mapa stránek || vyhledávání

Štěstí s názvem meditace?

To, jestli je meditace prospěšná nebo škodlivá, je otázka, kterou se zabývá velmi mnoho lidí. Zabývají se jí z toho důvodu, protože v této otázce nemají zcela jasno. Celý problém je navíc vygradován tím, že dochází k posouvání pojmů a v dnešní době se pod pojem meditace zahrnuje jakákoli vnitřní aktivita. Do této situace navíc vstupují lidé, kteří si o nějaké meditaci někde něco přečetli a aniž by dané problematice skutečně rozuměli, tak mají potřebu hlásat svoje duchovně nízké postoje a varovat před škodlivostí toho, co je absolutně mimo realitu jejich vnímání.

meditaceDuchovní cesta je vnitřní cesta. Cesta ducha, který, světe div se, sídlí uvnitř. :-) K dosažení vnitřní zralosti nám nepomůže postavit přehradu nebo kostel. Cesta k ní nevede ani přes pravidelné návštěvy kostelů nebo kurzů jógy. To, co musí člověk učinit, je poznat sám sebe a mechanizmy, které se v něm odehrávají. Aby tohle mohl učinit, musí sám sebe pozorovat. Tím nemyslím o sobě přemýšlet (hloubat), ale musí sám sebe vnímat. Vědět, co se odehrává v jeho mysli. Jaké vlivy k němu promlouvají. Jak funguje proces myšlenek a jak proces citů. Odkud city přichází. To je svět duchovního člověka, protože duchovní člověk je zaměřen směrem k duchu. Tedy dovnitř, k vnitřním hodnotám.

A také jen ten, kdo tyto vnitřní procesy zná, je schopen skutečně svůj život řídit, protože umí využívat duchovní sílu, která je mu za tímto účelem dána na cestě, kterou si vybral. Naopak, když tak nečiní, proviňuje se vůči stvoření a Stvořiteli. Je jako plevel a také je na něj takto pohlíženo.

To, co je nebezpečné, je vzdání se sebe sama. Záměrné odevzdání kontroly nad svojí myslí a popřípadě i nad svým tělem někomu jinému. Jinému vlivu. Sem skutečně patří slovo meditace, protože se jedná o mediální stavy, kdy je mysl nebo tělo poskytnuto jako médium pro duchy, kteří jej již nemají. Problém je v tom, že se tímto vystavujeme působení duchů, kteří jsou přivázání k Zemi. Ti se pohybují v našem okolí a jejich pozemská orientovanost jim poskytuje nejlepší předpoklady, aby se takto nabízeného média zmocnili. V tom tkví celé nebezpečí. Tito temní duchové se tváří jako vědoucí vyslanci světla, i když právě jejich připoutanost hovoří o opaku. Pomalu pak stahují oběť na svoji úroveň, aniž by si ona sama něčeho všimla, protože je tak nadšená tím, co se jí podařilo, že to, co přichází, okamžitě považuje za absolutní pravdu, o které se přece sama přesvědčila.

Medialita jako taková není špatná. A je jasné, že ve vyšších úrovních je velice prospěšná. Problém s ní však nastává v prostředí Země, kde je dobro a zlo hned vedle sebe a vzájemné spolu interaktují.

Samostatnou kapitolou jsou pak násilné metody k přelaďování čaker nebo otevírání vědomí. To jsou způsoby stejné úrovně jako drogy nebo alkohol a každému myslícímu člověku je jasné, jak tyto praktiky končívají. Člověk je vystaven vlivům, které není schopen zvládnout a které ho postupem času plně řídí. Tím zcela ztratil svoji hodnotu ve stvoření.
 

Vahrion
Zdroj: http://slovopravdy.webnode.cz/

hodnocení: 4.8
hlasů: 8
Print Friendly, PDF & Email

16 komentářů

 1. „K dosažení vnitřní zralosti nám nepomůže postavit přehradu nebo kostel. Cesta k ní nevede ani přes pravidelné návštěvy kostelů nebo kurzů jógy. To, co musí člověk učinit, je poznat sám sebe a mechanizmy, které se v něm odehrávají.“ Hezky napsáno!

  Nicméně, opomenu-li větu „Je jako plevel a také je na něj takto pohlíženo.“, musím zareagovat na problematiku citu a rozumu. Není mi totiž jasné, že jeden z největších darů Boží, tedy lidský rozum a možnost myšlení, je vlastně špatný a měli bychom ho zavrhnout. Pamatuji-li dobře PG (a Vy to ve svém článku nepřímo zmiňujete), nástrojem „duchovního“ člověka je pouze cit.

  Možná (doufám v to), že spolu s Abdrushinem, myslíte citem něco jiného než já… A doufám, že mi na toto nenapíšete něco ve smyslu, že to nechápu kvůli nedostatku citu :-D

  1. Nemůžeme tvrdit, že lidský rozum je špatný. Bez rozumu bychom nebyli schopni v tomto hrubohmotném světě existovat. (Dobře víme, jak končí lidé, kteří svůj rozum nějakým způsobem deformovali.) Je to excelentní nástroj pro působení ve hmotě, ovšem musí zůstat stále jako nástroj!! Jeho rozsah informací je omezený na časový úsek jednoho pozemského života. A to i velice nedostatečně. Jaké detaily si pamatujeme z události před 10ti lety? Kdežto cit je projevem myšlení na úrovni jemnohmotné, takže jeho časová šíře pojímá rámec celého našeho putování hmotností. A to je jeden z důvodů, proč nás cit dokáže vést od bodu vstupu do hmotnosti až do bodu výstupu, návratu do ráje.

   Opravdu nevím, co vnímáte jako cit.  Moje vnímání citu je nějakým způsobem popsáno na tomto odkazu.
   http://hledanipravdy.freeforums.net/thread/9/rozum-cit

 2. Z velkou částí napsaného v příspěvku Vahriona lze souhlasit.
  Autor píše :
  Medialita jako taková není špatná. A je jasné, že ve vyšších úrovních je velice prospěšná. Problém s ní však nastává v prostředí Země, kde je dobro a zlo hned vedle sebe a vzájemné spolu interaktují.

  Přiznám se, že použité slovo „medialita“ vévodí této stěžejní myšlence. A já ho neznám. Slovník cizích slov mi nabízí jen toto :

  médium – zprostředkující činitel, prostředí; osoba zprostředkující spiritistickou informaci
  mediumita – schopnost být médiem

  V jednom článku jsem našel objasnění v kontextu spiritismu – viz. http://lightsoul77.blog.cz/0804/spiritismus-medialita

  Být médiem spiritistické seance / nemůže jim být každý / je pro duši takového člověka holým neštěstím. Stává se loutkou, pokusným králíkem, kdy se dobrovolně vzdává vládou duše nad svým vědomím a myslí. A pak opravdu může „napadnout“ tento uvolněný prostor „bloudící“ duše s ne příliš pozitivním směřováním.

  S meditací to nemá nic společného. Nebudu to dále rozvíjet.

  Meditace je bezesporu cesta, ale bez vedení / vnitřního /, lépe řečeno ochrany pokročilé duše, která zná nástrahy vyšších světů, má však efekt jen ve zklidnění. / ani to není špatné / Meditující, když je na to sám, neodolá nástrahám „strážce prahu“ / jak jej nazval pan Josef Staněk, pokud by se tedy dostal tak „vysoko“, kde by tento mohl vycítit postup meditující do úrovně, kde by „hrozila“ ztráta duše. To strážce, pokud duše není vedena vyšší silou, nikdy nedovolí. ostatně, má k tomu nástroje, ale to již tady bylo velmi a velmi probráno.

  Venda

  1. Medialita – schopnost působit jako médium.

   Vzdání se sebe sama = Meditace = Vnitřní postoj otevření se čemukoli. To, co někteří učí a jiní praktikují: „A nyní se uvolníme, otevřeme se a řekneme si: „Cokoli přijde, vejdi a buď vítáno.“. BUM, a máme ho tam zlouna. :-) Samozřejmě, že každý má svého pomocníka, ale ten nemůže jít proti naší vůli. Velmi často se tito ubozí pozorovatelé úpěnlivě snaží zastavit budoucí oběti, ale marně, protože příručka „Bohem do 3 dnů“ mluví jasně. Otevřít a uvítat. :-)

   1. Kolego Vahrione, teď jsem se skutečně zasmál. Nikoliv ironicky, ale nad expresívnsotí Vašeho popisu. „BUM – a máme ho tam …. Otevřít (čemukoliv) a uvítat!“ Už dlouho mě žádné hodnocení procesu meditace nezaujalo tak, jako Vaše.
    A co říkáte „nirvánistům“, kteří meditují třeba na jeden bod s cílem, aby nepřijímali vůbec nic a rozplynuli se ve „vyšší blaženosti“?

    1. Otázka „nirvánistů“ je otázkou konečného stavu, cíle našeho putování. Zatímco můj cíl je stav nevyššího prožívání krásy stvoření, které nemůže vyvolávat nic jiného než hluboký dík Stvořiteli, tak u nich je to vize rozplynutí se v jakémsi společném kolektivním vědomí. K tomuto omylu došlo zřejmě v momentu, kdy se u některých jedinců náhle otevřelo silné prožívání, aniž by dosáhli potřebného stupně sebeuvědomění. Následkem toho se začali ztotožňovat se svým prožitkem v mylném závěru, že se člověk stane vším. Trávou, stromem, prasetem, bagrem, atd..

  2. Meditace je pojem obsahující mnoho technik, které mají společné především introspektivní zaměřění mysli. V současnosti se nejvíce prosazuje vipassanový směr (meditace vhledu a meditace klidu), které dokonce inspirovaly terapeutický směr nazývaný Satiterapie používaný v psychologii jako terapie/prevence neuróz.
   Uvádí se, že meditace může být nebezpečná tehdy, pokud se jí věnuje člověk s latentní psychózou nebo s těžší neurózou. V meditaci se otevírá svému nevědomí, jehož obsahy mohou zaplavit oslabenou vědomou mysl a vést k psychotické epizodě. A to je právě případ mediality/mediumity diskutované v tomto článku.
   Jak ukázal Carel Gustav Jung naše osobnost má několik vrstev (vědomí – osobní nevědomí – kolektivní nevědomí) z nichž kolektivní nevědomí obsahuje mytologické postavy, které se mohou projevovat i jako démonické nebo andělské duchovní postavy, které k nám mohou i promlouvat. Je mimořádně nerozumné v takové situaci meditovat.
   Jak ukázal Jan Benda ve své knize Mystika a schizofrenie
   důležitým faktorem je dostatečně pevně konstituovné Ego (=vědomá mysl) které se „nerozpustí“ při kontaktu s nevědomím, nýbrž nám dá jistý kritický nadhled.

   Skvělé knihy o meditaci vipassana naleznete zde:
   Sujiva – Základy meditace vhledu

   Nyanaponika Thera – Jádro buddhistické meditace

   Sayadaw Mahasi – Meditace všímavosti a vhledu

   a mnohé další na

 3. Miluji Božského Otce,zvlášť JEHO smysl Humor.Ten je opravdu nenapodobnitelný,originální.
  :))))))))))))))))
  —————-
  cituji:
  Zlý čaroděj
  Když začne duchovní, terapeut, guru nebo léčitel věřit ve svou vlastní moc,
  je na tom bledě. Když přijme za svou tu uctivou představu, kterou do něho
  lidé promítají, začne to s ním jít z kopce. Pokud duchovní vůdce nevnímá
  sám sebe dostatečně silně jako pouhý pokorný nástroj něčeho, jestliže se
  on sám nepodrobuje moudrému duchovnímu vedení, pak je to možná vůbec
  nejnebezpečnější archetyp.
  Jak se vůbec zachází s oděním duchovní moci? Upřímně řečeno, moc lidí to
  neumí. Dělá to z nich domýšlivé nadutce a uvádí je to ve spojitost s bohy.
  „Obchodem se svatými věcmi“ se kdysi nazýval nechvalně známý hřích
  svatokupectví, což vždy bylo a je velké pokušení pro náboženského
  profesionála. Mám upřímný soucit s těmi, kteří v posledních letech
  takovému pokušení podlehli.
  Pokud nevycházíte ze silné tradice správného
  duchovního vedení (myslím vedení jako takového), téměř nevyhnutelně
  podlehnete klamným představám a dětinské touze po velkoleposti. Když se
  oblékáme do zvláštních rouch, koledujeme si přesně o takovou představu.
  Můžeme onu sílu využít k léčení, k odpouštění, k chvále, k slavení
  svatých tajemství. Ale také ji můžeme velmi snadno použít k vytváření
  pouhých představ, a vyhnout se tak tomu podstatnému. Vždy se snažím
  biskupům a kněžím zdůraznit, že mají být opatrní a obezřetní, když se
  oblékají do obřadních rouch a nasazují si mitry. To je samo o sobě
  v pořádku, ale měli by si být jisti, že je nějaké místo, kde si je budou
  moci v klidu zase sundat – a upřímní přátelé jim budou moci bez obav
  říct: „TO BYLY ALE KECY“.
  (Z knihy: Cesta divokého muže)

  PS:Těším se na tu chvíli,až to celé uvidíte v celé své nahotě a spolu se
  na tom všem ze srdce zasmějem.Je to nádhérné,i zasmát se na sobě samém
  a být si vědom,že Pravda je prostinká.Prosta všech slov.Má Ji ve svém srdci
  každý,ať už si tu hraje jakoukoliv „filmovou“ roli.:)))♥

 4. Tak s touto Vaší větou, dá se říci definicí, nesouhlasím, hlavně to „čemukoliv je chybné.
  „Vzdání se sebe sama = Meditace = Vnitřní postoj otevření se čemukoli.“

  Meditace je vnitřní cesta / více postupně v mých příspěvcích „mystika“ /, to skutečně. Je to cesta, která nejde vyčíst z žádné příručky / že by „Bohem za 3 dny“ ?/ To je nesmysl.
  Meditace je především těžká práce – „vezměte svůj kříž, následujte mne /Ježíš/ – učil své učedníky meditaci, vstoupení dovnitř. Ale toto učení Mistra, mystika, není určeno pro veřejnost. V evangeliu je naznačeno, jak místo meditace, zastihl své učedníky ve spánku, jak jim vyčinil. Sám Ježíš často chodil meditovat / modlit se tichou modlitbou / – viz.novozákonní evangelia.

  Pravý Mistr / Ježíš /, který své učedníky, žáky, zasvětí do cesty, je provází na cestě – od adepta to chce „jen poctivý“ přístup k této tvrdé práci, trpělivost, ztišení, nevytváření další nepříznivé karmy, obrácení vědomí, ztažení pozornosti do třetího oka, zastavení procesu mysli…..a další… . Setkání s Mistrem uvnitř je pak vrcholným cílem, který je ale cílem a odměnou za individuální práci. Tu si musí každý adept duchovní cesty vykonat sám, nic není zadarmo. je v tom i významná dávka milosti Otce, je-li adept označen pro tuto Cestu. Setkání pak probíhá na úrovni astrálních plánů – pak již žák je se svým Mistrem vždy, i když se vrací do svého každodenního života. Co je podstatné – meditaci lze uskutečnit jen za života v lidském těle, za současného života.

  Váš popis, Vahrione, „„Cokoli přijde, vejdi a buď vítáno.“. BUM, a máme ho tam zlouna.“ platí zřejmě pro nějaké skupinové meditace. A nebo pro hypnózu či spiritismus. To vše je na prd a s meditací to nemá nic společného. Omlouvám se za tento výraz. To není pravá cesta. To je typický přístup falešného vedení / zpravidla i za peníze v různých rádoby kurzech / těch obchodníků s důvěřivostí lidí, co snad i pouští k tomu hudbu, co radí představivost nějakých krásných obrazů, přírody, mořských pláží, rozkvetlých luk, zapalují vonné tyčinky…. .
  Meditace je ryze intimní cesta a je především určena jen pro připravené duše.

  V čem spočívá příprava, není třeba rozebírat. Tato nauka je pak opravdu „tajná“ = není určena pro každého. / nesypte perly sviním, říkal Ježíš, a věděl proč / Vyjímečnost a připravenost k ní je pak totiž často předmětem nepochopení až nenávisti. Co Mistrů, Učitelů, Mystiků, skončilo potupnou smrtí.

  Díky jinak za inspirativní příspěvek, který může mnoha lidem pootevřít oči a díky za Vaši účast v diskuzi.

  Venda / Václav Žáček /

 5. Já mám to štěstí, že je můj život mnohem jednodušší. Pravda je pro mě zobrazena ve stvoření kolem mne. Mým úkolem je poznat sám sebe, uvědomit si sám sebe. Hledat to, co mě učiní šťastným. Na této vlně štěstí se dopravit zpět domů, do ráje. Poznání zákonitostí stvoření mi tuto cestu urychluje.

  Takhle jednoduché to mám. :-)

  1. Ta jednoduchost, pane Vahrione, je poměrně obtížná, ale s tím se nedá mnoho dělat. Tak Vám přeji dobrou vlnu Vašeho štěstí k poznání zákonitostí a sebe sama k cestě návratu.
   Venda /Václav Žáček /

  2. Princip je jednoduchý, praxe u každého jednotlivého jedince už tak jednoduchá být nemusí a také není. Někdo hledá, co by ho učinilo šťastným a zároveň to bylo v souladu s Boží Vůli, příliš dlouho, déle než umožňuje čas, který je k tomu dán …

 6. Slunce aktuálně
  Snad že v klidu medituje,
  šťastno je,
  svítí :-)
  Jdu s vnoučkem ven,
  kočárkem ho pohoupat, povozit,
  venku v přírodě pozorovat poupata,
  drobné kvítky, první včelky,
  Jak „přízemní“ štěstí,
  takto meditovat :-)
  Jé, hele, bílý obláček na nebi

 7. Je to fajn. Ale,
  vysvetlovať meditáciu bez vedomia nie je moc praktické.

  Hľadajúci musí vedieť, že každá časť jeho existenicie má svoje vlastné vedomie.

  Takže, kým sa človek prepracuje či dostane k meditácii tak vedomie je tu.

 8. Meditáciu, ako takú stredoeurópan nikdy nemúže pochopiť, lebo vyrastal v prostredí, v ktorom ho degradovala spločnosť založená na falošnosti a uctievaní židovského boha, ktorého im kresťania ukradli šikovným ťahom, že splodil s akousi Máriou syna. A tým sa čarovným prútikom stal z Jahveho dobrotivý Boh. Toto nám celé tisícročie vtlkali do hlavy, do génov do podvedomia. Preto sa meditácia ,,chcením“ nedá pochopiť, aj keby sme sa o to snažili zo samej podstaty bytia.Takže vážení , prajem vám rýchle prebudenie a spamätanie sa, lebo budete so sebou niesť kríž nepochopenia až ,,do konca“ ..

  1. jj, vypadá to, že chtění i myšlení jen mozkem je zde na překážku.
   Takže vypnout, neočekávat a v klidu a míru jiskřička blikne :-)

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference