mapa stránek || vyhledávání

Prána (1.)

Toto slovo je dobré na úvod krátce představit. Má několik významů, jako je dech, energie, vzduch, individuální duše, jedna z životních esencí.

Dovolím si na úvod drobné informace, které vycházejí ze znalostí starobylého učení Véd. Dávní mudrci si v něm nedokázali představit, že by něco mohlo vzniknout z ničeho. Poznali, že Nejvyšší bytost promítá (projekce) sebe samu do formy a materiální substance. Proto je také v celém stvoření obsažena, je jeho životem /zdrojem/ a podstatou. A vše, co existuje, je proto částečkou nezměrného univerzálního bytí. A v materiálních oblastech, těch našich, kde jsme my, lidé, se Nejvyšší bytost projevuje také, avšak vibruje s velmi nízkým kmitočtem. (Prosím laskavého čtenáře, aby nehledal rozpory v pojmech současné vědy, která je ještě na samém začátku poznávání; zajímá se totiž o to nejhrubší, hmotu, a o její projevy.)

Pro naše podmínky to lze doplnit – pokusit se o vysvětlení na jevu, který obvykle nazýváme mysl. Všechny části lidské mysli jsou projekcí kosmické mysli. Tato projekce vytváří ty již zmíněné vibrace i v našem myšlení, v „produktech“ myslícího principu, v němž nevzniká nic nového, mění se pouze forma. Podstata všeho je věčná jako sám Stvořitel a tato podstata vibruje ve všem stvořeném (v různé intenzitě).

A pak jsou tu základy v té nám známé oblasti, kterou obýváme a kterou Jeho duše oživuje. Životní síla, esence, jako důležitá látka v samém základu každé věci ve světě hmoty a jsoucnosti dosahuje spojení se všemi formami vytvořenými jejím působením. Vše, od kusu kamene po lidský intelekt, je produktem jediné spolu působící substance zvané ákáš (éter). Všechny rozdíly tkví pouze ve větší nebo menší míře, v níž se ákáš v tom nebo onom stvoření projevuje. V materiálním vesmíru, existuje-li pouze jediná základní substance, tak zde také logicky existuje pouze jediná prvotní síla, od níž jsou odvozeny všechny ostatní. Nazývá se pránou. Tato síla působí na ákáš a vytvářela tak a stále vytváří a bude vytvářet všechny formy. Její důležitost a jedinečnost naznačí ještě jedna část definice . Chceme-li získat vládu nad všemi silami a látkami v přírodě, musíme nejprve ovládnout tuto prvotní sílu, pránu (není to však pravý účel života).

Dovolím si pro první mé vstupní informace použít doplnění od autority a citovat z myšlenek významného jogína André Van Lysebetha, který srozumitelným způsobem přinášel poznání z Východu lidem v našem civilizačním okruhu: „Magnetismus je projevem Prány stejně tak jako elektrická energie a gravitace. Všechno, co se v našem vesmíru pohybuje, je projevem Prány: díky práně vane vítr, vzniká zemětřesení, dopadá sekyra, vzlétá letadlo, exploduje hvězda a filozof uvažuje. Prána je univerzální. Žijeme v oceánu prány, v němž každá živá bytost je vír. Jógini tvrdí, že charakteristickou vlastností života je přitahovat k sobě pránu, uchovávat ji a proměňovat, aby působila na vnitřní prostředí i ve vnějším světě.“ (V této poslední větě je jádro mého druhého pokračování.)

Tato síla má zákonem Nejvyššího daný zdroj v první duchovní oblasti, která se nazývá v jazyce hindi Sahansdal Kanval. Je našemu oku neviditelná pro značně vyšší kmitočet vibrací. Tento svět přináleží v hierarchii Stvoření oblastem ležícím „nad a za“ ultrafialovým světlem. ( pro jejich poznání slouží tzv. otevření třetího oka )

Prána je také známá pod pojmenováním čchi /Čína/ nebo ki /Japonsko/.

(pokračování)
 

Václav Žáček /Venda/

Použito vlastní poznání a základní filosofie Sant Mat.

P.S.
Nemohu nevzpomenout mé laické příspěvky k poznávání jógy. Toto slovo ze sanskrtu má základ – kořen v částici „judž“ (je to jen přepis výslovnosti ). Značí znovu spojení či jednotu. Kdo by chtěl, může se vrátit k těm mým starým příspěvkům:

https://hledani.gnosis.cz/domains/hledani.gnosis.cz/joga-o-cem-je/
https://hledani.gnosis.cz/domains/hledani.gnosis.cz/joga-o-cem-je-2-pokracovani/
https://hledani.gnosis.cz/domains/hledani.gnosis.cz/joga-o-cem-je-3-pokracovani/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4
hlasů: 4
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference