. Je ironií života, že nejčastěji doplácí na útoky energetického upíra ti lidé, kteří se nevědomky díky určité citové vazbě jejich energetickému upírství otevírají v dobré víře, že dají-li ze sebe co nejvíce dobrého, ubohému trpícímu člověku pomohou.

Právě proto je téměř pravidlem, že k energetickému upírství dochází v rámci rodiny mezi jejich rodinnými příslušníky, méně pak na pracovišti a třeba v širším okolí známých a sousedů. Jen výjimečně upíři typu jednoho bývalého ministra financí dokáží ve velkém rozkrádat energie celých skupin lidí, případně národa jako celku.

Stává se, že výjimečně se může extrémně silný upír s velkou spotřebou cizích energií tohoto typu napojit na spoustu nedobrovolných dárců třeba i na internetu. Prostě obchází fóra, diskusní rubriky a provokuje a uráží lidi osobně nebo napadá jejich názory, cítění a slušnost bez ohledu na relevantnost vlastních argumentů.

A poté, kdy oni takto zasaženi roní energii lítosti a nepochopení a píší protestní řádky, upír jejich energie stahuje a užívá je pro vlastní potřebu. Pro nehmotná energetická chapadla upírů nejsou stovky a tisíce kilometrů vzdálenosti k oběti svého útoku žádnou překážkou. Mnohdy si nevědomky volí v diskusích jako krycí identitu jména dravých zvířat či mýtických bytostí souznících s energiemi jejich nitra.

Proč energetičtí upíři nutně provokují, urážejí a útočí na lidi ve svém okolí? Člověk, který chce energeticky parazitovat na druhém, potřebuje jeho energie v jejich temnější, jakoby hustější podobě. Jsou mu k ničemu energie člověka, který si veselý a usměvavý a jen tak poletuje světem radostně jako motýl. Tyhle energie ale upír nechce, to by si je mohl stahovat přímo, kdyby se nerozhodl svobodně pro negativně vyladěnou dráhu upíra.

Ve chvílích, kdy jsme veselí a usměvaví a jen tak poletujeme světem radostně jako motýl, totiž každý z nás září nádhernými energiemi a naše energie se prolínají s energiemi Slunce, přírody a z hvězd, odkud je právě radostně přijímáme. Ale energetický upír žízní po něčem jiném a dobře ví, jak to udělat, aby dostal právě to, co potřebuje. Prostě na nás zaútočí v osobním styku, písemně, telefonem a všemožnou kombinací těchto způsobů a obvykle se důsledně snaží zůstat s námi v přímém kontaktu. Říká nebo dělá úmyslně něco takového, co nás zasáhne a srazí z výšin naší pohody a dobré nálady dolů.

Ztratil bych hodně času, kdybych chtěl uvádět konkrétní případy. Řekněme si jen, co se v takovém případě děje. Upír nás, svou vyhlédnutou oběť, zasáhne krutým slovem, špatnou větou, ošklivým činem, sžíravou nepodloženou kritikou a my jen nevěřícně koukáme a divíme se tomu, kde se to v tom druhém vzalo a proč to dělá. Naše dobrá nálada je pryč a zmocňuje se nás zděšení. Co se to zase děje, co zas ten druhý proti nám má, co mu vadí, proč to vlastně dělá ?

Copak jsem zase neudělal dobře, co mi zase vyčítá, copak to nikdy neskončí? Kde je láska k bližnímu, kterou on postrádá? Kde je normální lidská slušnost? – A zalije nás lítost nad tím, proč se to vlastně děje a jak s tím máme žít. A smutek a nepochopení toho, jak může někdo být tak zlý a nepřející.

A to je chvíle, na kterou energetický upír čeká. Protože jestliže ve chvílích radosti kolem sebe šíří každý z nás obvykle krásné energie a dělí se o ně s ostatními stejně naladěnými lidmi, pod dojmem toho útoku energetického upíra se i my stáhneme do sebe a uzavřeme se těm krásným energiím shora a z okolí. A z dříve načerpaných energetických zásob po tlakem negativních pocitů začínáme ze své aury vylučovat temnější a hutnější energie zklamání, zármutku, nepochopení, mnohdy i naštvání a zlosti.

A tyto energie vytékají v hojném množství z naší aury a energetický upír natahuje svá nehmotná chapadla a saje a saje a živí se jimi. Jsou pro něj přesně tím ořechovým, čím se vyživuje a dále podporuje svůj sobecký přístup ke svému okolí. Samozřejmě, vše se to děje na jemnějších úrovních reality a ani my, ani on si toho obvykle není vědom. Prostě ani oběť, ani upír si na vědomé úrovni neuvědomuje, že jeden je zneužíván a druhý to, že zneužívá. Ale děje se to a funguje to přímo skvěle.

To, že ten, kdo se sytí naší energií, je již nasycen, poznáme lehce – celou dobu se na nás zlobí, útočí, doráží, až dosáhne svého a pořádně nás rozhodí. Pak se nasytí a najednou šmytec, jako když utne. Třeba se i usměje a dělá, že ho to už přešlo a snaží se být zase dobrý. A dělá to proto, aby na těch pár chvil, po které je energeticky nasycen, nám dal možnost se trochu energeticky zregenerovat. Aby poté, kdy opět zaútočí, mohl dostat svou novou dávku. Dělá to i proto, aby nenapínal naši trpělivost nad míru a my se nerozhodli odejít z jeho dosahu. Protože by přišel o svůj snadný zdroj energie a musel by si hledat jiný.

A tak se to opakuje stále dokola. Život s energetickým upírem je peklo. Když je energetický upír nasycen, nastává pauza. A my se ulehčením vracíme na nějakou dobu ke své lepší náladě s nadějí, že to zlé je pryč. Vrátíme se ke své sluníčkové náladě, opět se plníme energií Slunce, přírody a vesmíru, které máme po jeho útoku hodně zapotřebí. Čerpáme to čisté a doufáme, že už bude klid. A upír podvědomě kouká, a když jí máme už dost, té energie, a on zase je v energetické krizi, rozhodne se, že je čas na jeho další dávku. A pak nás načne zase nějakým způsobem podobně jako nějakou energetickou konzervu. Prostě kolotoč.

-pokračování-
 

Pavel Karpeta
http://www.ragauian.cz/
 

hodnocení: 3.9
hlasů: 17
Tisk Tisk
Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.

148 komentářů

Přidat komentář
 1. Hurrrá pane Karpeta,
  tak teraz to už každý bude vedieť, že kto nemiluje seba je upír! A to toho najväčšieho rangu. Gratulujem! Prekonal ste všetky moje očakávania!
  Nech žije a prekvitá seba-láska!

  1. Vidím, že si uvedený článok zaslúži trochu viac pozornosti a nie iba iróniu. Zdá sa, že v Česku skutočne môže vyvíjať svoju činnosť satanizmus, ktorý verejne aj pôsobí.
   Vampirizmus je možno chápať vo viacero slova zmyslu: Ako čisto ekonomický, kedy od ľudí lákáme peniaze na „bohumilé“ projekty, ale aj ten energetický, kedy z ľudí „vampír“ doslova vysáva životnú energiu. Tu si je treba položiť jedinú otázku: „Kto nemá energiu vlastnej duše a je závislý na duševnej energii iných bytostí?“ – Zrejme to nebude ten, kto má životnej energie na rozdávanie, lebo je napojený priamo na jej zdroj (Boha – Lásku), ale ten, kto tento zdroj postráda (satan)!
   Uvedený článok pána Karpeta považujem za „zúfalé volanie topiaceho o pomoc“ a my sme v pozícii, kedy môžeme požiť palicu, aby sme ho umlčali, alebo mu môžeme podať pomocnú ruku, aby sme ho zachránili. Nie je jednoduché vymaniť sa zo spárov satana, ale je to možné! Treba sa obrátiť o pomoc priamo na ZDROJ Života a Lásky a môžeme ho nazvať hoci aj Kristom, alebo Krišňom.
   Mnohí naši blížny potrebujú našú duchovnú podporu a pomoc! Ak máme skutočnú lásku, tak pomôžeme!
   Pekný deň!

   1. Pan degon jistě uvítá praktický návod ke zlepšení svých schopností… ;-) a prosím nejdříve nezapomenout zavolat Fandovi ať pošle nějaké ty vymítače… :-))

    Kdo je vampýr?
    Napsal uživatel Rhana tar Mele
    Prosím pamatujte na to, že tyto webové stránky se nevěnují ani folklórnímu vampyrismu (upírům), ani fiktivním vampírům, které znáte z knih, filmů či RPG her.

    http://vampyres.cz/teoreticky-zaklad/44-jakymi-zpusoby-vampyr-energii-ziskava

    Energetický systém těla (teorie k praxi) – Vampyres.cz … Jelikož krmení u vampýra patří mezi jeho základní potřeby, může být …

    Dříve, než přistoupíme k praktickým cvičením, dopřejme si na začátek ještě minimální množství teorie o energetickém systému těla. Pro vaše cvičení není osvojení si teorie nezbytné. Stejně jako můžete řídit auto, aniž byste věděli, jak funguje, můžete si rovněž mezi dlaněmi vytvářet energetické koule bez znalosti, kudy vámi použitá energie běžně proudí a podobně. Přesto doporučuji další studium nezanedbávat…

    http://www.vampyres.cz/prakticka-aplikace/45-energeticky-system-tela-teorie-k-praxi

   2. Pane MH, nevím proč řešíte energetický vampýrismus, když energie se dá snadno vyrábět na plný koule, jak píšete: „můžete si rovněž mezi dlaněmi vytvářet energetické koule“.
    Váš zdroj „Napsal uživatel Rhana tar Mele“ je žena a zřejmě už ji vymýtili vymýtači nebo někdo, kdo se pokoušel řídit jejími návody, poslední aktualitu má na stránkách z roku 2012.

   3. Propána, jaké zoufalé volání o pomoc??? O tom článek vůbec není. Autor článku pod vlivem satana rozhodně není. Nechápu, pane Degone, jak jste na něco takového přišel.

    Článek je naopak docela dobrý. Jako osoba, která se svým energetickým uzavřením bojuje už dlouhou dobu, ho docela oceňuji.
    Opravdu trpím nedostatkem pozitivních energií, jak se v článku uvádí. Ale snažím se alespoň vědomě „neupířit“, co to dá. Myslím si, že pokud člověk zná svou situaci a vědomě se vysávání cizí energie vyhýbá, není to nijak hrozné. Bohužel na nevědomé úrovni skutečně od lidí, třeba od přátel, tuto energii beru. Ale zdá se, že je to možné jen u těch, kteří mají na rozdávání a její úbytek snadno přirozeně doplní.

    Nejspíš ale existují i lidé, kteří energii od druhých takto vysávají vědomě. To pak může být problém.

  1. Pane milan Váš odkaz
   http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/6093-aura-a-astralni-paraziti/
   je v podstatě o Kirlianově jevu vyvolaném vysokým napětím, což se projeví na fotografii při okrajích těles, třeba listu stromu. Uvedení astrální paraziti tedy působí i na listy. Manželka zrovna přinesla ze zahrádky čerstvé mátové listy a koukají ze sklenice zvadle, zjevně astrálním parazitismem. Ale v čaji voní dobře.
   http://en.wikipedia.org/wiki/Kirlian_photography

   Google to i obstojně přeloží, máte tam i nákres aparatury, a fotky aury kolem těles.
   Lovu záhad zdar, astrálním zvláště.

   1. Pán Pardal,
    O vegetáciu v prírode sa starú bytostný prírody. Pútavo o nich píše vo svojich knihách Margot Ruis: Bytosti prírody a ďalšie jej knihy (http://tajomstva.org/uryvky/bytosti-prirody/).
    Taktiež o astrále je k dispozícii viacero informácii:
    http://www.poznanie.sk/knihy/sfery-medzi-slnkom-a-zemou.php .
    Zaujímavé informácie sú aj v: Dante Alighieri: Peklo (http://www.martinus.sk/?uItem=42315), Gregoire de Kalbermatten: Legenda o Dagad Trikonu (http://www.martinus.sk/?uItem=121106).
    Nižší astrál je vyobrazený aj na niektorých obrazoch Hieronymusa Boscha
    (http://www.martinus.sk/?uItem=41435).

 2. Pan ragauian mi píše { … } – 04.07.2014 16:07, jako odpověď { … } takový trojbobek – na diskuzi, na argumenty, na pravdu.
  Nový článek : http://hledani.gnosis.cz/par-slov-o-epidemii-vyskytu-energetickeho-vampyrismu-v-cechach/
  Píše : „Je to jednak jakýsi „chemický reaktor“, jak bychom mohli přeneseně nazvat žaludek a vůbec celý trávicí systém. To je první zdroj energie. A pak je tu druhý zdroj. Tím je energie prostředí, energie Slunce, přírody a vesmírného záření hvězd.“
  Těžko. Tělo chemický reaktor je, ale energie se neuvolňuje v žaludku a trávicím systému, ale pomocí ATP ( adenosintrifosfát), této látky vzniká a zaniká za den v těle člověka asi 70 kg. Energie se získává spalováním ( oxidací) pomocí vzdušného kyslíku přes velké množství enzymů, nejpodstatnější je Krebsův cyklus.
  Píšete : „Stává se, že výjimečně se může extrémně silný upír s velkou spotřebou cizích energií tohoto typu napojit na spoustu nedobrovolných dárců třeba i na internetu. Prostě obchází fóra, diskusní rubriky a provokuje a uráží lidi osobně nebo napadá jejich názory, cítění a slušnost bez ohledu na relevantnost vlastních argumentů. A poté, kdy oni takto zasaženi roní energii lítosti a nepochopení a píší protestní řádky, upír jejich energie stahuje a užívá je pro vlastní potřebu. Pro nehmotná energetická chapadla upírů nejsou stovky a tisíce kilometrů vzdálenosti k oběti svého útoku žádnou překážkou. Mnohdy si nevědomky volí v diskusích jako krycí identitu jména dravých zvířat či mýtických bytostí souznících s energiemi jejich nitra.“
  Komentář : to je na cenu Sysifos za šíření bludů, třeba za : „Pro nehmotná energetická chapadla upírů“ nebo „A tyto energie vytékají v hojném množství z naší aury a energetický upír natahuje svá nehmotná chapadla a saje a saje a živí se jimi“
  Energie včetně záření je hmotné podstaty. Takovéto vypravovánky o nehmotných chapadlech mají snad šanci v domově seniorů, kde je znalost podstaty internetu nejspíš malá. Pane Karpeto, šíří se ten energetický vapýrismus i přes Wi-Fi nebo je třeba mít koncovou přípojku datovým kabelem? Co poradíte?
  Deptání lidí na dálku prostřednictvím moderních technologií je kyberšikama. Jiný způsob jak zdeptat člověka je mu nasadit do hlavy energetické vampýry a pak rekonstruovat jeho psychiku. A co finanční vampýrismus, to bude asi příště.
  Můj nick Pardal je jméno dravé šelmy, takže si na mě dávejte dle upozornění v článku všichni pozor. Pardal vypadá, že by neublížil mouše, ale pije, saje, kouše.
  Můj původní nick byl „starý pardál“, což si můžete dát jako heslo google a vyleze to pozitivně jako zkušený harcovník. Ale pozor! Je to léčka, abych mohl nasávat z vaší energetické konzervy až to zavaří domácí wifinu.

  1. Pardale, to s těmi upíry na netu v diskuzích myslel autor spíš ty, co napadají jeho články v diskuzích a vyjadřují jiný názor, ne náhodou zveřejňuje tento článek brzy poté, co po předchozích se mu dostalo velkého nesouhlasu a nesouznění s ním. Myslím si, že autor mocmocmoc touží po autoritě, ale obávám se, že tady jí nikdy nedosáhne. Možná tak na sjezdu Gošárníků, tam tleskají každému.
   Co se týká článku samotného, není o čem diskutovat. Jsou to informace z převzatých zdrojů (které kolují i po internetu) napsané vlastními slovy.
   Alla Svirinskaja – Tajemství energie
   Igor Saveljev – Karmaenergetičtí upíři

   1. Paní Emo, stáhl jsem knihu Tajemství energie
    http://uloz.to/xML6SP2/tajemstvi-energie-alla-svirinskaja-101-196-pdf
    Ozdravné cvičení těla a mysli, počištění těla, šťáva z červené řepy a jablek. První dojem – čitelná povzbuzující kniha. Na vampýry jsem zatím nenarazil a ani bych to nečetl.
    Prostě si myslím, že místo rozborů energetického vampýrismu je lepší si každý den alespoň pár minut zacvičit jógu a hodinu se projít na zdravém vzduchu v přírodě. Nevím jestli příroda energii dodá a hlavně nevím jak. Spíš tam duševní energii, kterou máme, neztrácíme jako ve stresovém prostředí. Obnovujeme tam kondici i fyzickou. Formulace z článku miluj sám sebe mi nic neříká. Spíš udržuj se v kondici fyzické a duševní, abys mohl být blízkým užitečný a nápomocný, abys v rámci svých možností tvořil dobré věci i pro ostatní.
    Nejsem asi schopný tady vytvořit diskuzní koutek Obloha na hlavou,v hlavě pohoda a zdravý rozum,příroda,les,zahrádka,květiny,pejsek. Paní Věra to načala s článkem Kedlubny.

 3. Zdravím všechny diskutující,

  souhlasím, že většina informací je převzatých a některé přímo vybízí myslet si, že autor na to přišel sám:
  „Neboť jak již zaznělo někde jinde v mých úvahách v textech o lásce k sobě: kdo nemá rád sebe, neumí mít rád jiné. “
  věta kdo nemá rád sebe, neumí rád druhé – to je staré známé co už mne učil praděda. Více by se mi líbilo: Jak již dávno bylo našimi předky zjištěno, kdo nemá rád sebe….

  Podobných úvah je v textu více.

  „…To, že ten, kdo se sytí naší energií, je již nasycen, poznáme lehce – celou dobu se na nás zlobí, útočí, doráží, až dosáhne svého a pořádně nás rozhodí. Pak se nasytí a najednou šmytec, jako když utne. Třeba se i usměje a dělá, že ho to už přešlo a snaží se být zase dobrý.“

  Mám několik zkušeností, že i když jsou lidé zlý a uráží nás a my se s nimi dáme do hádky (aby v nás vyprovokovali tvorbu negativních energií, kterými se údajně sytí), a pak přestanou, nemusí to nutně znamenat energetického úpíra.
  Jedním mím dobrým kamarádem je bezdomovec, který se vydal na tuto cestu, aby byl mimo systém. Nic od něj nechce a nic do něj nevkládá. Přináší to s sebou spoustu problémů, ale to sem nepatří. Důležité je, že jeho názory jsou více než-li poučné a moudré a přesto, že se dokáže se mnou dlouze hádat, kdy řev a negativní energii doslova trhájí prostor kolem nás, nakonec jeden uzná, že druhý měl pravdu a následuje pokus o poučení se z tohoto rozhovoru.
  Nevěřím že se jedná o energetického úpíra, který byť svými radikálními názory dokáže hodně lidí naštvat – no většinou (protože prostě ne všichni jsou na ty dané informace zrovna připravěni… nebo jsou prostě deb…vé a potřebují ještě pár životů, než to pochopí), tak jsou v jeho slovech veliká moudra.

  A teď trochu „sci-fi“ ze života (pro některé)
  Minulý týden jsem se setkal s člověkem, který seděl s námi u stolu u piva, přímo na proti mne a byl to jakýsi kolemjdoucí, který si přisedl, jelikož jinde nebylo místo. Nebyl mi simpatický, přestože se usmíval. Asi to bylo tím, že mi tak trochu připomínal čerta (vlasy, vousy, účes černý jako… – no nepadl mi do „oka“). To co ale přišlo poté, tomne stálo hodně sil. Doslova jsem cítil, jak ze mne saje energii až to bylo nepříjemné. Vůbec nemluvil, nevyvolával negativní emoce, jen pozoroval, usmíval se, ale to co jsem cítil se nedá vysvětlit. Vypadalo to, že oba víme o co se jedná. Zdálo se mi, že se mi v hlavě představil jako Drákula – a odčerpávání energie sílilo, jakoby si v tom liboval. Zkoušel jsem čerpat energii ze slunce, z vesmíru, prostě z prostoru a bombardovat ho, ale vysál všechno. Vždy se podíval a tak prapodivně se usmál. Bylo to divné a unavující, ale lidé jsou tu od toho, aby se nevzdávali a tak i já se snažil to zvládnout a byl jsem o tom rozhodnut.
  Neznámí si dal ještě jedno pivo a pak jak se objevil, tak taky zmizel a mne se ulevilo.
  Chci tím říci, že energetičtí upíři at z tohoto či jiného světa, nemusí nutně vyvolávat a živit se negativní energií, ale mohou prostě přijít, začít vás „vysávát“ normální, životní energií a tu si pak zdá se přemění ve svou potravu.

  No to bylo něco k zamyšlení.

  Mějte se a žíje dobrem
  GínBaw

  PS: omluvte chyby v pravopisu, nikdy jsem nebyl v CJ lepší než za 4 ;]
  PPS; průměrný článek, za mne 3*

 4. Tak tohle je velmi důležitý článek.
  Mnohé, co je v něm napsáno, mi vysvětlilo, co mne kdysi potkalo.
  Jen si nejsem až tak jista, že to byla vždy „jen“ nevědomá činnost.
  Kdysi ve skupině lidí jsem seděla vedle člověka, který na dotaz, proč mezi nás přišel, mimo jiné odpověděl: „Přišel jsem načerpat energii“. A já na to:“Á, proto mne bolí hlava.“ (Hlava mne nikdy nebolívala, tak jsem nevěděla, co se děje.).
  A dále co se uzavírání se týká – v takové ulitě, do které se člověk uzavře, je tma, bolest a strach, a člověk je tím velmi, velmi oslaben. Pak není divu, že takový člověk i onemocní.

  1. Matko:
   Poskytnem osvedčený návod, ako je možné sa takéhoto vysávania energie rýchlo zbaviť. Naša duša sa nachádza v energetickej aure, ktorá je vonkajšiemu vplyvu otvorená. To nám a iným dovoľuje nadväzovať s okolím a ľuďmi kontakt, ktorý môže byť pozitívny, ale aj negatívny. Ak sa takéhoto kontaktu chceme zbaviť, musíme svoju dušu uzavrieť do nepreniknuteľného obalu vytvoreného energetickým cyklónom, ktorý každú cudziu dušu (upíra) roztrhá a ten sa rýchlo vzdiali. Musíme si túto svoju auru vôkol seba vo svojom vedomí predstaviť a akoby ju uchytiť rukami a roztočiť ju okolo seba (ako to vídame u cyklónoch na americkom kontinente, kde ničí všetko, čo sa mu dostane do blízkosti). Všetky cudzie duchovné a energetické vplyvy okamžite prestanú a vampíri sa vzdialia. Toto je možné robiť hocikedy a hocikde (aj doma v posteli, keď máme „mory“ – zlé sny).
   Pekný deň!

   1. Děkuji, Degone.
    Tehdy jsem se neuměla chránit, mnohdy jsem ani netušila, co se děje. Dnes se již chránit umím, možná trošičku jinak, než píšete.
    – Je třeba svou auru vyčistit a zhutnit natolik, aby nikdo nepovolaný nemohl vniknout dovnitř.
    – případně si navíc „obléknout“ ochranný plášť, kterým rovněž nic negativního nemůže proniknout hlouběji
    – vzít si třeba i speciální ochranný amulet
    – rozzářit své srdce a vydechnout ho, aby pročistilo denní i noční cestu, připravilo vše k bezpečí,…
    Hezký den přeji. Z.

   2. A pak je další možnost – s díky přijmout vše, co přichází, nechat se tím prostoupit a nechat to rozpustit :-)

 5. Energetické přenosy se dějí v každém okamžiku. Setkáváme se s nimi neustále, v metru, autobuse, v přírodě, atd.. Dějí se na základě zákona vyrovnání. Do určitého prostoru s určitou hladinou přicházejí lidé s určitými hladinami. Zákon usiluje o vyrovnání do jedné společné, průměrné úrovně. Většinou se to děje při nevědomosti zúčastněných. Ti slabší se cítí ve skupinách lépe, ti silnější hůře, podle toho, jestli je průměrná hladina výše nebo níže než jejich standard. A pak jsou tady lidé, kteří se tyto děje snaží ovlivňovat. Většina z nich chodí do přírody, ale někteří jedinci přišli na to, že z lidí se dá také velmi dobře energie získávat. A nemusí to být ani žádní upíři nebo duchovní eskamotéří či mistři. Prostě jsou jen všímaví a naučili se to ovládat.

  1. Souhlasím a přidám:
   ad.Energetické přenosy se dějí v každém okamžiku. Setkáváme se s nimi neustále, v metru, autobuse, v přírodě, atd.. Dějí se na základě zákona vyrovnání…

   A také v diskuzích na Gnosis.Náhody opravdu neexistují,jen si toho člověk není
   vždy plně vědom.
   Před třemi lety jsem přišla na tyto stránky,jejichž název mne upoutal,s tím,
   že se budu moci podělit o své zkušenosti.Jak naivně důvěřivou jsem byla,to se
   ukázalo záhy.Nic méně o zkušenosti jsem různými útoky a nepříjemnými ataky
   obrána nebyla.A že mne ty útoky několika jedinců,skrývajících se pod různými nicky,pořádně bolely.To jsem však ještě netušila,jaký má Otec nejen se mnou
   záměr.Naučil mne nalézt za každým útokem příčinu,naučil mne „číst“,naučil mne
   rozlišovat,nechal se mi poznat vpravdě,naučil mne získávat obratem informace,
   naučil mne proměňovat všechny útoky na „poklady“ mého srdce,naučil mne „vidět“
   souvislosti a Jeho vliv na všechno a na všechny(aniž by si toho byli vědomi).

   Seznámila jsem se zde s jedním fenoménem,zvaným pýcha a chudobou srdce.
   Ten fenomén,zvaný pýcha,jak jsem si mohla ověřit nejen zde,je totižto takovým
   stupněm zkoušek o sobě samém.Překonat se dá jen čistou upřímností a rozpouštěním,
   obětováním,falešného jáství(ega) ve prospěch ostatních,ve prospěch Vědomí.
   Tyto zkoušky jsou dosti tvrdou záležitostí a jsem si vědoma i toho,že právě ony
   ovlivnily i chod událostí nejen zde na Gnosis,ale i ve společnosti.Společnost
   začala ožívat,doslova vařit esoterikou a různými duchovními směry,naukami.
   Málokdo však odolal zkouškám nejtěžším:neodolal a začal prodávat Dary a Poznání,
   jež mu byly nabídnuty.Prodejem Poznání tak udělal člověk ze světa tržnici,na
   které se handrkuje o peníze,o své světské živobytí,aniž by nejdříve poznal sám
   sebe vpravdě.Podlehl iluzi,že je jen on sám a zbytek světa,který odsuzuje.
   Zapomněl na chvíli,že je součástí tohoto stvoření,kam si jeho srdíčko přišlo pro
   zkušenosti ve prospěch všech a celého Vědomí,Srdce.
   Naříká,odsuzuje,haní,sebelituje,je pln žádostivosti,..a že mu hoří u zadnice,toho
   si vědom stále není.Není si vědom toho,že svou sebelítostí se podílel a stále
   podílí na všem,co se okolo něj děje.Neuvědomuje si,že se mu dostává toho,co sám
   „dává“.Vítězí egoismus a sebelítost,ezoterické stránky a diskuze na nich utichají,Dary se ztrácejí.
   Když vítězí falešné ego a jeho mysl,ztrácí se pravá individualita a především ta,
   o které se stále mluví,ale málokdo ji v srdci našel-Láska bezpodmínečná,která
   všechna nitra srdcí spojuje.Otec říkává:“Tam,kde je Máma,tam je doma.“

   Chtěla jsem tím jen vyjádřit svou zkušenost:
   -že se nemusím nechávat ubíjet a vysávat sebelítostí svou nebo druhých(ještě neprobuzených srdcí),
   -že nemusím mít strach z něčích názorů na mne,protože tady mne vpravdě zná jen Otec srdcí,
   -že tam,kde chybí sebepoznání,láska a čistá upřímnost,tam je Tma v mysli
   -že,když se Vás snaží někdo urážet-vypráví o sobě samém,aniž si je toho vědom
   -že když Vás někdo ignoruje,vypráví o sobě samém,aniž si je toho vědom
   -že když se Vám snaží ublížit(i kolektivně),vypráví o sobě samých,..
   -že když si myslí,jak s Vámi vybabrají,vybabrávají sami se sebou,aniž si toho
   jsou vědomí…
   -že když Vás ponižují(a to ještě vědomě)ponižují tím ihned sami sebe,aniž jsou si toho vědomi
   …atd.

   neboť neznají sami sebe ještě vpravdě,neboť neznají ještě ani Otce a Matku
   vpravdě,neboť si nejsou ani vědomi toho,že jsou stále „pozorováni“ a vnímáni
   celým Vesmírem,celým Vědomím a vše,co říkají a konají je zjevné a nezůstane nic,
   co mohli ukrýt.Neuvědomují si,že jsou jak rybičky v akváriu,které je od oceánu
   odděleno jen Iluzí skla akvária.

   „Byl jeden bohatý člověk, který měl mnoho majetku. Řekl: „Budu si užívat svého majetku, abych sázel a sklízel, pěstoval a plnil své stodoly úrodou, abych neměl v ničem nedostatek.“ To je to, co si ve svém srdci myslel. A té noci zemřel. Kdo má uši, slyš.“
   To není jen o majetku světském,ale především tom duchovním.Ani Otec a Matka si
   neptají peníze za to,že poskytují moudrost srdcím.Copak si ptá matka peníze za
   to,že dítě kojí?Nebo otec za to,že naučí dítě zavazovat tkaničky u bot?

   “ Nesbírají se hrozny z trní, ani se nesklízejí fíky z bodláčí, neboť nemá žádné plody. Dobrý člověk vynáší dobro ze svého pokladu, špatný člověk vynáší špatné ze špatného pokladu, který je v jeho srdci, a tak mluví špatné věci. Z plnosti srdce totiž vynáší špatné věci.“

   „Blažení jsou ti, kteří se pronásledují ve svém srdci. To jsou ti, kteří opravdu poznali Otce. Blažení hladovějící, neboť vnitřek bude nasycen tím, po čem touží.“

   Jeden muž měl hosty, a když připravil Hostinu, poslal svého čeledína, aby hosty svolal. Přišel k prvnímu a řekl mu: „Můj pán tě volá.“ On ale řekl: „Mám u obchodníků peníze. Přijdou ke mně večer a já musím jít a dát jim pokyny. Z hostiny se omlouvám.“ (Čeledín) šel k druhému a řekl mu: „Můj pán tě zve.“ Ten ale odpověděl: „Koupil jsem dům a je mne tam celý den zapotřebí. Nebudu mít volno.“ (Čeledín) přišel k dalšímu a řekl mu: „Můj pán tě volá.“ On mu řekl: „Můj přítel se bude ženit a já jsem ten, kdo bude pořádat hostinu, nebudu moci přijít, z hostiny se omlouvám.“ (Čeledín) šel za dalším a řekl mu: „Můj pán tě volá.“ On mu (ale) řekl: „Kupil jsem vesnici a jdu, abych vybral daně, nebudu moci přijít, omlouvám se.“ Čeledín se vrátil. Řekl svému pánovi: „Ti, které si pozval na Hostinu, se omluvili.“ Pán řekl svému čeledínu: „Jdi ven na cesty a přiveď ty, které tam nalezneš, aby se zúčastnili hostiny. Kupci a obchodníci neve[jdou] do míst mého Otce.“

   Jelikož je podle Tóry korban Pesach svatá oběť, platí v tomto ohledu přísná pravidla.
   Jediní, kteří mohou beránka jíst jsou ti, kteří jej mohou přinést k obětování.
   Tóra o předpokladech pro hod beránka praví toto:
   „Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi:„Toto je nařízení o hodu beránka: Nebude z něho jíst žádný cizinec. Ale bude jej jíst každý služebník koupený za stříbro, bude-li obřezán.Přistěhovalec ani nádeník jej jíst nebude. Musí být sněden v témž domě. Z jeho masa nevyneseš nic z domu; žádnou jeho kost nezlámete.
   Tak to bude dělat celá izraelská pospolitost. Jestliže by u tebe pobýval
   host a chtěl by připravit Hospodinu hod beránka, nechť je u něho obřezán každý mužského pohlaví a potom bude smět přistoupit a tak učinit a bude jako domorodec v zemi. Ale žádný neobřezanec jej jíst nebude. Stejný řád bude platit pro domorodce i pro hosta,který bude pobývat mezi vámi.“
   Všichni Izraelci učinili přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi a Áronovi přikázal. Právě v ten den vyvedl Hospodin Izraelce seřazené po oddílech z egyptské země. “
   — Bible, Exodus 12:43-51

   Ono Otec to řekl dost jasně,jak z toho kolotoče ven.Na hostinu je
   zván každý.Jak jinak může srdíčku pomoci uvidět,co nevidělo?
   Jak jinak mu má pomoci dostat se z kola ven?
   překlad:
   „Můžeš počítat s Mou pomocí a radami jako přítele na Hostině rozjímání pokud:Nebude na ní žádostivost a nejistota.Rozjímání slouží k navázání nových kontaktů(známostí s Otcem),jimiž vyléčíš své neduhy,budeš-li bez hrubého chování(násilí,zbaven sexuální touhy ,nebo-li nebude sjednocena mužská a ženská energie v tvém nitru).
   Nové vidění světa ani potíže nebude rušit rozjímání.Jen v sobě samém musíš spálit žádostivost.Ovládnutím sexuálního chtění,odhalí se něco,co bylo pro všechny dříve důležité.
   Takto si budou vytvářet osud,jistotu,vnitřní život boží bojovníci.
   Jestliže by u tebe přebýval přítel a chtěl by se zúčastnit
   rozjímání s Hospodinem,nechť je zbaven své hrubosti-sexuální touhy každý,ona by jej rozptylovala,aby mohl vstoupit do Mého soukromí,a tak rozjímat
   a jen tak může odhalit vlastní nevědomost(může se ptát) bez přetvářky
   krásy a bez zakrývání špatností-v upřímnosti.Ale žádný,kdo nemá sjednocenu mužskou a ženskou energii v sobě samém,se na hostině rozjímání nenají(zůstane hladov).
   Jen takto budou muset odhalit svou vlastní nevědomost všichni a ve vzájemné toleranci,která bude pobývat mezi vámi.“
   (svátek Pesach-hod beránka)

   „BŮH A JEHO STVOŘENÍ JSOU JEDNO.“

   Děkuji všem za každou ránu jež probouzí a navrací síly.
   Hezký a plný večer přeji.

   1. Pěkný příspěvek *,
    na jehož konci se mi vybavila „údajná“ slova Ježíše, jež jsem obdržel trochu pozměna od mého známého na otázku – Je lepší býti obřezán či ne?
    „Pokud by jsi tuto část svého těla nepotřeboval, narodil by jsi se bez ní.“

    Nyní to chápu celé v trochu jiném kontextu.

    Díky *

   2. Pro GinBaw,
    naopak,děkuji Vám za porozumění.Buďte,prosím na příjmu již stále.
    Jinými slovy,mějte „okno“ ze srdce již stále otevřené.♥

   3. Pro Hvězdičku,

    jsem tu stále na příjmu, jen ke starším komentářům k článkům již nepřispívám, ale všechny nové přečtu – čili raději čtu a pozoruji, než abych psal „zbytečně“ neb v tomto ohledu mám rád moudro:
    ‚Mluviti stříbro, mlčeti zlato‘

    Byl jsem pro radu za bezdomovcem s otázkou:
    „Myslíš že jsme všichni energetičtí úpíři v každém okamžiku?“
    a on mi odpověděl:
    „Ano, jen si vem kolikrát jdeš plný energie protože jsi ještě nepotkal žádného člověka a pak, čím víc jich potkáš, tím méně se pak usmíváš a jsi unaven..“

    Zapřemýšlel jsem nad tímto a vyvstaala mi otázka:
    „Jak můžeme být v každé chvíli energetičtí upíři, když vše co máme máme zadarmo – prosím rozumnějte ve smyslu, že jsme se narodily matce, která o nás pečovala ve svém lůně a vše jsme tu dostaly od Matky-Země a zadarmo, i ta energie nekonečně prostupující vesmírem tu je zadarmo. I slunce atp.. Všude je tolik energie, tak proč ještě někomu tu energii krást?
    Já osobně se to snažím nedělat ba naopak, brát tu co kolem prdoudí a zářit ji do okolí až se hmota rozpadá ;)
    No raději dost bludů :)“

   4. ad – Já osobně se to snažím nedělat ba naopak, brát tu co kolem prdoudí a zářit ji do okolí až se hmota rozpadá ;)

    Pane gine, lidi by se měli víc smát, umět prožívat čirou láskyplnou radost bez škodolibosti. Je velký rozdíl mezi „radovat se“ a „bavit se“…..a smyslem duchovního probouzení není unylé vzdychání, plácání EZOnesmyslů a oči vytočené v sloup.
    Přečetla jsem si /při vaření rajské omáčky/ Vaši doušku, neodolala jsem smíchu, chechtala jsem se naplno, nahlas a od srdce, jak nádherně si s námi humor, kouzlo slov a vnímání vtipu umí pohrát.
    Díky za minimálně hodinu života navíc a přeji pěkný den…:-)

   5. Pro GinBaw:

    ad.Jak můžeme být v každé chvíli energetičtí upíři, když vše co máme máme zadarmo -…

    Rozumím Vám velmi dobře.To máte tak,čím více dáváte,tím více
    dostáváte.Ono „upírem“ si je každý vždy jen sám sobě,díky své
    sebelítosti(závisti,nenávisti,zášti,sobectví,..ukryté pod falešnými maskami).To jsou city
    a pocity,které každého doslova ubíjí.Pokud si to člověk neuvědomí,
    tak jej i zabijí.On totiž rozdává zlo a zlo se mu i vrací,
    protože zlo dělá zase jen zlo,…
    Nedochází-li k výměně a proměně energií porozuměním,dochází k jejich blokaci.Blokace,to jsou takové „uzlíky“,které si pak smýkáme ve svých „batůžcích“ Nevědomí na zádech tak dlouho,dokud nás nezlomí.

    Takže ten kamarád má bezva pozorovací schopnosti:
    ad.„Ano, jen si vem kolikrát jdeš plný energie protože jsi ještě nepotkal žádného člověka a pak, čím víc jich potkáš, tím méně se pak usmíváš a jsi unaven..“

    a když pochopí,proč jsou lidé tak mrzutí,tak jim to i rovnou
    sám s úsměvem řekne:Chudoba tvého srdce je zlo,které tě trápí
    a ničí.Když jí porozumíš,začne se vytrácet a vrátí se ti úsměv.

    Pak kamarád uvidí tu změnu.Láska v srdci je totižto
    jako bezedná slánka a čím více ji rozdává Bohu-tedy všem,tím více se mu dostává od Otce pravého Poznání,tedy „bohatství“ srdce,
    ze kterého si postaví „chrám“ v nitru sebe samého na pevných základech.(perpetum mobile)
    Do „chrámu“si pak uloží „archu úmluvy“,v níž má uloženy „poklady“ Poznání.Nic víc si odtud sebou vzít totiž nemůže.
    Jedním z těch největších pokladů je dar od Matky srdcí- Láska bezpodmínečná,jež je Pravdou a Spravedlností.I ta byla dána každému při jeho zrození-zdarma,z Rodičovské lásky k dětem.

    ad.‚Mluviti stříbro, mlčeti zlato‘
    Ano,to platí zejména při tzv.rozumování rozumem:))
    Jenže Vy mluvíte srdcem o svých zkušenostech,a o těch má každý
    hlásat ze „střech svých domů“,“domů chleba“-Betlémů.

    Hezký a plný víkend.♥

   6. Pro Věru:
    :) není zač, hlavně ať druhé můžeme třebas i tím smýchem inspirovat/nakazit ;)

    Pro BorovičkuBaf:
    první větu písně už jsem slyšel, ale tuhle celou píseň, to ještě ne. Krásně jsem se zasmál :) jak je veselá, děkuji

    Pro Hvězdičku:
    Kéž by ty zkušenosti lidí byly lidem ku prospěchu. Kéž by se z nich každý dokázal poučit. atd..

    ad.
    „Chudoba tvého srdce je zlo,které tě trápí
    a ničí.Když jí porozumíš,začne se vytrácet a vrátí se ti úsměv.“
    To je velké moudro a však jak již píšete dále v odstavci, může být velmi těžké to praktikovat (nebudu ten vymýšlet apokalipticky-kritické scénáře lidí bez domova někde v somálsku atp..).
    Viz.
    Jedu takhle tramvají po Brně za přáteli, pln energie, úsměvů, ale dobrých 90 možná i více procent lidí se prostě neusmívá. Prší, jedou z prací, někteří do prací, koukají do mobilů ale úsměv nikde. Teď si říkám, kéž by si ode mne cucli, to by pak byla prča :)
    ale asi je nikdo nenaučil sát, upírky jedny ;)

    Vím, že život tady není zrovna jednoduchý, ale co pak je nikdo neučil, že sranda je třeba i kdyby na vánočku nebylo?

    Nicméně z osobní zkušenosti vím, že nejlepší zdá se v tomto rada mého kamaráda bezdomovce: „jestli jim chceš pomoci, musíš mluvit s každým z nich.“
    pak snad by ta nálada skočila na jednoho, pak i druhého atp.. aneb, je zdá se naivní myslet si, že by se to dalo hromadně změnit.

    Tak to bylo něco k zamyšlení a teď šup šup Žít.

    Pěkný víkend přátelé

   7. Paní hvězdičko,
    Něco k té sexuální touze a jejímu ovládání.
    Mužský princip touží po sjednocení s ženským principem a naopak. Můžete to pojímat jako
    touhu po spojení Matky a Otce, neboli lásky a moudrosti. Tohle představuje sexuální touha.

    V naší situaci je třeba pečlivě střežit, aby byla pozitivního směřování, neboli pro dobro zůčastněných, oproštěná od nízkých sobeckých důvodů a vzájemně chtěná.
    Sexualita je nejůžasnější prostředek sdílení Pána Ježíše Krista v sobě s Pánem Ježíšem Kristem v jiných opačného pohlaví.

    Lidská sexualita je nejmocnější zbraní v rukách negativního stavu při jejich boji proti
    Pánu Ježíši Kristu na naší planetě. Kořeny hodně problémů možno najít v lidské sexualitě.

   8. ad – Sexualita je nejůžasnější prostředek sdílení Pána Ježíše Krista v sobě s Pánem Ježíšem Kristem v jiných opačného pohlaví.

    Pane Karle, vážně – ale OPRAVDU VÁŽNĚ – takhle vnímáte sex? Opravdu sdílíte při sexu se svojí partnerkou Pána Ježíše Krista?
    Na co si to, JežíšiKristePane hrajete?
    :-))

   9. Zdravím pane Karle,
    k otázce sexuality jsem se zde párkrát již snažila otevřít téma,ale
    reakce byly neadekvátní.Je tomu tak proto,protože tato otázka je mnohými
    považována za tabu,jako kdybychom se rozmnožovali ze vzduchu a sex
    nepatřil k životu.Tak jako patří k životu,je součástí duchovního Poznání.
    Jenže je to téma,o kterém církve mlčí,něco málo se můžete dozvědět
    přes tantrajógu východních nauk.A tam jsem také narazila na problém.Tím
    problémem je zase jen přetvářka a nevědomost-pod maskou,jež se tváří,
    že žije v blaženosti-s blaženým úsměvem na tváři(tzv.“bráhmani“).Tváří se
    tak mnozí z nich jen proto,protože to převzali.Lžou nejen sobě,ale
    i ostatním.Důsledky jsou katastrofální
    a lze je vidět všude,až se srdce svírá.V sanskrtském slovníku jsem
    našla jeden název mahá sukha(velká Blaženost,výraz nedvojné svrchované
    zkušenosti).Ještě někde jsem narazila na tuto zkušenost,a to u sv.Terezy.

    Psala jsem,že jsem srdcem poznala Otce ihned.Byla to právě tato zkušenost,ale jen částečná.Pak přicházely tyto zkušenosti ve větší míře.
    V takovém prožitku však dochází jakoby k výpadku mysli,protože se
    „rozpouštíte“.Dochází k výměně energií a stavu obrovské Blaženosti,extáze.
    Pokud byste stál,jdete okamžitě k zemi.To proto jsem Otce „viděla“ coby
    Světlo,ale v tom zlatém jasném Světle jsem „viděla“ i tvář.Byla podobná zobrazovaným obrazům Yehosuy,Ježíše.Až jednou poznáte Otce vpravdě,budete
    si i plně vědom,kdo zde ve skutečnosti vede ruku malířovu.Vidím Jej
    i v písmenu A.Velmi často se dává „vidět“ i v zobrazení písmen AL,coby
    jednonohý(chcete-li jednooký)-rozumím těm obrazům srcem.:)

    Důležité pro mé srdce,ale i pro každého,kdo čte tyto řádky je:
    že velká Blaženost nelze dosáhout tělesným(živočišným-pudovým) sexem,
    nýbrž sjednocením mužské a ženské energie uvnitř těla,a to na duchovní
    úrovni.
    Sexuální energie jsou mocné Síly Otce a Matky.
    To pro jsem se zde také zeptala,jak se chce muž seberealizovat,pokud se
    v srdci duchovním nedokáže poklonit Matce,kterou v mysli „zabil“?
    Opravdu si „myslí“,že mu pomůže nějaké zasvěcení Mistrem nebo Otcem?
    Vždyť by to bylo „smilstvo“-milovat se s Otcem.

    To všechno však také odkrývá skutečnosti okolo nás.Pálení čarodějnic,
    ponižování žen,mnohoženství,násilné celibáty,..zatajování Matky.
    Vždyť i to žití v celibátu je bezvýznamné,pokud nemám sexuální zkušenosti.Sexuální askeze také patří k Poznání sebesamého,protože je
    cestou sjednocení v sobě samém-ale postupně,bez násilí.

    Je to velké téma,které zasluhuje i trochu objasnění.Zvláště pro bludy,
    které se zde tisíce let propagují ve víře falešné moci,falešných osvícení,nemluvě o perverzních akcích jakých -si falešných zasvěcení
    v podobě skupinových,mnohdy násilných,sexuálních praktik,mnohdy pod
    vlivem drog.To samé se týkalo a týká mnohoženství z falešné představy
    hry na „bohy“.To vše jen proto,aby dosáhli(alespoň) navenek důležitosti
    a falešné úcty.Nošení válečků faraóny to dokazují.Že v tom měli a mají stále prsty kněží,o tom nepochybuji.Jen ti dnešní žijí již v nevědomí.

    To je pravá příčina důsledků,které nyní snášíme.Snaha rovnat se Bohu
    skrze falešné moci kněží-mezičlánků,prostředníků,..
    Ono to tak funguje nejen v chrámech,ale i ve společnosti.Vždyť i ten
    ředitel fabriky nemusí být špatným,ani dělníci.Ale ty „mezičlánky“
    v podobě podlízačů u ředitele,ale hrdých pánů horenosů nad dělníky.
    Takto degraduje celá společnost již tisíce let.

    Přirozené je sdílení na pudové, citové a duchovní úrovni.
    Sex je pudový(zvířecí-patří k tělu)-6,
    na citové úrovni(mentální)-6 a
    duchovní úrovni-6.
    Tři šestky:6-6-6,to je znamením na „čele“,jež je v myslích a činech zjevné nejen Božskému Otci,ale každému,kdo „vidí“.

    PS:To je má zkušenost.A díky i této zkušenosti dokážu rozlišit,kdo
    ještě „spí“ v mysli nebo rozlišit v channelingových informacích pravdu
    od lží,protože ony jdou vždy spolu(patří sjednocení).

    Děkuji Vám za příležitost,to téma přes Vás sem nahodil Božský Otec srdcí.

    Otcova Slova,neb sedm „klíčů“ od domova:

    Chudoba srdce je zlo.
    Zlo dělá zlo.
    Zlo umí ublížit,
    no opravdu umí ublížit srdce(Srdce).
    Sebelítost je největší zlo.
    To Já mám největší erjci a orgasmus.
    To Já mám na všechny a na všechno vliv.

   10. To je má zkušenost.A díky i této zkušenosti dokážu rozlišit,kdo
    ještě „spí“ v mysli nebo rozlišit v channelingových informacích pravdu
    od lží,protože ony jdou vždy spolu(patří sjednocení).

    Podle vás tu spí každý, jen vy bdíte. Takového Otce parchanta, co by mi našeptával lež + pravdu bych nechtěl. To musí být sám satan z pekel, který vaši duši dočista otrávil.

   11. To jsem psal já. Mimochodem nějak to ověřování špatně počítá v měl jsem vyplnit X+3=osm psal jsem párkrát 5 a prý to je špatně :)

   12. Pro Matrix:
    ad.Podle vás tu spí každý, jen vy bdíte. Takového Otce parchanta, co by mi našeptával lež + pravdu bych nechtěl. To musí být sám satan z pekel, který vaši duši dočista otrávil.

    ———————–
    Sám sobě si odpověz,kdo vládne na tvém trůnu,ve tvém paláci
    z písku.Je to tvé srdce?Je to skutečně tvá individualita?
    Nebo jen „maska“,jež si hraje na Dokonalost Iluze?

    To ty máš orávenou mysl ze své nevědomosti o sobě samém,
    trpíš pro svou chudobu srdce,a ta tě užírá.Poznej sám sebe
    vpravdě.Stvořil sis sám svou leností Zlo,tak s ním budeš
    bojovat tak dlouho,dokud nezvítězíš nad iluzí tvé mysli.
    Kdo jsi?Kdo a co jsi právě teď a nyní?Víš to?Jseš si tím jist?

    Budeš muset sestoupit až na dno svých sil,do nejtajněších komnat svého „domu“,do samého nitra své
    individuality a BOLESTIVĚ zahazovat své naučené a
    převzaté PŘEDSTAVY.Prvně zdolej tento boj sám se sebou,až
    pak mluv,protože do té doby z tebe poleze jen špína,z iluzních PŘEDSTAV o své dokonalosti a NEVĚDOMOSTI o sobě
    samém.JE TO JEN TVŮJ BOJ.Drž se,až uvidíš SVOU minulost,svou
    špínu žádostivosti.

    To je KŘEST!Nikoliv iluze kněžských rituálů,bludů a PŘEDSTAV.

    PS:Bez klíčů se nepohneš a bez Lásky bezpodmínečné ve svém
    srdci budeš zahuben.

   13. Pane Karle,jste na cestě sebepoznání.Momentálně se nacházíte
    v etapě tzv.hrdiny,bojovníka.Obraz své nevěsty jste ještě neviděl,
    takže vlastně ještě nemáte zdání o cíli toho boje.K tomu boji
    však budete potřebovat těch sedm klíčů ke komnatám sebepoznání,
    které však žádáte po Tom,který je drží,zahodit místo otevírání
    Vašeho vlastního Nevědomí.Takže s kým a čím jdete bojovat a proč??

    Jste připraven bojovat,ale nevíte,že ten BOJ budete tvrdě svádět
    na území vlastního těla a vědomí,s jeho myslí-city a rozumem,
    tedy sám v sobě a se svou myslí falešného jáství,založené na
    falešných představách,tedy iluzi.
    Nové zjevení Vám mělo jen pomoci trochu se zorientovat na bitevním
    poli,tedy obsahu Vašeho těla a jeho mysli.V každém člověku je
    totižto jak pozitivní tak negativní obsah mysli-citů i rozumu.
    Jen masky tvrdí,že nikoliv.

    Jinými slovy:Budete muset přetavit svůj meč v pluh,budete orat pole, …pod vedením Znalce toho pole.

    20″Tajemství těch sedmi hvězd, které jsi viděl v mé pravici,
    i těch sedmi zlatých svícnů:
    Sedm hvězd jsou andělé sedmi církví, a sedm svícnů je sedm církví.“

   14. Paní Hvězdičko,
    o mě tu až tak nejde. Mám v tom základním celkem jasno.

    Ptáte se s čím bojovat. Přece s negativním stavem, s těmi pány temnoty,
    neboli s ďáblem a satanem, se sedmihlavou šelmou.
    Pluhem to tedy rozhodně nepůjde, tady je zapotřebí OSTRÝ DVOJSEČNÝ MEČ, což podle mě znamená BOŽSKOU PRAVDU. Klíč značí to stejné a tím, že se hází do moře (moře značí to skryté, nevědomé), se to moře otevře, neboli Božská pravda odhalí to skryté.

    Jedině Božská pravda nás může osvobodit z pasti negativního stavu.

   15. Pane Karle,je to především vnitřní boj s Šelmou vlasního
    Nevědomí a Strážcem Prahu(Prague).

    Nevědomí,to je obrovská síla.
    Strážce Prahu je zároveň Celníkem.
    Pán Života je zároveň Pánem Smrti.
    Jitřenka je zároveň Večernicí(Venuše).

    Satan=egoismus mysli falešného ega
    Ďábel=faleš,falešná maska,přetvářka

    PS:Je to tuhý boj.

 6. ad – Sexualita je nejůžasnější prostředek sdílení Pána Ježíše Krista v sobě s Pánem Ježíšem Kristem v jiných opačného pohlaví.

  Pane Karle, nechcete se nechat vyšetřit? Nehrabe Vám už z toho „zjevení“ a spol?

  1. Paní Věro,
   to chce klid.

   Můj komentář je určen paní Hvězdičce, kdož je úplně jiná bytost než Vy. O něco víc duchovní, tudíž si dovoluji toto jí napsat. Vím, že to pochopí po svém, rozhodně ale jinak než Vy.
   Asi bych se rozmýšlel, napsat toto Vám, ale kdo ví? To sdílení je pro nás na nevědomé úrovni. Je to duchovní popis sexuality a je podobný duchovnímu popisu pravé lásky, který zní,
   že láska je vztah Pána Ježíše Krista v sobě k Pánu Ježíši Kristu v jiných.
   Takže láska = vztah k Pánu Ježíši Kristu
   sexualita = sdílení toho vztahu
   Hlavním principem je zde to, že každý z nás má jen něco z Pána Ježíše Krista a prostřednictvím lásky a sexuality to sdílí s druhými, kteří mají vždy něco rozdílné. To je taky důvod, že sdílení pouze s jedním partnerem se stane časem nudným, nic nového nepřinášejícím.

   Paní Věro, pro mě představujete bytost s hodně zevním zaměřením, proto se zařazujete po bok pana Pardála, nebo pana Lubka a těch kteří představují vědecký názor ve zdejších diskuzích.
   V tomhle souhlasím s panem Karpetou. Kdo hledá jenom ve „Vně“ má prostě smůlu.

   PS: Všechno dobré na mojí partnerce je od Pána Ježíše Krista, to zlé je od negativního stavu. Totéž platí o mě a i o Vás. Potíž spočívá v tom, rozeznat co je skutečně dobré a co je to zlé. Podle zevnějšku to nikdy nepoznáte, musíte posuzovat ze svého nitra nitro partnera a i tam jsou dva hlasy. Ale to už jsme probírali, že ano . 1 pravý versus těch 19 falešných, neboli úzká a široká cesta.
   V neprospěch pravého hlasu mluví většinou konkrétní kultura, tradice, zvyky a “to normální“ jdoucí z „vně“. Stručně řečeno to, co do nás od dětství vtloukli. A když si porovnáte celou planetu, jsou to na mnoha místech hodně rozdílné pojetí.

   1. ad: Paní Věro, pro mě představujete bytost s hodně zevním zaměřením, proto se zařazujete po bok pana Pardála, nebo pana Lubka a těch kteří představují vědecký názor ve zdejších diskuzích.

    Ach ty představy…:-)

   2. Pane Karle,

    až bude při intimní chvilce Vaše partnerka šeptat „JežíšiKristePane“, vězte, že to opravdu, ale OPRAVDU nemusí být extáze rozkoše.

    PS: po bok pana Pardála a Lubka? Takovou poctu si snad ani nezasloužím….:-))..ale děkuji za tu milou společnost…:-)

    ad – Můj komentář je určen paní Hvězdičce, kdož je úplně jiná bytost než Vy. O něco víc duchovní,

    Pane Karle, to je TUTOVKA.
    :-)

   3. ad – Hlavním principem je zde to, že každý z nás má jen něco z Pána Ježíše Krista a prostřednictvím lásky a sexuality to sdílí s druhými, kteří mají vždy něco rozdílné. To je taky důvod, že sdílení pouze s jedním partnerem se stane časem nudným, nic nového nepřinášejícím.

    Trojka to jistí……….:-))))))
    ach bože………:-))))))))))
    vy duchny popletené……….:-)))))))))))))))))

   4. ad – ad – Hlavním principem je zde to, že každý z nás má jen něco z Pána Ježíše Krista a prostřednictvím lásky a sexuality to sdílí s druhými, kteří mají vždy něco rozdílné. To je taky důvod, že sdílení pouze s jedním partnerem se stane časem nudným, nic nového nepřinášejícím.

    Pane Karle, zkuste při sexu myslet na sex a ne na Ježíška, a uvidíte, že se časem přestanete nudit Vy i Vaše partnerka.
    :-)

   5. Paní Věro,
    díky za vaše moudré rady.
    Jestli není lepší při sexu myslet na toho druhého, jak nám ho často podsouvají při
    reklamách na erekci podporující prostředky. Tohle je směšné zase pro mě.

   6. A paní Věro,
    až budete jednou v určitém bodu času a prostoru v pozitivním stavu, budete se moci
    osobním a soukromým způsobem setkat s Pánem Ježíšem Kristem. Toto umožňuje jeho
    nová přirozenost. A věřte, že bude mít formu toho nejkrásnějšího muže přesně pro Vás.

   7. Paní Věro,
    ještě něco. Nevím sic, jestli sledujete pornografii, ale čím si vysvětlujete, že v tomto zůčastněné dámy tak často “ mají v ústech“ Boha (oni nevědí, že Bůh se jmenuje
    Pán Ježíš Kristus, zatím neměli čas si přečíst knihy Nového zjevení).
    Měla byste jim něco poradit a nedělejte to zadarmo, to byste byla hloupá.

   8. ad – Paní Věro,
    ještě něco. Nevím sic, jestli sledujete pornografii, ale čím si vysvětlujete, že v tomto zůčastněné dámy tak často “ mají v ústech“ Boha (oni nevědí, že Bůh se jmenuje
    Pán Ježíš Kristus, zatím neměli čas si přečíst knihy Nového zjevení).
    Měla byste jim něco poradit a nedělejte to zadarmo, to byste byla hloupá.
    ___________________________

    Pane Karle, samoúčelné komerční porno mě nebaví, je nudné. Mnohem zajímavější je erotika plná fantazie a inspirace on-line.
    Reagujete na mě podrážděně a jízlivě, ale toto jsou Vaše slova, takže odzrcadlete, prosím, sám sebe:

    „Hlavním principem je zde to, že každý z nás má jen něco z Pána Ježíše Krista a prostřednictvím lásky a sexuality to sdílí s druhými, kteří mají vždy něco rozdílné. To je taky důvod, že sdílení pouze s jedním partnerem se stane časem nudným, nic nového nepřinášejícím.“
    /Karel/

    ad – až budete jednou v určitém bodu času a prostoru v pozitivním stavu, budete se moci
    osobním a soukromým způsobem setkat s Pánem Ježíšem Kristem. Toto umožňuje jeho
    nová přirozenost. A věřte, že bude mít formu toho nejkrásnějšího muže přesně pro Vás.

    …aneb jak pejsek s kočičkou pekli dort.

 7. Filmy o upírech jako žánr se mi osobně nikdy nelíbily. Snad jen ten o autě-upírovi, s kterým se dalo vyhrávat závody, ale palivem pro pohon mu byla lidská krev řidiče, kterou si auto bralo z jeho chodidla přes plynový pedál. Myslím, že se to jmenovalo Upír z Feratu. To je velmi vydařená metafora na téma, které tu často zaznívá a které doplňuje to tzv.upírství. Lidský úspěch / podotýkám velmi sporný ve svém důsledku / je často podmíněn podlehnutím negativní síle a v podstatě tato síla získává nového věrného následovníka, blaženého z rychlosti /a k tomu z úspěchu / a může to končit nejen velkým strádáním, ale i fyzickou smrtí. Potažmo v područí démonických sil / pro někoho Satana/, novým zrozením v ne příliš ideálních podmínkách, v žádném případě však ne únikem z tohoto světa materiálnosti. Našimi upíry jsou nesčetné nabídky světských lákavých věcí, prožitků a smyslných přání, vysávajících z nás vzácnou energii, kterou spotřebovává jedinec s chtěním je vlastnit-mít-prožít právě proto, aby se mu jeho touha /v důsledku však absolutně pomíjivá / podařila naplnit. Ta nová „blyštivá“ věc, získaná za cenu třeba i narušení vztahů mezi i velmi blízkými lidmi, jej nechává často sice s chvilkovou radostí, nicméně po vystřízlivění z ní pocítí, jak je tímto upírem chtění vysátý a vlastně vyprázdněný, co se týká opačného, tedy pozitivního přístupu k životu. Chtění je velmi destruktivní vlastnost mysli, zrovna tak jako chtíč, nekontrolovatelná, doslova animální vášeň, tedy nelidský prvek, který může člověka ovládat. A tady se dostávám i k formě tzv. „upířího“ sexu, který v přílišné formě, četnosti, prováděný jen pro ukojení samotného chtíče a s častým střídáním partnerů či dalších úchylek, stručně bez lásky, je vlastně něčím, co nechává podlehnuvšího člověka jakoby vysátého; opět bez energie.

  Příspěvek pana Karpety je dobrý a přinesl sem vesměs správné postoje a reakce. Někteří zdejší diskutující dozrávají.

  Pěkný podvečer.

  Venda

  1. Pane Vendo, článek o energetických upírech, čerpání energie z vesmíru a ze Slunce je dobrý, aby si člověk uvědomil, že to tak není. Pokud budeme porostlí mechy, lišejníky a nejlíp pšenicí, tak životní energii se Slunce přes fotosyntézu získat můžeme. Na poušti je slunička dost a lidé nepřežijí. Energii z tuku jako univerzální zásobu energie a vody si nosí v hrbu i ten velbloud. Měli jsme tu několik článků + bohatou diskuzi na téma breathariánství a život bez jídla
   http://pravdu.cz/zivot-bez-jidla/da-se-zit-bez-jidla
   Henry Monfort a Jasmuheen se neživí z kosmu, ale z pavědy, kterou šíří.
   Jiná věc je psychologická stránka ztráty životní energie. Dnes bezdomovcem snadno a rychle, máme víc heren, než celá Evropská unie. A hodně lidí, kteří strhávají další do neštěstí.
   http://cs.wikipedia.org/wiki/Gamblerstv%C3%AD
   http://www.kcentrumnoe.cz/cze/getfile.php?FileID=112 ( asi 90 stran od prof. Nešpora)

   Jenomže dávat energii neznamená jen být vysáván. Lze druhému pomáhat rád a s láskou.
   Manželé, ona chodí jen malý kousek s pomocí dvou holí jinak na vozíku, ale uvaří i pohlídá vnouče, dojede s autem nakoupit, většinu týdne sama, manžel pracuje během týdne ve vzdáleném městě. Sousedka zdravá, rozvedená. Když je slyší přes zeď, jak si v pátek pozdě v noci vyprávějí a smějí se, „tak jsem vám záviděla“. A energii jako vampýr jim nesaje.

   Vysávání energie z lidí a tvorba dusna v tramvaji nebo v kavárně není o kosmické energii a nehmotných chapadlech vampýrů.
   Dusno vytváří i někteří psi na procházce, já jim říkám rasa DusnoCreator, je to hodně o výchově, chybí ranná socializace.
   Někdo pořád řeší závady kohosi a čehosi, místo aby žil a alespoň občas se usmál, odpočinul si a nabral síly. Prostě aby táhnul svou lokomotivu na tolik páry, kolik jí má, ne na dluh svůj a okolí.

   Jak tu někdo píše ( raději nebudu jmenovat) :“ hlavně ať druhé můžeme třebas i tím smýchem inspirovat/nakazit“. Nejsem zrovna zvyklý psát ve slově smích tvrdé y, ale pochopil jsem to.
   Píše, že se lidé v tramvaji nesmějí, to je spíš normální, většinou se neznají. Jiná věc je vnitřní pokoru opravdu mít a neragovat nepřiměřene při náběhu slovního nebo kontaktního komfliktu. Ustupvat je třeba, ale musí být kam. Lidem ubírá energii snížený pocit bezpečí, který přinesla nová doba. Celkem máme jistotu, že se nás nikdo nezastane. A tady nepomůžou lekce proti energetickému vampýrismu ani NZPJK, pořád změna chování musí vyjít z rodiny. Jinak řečeno, zde tolikrát kritizovaná křesťanská výchova a morálka měla výsledky. Pevnější rodiny ,sex v manželství a víc dětí.
   Jasně, Vatikán kolaboroval s fašismem, dělníci ve zbrojovce, novináři a hlasatelé v rozhlase taky. Dnes se publikují retro článečky a každý ví, co měl tehdy kdo dělat, jen sami nevíme, co bychom za takových okolností dělali my.

   1. Pane Pardale, držím se spíše tématu, ale mírně zareaguji.
    Většinou, zvláště v druhé části článku s Vámi souhlasím. Vlastně ale tím vším popisem dusna a Vatikánu…., říkáte, že si to všechno děláme jako lidé sami.

    Naše věda se může domnívat, že ví již mnoho, ale co třeba ví o interakci mezi Sluncem a zemí, kdy jednoznačně život na Zemi je tvořen v podmínkách Země a s přispěním Slunce. Bez něj by to nešlo, Že na poušti potřebujeme vodu a všude i vzduch, je jasné.

    Vrátím se k duchovnosti, která sice ví o upírech v nás, ale také její nositel, byť ve stádiu hledače cesty, se ji zcela podvědomě umí vyhýbat. Tím neříkám, že nemůže v nějakém okamžiku podlehnout vášním mysli a stát se opět neduchovním člověkem. V Bohu jsou všeobjímající láska a nevyčerpatelná tvořivost slity v jedno. Všechno živé včetně člověka se k Bohu přibližuje skrze tři božské vlastnosti, jež jsou mu vrozeny: svobodu, lásku a spoluúčast na Božím Díle. Tvorba v souladu s Bohem je cíl, láska je cesta, svoboda je podmínka.

    Tak se na to dívám.

    Venda

  2. Venda napsal, že chtění je velmi destruktivní vlastnost.

   Dle mého je obecně chtění základním atributem člověka. Každou vteřinou se rozhodujete, co zvolíte (podle svého chtění). Destruktivní není tato vlastnost, ale destruktivní mohou být konkrétní volby. Člověk přece může chtít i duchovní poznání a duchovní naplnění, to pak přece není žádnou destrukcí.
   Není správné vylévat s vaničkou i dítě. Samotná schopnost chtění není ani dobrá a ani špatná, prostě je. Co volíme, zda konstruktivní věci, či destrukci, to je podstatou naší svobodné volby. (tedy volby volit, nikoliv vybírat si druh následků)

   1. Paní Dano, díky za upozornění. Správně jsem měl napsat místo chtění chtivost.
    Před léty jsem v jednom svém článku tady na gnosis k této destruktivní vlastnosti mysli napsal :

    Třetí vášní mysli je chtivost neboli. Je to nezřízená touha po materiálních věcech, v důsledku značící připoutání se k nim. Říkáme ji vášeň minerální, protože našimi Bohy se stávají věci ze zlata, stříbra či drahokamů. Tato vášeň má několik předstupňů: lakomost, podvádění, pokrytectví, zlodějství, cílevědomé lhaní, úplatnost a korupci, lstivost a klamání všeho druhu. To všechno jsou obvyklé způsoby, jak se dá přijít k penězům. Chtivost vidí jen zisk a chtiví lidé se tak stávají, s vidinou tohoto cíle, velmi nemilosrdní. Stávají se pak přímo otroky bohatství, věcí a peněz a co je nejsmutnější, chtivost nebývá nikdy nasycena. Po získání chtěného cíle se totiž velmi brzy objeví nový a začíná nový kolotoč zničujících postupů, protože chtivost nebývá nikdy ukojena.“

    Ještě jednou díky.

    Venda

 8. ad: Chtění je velmi destruktivní vlastnost mysli, zrovna tak jako chtíč, nekontrolovatelná, doslova animální vášeň, tedy nelidský prvek, který může člověka ovládat.

  Hmm… A co třeba touha? Ta je taky děstruktivní vlastnost mysli?

  1. Jakou touhu máte na mysli? To je otázka, jejíž odpověď již může naznačit vysvětlení.

   Vím, že pocitově je mezi slovem chtíč a touha velký rozdíl. Dá se to rozpoznat. Chtíč evokuje možná jinou představu než mnohem něžnější vyjádření touha.

   Chtíč, ten v mém příspěvku zavání určitou animálností, chováním, které má atributy zvířeckosti – to jsem jemně popsal.

   Touha, pokud nás nevede špatně, např. touha navštívit koncert filharmonie, projít se podzimními brdskými lesy či navštívit pro meditaci a zklidnění obrazárnu Prado…., je slovo s jiným podtextem.

   Za chtíčem kráčí člověk doslova „přes mrtvoly“.

   Touha je mnohem ušlechtilejší, lidštější.

   Snad jsem to v krátkosti vysvětlil.

   V tuto hodinu mám ustálenou touhu meditovat.

   Pokud bude od Vás nějaká reakce, kde bych mohl ještě něco objasnit, zítra se k tomu mohu vrátit.

   Dobrou noc.

   Václav Žáček /Venda/

  2. ad.A co třeba touha? Ta je taky děstruktivní vlastnost mysli?

   Není.Sexuální touhu budete muset dřív nebo později vybít.Je tu však ještě
   další možnost:naučit se ji rozumově zpracovat a proměnit.
   ———-
   např.
   LEVICIUS 1
   3Jestliže jeho darem bude zápalná oběť ze skotu, přivede samce bez vady.
   Přivede jej ke vchodu do stanu setkávání, aby došel zalíbení před Hospodinem.

   3Jestliže se bude chtít zbavit svých pudových závislostí opuštěním starého myšlení,přivede(nebude se mu líbit,co se bude dít) pudového anima(falešné ego) bez sebekontroly(tedy v upřímnosti).
   Přivede jej ke vstupu do přechodného stavu trvalého přátelství skutečné božské přirozenosti,aby soucitem upoutal zájem podvědomí(nevědomí) před aktivním činitelem v asimilaci pudové části na cestě zvnitřnění.

   4Vloží ruku na hlavu zápalné oběti; ta mu získá zalíbení a zprostí ho viny.

   4Odloží náplň vědomí (ústřední bod, kolem nějž nyní kolují naše myšlenky: pudy,sexualitu,závislost,aj.) odsouzenou k zániku pomocí rozumu,opustí starého myšlení, nová náplň mysli demobilizuje(převede) pozornost podvědomí a soucitem(sebeodpuštěním) rozloží jeho pocity viny proměnou v moudrost získané zkušenosti-Poznání.

 9. ad – Touha, pokud nás nevede špatně, např. touha navštívit koncert filharmonie, projít se podzimními brdskými lesy či navštívit pro meditaci a zklidnění obrazárnu Prado…., je slovo s jiným podtextem.

  Za chtíčem kráčí člověk doslova „přes mrtvoly“.

  Touha je mnohem ušlechtilejší, lidštější.
  ____________________________

  A co třeba touha po animálním sexu, Vendo? Nebo to do života „duchovního člověka“ nepatří? To je nízké a fujky?

  1. Paní Věro,
   neříkám, že je něco fujky a nízké.

   Moje reakce k článku pana P.K. mluví o něčem jiném.
   Nechci však diskutovat o duchovnosti. Je to o tom, že se vzácnou energii, kterou bychom mohli nasměrovat jinam, k ušlechtilejším cílům a snažení, často plýtváme, protože neovládáme svoji mysl. A jsme na tom tak, jako když by nás vysál tzv.upír.

   Animální sex – omlouvám se za výrazy – chlap šoupne pár piv a panáků, sbalí ženskou podobně naladěnou a někde venku si to v přístřešku na stojáka rozdají. Pak se vrátí do hospody, šoupnou ještě něco, ona sbalí jiného, on jinou a jdou za hodinu na věc, ukojit svůj sexuální pud. Na vlastní oči, když jsem ještě hrál s kapelou po zábavách, jsem tyto týpky pozoroval / samozřejmě ne záměrně /. Když jsem vyšel za kulturní dům, souložili tam dvě „duchovní bytosti“ na hromadě uhlí. Prostě ukojení chtíče. Nemyslím si, že takový lidé jsou na duchovní cestě. I když druhý den může jít tento pán – paní do kostela, protože je tak lidé znají a do pokladničky šoupnou více než někdo jiný.

   Ještě jeden příběh pro pochopení. Opět z vlastní zkušenosti. Na vojně, cimra, cca 35 mladých chlapů. Po večerce se vedou chlapské řeči, vtipy, prdí se, krká…. . Jeden vypráví, kurva, dejte mně kurvu, nebo si ho urvu. Je to pan mazák, má ve skříňce lahváče. Vypije je a chytne ušlechtilou chuť a zařve, „musím mrdat“. Obleče se a přes plot mizí do noci, kde v blízké vesnici žije duchovní paní, mimochodem, mohla by být matkou našeho vojáčka, ale její vercajk, jak tomu ten nadržený mladík, strážce hranic říká, je vždy připraven. Vedle mne ležící voják se mnou tiše rozpráví o své lásce, kdy před vojnou se poznal s dívkou, sotva se stačili políbit. Vypráví mi, jak ji voněly vlasy, jaký má něžný pohled. Týdně nejméně jednou si píšou psaní. V tom se rozrazí dveře, dévéťák, kontrola přítomnosti. Chybí náš samec! Za trest všichni obléci a hledat. Šlo se najisto. V baráku na spadnutí se ozývá opilý zpěv. Přející paní se rozvaluje v brlohu špinavých peřin, nad ní huláká nahatý strážce hranic něco o tom, jak ji ho tam našroubuje, vojenské žluté pyžamo a tepláky se povalují v koutě, na stole poloprázdná flaška rumu, plný popelník nedopalků a kusch chleba a miska škvarků. Vzduch jako v opičárně. Ten můj kolega s touhou po čisté lásce se tam nešel ani podívat, já jenom nakoukl. Jo, ještě ta paní měla měsíčky a tak tam byla i krev.

   Byl tento chlap duchovní bytost s opravdu jen vyjímečnou „touhou“ po animálním sexu a nebo to byl člověk blížící se po sexuální stránce ke zvířeti a duchovnost k němu nepatřila?

   Ještě jedno mimochodem. Ten můj kolega s vedlejšího kavalce mi za pár měsíců po vojně napsal, jak si se svoji milou užívali výletu do Zwingeru v Drážďanech.

   Snad jste mé vysvětlení pochopila.

   Pěkný den.

   Venda

   1. á, tak to je animální sex? To jsem fakt netušila.
    Ale jinak – rozesmál jste mne dvojí dokonalostí tohoto komentáře, za to dík :-)

   2. safra Vendo……..Vy ale umíte překvapit………..:-)))

   3. Viď, taky si říkám..:-))) A fšechno je zalitý sluncem…-)

   4. Paní Věro, nechci překvapovat. Chci odpovídat na položenou otázku/y/.

    Venda

   5. Pane Vendo,
    animal=živočich
    animální sex=živočišný sex
    živočišný sex=pohlavní spojení dvou živočichů obvykle opačného pohlaví

    Sexuální síla(jsou dvě v jedné) je alfou omegou veškerého stvoření.
    Jestliže se mluví o sexuální askezi,je to stejné jako askeze nejezení
    masa.Sexuální askeze živočicha pro něj znamená askezi pohlavního
    života s jakýmkoliv jiným živočichem,včetně onanování.

    A platí,jako u každé zkušenosti,že pokud nemáte vlastní zkušenost,
    je lépe mlčet.A i když nasloucháte zkušenostem jiného,jsou pro vás
    tyto zkušenosti jen převzatou vírou do té doby,než nabudete zkušenosti vlastní.
    A tak je se vším,včetně učiva ve školách,rodinách,či církvích všech
    druhů.Pokud nemám vlastními zkušenostmi ověřené různé informace,jsou
    tyto informace jen naučenou vírou.No a převzaté,neověřené představy jsou k ničemu,aneb jedna paní povídala…
    Proto je dobré utrhnout si ze zkušenosti jiných,když si můžeme
    informaci ověřit pomocí abstrakce i u sebe nebo pomocí vědeckých
    poznání.No i tam si musíme dávat pozor.Místo čisté upřímnosti,vládne
    v myslích egoismus,pýcha a strach,které roznáší desinformace a násilí.

    PS:žádostivost(závislost,připoutanost) mysli falešného ega dokáže
    kličkovat,odůvodňovat,ospravedlňovat si,vyhrožovat,vysmívat se….
    jen ne a ne si přiznat,že je závislá,byť i na iluzních představách.
    Bojovat se s ní nedá,ale dá se s ní spolupracovat pomocí lásky,
    ona pak nás učí chápat a rozlišovat pomocí rozumu.))

    PS2:Násilí je také produktem nezpracované sexuální síly,kdy se jedna
    z nich vybíjí agresí-násilný sex,bitky,prvenství,sport,hádky,války.

   6. Hvězdičko, píšete poučení – díky za ně, i když, upřímně, neříkáte mi nic nového:
    animal=živočich
    animální sex=živočišný sex
    živočišný sex=pohlavní spojení dvou živočichů obvykle opačného pohlaví

    Vědecká klasifikace člověka z wikipedie / více na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens/

    Říše: živočichové (Animalia)
    Kmen: strunatci (Chordata)
    Podkmen: obratlovci (Vertebrata)
    Nadtřída: čtyřnožci (Tetrapoda)
    Třída: savci (Mammalia)
    Nadřád: placentálové (Placentalia)
    Řád: primáti (Primates)
    Podřád: vyšší primáti (Haplorrhini)
    Infrařád: opice (Simiformes)
    Oddělení: úzkonosí (Catarrhini)
    Nadčeleď: hominoidi (Hominoidea)
    Čeleď: hominidi (Hominidae)
    Podčeleď: lidé (Homininae)
    Rod: člověk (Homo)
    Druh: člověk moudrý (H. sapiens)

    Z dalšího textu Vašeho příspěvku? Nevím, co mi tím chcete říci?
    Podle mne je to moc obecné – k čemu se to mentorování vztahuje? K mému objasnění chtíče – viz.příspěvek paní Věře?

    Tentokráte, Hvězdičko, Vás tedy vůbec nechápu.

    Ten odkaz na wiki = jsme také jen živočichové.

    Pěkný den

    Venda

   7. ad – Paní Věro, nechci překvapovat. Chci odpovídat na položenou otázku/y/.
    ____________

    Pane Vendo, moje otázka zněla:

    „A co třeba touha po animálním sexu, Vendo?“

    Částečně Vás opravila už hvězdička. Animální sex = živočišný sex.
    To, co jste popsal v onom pro Vás zřejmě nezapomenutelném zážitku z vojny, to je důsledek potlačování přirozené (animální) sexuality. To víte, zavřít na dva roky do jedné cimry třicet chlapů na vrcholu sexuální aktivity, to je časovaná bomba. Ve spojení s nízkou úrovní kultivovanosti se pak dějí různé věci.
    Vojna je vojna, trvala dva roky a dala se přežít…ale horší je, když se přirozená /animální/ sexualita potlačuje programovaně a pokrytecky pomocí vnucených šablon „slušných holek“ a „slušných kluků“. Dlouhodobě potlačovaná přirozenost je jako pomalé, leč vytrvalé přikládání pod papiňák. Nikdy nekončí dobře. Buď bouchne dovnitř, nebo ven.

 10. Dobré ráno,
  své jsem Vám napsal. Snad již k tomu není potřeba co dodávat.

  Uvedu jeden takový příklad.

  Někdo říká, jak moc miluje přírodu, její klid, barvy v ní, ranní rosu, zpěv ptáků, šum větru v korunách stromů,volající kukačku či bublající potůček a v tichý podvečer pasoucí se srnky na protější louce. Proto se rozhodne v ní žít a koupí si tam domeček.

  Ale současně miluje moderní hudbu, třeba hip hop styl nebo tvrdý rock a do té přírody si vezme s sebou svoji super výkonnou aparaturu a pouští si tam od rána do večera decibely, které vibrují jeho tělem a spolehlivě zahání přírodu z vnímání.

  Ježíš o tom mluvil, když říkal, že nejde sloužit dvěma pánům současně.

  Přeji nedělní sluníčko.
  Venda

 11. Vendo, sexuální energie je ta nejmocnější, je tvůrčí, božská. Kdo se ji snaí spoutat, se zlou se potáže. Deformovaná sexuální energie působí spoušť. Dospělí lidé /mám na mysli skutečnou dospělost, duševní i duchovní/ se s ní dokáží naučit pracovat, umí ji ovládat ve smyslu vědomého kontaktu s ní. Askeze ani řeči o vonících vlasech tudy nevedou. To je ode mě asi vše….

  1. Paní Věro, tak ještě se trochu vrátím. 11.7.jsem sem vložil můj malý příspěvek, reagující na výchozí článek pana Karpety, ve kterém jsem, když to zestručním, reagoval na to, že vydáváme naši energii často zbytečně a tudíž nemusíme mít ani žádného vysávajícího upíra./ chtíč – chtivost /

   Ad. – položila jste mi návazně na to tři otázky, ta první, když použiji Vaše označení, byla velmi intimní:
   A co třeba touha po animálním sexu, Vendo? Nebo to do života „duchovního člověka“ nepatří? To je nízké a fujky?

   Pak se Vás v pokračující a navazující diskuzi zeptám a Vy odpovíte :
   „Vendo, osobní otázky intimního charakteru na veřejném prostranství jsou indikátorem NEdospělosti. “

   Otázka, kterou člověk dostane a není to otázka např.kolik je hodin či jaký je den, se většinou týká odpovědi, čerpající z vnitřních pocitů, přání, či tužeb tázaného a tak je vždy svým způsobem otázkou intimní, vycházejí více či méně ze soukromí odpovídající osoby. /pokud tedy někdo neodpoví jen např. citátem nějaké slavné osobnosti/.

   Vy jste se mne zeptala na touhu po animálním sexu? Mohl jsem to vztáhnou na sebe, mohl jsem to brát jako intimní otázku? Ale neudělal jsem to.

   Mohl jsem ji opravdu pochopit na sebe a říci něco ve smyslu indikátoru a Vaší NEdospělosti jak tazetelky. Jinak také přímo – proč se tak blbě ptáte? Já jsem Vám však při dobré vůli vysvětlil osobní zkušenost a uvedl tak příklady s nízkými, animálními, živočišnými sexuálními chtíči a jejich uspokojování, které se jednoznačně vztahovaly k mému diskuznímu příspěvku z 11.7.. Mimochodem, paní Věro, máte Vy nějakou obdobnou zkušenost s živočišným sexem? Nemyslím při Vašem osobním pohlavním styku, ale prožila jste něco podobného, jako já?

   Opravdu jsem Vám nemusel mé dva prožitky vyprávět. Jen jsem naznačil, jak cítím animální=živočišný přístup k sexu. Nic víc za tím nehledejte. Nemyslím si, že ti dva, souložící na stojáka v kůlně, nebo ti dva, kteří souložili na hromadě uhlí /pro Vaši informaci, to uhlí bylo velmi drobné / a nebo ten voják souložící s živočišnou paní, si zřejmě neuvědomovali, že vydávají nejmocnější, tvůrčí a božskou energii.

   Na moji otázku, „kolik těch skutečně dospělých znáte?“ jste mi však ani neodpověděla. Samozřejmě, že jsem si mohl dovolit otázku na Vás o Vaší dospělosti, jak ji sama cítíte či necítíte. Není to nic manipulativního. Zrovna jako Vy jste si dovolila intimní otázku o animálním sexu na mě. Svoji svobodnou vůlí jste mne za tuto intimnost mohla poslat někam, či napsat, že nebudete odpovídat. Ale to Vy ne. Vaše ego zvítězilo a cítila jste potřebu sdělit Váš pocit o Vaší dospělosti do zdejší diskuze. Ale nic proti tomu ego často vítězí nad duchovností.

   Ta moje zkušenost ze sexem na tanečních zábavách je stará asi 15 roků, ta z vojny již více jako 40 roků. Nic traumatizujícího pro mne z toho necítím. Nebýt Vaší doplňující a možná i hloupé otázky k animálnímu sexu, ani bych si na tyto dávné prožitky nevzpomněl. Co člověk zachovává v paměti, kolik toho zachovává v paměti a proč a jak si na to vzpomene, na to jsou celkem složité odpovědi. Jen Vám řeknu, abyste si svoje rady o čem mám dumat ve své komůrce nechala pro někoho, kdo s Vámi sdílí např.intimní chvilky. Jste opravdu až nechutně osobní ve svých radách a je Vaším neštěstím, i pro jiné diskutující, že si to často vůbec neuvědomujete. /opět odkaz na působení ega, jako možnosti /

   Ještě k tomuto Vašemu unikátnímu sdělení :“Vendo, sexuální energie je ta nejmocnější, je tvůrčí, božská.“

   Evangelium Matouše, kap.21 – 21: Ježíš jim odpověděl: „Amen, pravím vám, budete-li mít víru a nebudete pochybovat, učiníte nejen to, co se stalo s fíkovníkem; ale i kdybyste této hoře řekli: ‚Zdvihni se a vrhni se do moře‘ – stane se to.

   Paní Věro, proč Ježíš neřekl svým učedníkům, když je sexuální energie nejmocnější, jak tady píšete??: „Amen, pravím vám, budete-li mít víru v sexuální energii a nebudete pochybovat, učiníte nejen to, co se stalo s fíkovníkem; ale i kdybyste této hoře řekli: ‚Zdvihni se a vrhni se do moře‘ – stane se to.

   Venda

   1. fíkovník=
    nebezpečné citové vztahy a bezprávní,násilné ovládnutá,uchvácená láska

    hora=duchovní cesta ke zvnitřnění duchovních principů
    víra- vnitřní,duchovní rozměr,nikoliv církevní pozlátko

   2. Venoušku, drahoušku…….:

    Napsal jste:
    „Touha, pokud nás nevede špatně, např. touha navštívit koncert filharmonie, projít se podzimními brdskými lesy či navštívit pro meditaci a zklidnění obrazárnu Prado…., je slovo s jiným podtextem.“

    Moje reakce:
    „A co třeba touha po animálním sexu, Vendo? Nebo to do života „duchovního člověka“ nepatří? To je nízké a fujky?“

    Z čeho jste vyvodil, že je to osobní otázka na VAŠE touhy? :-))
    Ptala jsem se obecně. Protože Vy jste mezi TOUHY zařadil jenom tzv. „ušlechtilosti“. Koncert, filharmonie, brdské lesy, obrazázny….ó-ó-ó !!!

    Já, Vendelín, jsem tak krásně duchovní a ušlechtilý, a ty moje ušlechtilé filharmonické TOUHY, ó-ó-ó !!!
    Kráčím si v tom svém indickém nebi a shlížím na ten nízký plebs, na tu živočišku Věru – no FUJ……!….

    Věra opravdu nemůže za to, co se z Vás vyvalilo při té naprosto nevinné OBECNĚ MYŠLENÉ otázce. Zřejmě něco zapouzdřeného. No tak je to venku, no bóže….buďte rád. Ulevilo se?

    PS – už zase ztrácíte koncentraci. Jakmile se Vám něco nelíbí, jste hysterický.

   3. Paní Věro, napsala jste mi, že: „Vendo, osobní otázky intimního charakteru na veřejném prostranství jsou indikátorem NEdospělosti.

    Já Vám na to odpověděl, že „Svoji svobodnou vůlí jste mne za tuto intimnost mohla poslat někam /viz.dále/, či napsat jen prostě, že nebudete odpovídat.“

    Teď to předchozí „dále“. Vzpomínáte si, jak jste tu nedávno, paní Věro, napsala: „Jakmile budu vidět, že zde někdo „svobodně“ URÁŽÍ (nejen) moji inteligenci a ducha, pošlu ho SVOBODNĚ a bez pardónu do prdele a jeho výplod nazvu přesně tak, jak si zaslouží. To znamená konstantou 3,14 /čovina/.“

    A ještě jedno nedávno, kdy jsem někomu napsal, že se necítím „jako duchovně vyspělý jedinec“, tak Vy, paní Věro, jste na to zareagovala:“Správně, Vendo. Necítíte, cítit nemůžete, protože jím nejste.“

    Ale před pár hodinami mi klidně položíte otázky:“„A co třeba touha po animálním sexu, Vendo? Nebo to do života „duchovního člověka“ nepatří? To je nízké a fujky?“

    A nechápete, že je mohu cítit jako osobní, intimní a až manipulativní, kdy po mne chcete nějaké „odhalení“ svého nitra?

    Vy, když chcete, tak něco nechápete nebo to nazvete, když slušně, tak EZObláboly. Sama tu nic neříkáte, jen útočíte. Vy, jak se zdá, můžete klást otázky intimního charakteru, jiný ne.

    Ale dost. Znáte přísloví o potrefené huse, které se na Vás docela dobře sedí?

    Z Vašich příspěvků čiší značně mentorský přístup. Jak by řekla moje malá vnučka ze Slovenska – ta paní je naozaj taková macherka.

    Ještě jednou Vás ocituji: „Z čeho jste vyvodil, že je to osobní otázka na VAŠE touhy? :-)) Ptala jsem se obecně. Protože Vy jste mezi TOUHY zařadil jenom tzv. „ušlechtilosti“. Koncert, filharmonie, brdské lesy, obrazázny….ó-ó-ó !!!“

    Vysvětlení – především nešlo o množné číslo „VAŠE touhy“ ale o Vaši jednoznačnou otázku na mne :“„A co třeba touha po animálním sexu, Vendo?“ Mohlo by se dodat – máte ji, Vendo? Jak mám poznat, že se ptáte obecně, když mé jméno dosadíte do otázky a otázka je tak směřována na mně? A navíc, proč se ptáte „neduchovního člověka“ na to, co patří do duchovnosti?

    Ale přešel jsem to a docela obsáhle odpověděl svoji vlastní zkušeností.
    Rozdíl mezi chtíčem a touhou jsem vysvětlil. Chtíč, kvalifikovaný z pohledu degradující funkce mysli, opravdu duchovně jedince sráží k animálnosti. Zatímco ušlechtilá touha, jak se ji Vy vysmíváte, může vést k duchovnímu povznesení. Ale to může být jen můj názor.

    Vy máte jeden problém, paní Věro, který se tu pak projevuje, aniž o něm víte. Nedávno jste to tu přiznala, že výchozí články většinou nečtete a diskutujte až k tomu, co ostatní napíší. Je to takové cimrmanovské, že? V jednom svém příspěvku jsem tu již dříve vysvětlil degradující vášeň mysli – je to podle Učení Mistrů /předpokládám, že jste to nečetla, proto to ještě jednou kopíruji / :

    První vášní mysli je chtíč, Kam /sanskrtské slovo /, který je normální funkcí. Pokud se však stane chtíč abnormálním, sráží nás doslova na zvířecí úroveň. / dlužno říci,že máme v podstatě v sobě více jak 95% zvířecího, živočišného dědictví/. Chtíč přináší zakořeňování zvyků a vyžaduje uspokojování smyslů a jejich touhy nejen po sexu, jídle, pití, alkoholu, drogách, obžerství, ale i našich zlozvyků hrát různé hry, kde jde jen o to porazit protivníka-nic víc nám to nedá /karty, kulečník, neporazíme nikdy výherní automat/.Jen k naší škodě utrácíme čas, který je naším jediným a skutečným vlastnictvím! U většiny lidí je chtíč jako vášeň dominující a znamená soulad s dnes populárním sloganem UŽÍT SI, odvázat se! Chtíč zaslepuje mysl,zamlžuje vnímání, otupuje rozum. „Neřest je příšera se strašnou tváří, má-li se hnusit, třeba ji nejprve spatřit! Leč viděná často je blízká jak den-nejdřív ji trpíme, pak litujeme, pak ji obejmeme.“

    Pokud ani nyní nechápete rozdíl mezi chtíčem a touhou /ušlechtilou – návštěva koncertu, procházka lesem, návštěva obrazárny…./, tak jste buď hloupá a nebo zatvrzelá. Osobně bych raději to druhé označení.

    Vaše odpověď od „Já, Vendelín, jsem tak krásně duchovní a ušlechtilý, a ty moje ušlechtilé filharmonické TOUHY, ó-ó-ó !!!“ je již laděna silně nepřátelsky, vysmíváte se. Možná jste v sobě měla již nějaké deci červeného vína navíc a Vaše hysterie tak propukla naplno – ó – ó – ó ? Vy, která jste tu v jiné diskuzi nedávno zdůrazňovala přikázání miluj bližního svého a chovej se k němu tak, jak chceš, aby se jiní chovali k tobě!

    Jen Vám ještě doporučím. Naučte se formulovat a klást „nevinné OBECNĚ MYŠLENÉ otázky“. To OBECNĚ je důležité.

    Pěkný den.

    Venda

   4. Venoušku, zlatíčko, utřete si tu bílou pěnu kolem úst ať se nepoprskáte jak zuřivý jezevčík a zkuste to ještě jednou, bez zloby a bez emocí:

    Co touha po animálním sexu? Je to špatnost nebo není?
    /Myšleno OBECNĚ, Vendo, Vaše osobní touhy mě opravdu nezajímají/

    A ještě taková pozapomenutá drobnost:

    Co říkáte k tomuhle…:

    Hlavním principem je zde to, že každý z nás má jen něco z Pána Ježíše Krista a prostřednictvím lásky a sexuality to sdílí s druhými, kteří mají vždy něco rozdílné. To je taky důvod, že sdílení pouze s jedním partnerem se stane časem nudným, nic nového nepřinášejícím.
    /“duchovní“ Karel/

    Zdůrazním:
    „…To je taky důvod, že sdílení pouze s jedním partnerem se stane časem nudným, nic nového nepřinášejícím.“

    Jak to vidíte Vy?
    :-)

   5. Kdepak je nyní paní Jana, ochránkyně pana Vendy?
    A mimořádná otázka pro pana Karpetu – již jste zde detekoval energetického upíra?

   6. Paní Jana je samozřejmě zde, ač není žádnou ochránkyní pana Vendy ani nikoho jiného. Navíc pan Venda žádnou ochránkyni či ochránce nepotřebuje, je schopen se integritou a vyrovnaností své osobnosti dostatečně „chránit“ sám. A navíc ještě stihne napsat řadu zajímavých článků, které možná leckoho i obohatí či zaujmou.

    A čím jste přispěl/a vy, „anonyme“ mnoha jmen? Že by třeba tím energetickým upírstvím?

   7. Nikoliv, energetickým upírstvím zde a ani nikde jinde rozhodně nepřispívám. Zdejší energie není nic pro mě. A svou zde rozhodně ani nenabízím.
    Občas pozoruji, občas glosuji, nic více.

   8. A také tu vždy vstupuji jako Anonymní (a píšu vždy česky, na rozdíl od slovenského anonyma), takže žádné anyname.

   9. „A také tu vždy vstupuji jako Anonymní (a píšu vždy česky, na rozdíl od slovenského anonyma), takže žádné anyname.“

    Ano, česky píšete vždy, v tom máte pravdu… :D

   10. Jano, Vy mě snad s někým konkrétním ztotožňujete?
    Je mi to ale v podstatě jedno, neboť zastávám názor, že není podstatné, kdo píše, ale CO píše.
    (můj dotaz na pana Karpetu stále platí, koneckonců je to právě jeho článek na dané téma)

   11. „Jano, Vy mě snad s někým konkrétním ztotožňujete?
    Je mi to ale v podstatě jedno, neboť zastávám názor, že není podstatné, kdo píše, ale CO píše.“

    Když Vám to je jedno, tak proč se ptáte? :o

   12. Paní Věro,

    úvodem, nechte si prosím ta svoje ironická oslovení pro svého např.životního partnera nebo kočku.
    Já se necítím jako Váš drahoušek nebo zlatíčko a jak tu mnozí kritizovali, osobní přístup sem nepatří.

    Také Vaše úvahy o tom, že mám bílou pěnu kolem úst a přirovnání k zuřivému jezevčíkovi možná běžně užíváte mezi členy Vaší rodiny, ale alespoň pro mne si tento přisprostlý osobní tón odpusťte. Samozřejmě, že s tím nic nenadělám, když je to možná Vaší přirozeností. Jen prosím o změnu a věcnost.

    Můj příspěvek na článek pana Karpety jsem sem dal a byla to reakce na něj, ne na žádné příspěvky předchozí a kohokoliv. Vysvětlil jsem tam chtíč i chtivost a sdělil, že to jsou podstatní upíři v nás, které často lidé nedokáží zvládnout; patří sem i emoce. Patří sem i další vášně mysli.

    Kdyby jste četla moje články a skutečně vnímala moje mnohé názory na Cestu duchovnosti, podložené universální vědou o duši, Učením Mistrů Sant Mat, tak byste moji odpověď znala.

    Doporučím Vám dva díly – dobro a zlo – tady jsou odkazy :

    http://hledani.gnosis.cz/dobro-a-zlo-aneb-pozitivni-ci-negativni-v-nas-1-cast/

    http://hledani.gnosis.cz/dobro-a-zlo-aneb-pozitivni-ci-negativni-v-nas-2-cast/

    Vše, co nás na cestě k Bohu povznáší, co nám „umetá“ cestu, co nám nerozrušuje mysl, co nás přivádí na cestu pokory, pokání, meditace a lásky k Bohu…..atd., je dobré.

    Zkuste si sama přečíst více.

    O Vašem případném pocitu nudnosti sdílení života či sexu s jedním partnerem a osobní otázky na intimní život? Proč mne do tohoto zatahujete, nevím.

    Ježíš řekl, že si máme shromažďovat svoje poklady v nebi, kde je nikdo neukradne, neničí rez či mol….. . Vy jste zřejmě pravý opak. Žít, užít, tady a teď. Mám Vám zopakovat, co jste napsala např. k reinkarnaci, ke karmě ?

    Vy prostě nevěříte na mnohé, co je primární v duchovním snažení.

    O čem s Vámi diskutovat?

    Asi o těch hovínkách, 3,14 a zadní části těla. To se zdá být Vaší dobrou parketou.

    Venda

   13. Venoušku, poklade zlatý….články napsané v tzv. zbožném vytržení jsou úplně o něčem jiném, než dialog on-line. Články jsou sterilní, uhlazené, upravené, učesané…. kdežto odezvy on-line jsou živé, tam se láme chleba a duchny se odkopávají. Proč je ve Vás tolik averze a podrážděnosti? Že Vy jste dneska vstával prdelí napřed? :-))

    Celý ten guláš vznikl úplně zbytečně, stačilo nevytvářet si domněnky. Já jsem se neptala na VAŠE sexuální touhy, nechápu, proč jste si to vztáhl tak osobně. Otázka zněla stručně jasně a odpověď mohla být také taková.
    Animální sex je součást naší přirozenosti a nic zlého v něm není.

    ad – O Vašem případném pocitu nudnosti sdílení života či sexu s jedním partnerem a osobní otázky na intimní život? Proč mne do tohoto zatahujete, nevím.

    Ta podivuhodně oduševnělá myšlenka pochází z „duchovního“ pera pana Karla, Vendo. Ptám se na Váš názor, nic zlého v tom nehledejte.

    ad – Vysvětlil jsem tam chtíč i chtivost a sdělil, že to jsou podstatní upíři v nás, které často lidé nedokáží zvládnout; patří sem i emoce. Patří sem i další vášně mysli.

    Tak tak Václave…teoretizovat, vysvětlovat upíry, chtíče a EMOCE – to Vám jde dobře. Ale mě zajímá především PRAXE, a tam prohráváte s těmi upíry na celé čáře. Vaše články nečtu a číst nehodlám ani v budoucnu. Můj čas je dražší než Vaše teorie….

    Mějte se krásně a děkuji za Váš čas……:-))

   14. Paní Věro,
    Re:Animální sex je součást naší přirozenosti a nic zlého v něm není.

    Tak tohle není pravda. Právě ten zvířecí sex je nepravdivý a zlý.
    Je zvráceninou pozitivního sexu, který se odvozuje z Pána Ježíše Krista v nás a který je obrazem sdílení lásky a moudrosti.
    Je třeba s tím zvířecím bojovat, protože jak správně píšete, je součástí naší přirozenosti a to z plných 95%.
    Jen 5% v nás je lidských, všechno ostatní jsou fabrikace pseudotvůrců. To oni z lidí udělali z 95 % zvířata.
    Někdo s tím bojuje líp, jiný hůř, rozhodně se s tím má bojovat.

    Příklady pana Vendy z jeho života jsou snad jasné a správně objasňují pozitivní a negativní napojení sexuality.

   15. Pane Karle……jsem per plex…..asi už budu jen tečkovat…:-))
    Takže pozitivní sex se odvozuje z Pána Ježíše Krista…..tož ja.

    ad – Jen 5% v nás je lidských, všechno ostatní jsou fabrikace pseudotvůrců. To oni z lidí udělali z 95 % zvířata.

    Odkud čerpáte ty procenta?
    Jsem z toho jelen……

    Pane Karle, kolik tak zhruba partnerů je nejvhodnější k pozitivnímu sdílení sexuality Pána Ježíše Krista? píšete, že s jedním je to nuda…

    Mimochodem: ANIMÁLNÍ sex není ZVÍŘECÍ, ale ŽIVOČIŠNÝ. A člověk, i ten nejduchnovatější, je ŽIVOČICH, ať se mu to líbí nebo ne.
    :-)

   16. Paní Věro,
    nekonečné množství partnerů. Jakožto sentientní bytost (vědomá si svého já) máte život od někdy už na věky.
    Kolik jich máte v tomto zfalšovaném životě, to je skutečně zanedbatelné.
    Taky si můžete zvolit jednoho partnera až na věky, pokud i on s tím bude souhlasit.

    Zvířecí nebo živočišný, pro mě to je totéž. Lidství v nás není zvířecí ani živočišné, je od Pána Ježíše Krista, kdož je Absolutní sentientní bytost, neboli Bůh.

   17. Karle, Vendo, sakra chlapi, už jste si někdy – bůh nebůh – úplně normálně a pořádně zamrdali?

   18. Sakra, hošíčku, ne každý muž musí nazývat styk s ženou slovem s kvarkem sprostoty bez sprostoty.
    A že by se z muže, či hošíčka stal chlap tím úplně nomálním a pořádným stykem?

    Leda by našel partnerku, která by pro jeho fyzickou dokonalost a výkonnost nehledala již nic jiného.
    Eh, moci si tak vytáhnout libovolnou ženu za vlasy z jeskyně a … jé, hele, hovnivál si koulí svou kuličku okolo, myška utíká – více myška ženu vyděsí, nežli muž jeskynní.

   19. Pane Honzo,
    osobní otázky intimního charakteru na veřejném prostranství jsou indikátorem NEdospělosti. Tázající je v pozici manipulativního soudce, jakákoliv odpověď nahrává do karet předpokladů, je to taková šachová hra.

   20. ad: Sakra, hošíčku, ne každý muž musí nazývat styk s ženou slovem s kvarkem sprostoty bez sprostoty.

    Matičko, v daném případě nejde ani „o muže“, ani „o ženy“, ale jen a jen o princip. Má-li někdo problém nazývat věci a jevy pravými jmény, je to – jen a jen – JEHO problém.

   21. re: Honza pro matku 14.7.2014 (19:06)
    Jediné správné pojmenování?
    Proč? Vždyť čeština je tak bohatá.

    Ovšem fakt je, že ani zde mnohdy jeden druhému nerozumí. Jako by každý člověk pocházel odjinud a ne z Jednoho.
    No co už, alespoň jsou prožitky různé, někdy i hrůzné a je co řešit.
    Eh, já raději ten tanec vesmírný.

   22. ad: Pane Honzo,
    osobní otázky intimního charakteru na veřejném prostranství jsou indikátorem NEdospělosti. Tázající je v pozici manipulativního soudce, jakákoliv odpověď nahrává do karet předpokladů, je to taková šachová hra.

    Myslíte (opravdu, do hloubky a poctivě), nebo řadíte představy, konvence, vzorce myšlení? Odpovězte. Možná Vám to ve škole neřekli a doma zatajili, ale jediným indikátorem dospělosti (zralosti) je UPŘÍMNOST. Slyšel jste to slovo někdy?

   23. Pane Honzo,
    Můj komentář k té Vaší „upřímné“ otázce je zkopírovaná odpověď paní Věry Vendovi. Fakt to není ze mě a dal jsem to tam záměrně z tohoto důvodu:
    Nemůžu si pomoct, ale vidím vazbu mezi Vámi a paní Věrou.
    Třeba to jsou jen sympatie.

    K té vaší otázce dospělost = upřímnost. Sám k sobě určitě. Ke svým nejbližším co nejvíc a je třeba hledat citlivý přístup.
    U těch vzdálenějších a obzvlášť z podřízené pozice není radno být příliš upřímný. Tady je spíš namístě diplomacie.
    Tím nemyslím pokrytectví, ale někdy je lepší radši „držet hubu“, než upřímnost, jeden si ušetří spoustu problémů.

    Jinak souhlasím s tím, že upřímnost je pozitivní vlastnost, ovšem na naší planetě je všechno podivné a není
    náhoda, že v pozitivním stavu jí nazývají planeta Nula.
    Nejsnazší cestou, jak projít tímto zfalšovaným životem je
    v pozici co nejblíž nule. Čím víc se vychýlíte, ať do pozitivity nebo negativity, tím větší problémy. Samozřejmě správné a pravdivé je být co nejvíc pozitivní, ale to není cesta pro všechny. Stojí to hodně úsilí. Toť můj názor.

    Ono to odráží i to známé přísloví:
    ZLATÁ STŘEDNÍ CESTA

   24. ad: Ono to odráží i to známé přísloví:
    ZLATÁ STŘEDNÍ CESTA

    Hmm… Nevím sice co to je to „ono“, ale tzv. ZLATÁ STŘEDNÍ CESTA je jen pouhý eufemismus pro přizdisráčství a pokrytectví.

    ad: Samozřejmě správné a pravdivé je být co nejvíc pozitivní..

    Úžasný…:-))))))))))))))))))

 12. Vendo, osobní otázky intimního charakteru na veřejném prostranství jsou indikátorem NEdospělosti. Tázající je v pozici manipulativního soudce, jakákoliv odpověď nahrává do karet předpokladů, je to taková šachová hra.
  Ale budiž.
  Ano, považuji se /v tomto směru/ za dospělou.
  Zaujalo mě, jaké výrazy Vám utkvěly v paměti po tak dlouhé době. Ten obraz jste nevymazal z paměti, dokonce jste jej popsal věrně na zdejší „zeď nářků“. Člověk zachovává v paměti jen důležité věci. Kdybychom měli soukromí, položila bych Vám otázky hodně těžkého kalibru. Tady to dělat nebudu. O animálním sexu podumejte sám, ve své komůrce. Vonící vlasy a letmé polibky, nebo……..???……..

 13. Jana napsal: 14.7.2014 (18:38) „Jano, Vy mě snad s někým konkrétním ztotožňujete?
  Je mi to ale v podstatě jedno, neboť zastávám názor, že není podstatné, kdo píše, ale CO píše.“

  Když Vám to je jedno, tak proč se ptáte? :o

  Příliš Vám nerozumím.
  Je mi jedno, jestli si myslíte, že já jsem osoba x nebo y, žena nebo muž. Tedy zatím nehrozí, že budu psát pod jiným nickem než Anonymní.

  Jinak ano, zajímá mě, jak by téma „energetického vysávání“ konkrétně zde na webu zhodnotil autor úvodní myšlenky. Může to však udělat i kdokoliv jiný a klidně pod nickem Anonymní II, či Anonymní 2, či ještě pod jakýmkoli jiným libovolným nickem.

 14. animální sex = zvířecí sex = živočišný sex
  rostlinná říše je erotiky plná
  I pes provozuje zvířecí sex,ale ten na rozdíl od člověka nemá duši.

  Člověk má zvířecí tělo a má duši = psýché,a možnost hlubinné spirituality pro Sebepoznání pomocí ducha.

  animus=duch
  Pudový animus se postupně přes citového anima dostane k duchovnímu jen vlastním
  úsilím.Nejprve „býka“(náruživý pudový sex) v sobě musí zkrotit,aby jej pak
  v další etapě mohl zabít v sobě samém(askeze).To tehdy,když již poznává vlastní
  zkušeností,že sexuální energií dokáže transformovat.

  anima=duše

  Je zcela jedno,jestli je člověk mužem nebo ženou,srdce(ducha a duši)má každý.

 15. Paní Věro,
  nekonečné množství partnerů. Jakožto sentientní bytost (vědomá si svého já) máte život od někdy už na věky.
  Kolik jich máte v tomto zfalšovaném životě, to je skutečně zanedbatelné.
  Taky si můžete zvolit jednoho partnera až na věky, pokud i on s tím bude souhlasit.

  Zvířecí nebo živočišný, pro mě to je totéž. Lidství v nás není zvířecí ani živočišné, je od Pána Ježíše Krista, kdož je Absolutní sentientní bytost, neboli Bůh.
  __________________________

  Pane Karle, to je povzbudivé, že sex pánaježíšekrista legalizuje promiskuitu. Jsem jiného mínění, no zřejmě NZPJK je progresivnější. Nemyslím si, že žiju zfalšovaný život, naopak, prožívám každou vteřinu naplno, až Vám bude stát Kosa za postelí, pochopíte o čem mluvím. S Vaším „zfalšovaným životem“ běžte do prdele, až o něj budete přicházet, budete se ho držet zuby nehty, žrát budete hovna z netopýrů, jen abyste si ho o pár hodin prodloužil.
  PS – vidím, že animální sex vlévá duchnám krev do žil, to je dobře, po ničem jiném tolik netoužíte, ale nesmíte to přiznat, vaše pokrytectví vám to nedovolí.
  Tak jen sněte vaše srdíčkové sníčky………:-)

 16. Pane Karle, na úvod mám pouze dvě poznámky k zamyšlení, na konci i jeden dotaz přímo na Vás.

  Pozn.č.1: „Nejsnazší cestou, jak projít tímto zfalšovaným životem je v pozici co nejblíž nule. Čím víc se vychýlíte, ať do pozitivity nebo negativity, tím větší problémy. „
  Možná jsem Vaše sdělení pochopil jinak, než bylo myšleno, ale stejně mně na mysl přišla tato slova ze Zjevení Janova: „Znám tvé skutky; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený nebo horký! Takto však, že jsi vlažný, a nejsi studený ani horký, vyvrhnu tě ze svých úst.“ Nemyslím si, že „studený a horký“ je to samé jako „pozitivní a negativní“, jen mi tato vaše část o zlaté střední cestě evokuje „buďte vlažní“, tedy vlastnost, od které nás autor Zjevení zrazuje. Je tedy otázkou, jestli je nejsnazší cesta tou cestou, kterou by měl člověk jít.

  Pozn.č.2: „Paní Věro, nekonečné množství partnerů. Jakožto sentientní bytost (vědomá si svého já) máte život od někdy už na věky. Kolik jich máte (pozn.partnerů) v tomto zfalšovaném životě, to je skutečně zanedbatelné.“
  Opět, možná to chápu jinak, ale přijde mi, že zde ospravedlňujete a více méně navádíte, když ne k nevěře, tak k promiskuitnímu životu. Pokud jste k tomuto poznání dospěl na základě NZPJK tak mi to nepřijde jako slovo od Krista, ale Satana (pro Vás asi negativní stav). Dále, nerad bych Vás tady chytal za jednotlivá slova, promiňte mi tedy tuto výjimku – Vaše vyjádření použití termínu„ zfalšovaný život“ mi přijde jako velmi neuctivé k životu samotnému.

  Nakonec slibovaný dotaz na Vás: Dotaz k NZPJK, dokážete dle tohoto spisu prosím STRUČNĚ vysvětlit proč nás Bůh (dle Vás PJK) „oživuje“ na planetě Nula a vytváří naše vědomí sebe sama od této doby až do věčnosti? Jednoduše, proč se právě zde rodíme…?

  Děkuji za případnou odpověď.

  1. Pro pana LM a paní Věru:
   Něco k té promiskuitě a nevěře.
   Kapitola o sexualitě je nejtěžším úsekem NZPJK. I sám přenašeč s tím měl problémy a někteří
   se od NZPJK kvůli tomuto úplně odvrátili. Z důvodu, že NZPJK příjímali nejvíc Swedenborgiáni a Swedenborg ctil manželství a věrnost a křesťané obecně to mají taky tak ( ale např. mormoni to mají trošku jinak). Přenašeč Nového zjevení byl taktéž Swedenborgián, jelikož tato sekta představovala nejpravdivější sektu křesťanství.
   Nové zjevení to posunulo všechno zase o krok dál. Stavějíc na Swedenborgovi přineslo nové
   poznatky a zase o něco víc pravdy.
   Úplně obecně promiskuita a nevěra, z pozitivních důvodů, pro dobro zůčastněných, je v pořádku. Že se to vnímá jako hřích, je blud negativního stavu. Lidi se kvůli tomu často rozvádějí a nenávidí, souvisí to s tím, že chtějí druhého vlastnit pouze pro sebe, což je negativní.
   Tohle je fakt těžké pochopit v naší zfalšované pozici, vše „vzhůru nohama“.
   Tím nenabádám k nevěře a promiskuitě v tomto krátkém zfalšovaném životě, tohle je obecný princip, jak to funguje v pozitivním stavu. Budete mít různá těla, na různých místech. Proč by Vás měl následovat stále stejný partner.

   Pro pana LM:
   Nerozumím těm listům sedmi církvím z Janova zjevení. Nevím ani, jak si to vykládají „bibleznalci“. V Novém zjevení je psáno, že ty listy sedmi církvím jsou charakteristikou
   sedmi „základních oblastí“ sentientní mysli. Je dost pravděpodobné, že ani studený ani horký se vztahuje na nás (Laodikej), ten prapodivný duální stav, který nemá nikde jinde obdobu. Ostatní církve (oblasti mysli) jsou v jiných světech, v jiných dimenzích, o kterých nemáme ani potuchy. To že tluče, ten jehož jméno je Amen (pravda) a ten který mu otevře bude sedět s ním na trůnu, chápu jako toto: kdo pozná pravdu, je osvobozen od negativního stavu.
   To, že je nejsnazší střední cesta berte jako mou doposud získanou životní zkušenost.
   Tady je taky důležité rozpoznat rozdíl mezi nejsnazší a nejlepší.

   Na Vaší poslední otázku:
   Obecně jsme zde kvůli zobrazení odpovědi (konkrétní, zkušenostní, která se zaznamenává) na duchovně velice závažnou otázku, JAK BY VYPADAL ŽIVOT, KTERÝ SE NEODVOZUJE PŘÍMO Z PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A JEHO PRAVÝCH DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ, ale odvozující se z někoho, nebo něčeho jiného, buď úplně neduchovního, nebo ze zfalšované duchovnosti, což je obojí falešností pekel a jejich fabrikátorů, pseudotvůrců.
   Pán Ježíš Kristus (tehdy Bůh) to dovolil kvůli poučení. Věřit nebo zkušenostně zakusit přímo na sobě je obrovský rozdíl.
   Na našich konkrétních příkladech a zkušenostech se učí celé stvoření včetně nás.
   Až negativní stav vyčerpá svou užitečnost, bude ukončen a všichni se vrátí „domů“. Jak to bude provedeno není naše starost, to je starost Božské prozřetelnosti Pána Ježíše Krista. My se máme snažit být pozitivními lidskými bytostmi.

   Pro paní Věru:
   Re: S Vaším „zfalšovaným životem“ běžte do prdele, až o něj budete přicházet, budete se ho držet zuby nehty, žrát budete hovna z netopýrů, jen abyste si ho o pár hodin prodloužil.

   To lpění na tomto zfalšovaném životě je z pozice živočišných, zvířecích pudů, zrovna jako ten animální sex. Jak víte ovládá nás to z 95 %. Nemám to tu moc rád a „hovna z netopýrů“
   žrát nebudu.

   Vím že půjdu za lepším a docela se těším.

   Je třeba však nejprve splnit důvod a účel mého zfalšovaného života zde.

   1. ad: Vím že půjdu za lepším a docela se těším.

    Odkud to víte?

   2. Pane Karle, jestli se Vám to NZPJK nějak nezkřížilo s islámem, kde mít 4 manželky není žádná promiskuita. Píšete: “ Nové zjevení to posunulo všechno zase o krok dál. Stavějíc na Swedenborgovi přineslo nové poznatky a zase o něco víc pravdy. Úplně obecně promiskuita a nevěra, z pozitivních důvodů, pro dobro zůčastněných, je v pořádku. Že se to vnímá jako hřích, je blud negativního stavu. Lidi se kvůli tomu často rozvádějí a nenávidí, souvisí to s tím, že chtějí druhého vlastnit pouze pro sebe, což je negativní.“
    Komentář: jedna věc je, když se chlapovi o cizí ženské zdá a druhá být nevěrný a znehodnotit nejen to, co vložil do společného vztahu partner, ale i on sám. Nevěra z pozitivních důvodů pro dobro zúčastněných je v pořádku pro Vás. Jak nám píše pan P.K. je třeba mít napřed rád sám sebe, ve Vašem případě se mít tak moc rád, až se na nejbližší vykašlat, odstavit jako ojetinu pro dobro zúčastněných. No kdo ví, co to Vaše slovo „zůčastněných“ vůbec znamená, do češtiny to zatím neproniklo, jen do NZPJK a do tzv. zfalšovaného života.
    Pane Karle, víte o tom, že dle výzkumu vědy nejvíce kreativních nápadů vzniká při chůzi? Při přemýšlení o NZPJK nepotřebujte internet, spíš to chce se projít na zdravém vzduchu nebo na hřbitově, tam se vlastní převeliké myšlenky redukují na podstatné : co po nás zbyde. Po Vás kopec diskuzí o NZPJK. Ale možná přijdete k rozumu. Už i tvůrci kruhů v obilí ( circlemakers) u nás zestárli a přestalo je to bavit. V roce 1999 bylo u nás 65 ruhů v obilí , v roce 2012 jen šest a v roce 2013 osm. Letos asi před 14 dny piktogram u Boskovic na ploše 6 000 m2 a škoda na pšenici přes 20 000 Kč.
    viz třeba
    http://www.kruhy-v-obili.cz/
    http://pliskova.blog.idnes.cz/c/416915/Medialni-chamrad-a-agenti-STB-v-obrazcich-v-obili.html#t2
    http://www.boskovice.cz/obrazec-v-obili.info?id=9519
    Nová Zjevení v Pšenici Ječmenu Kukuřici jsou zjevení nepochopitelná, ale na rozdíl od NZPJK je to zjevení opravdu vidět.

   3. Pane Pardal,
    Přináším na tyto stránky ideje Nového zjevení. Takto je tam psáno a pokud beru Nové
    zjevení jako slovo Boží (já ano), platí vše, co je tam napsáno. Nevěra z pozitivních důvodů není hřích v „očích Božích“. Co naopak hřích v „očích Božích“ je, je přesvědčení, že nevěra je hřích a přesto to udělat. Vidíte ten duchovní rozdíl?

    Souhlasím s Vámi, že reálná fyzická nevěra na naší planetě má většinou zhoubné následky a proto je lepší si sní radši nic nezačínat. Souvisí to s nezralostí pravé duchovnosti všech zainteresovaných v případném problému.

   4. -„Přináším na tyto stránky ideje Nového zjevení. Takto je tam psáno a pokud beru Nové
    zjevení jako slovo Boží (já ano), platí vše, co je tam napsáno. Nevěra z pozitivních důvodů není hřích v „očích Božích“. Co naopak hřích v „očích Božích“ je, je přesvědčení, že nevěra je hřích a přesto to udělat. Vidíte ten duchovní rozdíl?“

    Dt 5,6-21
    „Já jsem Hospodin Bůh tvůj, kterýž jsem tě vyvedl z země Egyptské z domu služby.
    7. Nebudeš míti bohů jiných přede mnou.
    8. Neučiníš sobě rytiny, ani jakého podobenství těch věcí, kteréž jsou na nebi svrchu, ani těch, kteréž na zemi dole, ani těch, kteréž jsou u vodách pod zemí.
    9. Nebudeš se jim klaněti, ani jich ctíti. Nebo já jsem Hospodin Bůh tvůj, Bůh silný, horlivý, navštěvující nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteříž nenávidí mne,
    10. A činící milosrdenství nad tisíci těch, kteříž mne milují, a ostříhají přikázaní mých.
    11. Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo, neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdož by bral jméno jeho nadarmo.
    12. Ostříhej dne sobotního, abys jej světil, jakož přikázal tobě Hospodin Bůh tvůj.
    13. Šest dní pracovati budeš, a dělati všeliké dílo své;
    14. Ale dne sedmého odpočinutí jest Hospodina Boha tvého. Nebudeš dělati žádného díla, ty i syn tvůj i dcera tvá, i služebník tvůj i děvka tvá, vůl i osel tvůj i všeliké hovado tvé, i příchozí tvůj, kterýž jest v branách tvých, aby odpočinul služebník tvůj a děvka tvá jako i ty.
    15. A pamatuj, že jsi byl služebníkem v zemi Egyptské, a vyvedl tě Hospodin Bůh tvůj odtud v ruce silné, a v rameni vztaženém. Protož přikázal tobě Hospodin Bůh tvůj, abys světil den sváteční.
    16. Cti otce svého i matku svou, jakož přikázal tobě Hospodin Bůh tvůj, aby se prodleli dnové tvoji, a aby tobě dobře bylo na zemi, kterouž Hospodin Bůh tvůj dá tobě.
    17. Nezabiješ.
    18. Nesesmilníš.
    19. Nepokradeš.
    20. Nepromluvíš proti bližnímu svému křivého svědectví.
    21. Nepožádáš manželky bližního svého, aniž požádáš domu bližního svého, pole jeho, neb služebníka jeho, aneb děvky jeho, vola jeho neb osla jeho, aneb čehokoli z těch věcí, kteréž jsou bližního tvého.“

    Jan 5,41-47
    „41. Chvály od lidí nepřijímám.
    42. Ale poznal jsem vás, že milování Božího nemáte v sobě.
    43. Já jsem přišel ve jménu Otce svého, a nepřijímáte mne. Kdyby jiný přišel ve jménu svém, toho přijmete.
    44. Kterak vy můžete věřiti, chvály jedni od druhých hledajíce, poněvadž chvály, kteráž jest od samého Boha, nehledáte?
    45. Nedomnívejte se, bychť já na vás žalovati měl před Otcem. Jestiť, kdo by žaloval na vás, Mojžíš, v němž vy naději máte.
    46. Nebo kdybyste věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně; neb on o mně psal.
    47. Ale poněvadž jeho písmům nevěříte, i kterak slovům mým uvěříte?“

    Jan 7,18-19
    „18. Kdoť sám od sebe mluví, chvály své vlastní hledá, ale kdož hledá chvály toho, kterýž ho poslal, tenť pravdomluvný jest, a nepravosti v něm není.
    19. Však Mojžíš dal vám zákon, a žádný z vás neplní zákona. Proč mne hledáte zamordovati?“

    Otázka zní: Co má společného Ježíš s Novým zjevením?
    Podle mne nic. Podle toho, co zde pan Karel prezentuje je to v rozporu s Novým zákonem a Ježíšovými výroky. Vydávat lidské slovo za Slovo Boží je rouhání.

   5. Pane Weissbach,
    tentokrát Vás moc nechápu, co tím vším chcete říct.

    Re:Otázka zní: Co má společného Ježíš s Novým zjevením?
    Podle mne nic. Podle toho, co zde pan Karel prezentuje je to v rozporu s Novým zákonem a Ježíšovými výroky. Vydávat lidské slovo za Slovo Boží je rouhání.

    Nové zjevení nadiktoval Pán Ježíš Kristus bytosti za tím účelem se na naši
    planetu inkarnovanou, kdož byl Petr D.F. Ten to sepsal a zrealizoval distribuci mezi lidi. To má společného Pán Ježíš Kristus s Novým zjevením.

    Kdo podle vás sepsal Bibli Svatou? Spadla snad z nebe? Přesto ji uznáváte stejně jako já za slovo Boží.

    Nevím proč citujete Mojžíšovo desatero. Kvůli nezesmilníš?

    Z hlediska Nového zjevení existuje několik úrovní cizoložství a smilství:

    1. duchovní cizoložství a smilství;

    2. duševní cizoložství a smilství;

    3. fyzické cizoložství a smilství;

    4. sexuální cizoložství a smilství;

    5. sociální cizoložství a smilství;

    6. morální cizoložství a smilství;

    7. ekologické cizoložství a smilství;

    SEXUÁLNÍ CIZOLOŽSTVÍ A SMILSTVÍ
    SEXUÁLNÍ CIZOLOŽSTVÍ znamená počátečně přiznat fakt, že sexualita je všeobsáhlý nástroj sdílení, vzájemného prospěchu, obecného blaha, společného požitku, potěšení a radosti, jakožto i pramen pro získání většího poznání Pána Ježíše Krista, jiných a sama sebe – avšak při pozdějším aplikování tohoto faktu užívat sexuality pro docela sobecké důvody a manipulování, užívání, využívání a zneužívání jiných. Toto je nejhorší forma cizoložství.

    SEXUÁLNÍ SMILSTVÍ znamená popření existence jakéhokoliv jiného aspektu než pouze fyzického a žádný ohled na sexuální potřeby jiných, než na svou vlastní rozkoš, své tělesné uspokojení a naplnění.

    Jak vidíte podle tohoto pojímání sexuálního cizoložství a smilství, není tento akt omezen na vztahy jiných než manželských partnerů, a že vztah mezi manželi může být také cizoložným a smilným, přistupuje-li se ke styku s nedobrými úmysly, nevhodnými motivacemi a nepravými důvody.

    BÝT CIZOLOŽNÝM A SMILNÝM OBECNĚ
    V hlubším smyslu všech těchto aspektů cizoložství BÝT CIZOLOŽNÝM značí vědět, že něco je správné a pravdivé, ba i zevně to podporovat, ale přitom bažit a záměrně činit, co je opakem té znalosti a pravdy.

    Naproti tomu v hlubším smyslu všech aspektů smilství BÝT SMILNÝM značí provádět věci ÚMYSLNĚ jen ve vlastním zájmu, aniž by se bral v úvahu kdokoliv jiný nebo aby se uvážily jiné úrovně reality než to, co se myslí, že je realita. Klíčovým slovem zde je „úmyslně“. Činit něco naschvál, ať je to s pozitivním či negativním úmyslem, určuje stupeň cizoložství a smilství jak v jednoduchých, tak i v složitých aktech.

   6. -„Kdo podle vás sepsal Bibli Svatou? Spadla snad z nebe? Přesto ji uznáváte stejně jako já za slovo Boží.“

    Bible byla sepsána lidmi, uspořádána do částí Starého a Nového Zákona souhrnem jednotlivých částí v průběhu staletí, přičemž Starý Zákon je shrnutím vědomostí židovského národa o Jediném Bohu. Nová Zákon obsahuje 4 evangelia ze života Ježíše z Nazaretu plus další texty. Jsou to vesměs srozumitelné a prosté texty. V Novém Zákoně ve čtyřech zdrojích obsahuje Ježíšovy promluvy tak, jak je zachovali v paměti svědkové tehdejších událostí, plus nepřesnosti způsobené časovými posuny mezi událostmi, slovním přenosem a jejich následným sepsáním. Vylíčení jednotlivých událostí Starého i Nového zákona je obrazným popisem událostí, jejichž význam je možno přijmout pouze v celkovém kontextu. Přičemž podstatným a srozumitelným poselstvím Bible je Desatero a Ježíšovo poselství vyjádřené v jeho promluvách. Ostatní obsah je ovlivněn časovými posuny, poznáním zapisovatelů, překladatelů atd.
    Nové Zjevení je, podobně jako u Lorbera, Smitha, Russela, dalším z lidmi vytvořených upgradů. Přičemž přenos ze zdroje na zvěstovatelem je potvrzen pouze zvěstovatelem samotným. Členění a schematický scénář /rozškatulkování/ je jazykem konstrukce, nikoli komplexním a přímým vhledem.

   7. ad. Vylíčení jednotlivých událostí Starého i Nového zákona je obrazným popisem událostí, ..
    ——————————
    Starý Zákon je opravdu souhrn Písem,jejichž obsahy jsou si
    podobné jako vejce vejci.
    Co je však nejdůležitější pro současného člověka,je
    uvědomit si,že nejde o žádnou historickou dokumentaci
    židovského národa,a že v nich nevystupují žádné lidské
    postavy,žádní lidští tvorové.Od Adama až po Jana Křtitele.
    Osobami jsou zde nazývány city a myšlenky člověka,jeho
    duchovní cesta.Starý Zákon vypráví o cestě
    Poznání a zrodu vnitřního(duchovního)člověka.Starý Zákon
    je stále aktuální pro každého jednotlivce,jež je součástí
    Boha.
    Ve Starém Zákoně jsou třeba uvedena i jména celých pokolení za sebou proto,aby člověk,když bude tápat,
    mohl vysledovat zpětně příčinu(myšlenku),jež je příčinou
    důsledků,které právě snáší.
    Starý Zákon NENÍ o zabíjení lidských tvorů,nýbrž o zabíjení negativních myšlenek a citů,jež jsou příčinou
    lidské chudoby vědomí(srdce=mysli).

    Pokud se začnete dívat na Starý Zákon z jiného úhlu
    pohledu,pak také zjistíte rázem příčiny důsledků,hrůz
    a nesmyslů,které se dějí okolo vás.
    Navíc,jelikož je Písmo o duchovní cestě každého jedince,
    platí stále“Bůh a my“,nemůže se nikdo odvolávat na
    proroctví,která tam nejsou.Nemůže nikdo použít Starého
    Zákona jako důkazu,že ten či onen člověk žil.

    Konstrukt Nového Zákona,byť by byl napsán sebekvětnatějšími a srozumitelnějšími slovy,je založen na tzv.Tomášovu Evangeliu,které mělo zmizet.Bylo však Otcem
    uschováno pro tuto dobu,tak jako i Evangelium Pravdy aj.

    Starý Zákon tak zároveň ukazuje zpětně i vliv lidských
    myslí s chudobu srdce,na děje světské a jejich důsledky.
    —-
    K Desateru:
    např.:
    7Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

    7.Budeš nepříjemně pociťovat nepřítomnost jiného boha(Matky) při Mně.
    (nebudeš mít=budeš postrádat,nemít někoho,mít nedostatek)

    V duchovním jazyce jde o ukřižování Lásky-Otcova srdce,
    kterou od Matky přijal jako svého Syna.Otec a Syn jedním
    jsou.I Matka přijala od Otce do svého srdce Světlo,Dceru.
    Růže na kříži je patřičný symbol.

    A to,co se děje uvnitř Boha,Vědomí Otce-Matky,to se děje
    i uvnitř každého člověka,vnitru jejich Dětí,srdcí.
    srdce=vědomí
    srdce=duch a duše(dva v jednom)

    Vyvést někoho ze závislosti(otroctví) znamená seznámit ho s ní,provést ho tou závislostí.

    PS:Věda jde ku předu a vcelku rychle odkrývá a ještě odkryje všechny Lži.Jak říká Otec:“Každá lež vyjde najevo,
    nic nezůstane skryto nebo nevyjeveno.“

   8. Pro Hvězdičku. Asi mám jiniu Bibli. Vy píšete: “ Starý Zákon NENÍ o zabíjení lidských tvorů, nýbrž o zabíjení negativních myšlenek a citů,jež jsou příčinou lidské chudoby vědomí (srdce=mysli). “
    Vidím to v Bibli jinak. Starý zákon (z roku 1985) má 1007 stran a zabíjí se tam po desetitisících. Str. 380, Druhá Paralipomenon, 25/11. :
    „Amasjáš se vzchopil, vedl svůj lid, přitáhl do Solného údolí a pobil Seírovce, desettisíc mužů.“
    25/12 :“ Z těch co zůstali naživu, zajali Judovci deset tisíc a dovedli je na vrchol skály a z vrcholku té skály je svrhli, všicni se roztříštili. Mezi tím ..( myslí se nepřátelé) …vpadli do judských měst od Samáří..pobili v nich tři tisíce mužů a nabrali mnoho loupeže.“
    To jen tak na první ránu, co mi padlo do ruky. Mám dotaz : O jaké negativní myšlenky, jež jsou příčinou lidské chudoby vědomí ( srdce = mysli) šlo v těchto dvou odstavcích, kde bylo zmasakrováno 23 000 lidí?
    Nebo řeknu z hlavy v Knize Mojžíšově (?) nechal (Mojžíš?) projít muže z rodu Levi táborem s mečem v ruce tam a zpět a povraždil všechny, kteří uctívali zlaté tele.
    Čtvrtá Kniha Mojžíšova 31/8-13 :“zabili také 5 midánských králů, mimo ostatní skolené..Midjánské ženy a děti zajali a všechen dobytek.. a veškeré bohatsví uloupili..všechna města a jejich hradiště vypálili..17 : Nyní zabijte z dětí všechny mužského pohlaví a všechny ženy, které poznaly muže… Všechny děti ženského pohlaví a dívky, které nepoznaly muže nechte naživu pro sebe“.
    Takže Starý zákon je i o zabíjení zajatců, žen a dětí, vypalování měst. No a negativní myšlenky dle Vašeho výkladu to nezabilo, o kus dál v Bibli to jede znova.

   9. ad.Vidím to v Bibli jinak.

    Ano,to je ono:Vidím,co vidět chci.Vidím,co jsem byl naučen vidět.To je ten důsledek slepé víry
    a převzatých PŘEDSTAV a DOMĚNEK.Důsledky?Všude,kam
    se podíváte.
    —————————————–
    Je také psáno:

    Běda pyšné koruně efrajimských opilců, nádherné ozdobě, květu vadnoucímu, městu ležícímu na vrchu nad žírným údolím; jsou zmoženi vínem.

    Efrajim=úrodná
    koruna=moc
    vadnoucí květ=pád osobnosti,jež nepracuje na svém
    Sebepoznávání,sebezdokonalování
    opilec=chybí soucit s nešťastnou částí vlastní duše
    město=lidské tělo,jeho mysl
    zmožen vínem= otrokem pýchy (degradace citů na pudy)

    8Všechny stoly jsou plné zvratků, samý výkal, místa není.

    stůl=náplň mysli
    zvratky=neschopnost vstřebávat poznání
    výkaly=hmotné bohatství

    9Koho vyučit poznání? Komu vyložit zvěst? Odkojeným dětem, od prsů odstaveným?
    prsa=otevření se citům

    10 Stále jenom: žvást na žvást, žvást na žvást, tlach na tlach, tlach na tlach, trošku sem, trošku tam.

    tzv.rozumování rozumem,tlachání o ničem

    11Proto nesrozumitelnou řečí a cizím jazykem promluví k tomuto lidu ten,

    cizí jazyk= nepochopení citové podstaty
    nesrozumitelná řeč=neschopnost spolupráce rozumu a citu s podvědomím(nevědomím)

    12který mu říkal: „Zde je místo odpočinutí, nechte odpočinout znaveného, zde je místo míru!“ Nechtěli však slyšet.

    místo odpočinku=místo(chrám v lidském těle)k rozjímání s Otcem-Matkou,načerpání sil,místo psychického odpočinku

    hluchost=tvrdohlavost,odmítání všeho,co nevyhovuje,
    co nechce ze strachu nebo pýchy slyšet

    13Slovo Hospodinovo jim bude: „Žvást na žvást, žvást na žvást, tlach na tlach, tlach na tlach, trošku sem, trošku tam.“ Jen ať jdou, však klesnou zpět a ztroskotají, padnou do léčky a uvíznou v ní

    padnout do léčky a uvíznout v ní= neschopnost
    pomocí intuice proniknout k příčinám důsledků

    vypalování měst=změna mysli pochopení
    zajatec=snaha oddělit od sebe dva stavy mysli,
    tedy IQ a EQ
    žena=ženská část mysli vlastní psýché
    dítě=sjednocení pudových složek na citovou rovinu
    v sobě samém

    není zabít jako zabít-dvousečná zbraň

    1.zabít zajatce,ženy a děti=ztrátu možnosti poznání
    a pád,neboli uvíznout v léčce nevědomosti-spát

    2.zabít těhotnou myšlenku je něco jiného:
    a/těhotná myšlenka typu jdu KRÁST nebo PODVÁDĚT,
    tak tu je třeba rozenout hned v zárodku pomocí
    „meče“
    b/těhotná myšlenka typu mám zájem porozumět nebo
    pomoci,i tu je třeba rozetnout „mečem“

    rozetnout mečem=uvědomt si příčinu a důslededek,
    který budu muset snášet

    např.známá věta muslimů:Zabíjejte nevěřící znamená
    Zabíjejte nevědomost.Zabít nevědomost se dá jen
    poznáním sebe samého vpravdě,šířením vlastních
    zkušeností a zkušeností ověřených vědecky.Pomocí
    rozumových schopností se naučit věcem a jevům
    porozumět,pochopit k vlasnímu užitku.Jinými slovy
    naučit se myslet srdcem,myslet s láskou.
    Nikoliv nesmyslným zabíjením lidských těl tak,jak se tomu stále děje.Je velkým nesmyslem,velkou iluzí
    si slepě myslet,že se vyhnu nést následky,důsledky
    svého chybování,nebo že mi něco jen tak projde.
    Něco jiného je UVĚDOMIT SI příčiny důsledků,které
    nyní snáším a s láskou je proměnit(a tím i anulovat) na moudrost svého srdce-a zařadit tuto
    moudrost do svého života.

    14Proto slyšte slovo JHVH, chvastouni, vládnoucí nad tímto lidem v Jeruzalémě!

    Jeruzalém = vědomí,srdce,kulička-každého člověka

   10. Paní Hvězdičko a pane Pardale,
    Vaše diskuse je opravdu brilantní ukázka rozdílnosti duchovního a hmotného pojetí, když každý z Vás představuje extrém (z hlediska zdejších diskusí, většinová společnost = pan Pardal).

    Paní Hvězdičko, původ a podstata všeho je vskutku v duchovní dimenzi, v nějaké základní ideji, která se promění na myšlení a cítění, neboli na duši a následně se projeví na konkrétních jedincích v konkrétních událostech.
    Tudíž Slovo Boží je opravdu ve své podstatě popisem duchovní cesty celého stvoření, mnohdy i naší planety a i jednotlivce, ale pochopte, že ta duchovní cesta se ZOBRAZÍ na konkrétní fyzické události, tak jak se skutečně stane. Fyzický osud stvoření, naší planety, jedince je obrazem duchovní cesty toho všeho.
    Náš problém spočívá v tom, že neznáme duchovní souvztažnosti, nebolijak, proč a co nám chce říct hmotný následek Y, který souvisí s duchovní ideou X.

    Pane Pardal, Vy berete v úvahu pouze Y, a odpovědi na Y hledáte zase v Y. Vy vůbec nevěříte v existenci X, z kterého se vše odvozuje. Máte prostě „smůlu“.

   11. Pane Karle,

    ad.Vaše diskuse je opravdu brilantní ukázka rozdílnosti duchovního a hmotného pojetí, když každý z Vás představuje extrém ..

    Mýlíte se.:)Jen jste „uviděl“,co jste uvidět měl.
    Nic víc.Bohužel pro Vás jste „nevidíte“ dál.

    ad.v nějaké základní ideji,..

    Vidíte?Nevidíte ani neslyšíte.Vždyť tu o té ideji
    stále píšu.:)Náplň Poznání:
    Zkusit jaké to je,život bez Matčiny Lásky,Pravdy
    a Spravedlnosti – v „chudobě svého srdce“ a v „chudobě Srdce“.Poznat,co je to násilí.

    ad.Náš problém spočívá v tom, že neznáme duchovní souvztažnosti, nebolijak, proč a co nám chce říct hmotný následek Y, který souvisí s duchovní ideou X.

    Nikoliv náš,ale Váš problém.Jinými slovy:
    Pan Pardál a Hvězdička Vám ukázali to,co jste
    „uzřel“,potřebné ke svému Poznání,a to vše pod réžií Otce.Jenže to Vám již ušlo,že jsou zde dvě
    srdce,prostřednictvím kterých jste „zkušenost“
    dostal.Nepoděkoval jste za ni ani jednomu z nich,ani Otci.
    To,co vědět nemůžete,protože jste na to „zapomněl“,
    že vše,co se Vám „zobrazuje“,je pro Vás a o Vás.
    Srdce pana Pardála není žádným duchovním „štěnětem“.:)
    Nejste ani více ani méně než pan Pardál nebo
    Hvězdička,či kdokoliv jiný.

    ad.Pane Pardal, Vy berete v úvahu pouze Y, a odpovědi na Y hledáte zase v Y. Vy vůbec nevěříte v existenci X, z kterého se vše odvozuje. Máte prostě „smůlu“

    To jsou slova(i zvuk) chudoby srdce,Vašeho srdce.
    Zeptejte se sám sebe,proč jste to napsal s úmyslem
    ublížit někomu,kdo Vám poskytl kousek Poznání.
    Pana Pardála si vážím za jeho práci srdcem.Měl zde
    překrásné články,hluboké myšlenky,a hlavně se
    nenechá hned oblbnout.Má dobré srdce,jen z té
    lásky se mu trochu vytratilo.

    Naopak,velmi si vážím každé zdravé „opozice“,vždyť
    jsou to „oči“,kterýma mohu vnímat sama sebe.
    Je pravdou,že mne mrzí zbytečné slovní útoky,no
    někdy i ty útoky pomohou k „pohybu“-hnutí mysli
    i srdce.

    DUCHOVNÍ,MENTÁLNÍ A FYZICKÝ SVĚT JE JEDNÍM
    SRDCEM,VĚDOMÍM.

    PS:Učte se „dívat“ srdcem,s láskou BEZ podmínek.
    Učte se věcem a dějům rozumět srdcem.Poznávejte
    sebe vpravdě.

    Děkuji.

   12. Paní Hvězdičko,
    Je zvláštní, že ač jsme duchovně tak rozdílní,
    proč mám k Vám takové sympatie a dost často
    máte hodně podobné myšlenky jako já?
    Copak Vám k tomu řekne Váš Otec?

    Víte, co mě na tom Vašem otci zaráží, že ho vidíte jako jednookého. Víte co řekl prorok Muhammad o Dádžálovi?
    Toto: Vězte, že je jednooký.

    A ten agrosymbol u Boskovic, jak jste na něj upozornila vidím taky jako oko, ne však jako oko Boží, ale oko Dádžála, neboli oko Lucifera. Ty čtyři směry jsou čtyři
    falešná náboženství a ten směr, který ukazuje na východ a je obklopen „světlem“ představuje křesťanství, ten na západ islám (kolem je černý měsíc v pozici C-couvá). Na jih je Hinduismus a na sever je Budhismus. Takhle vnímám ten agrosymbol já.

   13. Pane Karle, Vaše krkolomné formulace třeba nevěry jsou o ničem. Jestliže žiju v manželství, máme společné děti, sex, majetek a alespoň částečně i zájmy, tak nevěra je spát mezi tím s jinou ženou nebo dívkou. A je to špatně pro všechny, žádné okecávání a pánbíčkování. Pořád jste nám neřekl, co jsou ty pozitivní důvody nevěry, díky nimž nevěra není hřích. Na to nepotřebuju zmatené definice, ani Bibli a NZPJK už vůbec ne. Nevěry se může dopustit i člověk, který v Boha nevěří. Ba se jí může dopustit mimo jiné proto, že v Boha nevěří.
    Cizoložství a smilsví si zjevně pletete s kdejakými úchylkami a narušením psychiky. Píšete : „BÝT SMILNÝM značí provádět věci ÚMYSLNĚ jen ve vlastním zájmu“ . Česky se tomu říká sobectví. Většina lidí má problém sníst poslední třešni nebo kousek čokolády ze společného talíře. Na a kdo by ten poslední kousek úmyslně snědl, tak smilní, že?
    Píšete : „7. ekologické cizoložství a smilství“
    Komentář : To neřešte, ekologicky se smilnilo na trávě nebo na seně odjakživa, děti vznikaly a rodily se na slámě ( strožok je pravěká matrace – velký pytel ze lněného plátna vyplněný každoročně novou pěkně suchou slámou, prostě se vyhodili starou slámu s roztoči a blechami, dospod na pelesti se daly lisy z vlašského ořešáku proti blechám, nová slána pár dní trochu píchala, ale pak se ekologicky v manželství souložilo další rok a nějakým cizoložstvím a smilstvím dle NZPJK se při tom nikdo nezybýval).
    Píšete: „Vím že půjdu za lepším a docela se těším. Je třeba však nejprve splnit důvod a účel mého zfalšovaného života zde.“
    Konentář : pochopil jsem správně, že důvod a účel Vašeho zfalšovaného života zde je kázat o NZPJK? Tak to Vás docela lituju- úmyslně ve vlastním zájmu taky balamutíte lidi, takže dle Vašich směrnic je to bod 1. a 2. :
    „1. duchovní cizoložství a smilství;
    2. duševní cizoložství a smilství;“.

    Souhlasím s weissbachem : NZPJK je něco jiného než Bible, je to přitažené za vlasy a ještě naondulované.

   14. Pánové Waissbachu a Pardale,

    Každý má plné právo odmítnout Nové zjevení za nové slovo Boží.

    Pane Pardale, ještě pár definic z Nového zjevení pro Vás:

    DUCHOVNÍ CIZOLOŽSTVÍ A SMILSTVÍ
    V pojetí této pozice Nového zjevení DUCHOVNÍ CIZOLOŽSTVÍ označuje počáteční přijetí Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista s následným odvrácením se od Něho/Ní a preferováním všelijakých jiných duchovních a náboženských hnutí, existujících na vaší planetě. Tato definice je použitelná kdekoli a kdykoli, nejen na vaší planetě.

    DUCHOVNÍ SMILSTVÍ v této souvislosti značí přímé odmítnutí přijmout Novou přirozenost Pána Ježíše Krista a na místo toho se dává přednost jakémukoliv jinému existujícímu duchovnímu anebo náboženskému hnutí.

    DUŠEVNÍ CIZOLOŽSTVÍ A SMILSTVÍ
    DUŠEVNÍ CIZOLOŽSTVÍ značí počáteční přijetí pozitivních myšlenek, pocitů, idejí, konceptů, vůle, úmyslů, motivací, chování a postojů s ohledem na kohokoliv či cokoliv a pak odvrácení se od toho všeho a preferování jejich negativních protějšků, jak jsou definovány neduchovním negativním stavem.

    DUŠEVNÍ SMILSTVÍ značí popření, že existuje něco jiného než mentální procesy negativního stavu nebo že něco jiného je zapotřebí přijímat a praktikovat.

    EKOLOGICKÉ CIZOLOŽSTVÍ A SMILSTVÍ
    EKOLOGICKÝM CIZOLOŽSTVÍM je považovat počátečně vlastní životní prostředí za odraz sentientní mysli a z té pozice pečovat o vlastní prostředí v souladu s principy vyvážení a ekologie, ale zároveň užívat vlastní prostředí způsobem ničivým, bezohledným a sobeckým, věda, že tak činit je špatné.

    EKOLOGICKÉ SMILSTVÍ znamená odmítat jakýkoliv ohled na vlastní prostředí a užívat, využívat a zneužívat jej nevybíravě jako pramene pro vlastní cíle bez ohledu na jeho ekologii a potřeby vyváženosti.

   15. Pane Karle, takže NZPJK znamená dávat srozumitelným slovům a spojením slov nové významy, kterým se rozumět nedá. Potřebuje to vykladače. To je něco jako nakladač, zemědělský a zemní to stroj. Prostě se něco našlape do silážní jámy, rozbije na cucky a až to uzraje a trochu zasmrádne, tak se to vykládá a vykládá a kouká se na to jako na zjevení.

   16. Pane Karle, děkuji za Vaše odpovědi. V diskuzi jste někde uvedl, nepletu-li se, že NZPJK není v rozporu s Biblí Svatou. Minimálně tato část o promiskuitě ale dle mého názoru v rozporu je a skutečně v tom nevidím Kristova ducha. Pane Karle, také jsem si prošel jedním zdrojem, ze kterého jsem byl půl roku „hotový“ a vše ostatní co tomuto zdroji odporovalo jsem zamítl (šlo o Poselství grálu). To opouštění své modly a jistojisté Pravdy a zjišťování, že jsem byl ve slepé uličce, to bolí. Na druhou stranu, na naší duch.cestě jsou různá období a co fungovalo pro nás před dvěma lety, bylo využito a pak nahraženo něčím dalším (třeba pochopením Bible na novém stupni, jinak než dříve), to je všechno v pořádku a splnilo to svůj účel. Proto by asi člověk neměl pokládat žádný zdroj za 100% pravdivý (včetně Bible) a nechávat si vždy otevřené okénko ven, aby byl člověk otevřen novým pravdám a většímu chápání pravdy obecně. K tomu jsem – s Boží pomocí – došel já, nic Vám nevnucuji a skutečně díky za vyčerpávající odpovědi.

   17. Pane LM,
    poselství grálu jsem taky svého času odnesl na půdu. Kvůli Novému zjevení. Zajímalo by mě, jak jste na to přišel, že je to nepravda?

    Určitě to bude zajímat i jiné, třeba pana Weissbacha.

   18. Pane Karle, upřímně, nechci se pouštět do hlubokých rozborů, proč jsem toto dílo odložil. Vyberu jen to nejdůležitější a tím je jeho apel na to, že člověk je od Boha oddělen. S tímto – jak jsem zjistil – se lze do určitého stupně vývoje člověka ztotožnit a může to být i velmi žádoucí přesvědčení (ve smyslu budování úcty a pokory, všimněme si jak je to přesný opak od dnes moderní new-age hlásající „žádného Boha nepotřebuješ, protože ty jsi Bůh“). Právě na Abdrushinovi jsem si ověřil skutečnost, že co platí v určitém úseku naší cesty, to může být v dalším postupu cesty tím, co nám nedovolí jít dál. Zkrátka to, co tak jednoznačně a rezolutně tvrdí Abdrushin může mít pro mnoho lidí za následek stopku ve vývoji – za předpokladu, že se s tím člověk naprosto ztotožní a zavře si vrátka k dalšímu, hlubšímu chápání Pravdy (o které, nepletu-li se Abdrushin tvrdí, že ji přivádí kompletní a úplnou ve svém díle).

    Víceméně bych to stručně popsal, že Abdrushin káže a moralizuje (viz.zde pan Šupa a jeho články), ale i tam se svou pomocí končí. Člověka tak plné následování jeho Poselství vede jen k morálnímu a bohabojnému člověku, kdežto apel k následování Krista vede člověka přece ještě mnohem dále (to by stačilo sepsat pouze evangelium Kázání na hoře…).

   19. Pane LM, přečetla jsem si Vaše poslední příspěvky, myslím, že máte rozum i cit pro transcendenci ve správném poměru.

    PS na slíbeného Jana jsem nezapomněla, jen jsem teď měla myšlenky zaměstnané pracovními povinnostmi….všechno má svůj čas.

   20. Paní Věro, bylo by hezké kdyby tomu skutečně tak bylo, i tak ale děkuji za milá slova :-). Na Váš slibovaný výklad Jana také pamatuji a moc se těším na další řádky…!!

   21. Zjevení Janovo:
    „Znám tvé skutky; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený nebo horký!
    Takto však, že jsi vlažný, a nejsi studený ani horký,nesnesu tě v ústech.“

    „Znám tvé činy vpravdě,nejsi rozvážný,klidný(ztišená mysl) ani usilovný(oduševněný,pilný).
    Kéž bys byl klidný nebo usilovný!Takto však,že jsi lhostejný,a nejsi klidný ani usilovný,přestanu tě krmit potravou Ducha.“
    (vyhodím tě ze úst,které tě sytily)

    lhostejný: studený,chladný,bezstarostný, indiferentní,nesnaživý,nezúčastněný,apatický,
    pohodlný,nevšímavý,líný,nemající zájem,flegmatický,netečný

    Lhostejnost=Tamas:
    -při zdárném vývoji srdce(ducha a duše) člověka je dobré,když mu začnou být lhostejné pudové jevy,obrazy násilí a sexu,tento postoj mu pomůže zůstat na citové a později duchovní rovině prožívání
    -při negativním vývoji a pádu člověka(jeho mysli) do pudového prožívání dochází,když jsou mu lhostejné citové jevy a jevy sjednocování

    PS:tzv.Janovo Zjevení je popis mystické cesty každého člověka.

   22. -„PS:tzv.Janovo Zjevení je popis mystické cesty každého člověka.“

    To je dost podivná konstrukce, nemyslíte?

    Zj. 22,13-19
    „13. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec, první i poslední.“
    14. Blaze těm, kteří plní jeho přikázání, aby měli právo na strom života a mohli vstoupit branami do města.
    15. Venku však zůstanou psi, čarodějové, smilníci, vrahové, modláři a každý, kdo miluje a provozuje lež.
    16. „Já, Ježíš, jsem poslal svého anděla, aby vám v církvích svědčil o těchto věcech. Já jsem ten kořen a rod Davidův, jasná a jitřní hvězda.“
    17. A Duch i Nevěsta říkají: „Přijď!“ A ten, kdo slyší, ať řekne: „Přijď!“ A kdo žízní, ať přijde, a kdo chce, ať zadarmo nabere vodu života.
    18. Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy: kdo by něco přidal k těmto věcem, tomu Bůh přidá ran zapsaných v této knize.
    19. A kdyby někdo ubral ze slov knihy tohoto proroctví, Bůh odejme jeho díl z knihy života a ze svatého města a z těch věcí, které jsou zapsány v této knize.“

   23. ad.To je dost podivná konstrukce, nemyslíte?

    Ne,nikoliv.Posílám Vám od Ocka ještě jednu verzi k pochopení
    Božího Slova,neboť mám Vám vzkázat,že „SLOVO“ JE „OBRAZ(ZVUK)“
    a Boží Slovo je dvousečnou zbraní,vedoucí k pravému Poznání:

    Zjevení, 22. kapitola

    18. Já dosvědčuji každému, kdo „slyší“ slova proroctví této knihy: kdo by něco přidat k těmto věcem,
    tomu Bůh přidá ran zapsaných v této knize

    překlad:
    ***18.Říkám vpravdě těm,kdo mají uši k slyšení,kdo se dozví něco důležitého,nenechá se ovlivnit a
    nebude spoléhat na sliby druhých:že zkušenostmi roste statečnost a za dobrou práci získá
    uznání a bude mu vstřícně přidáno(zažije mnoho nového a nepoznaného),co poslouží správné věci,
    neboť mít znalosti nestačí,třeba se naučit je v labyrintu a získávání poznání používat nejen ústně.


    19. A kdyby někdo ubral ze slov knihy tohoto proroctví, Bůh odejme jeho díl z knihy života a
    ze svatého města a z těch věcí, které jsou zapsány v této knize.

    ***19.A kdyby někdo škaredě pomlouval,či nechal se ovlivnit a spoléhal na sliby druhých,
    ten také dojde Poznání,no poučení najde častěji,než útěchu,v bludišti pro sebe samého
    a čeká jej dlouhý život(bloudění),než pochopí mnohé k vlastnímu užitku a závist mu způsobí
    problémy,které ho zavážou do budoucnosti,protože očekával od druhých,co nedokázal sám.
    —–
    A i když se pro rozum slova pozměnila,původní“OBRAZ“ zůstává stejný.
    —–
    http://www.boskovice.cz/obrazec-v-obili.info?id=9519
    (také Slovo,a tentokrát i v českém jazyku:“OKO OM“,tedy OKO VELKÉHO
    BOHA,BOŽÍ OKO-ztracené,se našlo:))

 17. Karel napsal: 18.7.2014 (14:05)
  Náš problém spočívá v tom, že neznáme duchovní souvztažnosti, nebolijak, proč a co nám chce říct hmotný následek Y, který souvisí s duchovní ideou X.

  Pane Karle, jistě nemáme podrobný vhled do všech souvislostí, ale určitě je zřejmé, že nepříjemný hmotný následek Y byl vyvolán nesprávnou (neladící s danými přírodními, tj. Bohem danými principy) ideou X. Např. svědomí hodně napoví o tom, co že bylo špatně. Někdy stačí i zdravý selský rozum, aby člověk viděl, že za to, co lidi vyznávají jako ideje svoje X, přijde odpovídající výstup Y. Problém já vidím spíš v tom, že se tím drtivá většina lidí nechce vůbec zabývat.

  1. Paní Dano,

   Re:Problém já vidím spíš v tom, že se tím drtivá většina lidí nechce vůbec zabývat.

   Ano, máte pravdu, většina lidí vůbec nebere v úvahu duchovní ideu X a fakt, že základem všeho je duchovní realita, neberou vůbec v úvahu. Všechny příčiny a následky vidí pouze ve fyzické realitě, což vyznívá jako dílo kombinace genů, výchovy, vlivů vnějšího prostředí, náhody a podobně. Přesně takhle nás to naučili ve škole. Když z toho jeden odbočí, v očích ostatních je většinou „bláznem“.

   Co se týče „bláznů“ je opravdu těžké přiřadit k Y to správné X. Je to obtížné i u sebe, natož u druhých. Ale určitě je vhodné o těch souvislostech alespoň přemýšlet a vyciťovat je.
   Nic se neděje náhodou a bez vyjímky je vše, co se nám děje, důsledkem nějaké duchovní volby.
   Podivným se může zdát, proč si někdo zvolí procházet hnusnými událostmi?
   Má to dva důvody, pozitivní a negativní.
   1. Opravdu hnusná duchovní volba má hnusné následky.
   2. Zvolit si nějaké špatné volby může jednoho „probudit“.
   Snadný a lehký život na naší planetě podle mého názoru většinou nikoho „neprobudí“ a můžete
   přemýšlet, kdo si volí být miliardářem a podobně. Je to o tom velbloudu, boháči a uchu jehly.

   1. Jen stručně. Já osobně se domnívám, že v současnoti si dopředu svobodně volit události života (už před zrozením) může jen málokdo. Spíš jen ten, kdo jde nějak lidstvu jako celek pomoci. Ostatní prožívají ty události, které prožívat musejí, protože k tomu již dali popud v minulosti nějakou učiněnou volbou. Co však každý může stále, je to, že svobodně zaujímá k těm událostem stanoviska, a tím se buď stává více a více dobrým (ve Vaší mluvě pozitivním), nebo zvětšuje svou negativitu.
    Vy ale v opakované zrozování zde na Zemi nevěříte, proto nepředpokládám, že Vás mnou nastíněný koncept osloví. Ale v dikci výše řečeného, máme možnost svobodné volby se k novým jiným informacím postavit podle svého.
    Jinak ale souhlasím s tím, že snadný a lehký život nejspíš nikoho „neprobudí“, ale dle mého Prozřetelnost stále nějakým způsobem „klepe“ na duši každého člověka a pokouší se ho skutečně „probudit“.

 18. Pane Karle,

  ad.Copak Vám k tomu řekne Váš Otec?

  To je Jeho otázka,položená prostřednictvím Vás.:))))))))))))
  Otec je Duch a má vliv na všechny a na všechno.AMON je výstižné i s Jeho
  Žezlem Vas.No patří Mu zobrazení všech ostatních podob.Jeho energiemi jsou
  archandělé a andělé,..:))

  ad.Víte, co mě na tom Vašem otci zaráží, že ho vidíte jako jednookého. Víte co řekl prorok Muhammad o Dádžálovi?
  Toto: Vězte, že je jednooký.

  Božský Otec již dávno není Jednookým,no jednou za čas se jím skrze Poznání
  svých Dětí stává(na oko).O tom jsem zde psala již před třemi lety.:))
  Božský Otec má miliardy a miliardy a miliardy..OČÍ.Při výchově je však
  nekompromisně přísný a důsledný.Chceš-lizakusit jaké to je,např. spálit si ruku,
  podrží ti ji na peci.Otec je Světlo,Pán Horizontu,Je spolu s Matkou vším a všemi.
  Vše a všichni jsou Jejich emanacemi.Přesto je Otec i Osobní a může se nechat
  člověku poznat.
  Jednooký Ódin,jednooký Hór,..nic Vám to neříká?Navíc Hór měl také 12 učedníků,…

  Co se týká Muhamada,pokud je mi známo,tak své poznání získával v jeskyni a také „zapisoval“ channel.Co se týká tzv.rozšířeného vědomí v jeskyni,je otazné
  nakolik bylo jeho vědomí ovlivněno tímto prostředím(CO,CO2,atd.),protože jak
  známo pod vlivem plynů vzniká i „vidění“ těch nejhorších scénářů.Jedni mniši
  v Anglii,u jezera v jeskyni,takto tvrdili,že „navštívili“ peklo.To,že „navštívili
  stvořený( naučený a převzatý scénář)toho,k čemu se jejich vědomí upínalo,toho
  si vědomi již nebyli.
  Čímž nepopírám Muhamadovu zkušenost,ani jeho smysl života,ani jeho způsob
  myšlení nebo že by byl špatným člověkem.Katastrofou bylo to,co dělo po jeho smrti,rodinné rozepře skrze moci a ovládání lidí.
  Kontakty s Božstvím zde jsou od Počátku.To je díky touze po moci byly tvrdě
  stíhány a zamlčovány.Zázraky světské se nekonaly,ani nekonají.Není zde nic,co
  by již nebylo.Zato stvoření samostatného a důsledně zodpovědného v člověku,
  to jest „zázrak“.Je zde mnoho „maličkých“.

  Pane Karle,to zatím i Vy zkoušíte,jaké to je,být jednookým.
  Moudrost srdce je totiž neplodná.

  ad.A ten agrosymbol u Boskovic, jak jste na něj upozornila vidím taky jako oko, ne však jako oko Boží, ale oko Dádžála, neboli oko Lucifera.

  To je to,co byste jen chtěl vidět.Jak to tu výstižně pojmenoval pan Weissbach:
  Přání otcem myšlenky…
  Druhou věcí je,co je tam napsáno:OKO OM
  Hvězda-Modrá,Kachina:
  „Konec veškerého ceremonialismu kmene Hopi přijde, když kachina odhodí svou masku během tance na prostranství před nezasvěcenými dětmi.“

  ale také:
  „Její síla bude vysávat vodu vysoko vzhůru, přinese povětrností
  pohromy a mnoho jiného. Země se bude otřásat, až ji obklopí její paprsky“
  (Malachiáš 3,1)

  „Její síla(citový nátlak) dokončí morální úklid,čímž dokončí
  asimilaci negativních vlastností vyššímu zřeteli
  rozbouřenými city(emocemi),způsobí vzestup člověka (seberealizaci),
  dobrý postup a novinky.
  Podvědomí začne zesilovat intuitivní chápání vnitřních skutečností,
  až se najde uprostřed potíží aktivního mužského principu.“

  no a také:
  1Zatroubil pátý anděl. A viděl jsem, jak hvězdě, která spadla z nebe na zem, byl dán klíč od jícnu propasti;
  2otevřela jícen propasti a vyvalil se dým jako z obrovské pece, a tím dýmem se zatmělo slunce i všechno ovzduší.

  ad.Lucifer=světlonoš=hvězda jitřní=Jitřenka,ale zároveň je zde i Večernice.
  Pán života je zároveň Pánem smrti.Jitřenka a Večenice=Venuše.

  16Já, Ježíš, posílám svého posla, aby vám to dosvědčil po všech církvích. Já jsem potomek z rodu Davidova, jasná hvězda jitřní.

  Vše je duchovní Písmo!To,jak mu každý porozumí srdcem,ovlivní jeho náplň MYSLI
  vědomí,a tak potom svou myslí(včetně Představ a Domněnek)ovlivňuje chod událostí
  této reality.Realit jsou tisíce.Mysl je duch.No a je Mysl a mysl.Vždy se každý
  dostane jen tam,k čemu upíná svou mysl.Jestliže jste naletěl a stvořil jste si
  svou myslí falešného ega démony,ďábly a podobně,potom se Vám může stát,že se
  s nimi i „setkáte“.Budou to však jen a jen Vaše stvořené výplody představ.

  ad.Ty čtyři směry jsou čtyři
  falešná náboženství a ten směr, který ukazuje na východ a je obklopen „světlem“ představuje křesťanství, ten na západ islám (kolem je černý měsíc v pozici C-couvá). Na jih je Hinduismus a na sever je Budhismus. Takhle vnímám ten agrosymbol já.

  Čtyři základní Povahy Rodičů,jež jsou součástí i Vás samého.Popíráním sebe
  samého z neznalosti sebe samého,popíráte i Boha.Vždy se budete dívat jen
  do PŮLI BOŽÍHO SRDCE.

  Za celé tři roky zde mezi diskutéry bylo jen jedno srdce,které znalo
  Stvořitele a Stvořitelku vpravdě.Bylo si vědomo,že dobrý Otec a „zlý“ Otec
  jsou Jedním.Přesně tak jako i milující Matka umí být i „zlou“ Matkou.
  A vězte,že i Vy a kdokoliv jiný,je Jejich vzornou kopií,jen v jiných variantách
  vnější mysli falešného já.Přesně jako když rozbijete křišťál na miliardy malých
  kousíčků,všechny budou stejné podstaty,stejného vědomí-obaleny myslí falešného
  ega.

  Všechna náboženství byla „upečena“ ze stejného těsta.Do těsta bylo jen přidáno
  trochu kvasu a napečeny byly velké bochníky chleba.Duchovního chleba.
  —-
  PS:K jednomu oku se vrátím,ale až zítra.

  K tisícům ve Starém Zákoně jen toliko,cituji,protože je tam vyjádřeno vše:

  „Věz, že i v tobě jsou Slunce, Měsíce a hvězdy.Poznáš, že přestože se zdáš být jeden, nejsi jím;objevuje se v tobě tolik osob, jako máš povahových vlastností.
  Je na tobě, abys rozporuplnou mnohost svých sklonů sjednotil ve všezahrnující jednotu Božího objetí!“(Órigenés)

  1. Paní Hvězdičko,
   Vaše znalosti jsou obsáhlé, to tedy ano. Otázkou je, kdo je ten Váš otec a kam Vás vede.
   Snažím se Vám to naznačit od začátku. Zapomeňte na to, že Váš otec na mě má nějaký výrazný
   vliv.
   Mým Otcem je Pán Ježíš Kristus a je to úplně někdo jiný než Amon, Hór, Re, Ódin, Zeus, Jupiter, Lucifer atd.

   Důležitá souvztažnost pro Vás:
   Egypt = negativní stav obecně.

   1. Ztracené „OKO“ versus „syndrom levé ruky“.

    Zrovna nedávno vysílala TV na programu Prima ZOOM,a stále ještě některé
    části vysílá,cyklus zvaný Temná strana vědy.Ve třetí části byl rozebírán
    tajený pokus s LSD v jednom francouzkém městečku,kdy lidé propadali
    šílenství halucinací.Vše se však svedlo na námel mouky,který má podobné
    účinky.
    To jen tolik k používání a především zneužívání omamných látek k tzv.
    rozšířenému vědomí nebo hypnóz v pokusech na lidech za jediným účelem,
    a to manipulaci,tajně dotované především z armádních zdrojů k vojenským
    účelům.Takovou dotaci přijal i Van Allen,který pak byl nucen souhlasit
    i s tím,co se mu příčilo.V jenom z dílů transplantoval Robert J. White
    mozky opic s přesvědčením,že duše člověka je umístěna právě v něm.:)
    http://animalrights.webz.cz/frankensteinove.htm
    Co mne však zcela vůbec neudivuje,že sloužil čtyřem papežům jako poradce
    pro lékařskou etiku.Jenom papežové a mnozí další se dali poznat,že o Bohu
    ani sobě nevědí vlastně vůbec nic.Zájem papeže o transplantaci svého
    mozku a podpora pseudovědeckých pokusů,která jen u opic neskončila,to dokazuje.
    —————–
    A nyní k syndromu levé ruky.
    Ve druhé části dokumentu se jedné paní stalo něco,z čeho jí běhal mráz
    po zádech:jednou v noci ji téměř uškrtila JEJÍ levá ruka.Naštěstí spolu
    s manželem zašli k odbornému lékaři a ne k církevním exorcistům.Tomu
    německému lékaři tato zcela nekontrolovatelná levá ruka uštědřila pořádnou
    facku.Lékař si nevěděl rady.Nakonec se mu však dostalo odpovědi.
    Když ta paní zemřela,měl k dispozici její mozek,který pečlivě prozkoumal.
    Zjistil velmi závažnou věc:poškození spojovací vlákna mezi pravou a levou
    mozkovou hemisférou,jako následe slabší mozkové mrtvice.Vrtalo mu hlavou,
    jestli člověk obsahuje zlo nebo více inteligencí.Během svého průzkumu
    zjistil,že se syndromem levé ruky žije okolo stovky lidí.

    O něco později prováděl výzkumy poškozených mozků americký neurobiolog Roger Wolcott Sperry,který za objevy a práci získal Nobelovu cenu v oblasti fyziologie a medicíny.
    V dokumentu šlo o pacienty,kteří trpěli velmi těžkými epileptickými záchvaty,
    a kteří souhlasili s oddělením mozkových hemisfér.

    http://cs.wikipedia.org/wiki/Syndrom_odd%C4%9Blen%C3%BDch_hemisf%C3%A9r

    cit.:“V jejich společném experimentu The Split-brain in Man, chtěli prozkoumat, do jaké míry jsou hemisféry schopny fungovat samostatně bez mozkového trámce.

    Hemisféry lidského mozku
    Jak už bylo uvedeno na začátku, obě hemisféry mozku jsou propojeny tzv. corpus callosum, tedy mozkovým trámcem, jehož prostřednictvím obě hemisféry spolu vzájemně komunikují a koordinují konkrétní činnosti a rozhodnutí. Tato komunikace a koordinace je celkem podstatná, jelikož každá hemisféra má určité funkce. Pravá hemisféra mozkové kůry vyniká v mimoslovních a prostorových úkolech (např. jak se dostat z bludiště, při čtení map atd.), v rozpoznávání objektů, chápání a měření času a v emocionální sféře je odpovědná za empatii. Zatímco v levé hemisféře se provádějí analytické úkoly, jako matematické výpočty, logické uvažování a čtení. Tato část je také dominantním centrem pro řeč a slovní zásobu (pravá hemisféra je také zapojená do jazykového zpracování, i když v menším rozsahu). Pravá hemisféra ovládá primární smyslové funkce levé části těla a levá hemisféra naopak řídí primární smyslové funkce pravé části těla.“

    To je již známo.Co mne zaujalo,byl pokus s jedním z pacientů,kteří rozdělení
    mozkových hemisfér podstoupili.
    Lékař mu dal do pravé ruky kalíšek na vajíčka a do levé ruky malý míček.
    Řekl pacientovi,aby dal obě věci do neprůhledného pytlíku,který sám držel a
    ve kterém byly i další předměty.Potom požádal pacienta,aby pravou rukou našel a vytáhl z toho pytlíku zpět kalíšek na vajíčka,načež pacient pravou
    rukou začal šmátrat v pytlíku.Co si však sám neuvědomil byla jeho levá ruka,
    která bez jeho kontroly v pytlíku šmátrala také.Pacient byl upozorněn,aby
    použil jen pravou ruku,ale jeho levá ruka jej neposlouchala.Nakonec vytáhl
    pravou rukou kalíšek na vajíčka a k úžasu obou,lékaře i pacienta,levá ruka
    si vytáhla svůj malý míček.:)
    V dalším pokusu,si pacien zakryl jedno oko a měl pojmenovat obrázek,který
    mu ukázal lékař.Na obrázku bylo nakresleno jablko a pacient jej bez problému
    pojmenoval.Zakryl si druhé oko a lékař mu vybral jakože jiný obrázek,ale bylo
    na něm stejné jablko.Pacient NEUMĚL POJMENOVAT obrázek.Inteligence(EQ),která
    používá pravou mozkovou hemisféru rozeznává OBRAZY a KOMUNIKUJE v OBRAZECH.

    IQ a EQ jsou dvě rozdílné inteligence,které se učí spolupracovat.

    Jill BolteTaylor 2008 at TED – české titulky
    https://www.youtube.com/watch?v=e5N9c9Wa_R0
    https://www.youtube.com/watch?v=0BqbEf5aGks

    Přes mnohé a mnohými zkušenostmi jsme stále informováni a bohatneme,pokud
    si uvědomíme,že Život se skládá z maličkostí,kterých si je třeba všímat.
    Každé srdce má v sobě ukryt dar,který odhalí jen tehdy,když své srdce
    otevře láskou ke všem a všemu stvoření bez rozdílu.To srdce nesídlí v mozku,
    mozek je jen jeho nástrojem a jednou z možností sebepoznávání.

   2. Pane Karle,
    ad.
    Důležitá souvztažnost pro Vás:
    Egypt = negativní stav obecně

    Nikoliv,jen a jen pro Vás.
    Dám Vám radu:nejdříve odhalte,co slovo egypt,Egypt znamená,
    abyste se pak necítil šoufl.:))

   3. Paní Hvězdičko,

    „Já jsem Hospodin Bůh tvůj, kterýž jsem tě vyvedl z země Egyptské z domu služby“.

    Můžete o tom spolu s Vaším otcem přemítat.

Napsat komentář: Vampires_Empire Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2019

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz slunecnikvet-anna.blog.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference