mapa stránek || vyhledávání

Promarněná lidská podoba

Ve Védách stojí, že dosáhnout lidské podoby je velmi vzácné a je určena k seberealizaci, k navázání ztraceného vztahu s Pánem. Ovšem kolik lidí usiluje o dosažení dokonalosti?

V Bhagavatgítě je verš:

Bg. 7.3
Z mnoha tisíců lidí možná jeden usiluje o dokonalost a z těch, kteří dokonalosti dosáhli, Mě stěží jeden zná v pravdě.

Lidé se liší svou úrovní a mezi mnoha tisíci se najde možná jeden, který se natolik zajímá o transcendentální realizaci, že se snaží poznat, co je vlastní já, co je tělo a co je Absolutní Pravda. Téměř všichni se věnují pouze uspokojování zvířecích tendencí — vyhledávají jídlo, spánek, obranu a sex — a sotva má kdo zájem o transcendentální poznání. https://vedabase.io/cs/library/bg/7/3/

Také zde na stránkách Gnosis přispívá několik lidí, kteří se staví do duchovní pozice a prezentují zde názory svých neovládnutých myslí. Kolik z nich se zajímá o základní duchovní realizaci – nejsem toto fyzické tělo, ale duchovní bytost? A kolik z nich této realizace skutečně dosáhlo? Jen zde promarňují svůj čas různými teoriemi a spekulacemi.

Další verš Bhagavatgíty uvádí:

Bg. 8.5
A každý, kdo na konci života při opouštění svého těla vzpomíná jen na Mě, dosáhne okamžitě Mého stavu bytí. O tom není pochyb. https://vedabase.io/cs/library/bg/8/5/

Co jsme celý život praktikovali? Hádky, spory, urážky, povýšenost, honbu za majetky? Můžeme takto dosáhnout po opuštění svého těla Božího království? Někdo může namítnout, že Bhagavatgíta propaguje tzv.východní filosofii a není pro nás, ale neříká Ježíš to samé jen jinými slovy?

Matouš 22,37-40 – Ježíš mu řekl: Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je první a největší přikázání. Druhé je mu podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe. V těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci. https://www.bible.com/cs/bible/15/MAT.22.37-40.B21

A úryvek modlitby Zdrávas Maria:

Svatá Maria Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodině naší smrti.

Bg. 16.1-3

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Nepřítomnost strachu, očišťování se, rozvíjení duchovního poznání, dávání milodarů, sebeovládání, konání oběti, studium Véd, askeze, přímost, nenásilí, věrnost pravdě, nepodléhání hněvu, odříkání, klid, nechuť k vyhledávání chyb, soucit se všemi živými bytostmi, oproštěnost od chamtivosti, mírnost, zdrženlivost, stálé odhodlání, síla, schopnost odpouštět, neochvějnost, čistota a oproštěnost od zášti a od prahnutí po úctě — tyto transcendentální rysy patří k lidem s božskou povahou, synu Bharaty. https://vedabase.io/cs/library/bg/16/1-3/

Bg. 16.4

Ó synu Pṛthy! Pýcha, povýšenost, ješitnost, hněv, hrubost a nevědomost jsou rysy osob s démonskou povahou.

V tomto verši je popsána královská cesta do pekla. Přestože se démoni neřídí žádnými zásadami, rádi předvádějí, jak jsou zbožní a pokročilí v duchovní vědě. Jsou vždy arogantní a pyšní na své vzdělání či bohatství. Přejí si, aby je druzí uctívali, a vyžadují váženost, i když ji svým jednáním nevzbuzují. Rozčilují se kvůli hloupostem a nemluví vlídně, ale hrubě. Nevědí, co se má a co nemá dělat. Všechno dělají podle okamžité nálady, jak se jim zachce, a neuznávají žádnou autoritu. https://vedabase.io/cs/library/bg/16/4/

Bg. 16.8

Říkají, že tento svět je neskutečný, nemá žádný základ a nevládne mu žádný Bůh. Vznikl prý z pohlavní touhy a nemá jinou příčinu než tento chtíč.

Démoni usuzují, že svět je přelud. Podle nich neexistuje příčina a následek, vládce či nějaký účel — vše je neskutečné. Říkají, že tento vesmírný projev vzniká díky náhodným akcím a reakcím hmotných prvků. Nemyslí si, že by svět stvořil Bůh s určitým záměrem. Mají vlastní teorii, která učí, že svět vznikl sám od sebe a není důvod věřit, že za jeho vznikem stojí Bůh. Mezi hmotou a duší nevidí rozdíl a neuznávají existenci Nejvyšší Duše. Podle nich je vše pouze hmota a celý vesmír je shluk nevědomosti. Všechno je prý jen prázdnota, a pokud existuje nějaký projev, je to díky naší nevědomosti při vnímání. Jsou přesvědčeni, že veškerá rozmanitost je projevem nevědomosti, a uvádějí příklad snu, ve kterém si vytváříme mnoho věcí, jež ve skutečnosti neexistují, a když se potom probudíme, vidíme, že to byl pouhý sen. I když ale démoni říkají, že život je sen, jsou mistry v tom, jak si tohoto snu užívat. A tak se místo toho, aby nabyli poznání, stále více zaplétají do své říše snů. Tak jako považují dítě za výsledek pouhého pohlavního styku muže a ženy, usuzují, že i tento svět vzniká bez jakékoliv duše. Myslí si, že živé bytosti vznikly pouhou kombinací hmotných prvků a že existence duše nepřichází v úvahu. Tak jako podle nich mnoho živých bytostí přichází bez příčiny na svět z potu a z mrtvého těla, i celý živý svět prý vzešel z kombinací hmotných prvků vesmírného projevu. Vyvozují proto, že příčinou tohoto projevu je hmotná příroda a žádná jiná příčina neexistuje. Démoni nevěří slovům Kršny, který v Bhagavatgítě prohlašuje: “Celý hmotný svět je v chodu pod Mým vedením.” Jinými slovy, nenajdeme u nich dokonalé poznání o stvoření světa; každý z nich má nějakou vlastní teorii. https://vedabase.io/cs/library/bg/16/8/

Kdo z diskutujících na Gnosis má božské a kdo démonské vlastnosti? Můžeme si upřímně říci, které u nás převažují?

Každý vidí, jak čas rychle utíká, čím je člověk starší, tím utíká rychleji. Na co budeme schopni vzpomínat v čase umírání? Na to, co činíme celý život – na svoje blízké, rodinu, přátele, zaměstnání, majetek, a kam nás to dovede? Zase do dalšího těla a není vůbec jisté, že to bude lidské tělo. Nebo budeme vzpomínat na Boha, jeho zábavy, společníky atd.? Dostaneme milost Boha? Dávali jsme milost v průběhu svého života ostatním živým bytostem? Nebo jsme je nemilosrdně ničili jen pro svůj smyslový požitek? Promarňujeme a promarnili jsme svojí lidskou podobu, nebo jsme jí využili k seberealizaci? Ať si každý odpoví na tyto otázky sám. A promarněné lidské podoby vidíme kolem sebe na každém kroku. Ježíš říká: Hledejte Boží království a vše ostatní vám bude přidáno. A v Bhagavatgítě nalezneme verš podobného významu:

Bg. 8.28

Ten, kdo se vydá po cestě oddané služby, nepřichází o výsledky studia Ved, konání obětí, podstupování askeze, dávání milodarů, filozofického zaměření či práce konané s touhou po jejích plodech. Samotnou oddanou službou to vše získává a nakonec dospěje do nejvyššího věčného sídla. https://vedabase.io/cs/library/bg/8/28/

Nemáme celý život těžce pracovat a honit se za pomíjivými požitky, ale oddaně sloužit nejvyššímu Pánu, jedině tak nepromarníme svoji lidskou podobu!
 

Jaromír Kučera

hodnocení: 3
hlasů: 5
Tisk Tisk

38 komentářů

 1. Pane Kučero, pekne a výstižne spracovaná mystická cesta k Bohu a večnému životu. Spočiatku som si myslel, že to bude opäť taká zlátanina od „Honzi, ktorý sa učil latinčinu“, aby nemusel ako „mukl“ otročiť v Jáchymovských baniach, alebo dnes v montážnych továrňach na súčasných kapitalistov, ale toto je už iná pesnička, ktorej môže rozumieť každý.
  Preto Vám patrí vďaka a uznanie!

 2. Kdo su? Co já Vám Ti vím? Nevím.
  Momentálně věřím, že i letos přijdou Vánoce.

  Planetární hvězda září,

  tři králové do Betléma míří.

  Děťátko maličké v jesličkách na seně,

  do života přivítat přichází.

  Planetární hvězda září,

  vede krále,

  vede pastýře,

  vede lidi otevřeného srdce

  k děťátku malému

  za jeho láskou nebeskou

  za jeho srdcem.

  Matka Marie, Josef,

  duše nejbližší děťátku,

  láskou svou děťátko houpou,

  nejsi sám, my jsme zde.

  Naše láska a péče

  budiž ti posilou k růstu,

  vývoji, cestě Tvé.

  A tak Ježíšek v jesličkách ručkama zamává,

  srdíčko rozzáří,

  všechny s láskou vítá,

  cestu k Otci otevírá,

  cestu zářící.

 3. Matko – krásne! Aj keď je to reálne iba krásna ilúzia, ktorú si ale za žiadnu cenu nedáme zobrať, lebo nám v tomto zimnom a sychravom čase spríjemňuje náš život a tak s radosťou slávme tieto najväčšie kresťanské Vianočné sviatky a volajme – Hosana!!!
  Pred Ježiškom v jasličkách musí aj Satan sveta zmĺknuť a rešpektovať to, čo je božské v nás.
  Pekný advent Matka, ako aj všetkým ľuďom dobrej vôle!

  1. Děkuji Degone,
   perníčky jsou napečeny, nyní zrají,
   adventní strom i věnec na náměstí je rozsvícen.
   Zapaluji též svíčku, nechť se rozzáří její plamínek,
   proteplí místnost okolo, stíny světlo zažene.
   Trošku vůně dodá vonná tyčinka, případně aromalampa,
   vše provoní i větvičky cedru, smrku, borovice,…

   Vytvořme si každý tak, jak nejlépe umíme, oázy,
   či chrámy klidu a míru v těchto dnech adventních.

 4. Proč jen málo ze zdejších diskutujícím dokáže ocenit tenhle Kučerův článek celkem dobře vystihující pravdu? Proč – proč? – Že by proto, že nežijeme v PRAVDĚ, ale ve LŽI? Pravda je jednoduchá a možno právě proto ji dokáže ocenit jen málokdo! Lidé jsou oblbnutí „vědou“, které nikdo nerozumí, ani sám autor, jako je to v tom případě o „relativistické vědě Einsteina“.

 5. Pane Kučero, naprostý souhlas. Chtěl bych k tomu ještě něco dodat. Bhagavadgítu neznám a i když se hlásím ke křesťanství, nedovolil bych si ji nějak zlehčovat. mohu psát jen na základě Bible, kterou tršku znám. Cílem Bible není ani tak chválení Boha, jako spíše naučit člověka, jak by měl žít. Na to neexistuje jednoduchá odpověď – nelze vymyslet systém pravidel, který, když ho člověk bude dodržovat, bude na správné cestě. Například farizeové vyčítali Ježíši porušování sobotního klidu. Jiným příkladem flagrantního „porušení oficiálních pravidel“ byla hrdinská sebevražda Jana Palacha. Cílem Ježíšovy mise bylo ukázat člověku, že se má rozhodovat samostatně, protože každá životní situace může být naprosto originální. Život může člověka postavit do situace vyžadující nefalšované hrdinství. Například stát se whistleblowerem. Hrdinstvím může být také schopnost strpět těžkou křivdu vůči vlastní osobě a nemstít se. Například Václav Havel dokázal odpustit 5 let bezdůvodného věznění.

  1. → Například stát se whistleblowerem.

   To je panečku jazyk! Jazyk bláznů! Fíííha, vhystleblover, to tu eště nebylo. Co všechno sem z Jůesej dorazí za s&h, toho se snad ani nechci dožít. Kdepak, marná sláva, pokrok nezastavíš a českej odzdikezdismus nemá hranic.

   1. Když jsem byl kluk, nosily se dlouhé vlasy po vzoru Beatles. Bolševik to zakazoval – viděl v tom infiltraci západního stylu života. Když mi dnes někdo vytkne použití anglického výrazu, pro nějž v češtině neexistuje ekvivalent, mám stejný pocit mrazu přicházejícího z Kremlu, jako jsem měl v době, kdy se Greenhorns museli přejmenovat na Zelenáče a Rangers na Plavce. Vypadá to, že zažíváme novou „normalizaci“ jako po okupaci v roce 1968 násilnickou velmocí s primitivní středověkou mentalitou.

   2. Vypadá to, že zažíváme novou „normalizaci“

    Nevypadá, to jen náš Honzík je normalizační, odkojený bolševikem.

 6. → Vypadá to, že zažíváme novou „normalizaci“ jako po okupaci v roce 1968 násilnickou velmocí s primitivní středověkou mentalitou.

  Svatá pravda. Akorát s tím rozdílem, že se nejedná o okupaci vojenskou, ale ekonomickou, kdy si po ´89 pár nadnárodních korporací zprivatizovalo tuto planetu, včetně kolonie s názvem ČR.

  Současná globalizace je v první řadě globalizací ekonomickou. Můžeme říci, že současný svět je ekonomicky kolonizován několika málo nadnárodně působícími korporacemi a že státy a jejich národní vlády vystupují pouze v roli jakýchsi agentur, které připravují pro globálně fungující společnosti infrastrukturu v podobě zaměstnanců, zdrojů surovin, vhodné legislativy, dopravní infrastruktury, dotací a úlev apod. Stát navíc, anebo pouze zajišťuje prostřednictvím svých represivních složek, tedy policie, kázeň a pořádek. (Česko jako fikce?/Kdy skončí globalizace?
  Autor: Martin Kuška – 15.04.2001)

 7. → to jen náš Honzík je normalizační, odkojený bolševikem.

  Odkojenej, to sotva. Ví Bůh. Ale bolševikem jsem vycvičenej na 100%! Všechny kontrolky ve mně začnou blikat, kdykoli zaskenuju jakýkoli z..dí pseudotéze. Šuma fuk esli pocházej od bolševika, nebo od kdemohkradů. Pro mě platí jediný: furt ve střehu. Páč se vůbec nic nezměnilo. CCCP, Jůesej, jeden za osmnáct, druhej bez dvou za dvacet. Ale vykládej to ovcím… Marnost nad marnost… Aneb, a jak už blahé paměti geniálně pravil Bondy: https://www.youtube.com/watch?v=w8UARDgB1wk

 8. Pán Kučera, čítal som aj Váš predchádzajúci článok a chcem sa opýtať, či sa to dá chápať tak, že je to písané z pozície poslednej inkarnácie? Ono nikto nemôže dosahovať dokonalosť, keď nevie kto je, čo je…

  1. Ono nikto nemôže dosahovať dokonalosť, keď nevie kto je, čo je…
   Z hmotného hlediska jsem hlupákem, protože se nedokážu odevzdat na 100% Bohu i přesto, že se mi dostává dokonalého poznání a z duchovního hlediska jsem věčným služebníkem Boha, jeho nepatrnou částečkou.
   Z diskuse pod mým článkem je vidět jak je aktuální, diskutující neustále promarňují svou lidskou podobu řešením hmotných problémů, které stejně nemohou vyřešit a málokdo se vážně zabývá tím, co je v lidské podobě nejdůležitější.

   1. Ďakujem za reakciu. S tým, že človek sa nepozná som myslel na seba, nie Vás. Myslíte, že dokáže niekto na Slovensku alebo v Čechách aj identifikovať energie človeka, aby ho niekam zatriedil?

   1. Pani matka, kto je to? Kde by som ho našiel?
    Jaromír, prečo sa mi nedostáva tiež dokonalého poznania?

   2. ad.
    „Nuen1.1.2020 (14:52)
    Pani matka, kto je to? Kde by som ho našiel?
    Jaromír, prečo sa mi nedostáva tiež dokonalého poznania?“

    Nepíši o dokonalém poznání, jen o tom, že je možné identifikovat energie člověka.
    Kdysi jsem poznala skupinu lidí, kteří dokázali mnoho, ale konkrétně jsem se nevyptávala, a také – mne zatřídit nedokázali, nevěděli, kdo jsem.

    Má osobní zkušenost je takové, že jsem ucítila příchod jednoho člověka, ale neuměla jsem tu energii přesně zařadit, historicky zařadit. Stejně tak jsem naopak nedokázala zařadit historickou osobu k té dnešní, která nesla její energie.

    Píši to dost nesrozumitelně, ale sama vlastně netuším, proč jsem to tak cítila.
    V dnešní době dle svých myšlenek myslím, že již tyto schopnosti nemám, jenže občas se mi stane něco, co mne utvrdí, že tomu tak není a mám je (tedy nikoliv ve smyslu vlastnit, ale jinak, neumím to slovy popsat).
    Podobně to může být s Vámi, jen zatím nemusel přijít podnět pro probuzení, uvědomění si těchto schopností. A pokud to přijde, nebojte se, i když nebývá snadné dar přijmout, zvládnout….Není to snadné.

   3. ad.
    matka 1.1.2020 (20:32)
    Ďakujem za info, snáď sa to niekedy určí. Inak neviete náhodou čo sú ľudia zo společenství JZ zač? Niektorí tu písali aj články a veľmi mi na fóre ublížili. Jeden bol Pfeifferov žiak.

   4. ad.
    Nuen2.1.2020 (15:33)

    Neznám společenství JZ, tedy ani lidi, kteří v tom společenství jsou. Neznám osobně ani pana Pfeiffera, i když kdysi vystupoval v TV.

    Co se týká mého „zatřídění“, ta skupina, která uměla mnohé, ale zatřídit mne nikoliv,
    již řadu let neexistuje. A tak již po zatřídění ani netoužím :-) Ono se dá žít i bez toho a člověk se během let svého života i mění :-)

   5. Nuen2.1.2020 (15:33) a přece jen ještě dodávám:
    ad. : „…. a veľmi mi na fóre ublížili….“
    Ano, to lidé velmi dobře umí. Ubližovat, a to různými, i nečekanými způsoby. I já zažila na různých fórech různé, ale i mimo fóra.
    Snažím se pak říkat si: „Oni nevědí, co činí.“ Ale nevyrovnávala jsem se lehce s takovými situacemi.
    Jenže víte co, kdybyste se o takovém člověku, který Vám ublížil, dozvěděl, že onemocněl a doktoři mi sdělili, že nepřežije pár týdnů života – jak by to na Vás zapůsobilo? Já brečela jak malá holka. Z mé strany nepřišla žádná nenávist, či úleva, jak by se dalo i očekávat….
    Poslední dobou vše nějak rychleji odeznívá, nebo se s tím vším snáze vyrovnávám? Netuším.

   6. Sorry, že se vtírám. JZ by měl být Josef Zezulka – na wiki je třeba o něm toto: Josef Zezulka byl český filosof, léčitel a zakladatel oboru biotronika. Je autorem mnoha filosofických děl, Bytí životní filosofie je jeho nejznámějším. Ve svém díle se zabývá zejména vznikem a životem vesmíru, vývojem bytosti, karmou, vegetariánstvím a životní energetikou. – dodávám, že se dá s ním najít dost videí. Zemřel v r. 1992.
    A ten Pfeiffer? že prý je jeho pokračovatelem. Také má spousty video dokumentů. Má i tzv. Duchovní univerzitu Bytí. – ukázka: https://www.youtube.com/watch?v=X8-T2jrefAE
    Ta busta nad ním je právě ten pan Zezulka.

   7. pre Matku
    Ako by to zapôsobilo? Ja by som sa rozplakal tiež. Aj tak je už teraz škoda prešlého času. Nemá zmysel na tým plakať.. Budem sa tým všetkým musieť zmieriť a hľadať šťastie inde. Je ho ešte dostatok.

   8. pre Vendu,
    áno pána Zezulku si veľmi cením. Konečne niekto vysvetlil základné pojmy a ako to celé vo vesmíre je. Dáva to zmysel. Myslím, že biotronika má budúcnosť.

   9. ad. Nuen3.1.2020 (22:37)
    Ano, není dobré stát se závislým na zdánlivě jedné jediné správné uzoučké cestičce. Křižovatka nabízí mnohé cesty. Snad dokážeme rozlišit, která je správná :-) A i když někdy zabloudíme, určitě tu správnou najdeme, nebo na ni budeme nasměrováni.
    A co se týká onoho člověka, který neměl přežít 6 týdnů, stanovenou dobu již překročil o 11 týdnů. Tak uvidíme, co a jak se podaří dále.
    Nu, popřejme si hodně štěstí.
    Tedy jisté energetické cítění jsem si uvědomila až ve věku, kdy jsem již něco podobného ani neočekávala. A přes všechny nesnáze jsem tomu ráda. Potkat to může každého. Život je pestrý.

   10. pre Matku,
    neviem, kto je ten človek, ani čo je sním. So mnou to tiež momentálne nevyzerá dobre. Tiež Vám prajem veľa šťastia. :-)
    Mňa napadlo, že tie energie by mohol vedieť určiť Petr Chobot, prípadne andský šaman, ktorý tu občas priletí. Máte to tam pod nosom. Jediná možnosť, ako sa s ním stretnúť je prísť na meditáciu a skúsiť sa opýtať.

   11. ad. Nuen5.1.2020 (13:43)

    – je to manželův bratr.
    – a řekla bych, že důležité je slovo momentálně – protože není všem dnům konec. Zítra může být lépe, dojít k uzdravení. V Kruhu přátel Bruna Groeninga je našim vedoucím člověk, který prodělal mnoho ozařování, chemoterapií, operací a dnes je čistý. Doktoři to označili za zázrak.
    – Petr Chobot, nebo andský šmaman – ano, ti by to uměli, setkala jsem se kdysi s člověkem, „amazonas“ a ten určil, že příliš mnoho vydávám (únik energie) a je potřeba se i před tím chránit. A to by mohla dokázat semena ze stromu Huayruro.

   12. pre Matku
    Čo sa týka mňa, už dávno sa to dostalo do štádia, že sa s tým už nič moc nedá robiť.
    Ja by som nejaké rastliny len tak nedoporučoval. Dobré sú Chobotove meditácie – na životné problémy a psychické choroby. Odstraňujú negatívnu energiu (hucha) /huča/ z duše, a táto energia spôsobuje všetky problémy človeka vrátanie zdravotných. To pôsobenie je celkové, nie je potrebné čistiť dušu po čakrách a pod., ako to robia niektorí „liečitelia“, všetko sa deje naraz. Po mesiaci, dvoch meditácií sa výsledky dajú čakať tak za 1/2 roka až rok, kým sa preskupia energie v tele a v kozme.
    Všimol som si, že chodíte na túto stránku dosť často. Popravde na gnosis zdochol pes už pred 10 rokmi. Skúste hľadať viac u seba, aby sa to dávanie a prijímanie vyvážilo. Potom bude chodiť do Vášho života viac pomoci a toho, čo je naozaj treba. Ja som sa naučil neriešiť okolie, pokiaľ nemám poriešeného seba samého.
    Prajem všetko dobré.

   13. ad.
    Nuen6.1.2020 (10:13)
    pre Matku

    – Jsem absolventkou několika ročníků duchovní školy. Nepíši však o tom, kdy a která „škola“ to byla, jak jsem tam byla přivedena,…. Učili jsme se rovněž meditovat.
    A ano, tam jsem po první a také naráz vnímala energie, bylo to jako návrat domů.
    – Přeskupení energií – bylo to vždy velmi rychlé, člověk jako by splaskl, jak se zbavil různých energií. A ano, jde o to, se v těchto zdravých energiích udržet.
    ad. …v kozme… Zažila jsem mnohé vhledy, jako-by pouť mezi hvězdami, cesta k počátku, ale i nárůst negací před tsunami kdysi dávno,…
    – ad. pomoci – díky pomoci žiji, to je ten dar, kterého se mi, mimo jiné, dostává a také píši,…
    – neřešit okolí – pokud se na mne někdo z okolí obrátí a přesto, že 3 x odmítnu, vytrvá, snažím se pomoci. Pokud je to v souladu s „kosmem“, je dáno, že pomoci mohu a současně se dostává pomoci i mě. (Takto mne nedávno oslovila i „má“ bylinkářka.)
    Jak? Možná znáte mřížku, tu (nejen) je třeba naráz a celou opravit, ve smyslu návratu k prvotní tvorbě,… :-)
    Proč jsem na gnosis.cz ?
    Inu mimo jiné i proto, že všude se dá najít „zářící kamínek do mozaiky.“
    A pak také:

    láska nezmírá
    paměť srdce zůstává
    Láska nezmírá

    Kam jinam se může člověk v životě utíkat, než ke svému srdci, z něhož verš či trylek vytryskne, dodá sílu dále žít, ať je život jakýkoliv, je třeba stále dále jít. V přírodě sílu načerpat, dále jít, alespoň trochu se radovat,…. třeba i zde na gnosis.cz Přeji Vám hodně pohody a síly pro život. :-)

 9. Netvrdím, že USA jsou bez poskvrnky. Svatý je jen Honza. Komunismus má odhadem na svědomí 100 milionů zmařených lidských životů. Američané nikdy takové zrůdy, jakými byli Stalin a Mao Ce-tung, ve svém čele neměli. Navíc nás osvobodili z nadvlády primitivní despocie, kde dnes 40% obyvatel adoruje Stalina. Co dodat?

  1. … Netvrdím, že USA jsou bez poskvrnky…
   Kolik milionů mrtvých má ta „poskvrnka“?

   … Když mi dnes někdo vytkne použití anglického výrazu, pro nějž v češtině neexistuje ekvivalent, mám stejný pocit mrazu přicházejícího z Kremlu…

   Něco takového může říci akorát patetický politický šmejd.
   Dnes je to totiž přesně naopak.
   Dnešní propaganda zapleveluje češtinu anglickými výrazy a potírá vše, co je ruské.

   Kovaní soudruzi v minulém režimu byli prostě kováni právě z takových charakterů, jako jste vy – akorát kulisy se změnily.

   …Co dodat?…
   Právě to, ať sem přestanete cpát zrůdnosti, které si pěstujete ve vaší hlavě.
   Poslání tohoto webu je úplně jiné, tak už neotravujte.

   1. Je legrační, když člověk uctívající ideologii bývalých svazáků 50. let minulého století vyčítá někomu „svazácký“ přístup. Jestli si myslíte, že vítězové převratu v roce 1989 jsou stejní jako vítězové v roce 1948, napište sem, kolik Havel a spol. spáchali justičních vražd a kolik politických vězňů zavřeli.

    Výraz šmejd používal politruk v Černých baronech (hrál ho Donutil). Asi od něj jste převzal vaše výrazivo.

   2. → Kolik milionů mrtvých má ta „poskvrnka“?

    Dobrá, velmi dobrá otázka. Dokonce i dneska, když máme skoro všude ten tzv. mír, tak Amík, náš spojenec nejspojeněčtějští, bratr nejbratrovatější, stále a vytrvale demokratizuje Irák železem i ohněm, neohlíží se vůbec na nic, natož pak na lidi. Jestli tomuhle pavelvé fandí, tak ať jde tam kam po právu a zásluze patří, to jest rovnou do pr…e.

  2. Jaksi se pavelv naučil počítat do sta milionu a tak toto číslo sem cpe?
   K tomu ještě, že rozhoduje růst a pokles – a ten byl od násilného k volnému. Gorbačov.
   Novou studenou válku zajistila USA 5 miliardami dolarů v Ukrajině, k poškození Evropy i Ukrajiny.

   1. Sovětský svaz podepsal v srpnu 1939 s Hitlerem pakt Molotov-Ribbentrop, kde se dohodli o zničení a rozdělení Polska mezi sebou.

    V září 1939 dostala Kominterna nové instrukce a bleskurychle skončila s dosavadní protifašistickou a protinacistickou rétorikou a začala popisovat válku v Evropě jako záležitost imperialistických tendencí kapitalistických zemí. Stejně byli instruováni komunisté v západních zemích: od podpory zajištění kolektivní bezpečnosti v Evropě začali najednou obviňovat Británii a Francii z přípravy války. J. V. Stalin ve svém rozhovoru v sovětském tisku v listopadu 1939 prohlásil, že nikoliv Německo napadlo Francii a Anglii, ale že naopak Francie a Anglie napadly Německo, čímž na sebe převzaly zodpovědnost za rozpoutání války (Wikipedie).

    Pane Anonyme, vaše poznámka, cituji:“Novou studenou válku zajistila USA 5 miliardami dolarů v Ukrajině, k poškození Evropy i Ukrajiny.“ je stejného lživého charakteru jako kdysi ta Stalinova.

  3. Hádat se tu která země dělá větší zrůdnosti nemá smysl, Česká republika kdyby byla ve velikosti USA tak jsme stejní výbojní šmejdi. Zatím jsme jen ve velikosti jednoho Čínského města, ale kecat do všeho budeme neustále.

   1. → Hádat se tu která země dělá větší zrůdnosti nemá smysl

    Ale má, ale má smysl, né že ne. Pravda, to je oč tu běží.

    „Jestliže zůstanete v mém slovu, jste skutečně moji učedníci a poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“ (Jan 8:31, 32)

 10. Matouš 5 : 1
  1Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci.
  1 Όταν είδε τα πλήθη, ανέβηκε στο βουνό· και αφού κάθησε, ήρθαν σε αυτόν οι μαθητές του·
  překlad :
  1 Kdykoli viděl /byl si vědom/ plnosti,vyšel k oltáři/místu dávání/ a posezení/klidu/,cítil uvnitř přijetí jeho;

  *Nesbírají se hrozny z trní, ani se nesklízejí fíky z bodláčí, neboť nemá žádné plody. Dobrý člověk vynáší dobro ze svého pokladu, špatný člověk vynáší špatné ze špatného pokladu, který je v jeho srdci, a tak mluví špatné věci. Z plnosti srdce totiž vynáší špatné věci. /TE/

  Matouš 5 : 2
  2Tu otevřel ústa a učil je:
  2 και άνοιξε το στόμα του και άρχισε να τους διδάσκει, λέγοντας :
  překlad:
  2 i otevřenými ústy jeho/vpravdě,upřímně/ začal je zasvěcovat /družinu informovat/, pravíce :

  Matouš 5: 3
  3„Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.
  3 «Ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που έχουν συναίσθηση της πνευματικής τους ανάγκης,+ επειδή σε αυτούς ανήκει η βασιλεία των ουρανών.
  překlad:
  3 Šťastní jsou ti,co povědomí /schopnost vnímat,vidět,rozumět/duchovní jejich síle/moci/ ,protože uvnitř nich na stole přítomna královna nebes.

  Matouš 5:4
  4Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.
  4 »Ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που πενθούν, επειδή αυτοί θα παρηγορηθούν.
  překlad:
  4 Šťastni jsou ti,co svazují/spojují/,protože oni budou první ve shromáždění mluvit/ komunikovat s Bohem/.
  4 Šťastni jsou ti,co svazují/spojují/,protože oni budou první sklízet.

  Matouš 5: 5
  5Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
  5 »Ευτυχισμένοι είναι οι πράοι,+ επειδή αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη.
  překlad:
  5 Šťastní jsou ti milující,protože jim bude předána závěť Země /Vědomí/.

  *závěť,odkaz ->dědictví,bohatství-> zkušenosti /viz.12 závětí synů Jákobových/

  Matouš 5:6
  6Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
  6 »Ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που πεινούν και διψούν+ για τη δικαιοσύνη, επειδή αυτοί θα χορταστούν.
  překlad:
  6 Šťastni jsou ti,co hladoví/touží po něčem/ a žízniví pro spravedlnost/rovnost,pozorování/,protože oni budou nakrmeni/plné emocí/.

  Matouš 5 : 7
  7Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
  7 »Ευτυχισμένοι είναι οι ελεήμονες,+ επειδή σε αυτούς θα δειχτεί έλεος.
  překlad:
  7 Šťastní jsou milosrdní,protože uvnitř nich vůle šňůrky/ lana->saidr/ milosrdenství/soucitu/.
  7 Šťastní jsou milosrdní,protože uvnitř nich bude zobrazen/prokázán/ Bod spojení/Bod milosrdenství/.

  Matouš 5 : 8
  8Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.
  8 »Ευτυχισμένοι είναι οι αγνοί στην καρδιά,+ επειδή αυτοί θα δουν τον Θεό.
  překlad:
  8 „Šťastní jsou oddaní/čistí/ uvnitř srdce/jádra/,protože oni uvidí /budou si vědomi/ Boha-Bohyni.

  Matouš 5 : 9
  9Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.
  9 »Ευτυχισμένοι είναι οι ειρηνοποιοί,+ επειδή αυτοί θα αποκληθούν “γιοι+ του Θεού”.
  překlad:
  9 “ Šťastní jsou řešící spory /mírotvorci/, protože oni skrze volání /komunikaci s Bohem/ „děti Boží“.

  Matouš 5: 10
  10Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
  10 »Ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που έχουν υποστεί διωγμό+ για χάρη της δικαιοσύνης, επειδή σε αυτούς ανήκει η βασιλεία των ουρανών.
  překlad:
  10 “ Šťastní jsou ti,co cítí zevnitř pronásledování /rychlý pohyb,probuzení/ pro laskavost spravedlnosti,protože uvnitř nich na stole/ve vědomí/ přítomna královna nebes.
  * pronásledování-> Otec v roli Stínu
  69 Ježíš řekl: Blažení jsou ti, kteří se pronásledují ve svém srdci. To jsou ti, kteří opravdu poznali Otce. Blažení hladovějící, neboť vnitřek bude nasycen tím, po čem touží. /TE/

  Matouš 5: 11
  11Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.
  11 »Ευτυχισμένοι είστε όταν οι άνθρωποι σας ονειδίσουν+ και σας επιφέρουν διωγμό+ και με ψέματα πουν κάθε είδους πονηρό πράγμα εναντίον σας εξαιτίας μου. 12 Να χαίρεστε και να σκιρτάτε από χαρά,+ επειδή η ανταμοιβή+ σας είναι μεγάλη στους ουρανούς· διότι με αυτόν τον τρόπο δίωξαν τους προφήτες+ πριν από εσάς.
  překlad:
  11 Šťastní jste kdykoli vás slepí zesměšňují /posmívají se/ a všude pronásledují a lživými pomluvami způsobují bolest /utrpení/ čelem/ myšlením proti/ vám kvůli mně.

  Matouš 5 : 12
  12Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.
  12 Να χαίρεστε και να σκιρτάτε από χαρά,+ επειδή η ανταμοιβή+ σας είναι μεγάλη στους ουρανούς· διότι με αυτόν τον τρόπο δίωξαν τους προφήτες+ πριν από εσάς.
  překlad:
  12 Radujte se a tančete v kruhu /jednotě/ skrze milosrdenství,protože změna myšlení vaše je úžasná /velká/ uvnitř nebes /Vědomí/; neboť s ním cesta /způsob/ propuštění /osvobození/ vidoucích před vámi.

  Matouš 5: 13
  13Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.
  13 »Εσείς είστε το αλάτι+ της γης· αλλά αν το αλάτι χάσει τη δύναμή του, πώς θα αποκατασταθεί η αλμύρα του; Δεν χρησιμεύει πλέον σε τίποτα, παρά στο να πεταχτεί έξω+ και να πατιέται από τους ανθρώπους.
  překlad:
  13 “ Vy jste solí /solanka-minerální vodou/ země/nevědomí/ ; ale když sůl ztratí svou sílu/intenzitu/, jakým způsobem se bude obnovovat léčivá schopnost její ? Neléčí-li naplněním uvnitř, zevnitř se rozptyluje ven a tak odchází pryč od slepých /nemocných/.

  „Sůl je koření a kořením života je láska.“/z pohádky Sůl nad zlato/

  * sůl,solanka->minerální voda-> city,který má duchovní léčivý charakter->“ léčí srdce“,vyvěrá z nevědomí
  * země /půda/-> nevědomí
  * obnovovat slanost-> léčit
  * člověk -> slepý->nemocní->bezcitní,bez soucitu
  * lidé -> slepí; personifikace vnitřního života

  Matouš 5 :14
  14Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
  14 »Εσείς είστε το φως του κόσμου.+ Μια πόλη δεν μπορεί να κρυφτεί όταν βρίσκεται πάνω σε βουνό.
  překlad:
  14 Vy / děti Boží/ jste zář /denní světlo,světlo očí,okno;fialová->duchovní/ slepých/ země->podsvětí,nevědomí/.Město/opevnění/ nemůže být schopno skrývat,kdykoli bylo lokalizováno/vnímáno/ v nitru na oltáři/místě dávání/.
  *14 Vy / děti Boží/ jste světlo slepých.Opevnění nemůže být schopno skrývat/to světlo,zář/,kdykoli bylo lokalizováno/vnímáno/ v nitru na oltáři/v místě dávání/.
  *opevnění -> hradby-> vytváříme si je vlastním myšlením a stejným způsobem je musíme i zbourat /viz.Jericho však proslulo zejména jako dějiště biblického příběhu, ve kterém byly městské hradby zbořeny za zvuku* trub Izraelitů/

  /pozn.: lokalizace,to je i má vlastní zkušenost->tzv.“lámání srdce“/

  Kde že je srdíčko Matky v těle ukryté?
  V blízkosti srdce,toho,co bije.
  Proč to vím?Zkušenost.
  Když dítě umírá matce v náručí,
  hruď svírá jí tisíce železných obručí
  a bolestí srdíčko puká ve dví.

  Hrdlo je sevřené,nevydá hlásku,
  chce si jej přivinout navěky k hrudi,
  do lásky svého srdce zavinout,
  po líci konečně kanou slzy.

  Bezmocnost,to největší bolest
  jakou mé srdce prožilo.
  Děkuji Otci za toto poznání kruté,
  děkuji,že vyslyšel prosby mé
  a přivedl po letech utrpení
  synovo srdíčko zpět k matce.

  *
  Lásku,Matku,na Ni již zcela zapomněli,
  protože život bez Ní poznat chtěli.
  Choulí se v každém srdci „ruka Mámina“,
  by pohladila ta naše,bolavá.
  Ukáže vždy správný směr a povzbudí,
  vždyť to Ona je Pravda hledaná,
  to Ona již Otci svou ruku znovu podala,
  aby ta Jeho Ji ze tmy nicoty vytáhla
  a budou otevírat dětská srdce,
  by mohli horou pohnouti společně.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference