mapa stránek || vyhledávání

Standardní postup v klimatologii

Nedávno jsem napsal článek „Vážení (ne)klimaskeptici, oteplilo se…“, ke kterému mám ještě dost připomínek. Je důležité se držet pravidel klimatologie, neustoupit a nevšímat si jiné hry. Tak trošku jsem na ní přistoupil a to se mi nelíbí.

V podstatě je článek v pořádku, protože jsem jasně napsal, že klimatologové pracují s delšími časovými řadami a není možné vyvozovat závěry z pár desítek let.

pocasi-crRád bych po druhé reagoval na souvislost s údajným neoteplováním v uplynulých 15 letech na našem území a doplnil si nedostatky.

Klimatologové mají k dispozici poměrně slušnou teplotní časovou řadu, takže je v pořádku, že to vše zpracovávají a porovnávají s dlouhodobým normálem. To je standardní postup. Jak jinak také můžeme korektně zjistit teplotní změny, aj., oproti minulým rokům…

Počasí na našem území je dosti proměnlivé. Pokud si určíme libovolně určité krátké období, nemělo by překvapit, že k žádným výrazným změnám nedochází. Budeme-li se bavit o teplotě vzduchu, často chladná epizoda se vykompenzuje jinou teplejší a v průměru neukazuje pozorované období žádnou neobvyklou teplotní tendenci. Navíc teplotní změny na našem území jsou z dlouhodobého pohledu pozvolné, takže z pozorování krátké řady nelze toho příliš vyvozovat.

Pokud přistoupím na hloupou cizí hru, tak je možné souhlasit s tím, že v daném období, např. 15 let, teplota vzduchu nevykazuje žádnou vzestupnou tendenci. Můžeme různě teplotní řadu analyzovat, avšak bez srovnání s dlouhodobým normálem nemůžeme zjistit žádnou změnu, což už jsem v předchozím článku psal.

V období 1999-2013 bylo pár teplotních výstřelků, tedy pokud máme na mysli průměrnou roční teplotu, protože jinak těch různých anomálií lze najít určitě velké množství. Během posledních 15 let je zajímavý rok 2010, v kterém průměrná roční teplota ukazuje -0,3 °C od dlouhoudobého průměru – a je to v uvedeném období také nejnižší zaznamenaná hodnota. Nutno dodat, že i v nedávné minulosti takové odchylky nebyly neobvyklé, během 15 let však ano. Docela jsou také zajímavé nejvyšší průměrné odchylky, které nebyly uctihodných minimálně 40 let pozorovány. To ukazují data, s tím nic nenaděláme. I když jsem přistoupil na nesmyslnou hru o zadávání libovolného krátkého období, lze přeci jenom vidět nemalou změnu.

Na našem území se posledních 15 let oteplilo – jinými slovy, teplejší vývoj průměrných teplot během období 1999-2013 pokračoval. Všechny hodnoty, kromě té v roce 2007, jsou nad dlouhoudobým průměrem. Tuto tendenci lze vidět už od roku 1988. Přitom jsem nedělal žádné složité výpočty, pouze jsem si poznamenal hodnoty ze stránek ČHMÚ a porovnával. Někteří si dlouhoudobého teplotního normálu nevšímají, nicméně je to základní pravidlo klimatologie při určování teplotních změn.

V souvislosti se změnou klimatu je ideální používat delší časovou teplotní (aj.) řadu. Též na stránkách ČHMÚ lze najít graf průběhu průměrné roční teploty vzduchu za delší úsek období. Zcela zřetelně ukazuje padesátiletý trend oteplování. Omezené řady kratší než 30 let jsou poněkud zavádějící.

Neměli bychom také nechat bez povšimnutí informace o změně v počtu charakteristických teplotních dnů v určitém sezónním období (jako jsou letní dny, tropické dny, atd.).

Veškeré informace jsou na stránce ČHMÚ. V uvedeném odkazu je zajímavý přehled nedávné studie o změnách klimatu v ČR.
 

Vývoj průměrné teploty vzduchu v České republice (1961-2010) proložen lineárním trendem. Během 50 let lze pozorovat postupné oteplování. Podle veřejnosti přístupných dat v roce 2013, 2012 a 2011 byla zaznamenána teplotní odchylka od dlouhodobé normálu (1961-1990) 0,4 °C (7,9 °C), 0,8 °C (8,3 °C) a 1,1 °C (8,5 °C). Dlouhodobý normál teploty vzduchu v období 1961-1990 je 7,5 °C.   Zdroj: ČHMÚ

Vývoj průměrné teploty vzduchu v České republice (1961-2010) proložen lineárním trendem. Během 50 let lze pozorovat postupné oteplování. Podle veřejnosti přístupných dat v roce 2013, 2012 a 2011 byla zaznamenána teplotní odchylka od dlouhodobé normálu (1961-1990) 0,4 °C (7,9 °C), 0,8 °C (8,3 °C) a 1,1 °C (8,5 °C). Dlouhodobý normál teploty vzduchu v období 1961-1990 je 7,5 °C. Zdroj: ČHMÚ

Můžeme se trápit s výpočtem teplotního trendu během 15 let, ale proč to dělat, když máme k dispozici více naměřených dat…

t13m

t12m

t11m

Zdroj: ČHMÚ

 

Naznačuji to už delší dobu. Není vůbec dobré, když politik při argumentaci s protivníkem záměrně zcela špatně interpretuje vědecké výsledky a nedrží se standardního postupu.

Poznámka k diskusi: Období 1961-2010 je dostačující časová řada k tomu, abychom mohli vyvodit nějaké závěry o nedávném vývoji průměrných teplot a všimli si nějakých změn a mohli tak vyvrátit tvrzení, že se v posledních 15 letech na našem území neoteplilo. Není nutné připomínat, že v souvislosti se změnou klimatu je mnohem lepší použít delší zdokumentované období. Každý se může obrátit na ČHMÚ a požádat o data. Nejsem kouzelník. Pokud se nemýlím, tak jsem v přechozím článku odkázal na graf, který jasně dokládá dlouhodobé změny v globálním měřítku.
 

Petr Hlinomaz, 18.6.2014
http://hlinomaz.blog.idnes.cz
 

hodnocení: 5
hlasů: 1
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference