mapa stránek || vyhledávání

Paranormální schopnosti

paranormalni

Myslíte si, že máte paranormální schopnosti? Můžete je otestovat a přitom si přijít ještě na pěkný balík peněz. Český klub skeptiků Sysifos navýšil odměnu za prokazatelný důkaz paranormálních schopností na 3 333 333 korun. Více na:
http://domaci.eurozpravy.cz/spolecnost/135376-mate-paranormalni-schopnosti-dokazte-to-a-dostanete-3-miliony/

 

Z článku:

Výzva, která byla vyhlášena 1. 1. 2014 a to na dobu neurčitou, navazuje na ukončenou Evropskou skeptickou milionovou cenu, kterou v roce 2013 vyhlásil belgicko-vlámský skeptický klub SKEPP ve spolupráci s evropskou skeptickou společností ECSO pro každého, kdo prokáže za kontrolovaných podmínek paranormální schopnosti, resp. takové schopnosti, které jsou podle současných vědeckých poznatků nemožné.

Během jednoho roku proběhly na území Evropy testy různých paranormálních schopností z oblastí jako je jasnovidnost, telepatie, telekineze, proutkařství, apod. Nikdo z účastníků těchto testů neuspěl, respektive nedosáhl přesvědčivého výsledku. „V České republice v rámci Paranormální výzvy došlo k pěti experimentům s různými uchazeči. Nikdo z nich neuspěl ani v prvním kole experimentu,“ uvedl Jakub Kroulík.

Tak vzhůru do toho, vždyť peníze to jsou slušné, ne? Ti z vás i tady přispívající a diskutující, co je máte a někdy je tu naznačujete, nezkusíte to? Ale na druhé straně, peníze nejsou všechno, osobně jsem pro tuto druhou možnost – schopnosti nepředvádět a svůj poklad si schraňovat – například poznání sebe sama.

Které schopnosti by to ale mohly být?

Telepatie jako komunikace v mysli, telepatický útok, či obrana, ovládání mysli a vytváření halucinací.

Mimosmyslové vnímání jako třeba jasnovidectví, předtuchy či vzdálené vidění.

Psychokinetické schopnosti – „ovládání hmoty vůlí“, například telekineze  – ovládání předmětů pomocí vůle. Další psychokinetické schopnosti jsou založené na bázi energie jako pyrokineze – schopnost například zažehnout oheň vůlí; elektrokineze – ovládání elektrického proudu a kryokineze – ovládání chladu atd. Protože hmota a energie jsou pevně spoutány fyzikálními zákony, jsou tyto schopnosti vlastně „mocí nad atomy“, které mohou kontrolovat – tedy pyrokineze či kryokineze mohou ovládat pohyb molekul v tělese.

Schopnosti cestovat v prostoru a čase, jako třeba teleportace, astrální cestování, dimenzionální cestování, cestování časem a manipulace s tokem času.

Psychometabolické schopnosti jako velmi rychlé hojení, odolnost vůči prostředí, schopnost vzdorovat bolesti atd.

A jsem u pradávného učení jógy a véd. Jeden slovník sanskrtu uvádí vysvětlení slova siddhi – jsou to nadpřirozené síly, jichž lze dosáhnout praktikováním jógy. Je jich (prý) celkem osmnáct, ale nejznámnějších z nich je osm nadlidských vlastností. Tyto síly nesmí duchovně hledající člověk používat.

Uvedu těch osm z mých zdrojů – toto je z „Malého mystického slovníku naučného“, autor Květoslav Minařík:

1. animan – schopnost stát se malým
2. mahiman – schopnost stát se velkým jako hora a nebo se rozšířit do prostoru
3. laghiman – schopnost stát se lehkým jako pírko
4. gariman – schopnost stát se těžkým jako země
5. prápti – dosáhnout všude, třeba na Měsíc
6. prákamja – schopnost dosáhnout splnění všech přání
7. išatva – tvůrčí schopnost
8. vašitva – síla všemu rozkazovat

V Pataňdžaliho jogasutře je velká kapitola III. „O silách“, kde je například v sútře 21 popsáno s komentářem Květoslava Minaříka:

„Sanjama na formu těla způsobí, že tělo zmizí (stane se neviditelným), protože je tím krocena síla vnímat jeho vyzařování a též se vypojuje vidění.“

Komentář: Koncentrace na tělo (jeho povrch) způsobuje, že směr jeho vyzařování se obrací dovnitř, místo toho, jak tomu je obvykle, totiž ven. Když tento stav uzraje, nepodněcuje již tělo (nebo bytost) jiné lidi k reflexům, umožňujícím jeho vnímání. Proto se tělo stává nezřetelným a posléze může i zmizet, protože podnětná síla se zmenšuje víc a víc, až přestane úplně. Tímto způsobem zmizeli mnozí jogínové ze světa, aniž zemřeli. A stejným způsobem vznikla neviditelnost, o níž se mluví v bibli. Tento jev se zdá být zázrakem, ale ve skutečnosti je to přirozený výsledek potlačování energetického vyzařování těla, příp. jeho psychických částí.

Vysvětlivka – „sanjama“ je zdrženlivost, ale také je to soustředění se na nějakou část těla podle metod jógy.

Fritz von Uhde (1848-1911) - Ježíš uzdravuje nemocné

Fritz von Uhde (1848-1911) – Ježíš uzdravuje nemocné

A daleko již není k zázrakům, které uvádí evangelia Nového Zákona a které získaly mnohé příznivce pozdějšího křesťanství. Pro mne je velmi zajímavé, že po prvním zázraku Ježíše Krista dle Matouše (kap. 8 „Uzdravení malomocného“, verše 1 až 4) říká Ježíš uzdravenému „ne abys někomu o tom říkal“. Dokonce posílá tohoto muže do synagogy, aby dal oběť rabímu a řekl, že byl uzdraven skrze svoji víru. Chtěl Ježíš, aby se o jeho schopnostech vědělo? A dále. Ježíš připomíná davu lidí, které nasytil pár chleby a rybami a kteří ho potom hledali a našli, že to nebyl zázrak – Jan kapitola 6, verš 26:

Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, říkám vám: Nehledáte mě proto, že jste viděli zázraky, ale že jste jedli ty chleby a byli jste nasyceni.“

Ježíš je nasytil chlebem poznání svého učení od Otce a oni uvěřili! Vůbec první zázrak, který Ježíš podle Jana učinil, byla přeměna vody na víno, kapitola 2. „Svatba v Káně Galilejské“. Pro mne je důležitý verš 11.

„Toto Ježíš udělal v Káně Galilejské jako počátek svých zázraků. Tehdy zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili.“

Ano, Ježíš měl již v tomto počátku své cesty učedníky a jim ukázal tento zázrak, protože potřeboval, aby především jeho oddaní žáci v něho věřili. Ježíš Kristus uzdravil mnoho duchovně slepých, hluchých, chromých či zcela mrtvých.

Nemám rád kdyby, ale kdyby žil Ježíš dnes a měl slíbeny ty miliony korun či dolarů za podání důkazu svých schopností, myslím, že by tak neučinil. Mistři nepotřebují činit zázraky. Přicházejí pro Otcem označené duše, pro oddané Bohu a přinášejí lidem bloudícím v tomto světě učení, lásku a žití podle morálních a etických principů.

A ještě definice „Zázraku“, jinak řečeno paranormálních schopností podle „Kapesního slovníku ateisty“:

Zázrak – podle náboženských představ neobvyklý jev, který se udál podle vůle nadpřirozených sil bez ohledu na existující objektivní zákonitosti. Víra v zázraky hraje významnou úlohu v náboženské propagandě a mizí s vývojem vědeckého poznání, s osvobozením člověka od závislosti na přírodě a třídního útlaku a se zvýšením jeho kulturní úrovně a vzdělanosti… (poznámka – ten slovník byl v r. 1981 přeložen z ruštiny)

a-c-clarkePro odlehčení – známý spisovatel žánru sci-fi A. C. Clark uvedl světově proslulý rozhlasový pořad, kdy se na něho telefonicky obraceli lidé z celého světa a popisovali mu, jaké neuvěřitelné historky se jim staly a spisovatel to objasňoval. Jednou se na něj obrátil jistý Billy Lee ze státu Idaho v USA, který mu popsal svoji neuvěřitelnou historku. Jednou přišel večer domů, dal si vařit vodu na vajíčka a najednou uviděl sám sebe, jak spí ve své posteli. A. C. Clark odpověděl, že to není nic neuvěřitelného, že se to již přihodilo Emilio Sanchezovi z Mexika. Ale zeptal se ho, kolik vajíček a jak dlouho je vařil. Billy mu sdělil, že si dal na tvrdo vařit tři vajíčka a že je vařil 4 a půl minuty. A A. C. Clark se optal, a byly natvrdo? Billy sdělil – ano, byly. A. C. Clark řekl – no, to je neuvěřitelná historka.
 

Václav Žáček /Venda/
 

hodnocení: 5
hlasů: 3
Print Friendly, PDF & Email

200 komentářů

 1. Vendo,

  musím Ťa poopraviť. Ja osobne nie som fandom Biblie, dokonca ju považujem tým, že sa dostala do nesprávnych rúk za úspešný Luciferov pokus o zvrátenie dejín Sveta.

  Práve v nej hladám ,,blbosti“, ktoré jasne hovoria o tom, že bola spísaná Židmi pre Židov a nikdy sa nemala dostať pred neobrezaných ,,ludí“.

  Že sa tak stalo, dôkazom je celý stredovek,keď nastala doba TEMNA pre Európu, lebo ludia ju vôbec nepochopili a vybrali si z nej len to, čo vedeli papaláši z ,,novo rodiacej sa sekty“ zneužiť pre svoje odporné, prízemné ciele…

  Hospodin, Jahve , Boh, je len ,,křoví“, pre osoby, ktorým chýba a dokonca je im cudzí pocit samostatnosti v behu dejín. Potrebujú vždy nad sebou NIEKOHO, kto im vytrie zadoček a dá na NICH pozor, kým sa v klude ,,vymočia“…

  1. Dobré ráno,

   zatím se jen zeptám na jednu nejasnost, i když sám přistupuji na „hru“ mimo téma mého vlastního článku. Bible vznikala postupně již za docela „doložitelné“ historie, i když řada knih v ní může být původem nejasná.

   Píšete:

   „musím Ťa poopraviť. Ja osobne nie som fandom Biblie, dokonca ju považujem tým, že sa dostala do nesprávnych rúk za úspešný Luciferov pokus o zvrátenie dejín Sveta.“

   Můžete mi prosím objasnit, kdo je Lucifer, jaký je jeho mechanismus či systém působení na člověka a jak se tu vyskytoval a vyskytuje? Pokud přijmu „nesprávné ruce“ a „pokus o zvrácení dějin Světa“, tak to se pak již muselo stát v našem letopočtu – umíte to nějak více upřesnit?

   Píšete: „Že sa tak stalo, dôkazom je celý stredovek,…….“ To je tedy jasný následek. kde, v čem je tedy příčina toho „že se tak stalo“?? Jestli by měla být odpověď zase v zestručnění = Lucifer – tak jak, přes co, jakými nástroji Lucifer působí?? přímo – nepřímo – kde má popř.sídlo??

   Jinak, je mi jasné, že po jiných tzv.“svatých“ knihách např.taoismu, učení véd, buddhismu, koránu…….aj., nepůjdete, protože to je pro naši kulturu a zdejší diskuzi asi nezajímavé. Zvláštní ale je, že v některých z těch jmenovaných náboženstvích či filosofiích je ukryté částečné poznání univerzální pravdy dávno před Biblí.

   Díky za reakci k mým konkrétním dotazům – nemusím tu od Vás poznat žádné další popisy zemeplacky, taťuldy, pinokie, jeleny, zelené slizy a jánošiky….., snad mě chápete.

   Václav Žáček

 2. Vendo,

  s určitým nadhladom a bez pátosu hovorím, že Lucifer je podla náboženských, čiže hororových zjavení sekty kresťanskej bratranec samotného PánBobožka z druhého kolena, ak nejaké koleno má…

  Je z rodu Nadprirodzených síl, podkategórii strašidlá pre veriacich, ktorí podliehajú vplyvom….

  Biblia sa neprávom dostala medzi gójov a tí , po 335 rokoch po ,,samoukrižovaní Ježišťoka“ správne vytušili, že tu je možnosť priživiť sa na ,,blbých a blbších“, ktorí sa zaradili do kategórie ,,veriaci prvého levelu“…

  Priťahovali závity na škripci a nastalo to, čomu sa hovorí OBDOBIE TEMNA , kedy svetskú moc prevzala sekta kresťanská a zneužila ju do špiku kostí….

  Ak to bolo za pomoci PánBožka, hovorím vám,takého Netvora nechcem, ani zadarmo..

  1. Noho,
   nevíte nic, jen tu kolem sebe kydáte různou špínu hloupých vyjádření k něčemu, co Vám prostě uniká.

   Formuloval jsem Vám, na základě Vašich zřejmě vlastních myšlenek, jasné otázky. / přečtěte si to, Váš včerejší příspěvek po 22.hodině – už jste asi byl nalitý, ne? a k tomu moje dnešní dotazy / A opět jen v odpovědi Vaše kecy. Koho mají poučit nebo snad pobavit ?

   Máte několik možností jak, z mého pohledu, reagovat; především ty Vámi prezentované odpovědi, které nic k mým dotazům ale neříkají, pak také to, že nevíte o čem / o Luciferovi / vlastně píšete a přiznáte si to a nebo že jsem mimo já, když se Vás na takovou samozřejmost ptám. Ale jistě jsou ještě i jiné možnosti, jak zareagovat.

 3. Vendo,

  nemá význam vyjadrovať sa konkrétne k Tvojimm otázkam,pretože všetko ,,oficiálne
  uznávané“ , si čitatelia môžu vylúskať z Googla.

  A opakovať staré, už ustálené kecy nemá význam opisovať.

  Moja osobná skúsenieť s Luciferom, keď Ťa Vendo tak fascinuje tento Nosič Svetla , je nulová.

  Povedal by som tak ludsky, serie na mňa a ja na neho…

  Mňa skôr zaujímajú Tvoje pohlady na virtuálneho Ježiša, ktorý Ťa fascinuje ako je to zrejmé aj z týchto riadkov a ďalších Tvojich článkov a reakcií , ako napr:

  ……Mistři nepotřebují činit zázraky…

  Nazývaš ho ,,Mistre“ , čo už samo osebe vela naznačuje. Ale vidím tu aj velký rozpor v tomto tvrdení, lebo skoro celý Nový zákon, sa zoberá len Ježišom , jeho virtuálnymi úvahami o živote a smrti ako i konaním zázrakov , či už premeny vody na víno, uzdravovanie chorých len dotykom a všelijakými čárami-márami s vrcholom drzosti, keď vraj ,,oživil“ mrtvého Lazara….

  Nad smrťou nedokázal zvíťaziť ani Gilgameš , ktorý bol vraj z troch štvrtín potomkom Boha…

  Preto sa mi lubi tento sumerský EPOS, lebo autor dokázal pochopiť, že nad SMRŤOU nedokáže zvíťaziť ani Najvyšší.

  Prírodné zákony platia aj pre BOHOV…

  Aj ON je pri riešení tohoto konkrétneho problému Najnižší, ako hociktorý člobrda na Zemeplacke..

  Nový zákon je len ,,dobrodružné čítanie“ s klasickým vrstvením deja, zápletkou a vyvrcholením, čo je ,,vstanie z mrtvých“ a výskok do Neba k Nebeskému Taťuldovi…..

  Židia boli posadnutý číslom 40 , blúdenie po púšti, odlúčenie Mojžiša od svojich,
  pri výstupe na ONÚ horu. Toto uzlové číslo prevzali aj prvotní vymýšlači
  ,,umelého pokračovania Starého zákona“, aby urobili dojem.

  Tam vidím ,,prsty Saula“ , ktorý sa zdrbal z toho somára cestou z bodu A do …

  Tento II diel je ako päsť na oko a cítiť v ňom faloš, znásilnenie deja originálu a zámer, potlačiť pôvodných ,,hrdinov“ z prvého diela…

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference