mapa stránek || vyhledávání

Pod světelným znejistěním – jiskřiště mezi dvěma koráby

Teorie relativity, se svými proměnnými časy a délkami okolí, už dávno dovolila zvažovat virtuální realitu našeho světa. Vždyť hmota, v relativistických výpočtech, má měnit své rozměry podle rychlosti letu soustavy v prostoru.

Pak podložení podobných změn technicky srozumitelnými postupy – např. časovou základnou – dál připodobňuje svět k provedení našich elektronických výrobků. Může zdůvodnit axiomy.

Teorie relativity není bezrozporná. Připomenu zde souvislosti konstantní – stálé rychlosti světla. Nakreslím „neuvěřitelný příklad“ a v následujícím pokračování nabídnu jeho diskrétní provedení.

Úvod

Mnohdy se píše o paradoxech, ke kterým vede speciální teorie relativity (STR). Objekty stejné délky se transformují do odlišného poměru délek – a to zásluhou vysoké, podsvětelné rychlosti jednoho z nich?

Kratší dírou v desce propadne delší předmět, letí-li jeden z těchto objektů velkou rychlostí a tím změní svou délku? Hmota rotujícího kotouče poblíž obvodu bude drcená, kdežto na vnitřní část působí jen menší síla?

Tyto případy zde nebudu probírat [1]. Fyzika je prokazuje svými výpočty. Ovšem nejrychlejší pohyby v makrokosmu neuskutečňujeme, takže výpočty nebývají ověřené praxí.

Pokusy v podsvětelné a nebo v malé rychlosti

Není snadné posuzovat fyzikální jevy, když dvě soustavy se odlišují rozdílem rychlosti až i podsvětelné. K tomu nemáme příslušné zkušenosti; naštěstí aspoň výpočty podporují jejich platnost.

Dál však lze promýšlet i něco silnějšího než je logický paradox. A to v snadno pochopitelné situaci, kdy obě soustavy v protisměrném letu mají stejně velkou rychlost vůči bodu uprostřed. Selský rozum se snáze uplatní při posuzování uhánějícího světla.

Věda hodnotí různé situace – částice se mají ovlivňovat na velkou dálku a tím porušovat STR? Lze se dostat červí dírou do jiného časoprostoru?

Ale vyskytuje se souvislost, zřejmě až nepřijatelná. Tuším, že neznáme fyzikální princip, dle něhož by vznikla kopie částice, kopie kusu hmoty nebo aspoň fotonu. Současná existence dvou kusů, kdy druhý vznikl z ničeho. Jenže teorii relativity připomenu podobnou záležitost, která se málokdy zmiňuje. Z jednoho záblesku vznikne větší počet fotonů, to ano. Co však hodnotí a sledují dva důvěryhodní pozorovatelé při šíření světla, podle STR?

Případ jiskřiště

Dva koráby letí rovnoběžně, avšak protisměrně. Když se míjejí, přeskočí mezi nimi elektrická jiskra:


Obr. 1 – Dva koráby

Vůči místu 0, kde se zajiskřilo, se oba vzdalují rychlostmi 10 km/s:


Obr. 2 – Vzdálenost roste rychlostí 20 km/s

Jiskrový výboj vytvořil rostoucí kulovou vlnoplochu f0, jejíž střed – počátek zůstal v bodě 0. Po 1 sekundě jsou vzniklé fotony ve vzdálenosti asi 300.000 km. Ve staré pohádce o klukovi a pánovi by zaznělo „To může být pravda“ – ohledně vzdalování fotonů:


Obr. 3 – Rozmístění fotonů po 1 sekundě ukazuje kružnice, ve 2D

Další souvislosti poskytuje speciální teorie relativity (STR). Předepisuje stálou rychlost světla ve všech směrech, když se vzdaluje od každého z korábů,. Pak po zajiskření má každému korábu vznikat jeho odlišná vlastní rostoucí vlnoplocha, jejíž střed letí s koráby stále dál:

f1, f2 … fotonová vlnoplocha – povrch koule (zde jen 2D prostor)
K1, K2 … vesmírné koráby

Obr. 4 – Vznik dvou vlnoploch podle STR

Obě předpokládané vlnoplochy nejsou místně totožné. Při letu korábů se každému z nich vlnoplocha zvětšuje. Ovšem ona se také posunuje ve směru jeho letu. Tedy každému se má vytvořit fotonový povrch rostoucí koule v jiných místech! S jiným středem, jak vyplývá ze STR.

„To nemůže být pravda!“ – vzkřikl by pán ve staré pohádce.

Na každém korábu kosmonauti tuší pozici zajiskření, po sekundě letu, již daleko za sebou (10 km). Současně však „vědí“ podle STR, že pozice jiskřiště je hned vedle nich – postupuje s nimi.

Znovu – oba letí od sebe pryč a protože pro pozorovatele c = konst., tak koráby mají odnášet s sebou své rostoucí odlišné fotonové koule – to vzhledem k relativitě. Pohyb korábu se nesmí sčítat s pohybem světla.

Nepředpokládám, že by snad užitím relativistických transformací – přepočtů časů a délek – by se mohly obě vlnoplochy místně ztotožnit. Vždyť oba relativistické středy kulových vlnoploch se sobě musí vzdalovat, podle STR.

Snad tři vlnoplochy?

Nakonec zavedu vnějšího pozorovatele P. Ať je umístěný na ose, ve směru letu korábu K2:


Obr. 5 – Tři odlišné vlnoplochy z jediného jiskřiště. Pozorovatel snad všechny zahlédne? Ne

Všechny tři vlnoplochy stále zvětšují svůj poloměr. Snad v korábech jsou nuceni věřit, že pozorovatele P dostihnou fotony jediného jiskrového výboje celkem třikrát? Dle našich zkušeností se světem to vyloučíme. V kvantové mechanice je možné všelicos, co mechanickými modely neověříme, ale zde jde o lidský zážitek v makrokosmu, který můžeme s kosmonauty hodnotit už dnes.

Možnosti

Bod zajiskření ať není v absolutním prostoru zakotvený; letěl by nenulovou rychlostí. Pak každý koráb má odlišnou rychlost, nikoliv plus a minus 10 km/s, nýbrž ji určí sečtení s onou rychlostí pohybu počátku 0.

Modelový popis STR zde nadále odporuje fyzikálním zkušenostem o světě; protože fiktivní body zajiskření K1 a K2 se vzdalují místu původního elektrického výboje 0.

Názor na závěr

Konstantní rychlost světla vůči každému pozorovateli vyplynula kdysi ze základu – z Michelsonova pokusu z 19. století. Laicky si dovoluji odhadnout, že snáze lze jeho pokusu hledat nové odlišné vysvětlení – ke vzniku světelných proužků – než obhájit jiskřicí modely v jejich souladu se STR. Příště pokračuji zamyšlením nad alternativním posouzením rychlosti světla.

Odkaz

[1] http://aldebaran.feld.cvut.cz/vyuka/paradoxy/paradoxy.html – Relativistické paradoxy rychlého chodce, žárovky, transportéru, vlaku s nádražím
 

Bohumír Tichánek
 

Poslední články autora:


Hodnocení článku
Print Friendly, PDF & Email

136 komentářů

 1. → Nemluvil jsem totiž sám od sebe, ale Otec, který mě poslal, ten mi dal přikázání, co mám říkat a co mluvit.

  Hmm, tak to máte dobrý, fakt že jo. A žít se s tím (a bez odpovědnosti), musí bejt asi náramný.

 2. Pardal 15.10.2018 (11:32) napsal: Pane Tichánku, souhlasím navrhovaným s ukončením diskuze, ale diskutoval dál.
  Tak něco jiného, co se týká mých přístupů „fyzika jako geometrie“:

  Pardale, Vy Šalamoune. Píšete mi:
  Vaše „fyzika jako geometrie“ nemá šanci fungovat, kromě některých oblastí -třeba pohyb hmotného bodu, skládání sil atd.
  Vaše „atd.“ je šalamounské. Lze dál zařadit do fungujících i zlatý řez? Lineární Euklidův prostor, podložený vírou, jej řeší vztahem iracionálním, nevypočitatelným. Nelineární geometrii perspektivy vychází racionálních 2:3 – poměr zlatého řezu.
  Pak, kterým prostorem je popsaný náš Vesmír?
  http://www.tichanek.cz/g11/zlaty-rez-XI.html

  1. Pane Tichánku, vesmír je popsán čtyřrozměrným prostoročasem.
   Psal jsem :“Vaše „fyzika jako geometrie“ nemá šanci fungovat, kromě některých oblastí -třeba pohyb hmotného bodu, skládání sil atd.“
   Tak místo toho atd. si dejte: Graficky ( geometricky) lze vyjádřit vektorové veličiny.
   Jestli je něco vyjádřeno číslem racionálním nebo iracionálním je vcelku jedno. Číslo pí lze vyjádřit na biliony desetinných míst. Takže buď chceme něco změřit, vypočítat, vyřešit nebo diskutovat a diskutovat co by kdyby. A proč?

 3. JK,
  takže se stydíte za to jaké jste si zde kdysi zvolil označení-oslovení, pokud by to byly iniciály Vašeho občanského jména tak by jste s tím přece nedělal takové štráchy.

  „O Boží tvorbě víte prd a o Bohu ještě míň“
  O tom, co víte o Bohu Vy a jak jste na tom celkově jste opět podal jasné svědectví.

  1. Milenie,

   podívejte se znovu na ten váš příspěvek:
   to před vámi leží vaše schopnosti dedukovat, se kterými jste stvořil nové náboženství.
   Jeho podstatu lze vyjádřit takto:

   1) Perte se a žerte se, je to vůle Boha
   2) Ať děláte, co děláte, vše je dopředu dáno
   3) Zločinci nepatří před soud, jsou na úrovni světců
   4) Novým avatarem bestiálního náboženství je Milenium

   Zkuste posbírat zbytky svého rozumu a odpovězte si na otázku:
   Jestliže vaše náboženství platí, proč Bůh poslal na Zem Ježíše Krista – a vůbec,
   proč posílal jakékoli avatary, když přece vaše bestiální náboženství řeší vše samo
   a už dopředu?

   No a co se týká mého „stydění se“ za iniciály JK, řeknu vám to tedy už přímo: při jejich používání jsem netušil, že někdo bude tak praštěný a urputný v pitomosti, jako vy.
   Ježíš Kristus je jenom jeden a je vtěleným Bohem.
   (A zkuste se mne ještě ve vaší pitomosti a dedukci zeptat, jestli jsem to já.)

  2. JK,
   Já stvořil nějaké nové a dokonce bestiální náboženství?
   Zmínil jsem jen zrod nového učení, ale to nevzešlo ode mě. Já jsem na něj pouze narazil a následně ho vyhodnotil jako učení nerozporující poznatky které jsem nalezl napříč prostudovaných informací, a které nerozporuje to, co mohu vnímat v reálných podmínkách běžného života. A díky tomu souznění s praxí se mi víra v něj potvrzuje a mění na jistotu a vědění.
   Pochopit, že tato realita obsahuje velký paradox je zjevně nad Vaše současné možnosti chápání a proto se mi nemůže povézt Vám vysvětlit roli Ježíše.
   Pokud to vezmeme technicky, že sem Bůh poslal Ježíše, tak musím dodat, že sem poslal i kohokoli dalšího, i vraha. A ani Jeden ze jmenovaných nemá zásluhu ani vinu, protože oba jsou nesmrtelným Duchem. Činy dělá hmota sama, podle naprogramování.
   A dokud toto nepochopíte, že nejste tělo a jeho činy, tak se budete cítit špatně, pokud si uvědomíte, že jste udělal chybu, nebo budete očekávat zásluhy za dobrý skutek. Vše toto spadá pod hmotu a tu má na starosti satan.
   Tímto viděním světa již nějakou dobu žiju, a přesto se necítím ani loutkou, a ani neobhajuji ani neomlouvám své chování. A musím konstatovat, že mé chování k okolí a mezilidské vztahy jsou lepší než kdy v minulosti. Míra pochopení a empatie vzrostla. Vidění druhých jako chybující a špatné se dramaticky snížila a rozčílení se již téměř nedostavuje. Přišlo uvědomění, že pokud vidím druhého jako chybujícího a špatného, může to být pouze na základě představy, že jsem lepší než on, že vím, jak se to mělo udělat lépe. Vnímám, jak toto žije většina lidí kolem, a že toto je příčinou nutnosti opakování abychom si to mohli uvědomit.A následně si uvědomili i co jsme a kdo nejsme a dospěli do pokory a kristovství.
   A klidně pokračujte v těch invektivech, před časem jsem si všiml, že se mě již takové věci nedotýkají. Což je pro Vás jen dobře protože si nezapíšete karmu, ta se tvoří totiž až reakcí příjemce.

   Jako bestiální vnímám v globále Starý zákon a pak skrze historii chování představitelů církve která má jako ikonu ukřižovaného Ježíše.

   Myslet si, že jedinec co si zde podle jeho vyjadřování hraje na Boha si dá klidně iniciály shodné s Boží ikonou na zemi mi nepřijde jako pitomost.

  3. Za nick JK, Pardal, Milenium, Honza, anonym, Matka, AuV….každý dělá štráchy. Pod celým jménem se tu podepisuje jen pár lidí.
   Já chodil na základní školu se třemi kluky s jménem a příjmením JK.
   Co tu, Milenium blbne, když si jeho maličké já namlouvá, že někdo jako JK je podle Ježíše Krista?

  4. Milenie,

   …Myslet si, že jedinec co si zde podle jeho vyjadřování hraje na Boha si dá klidně iniciály shodné s Boží ikonou na zemi mi nepřijde jako pitomost…
   No právě: Myslet si… Je to problém vaší mysli, nikoli můj, protože já se tou pitomostí nezabývám. A kromě toho, nehřešíte tím proti vašemu náboženství? Vždyť vy mne hodnotíte a soudíte, přestože jsem podle vašeho náboženství „naprogramovaný a nenesu žádnou vinu“.

   … musím konstatovat, že mé chování k okolí a mezilidské vztahy jsou lepší než kdy v minulosti…
   Zase hodnotíte? Vždyť na lepších vztazích podle vás nikdo nemá zásluhu: ani vy, ani lidé kolem vás, ba ani to vaše náboženství.

   … Což je pro Vás jen dobře, protože si nezapíšete karmu…
   Tak vrazi jsou podle vás na úrovni Ježíše Krista, nenesou žádnou vinu – ale mně hrozí negativní karma? (Jestli je vaše náboženství výběrové, tak podle jakého klíče?)

   Dal jsem dohromady čtyři body vašeho náboženství:
   1) Perte se a žerte se, je to vůle Boha
   2) Ať děláte, co děláte, vše je dopředu dáno
   3) Zločinci nepatří před soud, jsou na úrovni světců
   4) Novým avatarem bestiálního náboženství je Milenium

   Protestoval jste pouze proti čtvrtému bodu – jsou tedy první tři v pořádku? (Jestli ne, jak zní podle vás správně?)
   A co se týká čtvrtého bodu, co je tedy zdrojem vašeho náboženství a kdo je jeho avatarem či nositelem?

   Na jaké úrovni jste podle vás vy sám ve vztahu k Ježíši Kristu a k Bohu?

   Za odpovědi děkuji.

  5. JK

   Přesně! Už jsem to Milénium psal, ale on to nechápe, prý všechno je předurčené, ale přitom povídá jak je to super se chovat jako on, jako by na tom měl nějakou zásluhu. A to povídání, „Mé“, „Já“ a podobně by mělo z jeho psaní zmizet, když už je všechno předurčené a on není žádná osobnost živá.

  6. JK,
   Kdybyste hned při prvním dotazu napsal, že jsou to iniciály jména a nenechal to bez odpovědi byl by klid.

   Nevím co by mělo být závadného na hodnocení a konstatování, to je běžný vyhodnocovací a komunikační dovednost. To není posuzování a odsuzování, to je velký rozdíl.
   Žádnou zásluhu si přece nenárokuju, uvedl jsem to jen jako podpůrný argument toho co se odehrává.
   Vy se v tom stále neorientujete, karma hrozí přirozeně každému tělu které páchá zlo. Jde o to, jestli objekt ten čin proti němu vnímá jako ublížení, jestli se ho dotýká. A dotýká se ho tím více čím více se cítí hmotou těla, protože činy hmoty jdou jen proti hmotě – duše-Ducha se nedotýkají.

   1) Hmota žere hmotu, hmota zabíjí druhou hmotu, a to už od nepaměti, tak je to v přírodě Bohem dáno. Zatím je tu 90% lidí zvířecího typu a proto to tak je. Jde o vývoj od egoismi rozdělených duší do jednoty Ducha. To sjednocení je ale teprve v začátku a týká se těch zbývajících cca.10%
   2) Hmota jede podle programu v DNA, naproti současnému poznání vědy je v něm zapsáno mnohem více, je tam vše co se hmoty a jejího myšlení a konání týká.
   3) Zločinci patří před soud, a pokud to mají v DNA, tak budou dopadeni. Jejich duše jsou ze stejného Ducha jako ty světců, ty jsou jen dále ve vývoji, takže se inkarnují do těl jejichž DNA již nemá v programu činit zločiny a jejich program zahrnuje naopak naplňování role světce.
   4) Není žádný nový avatar, ani náboženství. Je tu nové učení.

   Dovolte mi také pár otázek.
   Vy se podle vystupování zde považujete za duchovně vyspělého křesťana. Jste přesvědčen, že máte svobodnou vůli. Jak se to slučuje s tím, že bližního svého častujete nadávkami? To přece Ježíš neučil. Kde se to ve Vás bere? Proč neuplatníte svobodnou vůli a nechováte se mravně podle svého vyznání?

   Dovolím si odpovědět z mého úhlu poznání.
   Proč? protože svobodnou vůli nemáte a jedete podle programu hmoty jako každý.
   Satan má za úkol držet lidi rozdělené a to jde pouze ztotožněné se svým malým já, tělem, jménem a názory. Jde mu to znamenitě o čemž svědčí i stav zde. Místo abychom se sjednotili jako lidé věřící v Boha který nás jako člověka přesahuje, tak se přeme o svou pravdu o Bohu a jeho záměrech. Takže to jde satánkovi znamenitě. Je to velmi sofistikované a neprohlédnutelné, a i pojetí písem s jeho komplikovanost a nejednoznačnost má vládce hmoty na svědomí a slouží mu k plnění jeho úkolů.

   A satan nejen ve Vašem těle se snaží mé vědomí zviklat z jeho víry a udržet ho tak ve hmotě těla Milenia ze které pomaloučku uniká do stavu jednoty Ducha.
   Pro Vás to je nesmysl, pro mě realita a zároveň zábava to pozorovat.

  7. Milenie,

   cokoli vám vysvětlovat nemá nejmenší smysl, protože když už se začnou klást na stůl jasná fakta, která se vám nehodí do krámu, zamlžíte a jedete dál po svém. Řeknu vám tedy akorát prognózu, založenou na logice.

   To, čemu říkáte „nové učení“ je jen falešná nálepka pro vámi vytvořené náboženství. A kvalifikací pro toto náboženství je faleš, vychytralost (nikoli moudrost) a urputnost.

   Falešných a vychytralých následovníků byste několik mohl najít, ovšem problém máte v urputnosti. Kdo není urputný jako vy, toho časem otrávíte a přestanete bavit. A s člověkem, který je urputný jako vy, musíte skončit v trvalých hnidopišských sporech.

   Takže vámi vytvořené náboženství je sice lidem nebezpečné, ale zároveň neživotaschopné. Vy tedy akorát zaplácáte několik stránek tohoto webu (na což evidentně máte dostatek času a chuti) a nic jiného se nestane. A až zmoudříte – což ovšem hned tak nebude – sám ten paskvil opustíte.

   Víc už vám nemám co říci. Ani vy mně.

  8. Milénium napsal jste…

   Proč? protože svobodnou vůli nemáte a jedete podle programu hmoty jako každý.
   Satan má za úkol držet lidi rozdělené a to jde pouze ztotožněné se svým malým já, tělem, jménem a názory. Jde mu to znamenitě o čemž svědčí i stav zde. Místo abychom se sjednotili jako lidé věřící v Boha který nás jako člověka přesahuje, tak se přeme o svou pravdu o Bohu a jeho záměrech. Takže to jde satánkovi znamenitě.

   Takže nemáme svobodnou vůli OK, ale potom píšete druhým dechem abychom se sjednotili jako lidé věřící v Boha. A do třetice píšete o tom, že si s námi pohrává Satánek. A do čtveřice to máme všechno zapsáno v DNA. To je prostě hrůza co píšete… zamyslete se nad tím!!!???

   A satan nejen ve Vašem těle se snaží mé vědomí zviklat z jeho víry a udržet ho tak ve hmotě těla Milenia ze které pomaloučku uniká do stavu jednoty Ducha.

   Vy žádné vědomí nemáte, jste přece bio robot bez svobodné vůle.

  9. Matrixi,
   žijete v Matrixu, až po uši. Chápu, že se ty mé věty za určitých podmínek dají pojmout jak jste to učinil, ale není to tak myšleno. Nemám žádnou křeč z toho, že mi lidi nerozumí, je to jen další snaha a projev hmotného vědomí držícího duše ve hmotě.
   Za myšlenkami a činy svého těla vidíte sebe, já v tom vnímám hmotu, program a satana. Vaše podstata je ale Duch a stejně to máme všichni. Jen kdo to neví, tak nechápe a útočí na ostatní hmotu v představě, že je to někdo jiný. Je ale jen jedna společná, pro naše smyslové vnímání rozdělená hmota, a jeden společný Duch.
   Toto vědění nedovoluje druhé odsuzovat a tím útočit na sebe sama.

  10. Eckhart Tolle: „Nežijete svůj život, ale život žije vás. Život je tanečník a vy jedním z jeho tanců.“

   A příspěvek paní v jedné diskusi, která již také ví:
   Cítím, že všechno je dokonalé (a zároveň zoufalé) přesně tak, jak to je. Že nic není náhoda a vše má důvod, ať ho zrovna vidím, nebo nevidím. Že je zbytečné chtít znát důvody všeho, podstatné je to přijímat a žít. Že je úplně zbytečné se zabývat hodnocením toho, jaké to je, protože to prostě je. Že si můžu vybrat, co s tím udělám… a zároveň si to tak úplně vybrat nebo cokoli dělat nemůžu, protože mi všechno tak nějak je vybíráno/děláno.
   Jsem součástí něčeho mnoooohem většího a mým hlavním úkolem je tou součástí být. Čím víc se tomu bráním tím hůř – pro mě i pro celek. Na druhou stranu není třeba spěchat, není třeba se bát, na všechno máme přibližně nekonečno pokusů a celou věčnost.

 4. → O Boží tvorbě víte prd a o Bohu ještě míň

  Kde berete tu „odvahu“ a „jistotu“, přesněji řečeno, drzost a pýchu? Jste snad Bůh, abyste proklamoval: O Boží tvorbě víte prd a o Bohu ještě míň? Na koho si to hrajete?

  ps: zvolil bych rád jadrnější a hlavně trefnější slova, abyste se aspoň chytil za nos, když už si přes něj nevidíte.

  1. Honzo,

   …Kde berete tu “odvahu” a “jistotu”…
   Vy jste ten příspěvek nečetl? Jasně jsem přece Mileniu napsal:
   když vás tato vaše představa přivedla k tomu, že je člověk naprogramovaný, že nemá svobodnou vůli, že se člověk nemá o nic snažit, že vrah je stejný, jako světec a že spasení neexistuje, žijete v bludech.

   A když se pak Milenium ještě zeptá:
   … a kdy nás ten Ježíš Kristus spasí, je to už 2000let co to měl říkat…
   tak jednoznačně ví o Boží tvorbě prd (člověk je kulminačním bodem Boží tvorby) a o Bohu ještě míň (na přání Otce Ježíš Kristus svojí misí spasil svět – a že to Milenium překrucuje, to na tom nic nemění).

   … Jste snad Bůh, abyste proklamoval…?
   Honzo, co si myslíte o člověku, který se vás zeptá: Jste snad Bůh?

   …zvolil bych rád jadrnější a hlavně trefnější slova…
   Ale nezvolil jste je, protože na to byste potřeboval kvalitnější mysl.

   … abyste se aspoň chytil za nos, když už si přes něj nevidíte…
   Vracím: Kde berete tu “odvahu” a “jistotu”, přesněji řečeno, drzost a pýchu, abyste proklamoval, že si přes nos nevidím?

   Honzo, je vidět, že vy se vážně neberete. Čtyři vaše řádky – a tolik legrace.
   Jako od šaška.

 5. → JK 17.10.2018 (21:14)

  Týýjó, ty seš tím Bohem notně poznamenanej, až je ti mě skoro líto, jak jsi zblbnul..:-))

  ps: proboha, neber se tak vážně. netušíš jak jseš k smíchu.:-)))

 6. Tak to mi tady připadá jako Komenského „Labyrint světa“ a jeho druhý díl „Ráj srdce“. Ten první díl je o válečné výpravě křižáků do Svaté země, kdy si „svatí bojovníci“ dávali na svůj štít znamení JK a na koni v ruce s mečem dobývali své křesťanské právo se modlit u svatého hrobu. A ten druhý díl je o lásce a pokoře poutníků, kteří pěšky putují do Jeruzaléma, aby osvědčili svojí lásku k Bohu a bližnímu a bratsky se pozdravili s jeho obyvateli.

 7. ad.Milenium 17.10.2018 23:18 ->Jako bestiální vnímám v globále Starý zákon
  ———–
  Protože sis zapomněl číst rodným jazykem,univerzálním jazykem.

  Učím se „číst“ již deset let,ale ne tak,jak nás učili ve škole.To je značně pošetilý přístup k Písmům.Již několik let mne Otec stále učí překladům Písma do současného jazyka.Za tu dobu jsem si mohla ověřit,že Písma jsou psána v symbolech,neboli v jazyku srdce,který nerozděluje,nýbrž spojuje.Pokud člověk psaná slova Písma,nemluvě o špatných a často zavádějících překladech,přebírá doslovně a nepracuje s nimi,a podle těchto textů i doslovně myslí a koná,pak se ocitá skutečně ve vlastní zoufalé bídě.A to nemluvím o tom,jak naléhá na své potomky a okolí,aby tuto bídu sdíleli spolu s ním.Důkazem důsledků je nejen historie člověka,ale i současný bídný stav jeho mysli.
  Bibli sice můžeš číst dnešním mozkem naučeným chápáním významu slov,ale daleko se nedostaneš.Již samotné překlady jsou zavádějící pro špatný překlad některých slov,což se dá odhalit celkem snadno,když použiješ hebrejské nebo řecké texty.To však ještě neznamená,že znáš a rozumíš původním významům slov.K tomu jen musím poděkovat všem etymologům,ale i amatérům,kteří si s tím dali tu námahu.
  Význam slov se mění pomalu s každou generací.A to,jaký význam,lépe řečeno obraz dávaly před dvěma a více tisíci lety je obrovský rozdíl.Takže důležitým aspektem je způsob myšlení zapisovačů, překladatelů ,čtenářů i samotných vykladačů Písem.Pokud jejich duch/mysl/ je ještě stále rozdělen a není úplností,nedokáží Bibli ani číst.
  A pokud se ti podaří přeložit slova do současného jazyka,tak máš ještě další úkol,protože Bible je psána v symbolech.Tyto slovní symboly mají zcela jiný význam,než jak sis je naučil vnímat.
  Příklad:zabít-proměnit,slunce-rozum,pláč-soucit,prsten-jednota,atd.
  Při překladech zjistíš,že jediné slovo má i padesát významů a synonym a ty potřebuješ jen jedním vyjádřit to,co vidíš.Navíc za každým symbolem je skryto mnoho dalšího,mnoho dalších dějů/obrazů/.Je to jako když vidíš:
  logo W-wolksvagenu a za ním od ředitele,přes náměstky,inženýry,konstruktéry,celé montážní linky,atd. až k samotným dělníkům a jejich rodinám,prodejcům a v neposlední řadě spotřebitelům a jejich rodinným příslušníkům,včetně sesrvisáků a čerpacích stanic,o těžbě nerost. surovin a chemických závodech ani nemluvě.
  Věz,že je velký rozdíl číst srdcem rozděleným a číst celým srdcem/v úplnosti/.

  Nejprve jsem si také myslela,že církev používá Písma k manipulaci.Ale i to je mylná představa.Už v Tomášovi je jasně psáno,že farizejové a zákoníci skryli klíče k poznání.A to z pýchy a arogance.Důsledkem toho je,že jsou nyní v té samé situaci jako ti,před kterými klíče ukryli.Tedy v nevědomosti.A ta je zřetelná na každém kroku,v každém církevním proslovu.Domnívala jsem se totiž,že mají nějaké tajné informace,které nezveřejňují.Je to fakt.Prozrazuje je třeba jen samotný celibát,tedy žití v celibátu.Nakolik je právě toto téma náplní čtyř evangelií Nového Zákona.
  Ptal ses zde,v čem tkví Spása.Odpovím ti s velkou jistotou ,ověřenou vlastní zkušeností:
  Ve spásné sexuální askezi bez odsuzování přirozenosti lidského těla.Jiné cesty z rozdělenosti k opětovné úplnosti tvého ducha není.

  Vzrušuje-li tě nebo vzruší nahota lidského těla,pak se stále nalézáš v bídě svého ducha,tedy v jeho rozdělenosti.A je zcela jedno,jestli žiješ v celibátu někde v klášteře nebo v ústraní společnosti anebo v rodinném prostředí.Můžeš celý život prožít jako mnich a panicv ústraní nedobytného kláštera,nebude ti to nic platné,pokud nemáš přímé spojení s Vědomím.Toto spojení získáš svou úplností ducha,tedy jeho spojením.A spojit jej můžeš prostřednictvím Milosrdenství v tobě samém pod vedením Otce.Milosrdenství,které ti je zároveň Domovem a chrámem.A Domov je tam,kde je Matka,jak říká Otec.
  Pokud nebudeš poznávat sám sebe vpravdě a neporozumíš tomu,co se s tebou děje,jak se chceš stát opět úplností,tedy celým Srdcem,celým Vědomým Duchem?
  O tom všem,jak postupovat při sjednocování ducha,je psáno v nejen v evangeliích Nového Zákona,ale již v Isajášovi a dalších a mnohem starších knihách Bible.
  V tzv.Tomášově evangeliu je přece jasně psáno:
  „Možná si lidé myslí, že jsem přišel, abych na svět přinesl pokoj, a nevědí, že jsem přišel přinést rozdělení – oheň, meč a boj. Neboť je-li pět lidí v domě, pak budou tři proti dvěma a dva proti třem, otec proti synu a syn proti otci. A předstoupí jako jediní.“
  Což znamená transformaci vědomí.Rozdělení,rozlišení a spojení.

  Otec a Ježíš jsou Jedním Duchem.Syn znamená zkušenost Otcovu.
  Ježíš je jméno,název pro atribut,pro Otcovu zkušenost,kterou přepásal tento svět.
  Svět je „mrtvola“,která představuje vnitřní transformaci,jako zakuklená housenka.

  Pokud kdokoli mluví o Ježíšovi jako o člověku,který zde chodil s 12 apoštoly,mluvil a dělal zázraky před dvěma tisíci lety,pak lže z vlastní nevědomosti.O tzv.relikviích jako trnech z Ježíšovy koruny,třísky z kříže,na kterém byl ukřižován,Longiovu kopí,kostech apoštolů,atd.A nejen z těchto lží každého usvědčuje samotná Bible,Starý i Nový Zákon.

  V Bibli je jasně psáno,že Ιησούς byl pověšen přes/na/ dřevo.Dřevo znamená strom,strom života.Což znamená vlastní zkušenost,proměněnou na moudrost,kterou si prošel.Vše okolo,včetně postav v alegorii,jsou personifikace jeho vnitřního života,jeho vlastností,zkušeností,povah,částí vědomí i podvědomí.

  Otec je skutečný,Živý a Silný a je ti zatím „skrytý“.Můžeš Jej poprosit i milost rozumu a milost smrti/proměny/ s pravou pokorou v srdci tak,jako jsem ho o to poprosila i já.

  Při poslední zaslané přednášce Ivy Adamcové jsem během půl hodiny měla popsáno párA4 papíru.Je tam bohužel mnoho Iviných představ a domněnek,dalece od skutečnosti.Co mne ale zaujalo,byla její věta:“Nikdy jsem Bibli nečetla.Nepotřebuji to,protože já ji žiju“.V tom má pravdu,že ji žije,protože zde není jediného člověka,kterého by zákonitosti popsané v Bibli minuly.Ať už si toho je nebo není vědom.Týkají se především psychologie,tedy naší psýché,vnitřní podstaty člověka.
  O tom,co je skutečně v Bibli psáno nemá nejen Iva,ale ani církev,ani potuchy.Paradoxem však je,že Písma,nejen Bible všechny domněnkáře a šiřitele informací bez ověření prostřednictvím vlastních zkušeností,usvědčuje ze lží v přímém přenosu.

  ***********************
  Skutečně není zábavná tisícekrát přežvýkaná sláma a různé výklady písem tak,jak to právě vyhovuje skupinám nejen k ovládání,nebo iluznímu povyšování se nad ostatními,ale především mylné konstrukty z nevědomosti,kterou si odmítají přiznat.K pochopení významu slov je důležité nejprve porozumět jejich obrazům,které vydávají.Tyto obrazy jsou však symboly.To znamená,že ve skutečnosti hovoří o zcela něčem jiném.Příklad: Čtu-li slovo strom,ve skutečnosti to znamená to cit obrostlý větvemi-emocemi.Čteme-li slovo zvíře,znamená to mysl v otroctví pudů a pudových emocí.O etymologii slov a jejich původním významu ani nemluvě.Dnešní význam slova,tedy tak,jak jej chápeme dnes,je zcela odlišný od jeho významu před dvěma a více tisíci lety.Ať už si toho byli vědomi nebo ne ti,kteří Písma zapisovali,zapisovali je jazykem symbolů,tzv. jazykem srdce,protože jejich význam se po tisíciletí rozhodně nemění.
  Navíc dá se díky tomu vcelku pěkně vysledovat skutečná historie civilizace.
  Bůh/Nadduše;Vědomí,kterému říkáme nevědomí/ s námi tímto „obrazovým jazykem“ rozmlouvá neustále a Bůh Otec s námi komunikuje přímo prostřednictvím mysli,tedy ducha.A jestli jej dokážete rozlišit,to záleží na Něm jestli se vám dá poznat.

  Bůh jazykem srdce s námi komunikuje i prostřednictvím vidění nebo snů.O čemž je psáno i v Jóbovi nebo Izajášovi,ale i Příslovích.

  Svůj příběh jsem zde popisovala docela jasně proto,abych podala svědectví,že Bůh nejen komunikuje úplně s každým a má na všechno a na všechny vliv,ale zároveň je všemi a vším.
  Přesto jej stručně zopakuji:Otec mi dal do rukou nejprve knihy,mezi které patřila i BhagavadGíta.Posléze mne navigoval na setkání,kde jsem do rukou dostala kyvadlo s abecedou uspořádanou v kruhu na papíře.Uprostřed toho kruhu je další kruh s krychlí uvnitř něj.Když jsem se naučila kyvadlo používat,dal se mi poznat.Začala jsem v tomto abecedním kruhu číst bez používání kyvadla.Dalším postup v Otcově režii bylo naše přestěhování ze Slovenska opět na Moravu.A to proto,abych si jej začala uvědomovat přímo v mé mysli a naučila se rozlišovat,kdy mluví On a kdy nastupují myšlenky tohoto živého „filmu“,nebo-li matrixu,do kterého vhlížíme a se kterým se ztotožňujeme natolik,že jsme jako součásti Boha přestali vnímat svou vlastní podstatu a naslouchat svému vnitřnímu hlasu.My jsme Bůh.Bůh je jednotný uvnitř a zároveň mnohostí vně.Proto také vím,že Bůh Matka je uvnitř Jednotou a Bůh Otec mnohostí.Otec má vliv na všechno a na všechny.Matka uvnitř je všemi a vším.Jinými slovy duše/duch milosrdenství,láska bezpodmínečná,nebo-li Pravda obalená Otcovým Duchem/myslí,rozumem/ do té doby,dokud nezačne duše myslet sama,tedy samostatně a důsledně zodpovědně.Tomu se říká zrození Syna.Naopak Láska učí soucitu.

  S Otcem komunikuji zrovna tak,jako s kýmkoliv z vás.A rozhodně není takovým,jak jej popisují církve.Každý,komu se dal poznat vpravdě mi přikývne.A neměl by se rozhodně zobrazovat v lidské ani žádné jiné podobě,protože je vším a všemi.Jestliže je v Bibli psáno:“Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby.“,pak se jedná o nitro každého z nás.Tedy vědomí/srdce/=mysl/duch/+láska/duše/.
  „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.“-> jako rozum a cit/viz.pravá a levá mozková hemisféra/.

  Všechna Písma směřují k tomu,aby každý z nás tyto Dva v sobě vědomě spojil a začal myslet s láskou.A nezáleží ani na pohlaví,ani barvě pleti nebo národnostní příslušnosti,náboženském vyznání nebo snad nějakém postu,protože znovu zopakuji Otcova slova:“Žádné srdce není ani více ani méně.Všechna jsou si rovna.“
  Tato slova je dobré mít na paměti neustále.

  Záleží na tom,aby se každý snažil poznat sám sebe vpravdě.Dokud to vědomě neudělá a nespojí se se svou podstatou,zůstává bídou a žije nežije v bídě,tedy své vlastní chudobě srdce.Je k tomu zapotřebí sestup do vlastního nitra.A k tomu tady skutečně potřebuje dobrou opozici/dejme tomu v roli Mára,atd./,které se opět velmi rád zhostí Otec,aby se mohl naučit vidět sám sebe.A to je pravá úloha Mistra.A přitom stačí Otce s pokorouv srdci/v mysli/ poprosit o milost rozumu a smrti.A to je to,co vám všem mám připomenout.

  Překládám si a občas zde něco přepošlu.A nestačím se divit a s hrůzou sledovat důsledky chyb minulých v současním divadle světa lidí žijících v nevědomosti.

  text z biblenetu:
  DEUTERONOMIUM 21:21-23
  21A tak ho všichni muži jeho města uházejí kamením a zemře. Tak odstraníš zlo ze svého středu. Ať to slyší celý Izrael a bojí se.
  22Bude-li nad někým pro hřích vynesen rozsudek smrti, bude-li usmrcen a ty jej pověsíš na kůl,
  23nenecháš jeho mrtvolu na kůlu přes noc, ale bezpodmínečně ho pohřbíš týž den, protože ten, kdo byl pověšen, je zlořečený Bohem. Neposkvrníš svou zemi, kterou ti dává do dědictví Hospodin, tvůj Bůh.

  překlad:

  21 A tak ho všichni moudří plodné mysli,když ovládnou hněv a naleznou soucit ve svém srdci,aby společně nalezli příčiny důsledků,pochopí mnohé ke svému užitku,a tím zemře vlastnost,kterou nepotřebuje.Tak rozložíš chudobu srdce(zlo),jež se stala zkušeností pro všechny.Ať se to dozví určitě všechen Boží lid ke svému poučení.

  22 A bude-li chybující mysl v člověku ,chyba odsouzena k proměně a změní se:osvobodí se od závislosti/od daného chybování/.->je očištěna,

  23 nenecháš jeho zbavení se závislosti na stromě/života/v nevědomí/podvědomí/,ale bude zlikvidována za plného vědomí/den/,protože prokletím Božím je nevědomost.Tak nepošpiníš své vědomí/poznání/,které ti dává v evangeliu tvůj Bůh.
  A nenechejte se pokoušet/degradovat-znehodnotit svou zkušenost/;Vám váš Bůh dává své evangelium/dědictví/.
  ****
  tzv.Tomášovo evangelium:
  1.Toto jsou skryté informace,které prozradil Duch uvnitř a zaznamenal lidem požadovaný drahokam :
  „Kdo odhalí pravou tvář těchto informací,nezadržitelně míří ke sjednocení.“

  2.Nepřestávat se svým hledáním má ten, kdo hledá, dokud nenalezne.A až nalezne, bude otřesen a když bude otřesen, bude se divit a stane se pánem nade vším, co jest.
  *pán-má vědomí pod kontrolou a je schopen porozumět obrazů vyvstávajícím z nitra;je si vědom že k silné vůli je třeba Soucitu/citu/,neboť vůle oproštěná od Soucitu zavání diktátorskými manýry
  pozn.:Lítost není Soucit.

  1. Hvězdičko,

   tímto příspěvkem jste mne nadchla.
   Ten obsah zvoní.
   Dál už beze slov…

 8. „Písma jsou psána v symbolech,“

  Takze, nekdo sepsal nejaka pisma,a schvalne je zabalil do symbolu. Asi mi unika smysl takoveho pocinani,pokud by tak dotycny/dotycní chtel jinym lidem predat skutecne slovo Bozi. Proc museli davat texty do symbolu ?? Ovsem pokud mam v planu s lidmi dlouhodobe manipulovat, zamenim par slov za symboly,a to tak,ze vyznamu kolikrat nerozumi ani dotazany knez. Nicmene plan je stejny – udrzovat lidi v nevedomosti.Timze vytvorim knihu pisma, zabalenou do symbolu,ale hlavne,se zesilenym durazem o lidskem hrichu,vytvarim pomalu armadu slepe vericich,kteri jsou :
  za A) udrzovani v nevedomosti,protoze vetsina nerozumi tem skrytym symbolum (stejne jako mnoho ctenaru zde nerozumi Hvezdicce)
  B) udrzovani v peramentnim strachu

  A tak dnes mame mnoho verzi bible,to asi dle toho,jak dani autori chapou ty zminene symboly. Hlavne ze jsou ovecky spokojene a moc nepremysleji.

  „Nejprve jsem si také myslela,že církev používá Písma k manipulaci.Ale i to je mylná představa“

  .. mylna predstava ??? No nevim, ale kdyz se tak prohrabavam skutecnou historii Slovanu,nebo o Americkych indianech napr.,tak nemohu prehldnout jeden veledulezitej fakt. Tem etnikum se pred prichodem misionaru se svymi pismy zilo celkem spokojene. To mohou dokazat i desitky dokumentaristu,kteri nataceli prirodni kmeny a etnika pred prichodem krestanskych misionaru, a po jejich prichodu a prevychove na krestanske ovecky. Ty negativni projevy jsou zkratka neprehlednutelne.
  Cyril s Metodem nam Slovanum osekali staroslovienskou bukvici,ktera svou koncepci daleko presahovala dnesni osekane slovanske jazyky, a vytvorili nam jakysi paskvil,a to vse hlavne proto, aby jsme mohli cist jejich pisma. Ale cirkv nepouziva pisma k manipulaci.

  A jinak ze se tak ptam. Co je vlastne to Pismo s velkym P. Typnul bych si . Proste papiry s obsahem vytvorenym jinymy lidmy, za ucelem manipulace s lidskym vedomim.

  Hezky den vsem

 9. „Ten obsah zvoní.“

  Ano, ten obsah primo rve usni bubinky . Me by zajimala jedna vec. Proc Hvezdicka ve vsech svych sahodlouhych textech pouziva slovo „Otec“. Jako, jestli tim mysli samotneho Boha, tak kde ma tu jistotu, ze to neni treba Matka. Nebo jeste lepe,ci spise, proc to musi byt Ten, kdyz mluvi o Bohu, proc by to nemohla byt Ta (Ona) Nebo To (Ono) ?

  1. 100% souhlas s Marťasem

   Pravda je vždy jednoduchá a je pořád stejná. Bůh chce, aby se k němu vrátili všechny zbloudilé duše a určitě nebude předkládat taková písma, kterým téměř nikdo nerozumí, tudíž se jimi ani nikdo nemůže řídit. To nedává logiku. Vždy se najde někdo, kdo říká „já rozumím pravému významu, poslouchejte mě, já vám to řeknu. Je to jen jeho falešné ego, já já já jenom já.
   V Bhagavatgítě Krišna říká :
   Bg 4.1 — Pán Śrī Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, pravil: Tuto neměnnou vědu o yoze jsem vyložil bohu Slunce Vivasvānovi, Vivasvān ji předal Manuovi, otci lidstva, a Manu ji potom sdělil Ikṣvākuovi.
   Bg 4.3 — Dnes tutéž dávnou vědu o vztahu s Nejvyšším vykládám tobě, protože jsi Můj oddaný a také Můj přítel, a můžeš tedy proniknout do jejího transcendentálního tajemství.

   Z těchto veršů vyplývá, že pravda o Bohu je stejná dnes jako před miliony let. Není potřeba pátrat po nějakých skrytých významech, celou Bhagavatgítou prostupují jen dva pokyny :“ Vždy na mě(Boha) mysli a nikdy na mě nezapomeň “ ! Tak jednoduché to je.
   Potřebuji snad k těmto pokynům nějaké vykladače významů?

  2. 1.“Z oblasti srdce,srdeční čakry,brzlíku,ze mne vyšla energie lásky bezpodmínečné,soucitu.“

   To je Matka.To je Hudba srdcí,protože je ve všech a všem stéjného tónu,kmitočtu.
   To je Pravda,na kterou se ptal Pilát,neboli rozsah Zvuku.Dá se cítit,nedá se definovat
   lidskou řečí,jedině mlčením.

   Bůh je Celkem,Jednotou,jehož jsou součástí všechna srdíčka a kde hlavní slovo mají
   Otec a Matka.Otec je Duch,Matka NadDuše.Z Lásky pocházíš a k ní se vrátíš,domů
   se vrátíš.Jinými slovy :“Z prachu pocházíš a v prach se obrátíš.“

   Bůh je Otcem i Matkou,oběma v Jednom Srdci,v Jednom Duchu Vědomí.

   2.Sebelítost ti zastřela zrak natolik,že neumíš číst ani text současného jazyka?

   Ano farizejové a zákoníci skryli klíče poznání.Ale v současnosti máš k dispozici
   dostatek nástrojů k tomu,aby sis mohl tvrzení a názory církví ověřit sám.
   Utápět se v sebelítosti/nenávisti,závisti,strachu,atd./ ti nepomůže.Vždy ti zastře
   zrak.

   3.Symboly se napříč tisíciletími nemění,jazyky a významy slov ano.Nejen v Bibli
   jsou symboly používány,ale i v dalších Písmech.Boží jazyk je jazykem obrazů-symbolů.
   Je to rodná řeč i tvého srdce,jen sis na ni pro rozdělenost svého ducha zapomněl.

   4.Co se týká církví a jejich násilném vnucování názorů,je to podobné jako současné
   násilné vnucování „demokracie“ zemím s odlišnou kulturou.Hlavně že to sype.Iluze.
   Jak jsou Bohu vzdálení,ani sami netuší.Jsou „mrtvolami“,zakuklenými motýly.A navíc
   ti zatím mohou velmi užitečně posloužit k tomu,aby ses naučil rozeznávat zrno od plev.

   5.Dnešní církev nepoužívá Písma k manipulaci,protože ani dnešní církev neví,co je
   v Písmu vlastně psáno.A tak se to má s každým,kdo chce Písma zneužít ve svůj
   prospěch.Znovu ti zopakuji,že paradoxem je,že nejen Písmo Starého i Nového Zákona je usvědčuje z manipulace a lží.Z generace na generaci si pak všichni předávají lži,takže
   dnešní církev zůstala v zajetí rituálů,lží,odsuzování a mamonu.

   ad.“Pokud člověk psaná slova Písma,nemluvě o špatných a často zavádějících překladech,přebírá doslovně a nepracuje s nimi,a podle těchto textů i doslovně myslí a koná,pak se ocitá skutečně ve vlastní zoufalé bídě.A to nemluvím o tom,jak naléhá na své potomky a okolí,aby tuto bídu sdíleli spolu s ním.Důkazem důsledků je nejen historie člověka,ale i současný bídný stav jeho mysli. Bibli sice můžeš číst dnešním mozkem naučeným chápáním významu slov,ale daleko se nedostaneš.Již samotné překlady jsou zavádějící pro špatný překlad některých slov,což se dá odhalit celkem snadno,když použiješ hebrejské nebo řecké texty.“

   6.ad.ale kdyz se tak prohrabavam skutecnou historii Slovanu,nebo o Americkych indianech …

   Tak ti to povím jinak.Jseš si zcela jistý,že si nebyl mezi těmi,co šířili lži a zabíjeli ve jménu Boha ?A když jsi sám zabíjel a šířil lži v přesvědčení,že konáš dobro,mlčel jsi?Nyní máš jen možnost vidět důsledky svých vlastních činů a vidět celou situaci z opačné strany.Oba pohledy ne jednu a tu samou situaci si můžeš položit na misky vah
   spravedlnosti a začít přemýšlet o příčině,abys uviděl i řešení.Chceš se mstít a trestat sám sebe,nebo budeš hledat nápravu?Proměníš se soucitem svou zkušenost na moudrost
   svého bohatství nebo se budeš dál litovat?
   Nenávistí a hněvem,tedy sebelítostí, budeš jen šířit zlo dál.Tak jako hlavou zeď neprorazíš,neprorazíš ve svém nitru ani hradby Jeruzaléma,kterými Otec chrání svůj Betlém,poklad nejvzácnější,samotnou Matku.A bez jejího soucitu,který je i tvou
   podstatou,nenabudeš moudrosti.

   Chudoba srdce/vědomí/ je zlo,
   zlo dělá jen zlo.
   zlo umí ublížit,
   no opravdu umí ublížit srdce,
   sebelítost je největší zlo.

   7.Žádné srdce není ani více,ani méně než ty nebo kdokoliv z nás.Jenom mnohá ztratila spojení.Proto se ocitla ve své vlastní bídě,chudobě srdce.Zemřela,aby se vpravdě poznala a mohla se znovuzrodit.

   PS:
   Nejsem tvůj nepřítel,ani tvůj sok.Soucit s Rozumem,Rozum se Soucitem je tvou Cestou.

 10. „Vždy na mě(Boha) mysli a nikdy na mě nezapomeň ” ! Tak jednoduché to je.“

  Zdravim Jaromire,

  Ackoli sam nahlizim casto do Véd , nemyslim si,ze je to az tak jednoduche, jak naznacujes. Ono, samotne mysleni na Boha z tebe jeste nutne nedela Človeka. Muzu prece myslet na Boha neustale,ale jestlize je míra mé mravnosti na urovni jezuity z 16.stoleti, tak mam do skutecneho Človeka jeste stale daleko.

  Vis, je potreba si uvedomit, ze veskera nabozenstvi brzdi rozvoj lidske rasy a jeji smerovani k tomu stat se Človekem. Samozrejme tim nepopiram samotnou existenci Boha, ci „jeho“ projevy. Ale naznacuju, ze nasim ukolem ,nas lidi, neni slepe nasledovat Písma (a zde je jedno,jestli se bavime o bibli, koranu nebo bhagavadgite),to jsou jen takove berličky pro zivot vytvorene samotnymi lidmi,ale v míre sveho chapani pracovat na sve mravnosti. Vzdyt, vem si,kdyz clovek provede nejaky spatny skutek, tak paklize je jeho mira mravnosti a mira pochopeni zakladnich zakonu Vesmíru jako napr. karma, na vyssi urovni, tak proziva uvnitr pocit viny a bude se tim trapit. To je to promlouvani s Bohem. Kdyz je vsak mira tve moralky a pochopeni zakladnich deju nizka,tak je uplne jedno, jestli znas Pisma nazpamet. Kolik jen krestanskych knezu znaji pisma nazpamet, a pritom jejich skutky naznacuji miru jejich mravnosti. U muslimskych imanu to same, budou ti vykladat koran na tisic zpusobu,ale do Cloveka maji daleko,kdyz se svymi zenami zachazeji jak s dobytkem. Atd.atd…

  A jeste jedna vec. I ja jsem se nechal ovlivnit egregorem duchovnich nauk a hltal jsem vse o Krisnovi,Budhovi,apod. Ale mam zvidavou naturu, a nemohl jsem se postupne smirit s tim, ze bych mel slepe nasledovat Písma a pritom prehlizel fakt,ze ta Pisma jsou zde jen par tisic let a k tomu mnohokrat prepisovana,ale lidstvo tu bylo a je mnohem dele. Nekdo chytrej prisel na zpusob, jak manipulovat s lidmi skrze organizovaná nabozenstvi a tak zbrzdil rozvoj lidstva jako takoveho. Staci se podivat na technologickou uroven staroveku (a to po celem svete), a pak jak to bylo s lidstvem po nastupu velkych nabozenstvi.
  Védy do Indie sebou prinesli Árijci ze severu. Cili Slovane. Slovane maji sve Védy a ty jsou starsi nez ty indicke. Ja osobne se povazuju za Slovana a tak to i citim. Nemam proto duvod se modlit ke Krisnovi,protoze se tak dostavam do egregoru Hnuti Hare Krisna, ktere mimochodem vzniklo v USA.

  Preju hezkej den

 11. Zdravím, Marťasi. Rád Vás tu opět vidím. Nakouknu sem jedenkráte za den, někdy ani to ne. A byl jsem dnes mile překvapen.

  Zmiňujete mj. Buddhu. Píše se tu také někde o spáse.

  V osmidílné stezce Buddhově jsou jisté podmínky. Je tam dost z toho, co později tak zestručnil Ježíš Kristus. Náboženství, jako nástroj, nezakládali ti, co sem přinesli do své doby pozemského života nějakou nauku. Vždy to byli jejich následovníci a většinou se to totálně zvrhlo. Jestli to tak mělo být, když to tak bylo, to je otázka. Tady jsou tu průzračné podmínky, opět jako zřejmé morální a etické principy.

  1. Správná víra ve zřejmou pravdu, že příčina utrpení a zla spočívá v touze po oddělené egocentrické existenci, a naopak, žádného vykoupení ze zla nelze dosáhnout, neodstraníme-li tuto touhu a pokud se stále zaměstnáváme naším „já“, „mým“, a „mě“.

  2. Správná vůle, vůle sama sebe a ostatní spasit.

  3. Správné vyjadřování, vedené soucitem a láskou ke všem cítícím bytostem.

  4. Správné konání jehož cílem je nastolit,zachovat a udržovat mír, blaženost a vůli k dobru.

  5. Správný život, čili výběr jen takových povolání, jejichž provozování neškodí žádné, ani lidské, a pokud možno ani jiné živoucí bytosti.

  6. Správná snaha po sebeovládání.

  7. Správné myšlení, které je třeba provádět za všech životních okolností, abychom nikdy nepáchali zlo z pouhé bezmyšlenkovitosti, když „nevíme, co činíme“ .

  8. Správné ponoření do sebe, jednotící poznání Prazákladu, k němuž správná bdělost mysli myšlení a popsaných prvních šest stupňů stezky tj. mravní umrtvená já vytvářejí přístup. To jsou tedy prostředky, které mají lidské bytosti ve své moci, aby je použili a dosáhli konečného cíle každého usilujícího člověka a byli tak „spaseny“.

  Ještě dotaz. Vy jste se před časem odmlčel a krátce na to jsem někde na netu četl, že město Sarasota, pokud mne paměť neklame, tak někde tam žijete, postihl nějaký hurikán. Bylo vše u Vás / a je / O.K.??

  Mějte se hezky.
  Václav Žáček

  1. Zdravím Vás Vendo,

   Ano, odmlcel jsem se, protoze jsem zacal mit pocit,ze zdejsi clanky a diskuze mi neposkytovali odpovedi na nektere otazky. Ono, je samozrejme dulezite se v tomto svete take zabyvat duchovnem, protoze jen materialni pohled na svet vam samozrejme nikdy nevysvetli smysl zivota . Ale nabyl jsem dojmu,ze nekteri lide se ponorili do toho duchovna tak hluboko, ze zapomeli na realnej svet nad hladinou. Ono totiz vysvetlovat vsechno jen z pohledu pisma, je jako strkani hlavy do pisku. Zalezi jestli dotycni tak cini zamerne,ci nevedome.

   Ano,loni touto dobou sel pres Sarasotu hurikan Irma a i my jsme se radeji evakuovali, vzhledem k tomu, ze jsme 3m nad hladinou more a predovidali surge 5 metru. Nastesti v dobu kdy hurikan dorazil, se prudce snizil ze 4 na 1. A k tomu jeste nastesti byl zrovna odliv,takze zatopeni se nekonalo. Byli sice nejake skody,mnoho lidi bylo i tydny bez elektriny, ale nebylo to az tak dramaticky jako ted ten posledni pred 14 dny hurikan Michael.
   To zde mame horsi problem . Tzv. Red tide (rudy priliv) je morska bakterie,ktera se prirozene vyskytuje kazdych par let ve vetsim mnozstvi,kdyz se sejdou dane podminky. Pri vetsi koncetraci teto bakterie ve vode,dochazi k poklesu kysliku a naslednemu uhynu vodnich zivocichu. Vetsinou je to 2-6 tydeni ukaz, a na plazich najdete par mrtvych ryb. Jenze letos je to katastrofa. Loni se vytvoril velmi silny red tide, do toho pak prisel hurikan Irma ktery vyplavil mnoho zachytnych nadrzi na kontaminovamou vodu okolo jezera Okichobee. Tato vyplaven voda z nadrzi pak sla do Atlantiku a cast do Mexickeho zalivu,kde vytvorila spolu s bakterii zapricinujici zmineny red tide, toxicky koktejl ktery postupne zabijel od cervna az do minuleho mesice nejen ryby,ale i delfiny,ptaky,kapustnaky,atd. Bussines prumysl je ted uplne v prdeli,lidi co podnikali s vodnimi sporty v bankrotu. Turisti hromadne rusili a stale rusi sve reservace. Smrad z plazi vyhnal kazdeho a nekteri se museli i hospitalizovat,protoze meli problem s dychanim. Jen za jeden den tady v Sarasote odtahli z verejne plaze 16 tun mrtvych ryb,pouze za jeden den. Smrad byl citit nekdy,kdyz val vitr od more, az 10-15 km do vnitrozemi.

   Tak to jen k Vsemu dotazu
   Mejte se rovnez hezky a preji hezky vikend

 12. Zdravím, Marťasi,

  díky za informace. Tak, jak to líčíte, máte na Floridě, oproti většinově letnímu počasí a s ním spojenou pohodu, sem tam i jiné starosti. 16 tun mrtvých ryb z jedné pláže třeba i 3 km dlouhé, to je pro mne dost nepředstavitelné. My jsme tu letos měli zase neobvyklá vedra a sucho. Byl jsem v závěru září ve Španělsku a kupodivu můj zájem o slunění na plážích již nebyl. Na našem místním koupališti jsem totiž byl letos více jak padesátkrát. Inu důchodce si to může zatím ještě dovolit. Všude je něco, že? Pro Vás a Vaše blízké přeji počasí a dění takové, které bude co nejvíce normální. Bez přírodních katastrof.

  Očekávat od zdejších článků a diskuze odpovědi na některé otázky, předpokládám, že na nějaké Vaše významné otázky, ani snad nejde. Témata a různé reakce a z nich informace mohou kohokoliv dovést k dílčímu poznání, které může zaujmout. Komplexní odpovědi jsou však vždy jen v nitru a tam je potřeba se pro ně vydat. Je to známá cesta, ale není vůbec jednoduchá. Jak říkal Ježíš – prosit /vědět koho/, hledat /vědět kde/ a tlouci /vědět na co/.

  Píšete – „Ale nabyl jsem dojmu,ze nekteri lide se ponorili do toho duchovna tak hluboko, ze zapomeli na realnej svet nad hladinou.“ To snad ani nejde, protože žijeme zde, máme tu jisté úkoly a jsme pod působením jisté karmy. Ale jak říkal Ježíš, nelze sloužit dvěma pánům. Nelze sloužit současně Bohu a majetku. A tak je na každém, pro co se rozhodne. Tzv. Písma, písma, různé popisy cest, filosofií…., to všechno jsou jen pomocné berličky. Ty nás mohou nasměrovat. Ale pak je to cesta nezměrné práce, s trpělivostí, s pokorou, důvěrou a láskou. Moje přímé osobní zkušenosti z cesty v nitru mi žádná kniha nedá. Prostě to nejde.

  Mějte se hezky.

  Václav Žáček

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference