mapa stránek || vyhledávání

Pod světelným znejistěním – jiskřiště mezi dvěma koráby

Teorie relativity, se svými proměnnými časy a délkami okolí, už dávno dovolila zvažovat virtuální realitu našeho světa. Vždyť hmota, v relativistických výpočtech, má měnit své rozměry podle rychlosti letu soustavy v prostoru.

Pak podložení podobných změn technicky srozumitelnými postupy – např. časovou základnou – dál připodobňuje svět k provedení našich elektronických výrobků. Může zdůvodnit axiomy.

Teorie relativity není bezrozporná. Připomenu zde souvislosti konstantní – stálé rychlosti světla. Nakreslím „neuvěřitelný příklad“ a v následujícím pokračování nabídnu jeho diskrétní provedení.

Úvod

Mnohdy se píše o paradoxech, ke kterým vede speciální teorie relativity (STR). Objekty stejné délky se transformují do odlišného poměru délek – a to zásluhou vysoké, podsvětelné rychlosti jednoho z nich?

Kratší dírou v desce propadne delší předmět, letí-li jeden z těchto objektů velkou rychlostí a tím změní svou délku? Hmota rotujícího kotouče poblíž obvodu bude drcená, kdežto na vnitřní část působí jen menší síla?

Tyto případy zde nebudu probírat [1]. Fyzika je prokazuje svými výpočty. Ovšem nejrychlejší pohyby v makrokosmu neuskutečňujeme, takže výpočty nebývají ověřené praxí.

Pokusy v podsvětelné a nebo v malé rychlosti

Není snadné posuzovat fyzikální jevy, když dvě soustavy se odlišují rozdílem rychlosti až i podsvětelné. K tomu nemáme příslušné zkušenosti; naštěstí aspoň výpočty podporují jejich platnost.

Dál však lze promýšlet i něco silnějšího než je logický paradox. A to v snadno pochopitelné situaci, kdy obě soustavy v protisměrném letu mají stejně velkou rychlost vůči bodu uprostřed. Selský rozum se snáze uplatní při posuzování uhánějícího světla.

Věda hodnotí různé situace – částice se mají ovlivňovat na velkou dálku a tím porušovat STR? Lze se dostat červí dírou do jiného časoprostoru?

Ale vyskytuje se souvislost, zřejmě až nepřijatelná. Tuším, že neznáme fyzikální princip, dle něhož by vznikla kopie částice, kopie kusu hmoty nebo aspoň fotonu. Současná existence dvou kusů, kdy druhý vznikl z ničeho. Jenže teorii relativity připomenu podobnou záležitost, která se málokdy zmiňuje. Z jednoho záblesku vznikne větší počet fotonů, to ano. Co však hodnotí a sledují dva důvěryhodní pozorovatelé při šíření světla, podle STR?

Případ jiskřiště

Dva koráby letí rovnoběžně, avšak protisměrně. Když se míjejí, přeskočí mezi nimi elektrická jiskra:


Obr. 1 – Dva koráby

Vůči místu 0, kde se zajiskřilo, se oba vzdalují rychlostmi 10 km/s:


Obr. 2 – Vzdálenost roste rychlostí 20 km/s

Jiskrový výboj vytvořil rostoucí kulovou vlnoplochu f0, jejíž střed – počátek zůstal v bodě 0. Po 1 sekundě jsou vzniklé fotony ve vzdálenosti asi 300.000 km. Ve staré pohádce o klukovi a pánovi by zaznělo „To může být pravda“ – ohledně vzdalování fotonů:


Obr. 3 – Rozmístění fotonů po 1 sekundě ukazuje kružnice, ve 2D

Další souvislosti poskytuje speciální teorie relativity (STR). Předepisuje stálou rychlost světla ve všech směrech, když se vzdaluje od každého z korábů,. Pak po zajiskření má každému korábu vznikat jeho odlišná vlastní rostoucí vlnoplocha, jejíž střed letí s koráby stále dál:

f1, f2 … fotonová vlnoplocha – povrch koule (zde jen 2D prostor)
K1, K2 … vesmírné koráby

Obr. 4 – Vznik dvou vlnoploch podle STR

Obě předpokládané vlnoplochy nejsou místně totožné. Při letu korábů se každému z nich vlnoplocha zvětšuje. Ovšem ona se také posunuje ve směru jeho letu. Tedy každému se má vytvořit fotonový povrch rostoucí koule v jiných místech! S jiným středem, jak vyplývá ze STR.

„To nemůže být pravda!“ – vzkřikl by pán ve staré pohádce.

Na každém korábu kosmonauti tuší pozici zajiskření, po sekundě letu, již daleko za sebou (10 km). Současně však „vědí“ podle STR, že pozice jiskřiště je hned vedle nich – postupuje s nimi.

Znovu – oba letí od sebe pryč a protože pro pozorovatele c = konst., tak koráby mají odnášet s sebou své rostoucí odlišné fotonové koule – to vzhledem k relativitě. Pohyb korábu se nesmí sčítat s pohybem světla.

Nepředpokládám, že by snad užitím relativistických transformací – přepočtů časů a délek – by se mohly obě vlnoplochy místně ztotožnit. Vždyť oba relativistické středy kulových vlnoploch se sobě musí vzdalovat, podle STR.

Snad tři vlnoplochy?

Nakonec zavedu vnějšího pozorovatele P. Ať je umístěný na ose, ve směru letu korábu K2:


Obr. 5 – Tři odlišné vlnoplochy z jediného jiskřiště. Pozorovatel snad všechny zahlédne? Ne

Všechny tři vlnoplochy stále zvětšují svůj poloměr. Snad v korábech jsou nuceni věřit, že pozorovatele P dostihnou fotony jediného jiskrového výboje celkem třikrát? Dle našich zkušeností se světem to vyloučíme. V kvantové mechanice je možné všelicos, co mechanickými modely neověříme, ale zde jde o lidský zážitek v makrokosmu, který můžeme s kosmonauty hodnotit už dnes.

Možnosti

Bod zajiskření ať není v absolutním prostoru zakotvený; letěl by nenulovou rychlostí. Pak každý koráb má odlišnou rychlost, nikoliv plus a minus 10 km/s, nýbrž ji určí sečtení s onou rychlostí pohybu počátku 0.

Modelový popis STR zde nadále odporuje fyzikálním zkušenostem o světě; protože fiktivní body zajiskření K1 a K2 se vzdalují místu původního elektrického výboje 0.

Názor na závěr

Konstantní rychlost světla vůči každému pozorovateli vyplynula kdysi ze základu – z Michelsonova pokusu z 19. století. Laicky si dovoluji odhadnout, že snáze lze jeho pokusu hledat nové odlišné vysvětlení – ke vzniku světelných proužků – než obhájit jiskřicí modely v jejich souladu se STR. Příště pokračuji zamyšlením nad alternativním posouzením rychlosti světla.

Odkaz

[1] http://aldebaran.feld.cvut.cz/vyuka/paradoxy/paradoxy.html – Relativistické paradoxy rychlého chodce, žárovky, transportéru, vlaku s nádražím
 

Bohumír Tichánek
 

Poslední články autora:


Hodnocení článku
Tisk Tisk

136 komentářů

 1. Pane Tichánku.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Michelson%C5%AFv%E2%80%93Morley%C5%AFv_experiment
  a
  http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/666-pokusy-vedouci-ke-specialni-teorii-relativity
  Michelsonův interferometr- opakovaná měření včetně laserových-nedochází k POSUNU interferneečních proužků, tedy rychlost světla (ve vakuu) je konstantní.
  Píšete :“Laicky si dovoluji odhadnout, že snáze lze jeho pokusu hledat nové odlišné vysvětlení – ke vzniku světelných proužků – než obhájit jiskřicí modely v jejich souladu se STR.“
  Komentář : nejde o vznik interferenčních proužků, ale o jejich POSUN, který se nekoná.
  Paradoxy STR , už jsem to psal a máte to nyní jako hlavní pramen odkazu, jsou odborně popsány na:
  http://aldebaran.feld.cvut.cz/vyuka/paradoxy/
  přidávám vysvětlení paradoxu žárovky, je na :
  http://aldebaran.feld.cvut.cz/vyuka/prirodovedny_obraz_sveta/clanky/paradoxy.pdf
  Vás případ výboje mezi koráby se podobá protisměrným pohybem soustav tam naznačenému paradoxu žárovky.
  Obecně : schéma jiskření mezi koráby při pohybu rychlostí v = 10 km/s. Je to nízká rychlost vzhledem k rychlosti světla, Lorentzův faktor gama je velmi blízký 1.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Lorentz%C5%AFv_faktor
  Přesto nastává nepatrná dilatace času a kontrakce délek, čili kružnice, kterou malujte jako nákres vlnoplochy NENÍ PŘESNĚ KRUŽNICÍ. Takže vyvozovat cokoli z takového nákresu nemá smysl včetně použití tzv. selského rozumu.
  Přeji pohodu.

  1. Pro Pardal 7.10.2018 (15:10)
   Upřesňujete, že vzniklé světelné proužky se neposunují, souhlasím. Nejsou v mém článku podstatné.
   V odkazu na konci mého článku jsou ty adresy, které jste i Vy do diskuse vložil a které jsem už použil ve starším článku na podobné téma. Ano, příklady jsou dobře zpracované, srozumitelně. Stálo by za to najít další adresy článků s modely, jistě existují.
   Upozorňuji na podstatnou souvislost, že v takovém myšlenkovém pokusu vzniknou k zaručené vlnoploše (místo výboje 0) v prostoru ještě dvě další vlnoplochy (vedle K1 a K2).
   Možná se shodneme, že rychlost letu korábů 10 km/s nebo 250.000 km/s na podstatě tohoto příkladu nic nemění. Ani tvar vlnoplochy není zde důležitý. Nýbrž námitka proti speciální teorii relativity spočívá v neuvěřitelném počtu vlnoploch, jež dle jejího principu následně vznikají.
   Pohoda bývá podstatná, díky, také všem ji přeji.

  2. Pane Tichánku, články máte propracované, je mi líto do toho šťourat, snad to berete jako inspiraci.

   Nesouhlasím s :“Upřesňujete, že vzniklé světelné proužky se neposunují, souhlasím. Nejsou v mém článku podstatné.“

   Světelné interferenční proužky jsou podstatné pro vznik teorie relativity a její postulát konstantní rychlosti světla ve vakuu, což je výchozí bod relativity. Takže pokud Váš článek není o relativitě, tak neposunutí proužků není podstatné.

   Na konci Vašeho článku je jen jeden odkaz, v podstatě zadání problémů paradoxů.
   http://aldebaran.feld.cvut.cz/vyuka/paradoxy/
   Mně šlo o
   http://aldebaran.feld.cvut.cz/vyuka/prirodovedny_obraz_sveta/clanky/paradoxy.pdf
   kde se naznačuje řešení otázek paradoxů. Obsahuje odkazy literatury na 17 zdrojů, všechny odlišné od Vašich zdrojů pod předchozím článkem
   https://hledani.gnosis.cz/pod-svetelnou-rychlosti-organizovani-fyzika/

   Prostě jsem chtěl naznačit, že s internetovými stránkami je třeba zacházet opatrně z hlediska důvěryhodnosti, snaha o popularizaci a srozumitelnost relativity vede snadno k chybným závěrům často vycházejících ze špatných předpokladů. Tím neútočím přímo na Vás, ale uvádím své zkušenosti se složitými jevy na internetu. I tady na hledani.gnosis.cz se dočtu ledacos (komunikace se záhrobím nebo pomoc telepatická duším v očistci).

   Myslím, že je to úplně jinak, než píšete.
   Vlnoploch není obrovské množství, ale vlnoplocha (jako schéma záblesku při míjení lodí) je jedna a je deformována jak letí v prostoročasu. Což se blíží problémům deformace kotouče při vysoké rychlosti otáčení.

  3. Pardale, v mém článku jsou podstatné obrázky netotožných kružnic.
   Jistě beru naši diskusi jako inspiraci, díky. Můžu souhlasit s tím, co píšete a děkuji za pdf (Josef Jelen). Problematiku při svém hledání studuji dlouhá léta.
   Nadále však mi chybí Vaše posouzení mého obrázku Tři odlišné vlnoplochy z jediného jiskřiště. Pozorovatel snad všechny zahlédne? Ne, zcela konkrétní názor – zda tento příklad napadá STR (zda nachází její slabinu), zda jej lze odmítnout, protože je v mnou předložené záležitosti tohoto obrázku nějaký nedostatek či nepřesnost. Přičemž nesleduji deformaci vlnoploch, ale jejich nadbytečný, nepřijatelný počet, který STR určuje.
   Díky za Vámi věnovaný čas.

 2. Nevím o tom, že STR určuje více vlnoploch, pořád to je systém 1 zdroj NEBO 1 pozorovatel. Situaci posuzujeme z hlediska zdroje nebo z hlediska pozorovatele.
  Nerozumím nákresu s mnoha kružnicemi, což vytváří dojem více pozorovatelů najednou, záblesk se přece šíří dál a je jen jeden.Tak proč více vlnoploch. Prostě se v tom neorientuji a možná ani nechci, považuji to za chybnou cestu. Můj názor je, že Váš nákres STR ( a její případnou slabinu) nenapadá, ale je o něčem jiném. Geometricky relativitu zpochybnit nelze, jedině měřením, ale Michelsonův interferometr ji vyvolal i potvrdil.
  Deformace kružnic je podstatná podle nárůstu relativistické rychlosti. Pokud bereme malé rychlosti a deformaci zanedbáme, tak nejsme v relativitě.

  1. Víc vlnoploch koresponduje s více vzdálenostmi.
   STR například jediné dvojici bodů určuje kupodivu mnoho různých vzdáleností, v našem jediném Vesmíru. Jsou to koráby v různých rychlostech, jež mají různé délky okolí, dle STR. Tehdy není problém, kdy signál z 1 korábu dostihne vzdáleného pozorovatele a jinak rychlý koráb má téhož pozorovatele v jinaké vzdálenosti – v pořádku. Lze k tomu spočítat soulad změn časů a délek v STR.
   Jenže, když uvažuji tři subjekty v různých rychlostech, pak v STR vznikají 3 kulové povrchy – vlnoplochy. Každému ze tří subjektů vzniknou jinde. Snad to vyžaduje delší promýšlení nabídnutého textu s modely.
   Nerozumím nákresu s mnoha kružnicemi, což vytváří dojem více pozorovatelů najednou, záblesk se přece šíří dál a je jen jeden.Tak proč více vlnoploch. – Ano, také sleduji tento rozpor, vyjádřený několika kružnicemi – ten je dle mne daný samotnou STR.
   *
   Michelsonův interferometr zjistil, jak je to s proužky. Neměřil rychlost světla, kdežto na její vlastnosti se nepřímo usuzuje z výsledku Michelsonova pokusu.

 3. Pane Tichánku, jistě Michelsonův interferometr neměřil rychlost světla, ale tu interferenci, jejímž důsledkem jsou proužky. Žádné posunutí—-> konstantní rychlost světla ve vakuu. Tato rychlost byla jinde velmi přesně změřena na 10 platných míst a je standardem pro definici sekundy i metru.
  Nemáte schéma pro koráby o různých rychlostech, ale tytéž koráby v různých místech a časech. Pak lze spočítat podle STR dilataci času a kontrakci délek. Vlnoplocha ) tatáž vlnoplocha) v různých místech a časech během pohybu korábu není kružnice, ale je deformována. Stále jde o jednu vlnoplochu vyslanou právě v okamžiku setkání.
  Z grafu dole ( Tři vlnoplochy) se nedá poznat, jak je to myšleno, protože dvě vlnoplochy jsou červené. Dal bych jednu zeleně, aby bylo jasné, že je kružnice dle Vás nedeformovaná.
  Píšete :“Tedy každému se má vytvořit fotonový povrch rostoucí KOULE v jiných místech! S jiným středem, jak vyplývá ze STR.“
  Takže to chápu, že máte na mysli přesně kulové vlnoplochy a nesouhlasím s tím.
  Pokud tam máte víc vlnoploch, není to ve stejném čase a navíc musí vyslaná vlnoplocha stále střed v místě setkání korábů.

  1. Díky za námitku. Nyní jen k: dvě vlnoplochy jsou červené.
   Pokud se jeden pozorovatel uvažuje jako stojící, druhý v pohybu, a pak se toto postavení zamění, bude hledání řešení náročnější. I s větší možností chyb.
   Kdežto stav, kdy pozorovateli v bodě 0 přidám dva koráby a ty jsou ve stejné rychlosti, v opačném směru, pak je jejich hodnocení snazší než v předchozím. Snižuje se riziko omylů s absolutním či s relativním pohybem.
   Proto obě kružnice mají stejnou červenou barvu záměrně, připomíná to, že jedna je jako druhá. Přitom bylo užito odlišení označením K0 f0, K1 f1.

  2. Pardale, zdůrazňujete zkreslení kružnic. Prostoru se mění délka ve směru letu, v kolmém směru tomu tak není, ve STR, takže kružnice jsou deformované. V tomhle ale není podstata tohoto příkladu tří věcí (K1, K2, 0) v diskutovaném článku. Zkreslení kružnic ve zvolené malé rychlosti korábů jsem nesledoval.
   V mém článku nejsou podstatné: proužky dle Michelsona, tvar kružnic, velikost shodné rychlosti korábů. Nýbrž podstatným je počet vlnoploch, které má vnímat pozorovatel P.
   Všichni žijí v jediném Vesmíru (lidé z K1, lidé z K2, i nezmiňovaný pozorovatel z bodu 0). Pak namítám, že zde není přijatelné, aby pana P dostihla trojnásobná nesoučasná dávka fotonů f1, f2, f0.
   Napsal jste Nevím o tom, že STR určuje více vlnoploch, pořád to je systém 1 zdroj NEBO 1 pozorovatel. Situaci posuzujeme z hlediska zdroje nebo z hlediska pozorovatele.
   Ale neopomíjejme posuzování z hlediska pozorovatele pana P. U toho sleduji rozpor, v STR k němu dorazí několik vlnoploch (jak právem STR zdůrazňujete, deformovaných). Nedorazí? Pravda, nedorazí. Pak ale STR ve svém výkladu, co lidé posuzují na korábech K1, K2, není výstižná.
   Pozorovatele pana P dostihne jediná sprška fotonů f0, pak postupy, jež přisuzuje „relativita“ lidem na K1 a K2, jsou zpochybněny. Deformované kružnice K1, K2 nejsou místně totožné, pak by ony dostihly pana P každá v jiném čase. A to přece v našem Vesmíru není důvěryhodné.

  3. Pane Tichánku, jsou třeba nějaké závěry a případně shoda.
   Moje závěry:
   1) Michelsonův interferometr a dobře měřitelný posun proužků ( několik mm by mělo být) vykázal nulový posun –> kostantní rychlost světla –> kontrakce délek a dilatace času u objektu pohybujícího se relativistickou rychlostí. Oba souhlasíme.
   2) Dilatace času a kontrakce délek při nízkých rychlostech objektu existuje, ale je zanedbatelná. Váš závěr je v nákresech používat kružnice. Můj názor je, že kružnice vlnoplochy je kružnicí jen vzhledem k pozorovateli v místě setkání, odkud se šíří prostorem.
   3) Vzdalující se koráby nejsou zdojem světla ( ani světelné vlnoplochy), jsou příjemcem světla. Koráb světlo nikdy nedostihne, světlo má rychlost světla, vzdálenost korábu a čela vlny se bude stále zvyšovat. Při vysokých relativistických rychlostech bude NÁRŮST VZDÁLENOSTI čela vlnoplochy a korábu růst pomaleji, odhaduji, že v souvislosti se vzorcem relativistického sčítání rychlostí.
   4) Píšete :“Jsou to koráby v různých rychlostech, jež mají různé délky okolí, dle STR.“
   Komentář : to je základní náš spor. Relativita se týká jen jednoho zdroje a jednoho pozorovatele, jsou k sobě relativní. Různé rychlosti korábu tedy nelze kreslit do stejného nákresu.
   5) Jak se bude délka korábu při relativistických rychlostech zkracovat, dojde k jevu vysvětlenému u paradoxu zhasnutí žárovky.
   6) Píšete :“Tři odlišné vlnoplochy z jediného jiskřiště. Pozorovatel snad všechny zahlédne? Ne
   Všechny tři vlnoplochy stále zvětšují svůj poloměr. Snad v korábech jsou nuceni věřit, že pozorovatele P dostihnou fotony jediného jiskrového výboje celkem třikrát? Dle našich zkušeností se světem to vyloučíme. “
   Komentář : no to jsem rád, selský rozum říká, že světlo odletí a pozorovatel P nemá s koráby nic společného. Jde jen o výchozí bod záblesku (bod 0) a bod pozorovatele ( P), které se vůči sobě nepohybují, takže světlo doletí a letí dál, není co řešit.
   7) Ztratil jste se z původního zadání problému :“Dva koráby letí rovnoběžně, avšak protisměrně. Když se míjejí, přeskočí mezi nimi elektrická jiskra“
   a „Pak po zajiskření má každému korábu vznikat jeho odlišná vlastní rostoucí vlnoplocha, jejíž střed letí s koráby stále dál:“
   Komentář : takže řešíte najednou ne okamžitý jiskrový výboj při setkání, ale trvalé světlo na korábech. Koráby vytváří stále světelné vlnoplochy, světlo se z nich šíří rychlostí světla na všechny strany konstantně. Z hlediska pozorovatele v bodě (P) na něj dopadne
   a) nejdříve záblesk při míjení lodí.
   b) průběžně bude dopadat světlo z přibližujícího i vzdalujícího se korábu se změněnou frekvencí ( relativistická Doplerův jev). Na pozorovatele bude světlo (z přibližujícího se i vzdalujícího se zdroje) dopadat stále s konstantní rychlostí světla c ve vakuu, což dokazuje Michelsonův interferometr.
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Relativistick%C3%BD_Doppler%C5%AFv_jev
   Můj názor je, že pozorovatel ( P) bude vidět světlo stále stejné barvy (= frekvence), protože změna k červenému konci vzdalováním korábu a změna k modrému konci přibližováním korábu bude přesně kompenzována.
   8) zdá se, že Vám jde o průběh intenzity světla při záblesku a následujících světel letícího korábu. To bude složité, Intenzita světla klesá se čtvercem vzdálenosti ( a je tam přibližování i vzdalování). Náznak řešení 1/(0,5*0,5) = 4, a
   1/(1,5*1,5) = 0,444. Takže přiblížením na polovinu vzroste 4x a vzdálením o polovinu klesne na 0,444, tedy intenzita světla k pozorovateli(P) poroste.

   Už asi nic nového nevymyslím, rozhodně Vaše schéma nezpochybňuje relativitu, zvláště když ji sám uznáváte ( dilatace a kontrakce).

  4. Pardal (Anonym 9.10.2018 (13:53)) napsal:
   Pane Tichánku, jsou třeba nějaké závěry a případně shoda.
   Moje závěry:
   1) Michelsonův interferometr a dobře měřitelný posun proužků ( několik mm by mělo být) vykázal nulový posun –> kostantní rychlost světla –> kontrakce délek a dilatace času u objektu pohybujícího se relativistickou rychlostí. Oba souhlasíme.

   Ne. Souhlasím, že z M. jevu věda zdůvodňuje c=konst., kterou soustavě přisuzuje. Kdežto sám sleduji možnost popisovat c=konst. v diskrétním prostoru s jinými souvislostmi.
   V článku jsem psal: „Konstantní rychlost světla vůči každému pozorovateli vyplynula kdysi ze základu – z Michelsonova pokusu z 19. století. Laicky si dovoluji odhadnout, že snáze lze jeho pokusu hledat nové odlišné vysvětlení – ke vzniku světelných proužků – než obhájit jiskřicí modely v jejich souladu se STR.
   2) Dilatace času a kontrakce délek při nízkých rychlostech objektu existuje, ale je zanedbatelná. Váš závěr je v nákresech používat kružnice. Můj názor je, že kružnice vlnoplochy je kružnicí jen vzhledem k pozorovateli v místě setkání, odkud se šíří prostorem.
   Tento názor nesleduji, dle mne: případ s jiskřištěm znejisťuje závěry STR.
   3) Vzdalující se koráby nejsou zdojem světla ( ani světelné vlnoplochy), jsou příjemcem světla. Koráb světlo nikdy nedostihne, světlo má rychlost světla, vzdálenost korábu a čela vlny se bude stále zvyšovat. Při vysokých relativistických rychlostech bude NÁRŮST VZDÁLENOSTI čela vlnoplochy a korábu růst pomaleji, odhaduji, že v souvislosti se vzorcem relativistického sčítání rychlostí.
   Tento názor se opět netýká mého zájmu.
   Zřejmě máte na mysli: — bude NÁRŮST VZDÁLENOSTI čela vlnoplochy od korábu růst pomaleji, — Závěru tohoto 3. bodu nerozumím. Naopak předpokládám, že na korábu stále uvažují vzdalování čela vlnoplochy od jejich korábu dle „c“.
   4) Píšete :”Jsou to koráby v různých rychlostech, jež mají různé délky okolí, dle STR.”
   Komentář : to je základní náš spor. Relativita se týká jen jednoho zdroje a jednoho pozorovatele, jsou k sobě relativní. Různé rychlosti korábu tedy nelze kreslit do stejného nákresu.
   Tohle by asi vyžadovalo diskusi z úst do uší. Zdlouhavé psaní …
   Ovšem když to je základní náš spor., tak to dořeším v dalším příspěvku (HNED PO SKONČENÍ TOHOTO).
   5) Jak se bude délka korábu při relativistických rychlostech zkracovat, dojde k jevu vysvětlenému u paradoxu zhasnutí žárovky.
   Soudím, že žádné zkracování nezpůsobí ztotožnění dvou či tří odlišných vlnoploch.
   6) Píšete :”Tři odlišné vlnoplochy z jediného jiskřiště. Pozorovatel snad všechny zahlédne? Ne
   Všechny tři vlnoplochy stále zvětšují svůj poloměr. Snad v korábech jsou nuceni věřit, že pozorovatele P dostihnou fotony jediného jiskrového výboje celkem třikrát? Dle našich zkušeností se světem to vyloučíme. ”
   Komentář : no to jsem rád, selský rozum říká, že světlo odletí a pozorovatel P nemá s koráby nic společného. Jde jen o výchozí bod záblesku (bod 0) a bod pozorovatele ( P), které se vůči sobě nepohybují, takže světlo doletí a letí dál, není co řešit.

   Dle mne STR, svými postupy, zde selský rozum odmítá.
   7) Ztratil jste se z původního zadání problému : ”Dva koráby letí rovnoběžně, avšak protisměrně. Když se míjejí, přeskočí mezi nimi elektrická jiskra” a “Pak po zajiskření má každému korábu vznikat jeho odlišná vlastní rostoucí vlnoplocha, jejíž střed letí s koráby stále dál:”
   Komentář : takže řešíte najednou ne okamžitý jiskrový výboj při setkání, ale trvalé světlo na korábech. Koráby vytváří stále světelné vlnoplochy, světlo se z nich šíří rychlostí světla na všechny strany konstantně. Z hlediska pozorovatele v bodě (P) na něj dopadne
   a) nejdříve záblesk při míjení lodí.
   b) průběžně bude dopadat světlo z přibližujícího i vzdalujícího se korábu se změněnou frekvencí ( relativistická Doplerův jev). Na pozorovatele bude světlo (z přibližujícího se i vzdalujícího se zdroje) dopadat stále s konstantní rychlostí světla c ve vakuu, což dokazuje Michelsonův interferometr.
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Relativistick%C3%BD_Doppler%C5%AFv_jev
   Můj názor je, že pozorovatel ( P) bude vidět světlo stále stejné barvy (= frekvence), protože změna k červenému konci vzdalováním korábu a změna k modrému konci přibližováním korábu bude přesně kompenzována.

   Ne. Jaké trvalé světlo na korábech? Tuším, že změny barvy není třeba zavádět. I tohle by potřebovalo nepísemnou komunikaci.

   8) zdá se, že Vám jde o průběh intenzity světla při záblesku a následujících světel letícího korábu. To bude složité, Intenzita světla klesá se čtvercem vzdálenosti ( a je tam přibližování i vzdalování). Náznak řešení 1/(0,5*0,5) = 4, a
   1/(1,5*1,5) = 0,444. Takže přiblížením na polovinu vzroste 4x a vzdálením o polovinu klesne na 0,444, tedy intenzita světla k pozorovateli(P) poroste.

   Ne, představuji si tenkou kulovou vlnoplochu. Její deformace mi není podstatná při mé starosti, kolikrát uvidí pan P zajiskření.
   Už asi nic nového nevymyslím, rozhodně Vaše schéma nezpochybňuje relativitu, zvláště když ji sám uznáváte ( dilatace a kontrakce).
   Ne, změny geometrické délky Vesmíru nezavádím ve svých modelech. Vysvětluji v modelech, proč kosmonaut získává jen vjem změny délky okolí . Změny času ano, je zdůvodňuji

  5. HNED, Pardalovi
   Zadání příkladu se zajiskřením jsem samozřejmě nevymyslel sám, kdežto jsem před dávnými lety na něj v nějaké knize narazil. Nyní si uvědomuji, že Váš názor Pardale, je stejný, jako byl u fyzika, autora knihy.
   Vysvětlil, že pro jeden a druhý koráb vzniknou odlišné rostoucí vlnoplochy. A připouštěl, že tento závěr STR je velmi zvláštní, ale že se s tím musíme smířit. (Snad po letech vzpomínám výstižně).
   Mám za to, že fyzik chápal vzniklý problém. STR se tím nepatrně přiblížila Everettově spekulaci mnoha Vesmírů (Každý stav v našem světě navazuje na vznik obrovského množství dalších světů, ve kterých se pak děje něco jiného, a znovu se rozdělují).
   Nespokojuji se s našim Vesmírem, který by pro každého ukazoval nepřijatelně jiné rozmístění hmoty. (Zde jinak umístěné fotonové kružnice.)
   Čas a vnímání délky okolí může být u každé soustavy jiné. V mých modelech je rozložená hmota všem uživatelům světa společně, v diskrétním prostoru. Až délky okolí se mění ve vnímání pozorovatelů, podle jejich rychlosti pohybu. Tak jako i čas.

  6. Pane Tichánku, když se zableskne jen jednou při setkání korábů, tak v nákresech nemusíte žádné koráby řešit vzhledem k pozorovateli (P). Světlo k němu doletí rychlostí světla ve vakuu c. A tím problém končí.
   Z pohybujícího se korábu ( ať se pohybuje jakoukoli rychlostí menší c, které stejně nemůže jako hmotné těleso dosáhnout) záblesk při setkání nikdy neuvidí. Vzhledem ke korábu vzdalujícímu se od původního středu odlétá světlo stále rychlostí c, což je jeden z podstatných závěrů STR.
   Jak bude vypadat vlnoplocha, když světlo předletí koráb nemá smysl řešit, toto světlo už nikdy neuvidí.

   Problém trvalého světla na letících korábech je složitý. Jediná jistota je, že přiletí světlo z druhého korábu konstantní rychlostí c. Podle STR tato rychlost nezávisí na vzájemném ( relativním) pohybu zdroje a pozorovatele.

   Vaše námitky, že Michelsonův interferometr a nulový posun proužků lze vysvětlit jinak je mimo. Právě odtud vychází STR a její důsledky byly mnohokrát potvzrený. Váš přístup je chybný zvláště tím, že i kdybyste vysvětli nulový posun proužků, budete muset všechna různá a četná měření a důsledky STR vysvětlovat každé zvlášť.
   Prostě geometrické nákresy, byť dobře promyšlené, na to nemají.
   Píšete :“Čas a vnímání délky okolí může být u každé soustavy jiné. V mých modelech je rozložená hmota všem uživatelům světa společně, v diskrétním prostoru. Až délky okolí se mění ve vnímání pozorovatelů, podle jejich rychlosti pohybu. Tak jako i čas.“
   Komentář: To je právě chyba. Prostor a čas se mění v STR objektivně. Dráha letu mionu kosmického záření záleží na jeho vlastním čase, ne na tom, co v něm vnímáme, že uletěl 300 km místo 300 m. Podobně mnohokrát prověřené urychlovače na relativistické rychlosti počítají s nárůstem relativistické hmotnosti. Nehledě na to, že tyto jevy ani vnímat neumíme. Lze je měřit. Doufám, že nechcete tvrdit, že naše vnímání mění měřící přístroj.

   Příliš mnoho věcí rozporů, na které jsem ukázal odpalujete : není to předmětem zájmu, muselo by se řešit ústně. Mně to nevadí, já nějak akutně tyto problémy neřeším a ani nechci, vidím to jako slepou ulici. Já dávám jen před tu slepou ulici značku. Ono se špatně couvá.

 4. Celé ty pohyby jsou celkem relativní. Až někdo dokáže experimentem, například ve vlaku, že se pohybuje, tak to bude zajímavé a pozvednu obočí.

  1. Pro Matrix (22:04)
   Vzpomínám, že ve filmu „Dívka na koštěti II – Saxana“, se vlak pohyboval fantastickým způsobem. Kdežto rychlosti našich vlaků příliš nedostačují pro experiment, který zmiňujete. Přesto.
   Mohlo by to být řešitelné měřením času. Vlak jede kolem stanice S, tehdy pozorovatelé ve vlaku PV a na stanici PS stiskli stopky. Když vlak ujel 1 km, pan PV bliknul baterkou směrem dozadu, ke stanici. V té chvíli oba pánové PV a PS skončili měření času. Pak mobilem se domluvili, že pan SV ve vlaku naměřil pomalejší čas. Nezapomněli odečíst čas nutný na pohyb světla v délce 1 km, jednu třísettisícinu sekundy.
   Pohyboval se PV a jeho vlak, kdežto pán PS ve stanici se nepohyboval.
   *
   Poznámku Matrixe mám za podstatnou, ale pro odlišný výklad našeho světa.

  2. Když budu mít baterku, to se mohu podívat z okna, ale jde o to, být v uzavřeném prostoru bez kontaktu s venkovním prostorem a jestli se k němu pohybujeme, pokusem, například nějakým přístrojem, nebo čímkoliv jiným.

  3. Kdo potřebuje na všelicos důkazy je lapen iluzí Máje.
   Přitom se paradoxně právě tomu lapení brání, a považuje důkazy za nutné aby nebyl obelhán. Jenže důkazy v iluzivní dimenzi jsou přirozeně iluzí, nemůžou být logicky ničím jiným.

  4. Pro Milenium 9.10.2018 (19:24)
   Matematické důkazy bývají přesvědčivé, i když pak ještě jejich výklad, co znamenají, může být chybný.
   Věřili jsme, že výpočet rychlosti v=s/t nemá slabinu, čas jde přece svým tempem. A přece Einstein prokazoval jinak.
   Běžně však podceňujeme matematiku. Výpočet v lineárním Euklidově prostoru je bezvýsledný? Nevadí, výpočet zaokrouhlíme…

 5. Divím se, že se této diskuze nezúčastnil /dosud/ pan Kozohorský? Již byl tak blízko k objevení Boha, téměř ho identifikoval pomocí nul, bodů, nekonečen, singularit a reality světa I a II….a tady jde jen o objasnění znejistění ?!

 6. Můj příspěvek o osobní potřebě důkazů reagoval na příspěvky od Matrixe

  1. Milénium, žádná Mája a iluze není, to si pletete se sny, kde nic nefunguje podle představ. V tomto světě věci fungují, pokud jsou správně složeny, „elektronika“ atd…

  2. Matrixi,
   se sny při spánku to má společného toliko to, že se lidé ze snu probouzí jen do jiného snu, který ale považují za bdělou skutečnost.
   Jak vysvětlit snícímu, že sní? Je to nemožné, stejně jako hloupému, že je hloupý.

  3. Milénium,

   Existuje technika, kterou se dá naučit, ze snu můžete přejít do lucidního snění. Myslím jedna z nich je, dívání se na ruku s hodinkami ve snu, pak když něco nesedí, člověk si uvědomí, že sní. Přejde do lucidního snění a sen si může přetvářet podle své fantazie.

  4. Och jo, pod článek s odbornou tématikou přišli místní hadači. A již to začalo.
   Kdysi tu napsal kolega článek, podotýkám dosti složitý k iluzi : https://hledani.gnosis.cz/temata-k-zaveru/

   Je tam i toto: „Lidské představy a obrazotvornost zde, v tomto světě, jsou výplody naší mysli, čerpající ze zprostředkovatelské funkce našich smyslů a to, že trvají v životě ty desítky let, neznamená, že nežijeme v iluzi. Náš zdejší žitý sen také jednou skončí smrtí těla a „probudíme“ se proměnou do vyšší úrovně. Zda v ní již zůstaneme /s pozdějším dalším výstupem do vyšších prosvětlených sfér/ či se vrátíme do zdejší pozemské reality, to nemáme zcela ve svých rukou. Mystická cesta však nabízí poznání vyšší reality ještě za života v hmotném těle, což naplňuje hlavní cíl života. Ježíš říkal – tam, kam jdu já, vy nemůžete… Některým nabídl vstup do nitra a vhled do vyšší úrovně – viz. jeho proměnění se na hoře v evangeliu Matouše /kapitola sedmnáctá/. A to je ten primární důvod, že se vybraným duším, které jsou připraveny na cestu sebepoznání přes své nitro, dostává nezištné pomoci mystiků. Ten jeden z nejvýznamnějších poslů Boha-Otce, Ježíš Kristus, říkal: „Dokud máte světlo, věřte ve světlo, abyste se stali syny světla.“ /Jan 13:36/ Stát se synem světla, co to asi je? Odpověď není složitá; zbavit se natrvalo žití v iluzi tohoto světa. Za sebe píši, že ale neželím reality tohoto světa. Z jistého důvodu jsem se do něj musel zrodit /a ne jednou/. Je to region pomíjivosti a nenabízí pravdu. Na závěr odkazuji na Ježíšovo největší přikázání z Matouše, kapitola 22:34 až 40. To je začátek ne lehké cesty vyjití ze světa iluze do reality prosvětlení.“

   . . . . . . . . . .

   A Honza nepotřebuje zaplatit připojení k internetu? Jestli o tom má papír nebo položku na elektronickém účtu, je jedno, ale kdyby neplatil /nebo někdo jiný za něj/, tak by tu nebyl. Fakt ale je, jak píše, že to nepotřebuje k životu.

   . . . . . . . . . .

   To zase bude kydů, velebnosti. Rád čtu pana Pardála a Tichánka, to je jiný tabák.

  5. Matrixi ty techniky které popisujete patří do magie, a ta je jen vývojovou fází procházení si pýchy ve 3D.

  6. AuV,
   Ten Ježíšův výrok “ tam, kam jdu já, vy nemůžete…“ znamenal to, že on po odložení těla pokračuje ve vyšších dimenzích odkud jeho Duch přišel aby v těle Ježíše demonstroval co to je osvícený člověk kterým necloumají egoismy a je si vědom jednoty Ducha. Proto také mohl vidět budoucnost, nevzpíral se své roli a s klidem a pokorou přijal svůj úděl. Ostatní lidi na planetě byli těžce v oddělenosti pod egem a proto museli pokračovat v inkarnaci ve stejné 3D realitě.
   On věděl, že je celistvým Duchem, ostatní žili v oddělenosti, takže v představě duší.

  7. Milénium,

   Vidíte!! vy to všechno víte, ale Ježíš nejste, kde je problém?

  8. Matrixi,
   nikdo nemůže být Ježíšem, to bylo jen jméno těla, ale Kristem ano. Kristus-Kristovství je totiž stav. Je to stav, který vystihují pojmy jako otevřené třetí oko, svatý grál, osvícení, pokora a absence egoismů.
   Problém, jak to nazýváte, já to jako problém nevnímám, je to jen rozdíl, je v nastavení těla Ježíš a Milenia. Já již vím mnoho z toho co věděl on, ale on měl díky jinému stavu těla podmínky, které daleko silněji umožňovaly silnější uvědomění a víru, a to tak, že to i naplno žil. To mě není dáno. A jsem přesvědčen, že pro to nemohu svou vůlí nic udělat, abych byl více jako on. Vnímám transformaci a změny mého vědomí i chování směrem k tomu jeho, a uvědomuji si, že se to neděje na základě mého chtění a snahy. Děje se to automaticky, protože to tak má být, je to Božským plánem, Bůh řídí kroky všech. Vše zaznamenal do DNA těla do kterého jsme se zrodili. Je tam co kdo má přijmout a pochopit a kdy. Kdo toto odmítá, protože by se cítil jako loutka nemůže důvěřovat Bohu, má silný pocit oddělenosti tedy ego. Já plně chápu, že něco takového nejde jen tak přijmout, byl jsem na tom před lety stejně, takže se umím do toho stavu vcítit. A neudělal jsem pro změnu nic, to ani není možné, a přesto procházím postupně a přirozeně změnou.
   Je to naprosto něco jiného, než něco chtít a snažit se toho dosáhnout.
   Funguje to jinak, co chceš to uniká a zůstává touha a zklamaní z nedosažení. Čeho se seš naopak ochoten vzdát, co prostě nemusíš mít, to Ti bude dopřáno. Ale nemůže za tím být egoismus, nelze říkat, já to nepotřebuju a čekat že to přijde. Boha nelze obelstít.

  9. ad. „….Boha nelze obelstít…..“
   Nechápu, proč by ho někdo měl chtít (chtěl) obelstít?

 7. Milenie,

  …Kdo potřebuje na všelicos důkazy je lapen iluzí Máje…

  Nemusíme do duchovních, nebo vědeckých výšin, stačí zůstat v hmatatelné realitě.

  Vy nepotřebujete doklady (což jsou důkazy) o dosaženém vzdělání, o vlastnictví nemovitostí, o státní příslušnosti, o zaplacení nákupu, složenek atd.?
  Jestli ano, tak jste podle vlastních slov „lapen iluzí Máje“ a jestli ne, šupem vás vrátí do ústavu, ze kterého jste utekl.
  To jsou dvě řešení, pakliže vaše slova platí.

  A pak je tady další, mnohem jednodušší řešení: vaše slova neplatí. Prostě šíříte lži.

  1. JK
   Ohledně Vašeho příkladu bych uvedl fakt, že zmíněné důkazy se dají falšovat a také se to i děje.

   Mě šlo ale o něco jiného. Vy jste věřící v Boha, věříte na něj bez toho, že by někdo jeho existenci průkazně dokázal. Jsou tu jen stará písma která o něm hovoří, což není žádný důkaz. Ale na druhou stranu ještě nikdo Boha nedokázal ani vyvrátit, a když se k tomu vezmou indicie z minulosti a případný vnitřní pocit či prožitek, lze se přiklonit k jeho existenci a stát se věřícím v něj. O tomto jsem psal, žádáte Vy v této věci důkazy?

   Jinak Vaše poznámka o tom ústavu vypovídá o láskyplné a tolerantní povaze, zapadá do fanatického náboženství, kdy jinověrec a člověk jinak smýšlející je hoden eliminace.

   Honzo, pěkné, Dušek mě baví, i když ne ve všem s jeho názory dnes souhlasím.
   Důkazy stvořil systém a ten je také vyžaduje, člověk jako takový je opravdu nepotřebuje.

  2. ad.
   Milenium 11.10.2018 (7:54)
   „…. jste věřící v Boha, věříte na něj bez toho, že by někdo jeho existenci průkazně dokázal…..“ stará písma která o něm hovoří, což není žádný důkaz. ….“

   Ale prosím Vás, On přece nepotřebuje dokazovat ani papírem prokazovat svou existenci.
   On je dokázán i prokázán neprokazatelně,…. On pouze je. Jen tak. No není to krásný? Jen Být….

  3. Milenie,

   …Mě šlo ale o něco jiného. Vy jste věřící v Boha, věříte na něj bez toho, že by někdo jeho existenci průkazně dokázal…
   Takhle to dopadá, když vás vaše zkušenosti, podložené tím, co považujete za DŮKAZY, přivedly k šabloně: podle sebe soudím tebe.

   Stručně a jasně:
   Neexistuje život bez víry (v cokoli)
   neexistuje víra bez zkušeností (jakýchkoli)
   a neexistuje zkušenost bez důkazu (jakéhokoli)

   Doslova každá reakce je důkazem akce.
   Toto se týká jak hmotné reality, tak i vědy a duchovna.
   (Takže jediná mája o důkazech je tady vaše mája – o čemž jsem právě podal důkaz.)

   …Jinak Vaše poznámka o tom ústavu vypovídá…
   o tom, že se buď chováte jako blázen, nebo lžete (a sám nežijete tím, co tvrdíte).

  4. JK,
   tak to vysvětlete, jak to je s Vaší vírou, jaký máte důkaz o existenci Boha ve kterého věříte?
   Odpovězte na jednoduchou otázku, jinak se nikam nepohneme.

  5. Milenie,

   …tak to vysvětlete, jak to je s Vaší vírou, jaký máte důkaz o existenci Boha ve kterého věříte?
   Odpovězte na jednoduchou otázku, jinak se nikam nepohneme…

   Ne, Milenie, to vy se nikam nepohnete. A nikam se nepohnete tak dlouho, dokud budete věřit svému bludu, že vše je dopředu dáno a člověk nejlíp udělá, když se o nic nesnaží.
   Vše, co následně odvíjíte z tohoto bludného základu, je samozřejmě taky bludné.

   A přestaňte se už zajímat o můj vztah s Bohem a začněte pěstovat vlastní vztah s Bohem. Dvě cesty, jak na to, jsem tady napsal – a kam jste se pohnul?

   P.S. Přijmout má člověk to, co nemůže změnit. Ve všem ostatním se má snažit o zúročení hřiven, které dostal do vínku – a bude z toho skládat účty.

  6. JK,
   kličkujete jak zajíc a odmítáte potvrdit, že věříte v něco na co nejsou důkazy. A přitom na druhé straně považujete důkazy za nutné.

   Víte proč je tato realita kterou východní náboženství nazývají Májou, pouhou iluzí?
   Protože skutečné může být jen to trvalé, nepodléhající rozpadu a smrti, tedy Bůh.
   Dění v této realitě za skutečnost považuje akorát člověk, který je odříznut od reality nesmrtelného a trvalého Ducha, a který je tedy odkázán pouze na vjemy a zkušenosti s touto pomíjivou realitou skrze omezené smysli které mu byly dány a skrze to, co mu řeknou ti, co se sem zrodili před ním. Vesmír se jednou zhroutí nazpět do bodu a znova se začne tvořit dalším velkým třeskem. To je Duchem stvořená hra a tedy iluze, ve které je Božské vědomí přítomno jako pozorovatel.

   A ten který se považuje za tělo a má ještě silné ego, ten při smrti těla také zemře, žádné křesťanské nebe. Ale ten, co zemře než zemře, tak nezemře až zemře. Jinými slovi, komu za života těla zemře ego, ten je již v daném těle nesmrtelným Duchem a tedy nemůže zemřít při smrti svého těla. Prach si a v prach se obrátíš ve Starém zákoně hovoří jen o těle, za které se tehdy všichni a většina ještě dnes považuje.

   -„Přijmout má člověk to, co nemůže změnit“ s tím nelze než souhlasit, problémem je, schopnost rozlišit co můžu a co nemůžu změnit, a také hlavně jak to můžu změnit.
   Pro vztah s Bohem, který mimochodem pro každého je v něm samotném, lze dělat to, že prohlédnu nástrahy pána hmoty-satana a tedy egoismy hmoty. A jestli je prohlédnu není na mě, jak bych to mohl udělat, když k tomu nemám nutné nástroje-zkušenosti a vlohy, tedy dary od Boha? A protože kde, do jakého prostředí a s jakými hendikepy a nadáními se narodím si jako člověk nikdo nevybral, neměl možnost to ovlivnit, tak je to jen a pouze Božskou záležitostí a tím je dána ta danost. Nikdo nepřekročí svůj stín, nemá jak. Může se snažit bojovat s těmito danostmi až si skrze psychiku i fyzické vypětí zdemoluje tělo, a stejně Božský plán nenabourá. Ti, co žijí představou, že jsou strůjci svého osudu a jejich ego se chytlo šplhání k Bohu činí také jen podle toho, co jejich současné tělo dostalo do vínku. Tito lidé si ještě musí ve své vývojové fázi projít tímto dualitně a tedy na dobré-špatné rozdělovaném chápání světa. A je to tak v pořádku, je to Boží záměr, a já s tím nemám problém.
   Já žiju s pokorou život jak mi ho Bůh připravil, protože věřím v jeho dokonalou moudrost, a přijímám, že i to co se egu těla zrovna nehodí a nelíbí jsou nutné věci pro můj vývoj a pochopení kdo jsem a čím nejsem. A to je ta cesta k Bohu, to je přirozená, nejhladší a nejpřímější cesta. Ale všechny cesty vedou k Bohu, i ty s mnoha slepými uličkami a opklikami.
   Do cíle jednou musí dorazit úplně každý, i ten, co by se z Vašeho pohledu o to nesnažil. To si jen Vaše ego namlouvá, že jste lepší než ty, co se nesnaží.Prostě duchovní pýcha jak vyšitá.
   Jsme tu OT, takže toto téma odkládám.

  7. Milenie,

   … Jsme tu OT…
   Opravdu? Těžko byste hledal příhodnější titulek pro toto téma. (A to ještě za dva koráby nemusíte považovat právě nás dva.)

   … kličkujete jak zajíc…
   Z vašeho pohledu. Z mého pohledu vím, že vám nemohu dát potravu, se kterou byste si stejně nevěděl rady.

   … odmítáte potvrdit, že věříte v něco na co nejsou důkazy…
   Zrcadlo Boha můžete vidět všude kolem sebe, takže chybí-li vám na existenci Boha důkazy, jste duchovně hodně nízko. Dobře, zkusím pro vás něco udělat.
   Vládne člověk životem? Ne.
   Vládne na této planetě život? Ano.
   Tak kdo tím životem vládne? Bůh, život sám, energie, entita – nazvěte si to, jak chcete, ale je to důkaz, že zde vládne něco, co člověka jednoznačně přesahuje.

   A je zde vláda života organizovaná, nebo chaotická?
   (Dál už zkuste myslet sám – a přejděte až ke člověku.)

   … Dění v této realitě za skutečnost považuje akorát člověk, který je odříznut od reality nesmrtelného a trvalého Ducha…
   Ano, různí chytrolíni jsou plni takových planých řečí. Jenže ono je to všechno jinak.
   Podstatou tohoto světa nejsou iluze, nýbrž fyzikální a přírodní ZÁKONY (odvozené ze zákonů duchovních)

   A iluze zde vznikají teprve tehdy, když se nerespektuje realita tohoto světa – jak ve víře, tak ve vědě. Tedy vlastně v hlavách těch chytrolínů, kteří se paradoxně sami ani nemohou řídit tím, co tvrdí. A už vůbec nechápou citát:
   Dejte císaři, co je císařovo a Bohu dejte, co je Božího.

   Kdo tedy pohrdá hmotou z atomů, je pokrytec a skončí v pohrdání. (A to jak a kdy skončí svět z atomů, to není vaše starost.)

   … To si jen Vaše ego namlouvá, že jste lepší než ty, co se nesnaží.Prostě duchovní pýcha jak vyšitá…
   Vy chytrolíne, já nemám nejmenší potřebu se tady vytahovat. Odložte vaši duchovní pýchu a zabedněnost a pochopte, že vám nabízím možnost pozvednout se.
   (Když ji přijmete, potěší nás to oba. Když ji odmítnete, já nic – kromě času, který jsem vám věnoval – neztratím.)

  8. …pýcha jak vyšitá…
   nebo „pouhá“ jistota

   Pracuj každý s chutí usilovnou,….

   „…mám řadu zkušeností, tak mám určitě pravdu…“, bylo řečeno.
   “ …mé dnešní zkušenosti jsou takové, že pokud nepřestaneš s diktaturou svých jedině správných zkušeností, můj čin ti ukáže jinou pravdu,….“ zněla odpověď.

   A včíl babo raď, co je pýcha a co obrana, jistota,….bez posuzování, souzení až odsuzování….
   ( Binec na pracovním stole i sále …ruší získání čistoty řádu,…., nastává chaos a pýcha…. )

  9. JK,
   upřímě nechápu co sdělujete.

   „Z mého pohledu vím, že vám nemohu dát potravu, se kterou byste si stejně nevěděl rady. “

   Aby alespoň mě dávala věta smysl, nesměly by tam být ty dvě „ne“ (nemohl, nevěděl) a slůvko „stejně“
   Tedy by musela znít
   -Z mého pohledu vím, že vám nemohu dát potravu, se kterou byste si věděl rady.
   -Z mého pohledu vím, že vám nemohu dát potravu, se kterou byste si nevěděl rady.

   Většina zdejších diskutujících se nesnaží psát jednoznačně, naprosto srozumitelně a přesně, a proto je tolik nedorozumění a diskuse se zaplňuje mnoha zbytečnými příspěvky, vzrůstají u toho emoce a přechází se na osobní rovinu. Člověk píše příspěvek v představě, že druhý přemýšlí stejně, nahlíží na danou věc skrze stejné zkušenosti a ze stejného úhlu pohledu. A to je velký omyl.
   Navíc mám pocit, že mnoho přispěvatelů píší stylem rádoby tajemným či intelektuálním, zkrátka mlží a provokují.

   Jinak JK děkuji za jeho snahu mi pomoci a vyzvednout Milenium na jeho stupeň vývoje.
   Jsem naprosto spokojen s tím jak na tom jsem a vím, že mě JK nikam vyzvednout jeho snahou nemůže. Na druhou stranu psaní mých příspěvků a čtení nejen jeho reakcí na ně mě samo o sobě posouvá, je to praktické cvičení, které přináší více než třeba samotné čtení písem. Šedivá je teorie, zelený strom života.

  10. Milenie,

   …upřímě nechápu co sdělujete…
   Na rozdíl od vás já chápu, co mi sdělujete: nimráte se v malichernostech a velké věci vám unikají. To je vlastnost hnidopicha a zároveň trouby.

   Když je na vás příliš složité souvětí:
   nemohu vám dát potravu, se kterou byste si stejně nevěděl rady
   tak si ho rozložte:
   existuje potrava, se kterou byste si stejně nevěděl rady – a tu vám nemohu dát.

   Navíc je legrační, že hnidopiši se chytají do vlastních pastí.
   Vaše: „mnoho přispěvatelů píší stylem“ rozhodně není „jednoznačné, srozumitelné a přesné“, protože správně má být: „mnoho přispěvatelů píše stylem“.

   … Navíc mám pocit, že mnoho přispěvatelů píší stylem rádoby tajemným či intelektuálním, zkrátka mlží a provokují….
   Právě proto, že o vaší nedůvěře a nízkých duchovních znalostech vím, tak vám nemohu dát potravu, se kterou byste si stejně nevěděl rady.

   … Jinak JK děkuji za jeho snahu mi pomoci a vyzvednout Milenium na jeho stupeň vývoje…
   To není pravda. Na vašem stupni vývoje jste – já jsem vám chtěl pomoci na vyšší stupeň.
   A když to odmítáte, dobře. Ale nepište sem takové bláboly, jako že tento svět není reálný, že důkazy jsou májou, a že člověk za své skutky neodpovídá.

   Vaše další bláboly nemohou poškodit jiné lidi – akorát vás – a když z vás musejí ven, budiž.

  11. JK,
   není hnidopišství spíše řešit jestli je na místě použít – píší nebo píše?

   „… Jinak JK děkuji za jeho snahu mi pomoci a vyzvednout Milenium na jeho stupeň vývoje…
   To není pravda. Na vašem stupni vývoje jste – já jsem vám chtěl pomoci na vyšší stupeň.“

   Já tu větu napíšu jinak, i když se snažím psát srozumitelně, stejně to není jak je vidět dokonalé:
   -Děkuji Vám, že se snažíte mě-Milenium vyzvednout na Váš stupeň vývoje. Už je to lepší?
   Není pochyb, že Vy jste na vyšším stupni, to dokládá Vaše vystupování a častování druhého označením trouba. Akorát nevím, jestli horkovzdušná, nebo hlásná.

  12. Milenie,

   … Děkuji Vám, že se snažíte mě-Milenium vyzvednout na Váš stupeň vývoje. Už je to lepší?…
   Není. Je to nesmyslné. Stejně, jako nemůžete žít můj život, tak ani nemůžete být vyzvednut na můj stupeň vývoje. Když dva dělají totéž, není to totéž. Někdo vám může pomoci pozvednout se směrem k Bohu – ale v tomto procesu budete vždy originálem, nikdy kopií někoho.
   Navíc se pořád zabýváte malichernostmi a velké věci vám unikají.

   Ale vrátím se k jednomu vašemu citátu:
   …popsané projevy naprosto neodpovídají tomu co prožívám…

   Sdělím vám podobenství:
   Orel do svých spárů uchopil rybu a vznesl se s ní do výše. Tam sebou ryba mrskla, vysmekla se a spadla zpátky do moře. Při té nenadálé pouti poprvé uviděla slunce, zažila omámení, proud vzduchu i stav beztíže. A svým družkám pak tvrdila, že voda není zapotřebí k životu, že moře je iluze a že pravdivý svět je úplně jiný. (Přičemž o celém světě samozřejmě věděla prd.)

   Milenie, v tom podobenství – vy jste ta ryba.
   Kontakt s duchovnem může v člověku vyvolat mimořádné zážitky, ale správně jim člověk bude rozumět jedině tehdy, bude-li mít v pořádku vztah s Bohem.

   A kromě toho, pozemšťan, který kvůli Duchu pohrdá hmotou, je blázen.
   A pozemšťan, který kvůli hmotě pohrdá Duchem, je dravec.
   Jinými slovy, kdo nerespektuje už zmíněné Kristovo:
   Dejte císaři, co je císařovo a dejte Bohu, co je Božího, ten na to opravdu doplatí.
   (To jsou ty věci, které by vám unikat neměly.)

  13. JK,

   stejný stupeň vývoje podle Vás znamená že jsou dva lidi stejní, že jsou to kopie?
   Pro mě to znamená, že jsou to třeba spolužáci, absolventi stejné školy se stejným prospěchem. Tím mají stejný nebo velmi podobný stav znalostí, a proto jsou v tomto na stejném stupni vědění daného oboru. Přirozeně mají rozdílnosti třeba ve schopnosti hrát hokej, nebo umět poskytnout radu mimo obor svého studia.

   „Ale vrátím se k jednomu vašemu citátu:
   …popsané projevy naprosto neodpovídají tomu co prožívám…“

   To není přece žádný citát, ale zhodnocení mého stavu vůči popisu projevů které na mě pasoval Matrix.

   Hmotou nepohrdám, protože hmota tvoří potřebné podmínky pro vývoj duše-Ducha.
   Ego a satan které často zmiňuji jsou nejlepší učitel a zkušební komisař, a jste jím pro mě i Vy se svými příspěvky.

   Bez hmoty a egoismů by nemohla existovat rozdělenost a rozmanitost, byl by jen jeden celistvý Duch, plaval by si v prázdnotě a nic by neprobíhalo, nic by se nedělo.
   Nešlo by se pokochat pohledem na květinu nebo západ slunce,prožít hluboké city jako je láska a vděčnost, pravda, nebyla by ani bolest a hrůza války.

 8. → Vy nepotřebujete doklady (což jsou důkazy) o dosaženém vzdělání, o vlastnictví nemovitostí, o státní příslušnosti, o zaplacení nákupu, složenek atd.?

  Dovolím si reagovat a odpovědět. Ne, nic z vámi uvedeného (a vytvořeného systémem) k životu nepotřebuji a netřeba. Papír……..:-) K smíchu!..:-)

  https://www.youtube.com/watch?v=GTgD1oUvDj0

  1. Skvělé.
   Začínám likvidovat archiv – metr papíru na papíru a zbytek v šanonech. Brrr, už ať je to pryč :-)

  2. Honzo,

   Papír……..:-) K smíchu!..:-)…

   Ano, to vám odpovídá. A vzhledem k tomu, že jste za svůj život spotřeboval tuny papíru, jste podle tohoto vašeho projevu uchechtaný.

   Navíc, já jsem o žádném papíru nemluvil. Mluvil jsem o důkazech v hmatatelné realitě – a ty se mnohdy bez papíru obejdou.
   Ale JSOU (a nejsou májou).

 9. Pro Pardal 10.10.2018 (10:23)
  Jiskřiště dvou korábů jako nedostatek STR, řešení zš, Michelsona vr.
  Špatně se couvá, protože není jen tak zastavit rozjetý vlak. Bránívá tomu co do bříška a pod.? Jak vlaku vybabrat, eh, vybrat mezi světovými geometriemi?
  Buď ta, co má úsečky vždy konečné délky, anebo ta, co jí výpočty prokazovávají délky konečné anebo neexistující.
  Pardale, k Vašemu: „Prostě geometrické nákresy, byť dobře promyšlené, na to nemají.“
  Představu některých důležitých fyziků nesledujete: „fyzika jako geometrie“. Hledání matematických vztahů je jen částí fyziky. Vzpomeňte, nejprve přicházela představa, mechanický model. Až potom se počítalo s Miluškou.
  Žito: https://www.youtube.com/watch?v=tuAyadcIwnM

 10. Pane Tichánku, píšete :“„fyzika jako geometrie“. Hledání matematických vztahů je jen částí fyziky. Vzpomeňte, nejprve přicházela představa, mechanický model. Až potom se počítalo s Miluškou.“
  Komentář: snad fyzika občas jako nákres. Nebo si dovedete představit geometrii fyzikální veličiny teplota nebo hmota?
  Pořád nevím, co znázorňuje Váš obrázek v článku s třemi kružnicemi a na prostřední pozorovatel (P). Pokud to má být geometrie toho, že vlnoplocha z místa setkání korábů a pak po 1 sekundě z korábu přibližujícího se a vzdalujícího se, tak čela vln budou od pozorovatele (P) 10 km, ale kružnice bude mít poloměr r= 300 000 km. Takže nejde o geometrický výkres v poměru vzdáleností, ale o nákres. Ten nákres říká, že když budou koráby od sebe vzdáleny 20 km, tak čela vlny u pozorovatele budou taky od sebe 20 km. Je to pak obrázek srozumitelný, ale o ničem. Relativita nikde a tudíž ani spor s ní.
  Jestli před více jak 100 lety byl model relativity mechanický nebo matematický a stvořil ho Lorentz se svou transformací, Einstein nebo matematicky jeho žena Mileva, je dnes jedno.
  Relativita ( STR) tu je a je podložena mnoha důkazy včetně upřesnění GPS pomocí relativity.
  http://ojs.ujf.cas.cz/~wagner/popclan/gps/gps.html
  Ano družice GPS se pohybují slabě relativisticky jen necelých 8 km/s, ale dopočet časových změn relativity a vzdáleností umožňuje upřesnění polohy na metry. Přitom jde o odhad opravy chyby, relativita je pro inerciální sytém ( pohyb rovnoměrný přímočarý) a to pohyb po kružnici rozhodně není.
  Moje upozornění na Vaši slepou ulici jste nepochopil. Váš myšlenkový pokus považuji za slepou ulici, která nikam nevede a špatně se z ní couvá, když by se mělo to uznat.

  1. Pro Pardal 12.10.2018 (0:07)
   Diskuse je sice už obohacena neslýchanými myšlenkami v jiném směru, ale snad se zde i tak ještě najdeme.
   *
   Lidé si určují různé úkoly, přístupy. Může být přímo posláním opravovat příliš odlišné nápady – ekonomie si může dát takový úkol: rychle zpět, co nejrychleji, bez ohledu na bohatství. Až přitom ztratí svůj prospěšný smysl.
   Hodnotíte mne, že jsem nepochopil Váš poukaz na slepou ulici a couvání. To vypadám zde v diskusi tak jednoduše? Asi ano, modely mívám jednoduché. Prostě je mně doporučováno, abych couvl, posoudil omyl, kdežto já nadále sleduji možnost vycouvat od vymyšlené gEomEtriE jinam, k té vestavěné, smyslové.
   Relativitě promýšlím spor, vyjádřený třemi kružnicemi. Matematický popis problému je řešen úrovní zš, každopádně sš. Nepřijdete na něj, nevadí. Nenacházím k němu potřebu jiných relativistických souvislostí, než právě že „pozorovateli je světlo vždy určeno rychlostí c“.

   Kdysi se, tuším autor Kuzněcov, zamýšlel, proč relativita funguje pro každou hmotu, velkou i malou. … Nebo si dovedete představit geometrii fyzikální veličiny teplota nebo hmota?
   Hmotu zkouším vystihovat nejzákladnějšími body – jednotkou informace – v posicích diskrétního prostoru. Tam vysvětluji vliv STR na ni. To je geometrie hmoty. Teplotu pak poskakujícími body hmoty.
   Takový bod by reálně musel být zřejmě ještě základnější, menší než kvark.

  2. Ještě Pro Pardal 12.10.2018 (0:07)
   Byl jsem upozorněn, že vadí. Tedy, vidím problém v době, která uplyne od elektrického výboje v letu k panu P a to ve výpočtech korábu K1 a K2. Kdežto uvažovat dle Newtona, od bodu 0, to problém nevnáší.

  3. Pane Tichánku, už jste zas někde jinde. Síť v prostoru a v uzlech vzdálených Planckovu délku (1,6E−35 metrů) nějaké částice hmoty. Ale jaké částice, když rozměr protonu je řádově 0,88E-15 m, tedy o 20 řádů větší. Vnitřní struktura protonu: dva kvarky u a jeden kvark d. Takže i kvarky jsou zcela mimo řád Planckovy délky.
   Kde to zase jsme, zatím jste se nevyjádřil ani, jestli je světlo na korábu pořád. Proč se tedy jmenuje .“jiskřiště mezi dvěma koráby“? Nebo snad chcete říci, že tu jednu uvažovanou vteřinu bude jiskřiště natažené na 20 km mezi koráby. Doufám, že víte, že ve vakuu nemá co jiskřit, ionizované atomy už vůbec ne.
   Když neřešíte nic pomocí bodu 0 setkání lodí, tak proč tam je z něj kružnice do bodu P?
   Píšete :“Matematický popis problému je řešen úrovní zš, každopádně sš. Nepřijdete na něj, nevadí. Nenacházím k němu potřebu jiných relativistických souvislostí, než právě že „pozorovateli je světlo vždy určeno rychlostí c“.
   No to jsem psal už několikrát, jediné, co víme jistě, že se světlo šíří konstantní rychlostí ve vakuu nezávisle na zdroj/pozorovatel. No právě , řešení se třemi kružnicemi je na úrovni ZŠ, tedy mimo relativitu, psal jsem také mnohokrát.
   Speciální teorie relativity (STR), jejíž problém řešíte s relativním pohybem zdroj/pozorovatel se nezabývá hmotností, má jedině relativistický nárůst hmotnosti s rychlostí, z čehož plyne nedosažitelnost rychlosti světla tělesem o nenulové klidové hmotnosti. Nikde žádné hmotnosti v zadání neuvažujete, takže hmotnost zase vynechte ( doporučoval jsem včas vycouvat).
   Obecná teorie relativity řeší hmotnost, gravitaci, zakřivení prostoročasu.

  4. Pardale, ptáte se:
   Kde to zase jsme, zatím jste se nevyjádřil ani, jestli je světlo na korábu pořád. Proč se tedy jmenuje .”jiskřiště mezi dvěma koráby”?
   Místo zajiskření je jiskřiště. Proto jsem si dovolil užít do názvu „Jiskřiště mezi dvěma koráby“. Záblesk („Světlo“) není na korábu, ale mezi nimi.
   Nebo snad chcete říci, že tu jednu uvažovanou vteřinu bude jiskřiště natažené na 20 km mezi koráby. Míjejícím se korábům v 1. obrázku Dva koráby jsem nakreslil svislou červenou čárku – to je výboj, který mezi nimi v tom okamžiku vznikl. Ani věta před obrázkem: „Když se míjejí, přeskočí mezi nimi elektrická jiskra:“ nenabízí Vašich 20 km.
   Čím je uskutečněn výboj ve vakuu, v myšlenkovém pokusu podstatné není. Pokud vím, věda od 30. let, od Diraca, vakuum kosmu nepřeje, prý se stále vynořují částice se zápornou energií, pak zase mizí. Dále sluneční „vítr“, letící prostorem, má být tvořený protony. Ale opakuji – myšlenkový pokus zde neřeší princip výboje.
   Chcete-li, cosi je tu o jakýchsi blescích uprostřed Vesmíru: http://www.jenpromuze.cz/mixer/19272-6-totalne-uzasnych-veci-objevenych-ve-vesmiru?page=0,3
   *
   Chcete-li, OVĚŘTE PROSÍM výpočetně vyjádřený smysl článku:
   Koráby K1 a K2 po 1 sekundě letu jsou vzdálené 10 km od místa 0. K tomu okamžiku je třeba propočítat, jaká doba šíření fotonů od 0 k P vychází každému z korábů při využití Einsteinova principu konstantní rychlosti „c“. Tedy dva výpočty.
   (Situaci řeší poslední obrázek)

  5. AHA.
   Nová verze. Takže červené puntíky na korábech v nákresu se dvěma kružnicemi neznamenají nic, řeší se zdroj v bodě (0). Už jsem se několikrát ptal, jestli světlo je trvale na korábech ( červená značka) a nic, teď to zase chvíli vypadá, že v rámci každého korábu tam po 1 sekundě letu od bodu (0) něco zajiskří, což možné je.
   Chápu to nyní tak, v místě 0 se po 1 vteřině ( z ničeho nic) zableskne. Koráby K1 a K2 jsou každý 10 km od místa (0) a pohybují se 10 km/s každý opačným směrem. Světlo k nim přiletí rychlostí světla a touto rychlostí se pohybuje dál a kolem jednoho korábu pokračuje světlo rychlostí světla do bodu (P). Pozorovatel ( na K1) ho samozřejmě už nikdy neuvidí, taky jsem psal.
   Už jsem psal, že světlo doletí z bodu (0) do bodu (P) a žádný z korábů K1 a K2 už to světlo neuvidí.
   Nebo snad řešíte to, že se od bodu (P) světlo odrazí zpět k pohybujícím se korábům K1 a K2. ?
   Fakt nevím, co řešíte. Jistě že chápu, že v okamžiku setkání korábů je jejich vzdálenost ( = délka jiskřiště) nulová a ne 2O km. Pak jedině, že se světlo veze na korábech.
   Ptal jsem se, jestli řešíte Doplerův relativistický efekt, když se zdroje pohybují ( vzdalování posun k červenému konci). Odpověď byla, že Doplera neřešíte.
   Prostě tomu vůbec nerozumím, nechápu ani zadání.

  6. Pro Pardal 12.10.2018 (22:54) AHA.
   Otázku jste sice nepoložil, přesto se vyjádřím.
   Červené puntíky byly nakreslené poblíž korábů jen v těch dvou obrázcích, ve kterých slouží jako středy červeně nakreslených vlnoploch.
   Další Vaše odstavce nejsou podložené obsahem článku. Ve své tvořivosti jste vložil do příkladu nepotřebné souvislosti: ani změna kmitočtu – barvy, ani Dopplerovský jev, ani změna tvaru vlnoploch se zde neřeší – jsou zanedbatelné vzhledem k rychlosti pouhých 10 km/s.
   Sdělujete, že nevíte, co řeším. Článek například uvedl: „situaci, kdy obě soustavy v protisměrném letu mají stejně velkou rychlost vůči bodu uprostřed. — Co však hodnotí a sledují dva důvěryhodní pozorovatelé při šíření světla, podle STR?“
   Tedy řeším, že místo jiskřiště je již 10 km za nimi, STR však určuje, že toto místo je také vedle nich. Z toho plyne, že STR sděluje existenci dvou dalších místně odlišných vlnoploch (červených).
   Výpočetně pak vychází nesnáz. Minule jsem napsal:
   „Chcete-li, OVĚŘTE PROSÍM výpočetně vyjádřený smysl článku:
   Koráby K1 a K2 po 1 sekundě letu jsou vzdálené 10 km od místa 0. K tomu okamžiku je třeba propočítat, jaká doba šíření fotonů od 0 k P vychází každému z korábů při využití Einsteinova principu konstantní rychlosti „c“. Tedy dva výpočty.
   (Situaci řeší poslední obrázek)“
   Přidám:
   Článek připomněl obrázkem vznik dvou vlnoploch. Dále je třeba podvakrát propočítat doby letu fotonů z 0 k panu P, stanoveným způsobem. A to ověřením z míst ±10 km vzdálených od 0. Tedy vycházet z trasy 300.000 km a ±10 km, do dvou výpočtů. Tím do výpočtu zahrneme i axiom stálé rychlosti světla vůči jeho zdroji. Potřebný čas je k tomu snadno k spočítání.
   Vyjdou-li dva shodné výsledky času, pak je tento axiom STR zdárně ověřen i tímto nejjednodušším způsobem.
   Díky za Vaši dlouhodobou pozornost.

  7. Pro mě je tato debata dvou pánů s technicko akademickým způsobem myšlení a vyjadřování, a zjevně nadprůměrným IQ zajímává. Pardal nerozumí oč panu Tichánkovi jde a dedukuje snad v hnědých oválech na křídlech vesmírných korábů na náčrtcích jakési světlo, které je přitom označeno jasně červenou.Prohodili si již poměrně dost příspěvků, ale nedokáží je dostatečně srozumitelně a konkrétně napsat aby ten druhý rozuměl co sdělují.
   Už v dětství jsem vnímal, že lidé spolu nekomunikují dostatečně jasně, přesně a jednoznačně. Dnes to vnímám ještě intenzivněji a díky neztotožňování se již tak silně z tělem mam možnost pozorovat i „sebe“ mé tělo jako by to byl někdo jiný.
   Uvědomuji si, že druhá strana nemá v hlavě stejné představy a stejné chápání a uchopování věcí a proto dochází stále k větším či menším nepochopením a z toho pramení nespokojenost a posměch či urážky a nadávky vůči tomu omezenému na druhé straně. To je obecný příklad, ne popis této diskuse, kde se to ještě drží v mezích slušnosti.

  8. Pane Tichánku, NE.
   1) Pozorovatel (P) je v nákresech podle posledního Vašeho náhledu na podstatu problému úplně na nic. Psal jsem mockrát, že světlo od místa míjení korábů doletí do bodu (P) konstantní rychlostí světla, a tím to podle Vašeho nákresu končí, zatím vše bez relativity. Prostě pozorovatel (P) byl v době vyslání signálu v klidu vůči bodu (0).
   2) Mnohokrát jste uvedl, že řešíte vlnoplochy vyslané v tom okamžiku, kdy jsou zdroje 20 km od sebe. Tedy bez relativity dorazí v bodu (P) se zpožděním a dráhovým rozdílem 20 km a odpovídajícím času světla za 20 km ( 20/300 000 sekundy.)
   3) Píšete :“ Co však hodnotí a sledují dva důvěryhodní pozorovatelé při šíření světla, podle STR“
   myslí se snad pozorovatelé na korábech K1 a K2, k nimž dolétne světlo z druhého korábu? Případ, kdy letí světlo k bodu (0) jste už řešil. K tomu nákresy nejsou, tak snad můžeme tu relativitu užít. Pohybují se koráby vůči sobě celkem 20 km/s, což je sice málo relativistické, ale jak jsem poukázal u GPS a družic s rychlostí pod 8 km/s pikosekundy zpoždění vlastního času vzhledem k pozorovateli nastanou. Jen místo Země máme druhý koráb. Signál tedy dorazí opožděně vzhledem k situaci, kdy relativitu nepoužíváme. Nerad na tenký led, ale snad se to dá chápat tak, že ke korábu z hlediska jeho vlastního času signál ( čelo vlnoplochy) ještě nedorazil. Stále musíme odlišovat situaci pozorovatele na jednom korábu a pozorovatele na druhém korábu ( v případě GPS na Zemi). Pozorovael na Zemi ( druhém korábu) vidí něco jiného.
   Váš zacyklovaný problém je podle mě v tom, že máte zmatek v časové souslednosti. Je to filosofické cvičení v duchu antických řeckých Zenonových aporií typu Achiles nedohoní želvu, když urazí půl vzdálenosti, želva urazí kousíček dál atd.
   Přitom už Řekové věděli, že Achiles želvu dohoní.
   No a něco lehce filosofického na závěr.
   Člověk by chtěl být aktivní, pohyblivý a zdravý až do smrti. Vlastně o chvilku déle, při pohybu se vlastní čas zpomaluje.
   Jedu tedy ven a kolmo.

  9. Milénium

   Dnes to vnímám ještě intenzivněji a díky neztotožňování se již tak silně z tělem mam možnost pozorovat i “sebe” mé tělo jako by to byl někdo jiný.

   https://cs.wikipedia.org/wiki/Depersonalizace

   Já vás chápu ve všem Milénium, připouštím totiž cokoliv, pro mě nic cizího není lidské, nebo naopak nic lidského není cizí.

  10. Matrixi,
   naopak nechápete. Toto zhodnocení Vašeho stavu mohu napsat na základě odkazu na Depersonalizaci jejíchž popsané projevy naprosto neodpovídají tomu co prožívám.

  11. ad.
   „…Milenium 13.10.2018 (14:53)
   Matrixi,
   naopak nechápete. Toto zhodnocení Vašeho stavu mohu napsat na základě odkazu na Depersonalizaci jejíchž popsané projevy naprosto neodpovídají tomu co prožívám…..“

   Zhodnocení Vašeho stavu – Milenie, ocitnete se na lodi bláznů. Totiž varování znělo cca : „Neberte úplatky, neberte úplatky, nebo se z toho zblázníte…“ Zde varování zní: „Mrvu v oku svého bratra zříš, ale kládu ve vlastním, nikoliv…“ Totiž i věčné posuzování, zhodnocování, odsuzování ostatních vede k Chocholouškovi…..šťastnou cestu Vám přeji…

  12. Pardale, stále se míjíme, píšete: „pozorovatelé na korábech K1 a K2, k nimž dolétne světlo z druhého korábu?“ „Případ, kdy letí světlo k bodu (0)—.“
   Mám za to, že také postupy jsem vůbec v článku ani v diskusích nepoužil. Ale dnes už jen podle Vašeho z 13.10.2018 (12:27):
   — při pohybu se vlastní čas zpomaluje. Jedu tedy ven a kolmo.
   Pardale, zkuste nejezdit kolmo, nýbrž ve směru jízdy jako všichni ostatní cyklisté, tím byste prožil změny délky okolí. Něco nám pak mohl popsat o vlastním fyzikově zážitku s STR :-)

  13. Matko,
   zkuste si nejdříve pořešit svůj trámek v očku, pak uzříte, že jsem nikdy nikoho a nic neodsuzoval, naopak tvrdím, že vše je dobré.
   Ale vzpomínám si, jak někdo hodnotí a odsuzuje chování svých sousedů přes plot.

  14. ad. Milenium 13.10.2018 (22:35)
   Vy nevidíte energie, že ano. Natož abyste je cítil.
   K tomu ani nemusím být na dvoře.

  15. ad. Milenium 13.10.2018 (22:35)
   -…. že jsem nikdy nikoho a nic neodsuzoval, naopak tvrdím, že vše je dobré…..

   Vy dokonce ani ve svých vlastních slovech nevidíte a necítíte skutečné energie, které jimi posíláte do světa,….
   a nedbáte ničeho…..
   nezapomeňte, že vše, co jste vyslal, se vám znásobeno vrátí.

  16. ad. Milenium 13.10.2018 (22:35)
   Matko,“….zkuste si nejdříve pořešit svůj trámek v očku, pak uzříte, že jsem nikdy nikoho a nic neodsuzoval, naopak tvrdím, že vše je dobré.
   Ale vzpomínám si, jak někdo hodnotí a odsuzuje chování svých sousedů přes plot……“

   Přesně jak jsem psala – cizí odraz cizího stébla Vás zajímá více, než vlastní trám v …nejen v oku ale i v srdci. je tam jako ledový střep, který možná jednou Gerda Kájovi odstraní. Snad do té doby ono srdce ledem nepukne.

  17. Pane Tichánku, psal jsem :“ “pozorovatelé na korábech K1 a K2, k nimž dolétne světlo z druhého korábu?” “Případ, kdy letí světlo k bodu (0)—.”
   No, moje chyba, mělo to být k bodu (P). O všem ostatním už se diskutovalo, takže to pak dává smysl.
   Žiji ve městě, kde slogan jedu kolmo, tedy na kole, je běžný. Kdežto rovnoběžně přeneseně znamená jít pěšky. To ani Einstein netušil, jak je ten pohyb relativní. A kdyby tušil, o čem se tu diskutuje, musel by se obracet v hrobě. Svůj mozek věnoval, Einstein universitě, která s ním naložila nevalně, kromě toho, že ho naložila do formalínu. Našli ho po letech někde odložený v nádobě na skříni a pak rozřezali na plátky a analyzovali části.
   https://zpravy.idnes.cz/tajemstvi-einsteinova-mozku-dis-/zahranicni.aspx?c=1999M154X01A
   Jak psal před víc jak 100 lety básník Gellner : Čeho jsem se v žití bál, po smrti snad nevyhnu se, můj mozek bude vědě složit dál naložený v špirituse.

   Očekával jsem reakci na to, jak člověk v pohybu je vlastně zdráv i chvíli po smrti, aby zdejší hledači ducha mě poučili..

  18. Pro Pardal 14.10.2018 (11:25)
   Můj zacyklovaný problém je v tom, že problematiku posuzuji v plné přesnosti i v jiných dvou prostorech, a proto pak různě posuzuji původní přijaté řešení.
   E. se v hrobě otáčet nemůže, popel byl rozprášen, prý tajně. A k tomu několik málo posledních desetiletí lze sledovat věnování jinému problému, ne fyzice.
   *
   Snad 2 lidé, kteří by šli stejným přístupem, a písemně by ujasňovali rozpory, pak tímto pouhým psaním by se posunuli dál, ale takto zde stěží…
   Tohle bude v diskusi asi vše.

  19. Pane Tichánku, souhlasím navrhovaným s ukončením diskuze, ještě k
   B. Tichánek 14.10.2018 (15:28)
   „Můj zacyklovaný problém je v tom, že problematiku posuzuji v plné přesnosti i v jiných dvou prostorech, a proto pak různě posuzuji původní přijaté řešení.“
   Komentář :
   Nevím jestli jde o dva prostory, a i kdyby tak, relativita pracuje se dvěma soustavami souřadnic -zdroj a pozorovatel.
   Vaše „fyzika jako geometrie“ nemá šanci fungovat, kromě některých oblastí -třeba pohyb hmotného bodu, skládání sil atd.
   Už jste uvedl vysvětlení teploty:“To je geometrie hmoty. Teplotu pak poskakujícími body hmoty.“
   Komentář :
   To jsem zvědav jak geometrií a poskakujícími body hmoty určíte průměrnou roční teplotu. teplota je statistická veličina odpovídající střední kinetické energii částic.
   Máme další základní fyzikální veličiny, které nelze geometricky definovat : candela, mol.
   Mol je 6,22 E+23 částic, tedy při geometrickém zobrazení bodů ve vzdálenosti 0,1 mm v ploše, bude na 1 km2 možno umístit (1E+7)*(1+E+7) = 1E+14 bodů, tedy na 1 mol bude třeba plocha (6E+23)/(1E+14) = 6E+9 km2. To je skoro plocha Evropy.

   A to nemluvím o Vašem základním náhledu na prostor jako síť v prostoru a v uzlech vzdálených Planckovu délku (1,6E−35 metrů) nějaká hmota ( jaká hmota není potuchy, musela by to být částice hmotnosti 1E+20 x menší hmotnosti jak proton). Geometricky takovou soustavu znázornit nelze, když na 1 m3 připadá (1,6E+35)^3 = 4E+105 bodů sítě.
   Počet částic ve viditelném vesmíru se odhaduje řádově na 1E+90 částic.

   Přeji pohodu

 11. Pardal píše: „Prostě tomu vůbec nerozumím, nechápu ani zadání“.
  – Souhlasím! – Hypotetickým nesmyslům nelze rozumět! – Řešit problémy – „co by – kdyby“ je nesmysl a s reální vědou, ani realitou ve všeobecnosti to nemá nic společné. A přece je tenhle hypotetický nesmysl tak oblíbený, že mu podléhá značná část naších intelektuálů …

  1. Chtěl bych poprosit pana redaktora Kukliše, kdyby mohl do tohoto článku pod-svetelnym-znejistenim-jiskriste-mezi-dvema-koraby , k 5 obrázkům, přidat jejich čísla. Počínaje: „Obr. 1. Dva koráby“. Může to pomoci jednoznačnosti i v diskusi.

 12. Děkuji p. Matrixovi za jeho odkaz na onu „Depersonalizaci“, jako problému, možno i současné společnosti, která se „vznáší v oblacích“, místo toho, aby se věnovala reálným společenským problémům. Matka se na tenhle problém usmívá, ale ono to není až tak k smíchu, když to začíná postihovat větší část naší intelektuální společnosti. Chtělo by to držet se více na zemi, nebo v morální oblasti.

 13. Matka píše:“Totiž i věčné posuzování, zhodnocování, odsuzování ostatních vede k Chocholouškovi…“.
  No nevím, jestli takovéto uvažování: „Dva koráby letí rovnoběžně, avšak protisměrně. Když se míjejí, přeskočí mezi nimi elektrická jiskra“ – už není za hranicí případu pro Chocholouška…
  Nebo je to stále jenom „věda“?

  1. Pro Kolemjdoucí 14.10.2018 (9:24)
   Samozřejmě je to příklad vzatý z vědy, z literatury. Vše je to ve směru otázky, zda aparát – televizor, promyšlený ve své konstrukci, mohl vzniknout sám od sebe…

  2. Mohl, u Boha je všechno možné. A toto je opravdu pro něj maličkost.

  3. ad. Kolemjdoucí 14.10.2018 (9:24)
   Berte má slova jako značnou nadsázku, tedy s rezervou.
   Ale jeden z mých přátel, který mne posuzoval, vykládal svou jedinou pravdu, skončil skutečně na psychiatrii (dobrovolně). Ale z čeho mám nesmírnou radost, po několika málo letech pochopil, že – no, omluvil se mi. O to sice až tak nejde, jde o to, že dnes žije skutečně šťasten způsobem svého života. O to jde, že je šťasten… :-)
   Dva koráby,…ach, můj obraz se jim podobá, dva zářící koráby (srdce) letící vesmírem,….

 14. Jan 20:29

  29 Ο Ιησούς τού είπε: «Επειδή με είδες πίστεψες; Ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που δεν βλέπουν και εντούτοις πιστεύουν».

  překlad:

  Jeho Zkušenost,proměněná na moudrost,prohlásila:“Protože jsi mne viděl/dobýval,ověřil si/ máš
  důvěru/víru/ ve mně/zkušenost,vědění/;Zbrklé/nezodpovědné/ mysli ,jež šíří třísky/nekulaté mince/,jsou ti,co je neověřují /nevidí,jsou slepí/ a uvnitř jsou mezitím o tom přesvědčení/slepě věří/.

  *zbrklý-nerozvážný,neprozřetelný,neuvážený,kvapný;pochabý-duševne chorý, choromyseľný, bláznivý
  *nekulaté mince-zkreslené představy procesu sjednocování->neradostné obrazy,citové rozepře
  *třísky- duální,rozdělená,sexuálně závislá mysl->od ní pak myšlenky,představy,domněnky;tříska-falický symbol

  Jeho Zkušenost,proměněná na moudrost,prohlásila:“Protože sis mne ověřil,získal sis důvěru v moudrost poznání;Choré mysli jsou ti,jenž šíří neověřené informace vlastní zkušeností a ještě jsou o nich vnitřně přesvědčeni.

  1. ad. „….šíří neověřené informace vlastní zkušeností a ještě jsou o nich vnitřně přesvědčeni…..“
   Ano. Někdy až tak, že člověk pro vlastní světlo skutečné světlo nevidí.
   Občas však slzy za víčky cosi pozmění,…..

  2. Hvězdičko,

   …Jeho Zkušenost,proměněná na moudrost,prohlásila:”Protože sis mne ověřil,získal sis důvěru v moudrost poznání; Choré mysli jsou ti,jenž šíří informace neověřené vlastní zkušeností a ještě jsou o nich vnitřně přesvědčeni…

   To je dobré poselství. Problém je v tom, že i řada z těch, kteří mají ověřené vlastní zkušenosti s duchovnem, se jím neřídí. Problém je v tom, že nezůstávají jen u toho, co poznali, ale domýšlí si a nasazují své šablony tam, kam nepatří.

   Je naprosto v pořádku odmítat slepou víru a věřit tomu, co jsem konkrétně zažil (poznal). Ovšem zobecňovat toto konkrétní poznání a dedukovat z něho další tvrzení, při tom už se objevuje riziko právě choré mysli – to už nelze udělat správně bez dalších ověřených zkušeností, informací a znalostí kontextu.

   Nikoli v separovaných (byť autentických) zážitcích, nýbrž ve znalosti celku spočívá Zkušenost, proměněná na moudrost.
   (Takže kdo nezná celou mozaiku, měl by mluvit jen o tom, co opravdu zná – a leckdy i to by si mohl odpustit.)

 15. Pane Tichánku, po přečtení Vašeho vysvětlení jsem chvíli myslel, že si z nás chcete dělat legraci, ale když jsem si otevřel Vaší zde publikovanou prvotinu, kde se ptáte:“Ostatně, co je to život? Nabízím – život je vědomé ovládání hmoty. Život je ovládání hmoty vědomím“, tak jsem poznal, že nevtipkujete, ale své slova myslíte vážně. To je potom vážnější případ…

  1. Jestliže člověk problémy sleduje jen zlehka, zdálky, pak aspoň hlouběji má sledovat, kam sám jde, kam jde. Možná kolemjdoucí víc uznává názory lidí, co byly zařazeni do dějin. Jak posoudit názor?:

   „Existuje jedna nádherná příhoda ze života sira Isaaca Newtona. Newton si vyrobil malý model slunečního systému, který po dokončení instaloval na velký stůl ve svém domě. Model byl zkonstruovaný podle přesných měřítek, a když člověk otáčel klikou, všechno v něm rotovalo a obíhalo. Jednoho dne přišel na návštěvu jeden z Newtonových ateisticky smýšlejících přátel a model jej přirozeně zaujal. Když vyjádřil svůj obdiv nad řemeslným umem, dotazoval se na tvůrce. Newton se vší vážností odpověděl, že žádný řemeslník neexistuje.
          Model se objevil sám od sebe. Návštěvníka svou odpovědí samozřejmě neuspokojil. Nakonec mu to Newton vysvětlil: „Odmítáš uvěřit, že se tento drobný výtvor objevil čistě náhodou, a přesto jsi přesvědčen, že větší originál, skutečný sluneční systém, jehož je tento mechanismus pouhým modelem, se objevil jen tak bez jakéhokoli návrháře či tvůrce. A teď mi pověz, na základě čeho jsi dospěl k tak absurdnímu závěru?“
         A tak Newton přiměl svého přítele uvědomit si, že za úžasným stvořením vesmíru spočívá ruka Boha.“

  2. podobně
   – otázka: „Máš rozum?“
   – odpověď: „Ano“
   – otázka: „Kde? Nevidím jej.“

 16. Matičko – matko (14.10.2018 – 18:06): S Vámi je to těžké, když si celý svět představujete podle svých vlastních zkušeností a nálad. Když máte špatnou náladu, tak i svět je špatný a když se cítíte prima, tak je i svět prima. Podle sebe soudím tebe! – Je to ono nám všem známé – „ego“ ve kterém máme zalíbení. A uznáváme jenom takového bližního svého, který se nám podobá. Ale, nejste v tom sama, takových je tady spousta…
  ——————
  Na margo JK bych řekl, že se to jeho vyjadřování a proslov pěkně poslouchá, ale jaká je skutečná PRAVDA a REALITA je jedna veliká OTÁZKA. Není to jenom jedna veliká a líbivá TEORIE? Co z té Vaší teorie vyplývá pro náš každodenní život? Jak máme žít, abychom byli „spasení“???

  1. Kolemjdoucí – psala jsem, jestli byste mne nemohl brát s rezervou.
   Vím, že mé zkušenosti nemusí být obecně platnými zkušenostmi.
   Ale z dlouhodobého hlediska také vím, že lidé se vyvíjí. A tak i „šachová královna“ která očekává jen tvorbu dle svého, se změní a ozve se mi….A to nezávisle na mé náladě.

  2. Matko, psala jste Kolemjdoucímu:“psala jsem, jestli byste mne nemohl brát s rezervou.“
   Beru s rezervou svou ženu často, nedávno při stěhování jablek na půdičku pod schody na půdu. I když chápu, že chlapovi je třeba poradit co má nést v levé a co v pravé ruce, jak při tom hlavou zhasínat a nohou zavírat dveře.

  3. Kolemjdoucí

   …Na margo JK bych řekl, že se to jeho vyjadřování a proslov pěkně poslouchá, ale jaká je skutečná PRAVDA a REALITA je jedna veliká OTÁZKA. Není to jenom jedna veliká a líbivá TEORIE?…
   Takže teď už pro vás nejsem sektář, ale teoretik s velkou otázkou…
   Ovšem já jsem pořád stejný, takže chyba musí být ve vašich soudech – a do těch se zatáhnout nenechám.

   … neuznávám žádné lidi, jak v minulosti, tak ani v přítomnosti. Uznávám jenom Boha Otce…
   Tak proč vůbec chcete s lidmi diskutovat?
   Když uznáváte jenom Boha Otce, tak běžte za ním.

   Ovšem vaše současné šance u něho jsou mizivé, protože lidé jsou děti Boha Otce. A sám si zkuste představit, jak byste vyběhl s kolemjdoucím, který by se ke všem vašim dětem choval ze zásady s despektem. To za prvé.
   A za druhé, Bůh prohlédá vaše srdce a žádnými slovy ho neošálíte. Ve skutečnosti uznáváte jenom sebe.

  4. ad. Pardal 15.10.2018 (21:08)
   Člověče, jste dobrej, nejspíš ve vás tygr nedříme, nebo jej velmi dobře ovládáte :-)))))))))))
   – jablka, hrušky,papriky,…teď suším a ostatní později před mrazy nosíme je do sklepa (myslet a ve vlhku a šeru neuklouznout, nezakopnout, nezašlápnout ropuchu, máš ve vlasech pavouka…á, řepa spadla mimo vyhrazený koridor, tamta brambora je nahnilá,…)
   – ale kdybych takto nahlas radila, nebo komentovala manželovi, přerazí mne….
   – tedy než by si řekl o pomoc, přerazí se raději sám a ani v tom případě o pomoc nezavolá, prý: „To musím zvládnout sám…“, tož nerejpněte si pak alespoň slovem, že výsledkem bude, že na něj přihrnu pár lopat hlíny,…Jenže všechny mé smeče jdou stejně mimo,… a ve špitále ho naštěstí zatím vždy pár minut po dvanácté zachránili. A já odmítla nosit s ním do sklepa věci, které bych jako brzda neudržela, pustila a jeho by na schodech zavalily,…
   Eh, z hlediska duchovního mu nejspíše nedopřávám to, oč si říká,… no co už, rezervy to nejspíš nebudou, ….
   Ajta, že on mne považuje za Atlase, který vše, dokonce celou zeměkouli udrží :-))))))))))

  5. ad. JK
   omlouvám se předem za poznámečku k:
   „…A za druhé, Bůh prohlédá vaše srdce a žádnými slovy ho neošálíte. Ve skutečnosti uznáváte jenom sebe….“

   Ať jsem jakákoliv, dokonce uznávám-li jen sama sebe, v hloubi srdce vnímám od Boha jediné: “ Miluji Tě“. Víc mi od Něj třeba není. To, ani to, co tato slova, mezi slovy lidí, provází, zapomenout nelze,…

  6. Matko,

   …Ať jsem jakákoliv, dokonce uznávám-li jen sama sebe, v hloubi srdce vnímám od Boha jediné: ” Miluji Tě”.

   To je třeba příklad ošidné dedukce ze zážitku a nasazování šablony, o čemž jsem se už zmínil.
   Vy jste v takovém kontaktu s Bohem, že nejste schopna uznávat JEN SAMA SEBE.
   Musela byste se hodně přemáhat (a není jisté, že by se vám to povedlo), abyste opravdu uznávala JEN SAMA SEBE. A teprve pak byste poznala, že kontakt s Bohem ztratíte.

  7. Matko, jsme v článku relativity plynoucí z pohybu. Pohyb po schodech je relativně bezpečný, po žebříku je to horší. Soused klempíř si rozdrtil zápěstí po pádu ze žebříku. Nejvíc úrazů je údajně v kuchyni, protože se tam člověk hodně vyskytuje, žena tam i pracuje.
   Máme plno blogerek, jak já říkám na tetkanetu, řeší všechno od e-mimina až po přechody. Jen z hlediska chlapa chybí rada jak to zvládnout, aby se z rudné baby nestala nerudná baba. Pokud nemá smysl pro humor, může být životu nebezpečná, nedotýkat se ani spadlé na zem.
   Je to setkání v životě jako v tom článku, dva koráby K1 a K2 se setkají a zajiskří to, a pak dál letí ještě nějaké signály. Pozorovatel (P) na kružnici vlnoplochy ví stejně prd o tom, co bude dál.

  8. Pardale, 16.10.2018 (13:37)
   Na žebřík již nemohu, kdysi jsem spadla ze žebříku při trhání višní a dovedete si představit, co mi doma dodnes říkají :-)
   Úrazy v kuchyni – no, mne přitahují plameny, zatím jsem veškeré popáleniny přežila.
   Na tetkanety nechodím.
   „… chybí rada jak to zvládnout, aby se z rudné baby nestala nerudná baba…“
   No radu Vám nedám, navíc jsem zjistila, že se s přibývajícím věkem stále více vizuálně podobám manželově tchýni, což může být problém…Buď si toho zatím nevšiml, nebo mlčí, za což su ráda. Já o své tchýni též mlčím.
   Setkání korábů,…co bude dál… no, nejspíš vytěsní z kolizní dráhy koráb K3 a pozorovatel bude načisto zmaten,…

  9. P.S. k 
   Pardal 16.10.2018 13:37
   Kdyby byla žena rudná, těžili by ji.
   Ale možná jsem se i já vytěžila sama. Tož su nerudná :-)

 17. Matka, nedá mi, abych na Vaše slova nereagoval. Předně nevím, co si představujete pod slovy: „brát někoho s rezervou“. – Já se domnívám, že beru s rezervou celý svět a všechny lidi. Co se týče oné „šachové královny“, ona se nemění – je stále stejná, ale očekává, že se změníte Vy sama a opustíte to své „ego“. Lidé se nevyvíjí, jsou zajatci svého ega…

  P.Tichánkovi odkazuji, že neuznávám žádné lidi, jak v minulosti, tak ani v přítomnosti. Uznávám jenom Boha Otce, ale toho lidé neznají…

  1. Kolemjdoucí – též zareaguji –
   jestliže jsem psala o „šachové královně“, nepsala jsem sama o sobě. A ona královna že se nemění? Nu, nejspíš se nemění. Proto jsem odmítla její pohrdání, nucení, abych kreslila podle jejího přání, ano, dala jsem přednost svým zkušenostem, nemínila se řídit dalšího čtvrtstoletí jejími. Na to již čas nemám. Raději budu chybovat dle vlastního, než cizího….
   Její pohrdání a nucení lidem toho jejího správného se jí vrátilo strachem o její vlastní tvorbu, neboť se mylně domnívala, že bych jí ji mohla ukrást. Nemíním krást, notabene její tvorbu, která vyzařuje bolest. Bolest k neunesení. Ale ani to mi nevěřila, že bych mohla cítit, přitom v první reakci mi to potvrdila, že to tak bylo….
   Jestli se vyvíjím já osobně? Každý okamžik znamená pohyb, změnu. Jinak to ani nelze. Jednou za čas onu změnu zaregistruji,…neočekávaně.
   Brát s rezervou – nu dobrá, berte mne tak, jak je Vám to vlastní :-)

 18. Pane JK: Píšete: „Takže teď už pro vás nejsem sektář, ale teoretik s velkou otázkou“.
  – Sektář je podle mne ten, který uznává jenon své učení a není ochoten přijmout názor jiného, nebo o něm vůbec diskutovat. Když přijmeš co učíme, tak jsi náš přítel, ale když pochybuješ, tak jsi nepřítel. Teď zvážte kam patříte.
  Jestli jste pořád stejný, to je Váš problém, ale tohle je diskuzní portál, kde se diskutuje. Když nechcete diskutovat, nevím, co tady pohledáváte?!
  K Vašemu neotesanému výroku: „Když uznáváte jenom Boha Otce, tak běžte za ním“ – se raději nebudu vyjadřovat. To taky charakterizuje člověka, ale je to Váš osobní problém. Já nemusím za Bohem chodit – protože s Ním žiju!
  To ostatní nekomentuji…

  Pro matku bych taky měl pár slov: Teď vidím, že Vás je skutečně potřeba brát s rezervou, jak sama doporučujete. Ten záhadný výraz „šachová královna“ jsem rozluštil jako duchovní bytost na výsosti – tedy něco, jako Pannu Márii a ne pozemského člověka s kterým máte nevyřízené účty. Tak promiňte, máte moji omluvu…
  Líbí se mi, že se vyvíjíte na rozdíl od JK, který jak sám říká: „Ovšem já jsem pořád stejný…“

  1. Kolemjdoucí

   …Když přijmeš co učíme, tak jsi náš přítel, ale když pochybuješ, tak jsi nepřítel…
   Tuto agresivitu a hloupost jste u mne nikde nemohl vidět. Tu jste vydoloval z vašeho nitra se snahou nalepit ji na mne.

   …Když nechcete diskutovat, nevím, co tady pohledáváte?!
   To říká ten, který podle vlastních slov neuznává žádné lidi (a ten vykřičník taky mluví).

   …Já nemusím za Bohem chodit – protože s Ním žiju!
   S Bohem budete žít, až se zbavíte nutkání pro vykřičníky, až se nebudete ptát a mít pochyby o velkých otázkách, o tom, co je teorie a realita a o tom, jak žít, abyste byl spasen.
   Do té doby sice Bůh žije s vámi, ale vy s ním ne.

  2. Kolemjdoucí – omlouvám se za svůj mnohdy nesrozumitelný styl vyjadřování, ….
   Šachovou královnou se nazvala paní, která si nepřála, abych malovala „svá“ srdíčka a dávala mi další zákazy,…
   Je-li duchovní bytostí? Jistě, duch je její součástí, ale na lidi zde u nás (tedy nejen na mne) působila tak, jak jsem psala. Vydržela jsem to čtvrt století, ostatní nikoliv. Jenže jsem musela poodejít, třeba rychleji zpracuje svou bolest a další vlastnosti, o kterých velmi dobře ví. Třeba si na to vyloží tarot, ale nesmí si přitom lhát.
   A já zas vím, že již na sobě nemohu nechat štípat dříví a jednat jak loutka, podle toho, jaké přání, či rozkaz vysloví.
   Považovala jsem ji za kamarádku, ona mne ne. Nebyla jsem jí blízká, jak mi nedávno řekla.
   A logicky měla pravdu, nejednala se mnou jako s kamarádkou….. a já se vzepřela. Znamenalo to pro mne obrovskou úlevu, uvědomit si, že vlastně nic nemusím, nejsem vázána „musem“.
   A má myšlenková centrifuga? Časem ohledně tohoto odezní také.

   Jestli se vyvíjím? No, víte, nikdy přesně nepíši, čím jsem prošla, co mne vlastně ovlivnilo. Nevím přesně, jestli si mohu dovolit napsat že se vyvíjím, ale čas od času přijde neočekávaně něco, co – no něco nádherného.

   Co se týká Panny Marie – zajisté jste někdy byl u nějaké „lourdské jeskyně“, které jsou i u nás.

  3. JK
   kolemjdoucí třaba také ví, že o spasení zde nejde, že je to jen křesťanská manipulace za účelem ovládnutí lidí a získání moci nad věřícími.

  4. Milenie,

   …kolemjdoucí třeba také ví, že o spasení zde nejde, že je to jen křesťanská manipulace za účelem ovládnutí lidí a získání moci nad věřícími.

   Uvedení této věty na pravou míru by vydalo na esej – ale já budu co nejstručnější.

   1) Otázku na spasení uvedl sám kolemjdoucí a jestli ho podezíráte, že se ptal na něco, o co mu nejde, vyřiďte si to s ním.

   2) Kdo sebou nechce nechat manipulovat, ten manipulaci prohlédne a tím to končí.
   Kdo manipulaci neprohlédne a chce sebou nechat manipulovat, dělá to ze svobodné vůle.

   3) Co se týká vašeho přesvědčení, že o spasení nejde, stavím proti němu citát Jan 12:
   Slyší-li někdo má slova a neplní je, já ho nesoudím;
   nepřišel jsem totiž, abych soudil svět, ale abych svět spasil.
   Kdo mě odmítá a nepřijímá moje slova, má, kdo by ho soudil.
   V poslední den jej bude soudit slovo, které jsem mluvil.
   Nemluvil jsem totiž sám od sebe, ale Otec, který mě poslal,
   ten mi dal přikázání, co mám říkat a co mluvit.

   Samozřejmě, každý si ze svobodné vůle může rozhodnout, zda věřit vám, nebo Ježíši Kristu.

  5. JK
   a kdy nás ten Ježíš Kristus spasí, je to už 2000let co to měl říkat. A jak si to spasení máme představit, jak to ten Ježíš udělá?
   A ještě jedna otázka, co je to to Vaše JK?
   Díky.

  6. Milenie,

   nevědomost hříchu nečiní, ale je až neuvěřitelné, jak málo toho víte, navíc v kontrastu proti tomu, jak sebevědomě tady hlásáte vaši víru.

   … a kdy nás ten Ježíš Kristus spasí, je to už 2000let co to měl říkat…
   Není to tak dávno, co jsem tady vysvětloval slova Ježíše Krista na kříži: Dokonáno jest. Tím splnil svou misi a tím spasil svět (nepřišel jsem totiž, abych soudil svět, ale abych svět spasil).

   Všechno souvisí se vším, tady však začnu s vysvětlováním od Adama. Když Adam padl – ze svobodné vůle – udělal v Boží tvorbě takovou paseku, že Bůh musel přijmout tvrdá opatření.
   (To,co popisuje Genesis, je čajíček proti skutečnosti.) Proto je Starý zákon zákonem tvrdé moudrosti. A v jeho období žádný z proroků či avatarů nedokázal přes tu propast postavit k Bohu most (obrazně řečeno).
   To dokázal teprve Ježíš Kristus svojí láskou – proto je Nový zákon zákonem lásky.

   Zatímco ve Starém zákonu mohli k Bohu jenom ti, které si Bůh vybral (a oni ho vnímali pouze jako bezbřehou záři), od zmrtvýchvstání Ježíše Krista mohou k Bohu všichni lidé (a vnímají ho jako postavu Ježíše Krista). Právě a jedině tak Ježíš Kristus spasil svět, což byla jeho mise.

   … A jak si to spasení máme představit…
   Dál už se musí každý člověk spasit sám a to tak, že praktikováním Kristovy nauky probudí Krista (Kristovskou energii) v sobě samém. Klíčem je láska k Bohu, k lidem a odpouštění.

  7. JK,

   děkuji.
   Nechtěl jsem se dozvědět jak to je, ale jakou o tom máte Vy představu. Měl jsem představu o Vaší představě a víře, a tu jsem si chtěl jen upřesnit a potvrdit.
   Já mam představu o skutečnosti hodně jinou, nejsem svázán jedním náboženstvím.

   Mě bylo dovoleno nahlédnout i do jiných náboženství a filozofií a díky tomu moci spatřit věci z nadhledu a v širokém záběru. Vy by jste to se svou představou o chodu života nazval výsledkem svobodného rozhodnutí Milenia na základě nabytých informací z různých zdrojů. Má představa se dá vyjádřit jako naplňování Božího záměru ohledně Milenia být věřícím mimo tradiční náboženství a dogmatizmus a pro tento účel ke mě chodily informace s rozdílných zdrojů a skládala se mozaika nového učení, které vzniká ze základů učení dosavadních a není zahlcené a zdeformované balastem který postupně zašpinil a skryl ryzí podstatu starých učení přítomnou na počátku. Vnímám všechny dosavadní náboženství ve stavu jak jsou pouhý přežitek.
   Vyznavače jakéhokoli náboženství nevidím jako nějakého nepřítele. Rozdíl mezi námi vnímám pouze ten, že on přijal co ho v mladém věku potkalo a nepřijímá nic vně daného náboženství, a já se ve zralém věku seznámil se všemi a nepřijal jako celek žádné, a tím mi bylo dovoleno nestat se svázaným a jednookým.

   Vyhnul jste se odpovědi na poslední dotaz.
   Mohl by jste mi potvrdit nebo vyvrátit, že to Vaše“ JK“ jsou iniciály Ježíš Kristus?

  8. Milenium 17.10. – 12:16

   co říkáte na tohle : „Ekam sat vipra bahudha vadanti“?

  9. Milenie,

   …Má představa se dá vyjádřit jako naplňování Božího záměru ohledně Milenia být věřícím mimo tradiční náboženství a dogmatizmus a pro tento účel ke mě chodily informace s rozdílných zdrojů a skládala se mozaika nového učení, které vzniká ze základů učení dosavadních a není zahlcené a zdeformované balastem…

   K tomu samozřejmě máte svobodnou vůli. Ale když vás tato vaše představa přivedla k tomu, že je člověk naprogramovaný, že nemá svobodnou vůli, že se člověk nemá o nic snažit, že vrah je stejný, jako světec a že spasení neexistuje, žijete v bludech.

   O Boží tvorbě víte prd a o Bohu ještě míň – vše, co jste předvedl jsou jen bludné domněnky, ale protože jste si je přetavil na víru, nelze je tady opravit, natož vyvrátit.

   Jinak, některé vaše otázky svědčí o vaší nedospělosti.
   A pokud nebude dále studovat, porovnávat a třídit, z vaší zabedněné víry se nehnete.

 19. JK: Promiňte, ale na můj vkus jste velice agresivní. Taková diskuse mi nevyhovuje a proto s Vámi končím. Mějte se dobře!

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference