mapa stránek || vyhledávání

Příběh o víře

Jako příklad víry uveďme příbĕh Nárady Muniho, kterého se jednou ptal bráhman: „Jdeš navštívit Pána? Zeptal by ses Ho, prosím, kdy budu vysvobozen?“

„Dobře,“ souhlasil Nárada, „zeptám se Ho.“

Nárada pokračoval v cestĕ a přišel k ševci, který sedĕl pod stromem a spravoval boty. Švec se Nárady zeptal podobnĕ: „Jdeš navštívit Nejvyššího Pána? Zeptal by ses Ho, prosím, kdy budu vysvobozen?“

Když Nárada Muni došel na vaikunthské planety, vyhovĕl jejich prosbám a optal se Nárájana (Boha), kdy bude vysvobozen bráhman a švec. A Nárájana odpovĕdĕl: „Švec ke Mnĕ přijde na konci tohoto života.“

„A bráhman?“ zeptal se Nárada.

„Ten si počká ještĕ mnoho životů. Nevím ani, kdy přijde.“

Náradu Muniho to udivilo a nakonec řekl: „Tomu nerozumím.“

„Uvidíš,“ řekl Nárájana. „Až se tĕ zeptají, co jsem dĕlal, řekni jim, že provlékám slona okem jehly.“

Když se Nárada vrátil na Zem, přišel k bráhmanovi a ten se ho hned zeptal: „Vidĕl jsi Pána? Co právĕ dĕlal?“

„Provlékal slona okem jehly,“ odpovĕdĕl Nárada.

„Takové hlouposti nevĕřím,“ odvĕtil bráhman a Nárada hned pochopil, že tento človĕk nemá žádnou víru, a že je pouhým čtenářem knih.

Potom odešel za ševcem; ten se ho zeptal: „Vidĕl jsi Pána? Povĕz, co právĕ dĕlal?“

„Provlékal slona okem jehly,“ odpovĕdĕl Nárada.

Švec se rozplakal: „Můj Pán je tak úžasný, On může cokoliv…“

„Ty opravdu vĕříš, že Pán může prostrčit slona okem jehly?“ zeptal se Nárada.

„Jakpak by ne?“ povídá švec, „jistĕže tomu vĕřím.“

„A proč?“

„Vidíš, sedím pod tímhle banyánovníkem,“ vysvĕtloval švec, „a dennĕ spadne mnoho plodů. V každém semínku je právĕ takový banyánovník jako tenhle. A jestliže se uvnitř malého semínka může skrývat obrovský banyánovník, je tak tĕžké uvĕřit, že Pán provléká slona okem jehly?“

To je víra. Neznamená to vĕřit slepĕ. Víra je odůvodnĕná. Jestliže Bůh může skrýt obrovské stromy do tak malých semínek, je tak udivující, že svojí energií drží všechny planetární soustavy vznášející se v prostoru?
 

Převzato, zdroj, poslal: Jaromír Kučera
 

Hodnocení článku
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference