mapa stránek || vyhledávání

Standardní postup v klimatologii

Nedávno jsem napsal článek „Vážení (ne)klimaskeptici, oteplilo se…“, ke kterému mám ještě dost připomínek. Je důležité se držet pravidel klimatologie, neustoupit a nevšímat si jiné hry. Tak trošku jsem na ní přistoupil a to se mi nelíbí.

V podstatě je článek v pořádku, protože jsem jasně napsal, že klimatologové pracují s delšími časovými řadami a není možné vyvozovat závěry z pár desítek let.

pocasi-crRád bych po druhé reagoval na souvislost s údajným neoteplováním v uplynulých 15 letech na našem území a doplnil si nedostatky.

Klimatologové mají k dispozici poměrně slušnou teplotní časovou řadu, takže je v pořádku, že to vše zpracovávají a porovnávají s dlouhodobým normálem. To je standardní postup. Jak jinak také můžeme korektně zjistit teplotní změny, aj., oproti minulým rokům…

Počasí na našem území je dosti proměnlivé. Pokud si určíme libovolně určité krátké období, nemělo by překvapit, že k žádným výrazným změnám nedochází. Budeme-li se bavit o teplotě vzduchu, často chladná epizoda se vykompenzuje jinou teplejší a v průměru neukazuje pozorované období žádnou neobvyklou teplotní tendenci. Navíc teplotní změny na našem území jsou z dlouhodobého pohledu pozvolné, takže z pozorování krátké řady nelze toho příliš vyvozovat.

Pokud přistoupím na hloupou cizí hru, tak je možné souhlasit s tím, že v daném období, např. 15 let, teplota vzduchu nevykazuje žádnou vzestupnou tendenci. Můžeme různě teplotní řadu analyzovat, avšak bez srovnání s dlouhodobým normálem nemůžeme zjistit žádnou změnu, což už jsem v předchozím článku psal.

V období 1999-2013 bylo pár teplotních výstřelků, tedy pokud máme na mysli průměrnou roční teplotu, protože jinak těch různých anomálií lze najít určitě velké množství. Během posledních 15 let je zajímavý rok 2010, v kterém průměrná roční teplota ukazuje -0,3 °C od dlouhoudobého průměru – a je to v uvedeném období také nejnižší zaznamenaná hodnota. Nutno dodat, že i v nedávné minulosti takové odchylky nebyly neobvyklé, během 15 let však ano. Docela jsou také zajímavé nejvyšší průměrné odchylky, které nebyly uctihodných minimálně 40 let pozorovány. To ukazují data, s tím nic nenaděláme. I když jsem přistoupil na nesmyslnou hru o zadávání libovolného krátkého období, lze přeci jenom vidět nemalou změnu.

Na našem území se posledních 15 let oteplilo – jinými slovy, teplejší vývoj průměrných teplot během období 1999-2013 pokračoval. Všechny hodnoty, kromě té v roce 2007, jsou nad dlouhoudobým průměrem. Tuto tendenci lze vidět už od roku 1988. Přitom jsem nedělal žádné složité výpočty, pouze jsem si poznamenal hodnoty ze stránek ČHMÚ a porovnával. Někteří si dlouhoudobého teplotního normálu nevšímají, nicméně je to základní pravidlo klimatologie při určování teplotních změn.

V souvislosti se změnou klimatu je ideální používat delší časovou teplotní (aj.) řadu. Též na stránkách ČHMÚ lze najít graf průběhu průměrné roční teploty vzduchu za delší úsek období. Zcela zřetelně ukazuje padesátiletý trend oteplování. Omezené řady kratší než 30 let jsou poněkud zavádějící.

Neměli bychom také nechat bez povšimnutí informace o změně v počtu charakteristických teplotních dnů v určitém sezónním období (jako jsou letní dny, tropické dny, atd.).

Veškeré informace jsou na stránce ČHMÚ. V uvedeném odkazu je zajímavý přehled nedávné studie o změnách klimatu v ČR.
 

Vývoj průměrné teploty vzduchu v České republice (1961-2010) proložen lineárním trendem. Během 50 let lze pozorovat postupné oteplování. Podle veřejnosti přístupných dat v roce 2013, 2012 a 2011 byla zaznamenána teplotní odchylka od dlouhodobé normálu (1961-1990) 0,4 °C (7,9 °C), 0,8 °C (8,3 °C) a 1,1 °C (8,5 °C). Dlouhodobý normál teploty vzduchu v období 1961-1990 je 7,5 °C.  Zdroj: ČHMÚ

Vývoj průměrné teploty vzduchu v České republice (1961-2010) proložen lineárním trendem. Během 50 let lze pozorovat postupné oteplování. Podle veřejnosti přístupných dat v roce 2013, 2012 a 2011 byla zaznamenána teplotní odchylka od dlouhodobé normálu (1961-1990) 0,4 °C (7,9 °C), 0,8 °C (8,3 °C) a 1,1 °C (8,5 °C). Dlouhodobý normál teploty vzduchu v období 1961-1990 je 7,5 °C. Zdroj: ČHMÚ

Můžeme se trápit s výpočtem teplotního trendu během 15 let, ale proč to dělat, když máme k dispozici více naměřených dat…

t13m

t12m

t11m

Zdroj: ČHMÚ

 

Naznačuji to už delší dobu. Není vůbec dobré, když politik při argumentaci s protivníkem záměrně zcela špatně interpretuje vědecké výsledky a nedrží se standardního postupu.

Poznámka k diskusi: Období 1961-2010 je dostačující časová řada k tomu, abychom mohli vyvodit nějaké závěry o nedávném vývoji průměrných teplot a všimli si nějakých změn a mohli tak vyvrátit tvrzení, že se v posledních 15 letech na našem území neoteplilo. Není nutné připomínat, že v souvislosti se změnou klimatu je mnohem lepší použít delší zdokumentované období. Každý se může obrátit na ČHMÚ a požádat o data. Nejsem kouzelník. Pokud se nemýlím, tak jsem v přechozím článku odkázal na graf, který jasně dokládá dlouhodobé změny v globálním měřítku.
 

Petr Hlinomaz, 18.6.2014
http://hlinomaz.blog.idnes.cz
 

hodnocení: 5
hlasů: 1
Tisk Tisk

25 komentářů

 1. Pane Hlinomazi, souhlasím, 15 let je krátká doba, standardní je posuzovat 30 letá období, lépe až 60 letá období, což jeden z cyklů vrch+ důl křivky ovlivnění teplot mořskými proudy
  Hodnoty a grafy Průměrné teploty, roční srážky a trendy ČR 1961-2013 a 1990- 2013 a 1999-2013
  jsou na
  http://zmeny-klima.ic.cz/CR-teploty-15-let-a-1961-2013/index.htm
  Rok 2010 je u nás chladný , ve světě patří k nejteplejším. Rok 1998 byl mírně nadprůměrný v ČR (8,2°C), ve světě díky El Niňo nejteplejší. Teplotní křivky ČR a Klemenzina vykazují sluneční aktivitu a zhruba 10 leté cykly
  http://zmeny-klima.ic.cz/klementinum-data/teploty-Klementinum-1770-2013.png

 2. Pravidelní čtenáři např. infometu chápou, že se to tak běžně dělá. Informace typu, že se 15 let neoteplilo by nás zavedlo na samé počátky měření … taková informace je nepodstatná, v meteorologii třeba ne, ale odvolávat se tím proti změně klimatu je velký nesmysl. :-)

 3. Klima se nepochybně mění. Ovšem otázkou je, co tuto změnu způsobuje. V tom je taky klíč k dalšímu přístupu.
  Ono už se totiž ustoupilo od pojmu „Globální oteplování“ ke „Globálním změnám klimatu“ poté, co se ukázaly předpovědi o rychlosti změn jako nesmysl. Pokud se nemýlím, tak už měly být touto dobou rozsáhlé přímořské oblasti pod vodou.
  Dohadovat se o tom, zda se klima mění je již zcela nepodstatné. Otázka zní: Jaká je příčina změn klimatu, Co ji způsobuje? Krávy a populace v třetím světě? To lze brát vážně pouze jako zastírací manévr, nebo jako vtip. Proč tomu tak je? To je otázka pro zdravý selský rozum a zodpovězení jednoduché otázky, kterou znali už staří Římané: Qui bono?

 4. Globální oteplování je důsledkem probíhající změny. Změna klimatu je termín, který vystihuje všeobecné změny v klimatu. Globální oteplování je správný termín, protože teplota vzduchu je hlavním indikátorem. Globální oteplování v poslední době stagnuje, ale oproti dlouhodobému normálu nemůžeme tvrdit, že se zastavilo. Jedno desetiletí je málo a pokud srovnáváme období po 30 letech, rychlost oteplení tam je výrazné. Ale to se bavíme o jednom indikátoru.

  S tím zdravým selským rozumem trochu prrr. Podle Vás je zdravým selským rozumem důvěřovat různým pofiderním postavičkám než odpovědným osobám, které to mají na starosti? Myslíte si, že to udělali schválně jenom proto, aby ublížili trhu? Mnoho lidí by se mělo hodně nad sebou zamyslet!!!

  1. Ano, mělo by se hodně lidí nad sebou zamyslet a je škoda, že to nedělají. Nemáte tušení, co si myslím, takže za mne nedomýšlejte důvody, proč jsem napsal to, co jsem napsal. Já z principu nemám ve zvyku důvěřovat všemu. Mám ale ve zvyku hledat informace a souvislosti.
   O ekonomice se raději nebavme, nemám v úmyslu rozšiřovat tuto diskusi někam mimo dané téma.
   Jenom si vzpomínám, jak vědci vytvořili DDT a tvrdili, jaký je to skvělý prostředek člověku neškodný… Takže tolik k selskému rozumu.
   Kromě toho jste se nijak nevyjádřil k mé otázce: Kdo že to způsobil ony klimatické změny…. Co je tedy onou příčinou?

   1. Pane weissbachu, vědci vytvořili DDT, hodně škodlivý pro hmyz, pro savce méně. DDT zachránilo před smrtí malárií víc lidí, než jich padlo na frontách 1.světové války, která zrovna před 100 lety začala. Omezeně se DDT používá i nadále proti malárii. Vědci ( Haber a Bosh před 1.svět.válkou) vymysleli syntézu čpavku ze vzduchu a dál kyseliny dusičné pro výrobu výbušnin, které zabily desítky milionů lidí. Kyselina dusičná je podstatná pro výrobu dusíkatých hnojiv, která napomohla k tomu, že za 50 let se zvýšila výroba obilnin 2x a počet obyvatel Země rovněž 2x. Vědci vymysleli GMO plodiny, které kromě malého množství bt-kukuřice se v Evropě pěstovat nesmí. Výkrm vepřů v Evropě je ze 20 % závislý na dovozu GMO plodin třeba z USA a u drůbeže z 40%.
    Ale chtěl jste diskutovat o klimatu, třeba o zvyšování hladiny oceánu. To stejně jako trend zvyšování teplot vědci taky vymysleli a dokonce sepsali zprávu IPCC 2013 , 1. část něco přes 2000 stran, stačí prostudovat a dát se do diskuze.

    1. Nemyslím, že přečtením této zprávy o 200 stranách bych mohl cokoli změnit, stejně jako nic nezmění fóra a diskuse na nich, což nám ukazuje pohled do minulosti. Neustálým zasahování do přirozeného běhu věcí nebylo skutečného pokroku dosaženo. Vytváření problémů na straně jedné a jejich následné řešení je pohyb v kruhu. Vyhánění čerta ďáblem…. Obojí nás přichází po čertech draho. Obrazně i doslova.
     S ódou na užitečnost DDT z gruntu nesouhlasím, stejně jako na umělá hnojiva a GMO. Jejich dopad na kvalitu života je jednoznačně negativní a to ve všech směrech. Ostatně jako u všeho, co se dělá ve velkém…
     Ale to je již jiná kapitola.

    2. Pane weissbachu, IPCC 2013 první část má myslím 2300 stran ne 200, psal jsem ale stejně 2 000. Stačí ukázat, kde je chyba a není, co řešit.
     Nesouhlasit s hnojivy lze, je třeba ale pak říci, jak uživit 7 miliard lidí. GMO plodiny zvyšují výnosy a chrání přírodu mimo jiné před pesticidy a zvyšují životnost třeba rajčat. Obojí jak GMO, tak pesticidy škodí ŽP, kdo víc nechám na Vás. Délka života roste a podstatný vliv má zlepšená kvalita potravin. Nebo myslíte, že před 50 lety, kdy se sklízelo samovazy a obilí plesnivělo za dešťů v mandlících se toto obilí s mykotoxiny nakonec neskrmilo dobytku a mykotoxiny pak nebyly v mase? Byly, ale neuměli to tehdy analyzovat.

    3. „Nesouhlasit s hnojivy lze, je třeba ale pak říci, jak uživit 7 miliard lidí. GMO plodiny zvyšují výnosy a chrání přírodu mimo jiné před pesticidy a zvyšují životnost třeba rajčat.“

     No práve,je treba si polozit otazku: bylo by na svete 7 miliard lidi nebyt umelych hnojiv a GMO plodin ?Asi ne.Co prinasi planete takove mnozstvi lidi v soucasnem systemu zalozenem na neustalem rustu ?To snad neni treba ani komentovat.A nakonec – prvotni zajem na vyrobe umelych hnojiv a GMO plodin NEBYL pro nejaky bohulibej pocin pro lidstvo,ale pro zvyseni vynosu a s tim spojenym ziskem.Umela hnojiva a GMO plodiny = $$$$$$$$$$$$$$$$$$$

    4. Diky za odkaz pane weissbachu,totez jsem pred nedavnem slysel zde na radiu.

     „Vědci se například vychloubají, že zruší hladomor vytvořením nových, geneticky vyrobených jedlých rostlin. Ale to umožní, aby lidská populace neomezeně expandovala, a je známo, že přelidnění vede ke zvyšování stresu a agresivity.“

     http://feuerteufel.blog.cz/1009/unabomber-manifest-1-cast-vypisky

     http://feuerteufel.blog.cz/1009/unabomber-manifest-2-cast-vypisky

     Takze,je rozumne vubec se zabyvat vyvojem GMO plodin a umelymi hnojivy,kdyz uz dnes vime ze je planeta prelidnena ?To muze podporovat jen technofil.

 5. S tímhle já moc pane Weissbach nesouhlasím z toho důvodu, že mi připadá zvláštní čerpat informace z diskusí. Je to zajímavá věda a připadá mi škoda o to vše přijít. Budete si ale myslet, že kličkuju, takže odpovím. Myslím, že došlo k zásadnímu nedorozumění, protože změna klimatu není způsobena lidmi, ale je jimi výrazně zesilována. Jak moc zesilována lidmi je vyjadřují vědci pravděpodobnostním odhadem. Tam dochází k dalšímu nedorozumění, protože se bavíme o zhruba půlce (nebo více) odchylky od normálu. Čili my to už víme a je to už prostě fakt. Otázkou tedy není to, co Vy nevíte, ale to, jak změnám čelit a za jakou cenu. To je aktuální téma, nikoliv to kdo stojí za příčinou změn.

  1. „Čili my to už víme a je to už prostě fakt. Otázkou tedy není to, co Vy nevíte, ale to, jak změnám čelit a za jakou cenu. To je aktuální téma, nikoliv to kdo stojí za příčinou změn.“

   – No, to je jako léčit nějakou nemoc, ale neznat její příčinu….
   A obávám se, že o to tady jde především…
   Nadprodukce všeho lidskému životu nepotřebného, ba škodlivého… Jenže toto nikdo nenazve pravým jménem, neboť na tom stojí systém.

 6. Člověk klima aktivně ovlivňuje, tak mi nepište, že neznáme příčiny.

  1. „Člověk klima aktivně ovlivňuje, tak mi nepište, že neznáme příčiny.“

   Děkuji za informaci, to je mi známo.

 7. Bezva, protože se zpočátku zdálo, že to nevíte. :-)

  1. Sice netuším, jak jste na to přišel, ale budiž… ;-)

 8. Tato výše uvedená věta mě k tomu vedla. „Ovšem otázkou je, co tuto změnu způsobuje.“ A dalších jiných. Od těch co to vědí, bych očekával, že takové věty nenapíšou.

  1. Tato věta reflektovala to, co ve Vašem článku chybí…
   Pokud byste byl fér, nevytrhoval byste tuto otázku z kontextu, protože celé to zní takto:
   “ Otázka zní: Jaká je příčina změn klimatu, Co ji způsobuje? Krávy a populace v třetím světě? To lze brát vážně pouze jako zastírací manévr, nebo jako vtip. Proč tomu tak je? To je otázka pro zdravý selský rozum a zodpovězení jednoduché otázky, kterou znali už staří Římané: Qui bono?“

   Tenhle ping-pong je ztrátou času, pane. Tedy alespoň pro mne. Místo dialogu mne zahrnujete malichernostmi. Budiž, ale v tom případě nemá smysl pokračovat a budiž to pro mne zaslouženým trestem, že jsem reagoval…
   Přeji pěkný den!

   1. Pane Weissbach,
    Ta prvotní příčina všeho je vždy v duchovním stavu záležitosti o kterou se zajímáte.
    Vědeckými, neboli zevními prostředky tu pravou příčinu nikdy nelze objevit. Je v jiném světě, neboli dimenzi a to ve světě duchovním . Hmotný obraz je souvztažným obrazem duchovního stavu.
    Obecná souvztažnost ke zdejšímu problému:
    TEPLO = LÁSKA

    1. Pane Karle,
     to je zcela jiné hřiště, než jakému se věnuje článek pana Hlinomaze, takže duchovní aspekty globálního oteplochlazování bych pod tímto článkem ani nechtěl otevírat…. Mimo jiného by bylo výsledkem takové diskuze kromě globálních klimatických změn také globální zmatení myslí a pojmů…

 9. Fér? Tématem článku jsou teplotní změny podle srovnání dlouhodobého normálu. Férově se můžou chovat i diskutujíci a držet se tématu. Nevím, co s tím mají společného krávy apod. Omlouvám se, nemám rád diskuse jenom proto, aby byla zábava.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference