mapa stránek || vyhledávání

Vážení (ne)klimaskeptici, oteplilo se …

Někteří tzv. klimaskeptici se snaží najít vhodné období tak, aby jim vycházelo zastavení oteplování. Každý má k dispozici informaci o tom, že v poslední době průměrná globální teplota stagnuje, jim to však nestačí a neustále nám předkládají zkrácené grafy, které neukazují dlouhodobější vývoj globálních teplot na základě meteorologického měření.

Nedávno vyšel od nechvalně známého mistra všech mistrů přes klimatologii článek o tom, že se na našem území 15 let neotepluje. Pokud jsem se nesekl a neudělal chybu při poznamenávání, podle naměřených dat se oteplilo.

Během roku 1998 a 1999 byla u nás zaznamenána odchylka od dlouhodobého normálu (1961-1990) +0,7 °C a +0,8 °C. V období 1999-2013 byla hodnota 0,7 °C překročena osmkrát a pětkrát byla nižší. Pokud vybereme období 2000-2013, odchylka od normálu 0,8 °C byla překočena o jednu hodnotu více než spočítané hodnoty, které ukazují nižší odchýlení od dlouhodobého normálu.

1998 = 0,7 °C, 1999 = 0,8 °C

———————————

2000 = 1,6 °C, 2002 = 1,3 °C, 2003 = 0,9 °C, 2007 = 1,6 °C, 2008 = 1,4 °C, 2009 = 0,9 °C, 2011 = 1,1 °C, 2012 = 0,8 °C

2001 = 0,4 °C, 2004 = 0,3 °C, 2005 = 0,2 °C, 2006 = 0,7 °C, 2010 = -0,3 °C, 2013 = 0,4 °C

Vidíme tedy, že se v uvedeném období oteplilo. Z hlediska dlouhodobějšího nám data ukazují pozvolný trend oteplování, neboť postupně v čase směrem k současnosti začaly převažovat odchylky od dlouhodobého normálu v kladném znaménku. A opravdu nemá význam se chytat jednotlivých měsíců.

Pro výpočet průměrné globální teploty je potřeba používat homogenní data. Nejsem si jistý, zda-li je korektní v souvislosti se změnou klimatu vycházet z dat veřejnosti přístupných, uvedených na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu. Mám pocit, že klimatologové používají upravená data.
 

Vývoj průměrné roční teploty vzduchu v ČR. Zdroj: http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1594

Vývoj průměrné roční teploty vzduchu v ČR. Zdroj: http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1594

V globálním měřítku podle dostupných informací se též oteplilo. V klimatologii se musí jednotlivé dekády mezi sebou porovnávat. Všechna historická data jsou velice vzácná. Čím více dat, tím lépe. Je zřejmé, že čím delší časová řada dat, tím má větší váhu vyhodnocovat teplotní vývoj klimatu. Jakou asi má vypovídací hodnotu graf 15 let si asi čtenář dokáže představit. Takové informace jsou v podstatě k ničemu. Pokud sledujeme určitý trend oteplení, musíme vědět oproti kterému období se oteplilo. Na základě dat z jednoho desetiletí nemůže klimatolog vyhodnocovat změny, a proto není možné sledovat změny ve vývoji klimatu. Nemá tedy v odborných kruzích smysl reagovat na články typu, že se 15 nebo 17 a 9 měsíců neoteplilo.

Současný vývoj globálních teplot má stále stagnující tendenci, ale nevypovídá to nic o tom, že tento vývoj člověk nemohl svou činností ovlivnit. Bavíme se o složitém systému, ve kterém jsou jednotlivé složky vzájemně propojeny. Teplotu vzduchu ovlivňuje mnoho faktorů. Čtenář, který viděl průběh průměrné globální teploty během 21. století, si mohl všimnout, že zažíváme období trendu vyšších hodnot. A pokud si zrekapituluje charakteristiku jednotlivých faktorů, myslím si, že zjistí značnou příčinu ve změně stavu atmosféry.

Podle dostupného grafu na stránce NASA je poměrně zřetelně vidět pozvolné oteplení, protože odchylka od normálu (či anomálie průměrné globální teploty) začíná během 21. století častěji překračovat hodnotu 0,6 °C (2005, 2007, 2010, 2013). Existuje více metod zpracování, ovšem skutečně nemá smysl hodnotit pouze posledních 17 let. Vyhodnocování jednotlivých měsíců a roků je důležité, přesto klimatolog potřebuje pracovat s delší časovou řadou. S omezenou časovou řadou 17 let toho zřejmě moc nesvede, neboť nemůže seriózně logicky zpozorovat žádnou změnu.
 

Průměrný vývoj globální teploty. V průměru začátkem 21. století je vidět stagnaci, přesto oproti jiným rokům převažují výrazně vyšší hodnoty. I to musí klimatolog brát v zřetel. V roce 2013 se zvýšila průměrná globální teplota o 0,61 °C. Zdroj:http://climate.nasa.gov/key_indicators/

Průměrný vývoj globální teploty. V průměru začátkem 21. století je vidět stagnaci, přesto oproti jiným rokům převažují výrazně vyšší hodnoty. I to musí klimatolog brát v zřetel. V roce 2013 se zvýšila průměrná globální teplota o 0,61 °C. Zdroj: http://climate.nasa.gov/key_indicators/

Pozn.: Drtivá většina vydávajících se za klimaskeptiky ve skutečnosti jimi nejsou – ani omylem …
 

Odborné čtivo:
Homogenizace dlouhodobých teplotních řad České republiky (Petr Štěpánek)
Metodologie kontroly a homogenizace časových řad v klimatologii (Petr Štěpánek, Pavel Zahradníček, Rudolf Brázdil, Radim Tolasz)

Z mého blogu, kde naleznete výpis hodnot:
Teplotní odchylka od normálu na území ČR
Změna globální anomálie (1980-2012)

Články, na které reaguji:
V České republice se posledních 15 let neotepluje
Globání oteplování už se zastavilo před Kjótským protokolem
 

Petr Hlinomaz, 13.6.2014
http://hlinomaz.blog.idnes.cz
 

hodnocení: 5
hlasů: 1
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference