mapa stránek || vyhledávání

Podobenství o šachové hře

Chtěl bych navázat na svůj předchozí příspěvek Bůh je jednička. V této úvaze jsem dospěl k závěru, že „Smyslem Stvoření je projev Jednoty v polaritě“.

sachyChtěl bych toto vysvětlit na šachové hře. Šachy se hrají bílými figurami, které můžeme nazvat třeba jang, černými figurami, které můžeme nazvat jin. Děj hry se odehrává na šachovnici v určitém časovém úseku (časoprostoru). Síly bílých (jang) figur a černých (jin) figur jsou naprosto vyrovnané. Pokud by některá strana měla převahu, tak prostě zvítězí a je po hře. (To je jen upozornění pro ty, kteří neustále šíří věty typu: „Vítězství dobra (jang) je jisté, ať se to někomu líbí nebo ne.“)

Šachy můžeme hrát různě. Můžeme hrát se strachem z prohry, úzkostlivě, zda něco nezkazím a zda mi trenér nevyhubuje, nudně, kdy musím táhnout jenom proto, že jsem na tahu, bez jakéhokoliv nápadu. Mohu hrát velmi opatrně, bez jakéhokoliv riskování, protože mám strach z prohry. Taková hra nebývá moc pěkná ani záživná.

Stejně je tomu i ve Stvoření. Pokud žijeme jenom se strachem, abychom něco nepokazili, abychom nezhřešili, abychom se pořád chovali tak, jak se od nás očekává, takový život nebývá moc pěkný ani záživný. Troufám si říct, že se ani Bohu moc nelíbí – viz Zjevení Janovo 3,15:

„Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký! Kéž bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.“

Z tohoto pohledu můžeme říct, že opravdový zločinec je na tom před Bohem lépe než pokrytecký věřící.

Já mám rád typy šachových partií, kdy dochází k různým kombinacím, zápletkám, kdy se hraje s důvtipem, hra má dynamiku. U takové hry je mi pak docela jedno, jestli vyhraji nebo prohraji. Jde mi jen o krásu té hry. I když prohraji, klidně pak soupeři podám ruku, pogratuluji a řeknu: “Byla to skvělá hra!“ Mám dokonce i z takové prohry radost!

Stejně tak je to i v životě. V životě bychom měli mít nějaké cíle, ideály, nápady, myšlenky a ty se nebát uskutečňovat. Je pak úplně jedno, jestli se nám to podaří nebo ne, nejdůležitější je to, že jsme se odvážili, že jsme to zkusili. I to je pro Stvoření důležitá zkušenost. Jednou dělali v Americe výzkum v domově důchodců a ptali se jich, co jich v životě nejvíce mrzí. Kupodivu odpovídali, že je nemrzí to, že něco udělali, ale to, že něco neudělali. Že se neodvážili to udělat.

Takový způsob života před Bohem obstojí lépe než před tímto zmiňovaný. Viz podobenství o marnotratném synovi: Marnotratný syn jde do světa – zabředá do Stvoření, zhřeší, ale přesto je pak po návratu otcem oslavován. Mohli bychom ale říci, že on svým jednáním toto Stvoření obohatil – více než ten syn, který zůstal doma u otce. A o to ve Stvoření jde. Aby jednání každého z nás Stvoření nějakým způsobem obohatilo. Podívejme se na jedno z velmi důležitých míst v Bibli a to je Ježíšovo kázání na hoře:

„Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.
Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.
Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.
Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.“

Jednou větou by se to dalo shrnout: Blaze těm, kteří nějakým způsobem obohatili Stvoření. Z věty: „Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské“ se často dělá legrace na úkor jiných. Ale je to skutečně tak. I ten největší hlupák Stvoření nějakým způsobem obohacuje. Protože např. prožívá něco, co doposud před ním nikdo jiný neprožil. A tím Stvoření obohatil. A o to jde. Takovýto přístup dává i jiný pohled na veškeré naše utrpení. Pokud trpíme, můžeme si říct, že dosud nikdo jiný takto netrpěl a my svým utrpením Stvoření obohacujeme. Takové utrpení má tedy smysl.

„Rozvaž a svaž“ je psáno ve starých spisech. Ve svém životě musíme nejprve rozlišit a prožít rozložení a oddělení a pak se nám může teprve podařit ono velké dílo sloučení protikladů. Člověk musí nejprve sestoupit hluboko do polarity materiálního světa, do tělesnosti, nemoci, hříchu, viny – tedy oddělení se od Jednoty. Čím dál se vzdálí od této Jednoty, tím větší utrpení zažívá. O to bude ale jeho větší zásluha, když pak v tomto nejhlubším zoufalství najde světlo, které mu umožní projít cestu utrpení a poznat tuto cestu jako smysluplnou hru, jež mu pomohla najít se tam, kde vždy byl: v Jednotě.
 

Milan
 

hodnocení: 3.3
hlasů: 17
Print Friendly, PDF & Email

135 komentářů

 1. Váš závěr z minulého příspěvku „Smyslem Stvoření je projev Jednoty v polaritě“ je O.K. Ale přirovnání k šachové hře?

  Smyslem šachové hry je přece to, aby jeden ze soupeřů vyhrál. Nebo ne? Remíza se nepočítá a na ni se cíleně nehraje.
  Figury černé a bílé, podané Vámi jako jin a jang. Ty však lze vnímat jako dvě navzájem se doplňující energetické kvality a síly. Na šachovnici jsou však vždy soupeři se svými figurami proti sobě. Jin a jang se ale navzájem podmiňují a doplňují v nepřerušovaném procesu proměny. Není přece den bez noci, tma bez světla. Tento trvalý proces proměny vede, a nebo lépe napsáno, měl by vést, k harmonii a celistvosti. A tak na závěr – pokud jde v šachu o vítězství, pak ten příklad pro „Jednotu“, pro její nastolení, pokulhává.

  1. Ja by som s Milanom súhlasil s jeho analýzou, aj závermi. Nevidím tu nijaký rozpor. Studenta by som sa opýtal, že prečo nám má ísť o víťastvo? Prečo nám nestačí skúsenosť, ktorú nadobudneme svojou hrou? Čo vyhráme, alebo prehráme, vždy získame skúsenosť. Preto napr. ten syn, ktorý premrhal všetok otcov majetok získal väčšiu skúsenosť, ako ten verný a tak je u otca viac hodnotený ako ten, ktorí iba poslúchal, ale nič nechápal…

 2. Autor píše:

  …I ten největší hlupák Stvoření nějakým způsobem obohacuje. Protože např. prožívá něco, co doposud před ním nikdo jiný neprožil. A tím Stvoření obohatil.

  Je tu velký rozpor s vierou, pretože ,,veriaci“ sa odlišuje od normálneho človeka tým, že verí všetkému, čo mu napr. Cirkev predostrie, bez toho, aby o tom čo i len na sekundu pouvažoval.Je to také jednoduché, netreba ani rozmýšlať…

  Teda konkrétne, načo je Stvoritelovi ,,najväčší hlupák“, keď ako Všemohúci, Vševedieci, ešte ,,pred Stvorením“, musel mať všetko ,,na papieri“. Nič ho nemôže prekvapiť, nič ho nemôže ohúriť, takže výskum ,,duší“ po otrčení kopýt“ je už zbytočný…

  Zamysleli ste sa nad takým detailom, že aj Hospodin – NZHV sa ,,kopol“? Zoberme si : Prvý deň stvorenia : A budiž svetlo. Len tak kontrólna otázka. Ako vzniká svetlo? Pretože ked zoberieme za etalón, že zdrojom svetla je Slnko a zdrojom nesvetla sú častice ,,tmóny“, je jasné že to NZHV dodrbal, pretože slnko a nebeské telesá stvoril až štrtý deň stvorenia, teda neskôr ako svetlo, pretože tu už vlastne ,,bolo , hneď v prvý deň Stvorenia“.

  Možno je tu nejaká vedecká neznalosť, ktorá nám hovorí, že svetlo v prvom okamihu po Stvorení bolo zrobené časticami ,,svetlónmi“ a tma bola zrobená inými časticami – ,,tmónmi“.

  Tu sa kresťanskí fyzici ešte môžu vybúriť…

  Teda kto písal Bibliu ? Hosopodin, alebo nejaký židovský pastier , ktorý nemal ani dunctu o tom, ako vyzerá Zem , Slnečná sústava, vesmír.

  Jediní ktorí mali o tom akú -takú predstavu, boli Sumeri , čiže tí ludkovia, od ktorých Hebreji odkukali podstatnú časť vtadjších znalostí, ale ich chaoticky poskladali, ako ked dieťaťu dáte zložiť ,,LEGO“ . Bude ,,legocity“ skladať, ako mu prídu do ruky, potom ho to zunuje a odhodí.Čiže aj pastieri a ich ,,vykladači“ popísali aj iné hovadiny, za ktoré sa ešte do 17 stor. upalovalo.

  1. „Je tu velký rozpor s vierou, pretože ,,veriaci“ sa odlišuje od normálneho človeka tým, že verí všetkému, čo mu napr. Cirkev predostrie, bez toho, aby o tom čo i len na sekundu pouvažoval.“

   Takový věřící, je hlupák popř. lenoch, kterému se nechce o tomto světě přemýšlet a tak jen otrocky opakuje, co mu církev předkládá.

   „Teda konkrétne, načo je Stvoritelovi ,,najväčší hlupák“, keď ako Všemohúci, Vševedieci, ešte ,,pred Stvorením“, musel mať všetko ,,na papieri“. “

   Nechci se opakovat z mého příspěvku „Bůh je jednička“. Tam jsem přece napsal že u Boha není žádná láska, žádná moudrost, žádná spravedlnost a proto stvořil tento svět, aby toto poznal.

   „Zoberme si : Prvý deň stvorenia : A budiž svetlo.“

   Nechci obhajovat bibli, ale jen tak mimochodem „Budiž světlo bylo až druhý den – to už byly planety hotové:-))

   1. Milane, „Budiž světlo“ pronesl Bůh podle Genesis den první. Pravdou je ale, že ještě před tím na úplném počátku stvořil nebe a zemi:) A mimochodem i vodu, neb se tam vznášel Boží duch nad vodami. O planetách a hvězdách ani slovo. Pak zabroukal tu mantru o světlu a když viděl, že se mu to fakt povedlo teprve poté oddělil světlo od tmy. Evidentně sám vševědoucí netušil co dělá:) No a teprve pak byl večer a bylo jitro, den první.“

    Viz třeba http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Gn1.php

 3. ad „Evidentně sám vševědoucí netušil co dělá.“
  ad „u Boha není žádná láska, žádná moudrost, žádná spravedlnost a proto stvořil tento svět, aby toto poznal.“

  …co se tady člověk nedozví…

 4. Článek je lepší než diskuse a chci uvést pár věcí na správnou míru.

  ad: Nechci obhajovat bibli, ale jen tak mimochodem „Budiž světlo bylo až druhý den – to už byly planety hotové:-)…
  Nikoli, „Budiž světlo“ je v Bibli v prvním dnu Boží tvorby (akorát připomínám, že Zeměkoule ještě nebyla, proto nemohl mít den 24 hodin – den je zde etapou Boží tvorby).

  ad: Pretože ked zoberieme za etalón, že zdrojom svetla je Slnko…
  Gilgamešova noho, při používání špatných etalonů dojdeš ke špatným závěrům.
  Zažívá člověk ve snu světlo? Ano. A je to snad světlo ze Slunce? Ne.
  Kromě toho, lidské oko je schopno „vidět“ pouze část širokého spektra elektromagnetického vlnění (a dokonce ani toto světlo nevidíme – vidíme pouze hmotu ozářenou světlem). Jinými slovy, světlo (energie) bylo skutečně dříve, než fyzické Slunce (které pak z energie bylo stvořeno).

  ad: u Boha není žádná láska, žádná moudrost, žádná spravedlnost a proto stvořil tento svět, aby toto poznal…
  To je přinejmenším velmi nepřesné. Zkuste bez lásky a moudrosti stvořit něco, co přetrvá (a třeba Sluneční soustava trvá miliardy let).
  Pravdou je, že k plnému projevení své Lásky a Moudrosti potřeboval Bůh kontrast, tedy stav nelásky a nemoudrosti – proto stvořil člověka v tomto světě.

  A co se týká posledního slova článku, Jednoty, ta bývá v souvislosti s Bohem často chápána špatně.
  Kdyby Bůh byl absolutní Jednotou, nejen že by nedokázal nic stvořit, on by se nedokázal ani poznat, protože stejné se ve stejném poznat nedá.
  Takže Blh je sice Jednota, ale složená z nestejných částí, podobně, jako člověk (což navíc potvrzuje Genesis: Učiňme člověka k obrazu svému).
  Zároveň to znamená, že když člověk vejde do Jednoty s Bohem, nebude Jednotou pozřen – bude mít v rámci této Jednoty svébytnou existenci.

  1. „Takže Bůh je sice Jednota, ale složená z nestejných částí, podobně, jako člověk (což navíc potvrzuje Genesis: Učiňme člověka k obrazu svému).
   Zároveň to znamená, že když člověk vejde do Jednoty s Bohem, nebude Jednotou pozřen – bude mít v rámci této Jednoty svébytnou existenci.“

   Pane Muladi,
   slovo Jednota chápeme asi každý jinak. Jednota nemůže být složena z nestejných částí, to už by pak nebyla Jednota. Já si tu Jednotu představuji jako nějaký naprosto homogenní esenci. Jestliže je všeho všude stejně, tak nemáte možnost nic s ničím porovnávat, nedokážete vůbec ani měřit vzdálenosti, protože je nemáte k čemu vztáhnout. Jestliže je všeho všude stejně, tak nic nemusí ani nemůže nikam plynout, neexistuje žádná energie. Nepoznáte totiž ani jestli je to Jednota či Nicota.
   Člověk podle mě úplně do Jednoty s Bohem vejít nemůže, může se k ní jen přiblížit.
   A jak ta Jednota to Stvoření stvořila, když byla opravdu jenom Jednotou, to už já neřeším. To je moc i na mě. (Mimochodem v bádání se říká, že každá zodpovězená otázka nastolí dalších deset nezodpovězených.)

   1. …. Jednota nemůže být složena z nestejných částí, to už by pak nebyla Jednota….
    A to je mi líto, protože mi duha připadá jednotná, i když se skládá z různých barev. Stejně tak polární záře, i když se „vlní“ a má různé stupně odstínů barvy, či co…

   2. Pro Milana: ad: A jak ta Jednota to Stvoření stvořila, když byla opravdu jenom Jednotou, to už já neřeším…
    Teprve až toto budete řešit, zjistíte, v čem všem se mýlíte (Bůh je v detailu).

    Pro matku: ad: Co když jsou všechny výklady správné, protožew jsou pouhými domněnkami…
    To je přece protimluv. Jinak samozřejmě platí, že čím je úroveň vzdálenější od ryzí pravdy, tím více domnělých pravd v ní lze nalézt (a má to tak být).

    Pro Gilgamešovu nohu: Nezaměňujte Boha za církve – není to totéž (a uleví se Vám).

    1. „Pravdou je, že k plnému projevení své Lásky a Moudrosti potřeboval Bůh kontrast, tedy stav nelásky a nemoudrosti – proto stvořil člověka v tomto světě.“

     Pane Muladi,
     až vyřešíte tuto Vaši větu, tak potom řešte, jakým způsobem se Jednota rozložila. Ten dokonalý Bůh plný lásky a moudrosti stvořil tento špatný svět aby si dokázal, jak je dokonalý a láskyplný?

    2. Pane Milane,

     je Vaše reakce vůči mně „nabroušená“, nebo se pletu?
     Jestli si chcete ode mne nechat něco vysvětlit, rád to udělám, ale v opačném případě by má snaha byla naprosto zbytečná.

    3. Pane Muladi,
     pletete se, nechtěl jsem se Vás dotknout. Já nejsem „nabroušený“. Jen nemám rád když někdo říká, že nekonečně dobrý a láskyplný Bůh stvořil svět, ve kterém je zlo, války, utrpení, bolest, nemoc, smrt atd. Jak by z nějaké „substance dobra“ mohlo toto všechno vzniknout? Toto je vesměs názor křesťanství, ale nikdo si nechce uvědomit, že to takhle být nemohlo. Tento názor je příliš zakořeněný – žel pravděpodobně i ve Vás.

     Pokud mi chcete vysvětlit Váš názor – což nabízíte – velmi rád si jej přečtu a udělám úsudek.

    4. Dobře pane Milane,

     takový přístup k objasňování Boží existence je mi sympatický. Takže je tady jasný argument, že bez lásky a moudrosti nelze nic kvalitního vytvořit a oproti tomu Vaše otázka: Ten dokonalý Bůh plný lásky a moudrosti stvořil tento špatný svět, aby si dokázal, jak je dokonalý a láskyplný?

     Ze všeho nejdříve je dobré si uvědomit, že tento svět není jen špatný, je i neskonale krásný. A jestli se v něm odehrávají špatnosti, tak v tom nemá prsty Bůh, ale jen a jen člověk.
     A proč je člověk schopen špatnosti? Protože má v sobě ego původem ze Satana – ale zároveň i vyšší Já, původem z Boha, jež ho ponouká k dobru.
     Bůh opírá svou tvorbu o Satana (neboť jedna ruka netleská) a člověk je kulminačním bodem této tvorby. Právě i na adresu Satana řekl Bůh: UČIŇME člověka k obrazu našemu (Genesis 1) – jinak všude Bůh mluví v jednotném čísle. A Satan za to samozřejmě chce svůj díl. Zároveň platí, že kdo se dokáže vymanit z vlivu Satana (kdo dokáže ukočírovat ego), má vlastní zásluhu na tom, že je synem Boha a může být Bohu „parťákem“.

     O jakém Bohu tady mluvím? O trojjediném: Bůh Otec (Láska, Inspirace), Bůh Syn (Moudrost, Tvůrce) a Duch Svatý (Vůle, Výkonná moc). To vše je v jednom, ti tři tvoří Jednotu, podobně jako v člověku srdce, mozek a údy.
     Ti, kdož se orientují na Boha „všechno ve všem“, orientují se pouze na Ducha Svatého, ale to je málo. Člověk, jakožto Boží dítě, se musí orientovat na Boha Syna (Krista), protože osobního Krista v sobě musí láskou k Bohu a k lidem probudit. Protože platí: Já jsem cesta, pravda a život a nikdo se nedostane k Otci, než skrze mne. Vše ostatní pak bude člověku přidáno.

     Stručně řečeno: Člověk je unikátní bytost, ve které je Bůh i Satan a ve střetu těchto dvou energií vzniká energie třetí, kterou Bůh doslova překonává sám sebe. (Vždyť i lidští rodičové si svých dětí cení mnohem víc, než sebe.)

     A ještě něco: Bohu nejde o naše těla, těch si může stvořit, kolik chce. Jde mu o naše duše, protože duše, která Ho ze svobodné vůle miluje, je klenotem jeho tvorby.

    5. Pane Muladi,
     děkuji Vám moc za Vás názor. Velmi rád jsem si ho přečetl. Dle mého názoru je v ní příliš křesťanské terminologie a i křesťanského názoru. Budiž. Dlouhou dobu ale já tady, možná i jinde vystupuji proti jedné obrovské chybě křesťanství:
     Svět je rozdělen do polarit jang a jin. Jin křesťanství označilo za satana a tím pádem jang za Boha. Tím byl Bůh vtažen neprávem do polarity k satanovi. A to je hloupost. Takový svět nemůže fungovat. Strávil jsem mnoho let různými diskusemi s různými lidmi a nikdo mi toto nedokázal uspokojivým způsobem vysvětlit. Proto budu neustále tvrdit: JANG x JIN = Jednota (Bůh)

    6. Dovolím si nevyžádanou poznámku
     – symbol Jin/Jang obsahuje ve své tmavé části světlý bod a ve světlé části tmavý bod.
     – Co drží „symbol“ pohromady? Jaká společná podstata? Jen ty puntíky?
     – Roztočte symbol jako centrifugu až nakonec neuvidíte ani světlou, ani tmavou část, žádné puntíky,…
     – vzdalte zrak od symbolu až neuvidíte nic, jen „okolní podstata“ zůstává….kdo ji vnímá mimo „náplň“ symbolu?

    7. Ježíš jim řekl: „Když uděláte dva jedním a když uděláte vnitřek jako vnějšek a vnějšek jako vnitřek to, co je nahoře, jako to, co je dole, a když uděláte to, co je mužské a to, co je ženské, jedním jediným, aby nebylo mužské mužským a ženské ženským, když uděláte oči namísto oka a ruku namísto ruky a nohu namísto nohy, obraz místo obrazu — tehdy vejdete do království.“
     Apoštol Tomáš

    8. Pane Milane,

     abychom si rozuměli, když Ježíš řekl: „Když uděláte dva jedním… tehdy vejdete do království.“ neřekl tím: když dva v sobě zničíte, budete jednotou.
     Řekl tím: když dva v sobě spojíte, budete dva v jednom, budete mít v sobě mužský i ženský princip zároveň, stejně jako Bůh. (Bůh Otec mužský princip, Duch Svatý ženský princip.)
     Kdyby Bůh v sobě neměl mužský a ženský princip, nikdy by nemohl stvořit muže a ženu – tvorba přece nemůže mít něco, co nemá její tvůrce.
     To je logické, viďte.

    9. re: Milan, Jiří Muladi

     Píšeme různými slovy o stejném.
     Jestliže bílá část symbolu Jin/Jang přijme černou tečku a černá část symbolu bílou tečku, svědčí o to o ochotě, či schopnosti přijmout nedokonalost v dokonalosti, či část druhé části celku. Kdy ovšem nedokonalost je domnělá. Je to pouze a jen – z čeho pochází černá barva a z čeho bílá? Pouze z jednoho jediného zdroje. Jinak být nemůže. I kdyby to mělo být pouze z gilgamešovy nožičky, či Honzových korálů, či z jedné kedlubničky, nebo Wu-vej? Nevím.

    10. Pane Milane,

     Matka má na Váš příspěvek naprosto správnou reakci. Navíc jinde tvrdíte: „Jednota nemůže být složena z nestejných částí, to už by pak nebyla Jednota.“
     ale zároveň: budu neustále tvrdit: JANG x JIN = Jednota (Bůh)
     Ovšem Jang a Jin přece nejsou stejné části Jednoty.
     Jak tento rozpor vysvětlujete?

     Aniž bych věděl, že se budete chtít bavit o čínské monádě, jasně jsem napsal: Bůh opírá svou tvorbu o Satana (neboť jedna ruka netleská).
     Vy tvrdíte: Tím byl Bůh vtažen neprávem do polarity k satanovi. A to je hloupost.
     Proč je to podle Vás neprávem a proč hloupost?

     (Kromě toho, tu monádu lze principiálně vysvětlovat i jinými kontrasty, které se v jednotě doplňují, jako například tvůrce a tvorba, muž a žena, nebo láska a moudrost.)

    11. „Ovšem Jang a Jin přece nejsou stejné části Jednoty. Jak tento rozpor vysvětlujete?“

     Ve východním náboženství existují pojmy jako TAO projevené a TAO neprojevené. TAO projevené je v mé terminologii Stvoření (monáda) a TAO neprojevené je Jednota.

     „Tím byl Bůh vtažen neprávem do polarity k satanovi. A to je hloupost.
     Proč je to podle Vás neprávem a proč hloupost?“

     Viz výše. Bůh je stvořitel všeho, tedy i satana. Proč by se tedy jako „šéf“, takového narušitele Stvoření nezbavil.
     Jednou jsem četl jedno velice výstižné označení celého křesťanského pojetí:
     Bůh (milující Otec) stvořil člověka, dal nás do výchovy nějakému spratkovi satanovi, aby nás pokoušel. A kdo v těchto pokušeních neobstojí bude se smažit v ohni pekelném. Opravdu by to udělal milující otec se svými dětmi?
     Celé pojetí toho, že satan je zde omylem či dočasně nedává smysl. Ale je to na dlouhé debaty a věřím, že jsem Vás nepřesvědčil. Ale zkuste přemýšlet. Celý svět má logiku.

    12. Pane Milane,

     ad: A kdo v těchto pokušeních neobstojí bude se smažit v ohni pekelném. Opravdu by to udělal milující otec se svými dětmi?

     To si vyřiďte s autorem těchto slov – já je nepsal, takže tato Vaše reakce na má tvrzení je úplně mimo mísu.

     ad: TAO projevené je v mé terminologii Stvoření (monáda) a TAO neprojevené je Jednota…

     Ovšem ve Vaší terminologii nemáte podstatu Jednoty vyřešenou, zatímco já ano. A máte pravdu, že celý svět má logiku – tak si ji do toho řešení Jednoty vpusťe. (A pak mi třeba sdělte něco, co má vyší logiku než je ta, kterou jsem zde prezentoval.)

     A to nejdůležitější nakonec: Jaký k té Jednotě ve Vaší terminologii máte vztah – co Vám dává a co chcete dát Vy jí?

    13. Jsem jen student, hledající.

     Konstatuji tedy jen s podivem, že pan Muladi tu sdělil 27.ledna :“Kdyby Bůh v sobě neměl mužský a ženský princip, nikdy by nemohl stvořit muže a ženu -……“

     Obecně, člověk je přece jen nepatrné smítko, nic v astronomickém světě – vesmíru, v tom, jehož je součástí…… .

     Podle moudrých, celé Stvoření i s mnoha neskonale většími světy jiných dimenzí, vibrací, energií, rozměrů, časů a kvalit jsou v Něm a naopak, On je v každém z nás.

     Jak může tento pán tak autoritativně sdělit, že „by /Bůh/ nikdy něco nemohl……“

     Jak to tento pán asi ví?

 5. p. Muladi mi položil zaujímavú otázku, citujem:

  …..Gilgamešova noho, při používání špatných etalonů dojdeš ke špatným závěrům.
  Zažívá člověk ve snu světlo? Ano. A je to snad světlo ze Slunce? Ne.

  Ja vám poviem, že raz som uvidel svetlo jasnejšie, ako tisíc Sĺnk, a viete kedy? Vtedy, ked sme sa ako chlapci hrávali v pivnici rozostavaného Kultúrneho domu. Chcel som sa schovať pred útočiacim ,,fašistom“, ale keďže bola tma ako v rohu a tmóny nič neosvetlovali a svetlóny sa nedostali tak hlboko, narazil som hlavou do steny a vtedy som to ,,UVIDEL“. SVETLO, naozaj bez Slnka, ale také poriadne svetlisko, že mi hneď na to na čele navrela hrča ako diablovi jeden rožťok.

  Určite som zavyl od bolesti a určite som porušil Desatoro, lebo som vzal meno Božie do úst , s potrebným komentárom…

  Ano aj toto je taký pochybný etalón, ale nič to nemení na podstate, že Hebreji pri slovách Genesis mi pripadajú ako tupci, ktorí sa hrajú na Boha a do jeho virtuálnych úst vkladali jeden nezmysel za druhým…

  Ked sa začítete do Genesis s odstupom a zoberiete si na pomoc logiku, nájdete aj bez pomoci kopu ďaších hovadín, tam popísaných.

  A toto sa NZHV ak chce byť v mojich očiach Bohom, jednoducho nemôže stať.

  A preto samochvála NZHV, že videl Boh, že bylo dobré, za urážkou logiky..

  Prd makový videl, že to bolo dobré. Bolo to doslovne ,,nahovno“..

  O ďalších hovadinách , ako je druhé ,,vydanie“ stvorenia Adama a Evy z jeho rebra , som v inom prípade už komentár dal…

 6. Gilgamešova noho,

  mnozí lidé chápou především rukama, někteří mozkem, málokteří srdcem, ale ty jsi patrně jediná, která chápe nohou. Přesto ti nelze upřít určitý rozhled a někdy i vtip.Zkus se ale trochu více odpoutat od země (hmoty).

  ad: Ked sa začítete do Genesis s odstupom a zoberiete si na pomoc logiku, nájdete aj bez pomoci kopu ďaších hovadín, tam popísaných.
  Za prvé, tyto texty byly psány 1500 let před našim letopočtem. A představ si třeba, že bys měla vysvětlit člověku z patnáctého století, co je to mobil a jak funguje. Jak by se na to tvé vysvětlení dívali lidé v roce 3000? (A to bys byla v nepoměrně jednodušší situaci, než byl Bůh vůči lidem z doby Mojžíše.

  Za druhé, duchovno k nám nemůže mluvit jinak, než v symbolech – a kdo duchovní symboliku Bible nechápe (mimo jiné proto, že k tomu v srdci není vzdělán), ten ať ji raději nečte.

  A za třetí, komu není shůry (duchovna) dáno duchovnu rozumět a přesto je slušným člověkem – nikoli podle toho, co se o sobě domnívá, nýbrž podle toho, co koná – ten se k Bohu dostane. Važ tedy své skutky tak, ať se stydíš co nejméně, až poznáš jeho Lásku.

  1. …duchovno k nám nemůže mluvit jinak, než v symbolech…
   proč to omezení, blok? Jsou pak výklady, či porozumění různé i nesprávné. Někdo hovoří o Bohu, dalčí o NZHV,… Co když jsou všechny výklady správné, protožew jsou pouhými domněnkami a ty mohou býti různými…?

 7. P. Muladi píše:

  …Za prvé, tyto texty byly psány 1500 let před našim letopočtem. A představ si třeba, že bys měla vysvětlit člověku z patnáctého století, co je to mobil a jak funguje…

  Už dnešné deti nevedia čo bol wolkmen, VHS prehrávač, možno klasický písací stroj…
  Ano to je pravda, ale ked je niečo Božské, musí to byť pomenované ,,na úrovni doby“, kedy sa to píše, ale musí to mať logiku. Ináč to človek ,,neposkladá“. Ešte do nedávna sa na Bibliu prísahalo pred súdom. To z hladiska tých ,,hovadín“ a nelogických postupoov, ktoré sú v nej je pre súčastnosť n e p r í p u s t n é. Ked sa niečo tvári ako božie, musí to byť nadčasové. Ked sa to týka len súčastnosti, je to román , alebo folklór. A podla mňa je to kniha, ktorá svojou krvilačnosťou a ťahom na hebrejskú bránu je až bezpredmetná pre súčastníka a neobrezaných ,,šmejdov“, lebo nemôžu pochopiť skrytý zmysel , čo Biblia v sebe skrýva…-

  Ak v nej niekto nachádza myšlienky pre súčastnosť, je duchom na úrovni doby kamenno-otrokárskej… či sa mu to páči, alebo nie…

  Eľte chápem cirkevníkov, je to ich džob a keby stratili ,,veriacich“, tak by tisíce darmožráčov šli po žobrotách. Preto sa za každú cenu držia bludov z pred 3000 rokov, ale to odo mňa nikto ani len teoreticky žiadať nemôže. Aj v obchode platí, že sprostredkovatelia sú ,,nahovno“….

  1. Pro G.nohu:
   „Nasaď si na ni „železnou botu“ a připrav se na Boj.“
   ——–
   ad.Ked sa niečo tvári ako božie, musí to byť nadčasové.

   Výborně.

   ad.A podla mňa je to kniha, ktorá svojou krvilačnosťou a ťahom na hebrejskú bránu je až bezpredmetná pre súčastníka a neobrezaných ,,šmejdov“, lebo nemôžu pochopiť skrytý zmysel , čo Biblia v sebe skrýva…-

   Vynikající!Všimni si,že na otázky dostáváš zároveň i odpovědi.

   Komunikuješ s Bohem stále a Bůh komunikuje s tebou,jako i s každým.Jen si toho
   nejsi vědom.Momentálně z tebe láduje všechnu tu nahromaděnou špínu(převzatou a
   naučenou),abys v sobě našel poklad,o který se s Ním můžeš podělit.Čistí zakalené
   srdce,a to je záležitost dosti bolestivá.Vztekáš se a lituješ se zbytečně.Vždy
   dosáhne toho,co chce.Dobrá zpráva pro tebe: máš v srdci to,po čem Jeho srdce
   prahne.To,co nemá On,Božský Otec.On má zase to,co tobě schází,ale bez toho,co
   máš v srdci skryto,ti to nevydá.Navíc do přeplněného „poháru“(rozuměj srdce,
   vědomí)samými převzatými představami,polopravdami(lži),normami,tradicemi,rituály
   společnosti,představami platónské nadřazenosti,či ubíjející slepé oddanosti,atd.
   se nic nového dolévat nedá.

   „Není možné, aby člověk seděl na dvou koních a napínat dva luky. A není možné, aby sluha sloužil dvěma pánům, neboť jednoho bude ctít a toho druhého urážet. Nikdo, kdo pije staré víno, netouží hned po mladém. Také se nedává mladé víno do starých měchů, aby nepraskly. Ani se nedává staré víno do nového měchu, aby jej nezničilo. Stará záplata se nepřišívá na nové šaty, jinak by tam vznikla trhlina.“
   ————–
   Tvrdíš,že znáš historii.:)

   Dostala jsem vcelku dobrý průplesk z leva,z prava před Vánocemi.Rozjasnilo se mi,až jsem to celé jako tak rozdýchala.Vztek mi byl k ničemu.To,co tě zachrání vždy,je Láska bezpodmínečná ve tvém srdci.Jinak to neustojíš.Tartária ti něco
   říká?A co Velké a Malé Tatry?Tara a Tarch?Tak jak to vše je a bylo,abychom
   našli příčinu toho,co je zde dnes?:)))

   „Farizeové a zákoníci přijali klíče poznání, skryli je, nevstoupili dovnitř, a ty, kteří vstoupit chtějí, nenechali. Vy ale buďte obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.“

   „Nepřestávat se svým hledáním má ten, kdo hledá, dokud nenalezne. A až nalezne, bude otřesen a když bude otřesen, bude se divit a stane se pánem nade vším, co jest.“

   No když to všechno ustojíš,tak i sklidíš:
   “ Kdo se napil z mých úst, bude jako já. Já se stanu jím a skryté se mu odhalí.“

   Potom totiž uvidíš v jaké kleci(Iluzi) jsi žil.A to už není dostat „přeshubné“,
   to je „zemětřes“(emocionální výbuch sopky),nebo-li „křest vodou“,ale také „křest
   ohněm“.Přeji ti hodně sil,abys zvládl Ragnarök,posbíral svých 144 bílých hadů,
   vajtmanů do Vajtmary a vrátil se tam,odkud si sem s Otcem přišel.

   ——
   PS:Anunnaki = znamená :“Pravda je nezničitelná“,Anu je Velká Matka.
   Bible = библиотека = knihovna
   Genesis = „dobrý dudlík“(rozuměj dětské šidítko-dudláš,ale nenajíš se),
   dobrá pomůcka,než začneš makat na sobě sám

 8. P.S.
  Tentokrát nejsou v mých slovech kytičky,
  ale pouze barvičky.

 9. A ještě jeden drobný komentář pro autora Milana, k části Vašeho textu „Podobenství…..“

  Týká se souvětí a myšlenek v něm obsažených, kdy tu píšete: „Stejně je tomu i ve Stvoření. Pokud žijeme jenom se strachem, abychom něco nepokazili, abychom nezhřešili, abychom se pořád chovali tak, jak se od nás očekává, takový život nebývá moc pěkný ani záživný.“

  Žít jenom se strachem, abychom něco nepokazili, to se snad týká jen lidí s nějakou duševní nemocí, např. s chorobným strachem – fóbií, neurózou…atp.. Od malička totiž neustále konáme, a to skutky, činy i myšlenkami. A např. výchova od rodičů, školy a společnosti vůbec dává lidem určité mantinely.

  Žít se strachem, abychom nezhřešili? To by potřebovalo od Vás, autora, opravdu více vysvětlit. Co je to hřích? Čtyřicetiletá žena s nadváhou, s cukrovkou sama o sobě řekne, že zhřešila. Neodolala chuti po cukru a dala si dva větrníky a pak má výčitky. Chlap si dá předsevzetí, že omezí pití…., a najednou si přizná, že to porušil /zhřešil proti sobě/ a chlastal s kumpány do půlnoci ? A druhý den je mu to líto, zklamal sám sebe. A nebo máte snad na mysli až biblické Desatero, jeho libovolné překračování; nemít tak podle Vás strach z toho, že zhřeším proti přikázáním a mohu tedy zabít, krást, svést manželku bližního, křivě přísahat, být proti své matce a otci…atd.?? V zájmu takového pěkného a záživného života? ?

  To třetí, dělat…… abychom se pořád chovali tak, jak se od nás očekává? Každý má svobodnou vůli a pokud není duševně chorý, tedy lidově řečeno blázen, koná vědomě a je za své konání zodpovědný. Sám před sebou a zase v mantinelech daných životních vazeb. Jestliže je někdo např.otcem tří dětí, očekává se od něj, že se bude o rodinu starat. Může také „utéci“, a to doslova, vyhnout se povinnostem pro ten pocit pěkného a záživného života? Může. Bude ho však „honit“ lidský zákon. Student, od toho se očekává, že bude studovat – opět může ze studií svobodně utéci a užívat si života. Buď vystuduje později a nebo vůbec. Jeho věc, zklame třeba jen své rodiče? Od fotbalisty, když je na hřišti se očekává, že bude ctít pravidla. Pokud ne a bude hrát úmyslně rukou, může zapřičinit třeba pokutový kop a vyloučení ze hry.

  Omlouvám se, že to tak detailně rozebírám. Vy tam pak píšete – „Troufám si říct, že se ani Bohu / takový život / moc nelíbí “ Bůh nám však dal svobodnou vůli konat. Následky si každý vždy ponese sám.

  Jaký je podle Vás ten pěkný a záživný život – v čem spočívá?

  1. Pro Studenta.
   Odpovím citací z článku:
   „V životě bychom měli mít nějaké cíle, ideály, nápady, myšlenky a ty se nebát uskutečňovat.“

 10. Pane Muladi,
  toto je poslední můj příspěvek, já už končím. Z té Vaší terminologie se nemohu vyznat. Jednou napíšete, že Bůh Syn je Moudrost, Tvůrce, pak zase že Bůh Syn je Kristus. Dále píšete, že Duch Svatý je Vůle a Výkonná moc a na jiném místě ženský princip. Jsem už z to fakt jelen i srnka.
  Děkuji všem za příspěvky pod článkem.
  Hezký den všem přeje Milan

 11. Pane Milane,

  ad: Jsem už z to fakt jelen i srnka…

  To si nechci „vzít na triko“, takže dám ještě krátký prostor logice.
  Kristus znamená spasitel a dokud v tvorbě nebylo nic ke spasení, nebyl ani spasitel. A když pak bylo spasitele zapotřebí, vzal tuto roli na sebe Bůh Syn (v těle Ježíše.

  Stejně logický je i ženský princip v Bohu, jenž zastává Duch Svatý, protože kde je Otec a Syn, tam musí být i Matka. A dále je jasné, že když Bůh podává výkony, tak ty zůstávají (v hierarchii Láska-Moudrost-Vůle) na Duchu Svatém.
  Proto také platí:
  Protož pravím vám: Všeliký hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu Svatému (tedy proti Vůli Boha) nebude odpuštěno lidem.

  Jinak vedle toho samozřejmě platí i spousta jiných pravd, i Jang a Jin, akorát je musí člověk správně pochopit.

 12. p. Muôadi píše:

  ….Stejně logický je i ženský princip v Bohu, jenž zastává Duch Svatý, protože kde je Otec a Syn, tam musí být i Matka.

  Toto je nesprávny postup, pretože NZHV mal v pôvodných hebrejských textoch aj Ženu, postupne sa však vytratila, do neznáma.

  Rozmnožovanie medzi ,,bohmi“ prebieha nie na báze sexuálnej, ale na báze ,,chcenia“. Ja chcem, aby bolo svetlo, tak zauradujú svetlóny. Ja chcem, aby bola tma, zaúradujú tmóny.

  Chcem dieťa – Ježiška, anjelíci mi nájdu ,,sexuálnu patrnerku“ a bude dieťatko.
  Len je ťažké sa zmieriť s tým,že Elohim ten prvť Boh na nebesiach je ,,nehmotný“
  útvar, čiže je to len akási ENERGIA“, vyliačená z prvotného semena big-bangu.

  Zároveň po vyliačení Elohíma, sa prvotný Elohim delením, pretože vraj energia sa dá aj deliť , sa rozložil na Hospodina – NZHV a Ducha svätého.

  To už boli dvaja a ten tretí bol nejakou súložou – nesúložou prinesený na tento Svet klasickým pôrodom, bez doktorov, ktorí keby tam boli, by určite ten pôrod dodrbali, ako sa to v slovenských nemocniciach bežne v dnešnej dobe deje…

  Keby tam boli, tak by zahynula Bohorodička aj pomazaný.

  Možno by bolo menej náboženských vojen počas nasledujúcich 2000 rokov a už teraz by sme od hladu kapali, ako muchy , lebo žrádla by bolo akosi menej a ušlo by sa len ,,papalášom“…

 13. rád bych autora upozornil, že v šachové hře nejsou síly vyrovnané, bílý má podstatnou výhodu prvního tahu, má iniciativu, při dobré hře jsou jeho šance lepší, statisticky sice většina partií končí remízou, ale jinak převažuje počet vítězství bílého nad jeho prohrami

   1. Vítězství bílými kameny se přirovnává k vítězství např. ve fotbale na domácím hřišti. Hrát na domácím hřišti je jistě výhoda, ale neznamená to jěště vítězství.

    1. Celý vesmír je projevem vítězství „bílých kamenů“…

 14. p.weisbach píše:

  …Celý vesmír je projevem vítězství „bílých kamenů“…

  Velký omyl. Vesmír,podla pripečených kresťanskýách dristov bol dielom ,,chtíča“.

  Netvor z hlbín vesmíru jednoducho CHCEL a bolo. Sice to bolo ,,nahovno“, ale ON ,,videl“ so svojimi ,,ružovými“ okuliarmi, že to bolo ,,dobré“ a basta…

  A že vraj víťazstvo bielych kameňov Bože môj, Bože môj…

  1. V první řadě je nutno pojmenovat, co je údajně nah….

  2. Źádný kámen se neudrží na hracím poli donekonečna, jeden vyhazuje druhý,, ve skutečném životě do sebe i bací… :-) Krásná svoboda. A lidé zapomněli a vymýšlí si řád vesmírný, každý dle svého. Také já :-)

   1. Jenže lidé zapomněli, že skutečnou svobodu, štěstí a radost pocítí teprve tehdy, až ten „svůj vesmírný řád“ zesouladí s tím Božím vesmírným řádem = přirozeným působením Božích (tedy především přírodních) sil.

    1. A pak zjistí, jaká je to úleva, že lze soulad vytvořit, že je vše, jak má být :-)

    2. Soulad vytvořit lze, ale zatím rozhodně vytvořen není.

    3. Chybí osvícení a rovněž i dostatečná touha po něm. Jaké „mezikroky“ kdo potřebuje (uzemnění či naopak odpoutání) bude dost individuální.

    4. K tomu úsměvná vzpomínka –
     „Pane P. Vy jste osvícený muž.“
     „Paní H. až budete v lese, jděte na palouk, sedněte si na pařez a až začne svítit sluníčko, budete též osvícená“.
     Na rozdíl od jiných lidí, kteří by se tomu doporučení jen vysmáli, šla paní H. skutečně na palouk, našla pařez a to, čeho se jí individuálně dostalo, lze jen těžce slovy popsat… :-)

    5. Není důvod, proč by člověk nemohl být osvícen sedíce na pařezu na palouku (mimochodem, krásné místo), je-li připraven a milost skutečně přijde, může se to stát kdekoliv. :-)

 15. p.weissbach píše:

  ….V první řadě je nutno pojmenovat, co je údajně nah….

  Už samotný vznik a vykuknutie Hospodina z ,,hovna“ je nahovno.

  Ja viem, že celá myšlienka sa točí okolo ,,hovna“, ale to je Tá podstata, že o tomto je celé náboženstvo, miliony ,,veriacich“ a pobláznenie nesvojprávnych ,,duší“.

  A tiež samotný vznik Ducha svätého a jeho zaangažovanie ako nedefinovaného fluida do Trojice je na je na pokraji ludského chápania..

  Sodoma, Gomora, Tenochtitlán…

 16. V podobenství o šachové hře se neobjevil jeden velmi důležitý úhel pohledu.
  Přestože hra v šachy bystří intelekt, dává spousty zážitků a inspirací, není sama o sobě prioritou – tou prioritou jsou šachisté.
  Někteří hrají podle pravidel, jiní podvádějí a tvoří vlastní pravidla a jsou i takoví, kteří jen ukradnou cenu pro vítěze.
  Mezi mantinely poctivost – nepoctivost leží plášť pokrytectví a lži, proto je vcelku běžné, že co je na povrchu bílé, je po odkrytí pláště černé a naopak – kdo s jakými kameny hraje, tedy není až tak podstatné. Podstatné je, že dobré a poctivé šachisty čeká po vyškolení na naší Zemičce nabídka na místo ve vítězném týmu, zatímco ostatní putují do sběrných táborů různé kvality a tam se hádají, kdo z nich je mistrem světa…

  1. Již jsem nechtěl k příspěvku „Podobenství o šachové hře“ nic psát, ale tyto dvě věty mne ještě „vracejí“ do hry.

   Jen pro upřesnění.

   Ad.: „Přestože hra v šachy bystří intelekt, dává spousty zážitků a inspirací, není sama o sobě prioritou – tou prioritou jsou šachisté.“

   Móc divná věta. Hra je hra, to je nepopiratelný fakt. Co je pravým účelem jakékoliv hry a proč ji hrají, vědí samozřejmě a především hráči, jinak by se pochopitelně těmi hráči nestali, v našem případě by nebyli šachisty. Samozřejmě, že za šachisty a i jinými hráči jakýchkoliv jiných her, je nutné vidět člověka. Ještě dodám, že žádná hra /šachy, fotbal, lyžování, počítačové hry…./ není pro život na zemi prioritou. I přesto, že někomu přináší toto hraní si bohatství, popularitu, slávu…. . Proč byly hry vynalezeny je na úplně jiné povídání.

   Ad:“ Někteří hrají podle pravidel, jiní podvádějí a tvoří vlastní pravidla a jsou i takoví, kteří jen ukradnou cenu pro vítěze.“

   To je druhé vyjádření nepochopení. Jestliže je to myšleno na hráče jakékoliv hry, nejen šachů, tak je to celé jednoznačný nesmysl. Podvádět a tvořit pravidla během hry /jakékoliv/ prostě nejde. Nevím, jaké s tím má autor těchto vět zkušenosti, zdá se že žádné. A ukrást cenu pro vítěze již ale nemá se hrou samotnou nic společného.

   Pokud však jde o příměr k člověku obecně /ne k hráči šachu, tam, když zahraje proti pravidlům a trvá na tom, bude ze hry vyloučen…../ a k jeho postojům k životu, k jeho činům, skutkům a myšlenkám……, tam je možné leccos. Člověk by se měl řídit určitými pravidly, např.morálky a etiky. Že tak nečiní lze ale často vidět. Sklizeň trpkých plodů z takové unfair setby jej pak nemine. Mnoho lidí si ale opravdu myslí, že mohou porušovat pravidla – viz.ego, svobodná vůle!

   „Podstatné je, že dobré a poctivé šachisty čeká po vyškolení….“ Toto platí obecně pro dobré a poctivé lidi. Šachista může být dobrý, to jo. Ale nepoctivý? Že si jako v kapse schovává druhou dámu pro případ, že o tu na šachovnici přijde?

   1. Studente,

    Vy píšete stejně rozporuplně jako nedávný Venda.

    Ad.: „Přestože hra v šachy bystří intelekt, dává spousty zážitků a inspirací, není sama o sobě prioritou – tou prioritou jsou šachisté. Móc divná věta…

    A kousek pod tím píšete: Samozřejmě, že za šachisty a i jinými hráči jakýchkoliv jiných her, je nutné vidět člověka. Ještě dodám, že žádná hra /šachy, fotbal, lyžování, počítačové hry…./ není pro život na zemi prioritou…

    Ale to je přece obšírněji totéž, co říká věta, která se Vám zdála být divnou.

    Dále uvádíte:“ Někteří hrají podle pravidel, jiní podvádějí a tvoří vlastní pravidla a jsou i takoví, kteří jen ukradnou cenu pro vítěze.“
    To je druhé vyjádření nepochopení. Jestliže je to myšleno na hráče jakékoliv hry, nejen šachů, tak je to celé jednoznačný nesmysl. Podvádět a tvořit pravidla během hry /jakékoliv/ prostě nejde.

    A kousek pod tím píšete: Člověk by se měl řídit určitými pravidly, např.morálky a etiky. Že tak nečiní lze ale často vidět…
    Takže i Vám je jasné, že lidé často mění pravidla ve svých životních partiích šachů.

    ad: „Podstatné je, že dobré a poctivé šachisty čeká po vyškolení….“ Toto platí obecně pro dobré a poctivé lidi. Šachista může být dobrý, to jo. Ale nepoctivý?…
    Opravdu Vám nedošlo, že v tomto podobenství je šachistou každý člověk?
    Studujte, studente, studujte.

    1. Autor Milan píše, že vychází ve svém článku z předchozího příspěvku, ve kterém přišel k závěru, že „Smyslem Stvoření je projev Jednoty v polaritě“. A objasňuje to na podobenství hry v šachy. Zřejmě dobrovolně, tak si to zvolil. Svá upozornění k této části jeho textu jsem autorovi napsal, zvláště když do šachových figur a této hry zamíchal principy jin a jang.

     A vy jste později přidal sdělení, že, cituji: „V podobenství o šachové hře se neobjevil jeden velmi důležitý úhel pohledu. Přestože hra v šachy bystří intelekt, dává spousty zážitků a inspirací, není sama o sobě prioritou – tou prioritou jsou šachisté.

     Podobenství jsou lidem dávána proto, aby něco objasnila, ne snad? A jsou v nich, aby byla správně pochopena, použity určité děje, postavy, okolnosti, podmínky, věci. Tady snad není mezi námi rozpor. Vy jste z autorova podobenství „trošku“ vyřadil hru v samotné šachy. Bez té by ale nebyli šachisté, že? V tomto Milanově podobenství jsou šachy prioritní. Ale pochopil jsem Vás. Nechtěl jsem nic od Vás zpochybnit, naopak, chtěl jsem jen Vaši myšlenku trochu rozvést a upřesnit. Z Vaší reakce vidím, že se mi to podařilo.

     Nicméně, a to chci zdůraznit, že z použitého Milanova článku nazvaného „Podobenství o šachové hře“ nejde přece šachy vyřadit, jako že nejsou prioritou. To mi hlava, ač jsem jen student, nebere.

     Zrovna tak, jako nelze např. z mnohem známějších podobenství něco označovat jako nedůležité. Skvostné Ježíšovo podobenství o rozsévači (Matouš 13,1-9) – o čem lze, podle Vás sdělit, že není v něm prioritou- rozsévač? zrno? druh půdy, do které zrno padlo? ptáci? slunce? trní? A nebo podobenství o pleveli a pšenici (Matouš 13,24-30). Co byste určil jako neprioritní? Toho, kdo zasel dobré semeno? Jeho pole? Nepřítele, který zasel do pšenice plevel? Sluhy či žence?

     Na závěr jste mi přímo napsal, že- “Opravdu Vám nedošlo, že v tomto podobenství je šachistou každý člověk?“ Dobrá otázka, fakt! Ale já ni odpověděl a vysvětlil. Měl byste číst pozorněji. Samozřejmě, že neovlivním, jestli chápete-nechápete obsah čteného – u mladší generace to bývá nyní problém. Doporučuji, pozorně si znovu pročtěte to Milanovo podobenství. Pokud v něm šachy, jako hra /sama o sobě/, nejsou prioritou, tak proč to podobenství autor použil? On totiž, po objasnění svého podobenství o šachové hře přichází na závěr jeho popisu k zásadnímu sdělení: „Stejně tak je to i v životě.“ Nevšiml jste si toho? A pak již pochopitelně o hře v šachy, šachistech, figurách, pravidlech….. nepíše.

     Jinak díky. Stále se mi nabízejí od lidí zajímavé pohledy. Neberte následující můj postřeh na sebe, někteří se tu ale vyjadřují dosti krkolomně. Pro mé studium je však i to dobré.

    2. Studente,

     ad: z použitého Milanova článku nazvaného „Podobenství o šachové hře“ nejde přece šachy vyřadit, jako že nejsou prioritou…

     Za prvé je je jasné, že právě osobnost šachisty určuje hru (takže šachista je prioritou) a za druhé si vzpomeňte na první větu, kterou jsem příspěvek začal:
     V podobenství o šachové hře se neobjevil jeden velmi důležitý úhel pohledu. (Jiné úhly pohledu diskutovány byly.)

     Kromě toho, studente, ať už mi věříte, nebo ne:
     každý, kdo se do svých šachových partií života zakousne tak, že je postaví nad sebe sama, při konečném účtování dopadne nevalně, ne-li přímo špatně.
     A tento důležitý úhel pohledu skutečně v diskusi nezazněl.

    3. A proč diskutovat o tom, co ostatně vyjádřil autor Milan již ve svém článku a co není v rozporu s Vašimi / i mými / dodatečnými myšlenkami ……“a poznat tuto cestu jako smysluplnou hru, jež mu pomohla najít se tam, kde vždy byl: v Jednotě.“ To je Milanův závěr! Look at this, jak říká klasik.

     Jsem rád, že jste i pochopil v podobenství Milana, že něco prostě nelze z něho odstranit. Ani z podobenství Ježíše.

     Bez šachu není šachista.
     Bez šachistů na šachovnici usedá prach.
     Bez rozsévače se neprovede setba.
     Bez semene nemá rozsévač co rozsévat.
     Bez půdy stojí rozsévač se semenem v hrsti a nic……..atd. .

     ……… Tak co.

    4. Řek si stěžuje turistovi:

     – Máme tady těžký život pane, fakt těžký, nic nám tu neroste….

     – To je hrozné! A to ani když zasejete?

     – Jo, když zasejeme tak jo…

    5. Studente,

     Vy se v rozporech tak podobáte Vendovi, že s ním přímo splýváte.
     ad: A proč diskutovat o tom, co ostatně vyjádřil autor Milan…
     Tu diskusi jste přece začal Vy a to námitkami, které jsem Vám postupně vyvrátil.

     ad: není v rozporu s Vašimi / i mými / dodatečnými myšlenkami…
     Nemáte pravdu: Jednota, jak ji chápe (a podle vlastních slov neřeší) Milan, je v naprostém rozporu s tím, jak ji chápu já – což si můžete zjistit z uplynulé diskuse.

     ad: podobenství Ježíše…
     Milan i spousta dalších lidí si například myslí, že citát
     „Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.“
     se týká hloupých lidí. Ovšem to je hluboký omyl.
     Kdy je člověk v něčem chudý? Když se mu nedostává toho, po čem touží. Chudí v duchu si tedy uvědomují nedostatek ducha a touží po něm víc a víc – a právě proto budou blahoslavení.

     Mezi jiným píšete, že jste rád, že jsem pochopil – ale sám vidíte, že já o Vás totéž napsat nemohu. Snad jindy.

    6. Jste dobrej, opravdu. Vše jste vyvrátil. Již podruhé zmiňujete Vendu = nerozumím.

     Vaši větu „Chudí v duchu si tedy uvědomují SVŮJ nedostatek ducha a touží….“ to zájmeno si dovoluji považovat tam za nutné doplnit pro jasnost. Ale tuto část Milanova článku sem nemusíte nosit, o tom není třeba hovořit. Já jsem přece reagoval na Vaše vyloučení šachů z „Podobenství o šachové hře“.

     Mimochodem, zdá se mi, že Milana podceňujete.

    7. ad: Mimochodem, zdá se mi, že Milana podceňujete…

     Jestli v někom vznikl tento pocit, je naprosto neoprávněný.
     Milan se mi zde představil jako seriózní autor s upřímným zájmem o duchovní cestu. Podobenství s šachy je navíc kreativní.
     Kromě toho, na samém počátku jsem sdělil, že článek je lepší, než diskuse pod ním.
     Ale vydiskutovat se musejí věci nejasné, případně nesprávné – nic víc (a zvlášť osobní rovina) v tom z mé strany není.

 17. K. Jordan píše:

  ….až ten „svůj vesmírný řád“ zesouladí s tím Božím vesmírným řádem …

  Ďalší ,,hlboko veriaci“, ktorí nezaspí, kým sa nepresvčedčí o tom, že Netvor z hlbín vesmíru“ nemá nad jeho,,ničotou“ roztiahnuté ,,ruky“.

  Verte tomu, že ako NEŽID ste mimo JEHO záujem. Poviem vám to rovno. Serie na vás..Už to Nežidia prosím vás pochopte, dobrotivý Boh, Jehova, Hospodin nemá absolutný záujem o falošných Židov, ktorí ani nie sú obrezaní. Netvor je len a len pre Židov, Hebrejov, či , Izraelitov…

  Ešte si vám doporučujem poriadne si preštudovaqť Starý zákon a ked to úspešne prelúskate, ozvite sa MI, pomôžem s dovysvetlovaním, mám výborné kontakty na nadprirodzené sily…

  1. Vaše příspěvky nebudu komentovat a zřejmě ani celé číst a Vaše doporučení ignoruji.

  2. poslední co bych doplnil – bůh, o kterém píšete, není můj Bůh

    1. Jsem člověk praxe, nikoliv studií … pokud byl Váš příspěvek opravdu směřován na mě, oznamuji, že se ani jedním z uvedených pánů Eckhardů nezabývám a ani to činit nehodlám. Je třeba prohlubovat vlastní vnímání.

    2. K.Jordan: Ak by som príspevok smeroval na Vás, tak by som Vás v úvode oslovil, ako som to urobil v tomto prípade. Píšete, že ste človek praxe a odmietate prijímať skúsenosti a poznatky iných. Znamená to, že sa na vlastnej „koži“ presvedčujete, že jed je skutočne jedovatý tým, že ho ochutnáte? Rozumný človek koná inak a nechá sa poučiť od iných. Človek si v živote osvojuje množstvo kadejakých „klišé“ a zbavuje sa ich často až po dlhej dobe. Jedným takým je predstava, že prozi zlu vo svete a v živote bojujú tí dobrí, aleto vôbec nie je pravda. Často proti sebe bojujú sily zla, ktorí sa snažia získať pre seba väčší životný priestor. Tak tomu bolo v oboch svetových vojnách. Víťaz nestojí na strane dobra, ako nás o tom presvedčujú pisatelia histórie! Často sa v „praxi“ presvedčujeme, že „všetko je inak“! A odhaliť skutočnú pravdu je veľmi náročná úloha pre tých, ktorí hľadajú svetlo pravdy.
     Pekný deň!

    3. Pane, Váš příspěvek byl zařazen jako odpověď na můj, nikoliv nezávislý nově zařazený příspěvek.
     Člověk nemůže desítky let „přijímat“ a „opisovat“ od druhých lidí (respektive může, ale nestačí to), nechat se tím donekonečna zahlcovat na úkor vlastního rozvoje vnímání, ty doby mám již dávno za sebou. Nehodlám zde však v žádném případě psát více o sobě.
     Zlo nakonec zničí samo sebe, konečný vítěz bude (a nemůže tomu být z principů stvoření jinak) však stát na straně dobra.
     Potíž budou lidé vnímat nejspíš v tom, kdo přesně je ten vítěz.

     Přeji příjemný víkend!

    4. poznámka –
     …Zlo nakonec zničí samo sebe…
     No, snad život a planeta
     boj zla se zlem přežije.

    5. matka, tragédiou ale je, že v tom „klání“ zla se zlem umierajú nevinní ľudia, lebo zlo väčšinou prežije, ale miliony nevinných padnú za obeť. A práve o to, tomu zlu ide (aby pre seba získali väčší životný priestor)!

    6. Nu ano, zlo většinou přežije, získá větší životní prostory – a jde o to, jak na těchto územích bude žít – vše zničí, nebo ho dobyté území zničí, či změní? Až pak jednou přijde větší zlo a … tak pořád dokola. Je absolutní zlo, které by nebylo schopno změny? Které by jen ničilo, dusilo vše okolo sebe?
     Kdysi jsem poznala, co je to dusit někoho druhého, ženu, která mi chtěla pomoci. Jakmile jsem poznala, že bych ji zničila, okamžitě jsem se z jejího objetí odpoutala s tím, že pomoci si musím já sama, ji že bych udusila. A naopak i mne dusil jiný člověk až jsem musela odejít z jeho blízkosti. Jde o to, jestli je člověk schopen poznání jeho přijetí a následně změny a z linie zla přejít jinam.

    7. matka, myslím, že problematiku zla vo svete je potrebné odlíšiť a rozdeliť na tzv. „duchovné zlo“, ktoré nie je možné zmeniť a na zlo v človekovi, kedy je človek (alebo jeho duša) obeťou zlého vplyvu duchovného zla (diabla) a tohoto sa človek vo svojom živote môže zbaviť, prijatím a osvojením si ducha dobrého (Božieho). Je to ako výmena špinavého obleku za oblek čistý. A práve toto je hlavným zmyslom nášho pozemského života…
     Pekný deň!

    8. Pane K.Jordane: Dovolím si ešte dodatkom reagovať. Píšete. že nie ste stúpencom žiadnej cirkve, ale že ste svoje presvedčenie o Bohu nadobudol vlastnou logickou úvahou pozorovaním vlastností života. To Vás napokon priviedlo k presvedčeniu, že, citujem: „Bůh JE zdrojem života, spravedlnost a láska v jednom“. Ja s takým konštatovaním rád súhlasím už aj preto, že plne harmonizuje s učením gnóze, ktorú si správca tejto webovej stránky zvolil do jej označenia.
     Nesúhlasím s postojom svetovládnych mocenských štruktúr, ktoré sa snažia pôvod života umiestniť do materiálnych štruktúr, lebo som presvedčený, že v matérii sa mohli rozvinúť iba telesné formy živých organizmov, ale nie to, čo je podstatou rozdielu medzi živou bytosťou a mŕtvolou, teda to, čo sa označuje ako „anima“, alebo „duša“.
     Želám pekný a pokojný víkend!

    9. Přesvědčení jsem získal nejen logickou úvahou, ale především prožíváním života – plnohodnotným, tedy i toho, co je očím fyzického těla neviditelné. Také jsem se však nejdříve zajímal o duchovní teorii a zkoumal ji v praxi. Materialistický názor je pro mě jen důkazem nevědění (nepoznání podstaty a principů světa).

    10. „…Víťaz nestojí na strane dobra…“
     A my to již automaticky brali (mysleli, chápali), jako že ano, vítěz že je představitelem dobra. A ejhle, ono ne. Dobrý postřeh, velmi dobrý.
     Hezký víkend bez chřipky přeji.

    11. Také jsem to nepochopil, proč je o těch dvou slovutných mužích psáno?

     V každém případě by však člověk jménem Degon neměl prznit jejich jména.
     Mistr J.Eckhart, ne Eckhard a pan D.Eckart a ne opět Eckhard.

    12. Pane anonym, ďakujem Vám za opravu mnou skomolených jmen oboch pánov, dúfam, že sa na mňa v „záhrobí“ neurazia. V žiadnom prípade by som to ale neoznačil ako „prznenie“ ich mien, je to iba malá chybička krásy. Mne ani tak neišlo o ich prezentáciu na tomto fóre, ale o niečo celkom iného. Išlo mi o významovú zámenu toho, čo v kultúrnom, ale aj v politickom živote reprezentujú. Preto som svoj príspevok aj nadpisom označil ako „Podobnost čistě náhodná“. Tak trochu to súvisí aj s pretraktovaným pojmom „Boh“ u p.Jordana a pojmom „Netvor z hlbín vesmíru“ u p.“Gilgamešova noha“. Ak sa Vás tá moja chybička dotkla, tak sa Vám ospravedlňujem…
     Želám pekný deň!

 18. p. K. Jordan píše:

  ….poslední co bych doplnil – bůh, o kterém píšete, není můj Bůh

  Tomuto už vôbec nerozumiem. Máte stvoreného vlastného Boha? Lebo ked to nie je oficiálne Cirkvou uznaný Boh, Jehve, Hospodin, Netvor z hlbín vesmíru, akýže to je Boh ? Zaujímam sa o to vážne, lebo ani ja neuznávam Cirkvou vyvoleného boha. Ak mi dáte link na toho vášho, pozriem sa na to . Tentoraz ,,hovorím “ bez irónie..

  1. Ano, každý máme myšlenkou stvořeného vlastního boha a každý tento bůh je přístupný zdarma. Jsou ovšem lidé, kteří věří na zprostředkování – Vy nám například zprostředkováváte a pojmenováváte Netvora z hlubin vesmíru,…Nechcete si vytvořit nového boha? I když – to by už nebyl Váš, že ano :-)

  2. Bůh JE. To, co já vnímám pod tímto pojmem, nekoresponduje s tím, co jste napsal. Nejsem stoupencem žádné církve a nečetl jsem ani Starý zákon z Bible. Bůh JE zdrojem života, spravedlnost a láska v jednom. Odmítám o Něm hovořit způsobem, jaký jste zde prezentoval. Jsem však jen velmi občasný návštěvník těchto stránek a Vaše příspěvky opravdu nečtu a do diskuse s takovými příspěvky se nehodlám zapojovat. Reagoval jsem na příspěvek matky, nikoliv Váš. Je pro mě nesmyslné, aby jeden hovořil o holínkách a druhý o hodinkách a přitom se tvářili, že oba mluvíme o tomtéž.

 19. K.Jordan píše :

  …. Nejsem stoupencem žádné církve a nečetl jsem ani Starý zákon z Bible. Bůh JE zdrojem života, spravedlnost a láska v jednom.

  Tento pohlad na svet je mi sympatickejší, ako pohlad bigotov, pre ktorých je odporný, samolúby, a vraždiaci Boh , tzv. Čistič priestoru pre Židov ten NAJ…
  Odporná predstava, že libling Hebrejov , Izraelitiv, či Židov by mal byť aj stvoritelom sveta, živočíchov , či samotnej Obludy vesmíru – Človeka…

  Pripúšťam , len tak úplne okrajovo, že ako povedal klasik, JE niečo medzi zemou a Nebom . Ale predstavu o tom nemám, nechcem mať a musím povedať že mi je ,,fasa“ aj bez nadprirodzených bytostí, ktorí by ma mali za pozemské skutky, súdiť, bičovať, upalovať, alebo rádioaktívne ožarovať moju ,,dušu“…

  Fuj, Sodoma, Gomora, Arbeitsee…

 20. napsáno bylo matce: …..matka, myslím, že problematiku zla vo svete je potrebné odlíšiť a rozdeliť na tzv. „duchovné zlo“, ktoré nie je možné zmeniť a na zlo v človekovi, kedy je človek (alebo jeho duša) obeťou zlého vplyvu duchovného zla (diabla) a tohoto sa človek vo svojom živote môže zbaviť, prijatím a osvojením si ducha dobrého (Božieho). Je to ako výmena špinavého obleku za oblek čistý. A práve toto je hlavným zmyslom nášho pozemského života…

  Co dodat k napsanému?
  – /kategoricky/ jedno duchovní zlo není možné změnit ?
  – ale…… člověk jako oběť zlého vlivu tohoto duchovního zla…..se ho může zbavit
  Nabízí se otázka. Když toto zlo nejde změnit, kam se po jeho zbavení se poděje?

  Snad jen : „Jestli jsi ještě neviděl ďábla, podívej se na své já“ ….Rúmí

  „A práve toto je hlavným zmyslom nášho pozemského života…..“ Přerod!

  Spása ?
  Osvobození ?
  Osvícení ?

  „Vždyť mnozí jsou povoláni, málokteří však vyvolení“

  A jak řekl Mistr Eckhart: „…..Vždyť Bůh v plnosti svého Božství dlí věčně ve svém obraze – v duši“

  Naděje?

  1. Pane J.A.P:
   Vidím, že Vás zaujal môj text pre matku, ktorý sa snažíte rozvinúť do zmysluplnej úvahy a napokon kladiete otázku: „Když toto zlo nejde změnit, kam se po jeho zbavení se poděje?“. – Takto som aj ja v minulosti uvažoval, keď som poznával iba materiálne bytosti a nie duchovné,(pre ktoré neplatia priestorovo-časové obmedzenia a tak „kam“ sa na ne nevzťahuje). Duch je ako myšlienka – ako príde, tak sa aj vytratí, ale môže nás poriadne potrápiť. Otázky typu: kde sa tu vzali (duch, myšlienka), sú bezpredmetné…

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference