mapa stránek || vyhledávání

Tři principy, pro které jsou Češi stále husity

jan-husŽe to nejsou principy ledajaké, nějaké teologické tahanice o výklad něčeho, čemu stejně nikdo nerozumí, o tom nás poučuje způsob odlišení věcí lidských a božích. Názorně jej dokládá učený rabín Gamaliel v Evangeliu, kdy o Ježíšovi přibližně říká: „Kolik již tady bylo proroků a povstalců, a kdo o nich dnes po létech něco ví? Jestli bylo Ježíšovo poselství z člověka, bude rychle zapomenuto. Jestli bylo od Boha, marně proti němu budete bojovat!“ Tímto kontrastem výsledku historických dějů dal rada Gamaliel jakémukoliv člověku návod k odlišení subjektivních lidských představ od výroků a činů, které jsou nejméně částečně zakotveny v Pravdě. Neboli jinak řečeno v Duchu svatém (božím) nebo v objektivitě duchovních zákonů.

Tím, že šest století všemocná katolická církev včetně světské moci potírá odkaz Husova způsobu myšlení, a nepodařilo se ho vymýtit, lze považovat za prokázané, že jeho přístupy byly v něčem zakotveny v Pravdě. Existuje tolik teologů a vědeckých historiků, ale ještě jsem od nich nečetl přesvědčivý rozbor těchto Husem v Pravdě zakotvených principů. Vysvětlení sporu, jako že šlo o spor okolo „přijímání pod jednou či pod obojí“ nebo o požadavek asketického života duchovních, považuji za povrchní až naivní. Proto se o rozbor příčin přetrvávání Husova odkazu (neboli ducha) v českém národě pokusím jako nezávislý samouk.

Prvním nepochybným Husovým poselstvím a odkazem českému národu je požadavek zachování etického poselství křesťanství! Všechna náboženství jsou v podstatě pokusem „lidského rozumu“ o „i prostému lidu pochopitelný“ komplexní výklad světa a smyslu života jednotlivce v něm. S ohledem na posluchače musí být všechny „věrouky“ zjednodušené až naivní. Proto je jinak vysoce vyspělí autoři výkladů světa formují do tvarů legend, pohádek a bájí. (Odtud moudří vědí, že v pohádkách je více pravdy než v denním tisku.)

Kromě výkladu světa je další pravidelnou funkcí všech náboženství proměňovat život člověka z nudného každodenního souboje o přežití v existenci smysluplnou! (Jaký by byl nudný občanský rok bez svátků?)

Jan Hus si v době svého života povšiml, že v době přechodu éry od asketicky a mysticky pojatého gotického křesťanství k jeho renesanční podobě se z něho čím dál více vytrácí jeho etický rozměr. První oslabení etického apelu křesťanství nastalo ostatně při spojení světské a církevní moci za císaře Konstantina. Viz Petr Chelčický v traktátu „Sieť viery pravé“. Tu potrhali „dva velryba veliká, císař a papež“! Neboli tyto dvě instituce, moc světská a církevní oslabily Ježíšův etický apel, vsazený do původní židovské víry. V době nástupu renesance se toto oslabení projevovalo mimo jiné prodejem odpustků a posílením pocitu „zmocnění“ kněží k odpouštění. Absence etiky neboli opravdovosti a shody slov a činů začala ohrožovat věrohodnost křesťanství jako náboženství civilizaci formující. (Z téhož důvodu vzniklo před tím i vystoupení Mohamedovo.) Hrozilo, že se křesťanské náboženství promění jen na soubor pověr a prázdných rituálů. Jakmile toto směrování Hus zevnitř prohlédl, vystoupil proti němu celou vahou své osobnosti. A právě pro toto směrování se jeho duše napojila na vyzařování ducha Pravdy. Toto usilování dalo jeho slovům onu sílu!

Druhým nepochybným Husovým odkazem z Ducha je před koncilem neboli světem vyslovený požadavek na právo každého člověka na vlastní názor! (Včetně výkladu Písma svatého.) Tímto přístupem jeho vystoupení před koncilem neboli světem učinilo vlastně začátek konce skupinového myšlení! To byl stav komunity, v níž „právo na názor“ má jen hlava kmene či církve. Tím je na ni přenesena odpovědnost za veškeré chování členů církve, svědomí jednotlivce je nekompetentní. Za to má mít každý zajištěno „vplutí v lodi církve“ do nebe! (Za předpokladu poslouchání církevní vrchnosti.)

Neboli Jan Hus vyslovil na auditoriu světa požadavek přechodu k nové vyšší kvalitě duchovnosti a tím civilizace lidstva. Ta je postavena na poznání, že každý člověk je jednotlivě a individuálně odpovědný za své myšlenky a činy před Bohem! Žádná finančně a poslušností církevní vrchnosti honorovaná rozhodnutí údajně Ježíšem pověřených k odpuštění přestupků na „druhé straně života“ neplatí! Jakmile duch člověka opustí tělo, nevplouvá do záhrobí na „lodi církve“. Jen Ježíš sám vpouští ducha zemřelých do své záhrobní úrovně, do svého „království“! Na to musí mít odpovídající lehkost, kvalitu. Tváří tvář Světlu žádná „legitimace“ pozemské organizace či dokonce koupený odpustek nemá cenu! To vždy platilo a platí.

Od tohoto prohlédnutí stavu věcí, většinou formou osvícení, došli Wycliffe, Hus a mnozí jiní (také já), k poznání skutečného stavu věcí duchovních: hlavou pozemské církve není za hlavu se deklarující papež, ale jen a jen Ježíš Kristus sám! (Ježíš: „Já jsem s vámi až do konce světa!“) Uvedené je třetím poselstvím Jana Husa, které odcítil z Pravdy. A ono jej učinilo „v duši národa nesmrtelným“. „Zapečetil“ jej tím, že za toto přesvědčení obětoval svůj život. Skrze tuto oběť Jan Hus nepochybně vstoupil do Ježíšova království.

kristusI podle mého vnímání není viditelná církev totožná s tou skutečnou. Ježíšova církev na zemi se skládá z lidí, kteří přijímají duchem (intuicí) duchovní a vitální vyzařování Zdroje. Odtud uzdravování z víry. Tomuto Zdroji osobně říkám „kosmický princip Krista“. Je to Stvořitelem ustanovený vzor muže a ženy, který pomáhá najít cestu duším v těle, neboli lidem putujícím hmotným stvořením. Osobně jsem přesvědčen, že ti, kteří Ježíše a jím vyslovené etické zásady milují, a obětují v pozemském životě něco pro Boha, dočkají se nepochybně s Ježíšovou pomocí setkání se Světlem po smrti svého těla. Neboli pak uvidí, že i za života byli členy jeho společenství, ať si toho byli či nebyli vědomi. A již se do nového těla zde na zemi nenarodí. Živočišný život žijící také nejsou zatraceni. Podle mého vnímání takoví dostanou možnost reparátu života prostřednictvím „reinkarnace“ a opětovné možnosti objevení průvodcem stvoření, Krista. Jsem přesvědčen, že do věčnosti nelze vstoupit bez pomoci Ježíše, který provádí nejen na zemi, ale i záhrobím.

Takže Jan Hus za cenu svého života, jinak by si toho nikdo nevšiml, umožnil zveřejnění těchto duchovních pravd:

 1. Těžiště křesťanství není v rituálech, ale je v etickém pojetí způsobu života.
 2. Každý člověk má právo na vlastní názor neboli na individuální svědomí.
 3. Hlavou neviditelného pozemského křesťanského společenství je Ježíš. (Církev pouze napomáhá poznání a žití jeho poselství.)

To, že tyto pravdy pochopili v Evropě Češi jako první, mě naplňuje hrdostí. Přetrvávání masy těch, vlastně „husitů“, kteří v českých zemích uznávají výše zveřejněné principy, je znakem toho, že jsme stále duchovním těžištěm Evropy. Pouze doba se změnila. Dnes se nebojuje za pravdu cepy, ale odoláváním ohlupování materialistů a scholastiků a vlastním duchovním úsilím. Úsilím o lepší mezilidské a duchovní poznání. Neboli o přiblížení chování a myšlení, které je milé Bohu.

Jsem přesvědčen, že Jan Hus je nejen největší český hrdina, ale že bude spolu s mnoha svatými, dokonce i proroky jiných náboženství, jedním z učitelů duchovnosti obnovené církve. Jen ta může lidstvo posunout do žití nové vyšší civilizace. Ta bude tím druhým příchodem s mocí (skrze poznání). Kdo bude něco vědět za šest století o minulých a dnešních „koncilových otcích“ a vědeckých analyticích Jana Husa? Duch věčnosti promění jejich „učenosti“ a vědeckosti v prach země. Českého kazatele ale budou znát lidé i za dalších šest století.

Na těchto na institucích a hodnostech lidí nezávislých společenských procesech může každý vidět, jak „vane Duch věčnosti (svatý)“! Jeho nepředvídatelnosti jsou podivné jen v našich očích, protože jsme nadměrně uvězněni v pozemsky zneužívaném rozumu. „Více pohledu z hlediska věčnosti“ na život by nám poradil „starý husita“ T. G. Masaryk.
 

Josef Staněk
 

hodnocení: 4.6
hlasů: 14
Print Friendly, PDF & Email

143 komentářů

 1. Co na článek stručně říci?
  RENESANCE. Šlo běh dějin zastavit? A Jan Hus byl jeho součástí. Zrovna tak reformátoři církve před ním, po něm, umělci, začínající věda, která opouštěla tmu kobek, zámořské objevy Nového Světa, nový člověk!

  Odkazy :
  http://www.lidovky.cz/kdyby-husa-neupalili-nechal-by-jej-upalit-mozna-vaclav-iv-rika-historik-jakub-smrcka-gmk-/zpravy-domov.aspx?c=A150620_165218_ln_domov_ELE

  Pohledů je více :
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Katolicky-farar-zdesen-filmem-o-Husovi-Co-komuniste-nacali-to-dorazil-Povim-vam-jaky-byl-ve-skutecnosti-380685

 2. Pána Staněka a celý jeho článok o Husovi charakterizuje jeho veta: „To, že tyto pravdy pochopili v Evropě Češi jako první, mě naplňuje hrdostí.“
  Myslím, že k tomu už nie je čo dodať…

  1. Omlouvám se, mělo to znít „duchovní jádro českého národa“, česky mluvící konzumenti nepochopí ovšem nikdy nic.

   1. Nechcem brať „duchovnímu jádru českého národa“ ich hrdosť nad upálením Jana Husa, ale si myslím, že nie preto sa nechal Jan Hus za živa upáliť, aby ho neskôr potomkovia oslavovali ako národného hrdinu. Jemu išlo o viac, dovolím si povedať – o pravdu! Preto o pravde napísal, že: Hľadaj pravdu, počúvaj pravdu,uč sa pravdu, miluj pravdu, hovor pravdu, bráň pravdu, drž sa pravdy, a ochraňuj túto pravdu až do smrti!
    Aj Ježiš o sebe povedal Pilátovi, že „Ja som sa nato narodil, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas“.
    Ale ľudia stratili pojem o pravde a preto sa spoločne s Pilátom pýtajú: „Čo je pravda?“ …

 3. Degon píše :

  …..Ale ľudia stratili pojem o pravde a preto sa spoločne s Pilátom pýtajú: „Čo je pravda?“ …

  Čechom závidím Husa, lebo je to jeden z tých, čo možno pochopil, že katolícka cirkev nie je riešením na ich ,,nešťastia“, ich chudobu, biedu ,ich utrpenie…

  Aj ON hľadal, ale zdá sa, že zostal príliž osamotený v cudzom ,,nemeckom“ svete,
  ktoré mu nedokázalo odpustiť ani jeho češstvo…

  Katolík je v prvom rade sebec, pokrytec, skrytý , či otvorený nacionalista, až potom ,,blížny“ k svojmu vzdialenému príbuznému – k človeku…

  Netreba chodiť ďaleko, v súčasnosti, keď sa hordy mohamedánov vrhajú do vĺn Stredozemného mora za ,,slobodou“ a ich kresťanskí bratia ich vítajú , ako svojich ,,bratov“, je toho jasným dôkazom…

  Hus bol asi svojimi kázňami a životom výnimkou z tejto charakteristiky kresťana-katolíka a preto musel ,,odísť z tohoto sveta“, ako neželaný element s cajchom kacíra, čo bolo vtedy najvyššie poníženie, akého sa človeku mohlo prihodiť…

  Aj odporný jezuita a potom tajtrlík Franta z Vatikánu sa pokúsil pri príležitosti výročia jeho upálenia, sa ospravedlniť. Tak akosi, bokom, pomimo, ako je to u katolíckej zberby zvykom, keď už všetci, aby sme nevytŕčali z radu kondolujúcich, však sa to akože patrí, čo už…

  Odporné, hnusné, farizejské…

  1. Katolíkožrout Gilgamešova bolavá noha objevil, že katolíci jsou cituji:především sobci, pokrytci“, zejména třeba Matka Tereza a svatá Anežka. Naproti tomu nekatolíci jsou ovšem dle GN opak. Jezuita František se mu jeví jako tajtrlík, zatímco Gilgamešova boavá noha je trvale ve všech příspěvcích na Gnosis „gigant“, který jediný na rozdíl od katolíků ví, jak řešit „utrpení a bídu“.Bohužel to tají a nikdy nepopsal. A to není pěkné, ostatní by také rádi věděli, jak z toho.Ja „jasnovidně“ slučuje koupené agenty v katolické církvi, kteří v US angažmá propagují přísun „utečenců“ s masou ostatních katolíků svědčí o stupni chápání GBN dějů v zákulisí poklitiky.

 4. p. Staněk píše:

  …Katolíkožrout Gilgamešova bolavá noha objevil, že katolíci jsou cituji:především sobci, pokrytci“, zejména třeba …

  Nie p. Staněk, ani náhodou ,,neopojedám“ katolíkov a nie len preto, že sú chuťovo asi takí, ako za života, ale pretože kanibalizmus je ,,nehumánny“ a je nechutnou etapou vývoja ludstva, pretože to bolo ,,moderné“ v istej dobe, alebo to prikazovalo náboženstvo istej skupiny ludí…

  Takže za všetkým odporným vo vývoji ludstva ,,vidím“ náboženstvo ako také, teda by som musel byť ,,náboženskožrút“, ale podľa mňa sú všetci veraci skôr na polutovania, ako na ,,zožratie“…

  Teda čo smrdí kadidlom, sírou, ,,tymianom“, či ,,bazalkou“ je z môjho pohľadu konzervatívné, zaostalé, smrduté, ako stojace vody …

  Tak nám Pinokia pomáhaj…

 5. Nemůžu (udo) si pomoci, ale podezřívám papeže Františka, že je (s určitou nadsázkou) reinkarnací Jana Husa (musíme si uvědomit, že jeho revolučnost je samozřejmě limitována mantinely ř.-k. církve a nemůžeme proto čekat hned od papeže církevní puč nebo převrat) – nahrál mi k tomu i článek http://www.blisty.cz/art/77884.html . Slyšet něco tak převratného („Kdo pracuje ve zbrojním průmyslu, nemůže se považovat za křesťana“) je až neuvěřitelné. Já bych dodal, že se to vztahuje i na vojenské kaplany, potažmo dokonce na všechny současné žoldnéře. Nenaznačil-li to již Ježíš Kristus mimo jiné svým prohlášením, že kdo mečem zachází, mečem schází? Je symptomatické, že zatímco čeští klerici mají hlavu plnou církevních restitucí (viz Duka), nebo svého mediálního obrazu a kariéry /prezidentství/ (viz Halík), nebo chtějí mluvit do hospodářství (viz Malý), nebo se jinak předvádět (Czendlik), tak papež František přemýšlí o úplně jiných věcech.

  1. ad.Řekl, že ti, kdož vyrábějí zbraně anebo investují do jejich výroby, jsou pokrytci, pokud si říkají křesťané.

   Řekl POKRYTEC,který si říká křesťan.

   ad.Papež také znovu kritizoval Spojence, že za druhé světové války nebombaardovali železniční trať vedoucí do Osvětimi. V souvislosti s první světovou válkou hovořil o „velké tragédii Arménie“, ale tentokrát nepoužil výrazu genocida. V dubnu vyvolal František diplomatickou kontroveerzi, když charakterizoval vyvraždění 1,5 milionu Arménců před 100 lety jako „první genocidu dvacátého století“.

   A co genocidy na Slovanech,Keltech,Judejcích,Katarech,ženách a dětech,…,které od jedenáctého století nabraly na obrátkách.Ve jménu čeho a koho?A co zfalšovaná
   Písma?A co teprve genocida na ženách,které jak známo nemají problém hovořit
   s Otcem,který je Matčiným Synem?A co genocida na dětech,které z pokolení na pokolení jsou učeny záměrným lžím,aby pak toto své otroctví mysli předávaly svým dětem?A to i dnes nejen v učebnicích dějepisu.
   A co genocidy napáchanév tzv.Novém světě(Americe),kde dávno před Kolumbem žili
   i Keltové,Slované,Vikingové a nejen „Divoši“.Jak je třeba možné,že dávní peruánci
   měli úctu k Duchu jménem Xyctyc(Christus)?…

   Žeby o těchto svinstvech papež nevěděl?Pokrytec,který zbaběle nezveřejní ani
   třetí fatimské proroctví,aniž by si byl vědom o čem je Port us Cale?Pokrytec,
   který kdyby znal sám sebe vpravdě,znal by i Otce a Matku,…a Česká republika
   by neřešila restituce?…

   ad.papež „husovatí“

   1.Husinec=Hussenicz,tedy Hussenič,dokazuje spolunažívání keltů a slovanů,
   přičemž husse=otec,nič=tu není.Husa je symbolem pro neviditelného Ducha Otce.
   2.Jan Hus zastával velmi správně názor Johna Wycliffa,který:
   cit.:Roku 1377 byl obviněn, že učí bludy. Podle jeho učení (spis „Protestatio“) nesmí mít církev pozemské statky, jediným pramenem víry je Písmo svaté, papež je Antikrist a církev ho nepotřebuje. V křížových výpravách viděl jen podniky loupení a plenění. Církev by se měla řídit vzorem z dob apoštolských časů. Londýnská synoda (1382) odsoudila 24 Wycliffových vět a arcibiskup vydal příkaz k sesazení z místa v Oxfordu. Jeho spisy byly spáleny.“

   3.Slovo církev nepředstavuje nějakou organizaci,ale pochází ze slova crky(srky),
   z germánského crkev vznikla církev.Srky=doušky,crkat=upíjet,popíjet.Z čeho?
   No z kalichu(číše) TARTARY,svatého grálu,Ducha Svatého.Duch Svatý je spojovatelkou dvou,tzv.jest pod i nad obojím.Duch Svatý se nedá vlastnit,ani
   přivlastnit.
   —————————-
   PS:Všechna srdce jsou si rovna.Žádné není více ani méně.Všechna srdce jsou
   ve skutečnosti dobrá(složená ze dvou).To jest i toho Františka,Duky,…
   i vlci,co se na oko perou s vlky v rouchu beránka a myslí si,že jsou ovcemi.:)
   Jen na to,že je Svatý Otec vynikajícím „hercem“,na to zapomněli.:)

   1. „Husa je symbolem pro neviditelného Ducha Otce.“

    Hansa je v sanskrtu označení pro labutě, tedy doslova. Ale v mystickém významu se jedná o sněhobílého ptáka /nevinnost/, který se živí perlami a který dokáže oddělit mléko od vody /ezoterický příměr/; také příměr pro duši, která dosáhla „Pravého Domova; někdy také označení Mistrů; obecně, označení pro velmi pokročilé duše.

    Venda

 6. Potešila ma táto reč Uda na obranu pápeža Františka, ktorý celkom dobre nezapadá do mozaiky čelných predstaviteľov Vatikánu (ale aj KC), lebo sa riadi skôr učením Ježiša, ako dogiem tradičnej KC. Asi si uvedomuje, že tradičná KC nie je reformovateľná, lebo je na nej silný nános historického blata, ktorý skutočnú nauku Ježiša (pravdu a lásku) prekrýva. Ono sa nedajú spojiť praktiky diabla s pravou podstatou Boha, ktorého Ježiš nazýval svojím Otcom. Preto chápem aj zaujatosť a rétoriku GN proti historickému obrazu KC, ktorého sa mnohí aj v súčasnosti nedokážu zriecť…

  1. Má to jeden háček. Nevšiml jsem si, že na těchto stránkách přispívá někdo, kdo zastává „historický obraz KC“.

  2. Myslím si, že papeže Františka není třeba bránit, ale sledovat, o čem mluví. Již jsem tady uváděl jeho vyjádření k novým technologiím v oblasti informací a jejich vlivu na společnosti – totiž, že hromadění dat vede jenom k duchovnímu znečištění světa. Místo moudrosti je výsledkem myšlenkový chaos, zmatenost a někdy až pomatenost. Dokladem je např. tento filozof http://ceskapozice.lidovky.cz/moralni-povinnost-prerozdelovat-svuj-majetek-i-telo-p0a-/recenze.aspx?c=A150622_170747_pozice-recenze_lube . Ač senátora Kuberu vůbec nemusím, tak jeho termín „dobroser“ (pro lidi posedlí pácháním dobra za každou cenu – viz EU) je velice výstižný.

    1. Stále to stejné a věčné hledání – dobra a zla, proč jsme tady, jaký to vše má smysl……….?
     Co my /já/ víme /vím/ o minulosti? O své….., snad? Spekulovat však lze, a to jakkoliv. Zase i ta svobodná vůle.

 7. Pápež ,,husovatí“..

  ….Nemůžu (udo) si pomoci, ale podezřívám papeže Františka, že je (s určitou nadsázkou) reinkarnací Jana Husa (musíme si uvědomit, že jeho revolučnost je samozřejmě limitována mantinely ř.-k. církve…

  Podozrenie,že jezuita Franta z Vatikáňu je reinkarnícia J. Husa je Tvoj velký omyl,a zároveň aj bohorúčastvom, pretože Franta v Argentíne za fašistického režimu bol ich tichým prisluhovačom a JE aj spoluzodovedný za tisíce mrtvých, ktoré fašisti zlikvidovali , lebo im nepasovali do karát.

  A zároveň preto, pretože reinkarnácia je v rozpoore s prírodnými zákonmi.

  Čo ŽIVÉ raz ,,otrčí kopytá“, už sa nikdy nepozbiera, aj keby sa o to modlilo raz-naráz aj 10 milionov ,,veriacich“.

  Éto nevazmožno i keby to bolo také humánne, také morálne…

  Akosi vlastne reinko predstavuješ? Žil si v živote ako ,,hajzel“, kradol si, vraždil si, odtrhával muchám krídelká, rozbijal si ulitníkom ich ,,domčeky“, potom si si do hrobu zobral svôj batôžtek ,,nešťastia, a NIEKTO , asi KTO by Ti to v Ďalšom živote ,mal vrátiť v opačnom GARDE?

  Nie si Ty tak trochu úchyl?

  A kto by sa o TEBA – obyčajného ,,červíka“ staral po reinko ,keď si nebudeš nič pamätať z toho, čo si v pôvodnom živote napáchal a za čo máš v Tomto novom živote HRB a žobreš v uliciach Kalkaty ?

  Ako povedal Amos, život HROU , odtial-potial, ale kde JE POUČENIE Z KRÍZOVÉHO VÝVOJA ???

  Keby boli Tvoje hriechy deletované, tak načo odmena, či trest? Chýba morálne ponaučenie. Ako sa potom napr. pri 3 reinko polepšíš? Zase by si bol len obyčajná hajzel, ako v prvom živote…

  Súdruhovia, indické špeciály žial neplatia, treba hladať CESTU v tom, že život po smrti definitívne končí.

  Chvála Bohu, chvála Hospodinovi, chvála Netvorovi z hlbín vesmíru, že je to TAK…

  1. Milý GN, máš v tom pořádný hokej (slov. galimatyáš). A navíc ti chybí smysl pro humor a nadsázku.
   Áno, reinkarnace je v rozporu s prírodnými zákonmi. Vidět, že žádné jiné ani neznáš. A duchovní zákony jsou tudíž pro tebe španělská vesnice. Že je člověk v podstatě spirituální bytost si určitě vyložíš tak, že se bytost opila ze špiritusu.
   Kladeš samé dotazy, aniž by sis k tomu něco prostudoval. Nebuď líný, mlaďochu! Všechny tvé dotazy jsou už dávno zodpovězeny v mnoha knihách a do nejmenších podrobností – jen nebýt líný je přečíst.
   Áno, som tak trochu úchyl. Od teba to beriem ako pochvalu, pretože byť s tebou v jednom týmu, tak sa prepadnem hanbou až do západného Nemecka.

   Ani mne nenapadne s tebou ztrácet čas jalovýma diskusema. Věř si čemu chceš. Tvá mladost to vysvětluje, nicméně neomlouvá. Jenom pamatuj, že cesta bez překážek pravděpodobně nevede nikam a ničemu tě nenaučí. Howgh!

 8. udo napísal :

  …Že je člověk v podstatě spirituální bytost si určitě vyložíš tak, že se bytost opila ze špiritusu.

  Ako to mám chápať? A čo TELO, to ktoré vraj Netvor ,,stvoril“ z hliny a cez nozdry mu vdýchol ONEN ,,špiritus“. A z čoho stvoril krv, miazgu-lymfu, ejakulát a všetky tie orgány a prepoje medzi nimi, krv a žily, atd.

  Z hliny by Netvor stvoril tak akurvát hlinenú bábku, ktorá by sa nemohla ani len pohybivať, lebo by chýbali tie ONÉ kĺby . A čo mozgové závity, tie stvoril tiež z hliny?

  Keď sa Ti nepáči názov bábky GOLEM, prirovnal by som Hospodinovo dielo k MOAI z Velkonočných ostrovov, hoci sú z kameňa, ale aspoň majú ludský výzor..

  A čo tie oné v mozgu, no tie neuróny…

  Takže ešte jeden dotaz. A kde je voda, lebo samotná hlina nestačí, treba to ešte vymiesiť, aby bola hlina tvárna. Na to akosi Izraeliti zabudli, lebo oni vtedy poznali len vydlabané tekvice na prevoz vody z miesta A na miesta B…

  A načo by takému Golemovi, MOAI, bol ten ,,špiritus“? To ako by súčasný človek dostal len ROZUM bez rúk a nôh, bez hlasiviek… Čo by si s tým počal?

  Zostal by len atrapou, akou je vraj inteligentný DELFÍN…Vraj všetko vie, všetko chápe, čiže má ten ,,špiritus“ , ale tie ruky, prsty….

  Takže telo a vedomie tvoria dialiktickú jednotu a jedno bez druhého je NANIČ..

 9. Máme doma husy, a jejich zobáky jsou velmi nebezpečné pro každého cizáka, který se v jejich blízkosti objeví. A to jsou husy brojlerové, co potom původní česká husa? Ta je radikálnější rabiák, podobně jako mnoho soudobých Čechů. Jako děti jsme před husami prchaly asi jako křižáčtí cizáci před husitským vojskem. „V porovnání s jinými plemeny hus je česká husa poměrně malá, vyniká však výrazně otužilostí, skromností a nenáročností na podmínky ustájení a výživy,“ píše se na netu. Trochu to charakterizuje duchovní jádro národa. O skutečném Janu Husovi toho víme málo, stále mi chybí mnoho faktů. Jan Hus byl vynikající řečník, jeho řeč musela mít něco analogického s husím krkem a šťiplavým syčivým zobákem. Čekal jsem, že pan Staněk podrobí kritice i nový třídílný film, na jehož kvalitě se negativně podepsali havloidní pravdoláskaři, dnes spíše označovaní jako pravdoláskařští sluníčkáři. Navíc Husa neměl hrát Hádek, ale herec Dolanský, i když je na to mladý, ale jistě by ho byli schopni nalíčit.

  1. Pane UDO, dobrý odkaz k zamyšlení. Díky.

   Je tam na konci fotografie Obamy a citát známého učence:
   „Největším nepřítelem poznání není nevědomost, ale iluze poznání.“ Stephan Hawking.

   Je ode mne dosti troufalé polemizovat nad tímto zdánlivě jasným sdělením významné osobnosti. Ale přesto.

   Jestliže má člověk iluzi poznání, pak je to důkazem právě té nevědomosti. Jinak řečeno, největším nepřítelem poznání je nevědomost. Iluze poznání je jejím projevem.

   Pěkný den.
   Václav Žáček /Venda/

   1. Vendo, nezapomeňte, že Hawking je neznaboh – popírá Boha, protože jej prý ve svém výkladu světa vůbec nepotřebuje. Musím uznat moudrost starého rčení: V zdravém těle – zdravý duch. (To ostatně dokládají také další jedinci, jako např. někdejší mluvčí ministra zdravotnictví Cikrt etc.)

    Ten citát je dle mně jenom taková intelektuální slovní ekvilibristika (naši pravdoláskaři jsou v tomto oboru také dobří). Jinak dle hinduistů je vše mája (iluze).

 10. V článku jsou ke konci uvedeny závěry pana Staňka, a to jako duchovní pravdy Jana Husa.

  Duchovní pravdy, předesílám, se netýkají ale jen jednoho náboženství, ale jsou-li pojmenovány, platí pro celé lidstvo obecně.

  U každé, v článka J.S. tučně uvedené myšlenky, to drobně okomentuji.

  – Těžiště křesťanství není v rituálech, ale je v etickém pojetí způsobu života.

  Místo křesťanství je nutné dosadit „všech náboženství“. A ne není, ale „by nemělo být v rituálech“. Ony ty rituály, a co jich existuje, jsou výmyslem právě těch lidí, kteří si sobecky přivlastnili „nějakou“ nauku a rituály jim sloužily jako vnější podpůrný efekt pro podporu jejich hierarchické moci a pro upevnění tzv.víry ovládaných mas. Etické pojetí způsobu života není samoúčelné. Je úplným komplexem myšlenek, rad, doporučení, které musí člověk dobrovolně na své cestě životem přijmout, řídit se jimi a začít tak svoji vědomou cestu zpět k Bohu, v níž hraje primární roli očištění se…….a hlásaná etika je prostředkem. Ježíšova kázání etiky /morálního chování/ jsou důležitá, ale lidé, i význační, je těžko přijímají / z celé historie jsou jasné důkazy žití pravého opaku etiky a morálky právě o těch mocných z církevních i světských kruhů a je to také dostatečně doloženo/.

  – Každý člověk má právo na vlastní názor neboli na individuální svědomí.

  Právo na vlastní názor, pregnantně řečeno, jedinečná možnost jednat dle vlastní svobodné vůle, je dáno od počátku. Ale již z knihy Genesis. Duchovní podstata budoucího člověka po své vzpouře odešla tvořit do později vytvořeného, a speciálně pro ten účel stvořeného světa hmoty, světa duality, světa dobra a zla, kde lze tzv. svobodnou vůli uplatňovat a kde jedině lze uskutečnit opačnou cestu, než byl pád; tedy vzestup. Individuální svědomí je instrument, který má každý člověk. Každý si ho však neuvědomuje, jinak řečeno, většina nejedná podle svědomí, většina je plně v módu zapomnění toho, co bylo před pádem duše a tudíž jedná sobecky – egoisticky.

  – Hlavou neviditelného pozemského křesťanského společenství je Ježíš. (Církev pouze napomáhá poznání a žití jeho poselství.)

  Ježíš, vtělené Slovo /Duch Svatý/ přinesl pro život lidstva nauku, která je velmi jednoduchým učením lásky. Proto i ta jeho redukce desatera na nejdůležitější dva zákony, kterými je řečeno vše. Co bylo jeho pravým mystickým učením, které předal svým Otcem „označeným“ učedníkům, si lze jen domýšlet; pokročilejší duše však i z toho, co se zachovalo v evangeliích to poznají. „Díky“ pochopení v podstatě nevěřících, ale silně motivovaných a využívajících špiček tvořícího se již plně „světského“ kléru od zhruba 4.-6.století n.l. došlo k tomu, že církev se svými dogmaty, umělými rituály a udržování obyčejného člověka v naprosté nevědomosti se stala nástrojem a spoluúčastníkem ovládání světa lidí. Proto vnímám Staňkovu větu v závorce jako bohapustou lež a jeho zásadní nepochopení. Nerad konstatuji, ale Staněk když takto postuluje, nepochopil a sděluje tu i nesmysly. Církev „by měla“ napomáhat….., ale že to nedělá je historický fakt !! Zdůrazňuji, BY MĚLA! /výjimky u jednotlivců, kteří se řídili učením Ježíše byly a jsou i u té ŘKC; jsou také zaznamenány/. Tato církev je pak zpravidla prohlásila za svaté, i když za života to často neměly vůbec jednoduché. Samozřejmě, že to „by měla“ platí i pro jiná náboženství, která se od ducha zakladatele, toho, který přinesl Slovo, odchýlila. A opět v zájmu moci, ega, bohatství, chtivosti, chtíčů ….. .

  Pěkný den.

  Václav Žáček /Venda/

  1. Váš příspěvek ještě není zobrazen, je jen v RSS komentářích.

   Můj lapidární postoj k Vám a ve stručnosti = A UŽ JE TO TADY ZASE !

   Jinak, můžete sem dát, prosím, odkaz na „Galaktickou ústavu“?

   Díky.

   Václav Žáček /Venda/

 11. Doporučuji oddělit osobu a dílo Jana Husa od husitství, které neslo morální zmar.
  Husitství spustilo boj za pravdu nejen duchovní boj, ale i vojenský a barbarský. Vypalování klášterů, loupení ve vesnicích, upalování odpůrců . Prostě devastace prosperujícho státu z dob Karla IV. Jan Žižka = kazisvět český. Husitské válečnictví bylo předchůdcem občanských válek nebo dnes Islámského státu. Teror, okrádání, ničení. Rozmařilost kněží a prodávání odpustků jsou proti tomu čajíček. Husitské spanilé jízdy bylo loupení a ničení ( 1427 porážejí v bitvě u Zwettlu armádu rakouského vévody Albrechta Habsburského. Vypálí klášter Zwettl na Vitarazsku – údajně celkem 4000 zabitých .)
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Husitstv%C3%AD
  „22. srpna pak opustil Prahu a zamířil do Jižních Čech, kde působil značné ztráty na světských statcích, tak duchovních, zvláště na panství pana z Rožmberka.Při tomto výpadu osobně velel dobytí města Vodňany, společně s Oldřichem Vavákem z Hradce získal Lomnici nad Lužnicí, zdevastoval Novou Bystřici a uštědřil pánům z plzeňského kraje v čele s Oldřichem z Rožmberka porážku v bitvě u Panského Boru. 12. listopadu pak dobyl Prachatice, přičemž povraždil všechny muže a ženy s dětmi dal vyhnat z města. … útok na Beroun. Město padlo 1. dubna a trocnovský zeman zde nechal upálit přes čtyřicet duchovních včetně tří odpadlých mistrů Karlovy koleje…. zajal na padesát příslušníků sekty obojího pohlaví a dal je upálit ve vesnici Klokoty. .. tvrz Ostrov ležící na řece Nežárce, kterou v pozdním létě ovládli adamité. Po tvrdém boji zde zajal na čtyři desítky mužů a žen, jež dal zanedlouho upálit. ..U hradu v Říčanech se spojilo s ostatními táborskými odřady a vyčkalo kapitulace pevnosti (4. prosince). Když posádka otevřela brány, nechal Žižka z hradu vyvést devět kněží a nařídil svým práčatům, aby je spolu s dalšími dvěma dříve zajatými duchovními upálily“
  Po porážce husitů za Jiřího z Poděbrad hrozilo trvalé ( a prakticky v dějinách jediné) rozdělení Čech a Moravy. Jiří z Poděbrad potvrdil husitským následníkům nakradené statky, Rožmberk mu podstrčil zfalšované zemské desky ve svůj prospěch. Prostě kuponová husitská privatizace. Dvojí lid v Čechách vedl k oslabení státu a byl příčinou porážky na Bílé hoře a podřízení Habsburkům na 400 let. Rekatolizace hrozila zánikem české řeči a národa. České národní obrození bylo světové unikum. Asi 30 milionů Kurdů nemají svou vlast dosud.
  Na počátku byl slavný husitský boj za pravdu.

 12. p. Venda píše :

  ….Právo na vlastní názor, pregnantně řečeno, jedinečná možnost jednat dle vlastní svobodné vůle, je dáno od počátku. Ale již z knihy Genesis….

  p. Vendo, to je hlboké nedorozumenie, pretože Genesis je práve dôkazom toho, ako so ,,slobodnou vôlou“ Adama a Evičky ,,zatočil“ odporný, nadutý a ješitný Hospodin, Netvor z hlbín vesmíru.

  Jeho čin, potrestať Evu a Adama za to že ochutnali zo Stromu…, bolo v rozpore s Galaktickou ústavou a prejavom nedemokratického potlačenia zvieracích práv Evy a Adamčoka, pretože v čase vykonania aktu ,,obžerstva JABLKOM“, boli v stave NEVEDOMOSTI, lebo boli ešte ,,zvieratá“ a nevedeli rozoznať či jedením Jablka konajú Dobro ,či ZLo.

  Podla pôvodného tyranského rozhodnutia Hospodina si títo nešťastníci zaslúžili za ,,ochutnávku“ okamžitú smrť a bolo by ,,vymalované“.

  Nebeský Taťulda mal okolo seba dostatok hliny, takže mohol ,,ucapkať „novú, lepšiu generáciu ,,biologických robotov“, ktorí by konali k jeho sebauspokojeniu..

  Prečo to tento Netvor nezrobil? Odpoveď je lahká, pretože už bol ,,lenivý“ a radšej ,,potrestal“ miliony ďalších ludí, za čin vykonaný v stave nevedomosti aktérov drámy Vyhnania z Raja…

  Podla tej zlátaniny starých Izraelitov – Biblie, keď za dreveným stolíkom
  ,,stvorili“ Hospodina, to mali premyslené tak, že každí ďalší človek už ponesie cajch smrti až do ,,skonania sveta“, lebo Eva…

  Smrť je však nedelitelnou súčasťou života nielen živej hmoty, ale aj tej neživej, aj bez Hospodina. Pozor, aj ON je len súčasťou prírodných zákonov a teda zákonite ,,otrčí kopytá“. Podla vývoja vo svete, sa tak už stalo.

  Hospodin už nie je MEDZI NAMI!!!

  Ja osobne odmietam takýto starožidovský spôsob výkladu vzniku sveta a hovorím vám znovu, Vesmír tu bol odjakživa a ,,otrčí kopytá“ na starobu, ako všetko, čo je teraz Tu, medzi nami a s nami..

  Tak nám Pinokia pomáhaj.Pozor to je tá bohyňa, čo má drevenú vagínu. Nemýliť si ju s Pinokiom, ktorý má dreveného ,,vtáka“…

 13. Co se týče hodnocení osoby Jana Husa, je to pro mě obtížné. Především ideologie, která formovala mou nezralou osobnost zvnějšku, byla komunistická a Jana Husa pojala za hrdinu a husity za bojovníky za lepší, v jejich případě komunistický svět. Není snadné tohle odhodit a jak říkal Lenin: „svěřte mi děti na osm let a budou z nich bolševici na celý život.“ Jak to bylo nejspíš s husity doopravdy, tady celkem trefně popsal Pardal.

  Jana Husa zařazuji do té řady otců protestantismu: Wycliff, Hus, Luther, Kalvín, Zwingli. Protestanství není žádná spása a třeba podle Webera byla tato odnož křesťanství nutná ke vzniku kapitalismu a průmyslové revoluce: https://cs.wikipedia.org/wiki/Protestantsk%C3%A1_etika_a_duch_kapitalismu

  Válka Severu proti Jihu v Americe o tom mnohé napovídá, a pořád platí, průmyslový sever proti zemědělskému jihu s tím, že jih prohrává. V EU je zemědělský jih kompletně zadlužený a zralý na odpis, musí se dotovat ze severu, z protestantských kvalit pracovitosti, šetřivosti, obchodní vychytralosti a tak podobně. Jih to tak neřeší, Mexičani říkají “maňana“ a berou věci tak jak přicházejí, bez nějakého úsilí. Odráží se v tom jejich příznivější životní podmínky, ale klíčová je tam přítomnost vody.

  Osobně mám Husa svázaného s vystupováním proti prodávání odpustků, což mě učili v dějepisu. Je fakt, že tohle už tehdy katolíci trochu přehnali a muselo se to projevit.
  Co mě však na této kauze zaráží, že to jejich osobní vyznání hříchů člověku knězi, který s tím potom může naložit, jak se mu zlíbí, přetrvává do dneška. Tomu knězi je dána do rukou neobyčejná moc nad svými ovečkami. A řekněme si to zpříma, lidi jsou zhusta svině, kněží nevyjímaje. Tohle mělo podle mě klíčovou moc ve středověku, skryté informace o všech a řízení společnosti dle toho. Protestanti to zavrhli a zavedli více skrytý trend. Dneska se to činí moderními technologiemi.

  Takže já z toho vyvozuji tento závěr:
  Křesťanství je od počátku pokroucené vůči odkazu Ježíše Krista, který mimo jiného učil, že Bůh je uvnitř každého a nikdo nepotřebuje nějakého kněze nebo církev aby s Ním/Ní byl spojen. Tedy ani žádnou Katolickou církev, její kněží a jejich závěry neboli rozhřešení.
  Protestanství, jako odnož pokrouceného, pouze potvrzuje pokroucenost trošku jinými prostředky.

  Momentální stavy a procesy naší planety tomu dávají plně za pravdu.

  1. Pane Karle, je to jako obvykle – s něčím, co píšete, souhlasím, s něčím nikoliv.
   Již delší dobu se však konkrétně Vás chci zeptat na jednu věc.
   Již v Bibli bylo varování, že v době, kdy přijdou falešní proroci, přijde i On, ten pravý, který zasvětí do veškeré pravdy.
   Podle jakých konkrétních znaků, či projevů se řídíte, abyste poznal, kdo je Ten pravý a kdo falešný?

   1. wienere,
    já to mám celkem snadné. Řídím se Novým zjevením. Jsou tam všechny potřebné informace pro „přežití“ dnešní doby a to v literním smyslu a ne jako v Bibli, která má skrytý duchovní smysl a bere-li se doslovně, může to dospět až do stadia alá Gilgamešova noha. Nechápu jiné lidi, že nejsou schopni rozpoznat nejnovější Slovo Boží. Realita je ale taková, že prostě nejsou, možná proto, že zrovna ten náš lidský život tam není vylíčen zrovna pěkně. Lidi by rádi slyšeli něco jiného, jenže bohužel, pravda o nás vyjde najevo a budou to těžké časy.

    Rozpoznat podvodníky, pokud se budete řídit radami Nového zjevení není zas tak těžké. Rozpoznat to, že Nové zjevení je ta entita, co nás uvede do skutečné pravdy, to je podle všech ukazatelů opravdu těžké.

    Jinak třeba Vy a někteří jiní co zde diskutují nebo diskutovali pravdu téměř vidí. Chybí jim ten poslední krůček. Většinou mi říkají, že s Novým zjevením v něčem souhlasí a v něčem ne, podobně jako Vy. Chce si to celé prostudovat, není jiné cesty.
    Já přináším jenom roztříštěné upoutávky.

    1. Pane Karle, děkuji za Vaši reakci, ale já se ptal, kromě cítění, které faktické atributy dle Vás musí splňovat to nejnovější Slovo Boží. Je dost lidí, kteří ho poznali v nějaké jiné nauce, proto se ptám Vás (stejně jako jsem se ptal jich), o co že opírají to své poznání (vyjma svého osobního cítění a přesvědčení) pravosti toho konkrétního učení.

    2. Dovolím si něco přihodit i když vím, že tématu „tři principy, pro které jsou Češi stále husity“ se to až tak netýká.

     Někdo je přímo nadšen, jak pěkně podle jeho rozumu a úrovně výchozích znalostí, zapadá „do sebe“ učení např. véd, upanišád, Bhagavatgíty, TAO, kabaly, někomu vyhovuje islám, Steiner, Blavatská, Haré Krišna hnutí, moderní spiritismus….. .

     Co tím chci říci. Intelektuální poznání je jedna věc a pak tu, na jeho základě nastupuje víra. I víra například v Nové Zjevení Pána Ježíše Krista.

     Ale v tomto případě jde zase jen o poznání intelektem tím, že konkrétní pan Karel studuje moudro, ke kterému nějak dospěl. Je na papíře /má to vytištěno / nebo uloženo na nějakém médiu. Kniha shoří, nepůjde elektřina….. a nedostane se k zodpovězení nějakého konkrétního dotazu, protože to nebude moci „nastudovat“. Protože, a to je hlavní, nemá vlastní vnitřní zkušenost. Ale to bych odbočil moc.

     Je hlavní nástroj filosofie – intelekt – odpovídajícím prostředkem k dosažení absolutního transcendentního poznání, transcendentní pravdy a absolutní reality? A to je zásadní otázka, o které již roky vím!

     „Je zřejmé, že to, co je pravdou dnes, musí být pravdou i zítra, a že to, co je pravdou pro jednu osobu, musí být pravdou pro druhou. Když však víme, že to, co je pravdou dnes, nemusí být pravdou později, pak to znamená, že naše poznání je nedostatečné a nevěrohodné; tedy že to není pravé poznání. Je-li něco pravdou, je to pravdou pro všechny časy a pro všechny lidi. Pravda musí být stejná pro všechny a nemůže být rozdílná pro rozdílné lidi a pro rozdílné časy. Musí mít objektivní platnost a univerzální stálost.“ /L.R.Puri/

     Dodám jen, že náš rozum v našem mládí není stejný, jakým byl v našem dětství, a bude jiný, až budeme staří. Mění se v průběhu času. Nejenže se mění samotný intelekt, ale mění se i názor na věci, které nás obklopují, a tedy den ze dne se mění i naše soudy. Kdo se může pak spoléhat na tak proměnlivého a nestálého soudce, rozum? Rozum člověka není konstantní a pevný, neustále se vyvíjí. A je to schopnost, která roste i upadá. V lásce, nenávisti, v radosti, bolesti, zdraví, nemoci, ve sžíravém hladovění či sytosti, při každé změně nálady posuzujeme stejné věci odlišně.

     Rozum /intelekt/ se mění s místem a osobností; univerzální rozum neexistuje; intelektuální vědění není spolehlivé v činech; a co posouzení dedukce a indukce….. .

     Pan Karel studuje a je dílem již mrtvého „zprostředkovatele“ nadšen. Je to jeho rozumové poznání.

     Pěkný den.
     Václav Žáček /Venda/

    3. wienere,
     na fakta si ještě budete muset nějakou dobu počkat. Nevím jak to bude dlouho trvat, já to cítím jako že to bere za kliku. Je přislíbeno, že rozdíly mezi lidmi,tedy tím, čemu věří (ve smyslu pravda/nepravda) budou postupně víc a víc vidět.

     Jinak bych ty atributy obecně vyjádřil asi takto: intuice (ta Vám nestačí, ale je hlavní), naprostá logičnost, shoda mnohých tvrzení s vědecky poznanou realitou, úžasná vysvětlení některých pasáží Bible, předpovězené trendy do budoucna které jednoznačně vycházejí, rodičovský tón, velký optimismus do budoucna, ale až po tom všem, co se musí stát, získáte vnitřní klid, nebudete se bát smrti, budete zažívat příjemné pocity dříve nepoznané, nebudete se řídit druhými a bude Vám to jedno co si o Vás myslí, budete se zajímat o jiné věci než dřív a tak podobně. Má to i odvrácenou tvář, budete si víc uvědomovat hnusárny toho světa vezdejšího. Z mého pohledu je to zcela hmatatelné. Předat Vám to písmem je nemožné.

     Ovšem hlavní trumf je duchovní hypnóza. Touto metodou si můžete všechno sám pro sebe ověřit. Nové zjevení obsahuje podrobné návody, jak na to. Ovšem osobně nedoporučuji nikomu s tím experimentovat, aniž by se dopodrobna seznámil s tím,
     s čím vším se v tom stavu může potkat a jak se proti tomu bránit. Než se do toho někdo pustí, měl by mít zmáknuté všechny bezpečnostní prvky Nového zjevení pro tento změněný stav vědomí, což se nazývá putování do nitra.

     Je podle všeho vhodné si ty bezpečnostní opatření při vcházení do nitra osvojit i pro zevní svět. Co se před čtvrt stoletím dělo uvnitř, pomaličku ale jistě vylézá na povrch, může to trvat ještě dlouho. Ovšem takový je řád pravého Stvoření, to uvnitř krok za krokem postupuje k tomu vnějšímu, kde se to stává hmotnou, hmatatelnou realitou.

    4. druhý odstavec – souhlas, jak je ale potom možné, že občas píšete, že sám nechápete něco, co je v NZPJK uvedeno? (obdobné atributy, které jste uvedl, jmenují i zastánci jiných nauk)

     třetí odstavec – kdo je připraven, má „průniky“ aniž by cvičil hypnózu (průniky záměrně nepopisuji více, protože u někoho jsou to záblesky, u někoho pohroužení)

    5. wienere,
     no, občas prostě nechápu jak je něco technicky možné, jak to přesně funguje, co je mimo prostor a čas a tak podobně. Mnoho věcí nelze lidskou vědomou myslí pochopit, pro něco nemáme ani slova. Vždycky když Pán Ježíš Kristus použije slova „toto je těžké vám pochopit“ musím za sebe říct, že má pravdu.

     Jenže Nové zjevení není jen pro lidi, je pro všechny, pro celý pozitivní i negativní stav. Musí přijít do nejnižší úrovně jsoucna a bytí, což je momentálně planeta Nula, kam je „vidět“ odkudkoliv. Naopak z planety Nula není vidět nikam, je úplně sama a odříznutá od všeho. Proto všechna zjevení musejí jít přes naši planetu, jinak by jsme zahynuli. S Biblí je to taky tak, lidi ji navíc nemůžou správně rozumět, protože neznají duchovní souvztažnosti a je určena především pozitivnímu stavu. Pouhá přítomnost Bible, lépe řečeno těch jednotlivých pravých proroctví a zjevení do ní zahrnutých stačí k našemu přežití.

     Někomu se to může zdát divné, že by jsme bez toho zahynuli. Spojuje nás to se zdrojem našich životů, s Pánem Ježíšem Kristem. A opět musím říct, nevím jak to technicky funguje. Je v tom hodně víry.

    6. Mnoho věcí nelze pochopit rozumem, ale obrazotvorně nitrem ano. Podle mě Bůh dává vždy právě to, co je odpovídající danému stavu.
     Na Bibli mám jiný názor než Vy. Podle mě to je jen lidský pokus o zaznamenání slova Božího, nikoliv Slovo Boží samotné. Ale tak jako si bez výjimky tvořím názory sám a nenechávám si je brát třeba proto, že se někomu nelíbí, v každém případě i Vám Váš názor v naprostém klidu ponechám a nebudu se snažit ho měnit.

    7. Pane Weinere, naprosto správný přístup.
     Rozum – intelekt, to tu dostatečně rozebral Venda.

     Ale co vytváří, podle Vás, obrazotvornost v nitru? To by mne opravdu zajímalo.

     Ještě se však vrátím k podstatě článku pana Staňka, který tu moc nediskutuje.

     Pane Staňku, píšete již v názvu svého článku, že Češi jsou stále husity. To stojí za několik vykřičníků !!!!

     Proč si to ale myslíte? Jeví se Vám dnešní česká společnost revoluční, s duchem husitství, s touhou po žití v Pravdě? Vyznávají snad Češi v dnešním světě etické poselství křesťanství a jsou snad příkladem pro svět?

     Můžete uvést příklady ? A v čem cítíte, že český národ plní požadavek z Husova poselství a z jeho odkazů, proč jsme „stále“ husity ??

     Díky.

    8. Když čte člověk kvalitní duchovní literaturu, tvoří se mu před duchovním zrakem obrazy (to není jen moje zkušenost, ale i zkušenost řady mých přátel). Někdo však nemá (nevnímá) obrazy, ale zostřené vnímání (cítění – nezaměňovat s emocemi!).

    9. Píšete :
     „Když čte člověk kvalitní duchovní literaturu, tvoří se mu před duchovním zrakem obrazy (to není jen moje zkušenost, ale i zkušenost řady mých přátel). Někdo však nemá (nevnímá) obrazy, ale zostřené vnímání (cítění – nezaměňovat s emocemi!)“

     Když čtu kvalitní literaturu, dozvídám se / i moji přátelé /, že tzv.obrazotvornost je představivost mysli. A mysl? Ta je agentem negativní síly, která svými smysly dokáže změnit i cítění.

    10. Nikoliv, duchovní obrazy netvoří rozum.
     Nejasnost se může jevit proto, že za mysl považujete něco jiného, než jak ji chápu já. Myslím že někdy před dvěma roky se zde dva různé proudy názorů na mysl dost handrkovaly.

    11. drobná pomůcka – je rozdíl mezi obrazem, který „přijde“ a tím, o který se snažíte svým úsilím – dobře to vyjadřuje pojem „přijímat“ proti „snažit se zapojením svých mimo jiné rozumových schopností o představu“

    12. Co ale není nezajímavé, píšete „mysl je agentem negativní síly“. Můžete to rozvést? (ne kvůli polemice, těch se nezúčastňuji, ale pro vyjasnění, jak to pojímáte)

 14. Mě se osobně podání autora dr. Staňka velmi líbí. Je vidět, že děje bere z 
  nadhledu a intuitivně, je to originální. Určitě originálnost zapůsobí v cestě mezi světy.
  Pardál -ovské neustálé odkazování na wikipedii a opakování přečtených kronik je řekl bych průhledně manipulativní, trochu nudné a výsledky známé snad každému.
  Do kronik a do novodobé wikipedii si může každý dnes napsat co chce, když pojem není zadaný.
  Zůstávám s pozdravem.

 15. Karel ma usadil, ako Fackou z Nebies , keď píše také závažné posolstvo :

  ….naprostá logičnost, shoda mnohých tvrzení s vědecky poznanou realitou, úžasná vysvětlení některých pasáží Bible, předpovězené trendy do budoucna které jednoznačně vycházejí, rodičovský tón, velký optimismus do budoucna, ale až po tom všem, co se musí stát,

  Karle, pomôž blúdiacemu , kde medzi tisíckami bohov,pomocných bohov, cherubínov, dutokostnými strašidlami, beštiami a inou háveďou, kde sa …

  ….úžasná vysvětlení některých pasáží Bible, kde sa to prosím nachádza….

  Biblia je celá o Čističovi životného priestoru pre Izraelitou aj za cenu, že Hospodina možno prirovnať k masovému vrahovi Neizraelitov, kde sa to vedecky zhodnotiloako …shoda mnohých tvrzení s vědecky poznanou realitou….

  Čo je na vyvražďovaní desaťtisícov nevinných ludí, ktorí len zavadzali Izraelitom, VEDECKÉ :

  Potom aj pokračovateľ Hospodinových zázrakov tu na Zemevajci, ten Josif Visarionovič je hodný vedeckého skúmania, aj ON chcel v podstate len LÁSKU a Dobro…

  ON aj Hspodin kántrili aj svojich, keď nepochopili…

  Je to naozaj ako LÁSKA , pretože vraj SMRŤ oslobodzuje…

  1. Gilgameši,
   píšu o knihách Nového zjevení od Pána Ježíše Krista, které zprostředkoval Petr D. Francuch. Tam to najdete.

   Izraelité v duchovním smyslu Bible značí buď pozitivní nebo negativní stav, záleží na kontextu.
   Obraz této skutečnosti se odráží ve skutečných židech, neboť někteří reprezentují to nejlepší v lidech a někteří to nejhorší.

   Když Hospodin čistí životní prostor pro Izraelity, značí to, že potírá zla a nepravdy negativního stavu. Činí se to pouhým přiblížením pozitivního stavu ke stavu negativnímu. Můžete si to vztáhnou na všechny doby a tedy i na tu dnešní, pouze to vyvolává v různých dobách trošku rozdílné děje. Větší blízkost pozitivního stavu osvětluje všechny nešvary negativního stavu, které lezou na povrch a vcházejí do vědomé zevní mysli lidí.
   To je taky důvod, proč se nám problémy kupí a nikdo neví, co s tím. A bude hůř.

   1. Pro pana Karla

    Moc čtete, málo žijete a ještě méně chápete! Z ryze psychologického pohledu tu existuje reálná možnost, že možná i zblázníte.

    1. Pane Karle, tak takhle to je ? !

     Téma „Vesmírných lidí“ Ing. Bendy Vás zaujalo??

     Hmmmmm.

     http://www.universe-people.cz/html/reklamni_prostredky/objednavky.htm

     https://cs.wikipedia.org/wiki/Vesm%C3%ADrn%C3%AD_lid%C3%A9

     http://www.vesmirni-lide.cz/default_cz.htm

     A na těchto stránkách o řádek výše je i nabídka, která zahrnuje Váš směr poznání:

     NOVÉ ZJEVENÍ – důležitý soubor knih ZÁSADNÍHO VÝZNAMU pro komplexní pochopení dnešního stavu lidstva předaný přes Petra D. F. Pánem Ježíšem Kristem. Tyto knihy existují i původním anglickém originále. Lze vycházet i z důležitého materiálu (viz níže) p. Gabriely ”Kristus odhaluje stát démonů”. Xerokopie knih vč. anglických lze objednat v ceně nákladů na adrese: Ing. Ivo A. Benda, P.O.BOX 51, 470 06 ČESKÁ LÍPA 6.

     43) NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, Petr D. F., 1993, 660 stran, komplexní výklad Pána Ježíše Krista o dnešní situaci pozemského lidstva včetně jeho historie a cest řešení ve 30 kapitolách. Příjato v roce 1988. KLÍČOVÝ MATERIÁL ! ! ! (i na http://www.vesmirni-lide.cz )

     44) ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI, Petr D. F., 1994, 262 stran, výklad o lidské duchovnosti ve vztahu ke Stvoření. Zpracováno v roce 1982. (i na http://www.vesmirni-lide.cz )

     45) KDO JSI A PROČ JSI ZDE ?, Petr D. F., 1995, 138 stran, postavení pozemského člověka ve Stvoření. Zpracováno v roce 1984. (i na http://www.vesmirni-lide.cz )

     A další odkazy.

     http://www.vesmirni-lide.estranky.cz/

     https://www.youtube.com/watch?v=9-67oWqpnpk

    2. J.A.P.e,
     oceňuji Váš pátrací talent. Vámi přidané odkazy rozšířili obzor i mě, netušil jsem, že Benda má zásek na Wikipedii. Víc takových lidí jako Vy.

     Bendu jsme tu už v minulosti řešili, myslím s Pardalem nebo Lubkem. Já se od něho distancuji i když překlady Nového zjevení, které se dostali ke mně, jsou podle všeho z jeho týmu. Podle Nového zjevení je však původním překladatelem z anglického originálu do češtiny pokrevní bratr Petra D. Francucha, Ivan D. Francuch, podle kontextu nejspíš duchovní Swedenborgiánů, taktéž jako Petr emigrant do USA.

     Když se pozorně podíváte na Bendův tým, propaguje naprosto rozdílné ideje v  překladech různých děl.Těžko říct, jestli je v tom nějaký záměr, obezřetnost je vždycky na místě. Vesmírní lidé jednoznačně působí jako antireklama. Může v tom být záměr, pekla jsou mimořádně vychytralá a mají všechno ošetřené ze všech možných úhlů. Intuici ale oblbnout nedokážou.

    3. Karel píše – „intuici ale oblbnout nedokážou“.
     JAK U KOHO! (není adresováno nikomu konkrétnímu!)

    4. Karle, že se něco ( třeba NZPLK) vydává za pravdu až za svátost a vymysleli to nejlíp v USA, nemusí znamenat nic, leda náběh nějaké sekty.
     http://technet.idnes.cz/mms-cds2-vselek-podvod-pseudoveda-dql-/veda.aspx?c=A150625_140702_veda_pka
     píše :„Lék“ na 95 % známých nemocí? České e-shopy nabízejí chemikálie MMS a CDS pokoutně jako „bělidlo na textil“, aby se vyhnuly kontrole úřadů. V USA kvůli tomu dokonce vznikla „nenáboženská církev“ a chemickou směs vydává za „svátost“. “
     Údajné všeléky MMS ( bělidlo na textil nebo vnější desifekční látka chloritan sodný NaClO2). Není to rovnou naše SAVO ( 4,7% chlornan sodný NaClO), ale chlorové vápno už zkoušejí.

  2. Gilgameši,
   aby jste ty úžasné výklady Bible nemusel hledat, tady máte jeden aktuální, o beranu a kozlu,
   tedy o Perském a Řeckém království, jak je zaznamenal prorok Daniel.

   Dneska se to hodí, protože Řecké království začíná zlobit. S čím vlastně souvztaží se dozvíte v odkazu:

   http://www.pomoc-lidem.cz/hlavni_ideje_noveho_zjeveni_10.htm

 16. Wiener 30.6.2015 (20:21)

  Nemůžu to rozvést. Jedná se o poznání.

  Pokusím se jen o možnost naznačit krůčky. Něco si asi i lze přečíst a buď se s tím ztotožnit a nebo zůstat v zajetí mysli, která plní smyslová přání, jež člověk pro sebe považuje za nějak důležité či dokonce rozhodující.

  Mírný návod, v našem lidském společenství celkem známý díky NZ. Víte, o čem, o kom, se píše v Novém zákoně Bible v termínech, jako je například / Bibli volím proto, že je Evropanovi poměrně blízká /:

  – Bůh, zlo a Satan? – kdo-co v člověku produkuje zlo?
  – jakou souvztažnost má v životě člověka hřích a zákon příčiny a následku?
  – má člověk nějakého vnitřního nepřítele? /nemyslím tím žádnou nemoc/
  – existuje něco jako „věrný“ sluha hříchu, něco, co si člověk sám vytváří, a to bez ohledu na působení přírody?
  – jakým lidem a proč říká Ježíš „V jste z Otce Ďábla“?
  – proč se tam píše o tom, že lidé umírají ve svém /a se svým/ hříchem?
  – co člověk rozsévá – viz.např. List Galatským, kap.6:7-10
  – kdo svádí člověka a jaké jsou následky, např. Matouš 18:7-9 – co dovolilo jít svatebčanovi v krásné alegorii na „mystickou svatbu“ a jak potom dopadl – Matouš 22:11-13
  – kdo je ten Zlý v podobenství o rozsévači , Matouš 13:18-19 – jakou roli v tom hraje touha člověka po světu, po uspokojování smyslových radostí a tím i mysli. PODOTÝKÁM – neovládnuté mysli.

  Zkuste se podívat, chcete-li, i do Bhagavatgíty – Druhý zpěv – CESTA VĚDĚNÍ. Když člověk neví a otázka, kdo – co v člověku neví? A co získá člověk věděním?

  V našem světě duality existuje nepochybně nabídka plus a mínus. A kdo-co se v člověku rozhoduje pro to či ono, pro nabídky světa a kdo-co je rozlišuje a kdo-co je přijímá-nepřijímá? A z pohledu věčnosti a cesty k ní, a také mého poznání, je to mínus tím, co nás tady drží, v koloběhu zrození, ve vyřizování karmických dluhů…., zkrátka negativní síla v nás. Neovládnutá mysl je podle mého poznání vskutku agent negativní síly.

  Na závěr – nevím jak Vy, ale já si uvědomuji, že v celé tušené i netušené kosmické hierarchii vládnou obrovské procesy. A člověk si musí antropomorfizovat Boha či Satana – jsou to ale vyjadřovací prostředky. Ve všech „hodnotných“ knihách / a nakonec pak i v přímé prožití zkušenosti/ se totiž píše o silách a energiích, které leží předaleko za hranicemi lidského poznání, které odsud, z tohoto světa, nejde, smysly a myslí, vůbec pochopit. A jak je poznat? Přímou zkušeností, ke které ale vede již jistá /individuální/cesta.

  Jsem rád, že o tom nechcete polemizovat. Ani já ne. Chodím sem na stránky krátkou dobu, ale na svém poznání „pracuji“ již delší čas. Snad to uvedené, i když to jsou zase jen otazníky, pro objasnění mého pojetí stačí.

  1. Děkuji za vstřícnost. Vlastně na tyto stránky jen občas zvědavě nakukuji, abych si udělal představu, jak „si jednotlivci stojí“. Nemám ani potřebu se zde inspirovat a ani popisovat vlastní cestu (trvající také již delší čas) a její výstupy.
   Člověk musí ovládnout sám sebe – nejen své jednání, ale i myšlení. Poté teprve může v pravém slova smyslu svobodně volit, protože nebude „smýkán“ tím, co si již „nadrobil“ či co snad chce někdo druhý.
   Téměř každý zde přispívající je inspirován jinými zdroji, proto používá i jiný slovník. Snad jen proto jsem Vás vyzval k upřesnění slov z Vašeho slovníku.

   1. „…jiný slovník…“

    Mnohdy těžko rozeznat, co kdo vlastně píše. Jeden člověk píše, nebo dva, či tři lidé vedou dialog?

    Slzy?

    Pro zákaz pláče
    v srdci ztvrdly na kámen.
    živý květ vadne
    ******

    Pláč ?

    i jediná slza je pláč.
    i kámen nekdy pláče a nehledí na doménu.
    a živý květ závidí a nechápe.
    i tiše plačící sebelítost osvobozuje.

    ******

    Plačící poznání

    osvobozuje
    květ v srdci oživí
    rány zacelí

    obloučky rtů
    správným směrem
    vzhůru, otočí
    :-)

  2. ad.– Bůh, zlo a Satan? – kdo-co v člověku produkuje zlo?

   *Jeho vlastní chudoba srdce.

   ad.– jakou souvztažnost má v životě člověka hřích a zákon příčiny a následku?

   *Chudoba srdce je zlo.Zlo dělá zlo.Zlo umí ublížit,no opravdu umí ublížit srdce.

   ad.– má člověk nějakého vnitřního nepřítele?

   *Ano,svou chudobu srdce.

   ad.– jakým lidem a proč říká Ježíš „V jste z Otce Ďábla“

   *

   ad.– existuje něco jako „věrný“ sluha hříchu, něco, co si člověk sám vytváří, a to bez ohledu na působení přírody?

   Tvoje mysl je ovlivňována neustále-ulpínavostí,závislotmi,naučeným rozumováním
   rozumem(bludy,lži,polopravdy,tradice,rituály,celosvětová společnost se svými
   „drby“ a nesmysly(TV,školy,..)-to je to,co ti stojí v cestě,to čeho je se pořeba
   se zbavit vědomým rozkladem,porozuměním a odpuštěním.

   ad.– proč se tam píše o tom, že lidé umírají ve svém /a se svým/ hříchem?

   *To je jednoduché,protože pokud nevstaneš z mrtvých během pobytu zde,zůstává
   ti vědomí,které máš i nyní.Sranda což?Jestliže jsi vědomě ublížil,poneseš si
   to sebou bez možnosti zbohatnutí do dalšího pobytu.Máš na zádech velký baťoh.

   ad.– kdo svádí člověka a jaké jsou následky, např. Matouš 18:7-9 – co dovolilo jít svatebčanovi v krásné alegorii na „mystickou svatbu“ a jak potom dopadl – Matouš 22:11-13

   *Kormidelník,Zodiak,Pán času,Otec,Matčin Syn-Duch.

   ad.– kdo je ten Zlý v podobenství o rozsévači , Matouš 13:18-19 – jakou roli v tom hraje touha člověka po světu, po uspokojování smyslových radostí a tím i mysli. PODOTÝKÁM – neovládnuté mysli.

   Ten Zlý je tvoje závislost,ulpění.Ten Zlý je tvoje chudoba srdce.Ten Zlý je tvůj
   padlý pudový animus,který se stal otrokem své mysli.Podmanit si mysl může každý
   jen pomocí citové a posléze duchovní animy,tedy své druhé poloviny srdce.Duchovní
   anima je Sáraj(Sin,Cora->oko Ra).Má v sobě ukryt drahokam,tzv.svatý grál,kámen mudrců,Ducha Svatého od samotné Matky.Jestliže ji ponižuješ,zabíjíš její děti(což
   znamená,že zabíjíš Pravdu),..otočí se ti z lásky k tobě zády,abys pochopil,kam
   dojdeš bez soucitu.Nechá tě nahánět si svůj vlastní ocas,motat se v kruhu,
   labyrintu pro sebe samého,dokud neprohlédneš a sám ji nepoprosíš o odpuštění.
   Až pak ti pomůže očistit se od nánosu lží a vymanit se z otroctví mysli.Otec ti
   pak jako Jediný může pomoci vymanit se z otrocví pudů a sexuální závislosti.

   Co se týká sklizně,není až tak těžké pro člověka rozeznat plevel od pšenice.
   Pro člověka,který nezná sám sebe vpravdě je však nesmírně těžké rozeznat
   lži(plevel) od pravdy(pšenice).Pokud však svede svůj boj o ten drahokam,ten
   mu zajistí „bod rozlišení“ navěky.Jsem si toho daru plně vědoma.

 17. p. Aleš konštatuje :

  … kdo je ten Zlý v podobenství o rozsévači , Matouš 13:18-19 – jakou roli vtom hraje touha člověka po světu, po uspokojování smyslových radostí a tím i mysli. PODOTÝKÁM – neovládnuté mysli…

  Keďže podla bigotov, za ČLOVEKOM Z HLINY, TEDA VLASTNE, za GOLEMOM, je zodpovedný len a len jeho Stvoritel, vinník bol odhalený…

  Je ním vlastne už mrtvý židovský Čistič životného priestotu, Netvor z hlbín vesmíru !

  Ak stvoril TELO a fúkol mu dušu, v tej ,,duši“ bolo všaetko . Boli tam pudy, city, chtíč , aj DOBRO a ZLO, ktoré človek ako taký ,,dostal do daru“..

  Čiže, človek ako taký nie je zodpovedný za svoje činy, lebo to už ,,dostal“, vieme že ako dar…

  A ako vieme, ,,darovanému koňovi na zuby nepozeraj“…

  Čiže za všetky činy, ktoré človek pácha a bude páchať, je zodpovedná ,,Nehmotná nebytosť“, báťuška Hospodin..

  Takže vrahovia, zlodeji, pedofily, lumpy, či sú to z radov lumpeninteligencie, či z radov lumpenproletariátu, za NIČ nemôžu v náboženskom ponímaní.

  V ,,skazenom“ svete, kde skoro vždy reaguje na čin DOZOR ,,Spravodlivosť“, zákonite by mala prísť aj O0DMENA, či VÝSLUŽKA…

  Darmo boli Adamčok a Evičkou za obžersrtvo z Jablkom vyhnaní z RAJA, poučenie z krízového vývoja sa nekonalo…

  Keby o tom rozhodovali bolševici a nie Hospodin, ,,urobili by sa aj potrebné ,,závery“ a pár jedincov by ,,aj odvislo“… Pre istotu…

  Tak nám Pinokia pomáhaj, tak ako doteraz , tak aj odteraz…

  1. G.N. píše: „Čiže, človek ako taký nie je zodpovedný za svoje činy, lebo to už ,,dostal“, vieme že ako dar…“
   Ľudské telo je ako každé iné živočíšne telo a nie je tu v podstate nijaký rozdieľ. Ale ľudská duša (ten Boží dar) je už iná. Je ako „prijímač“ dobrého, ako aj zlého. Nie je dobrý, alebo zlý ten „prijímač“, ale dobré a zlé je to, čo prijíma. A záleží iba od samotného človeka na čo sa naladí, či na to dobré, alebo to zlé. A podľa toho, na čo je naladený, sa takým stáva aj ten človek. Preto vo svete máme dobrých ľudí, ale aj zlých. Za prijímač nie je zodpovedný predavač, (v prípade ľudskej duše Boh), ale kupujúci, lebo duša môže človekovi poskytnúť dobrého ducha, ale aj zlého…
   Pekný letný deň!

   1. Píšete, že lidská duše je ten Boží dar ! Pak píšete, že je duše přijímač.

    Pak ale píšete, že za přijímač není zodpovědný prodavač / v případě lidské duše Bůh / ?????
    Tak je Bůh dárce nebo prodavač?

    A kdo je potom kupující…..?

    1. J.A.P.: Snažíte sa hľadať problém tam, kde nie je. Podľa gnostickej náuky je duša emanácia (vyžiarením) priamo od Stvoriteľa a nie je súčasťou samotného stvorenia, ktoré je utvárané pomocou zákonitostí prírody (najmä JIN a JANG). Preto stojí nad stvorením a dokáže sa (ako Božie dieťa) kontaktovať priamo so Stvoriteľom. Preto je nesprávne ak jej (duši) prisudzujeme dajaké pozemské vlastnosti, akými je napr. dualizmus dobra a zla, láska a nenávisť zrod a zánik, lebo tieto špecifiká sú vlastné iba telesnosti (stvoreniu).
     To prirovnanie k prijímaču je podľa mňa výstižné, lebo každý prijímač aj vysielač je iba sprostredkovateľom spojenia, ale s prenášanými informáciami nemá nič spoločné. Funguje to ako u počítača, kde jestvujú oddelene hardware, software, pamäť a energia. Dokážu spolupracovať, ale ich podstata ostáva oddelená a nezávislá. Podobne je to aj u človeka, kde jestvuje materiálna forma (telo), životná energia, duch (program) a duša (inteligencia). Dovolím si vyjadriť presvedčenie, že Vaša inteligencia (duša) to dokáže rozoznať a pochopiť…

    2. ad.Preto je nesprávne ak jej (duši) prisudzujeme dajaké pozemské vlastnosti, akými je napr. dualizmus dobra a zla, láska a nenávisť zrod a zánik, lebo tieto špecifiká sú vlastné iba telesnosti (stvoreniu).

     Ano.

     Duše není přijímač,je spojka,konektor.Duch člověka je přijímač.“Syn“(mysl)člověka nemá žádné místo, kam by hlavu složil a odpočinul si.
     Srdce=Duch+Duše
     Duše je stálá,neměnná.Duch umírá,mění se.

    3. Díky, ale je zbytečné to takto vysvětlovat. Co jste napsal je pro mne jasné. A Lubko Vám to srozumitelně dovysvětlil.
     Jen jste neobjasnil – snad rozdíl – mezi dárcem a prodavačem ?!
     A kdo je potom kupující a jaké má možnosti ve výběru přijímače?
     A zapomněl jste na roli mysli ve stvoření. Že by suma myslí tvořila sumu vysílačů?

     Ale mávám nad tím rukou. Ten příklad od Vás není dobrý. Za sebe, mám v tom ale docela jasno.

 18. Ad: „Funguje to ako u počítača, kde jestvujú oddelene hardware, software, pamäť a energia. Dokážu spolupracovať, ale ich podstata ostáva oddelená a nezávislá. „

  No jenže stejně jako u lidí u počítačů je sice jejich podstata oddělená a „nezávislá“, ale pokud jsou odděleny, nefungují ani náhodou. Fungují jen dohromady a jinak jsou totálně mrtvé.

  Software ve své hrubé podobě programového kódu může být napsaný i na papíru ovšem samostatně si s ním neuděláte vůbec nic. Stejně hardware samotné (btw. paměť je součástí HW) je vám bez energie a software na dvě věci. Energie (elektrická v tomto případě) samotná také nefachá, maximálně vás lehce či těžce pocuchá, pokud si s ní budete hrát v její čiré podobě v zásuvce:)

  1. Lubko, ďakujem za doplnenie a komentár. Čo sa týka tej pamäte ako súčasti HW, tak je to pravda iba čiastočná, lebo sa týka iba operačnej pamäte (RAM), ale počítač a tak isto aj človek pracuje aj s hybridným úložišťom (HDD,SSD alebo SSHD), ktoré môžu byť aj mimo HW. Tak je tomu aj u človeka, kedy sa mu všetky spomienky a prežitky ukladajú v „akaši“, čo je univerzálna pamäť celého ľudstva.

   1. Degon píše :“Tak je tomu aj u človeka, kedy sa mu všetky spomienky a prežitky ukladajú v „akaši“, čo je univerzálna pamäť celého ľudstva“
    Vzpomínky jako všechno další v myšlení se ukládají v mozku člověka, jehož kapacita je asi 3 500 TB ( 3500 disků slušného notebooku), většina údajů je obrazového typu ( 80% i víc) a skoro všechno se vzápětí maže, lépe odsune do pozadí. Srovnání současného počítače a jeho součástí s mozkem je zcela mimo, mozek pracuje paralelně dělá více činností najednou. V tomto smyslu lidský mozek překonává podstatně počítač, který srovnatelný výkon má dosáhnout kolem 2050. Neuronové počítače jsou v počátcích, očekává se využití odporů s pamětí ( memristory).
    Kde asi sídlí univerzální paměť lidstva ono akaši? Jak se tam informace dostanou, udrží a někam přenesou? Jak psal lubko, základní je mít k tomu potřebnou energii, ví někdo o jejím zdroji?
    Jak universální paměť lidstva funguje, když během asi 67 let panování cisaře pána Frenze Josefa II. se asi celkem 100 milionů lidí o něm učilo a čerpat a těšit se z tého akaši informace o císaři bude třeba Papuánec s manželkou? Řekl bych, že se bude těšit jen s manželkou.

    1. Kdysi, není to tak dávno, byla chápána naše planeta jako střed vesmíru.

     Že je něco neobjeveno neznamená, že to neexistuje.

     Co lidstvo ví o energiích? Myslí si, že všechno a nebo na stupnici 1 až 10 se pyšně domnívá, že jsme kolem osmičky. Nebo dvojky? Kde je asi pravda?

    2. O energiích a jejích projevech se ví celkem dost. Jenže není důležitá energie samotná, ale její kvalita. V kusu žuly je obrovská energie nicméně pro člověka prakticky nevyužitelná:)

     Ad „Že je něco neobjeveno neznamená, že to neexistuje.“
     Klamný argument. Problém totiž je, že se o spoustě věcí (jako například o akáše) mluví jako o nezpochybnitelném faktu, tedy že byly objeveny a existují. I když to jsou zatím jen pouhé nedokázané hypotézy.

    3. Pane lubko, myslel jsem to tak, že vysoce uspořádaný systém ( organizovaně uložená informace) je nepravděpodbný, samovolně vzrůstá neuspořádanost ( entropie), nepravděpodobný systém se musí udržovat vhodným dodáváním energie, jak píšete.
     Žula je stabilní proto, že při jejím vzniku jako krystalické horniny s energie uvolnila. Dokud se energie nedodá, bude krystal stálý ( na dně energetické potenciálové jámy). V neuronech je záznam v podstatě elektrický. Informace v paměti ( RAM, ROM, EEPROM..) se přepisují magneticky nebo elektricky a nejsou věčné. Magnetofonové pásky a dřívější TV magnetický záznam jsou po desetiletích šuměnky. Životnost DVD (100% dat třeba pro záznam programu) je sotva 5 let.
     Životnost pojmu akáša globálního záznamu lidským myšlenek je věčná, vyvrátit něco, co neexistuje, to nelze.

    4. Pardále moje reakce byla jen na Anonyma. S vašimi příspěvky ve sporu nejsem:)
     A tím nepravděpodobným systémem máte pravdu. V podstatě je to silný nepřímý důkaz, že informační pole typu akáši není možné, jelikož by z podstaty muselo být udržováno obrovským množstvím energie. Bez dodávky energie informace slábne a po určité době nebude rozeznatelná od šumu.

    5. ad.Kde asi sídlí univerzální paměť lidstva ono akaši? Jak se tam informace dostanou, udrží a někam přenesou? Jak psal lubko, základní je mít k tomu potřebnou energii, ví někdo o jejím zdroji?
     ad.A tím nepravděpodobným systémem máte pravdu. V podstatě je to silný nepřímý důkaz, že informační pole typu akáši není možné, jelikož by z podstaty muselo být udržováno obrovským množstvím energie.
     ———————————————————-

     Tak to sem vkládám ještě jednou:

     Propojený vesmír a nové pojetí vakua
     https://www.youtube.com/watch?t=39&v=ryHZXRIW9wQ

     Realita je utvořená z pixelů
     https://www.youtube.com/watch?v=n2K9uU0l6xQ

     Hmotnost určená geometrií květu
     https://www.youtube.com/watch?v=U0NLh9CqJYI

     Nassim Haramein 2010 CZ titulky 1/6
     https://www.youtube.com/watch?v=9p_AVKG7vhk

     Nassim Haramein 2010 CZ titulky 2/6
     https://www.youtube.com/watch?v=Q5HmH1A_kz8

     Nassim Haramein 2010 CZ titulky 3/6
     https://www.youtube.com/watch?v=EkzgV511O34

     https://www.youtube.com/watch?v=7nG3wzFNm-4
     https://www.youtube.com/watch?v=ZVbgAAFOrwU

     Nassim Haramein 2010 CZ titulky 6/6 – Mimozemšťané a zařízení na volnou energii :
     https://www.youtube.com/watch?v=AAbHBy-iGg0

     ————–
     PS:Ale klidně to nadále ignorujte a nenechte se vyrušovat
     ze svých naučených představ a názorů.
     Jen tudy cesta nevede a skutečná věda už vůbec ne.

    6. Pane Pardale, som rád, že ste k spomínanej problematike tiež zaujal svoje odborné stanovisko. Ja som nechcel porovnávať výkon ľudského mozgu s počítačom, v tom Vám dávam za pravdu, že ľudský mozog vďaka svojmu intelektu (duši) je zatiaľ neprekonateľný. Iba som upozornil na podobnú funkčnosť (činnosť) aká je aj u počítača. S touto problematikou sa stretávajú tvorcovia umelej inteligencie, ktorí pracujú v robotike. Čo sa týka samotnej akaši, tú sa pokúsil vedecky definovať a popísať Prof. Ervin Laszlo, zakladateľ a prezident klubu v Budapešti ( http://www.clubofbudapest.org ), ktorý sa považuje za jedného z najväčších moderných mozgov v aréne filozofie systémov a všeobecnej teórie evolúcie. Ja nie som v tejto oblasti taký odborník, aby som vyjadroval kvalifikované stanoviská a dávam za pravdu Anonymovi, že ak je niečo ešte neobjavené, tak to neznamená, že to nejestvuje.
     Pekný deň!

    7. Odkaz na knihu jsem zde dávala asi před rokem:
     Ervin Laszlo-Věda a Ákášické pole(Integrální teorie všeho)

     cituji z komentáře ke knize:
     Mystikové a fyzikové už dlouho tvrdí, že u kořenů reality existuje kosmické pole, které zachovává a přenáší informace, pole známé jako „ákášický záznam“. Nedávné objevy ve vakuové fyzice ukazují, že je ákášické pole reálné a že má svůj ekvivalent v poli nulové energie, které leží pod samotným prostorem. Toto pole je mořem jemných fluktuujících energií, z nichž vznikají atomy a galaxie, hvězdy a planety, živé organismy a dokonce i vědomí. Ákášické pole je konstatntní a věčnou pamětí vesmíru. Obsahuje záznamy všeho, co se kdy stalo na Zemi a v kosmu a spojuje to se vším, co se teprve stane.

     Filozof a vědec Ervin Laszlo vysvětluje v této knize základní prvky ákášického pole jazykem, který je dostupný a srozumitelný všem lidem. Potvrzuje naše nejhlubší intuice o jednotě stvoření v této integrální teorii všeho. Při čtení zjišťujeme, že jsme „jako ostrovy v moři, oddělené na povrchu a spojené v hlubině“, jak řekl filozof William James.

     „Tato zajímavá práce sjednocuje oblasti vědy a vědomí v opravdu celistvou teorii všeho.“

     Ralph Abraham, Ph.D., profesor matematiky, University of California

     „Originální kniha od jednoho z nejlepšívh myslitelů naší doby. Ervin Laszlo mapuje dosud neprobádanou oblast, kam věda neúprosně směřuje. V blízké budoucnosti lidé ocení překvapující prozíravost této práce.“

     Peter Rusell, člen Instituce of Noetic Sciences a Findhorn Foundation

     Erwin Laszlo, držitel nejvyššího akademického titulu na Sorbonně, získal čtyři čestné doktoráty a různé ceny včetně japonské ceny míru. V roce 2004 byl nominován na Nobelovu cenu míru a také na Templetonovu cenu. Laslo, bývalý profesor filozofieve Spojených státech, v Evropě a na Dálném východě, je zakladatelem a prezidentem mezinárodní společnosti The Club of Budapest a autorem 400 vědeckých pojednání a 74 knih přeložených do dvaceti jazyků. V současné době žije v Toskánsku.


     Hned v úvodu autor vysvětluje proč zvolil název Akášické pole.
     Rozhodně však není evolucionistou.
     To,co Laszlo vysvětluje,opírajíc se o důkazy,ve své knize,to již
     přímo dokazuje Nássim Haramein:Jsme Jedním Srdcem.

    8. Ďakujem hviezdičke za vyčerpávajúci komentár k autorovi Akášického pole. Čudujem sa, že si to Pardal nedokázal nájsť…

    9. Pane Pardale,

     předpokládám, že stejně náročný jako vůči duchovnu jste i vůči fyzice.
     ad: Kde asi sídlí univerzální paměť lidstva ono akaši? Jak se tam informace dostanou, udrží a někam přenesou? Jak psal lubko, základní je mít k tomu potřebnou energii, ví někdo o jejím zdroji?

     V úrovni fyziky existují tytéž otázky třeba ve vztahu k elektronům a atomům.
     Kde asi sídlí paměť každého elektronu,která mu říká, po jaké dráze se pohybovat (aby se nezřítil do jádra) a jak se chovat? Jak se ty informace ke každému elektronu dostaly?
     A k neustálému kmitání atomů je nutno mít potřebnou energii – ví někdo o jejím zdroji?

    10. Jistěže ví! Zdrojem je Bůh, v některých naukách nazývaný První Hybatel.

    11. Pane Muladi, kmitání atomů jsme rozebírali asi pořed měsícem. Předpokládám, že Vám nejde o problém, ale o to, abych vyrobil jednu větu ke kmitání atomů a tu budete zase celý týden rozborovat a cupovat. Jestli ne, tak si předchozí diskuzi přečtěte.
     Atomy jsou v neustálém pohybu, dodáním energie ( třeba tepelné) se pohyb zrychlí. Pohyb je nerozlučně spjatý s hmotou, pohyb neustává ani při absolutní nule (OK), ale nelze z něj už nic ubrat, což souvisí s tím, že nelze absolutní nuly dosáhnout, vsou am pořád nějaké vibrace.
     Molekuly vzduchu ( dusíku) se za pokojové teploty ( 300K) pohybují stř.kvadr.rychlostí asi 500 m/s, zahřátá pevná látka nad tuto teplotu obsahuje atomy( ionty) , které kmitají ještě větší rychlostí, ale na velmi omezeném prostoru ( v krystalu).
     Váš elektron nepotřebuje paměť, jeho vlastnosti jsou vyjádřené fyzíklními veličinami a jednotkami ( hmotnost, náboj, magnetický moment /Bohrův magneton/ atd.) Vlnová funkce popisuje jeho chování v oblasti kolem jádra, pravděpodobnost výskytu = orbital, teorie ukazuje tvary orbitalů a vazeb, Třeba vzdálenosti vazeb se dají doibře změřit. Takže shoda teorie , praxe a měření jsou v souladu. Vaše představa, že elektron si má pamatovat, co má kolem jádra dělat, je pro mě dost nepochopitelná. Vezměme něco většího, celou Zemi. Nepotřebuje si pamatovat, že se má točit a obíhat kolem Slunce. Určují to zákony fyziky a astronomie.
     O akáši víme, že ji není čím dokázat ani čím vyvrátit. Prof Ervin Laszlo podle Hvězdičky :“ Nedávné objevy ve vakuové fyzice ukazují, že je ákášické pole reálné a že má svůj ekvivalent v poli nulové energie, které leží pod samotným prostorem. Toto pole je mořem jemných fluktuujících energií, z nichž vznikají atomy a galaxie, hvězdy a planety, živé organismy a dokonce i vědomí. Ákášické pole je konstattní a věčnou pamětí vesmíru. Obsahuje záznamy všeho, co se kdy stalo na Zemi a v kosmu a spojuje to se vším, co se teprve stane.“
     Kvantové fluktuace vakua jsme tu měli nedávno u Higgsova pole a bozonu. Představa, že do kvantové flutuace vakua se ukládá záznam všeho, co se stalo na Zemi je hodně divná. Ale že se tam ukládá vše, co se stalo ve vesmíru je prakticky nemožné. Části vesmíru dělí prokazatelně miliardy světelných let vzdálenosti a tedy miliadry let času pro předání informací. Než někam informace dorazí, tak už je k ničemu. A to ještě předpokládám, že to vůbec je možné, o čemž lze s úspěchem pochybovat hlavně z hlediska energetického. Aby se k ná dostala informace ( o výbuchu supernovy třeba), tak to potřebuje nesmírně energie.

    12. Pane Pardale,

     je v pořádku, když každému necháte jeho víru a sám jste k informacím o duchovnu skeptický – samozřejmě přitom platí, že kdo duchovno nestudoval, nemůže mu rozumět a kdo si myslí, že povrchní znalosti ho přivedou k pravdě, velmi se mýlí.
     Ale je mi divné, že stejný skepticismus nezaujímáte i ve fyzice.

     Například je pro Vás normální, že atomy vibrují.
     ad: Atomy jsou v neustálém pohybu, dodáním energie ( třeba tepelné) se pohyb zrychlí.
     Čili sám víte, že k pohybu atomů je zapotřebí energie. A co je jejím zdrojem, to Vás opravdu nezajímá? (Ta odpověď je v duchovnu, ale nechtějte ji po mně, protože s Vašimi znalostmi byste ji stejně nepřijal.)

     U zmíněného higgsova bosonu Vám stačí, že pole, které fyzikové neumí měřit v žádných jednotkách (čím se tak liší od Boha, Akaši a jiných duchovních pojmů?) produkuje interakcí se sebou samým hmotnost, kterou měřit lze.

     Nebo standardní model: rozlišuje čtyři síly a třeba za „silnou interakci“ jsou údajně zodpovědné gluony, které nemají žádnou hmotnost. Podívejte se na jednotky, ve kterých se síly měří a zjistíte, že kde není hmotnost, tam nemůže být žádná síla.
     Proč i v těchto případech nejste zdravě skeptický?

    13. Pane Muladi, maximálně jsem skeptický k Vašim názorům.Zatím jste neukázal nic použitelného ( viz Vaše teorie lambdaemfrekvencismu). Že fyzika zkoumá vznik vesmíru a atomové jádro chápu, stejně jako to, že to není zkoumání uzavřené a objevuje se s dalšími objevy stále více dalších otázek. Vy si přejte mít vědu uzavřenou a Vám srozumitelnou. Není tomu tak, takže fyzici jsou ignoranti. kteří nestudují duchovno.
     Diskuzi asi měsíc starou o kmitání atomů jste nečetl, takže je to podle mých předpokladů.
     Ašáka ukládající všechny informace o vesmíru odporuje fyzice i zdravému rozumu. Takto uložená nnformace je opět součástí vesmíru, takže cyklické nekonečné ukládání a informace oddělené vzdáleností miliard světelných let a časově miliardami roků.
     Pokud na Zemi se něco podobá ukládání všech dat, tak je to internet. Provoz internetu představuje šestý největší zdroj emisí CO2 podle druhů odvětví, více jak letecká doprava.

    14. Pardal píše: O akáši víme, že ji není čím dokázat ani čím vyvrátit“.
     – Pane Pardále, to je problém baviť sa s niekym o univerzálnej vede, kto odmieta pripustiť existenciu nehmotnosti (duchovnosti) iba preto, že nebola doposiaľ potvrdená hmotnými experimentami a hmotným meraním. (Ak niečo nedokážem odmerať, odvážiť, tak je zrejmé, že to nejestvuje)…

    15. Degone, je to v pohodě, neřešte problém jménem Pardal, ale dokažte, že akáši existuje a máte to vyřešené.

    16. Pardale, ja nemám problém s existenciou akáši ten problém máte Vy. Ja do univerzálnej vedy zahrňujem aj nemateriálne entity, ktoré sú podľa kauzálneho zákona na príčine vzniku materiálnych javov. Myslím, že takto uvažuje prevážna väčšina vedcov, hoci to nedávajú až natoľko verejnosti na vedomie…

    17. Pardale, ešte k tomu „problému jménem Pardal“: Verte mi, že tento „problém“ ani vo sne nechcem riešiť. Ide mi viac o problém jménem „slepota mysle“. Je horšia ako tá „slepota zraku“, lebo nepostihuje iba jeden zmyseľný orgán, ale celú bytosť. Ale na slepote zraku je možno tú „slepotu mysle“ celkom dobre demonštrovať. Na slepotu zraku si možno až natoľko zvyknúť, že časom môže takýto slepec viniť z úchylnosti vidiacich, že vidia to, čo v reále nejestvuje a začne od nich požadovať dôkaz toho, čo „údajne“ vidia…

    18. Degone, ano, neřešíte Pardala, ale jakési nevidoucí nemyslící slepce. A co jste Vy, vidoucí, uviděl se nedozvíme.
     Píšete : „nemateriálne entity, ktoré sú podľa kauzálneho zákona na príčine vzniku materiálnych javov“
     Přeložím to do češtiny : nehmotné podstaty věci jsou podle zákona příčinnosti příčinou vniku materiálních jevů. Takže hmotu z ničeho tvoří zákon příčinnosti?
     Kdyby se napsalo, že nehmotné je příčnou hmotného, tak by to neznělo vědecky a je to už hodně diskutované : prvotní idea nechť se jmenuje Bůh. Už jsem jednou psal, že hmota ve vesmíru a její vlastnosti popsatelné fyzikálními zákony vznikají současně se vznikem našeho vesmíru v prostoru a čase. Prvotní vlastnosti vesmíru jsou obsaženy v energii vakua a kvantových fluktuacích vakua. Takže je to spíš přeměna, jakási obdoba kondenzace vodních par vedoucí k  systému s nižší energií.
     A k diskutované akáši vše prostupujícímu nehmotnému skladišti informací by něco nebylo?

    19. Pardale, jestvujú slepci, ktorí si uvedomujú, že sú slepí a tí majú ešte nádej, že raz môžu zrak nadobudnúť. Tí druhí slepci, ktorí si svoju slepotu neuvedomujú, takúto nádej nemajú.
     Kauzálny zákon nie je na príčine vzniku materiálnych javov, ale tie príčiny popisuje (definuje). Čo sa týka vzniku hmotného z nehmotnosti, to je treba tiež vysvetľovať kauzálne. Ak chcete postaviť dom, je na počiatku vôľa, idea, zámer, schéma, plánek a napokon projekt. Z projektu vypočítate náklady na stavbu a keď si toto všetko zabezpečíte, môžete začať stavať. To všetko sú prevážne nemateriálne záležitosti, ale bez nich sa dom nepostaví.
     Čo sa týka akáši, s tým mám praktické skúsenosti, ale vysvetliť jej podstatu nedokážem. O to sa pokúsil autor knihy „Věda a ákašické pole“ Ervin Laszlo a myslím, že jeho výklad je celkom logický a teda aj vedecký…

    20. Degone, píšete
     a) „nemateriálne entity, ktoré SÚ podľa kauzálneho zákona NA PRÍČINE vzniku materiálnych javov“
     b) “ Kauzálny zákon NIE JE NA PRÍČINE vzniku materiálnych javov, ale tie príčiny popisuje (definuje)“
     c)“Čo sa týka vzniku hmotného z nehmotnosti, to JE TREBA tiež VYVETLOVAŤ KAUZÁLNE“
     Tak jo, až budete vědět co hmotného/ nehmotného se děje /neděje kauzálně a hlavně až budete vědět něco a akáši ( odkud kdy a kam), tak se ozvěte/neozvěte- ono je to vcelku jedno, snadno to příštím příspěvkem vyvrátíte/vylepšíte.
     S akáši máte zkušenosti, ale vysvětlit to neumíte, vysvětlí to Ervin Laszlo logicky a tedy vědecky.
     To beru : logické (a tedy vědecké?) je třeba to, že voda teče z kopce.
     Komentář : logické a vědecké je třeba to, že myšlení je fyzikálně chemický proces, tedy hmotné podstaty, který potřebuje energii. Což je právě opak víry v akáši.

    21. Pane Pardale, trochu ste ma zaskočil svojou definíciou vedeckosti: „To beru: logické (a tedy vědecké?) je třeba to, že voda teče z kopce“.
     Mám bohaté skúsenosti s „vedeckými materialistami“ a ja sám som bol istý čas pod ich vplyvom a tak ich dokážem aj chápať, ale čo je veľa, to je veľa!
     Vy ľudský intelekt (myslenie) posudzujete ako „fyzikálně chemický proces“ čo ja posudzujem ako nelogické a teda aj nevedecké.Ale pekne sme si popovídali a v mieri sa rozchádzame.
     Pekný deň!

    22. Degone, myšlení je fyzikálně chemický proces, který potřebuje energii. Tím není ubíráno z toho, co lidská mysl dokáže. Jen se konstatuje, že bez hmoty a energie myšlení neprobíhá.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference