mapa stránek || vyhledávání

Spojené státy americké následuje stále víc států (3.). Škodolibý skrytý vliv na nás pomrkává

Spojené státy americké si emigranti mohli zakládat s velkým očekáváním. Žádná šlechta ani vláda strnulé církve! Kam až došli dnes? Dobré výsledky. Ale také vést občany své země tak,

~ aby školní chodby nepotřebovaly ozbrojené policisty k udržení pořádku.

~ aby nikdo nechtěl zastřelit člověka, který nedovoleně a přes upozornění jde po cizím pozemku.

~ aby lépe chápali, že růst bohatství není hlubším smyslem pobytu na Zemi, protože svět je virtuální realitou.

~ aby nebylo třeba zbrojit a pak útočit na další státy, a to v důsledku podněcovaného strachu.

~ aby lepším promyšlením vztahů se následně i zmenšil počet vězňů, jenž je v přepočtu na počet obyvatel rekordní.

~ aby se nemýlili, jestliže Ježíše mají za duchovního pomocníka při podnikání. Když odedávna se ví, že také existuje bytost, která dovede člověka obelhat.

~ aby se zvětšil počet lidí na Zemi, kteří by obdivovali odvážnou Ameriku Spojených států, ale nikoliv za námořní pěchotu a invaze, ponorky, bombardovací letadla, a vyzbrojování kosmu.

Lidé jsou zvyklí vzájemně se na sebe usmívat a tím uklidňují dějinnou agresivitu ve své americké zemi.

*

Každý má svou pravdu – radí vysoká bytost. Takovou, jaká odpovídá právě jeho rozhledu. Můžeme druhému nabízet i jiné názory a současně chápat jeho smýšlení.

Nedobré bývá, když člověk odmítá poznání. „Vím, co vím, a nic jiného mě nezajímá. Názory alternativních, tedy opozičních, tedy dezinformačních zdrojů nepotřebuji. A takové stránky bych ani neotevřel!“

Předpona dez- má význam od, z, pryč.

Dezinformují, tedy nedávají informace? Ne. Jejich označování – dezinformační nasvědčuje, že nejsou lžemi. Neinformují? Naopak. Sdělují něco opačného, a pojmenovávat tyto názory dezinformacemi je lež. Jsou to protější, opoziční názory a toto informátoři neřeknou. Takové slovo by znělo poněkud hrdě.

Armáda ČSSR – dřív

V době tvrdého socialismu mnoho mladíků nestálo o vojenskou službu. Jen některým bylo výhodou získání řidičského průkazu s praxí, což pak v civilu umožnilo řídit na silnici kdeco. Za 300 Kč autoškola ještě v civilu, a výuku znovu s praxí zopakovaná v armádě. Jenže po dva roky.

Tvrdým klukům mohla kasárna vyhovovat; s šikanováním druhých. Vždyť k tomu mazák nepotřeboval mít ani hodnost svobodníka; stačilo, že už byl druhým rokem na vojně. Udržoval se řád, což šaržím mohlo vyhovovat. Samočinný, někdy až i krutý řád. Spíš neřád.

Armáda ČR – nyní

Naopak měkký režim vede společnost také po svém. Armáda profesionální, kdežto mladíci metrosexuálové. Podřizovat se silnějšímu a expediční AČR odesílat, ať pomáhá Americe v Asii – Afghánistán, a Evropě v Africe – Mali.

Neumyté pracky provokují druhé k válčení. Na jejich neštěstí vydělávat.

Připomíná to soutěžní fotbal. Když dvojice ve svém utkání remizuje, přibudou v tabulce jen 2 body. Kdežto kdyby jeden z nich zvítězil, utkání by vydalo 3 body. Třetí se střetnutí sice nezúčastnil, ale těšil se z výhodnějšího dvoubodového výsledku.

Československá minulost

V tvrdém socialismu se děly různé a mnohé chyby. Ale prezident A. Novotný se v jednom, z nejdůležitějšího, Moskvě nepodřídil. Nikdy nevyhověl nátlaku na umístění spojenecké armády v Československu. Přitom sousední západní Německo okupovala armáda americká, jak i dodnes.

Americká minulost

Americká armáda měla oběti, když ve světových válkách bojovala ve prospěch obnovené Evropy i světa. Naši předci si toho vážili. Jenže na našem území se raději nevzpomíná na neobdivovanou část amerických zájmů.

Prodej zboží přináší peníze. K tomu bývá potřebná jak výroba, tak i poptávka. Duben, květen 1945 – rychle, rychle, ještě to stihneme! Likvidace majetku v západních Čechách roku 1945: v Chebu zničili Američané velké sklady látek, psacích strojů, radiopřijímačů, konzerv a automobilů ~ V Kraslicích zničili vojáci USA sklady hudebních nástrojů ~ atd….

Anebo šlo o něco ještě méně ušlechtilého – o snahu prostě uškodit cizí budoucnosti? Bez ohledu na byznys? Vždyť zemi ovládnou protivní Sověti.

Plzeňské nádraží v proměnách času:

„— Následky válečného běsnění. Brzy ráno 17. dubna 1945 svrhlo 220 strojů anglo-amerického letectva na plzeňskou stanici a výtopnu 881 tun bomb. Tragická událost si vyžádala spoustu obětí – přímo v odbavovací hale nalezlo smrt 347 osob. Po výbuchu muničního skladu dosáhl celkový počet obětí asi 850 osob.“

Spojené státy neukončily spolek NATO

Po rozpuštění Varšavské smlouvy, v době existence SSSR, zámoří přemýšlelo nadále po svém. A nyní je Rusko válkychtivé a Ukrajinu napadlo z kdovíjaké touhy…, anebo chtělo zabránit vrcholícímu rozšíření NATO? Na ruskou nenásilnou prosincovou výzvu Západ odpovídal jakoby pokrčením ramen.

Ještě za slabé Jelcinovy vlády se NATO rozšířilo o tři státy střední Evropy – tedy východním směrem. Vždyť tehdy bylo Rusko v úpadku a zcela prozápadní, takže bylo logické – co? Byla potřeba posilovat vojenské síly na světě? Právě že ne, naopak! Leč vývoj jde tam, kam se síla napne, takže „pěkně děkuji“.

Amerika jakoby získala tři fotbalové body, ale podstatně oddálila svět od míru. Lepší mohlo být rozdělení dvou bodů remízou USA – RF. Vesmír dbá rovnováhy, a když ta se nezdařila, pak – jdeme dál.

Stále uvažujeme po starém. Zbraně jsou prezidentu Putinovi důležité, ušklíbá se, že Rusko vlastní rychlejší rakety, než má Amerika. Co tak asi Rusku pomáhalo, že získalo mimořádný předstih ve výzbroji? Zde ve prospěch srovnání vojenských sil ve světě do podobné síly. Jedni s převahou počtu zemí a peněz, jiní zase mají o generaci modernější výzbroj. Ovšem v současné malé, nesvětové válce tyto nejdůkladnější bojové prostředky využití asi nemají.

Čím stát vzniká, tím se dál udržuje. USA vznikly obsazováním a dobýváním cizího území. Nejen indiánského, ale v 19. století sebralo i kus mexického státu (1845 – 1848 Kalifornie, Nové Mexiko, Nevada, Arizona, Colorado, Virginie). Také ostatní svět chápe důležitost síly, ovšem mocnosti, ty z nejstarších, nebývají až tak moc válkychtivé.

Postupný lidský vývoj má směřovat ke znalejšímu, lepšímu podložení našeho jednání. Dosavadní nevelká znalost konstrukce světa nutí a dovoluje užívat dávné násilné postupy. A k tomu působí skryté síly, které přispívají našemu nedobrému vývoji. Není to jen působení některých jednosměrných i-sdělovadel – viz forum24.cz a jiné, snad s veškerým denním tiskem.

Skrytý vliv a věda

Po porážce nacistického Německa, ve druhé světové válce, už skončí podpora od skryté škodolibé civilizace? Ne, byla přesunuta k jinému bojovnému státu. Její přístupy podkládá velmi vysoká technická vyspělost, takže následně naše věda nemá, ve vztahu k ní, o čem bádat. Leda když váhá nad zvláštním objektem na fotografiích atmosféry jedné z planet Sluneční soustavy.

Věda vlastní dlouhodobé přesvědčení, které ji brzdí, aby snad postupovala v nezvyklém směru. Vždyť před staletími těžce překonávala strnulé náboženské přístupy. Některé neměnné pokyny bývaly výstižné, jenže kvůli až i ukrutně vedené Evropě zůstávaly stěží prokazatelné. Poddaní sledovali – když mu bereš kabát, seber mu i košili. (Jenže). Nakonec, v dlouholeté reakci na náboženství, získalo mnoho vědců obsesi (nutkavá myšlenka, utkvělá představa). Nezaobírat se možností stvořeného Vesmíru! Lhostejně opomíjet tuto možnost vzniku. Neznámé souvislosti sleduje ponejvíc mimovědecké poznání.

Materialismus široké veřejnosti však odsuzovaného „nevědeckého“ poznání moc nedbá. Asi jako když při chůzi po chodníku mlha – snížená viditelnost – člověku neuškodí. Do dálky nevidí.

Jenže my jsme civilizací, která jede závodním vozem: lhostejnost k mlze? Snížená viditelnost je nám, ve velké rychlosti našeho vývoje, velmi na škodu. Za volantem sedí naši politici, kteří jednají v podřízení mocnějším politikům, ti pak skrytějším lidem… A věda nějakou rozhodující moc nemá. Kdo má kvality francouzského de Gaulla, který do-kázal od-kázal vzdorovat Americe, jak jeho země potřebovala?

Syn člověka

Na internetu lze nacházet dnešní přínos velkého Asiata, dávno odešlého. Je jedním z mimovědeckých zdrojů:

Na Zemi byla a je síla, která nepochází ze Světla, ale která se živí bolestí druhých a roste prostřednictvím síly a ovládání. Na hluboké úrovni jste, vy všichni, byli ovlivněni touto silou, kterou byste mohli nazvat „špatností“ nebo „zlem“. A to v takovém smyslu, že je to síla, kterou odmítáte, protože vás chce učinit malými a slabými. (Odmítáte ji, protože vás oslabuje – B.T.)

Můžete tuto sílu a tento vliv vnímat aktivní v politice, v náboženství – ve všech sférách společnosti v minulosti. Tato síla – tyto požadavky, předpojatosti a tabu, které to provází – přijali lidé za vlastní, přijali tuto energii a začali přemýšlet a jednat stejným způsobem. Tato temná síla, o které nyní hovořím, je rovněž součástí Boha, ač to může znít rozporuplně. Je to část, která ztratila svou cestu, odřízla se a upadla do hluboké prázdnoty, kde se zdá být usilování o moc jediným způsobem, jak z toho ven. Uvědomte si, že každá duše, každá žijící bytost, znala toto usilování o moc a také ho vykonávala. Byli jste pachatelem i obětí. Hra temnoty a světla je součástí vesmíru.

www.jeshua.cz

Skryté bytosti

Jisté nesledované bytosti mají vliv na náš neprospěšný protilidský vývoj. Občas válkychtivý, sobecký.

Tento vliv, jenž se přesunul do zámoří, ovlivňuje západní Evropu a po roku 1989 také země, co skončily se socialismem. Jedny vlády nadšeně přezbrojují svou armádu, další se ochotně připojují k dlouhodobým vojenským zásahům ve vzdálených zemích, a ukrajinští si nevzpomněli, že politika je uměním možného. Kuby se nezeptali, jaké zbraně velmoc dovolí či nedovolí menšímu státu v těsné blízkosti, tehdy v roce 1962.

Cizí vliv drží lidi v materialismu. Jsme snad autory našich představ? Jsou to naše nápady, ale ve skutečnosti nás „napadají“. Někdy podložené darwinismem – slabšího přemoci a zašlapat. Vždyť silné, ale i násilné USA toho tolik potřebného přinášejí. A máme tolik moc zboží v obchodech.

Jak jsme se dostali k samozřejmosti přijímání různých postupů Spojených států – když také víme o nedobrých věcech? O tamní nesmyslně drahé zdravotní péči, v odstupňované kvalitě. O dosavadní neschopnosti přivést svět k míru. O agresích v Jižní Americe a jinde. O neschopnosti a nezájmu amerického federálního soustátí mít jiné státy za přátele. O zbytečném důkladném poničení továrny Škody v Plzni v dubnu 1945 – těsně před koncem války. Nebo o záměrném ničení Prahy náletem v březnu 1945. Československo po válce nebude pod naší vlajkou? Tak ho do jeho nastávající budoucnosti ještě stihneme vybombardovat.

Mladá velmoc – Spojené státy americké se podobá 13-letým a 8-letým rváčům. Je činorodá a pracovitá. Na středních školách se však pranice stěží kdy vyskytují. Jako když tradiční civilizace bývají už klidné, starobylé státy nerady válčí – Indie, Čína.

Nyní v západní civilizaci vzdoruje škodlivým přístupům ještě tak Rusko. Nepříjemná tvrdost k východnímu státu patří – také proto, že odedávna tolik moc západních států jej bere za odlišného, tudíž za protivníka. Prezident Putin, po dlouhé období, postupoval velmi promyšleně, když jen v nejnutnějším zasahoval proti lidem s opačnými přístupy. Kteří vnášeli globalismus. Ponechával je ve vyšších postaveních – jistě dle zásady, že proti síle by se objevila protisíla. K akci patří reakce.

Západ a střed Evropy je v současnosti účasten protilidského vývoje. Nejen důkladně rozdělovat lidi na chudé a bohaté, ale i postupně odevzdávat svou vlast cizincům – nastolovat zmatky. Přes velké hmotné bohatství usilovat o velkou zaměstnanost. Ženám předkládat potřebu uplatnění ve společnosti a méně v rodině.

Školky? Pohled na dvojřad capkajících mláďat věku dvou let podporuje soucit. Také hnus z ekonomie, která trhá batolata od rodiny. Jedna dospělá žena na 10 dětí? Pak tříleté dítě vychovává dvouleté dítě.

Když propagoval socialistický režim mateřské školy a jesle v 50. letech, bylo to ve jménu kolektivismu. Sice přehnaného, psychologové se pak omlouvali, ale přece pochopitelného. Jenže dnes je kolektivní výchova méně obhajitelná – ve jménu výdělků. Že když už stát investoval do vzdělání dívek, ať se mu to krátkozrace vyplatí.

Může společnost odolávat nejhorším přístupům? Myšlenkám? Krátký C. G. Jungův popis k nacismu:

„Kdo by si byl v roce 1900 pomyslel, že o 30 let později se budou v Německu dít takové věci, jaké se tam dnes dějí? Uvěřili byste, že celý národ vysoce inteligentních a kultivovaných lidí může být uchvácen fascinující silou archetypu? Viděl jsem to přicházet a dovedu to pochopit, protože znám sílu kolektivního nevědomí. Ale na povrchu to vypadá jednoduše neuvěřitelně. Dokonce i moji osobní přátelé jsou fascinováni a když jsem v Německu, věřím tomu sám, chápu to všechno a vím, že to musí být tak, jak to je. Nedá se tomu odolat. Jde vám to pod pás, a ne do vyšší mysli, váš mozek je prostě nanic, je zachvácen váš sympatický systém. Je to síla, která fascinuje lidi zevnitř, je to kolektivní nevědomí, jež je aktivováno, je to oživený archetyp, jenž je společný všem… Dejte lidem archetyp a celý dav se pohne jako jeden muž, nikdo mu neodolá.“ (Analytická psychologie – C. G. Jung, s.172-173)

Pomož si sám

Jakým postupem lze obcházet vliv škodlivé síly, pocházející od jisté schované civilizace? Tedy její schopnost předávat lidem myšlenky rovnou do hlavy, což mezi námi lidmi umí málokdo. Ještě tak tvrdou hypnózou.

Nebo platí náš materialismus, zpomaleně poznávající – a na pohádky věřit nelze? Jenže měření v mozku dává výsledky – myšlenka se objeví dřív, než si ji člověk uvědomí. Takže ji tam někdo dal a my jednáme víceméně podle dosazených myšlenek. Pokud je neodmítneme! Pohádky náboženství a materialismu pomůže odstraňovat také diskrétní zdůvodnění teorie relativity. Sama věda dosud nevysvětluje zpomalování času při pohybu. Má své jiné úkoly. Jen málo hledá konkrétní podstatu Vesmíru.

V našem českém jazyce nás myšlenky napadají – stejné sloveso jako u nepřítele, i ten nás napadá. Jak tedy prověřovat své nápady, vylučovat nevhodné myšlenky?

Osvědčené:

~ dodržet své slovo, co to jen jde. Hned nedůvěřovat svým myšlenkám; právě ony můžou nabídnout nějaké příjemné zanedbání. Následně škodolibé postupy využijí našeho selhání. Vesmír má duchovní zákony.

Škodlivé bývá nedodržet své přístupy, jindy samozřejmé. Například americký prezident Obama už druhý den po násilném zásahu NATO v Libyi pochopil, že to byla chyba.

Jak si odpomoci od nebezpečí – od nedodržení svého slibu? Pomůže, když si člověk nedává předsevzetí. Že nyní neudělá to a to. Je nutné dodržet slovo dané sama sobě – a potom nezapomnět. Zlehčující nápady na cestě odmítat – když náhody nejsou, pak jde o pokušení, křesťanům známý pojem.

~ Dodržovat své hlavní zásady – pokud nekradeš, pak ani když tě nesledují. Ani když nám opotřebený automat cvaknul jízdenku neviditelně – hotovo, už posloužila! Pro další jízdu není znovu použitelná, roztrhat ji. Prostě sledovat pravdu. Zásadu Jana Husa.

Kdežto, jaká je pravda žebrákova? Obvykle chce přežít za každou cenu. Takže je potřebné odstraňovat podmínky pro pád do žebroty.

Platí: „nerozhoduješ, co uděláš. Ale kdo jsi.“ Zda příkladný člověk, anebo vyžírka.

Jenže správné zásady v nás bývají nedostatečně upevněné. A to vlivem chyb, které se po staletí zrcadlí v celé společnosti. Shora dolů – vždyť ti nahoře měli a mají být vzorem, jenže nejčastěji nebývali – v politice, v náboženství. Pak německý národ 20. století ve své většině opustil slušné jednání podle Ježíše, vytyčené mnoha křesťanskými církvemi po staletí, nýbrž uvěřil darwinismu podle Adolfa Hitlera. Ten vlastně vycházel z vědy, jenže její závěry chybně přenášel do lidské společnosti. Nebylo v Německu dost víry v nesobeckou nauku – tak jako i jinde. Na Německo dopadl zlý sobecký náraz, inspirovaný zespodu. Ostatně o vůdci se píše, že v běžném společenském setkání byl klidný a mírný. Kdežto v masových projevech „jakoby“ do něho něco vjelo.

Proti zbytnělé myšlence darwinismu nebylo co silnějšího nasadit. V mnohé evropské zemi se našli desetitisíce mužů, kteří šli válčit proti SSSR, vždyť argumenty byly působivé. Jsme Západ!

Někteří si nevšímáme, že americký postup s NATO, od přijímání nových členů roku 1999, poukazuje na jeho směr a cíl. Východ a příprava ke skoku? Zřejmě USA jsou vyvrcholením historického vývoje lidstva, než jej samy opustí, ve prospěch jiného směru.

Sice v článku připomínám škodolibou civilizaci, ale „nad námi“ jsou také ušlechtilé bytosti. Jejich ponoukání bývá jednoznačné, jenže my máme ve svém rozhodování svobodu. A navíc – co vidíme, že ti čert přináší na vidlích, to ve skutečnosti Bůh posílá. Vidět si na špičku nosu bývá málo.

Žijeme ve virtuální realitě, tudíž neviděné bytosti jsou jistotou. Kdo by ji jinak vytvořil? Jsou vybavené jinou hmotou, nejspíš o vyšším kmitočtu de Broglieových vln. Poznání Vesmíru se stále rozšiřuje. Jiné lidské civilizace mají náš současný stav dávno za sebou, takže jejich letouny jsou i neviditelné nebo nejsou?

Cizí protivná civilizace tlačila naše myšlení k nedůležitým postupům. Bohatnout, obchodovat i válčit. Přitom podstatným smyslem pobytu na Zemi by mohlo být následovat Stvořitele. Dbát o dobrý chod přírody a o svou budoucnost. A osvojovat si ve vědomí k tomu příslušné myšlenky, pečovat o Zemi.

– konec –
 

Bohumír Tichánek
https://www.tichanek.cz/
http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/tichanek/blogy
 

Poslední články autora:


Hodnocení článku
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2024

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Česká Konference