mapa stránek || vyhledávání

Podobenství o šachové hře

Chtěl bych navázat na svůj předchozí příspěvek Bůh je jednička. V této úvaze jsem dospěl k závěru, že „Smyslem Stvoření je projev Jednoty v polaritě“.

sachyChtěl bych toto vysvětlit na šachové hře. Šachy se hrají bílými figurami, které můžeme nazvat třeba jang, černými figurami, které můžeme nazvat jin. Děj hry se odehrává na šachovnici v určitém časovém úseku (časoprostoru). Síly bílých (jang) figur a černých (jin) figur jsou naprosto vyrovnané. Pokud by některá strana měla převahu, tak prostě zvítězí a je po hře. (To je jen upozornění pro ty, kteří neustále šíří věty typu: „Vítězství dobra (jang) je jisté, ať se to někomu líbí nebo ne.“)

Šachy můžeme hrát různě. Můžeme hrát se strachem z prohry, úzkostlivě, zda něco nezkazím a zda mi trenér nevyhubuje, nudně, kdy musím táhnout jenom proto, že jsem na tahu, bez jakéhokoliv nápadu. Mohu hrát velmi opatrně, bez jakéhokoliv riskování, protože mám strach z prohry. Taková hra nebývá moc pěkná ani záživná.

Stejně je tomu i ve Stvoření. Pokud žijeme jenom se strachem, abychom něco nepokazili, abychom nezhřešili, abychom se pořád chovali tak, jak se od nás očekává, takový život nebývá moc pěkný ani záživný. Troufám si říct, že se ani Bohu moc nelíbí – viz Zjevení Janovo 3,15:

„Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký! Kéž bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.“

Z tohoto pohledu můžeme říct, že opravdový zločinec je na tom před Bohem lépe než pokrytecký věřící.

Já mám rád typy šachových partií, kdy dochází k různým kombinacím, zápletkám, kdy se hraje s důvtipem, hra má dynamiku. U takové hry je mi pak docela jedno, jestli vyhraji nebo prohraji. Jde mi jen o krásu té hry. I když prohraji, klidně pak soupeři podám ruku, pogratuluji a řeknu: “Byla to skvělá hra!“ Mám dokonce i z takové prohry radost!

Stejně tak je to i v životě. V životě bychom měli mít nějaké cíle, ideály, nápady, myšlenky a ty se nebát uskutečňovat. Je pak úplně jedno, jestli se nám to podaří nebo ne, nejdůležitější je to, že jsme se odvážili, že jsme to zkusili. I to je pro Stvoření důležitá zkušenost. Jednou dělali v Americe výzkum v domově důchodců a ptali se jich, co jich v životě nejvíce mrzí. Kupodivu odpovídali, že je nemrzí to, že něco udělali, ale to, že něco neudělali. Že se neodvážili to udělat.

Takový způsob života před Bohem obstojí lépe než před tímto zmiňovaný. Viz podobenství o marnotratném synovi: Marnotratný syn jde do světa – zabředá do Stvoření, zhřeší, ale přesto je pak po návratu otcem oslavován. Mohli bychom ale říci, že on svým jednáním toto Stvoření obohatil – více než ten syn, který zůstal doma u otce. A o to ve Stvoření jde. Aby jednání každého z nás Stvoření nějakým způsobem obohatilo. Podívejme se na jedno z velmi důležitých míst v Bibli a to je Ježíšovo kázání na hoře:

„Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.
Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.
Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.
Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.“

Jednou větou by se to dalo shrnout: Blaze těm, kteří nějakým způsobem obohatili Stvoření. Z věty: „Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské“ se často dělá legrace na úkor jiných. Ale je to skutečně tak. I ten největší hlupák Stvoření nějakým způsobem obohacuje. Protože např. prožívá něco, co doposud před ním nikdo jiný neprožil. A tím Stvoření obohatil. A o to jde. Takovýto přístup dává i jiný pohled na veškeré naše utrpení. Pokud trpíme, můžeme si říct, že dosud nikdo jiný takto netrpěl a my svým utrpením Stvoření obohacujeme. Takové utrpení má tedy smysl.

„Rozvaž a svaž“ je psáno ve starých spisech. Ve svém životě musíme nejprve rozlišit a prožít rozložení a oddělení a pak se nám může teprve podařit ono velké dílo sloučení protikladů. Člověk musí nejprve sestoupit hluboko do polarity materiálního světa, do tělesnosti, nemoci, hříchu, viny – tedy oddělení se od Jednoty. Čím dál se vzdálí od této Jednoty, tím větší utrpení zažívá. O to bude ale jeho větší zásluha, když pak v tomto nejhlubším zoufalství najde světlo, které mu umožní projít cestu utrpení a poznat tuto cestu jako smysluplnou hru, jež mu pomohla najít se tam, kde vždy byl: v Jednotě.
 

Milan
 

hodnocení: 3.3
hlasů: 17
Print Friendly, PDF & Email

135 komentářů

 1. J.A.P píše:

  ….kedy je človek (alebo jeho duša) obeťou zlého vplyvu duchovného zla (diabla) a tohoto sa človek vo svojom živote môže zbaviť ..

  K tomuto sa dá len zvolať: Stredovek nezmizol, stredovek trvá. V 21. stor. sa oháňať diablom , Sodomka , Gomorka …

  Aj u nás v SR Ústredný výbor katolíckych bigotov -Konferencia biskupov SR si našla jedného bigotného miništranta s 5 deťmi a táto katolická lúza vyvolala referendum o rodine , kde pod stredovekými názormi, chceli vyvolať zvrat v politike SR, aby sa tento štát stal náboženským – taký velký Katoliban, v strede Európy, na posmech celej Európy…

  Našťastie sa táto ,,plíživá kontrarevolúcia“ katolíckej chamrade skončila debaklom a podlé náboženské myšlienky boli zašliapnuté do prachu Zeme. Zatial, nám pán boh aj naďalej pomáhaj…

 2. Pánko Noho, Tebe asi rodiče v mládí za nevíru ve víru a všechny ty dětské prohřešky za hodiny náboženství museli pořádně mlátit přes Tvůj dětský zadeček, že?

 3. J.A.P píše:

  ….ty dětské prohřešky za hodiny náboženství museli pořádně mlátit přes Tvůj dětský zadeček, že?

  Nie, bol som z rodiny, kde náboženstvo nebolo na pretrase, to čo viem o ,,nadprirodezených silách“ som si sám dovzdelával, pretože mi to ,,nedalo“..

  Nakoniec som dospel k názoru, že každé náboženstvo je ,ópiom ludstva, ako to povedal aj ,,velký“ súdruh Popov Popovič..

  Ale každý si verí v čo chce. Zatial je to demokratické, kým ten NIEKTO, nechce toho druhého násilím dotiahnuť k ,,viere“, alebo sám seba dostane do stavu, ked sa z neho stáva náboženský fanatik…

  Ja osobne nepotrebujem k svojmu životu žiadnu nadprirodzenú silu, pretože ONI
  sú požieračmi ,,duší“.Za laždým náboženstvom JA osobne vidím aj Ústredný výbor, ktorý z ,,pripečencov“ profituje…

  Ano, tak nám pán boh pomáhaj.

  1. Každý má svoji pravdu, své poznání.

   Náboženství je cesta. V ní je v různé míře obsažena i síla víry.

   Ovšem církev, to je instituce. A tam byly, jsou a budou excesy, protože tam byla, je a zřejmě i bude v různé míře dominantní mysl člověka. A ta může být „požieračmi duší“ a nebo vytvořit pro světský účel i ten Ústřední výbor.

 4. …..Podla britského psychlóga Richarda Lynna v Boha veria menej inteligentní ludia…

  Tým nechcem naznačovať, že ako neveriaci v Boha, som automaticky inteligentnejší, ako bigoti.

  A práva v tomto ,,bode“ je bod zlomu, kde Boh, Hospodin , Netvor z hlbín vesmíru, neprejavil ani štipku pochopenia , pretože si nedal námahu, aby ma o svojej existencii presvedčil, že vlastne EXISTUJE. Ked si nedá tú námahu, aj ja na neho seriem a nemusí to byť preto, že by som mal vyššiu ineligenciu , ako priemerný bigot…

  A to, že Hospodin, Jahve, Netvor z hlbín vesmíru je človekom stvorený boh na svoj vlastný obraz už nepochybujem vôbec, pretože aj dristy – úplné nezmysly v  Biblii ma vôbec nepresvedčili o tom, že by ich písal boh , či pomáhal viesť ruku pisatela…

  A predsa sa vraj točí…

  1. Konstatuješ tu – viz.: …Netvor z hlbín vesmíru, neprejavil ani štipku pochopenia , pretože si nedal námahu, aby ma o svojej existencii presvedčil, že vlastne EXISTUJE.

   Mohu-li, tak dvě otázky:

   1/ jak myslíš, že byl stvořen svět, vesmír, život?

   2/ jak by měl, pro představu, podle Tebe, dát Ti Bůh důkaz o své existenci a proč?

   A ještě. V předchozím příspěvku jsi napsal, že….Ja osobne nepotrebujem k svojmu životu žiadnu nadprirodzenú silu,….. .

   Je podle Tebe zcela přirozené, jinak napsáno, jakou sílu vidíš v tom, že se nacházíme na planetě, která se řítí rychlostí cca 100 tis. km za hodinu mrazivým vesmírem?

   ….to čo viem o ,,nadprirodezených silách“ som si sám dovzdelával, pretože mi to ,,nedalo“..

   Jaké síly máš na mysli?

   Díky

  2. Vážení, dovolím si tu upozorniť na jednu závažnú a podstatnú skutočnosť, že „gilgamešova noha“ tu brojí proti tej ľudskej, alebo skôr starozákonnej predstave boha nazývanej „Hospodin, Jahve, Netvor z hlbín vesmíru“ (ktorý je človekom stvorený boh na svoj vlastný obraz) a nie proti skutočnému Bohu Stvoriteľovi sveta o ktorom aj Lao-ć hovorí, že je pre ľudí neznámy a neidentifikovateľný a ten, ktorý je ľuďom známy nie je tento skutočný Boh (Tao).
   Ja som na túto skutočnosť už tiež viackrát poukázal vo svojich predešlých príspevkoch, že je treba odlišovať medzi týmito predstavami Boha (boha).

   1. Pánko Degone, píšete …..ktorý je ľuďom známy nie je tento skutočný Boh (Tao).

    Dovolím si oponovat. Tao neznačí Bůh.

    Díky za pochopení.

    A pro pánka Gilgamešovu nohu malý dotaz – odpovíš na moje /uznávám všetečné a pro Tebe snad i nedůležité / otázky z 9.2.2015 (14:28) ??

    Skromně jsi tu uvedl, že o nadpřirozených silách jsi se „dovzdělával“. A to mne zajímá. Zatím totiž Tvé příspěvky pod tímto článkem pana Milana nevykazují nikterak velké projevy „dovzdělání“.

    ….to čo viem o ,,nadprirodezených silách“ som si sám dovzdelával,

    Díky.

    1. pane J.A.P: Píšete, že „Tao neznačí Bůh“. Pojem „Tao“ má viacero významov /Cesta, prvopočiatok všetkého a ešte aj iné). Podobne aj pojem „Boh“ má viacero významov, ktoré tu nebudem menovať. Záleží na každom človekovi ktorý význam akému pojmu priradí. Je tu priestor aj pre Váše chápanie…

   2. Pane Degone,

    ad: Lao-ć hovorí, že je (Bůh) pre ľudí neznámy a neidentifikovateľný a ten, ktorý je ľuďom známy nie je tento skutočný Boh (Tao)…

    V řadě věcí s Vámi souhlasím, ale v základním kamenu ne.
    Ježíš Kristus řekl jasně: Miluj Boha nade všechno (a bližního, jako sebe sama). Jak by mohl člověk milovat nade všechno něco neidentifikovatelného, co si neumí ani představit, natož vysvětlit?

    Lao-ć měl o Bohu samozřejmě pravdu – ale ve své době.
    Buddha měl samozřejmě pravdu – ale ve své době.
    Pak přišel Ježíš Kristus, který na kříži řekl: Dokonáno jest.
    To byla ve vztahu člověk – Bůh převratná změna. Od té doby má Bůh kvůli člověku tělo (tvar) člověka. Takže platí: kdo vidí Ježíše Krista, vidí lidského bratra, ale i Boha v něm.

    Zároveň nám Ježíš Kristus přinesl poselství: následujte mne, staňte se (po svém) tím, čím jsem já. Což se stane každému, kdo miluje Boha nade všechno a bližního, jako sebe sama.
    Ono je to naprosto logické: kdo se upne na něco jiného, než na Boha, dojde k něčemu jinému, než k Bohu. A kdo se povyšuje nad jiné, s tím jiní nebudou chtít nic mít.
    Žádné církve a žádná jiná učení tady nejsou zapotřebí (přestože je v nich třeba i řada pravd).

    1. ….Jak formulovat novodobý výklad boha aby ho i ateisté přijali ? Řešení je jednoduché ale zároveň velice složité. Je důležité vysvětlit několik pojmů. Jedním a zároveň největším z těchto pojmů je pojem BŮH. Pojem bůh můžeme vyložit hned několika různými termíny. Bůh, univerzum, bytí, energie. Dle mého názoru jest nejlepším termínem slovo ENERGIE. Je důležité odprostit se od představy, že bůh je starcem na obláčku, slonem či jakýmkoliv jiným hmotným útvarem. Pojem bůh bravurně vysvětluje kvantová fyzika. Zjednodušeně řečeno je bůh, podle kvantové fyziky, neohraničené pole energie. Což vlastně vysvětluje znění, že bůh je vlastně všechno. Každý atom, elektron či neutron a to z čeho se i tyto nejmenší složky skládají, to všechno je bůh. Bůh je stejně tak jako každý člověka, tak každý strom, skála, kapka vody, vítr a také vakuum. To by bylo tedy zjednodušené vysvětlení pojmu BŮH či ENERGIE. Zákonitě s tím jest tedy všechno do detailu propojeno a všechno se vším spolupracuje. Jistí jedinci by se mohli zeptat proč tedy existujeme, proč náš svět existuje, když to všechno je jedna a ta samá věc? Odpověď najdeme opět ve fyzice. Fyzika již na naší úrovni označila co všechno energie dělá. Jednou ze základních činností je to že enerigie není stálá. Neustále se pohybuje a vykonává nějakou činnost. Proto existuje život a bytí. Takto tedy můžeme zjednodušené uzavřít kapitolu bůh a význam bytí…..(převzato)

    2. Nevím nevím anonyme jestli tímhle vysvětlením vůbec někoho uspokojíte. Fyzikální energie jako skalární jednorozměrná veličina (v podstatě číslo:) asi například nemá vědomí a jediné co dělá, že se v uzavřeném systému zachovává. Sama od sebe není hybatelem ničeho. A o tom, jak se energie bude měnit, rozhoduje entropie :)

     Tedy fyzici budou protestovat kvůli matení pojmů, u ateistů narazíte kvůli znesvěcení čisté Energie zprofanovaným Bohem, teisti se oklepou hrůzou, že jsou součástí pekla Vesmíru a jen gilgamešova noha si oddýchne, že může dál Boha nazývat NZHV :)

    3. Pane Lubko,

     ten váš příspěvek je vytvořen energií, v níž je obsaženo vědomí, nebo energií nevědomou, jejíž stav určila entropie?

     A mám ještě prosbu mimo téma: svého času jste mi sdělil, že se pokusíte sehnat konkrétní výpočet pro GPS přes rovnice OTR. Podařilo se Vám to už?

    4. Pane J.Muladi: Som rád, že si v mnohých veciach rozumieme a myslím, že chýba iba málo k tomu, aby sme si rozumeli aj v tom ostatnom. Ono to, čo ste napísal o Lao-ćovi a Buddhovi, že mali pravdu „ve své době“, plne platí aj u Ježiša, ktorý mal snahu predovšetkým obrátiť k pravému Bohu Otcovi židov, ktorí uznávali falošného boha (Jehova – otca lži) a to, čo sa vyvinulo z Ježišovho odkazu neskôr v Rímskom impériu ako katolícka cirkev je už o niečom inom. Až vtedy začali uctievať Ježiša ako Boha, čím tiež zmenili význam Ježišovho posolstva. Treba odlišovať pravé učenie Ježiša od dogmatickej náuky KC vytvorenej pre potreby Rímského impéria. Vyextrahovať však túto pravdu z celkového dogmatického učenia KC nie je také jednoduché.
     Ale, niečo podobné postihlo aj pôvodné učenie Lao-ća, ako aj Buddhu, že si ich ľudia chceli prispôsobiť svojim potrebám a záujmom. Ale, tak sa to predsa robí s pravdou aj v súčasnosti, nie?

    5. Pane Degone,

     ad: čo ste napísal o Lao-ćovi a Buddhovi, že mali pravdu „ve své době“, plne platí aj u Ježiša…

     Nikdo z mudrců a proroků před Ježíšem, ani po něm, neřekl: Já a Otec jedno jsme. Takže v tomto smyslu nelze nikoho s Ježíšem srovnávat.

     ad: Jehova – otec lži…

     Odkud máte tuto informaci?
     Jod He Vau He znamená Já Jsem vůrce (všeho co) Je.
     Jenže v podstatě vůbec nezáleží na tom, jak si chcete Boha nazývat, neboť: Podle skutků poznáte je.
     Jestli milujete Boha nade všechno (i nad jakékoli učení) a bližního, jako sebe sama – takže k lidem nepřistupujete zištně, falešně, ale s trpělivostí – pak jdete tou nejlepší cestou.

     ad: Vyextrahovať však túto pravdu z celkového dogmatického učenia KC nie je také jednoduché.

     Všimněte si, že jsem ani jednou nepoužil slovo církev – a přesto mluvím o extrahované pravdě, jejíž znění není nijak složité.
     (Navíc, nikdo před Ježíšem tuto pravdu lidem nesdělil.)
     Na druhou stranu, naplnit tuto jednoduchou pravdu skutky, to je hodně složitý úkol pro každého člověka v tomto světě. A zamotávat do toho další učení, to už musí být člověk „jó hustej borec“, aby se neztratil.

    6. Pane Muladi: Ježiš sa vyjadroval obrazne, aby ho poslucháči pozostávajúci z obyčajných pastierov a rybárov dokázali aspoň trochu pochopiť. Raz povedal, že „ja a Otec jedno sme“ a inokedy opäť, že „ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba“. Sú to podobenstvá!
     Odpoveď na tú druhú otázku je tuto:Jan 8,43-44 „Ste z otca diabla a chcete plniť žiadosti svojho otca. On bol vrahom ľudí od počiatku a nezotrval v pravde, lebo pravdy v ňom niet. Zo svojho hovorí, keď luhá, lebo je luhár a otec lži“. Toto sú slová Ježiša farizeom.

    7. Pane Degone,

     ad: Raz povedal, že „ja a Otec jedno sme“ a inokedy opäť, že „ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba“. Sú to podobenstvá!…

     Jistě – a ta podobenství mají obrovský duchovní rozměr. Bagatelizovat je může pouze ten, kdo jim nerozumí.
     Je jasné, že „Já a Otec jedno jsme“ znamená „Jsem v duchu ztotožněm s Nejvyšším.“
     A co znamená „ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba“, to si rád nechám od Vás vysvětlit.

     Co se pak týká „Ste z otca diabla a chcete plniť žiadosti svojho otca…
     Tady Ježíš Kristus vůbec nemluví o Bohu JHVH. Otec ďábla (a ďáblů, protože množné číslo se v Bibli Kralické vyskytuje v několika případech) je zde Belzebub (Satan). Viz: Jestliže já v Belzebubu vymítám ďábly, synové vaši v kom vymítají?

     Kdybyste si přečetl i jiné překlady Biblí, do takového omylu byste neupadl.

    8. Otec ďábla (a ďáblů, protože množné číslo se v Bibli Kralické vyskytuje v několika případech) je zde Belzebub (Satan). Viz: Jestliže já v Belzebubu vymítám ďábly, synové vaši v kom vymítají?
     ____________

     Hodně zajímavého se dá dozvědět u pana Milana Balabána.
     Např. to, že „satanem“ neni ve starých hebrejských textech myšlena bytost pekelná (to je mnohem pozdější nadstavbová konstrukce), ale jednoduše „ten, který se protiví boží vůli“. „Satan“ tedy není vyjádření entity, ale spíš aktu, děje.
     V jednom NZ verši říká Ježíš Petrovi: „odstup ode mě, satane“. Dosti tvrdý, až kakofonický výrok, vůči nejbližšímu učedníku…ale uvědomíme-li si smysl: „nepokoušej mě, odstup ode mě ty, který se protivíš boží vůli…“ – pak to dává smysl a zapadá do kontextu.

    9. Paní Věro,

     Satan, to je velmi široké a hluboké téma a já vím, že kdo správně nepochopí Satana, nemůže správně pochopit ani Boha.
     Není zde prostor na to, abych šel do detailů, takže ve stručnosti:

     Tak, jako existuje Bůh Syn, tak existuje i jeho protipól, Odpůrce, Satan. Zpočátku byly oba póly relativně blízko sebe a jejich vztah by se dal přirovnat k hádavému manželství – Satan je původem ženský princip a sumerská mytologie ho představuje jako Tiámat. Skončilo to však otevřeným bojem, kdy Satan byl svržen do úrovně Boží tvorby, v níž později vznikl vesmír. V Bibli je o tom jediná zmínka u Izajáše:

     Jakž to, že jsi spadl s nebe, ó Lucifeře v jitře vycházející? Poražen jsi až na zem, ještos zemdlíval národy. Však jsi ty říkával v srdci svém: Vstoupím do nebe, nad hvězdy Boha silného vyvýším stolici svou, a posadím se na hoře shromáždění k straně půlnoční. Vstoupím nad výsosti oblaku, budu rovný Nejvyššímu…

     To se stalo dlouho před tím, než Bůh stvořil člověka. A člověka stvořil právě proto, aby se Satan k němu mohl vrátit: jako nesmiřitelný protipól Boha Syna nemůže, ale po „kapkách“ v lidech ano. Proto také Satan klade všemožné překážky tomu, aby se lidé dostávali k Bohu.

     Nejrafinovanější překážkou je pak tzv. boj proti Satanovi, boj proti zlu. Takový boj je stejně nesmyslný jako „boj za mír“ a platí, že čím kdo zachází, tím také schází. Oproti tomu, kdo má v srdci dobro, na toho se zlo nemá jak „přilepit“ – a když, tak je to jenom zkouška k posílení duše.

    10. Pane Muladi, starověká duchovní nauka je nauka o principech. Kdo nepochopil Starý zákon, nemůže plně porozumět Novému zákonu. Zajímavé je, že většinou každý začíná Novým, pak se (možná někdo) vrací ke Starému, a teprve pak, oklikou přichází znovu k Novému a vše se mu spojí v jeden celek. SZ je totiž tak (zdánlivě) nepochopitelný, že na první nástřel ho lidi odmítnou hned po prvních stránkách.

     ad – Nejrafinovanější překážkou je pak tzv. boj proti Satanovi, boj proti zlu. Takový boj je stejně nesmyslný jako „boj za mír“ a platí, že čím kdo zachází, tím také schází. Oproti tomu, kdo má v srdci dobro, na toho se zlo nemá jak „přilepit“ – a když, tak je to jenom zkouška k posílení duše.

     Dá se to tak říct. Je ovšem dobré vědět (být si vědom) skutečnosti, že každý, všichni bez rozdílu, jsme schopni realizovat zlo. Záleží na mnoha proměnných.

     Nejpoučnější verš, který znám:
     „Proč se zlobíš? Proč máš zkřivenou tvář? Copak tě nepřijmu, když budeš jednat dobře? Když ale nebudeš jednat dobře, pak ve dveřích číhá hřích a dychtí po tobě. Ty ale máš nad ním panovat.“ (Genesis 4:5,6)

     Panovat nad hříchem….to je oč tu běží….
     Proč se zlobíš…..? Proč máš zkřivenou tvář….?
     Umíme si odpovědět? hmmmm………….jak ŽIVÉ je Slovo….a jak zatvrzelá jsou někdy naše srdce, když nevnímáme hřích, číhající ve dveřích.

    11. Paní Věro,

     je to rámcově v souladu s tím, co jsem napsal.
     ad: ve dveřích číhá hřích a dychtí po tobě…
     To je ta „kapka“ existujícího Satana v každém člověku, kterou máme přinést k Bohu. Často se jí říká ego. A člověk proti němu nemá bojovat, ale pochopit a „panovat nad ním, a jednat dobře, abych tě mohl přijmout“.

    12. ……a toto je pěkné podobenství, obrazné vyjádření:

     Poslední večeře Páně. Ježíš pozdvihuje chléb a říká: Vezměte a jezte z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Poté bere do rukou kalich vína a praví: Vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se vydává za vás a za všechny na odpuštění hříchů.

    13. ad – Toto sú slová Ježiša farizeom.

     Ano, přesně tak. To jsou slova pronesená k farizeům. Mají svůj kontext a nevztahují se k hebrejskému JHVH. „Otcem lži“ je myšlen duch, kterého farizej přijal do svého srdce. Duch, který je „otcem“ farizeových skutků. Je to taky obrazné vyjádření.

    1. Věro, to hebrejské myšlení, vždy bolo a aj v súčasnosti je iné ako to naše európske, ale aj svetové myslenie. Kainov syndróm sa prejavuje po celé ľudské pokolenie…

    2. Zaujímavé věty – není v nich protiklad? „Věro, to hebrejské myšlení, vždy bolo a aj v súčasnosti je iné ako to naše európske, ale aj svetové myslenie. Kainov syndróm sa prejavuje po celé ľudské pokolenie…“ Jestliže se tedy Kainův syndrom projevuje po celé lidské pokolení, tak i tedy v hebrejském myšlení a nebo hebrejské myšlení stojí mimo celé lidské pokolení??
     Malá poznámka. Minulý i současný výskyt typických příznaků Kainova skutku je dán tím, že takto konající člověk má nezvládnutou mysl. Je jedno, jestli byl-je Hebrejec, Američan či Slovák.

    3. Degon:

     píšete:
     „.. tu brojí proti tej ľudskej, alebo skôr starozákonnej predstave boha nazývanej „Hospodin, Jahve, Netvor z hlbín vesmíru“ (ktorý je človekom stvorený boh na svoj vlastný obraz) a nie proti skutočnému Bohu Stvoriteľovi sveta …“

     ale tato tzv. mylná starozákonní představa zůstává mylnou starozákonní představou z hlediska naší, současné (většinou mylné) „představy“.
     Chtěla jsem jen upozornit na „nepředmětného Boha“. Toho většina současníků neumí ve SZ najít. A většina ho neumí najít ani v NZ.
     Ale to je jedno…byla to jen taková noticka…koho zajímají jeho duchovní kořeny, toho to možná osloví.

    4. Paní Věro,

     z většiny Vašich příspěvků je mi Vaše „krevní skupina“ sympatická.
     Tento Váš příspěvek chci rozšířit praktickými a logickými poznatky.

     ad: Chtěla jsem jen upozornit na „nepředmětného Boha“. Toho většina současníků neumí ve SZ najít. A většina ho neumí najít ani v NZ…

     Mám kamaráda, který „tloukl a bylo mu otevřeno“. Jasně zažil stav napojení na Ducha Svatého, kdy si uvědomoval, že všemu, co JE, on dává existenci. To je onen „nepředmětný Bůh“, Bůh JE, Bůh holé existence, Bůh taoistů, budhistů a soukromých filosofů.

     Jenže toto JE, podklad pro existenci Všeho (co nemá JE, to neexistuje) není schopno změn. Změny, čili tvorbu, v této existenci zajišťuje jiná složka trojjediného Boha, Bůh Syn, a to na základě podnětů od Boha Otce.

     Co se týká doby Starého zákona, Bůh ještě neměl osobní lidský tvar. Když tehdy zemřeli lidé, kteří se dostali k Bohu, koupali se v bezbřehé sluneční záři (dobře to popisuje třeba kniha Elisabeth Haich „Zasvěcení“ s tématikou starého Egypta – patrně by se Vám líbila).

     Trvalou tvarovou paměť člověka získal Bůh až tělem Ježíše: on se stal osobním tělem Boha. Duší je napojen na Krista a duchem na Boha Otce a Bohyni Matku (Ducha Svatého).
     Ale nejde přitom o nedostižnou autoritu – stát se osobním tělem Boha a osobním Kristem (trochu jiným, než je Ježíš), to je nejvyšší cíl každého člověka na Zemi. Ať už o tom ví, nebo ne.
     Právě tak totiž máme, jako Boží děti, vyrůst, což ale nesprávné pochopení nepředmětného Boha zamotává, popřípadě znemožňuje.

    5. Pane Muladi, projevem sympatií nepohrdnu, děkuji..:-)
     K Vašemu doplnění a k poznatkům – nemá smysl nikomu přestavovat představy….z toho jsem definitivně vyléčená.

     ad – Co se týká doby Starého zákona, Bůh ještě neměl osobní lidský tvar. Když tehdy zemřeli lidé, kteří se dostali k Bohu, koupali se v bezbřehé sluneční záři

     Na tom se nic nezměnilo, pane Muladi. Bezbřehá, slovy nepopsatelná záře hřejivé lásky je stále připravená, pro všechny.

    6. Paní Věro,

     ad: Bezbřehá, slovy nepopsatelná záře hřejivé lásky je stále připravená, pro všechny…

     Ano. Ovšem od zmrtvýchvstání Ježíše Krista je v centru této záře Ježíš. A všichni, kteří se k němu dostanou, s ním mohou komunikovat, protože i oni mají konkrétní těla adekvátní danému prostředí (nejsou to neidentifikovatelné chuchvalce záře).

    7. Pane Muladi, Krista, Mesiáše, pomazaného, musíme v sobě samém objevit /zmrtvých-vstát/ během života pozemského, zde se s ním /v sobě samém, v srdci, v moudrosti, v království nebeském…/ setkáváme. Otec a já jsme jedno. Já jsem ta cesta. Blaze tomu, kdo pochopil…

     ad – (nejsou to neidentifikovatelné chuchvalce záře).

     To jsem neměla na mysli.

    8. Paní Věro,
     souhlasím (a zapadá to do mých sympatií vůči Vám).

    9. ad – Věro, to hebrejské myšlení, vždy bolo a aj v súčasnosti je iné ako to naše európske, ale aj svetové myslenie. Kainov syndróm sa prejavuje po celé ľudské pokolenie…

     Teprve teď mi docvaklo, Degone, jak to myslíte. Ale toto není můj šálek čaje.

 5. Gilgamešovo noho,
  já Vás beru a vážím si Vás. Protože jste opravdu hledající. Kdo hledá, najde. Tlučte a bude Vám otevřeno. Tím, že jste na těchto stránkách a tak častý diskutér, tak Vám toto téma není určitě lhostejné.

  ad..“ pretože si nedal námahu, aby ma o svojej existencii presvedčil“

  Bůh přece není od toho, aby Vás musel přesvědčovat o své existenci. To můžete ale také nemusíte hledat Vy. On nepotřebuje, abyste v něj věřil.

  P.S.
  Jednou v něj uvěříte, až budete mít plné kalhoty. Říká se, že ve válce a v nemocnici se Bohu nikdo nesměje…………

 6. Milan píše:

  ……Jednou v něj uvěříte, až budete mít plné kalhoty. Říká se, že ve válce a v nemocnici se Bohu nikdo nesměje…………

  To už neni o viere, ale o obyčajnom živočíšnom strachu. Ano pripúšťam, že ten strach môže byť tak velký, že životné skúsenosti, inteligencia, rozum ,viera v nevieru , ide do úzadia. Ale ku komu sa budem hlásiť? K tomu pravému? A ktože to JE? A potom ma , ked to príde odkopne ? Ano, bude to také ludské, pretože vraj Hospodin , Netvor z hlbín vesmíru je vraj strašne urážlivý , to o ňom píšu ludia, čo ho vraj videli a počuli, ešte za biblických čias..

  A v čom mi potom pomôže, viete mi to napísať? Bude smrť milostivejšia, rýchlejšia , krásnejšia , zmysluplnejšia?

  1. Tyhle internetové diskuse jsou všechno takové akademické debaty o ničem. Tak nějak se na svět člověk dívá od monitoru počítače z tepla, najezený, napitý a z dlouhé chvíle diskutující. Až se budete nemocný, hladový a žíznivý dívat do hlavně samopalu nepřátelského vojáka, pak se třeba na ten svět, život a Boha budete dívat jinak. (Ukrajina je dokonca Váš súsed.)

 7. p. Milan píše:

  …Až se budete nemocný, hladový a žíznivý dívat do hlavně samopalu nepřátelského vojáka, pak se třeba na ten svět, život a Boha budete dívat jinak. (Ukrajina je dokonca Váš súsed.)

  Neviem prečo tlačíte ,,na pílu“? Nikto, naozaj nikto z obyčajných ludí nevie predpovedať, ako sa v okamihu smrti zachová. Trúfam si povedať, že ani Vy..

  A čo s tým má Boh? Nič v zlom, denne umiera niekolko stotisíc ludí, pre Boha ,
  ktorý stvoril miliardy hviezd, planét je ukradnutý jednotlivec, ako som Ja, či aj Vy osobne. K tomu ešte nie ste ,,obrezaný“, čiže ste len taký obyčajný ,,odpad“…

  Poviem Vám to na príklade : Umieral námestník pánBožka, na svätopeterskom námestí sa modlilo za prežitie Janka Pavla II niekolko stotisíc obyčajných ludí -šmejdov. A výsledok, modlitby Netvor z hlbín vesmíru hodil ,,za hlavu“ , a aj JEHO ,,námestník“ otrčil kopytá. Totiž bol bez ,,Zmluvy o ochrane“…
  A viete čo sa stalo?

  N I Č .

  Zemevajce sa neprestalo otáčať okolo Slnka, dokonca ani okolo svojej osi .

  A čo potom, keď zomrie taká ,,Obyčajná NULA“, akou som Ja alebo Vy, či ďalšie miliony šmejdov . Preto vôbec nezáleží, ako ,,to prebehne“, lebo už o minutu bude všetko ,,inak“.

  Potešil som Vás , ak ano, tak ste ma ,,nasrali“…

  Kto sa bojí SMRTI, celý život sa bál ŽIVOTA“.

  Treba sa báť len umierania, ale to príde tak, či tak , či to bude v utrpení, alebo gulkou z toho samopalu, či električkou na križivatke. Ludstvu to je aj tak ukradnuté a aj tomu ONÉMU…

  A verte tomu, že ste sa ,,Mu“ mohli modliť od rána do neskorého večera. Nepomôže Vám ,,to“…

  Možno platí len to jediné, že v poslednej sekunde života urobíte ,,to“ , čo LOTOR na kríži na pravo od ukrižovaného Ježišťoka… Ale na to potrebujete nahliadnuť do Nového zákona , ak ste si narýchlo nespomenuli….

  1. Gilgamešova noho,

   všechno je jinak. Housenka musí zemřít, aby se narodil motýl.
   V tomto podobenství se i Vy narodíte jako motýl, akorát (jestli nezměníte svoji mysl) s vědomím housenky – prudiče a budete se tak i dále cítit a chovat.
   V naprosté většině svého života může mít člověk ze stejné věci radost i zlost: sám rozhoduje, jak se cítí, jak myslí a jak jedná.
   Tak si za to převezměte zodpovědnost (nikdo jiný to udělat nemůže), namísto neustálého adorování nespravedlnosti světa.

 8. p. Degon píše :

  …..a nie proti skutočnému Bohu Stvoriteľovi sveta o ktorom aj Lao-ć hovorí, že je pre ľudí neznámy a neidentifikovateľný a ten, ktorý je ľuďom známy nie je tento skutočný Boh (Tao).

  Takže sme sa posunuly v priestore, v čase ešte nie. Takže ten starozákonný Boh- Netvor z hlbín vesmíru nie je ten istý Boh , ktorý stvoril Vesmír, Zem, Obludu na Zemi – človeka?

  Je to nejaký šikmooký a k tomu nažltlý Netvor ?

  V žiadnom prípade. A odkial sa nažltlý Tao zjavil? Nemáte pocit , že aj toho, aj Cuculkána aj boha Slnka Ra, stvoril človek, lebo nechápal prírodu, a deje v prírode, ktorá ho obklopovala?

  Nie , ani čerti, ani samotný Luciferko, či Satan nie sú reálne bytosti.

  Boli ,,stvorené“ človekom, aby vysvetlovali, to, čo sa vysvetliť NEDÁ…

  Rôznorodosť života a jeho vývoj v čase a v priestore.

  Nie je reálnejšie sa vykašlať na bohov, démonov , či iné nadprirodzené bytosti?

  Nie je logické počkať až sa sami ,,bohovia“ prejavia, alebo ich objaví veda, ludské poznanie?

  Mne osobne sa bez bohov, démonov, anjelov žije v podstate ,,normálne“. Nerobím s nadprirodzenými silami žiadne kšefty , či Zmluvy o ochrane, pretože keby aj boli, tak by si z tých Zmlúv urobili ,,toaletný zvitok“, nie ste totiž s NIMI rovnocenní partneri.

  Aj Zmluvy o ochrane pred ,,mafianmi“ sa robia len a len zo zištných dôvodov, ale platiť sa dá len dovtedy, kým je ,,prevádzka“ aj po nájazdoch rentabilná…

  Ináč povedané : Urobili by ste Zmluvu s mravcom, s všou lonovou, tchorom , či kaprom ,,dohodu o Neutočení“ ? Určite nie, lebo nie ste rovnocenní partneri…

  Preto by bolo už načase, aby ste Vy, ktorí veríte v nadprirodzené sily pomaly zliezli z toho ,,virtuálneho stromu“ a začali chodiť po ,,svojich“….

  Ano, po tých nohách, ktoré vám z ,,riti“ vyrástli….

  Amen a howgh….

  1. p. gilgamešova noha píše, že by sme mali uveriť, že celé stvorenie so všetkou svojou racionalitou, zákonmi a účelnosťou sa tu objavilo samo od seba, ako tomu veria materialisti. Tieto otázky trápili ľudí už pred 2500 rokmi a našiel sa jeden (Lao-ć), ktorý na to dal celkom rozumnú odpoveď (V Tao-Te-ťingu), ktorú uznávajú aj dnes ako vedecky najprijatelnejšiu a najlogickejšiu, ibaže si ju náš g.n. ešte nestihol prečítať, lebo mu to nijaká „obluda v hlbín vesmiru“ ešte nestihla povedať a zrozumitelne vysvetliť. Dúfajme, že si na to raz nájde čas, aby ľudia nemuseli na rozmýšľanie využívať nohy, ale hlavu…
   matka, ten odkaz je pekný…

  2. Pánko Noho, zase moudře píšeš : „Preto by bolo už načase, aby ste Vy, ktorí veríte v nadprirodzené sily pomaly zliezli z toho ,,virtuálneho stromu“ a začali chodiť po ,,svojich“….“

   Ty na nadpřirozené síly nevěříš, ale napsal jsi natvrdo, že:“…to čo viem o ,,nadprirodezených silách“ som si sám dovzdelával, pretože mi to ,,nedalo“..“

   Tož chlape, kápni božskou a sděl, ovšem chceš-li, co jsi se ve svém vzdělání o nadpřirozených silách dovzdělal Ty sám?

   A ještě jsi tu napsal:“Nie je logické počkať až sa sami ,,bohovia“ prejavia, alebo ich objaví veda, ludské poznanie?“

   No, na Boha nevěříš, tak asi není logické čekat, až se projeví, že jo?

   A až Boha objeví věda a nebo lidské poznání?
   Již dříve jsi tu napsal:
   …Netvor z hlbín vesmíru, neprejavil ani štipku pochopenia , pretože si nedal námahu, aby ma o svojej existencii presvedčil, že vlastne EXISTUJE.

   Proč by se měl projevit právě tobě, když o pár řádků níže jsi napsal, že když se neprojevil Tobě, že na něho sereš? Ale, a to je myslím velikou nadějí, bude-li chtít On, dá i Tobě svoji Milost.

   Jak si myslíš Ty sám, že byl stvořen svět, vesmír, život? Máš nějakou představu o tom,jak Tobě / i jiným lidem/ by měl Bůh dát najevo svoji existenci?

   Jo jo, milá slovenská Gilgámešova Noho. Jsi tu takový bavič a neuvědomuješ si /možná/, že Tvoje /ale i moje existence/ ve srovnání s Bohem se má asi tak, jako existence, role a poznání tchoře k úrovni existence, roli a poznání člověka, který provádí např. již výzkum povrchu Marsu. Člověk však má duši, má možnost uvnitř sebe poznat tvůrčí a jedinečné Slovo a po odchodu „ze svých“, z tohoto světa, se může vydat na Cestu. A že se ta již nebude týkat jeho pozemského života, to je alespoň pro mne zřejmým faktem. Také jak jinak, bez fyzického těla, že?

   Zkus se zamyslet, chceš-li, nad kapitolou apoštola Jana v Novém zákoně s číslem 15. Jestli se snížíš k tomu a přečteš si to, měl bych dotaz. Je to poučování k pěstování vinné révy?

 9. p. Degon píše

  o nejakom žltom folozofovi, ako o zázraku prírody, ale z dnešného pohadu je to kandidát na najväčšiu haluz z relácie Nikto nie je dokonalý…

  Ten žltý ,,mudrc“ píše.:

  …Teda Tao je veľké, aj nebo je veľké, i zem je veľká a človek je veľký tiež. Na svete sú štyri veľké veci a človek je jednou z nich. Človek ide za príkladom zeme, zem za príkladom neba, nebo za príkladom Tao a Tao za vlastným príkladom. Je prirodzené a samozrejmé. Tao je v sebe nedeliteľné a zároveň je začiatkom každej mnohosti…

  Nič v dobrom, ale tento Lao-c mi pripadá ako poriadny popleta, ktorý rozumel prd tomu, čo chcel vysvetliť, objasniť. Chápem, že to bolo pred 2500 rokmi, ale tie hovadiny čo okolo toho navyprával, no Sodoma, Gomora, Caracas…

  1. To beru, rozesmál jste mě. A máte pravdu – nechejte si to od zdejších zastánců Tao vysvětlit, ať se ukáže, jak rozumí tomu, co vyznávají.

  2. Pane g.n.: Toto, čo ste napísal nie je svedectvom o Lao-ćovi, ale o Vás samotnom. Želám Vám viac svetla, aj toho duchovného…

  3. A Vy skutečně dopodrobna víte, co Lao-c´říkal? A jak přesně to myslel? Neboť během těch stovek let se řadě nejen filozofů podsouvá řada textů, názorů, které však nenapsali, neřekli a nezastávali. To, že v současnosti někdo tvrdí, že je řekli a zastávali, to je jiná věc.

 10. pán J.A.P. píše:

  ….Proč by se měl projevit právě tobě, když o pár řádků níže jsi napsal, že když se neprojevil Tobě, že na něho sereš? Ale, a to je myslím velikou nadějí, bude-li chtít On, dá i Tobě svoji Milost.

  Viete prečo je lepšie presvedčiť zarytého odporcu o opaku ? No, pretože ak ho presvedčí, tak ten bude všade vyprávať čo zažil a ked mu ešte Duh svätý napne plachty , vstane nový svätý Pavol. A ostaní lojalisti sa primknú k viere ako lepidlo k deravej topánke…

  To lepidlo časom zvetrá, naruší sa pôsobením vzduchu a pár, ktoré sú v ňom ale aj vodou , ktorá je naväčším ,,leptošom“.

  Preto je dôležité udržiavať rovnováhu v poznaní. Mojžiš a jeho Izraeliti vraj videli v biblickýcfh časoch Netvora z hlbín vesmíru a ich viera vydržala tisíce rokov.

  A čo tak, aby sa ,,ukázal“ aj nám pochybovačom ale aj tým čo uverili, lebo o ňom sprestredkovane počuli , že stvoril hento a tamto , človeka a svetlóny a tmóny i reliktné žiarenie, atď.

  Možná má ,,prsty“ aj v tvorbe nadprirodzených bytostí ako sú Miesiželezo, Valibuk, Dedo Vševedo, Dedo Mráz, 12-ti mesiačikovia, atď, atď…

  Aj ja som ten, čo raz uveril, lebo som počul o heroistických skutkoch Járu Cimrmana a verím, že keby sa zachovala jeho kontunuita, vstúpil by na Nebesia…

  Ale takto, zíde z očú, zíde z mysle a upadne do zabudnutia. Škoda, takého velikána. Stihne ho podobný osud ako ,,dušu“ profesora Hirokaida uväzneného v hrnčeku českých vodníkov v Čechách…

  Hrnček sa rozbil a duša profesora skončila v Pekle…

  Sodoma, Gomora , El Pasto …

  1. Gilgámešova Noho, již jsi až trapný, jak uhýbáš z mých prostých otázek na Tebe, které vyplynuly z Tvých textů. Je mnohem jednodušší něco napsat, že? A pak dělat mrtvého brouka, že? Těžší je se k otázce postavit čelem.

   Již i ten Jára Cimrman říkal ústy jedné postavy své hry :“dobrovolně vám ho nedá, s tím nepočítejte, já ho znám, on tu byl….. Ty prostě budeš jen okecávat a otázky ignorovat. Mocný a moudrý Gilgameš by se asi zachoval jinak.

   Ale, nic nenadělám. Tak zdar a již jsem ticho.

 11. p. J.A.P. sa pýta :

  ….Jak si myslíš Ty sám, že byl stvořen svět, vesmír, život? Máš nějakou představu o tom,jak Tobě / i jiným lidem/ by měl Bůh dát najevo svoji existenci?

  Už som niekde vyššie uviedol, že najväčšie záhady vesmíru sú : Jeho vznik a vznik života.

  Keby som to vedel , som hneď jeden z Nesmrtelných a poletujem medzi galaxiami a zúčastňujem sa konštrukcie ďalšieho vývoja vesmíru.

  Ak očakávate , že za Vášho života niekto tieto záhady vyrieši, ste na omyle..

  To je jednoducho neuskutočnitelné, lebo v tom okamihu ste TEN, ktorý odtrhol zakázané OVOCIE poznania a záver už poznáte..

  O to sa už pokúšal aj Gilgameš a zistil, že tak ako nesmrtelnosť aj všepoznanie je nemožné. Aj ked sa Vám podarí niekde sa týchto dvoch ,,vecí“ zmocniť, vždy o NE prídete. Je to Syzifovská práca, pechoríte sa, pechoríte, ale…

  Ludstvo tiež hladá perpetum mobile , svätý grál, Pandorinu skrinku , výrobník manny – nie popkornu ,Aladinovu lampu, Lietajúci koberec, Sedemmílové čižmy a celosvetový trvalý mier…

  Preto sa treba ,,uskromniť“ a žiť život bez nadprirodzených síl , ktoré sú aj tak ako bohovia tiež len výplodom ,,ludstva“…

  Mojim oblúbencom – liblingom je nadprirodzená sila Janko Hraško…Je taký maličký, ale s ….

 12. ad.„Rozvaž a svaž“ je psáno ve starých spisech. Ve svém životě musíme nejprve rozlišit a prožít rozložení a oddělení a pak se nám může teprve podařit ono velké dílo sloučení protikladů…… O to bude ale jeho větší zásluha,…

  Výborně vyjádřeno,až na tu zásluhu,neboť ona je výslužkou sebepoznání vpravdě.

  ———————
  Všechny tzv.“mytologie“,egyptské,summerské,severské,hinduistické,toltécké,..včetně
  té křesťanské obsahují skrytou náuku o tom,jak se rozložit a znovu poskládat,
  „Solve et coagula“.To je to „těsto“,z něhož vychází všechna náboženství světa.Základ
  pro různé variace(příběhy) jednoho postupu-cesty.

  “ Království Otce se podobá ženě, která vzala trochu kvasu a skryla ho do těsta – tak z něho udělala velké chleby. Kdo má uši, slyš.“
  „Království Otce se podobá ženě, která nese džbán plný mouky. Když šla dlouhou cestu, ucho džbánu se utrhlo a mouka se sypala po cestě, aniž by to věděla. Nevěděla vůbec, co se stalo. Když došla k domu, postavila džbán na zem a zjistila, že je prázdný.“
  (Pravda je ukryta v symbolech všude okolo nás.Kdo ji hledá,může ji pomocí abstraktní
  inteligence vidět všude -v přírodě i společnosti.)

  „Solve et coagula“= je tím hledaným Kamenem Mudrců.
  cituji:
  ..“rosekrucián R. Fludd (Utriusque cosmi maioris, 1617) píše: chceš-li poznat pravý kámen mudrců, hledej v sobě samém a začni tím, že poznáš sám sebe — alchymii pak označuje za „tajemnou boží moudrost, jež byla skryta“.“(velmi dobře)

  cituji:
  “ Ačkoli zasvěcencům v alchymii bylo známo, že v ní jde především o duchovní znovuzrození člověka (v.), byl to teprve švýcarský psychiatr C. G. Jung, který na počátku našeho století rozpoznal, že alchymistické pojmy mohou být srovnávány a dokonce identifikovány s termíny analyticky pojaté psychologie, resp. psychoterapie a že tedy vyjadřují proces psychické přeměny člověka, formování jeho duchovního vývoje k psychicky jednotné (integrované) osobnosti, vnitřně zcela harmonické.“
  Šel na to dobře,ale přímého
  vědomého znovu spojení s Otcem a Matkou ještě nedošel.Udělal však kus práce na sobě i
  pro druhé.Symbolika v jeho knize jasně dokazuje,že lidé odedávna věděli o kameni mudrců.
  A nemám tím na mysli uměle stvořenou histrorii skrze moci ovládat masy lidí.
  Člověk díky falešným naučeným představám příšerně degradoval,a co je mnohem horší,že nemůže nalézt cestu „domů“,tedy způsob,jak se poskládat.

  cit.:Rukopis slavné Červené knihy vázaný v kůži pojmenovaný autorem původně Liber Novus ležel od smrti C. G. Junga v trezoru jedné švýcarské banky. Jungova rodina považovala zápisky za příliš intimní a fantastické, bála se kompromitace a odmítala jakékoli návrhy na zveřejnění.

  PS:Všechna srdce jsou si rovna,žádné není více ani méně.
  V tomto světě není jediného člověka,který by byl něčím vinen.

  PS2:Pro G.nohu:Pláčeš na nesprávném hrobě.Každé slovo má svůj zvuk-fonetiku.Slova tak
  dostala jiné významy,než měla.Např.slovo Bůh=>je odvozeno od Bog= Vok= Vlk.
  No a Vlk se probouzí,začal Věk Vlka.Sranda je,že ještě okolo sedmého stol.n.l.
  to lidé věděli…a věděli to i ve starém „egyptě“…keltská a slovanská jména i názvy
  jsou překroucené,vydávají zvuky falešné.
  Dnešní člověk nezná ani to,co bylo před třista lety – vpravdě,on to neví ani dnes.
  Když „dítě“ volá o pomoc,tak volá ÓM(aúm).Už víš,proč vlci vyjí na Měsíc?:)

  1. ad – Např.slovo Bůh=>je odvozeno od Bog= Vok= Vlk.

   Původní význam pojmu naznačuje etymologie. Slovo bog (bůh) se vyskytuje ve všech slovanských jazycích a odvozuje se od staroindického bhaga, „udílející, dávající“. Od kořene bůh (bog) se pak odvozuje přídavné jméno bohatý (tj. podobný bohu), které ovšem ve staré slovanštině neznamenalo „majetný“, nýbrž „štědrý“. Téhož původu je i slovo zboží, staročeské sbožie.[1] Podobný vztah je i v latině: deus (bůh) se odvozuje od jiného sanskrtského kořene div-, dyu-, „zářit“, ale odvozuje se od něho opět dives, divitiae (bohatství).[

 13. ad.Původní význam pojmu naznačuje etymologie. Slovo bog (bůh) se vyskytuje ve všech slovanských jazycích a odvozuje se od staroindického bhaga, „udílející, dávající“…..
  —————-
  To je to,co bylo předkládáno a gůgl hodně snese.

  Bha=“hvězda“
  Aga=“meč“
  Van=“oblak“

  hvězda=duchovní prvek-Láska všeobjímající
  meč=nástroj poznání,prosekává iluze hmotného světa,mysli
  oblak=je to,co odděluje vědomí člověka od něvědomí,přičemž
  lidské nevědomí je Vědomím a lidké vědomí je nevědomím(tmou).
  proto je také psáno:
  „Co je pro všechny bytosti nocí,je dobou bdění pro toho,
  kdo se ovládá,a co je pro všechny bytosti bděním,je nocí
  pro osvíceného světce.“(BhagavadGíta)

  BhagavadGíta:
  Bha=“Hvězda“
  Aga=“meč“
  vad=od
  Gíta=“píseň“,Hudba sŕdc(srdcí)=>Velká Matka zpívá písně

  PS:Fonetika je důležitá,tóny vytváří obrazy.Proto bylo na Počátku Slovo.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference