mapa stránek || vyhledávání

Poprava Jana Křtitele

„Nepoznala jsem ‚nedotčené divochy‘, ale i ti ‚dotčení‘ mi ukázali, že není nic důležitějšího než obyčejná ‚úcta člověka k člověku.’“ [1]

V některých příbězích má svou důležitost náhoda. Dalšímu životnímu osudu je i zcela zásadní. Zdánlivé drobnosti rozhodnou

– o životní profesi – při dětském seznámení s pěknou hračkou,
– o budoucí ochraně života – varováním při sledování cizí dopravní nehody,
– o získání partnera – třeba podle nenachystané návštěvy divadelního představení.

*

Nic není náhoda! Takovou zásadu zná duchovní poznání. Takže nejsou náhody, jakožto na sobě nesouvisející děje.

Jenže, i přesto toto slovo používáme. Ve smyslu: náhoda – nepoznaná souvislost.

*

Caravaggio (1571-1610) – Salome s hlavou Jana Křtitele

Starověká Bible, ve svém Novém zákoně, popisuje životní konec proroka Jana Křtitele. Popravu stětím. Ale, proč Osud dopustil záhubu mimořádně duchovně vyspělého člověka? Nachystal? Jistě se nejednalo o Janovo přání. Toleranci k možné své popravě měla jiná osobnost téže doby.

Jen někdy nacházíme souvislosti; vždyť mohou být propojené přes víc životů, skrz dosud neznámé zásady a podobně. Co si asi nachystal král Herodes Antipas svým rozhodnutím?

Náhody nejsou. Nejprve králova nabídka libovolného daru mladé dívce – následkem opojení, nadšení z jejího tance. Pak doporučení její matky Herodiady, královy milenky, požádat o Janovu hlavu – to snad bylo tragickým důvodem k prorokově zkáze? Anebo byla ještě nějaká původnější příčina?

Snad dokonce byla poprava přichystaným postupem trestajícího Osudu za nějakou prorokovu chybu? Bývají nám chystány různé nabídky. Jenže náš svět skrývá zákony, jež se vztahují na využití nabídek, na naše životní postupy. A kterých ne vždy dbáme, natož abychom všichni tyto nepsané zákony znali.

*

Původní příčinou popravy Jana Křtitele může být názor, který sděloval. Veřejně odsuzoval krále Heroda za to, že si vzal za ženu manželku svého bratra Filipa.

Avšak vztahy mezi lidmi opačného pohlaví bývají různě organizované, jak tedy s jejich hříšností?

a) Především známe partnerský vztah muže a ženy. Ale dočítám se, že v naší krajině končilo mnohoženství až za krále Karla IV. ve 14. století.

Jen přibližná vzpomínka na obsah knihy. Indický mládenec: „Ty nevíš, jaké to bylo krásné dětství. Jedna maminka vařila, druhá si hrála s dětmi. Tolik mateřské lásky jsi nikdy nezažila.“ [2]

Jiná souvislost k mnohoženství – když na každou ženu vyjde jeden muž, pak to má i nevýhodu. Některé ženy dostanou muže opilce, zločince a podobně.

„Je mnohem nemravnější ženu opustit a zatratit ji a namísto ní si přivést mladou a neopotřebovanou, a tu původní nechat živořit, jako se to často děje u vás na Západě,“ tvrdí znalec Koránu, Kari Barakatula Salim. [3]

A k tomu přidám – za posledních 30 let nemálo našich popředních politiků se rozvedlo.

Pokud bychom byli zvyklí na institut mnohoženství, mohlo by se uvažovat, co je lidem příjemnější – rozvod, anebo přiřazení druhé, mladší partnerky, vždy podřízené původní ženě. Ale to je jen teoretická úvaha…

b) Faraon starověkého Egypta si někdy vzal za ženu svou sestru. Z našeho pohledu – vůči jejich potomkům – neuvěřitelné, ale patrně genetika jejich těl byla ještě ve výborném stavu. Časově blízká nějakému původnímu úkonu, změně člověka, prý před 12.000 lety.

c) V dávnější eskymácké společnosti bylo zvykem poskytnout vlastní manželku hostovi. K tomu je dokonce vědecké opodstatnění – v málo početných společnostech by jinak hrozilo škodlivé příbuzenské rozmnožování s následným zhoršováním stavu nových lidských organismů.

d) Mnohomužství. Bratři sdílejí jednu společnou manželku. V Himalájích nelze to malé množství půdy dělit mezi syny, takže… [4]

e) Muži žili odděleně, společně v dlouhé chýši, ženy navštěvovali jen omezeně. Věděli, že styk s ženou bere muži sílu.

f) Ženy – matky vládnou v rodinách a nejen. Tam se náš svět posunuje až v posledku. Ale někde, výjimečně, je tomu tak odedávna. [5]

*

To bylo několik témat k různému sestavení vztahů mezi muži a ženami. Z nich ještě nic přímo nevyplývá.

Kdysi jsem se dozvěděl, že úcta je základem vztahů ve Vesmíru.

Jestliže tedy Jan Křtitel veřejně odsuzoval krále, světského vládce, pak to neladilo se správnými vztahy. Projevoval neúctu. Co si může dovolit jednoduchý člověk, třeba v hospodě, to Osud netoleruje vyspělému. Následně trestající síly mohly dostat příležitost nachystat další postup. Král raději dodržel své slovo – všechno ti dívenko dám, až do poloviny svého království, než aby ctil Mojžíšovo – nezabiješ.

*

Roku 2015 teroristé vraždili v redakci časopisu Charlie Hebdo, v Paříži. Trestali redakci za zesměšňování proroka Mohameda. Jenže u nás, v Česku, někteří lidé připomínali, že svoboda žertovat, kritizovat, zesměšnit, že to je součástí naší Západní civilizace.

Ne, takhle právě ne. Úcta brání klid a mír, úcta nenachystá odvetné útoky. Však v našich končinách nezesměšňujeme, nežertujeme na účet Ježíšův. Když se to stalo v brněnském divadle, vzbudilo to velký rozruch i odpor. Být to v některé jižnější zemi, možná by následovalo horší; víc než příchod antikonfliktního policejního týmu. [6]

*

Ostatně, v posledních dnech až český Ústavní soud napravil názory nižších soudů. Každý občan má právo na dodržení úcty ke svému jménu, i vedoucí politik nekonformní politické strany SPD.

*

Je-li člověk materialista, má-li rozum, pak o to větším překvapením pak je, když získá odlišnou zkušenost. Přičichne k náboženství, ale o to víc se přibližuje duchovnímu poznání. To je podmíněné už nikoliv vírou, ale ověřováním. Posuzováním, zda je to či ono logické. Jaké lásky – a jaké spravedlnosti – dbá nejzásadnější Podstata nad světem. Případně i hledáním, které ze zavedených náboženství dbá těch kterých zásad, jež vyhlašuje za zásadní.

Lze vyhodnocovat cizí i vlastní zkušenosti, vedou nás k hlubšímu poznání životních zásad, k duchovnímu poznání. Bývá potřeba dbát o jejich vyhodnocování. V kolektivních sportech někdy: nedáš, dostaneš! Avšak v životech častěji: dáš, dostaneš!

*

Odkazy

[1] Modřínová duše. Sibiřský cestopis – Pavlína Brzáková. Nakl. Eminent, Praha 2004 (Tuto knihu lze vyměnit pouze za vodku.), s.255

[2] Hinduista – od zrození do zrození – Hana Preinhaelterová. Vyšehrad, Praha 1997

[3] Být ženou v Afghánistánu – Petra Procházková. LN 18.5.2002

[4] Nepálci: Komunita, ve které bratři sdílejí manželku – Himaláje
27. srpen 2016, http://www.energiezivota.com/

10 šokujících sexuálních tradic z celého světa – 1

Podle článku v časopise Psychology Today: „Téměř každá z toho mála polyandrických společností praktikuje to, co antropologové nazývají bratrskou polyandrií, ve které bratři sdílejí manželku.“ Takto to funguje i v Himalájích, kde je málo půdy vhodné pro obdělávání a zemědělství, a rodiny s více než jedním synem by tak musely rozdělit pozemek v případě, kdy by si každý ze synů založil rodinu.

Řešení? Najít jednu manželku pro všechny syny, aby mohli žít společně jako jedna rodina a pozemek zůstal v celku. (zdroj)

[5] Etnografka: Někde fungují muži jen jako oplodnitelé, na své děti nemají nárok – 7.10.2018

Než cestovatelka a etnografka Kateřina Karásková se svým přítelem napsala knížku Kde ženy vládnou, deset let navštěvovala místa na Zemi s matriarchálním uspořádáním.
„My jsme v průběhu let navštívili sedm společností, ve kterých mají ženy nějakým způsobem navrch, a do naší knihy jsme vybrali čtyři nejzajímavější – v Mexiku, Indii, Indonésii a Číně,“ říká cestovatelka.

Jsou na nějakém místě na Zemi muži v opravdu hodně podřízeném postavení, že musejí poslouchat na slovo?

„Z toho, co jsem viděla, se mu nejvíce blížil indický kmen Khásí, kde měli ženská privilegia dokonce uzákoněna. Mužské skupiny se už roky snaží bojovat za rovnoprávnost, ale zatím nedosahují velkých pokroků.“

[6] VIDEO Věřící ženu sprostá divadelní hra v Brně rozplakala. Informace a materiály, které jinde neotisknou – 27. 5. 2018 22:31

Policie předá případ sobotního narušení inscenace s postavou znásilňujícího Ježíše do přestupkového řízení pravděpodobně příští týden. Aktivisté protestovali proti hře přímo na jevišti.

Policisté v sobotu zjistili totožnost 19 lidí, kteří při představení koordinovaně vyšli na pódium, bránili hercům v pokračování a žádali o ukončení produkce. Odešli až za asistence policejního antikonfliktního týmu.

Hostující inscenace Naše násilí a vaše násilí režiséra Olivera Frljiče byla součástí festivalu Divadelní svět Brno. Pořádá jej Národní divadlo Brno. Herci byli cizinci, většinou muslimové. Inscenace, v jejíž závěrečné scéně herec s trnovou korunou sestoupí z kříže a znásilňuje muslimku, budila vášně už předem. —

Zpravodaj ČTK v sále žádné fyzické násilí nezaznamenal, lidé nespokojení s inscenací dupali, hvízdali, házeli na jeviště zmačkané vstupenky. Poté vtrhli na jeviště, které v sále Husy na provázku není nijak oddělené od hlediště. Někteří se také hádali s ostatními diváky, kteří žádali, aby představení pokračovalo. Zmatky trvaly asi hodinu. —

Bylo zajímavé, jak se moje, po rakovině velice pobledlá matka, umí v 60+ letech červenat… Pak otec řekl něco o násilí, a to nemohu reprodukovat, bo bych ho mohl vystavit hentemu nedobrému – tuž jen řeknu, že se mu to nelíbí, a to prosím je můj otec ateista (nejen agnostik, otec je skutečný ateista).

Pokud tedy má ‚umění‘ otevírat témata, tak u nás to téma zcela jasně otevřelo – ne, víc než A4 se podle rodinné rady nevleze…,“ poznamenal ke hře právník —.

 

Bohumír Tichánek
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 1
Print Friendly, PDF & Email

6 komentářů

 1. Bohumíre Tichánku – netreba hneď veriť všetkému, čo je kde napísané. Je všeobecne známe, že ľudia radi klamú a zavádzajú…
  Pekný deň!

  1. Vyskytne se v diskusi: „Já neříkám tak ani tak, ale na má slova dojde.“

   V 19. století Tyrš věděl, že je třeba „výkonu dosáhnout s co největším úsilím“. Měl na mysli výsledek – sílu. Pro ni – jistě.

   Méně srozumitelné je to u fyziky – k výsledku použít složitou matematiku, která obvykle nedává výsledek? Nevadí, (výpočert) výpočet se zaokrouhlí. Zatímco svět daný našim smyslovým vnímáním lze vystihnout racionálně.

   A podobně ve skrytém poznání. Vše ať je složité? Nelze zjistit, proč je jeden úspěšný bohatý, druhý hrbatý žebrák? Pán Bůh vše řídí, On ví sám?
   Jenže duchovní poznání tohle odmítá, dbá poznání zákonů. Například, že si člověk určuje svůj osud – viz tento diskutovaný článek. Zajisté, že je na nás kde co chystáno. A na nás záleží, co si vyberem. Jenže pokud jsou zákony neznámé, zneuznané, pak je výsledkem kdo ví, co.

   Člověk mívá svobodu rozhodnutí, i když chystané skryté příčiny mohou být:
   Hovoří Marten – Vložil: Gepe

   — V podstatě napětí, které bylo vytvořeno na energoinformační úrovni, bylo výsledkem napětí, které bylo formováno na fyzikální úrovni. Toto napětí v souladu se zákonem příčiny a následku vytvořilo bumerangový efekt, kdy energie která sublimovala dlouhou dobu do energetického systému Jana Křtitele musela být neutralizována, eliminována a to skrze akt ukončení jeho života.

   TISK: http://www.demiurg.cz/index2.php?option=com_content&task=view&id=123&pop=1&page=0&Itemid=43 nyní už na demiurg.cz není k nalezení

 2. Matouš 14: 1
  1V ten čas se tetrarcha Herodes doslechl o Ježíšovi
  1 Εκείνον τον καιρό ο Ηρώδης, ο περιφερειακός διοικητής, άκουσε τη φήμη για τον Ιησού
  1 Tuto příležitost „Strážce příběhu“, správce /velitel/ domu slyšel/ cítil/ dvojče/zář/ Světla

  * ο Ηρώδης -> „Strážce písně/příběhu/“-> „Strážce moudrosti našich předků“
  * správce domu ->ředitel osobnosti-> má vědomí pod kontrolou a je schopen rozumět obrazům vyvstávajícím z nitra; symbolizuje prosazení vůle, sebekontroly a schopnost řídit nižší přirozenost; schopnost řídit proces sebepoznávání se vpravdě a ovládat citové vědomí
  * slyšet = cítit
  * dvojče -> symbolizuje druhé já /schizofrenii/,které v sobě skrývá ohromný léčivý potenciál
  * Ιησού = „ Světlo“ / Světlo rozumu/

  Matouš 14: 2
  2a řekl svým sluhům: „To je Jan Křtitel, který vstal z mrtvých; proto v něm působí mocné síly.“
  2 και είπε στους υπηρέτες του: «Αυτός είναι ο Ιωάννης ο Βαφτιστής. Εγέρθηκε από τους νεκρούς, και γι’ αυτόν το λόγο ενεργούν σε αυτόν τα δυναμικά έργα».
  2 a pravil uvnitř služebníkům/citům/ jeho: „To je „Světla milosrdenství uvnitř ponořené“,
  Pevnost/bod jistoty/ chráněná před mrtvými /slepými/, a uprostřed sama, uvnitř energií/tónem/
  slova ,ti tato cílem/potenciálem/ skutků.“

  * sluha,služebník-> city
  * ο Ιωάννης ο Βαφτιστής = „Světla milosrdenství uvnitř ponořené“
  * pevnost -> vytváříme si ji vlastním myšlením a stejným způsobem i bouráme
  * chrání před slepými-> chrání před pudy a pudovými emocemi/vzruchy/,tedy před pudovou rovinou, která je však každého součástí
  * energií slova -> tónem,zvukem
  * cílem skutků-> cílem činů, cílem je naučit se myslet s láskou/v klidu a harmonii/-> cíl skutků

  Matouš 14: 3
  3Tento Herodes totiž zatkl Jana a dal ho v poutech vsadit do žaláře kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa,
  3 Διότι ο Ηρώδης είχε συλλάβει τον Ιωάννη και τον είχε δέσει και τον είχε ρίξει στη φυλακή εξαιτίας της Ηρωδιάδας, της συζύγου του Φιλίππου του αδελφού του.
  3 Kvůli spojení „Strážce příběhu“ vnímal „Světla milosrdenství“ a měl svázané ruce a drží vrženého dovnitř stráž, kvůli té “ Ochránkyni písně“, té uvnitř dvojče/spojení/ „přítele citů“ jeho bratra/jeho samého/.

  *“Strážce příběhu“->„Strážce moudrosti našich předků“
  * měl svázané ruce -> byl sjednocen
  * dovnitř hozeného-> dovnitř ponořeného milosrdenství rozumu stráž
  * drží stráž -> aby hlídaný neunikl z prostoru; hlídaný prostor je rozhraním mezi dvěma světy/vědomí a nevědomí/
  * της Ηρωδιάδας = “ Ochránkyni písně“= chrání klid,mír a harmonii
  * uvnitř dvojče -> -> symbolizuje druhou část srdce ,které v sobě skrývá ohromný léčivý potenciál
  * bratr -> uvědomění si sebe sama

  Matouš 14: 4
  4neboť Jan mu říkal: „Není dovoleno, abys ji měl za ženu.“
  4 Διότι ο Ιωάννης τού έλεγε: «Δεν είναι νόμιμο να την έχεις εσύ».
  4 Skrze spojení “ Světla milosrdenství“/ rozum/ mu pravilo: „Nemáš právo, abys ho držel.“

  Matouš 14: 5
  5Byl by ho rád zbavil života, ale bál se lidu, protože měli Jana za proroka.
  5 Ωστόσο, μολονότι ήθελε να τον σκοτώσει, φοβήθηκε το πλήθος, επειδή τον θεωρούσαν προφήτη.
  5 Nicméně, i když si přál ho vrhnout do tmy, obával se množství slepých, protože si všimli vidoucího.

  *vrhnout do tmy-> zbavit ho Vědomí /možno přirovnat k pobytu ve tmě/,aby mohl uvidět
  vlastní nevědomí a obrazy z něj povstávající

  Matouš 14: 6
  6Na Herodovy narozeniny však dcera té Herodiady tančila uprostřed hostů. Zalíbila se Herodovi,
  6 Αλλά όταν γιορτάζονταν τα γενέθλια+ του Ηρώδη, η κόρη της Ηρωδιάδας χόρεψε εκεί και άρεσε στον Ηρώδη τόσο πολύ
  6 ale když slavili narození „Strážce písně“, dcera/dívka/ „Ochránkyně písně“ tam tančila v kruhu/ jednotě/ a rozradostnila/napravila/ uvnitř „Strážce písně“ tak hojně,

  *dcera-> citová anima; Božské dítě =“Kora“
  *tančit v kruhu-> harmonie jednoty

  Matouš 14: 7
  7a on jí s přísahou slíbil dát, o cokoli požádá.
  7 ώστε αυτός υποσχέθηκε με όρκο να της δώσει οτιδήποτε ζητήσει.
  7 že ji sám uvnitř dal slovo přísahy, že ji dá cokoliv požádá.

  Matouš 14: 8
  8A ona, navedena svou matkou, řekla: „Dej mi sem přinést na míse hlavu Jana Křtitele.“
  8 Τότε εκείνη, με την καθοδήγηση της μητέρας της, είπε: «Δώσε μου εδώ σε έναν δίσκο το κεφάλι του Ιωάννη του Βαφτιστή».
  8 Tehdy ona,vedena uvnitř její matkou, pravila:“ Obětuj mi tedy spojení /signál,volání/ hlavy /rozumu/ „Světla milosrdenství uvnitř ponořeného“.“

  *vedena matkou ->duchovní animou->Velkou Matkou, Nadduší
  *obětovat->darovat,dát
  * spojení/signál/-> schopnost komunikovat s rozumem/paměť/

  Matouš 14: 9
  9Král se zarmoutil, ale pro přísahu před spolustolovníky poručil, aby jí vyhověli,
  9 Αν και λυπήθηκε ο βασιλιάς, λαβαίνοντας υπόψη τους όρκους του και εκείνους που πλάγιαζαν μπροστά στο τραπέζι με αυτόν, διέταξε να της δοθεί;
  9 I když byl král smutný, zavázal se slova přísahou jeho i těm, co se nakláněli dopředu uvnitř stolu s ním, nařídil, aby jí bylo dáno/obětováno/;

  * smutek-> je vydatným pomocníkem bytostné transformace,se smutkem přichází zvnitřnění
  * přísaha-> vytváří bytostný tlak do té doby, než je slib splněn/slíbil sobě samému/
  * naklánět se->klonit-> snaha lépe pochopit skutečnosti
  * naklánějící se rovina stolu-> změna v životě

  Matouš 14: 10
  10a dal Jana v žaláři stít.
  10 και έστειλε να αποκεφαλίσουν τον Ιωάννη στη φυλακή.
  10 a odňal hlavu /rozum/ „Světlu milosrdenství“ pro sebekázeň /zdrženlivost/.

  *odňal hlavu-> odebral rozumové a logické schopnosti ,nevědomí se snaží přivést k intuivnímu chápání; po útoku přichází ztráta vědomí/i paměti/;setnutí hlavy->aktem stětí hlavy je osobnost na chvíli připravena o svoji nejdůležitější oporu- o rozum, aby našla svou podstatu bytí->příprava na tzv.mystickou smrt/smrt, tedy proměnu falešného ega/;smrt = proměna
  *sebekázeň-> ctít a cvičit vede od poznání pudové roviny k duchovní
  * zdrženlivost ->askeze vede k nenásilnému potlačování světských sklonů, vášní, pudů a pudových myšlenek, pudových emocí, vzruchů

  Matouš 14: 11
  11Tak přinesli jeho hlavu na míse, dali ji dívce a ona ji donesla své matce.
  11 Και έφεραν το κεφάλι του σε έναν δίσκο και το έδωσαν στο κορίτσι, και αυτή το έφερε στη μητέρα της.
  11 A předali hlavu /rozum/ jeho uvnitř jednoho kulatého zrcadla/ vidoucího skla->koule/ a dali dovnitř dívce, a ona to předala uvnitř matce/zdroji, pramenu/ její.

  * předali hlavu-> předali vědomí /i s pamětí/
  * kulaté sklo->koule-> je v nevědomí považována za vnitřní bytí jako nerozlišená úplnost a jednota
  * skleněná koule-> má schopnosti zobrazovat vnitřní skutečnosti vystupující z nitra-> proto je důležité naučit se rozumět symbolům a z nich poskládaným živým obrazům
  * kulaté zrcadlo -> nevědomí nastavuje v procesu sebepoznání se vpravdě vlastnostem, myšlenkám, skutkům, emocím, vztahům, pudům, abychom mohli spatřit stav vlastního žití, stav vlastní osobnosti a nebezpečí, která je třeba na cestě pochopit a s láskou asimilovat
  * dívce->citové animě, která je v neustálém spojení s Matkou, Zdrojem, Pramenem
  * Matce = duchovní animě
  * pudová, citová i duchovní anima je známa jako trojjediná duše

  Matouš 14: 12
  12Janovi učedníci potom přišli, odnesli jeho tělo a pohřbili je; pak šli a oznámili to Ježíšovi.
  12 Τελικά, ήρθαν οι μαθητές του και πήραν το πτώμα και τον έθαψαν,+ και πήγαν και το ανέφεραν στον Ιησού.
  12 Poslední/ nakonec/ přišli ti učedníci a získali jeho pozůstatky/kostru/ a uložili/skryli zprávy/ do hrobu a běželi a oznámili to „Světlu“.

  *učedníci -> vnitřní život
  *získali->dostali/dar/ základ, podstatu, skrytý za vnějšími předměty, osobami či událostmi
  *pozůstatky , kostru/kosti/ ->trvalý odkaz a síla Vědomí
  * uložit do hrobu-> vzdání se Vědomí/vševědomí/

  Matouš 14: 13
  13Když to Ježíš uslyšel, odplul lodí na pusté místo, aby byl sám; ale zástupy o tom uslyšely a pěšky šly z měst za ním.
  13 Όταν το άκουσε αυτό, ο Ιησούς αποσύρθηκε από εκεί με πλοιάριο σε κάποιον ερημικό τόπο για απομόνωση·+ αλλά τα πλήθη, ακούγοντάς το, τον ακολούθησαν με τα πόδια από τις πόλεις.
  13 Když to uslyšelo /ucítilo/ , „Světlo“ odešlo odtud uvnitř lodi/člunu/ na pusté místo/poušť/ pro samotu; ale slepí to slyšeli/cítili/ , následovali ho/připojili se/ vedle pěší chůzí z města.

  * loď-> vše v lodi je ústřední náplň vědomí
  * pusté místo, poušť-> pudové obsahy jsou v absolutní převaze a trocha citu se ztratí jako kapka
  v pouštním písku
  * samota, samotář-> přináší duchovně orientovaným pocit svobody a volnosti, vědomí si sebe samých, jejich život je naplněn přítomností tady a teď; cesta k realizaci
  * pocit osamění->negativní stav, vychází z pudové potřeby neustále sdílet společnost druhých, aby falešnému egu neustále potvrzovali jeho názory a postoje; neschopnost překonat citové vztahy
  * lidé ->slepí; personifikace vlastností osobnosti
  * slyšeli->cítili
  *následovali-> připojili se
  * pěší chůzí-> symbolizuje běžnou rychlost životní cesty,
  * lidé z města-> personifikace vlastností světského, chaotického a pudového způsobu života; být ve vleku vnějších událostí

  Matouš 14: 14
  14Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto. I uzdravoval jejich nemocné.
  14 Και όταν βγήκε, είδε ένα μεγάλο πλήθος· και τους σπλαχνίστηκε+ και θεράπευσε τους αρρώστους τους.
  14 A kdykoli vyšlo ven/vstalo/, viděl /byl si vědom/ velkého davu slepých; a rozuměl jim a léčil jejich nemocné / bez energie/.

  * léčilo -> citový animus,anima; léčebné zákroky jsou velice svérázné, nedotýkají se těla, ale pudů,
  pudových emocí, emočních vazeb, vztahů;
  * rozumělo jim-> mělo pochopení
  * nemocné = bez energie-> „chudoba srdce“

  PS: Jde o hlubinnou psychologii a nástup cesty sebepoznání se vpravdě. Mnohým, kteří chápou
  stětí Jana Křtitele, jako skutečnou událost, se to líbit nebude. Ale o cestě sebepoznání a co nás na ní může potkat a co nás na ní čeká, tak právě o tom je celá Bible.To se týká i tzv. ukřižování,správně pověšení Světla /jako vánoční koule, zpracované zkušenosti/ na strom života, učení.
  Herodes, Heroda, Ježíš, Máří, Pilát Pontský, učedníci, národy, Jan Křtitel,atd.,-> to,co se skrývá za jmény a názvy ,to vše je součástí Jednoho a zároveň každého z nás.
  V symbolech je Bible psána a pokud ji chci číst, je prvně dobré se naučit rozumět těm symbolům, neboť právě symboly /obrazy/mají věčně platný význam. Mohly se pozměnit texty, ale živé obrazy,informace, odkazy našich předků tam zůstaly.

  1. Bible skrývá psychologii, jak zde v kusech Hvězdička vkládá. Podobně i mystik Karel Makoň do hloubky vysvětloval smysl Nového zákona, skryté souvislosti, v knize „Umění následovat Krista“.
   Psychologický význam, obsah, nijak neznamená, že se děje nestaly. I když jsou duchovně znalí lidé, kteří sdělují, že ani Ježíš prý nebyl.

   1. Mluvím o hlubinné psychologii.

    ad.Psychologický význam, obsah, nijak neznamená, že se děje nestaly.

    Ne,nestaly.Bible v žádném případě není historickou dokumentací dějů minulých.Texty a
    v nich sdělované informace se týkaly a stále týkají každého z nás.Jsou platné pro
    každou dobu této reality.Proto se Bibli také říká Zákon/Právo,od slova zákonitost.

    ad.I když jsou duchovně znalí lidé, kteří sdělují, že ani Ježíš prý nebyl.

    No rozhodně ne v lidské podobě jako jste vy nebo kdokoli další.Otec je Duch,je to
    duchovní bytost od počátku.

    Bible je úžasná v tom,že jazyk symbolů,ve kterém je psána a ve kterém jsou psány všechna
    pravá Písma,jako i Védy,odhaluje všechny bludy,mystifikace,lži a podvody minulosti i současnosti.Hluboce smekám před Otcem.Hluboce smekám před Matkou.:))

    7 Jména, která se dávají věcem světa, jsou velice klamná. Obrací totiž myšlení od toho, co je pevně dáno, k tomu, co pevně dáno není. Ten, kdo slyší ‚Bůh‘, nechápe to, co je pevně dáno, ale zná to, co pevně dáno není. Tak se to má také s ‚Otcem‘, se ‚Synem‘ i se ‚Svatým duchem‘, s ‚křtem‘, se ‚světlem‘ a se ‚vzkříšením‘, s ‚církví‘ i se vším ostatním. Nezná to, co je pevně dáno, ale zná to, co pevně dáno není. Nenaučí se to, co je pevně dáno. Jména, která lze slyšet, jsou ve světě proto, aby klamala. Kdyby byla v aiónu, nebyla by užívána jako jména ani by nebyla kladena mezi světské věci. Mají svůj konec v aiónu.

    8 Jedno jediné jméno se ve světě nevyslovuje: Jméno, které dal Otec Synovi a které je vyvýšené nade všechno – jméno Otce. Syn by se nestal Otcem, kdyby nepřijal jméno Otce. Ti, kteří je mají, ti je znají, ale nevyslovují je. Ti, kteří ho nemají, ti ho neznají. Pravda však dala vzniknout jménům ve světě kvůli nám, protože je nemožné, abychom jí bez těchto jmen pochopili. Pravda je jedna a kvůli nám je mnohostí, abychom se, sami v lásce, poučili skrze mnohé./FE/

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference